1

FAKULTI PEMBANGUNAN DAN SUMBER MANUSIA KBC 3013 PINTAR CERDAS DAN BERBAKAT

TUGASAN INDIVIDU

KAJIAN KES

NAMA : N0RFAMILA A/P HARUN NO. MATRIK : D20101037257 PROGRAM : PENDIDIKAN KHAS (AT10) SEMESTER : SEMESTER 2 SESI : 2010/2011

NAMA PENSYARAH : DR. MD. NASIR BIN MASRAN

2

SENARAI KANDUNGAN Perkara 1.0 Pengenalan 1.1 Definisi Pintar Cerdas 1.2 Definisi Berbakat 2.0 Pintar Cerdas 3.0 Teori Berdasarkan Pintar Cerdas 4.0 Latar belakang Keluarga 5.0 Perkembangan dari segi fizikal, dan emosi Sosial serta kognitif 6.0 Penilaian berdasarkan senarai semak 7.0 Cadangan 8.0 Penutup 19 -21 21 - 22 23 Halaman 3 3 4 5 5-7 12 - 14 15 - 18

. abstrak atau gagasan. Seseorang itu dianggap berbakat dalam bidang – bidang tertentu apabila dia menampakkan potensinya dalam bidang tersebut. artistik. mereka mendapat keputusan semua gred „A‟ dalam peperiksaan awam seperti UPSR. asli. PMR dan SPM. atau muzik. Menurut. Kadang – kadang pencapaiannya dalam bidang tersebut belum terbukti cemerlang atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan.0 PENGENALAN Istilah pintar cerdas dan berbakat bukan lagi suatu perkara yang baru kita dengar dalam negar ini. kreativiti.3 1. Contohnya. Berbakat pula bermaksud keadaan seseorang yang mempunyai potensi untuk menjadi cemerlang dalam bidang – bidang tertentu sama ada dalam bidang akademik atau bukan akademik. Pintar cerdas adalah satu anugerah yang tidak ternilai kepada seseorang dari segi memiliki kelebihan kognitif dan juga bakat yang tersendiri contohnya dari segi kesenian. kebolehan kepimpinan dan juga mempunyai bakat dalam bidang seni dan muzik yang mengagumkan serta mereka ini memerlukan aktiviti atau perkhidmatan yang lain daripada lain atau keistimewa yang tidak dapat diperolehi di sekolah biasa demi meningkatkan tahap kebolehan mereka. luar biasa dan bernilai sama ada bersifat maujud. kerana Negara kita sudah menlancarkan program untuk kanak –kanak yang pintar cerdas iaitu seperti MENSA dan permata Pintar di UKM Bangi untuk meningkatkan serta menyediakan program yang sesuai bagi kanak – kanak ini. Persekutuan Amerika Syarikat menyatakan maksud pintar cerdas yang ditujukan kepada kanak – kanak atau belia yang mempunyai potensi dan pencapaian yang tinngi dari segi bidang seperti intelektual. Sesetengah pihak beranggapan bahawa mendapat keputusan yang cemerlang adalah ciri utama untuk menyatakan bahawa seseorang itu adalah pintar cerdas. menghasilkan sesuatu yang baru.

aras yang tinngi dalam tanggungjawab keoada tugas dan aras kreativiti yang tinggi. Kanak – kanak ini memerlukan program pendidikan yang berbeza . Menurut Renzulli (1986). Individu yang dikatakan pintar cerdas ini mempunyai kebolehan yang luar biasa memahami dan mengadaptasi segala cabaran persekitaran kepada hidup dan mindanya.4 1. Persekutuan memberi maksud kanak – kanak pintar cerdas dan berbakat adalah mereka yang dikenalpasti sercara semulajadi kemampuan luar biasa dan berkebolehan yang tinngi dalam melakukan sesuatu. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1997). berbakat bermaksud mempunyai kebolehan semulajadi. Bakat lahir dari naluri asas manusia untuk . pintar cerdas bermaksud cekap. Manakala. berbakat bermaksud mempunyai kebolehan semulajadi.cerdik licin dan mahir dalam membuat sesuatu pekerjaan. 1.Binet Test “ telah memberikan definisinpintar cerdas sebagai merujuk kepada keupayaan individu memahami. Selain itu. orang pertama menjalankan ujian pintar cerdas yang dikenali sebagai “ The Stanford . Stanford Binet (1916). masyarakat. Konsep Piirto‟s melihat bakat sebagai satu keperibadian. pandai. kepintaran adalah satu tingkah laku yang perlu dikembangkan dan bukan secara semulajadi walaupun individu itu mempunyai skor IQ yang tinggi iaitu dalam model beliau yang dinamakan “The – Ring Conception of Giftedness” atau “Triat Model”. banyak bercakap .1 DEFINISI BERBAKAT Menurut Kamus Dewan Edisi ketiga (1997). Pintar cerdas dapat dilihat sebagai satu konsep yang mempunyai dimensi dinamik yang terdiri daripada interaksi tiga kelompok sifat manusia iaitu kebolehan intelek umum yang atas purata. membuat pertimbangan serta penaakulan yang baik.1 DEFINISI PINTAR CERDAS Menurut Kamus Dewan Edisi ke empat. budaya dan jantina serta peluang. pandai pula didefinisikan sebagai sempurna akal. proses dan hasil dalam bidang tertentu yang dipengaruhi oleh genetik dan persekitaran iaitu rumah.sekolah.

2.5 menghasilkan sesuatu yang baru. pula menyatakan teori – teori peribadi dan persekitaran yang relative dengan amalan pengasuhan anak. Mereka memperlihatkan keupayaan yang tinggi dari segi intelektual.sifat personaliti. kreativiti adalah kemampuan mencipta atau menghasilkan sesuatu. Jabatan Pendidikan Amerika Syarikatm dalam laporannya yang bertajuk Kecemerlangan Kebangsaan: Kes Bakat Rakyat Amerika mendefinisikan kanak – kanak cemerlang adalah kanak – kanak yang mempamerkan potensi yang tinngi dalam menyelesaikan sesuatu jika dibandingkan dengan umur.0 PINTAR CERDAS 2. 1. ada juga yang memeberi penekanan kepada pemikiran dan juga menekan kepada hasil usaha kriteria kreativiti. kreatif dalam bidang seni. tetapi dalam semua bidang (1999).2 DEFINISI KREATIF Kreatif berasal dari bahasa latin “creare” yang bermaksud membuat. Manakala dalam bahasa greek ianya membawa makna memenuhi. Ensiklopedia Malaysian (1996). Pada tahun 1994.Biasanya tahap skor kanak adalah sebanyak 120 dan keatas. Kreativiti adalah sesuatu misteri yang fenomena semulajadi. Mcnerney dan Mcnerney (1994).” Gowen (1972).Bakat tidak hanya bertumpu pada kecerdasan minda atau kemahiran seni seseorang. . keupayaan memimpin atau cemerlang dalam bidang akademik.1 MENGENALPASTI PINTAR CERDAS Salah satu untuk mengenalpasti kanak – kanak pintar cerdas adalah melalui pelaksaan ujian kecerdasan terhadap mereka. pengalaman dan persekitaran mereka. Menurut Samson dan Vernon (1996). mendefinisikan kreativiti sebagai yang menarik. menekankan sifat.

2 CIRI – CIRI PINTAR CERDAS 1. 3. berpegang teguh kepada apa yang mereka percayai. Tidak suka melakukan kesilapan dan mudah kecewa apabila sesuatu perkara tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Mempunyai pengetahuan tatabahasa yang lebih baik daripada umur kronologinya 2. hobi dan minat mengumpul sesuatu yang unik. 9. Konsep kendiri yang positif. Mempunyai banyak kegemaran. Memiliki keinginan dan minat yang tinggi terhadap sesuatu yang telah lama berlaku 5. Menggemari aktiviti yang kompleks dan ada cabaran. . 12. 15. Mereka kurang tidur berbanding dengan rakan sebaya mereka tetapi mereka masih mampu mempunyai tenaga untuk meneruskan kehidupan. 4. 16. 13. 17. yakin dan optimistik. 10. Boleh menyelesaikan masalah yang sukar untuk ditafsirkan serta memiliki kemahiran berfikir yang tinggi. 7. 8. Kebanyakan mereka dapat membaca sebelum umur 5 tahun.6 2. Mereka mampu untuk membayangkan sesuatu sama ada baik atau buruk dan boleh mencipta cerita yang bagus serta menyatakan segala kebimbangannya. Mempunyai daya ingatan yang tinggi. 14. Selalu yakin terhadap diri sendiri. Melakukan kerja dengan teliti 11. Mereka selalu dikatakan mempunyai ruang simpanan memori yang luas untuk pelbagai topik serta mampu mengingati semula dengan cepat. 6. Kebolehan untuk mencipta teori baru terhadap sesuatu benda yang berlaku. Mempunyai motivasi yang tinggi untuk melakukan sesuatu yang diminatikan dan kurang berminat dalam aktiviti lain. Mempunyai keupayaan berfikir aras tinggi dan mampu berfikir tentang abstrak.

beliau mencadangkan ia harus dipandang daripada perspektif intelligence quotients (IQ).7 18. Penguasaan terhadap salah satu ciri-ciri tidak menggambarkan bakat itu. Mudah untuk menyesuaikan diri bersama rakan –rakannya dan tidak suka berkelahi. muzik. Mereka sangat sensitif dari segi emosi dan tingkah laku. kebolehan yang lebih tinggi daripada purata. interaksi antara ketiga-tiga ciri-ciri menyediakan ramuan untuk melahirkan insan kreatif dan produktif. 20. Renzulli mencadangkan bahawa kebolehan superior ini tidak semestinya bermaksud kepintaran yang tinggi.0 TEORI BERDASARKAN PINTAR CERDAS 3. mudah kecewa walaupun dalam hal – hal yang kecil tetapi boleh mangalir air mata apabila melihat matahari terbenam atau mendengar lagu serta sanggup untuk berhenti makan daging kerana simpati terhadap haiwan. agama. seni visual. Sebaliknya. undang – undang . komitmen dan kreativiti. yang juga dikenali sebagai „model bakat tiga cincin (Three-Ring Model of Giftedness)‟ yang banyak digunapakai di Amerika Syarikat. Tetapi. Setiap cirri – cirri seperti komitmen dan kreativiti akan menyumbang kepada bakat itu yang terbahagi kepada dua bidang iaitu bidang umum seperti matematik. Modelnya. 3. kimia dan penyajak. Ciri-ciri pertama ialah kebolehan superior. .1 TEORI RENZULLI Teori kecerdasan lain yang diperolehi secara meluas adalah Teori Renzulli. sains hayat dan seni pergerakan. Renzulli menyatakan bahawa manusia terbahagi kepada tiga ciri-ciri. Australia dan negara-negara lain. Renzulli berpendapat bahawa kanak-kanak pintar cerdas ini mempunyai atau berkebolehan membangunkan ciri-ciri ini dan mengaplikasikan ia ke dalam bidang yang berpotensi. Bersedia menyesuaikan diri dalam situasi baru. 19. Bidang khusus pula yang terdiri daripada astronomi. koleografi. pemikiran dan tindakan fleksibel serta tidak mudah terganggu jika keadaan biasa diubah atau berubah.seni bahasa. Contohnya. sains fizikal. penerbit filem. Memberi kerjasama kepada guru dan rakan sekelas 21.

Gagne menegaskan bahawa domain aplitud keberbakatan berkembang melalui proses pembangunan menjadi bakat. Ini digambarkan melalui ciri-ciri keaslian.8 Seterusnya. teknikal. Renzulli menegaskan bahawa keseimbang ketiga-tiga ciri-ciri ini perlu. berinovasi dan humor. Ini bermaksud cara berfikir yang berbeza daripada orang lain. interpersonal dan bidang sukan. Selain itu. beliau menerangkan bahawa bakat ialah aplitud dalam pencapaian mereka dalam bidang ini. Individu boleh mempunyai bakat semulajadi dalam akademik. idea baru. Domain yang seterusnya ialah sosioaffektif. dan psikomotor. pemerhatian dan andaian. Proses ini dirangsang dengan dua jenis pemangkin. koordinasi. komitmen. Beliau telah menggariskan bahawa individu ini lahir dengan bakat semulajadi ataupun bakat yang tidak digarap atau dilatih. latihan dan pratikal. pemangkin intrapersonal dan pemangkin persekitaran. Ciri-ciri intelektual adalah mahir dalam penaakulan induktif dan deduktif. baru dan keaslian idea. Ciri-ciri seterusnya kreativiti. Sebaliknya. artistic.refleks. domain psikomotor yang ditunjukkan dengan ciri-ciri kekuatan. memori. 3. Beliau mencadangkan bahawa bakat ialah interaksi antara aplitud dan pemangkin interpersonal dan persekitaran. Walaubagaimanapun. Komitmen di sini bermaksud bahawa kesungguhan seseorang individu itu melakukan tugasan dalam bidang spesifik secara berterusan. Francoy Gagne telah mencadangkan model teorikal bakat. sosioaffektif. Antara domain aplitud ataupun bakat semulajadi ini ialah intelektual. Bakat semulajadi ini berkembang menjadi bakat melalui proses pembangunan yang mengandungi proses pembelajaran. Antara jenis pemangkin ialah pemangkin intrapersonal dan pemangkin . Seterusnya.2 TEORI MODEL KEBERBAKATAN DAN BAKAT (GAGNE‟S MODEL OF GIFTEDNESS AND TALENT) Ahli psikologi Kanada. Proses ini boleh dibantu atau dibantutkan oleh pemangkin. Antara domain bakat utama ialah intelektual. Antara ciri-cirinya ialah kepimpinan. ketahanan dan kelenturan. impati dan mempunyai kesedaran diri. kreatif. Proses ini antaranya seperti pembelajaran secara formal ataupun tidak formal. domain yang lain ialah kreatif.

Seterusnya ialah motivasi seperti keperluan. Persekitaran sekeliling ialah seperti fizikal. sifat-sifat dan kekurangan upaya. budaya. Antara kemahiran-kemahiran ini dalam akademik. nilai ataupun minat. permainan strategi. rakan sebaya dan mentor. dan sukan. fizikal. perniagaan. Manakala kehendak pula seperti daya tumpuan dan ketekunan. individu. Pemangkin intrapersonal ini memainkan peranan penting dalam mengasah bakat ini. Individu juga memainkan peranan seperti ibu bapa. dan keperibadian. kehendak. sosial. anugerah dan kemalangan. Personaliti pula seperti tingkahlaku. Pemangkin intrapersonal ialah pemangkin daripada dalaman individu itu sendiri. seni. kecacatan ataupun kesihatan. Fizikal bermaksud bentuk tubuh badan. guru-guru. Pemangkin seterusnya ialah persekitaran. kursus dan program. motivasi. teknologi. Pemangkin persekitaran ialah seperti pesekitaran sekeliling. Setelah melalui proses pembangunan ataupun mengasah bakat. Pemangkin intrapersonal ialah pemangkin daripada dalaman individu itu Pemangkin persekitaran pula daripada faktor luaran individu itu. sendiri.9 persekitaran. pengurusan diri. Peristiwa pula merujuk kepada pertemuan. . Inisiatif pula seperti mengikuti aktiviti tertentu. barulah bakat semulajadi ini menjadi kemahiran yang telah dikembangkan. inisiatif dan peristiwa. Pemangkin intrapersonal pula terbahagi kepada empat bahagian. sosial dan kekeluargaan. pemangkin ini juga boleh membantutkan lagi proses mengasah bakat. Sebaliknya.

10 PIRAMID PEMBENTUKAN BAKAT PIIRTO (PIIRTO PYRAMID OF TALENT DEVELOPMENT) .

kesusasteraan. Ini diterangkan sebagai perbezaan individu sebagai terma extraversion. kegigihan. kesempurnaan. ketahanan mental. Aspek yang seterusnya ialah aspek kognitif. Antara atribut personaliti ialah kreativiti. persekitaran awal kanak-kanak lebih penting semasa kita kanak-kanak berbanding apabila kita dewasa. lakonan. Kebanyakan bakat itu diramal daripada tingkahlaku ramalan. Wiggins (1996) menyatakan bahawa bidang psikologi personaliti dalam domain psikologi telah menemui kebolehan personaliti yang dipanggil „big five’. imaginasi. Aspek kedua yang ditekankan oleh Piirto adalah aspek emosi. Seterusnya ialah komuniti dan budaya (cummunity and culture) yang memainkan peranan dalam menyediakan institusi pendidikan yang bersesuaian dan menyediakan sokongan kepada rumah dan sekolah. genetik yang diturunkan akan menjadi lebih dominan. Menurut teori ini juga. dan lain-lain. sains. Aspek yang seterusnya ialah aspek persekitaran yang digambarkan dengan „matahari‟. intuisi. Atribut personaliti ini merupakan aspek penting dalam pembangunan bakat. Piirto menyedari daripada kajiannya bahawa setiap individu berjaya mempunyai persamaan dalam atribut personaliti. sukan. Individu yang mendapat markah yang tinggi dalam ujian IQ dianggap berbeza kerana kebolehannya menyelesaikan masalah yang jarang diketengahkan. Plomin (1997) menunjukkan bahawa apabila kita menjadi dewasa. music. Personaliti ini penting dalam membantu pembentukan bakat. Individu dewasa yang mencapai kejayaan mempunyai banyak ciri-ciri yang tersenarai. keramahan. Aspek afektif atau emosi diperlukan untuk sesorang individu itu untuk berjaya dan sesetengah trait atau kesabaran dan lain-lain boleh dibangunkan dalam individu itu. Sekolah ialah faktor penting khususnya mengesan bakat dan menyediakan situasi dan pengalaman kepada . Rumah penting dalam menyediakan suasana yang positif dan mengasuh kanakkanak itu. berani mengambil risiko. Terdapat lima „matahari‟ pertama sekali ialah rumah (home). matematik. tarian.11 Firto menerangkan bahawa pembangunan bakat bermula dengan aspek genetik. Seterusnya ialah sekolah. (predictive behaviours). Aspek seterusnya ialah aspek bakat itu sendiri. rekaan. kestabilan emosi dan keterbukaan pengalaman. disiplin. Di dalam aspek ini ialah aspek-aspek seperti IQ. Bakat ini ditunjukkan secara domain dan dianggap bernilai oleh masyarakat. dan sebagainya. sifat berhati-hati. keterbukaan. Aspek seperti personaliti adalah perlu dan penting untuk pembangunan pembesaran. Terdapat bakat domain yang spesifik seperti seni visual.

PROFIL RESPONDEN Nama Umur Alamat : Zuriana A/P Law Wau Kong : 17 Tahun : N0 57. PMR -7A Kelebihan : Menguasai mata pelajaran matematik dan sains dengan baik dan cemerlang.( Tingkatan 4 sehingga sekarang) Aliran : Sains Tulen Bil Adik – Beradik: Anak ke 3 daripada 6 Pencapaian Akademik: UPSR . Pahang ( Tingkatan 1 – 3) dan Sekolah Sains Seri Puteri. Pahang Darul Makmur Hobi : Menonton televisyen dan membaca buku Cita – cita : Doktor Sekolah : Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan.1. Kuala Lumpur. . 4.4A1B. Kehadiran ataupun ketiadaan „matahari‟ boleh melakukan perbezaan sama ada bakat dapat dibentuk ataupun tidak. Pekan. „Matahari seterusnya ialah jantina dan peluang. 26700 Muadzam Shah.0 LATAR BELAKANG RESPONDEN 4.12 kanak-kanak. Blok A Kampung RPS Runchang.

kanak lain. Responden pernah memegang jawatan ketua kelas semasa di darjah 6 dan responden juga pernah menjadi penolong ketua pegawas sekolah.2 LATAR BELAKANG KELUARGA Nama Ayah Umur Pekerjaan Pendapatan : Law Wau Kong : 62 Tahun : Sendiri : 500 sebulan Nama Ibu Umur Pekerjaan : Ramlah A/P Song Heng : 45 Tahun : Suri rumah 4.3 LATAR BELAKANG PENDIDIKAN RESPONDEN Latar belakang pendidikan respondan dapat dilihat di sekolah rendah lagi apabila dia mula bersekolah di sekelah rendah Kebangsaan Runchang ( SKRU) dari darjah 1 sampai darjah 6. Kelebihan yang ketara dalam diri respondan adalah dia lebih kepada memilki kecerdasan logik matematik.13 4. . responden juga mengalami tahap – tahap perkembangan kanak –kanak yang normal seperti kanak. Menurut ibunya. Dia mempunyai ciri – ciri kepimpinan berbanding rakan perempuannya yang lain semasa berada di sekolah rendah. dia juga normal dan tidak mempunyai sebarang kecacatan sejak lahir.4 Sejarah kelahiran respondan Menurut ibunya. Kemudian dia bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan sehingga tingkatan 3 dan dia telah mendapat tawaran untuk menyambungkan pelajarannya ke sekolah Sains Seri Puteri di Kuala Lumpur.Dari segi fixikal pula. 4. . respondan adalah sama seperti kanak – kanak lain juga .

ada sebarang kesulitan dalam pelajaran responden akan bertanya kepada guru atau merujuk buku rujukan sahaja.14 4. Bertanggungjawab Tanggungjawab responden tunjukan apabila dia sentiasa menjalankan tugas sebagai pengawas pusat sumber berdasarkan jadual yang ditetapkan dan sentiasa menyiapkan tugasan yang telah diberiakn oleh gurunya. 5 Ciri – ciri responden Ciri responden Seorang yang pendiam Penerangan Responden seorang yang pendiam ketika berada dalam kelas dan komunikasi yang kurang semasa berda di sekolah. usaha yang responden lakukan untuk mendapat 7A dalam PMR menjadi kenyataan.Sebagai contohnya. Kematangan Kematangan dapat dilihat daripada fizikalnya yang menampakan responden seorang yang berpikiran matang dan cara responden bercakap dengan saya mengenai untuk dia mengejar cita – cita yang tinggi dan masa depan dengan penuh dedikasi seolah – olah saya bercakap dengan orang yang dewasa. . Sangat sensitif Responden akan menangis apabila sesuatu barang atau permainan yang diingini tidak dapat sewaktu dia masih kecil. Seorang yang berkeyakinan tinggi Responden percaya bahawa sesorang itu perlu berusaha dahulu untuk mendapat kejayaan dalam hidup . Tumpuan yang tinggi Tumpuan yang diberikan semasa guru mengajar amat tinggi dan mudah cepat memahami apa yang guru sampaikan. Ciri pemimpin Ciri ini dapat dlihat apabila responden pernah menjadi ketua kelas semasa di tahun 6 dan menjadi pengawas pusat sumber sekolah semasa di tingkatan 3 dan 4. Sekiranya.

kesediaan kognitif termasuk kebolehan mengamati dan menyedari akan idea-idea. kanak-kanak belum membuat pengkhususan minat mereka pada peringkat pra-formal.15 5. Lazimnya.faktor pemilihan responden 5.0 Faktor . teori kepelbagaian iaitu kecerdasan logik matematik . dan mengingati kembali dengan mudah dan berkesan. Kesediaan kognitif berkaitan dengan kefahaman. Kanak-kanak yang mempunyai kebolehan intelek khusus ini biasanya akan menumpukan ke arah sesuatu bidang sahaja. Matematik adalah ilmu berkaitan kira-kira yang berkait dengan angka. Menurut. . Dengan kemampuan kognitif ini. Salah satu faktor saya memilih pelajar ini sebagai responden kerana saya mendapati bahawa responden mempunyai kebolehan intelek yang khusus. Kecerdasan matematik melibatkan individu yang pintar dalam penguasaan ilmu ini. maka anak dipandang sebagai individu yang secara aktif membangun sendiri pengetahuan mereka tentang dunia. pemikiran. memahami. Respondan juga menyatakan bahawa dia tidak berkebolahan dalam seni lukisan. responden saya hanya berminat dalam subjek matematik sahaja. Responden juga responden lebih suka berkaitan angka dn mudah untuk memahami subjek berbanding subjek – subjek lain. mengekalkan.1 Perkembangan kognitif Teori kognitif didasarkan pada asumsi bahawa kemampuan kognitif merupakan sesuatu yang fundamental dan yang membimbing tingkah laku anak. tahap perkembangan terawal sekarang yang kita panggil kecerdasan logika matematik ialah manipulasi dan permainan pelbagai jenis objek konkrit dalam persekitaran fizikal dan keupayaan untuk mengenal pasti objek lazim dalam gambar dan memilih objek tersebut keluar daripada gambar-gambar yang banyak mengandungi objek lain yang tidak dikenali. Sebenarnya kajian perkembangan kanakkanak oleh Piaget dan Inhelder (1969). dan penaakulan yang dibawa oleh seseorang bersamanya ke dalam situasi pembelajaran yang baru. Sebagai contohnya. Pada peringkat rendah. Kebolehan intelek khusus juga berkaitan rapat dengan ciri kedua untuk mengenalpasti kanak-kanak pintar cerdas iaitu mereka mempunyai kecenderungan akademik yang khusus walaupun pada umum fizikal baru setahun jagung.

