STRUKTUR DALAM ORGANISASI

Struktur Organisasi Terdapat dua bentuk struktur. horizontal dan vertikal Horizontal merupakan bentuk hirarki yang rendah manakala vertikal merupakan bentuk hirarki yang tinggi .

Wanita. Kanak-kanak . Kejuruteraan dsb Berdasarkan lokasi geografi Berdasarkan produk Cth: Bahagian Kasut.Struktur Horizontal Jabatan adalah cara untuk membuat kumpulan kerja. beg tangan dan jam Berdasarkan pelanggan Bahagian Lelaki. Terdapat pelbagai bentuk jabatan Berdasarkan fungsi Cth Jabatan Kewangan.

 Aspek penting dalam struktur horizontal ialah line dan line-staff organisation  Line organization Selalunya untuk jabatan kecil dan melakukan semua kerja. pengurusan dan penjualan  Line-Staff organization Line-mengeluarkan dan menjual produk Staff-aspek pengurusan .

Contoh Struktur Horizontal UMS PSIKOLOGI SENI SPE SAINS SOSIAL .

accessoriescheck quality.Struktur Vertikal Diperaruhi oleh bilangan pekerja. pemasangan etc. serta tahap pengawasan. Moulding-check quality. Cth: Kilang Kereta Bahagian badan kereta. pengkhususan. Screw-check quality. .

.

Integrasi dalam Organisasi Untuk memastikan jabatan dalam organisasi berjalan lancar. Standing committee – keperluan berterusan Ad hoc committee – keperluan sementara. . perlu ada j’kuasa.

Weber mengandaikan bahawa ketepatan dan kelajuan boleh terjadi hanya sekiranya tugasan dipecahkan kepada beberapa elemen yang mudah .1947) untuk memperkenalkan penstrukturan yang lebih standard dan membuatkan organisasi lebih berkesan.Teori Organisasi Birokrasi Diperkenalkan oleh Max Weber (1946.

Birokrasi mempunyai banyak jabatan yang berfungsi tetapi bidang tugas yang terhad .Ciri-ciri Birokrasi Pengkhususan kerja yang tinggi hanya boleh terjadi sekiranya dengan penetapan standard melalui prosedur yang yang ditulis dalam buku prosedur. Untuk pengkususan lebih efisyen. Prosedur ini juga ditulis untuk melatih pekerja. pekerja tidak digalakkan untuk mempelajari tugasan yang lain.

 Mempunyai bentuk arahan yang jelas disebabkan oleh tugasan terhad Penurunan autoriti adalah sedikit Pengurusan bawahan hampir tidak mempunyai kuasa Situasi yang diluar kawalan akan diserahkan kepada pengurusan atas Komunikasi adalah Top-Down .

Bagaimana pendekatan pengurus terhadap sumber manusia .Teori X dan Y McGregor (1957) – berdasarkan kritik mengenai Birokrasi yang mana pekerja mempunyai kapasiti untuk berkembang.

hukuman. atau ganjaranuntuk mencapai matlamat ekonomi organisasi  Pekerja dilihat sebagai pasif. tidak suka akan tanggungjawab dan membuat keputusan  Pekerja akan menolak cubaan untuk mengubah mereka . malas dan kurang cerdas  Mereka perlu diarah bekerja kerana mereka tidak mempunyai aspirasi. Pengurus yang mengambil pendekatan Teori X  Motivasi dan mengawal pekerja melalui pujukan.

bermotivasi dan mempunyai potensi untuk memegang tanggungjawab  Tugas utama pengurus ialah memberikan peluang dan kemudahan untuk merealisasikan potensi pekerja  Objektif utama ialah menghapuskan halangan dan menyediakan prasarana untuk berkembang . Pengurus yang mengambil pendekatan Teori Y:  Pekerja berkebolehan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful