P. 1
Kajian Kes Pintar Cerdas

Kajian Kes Pintar Cerdas

|Views: 105|Likes:
Published by Tengku Anis
.....
.....

More info:

Published by: Tengku Anis on Feb 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2015

pdf

text

original

1

FAKULTI PEMBANGUNAN DAN SUMBER MANUSIA KBC 3013 PINTAR CERDAS DAN BERBAKAT

TUGASAN INDIVIDU

KAJIAN KES

NAMA : N0RFAMILA A/P HARUN NO. MATRIK : D20101037257 PROGRAM : PENDIDIKAN KHAS (AT10) SEMESTER : SEMESTER 2 SESI : 2010/2011

NAMA PENSYARAH : DR. MD. NASIR BIN MASRAN

2

SENARAI KANDUNGAN Perkara 1.0 Pengenalan 1.1 Definisi Pintar Cerdas 1.2 Definisi Berbakat 2.0 Pintar Cerdas 3.0 Teori Berdasarkan Pintar Cerdas 4.0 Latar belakang Keluarga 5.0 Perkembangan dari segi fizikal, dan emosi Sosial serta kognitif 6.0 Penilaian berdasarkan senarai semak 7.0 Cadangan 8.0 Penutup 19 -21 21 - 22 23 Halaman 3 3 4 5 5-7 12 - 14 15 - 18

Menurut. Sesetengah pihak beranggapan bahawa mendapat keputusan yang cemerlang adalah ciri utama untuk menyatakan bahawa seseorang itu adalah pintar cerdas. . kebolehan kepimpinan dan juga mempunyai bakat dalam bidang seni dan muzik yang mengagumkan serta mereka ini memerlukan aktiviti atau perkhidmatan yang lain daripada lain atau keistimewa yang tidak dapat diperolehi di sekolah biasa demi meningkatkan tahap kebolehan mereka. Pintar cerdas adalah satu anugerah yang tidak ternilai kepada seseorang dari segi memiliki kelebihan kognitif dan juga bakat yang tersendiri contohnya dari segi kesenian. mereka mendapat keputusan semua gred „A‟ dalam peperiksaan awam seperti UPSR. menghasilkan sesuatu yang baru. Contohnya. abstrak atau gagasan. Persekutuan Amerika Syarikat menyatakan maksud pintar cerdas yang ditujukan kepada kanak – kanak atau belia yang mempunyai potensi dan pencapaian yang tinngi dari segi bidang seperti intelektual. kreativiti. artistik.3 1. luar biasa dan bernilai sama ada bersifat maujud. PMR dan SPM. Seseorang itu dianggap berbakat dalam bidang – bidang tertentu apabila dia menampakkan potensinya dalam bidang tersebut. asli. kerana Negara kita sudah menlancarkan program untuk kanak –kanak yang pintar cerdas iaitu seperti MENSA dan permata Pintar di UKM Bangi untuk meningkatkan serta menyediakan program yang sesuai bagi kanak – kanak ini. atau muzik. Kadang – kadang pencapaiannya dalam bidang tersebut belum terbukti cemerlang atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan. Berbakat pula bermaksud keadaan seseorang yang mempunyai potensi untuk menjadi cemerlang dalam bidang – bidang tertentu sama ada dalam bidang akademik atau bukan akademik.0 PENGENALAN Istilah pintar cerdas dan berbakat bukan lagi suatu perkara yang baru kita dengar dalam negar ini.

budaya dan jantina serta peluang. pandai. proses dan hasil dalam bidang tertentu yang dipengaruhi oleh genetik dan persekitaran iaitu rumah. Persekutuan memberi maksud kanak – kanak pintar cerdas dan berbakat adalah mereka yang dikenalpasti sercara semulajadi kemampuan luar biasa dan berkebolehan yang tinngi dalam melakukan sesuatu. kepintaran adalah satu tingkah laku yang perlu dikembangkan dan bukan secara semulajadi walaupun individu itu mempunyai skor IQ yang tinggi iaitu dalam model beliau yang dinamakan “The – Ring Conception of Giftedness” atau “Triat Model”. orang pertama menjalankan ujian pintar cerdas yang dikenali sebagai “ The Stanford . Menurut Renzulli (1986). 1. masyarakat. membuat pertimbangan serta penaakulan yang baik. Kanak – kanak ini memerlukan program pendidikan yang berbeza . Manakala.cerdik licin dan mahir dalam membuat sesuatu pekerjaan.4 1. berbakat bermaksud mempunyai kebolehan semulajadi.sekolah. Konsep Piirto‟s melihat bakat sebagai satu keperibadian. Bakat lahir dari naluri asas manusia untuk . berbakat bermaksud mempunyai kebolehan semulajadi. pintar cerdas bermaksud cekap.1 DEFINISI BERBAKAT Menurut Kamus Dewan Edisi ketiga (1997). aras yang tinngi dalam tanggungjawab keoada tugas dan aras kreativiti yang tinggi. Selain itu. Pintar cerdas dapat dilihat sebagai satu konsep yang mempunyai dimensi dinamik yang terdiri daripada interaksi tiga kelompok sifat manusia iaitu kebolehan intelek umum yang atas purata. pandai pula didefinisikan sebagai sempurna akal. Stanford Binet (1916).Binet Test “ telah memberikan definisinpintar cerdas sebagai merujuk kepada keupayaan individu memahami. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1997). banyak bercakap . Individu yang dikatakan pintar cerdas ini mempunyai kebolehan yang luar biasa memahami dan mengadaptasi segala cabaran persekitaran kepada hidup dan mindanya.1 DEFINISI PINTAR CERDAS Menurut Kamus Dewan Edisi ke empat.

Mcnerney dan Mcnerney (1994). Jabatan Pendidikan Amerika Syarikatm dalam laporannya yang bertajuk Kecemerlangan Kebangsaan: Kes Bakat Rakyat Amerika mendefinisikan kanak – kanak cemerlang adalah kanak – kanak yang mempamerkan potensi yang tinngi dalam menyelesaikan sesuatu jika dibandingkan dengan umur. keupayaan memimpin atau cemerlang dalam bidang akademik. Manakala dalam bahasa greek ianya membawa makna memenuhi.2 DEFINISI KREATIF Kreatif berasal dari bahasa latin “creare” yang bermaksud membuat. menekankan sifat. Kreativiti adalah sesuatu misteri yang fenomena semulajadi. . pengalaman dan persekitaran mereka. kreatif dalam bidang seni.” Gowen (1972). Mereka memperlihatkan keupayaan yang tinggi dari segi intelektual. pula menyatakan teori – teori peribadi dan persekitaran yang relative dengan amalan pengasuhan anak. ada juga yang memeberi penekanan kepada pemikiran dan juga menekan kepada hasil usaha kriteria kreativiti. 2.Bakat tidak hanya bertumpu pada kecerdasan minda atau kemahiran seni seseorang. mendefinisikan kreativiti sebagai yang menarik.1 MENGENALPASTI PINTAR CERDAS Salah satu untuk mengenalpasti kanak – kanak pintar cerdas adalah melalui pelaksaan ujian kecerdasan terhadap mereka.0 PINTAR CERDAS 2. 1. Pada tahun 1994.5 menghasilkan sesuatu yang baru. Ensiklopedia Malaysian (1996).Biasanya tahap skor kanak adalah sebanyak 120 dan keatas. kreativiti adalah kemampuan mencipta atau menghasilkan sesuatu.sifat personaliti. Menurut Samson dan Vernon (1996). tetapi dalam semua bidang (1999).

Mempunyai daya ingatan yang tinggi. Mereka selalu dikatakan mempunyai ruang simpanan memori yang luas untuk pelbagai topik serta mampu mengingati semula dengan cepat.6 2. 16. 10. Memiliki keinginan dan minat yang tinggi terhadap sesuatu yang telah lama berlaku 5. yakin dan optimistik. Mempunyai banyak kegemaran. 14. 7. 12. Melakukan kerja dengan teliti 11. berpegang teguh kepada apa yang mereka percayai. Konsep kendiri yang positif.2 CIRI – CIRI PINTAR CERDAS 1. 13. 9. 3. Tidak suka melakukan kesilapan dan mudah kecewa apabila sesuatu perkara tidak dapat dilakukan dengan sempurna. 17. Boleh menyelesaikan masalah yang sukar untuk ditafsirkan serta memiliki kemahiran berfikir yang tinggi. Mempunyai motivasi yang tinggi untuk melakukan sesuatu yang diminatikan dan kurang berminat dalam aktiviti lain. Mempunyai keupayaan berfikir aras tinggi dan mampu berfikir tentang abstrak. Mempunyai pengetahuan tatabahasa yang lebih baik daripada umur kronologinya 2. Mereka kurang tidur berbanding dengan rakan sebaya mereka tetapi mereka masih mampu mempunyai tenaga untuk meneruskan kehidupan. Mereka mampu untuk membayangkan sesuatu sama ada baik atau buruk dan boleh mencipta cerita yang bagus serta menyatakan segala kebimbangannya. 4. Kebanyakan mereka dapat membaca sebelum umur 5 tahun. 8. hobi dan minat mengumpul sesuatu yang unik. Menggemari aktiviti yang kompleks dan ada cabaran. . Selalu yakin terhadap diri sendiri. Kebolehan untuk mencipta teori baru terhadap sesuatu benda yang berlaku. 6. 15.

Mereka sangat sensitif dari segi emosi dan tingkah laku. mudah kecewa walaupun dalam hal – hal yang kecil tetapi boleh mangalir air mata apabila melihat matahari terbenam atau mendengar lagu serta sanggup untuk berhenti makan daging kerana simpati terhadap haiwan. Renzulli mencadangkan bahawa kebolehan superior ini tidak semestinya bermaksud kepintaran yang tinggi.0 TEORI BERDASARKAN PINTAR CERDAS 3. koleografi. Australia dan negara-negara lain. Setiap cirri – cirri seperti komitmen dan kreativiti akan menyumbang kepada bakat itu yang terbahagi kepada dua bidang iaitu bidang umum seperti matematik. undang – undang . Ciri-ciri pertama ialah kebolehan superior. Bidang khusus pula yang terdiri daripada astronomi. Contohnya. Modelnya. kimia dan penyajak. 3. sains hayat dan seni pergerakan. . yang juga dikenali sebagai „model bakat tiga cincin (Three-Ring Model of Giftedness)‟ yang banyak digunapakai di Amerika Syarikat. Mudah untuk menyesuaikan diri bersama rakan –rakannya dan tidak suka berkelahi.seni bahasa. kebolehan yang lebih tinggi daripada purata. pemikiran dan tindakan fleksibel serta tidak mudah terganggu jika keadaan biasa diubah atau berubah. 19. Bersedia menyesuaikan diri dalam situasi baru. komitmen dan kreativiti.1 TEORI RENZULLI Teori kecerdasan lain yang diperolehi secara meluas adalah Teori Renzulli. Sebaliknya. muzik. Renzulli berpendapat bahawa kanak-kanak pintar cerdas ini mempunyai atau berkebolehan membangunkan ciri-ciri ini dan mengaplikasikan ia ke dalam bidang yang berpotensi. penerbit filem. sains fizikal.7 18. 20. agama. Renzulli menyatakan bahawa manusia terbahagi kepada tiga ciri-ciri. beliau mencadangkan ia harus dipandang daripada perspektif intelligence quotients (IQ). Memberi kerjasama kepada guru dan rakan sekelas 21. interaksi antara ketiga-tiga ciri-ciri menyediakan ramuan untuk melahirkan insan kreatif dan produktif. seni visual. Tetapi. Penguasaan terhadap salah satu ciri-ciri tidak menggambarkan bakat itu.

Ini bermaksud cara berfikir yang berbeza daripada orang lain. Ini digambarkan melalui ciri-ciri keaslian. Seterusnya. Francoy Gagne telah mencadangkan model teorikal bakat. pemangkin intrapersonal dan pemangkin persekitaran. Walaubagaimanapun. dan psikomotor. Proses ini boleh dibantu atau dibantutkan oleh pemangkin.refleks. Ciri-ciri intelektual adalah mahir dalam penaakulan induktif dan deduktif. Ciri-ciri seterusnya kreativiti. baru dan keaslian idea. Gagne menegaskan bahawa domain aplitud keberbakatan berkembang melalui proses pembangunan menjadi bakat. idea baru. kreatif. Beliau telah menggariskan bahawa individu ini lahir dengan bakat semulajadi ataupun bakat yang tidak digarap atau dilatih. Komitmen di sini bermaksud bahawa kesungguhan seseorang individu itu melakukan tugasan dalam bidang spesifik secara berterusan.2 TEORI MODEL KEBERBAKATAN DAN BAKAT (GAGNE‟S MODEL OF GIFTEDNESS AND TALENT) Ahli psikologi Kanada. teknikal. Antara domain aplitud ataupun bakat semulajadi ini ialah intelektual. Antara domain bakat utama ialah intelektual. sosioaffektif. komitmen. berinovasi dan humor. Bakat semulajadi ini berkembang menjadi bakat melalui proses pembangunan yang mengandungi proses pembelajaran. impati dan mempunyai kesedaran diri. Individu boleh mempunyai bakat semulajadi dalam akademik. interpersonal dan bidang sukan. Domain yang seterusnya ialah sosioaffektif. Antara jenis pemangkin ialah pemangkin intrapersonal dan pemangkin . ketahanan dan kelenturan. Proses ini antaranya seperti pembelajaran secara formal ataupun tidak formal. Sebaliknya. Selain itu. Antara ciri-cirinya ialah kepimpinan. domain yang lain ialah kreatif. latihan dan pratikal. Proses ini dirangsang dengan dua jenis pemangkin. Renzulli menegaskan bahawa keseimbang ketiga-tiga ciri-ciri ini perlu. domain psikomotor yang ditunjukkan dengan ciri-ciri kekuatan. beliau menerangkan bahawa bakat ialah aplitud dalam pencapaian mereka dalam bidang ini. pemerhatian dan andaian. artistic. 3. memori.8 Seterusnya. Beliau mencadangkan bahawa bakat ialah interaksi antara aplitud dan pemangkin interpersonal dan persekitaran. koordinasi.

