STRUKTUR DALAM ORGANISASI

horizontal dan vertikal Horizontal merupakan bentuk hirarki yang rendah manakala vertikal merupakan bentuk hirarki yang tinggi .Struktur Organisasi Terdapat dua bentuk struktur.

beg tangan dan jam Berdasarkan pelanggan Bahagian Lelaki. Terdapat pelbagai bentuk jabatan Berdasarkan fungsi Cth Jabatan Kewangan. Wanita. Kejuruteraan dsb Berdasarkan lokasi geografi Berdasarkan produk Cth: Bahagian Kasut.Struktur Horizontal Jabatan adalah cara untuk membuat kumpulan kerja. Kanak-kanak .

pengurusan dan penjualan  Line-Staff organization Line-mengeluarkan dan menjual produk Staff-aspek pengurusan . