3.

SYARIAH DALAM KEHIDUPAN MUSLIM

3.1 PENGERTIAN SYARIAH 3.3 SKOP SYARIAH
3.4 PERANAN SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN UMMAH

3.2 MAQASID SYARIAH

DEFINISI [BAHASA]:

SYARIAH

Berasal dari perkataan Arab syara’a: sumber air, cara atau jalan yang lurus mengikut alQuran & al-Sunnah

DEFINISI [ISTILAH]:
hukum-hukum atau peraturan yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T. kepada manusia melalui RasulNya

SUMBER:
Al-Quran, al-Sunnah, Ijma’ Ulama & Qiyas

FIQH

HUKUM

UNDANGUNDANG

NAS [DALIL SYARIAH]

MASADIR [SUMBER SYARIAH]

ISTILAH LAIN YANG BERKAITAN SYARIAH

Fiqh Muamalat. Fiqh Munakahat dan Fiqh Jinayat [Jenayah] ISTILAH LAIN YANG BERKAITAN SYARIAH .DEFINISI Keilmuan atau kefahaman mengenai hukum-hakam syariah yang bersifat amali yang difahami melalui dalilnya yang terperinci FIQH 4 bidang besar: Fiqh Ibadat.

T.W. yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf.HUKUM Khitab atau mesej Allah S. Mesej itu disampaikan kepada manusia melalui kaedah wahyu (terkandung dalam alQuran & al-Sunnah) ISTILAH LAIN YANG BERKAITAN SYARIAH .

UNDANG-UNDANG ISTILAH LAIN YANG BERKAITAN SYARIAH .Ketetapan-ketetapan syariat yang telah mengalami proses ijtihad secara halus serta ditetapkan oleh badan perundangan negara Islam sebagai satu undang-undang yang dilaksanakan di negara berkenaan Segala hukum iaitu syariah Islam datang daripada Allah S.W.T.

meliputi semua tempat & masa SYUMUL & LENGKAP merangkumi segenap aspek hidup manusia mengatur hubungan dengan Allah. sesama manusia serta alam sekeliling SEPADU & SEIMBANG setiap satu bahagian saling berkaitan antara satu sama lain & sama berat dari sudut rohani & jasmani serta dunia & akhirat TETAP DAN ANJAL prinsip & dasar Islam bersifat tetap tetapi pelaksanaannya bersifat fleksibel CIRI-CIRI PERUNDANGAN ISLAM .BERORIENTASIKAN WAHYU bersumberkan al-Quran & al-Sunnah GANJARAN BERSIFAT DUNIAWI & UKHRAWI UNIVERSAL .

patuh & hormat pada diri .undang-undang ciptaan manusia tiada roh agama.berbeza dengan undang-undang ciptaan manusia yang bersifat teritory tertentu.KEISTIMEWAAN SYARIAT ISLAM BERBANDING UNDANG-UNDANG CIPTAAN MANUSIA  Segala prinsip dan hukum hakamnya terpelihara daripada kelemahan.undang.T. ideal & realistik . Ia didorong oleh sifat penciptaNya yang suci dari sebarang kelemahan .W. .undang ciptaan manusia tidak sunyi dari sebarang kelemahan kerana ia lahir dari pemikiran insan  Ia bersifat adil serta berpegang kepada prinsip persamaan sesama manusia di hadapan hukum Allah S. ia hanya dipatuhi kerana takutkan hukuman atau denda.keadilan sebenar sukar ditemui dalam undangundang ciptaan manusia kerana masing-masing mempunyai kecenderungan serta kepentingan tertentu  Segala hukum mempunyai roh keagamaan yang bersifat muqaddas melahirkan rasa taqwa. bukannya dosa  Memberi kelonggaran atau rukhsah dalam pelaksanaan hukum Islam apabila ada kesukaran atau dharurat  Sumber-sumber perundangan Islam selain daripada al-Quran & al-Sunnah juga menerima ijma'. kesilapan dan kekurangan. qiyas dan lain-lain sebagai rujukan hukum menjadikan ia bersifat alami. masa tertentu serta kelompok atau bangsa tertentu .

NAS [DALIL SYARIAH] Ayat al-Quran atau hadith Rasulullah s. yang digunakan sebagai hujah dalam menentukan sesuatu hukum ISTILAH LAIN YANG BERKAITAN SYARIAH .w.a.

Ijma dan Qiyas MASADIR [SUMBER SYARIAH] ISTILAH LAIN YANG BERKAITAN SYARIAH .Al-Quran. Al-Sunnah.

MAQASID SYARIAH .

KONSEP MAQASID SYARIAH: Menjamin kemaslahatan atau kebaikan kepada semua manusia dan menghindarkan kemudharatan atau keburukan yang mungkin menimpa manusia .

Menjamin Usaha Pemilikan dan Penguasaan Harta MAQASID SYARIAH . Menjamin Kemurnian Fikiran dan Kewarasan Akal iv. Menjamin Kehormatan dan Maruah Diri v.i. Menjamin Keselamatan Nyawa dan Anggota Tubuh Badan Manusia iii. Memelihara Kesucian dan Kepercayaan Beragama ii.

W.MEMELIHARA KESUCIAN & KEPERCAYAAN BERAGAMA Perkara UTAMA yang ditegaskan dalam hierarki maqasid syariah Membebaskan minda & kepercayaan manusia daripada belenggu khurafat.. munafik & syirik Mengajak manusia beriman kepada Allah S.T. melaksanakan ketaatan kepadaNya di samping tidak melupakan prinsip dakwah & jihad di dalam Islam MAQASID SYARIAH . tahyul.

T.W. Saksikanlah kamu bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam”. iaitu kamu semua tidak menyembah melainkan Allah. dan kamu tidak sekutukan denganNya sesuatu jua pun. Kemudian jika mereka (ahli kitab itu) berpaling (enggan menerimanya) maka katakanlah kepada mereka. dan jangan pula sebahagian dari kamu mengambil akan sebahagian dari kamu mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain dari Allah. yang bermaksud: “Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai ahli kitab. marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu. (Ali Imran (3): 64) .DALIL MENGENAI MEMELIHARA KESUCIAN & KEPERCAYAAN BERAGAMA Firman Allah S.

Mewajibkan setiap individu untuk menjaga keselamatan diri masingmasing & melarang keras perbuatan yang boleh mengancam keselamatan nyawa diri sendiri atau orang lain MENJAMIN KESELAMATAN NYAWA dan ANGGOTA TUBUH BADAN MANUSIA MAQASID SYARIAH .

akan mendapat balasan dosanya”. dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya. kecuali dengan jalan yang hak (yang dibenarkan oleh syarak) dan tidak pula berzina. dan sesiapa melakukan yang demikian. (Al-Furqan (25): 68) .DALIL MENGENAI MEMELIHARA KESELAMATAN NYAWA & ANGGOTA TUBUH BADAN MANUSIA Firman Allah S.T. yang bermaksud: “dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah.W.

kepada manusia .MENJAGA KEMURNIAN FIKIRAN & KEWARASAN AKAL  Akal & kekuatan berfikir merupakan anugerah istimewa Allah S.T.W.melayakkan manusia menjadi khalifah di muka bumi  Tuntutan Islam agar manusia menguasai ilmu pengetahuan & mengeksploitasi segala anugerah alam untuk kesejahteraan  Mengharamkan sebarang bentuk perlakuan yang boleh menjejaskan fungsi akal MAQASID SYARIAH .

DALIL MENGENAI MENJAMIN KEMURNIAN FIKIRAN & KEWARASAN AKAL Rasulullah s.w.a. (Riwayat Muslim) . bersabda yang bermaksud: “Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan. maka Allah akan menempuhkan suatu jalan untuknya menuju ke syurga”.

MENJAMIN KEHORMATAN & MARUAH DIRI Membentuk peribadi & tidak mengaibkan diri sendiri serta keturunan kepada orang lain menghindarkan manusia jatuh ke lembah kehinaan MAQASID SYARIAH .

w.a. bersabda yang bermaksud: “Tiada seorang hamba pun yang menutupi cela seseorang hamba yang lainnya di dunia melainkan ia akan ditutupi celanya oleh Allah pada hari kiamat”.DALIL MENGENAI MENJAMIN KEHORMATAN & MARUAH DIRI Rasulullah s. (Riwayat Muslim) .

W. rasuah & pengurangan atau penipuan dalam timbangan .semuanya diharamkan dalam Islam  mewajibkan zakat kepada harta-harta tertentu.MENJAGA USAHA PEMILIKAN & PENGUASAAN HARTA  kepentingan mencari harta yang halal daripada nikmat dan anugerah Allah S. perjudian. di muka bumi  tidak mengambil riba.T. digalakkan bersedekah & pemberian hadiah dalam keadaankeadaan tertentu MAQASID SYARIAH .

..W.T. yang bermaksud: “dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia.DALIL MENGENAI MENJAMIN USAHA PEMILIKAN & PENGUASAAN HARTA Firman Allah S.”... (Al-Qasas (28): 77) .

Hubungan antara manusia sesama manusia Hubungan antara manusia dengan Allah & alam ghaib yang lain Hubungan antara manusia dengan makhluk-makhluk lain di muka bumi ini seperti haiwan. tumbuhan. benda SKOP & PELAKSANAAN SYARIAH ISLAM .

PERANAN SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN UMMAH .

mewujudkan kehidupan yang selesa & sejahtera bagi manusia . akhlak dan kebendaan.PEMBANGUNAN MENURUT ISLAM: Meliputi semua aspek pembangunan kebendaan (ekonomi) dan pembangunan insan. ekonomi dan sosial yang tidak terpisah . kerohanian dan fizikal. Ia ditumpukan kepada pengoptimum kesejahteraan manusia.

sebagai muslim & sebagai ummah secara umum PEMBANGUNAN BERTERASKAN PRINSIP PENYUCIAN DIRI .T.keesaan & kekuasaan Allah S.PENDEKATAN PEMBANGUNAN MENURUT ISLAM PEMBANGUNAN BERLANDASKAN PRINSIP TAUHID .mengatur peraturan tertentu tentang hubungan manusia dengan tuhan dan sesama manusia PEMBANGUNAN BERLANDASKAN RUBUBIYAH .W.menekankan Allah S.menjelaskan tanggungjawab manusia sebagai khalifah.dari segala kekotoran sama ada kekotoran hakiki dan maknawi . .W. sebagai penguasa yang membuat peraturan bagi menjaga serta mengarahkan kehidupan makhluk ke arah kesempurnaannya PERANAN MANUSIA SEBAGAI UTUSAN ALLAH .T.

PEMBANGUNAN EMOSI PEMBANGUNAN KOGNITIF PEMBANGUNAN FIZIKAL [JASMANI] PEMBANGUNAN SOSIAL PEMBANGUNAN KEROHANIAN PEMBANGUNAN UMMAH .

hukum & peraturan perlu berlandaskan al-Quran & al-Sunnah .Firman Allah S.membimbing manusia menghadapi ujian & dugaan daripada Allah . harta) iii. ii.T.kehidupan lebih teratur . sesama manusia & alam sekitar . dalam surah al-Kahfi (18): 7 yang bermaksud: "Sesungguhnya Kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan bagi Nya kerana Kami hendak menguji mereka.mendidik. maruah & keturunan. MEMELIHARA LIMA PERKARA ASAS DALAM KEHIDUPAN (agama. kekeluargaan.W.W.T. siapakah di antaranya yang lebih baik amalnya". .merangkumi hubungan dengan Allah.PERANAN SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN UMMAH i. MENDIDIK MANUSIA . MENEGAKKAN KEADILAN . akal. memakmurkan bumi dan sebagainya iv.bukti keimanan kepada Allah S. mengasuh dan membangunkan manusia supaya mereka selamat di dunia & di akhirat . MENGAJAR MANUSIA HIDUP MENURUT HUKUM & PERATURAN . nyawa.melalui ibadat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful