STRUKTUR DALAM ORGANISASI

horizontal dan vertikal Horizontal merupakan bentuk hirarki yang rendah manakala vertikal merupakan bentuk hirarki yang tinggi .Struktur Organisasi Terdapat dua bentuk struktur.

Kejuruteraan dsb Berdasarkan lokasi geografi Berdasarkan produk Cth: Bahagian Kasut.Struktur Horizontal Jabatan adalah cara untuk membuat kumpulan kerja. Wanita. beg tangan dan jam Berdasarkan pelanggan Bahagian Lelaki. Terdapat pelbagai bentuk jabatan Berdasarkan fungsi Cth Jabatan Kewangan. Kanak-kanak .

 Aspek penting dalam struktur horizontal ialah line dan line-staff organisation  Line organization Selalunya untuk jabatan kecil dan melakukan semua kerja. pengurusan dan penjualan  Line-Staff organization Line-mengeluarkan dan menjual produk Staff-aspek pengurusan .

Contoh Struktur Horizontal UMS PSIKOLOGI SENI SPE SAINS SOSIAL .

pemasangan etc.Struktur Vertikal Diperaruhi oleh bilangan pekerja. pengkhususan. Moulding-check quality. . accessoriescheck quality. serta tahap pengawasan. Screw-check quality. Cth: Kilang Kereta Bahagian badan kereta.

.

perlu ada j’kuasa. .Integrasi dalam Organisasi Untuk memastikan jabatan dalam organisasi berjalan lancar. Standing committee – keperluan berterusan Ad hoc committee – keperluan sementara.

1947) untuk memperkenalkan penstrukturan yang lebih standard dan membuatkan organisasi lebih berkesan.Teori Organisasi Birokrasi Diperkenalkan oleh Max Weber (1946. Weber mengandaikan bahawa ketepatan dan kelajuan boleh terjadi hanya sekiranya tugasan dipecahkan kepada beberapa elemen yang mudah .

Untuk pengkususan lebih efisyen.Ciri-ciri Birokrasi Pengkhususan kerja yang tinggi hanya boleh terjadi sekiranya dengan penetapan standard melalui prosedur yang yang ditulis dalam buku prosedur. Birokrasi mempunyai banyak jabatan yang berfungsi tetapi bidang tugas yang terhad . pekerja tidak digalakkan untuk mempelajari tugasan yang lain. Prosedur ini juga ditulis untuk melatih pekerja.

 Mempunyai bentuk arahan yang jelas disebabkan oleh tugasan terhad Penurunan autoriti adalah sedikit Pengurusan bawahan hampir tidak mempunyai kuasa Situasi yang diluar kawalan akan diserahkan kepada pengurusan atas Komunikasi adalah Top-Down .

Teori X dan Y McGregor (1957) – berdasarkan kritik mengenai Birokrasi yang mana pekerja mempunyai kapasiti untuk berkembang. Bagaimana pendekatan pengurus terhadap sumber manusia .

 Pengurus yang mengambil pendekatan Teori X  Motivasi dan mengawal pekerja melalui pujukan. malas dan kurang cerdas  Mereka perlu diarah bekerja kerana mereka tidak mempunyai aspirasi. atau ganjaranuntuk mencapai matlamat ekonomi organisasi  Pekerja dilihat sebagai pasif. tidak suka akan tanggungjawab dan membuat keputusan  Pekerja akan menolak cubaan untuk mengubah mereka . hukuman.

bermotivasi dan mempunyai potensi untuk memegang tanggungjawab  Tugas utama pengurus ialah memberikan peluang dan kemudahan untuk merealisasikan potensi pekerja  Objektif utama ialah menghapuskan halangan dan menyediakan prasarana untuk berkembang . Pengurus yang mengambil pendekatan Teori Y:  Pekerja berkebolehan.