Persekitaran sekeliling ialah seperti fizikal. Pemangkin intrapersonal pula terbahagi kepada empat bahagian. sifat-sifat dan kekurangan upaya. permainan strategi. Pemangkin intrapersonal ialah pemangkin daripada dalaman individu itu Pemangkin persekitaran pula daripada faktor luaran individu itu. Personaliti pula seperti tingkahlaku. rakan sebaya dan mentor. Pemangkin intrapersonal ialah pemangkin daripada dalaman individu itu sendiri. Fizikal bermaksud bentuk tubuh badan. kursus dan program. Inisiatif pula seperti mengikuti aktiviti tertentu. budaya. inisiatif dan peristiwa. sosial. sosial dan kekeluargaan. motivasi. sendiri. dan sukan. individu. barulah bakat semulajadi ini menjadi kemahiran yang telah dikembangkan. kehendak. fizikal. nilai ataupun minat. Seterusnya ialah motivasi seperti keperluan. Pemangkin intrapersonal ini memainkan peranan penting dalam mengasah bakat ini. Peristiwa pula merujuk kepada pertemuan. Individu juga memainkan peranan seperti ibu bapa. perniagaan. . Setelah melalui proses pembangunan ataupun mengasah bakat.9 persekitaran. Antara kemahiran-kemahiran ini dalam akademik. Manakala kehendak pula seperti daya tumpuan dan ketekunan. Sebaliknya. guru-guru. Pemangkin seterusnya ialah persekitaran. anugerah dan kemalangan. Pemangkin persekitaran ialah seperti pesekitaran sekeliling. teknologi. pemangkin ini juga boleh membantutkan lagi proses mengasah bakat. kecacatan ataupun kesihatan. seni. pengurusan diri. dan keperibadian.

10 PIRAMID PEMBENTUKAN BAKAT PIIRTO (PIIRTO PYRAMID OF TALENT DEVELOPMENT) .

Aspek seperti personaliti adalah perlu dan penting untuk pembangunan pembesaran. Antara atribut personaliti ialah kreativiti. Aspek yang seterusnya ialah aspek persekitaran yang digambarkan dengan „matahari‟. music. sifat berhati-hati. matematik. Rumah penting dalam menyediakan suasana yang positif dan mengasuh kanakkanak itu. keramahan. rekaan. sains. sukan. Terdapat lima „matahari‟ pertama sekali ialah rumah (home). (predictive behaviours). Wiggins (1996) menyatakan bahawa bidang psikologi personaliti dalam domain psikologi telah menemui kebolehan personaliti yang dipanggil „big five’. ketahanan mental. Menurut teori ini juga. Piirto menyedari daripada kajiannya bahawa setiap individu berjaya mempunyai persamaan dalam atribut personaliti. Individu yang mendapat markah yang tinggi dalam ujian IQ dianggap berbeza kerana kebolehannya menyelesaikan masalah yang jarang diketengahkan. Sekolah ialah faktor penting khususnya mengesan bakat dan menyediakan situasi dan pengalaman kepada . Di dalam aspek ini ialah aspek-aspek seperti IQ. Seterusnya ialah komuniti dan budaya (cummunity and culture) yang memainkan peranan dalam menyediakan institusi pendidikan yang bersesuaian dan menyediakan sokongan kepada rumah dan sekolah. Aspek seterusnya ialah aspek bakat itu sendiri. Bakat ini ditunjukkan secara domain dan dianggap bernilai oleh masyarakat. Individu dewasa yang mencapai kejayaan mempunyai banyak ciri-ciri yang tersenarai. disiplin. Kebanyakan bakat itu diramal daripada tingkahlaku ramalan. intuisi.11 Firto menerangkan bahawa pembangunan bakat bermula dengan aspek genetik. Plomin (1997) menunjukkan bahawa apabila kita menjadi dewasa. kesempurnaan. dan lain-lain. berani mengambil risiko. dan sebagainya. Personaliti ini penting dalam membantu pembentukan bakat. imaginasi. persekitaran awal kanak-kanak lebih penting semasa kita kanak-kanak berbanding apabila kita dewasa. tarian. genetik yang diturunkan akan menjadi lebih dominan. Atribut personaliti ini merupakan aspek penting dalam pembangunan bakat. kegigihan. keterbukaan. Aspek kedua yang ditekankan oleh Piirto adalah aspek emosi. Seterusnya ialah sekolah. lakonan. Ini diterangkan sebagai perbezaan individu sebagai terma extraversion. kesusasteraan. Aspek yang seterusnya ialah aspek kognitif. Aspek afektif atau emosi diperlukan untuk sesorang individu itu untuk berjaya dan sesetengah trait atau kesabaran dan lain-lain boleh dibangunkan dalam individu itu. Terdapat bakat domain yang spesifik seperti seni visual. kestabilan emosi dan keterbukaan pengalaman.

Pahang ( Tingkatan 1 – 3) dan Sekolah Sains Seri Puteri.0 LATAR BELAKANG RESPONDEN 4.1. Pekan.4A1B. Kuala Lumpur.12 kanak-kanak. Pahang Darul Makmur Hobi : Menonton televisyen dan membaca buku Cita – cita : Doktor Sekolah : Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan.( Tingkatan 4 sehingga sekarang) Aliran : Sains Tulen Bil Adik – Beradik: Anak ke 3 daripada 6 Pencapaian Akademik: UPSR . 4. „Matahari seterusnya ialah jantina dan peluang. PMR -7A Kelebihan : Menguasai mata pelajaran matematik dan sains dengan baik dan cemerlang. PROFIL RESPONDEN Nama Umur Alamat : Zuriana A/P Law Wau Kong : 17 Tahun : N0 57. Kehadiran ataupun ketiadaan „matahari‟ boleh melakukan perbezaan sama ada bakat dapat dibentuk ataupun tidak. 26700 Muadzam Shah. . Blok A Kampung RPS Runchang.

Dari segi fixikal pula. Dia mempunyai ciri – ciri kepimpinan berbanding rakan perempuannya yang lain semasa berada di sekolah rendah. dia juga normal dan tidak mempunyai sebarang kecacatan sejak lahir. Kelebihan yang ketara dalam diri respondan adalah dia lebih kepada memilki kecerdasan logik matematik.3 LATAR BELAKANG PENDIDIKAN RESPONDEN Latar belakang pendidikan respondan dapat dilihat di sekolah rendah lagi apabila dia mula bersekolah di sekelah rendah Kebangsaan Runchang ( SKRU) dari darjah 1 sampai darjah 6. .2 LATAR BELAKANG KELUARGA Nama Ayah Umur Pekerjaan Pendapatan : Law Wau Kong : 62 Tahun : Sendiri : 500 sebulan Nama Ibu Umur Pekerjaan : Ramlah A/P Song Heng : 45 Tahun : Suri rumah 4. respondan adalah sama seperti kanak – kanak lain juga . responden juga mengalami tahap – tahap perkembangan kanak –kanak yang normal seperti kanak. .13 4. Menurut ibunya.4 Sejarah kelahiran respondan Menurut ibunya.kanak lain. Responden pernah memegang jawatan ketua kelas semasa di darjah 6 dan responden juga pernah menjadi penolong ketua pegawas sekolah. Kemudian dia bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan sehingga tingkatan 3 dan dia telah mendapat tawaran untuk menyambungkan pelajarannya ke sekolah Sains Seri Puteri di Kuala Lumpur. 4.

Tumpuan yang tinggi Tumpuan yang diberikan semasa guru mengajar amat tinggi dan mudah cepat memahami apa yang guru sampaikan. Ciri pemimpin Ciri ini dapat dlihat apabila responden pernah menjadi ketua kelas semasa di tahun 6 dan menjadi pengawas pusat sumber sekolah semasa di tingkatan 3 dan 4. ada sebarang kesulitan dalam pelajaran responden akan bertanya kepada guru atau merujuk buku rujukan sahaja.Sebagai contohnya.14 4. Sangat sensitif Responden akan menangis apabila sesuatu barang atau permainan yang diingini tidak dapat sewaktu dia masih kecil. 5 Ciri – ciri responden Ciri responden Seorang yang pendiam Penerangan Responden seorang yang pendiam ketika berada dalam kelas dan komunikasi yang kurang semasa berda di sekolah. Seorang yang berkeyakinan tinggi Responden percaya bahawa sesorang itu perlu berusaha dahulu untuk mendapat kejayaan dalam hidup . Bertanggungjawab Tanggungjawab responden tunjukan apabila dia sentiasa menjalankan tugas sebagai pengawas pusat sumber berdasarkan jadual yang ditetapkan dan sentiasa menyiapkan tugasan yang telah diberiakn oleh gurunya. usaha yang responden lakukan untuk mendapat 7A dalam PMR menjadi kenyataan. Sekiranya. . Kematangan Kematangan dapat dilihat daripada fizikalnya yang menampakan responden seorang yang berpikiran matang dan cara responden bercakap dengan saya mengenai untuk dia mengejar cita – cita yang tinggi dan masa depan dengan penuh dedikasi seolah – olah saya bercakap dengan orang yang dewasa.

15 5. dan mengingati kembali dengan mudah dan berkesan. dan penaakulan yang dibawa oleh seseorang bersamanya ke dalam situasi pembelajaran yang baru. Kesediaan kognitif berkaitan dengan kefahaman.faktor pemilihan responden 5. responden saya hanya berminat dalam subjek matematik sahaja. Kecerdasan matematik melibatkan individu yang pintar dalam penguasaan ilmu ini. . Responden juga responden lebih suka berkaitan angka dn mudah untuk memahami subjek berbanding subjek – subjek lain. kesediaan kognitif termasuk kebolehan mengamati dan menyedari akan idea-idea.1 Perkembangan kognitif Teori kognitif didasarkan pada asumsi bahawa kemampuan kognitif merupakan sesuatu yang fundamental dan yang membimbing tingkah laku anak. mengekalkan. Lazimnya. pemikiran. Menurut. tahap perkembangan terawal sekarang yang kita panggil kecerdasan logika matematik ialah manipulasi dan permainan pelbagai jenis objek konkrit dalam persekitaran fizikal dan keupayaan untuk mengenal pasti objek lazim dalam gambar dan memilih objek tersebut keluar daripada gambar-gambar yang banyak mengandungi objek lain yang tidak dikenali. Kebolehan intelek khusus juga berkaitan rapat dengan ciri kedua untuk mengenalpasti kanak-kanak pintar cerdas iaitu mereka mempunyai kecenderungan akademik yang khusus walaupun pada umum fizikal baru setahun jagung. Matematik adalah ilmu berkaitan kira-kira yang berkait dengan angka. Dengan kemampuan kognitif ini. Sebenarnya kajian perkembangan kanakkanak oleh Piaget dan Inhelder (1969). teori kepelbagaian iaitu kecerdasan logik matematik . Pada peringkat rendah. Sebagai contohnya. memahami. maka anak dipandang sebagai individu yang secara aktif membangun sendiri pengetahuan mereka tentang dunia.0 Faktor . Salah satu faktor saya memilih pelajar ini sebagai responden kerana saya mendapati bahawa responden mempunyai kebolehan intelek yang khusus. Kanak-kanak yang mempunyai kebolehan intelek khusus ini biasanya akan menumpukan ke arah sesuatu bidang sahaja. Respondan juga menyatakan bahawa dia tidak berkebolahan dalam seni lukisan. kanak-kanak belum membuat pengkhususan minat mereka pada peringkat pra-formal.

