P. 1
morfologi dan sintaksis

morfologi dan sintaksis

|Views: 70|Likes:
Published by Rohana Jukarna
morfologi dan sintaksis
morfologi dan sintaksis

More info:

Published by: Rohana Jukarna on Feb 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEPTEMBER / 2012

HBML2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU

MATRICULATION NO IDENTITY CARD NO. TELEPHONE NO E-MAIL LEARNING CENTRE NAME TUTOR

: 750620126206001 : 750620-12-6206 : 0135571200 : rohanajukarna@yahoo.com.my : SANDAKAN BRANCH : ROHANA BT HJ JUKARNA : MOHD SYADAT YAP BIN YAHYA YAP

ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001

Page 1

HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012

Isi Kandungan
PERKARA 1.0 Pengenalan MUKA SURAT 3

2.0 Definisi dan Konsep Kata Tugas Berpandukan Ahli Bahasa

4-5

3.0 Kelompok Jenis Kata Tugas

5-8

4.0 Huraian Setiap Jenis Kata Tugas

9-22

5.0 Penutup Rujukan

23

ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001

Page 2

Manakala sintaksis pula ialah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk struktur. pembentukan kata. di bahagian hadapan frasa. sama ada di bahagian hadapan ayat.0 Pengenalan Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu mencakupi dua bidang iaitu morfologi dan sintaksis. Morfologi adalah bidang yang mengkaji struktur. dan binaan atau konstuksi ayat serta hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat. Struktur kata bermaksud susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Menurut Nik Safiah Karim (2008).HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 1. iaitu kata nama. sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmubahasa yang mengkaji bentuk. sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. Mengetahui secara terperinci tentang kajian tatabahasa iaitu morfologi dan sintaksis . Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa. Menurut Tatabahasa Dewan. kata kerja. sama ada akan merosakkan ayat itu atau mengurangkan maksud-maksud tertentu. Morfologi ialah bidang ilmu yang mengkaji struktur. 4. bentuk dan penggolongan kata. Pada akhir penulisan tugasan ini adalah diharapkan saya akan dapat : 1. Kata tugas hadir dalam ayat. 3. pemajmukan dan penggandaan. dan golongan kata. 2. Membincangkan penggolongan kata tugas dalam bahasa Melayu. atau di belakang perkataan-perkataan tertentu untuk memberikan makna khusus atau memainkan peranan sintaksis tertentu dalam ayat berkenaan. dan kata adjektif. Kata tugas ialah satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat penting kerana tugas-tugas sintaksis yang dipikulnya. dan kata tugas. Dalam bahasa Melayu terdapat empat golongan kata. kata tugas tidak berfungsi sebagai inti sesuatu frasa. iaitu kata nama. Menghuraikan setiap jenis kata tugas. kata adjektif. ( Edisi Baharu. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 3 . Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan/atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Tiap-tiap jenis kata tugas mempunyai peranan tertentu. kata kerja. struktur. yang jikalau tidak hadir dalam ayat. Tidak seperti tiga golongan kata yang lain dalam bahasa Melayu. Mendefinisi dan konsep kata tugas . sintaksis juga dikenali sebagai kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untukmembentuk ayat dalam sesuatu bahasa. dan binaan atau konstruksi ayat. muka surat 237 )..

Jika kita guna kata 'kasut' atau kata 'makan' secara solonya pun sudah memberi makna yang lengkap. Jika kita guna secara tunggal. Nik Safiah Karim dan Norlidza Shamsuddin (2008) Kata tugas ialah golongan perkataan selain kata nama.Walaupun tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sebarang frasa. antara perkataannya ialah 'dari' dan kata hubung seperti 'yang'. Profesor Emeritus Dr Abdullah Hassan ( 2006 ) Kata tugas adalah perkataan yang mempunyai fungsi tatabahasa. klausa dan frasa. kata kerja dan kata sifat yang mendukung sesuatu tugas tertentu dalam binaan ayat. Asraf ( 2007 ) Kata tugas ialah golongan perkataan selain kata nama. pendepan. Omar Kata tugas tidak mempunyai makna atau berdiri sendiri tetapi mempunyai fungsi yang amat penting dalam sesuatu ayat dan dipecahkan kepada dua bahagian iaitu Kata Penuh dan Kata Partikel d. pembantu. Walaubagaimanapun. sebaliknya mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung. kata kerja dan kata adjektif yang mendukung sesuatu tugas tertentu dalam binaan ayat. a. kata tugas ialah perkataan yang tidak boleh berdiri sendiri kecuali apabila digunakan dalam ayat sahaja. Siti Hajar Hj Abdul Aziz ( 2008 ) ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 4 . frasa kerja atau frasa adjektif. penguat. c. klausa dan frasa. Asmah Hj. namun kata tugas amat berguna dalam mendukung sebarang tugas sintaksis. Sebagai contoh salah satu jenis kata tugas ialah kata sendi. perkataan tersebut amatlah tidak munasabah. penegas.0 Definisi dan Konsep Kata Tugas Berpandukan Ahli Bahasa dan Akademik Secara mudahnya. Ini bermaksud kata tugas tidak mempunyai makna tetapi digunakan dalam ayat dan frasa bagi menjalankan sesuatu tugas tatabahasa. pembenar pemeri atau tugastugas lain. Kata tugas tidak boleh menjadi unsur inti bagi mana-mana frasa nama. penerang. mari kita lihat definisi dan konsep kata tugas berpandukan ahli bahasa dan akademik . Kehadiran kata tugas dalam ayat tidak berfungsi sebagai inti dalam sebarang frasa utama. penafi. b. e. Lain pula halnya dengan kata nama seperti 'kasut' ataupun kata kerja seperti 'makan'.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 2. penentu.

Kata bantu 7. penentu. Kata sendi nama 12. pembenar. Kata pemeri 11. Kata penekanan 17. pemeri. Kata perintah 5.1 Kata Penyambung Ayat ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 5 .HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 Kata tugas dapat dikelaskan kepada sepuluh tugasan iaitu penghubung. penerang. Kata pembenar 13. Kata arah 14. Kata pembenda Oleh yang demikian. Kata seru 3. Kata pangkal ayat 6. Kata penguat 8. Kata hubung 2. Kata bilangan 15. penegas. jenis-jenis kata tugas ini bolehlah dikelompokkan kepada empat kelompok berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsinya dalam binaan ayat seperti berikut : a. Kata adverba 16. pembantu. Kata pasca kata 3. Kata praklausa c. Kata penegas 9.0 Kelompok Jenis Kata Tugas Terdapat 17 jenis kata tugas iaitu : 1. Kata tanya 4. pendepan. Kata penyambug ayat b. Kata prafrasa dan pascafrasa d. bagi memudahkan penghuraian. penguat. penafi. 3. Kata nafi 10.

b. sukanya dia ! d.2 Kata Praklausa Kata praklausa hadir di hadapan klausa bagi tujuan menimbulkan seruan. relatif. Pelajar yang keracunan makanan itu dimasukkan ke hospital. Kata praklausa terdiri daripada jenis-jenis kata yang berikut : a. Kata perintah Contoh : Harap saudari dapat datang petang ini. Dia membaca terlalu banyak hingga terlupa untuk makan. Kata pembenar Contoh : ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 6 . Kata Tanya Contoh : Apakah maksud kata-kata awak tadi? c. Pelajar lelaki menjalani kursus tahan lasak dan pelajar wanita menjalani kursus sukan mempertahankan diri . Kata seru Contoh : Aduhai.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 Kata hubung penyambung ayat ialah kata hubung yang bertugas menghubungkan dua atau lebih binaan ayat sehingga menjadi ayat majmuk. pengiyaan. atau sebagai penerang kepada pangkal klausa. ( perkataan yang adalah kata hubung relatif ) ii. Kata hubung gabungan Contoh : i. pertanyaan. dan komplemen Contoh : i. Kata hubung pancangan : keterangan. Kata penyambung ayat terdiri daripada jenis kata hubung berikut : a.( perkataan dan adalah penggabung ayat ) b. ( perkataan hingga adalah kata hubung keterangan ) iii. Mereka tahu bahawa pekerjaan semakin sukar didapati ( perkataan bahawa adalah kata hubung komplemen ) 3.

menafikan. 3. 1. Kata sendi Contoh : Dia pergi ke kantin. Kata arah Contoh : Mereka menuju ke tepi sungai. Kata pemeri Contoh : Angin ialah udara yang bergerak. memerikan.3 Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata prafrasa dan pascafrasa hadir sebelum dan sesudah frasa nama. Kata bantu Contoh : Kakak sedang menyiapkan tugasan itu. e. g. itu adalah kenyataan beliau tadi. Kata penegas Contoh : Kami juga ingin ke bandar. baginda yang sekian lama gering itu pun mangkat. dan frasa sendi. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 7 . Kata pangkal ayat Contoh : Maka. d.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 Ya. frasa kerja. Kata-kata ini berfungsi menekankan maksud yang terkandung dalam ayat. menunjukkan arah. dan membilang. Kata prafrasa terdiri daripada jenis kata berikut : a. frasa adjektif. f. c. b. e. menegas. menguatkan. Kata penguat Contoh : Bayi itu sangat comel. Kata adverb Contoh : Mereka meninggalkan majlis itu cepat benar . seperti membantu.

3. i. c. Kata pascafrasa yang hadir sesudah frasa terdiri daripada jenis kata yang berikut : a. Kata penguat Contoh : Bunga itu cantik sungguh. Kata penegas Contoh : Dia datang juga. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 8 . Kata bilangan Contoh : Dia meminjam beberapa buah buku di perpustakaan. b. Kata adverba Contoh : Ibu pulang lewat. Kata penekan Contoh : Pokok rambutan itu nampak berbuah lebat. b. Kata pascakata terdiri daripada dua jenis kata berikut : a. Kata pembenda Contohnya : Bukan kepalang sakitnya.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 h.4 Kata Pascakata Kata pascakata hadir sesudah perkataan tertentu bagi membuat penekanan dan juga menerbitkan kata benda. 2. Kata nafi Contoh : Dia bukan teman lelaki saya.

Kata Hubung Pancangan Kata hubung pancangan ialah kata hubung yang menyambung klausa tak setara pada klausa utama. Kata hubung pancangan terbahagi kepada tiga jenis.1 Kata Hubung Kata hubung atau kata penyambung ayat ialah sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga membentuk ayat selapis atau ayat majmuk. iaitu : i. a. (i) Kata hubung pancangan relatif. Ayat yang terbentuk dengan menggunakan kata hubung gabungan disebut ayat majmuk gabungan. Kata hubung pancangan komplemen Kata hubung pancangan keterangan Kata Hubung Pancangan Relatif Kata hubung pancangan relatif atau ringkasnya kata relatif ialah perkataan yang berfungsi menghubungkan klausa utama dengan klausa kecil yang lain. iii. ii.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 4.0 Huraian Setiap Jenis Kata Tugas Berikut merupakan perincian setiap jenis kata tugas yang terdapat dalam bahasa melayu. yang baik itu budi (ii) Kata Hubung Pancangan Komplemen ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 9 . Contoh ayat : 1. Bentuk kata hubung jenis ini ialah yang. Puan Rohana seorang guru yang berdedikasi. Terdapat dua jenis ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. Contoh kata hubung gabungan ialah : dan lalu atau malahan tetapi sambil serta kemudian b. Yang indah itu bahasa. Kata Hubung Gabungan Kata hubung gabungan ialah jenis kata yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama tara sifatnya. 2. 4.

Tuhanku. Contoh ayat : 1. 3.Contoh kata seru ialah : aduh cis Contoh ayat : 1.2 Kata Seru Kata seru ialah kata yang berfungsi melahirkan berbagai-bagai perasaan dan digunakan dalam ayat seruan. Untuk menguruskan badan. Wahai anak-anaku. seseorang itu perlu mempunyai disiplin yang tinggi.Contoh kata keterangan adalah seperti berikut : kerana sekiranya C kalau o Contoh ayat : 1. Kami akan membuat rayuan andai kata permohonan kami ditolak. 2.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 Kata Hubung Pancangan Komplemen berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi pelengkap pada klausa utama. petani itu menanam jagung. Sementara menanti padi masak. (iii) Kata Hubung Pancangan Keterangan Kata Hubung Pancangan Keterangan berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi keterangan pada klausa utama. Kalau musuh menyerang. 2. Semua pihak perlu mengetahui bahawa perkara yang sedang dihadapi adalah amat mencabar. Dua contoh kata komplemen ialah bahawa dan untuk. 4.habis tanamanku dimusnahkannya ! celaka wah aduhai amboi oh eh syabas wahai ketika sementara hingga walaupun agar semoga setelah tatkala semasa sebab untuk apabila jika(jikalau) sungguhpun kendatipun andai kata meskipun supaya ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 10 . Celaka. selamatkanlah mereka ! 3.berbaktilah kepada negara ! 2. Oh. kami akan melawan. 4. Pegawai itu sering dipuji kerana rajin bekerja.

2. Ya. Contoh kata perintah ialah : jangan usah sila jemput minta tolong harap Contoh ayat : 1. Penggunaannya dalam ayat adalah seperti berikut : 1. Tolong temankan adik saya ini.bila. Harga jam tangan itu berapa ? 2. larangan. Siapakah nama ayah kamu ? 4. atau permintaan. maka partikel –kah hendaklah disertakan.contohnya mengapa. Kata tanya hadir dalam ayat sebagai sebahagian daripada prdikat.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 4. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 11 . Sila ambil makanan di sana. Contoh kata pembenar ialah : ya benar betul Contoh ayat : 1. Sekiranya kata tanya didepankan.5 Kata Pembenar Kata pembenar ialah perkataan yang mengesahkan sesuatu pernyataan .berapa. Jangan berludah di sini. silaan.4 Kata Perintah Kata perintah ialah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah. Betul.3 Kata Tanya Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk bertanyakan sesuatu.bagaimana dan sebagainya. 3.itulah orangnya. 2. 3. sayalah orang yang dimaksudkan itu. 4. arahan.itulah guru yang baharu. Benar.

iaitu dengan menimbulkan makna tambahan dari segi aspek dan ragam. frasa adjektif.7 Kata Bantu Kata bantu yang hadir sebelum frasa ialah jenis perkataan yang membantu frasa kerja. Syahdan baginda pun berangkat meninggalkan Melaka. dan frasa sendi nama. masa kini . Arakian bersemayamlah baginda di istana baharu itu. Murid-murid itu baru tiba. atau masa hadapan. 2. 2. Bentuk-bentuk kata bantu aspek ialah : telah sudah baru pernah sedang masih akan mula belum Contoh ayat : 1. 3. 4.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 4. Pekerja itu telah pulang. iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. kata bantu dibahagikan kepada dua kumpulan. Hatta istana itu pun siaplah. 3. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 12 . Kami pernah melawat ke Batu Tulug. Contoh kata pangkal ayat adalah seperti berikut : hatta kalakian maka sebermula syahdan alkisah adapun arakian Contoh ayat : 1. Maka panglima itu pun diberi persalinan.6 Kata Pangkal Ayat Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. (i) Kata Bantu Aspek Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan semasa. Oleh yang demikian. 4. iaitu sama ada masa lampau. Emak belum pulang dari kebun. 4.

dan kata penguat bebas.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 (ii) Kata Bantu Ragam Kata bantu ragam ialah bentuk kata yang menyatakan atau menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. Awak harus cepat supaya tidak ketinggalan bas. 2. 3. Contoh kata penguat hadapan ialah : terlalu paling agak cukup makin kurang Contoh ayat : 1. kata penguat belakang. Mereka mesti ke balai raya sekarang. 4. 2. Kanak-kanak itu enggan makan ubat. Pokok di belakang rumahku terlalu tinggi untuk di panjat. Pemandangan di kampung itu cukup indah. 4. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 13 . 4. Contoh kata bantu aspek ragam ialah : hendak dapat mahu enggan harus patut mesti mungkin boleh Contoh ayat : 1. 3. Kita boleh masuk ke dewan itu sekarang. Terdapat tiga jenis kata penguat iaitu kata penguat hadapan. Harga komoditi sawit makin menurun. (i) Kata Penguat Hadapan Kata penguat hadapan ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa atau kata adjektif.8 Kata Penguat Kata penguat ialah perkataan yang mendahului atau mengikuti frasa atau kata adjektif dan berfungsi menguatkan maksud yang terkandung dalam kata atau frasa adjektif. Sungai itu agak dalam.

2. Keputusan UPSR pada tahun ini teruk betul. Lambat benar kura-kura itu berjalan. 2. iaitu sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif. Contoh kata penguat belakang ialah : sekali benar betul nian Contoh ayat : 1. tah. (iii) Kata Penguat Bebas Kata penguat bebas ialah perkataan yang letaknya bebas. Terdapat dua jenis kata penegas. Contoh kata penguat bebas ialah : amat sangat sungguh Contoh ayat : 1. 3.-kah. dan -lah.9 Kata Penegas Kata penegas yang juga disebut sebagai partikel atau penyerta ialah sejumlah perkataan yang memberi penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Disiplin pelajar-pelajar itu baik sekali. (b) Pemandangan di kampung indah sungguh. 4. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 14 .HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 (ii) Kata Penguat Belakang Kata penguat belakang ialah perkataan yang letaknya di belakang kata adjektif. iaitu : (i) Yang menegaskan hanya frasa predikat . Indah nian pemandangan di waktu senja. (a) Pakaian seragam pasukan itu amat kemas. 4. (a) Pemandangan di kampung sungguh indah. (b) Pakaian seragam pasukan itu kemas amat.Contohnya.

frasa adjektif. Makanan seimbang adalah baik untuk kesihatan. Contoh ayat : 1. iaitu frasa nama sebagai subjek atau frasa predikat. iaitu frasa nama. Bahasa Melayu ialah salah satu bahasa yang tergolong dalam keluarga Austronesia. Contoh ayat : 1. Makanan itu bukan untuk saya. 4.10 Kata Nafi Kata nafi hanya hadir sebelum frasa. 4. 2. ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa-frasa predikat. Ucapannya bukan menghina kita. Terdapat dua bentuk kata nafi. dengan menggunakan kata pemeri adalah . (ii) Secara huraian tentang subjek oleh predikat. juga. 2. frasa kerja.sebaliknya hanya menegur.11 Kata Pemeri Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. dan frasa sendi nama.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 (ii) Yang menegaskan kedua-dua bahagian ayat. Rombongan pengantin lelaki belum tiba lagi. Pemerihalan tersebut boleh dilakukan melalui dua cara iaitu : (i) Secara persamaan antara subjek dengan predikat. dengan menggunakan kata pemeri ialah. 4. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 15 . Saya tidak akan datang lagi. jua. Hanya dia sahabat karibku. 3. Apatah daya kita. dan memang. 3. pun. sahaja. iaitu bukan dan tidak. Contoh ayat : 1.Contohnya. Contoh ayat : 1. Ketua saya yang sentiasa sibuk itu datang jua ke majlis pertunangan saya. lagi.

 Menyatakan dan Kepada sasaran yang merujuk manusia. haiwan. menyatakan dan menyatakan perubahan. Daripada  Menyatakan punca bagi manusia.  Tempat : Mereka akan ke Sandakan esok. arah di tuju.  Sasaran : Sila kembalikan borang itu kepada kerani.  Pecahan : Para peserta dibahagikan kepada dua kumpulan.  Arah : Mereka menuju ke Utara. perbezaan.  Perbezaan atau perbandigan : Ana lebih pandai daripada Rita. asal kejadian.  Perubahan keadaan : Pastikan anakanak kita tidak terdedah kepada bahaya dadah. pecahan. unsur mujarad.  Waktu : Ali menunggu dari pagi ke petang.12 Kata Sendi Nama Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 4. Pada  Menunjukkan  Waktu : Bas itu bertolak pada pukul ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 16 . Huraian kata sendi nama dan contoh ayat adalah seperti berikut : Kata Sendi Nama Di Ke Penerangan  Menujukkan tempat  Menunjukkan tempat Contoh Ayat  Ibunya mengajar di sekolah itu.  Sumber atau asal kejadian : Ukiran itu diperbuat daripada logam. masa waktu atau  Angin bertiup dari arah selatan  Tempoh kempen pilihanraya bermula dari esok.  Punca : Dia menerima surat itu daripada kakaknya. haiwan. perbandingan. waktu atau masa Dari  Menyatakan arah atau tempat.

 Membawa penanda masa. Bagai.  Cara sesuatu dilakukan : Dia memulakan majlis dengan doa. Laksana  Membawa maksud membawa tujuh pagi. makna tujuan. Laksana  Membawa maksud bersama-sama. bagai.  Mereka berbincang tentang masalah negara.Umpama. umpama.  Kita hendaklah bersatu demi Negara.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 keterangan waktu dan tempat  Menunjukkan kegunaan untuk sesuatu atau diperuntukan.  Kuih itu dibeli olehnya. menyatakan perbandingan yang serupa.  Memakai atau menggunakan : Ani melukis potret itu dengan cat air.  Hadiah ini untukmu. Oleh  Membawa maksud ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 17 .Umpama. memakai atau menggunakan.  Menyatakan perbandingan : Dia sentiasa bercanggah pendapat dengan ayahnya. Tentang maksud perbandingan : Seperti.  Wanita anaknya. Untuk. Akan  Mendahului kata itu sangat rindu akan adjektif yang bersifat emotif . cara sesuatu dilakukan.  Kami Sejak.  Hatinya keras (seperti. laksana ) batu Dengan  Bersama-sama : Ayah ke pekan dengan ibu. Semenjak maksud waktu atau tinggal di kampung itu sejak/semenjak dua tahun lepas. Bagi  Rumah untuk/bagi pekerja sedang diperbaiki. Demi  Bertugas  Membawa rujukan Seperti. Bagai.  Tempat : Tuliskan nama anda pada kertas ini.

Sampai  Membawa maksud yang maksud  Anaknya belajar ( hingga. Dia duduk di antara Ramli dan Ramlah. 4. Hingga.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 pembuat hubungan  Pemain bola baling itu kalah sebab kurang latihan. dalam ayat pasif. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 18 . waktu. 3.13 Kata Arah Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau jurusan. Antara  Membawa pengertian  Kita harus bertutur dalam bahasa kebangsaan. atau tempat. Mereka membuat pilihan dari segi kefasihan bertutur. dan hubungan membawa sebab. Dalam. lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak. sampai ) ke universiti. Contoh kata arah yang sering digunakan dalam bahasa Melayu ialah : atas dalam selatan antara luar samping bawah sisi timur tepi penjuru barat belakang sudut hadapan tengah segi utara Contoh ayat : 1. perihal peringkat dan had masa.  Tidak ada perbezaan besar antara pendapatnya dan pendapat saya. 2. Ali menaiki kereta api untuk ke utara Semenanjung Malaysia.

membawa ketigatiga. semua.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 4.  Jumlah penduduk di Bandar itu mencecah angka sejuta ringgit.  Setiap pelajar dikehendaki membawa makanan masingmasing. Kata bilangan dapat di bahagikan kepada beberapa jenis mengikut ciri maknanya seperti yang tertera di dalam jadual berikut : Kata Bilangan Contoh Kata Bilangan Contoh Ayat 1. setiap maksud pisahan. dua puluh. Kata bilangan dua. pegawai tidak seluruh. maksud himpunan. sejuta. dan sebagainya. dan dibenarkan mengambil cuti esok. Kata yang bilangan Masing-masing. sifatnya disebut bilangan kardinal. Kata bilangan segala. persiapan pilihan untuk raya yang menunjukkan para. menghadapi  Semua telah di laksanakan. 3. jumlah yang tentu dan sebagainya.banyak. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 19 . sedikit sebagainya.14 Kata Bilangan Kata bilangan ialah sejumlah perkataan yang menjadi penerang jumah pada frasa nama dan hadir sebelum frasa tersebut. 4. 2. sekalian.  Dua hari lagi saya akan berangkat ke Rusia. bilangan tak tentu.  Ketiga-tiga orang pesalah itu akan dipenjarakan. dan sebagainya. Kata yang bilangan beratus-ratus.berabad-abad.  Beratus-ratus orang telah kehilangan tempat tinggal akibat banjir.  Segala yang menunjukkan tiga ratus. membawa tiap-tiap. beberapa.

dan frasa sendi dari segi cara. jarang kata adjektif dan sekali. tadi. dua dan  Setengah-setengah penduduk bandar tinggal di rumah pangsa. pertiga sebagainya.15 Kata Adverba Kata adverba ialah perkataan yang menerangkan kata kerja. frasa adjektif atau nyaris. sekali gus.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 5. penerang golongan yang kepada kemudian.sempat. 4. Kata Adverba Jati Penerangan  Terdiri perkataan sememangnya Contoh Kata Contoh Ayat  Sejak peristiwa itu dia sering sakit. berfungsi sebagai dahulu. yang esok. lusa. nanti. dan yang tidak sebagainya.kelmarin. begitu. daripada semalam.kadangkala. kata barangkali.sekarang. kata adjektif. dan frasa kerja.  Pelancong itu akan tiba esok dari New Zealand. dan tempat . Kata yang bilangan setengah.acap terdiri kali.agaknya. tulat. masa. termasuk ke dalam ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 20 . kata nama.julung daripada kata kerja kali.  Orang yang begitu pandai pun boleh tertipu. frasa sendi nama. kelak.  Pakatan Rakyat akan dapat mengambil pemerintahan alih teraju sekiranya maksud pecahan dapat memenagi dua pertiga kerusi di parlimen. membawa seperempat.sepertiga. Kata adverba dapat digolongkan kepada empat bentuk seperti berikut : Bentuk Kata Adverba a.

Kata Adverba yang Asalnya Kata Kerja  Berfungsi sebagai Terbang meninggi. terjatuh.  Dia gembira kepulangan anaknya sekian terpisah. dikejar bingar.laju-laju) menerangkan kata ii. itu berjalan c.jarangberfungsi jarang. menyidai kain. atau frasa putih sendi nama berseri. atau frasa kurang sendi nama.Kata adverba daripada penggandaan penuh. separa.teresakesak.(betul- penggandaan yang betul.  Pencuri itu lari lintang-pukang kerana orang ramai. adverba seduhingar- akhirnya jatuh ke tanah jua.( sedan. berhati Fatimah terjatuh hampir ketika kerja.  Ketam ialah haiwan yang mengiring. b.  Perkataan terhasil proses dan  Kulit tuan puteri itu putih berseri.(berdikitdikit.  Layang-layang tinggi melangit. adjektif.tinggi mengawan sebagainya.Kata berentak. tinggi lampai dan sebagainya. berkilat. Kata adverba kerja.gilagilaan. penerang kata kepada merah kata hitam menyala. kerja. Kata Adverba Bentuk Gandaan yang i.  Sepandai-pandai tupai melompat setelah lama betul-betul dengan d.  Anak bongsu Pak Mat sudah besar adjektif.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 mana-mana golongan kata lain. panjang.serta- ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 21 . kata adjektif penggandaan atau frasa nama. besar. hati.habishabisan) iii. Kata Adverba dari Kata Adjektif  Berfungsi sebagai Berjalan penerang kata kepada ketawa kata hampir laju.

4. lantangnya. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 22 . Bukan kepalang sakitnya. Lajunya ialah 100 km sejam. Misalnya. Contoh ayat : 1. 2. Contoh ayat : 1. sakitnya.17 Kata Pembenda Kata pembenda ialah bentuk yang menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama.16 Kata Penekan Kata penekan ialah bentuk yang member penegasan kepada kata yang bergabung dengannya. lajunya.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 merta) 4. Sokongan kepada Pakatan Rakyat sesungguhnya semakin padu.

HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 5. dan membilang ( kata bilangan ). Kata prafrasa dan kata pascafrasa pula berfungsi sebagai penekanan kepada maksud yang terdapat dalam ayat seperti membantu ( kata bantu ).0 Penutup Secara keseluruhannya. tetapi perkataan-perkataan itu penting kerana tugas-tugas yang dimainkan oleh kata tugas ini sangat mustahak. kata tugas ini bolehlah di pecahkan kepada empat ketegori iaitu kata penyambung ayat. pengiyaan ( kata pembenar ). kata praklausa pula ialah kata yang hadir di hadapan klausa bagi tujuan pertanyaan ( kata tanya ). walaupun kata tugas dari segi konsepnya tidak mempunyai makna. seruan ( kata seru ). menegas ( kata penegas ). Kata pascakata pula ialah kata yang hadir sesudah perkataan tertentu agar dapat membuat penekanan atau penegasan kepada kata yang digandinginya ( kata penekanan ). dan juga menerbitkan kata benda iaitu menjadikan kata bukan kata nama sebagai kata nama ( kata pembenda ).bagi memudahkan pemahaman tentang kata tugas. keterangan. maka semasa memperincikannya. Manakala. kata prafrasa dan pascafrasa. menunjukkan arah ( kata sendi ). Oleh yang demikian. menafikan ( kata nafi ). dan yang terakhir kata pasca kata. menguatkan ( kata penguat ). ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 23 . Kata hubung ini terdiri daripada kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan relatif. dan penerang ( kata pangkal ayat ). dan komplemen. Kata penyambung ayat ataupun kata hubung berfungsi untuk menyambung ayat ataupun klausa. kata praklausa. memerikan ( kata pemeri ).

scribd.scribd. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.00pm Capaian 8 November http://www. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd.com/doc/27764365/Hbml2103-Pembelajaran-Morfo-Sintaksis-BahasaMelayu-1-Definisi Capaian 8 November 2012 . Omar.my/stpm/indeks. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdul Hamid Mahmood.com.htm Capaian 27 Oktober 2012. Nik Safiah Karim. Musa. Asmah Hj. (2003). Morfologi-Sintaksis Bahasa Melayu (Malaya) dan Bahasa Indonesia Satu Perbandingan Pola. Hashim Hj. Laman Web http://www. (1968). Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributor Sdn. Asmah Hj. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Keempat.Tatabahasa Bahasa Melayu (Morfologi dan Sintaksis). (2004). 8. (1996).HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 Rujukan Buku Abdullah Hassan. Abdul Aziz. Farid M. (1993). Siti Hajar Hj.tutor. Omar.com/doc/14660563/Morfologi-Bahasa-Melayu 2012 . Onn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd.01.00 pm ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 24 . Tatabahasa Bahasa Melayu (Perkataan). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu.00pm http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->