1

FAKULTI PEMBANGUNAN DAN SUMBER MANUSIA KBC 3013 PINTAR CERDAS DAN BERBAKAT

TUGASAN INDIVIDU

KAJIAN KES

NAMA : N0RFAMILA A/P HARUN NO. MATRIK : D20101037257 PROGRAM : PENDIDIKAN KHAS (AT10) SEMESTER : SEMESTER 2 SESI : 2010/2011

NAMA PENSYARAH : DR. MD. NASIR BIN MASRAN

2

SENARAI KANDUNGAN Perkara 1.0 Pengenalan 1.1 Definisi Pintar Cerdas 1.2 Definisi Berbakat 2.0 Pintar Cerdas 3.0 Teori Berdasarkan Pintar Cerdas 4.0 Latar belakang Keluarga 5.0 Perkembangan dari segi fizikal, dan emosi Sosial serta kognitif 6.0 Penilaian berdasarkan senarai semak 7.0 Cadangan 8.0 Penutup 19 -21 21 - 22 23 Halaman 3 3 4 5 5-7 12 - 14 15 - 18

Menurut. Pintar cerdas adalah satu anugerah yang tidak ternilai kepada seseorang dari segi memiliki kelebihan kognitif dan juga bakat yang tersendiri contohnya dari segi kesenian. Persekutuan Amerika Syarikat menyatakan maksud pintar cerdas yang ditujukan kepada kanak – kanak atau belia yang mempunyai potensi dan pencapaian yang tinngi dari segi bidang seperti intelektual. . Berbakat pula bermaksud keadaan seseorang yang mempunyai potensi untuk menjadi cemerlang dalam bidang – bidang tertentu sama ada dalam bidang akademik atau bukan akademik. abstrak atau gagasan. artistik. kebolehan kepimpinan dan juga mempunyai bakat dalam bidang seni dan muzik yang mengagumkan serta mereka ini memerlukan aktiviti atau perkhidmatan yang lain daripada lain atau keistimewa yang tidak dapat diperolehi di sekolah biasa demi meningkatkan tahap kebolehan mereka. mereka mendapat keputusan semua gred „A‟ dalam peperiksaan awam seperti UPSR. asli. PMR dan SPM. Sesetengah pihak beranggapan bahawa mendapat keputusan yang cemerlang adalah ciri utama untuk menyatakan bahawa seseorang itu adalah pintar cerdas.3 1. Contohnya. kreativiti. kerana Negara kita sudah menlancarkan program untuk kanak –kanak yang pintar cerdas iaitu seperti MENSA dan permata Pintar di UKM Bangi untuk meningkatkan serta menyediakan program yang sesuai bagi kanak – kanak ini. Seseorang itu dianggap berbakat dalam bidang – bidang tertentu apabila dia menampakkan potensinya dalam bidang tersebut. atau muzik.0 PENGENALAN Istilah pintar cerdas dan berbakat bukan lagi suatu perkara yang baru kita dengar dalam negar ini. menghasilkan sesuatu yang baru. luar biasa dan bernilai sama ada bersifat maujud. Kadang – kadang pencapaiannya dalam bidang tersebut belum terbukti cemerlang atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan.

masyarakat. Bakat lahir dari naluri asas manusia untuk . membuat pertimbangan serta penaakulan yang baik. pintar cerdas bermaksud cekap. Selain itu.1 DEFINISI BERBAKAT Menurut Kamus Dewan Edisi ketiga (1997). pandai pula didefinisikan sebagai sempurna akal. pandai.4 1. 1. orang pertama menjalankan ujian pintar cerdas yang dikenali sebagai “ The Stanford . berbakat bermaksud mempunyai kebolehan semulajadi. aras yang tinngi dalam tanggungjawab keoada tugas dan aras kreativiti yang tinggi. berbakat bermaksud mempunyai kebolehan semulajadi. Konsep Piirto‟s melihat bakat sebagai satu keperibadian. Kanak – kanak ini memerlukan program pendidikan yang berbeza .1 DEFINISI PINTAR CERDAS Menurut Kamus Dewan Edisi ke empat.Binet Test “ telah memberikan definisinpintar cerdas sebagai merujuk kepada keupayaan individu memahami. banyak bercakap . Menurut Renzulli (1986). Manakala. kepintaran adalah satu tingkah laku yang perlu dikembangkan dan bukan secara semulajadi walaupun individu itu mempunyai skor IQ yang tinggi iaitu dalam model beliau yang dinamakan “The – Ring Conception of Giftedness” atau “Triat Model”. Persekutuan memberi maksud kanak – kanak pintar cerdas dan berbakat adalah mereka yang dikenalpasti sercara semulajadi kemampuan luar biasa dan berkebolehan yang tinngi dalam melakukan sesuatu. Stanford Binet (1916). Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1997).cerdik licin dan mahir dalam membuat sesuatu pekerjaan. Pintar cerdas dapat dilihat sebagai satu konsep yang mempunyai dimensi dinamik yang terdiri daripada interaksi tiga kelompok sifat manusia iaitu kebolehan intelek umum yang atas purata. Individu yang dikatakan pintar cerdas ini mempunyai kebolehan yang luar biasa memahami dan mengadaptasi segala cabaran persekitaran kepada hidup dan mindanya.sekolah. budaya dan jantina serta peluang. proses dan hasil dalam bidang tertentu yang dipengaruhi oleh genetik dan persekitaran iaitu rumah.

kreativiti adalah kemampuan mencipta atau menghasilkan sesuatu. mendefinisikan kreativiti sebagai yang menarik. 1. Menurut Samson dan Vernon (1996).0 PINTAR CERDAS 2. Kreativiti adalah sesuatu misteri yang fenomena semulajadi.Bakat tidak hanya bertumpu pada kecerdasan minda atau kemahiran seni seseorang.1 MENGENALPASTI PINTAR CERDAS Salah satu untuk mengenalpasti kanak – kanak pintar cerdas adalah melalui pelaksaan ujian kecerdasan terhadap mereka. pengalaman dan persekitaran mereka. 2.” Gowen (1972). tetapi dalam semua bidang (1999). ada juga yang memeberi penekanan kepada pemikiran dan juga menekan kepada hasil usaha kriteria kreativiti. pula menyatakan teori – teori peribadi dan persekitaran yang relative dengan amalan pengasuhan anak. Manakala dalam bahasa greek ianya membawa makna memenuhi.5 menghasilkan sesuatu yang baru. Ensiklopedia Malaysian (1996). menekankan sifat. Pada tahun 1994.Biasanya tahap skor kanak adalah sebanyak 120 dan keatas.2 DEFINISI KREATIF Kreatif berasal dari bahasa latin “creare” yang bermaksud membuat. Mereka memperlihatkan keupayaan yang tinggi dari segi intelektual. kreatif dalam bidang seni. Jabatan Pendidikan Amerika Syarikatm dalam laporannya yang bertajuk Kecemerlangan Kebangsaan: Kes Bakat Rakyat Amerika mendefinisikan kanak – kanak cemerlang adalah kanak – kanak yang mempamerkan potensi yang tinngi dalam menyelesaikan sesuatu jika dibandingkan dengan umur.sifat personaliti. keupayaan memimpin atau cemerlang dalam bidang akademik. . Mcnerney dan Mcnerney (1994).

9. Mereka selalu dikatakan mempunyai ruang simpanan memori yang luas untuk pelbagai topik serta mampu mengingati semula dengan cepat. Tidak suka melakukan kesilapan dan mudah kecewa apabila sesuatu perkara tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Menggemari aktiviti yang kompleks dan ada cabaran. 10. Kebanyakan mereka dapat membaca sebelum umur 5 tahun. 12. 3. 13. Konsep kendiri yang positif. 8. 17. hobi dan minat mengumpul sesuatu yang unik. Mereka kurang tidur berbanding dengan rakan sebaya mereka tetapi mereka masih mampu mempunyai tenaga untuk meneruskan kehidupan. Mereka mampu untuk membayangkan sesuatu sama ada baik atau buruk dan boleh mencipta cerita yang bagus serta menyatakan segala kebimbangannya. berpegang teguh kepada apa yang mereka percayai. 6. Mempunyai motivasi yang tinggi untuk melakukan sesuatu yang diminatikan dan kurang berminat dalam aktiviti lain. Mempunyai keupayaan berfikir aras tinggi dan mampu berfikir tentang abstrak. .6 2. Melakukan kerja dengan teliti 11. 16. yakin dan optimistik. Mempunyai banyak kegemaran. Selalu yakin terhadap diri sendiri. Mempunyai daya ingatan yang tinggi. 15. Memiliki keinginan dan minat yang tinggi terhadap sesuatu yang telah lama berlaku 5. 4. Mempunyai pengetahuan tatabahasa yang lebih baik daripada umur kronologinya 2. Kebolehan untuk mencipta teori baru terhadap sesuatu benda yang berlaku. Boleh menyelesaikan masalah yang sukar untuk ditafsirkan serta memiliki kemahiran berfikir yang tinggi. 14. 7.2 CIRI – CIRI PINTAR CERDAS 1.

Modelnya. Bidang khusus pula yang terdiri daripada astronomi.7 18. sains fizikal. Memberi kerjasama kepada guru dan rakan sekelas 21. yang juga dikenali sebagai „model bakat tiga cincin (Three-Ring Model of Giftedness)‟ yang banyak digunapakai di Amerika Syarikat. Renzulli menyatakan bahawa manusia terbahagi kepada tiga ciri-ciri. sains hayat dan seni pergerakan. kimia dan penyajak. Ciri-ciri pertama ialah kebolehan superior. agama. 19. Mudah untuk menyesuaikan diri bersama rakan –rakannya dan tidak suka berkelahi. Tetapi. Setiap cirri – cirri seperti komitmen dan kreativiti akan menyumbang kepada bakat itu yang terbahagi kepada dua bidang iaitu bidang umum seperti matematik. mudah kecewa walaupun dalam hal – hal yang kecil tetapi boleh mangalir air mata apabila melihat matahari terbenam atau mendengar lagu serta sanggup untuk berhenti makan daging kerana simpati terhadap haiwan. muzik. interaksi antara ketiga-tiga ciri-ciri menyediakan ramuan untuk melahirkan insan kreatif dan produktif. koleografi. Penguasaan terhadap salah satu ciri-ciri tidak menggambarkan bakat itu. 3. Contohnya. Sebaliknya. Renzulli mencadangkan bahawa kebolehan superior ini tidak semestinya bermaksud kepintaran yang tinggi. .1 TEORI RENZULLI Teori kecerdasan lain yang diperolehi secara meluas adalah Teori Renzulli. beliau mencadangkan ia harus dipandang daripada perspektif intelligence quotients (IQ). penerbit filem.seni bahasa. pemikiran dan tindakan fleksibel serta tidak mudah terganggu jika keadaan biasa diubah atau berubah. Mereka sangat sensitif dari segi emosi dan tingkah laku. komitmen dan kreativiti. Bersedia menyesuaikan diri dalam situasi baru. 20. seni visual. undang – undang . kebolehan yang lebih tinggi daripada purata.0 TEORI BERDASARKAN PINTAR CERDAS 3. Australia dan negara-negara lain. Renzulli berpendapat bahawa kanak-kanak pintar cerdas ini mempunyai atau berkebolehan membangunkan ciri-ciri ini dan mengaplikasikan ia ke dalam bidang yang berpotensi.

3.2 TEORI MODEL KEBERBAKATAN DAN BAKAT (GAGNE‟S MODEL OF GIFTEDNESS AND TALENT) Ahli psikologi Kanada. Walaubagaimanapun. Antara domain aplitud ataupun bakat semulajadi ini ialah intelektual. Ciri-ciri seterusnya kreativiti. Ciri-ciri intelektual adalah mahir dalam penaakulan induktif dan deduktif. Seterusnya. interpersonal dan bidang sukan. Proses ini antaranya seperti pembelajaran secara formal ataupun tidak formal. memori. teknikal. koordinasi. latihan dan pratikal. impati dan mempunyai kesedaran diri. kreatif.refleks. Sebaliknya.8 Seterusnya. ketahanan dan kelenturan. Selain itu. Antara domain bakat utama ialah intelektual. Renzulli menegaskan bahawa keseimbang ketiga-tiga ciri-ciri ini perlu. Proses ini dirangsang dengan dua jenis pemangkin. Beliau telah menggariskan bahawa individu ini lahir dengan bakat semulajadi ataupun bakat yang tidak digarap atau dilatih. Antara ciri-cirinya ialah kepimpinan. beliau menerangkan bahawa bakat ialah aplitud dalam pencapaian mereka dalam bidang ini. Komitmen di sini bermaksud bahawa kesungguhan seseorang individu itu melakukan tugasan dalam bidang spesifik secara berterusan. Francoy Gagne telah mencadangkan model teorikal bakat. Ini digambarkan melalui ciri-ciri keaslian. Beliau mencadangkan bahawa bakat ialah interaksi antara aplitud dan pemangkin interpersonal dan persekitaran. pemerhatian dan andaian. idea baru. dan psikomotor. domain psikomotor yang ditunjukkan dengan ciri-ciri kekuatan. Gagne menegaskan bahawa domain aplitud keberbakatan berkembang melalui proses pembangunan menjadi bakat. artistic. komitmen. Proses ini boleh dibantu atau dibantutkan oleh pemangkin. Domain yang seterusnya ialah sosioaffektif. Antara jenis pemangkin ialah pemangkin intrapersonal dan pemangkin . Bakat semulajadi ini berkembang menjadi bakat melalui proses pembangunan yang mengandungi proses pembelajaran. berinovasi dan humor. baru dan keaslian idea. sosioaffektif. pemangkin intrapersonal dan pemangkin persekitaran. Individu boleh mempunyai bakat semulajadi dalam akademik. domain yang lain ialah kreatif. Ini bermaksud cara berfikir yang berbeza daripada orang lain.

sosial dan kekeluargaan. Personaliti pula seperti tingkahlaku. fizikal. Manakala kehendak pula seperti daya tumpuan dan ketekunan. Pemangkin seterusnya ialah persekitaran. Pemangkin intrapersonal ialah pemangkin daripada dalaman individu itu sendiri. Individu juga memainkan peranan seperti ibu bapa. budaya. sosial. individu. Pemangkin intrapersonal ialah pemangkin daripada dalaman individu itu Pemangkin persekitaran pula daripada faktor luaran individu itu. barulah bakat semulajadi ini menjadi kemahiran yang telah dikembangkan. .9 persekitaran. dan sukan. kecacatan ataupun kesihatan. sifat-sifat dan kekurangan upaya. guru-guru. anugerah dan kemalangan. motivasi. sendiri. seni. Pemangkin persekitaran ialah seperti pesekitaran sekeliling. inisiatif dan peristiwa. Peristiwa pula merujuk kepada pertemuan. kehendak. pengurusan diri. kursus dan program. teknologi. Seterusnya ialah motivasi seperti keperluan. Persekitaran sekeliling ialah seperti fizikal. perniagaan. Setelah melalui proses pembangunan ataupun mengasah bakat. Sebaliknya. Fizikal bermaksud bentuk tubuh badan. dan keperibadian. nilai ataupun minat. permainan strategi. pemangkin ini juga boleh membantutkan lagi proses mengasah bakat. Inisiatif pula seperti mengikuti aktiviti tertentu. rakan sebaya dan mentor. Pemangkin intrapersonal ini memainkan peranan penting dalam mengasah bakat ini. Pemangkin intrapersonal pula terbahagi kepada empat bahagian. Antara kemahiran-kemahiran ini dalam akademik.

10 PIRAMID PEMBENTUKAN BAKAT PIIRTO (PIIRTO PYRAMID OF TALENT DEVELOPMENT) .

Seterusnya ialah sekolah. rekaan. Individu yang mendapat markah yang tinggi dalam ujian IQ dianggap berbeza kerana kebolehannya menyelesaikan masalah yang jarang diketengahkan. music. Terdapat lima „matahari‟ pertama sekali ialah rumah (home). Wiggins (1996) menyatakan bahawa bidang psikologi personaliti dalam domain psikologi telah menemui kebolehan personaliti yang dipanggil „big five’. Aspek afektif atau emosi diperlukan untuk sesorang individu itu untuk berjaya dan sesetengah trait atau kesabaran dan lain-lain boleh dibangunkan dalam individu itu.11 Firto menerangkan bahawa pembangunan bakat bermula dengan aspek genetik. dan lain-lain. matematik. Bakat ini ditunjukkan secara domain dan dianggap bernilai oleh masyarakat. kestabilan emosi dan keterbukaan pengalaman. sifat berhati-hati. (predictive behaviours). Aspek kedua yang ditekankan oleh Piirto adalah aspek emosi. kesempurnaan. Di dalam aspek ini ialah aspek-aspek seperti IQ. keramahan. Seterusnya ialah komuniti dan budaya (cummunity and culture) yang memainkan peranan dalam menyediakan institusi pendidikan yang bersesuaian dan menyediakan sokongan kepada rumah dan sekolah. Terdapat bakat domain yang spesifik seperti seni visual. Antara atribut personaliti ialah kreativiti. genetik yang diturunkan akan menjadi lebih dominan. Personaliti ini penting dalam membantu pembentukan bakat. Sekolah ialah faktor penting khususnya mengesan bakat dan menyediakan situasi dan pengalaman kepada . ketahanan mental. Aspek seterusnya ialah aspek bakat itu sendiri. berani mengambil risiko. kesusasteraan. Menurut teori ini juga. Kebanyakan bakat itu diramal daripada tingkahlaku ramalan. Plomin (1997) menunjukkan bahawa apabila kita menjadi dewasa. persekitaran awal kanak-kanak lebih penting semasa kita kanak-kanak berbanding apabila kita dewasa. Individu dewasa yang mencapai kejayaan mempunyai banyak ciri-ciri yang tersenarai. Aspek seperti personaliti adalah perlu dan penting untuk pembangunan pembesaran. Rumah penting dalam menyediakan suasana yang positif dan mengasuh kanakkanak itu. sains. Aspek yang seterusnya ialah aspek kognitif. disiplin. intuisi. kegigihan. Aspek yang seterusnya ialah aspek persekitaran yang digambarkan dengan „matahari‟. Ini diterangkan sebagai perbezaan individu sebagai terma extraversion. keterbukaan. dan sebagainya. tarian. imaginasi. lakonan. Atribut personaliti ini merupakan aspek penting dalam pembangunan bakat. sukan. Piirto menyedari daripada kajiannya bahawa setiap individu berjaya mempunyai persamaan dalam atribut personaliti.

Blok A Kampung RPS Runchang.1.4A1B. PROFIL RESPONDEN Nama Umur Alamat : Zuriana A/P Law Wau Kong : 17 Tahun : N0 57.( Tingkatan 4 sehingga sekarang) Aliran : Sains Tulen Bil Adik – Beradik: Anak ke 3 daripada 6 Pencapaian Akademik: UPSR . PMR -7A Kelebihan : Menguasai mata pelajaran matematik dan sains dengan baik dan cemerlang. 4.12 kanak-kanak. „Matahari seterusnya ialah jantina dan peluang. 26700 Muadzam Shah. Pahang Darul Makmur Hobi : Menonton televisyen dan membaca buku Cita – cita : Doktor Sekolah : Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan.0 LATAR BELAKANG RESPONDEN 4. Kuala Lumpur. Pekan. . Kehadiran ataupun ketiadaan „matahari‟ boleh melakukan perbezaan sama ada bakat dapat dibentuk ataupun tidak. Pahang ( Tingkatan 1 – 3) dan Sekolah Sains Seri Puteri.

kanak lain. 4. . Dia mempunyai ciri – ciri kepimpinan berbanding rakan perempuannya yang lain semasa berada di sekolah rendah. . Kelebihan yang ketara dalam diri respondan adalah dia lebih kepada memilki kecerdasan logik matematik.Dari segi fixikal pula. Kemudian dia bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan sehingga tingkatan 3 dan dia telah mendapat tawaran untuk menyambungkan pelajarannya ke sekolah Sains Seri Puteri di Kuala Lumpur. Menurut ibunya.2 LATAR BELAKANG KELUARGA Nama Ayah Umur Pekerjaan Pendapatan : Law Wau Kong : 62 Tahun : Sendiri : 500 sebulan Nama Ibu Umur Pekerjaan : Ramlah A/P Song Heng : 45 Tahun : Suri rumah 4.3 LATAR BELAKANG PENDIDIKAN RESPONDEN Latar belakang pendidikan respondan dapat dilihat di sekolah rendah lagi apabila dia mula bersekolah di sekelah rendah Kebangsaan Runchang ( SKRU) dari darjah 1 sampai darjah 6. dia juga normal dan tidak mempunyai sebarang kecacatan sejak lahir. responden juga mengalami tahap – tahap perkembangan kanak –kanak yang normal seperti kanak.4 Sejarah kelahiran respondan Menurut ibunya.13 4. Responden pernah memegang jawatan ketua kelas semasa di darjah 6 dan responden juga pernah menjadi penolong ketua pegawas sekolah. respondan adalah sama seperti kanak – kanak lain juga .

Seorang yang berkeyakinan tinggi Responden percaya bahawa sesorang itu perlu berusaha dahulu untuk mendapat kejayaan dalam hidup . Sangat sensitif Responden akan menangis apabila sesuatu barang atau permainan yang diingini tidak dapat sewaktu dia masih kecil. 5 Ciri – ciri responden Ciri responden Seorang yang pendiam Penerangan Responden seorang yang pendiam ketika berada dalam kelas dan komunikasi yang kurang semasa berda di sekolah. Sekiranya. Tumpuan yang tinggi Tumpuan yang diberikan semasa guru mengajar amat tinggi dan mudah cepat memahami apa yang guru sampaikan.14 4. ada sebarang kesulitan dalam pelajaran responden akan bertanya kepada guru atau merujuk buku rujukan sahaja. . usaha yang responden lakukan untuk mendapat 7A dalam PMR menjadi kenyataan. Bertanggungjawab Tanggungjawab responden tunjukan apabila dia sentiasa menjalankan tugas sebagai pengawas pusat sumber berdasarkan jadual yang ditetapkan dan sentiasa menyiapkan tugasan yang telah diberiakn oleh gurunya. Kematangan Kematangan dapat dilihat daripada fizikalnya yang menampakan responden seorang yang berpikiran matang dan cara responden bercakap dengan saya mengenai untuk dia mengejar cita – cita yang tinggi dan masa depan dengan penuh dedikasi seolah – olah saya bercakap dengan orang yang dewasa. Ciri pemimpin Ciri ini dapat dlihat apabila responden pernah menjadi ketua kelas semasa di tahun 6 dan menjadi pengawas pusat sumber sekolah semasa di tingkatan 3 dan 4.Sebagai contohnya.

Responden juga responden lebih suka berkaitan angka dn mudah untuk memahami subjek berbanding subjek – subjek lain. responden saya hanya berminat dalam subjek matematik sahaja. Pada peringkat rendah. Respondan juga menyatakan bahawa dia tidak berkebolahan dalam seni lukisan. kesediaan kognitif termasuk kebolehan mengamati dan menyedari akan idea-idea. memahami. dan mengingati kembali dengan mudah dan berkesan.1 Perkembangan kognitif Teori kognitif didasarkan pada asumsi bahawa kemampuan kognitif merupakan sesuatu yang fundamental dan yang membimbing tingkah laku anak. Lazimnya. Kanak-kanak yang mempunyai kebolehan intelek khusus ini biasanya akan menumpukan ke arah sesuatu bidang sahaja. Sebenarnya kajian perkembangan kanakkanak oleh Piaget dan Inhelder (1969). Kesediaan kognitif berkaitan dengan kefahaman. Menurut. Dengan kemampuan kognitif ini. Salah satu faktor saya memilih pelajar ini sebagai responden kerana saya mendapati bahawa responden mempunyai kebolehan intelek yang khusus. tahap perkembangan terawal sekarang yang kita panggil kecerdasan logika matematik ialah manipulasi dan permainan pelbagai jenis objek konkrit dalam persekitaran fizikal dan keupayaan untuk mengenal pasti objek lazim dalam gambar dan memilih objek tersebut keluar daripada gambar-gambar yang banyak mengandungi objek lain yang tidak dikenali. Matematik adalah ilmu berkaitan kira-kira yang berkait dengan angka. teori kepelbagaian iaitu kecerdasan logik matematik . Kebolehan intelek khusus juga berkaitan rapat dengan ciri kedua untuk mengenalpasti kanak-kanak pintar cerdas iaitu mereka mempunyai kecenderungan akademik yang khusus walaupun pada umum fizikal baru setahun jagung.faktor pemilihan responden 5. dan penaakulan yang dibawa oleh seseorang bersamanya ke dalam situasi pembelajaran yang baru. mengekalkan.0 Faktor . Sebagai contohnya. Kecerdasan matematik melibatkan individu yang pintar dalam penguasaan ilmu ini. maka anak dipandang sebagai individu yang secara aktif membangun sendiri pengetahuan mereka tentang dunia. . kanak-kanak belum membuat pengkhususan minat mereka pada peringkat pra-formal. pemikiran.15 5.

repsondan juga mengatakan bahawa dia sememangnya tidak lari gari sifat cepat bosan dan kurang meminati bidang penghafalan dan pembacaan bahan lisan contohnya mata pelajaran sejarah yang memerlukan penghafalan.mMereka mempunyai perkembangan tubuh badan yang sama dan normal seperti kanak – kanak biasa.citanya datang. Selain itu. Beliau mengatakan zaman remaja sebagai zaman 'storm and stress' yang bersifat biologikal yang terhasil daripada perubahan-perubahan yang berlaku semasa baligh yang tidak dapat dielakkan. remaja akhirnya akan menjadi individu yang matang dan bermoral. menghitung dan mencari penyelesaian secara tepat mengenai sesuatu perkara.2 Perkembangan fizikal Dari segi perkembangan fizikal.Responden mempunyai ketinggian 154 cm dan mempunyai berat badan 50 kg. yang ingin menjadi seorang doktor pada masa akan 5. Respondan menyatakan bahawa dia boleh berkawan dengan sesiapa sahaja. kanak –kanak pintar cerdas tidak begitu ketara jika dibanding dengan kanak. Mencapai akil baligh merupakan satu masa apabila emosi menjadi tidak stabil dan tergugat. Stanley Hall (1904) berpendapat perkembanagan seseorang individu ditentukan oleh naluri iaitu tenaga-tenaga biologi dan faktor genetik dan bukannya persekitaran. dia lebih suka untuk meneroka alam semester dan mengkaji sesuatu yang bakal terjadi.16 Individu yang memiliki kecerdasan ini adalah seseorang individu yang cemerlang dalam bidang matematik boleh bermain dengan angka dan tidak mudah keliru dengan masalah yang timbul dalam pengiraan matematik. dan mencipta kaedah baru dalam sebarang tugasan tambahan lagi selaras dengan cita. respondan juga meminati subjek sains . Sebaliknya. menurutnya. dia . Selain itu. Hall percaya bahawa hasil daripada tekanan-tekanan dan perubahan tersebut.kanak biasa. mereka lebih meminati eksperimen. Mereka juga sering memberi nilai. namun.

Menurut Sullivan. responden juga kurang suka aktiviti yang melibatkan bersosial kerana dia seorang yang pendiam.3 Perkembangan sosial Perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang boleh diterima oleh sesuatu masyarakat serta budaya. Ketika berada dalam kelas pula.persahabatan.dan perhubungan dengan rakan sebaya. Dari segi sosial pula. Sullivan berpandangan. keraguan tenetang pengajaran tersebut. mempunyai kawan rapat membolehkan kanak-kanak belajar untuk melihat sesuatu perkara daripada pandangan yang lain untuk memberikan kesan kepada kanakkanak tersebut di mana kanak-kanak akan menanamkan sikap menitiberatkan perasaan orang lain. Ditakrifkan sebagai tindak balas atau kebangkitan yang ditonjol keluar sebagai rangsangan kepada perasaan emosi. dia hanya menumpukan perhatian sepenuhnya semasa guru mengajar dan jika terdapat maklumat dalam buku rujukan. dia akan mencari 5. Pendek kata perkembangan social melibatkan proses sosialisasi yang membolehkan kanak-kanak mempelajari tingkah laku social atau melakukan penyesuaian social dalam sesuatu persekitaran atau lingkungan sosial.perkembangan kongnisi sosial. . responden jarang bertanya kepada guru. 5. Perkembangan sosial kanak-kanak dapat dikaji melalui beberapa aspek sosialisasi yang penting seperti proses peniruan dan identifikasi. kanak-kanak juga akan mempunyai kawan rapat (chumship ) yang mana perhubungan ini membantu kanak-kanak daripada perasaan egosentrik.17 hanya akan rapat dengan rakannya yang memahami dia dan mereka boleh berkongsi minat bersama. Responden tidak mengalami sebarang kecacatan dari segi fizikal.aktiviti bermain.4 Perkembangan emosi Emosi berasal daripada perkataan Greek iaitu “emovere” yang membawa maksud “untuk keluar” atau satu perasaan afektif yang dialami oleh seseorang individu dalam sesuatu keadaan yang memberi makna kepada dirinya .