kanak –kanak pintar cerdas tidak begitu ketara jika dibanding dengan kanak.Responden mempunyai ketinggian 154 cm dan mempunyai berat badan 50 kg. dia .kanak biasa. Hall percaya bahawa hasil daripada tekanan-tekanan dan perubahan tersebut. dan mencipta kaedah baru dalam sebarang tugasan tambahan lagi selaras dengan cita. Mencapai akil baligh merupakan satu masa apabila emosi menjadi tidak stabil dan tergugat. yang ingin menjadi seorang doktor pada masa akan 5. Beliau mengatakan zaman remaja sebagai zaman 'storm and stress' yang bersifat biologikal yang terhasil daripada perubahan-perubahan yang berlaku semasa baligh yang tidak dapat dielakkan.2 Perkembangan fizikal Dari segi perkembangan fizikal. Sebaliknya. menurutnya. dia lebih suka untuk meneroka alam semester dan mengkaji sesuatu yang bakal terjadi. remaja akhirnya akan menjadi individu yang matang dan bermoral. Respondan menyatakan bahawa dia boleh berkawan dengan sesiapa sahaja. mereka lebih meminati eksperimen. Selain itu. menghitung dan mencari penyelesaian secara tepat mengenai sesuatu perkara. Stanley Hall (1904) berpendapat perkembanagan seseorang individu ditentukan oleh naluri iaitu tenaga-tenaga biologi dan faktor genetik dan bukannya persekitaran.citanya datang. Mereka juga sering memberi nilai.mMereka mempunyai perkembangan tubuh badan yang sama dan normal seperti kanak – kanak biasa. repsondan juga mengatakan bahawa dia sememangnya tidak lari gari sifat cepat bosan dan kurang meminati bidang penghafalan dan pembacaan bahan lisan contohnya mata pelajaran sejarah yang memerlukan penghafalan. namun. Selain itu.16 Individu yang memiliki kecerdasan ini adalah seseorang individu yang cemerlang dalam bidang matematik boleh bermain dengan angka dan tidak mudah keliru dengan masalah yang timbul dalam pengiraan matematik. respondan juga meminati subjek sains .

17 hanya akan rapat dengan rakannya yang memahami dia dan mereka boleh berkongsi minat bersama. responden jarang bertanya kepada guru.persahabatan. . Sullivan berpandangan. mempunyai kawan rapat membolehkan kanak-kanak belajar untuk melihat sesuatu perkara daripada pandangan yang lain untuk memberikan kesan kepada kanakkanak tersebut di mana kanak-kanak akan menanamkan sikap menitiberatkan perasaan orang lain. 5. Pendek kata perkembangan social melibatkan proses sosialisasi yang membolehkan kanak-kanak mempelajari tingkah laku social atau melakukan penyesuaian social dalam sesuatu persekitaran atau lingkungan sosial. Menurut Sullivan. Responden tidak mengalami sebarang kecacatan dari segi fizikal. Dari segi sosial pula.4 Perkembangan emosi Emosi berasal daripada perkataan Greek iaitu “emovere” yang membawa maksud “untuk keluar” atau satu perasaan afektif yang dialami oleh seseorang individu dalam sesuatu keadaan yang memberi makna kepada dirinya . dia akan mencari 5. kanak-kanak juga akan mempunyai kawan rapat (chumship ) yang mana perhubungan ini membantu kanak-kanak daripada perasaan egosentrik.aktiviti bermain. keraguan tenetang pengajaran tersebut.perkembangan kongnisi sosial.3 Perkembangan sosial Perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang boleh diterima oleh sesuatu masyarakat serta budaya. dia hanya menumpukan perhatian sepenuhnya semasa guru mengajar dan jika terdapat maklumat dalam buku rujukan. Perkembangan sosial kanak-kanak dapat dikaji melalui beberapa aspek sosialisasi yang penting seperti proses peniruan dan identifikasi. responden juga kurang suka aktiviti yang melibatkan bersosial kerana dia seorang yang pendiam.dan perhubungan dengan rakan sebaya. Ditakrifkan sebagai tindak balas atau kebangkitan yang ditonjol keluar sebagai rangsangan kepada perasaan emosi. Ketika berada dalam kelas pula.

mendefinasikan emosi sebagai perasaan atau efek yang melibatkan satu gabungan rangsangan fisiologi ( physiological arousal ) seperti degupan jantung yang laju dengan tingkah laku yang nyata seperti senyum. Dari segi emosi. Responden juga seorang yang mudah bersimpati. Gemar bertanya pelbagai soalan mengenai bagaimana sesuatu itu berfungsi. contonhnya. Mempunyai kumpulan seperti kumpulan belajar dan sebagainya sendiri Mempunyai keyakinan diri yang tinggi ya Tidak 3 Ya 4 Ya . emosi adalah perasaan atau kompenen efek dalam tingkah laku seseorang manusia (Lefrancois. namun. 1 2 Ciri-ciri Mudah mengingati sesuatu nama tempat . dia pernah berasa kasihan apabila melihat seorang tua yang buta berjalan di pekan. Teori Perkembangan Psikososial Erikson menerangkan perkembangan sosial manusia sebagai satu siri perkembangan yang terdiri daripada lapan peringkat dan setiap peringkat mengandungi kecenderungan atau keinginan yang berkonflik individu dikatakan perlu menguasai kecekapan tertentu dalam menghadapi setiap peringkat perkembangan ini.18 Secara amnya. dia akan marah dengan penuh perasaan.0 Penilaian berdasarkan senarai semak SENARAI SEMAK Tandakan Ya atau Tidak sekiranya anak/murid-murid anda mempunyai ciri-ciri yang disenaraikan di bawah.orang dan juga nombor.2001) Menurut Santock ( 1998 ). Bil. responden adalah seorang yang sukar untuk memarahi seseorang. apabila dia berasa marah. 6.

gemar melakukan gerakan seperti menggoyangkan kaki apabila duduk lama di satu – satu tempat Mampu mengaitkan sesuatu sebab dan akibat bagi perkara tertentu . mencabar ibu bapa . Memberi perhatian yang teliti tentang sesuatu perkara . Suka mengetahui sesuatu perkara dengan lebih mendalam. Tumpuan yang lama dalam satu bidang yang diminati. Sangat menitikberatkan hal-hal keadilan Memberi arahan dengan jelas dan berkesan Bertanya soalan provokasi. Tidak Tidak Tidak 20 21 Ya Ya 22 Ya 23 Tidak 24 Tidak . Menerima informasi dengan pantas Ya Keupayaan imaginasi yang tinggi Minat dalam falsafah dan isu-isu sosial Sangat sensitif dari segi emosi dan emosi tingkah laku Kebolehan menyelesaikan masalah Sangat teliti dan mementingkan kesempurnaan. Pencapaian akademik sentiasa meningkat Sukar menerima pendapat orang lain Kreatif dan inovatif Mempunyai daya kepimpinan yang tinggi Tidak Ya 7 8 Ya Ya 9 Ya 10 Ya 11 12 13 Tidak Tidak Ya 14 15 16 17 18 19 Boleh bergaul dengan orang yang Ya lebih tua denganya dengan lebih baik Mempunyai perbendaharaan kata yang Tidak baik . guru dan orang lain.19 5 6 Tidak senang duduk .

Fasih dalam mengeluarkan dan menghuraikan idea-idea Tidak Ya 26 Ya Ya Ya Ya 27 28 29 30 Berdasarkan kepada senarai semak diatas dapat kita lihat bahawa responden ini lebih mendalami bahagian pengiraan atau subjek matematik. Hal ini menyebabkan pencapaian akademik responden mengalami peningkatan. mudah memahami dan kurang pengulangan sesuatu subjek. orang dan dan juga nombor. Responden kurang untuk berinteraksi dengan guru semasa berada di dalam kelas kerana responden sudah memberi tumpuan yang tinggi. responden boleh mengingati sesuatu nama. Walaupun begitu. responden juga akan memberikan tumpuan yang lama dalam matapelajaran yang disukai seperti matematik dan sains. dapt dikelaskan bahawa responden saya adalah seorang yang memiliki kecerdasn logik dalam subjek matematik. Kecerdasan matematik melibatkan individu yang pintar dalam penguasaan ilmu ini. Suka dalam bidang pengetahuan Mampu belajar melebihi orang lain dalam bidang tertentu Berupaya menunjukkan perspektif yang luas dalam sesuatu subjek. tahap perkembangan terawal . Matematik adalah ilmu berkaitan kira-kira yang berkait dengan angka. responden tetap seorang individu yang memerlukan didikan disiplin yang betul sungguhpun beliau sangat bijak dalam bidang yang diminati. Oleh itu. Sebenarnya kajian perkembangan kanak-kanak oleh Piaget dan Inhelder (1969). Selain itu. Seterusnya. dari segi pergaulan pula. sebagai contohnya subjek sejarah dan matematik.20 25 Bertindak dengan spontan secara intuisi Belajar dengan cepat.tempat.

Hal ini demikian dapat membantu pelajar ini mengetahui secara mendalam tentang bidang matematik. Individu yang memiliki kecerdasan ini adalah seseorang individu yang cemerlang dalam bidang matematik boleh bermain dengan angka dan tidak mudah keliru dengan masalah yang timbul dalam pengiraan matematik.0 Cadangan Pertandingan kuiz Matematik di sekolah Guru mestilah mencari inisiatif atau langkah yang sesuai dengan kebolehan dan keupayaan mereka dengan menganjurkan pertandingan kuiz matematik diantara murid – murid yang dikenalpasti dan meningkatkan lagi potensi dalam bidang tersebut. Pertandingan ini juga boleh dilakukan dengan membuka peluang pertandingan kepada pelajar yang bijak dalam matematik sahaja supaya mereka tidak berasa bosan untuk bertanding. Mereka juga sering memberi nilai.21 sekarang yang kita panggil kecerdasan logika matematik ialah manipulasi dan permainan pelbagai jenis objek konkrit dalam persekitaran fizikal dan keupayaan untuk mengenal pasti objek lazim dalam gambar dan memilih objek tersebut keluar daripada gambar-gambar yang banyak mengandungi objek lain yang tidak dikenali. Pertandingan seperti ini boleh dilaksanakan sekurang – kurangnya dua kali setahun di sekolah. menghitung dan mencari penyelesaian secara tepat mengenai sesuatu perkara. 7. .

Menurut Sullivan.kanak yang pintar cerdas . Aktiviti perkemahan di sekolah Aktiviti ini sesuai dilaksanakan kepada kanak – kanak ini supaya dapat mengatasi maslah kekurangan kawan dalam kalangan kanak.22 Program Mentor atau Role Model Kaedah in paling sesuai dilakukan terhadap kanak – kanak atau pelajar pintar yang selalu memerlukan sokongan serta dorongan daripada orang yang mereka sukai. Hal ini demikian kerana mereka boleh berkongsi masalah dan berkongsi pendapat berkaitan apa sahaja dengan mentor atau role model mereka untuk memudahkan mereka menjalani kehidupan dengan lebih baik. Aktivit ini memerlukan mereka bekerja secara berkumpulan dalam melakukan pelbagai aktiviti seperti semasa aktiviti memasang khemah. kanak-kanak juga akan mempunyai kawan rapat (chumship ) yang mana perhubungan ini membantu kanak-kanak daripada perasaan egosentrik. Sullivan berpandangan. Aktiviti – aktiviti sepeprti ini sedikit sebanyak dapat meningkatkan kemahiran sosial dan iktana persahabtan diantara pelajar ini sama ada dengan kawan yang mempunyai minata yang sama ataupun berlainan minat. Guru matematik atau pensyarah matematik boleh dijadikan mentor kepada responden saya supaya responden boleh membaiki kesilapan dalam ilmu matematik. ice – breaking dan sebagainya. mempunyai kawan rapat membolehkan kanak-kanak belajar untuk melihat sesuatu perkara daripada pandangan yang lain untuk memberikan kesan kepada kanak-kanak tersebut di mana kanak-kanak akan menanamkan sikap menitiberatkan perasaan orang lain. memasak. kawad kaki. .

Walaubagaimanapun. matapelajaran yang khusus. meraka mengalami kegagalan. tempat dan nombor dengan baik. Mereka mempunyai bakat dan kelebihan dalam bidang – bidang tertentu sama ada muzik. tarian mahupun. sebagai guru kita haruslah berusaha dan berganding bahu untuk membaiki kesilapan dan membantu meningkatkan kelebihan yang dimilki mereka supaya mereka boleh menerajui masa depan negara dengan cemerlang.sia sahaja. Sekiranya. Oleh itu. mempunyai matlamat yang tinggi serta boleh mengingati nama. mempunyai ciri kepimpinan. . kecerdasan yang dimiliki meraka haruslah dikekalkan atau ditambah lagi supaya mereka boleh berjaya pada masa akan datang. pintar cerdas adalah salah satu golongan atau kelompok yang mempunyai kelebihan yang tidak ternilai di dunia. Mereka mempunyai sifat yang boleh dikatakan berlainan iaitu seperti mempunyai penumpuan yang lama dalan sesuatu perkara.23 8. maka kelebihan mereka adalah sia.0 Penutup Kesimpulannya.

org. Eckert Mendidik anak genius .ashland . Mansor Fadzil . The piirto Pyramid of Talent Development http://www. Freenels.php . Www. Prof. Open Universiti Malaysia (2006) . Purcell dan Rebecca D.wicked.nz/r/gifted/reading/theory/renzulli_e.Piirto pyramid. Dr.personal .24 Bibliografi Education the intelligent child by sere brikoff of MENSA (1990) Designing services and programs for high ability learners ( 2006) Jeanne H. (2006).com. Prof. Dr. Ansary Ahmed. frusental WWW. Hamidah Sulaiman dan Farrah Dina Yusof Pengenalan Pendidikan khas.

25 .

26 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->