KURSUS: EDU3105

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Topik 10:
Penerbitan Video Pendidikan

Sumber: Modul BPG

PENGENALAN
• Video merupakan salah satu daripada media bergerak.Ia boleh menghasilkan imej yang realistik dan sangat bermanfaat dalam penyampaian sesuatu mesej kepada penonton. • Selain menunjukkan imej yang begerak seperti merakam seekor harimau ketika berlari, media juga dapat mempercepatkan dan melambatkan masa. Pergerakkan harimau bintang yang terlalu laju boleh diperlahankan dengan teknik gerak perlahan, malah pergerakan itu boleh dibekukan.

PENGENALAN • Video juga berupaya membawa masuk peristiwa yang berlaku di luar bilik darjah atau peristiwa-peristiwa berbahaya seperti letupan gunung berapi ke dalam bilik darjah. • Video berupaya merakam imej dekat dan jauh. Ini bermakna video boleh memanipulasi ruang. Pergerakan sel-sel darah dalam tubuh badan boleh dilihat oleh murid-murid.

Kamera video digital . Kamera video analog 2.PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN Jenis-Jenis Kamera Video 1.

. • Kamera ini menggunakan tape magnetik dalam bentuk kaset video dalam pelbagai format seperti format VHS.PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN Kamera video analog • Kamera video jenis ini merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk analog. VHS-C. Saiz kaset ini berbeza-beza dan hanya boleh dimainkan pada pemain video yang sesuai dengannya sahaja. Hi 8 dan U-matic.

PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN .

• Kamera ini menggunakan kaset video dalam saiz yang kecil biasanya dalam format DVC (Digital Video Cassette).PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN Kamera video digital • Kamera video jenis ini merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk digital. . • Kamera video ini boleh disambungkan terus ke komputer dengan menggunakan kabel firewire.

PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN .

PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN .

PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN .

PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN Teknik Pengambaran: Jenis Jenis Shot .

PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN Jenis Jenis Shot .

PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN Contoh. shot-shot yang baik dan shot-shot yang dilarang. .

shot-shot yang baik dan shot-shot yang dilarang. .PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN Contoh.

PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN Jenis-jenis pergerakan kamera. .

PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN .

Gunakan Dalam Pengajaran 13. Pilih Bahan-Bahan yang Sesuai 4. Buat Penyelidikan dan Sediakan Bahan 3. Menyunting 10. Mulakan Penggambaran 9. Penilaian . Sediakan Bahan dan Peralatan 8. Membuat Rakaman Audio 11. Menulis Skrip 5. Sediakan Bahan-Bahan Grafik 7. Bersedia Membuat Penggambaran 6. Prebiu 12.PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN Merancang Penerbitan Bahan Video Untuk Pengajaran. 1. Tetapkan Tujuan dan Objektif 2.

PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN .

PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN .

PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN .

PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN .

PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN .

PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN .

PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN Penyuntingan Video.Bilik Penyuntingan Video .

• Untuk kerja-kerja mengedit yang mudah dan murah.PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN • Kerja mengedit memerlukan mesin mengedit. Tetapi ini tidaklah bermakna bahawa tanpa mesin mengedit anda tidak boleh melakukan pengeditan. . Sila lihat gambar di sebelah dan cuba anda buat sambungannya dengan menggunakan kemudahan yang terdapat di sekolah anda. • Kedua-duanya perlu disambungkan. anda hanya memerlukan sebuah pemain video dan sebuah perakam video serta dua buah televisyen.

PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN .

PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN .

PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN Dengan menggunakan video digital anda boleh menyunting dengan perisianperisian tertentu melalui komputer Antaranya ialah Windows Movie Maker dan Ulead Video Studio. .

Windows Movie Maker .

Ulead Video Studio .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful