P. 1
morfologi dan sintaksis

morfologi dan sintaksis

|Views: 70|Likes:
Published by Rohana Jukarna
morfologi dan sintaksis
morfologi dan sintaksis

More info:

Published by: Rohana Jukarna on Feb 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEPTEMBER / 2012

HBML2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU

MATRICULATION NO IDENTITY CARD NO. TELEPHONE NO E-MAIL LEARNING CENTRE NAME TUTOR

: 750620126206001 : 750620-12-6206 : 0135571200 : rohanajukarna@yahoo.com.my : SANDAKAN BRANCH : ROHANA BT HJ JUKARNA : MOHD SYADAT YAP BIN YAHYA YAP

ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001

Page 1

HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012

Isi Kandungan
PERKARA 1.0 Pengenalan MUKA SURAT 3

2.0 Definisi dan Konsep Kata Tugas Berpandukan Ahli Bahasa

4-5

3.0 Kelompok Jenis Kata Tugas

5-8

4.0 Huraian Setiap Jenis Kata Tugas

9-22

5.0 Penutup Rujukan

23

ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001

Page 2

dan binaan atau konstuksi ayat serta hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat. atau di belakang perkataan-perkataan tertentu untuk memberikan makna khusus atau memainkan peranan sintaksis tertentu dalam ayat berkenaan. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 3 . Struktur kata bermaksud susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. 2. Mengetahui secara terperinci tentang kajian tatabahasa iaitu morfologi dan sintaksis . 4. Mendefinisi dan konsep kata tugas . dan kata adjektif. dan binaan atau konstruksi ayat. iaitu kata nama. di bahagian hadapan frasa. Morfologi ialah bidang ilmu yang mengkaji struktur. dan golongan kata. iaitu kata nama.. pemajmukan dan penggandaan. Menurut Tatabahasa Dewan. Kata tugas hadir dalam ayat. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan/atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Menghuraikan setiap jenis kata tugas. struktur. kata adjektif. kata kerja. sama ada akan merosakkan ayat itu atau mengurangkan maksud-maksud tertentu. Menurut Nik Safiah Karim (2008). Dalam bahasa Melayu terdapat empat golongan kata. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa. Pada akhir penulisan tugasan ini adalah diharapkan saya akan dapat : 1. sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmubahasa yang mengkaji bentuk. Tiap-tiap jenis kata tugas mempunyai peranan tertentu. kata tugas tidak berfungsi sebagai inti sesuatu frasa. 3. dan kata tugas. pembentukan kata. yang jikalau tidak hadir dalam ayat.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 1. sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. Tidak seperti tiga golongan kata yang lain dalam bahasa Melayu.0 Pengenalan Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu mencakupi dua bidang iaitu morfologi dan sintaksis. Membincangkan penggolongan kata tugas dalam bahasa Melayu. ( Edisi Baharu. muka surat 237 ). Manakala sintaksis pula ialah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk struktur. Morfologi adalah bidang yang mengkaji struktur. kata kerja. Kata tugas ialah satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat penting kerana tugas-tugas sintaksis yang dipikulnya. sama ada di bahagian hadapan ayat. bentuk dan penggolongan kata. sintaksis juga dikenali sebagai kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untukmembentuk ayat dalam sesuatu bahasa.

klausa dan frasa. Jika kita guna kata 'kasut' atau kata 'makan' secara solonya pun sudah memberi makna yang lengkap. Sebagai contoh salah satu jenis kata tugas ialah kata sendi. frasa kerja atau frasa adjektif. Lain pula halnya dengan kata nama seperti 'kasut' ataupun kata kerja seperti 'makan'. kata kerja dan kata sifat yang mendukung sesuatu tugas tertentu dalam binaan ayat. perkataan tersebut amatlah tidak munasabah. kata tugas ialah perkataan yang tidak boleh berdiri sendiri kecuali apabila digunakan dalam ayat sahaja. c. namun kata tugas amat berguna dalam mendukung sebarang tugas sintaksis. pembenar pemeri atau tugastugas lain. antara perkataannya ialah 'dari' dan kata hubung seperti 'yang'.Walaupun tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sebarang frasa.0 Definisi dan Konsep Kata Tugas Berpandukan Ahli Bahasa dan Akademik Secara mudahnya. penerang. penafi. e. penentu. penguat. Jika kita guna secara tunggal.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 2. Siti Hajar Hj Abdul Aziz ( 2008 ) ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 4 . kata kerja dan kata adjektif yang mendukung sesuatu tugas tertentu dalam binaan ayat. Asraf ( 2007 ) Kata tugas ialah golongan perkataan selain kata nama. pendepan. Omar Kata tugas tidak mempunyai makna atau berdiri sendiri tetapi mempunyai fungsi yang amat penting dalam sesuatu ayat dan dipecahkan kepada dua bahagian iaitu Kata Penuh dan Kata Partikel d. Kata tugas tidak boleh menjadi unsur inti bagi mana-mana frasa nama. b. Ini bermaksud kata tugas tidak mempunyai makna tetapi digunakan dalam ayat dan frasa bagi menjalankan sesuatu tugas tatabahasa. mari kita lihat definisi dan konsep kata tugas berpandukan ahli bahasa dan akademik . a. Profesor Emeritus Dr Abdullah Hassan ( 2006 ) Kata tugas adalah perkataan yang mempunyai fungsi tatabahasa. klausa dan frasa. Walaubagaimanapun. penegas. Asmah Hj. Nik Safiah Karim dan Norlidza Shamsuddin (2008) Kata tugas ialah golongan perkataan selain kata nama. Kehadiran kata tugas dalam ayat tidak berfungsi sebagai inti dalam sebarang frasa utama. sebaliknya mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung. pembantu.

Kata pasca kata 3. Kata penekanan 17. bagi memudahkan penghuraian.1 Kata Penyambung Ayat ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 5 . Kata nafi 10. Kata pemeri 11. pembantu. Kata hubung 2. pemeri. Kata seru 3. Kata pembenda Oleh yang demikian. Kata tanya 4. penguat. penentu. Kata penguat 8. penegas. pembenar. penerang.0 Kelompok Jenis Kata Tugas Terdapat 17 jenis kata tugas iaitu : 1. Kata pembenar 13.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 Kata tugas dapat dikelaskan kepada sepuluh tugasan iaitu penghubung. Kata adverba 16. Kata penegas 9. pendepan. Kata praklausa c. Kata penyambug ayat b. Kata bilangan 15. jenis-jenis kata tugas ini bolehlah dikelompokkan kepada empat kelompok berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsinya dalam binaan ayat seperti berikut : a. Kata sendi nama 12. penafi. 3. Kata bantu 7. Kata prafrasa dan pascafrasa d. Kata pangkal ayat 6. Kata arah 14. Kata perintah 5.

atau sebagai penerang kepada pangkal klausa. pengiyaan. Kata Tanya Contoh : Apakah maksud kata-kata awak tadi? c. Pelajar lelaki menjalani kursus tahan lasak dan pelajar wanita menjalani kursus sukan mempertahankan diri . Kata praklausa terdiri daripada jenis-jenis kata yang berikut : a.( perkataan dan adalah penggabung ayat ) b. ( perkataan hingga adalah kata hubung keterangan ) iii. Kata hubung gabungan Contoh : i. Dia membaca terlalu banyak hingga terlupa untuk makan.2 Kata Praklausa Kata praklausa hadir di hadapan klausa bagi tujuan menimbulkan seruan. sukanya dia ! d.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 Kata hubung penyambung ayat ialah kata hubung yang bertugas menghubungkan dua atau lebih binaan ayat sehingga menjadi ayat majmuk. Kata hubung pancangan : keterangan. Mereka tahu bahawa pekerjaan semakin sukar didapati ( perkataan bahawa adalah kata hubung komplemen ) 3. Kata perintah Contoh : Harap saudari dapat datang petang ini. Kata seru Contoh : Aduhai. ( perkataan yang adalah kata hubung relatif ) ii. pertanyaan. Kata pembenar Contoh : ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 6 . Kata penyambung ayat terdiri daripada jenis kata hubung berikut : a. Pelajar yang keracunan makanan itu dimasukkan ke hospital. b. dan komplemen Contoh : i. relatif.

seperti membantu. frasa kerja. Kata prafrasa terdiri daripada jenis kata berikut : a. itu adalah kenyataan beliau tadi. g. menunjukkan arah. Kata penguat Contoh : Bayi itu sangat comel. Kata adverb Contoh : Mereka meninggalkan majlis itu cepat benar . b. baginda yang sekian lama gering itu pun mangkat. e. Kata arah Contoh : Mereka menuju ke tepi sungai. 1.3 Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata prafrasa dan pascafrasa hadir sebelum dan sesudah frasa nama. c. Kata pangkal ayat Contoh : Maka. memerikan. frasa adjektif. Kata penegas Contoh : Kami juga ingin ke bandar. menafikan. menegas. dan membilang. f. menguatkan. dan frasa sendi. Kata sendi Contoh : Dia pergi ke kantin. 3. d. e. Kata bantu Contoh : Kakak sedang menyiapkan tugasan itu. Kata-kata ini berfungsi menekankan maksud yang terkandung dalam ayat. Kata pemeri Contoh : Angin ialah udara yang bergerak.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 Ya. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 7 .

HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 h. 2. b. c. b. i. Kata pascafrasa yang hadir sesudah frasa terdiri daripada jenis kata yang berikut : a. Kata adverba Contoh : Ibu pulang lewat. Kata pascakata terdiri daripada dua jenis kata berikut : a. Kata penekan Contoh : Pokok rambutan itu nampak berbuah lebat. Kata pembenda Contohnya : Bukan kepalang sakitnya.4 Kata Pascakata Kata pascakata hadir sesudah perkataan tertentu bagi membuat penekanan dan juga menerbitkan kata benda. Kata penegas Contoh : Dia datang juga. Kata penguat Contoh : Bunga itu cantik sungguh. Kata bilangan Contoh : Dia meminjam beberapa buah buku di perpustakaan. Kata nafi Contoh : Dia bukan teman lelaki saya. 3. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 8 .

1 Kata Hubung Kata hubung atau kata penyambung ayat ialah sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga membentuk ayat selapis atau ayat majmuk. Kata Hubung Pancangan Kata hubung pancangan ialah kata hubung yang menyambung klausa tak setara pada klausa utama. (i) Kata hubung pancangan relatif. Contoh kata hubung gabungan ialah : dan lalu atau malahan tetapi sambil serta kemudian b. iii. ii. iaitu : i. yang baik itu budi (ii) Kata Hubung Pancangan Komplemen ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 9 . Yang indah itu bahasa.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 4. Terdapat dua jenis ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. 2. a. Bentuk kata hubung jenis ini ialah yang. Contoh ayat : 1.0 Huraian Setiap Jenis Kata Tugas Berikut merupakan perincian setiap jenis kata tugas yang terdapat dalam bahasa melayu. Kata hubung pancangan terbahagi kepada tiga jenis. Puan Rohana seorang guru yang berdedikasi. 4. Kata hubung pancangan komplemen Kata hubung pancangan keterangan Kata Hubung Pancangan Relatif Kata hubung pancangan relatif atau ringkasnya kata relatif ialah perkataan yang berfungsi menghubungkan klausa utama dengan klausa kecil yang lain. Kata Hubung Gabungan Kata hubung gabungan ialah jenis kata yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama tara sifatnya. Ayat yang terbentuk dengan menggunakan kata hubung gabungan disebut ayat majmuk gabungan.

2. Semua pihak perlu mengetahui bahawa perkara yang sedang dihadapi adalah amat mencabar. 2. Celaka. Pegawai itu sering dipuji kerana rajin bekerja. Dua contoh kata komplemen ialah bahawa dan untuk. Kalau musuh menyerang.Contoh kata keterangan adalah seperti berikut : kerana sekiranya C kalau o Contoh ayat : 1. Contoh ayat : 1.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 Kata Hubung Pancangan Komplemen berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi pelengkap pada klausa utama. Oh. petani itu menanam jagung.2 Kata Seru Kata seru ialah kata yang berfungsi melahirkan berbagai-bagai perasaan dan digunakan dalam ayat seruan. Untuk menguruskan badan. kami akan melawan.habis tanamanku dimusnahkannya ! celaka wah aduhai amboi oh eh syabas wahai ketika sementara hingga walaupun agar semoga setelah tatkala semasa sebab untuk apabila jika(jikalau) sungguhpun kendatipun andai kata meskipun supaya ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 10 . (iii) Kata Hubung Pancangan Keterangan Kata Hubung Pancangan Keterangan berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi keterangan pada klausa utama. selamatkanlah mereka ! 3. 3.berbaktilah kepada negara ! 2. Tuhanku. seseorang itu perlu mempunyai disiplin yang tinggi. Kami akan membuat rayuan andai kata permohonan kami ditolak. Sementara menanti padi masak. Wahai anak-anaku. 4. 4.Contoh kata seru ialah : aduh cis Contoh ayat : 1.

Tolong temankan adik saya ini.itulah orangnya.itulah guru yang baharu. 4. silaan. Penggunaannya dalam ayat adalah seperti berikut : 1.bila. 3.4 Kata Perintah Kata perintah ialah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah. 2. Betul.5 Kata Pembenar Kata pembenar ialah perkataan yang mengesahkan sesuatu pernyataan . Contoh kata perintah ialah : jangan usah sila jemput minta tolong harap Contoh ayat : 1. Contoh kata pembenar ialah : ya benar betul Contoh ayat : 1.contohnya mengapa.berapa. Siapakah nama ayah kamu ? 4.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 4. maka partikel –kah hendaklah disertakan. 3. Benar. Harga jam tangan itu berapa ? 2. atau permintaan. Kata tanya hadir dalam ayat sebagai sebahagian daripada prdikat. Ya. Sila ambil makanan di sana. sayalah orang yang dimaksudkan itu.bagaimana dan sebagainya. arahan. Jangan berludah di sini. larangan.3 Kata Tanya Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk bertanyakan sesuatu. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 11 . Sekiranya kata tanya didepankan. 2.

kata bantu dibahagikan kepada dua kumpulan. Hatta istana itu pun siaplah. Oleh yang demikian. 4. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 12 . Pekerja itu telah pulang. 2. Arakian bersemayamlah baginda di istana baharu itu. Contoh kata pangkal ayat adalah seperti berikut : hatta kalakian maka sebermula syahdan alkisah adapun arakian Contoh ayat : 1. dan frasa sendi nama. frasa adjektif. Maka panglima itu pun diberi persalinan. 4. iaitu sama ada masa lampau. iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam.6 Kata Pangkal Ayat Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. iaitu dengan menimbulkan makna tambahan dari segi aspek dan ragam. Murid-murid itu baru tiba. Bentuk-bentuk kata bantu aspek ialah : telah sudah baru pernah sedang masih akan mula belum Contoh ayat : 1. 3.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 4. atau masa hadapan.7 Kata Bantu Kata bantu yang hadir sebelum frasa ialah jenis perkataan yang membantu frasa kerja. Syahdan baginda pun berangkat meninggalkan Melaka. 2. Emak belum pulang dari kebun. 4. (i) Kata Bantu Aspek Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan semasa. 3. masa kini . Kami pernah melawat ke Batu Tulug.

2. dan kata penguat bebas. Awak harus cepat supaya tidak ketinggalan bas. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 13 . Terdapat tiga jenis kata penguat iaitu kata penguat hadapan. Sungai itu agak dalam. kata penguat belakang. 3. Kanak-kanak itu enggan makan ubat. 4.8 Kata Penguat Kata penguat ialah perkataan yang mendahului atau mengikuti frasa atau kata adjektif dan berfungsi menguatkan maksud yang terkandung dalam kata atau frasa adjektif. Kita boleh masuk ke dewan itu sekarang. 4. Harga komoditi sawit makin menurun.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 (ii) Kata Bantu Ragam Kata bantu ragam ialah bentuk kata yang menyatakan atau menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. (i) Kata Penguat Hadapan Kata penguat hadapan ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa atau kata adjektif. 3. Pemandangan di kampung itu cukup indah. 2. Contoh kata bantu aspek ragam ialah : hendak dapat mahu enggan harus patut mesti mungkin boleh Contoh ayat : 1. Pokok di belakang rumahku terlalu tinggi untuk di panjat. Contoh kata penguat hadapan ialah : terlalu paling agak cukup makin kurang Contoh ayat : 1. Mereka mesti ke balai raya sekarang. 4.

iaitu sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif. (a) Pemandangan di kampung sungguh indah. (b) Pakaian seragam pasukan itu kemas amat. Contoh kata penguat belakang ialah : sekali benar betul nian Contoh ayat : 1. Disiplin pelajar-pelajar itu baik sekali. (b) Pemandangan di kampung indah sungguh. 4. iaitu : (i) Yang menegaskan hanya frasa predikat .9 Kata Penegas Kata penegas yang juga disebut sebagai partikel atau penyerta ialah sejumlah perkataan yang memberi penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Contoh kata penguat bebas ialah : amat sangat sungguh Contoh ayat : 1. 4. 3. tah. Indah nian pemandangan di waktu senja. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 14 . 2. Lambat benar kura-kura itu berjalan. (a) Pakaian seragam pasukan itu amat kemas. 2. dan -lah. (iii) Kata Penguat Bebas Kata penguat bebas ialah perkataan yang letaknya bebas.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 (ii) Kata Penguat Belakang Kata penguat belakang ialah perkataan yang letaknya di belakang kata adjektif.-kah. Keputusan UPSR pada tahun ini teruk betul. Terdapat dua jenis kata penegas.Contohnya.

Apatah daya kita. juga. Hanya dia sahabat karibku. iaitu frasa nama. Contoh ayat : 1. iaitu frasa nama sebagai subjek atau frasa predikat. dengan menggunakan kata pemeri ialah. 4. Contoh ayat : 1. dengan menggunakan kata pemeri adalah .HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 (ii) Yang menegaskan kedua-dua bahagian ayat. ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa-frasa predikat. sahaja. jua. frasa adjektif. iaitu bukan dan tidak.10 Kata Nafi Kata nafi hanya hadir sebelum frasa. 4.Contohnya. Ketua saya yang sentiasa sibuk itu datang jua ke majlis pertunangan saya. Makanan seimbang adalah baik untuk kesihatan. pun. 2. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 15 .sebaliknya hanya menegur. (ii) Secara huraian tentang subjek oleh predikat. 3. dan memang. 2. Rombongan pengantin lelaki belum tiba lagi. Bahasa Melayu ialah salah satu bahasa yang tergolong dalam keluarga Austronesia. Contoh ayat : 1. Saya tidak akan datang lagi. lagi. Ucapannya bukan menghina kita. dan frasa sendi nama. Pemerihalan tersebut boleh dilakukan melalui dua cara iaitu : (i) Secara persamaan antara subjek dengan predikat. Terdapat dua bentuk kata nafi. Contoh ayat : 1. Makanan itu bukan untuk saya. 3. frasa kerja. 4.11 Kata Pemeri Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat.

unsur mujarad. Huraian kata sendi nama dan contoh ayat adalah seperti berikut : Kata Sendi Nama Di Ke Penerangan  Menujukkan tempat  Menunjukkan tempat Contoh Ayat  Ibunya mengajar di sekolah itu.  Arah : Mereka menuju ke Utara. perbezaan.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 4. asal kejadian. masa waktu atau  Angin bertiup dari arah selatan  Tempoh kempen pilihanraya bermula dari esok.  Perbezaan atau perbandigan : Ana lebih pandai daripada Rita.  Menyatakan dan Kepada sasaran yang merujuk manusia. haiwan. perbandingan.  Tempat : Mereka akan ke Sandakan esok. arah di tuju. haiwan.  Perubahan keadaan : Pastikan anakanak kita tidak terdedah kepada bahaya dadah.  Pecahan : Para peserta dibahagikan kepada dua kumpulan. menyatakan dan menyatakan perubahan.  Sasaran : Sila kembalikan borang itu kepada kerani. Daripada  Menyatakan punca bagi manusia.  Punca : Dia menerima surat itu daripada kakaknya.12 Kata Sendi Nama Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. Pada  Menunjukkan  Waktu : Bas itu bertolak pada pukul ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 16 .  Sumber atau asal kejadian : Ukiran itu diperbuat daripada logam. pecahan. waktu atau masa Dari  Menyatakan arah atau tempat.  Waktu : Ali menunggu dari pagi ke petang.

 Tempat : Tuliskan nama anda pada kertas ini.  Mereka berbincang tentang masalah negara. Laksana  Membawa maksud membawa tujuh pagi.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 keterangan waktu dan tempat  Menunjukkan kegunaan untuk sesuatu atau diperuntukan.Umpama.  Memakai atau menggunakan : Ani melukis potret itu dengan cat air. memakai atau menggunakan. bagai. Tentang maksud perbandingan : Seperti. Bagai. Laksana  Membawa maksud bersama-sama.  Menyatakan perbandingan : Dia sentiasa bercanggah pendapat dengan ayahnya.  Hatinya keras (seperti.  Kuih itu dibeli olehnya.  Hadiah ini untukmu. Oleh  Membawa maksud ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 17 . makna tujuan.  Wanita anaknya. umpama.Umpama. Untuk.  Cara sesuatu dilakukan : Dia memulakan majlis dengan doa.  Membawa penanda masa.  Kita hendaklah bersatu demi Negara. Akan  Mendahului kata itu sangat rindu akan adjektif yang bersifat emotif . Semenjak maksud waktu atau tinggal di kampung itu sejak/semenjak dua tahun lepas. Demi  Bertugas  Membawa rujukan Seperti. cara sesuatu dilakukan. menyatakan perbandingan yang serupa. Bagai.  Kami Sejak. laksana ) batu Dengan  Bersama-sama : Ayah ke pekan dengan ibu. Bagi  Rumah untuk/bagi pekerja sedang diperbaiki.

2. Sampai  Membawa maksud yang maksud  Anaknya belajar ( hingga.13 Kata Arah Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau jurusan. atau tempat. perihal peringkat dan had masa. sampai ) ke universiti. Dalam.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 pembuat hubungan  Pemain bola baling itu kalah sebab kurang latihan. Dia duduk di antara Ramli dan Ramlah. Contoh kata arah yang sering digunakan dalam bahasa Melayu ialah : atas dalam selatan antara luar samping bawah sisi timur tepi penjuru barat belakang sudut hadapan tengah segi utara Contoh ayat : 1. 4. Mereka membuat pilihan dari segi kefasihan bertutur. waktu. 3.  Tidak ada perbezaan besar antara pendapatnya dan pendapat saya. Ali menaiki kereta api untuk ke utara Semenanjung Malaysia. dan hubungan membawa sebab. Hingga. dalam ayat pasif. Antara  Membawa pengertian  Kita harus bertutur dalam bahasa kebangsaan. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 18 . lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak.

menghadapi  Semua telah di laksanakan. sekalian. 4. membawa tiap-tiap. dan sebagainya.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 4. beberapa. membawa ketigatiga. Kata bilangan dapat di bahagikan kepada beberapa jenis mengikut ciri maknanya seperti yang tertera di dalam jadual berikut : Kata Bilangan Contoh Kata Bilangan Contoh Ayat 1. setiap maksud pisahan.banyak. persiapan pilihan untuk raya yang menunjukkan para. dan dibenarkan mengambil cuti esok. pegawai tidak seluruh. Kata bilangan segala. 2. jumlah yang tentu dan sebagainya. sejuta. bilangan tak tentu. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 19 . sifatnya disebut bilangan kardinal.berabad-abad.  Jumlah penduduk di Bandar itu mencecah angka sejuta ringgit. dua puluh.  Ketiga-tiga orang pesalah itu akan dipenjarakan. Kata yang bilangan Masing-masing.  Segala yang menunjukkan tiga ratus. sedikit sebagainya. Kata bilangan dua.  Beratus-ratus orang telah kehilangan tempat tinggal akibat banjir.  Setiap pelajar dikehendaki membawa makanan masingmasing. 3. dan sebagainya.  Dua hari lagi saya akan berangkat ke Rusia. maksud himpunan. Kata yang bilangan beratus-ratus.14 Kata Bilangan Kata bilangan ialah sejumlah perkataan yang menjadi penerang jumah pada frasa nama dan hadir sebelum frasa tersebut. semua.

dan tempat . dua dan  Setengah-setengah penduduk bandar tinggal di rumah pangsa. dan frasa sendi dari segi cara.acap terdiri kali. kata adjektif.  Orang yang begitu pandai pun boleh tertipu.15 Kata Adverba Kata adverba ialah perkataan yang menerangkan kata kerja. pertiga sebagainya. tulat. kelak. Kata adverba dapat digolongkan kepada empat bentuk seperti berikut : Bentuk Kata Adverba a.sepertiga.julung daripada kata kerja kali. frasa adjektif atau nyaris. 4.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 5. nanti.  Pakatan Rakyat akan dapat mengambil pemerintahan alih teraju sekiranya maksud pecahan dapat memenagi dua pertiga kerusi di parlimen. termasuk ke dalam ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 20 .  Pelancong itu akan tiba esok dari New Zealand. daripada semalam. penerang golongan yang kepada kemudian. lusa. sekali gus.sempat. dan yang tidak sebagainya. tadi.sekarang. Kata Adverba Jati Penerangan  Terdiri perkataan sememangnya Contoh Kata Contoh Ayat  Sejak peristiwa itu dia sering sakit. membawa seperempat. Kata yang bilangan setengah.kadangkala. berfungsi sebagai dahulu. masa. kata nama. kata barangkali. yang esok.agaknya. begitu.kelmarin. frasa sendi nama. jarang kata adjektif dan sekali. dan frasa kerja.

atau frasa putih sendi nama berseri.laju-laju) menerangkan kata ii. Kata Adverba yang Asalnya Kata Kerja  Berfungsi sebagai Terbang meninggi.  Sepandai-pandai tupai melompat setelah lama betul-betul dengan d. besar. adverba seduhingar- akhirnya jatuh ke tanah jua. Kata adverba kerja.  Layang-layang tinggi melangit. b. Kata Adverba dari Kata Adjektif  Berfungsi sebagai Berjalan penerang kata kepada ketawa kata hampir laju. hati. menyidai kain.gilagilaan.Kata berentak. tinggi lampai dan sebagainya. kata adjektif penggandaan atau frasa nama. berkilat. itu berjalan c. separa. panjang.  Ketam ialah haiwan yang mengiring.  Anak bongsu Pak Mat sudah besar adjektif.teresakesak.Kata adverba daripada penggandaan penuh.jarangberfungsi jarang.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 mana-mana golongan kata lain.(berdikitdikit.tinggi mengawan sebagainya. kerja.serta- ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 21 .  Pencuri itu lari lintang-pukang kerana orang ramai.  Perkataan terhasil proses dan  Kulit tuan puteri itu putih berseri. atau frasa kurang sendi nama.habishabisan) iii. berhati Fatimah terjatuh hampir ketika kerja.  Dia gembira kepulangan anaknya sekian terpisah. penerang kata kepada merah kata hitam menyala.( sedan. adjektif.(betul- penggandaan yang betul. terjatuh. Kata Adverba Bentuk Gandaan yang i. dikejar bingar.

lajunya.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 merta) 4. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 22 . Lajunya ialah 100 km sejam.17 Kata Pembenda Kata pembenda ialah bentuk yang menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama. Misalnya. 4. Contoh ayat : 1. 2. lantangnya. Sokongan kepada Pakatan Rakyat sesungguhnya semakin padu. Bukan kepalang sakitnya. sakitnya.16 Kata Penekan Kata penekan ialah bentuk yang member penegasan kepada kata yang bergabung dengannya. Contoh ayat : 1.

kata praklausa pula ialah kata yang hadir di hadapan klausa bagi tujuan pertanyaan ( kata tanya ).0 Penutup Secara keseluruhannya. memerikan ( kata pemeri ). kata prafrasa dan pascafrasa. Kata prafrasa dan kata pascafrasa pula berfungsi sebagai penekanan kepada maksud yang terdapat dalam ayat seperti membantu ( kata bantu ). menafikan ( kata nafi ). kata praklausa. dan membilang ( kata bilangan ). menunjukkan arah ( kata sendi ). kata tugas ini bolehlah di pecahkan kepada empat ketegori iaitu kata penyambung ayat. walaupun kata tugas dari segi konsepnya tidak mempunyai makna. menguatkan ( kata penguat ). dan yang terakhir kata pasca kata.bagi memudahkan pemahaman tentang kata tugas. Kata hubung ini terdiri daripada kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan relatif. Manakala. menegas ( kata penegas ). dan komplemen. pengiyaan ( kata pembenar ). maka semasa memperincikannya. seruan ( kata seru ). tetapi perkataan-perkataan itu penting kerana tugas-tugas yang dimainkan oleh kata tugas ini sangat mustahak. dan juga menerbitkan kata benda iaitu menjadikan kata bukan kata nama sebagai kata nama ( kata pembenda ). Kata penyambung ayat ataupun kata hubung berfungsi untuk menyambung ayat ataupun klausa. Oleh yang demikian. keterangan. dan penerang ( kata pangkal ayat ). Kata pascakata pula ialah kata yang hadir sesudah perkataan tertentu agar dapat membuat penekanan atau penegasan kepada kata yang digandinginya ( kata penekanan ).HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 5. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 23 .

Abdul Hamid Mahmood.com/doc/14660563/Morfologi-Bahasa-Melayu 2012 . Tatabahasa Bahasa Melayu (Perkataan).my/stpm/indeks. Siti Hajar Hj. (1996). Asmah Hj.com/doc/27764365/Hbml2103-Pembelajaran-Morfo-Sintaksis-BahasaMelayu-1-Definisi Capaian 8 November 2012 .scribd. (1993). Bhd. Farid M. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2003).htm Capaian 27 Oktober 2012. Musa. Asmah Hj.tutor. Onn. Nik Safiah Karim.00pm Capaian 8 November http://www. Omar.00pm http://www. Morfologi-Sintaksis Bahasa Melayu (Malaya) dan Bahasa Indonesia Satu Perbandingan Pola. 8. Omar. Abdul Aziz.com.scribd. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Keempat.01. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. Laman Web http://www.00 pm ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 24 . (1968). Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributor Sdn. (2004). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Hashim Hj.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 Rujukan Buku Abdullah Hassan. Bhd.Tatabahasa Bahasa Melayu (Morfologi dan Sintaksis).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->