Mempunyai kumpulan seperti kumpulan belajar dan sebagainya sendiri Mempunyai keyakinan diri yang tinggi ya Tidak 3 Ya 4 Ya . mendefinasikan emosi sebagai perasaan atau efek yang melibatkan satu gabungan rangsangan fisiologi ( physiological arousal ) seperti degupan jantung yang laju dengan tingkah laku yang nyata seperti senyum.2001) Menurut Santock ( 1998 ). dia akan marah dengan penuh perasaan. Dari segi emosi. apabila dia berasa marah. Bil. Gemar bertanya pelbagai soalan mengenai bagaimana sesuatu itu berfungsi. Teori Perkembangan Psikososial Erikson menerangkan perkembangan sosial manusia sebagai satu siri perkembangan yang terdiri daripada lapan peringkat dan setiap peringkat mengandungi kecenderungan atau keinginan yang berkonflik individu dikatakan perlu menguasai kecekapan tertentu dalam menghadapi setiap peringkat perkembangan ini. 1 2 Ciri-ciri Mudah mengingati sesuatu nama tempat .18 Secara amnya.0 Penilaian berdasarkan senarai semak SENARAI SEMAK Tandakan Ya atau Tidak sekiranya anak/murid-murid anda mempunyai ciri-ciri yang disenaraikan di bawah. Responden juga seorang yang mudah bersimpati.orang dan juga nombor. dia pernah berasa kasihan apabila melihat seorang tua yang buta berjalan di pekan. namun. responden adalah seorang yang sukar untuk memarahi seseorang. 6. contonhnya. emosi adalah perasaan atau kompenen efek dalam tingkah laku seseorang manusia (Lefrancois.

Sangat menitikberatkan hal-hal keadilan Memberi arahan dengan jelas dan berkesan Bertanya soalan provokasi. Tumpuan yang lama dalam satu bidang yang diminati.19 5 6 Tidak senang duduk . Memberi perhatian yang teliti tentang sesuatu perkara . guru dan orang lain. mencabar ibu bapa . Menerima informasi dengan pantas Ya Keupayaan imaginasi yang tinggi Minat dalam falsafah dan isu-isu sosial Sangat sensitif dari segi emosi dan emosi tingkah laku Kebolehan menyelesaikan masalah Sangat teliti dan mementingkan kesempurnaan.gemar melakukan gerakan seperti menggoyangkan kaki apabila duduk lama di satu – satu tempat Mampu mengaitkan sesuatu sebab dan akibat bagi perkara tertentu . Pencapaian akademik sentiasa meningkat Sukar menerima pendapat orang lain Kreatif dan inovatif Mempunyai daya kepimpinan yang tinggi Tidak Ya 7 8 Ya Ya 9 Ya 10 Ya 11 12 13 Tidak Tidak Ya 14 15 16 17 18 19 Boleh bergaul dengan orang yang Ya lebih tua denganya dengan lebih baik Mempunyai perbendaharaan kata yang Tidak baik . Tidak Tidak Tidak 20 21 Ya Ya 22 Ya 23 Tidak 24 Tidak . Suka mengetahui sesuatu perkara dengan lebih mendalam.

Kecerdasan matematik melibatkan individu yang pintar dalam penguasaan ilmu ini. Suka dalam bidang pengetahuan Mampu belajar melebihi orang lain dalam bidang tertentu Berupaya menunjukkan perspektif yang luas dalam sesuatu subjek. Hal ini menyebabkan pencapaian akademik responden mengalami peningkatan. responden tetap seorang individu yang memerlukan didikan disiplin yang betul sungguhpun beliau sangat bijak dalam bidang yang diminati. responden juga akan memberikan tumpuan yang lama dalam matapelajaran yang disukai seperti matematik dan sains. dapt dikelaskan bahawa responden saya adalah seorang yang memiliki kecerdasn logik dalam subjek matematik. responden boleh mengingati sesuatu nama. Selain itu.20 25 Bertindak dengan spontan secara intuisi Belajar dengan cepat. Oleh itu. mudah memahami dan kurang pengulangan sesuatu subjek. Matematik adalah ilmu berkaitan kira-kira yang berkait dengan angka. Walaupun begitu. dari segi pergaulan pula. Responden kurang untuk berinteraksi dengan guru semasa berada di dalam kelas kerana responden sudah memberi tumpuan yang tinggi. Sebenarnya kajian perkembangan kanak-kanak oleh Piaget dan Inhelder (1969).tempat. Seterusnya. Fasih dalam mengeluarkan dan menghuraikan idea-idea Tidak Ya 26 Ya Ya Ya Ya 27 28 29 30 Berdasarkan kepada senarai semak diatas dapat kita lihat bahawa responden ini lebih mendalami bahagian pengiraan atau subjek matematik. tahap perkembangan terawal . orang dan dan juga nombor. sebagai contohnya subjek sejarah dan matematik.

Pertandingan ini juga boleh dilakukan dengan membuka peluang pertandingan kepada pelajar yang bijak dalam matematik sahaja supaya mereka tidak berasa bosan untuk bertanding. .21 sekarang yang kita panggil kecerdasan logika matematik ialah manipulasi dan permainan pelbagai jenis objek konkrit dalam persekitaran fizikal dan keupayaan untuk mengenal pasti objek lazim dalam gambar dan memilih objek tersebut keluar daripada gambar-gambar yang banyak mengandungi objek lain yang tidak dikenali. 7.0 Cadangan Pertandingan kuiz Matematik di sekolah Guru mestilah mencari inisiatif atau langkah yang sesuai dengan kebolehan dan keupayaan mereka dengan menganjurkan pertandingan kuiz matematik diantara murid – murid yang dikenalpasti dan meningkatkan lagi potensi dalam bidang tersebut. menghitung dan mencari penyelesaian secara tepat mengenai sesuatu perkara. Pertandingan seperti ini boleh dilaksanakan sekurang – kurangnya dua kali setahun di sekolah. Mereka juga sering memberi nilai. Individu yang memiliki kecerdasan ini adalah seseorang individu yang cemerlang dalam bidang matematik boleh bermain dengan angka dan tidak mudah keliru dengan masalah yang timbul dalam pengiraan matematik. Hal ini demikian dapat membantu pelajar ini mengetahui secara mendalam tentang bidang matematik.

Menurut Sullivan. Aktivit ini memerlukan mereka bekerja secara berkumpulan dalam melakukan pelbagai aktiviti seperti semasa aktiviti memasang khemah. Aktiviti – aktiviti sepeprti ini sedikit sebanyak dapat meningkatkan kemahiran sosial dan iktana persahabtan diantara pelajar ini sama ada dengan kawan yang mempunyai minata yang sama ataupun berlainan minat. ice – breaking dan sebagainya. Guru matematik atau pensyarah matematik boleh dijadikan mentor kepada responden saya supaya responden boleh membaiki kesilapan dalam ilmu matematik.22 Program Mentor atau Role Model Kaedah in paling sesuai dilakukan terhadap kanak – kanak atau pelajar pintar yang selalu memerlukan sokongan serta dorongan daripada orang yang mereka sukai. . kanak-kanak juga akan mempunyai kawan rapat (chumship ) yang mana perhubungan ini membantu kanak-kanak daripada perasaan egosentrik. memasak. kawad kaki. mempunyai kawan rapat membolehkan kanak-kanak belajar untuk melihat sesuatu perkara daripada pandangan yang lain untuk memberikan kesan kepada kanak-kanak tersebut di mana kanak-kanak akan menanamkan sikap menitiberatkan perasaan orang lain. Hal ini demikian kerana mereka boleh berkongsi masalah dan berkongsi pendapat berkaitan apa sahaja dengan mentor atau role model mereka untuk memudahkan mereka menjalani kehidupan dengan lebih baik. Aktiviti perkemahan di sekolah Aktiviti ini sesuai dilaksanakan kepada kanak – kanak ini supaya dapat mengatasi maslah kekurangan kawan dalam kalangan kanak.kanak yang pintar cerdas . Sullivan berpandangan.

meraka mengalami kegagalan. tempat dan nombor dengan baik.sia sahaja. Mereka mempunyai bakat dan kelebihan dalam bidang – bidang tertentu sama ada muzik. Walaubagaimanapun. . maka kelebihan mereka adalah sia.23 8. Oleh itu.0 Penutup Kesimpulannya. pintar cerdas adalah salah satu golongan atau kelompok yang mempunyai kelebihan yang tidak ternilai di dunia. Sekiranya. kecerdasan yang dimiliki meraka haruslah dikekalkan atau ditambah lagi supaya mereka boleh berjaya pada masa akan datang. tarian mahupun. mempunyai ciri kepimpinan. matapelajaran yang khusus. sebagai guru kita haruslah berusaha dan berganding bahu untuk membaiki kesilapan dan membantu meningkatkan kelebihan yang dimilki mereka supaya mereka boleh menerajui masa depan negara dengan cemerlang. Mereka mempunyai sifat yang boleh dikatakan berlainan iaitu seperti mempunyai penumpuan yang lama dalan sesuatu perkara. mempunyai matlamat yang tinggi serta boleh mengingati nama.

(2006). Mansor Fadzil . Purcell dan Rebecca D. Ansary Ahmed.nz/r/gifted/reading/theory/renzulli_e. The piirto Pyramid of Talent Development http://www.wicked.php . Dr. Prof. Eckert Mendidik anak genius .personal .org. Open Universiti Malaysia (2006) .com. Dr. Freenels. Www.ashland . Hamidah Sulaiman dan Farrah Dina Yusof Pengenalan Pendidikan khas. frusental WWW.24 Bibliografi Education the intelligent child by sere brikoff of MENSA (1990) Designing services and programs for high ability learners ( 2006) Jeanne H.Piirto pyramid. Prof.

25 .

26 .