STRUKTUR DALAM ORGANISASI

Struktur Organisasi Terdapat dua bentuk struktur. horizontal dan vertikal Horizontal merupakan bentuk hirarki yang rendah manakala vertikal merupakan bentuk hirarki yang tinggi .

Wanita.Struktur Horizontal Jabatan adalah cara untuk membuat kumpulan kerja. Kejuruteraan dsb Berdasarkan lokasi geografi Berdasarkan produk Cth: Bahagian Kasut. Kanak-kanak . beg tangan dan jam Berdasarkan pelanggan Bahagian Lelaki. Terdapat pelbagai bentuk jabatan Berdasarkan fungsi Cth Jabatan Kewangan.

 Aspek penting dalam struktur horizontal ialah line dan line-staff organisation  Line organization Selalunya untuk jabatan kecil dan melakukan semua kerja. pengurusan dan penjualan  Line-Staff organization Line-mengeluarkan dan menjual produk Staff-aspek pengurusan .

Contoh Struktur Horizontal UMS PSIKOLOGI SENI SPE SAINS SOSIAL .

accessoriescheck quality. serta tahap pengawasan. pemasangan etc.Struktur Vertikal Diperaruhi oleh bilangan pekerja. Screw-check quality. Cth: Kilang Kereta Bahagian badan kereta. pengkhususan. . Moulding-check quality.

.

. Standing committee – keperluan berterusan Ad hoc committee – keperluan sementara. perlu ada j’kuasa.Integrasi dalam Organisasi Untuk memastikan jabatan dalam organisasi berjalan lancar.

Weber mengandaikan bahawa ketepatan dan kelajuan boleh terjadi hanya sekiranya tugasan dipecahkan kepada beberapa elemen yang mudah .Teori Organisasi Birokrasi Diperkenalkan oleh Max Weber (1946.1947) untuk memperkenalkan penstrukturan yang lebih standard dan membuatkan organisasi lebih berkesan.

Prosedur ini juga ditulis untuk melatih pekerja. Untuk pengkususan lebih efisyen.Ciri-ciri Birokrasi Pengkhususan kerja yang tinggi hanya boleh terjadi sekiranya dengan penetapan standard melalui prosedur yang yang ditulis dalam buku prosedur. pekerja tidak digalakkan untuk mempelajari tugasan yang lain. Birokrasi mempunyai banyak jabatan yang berfungsi tetapi bidang tugas yang terhad .

 Mempunyai bentuk arahan yang jelas disebabkan oleh tugasan terhad Penurunan autoriti adalah sedikit Pengurusan bawahan hampir tidak mempunyai kuasa Situasi yang diluar kawalan akan diserahkan kepada pengurusan atas Komunikasi adalah Top-Down .

Teori X dan Y McGregor (1957) – berdasarkan kritik mengenai Birokrasi yang mana pekerja mempunyai kapasiti untuk berkembang. Bagaimana pendekatan pengurus terhadap sumber manusia .

tidak suka akan tanggungjawab dan membuat keputusan  Pekerja akan menolak cubaan untuk mengubah mereka . hukuman. atau ganjaranuntuk mencapai matlamat ekonomi organisasi  Pekerja dilihat sebagai pasif. Pengurus yang mengambil pendekatan Teori X  Motivasi dan mengawal pekerja melalui pujukan. malas dan kurang cerdas  Mereka perlu diarah bekerja kerana mereka tidak mempunyai aspirasi.

bermotivasi dan mempunyai potensi untuk memegang tanggungjawab  Tugas utama pengurus ialah memberikan peluang dan kemudahan untuk merealisasikan potensi pekerja  Objektif utama ialah menghapuskan halangan dan menyediakan prasarana untuk berkembang . Pengurus yang mengambil pendekatan Teori Y:  Pekerja berkebolehan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful