P. 1
bahan modul ppg

bahan modul ppg

|Views: 195|Likes:
Published by matangpaku
sains
sains

More info:

Categories:Types, Research
Published by: matangpaku on Feb 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2015

pdf

text

original

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

TAJUK 1

PENGERTIAN DAN FUNGSI EKOSISTEM

1.1

Sipnosis Ekosistem adalah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan antara struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksudkan dalam definisi ekosistem tersebut adalah berhubungan dengan keanekaragaman spesies (species diversity). Ekosistem yang mempunyai struktur yang kompleks, memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi. Sedangkan istilah fungsi dalam definisi ekosistem menurut A.G. Tansley berhubungan dengan kitar material dan arus tenaga melalui komponen komponen ekosistem. Aliran tenaga bermula bila autotrof sebagai pengeluar menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Sebatian organik menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem. Kebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma.

1.2

Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini, anda akan dapat:

i. Menerangkan definisi dan pengertian ekosistem
ii. Menerangkan bagaimana ekosistem berfungsi.

1.3

Definisi dan Pengertian Ekosistem
Pengertian ekosistem pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli ekologi Inggeris bernama A.G. Tansley pada tahun 1935, walaupun konsep itu bukan merupakan konsep yang baru. Sebelum akhir tahun 1800-an, pernyataan-pernyataan resmi tentang istilah dan konsep yang berkaitan dengan ekosistem mulai terbit cukup menarik dalam literatur-literatur ekologi di Amerika, Eropah, dan Rusia (Odum, 1993). Beberapa definisi tentang ekosistem dapat diuraikan sebagai berikut : (i) Ekosistem atau sistem ekologi adalah merupakan pertukaran bahan-bahan antara

1

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

benda hidup dan benda bukan hidup di dalam suatu sistem. Ekosistem dicirikan dengan berlangsungnya pertukaran material dan transformasi tenaga yang sepenuhnya berlangsung diantara berbagai komponen dalam sistem itu sendiri atau dengan sistem lain di luarnya. (ii). Ekosistem adalah hasil dari kesatuan unsur-unsur hidup dan bukan hidup (biotik maupun abiotik) secara utuh dan menyeluruh, yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Ekosistem mengandungi keanekaragaman jenis dalam suatu komuniti dengan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu kesatuan interaksi kehidupan dalam alam (Dephut, 1997). (iii). Ekosistem, ialah hasil kesatuan secara kompleks di dalamnya terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan menjadi sebahagian mata rantai kitar material dan aliran tenaga. (Woodbury, 1954 dalam Setiadi, 1983). (iv). Ekosistem, iaitu unit fungsional dasar dalam ekologi yang di dalamnya meliputi organisma dan lingkungannya (lingkungan biotik dan abiotik) dan di antara keduanya saling mempengaruhi (Odum, 1993). Ekosistem dikatakan sebagai suatu unit fungsional dasar dalam ekologi karena ia merupakan kesatuan terkecil yang memiliki komponen secara lengkap, memiliki kawasan ekologi secara lengkap, serta terdapat proses ekologi secara lengkap, sehingga di dalam unit ini kitaran material dan aliran tenaga sesuai dengan keadaan ekosistemnya. (v). Ekosistem adalah kesatuan secara menyeluruh antara setiap unsur kehidupan yang saling mempengaruhi (UU Lingkungan Hidup Tahun 1997). Unsur-unsur hidup (biotik) dan bukan hidup (abiotik) tersusun sebagai satu kesatuan dalam ekosistem yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling berinteraksi antara satu sama lain. (vi). Ekosistem, iaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Soemarwoto, 1983). Tingkatan organisasi ini dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi berbeda yang terkoordinasi secara baik sehingga masing-masing komponen terjadi

2

Hubungan timbal balik terwujudkan dalam rantai makanan dan jaring makanan yang pada setiap proses ini terjadi aliran tenaga dan kitar material. Kebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma. fosforus and bahan-bahan lain yang diperlukan semasa produktiviti permulaan bergerak melalui kitaran biogeokemikal.4 Fungsi Ekosistem Ekosistem adalah saling hubungan antara organisma-organisma dan saling hubungan dengan persekitaran mereka yang membentuk satu aliran tenaga melalui kitaran bahanbahan. Aliran tenaga setiap ekosistem berlaku dalam satu arah sahaja.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI hubungan timbal balik. pengguna yang pelbagai dan pengurai . perpindahan dalaman dan pengeluaran tenaga dan nutrien berlaku. Sebatian organik yang kaya menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem . Jaringan makanan terdiri daripada beberapa rantai makanan yang bergabung. Majoriti nutrien dikitar semula dalam jaringan makanan tetapi sebahagiannya hilang ke persekitaran. Ekosistem adalah sistem yang terbuka dimana input-input. 1. . Semak Kendiri 1 Apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem? Terangkan bagaimanakah ekosistem berfungsi? 3 . nitrogen. Air. Paling biasa aliran tenaga bermula bila autotrof fotosintetik menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. karbon. Autotrof adalah organisma pengeluar (producer) primer bagi sesuatu ekosistem. Setiap rantai dalam jaringan makanan adalah bermula dari pengeluar.

Delmar Publishers. M.usda. (1999) Soil Microbiology: an exploratory approach. and Forseth. 2. Coyne. Cotgreave. I. Soil Biology Primer [online]. earthworms and other creatures. (2002) Introductory Ecology. Blackwell 1. Chapter 4 The macrofauna. 3.ants.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web online 4 .S. http://soils. Science. Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI SENARAI BAHAN RUJUKAN 1. P.

2.Menyatakan kaitan kerumitan dan kestabilan biodiversiti dengan ekosistem 2. penentu kepada biodiversiti dalam sesuatu ekosistem. ekosistem kolam .2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. anda dapat: 1. ekosistem hutan hujan tropika.3.3 Jenis-Jenis Ekosistem Terdapat pelbagai jenis ekosistem yang utama diantaranya adalah ekosistem hutan paya bakau. ekosistem hutan gambut.1 JENIS DAN LOKASI EKOSISTEM Sinopsis Sesebuah negara menpunyai pelbagai jenis ekosistem bergantung kepada iklim dan kedudukan dari segi latitud dan Perbezaan ini altitudnya masing-masing. 2.Menyatakan dan menerangkan lokasi-lokasi ekosistem .Menerangkan jenis-jenis ekosistem 2. 3.1 Ekosistem Akuatik dan agro ekosistem padi dan ekosistem ladang kelapa sawit. Komunitikomuniti organisma bergantung antara satu sama lain dan persekitaran mereka. Ekosistem Akuatik adalahsejenis ekosistem yang terletak dalam jasad air.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 2 2. Ekosistem yang mempunyai tahap biodiversiti yang tinggi akan menunjukkan tahap kerencaman dan kestabilan yang tinggi. merupakan faktor Setiap ekosistem tahap mempunyai dua komponen iaitu biotik dan abiotik yang berbeza bergantung kepada lokasi yang berbeza. Ekosistem ini terdiri daripada dua ekosistem iaitu ekosistem air masin dan ekosistem air tawar 5 . ekosistem seperti ekosistem sawah akuatik.

2 Ekosistem Air Masin (Marin) Ekosistem marin meliputi hampir 71% daripada permukaan bumi dan mengandungi hampir 97% daripada air dunia. echinoderms. Hampir 85% daripada bahan terlarut dalam air laut adalah natrium dan klorida. Air laut secara puratanya mengandungi kandungan garam 35 bahagian perseribu (ppt) . Ekosistem ini menjana 32% dari pengeluaran bersih utama dunia. Bahagian air dalam (Profundal) iii. karang. Dasar laut (benthic). Ikan dalam ekosistem marin adalah sumber makanan komersial yang terbesar . Masalah alam sekitar yang 6 .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. dinoflagellates. dan jerung.Bahagian cetek (oceanic) ii. Muara (estuaries) vi. Terumbu Karang (coral reefs) ix. Kelas-kelas organisma yang dijumpai dalam ekosistem marin termasuklah alga perang.3. Kawasan antara tidal (tides) tinggi dan rendah (intertidal) v. Terumbu Karang di Pulau Perhentian Ekosistem Marine boleh dibahagikan kepada beberapa zon iaitu :i . Paya Garam (salt marshes) vii. cephalopods. iv. Biasanya saliniti berbeza antara ekosistem marin. Kawasan bakteria sulfur kimosintetik membentuk makanan asas (hydrothermal vents) .

Ekosistem Air Tawar Terdapat 3 jenis ekosistem air tawar iaitu. Tanah lembab didominasi oleh tumbuhan vaskular yang merupakan ekosistem semulajadi yang produktif. Lentic: air gerak perlahan termasuk kolam dan tasik. Lotic: air bergerak laju seperti alur dan sungai. kawasan dimana tanah tepu dengan air Asas makanan dari alur dan sungai terdiri dari hutan ripari yang mempunyai kanopi yang tebal yang mengizinkan pertumbuhan alga di dalam sungai yang menjadi sumber makanan kepada ikan anaromous. Ekosistem air tawar mengandungi 41% dari spesis ikan dunia. 2. pencemaran air dan pembangunan kawasan pinggir pantai. pencemaran bahan kimia dan kepupusan spesis.8% daripada permukaan bumi dan mengandungi 0. Tanah Lembab (Wetlands).3 Ekosistem Air Tawar Ekosistem ini meliputi 0.3.009% dari jumlah air dunia. 7 .1. 3. Ikan Anadromous juga merupakan sumber nutrien penting kepada hidupan lain. 2.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI berlaku kepada ekosistem marin termasuklah ekploitasi sumber marin yang tidak mampan. empangan. Ancaman alam sekitar kepada sungai termasuklah kehilangan air. Ianya menjana hampir 3% dari pengeluaran bersih dari air dunia.

2.4 Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan tropika meliputi 6% daripada permukaan keseluruhan bumi dan terletak di kawasan sekitar garisan tanah pamah seperti Khatulistiwa.3. Ekosistem akuatik juga penting untuk rekreasi manusia dan sangat penting untuk industri pelancongan terutama kawasan pesisir pantai. kumbang air dan kura-kura. Pencemaran kimia pula mengakibatkan kekurangan nutrien.3. Ekosistem Kolam 2.3. Tekanan terhadap ekosistem akuatik akan mengakibatkan kerosakan alam sekitar termasuklah perubahan suhu air dan penembusan cahaya ke dalam air.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Di Malaysia kebanyakan kawasan hutan serta menerima lebih daripada 250 di Hutan hujan tropika ini .3. iklimnya adalah sangat panas.1 Ekosistem Kolam Merupakan ekosistem air tawar yang khusus dimana alga merupakan aras trof yang asas iaitu pengeluar. Pemangsa utama dalam ekosistem ini biasanya terdiri daripada ikan. oksigen terlarut berkurang dan menjadi toksin kepada hidupan . Sebagai contoh kitar nutrien. saliran air bawah tanah dan menyediakan habitat untuk kehidupan haiwan liar. Terdapat juga ular.2 Fungsi Ekosistem Akuatik Ekosistem akuatik sangat penting kepada alam sekitar. Pertumbuhan populasi manusia yang pesat juga merupakan satu lagi tekanan kepada ekosistem akuatik. penampung banjir.3. dimana julat suhunya adalah diantara 20-26 ° C 8 . air bersih.

3. kurang daripada 20% di Semenanjung Malaysia dan yang selebihnya terletak di Sabah. Hutan Hujan Tropika 2. Dianggarkan terdapat seluas 1.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI sm³ hujan setahun. Hutan gambut adalah jenis tanah berair yang terbesar iaitu meliputi 75% daripada keseluruhan kawasan tanah berair di negara ini. Faktor latitud hujan tropika.5 Ekosistem Paya Gambut Hutan paya gambut adalah kawasan hutan yang di penuhi dengan air. Hutan ini tumbuh di atas lapisan daun-daun yang telah mati dan lapisan bahan daripada tumbuhtumbuhan setebal 20 meter. Ekosistem Paya Gambut 9 . di mana 70% daripadanya terdapat di Sarawak. kandungan nutrient dan oksigen larut pada tahap yang rendah serta kawasan air yang berasid.54 ribu hektar tanah berair jenis ini masih kekal di Malaysia.ciri terendam air. Factor Ini menjadikan kawasan ini sangat sesuai untuk tumbuh-tumbuhan yang pelbagai. Kawasan ini juga menunjukkan panjang hari yang hampir sama pertumbuhan adalah kawalan iklim utama di hutan sepanjang tahun. Ia adalah ekosistem yang unik dengan ciri.

Haiwan-haiwan di kawasan ini juga menggunakan warna-warna untuk mem beri amaran kepada pemangsa mereka bahawa mereka sangat beracun. Lantai hutan hujan tropika yang dipenuhi dengan daun-daun mati menyebabkan haiwan-haiwan sebati dengan persekitaran itu serta sukar dilihat daripada atas . Lebih daripada separuh spesies daripada tumbuhan daratan hidup di dalam biome ini. Kepelbagaian tumbuhan yang tinggi serta tiada banyak spesies yang menunjukkan kedominan yang jelas di ekosistem ini. Tumbuh- tumbuhan ini juga sering kelihatan berbunga. granuliferus yang berwarna merah di bahagian atas serta sisi dan kaki pula berwarna hijau. Anai-anai adalah sangat penting sebagai pengurai di kawasan ini. sesuatu ekosistem .1 Biodiversiti. Haiwan-haiwan di hutan hujan tropika adalah sangat pelbagai dan ini terhasil daripada adaptasi mereka terhadap persekitaran mereka. 10 . Satu daripada adaptasi haiwan-haiwan di ekosistem ini adalah kebolehan melakukan penyamaran yang berkesan. Kompleksiti sesuatu ekosistem ber gantung kepada dengan sebagai banyak variasi genetik atau bilan gan jenis komuniti yang terdapat di ekosistem . Satu cara adalah untuk mendefinisikan ia kembali kepada keadaan asal lebih stabil sesuatu ekosistem itu. sesuatu sistem untuk kembali kepada keadaan asal selepas d iganggu. D. Kompleksiti dan Kestabilan Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan tropika ini adalah biome yang terkaya dari segi biodiversiti dan biojisim total. Kestabilan ekosistem pula dinyatakan beberapa cara yang berbeza. Kerana kompleksiti ekosistem ini ia juga sangat komplek dan sangat stabil.Haiwan seperti kupu-kupu dan katak pokok menggunakan kaedah ini. Kompleksiti dan Kestabilan Biodiversiti berapa sesuatu biodiversiti adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan bilangan spesies. Haiwan-haiwan ini kadang kala kelihatan seperti daun mati atau daun hidup. leucomelas mempunyai warna kuning terang dan hitam serta D. Ada haiwan yang hidup di lantai hutan kebanyakan haiwan di hutan hujan tropika hidup pada tumbuh-tumbuhan ini seperti di kanopi hutan ini. Serangga adalah antara haiwan yang sangat banyak di kawasan ini. katak beracun Sebagai contoh dari species Dendrobates auratus yang berwarna putih dan hitam. lebih cepat 2.4 Biodiversiti.4. Tumbuh-tum buhan di ekosistem tropika ini hutan hujan mempunyai pucuk atau daun muda yang berwarna merah.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2.

Senaraikan perbezaan dan persamaan dengan Hutan Paya Gambut. Proboscis Monkey.2 Biodiversiti. 2. Kekompleksian dan Kestabilan di Ekosistem Hutan Paya Gambut Kawasan hutan gambut bukan sahaja satu ekosistem yang unik dan daripada tempat tinggal lebih kepada banyak spesies endemik ia juga menyediakan pusat perlindunga n bagi 60 spesies haiwan yang disenaraikan sebagai terancam seperti Orang utan.4. Kawasan ini juga mengandungi banyak spesies yang belum diketahui dan diterokai. harimau. Banding dan bezakan jenis-jenis ekosistem yang terdapat di Malaysia diantara ekosistem Hutan Hujan Tropika 11 . Storm’s Stork and Wrinkled Hornbill. Sumatran Rhinoceros. Aktiviti 1 1.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Civet Otter. gajah asia. Hutan lembab ini juga berfungsi sebagai bank gen semula jadi tumbuhan.

mengubah setiap hari seperti pengaliran racun perosak.mengitar dan menggerakkan nutrient. Ia boleh diancam oleh aktiviti manusia seperti kadar perkembangan manusia (saiz populasi. baja dan bahan buangan tanah.1 Sinopsis Perkhidmatan ekosistem adalah proses-proses dimana persekitaran menyediakan sumber-sumber seperti air bersih.3 Kitaran Biogeokimia Kitaran biogeokimia atau kitar nutrient adalah satu laluan dim ana unsur-unsur kimia atau molekul bergerak melalui kedua-dua komponen biotik dan abiotik bumi. Adalah sukar untuk mengira berapakah nilai dari segi wang ringgit.Ekosistem semula jadi . pencemaran penangkapan ikan yang berlebihan dan hakisan tanah. 12 . Di antara kesannya adalah seperti menyederhanakan cuaca yang keterlaluan. Perkhidmatan-perkhidmatan ekosistem yang pelbagai ini memberi kesan kepada tanah. anda dapat: 1 Menerangkan jenis-jenis kitaran biogeokimia . 3. pendebungaan tumbuhan asli dan pertanian. habitat untuk perikanan. merosakkan. balak.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 3 PERKHIDMATAN EKOSISTEM 3. 2. Walaupun kebanyakan perkhidmatan ini nampak percuma ianya bernilai trillion ringgit Perkhidmatan ekosistem ini amat penting dan mudah diabaikan. Banyak aktiviti manusia yang mengganggu . Membincangkan perkhidmatan ekosistem. makanan dan kesihatan kita.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. air. haiwan. air dan udara. penggunaan per kapita. 3. dan kesan teknologi penghasilan barangan kegunaan). Selian daripada itu ia juga boleh diancam oleh kekeliruan tentang keperluan jangka pendek dengan kesejahteraan ekosistem jangka panjang masyarakat . menyahtoksik dan menguraikan bahan buangan dan menyebarkan biji benih. tumbuhan dan haiwan didalamnya menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan kepada manusia yang sukar digantikan.memperkenalkan spesies bukan asli.

pemendakan. pepejal dan gas. yang menyebabkan suhu berubah.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Unsur-unsur ini dikitarkan walaupun dalam sesetengah kitaran dimana unsur-unsur ini dikumpulkan untuk jangka masa yang panjang. pengaliran permukaan. Dengan perpindahan air dari satu tadahan m enulenkan 13 . Air boleh bertukar bentuk daripada cecair. penurasan.1 Kajian Kes: Kitaran air terdapat tempat Dalam kitaran air atau kitaran hidrologi. Walaupun keseimbangan air di bumi hampir tetap dari masa kesemasa molekul air secara individu boleh datang dan pergi. kitar air kehidupan dan ekosistem di bumi. wap air dan pepejal di pelbagai tempat dalam kitaran Air bergerak dari satu air ini. pergerakan air secara berterusan di permukaan bumi.3. Semasa proses-proses ini air melalui fasa-fasa berbeza iaitu cecair. air menyerap tenaga akan membebaskan kitaran yang tenaga kepersekitaran dan dalam air. Satu contoh kondensasi menetapkan dimana air semasa proses pengewapan. Rajah 3. kondensasi. di atas dan dibawah permukaan tanah. Rajah kawasan tadahan ke kawasan air menerangkan kesignifikan lain. Bertentangan dengan proses memanaskan persekitarannya. takungan kepada takungan yang lain seperti dari sungai ke laut atau dari laut ke atmosfera melalui process-proses fizikal seperti pengewapan. dari persekitaran dan menyejukkan persekitaran. 3.1 Kitar Air Kitar air ini juga melibatkan pertukaran tenaga haba.

dan memindahkan garam mineral ke bahagian bumi yang lain. Nitrogen diudara telah bertukar menjadi bahan biologi melaui tindakan bakteria dan alga dalam proses pengikatan nitrogen. Nitrate yang terbentuk boleh digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien. Di antara kitar nutrien yang paling penting adalah kitar karbon dan kitar nitrogen. Kedua -dua kitaran ini merupakan bahagian terpenting dalam kitar nutrien dalam tanah. Kitar air ini ditunjukan dengan Rajah 3.2. Tumbuhan kekacang seperti kacang soya dan kacang tanah membentuk bintil-bintil di akarnya dan dimana bakteria pengikat nitrogen ini . mengikatkan nitrogen di udara menukarnya kepada ammonia. Komponen utama kitar nitrogen bermula dengan unsur nitrogen di udara. Air juga terlibat dalam proses mengubah struktur geologi bumi melalui proses hakisan dan pemendakan. ia juga memberikan kesan kepada iklim sesuatu ekosistem. Asid nitrik. dimana setiap nutrien di persekitaran m empunyai corak kitaran yang tertentu. 14 .2 Kajian Kes: Kitar Nutrien Kitar nutrien dikaji dalam bentuk nutrien yang spesifik. kemudian kepada ion nitral lain (NO3-). Dua nitrogen oksida di temui di dalam udara hasil daripada interaksinya dengan oksigen. Nitrogen hanya akan bertindak balas dengan oksigen dengan kehadiran suhu dan tekanan yang tinggi semasa kilat dan dalam tindakbalas pembakaran dalam logi kuasa atau dalam enjin pembakaran internal.1 Kitar Nitrogen. HNO3.3. NH3.1 3. 3. NO dan nitrogen dioksida NO2 terbentuk dalam keadaan ini. Nitrogen dioksida boleh bertindak balas dengan air hujan untuk mem bentuk asid nitrik.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI membekalkan tanah dengan air bersih . Amonia ini kemudiannya ditukarkan oleh bakteria lain kepada ion nitrat (No2-) . Sebagai tambahan disebabkan kitar air melibatkan pertukaran haba .3.

juga gas rumah hijau yang meyumbang kepada pemanasan sejagat. Ammonia seterusnya diproses dengan oksigen untuk membuat asid nitrik. Nitrogen digabungkan dalam juga seterusnya menghasilkan protein. bakteria dalam tanah menjalankan proses denitrifikasi dengan menukar kembali nitrat kepada gas nitrogen.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kitar Nitrogen Ion Nitrat ini akan digunakan oleh tumbuhan pertumbuhan. Ammonia boleh digunakan terus sebagai baja untuk sektor perladangan. Nitrogen dan Hidrogen bertindak balas di dalam keadaan tekanan dan suhu yang tinggi dengan kehadiran pemangkin untuk membentuk ammonia. 15 . Amonia sebagai nutrien atau baja untuk banyak asid amino yang akan boleh dihasilkan melalui proses sintetik yang dinamakan Proses Haber. Tahi haiwan bila dihuraikan dalam tanah juga membentuk nitrat. Lain-lain hasil dari proses ini ialah nitrogen oksida (N2O) dikenali sebagai gas ketawa . Untuk melengkapkan kitar nitrogen. Tindakbalas ammonia dan asid nitrik menghasilkan ammonium nitrat yang boleh digunakan sebagai baja.

dan menggunakannya untuk membina molekul gula.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3. Herbivora seperti rusa menggunakan tumbuhan ini untuk membina. menggunakan daging rusa ini untuk tumbesaran dan pembiakannya. Ini memindahkan karbon dari kehidupan tumbuhan kepada haiwan. Karbon yang terdapat dalam tumbuhan ini boleh digunakan oleh haiwan herbivora.2 Kitar Karbon Kitar nutrient karbon adalah kitar yang paling penting bagi hidupan di bumi. memperbaiki dan menggandakan bilangan sel-selnya. haiwan yang memakan tumbuhan. protein dan makanan lain. Karbon boleh didapati dalam jumlah yang banyak diudara dalam bentuk karbon dioksida. Karnivora seperti harimau mungkin akan membunuh rusa tersebut dan memakannya. membebaskan atom karbon ke dalam tanah dan kembali ke udara sebagai karbon dioksida. 16 . dan karbod dalam badan mereka dikitarkan kedalam tanah.3. kerana kehidupan di planet bumi ini adalah berasaskan karbon. Bila tumbuhan berfotosintesis . Apabila akhirnya kedua-dua tumbuhan dan haiwan ini mati.3. Bahan karbon dalam tanah ini akan dipecahkan oleh fungi dan bacteria. Ini merupakan bahagian pertama dalam kitar karbon.ia menggunakan karbon dioksid daripada udara . kanji.

3.5 Kitar Fosforus . 3.3.6 Kitar Kalium 17 .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3.

7 Kitar Sulfur Senarai Rujukan 1. (1999) Soil Microbiology: an exploratory approach. P. Chapter 4 The macrofauna. (2002) Introductory Ecology. Coyne.usda. I.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3. 3.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web [online] Chapter 2 The food web and soil health 18 . M. Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes.ants. 2. earthworms and other creatures. Delmar Publishers. and Forseth. http://soils. Blackwell Science.3. Cotgreave.S. Soil Biology Primer [online].

buang ciri tersebut. Jika anda tidak mempunyai peralatan yang cukup (contoh: pH kit atau penetrometer). rekodkan jenis tanaman pada lokasi (contoh. Sebagai contoh. Pilih dari laman. Organisma-organisma tanah menguraikan tisu-tisu tumbuhan dan haiwan dan memindahkan tenaga kepada mereka manakala nutrien balik ke tanah untuk diambil balik oleh tumbuhan. laman dan lain-lain) dan ciri. kemudian gunakan untuk membandingkan habitat tanah dari dua lokasi. bandingan bilangan makrofauna dengan mikrofauna dalam tanah adalah kecil. Mereka memecahkan bahan organik menjadi lebih kecil dan menggaulkan bahan organik dengan tanah.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Amali 1 Ekosistem Tanah . Tanah menyediakan satu contoh kajian ekosistem yang mudah. Walaupun begitu.ciri dalam jadual di bawah. aman. menyimpan dan memindahkan tenaga . nutrien dan air. hutan. kawasan tumbuhan asli. Kumpul satu sampel tanah dibawah litupan daun luruh (O Horizon) dan tanah atas (A Horizon – tidak melebihi kedalaman 3cm) daripada dua lokasi berbeza. dimeterikan dan dilabelkan dengan nama anda dan lokasi kutipan. tumbuhan menjana tenaga dari proses fotosintesis dan tenaga disimpan dalam bentuk karbohidrat dalam tumbuhan atau lemak dan protin dalam haiwan selepas haiwan memakan tumbuhan tersebut. 19 .Biota Tanah dan Jaringan Makanan Pendahuluan Sesuatu ekosistem terdiri daripada tumbuhan. Pada setiap lokasi. haiwan (biodiversiti) dan faktor-faktor abiotik yang bekerja bersama untuk menjana. Masukkan sampel-sampel ke dalam bag plastik. Tugasan: Mengukur Makrofauna Makrofauna mempercepatkan kadar pereputan bahan organik. paya. Kebanyakan organisma dalam ekosistem ini menghasilkan fungsi –fungsi ekosistem dan menyumbang kepada lebih kepelbagaian dan kestabilan kepada ekosistem itu sendiri.di bawah spesis pokok yang berbeza atau kawasan-kawasan lain.

anggarkan jumlah yang sepatutnya. Biarkan selama 2 hari. liat dll) Jadual 1 Lokasi 2 Kembali ke makmal. kumpulan B 8 kaki – laba-laba. Jika anda tahuisipadu tanah yang dikaji.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Ciri-ciri Lokasi Lokasi 1 Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Tanah pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir. Masukkan sebarang fauna yang dijumpai ke dalam piring petri untuk dikenalpasti. Masukkan sampel dari lokasi kedua ke dalam corong Tulgren dan tuangkan selepas 2 hari. Jenis-jenis corong Tulgren untuk mengekstrak fauna tanah Daripada beg-beg sampel . anda akan boleh membandingkan kehadiran makrofauna antara dua lokasi. periksa sampel tanah dari O Horizon dan A Horizon dengan menggunakan microskope atau kanta tangan. kemudian tuangkan kedalam piring petri yang mengandungi alkohol. Kenalpasti semua organisma dan kelaskan kedalam kumpulan yang berlainan (contoh: Kumpulan A tiada kaki – cacing. Kira jumlah individu dalam setiap kumpulan. Jika terlalu banyak. hama dan lain-lain). mengikut prosedur yang sama. Masukkan satu sampel yang diketahui ke dalam corong Tulgren. 20 . campurkan sampel tanah dengan tanah litupan daun dari lokasi yang sama.

Makrofauna Terbesar Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 2 Kosongkan kandungan dalam jar pengumpul ke dalam piring petri. individu seliter tanah/litupan 15 7 21 .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI a. Makrofauna terkecil Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 3 Guna keputusan dari Jadual 2 dan 3 dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. b. dan kenal pasti dalam kumpulan. B seliter tanah/litupan bil. Kira jumlah individu dari setiap kumpulan. dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. Makrofauna bilangan Order atau kumpulan seliter tanah/litupan lokasi 1 lokasi 2 contoh: bil individu kum.

dan satu penerangan tentang perbincangan (lebih kurang 600 patah perkataan) berdasarkan soalan-soalan berikut. Contoh.perbezaan tersebut? 2. 1. apa yang mereka lakukan (pemangsa. nematod dan lain-lain). 22 . dimanakah bermulanya pembentukan tanaga dan dimanakah ianya berakhir (puncak rantai makanan). Laporan ini ditulis secara soalan dan jawapan tetapi rujukannya hendaklah tepat dan betul. 3. Bagaimanakah kepelbagaian makrofauna tanah dari dua lokasi berbeza? Bolehkah anda cadangkan kenapa terjadinya perbezaan antara mereka. Terangkan peranan makrofauna dalam tanah tersebut. Pada rajah jaringan makanan yang disediakan.fungi. Apakah parameter yang anda ukur yang boleh membantu anda untuk menerangkan perbezaan. Apakah akan terjadi kepada tenaga dan nutrien apabila organisma pada puncak rantai makanan mati? Sertakan rajah ini dengan laporan anda. pendahuluan yang menerangkan tentang amali tersebut.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI bil. Anda juga mesti memasukkan satu jadual ringkasan bagi menunjukkan keputusan anda. individu seliter tanah/litupan Laporan Anda – Menerangkan peranan biota tanah Laporan anda mestilah mengandungi tajuk. pemakan daun dll) dan huraikan bagaimana arah aliran tenaga berlaku. labelkan jenis-jenis biota (contohnya.

pilih dua lokasi di kawasan institut anda untuk membuat kajian lapangan ekosistem tanah. Dalam kumpulan 4 orang .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI ILMU PEDAGOGI KANDUNGAN (PCK )1 Pengumpulan Data Ekosistem Tanah Arahan: 1. 23 .

Makrofauna Terbesar Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 2 b. liat dll) Lokasi 1 Lokasi 2 Jadual 1 a. 3.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Lengkapkan jadual-jadual berikut: Ciri-ciri Lokasi Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Tanah pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir. Makrofauna terkecil Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ 24 . Buat pemerhatian terhadap beberapa ciri-ciri yang terdapat di lokasi-lokasi tersebut.

Delmar Publishers. 1. B seliter tanah/litupan bil.usda. Coyne M. 1999. Soil Biology Primer [online]. dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. Bincangkan dan hantarkan laporan kajian kepada pensyarah anda untuk di beri markah. 4 The macrofauna. RUJUKAN.usda.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Jadual 3 Guna keputusan dari Jadual 2 dan 3 dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. http://soils. 3. individu seliter tanah/litupan 15 7 4.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web (Jaringan makanan Tanah) Chapter 2 The food web and soil health (Jaringan makanan dan Kesihatan Tanah) 25 . Makrofauna bilangan Order atau kumpulan seliter tanah/litupan lokasi 1 lokasi 2 contoh: bil individu kum.gov/sqy/concepts/soil_biology/Create soil food web 2. TAKSIRAN: 3. http://soils. individu seliter tanah/litupan bil.S. Soil Microbiology. Ch. Menilai pelaporan.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 26 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->