mereka lebih meminati eksperimen.citanya datang. menurutnya. menghitung dan mencari penyelesaian secara tepat mengenai sesuatu perkara. Beliau mengatakan zaman remaja sebagai zaman 'storm and stress' yang bersifat biologikal yang terhasil daripada perubahan-perubahan yang berlaku semasa baligh yang tidak dapat dielakkan. respondan juga meminati subjek sains . yang ingin menjadi seorang doktor pada masa akan 5.16 Individu yang memiliki kecerdasan ini adalah seseorang individu yang cemerlang dalam bidang matematik boleh bermain dengan angka dan tidak mudah keliru dengan masalah yang timbul dalam pengiraan matematik. Stanley Hall (1904) berpendapat perkembanagan seseorang individu ditentukan oleh naluri iaitu tenaga-tenaga biologi dan faktor genetik dan bukannya persekitaran. dan mencipta kaedah baru dalam sebarang tugasan tambahan lagi selaras dengan cita.kanak biasa. Hall percaya bahawa hasil daripada tekanan-tekanan dan perubahan tersebut. Mereka juga sering memberi nilai. repsondan juga mengatakan bahawa dia sememangnya tidak lari gari sifat cepat bosan dan kurang meminati bidang penghafalan dan pembacaan bahan lisan contohnya mata pelajaran sejarah yang memerlukan penghafalan.2 Perkembangan fizikal Dari segi perkembangan fizikal. Mencapai akil baligh merupakan satu masa apabila emosi menjadi tidak stabil dan tergugat. Respondan menyatakan bahawa dia boleh berkawan dengan sesiapa sahaja. dia lebih suka untuk meneroka alam semester dan mengkaji sesuatu yang bakal terjadi. dia . remaja akhirnya akan menjadi individu yang matang dan bermoral. Selain itu.mMereka mempunyai perkembangan tubuh badan yang sama dan normal seperti kanak – kanak biasa. Selain itu. Sebaliknya. namun.Responden mempunyai ketinggian 154 cm dan mempunyai berat badan 50 kg. kanak –kanak pintar cerdas tidak begitu ketara jika dibanding dengan kanak.

responden jarang bertanya kepada guru. dia akan mencari 5. Ditakrifkan sebagai tindak balas atau kebangkitan yang ditonjol keluar sebagai rangsangan kepada perasaan emosi.17 hanya akan rapat dengan rakannya yang memahami dia dan mereka boleh berkongsi minat bersama. Pendek kata perkembangan social melibatkan proses sosialisasi yang membolehkan kanak-kanak mempelajari tingkah laku social atau melakukan penyesuaian social dalam sesuatu persekitaran atau lingkungan sosial. Menurut Sullivan. dia hanya menumpukan perhatian sepenuhnya semasa guru mengajar dan jika terdapat maklumat dalam buku rujukan. keraguan tenetang pengajaran tersebut. Dari segi sosial pula.4 Perkembangan emosi Emosi berasal daripada perkataan Greek iaitu “emovere” yang membawa maksud “untuk keluar” atau satu perasaan afektif yang dialami oleh seseorang individu dalam sesuatu keadaan yang memberi makna kepada dirinya . Responden tidak mengalami sebarang kecacatan dari segi fizikal. .3 Perkembangan sosial Perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang boleh diterima oleh sesuatu masyarakat serta budaya.persahabatan. mempunyai kawan rapat membolehkan kanak-kanak belajar untuk melihat sesuatu perkara daripada pandangan yang lain untuk memberikan kesan kepada kanakkanak tersebut di mana kanak-kanak akan menanamkan sikap menitiberatkan perasaan orang lain.aktiviti bermain. Perkembangan sosial kanak-kanak dapat dikaji melalui beberapa aspek sosialisasi yang penting seperti proses peniruan dan identifikasi. 5. kanak-kanak juga akan mempunyai kawan rapat (chumship ) yang mana perhubungan ini membantu kanak-kanak daripada perasaan egosentrik. Sullivan berpandangan. responden juga kurang suka aktiviti yang melibatkan bersosial kerana dia seorang yang pendiam.dan perhubungan dengan rakan sebaya.perkembangan kongnisi sosial. Ketika berada dalam kelas pula.

2001) Menurut Santock ( 1998 ).18 Secara amnya. 1 2 Ciri-ciri Mudah mengingati sesuatu nama tempat . responden adalah seorang yang sukar untuk memarahi seseorang.0 Penilaian berdasarkan senarai semak SENARAI SEMAK Tandakan Ya atau Tidak sekiranya anak/murid-murid anda mempunyai ciri-ciri yang disenaraikan di bawah. dia akan marah dengan penuh perasaan. Responden juga seorang yang mudah bersimpati. namun. mendefinasikan emosi sebagai perasaan atau efek yang melibatkan satu gabungan rangsangan fisiologi ( physiological arousal ) seperti degupan jantung yang laju dengan tingkah laku yang nyata seperti senyum. contonhnya. 6. Gemar bertanya pelbagai soalan mengenai bagaimana sesuatu itu berfungsi. dia pernah berasa kasihan apabila melihat seorang tua yang buta berjalan di pekan. apabila dia berasa marah. emosi adalah perasaan atau kompenen efek dalam tingkah laku seseorang manusia (Lefrancois. Dari segi emosi. Mempunyai kumpulan seperti kumpulan belajar dan sebagainya sendiri Mempunyai keyakinan diri yang tinggi ya Tidak 3 Ya 4 Ya . Bil.orang dan juga nombor. Teori Perkembangan Psikososial Erikson menerangkan perkembangan sosial manusia sebagai satu siri perkembangan yang terdiri daripada lapan peringkat dan setiap peringkat mengandungi kecenderungan atau keinginan yang berkonflik individu dikatakan perlu menguasai kecekapan tertentu dalam menghadapi setiap peringkat perkembangan ini.

Menerima informasi dengan pantas Ya Keupayaan imaginasi yang tinggi Minat dalam falsafah dan isu-isu sosial Sangat sensitif dari segi emosi dan emosi tingkah laku Kebolehan menyelesaikan masalah Sangat teliti dan mementingkan kesempurnaan. Tumpuan yang lama dalam satu bidang yang diminati. Suka mengetahui sesuatu perkara dengan lebih mendalam. Sangat menitikberatkan hal-hal keadilan Memberi arahan dengan jelas dan berkesan Bertanya soalan provokasi. Memberi perhatian yang teliti tentang sesuatu perkara .gemar melakukan gerakan seperti menggoyangkan kaki apabila duduk lama di satu – satu tempat Mampu mengaitkan sesuatu sebab dan akibat bagi perkara tertentu .19 5 6 Tidak senang duduk . Pencapaian akademik sentiasa meningkat Sukar menerima pendapat orang lain Kreatif dan inovatif Mempunyai daya kepimpinan yang tinggi Tidak Ya 7 8 Ya Ya 9 Ya 10 Ya 11 12 13 Tidak Tidak Ya 14 15 16 17 18 19 Boleh bergaul dengan orang yang Ya lebih tua denganya dengan lebih baik Mempunyai perbendaharaan kata yang Tidak baik . guru dan orang lain. mencabar ibu bapa . Tidak Tidak Tidak 20 21 Ya Ya 22 Ya 23 Tidak 24 Tidak .

orang dan dan juga nombor. responden tetap seorang individu yang memerlukan didikan disiplin yang betul sungguhpun beliau sangat bijak dalam bidang yang diminati.tempat. Suka dalam bidang pengetahuan Mampu belajar melebihi orang lain dalam bidang tertentu Berupaya menunjukkan perspektif yang luas dalam sesuatu subjek. Hal ini menyebabkan pencapaian akademik responden mengalami peningkatan. Fasih dalam mengeluarkan dan menghuraikan idea-idea Tidak Ya 26 Ya Ya Ya Ya 27 28 29 30 Berdasarkan kepada senarai semak diatas dapat kita lihat bahawa responden ini lebih mendalami bahagian pengiraan atau subjek matematik. sebagai contohnya subjek sejarah dan matematik. Seterusnya. Oleh itu. Selain itu. Sebenarnya kajian perkembangan kanak-kanak oleh Piaget dan Inhelder (1969). Kecerdasan matematik melibatkan individu yang pintar dalam penguasaan ilmu ini. Walaupun begitu. responden juga akan memberikan tumpuan yang lama dalam matapelajaran yang disukai seperti matematik dan sains. Matematik adalah ilmu berkaitan kira-kira yang berkait dengan angka. tahap perkembangan terawal .20 25 Bertindak dengan spontan secara intuisi Belajar dengan cepat. dari segi pergaulan pula. responden boleh mengingati sesuatu nama. mudah memahami dan kurang pengulangan sesuatu subjek. Responden kurang untuk berinteraksi dengan guru semasa berada di dalam kelas kerana responden sudah memberi tumpuan yang tinggi. dapt dikelaskan bahawa responden saya adalah seorang yang memiliki kecerdasn logik dalam subjek matematik.

menghitung dan mencari penyelesaian secara tepat mengenai sesuatu perkara. Mereka juga sering memberi nilai. 7.21 sekarang yang kita panggil kecerdasan logika matematik ialah manipulasi dan permainan pelbagai jenis objek konkrit dalam persekitaran fizikal dan keupayaan untuk mengenal pasti objek lazim dalam gambar dan memilih objek tersebut keluar daripada gambar-gambar yang banyak mengandungi objek lain yang tidak dikenali. Pertandingan seperti ini boleh dilaksanakan sekurang – kurangnya dua kali setahun di sekolah. Hal ini demikian dapat membantu pelajar ini mengetahui secara mendalam tentang bidang matematik. .0 Cadangan Pertandingan kuiz Matematik di sekolah Guru mestilah mencari inisiatif atau langkah yang sesuai dengan kebolehan dan keupayaan mereka dengan menganjurkan pertandingan kuiz matematik diantara murid – murid yang dikenalpasti dan meningkatkan lagi potensi dalam bidang tersebut. Pertandingan ini juga boleh dilakukan dengan membuka peluang pertandingan kepada pelajar yang bijak dalam matematik sahaja supaya mereka tidak berasa bosan untuk bertanding. Individu yang memiliki kecerdasan ini adalah seseorang individu yang cemerlang dalam bidang matematik boleh bermain dengan angka dan tidak mudah keliru dengan masalah yang timbul dalam pengiraan matematik.

ice – breaking dan sebagainya.22 Program Mentor atau Role Model Kaedah in paling sesuai dilakukan terhadap kanak – kanak atau pelajar pintar yang selalu memerlukan sokongan serta dorongan daripada orang yang mereka sukai. kanak-kanak juga akan mempunyai kawan rapat (chumship ) yang mana perhubungan ini membantu kanak-kanak daripada perasaan egosentrik. Aktiviti – aktiviti sepeprti ini sedikit sebanyak dapat meningkatkan kemahiran sosial dan iktana persahabtan diantara pelajar ini sama ada dengan kawan yang mempunyai minata yang sama ataupun berlainan minat. Menurut Sullivan. Hal ini demikian kerana mereka boleh berkongsi masalah dan berkongsi pendapat berkaitan apa sahaja dengan mentor atau role model mereka untuk memudahkan mereka menjalani kehidupan dengan lebih baik. Sullivan berpandangan. . mempunyai kawan rapat membolehkan kanak-kanak belajar untuk melihat sesuatu perkara daripada pandangan yang lain untuk memberikan kesan kepada kanak-kanak tersebut di mana kanak-kanak akan menanamkan sikap menitiberatkan perasaan orang lain. Guru matematik atau pensyarah matematik boleh dijadikan mentor kepada responden saya supaya responden boleh membaiki kesilapan dalam ilmu matematik. kawad kaki. Aktivit ini memerlukan mereka bekerja secara berkumpulan dalam melakukan pelbagai aktiviti seperti semasa aktiviti memasang khemah. memasak. Aktiviti perkemahan di sekolah Aktiviti ini sesuai dilaksanakan kepada kanak – kanak ini supaya dapat mengatasi maslah kekurangan kawan dalam kalangan kanak.kanak yang pintar cerdas .

kecerdasan yang dimiliki meraka haruslah dikekalkan atau ditambah lagi supaya mereka boleh berjaya pada masa akan datang. matapelajaran yang khusus.0 Penutup Kesimpulannya. mempunyai ciri kepimpinan. Sekiranya. Walaubagaimanapun.23 8. meraka mengalami kegagalan. mempunyai matlamat yang tinggi serta boleh mengingati nama. tarian mahupun. sebagai guru kita haruslah berusaha dan berganding bahu untuk membaiki kesilapan dan membantu meningkatkan kelebihan yang dimilki mereka supaya mereka boleh menerajui masa depan negara dengan cemerlang. pintar cerdas adalah salah satu golongan atau kelompok yang mempunyai kelebihan yang tidak ternilai di dunia. . tempat dan nombor dengan baik. Mereka mempunyai bakat dan kelebihan dalam bidang – bidang tertentu sama ada muzik. Oleh itu. Mereka mempunyai sifat yang boleh dikatakan berlainan iaitu seperti mempunyai penumpuan yang lama dalan sesuatu perkara. maka kelebihan mereka adalah sia.sia sahaja.

Purcell dan Rebecca D. Open Universiti Malaysia (2006) .org. Freenels. Hamidah Sulaiman dan Farrah Dina Yusof Pengenalan Pendidikan khas.ashland . Prof.wicked.nz/r/gifted/reading/theory/renzulli_e. frusental WWW. The piirto Pyramid of Talent Development http://www. Ansary Ahmed. Mansor Fadzil . Eckert Mendidik anak genius .php . Dr.24 Bibliografi Education the intelligent child by sere brikoff of MENSA (1990) Designing services and programs for high ability learners ( 2006) Jeanne H.personal . Dr. Prof. Www. (2006).com.Piirto pyramid.

25 .

26 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful