P. 1
Kajian Kes Pintar Cerdas

Kajian Kes Pintar Cerdas

|Views: 105|Likes:
Published by Tengku Anis
.....
.....

More info:

Published by: Tengku Anis on Feb 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2015

pdf

text

original

1

FAKULTI PEMBANGUNAN DAN SUMBER MANUSIA KBC 3013 PINTAR CERDAS DAN BERBAKAT

TUGASAN INDIVIDU

KAJIAN KES

NAMA : N0RFAMILA A/P HARUN NO. MATRIK : D20101037257 PROGRAM : PENDIDIKAN KHAS (AT10) SEMESTER : SEMESTER 2 SESI : 2010/2011

NAMA PENSYARAH : DR. MD. NASIR BIN MASRAN

2

SENARAI KANDUNGAN Perkara 1.0 Pengenalan 1.1 Definisi Pintar Cerdas 1.2 Definisi Berbakat 2.0 Pintar Cerdas 3.0 Teori Berdasarkan Pintar Cerdas 4.0 Latar belakang Keluarga 5.0 Perkembangan dari segi fizikal, dan emosi Sosial serta kognitif 6.0 Penilaian berdasarkan senarai semak 7.0 Cadangan 8.0 Penutup 19 -21 21 - 22 23 Halaman 3 3 4 5 5-7 12 - 14 15 - 18

PMR dan SPM. asli. mereka mendapat keputusan semua gred „A‟ dalam peperiksaan awam seperti UPSR.3 1.0 PENGENALAN Istilah pintar cerdas dan berbakat bukan lagi suatu perkara yang baru kita dengar dalam negar ini. abstrak atau gagasan. Menurut. Sesetengah pihak beranggapan bahawa mendapat keputusan yang cemerlang adalah ciri utama untuk menyatakan bahawa seseorang itu adalah pintar cerdas. kreativiti. kerana Negara kita sudah menlancarkan program untuk kanak –kanak yang pintar cerdas iaitu seperti MENSA dan permata Pintar di UKM Bangi untuk meningkatkan serta menyediakan program yang sesuai bagi kanak – kanak ini. atau muzik. Seseorang itu dianggap berbakat dalam bidang – bidang tertentu apabila dia menampakkan potensinya dalam bidang tersebut. menghasilkan sesuatu yang baru. . Kadang – kadang pencapaiannya dalam bidang tersebut belum terbukti cemerlang atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan. luar biasa dan bernilai sama ada bersifat maujud. artistik. Persekutuan Amerika Syarikat menyatakan maksud pintar cerdas yang ditujukan kepada kanak – kanak atau belia yang mempunyai potensi dan pencapaian yang tinngi dari segi bidang seperti intelektual. kebolehan kepimpinan dan juga mempunyai bakat dalam bidang seni dan muzik yang mengagumkan serta mereka ini memerlukan aktiviti atau perkhidmatan yang lain daripada lain atau keistimewa yang tidak dapat diperolehi di sekolah biasa demi meningkatkan tahap kebolehan mereka. Contohnya. Berbakat pula bermaksud keadaan seseorang yang mempunyai potensi untuk menjadi cemerlang dalam bidang – bidang tertentu sama ada dalam bidang akademik atau bukan akademik. Pintar cerdas adalah satu anugerah yang tidak ternilai kepada seseorang dari segi memiliki kelebihan kognitif dan juga bakat yang tersendiri contohnya dari segi kesenian.

Kanak – kanak ini memerlukan program pendidikan yang berbeza . berbakat bermaksud mempunyai kebolehan semulajadi.sekolah.cerdik licin dan mahir dalam membuat sesuatu pekerjaan. pandai.Binet Test “ telah memberikan definisinpintar cerdas sebagai merujuk kepada keupayaan individu memahami. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1997). Konsep Piirto‟s melihat bakat sebagai satu keperibadian. Menurut Renzulli (1986).4 1. kepintaran adalah satu tingkah laku yang perlu dikembangkan dan bukan secara semulajadi walaupun individu itu mempunyai skor IQ yang tinggi iaitu dalam model beliau yang dinamakan “The – Ring Conception of Giftedness” atau “Triat Model”. pandai pula didefinisikan sebagai sempurna akal.1 DEFINISI BERBAKAT Menurut Kamus Dewan Edisi ketiga (1997). Bakat lahir dari naluri asas manusia untuk .1 DEFINISI PINTAR CERDAS Menurut Kamus Dewan Edisi ke empat. banyak bercakap . Persekutuan memberi maksud kanak – kanak pintar cerdas dan berbakat adalah mereka yang dikenalpasti sercara semulajadi kemampuan luar biasa dan berkebolehan yang tinngi dalam melakukan sesuatu. pintar cerdas bermaksud cekap. membuat pertimbangan serta penaakulan yang baik. aras yang tinngi dalam tanggungjawab keoada tugas dan aras kreativiti yang tinggi. Stanford Binet (1916). proses dan hasil dalam bidang tertentu yang dipengaruhi oleh genetik dan persekitaran iaitu rumah. berbakat bermaksud mempunyai kebolehan semulajadi. orang pertama menjalankan ujian pintar cerdas yang dikenali sebagai “ The Stanford . Individu yang dikatakan pintar cerdas ini mempunyai kebolehan yang luar biasa memahami dan mengadaptasi segala cabaran persekitaran kepada hidup dan mindanya. masyarakat. budaya dan jantina serta peluang. 1. Selain itu. Manakala. Pintar cerdas dapat dilihat sebagai satu konsep yang mempunyai dimensi dinamik yang terdiri daripada interaksi tiga kelompok sifat manusia iaitu kebolehan intelek umum yang atas purata.

mendefinisikan kreativiti sebagai yang menarik.1 MENGENALPASTI PINTAR CERDAS Salah satu untuk mengenalpasti kanak – kanak pintar cerdas adalah melalui pelaksaan ujian kecerdasan terhadap mereka. pengalaman dan persekitaran mereka. pula menyatakan teori – teori peribadi dan persekitaran yang relative dengan amalan pengasuhan anak. kreativiti adalah kemampuan mencipta atau menghasilkan sesuatu. ada juga yang memeberi penekanan kepada pemikiran dan juga menekan kepada hasil usaha kriteria kreativiti.Bakat tidak hanya bertumpu pada kecerdasan minda atau kemahiran seni seseorang. .2 DEFINISI KREATIF Kreatif berasal dari bahasa latin “creare” yang bermaksud membuat.sifat personaliti. Jabatan Pendidikan Amerika Syarikatm dalam laporannya yang bertajuk Kecemerlangan Kebangsaan: Kes Bakat Rakyat Amerika mendefinisikan kanak – kanak cemerlang adalah kanak – kanak yang mempamerkan potensi yang tinngi dalam menyelesaikan sesuatu jika dibandingkan dengan umur. tetapi dalam semua bidang (1999). menekankan sifat. 1. Mereka memperlihatkan keupayaan yang tinggi dari segi intelektual. Pada tahun 1994. kreatif dalam bidang seni. Ensiklopedia Malaysian (1996). Kreativiti adalah sesuatu misteri yang fenomena semulajadi.5 menghasilkan sesuatu yang baru. Manakala dalam bahasa greek ianya membawa makna memenuhi. Mcnerney dan Mcnerney (1994).Biasanya tahap skor kanak adalah sebanyak 120 dan keatas. 2. Menurut Samson dan Vernon (1996).0 PINTAR CERDAS 2. keupayaan memimpin atau cemerlang dalam bidang akademik.” Gowen (1972).

Mempunyai motivasi yang tinggi untuk melakukan sesuatu yang diminatikan dan kurang berminat dalam aktiviti lain. yakin dan optimistik. . 9. 17. Kebolehan untuk mencipta teori baru terhadap sesuatu benda yang berlaku. Mereka mampu untuk membayangkan sesuatu sama ada baik atau buruk dan boleh mencipta cerita yang bagus serta menyatakan segala kebimbangannya.6 2. 4. Mempunyai pengetahuan tatabahasa yang lebih baik daripada umur kronologinya 2. 6. Memiliki keinginan dan minat yang tinggi terhadap sesuatu yang telah lama berlaku 5. 15. Boleh menyelesaikan masalah yang sukar untuk ditafsirkan serta memiliki kemahiran berfikir yang tinggi. 16. Mempunyai banyak kegemaran. berpegang teguh kepada apa yang mereka percayai. Kebanyakan mereka dapat membaca sebelum umur 5 tahun. 12. 3. 13. 8. Melakukan kerja dengan teliti 11. Tidak suka melakukan kesilapan dan mudah kecewa apabila sesuatu perkara tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Menggemari aktiviti yang kompleks dan ada cabaran. Mempunyai keupayaan berfikir aras tinggi dan mampu berfikir tentang abstrak. Konsep kendiri yang positif. hobi dan minat mengumpul sesuatu yang unik.2 CIRI – CIRI PINTAR CERDAS 1. 14. 10. Mempunyai daya ingatan yang tinggi. Selalu yakin terhadap diri sendiri. 7. Mereka kurang tidur berbanding dengan rakan sebaya mereka tetapi mereka masih mampu mempunyai tenaga untuk meneruskan kehidupan. Mereka selalu dikatakan mempunyai ruang simpanan memori yang luas untuk pelbagai topik serta mampu mengingati semula dengan cepat.

Memberi kerjasama kepada guru dan rakan sekelas 21. seni visual. muzik. penerbit filem.7 18. beliau mencadangkan ia harus dipandang daripada perspektif intelligence quotients (IQ). interaksi antara ketiga-tiga ciri-ciri menyediakan ramuan untuk melahirkan insan kreatif dan produktif. Renzulli mencadangkan bahawa kebolehan superior ini tidak semestinya bermaksud kepintaran yang tinggi. Mereka sangat sensitif dari segi emosi dan tingkah laku. sains fizikal. 19. Mudah untuk menyesuaikan diri bersama rakan –rakannya dan tidak suka berkelahi. Bidang khusus pula yang terdiri daripada astronomi. mudah kecewa walaupun dalam hal – hal yang kecil tetapi boleh mangalir air mata apabila melihat matahari terbenam atau mendengar lagu serta sanggup untuk berhenti makan daging kerana simpati terhadap haiwan. komitmen dan kreativiti. pemikiran dan tindakan fleksibel serta tidak mudah terganggu jika keadaan biasa diubah atau berubah. Contohnya. Australia dan negara-negara lain. . kebolehan yang lebih tinggi daripada purata. Tetapi. Ciri-ciri pertama ialah kebolehan superior. 3. agama. undang – undang . Setiap cirri – cirri seperti komitmen dan kreativiti akan menyumbang kepada bakat itu yang terbahagi kepada dua bidang iaitu bidang umum seperti matematik. Modelnya. Renzulli menyatakan bahawa manusia terbahagi kepada tiga ciri-ciri. Sebaliknya. 20. kimia dan penyajak. Renzulli berpendapat bahawa kanak-kanak pintar cerdas ini mempunyai atau berkebolehan membangunkan ciri-ciri ini dan mengaplikasikan ia ke dalam bidang yang berpotensi. Bersedia menyesuaikan diri dalam situasi baru.0 TEORI BERDASARKAN PINTAR CERDAS 3. koleografi.1 TEORI RENZULLI Teori kecerdasan lain yang diperolehi secara meluas adalah Teori Renzulli. yang juga dikenali sebagai „model bakat tiga cincin (Three-Ring Model of Giftedness)‟ yang banyak digunapakai di Amerika Syarikat.seni bahasa. Penguasaan terhadap salah satu ciri-ciri tidak menggambarkan bakat itu. sains hayat dan seni pergerakan.

teknikal.refleks. Antara domain aplitud ataupun bakat semulajadi ini ialah intelektual. Proses ini boleh dibantu atau dibantutkan oleh pemangkin. Komitmen di sini bermaksud bahawa kesungguhan seseorang individu itu melakukan tugasan dalam bidang spesifik secara berterusan. Seterusnya. Individu boleh mempunyai bakat semulajadi dalam akademik. Bakat semulajadi ini berkembang menjadi bakat melalui proses pembangunan yang mengandungi proses pembelajaran. idea baru. komitmen. 3. pemerhatian dan andaian. Beliau mencadangkan bahawa bakat ialah interaksi antara aplitud dan pemangkin interpersonal dan persekitaran. Proses ini dirangsang dengan dua jenis pemangkin. sosioaffektif. latihan dan pratikal. beliau menerangkan bahawa bakat ialah aplitud dalam pencapaian mereka dalam bidang ini. Antara ciri-cirinya ialah kepimpinan. dan psikomotor. Ini bermaksud cara berfikir yang berbeza daripada orang lain. Gagne menegaskan bahawa domain aplitud keberbakatan berkembang melalui proses pembangunan menjadi bakat. Ini digambarkan melalui ciri-ciri keaslian. domain psikomotor yang ditunjukkan dengan ciri-ciri kekuatan. pemangkin intrapersonal dan pemangkin persekitaran. Sebaliknya. Proses ini antaranya seperti pembelajaran secara formal ataupun tidak formal. Antara jenis pemangkin ialah pemangkin intrapersonal dan pemangkin . koordinasi. Ciri-ciri intelektual adalah mahir dalam penaakulan induktif dan deduktif. baru dan keaslian idea. kreatif. ketahanan dan kelenturan. memori. impati dan mempunyai kesedaran diri. Ciri-ciri seterusnya kreativiti.2 TEORI MODEL KEBERBAKATAN DAN BAKAT (GAGNE‟S MODEL OF GIFTEDNESS AND TALENT) Ahli psikologi Kanada. interpersonal dan bidang sukan. Francoy Gagne telah mencadangkan model teorikal bakat. Domain yang seterusnya ialah sosioaffektif. berinovasi dan humor. domain yang lain ialah kreatif. Beliau telah menggariskan bahawa individu ini lahir dengan bakat semulajadi ataupun bakat yang tidak digarap atau dilatih. Selain itu. Renzulli menegaskan bahawa keseimbang ketiga-tiga ciri-ciri ini perlu. artistic. Antara domain bakat utama ialah intelektual. Walaubagaimanapun.8 Seterusnya.

Pemangkin intrapersonal ialah pemangkin daripada dalaman individu itu sendiri. inisiatif dan peristiwa. fizikal. Setelah melalui proses pembangunan ataupun mengasah bakat. nilai ataupun minat. . Fizikal bermaksud bentuk tubuh badan. sifat-sifat dan kekurangan upaya. Personaliti pula seperti tingkahlaku. kehendak. Sebaliknya. pemangkin ini juga boleh membantutkan lagi proses mengasah bakat. sosial dan kekeluargaan. guru-guru. dan keperibadian. sendiri. motivasi. Inisiatif pula seperti mengikuti aktiviti tertentu. perniagaan. Peristiwa pula merujuk kepada pertemuan. pengurusan diri. Pemangkin persekitaran ialah seperti pesekitaran sekeliling. Antara kemahiran-kemahiran ini dalam akademik. anugerah dan kemalangan. budaya. Individu juga memainkan peranan seperti ibu bapa. dan sukan. kecacatan ataupun kesihatan. Pemangkin intrapersonal ini memainkan peranan penting dalam mengasah bakat ini.9 persekitaran. kursus dan program. rakan sebaya dan mentor. Pemangkin seterusnya ialah persekitaran. barulah bakat semulajadi ini menjadi kemahiran yang telah dikembangkan. individu. teknologi. permainan strategi. Seterusnya ialah motivasi seperti keperluan. sosial. seni. Pemangkin intrapersonal pula terbahagi kepada empat bahagian. Persekitaran sekeliling ialah seperti fizikal. Pemangkin intrapersonal ialah pemangkin daripada dalaman individu itu Pemangkin persekitaran pula daripada faktor luaran individu itu. Manakala kehendak pula seperti daya tumpuan dan ketekunan.

10 PIRAMID PEMBENTUKAN BAKAT PIIRTO (PIIRTO PYRAMID OF TALENT DEVELOPMENT) .

Individu dewasa yang mencapai kejayaan mempunyai banyak ciri-ciri yang tersenarai. keramahan. kestabilan emosi dan keterbukaan pengalaman. Personaliti ini penting dalam membantu pembentukan bakat. (predictive behaviours). genetik yang diturunkan akan menjadi lebih dominan. intuisi. Plomin (1997) menunjukkan bahawa apabila kita menjadi dewasa. Sekolah ialah faktor penting khususnya mengesan bakat dan menyediakan situasi dan pengalaman kepada . Aspek yang seterusnya ialah aspek persekitaran yang digambarkan dengan „matahari‟. rekaan. Bakat ini ditunjukkan secara domain dan dianggap bernilai oleh masyarakat. Wiggins (1996) menyatakan bahawa bidang psikologi personaliti dalam domain psikologi telah menemui kebolehan personaliti yang dipanggil „big five’. Terdapat bakat domain yang spesifik seperti seni visual. Seterusnya ialah sekolah. Rumah penting dalam menyediakan suasana yang positif dan mengasuh kanakkanak itu. Aspek yang seterusnya ialah aspek kognitif. Aspek afektif atau emosi diperlukan untuk sesorang individu itu untuk berjaya dan sesetengah trait atau kesabaran dan lain-lain boleh dibangunkan dalam individu itu. Aspek seperti personaliti adalah perlu dan penting untuk pembangunan pembesaran. Atribut personaliti ini merupakan aspek penting dalam pembangunan bakat. Di dalam aspek ini ialah aspek-aspek seperti IQ. dan sebagainya. imaginasi. Menurut teori ini juga. ketahanan mental. Aspek kedua yang ditekankan oleh Piirto adalah aspek emosi. Kebanyakan bakat itu diramal daripada tingkahlaku ramalan. Aspek seterusnya ialah aspek bakat itu sendiri. Seterusnya ialah komuniti dan budaya (cummunity and culture) yang memainkan peranan dalam menyediakan institusi pendidikan yang bersesuaian dan menyediakan sokongan kepada rumah dan sekolah. Antara atribut personaliti ialah kreativiti. persekitaran awal kanak-kanak lebih penting semasa kita kanak-kanak berbanding apabila kita dewasa. Ini diterangkan sebagai perbezaan individu sebagai terma extraversion. dan lain-lain. Terdapat lima „matahari‟ pertama sekali ialah rumah (home). disiplin. music. sains. sifat berhati-hati. Piirto menyedari daripada kajiannya bahawa setiap individu berjaya mempunyai persamaan dalam atribut personaliti. matematik.11 Firto menerangkan bahawa pembangunan bakat bermula dengan aspek genetik. berani mengambil risiko. Individu yang mendapat markah yang tinggi dalam ujian IQ dianggap berbeza kerana kebolehannya menyelesaikan masalah yang jarang diketengahkan. lakonan. kesusasteraan. tarian. sukan. kegigihan. keterbukaan. kesempurnaan.

Kuala Lumpur.0 LATAR BELAKANG RESPONDEN 4. „Matahari seterusnya ialah jantina dan peluang.1.4A1B. Kehadiran ataupun ketiadaan „matahari‟ boleh melakukan perbezaan sama ada bakat dapat dibentuk ataupun tidak. PMR -7A Kelebihan : Menguasai mata pelajaran matematik dan sains dengan baik dan cemerlang. Pahang Darul Makmur Hobi : Menonton televisyen dan membaca buku Cita – cita : Doktor Sekolah : Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan. Blok A Kampung RPS Runchang.( Tingkatan 4 sehingga sekarang) Aliran : Sains Tulen Bil Adik – Beradik: Anak ke 3 daripada 6 Pencapaian Akademik: UPSR . PROFIL RESPONDEN Nama Umur Alamat : Zuriana A/P Law Wau Kong : 17 Tahun : N0 57. 26700 Muadzam Shah. . Pahang ( Tingkatan 1 – 3) dan Sekolah Sains Seri Puteri. Pekan.12 kanak-kanak. 4.

responden juga mengalami tahap – tahap perkembangan kanak –kanak yang normal seperti kanak. Menurut ibunya. Kelebihan yang ketara dalam diri respondan adalah dia lebih kepada memilki kecerdasan logik matematik. Dia mempunyai ciri – ciri kepimpinan berbanding rakan perempuannya yang lain semasa berada di sekolah rendah.2 LATAR BELAKANG KELUARGA Nama Ayah Umur Pekerjaan Pendapatan : Law Wau Kong : 62 Tahun : Sendiri : 500 sebulan Nama Ibu Umur Pekerjaan : Ramlah A/P Song Heng : 45 Tahun : Suri rumah 4. 4.13 4.Dari segi fixikal pula.4 Sejarah kelahiran respondan Menurut ibunya. respondan adalah sama seperti kanak – kanak lain juga . dia juga normal dan tidak mempunyai sebarang kecacatan sejak lahir.3 LATAR BELAKANG PENDIDIKAN RESPONDEN Latar belakang pendidikan respondan dapat dilihat di sekolah rendah lagi apabila dia mula bersekolah di sekelah rendah Kebangsaan Runchang ( SKRU) dari darjah 1 sampai darjah 6. . Kemudian dia bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan sehingga tingkatan 3 dan dia telah mendapat tawaran untuk menyambungkan pelajarannya ke sekolah Sains Seri Puteri di Kuala Lumpur.kanak lain. . Responden pernah memegang jawatan ketua kelas semasa di darjah 6 dan responden juga pernah menjadi penolong ketua pegawas sekolah.

Kematangan Kematangan dapat dilihat daripada fizikalnya yang menampakan responden seorang yang berpikiran matang dan cara responden bercakap dengan saya mengenai untuk dia mengejar cita – cita yang tinggi dan masa depan dengan penuh dedikasi seolah – olah saya bercakap dengan orang yang dewasa.14 4.Sebagai contohnya. Bertanggungjawab Tanggungjawab responden tunjukan apabila dia sentiasa menjalankan tugas sebagai pengawas pusat sumber berdasarkan jadual yang ditetapkan dan sentiasa menyiapkan tugasan yang telah diberiakn oleh gurunya. 5 Ciri – ciri responden Ciri responden Seorang yang pendiam Penerangan Responden seorang yang pendiam ketika berada dalam kelas dan komunikasi yang kurang semasa berda di sekolah. Seorang yang berkeyakinan tinggi Responden percaya bahawa sesorang itu perlu berusaha dahulu untuk mendapat kejayaan dalam hidup . Sekiranya. Sangat sensitif Responden akan menangis apabila sesuatu barang atau permainan yang diingini tidak dapat sewaktu dia masih kecil. usaha yang responden lakukan untuk mendapat 7A dalam PMR menjadi kenyataan. Tumpuan yang tinggi Tumpuan yang diberikan semasa guru mengajar amat tinggi dan mudah cepat memahami apa yang guru sampaikan. ada sebarang kesulitan dalam pelajaran responden akan bertanya kepada guru atau merujuk buku rujukan sahaja. . Ciri pemimpin Ciri ini dapat dlihat apabila responden pernah menjadi ketua kelas semasa di tahun 6 dan menjadi pengawas pusat sumber sekolah semasa di tingkatan 3 dan 4.

maka anak dipandang sebagai individu yang secara aktif membangun sendiri pengetahuan mereka tentang dunia. dan penaakulan yang dibawa oleh seseorang bersamanya ke dalam situasi pembelajaran yang baru. pemikiran. Kanak-kanak yang mempunyai kebolehan intelek khusus ini biasanya akan menumpukan ke arah sesuatu bidang sahaja. Matematik adalah ilmu berkaitan kira-kira yang berkait dengan angka. memahami. dan mengingati kembali dengan mudah dan berkesan. Responden juga responden lebih suka berkaitan angka dn mudah untuk memahami subjek berbanding subjek – subjek lain. Pada peringkat rendah.1 Perkembangan kognitif Teori kognitif didasarkan pada asumsi bahawa kemampuan kognitif merupakan sesuatu yang fundamental dan yang membimbing tingkah laku anak. Salah satu faktor saya memilih pelajar ini sebagai responden kerana saya mendapati bahawa responden mempunyai kebolehan intelek yang khusus. kanak-kanak belum membuat pengkhususan minat mereka pada peringkat pra-formal.0 Faktor . Dengan kemampuan kognitif ini. Respondan juga menyatakan bahawa dia tidak berkebolahan dalam seni lukisan. Lazimnya. Menurut. . Kecerdasan matematik melibatkan individu yang pintar dalam penguasaan ilmu ini. teori kepelbagaian iaitu kecerdasan logik matematik . Sebenarnya kajian perkembangan kanakkanak oleh Piaget dan Inhelder (1969). responden saya hanya berminat dalam subjek matematik sahaja.15 5. Kebolehan intelek khusus juga berkaitan rapat dengan ciri kedua untuk mengenalpasti kanak-kanak pintar cerdas iaitu mereka mempunyai kecenderungan akademik yang khusus walaupun pada umum fizikal baru setahun jagung.faktor pemilihan responden 5. tahap perkembangan terawal sekarang yang kita panggil kecerdasan logika matematik ialah manipulasi dan permainan pelbagai jenis objek konkrit dalam persekitaran fizikal dan keupayaan untuk mengenal pasti objek lazim dalam gambar dan memilih objek tersebut keluar daripada gambar-gambar yang banyak mengandungi objek lain yang tidak dikenali. Sebagai contohnya. Kesediaan kognitif berkaitan dengan kefahaman. mengekalkan. kesediaan kognitif termasuk kebolehan mengamati dan menyedari akan idea-idea.

2 Perkembangan fizikal Dari segi perkembangan fizikal. menghitung dan mencari penyelesaian secara tepat mengenai sesuatu perkara. Respondan menyatakan bahawa dia boleh berkawan dengan sesiapa sahaja.Responden mempunyai ketinggian 154 cm dan mempunyai berat badan 50 kg. remaja akhirnya akan menjadi individu yang matang dan bermoral. dia lebih suka untuk meneroka alam semester dan mengkaji sesuatu yang bakal terjadi. menurutnya. yang ingin menjadi seorang doktor pada masa akan 5.citanya datang. Selain itu. Selain itu. Sebaliknya. Beliau mengatakan zaman remaja sebagai zaman 'storm and stress' yang bersifat biologikal yang terhasil daripada perubahan-perubahan yang berlaku semasa baligh yang tidak dapat dielakkan.mMereka mempunyai perkembangan tubuh badan yang sama dan normal seperti kanak – kanak biasa. mereka lebih meminati eksperimen. respondan juga meminati subjek sains . Mereka juga sering memberi nilai. repsondan juga mengatakan bahawa dia sememangnya tidak lari gari sifat cepat bosan dan kurang meminati bidang penghafalan dan pembacaan bahan lisan contohnya mata pelajaran sejarah yang memerlukan penghafalan. kanak –kanak pintar cerdas tidak begitu ketara jika dibanding dengan kanak.16 Individu yang memiliki kecerdasan ini adalah seseorang individu yang cemerlang dalam bidang matematik boleh bermain dengan angka dan tidak mudah keliru dengan masalah yang timbul dalam pengiraan matematik. Stanley Hall (1904) berpendapat perkembanagan seseorang individu ditentukan oleh naluri iaitu tenaga-tenaga biologi dan faktor genetik dan bukannya persekitaran. Hall percaya bahawa hasil daripada tekanan-tekanan dan perubahan tersebut. dia . dan mencipta kaedah baru dalam sebarang tugasan tambahan lagi selaras dengan cita. namun. Mencapai akil baligh merupakan satu masa apabila emosi menjadi tidak stabil dan tergugat.kanak biasa.

17 hanya akan rapat dengan rakannya yang memahami dia dan mereka boleh berkongsi minat bersama.aktiviti bermain. dia akan mencari 5. responden juga kurang suka aktiviti yang melibatkan bersosial kerana dia seorang yang pendiam. responden jarang bertanya kepada guru.dan perhubungan dengan rakan sebaya. keraguan tenetang pengajaran tersebut.perkembangan kongnisi sosial. Menurut Sullivan. 5. dia hanya menumpukan perhatian sepenuhnya semasa guru mengajar dan jika terdapat maklumat dalam buku rujukan. Perkembangan sosial kanak-kanak dapat dikaji melalui beberapa aspek sosialisasi yang penting seperti proses peniruan dan identifikasi. . Sullivan berpandangan. Ditakrifkan sebagai tindak balas atau kebangkitan yang ditonjol keluar sebagai rangsangan kepada perasaan emosi. Dari segi sosial pula. Responden tidak mengalami sebarang kecacatan dari segi fizikal.4 Perkembangan emosi Emosi berasal daripada perkataan Greek iaitu “emovere” yang membawa maksud “untuk keluar” atau satu perasaan afektif yang dialami oleh seseorang individu dalam sesuatu keadaan yang memberi makna kepada dirinya .3 Perkembangan sosial Perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang boleh diterima oleh sesuatu masyarakat serta budaya. Ketika berada dalam kelas pula.persahabatan. Pendek kata perkembangan social melibatkan proses sosialisasi yang membolehkan kanak-kanak mempelajari tingkah laku social atau melakukan penyesuaian social dalam sesuatu persekitaran atau lingkungan sosial. kanak-kanak juga akan mempunyai kawan rapat (chumship ) yang mana perhubungan ini membantu kanak-kanak daripada perasaan egosentrik. mempunyai kawan rapat membolehkan kanak-kanak belajar untuk melihat sesuatu perkara daripada pandangan yang lain untuk memberikan kesan kepada kanakkanak tersebut di mana kanak-kanak akan menanamkan sikap menitiberatkan perasaan orang lain.

Teori Perkembangan Psikososial Erikson menerangkan perkembangan sosial manusia sebagai satu siri perkembangan yang terdiri daripada lapan peringkat dan setiap peringkat mengandungi kecenderungan atau keinginan yang berkonflik individu dikatakan perlu menguasai kecekapan tertentu dalam menghadapi setiap peringkat perkembangan ini. emosi adalah perasaan atau kompenen efek dalam tingkah laku seseorang manusia (Lefrancois.orang dan juga nombor. dia akan marah dengan penuh perasaan. dia pernah berasa kasihan apabila melihat seorang tua yang buta berjalan di pekan.0 Penilaian berdasarkan senarai semak SENARAI SEMAK Tandakan Ya atau Tidak sekiranya anak/murid-murid anda mempunyai ciri-ciri yang disenaraikan di bawah. 6. mendefinasikan emosi sebagai perasaan atau efek yang melibatkan satu gabungan rangsangan fisiologi ( physiological arousal ) seperti degupan jantung yang laju dengan tingkah laku yang nyata seperti senyum.2001) Menurut Santock ( 1998 ). responden adalah seorang yang sukar untuk memarahi seseorang. namun. 1 2 Ciri-ciri Mudah mengingati sesuatu nama tempat . Dari segi emosi.18 Secara amnya. contonhnya. Responden juga seorang yang mudah bersimpati. Gemar bertanya pelbagai soalan mengenai bagaimana sesuatu itu berfungsi. Bil. Mempunyai kumpulan seperti kumpulan belajar dan sebagainya sendiri Mempunyai keyakinan diri yang tinggi ya Tidak 3 Ya 4 Ya . apabila dia berasa marah.

Memberi perhatian yang teliti tentang sesuatu perkara . Menerima informasi dengan pantas Ya Keupayaan imaginasi yang tinggi Minat dalam falsafah dan isu-isu sosial Sangat sensitif dari segi emosi dan emosi tingkah laku Kebolehan menyelesaikan masalah Sangat teliti dan mementingkan kesempurnaan. Pencapaian akademik sentiasa meningkat Sukar menerima pendapat orang lain Kreatif dan inovatif Mempunyai daya kepimpinan yang tinggi Tidak Ya 7 8 Ya Ya 9 Ya 10 Ya 11 12 13 Tidak Tidak Ya 14 15 16 17 18 19 Boleh bergaul dengan orang yang Ya lebih tua denganya dengan lebih baik Mempunyai perbendaharaan kata yang Tidak baik .19 5 6 Tidak senang duduk . Tidak Tidak Tidak 20 21 Ya Ya 22 Ya 23 Tidak 24 Tidak .gemar melakukan gerakan seperti menggoyangkan kaki apabila duduk lama di satu – satu tempat Mampu mengaitkan sesuatu sebab dan akibat bagi perkara tertentu . Tumpuan yang lama dalam satu bidang yang diminati. Sangat menitikberatkan hal-hal keadilan Memberi arahan dengan jelas dan berkesan Bertanya soalan provokasi. Suka mengetahui sesuatu perkara dengan lebih mendalam. guru dan orang lain. mencabar ibu bapa .

Sebenarnya kajian perkembangan kanak-kanak oleh Piaget dan Inhelder (1969). Responden kurang untuk berinteraksi dengan guru semasa berada di dalam kelas kerana responden sudah memberi tumpuan yang tinggi. responden boleh mengingati sesuatu nama. Seterusnya. responden juga akan memberikan tumpuan yang lama dalam matapelajaran yang disukai seperti matematik dan sains. mudah memahami dan kurang pengulangan sesuatu subjek. Kecerdasan matematik melibatkan individu yang pintar dalam penguasaan ilmu ini. Fasih dalam mengeluarkan dan menghuraikan idea-idea Tidak Ya 26 Ya Ya Ya Ya 27 28 29 30 Berdasarkan kepada senarai semak diatas dapat kita lihat bahawa responden ini lebih mendalami bahagian pengiraan atau subjek matematik.20 25 Bertindak dengan spontan secara intuisi Belajar dengan cepat. tahap perkembangan terawal . responden tetap seorang individu yang memerlukan didikan disiplin yang betul sungguhpun beliau sangat bijak dalam bidang yang diminati. Hal ini menyebabkan pencapaian akademik responden mengalami peningkatan. Selain itu.tempat. Walaupun begitu. orang dan dan juga nombor. Matematik adalah ilmu berkaitan kira-kira yang berkait dengan angka. dapt dikelaskan bahawa responden saya adalah seorang yang memiliki kecerdasn logik dalam subjek matematik. sebagai contohnya subjek sejarah dan matematik. Suka dalam bidang pengetahuan Mampu belajar melebihi orang lain dalam bidang tertentu Berupaya menunjukkan perspektif yang luas dalam sesuatu subjek. Oleh itu. dari segi pergaulan pula.

Pertandingan seperti ini boleh dilaksanakan sekurang – kurangnya dua kali setahun di sekolah. Hal ini demikian dapat membantu pelajar ini mengetahui secara mendalam tentang bidang matematik. Pertandingan ini juga boleh dilakukan dengan membuka peluang pertandingan kepada pelajar yang bijak dalam matematik sahaja supaya mereka tidak berasa bosan untuk bertanding. Mereka juga sering memberi nilai. Individu yang memiliki kecerdasan ini adalah seseorang individu yang cemerlang dalam bidang matematik boleh bermain dengan angka dan tidak mudah keliru dengan masalah yang timbul dalam pengiraan matematik.0 Cadangan Pertandingan kuiz Matematik di sekolah Guru mestilah mencari inisiatif atau langkah yang sesuai dengan kebolehan dan keupayaan mereka dengan menganjurkan pertandingan kuiz matematik diantara murid – murid yang dikenalpasti dan meningkatkan lagi potensi dalam bidang tersebut. menghitung dan mencari penyelesaian secara tepat mengenai sesuatu perkara. 7. .21 sekarang yang kita panggil kecerdasan logika matematik ialah manipulasi dan permainan pelbagai jenis objek konkrit dalam persekitaran fizikal dan keupayaan untuk mengenal pasti objek lazim dalam gambar dan memilih objek tersebut keluar daripada gambar-gambar yang banyak mengandungi objek lain yang tidak dikenali.

kanak yang pintar cerdas . Aktiviti – aktiviti sepeprti ini sedikit sebanyak dapat meningkatkan kemahiran sosial dan iktana persahabtan diantara pelajar ini sama ada dengan kawan yang mempunyai minata yang sama ataupun berlainan minat. memasak. Aktivit ini memerlukan mereka bekerja secara berkumpulan dalam melakukan pelbagai aktiviti seperti semasa aktiviti memasang khemah. Aktiviti perkemahan di sekolah Aktiviti ini sesuai dilaksanakan kepada kanak – kanak ini supaya dapat mengatasi maslah kekurangan kawan dalam kalangan kanak. kawad kaki.22 Program Mentor atau Role Model Kaedah in paling sesuai dilakukan terhadap kanak – kanak atau pelajar pintar yang selalu memerlukan sokongan serta dorongan daripada orang yang mereka sukai. ice – breaking dan sebagainya. kanak-kanak juga akan mempunyai kawan rapat (chumship ) yang mana perhubungan ini membantu kanak-kanak daripada perasaan egosentrik. mempunyai kawan rapat membolehkan kanak-kanak belajar untuk melihat sesuatu perkara daripada pandangan yang lain untuk memberikan kesan kepada kanak-kanak tersebut di mana kanak-kanak akan menanamkan sikap menitiberatkan perasaan orang lain. Menurut Sullivan. Sullivan berpandangan. Hal ini demikian kerana mereka boleh berkongsi masalah dan berkongsi pendapat berkaitan apa sahaja dengan mentor atau role model mereka untuk memudahkan mereka menjalani kehidupan dengan lebih baik. Guru matematik atau pensyarah matematik boleh dijadikan mentor kepada responden saya supaya responden boleh membaiki kesilapan dalam ilmu matematik. .

sebagai guru kita haruslah berusaha dan berganding bahu untuk membaiki kesilapan dan membantu meningkatkan kelebihan yang dimilki mereka supaya mereka boleh menerajui masa depan negara dengan cemerlang. Mereka mempunyai sifat yang boleh dikatakan berlainan iaitu seperti mempunyai penumpuan yang lama dalan sesuatu perkara. Mereka mempunyai bakat dan kelebihan dalam bidang – bidang tertentu sama ada muzik. tarian mahupun. Oleh itu. mempunyai matlamat yang tinggi serta boleh mengingati nama. kecerdasan yang dimiliki meraka haruslah dikekalkan atau ditambah lagi supaya mereka boleh berjaya pada masa akan datang. maka kelebihan mereka adalah sia. meraka mengalami kegagalan. Sekiranya. pintar cerdas adalah salah satu golongan atau kelompok yang mempunyai kelebihan yang tidak ternilai di dunia. mempunyai ciri kepimpinan.0 Penutup Kesimpulannya.sia sahaja. tempat dan nombor dengan baik. matapelajaran yang khusus. Walaubagaimanapun. .23 8.

Dr.nz/r/gifted/reading/theory/renzulli_e. The piirto Pyramid of Talent Development http://www. Hamidah Sulaiman dan Farrah Dina Yusof Pengenalan Pendidikan khas.24 Bibliografi Education the intelligent child by sere brikoff of MENSA (1990) Designing services and programs for high ability learners ( 2006) Jeanne H. Freenels. Mansor Fadzil . Open Universiti Malaysia (2006) . Ansary Ahmed. Purcell dan Rebecca D. Prof.org. Www.personal .php . Prof. Eckert Mendidik anak genius . frusental WWW. (2006).wicked.ashland .com. Dr.Piirto pyramid.

25 .

26 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->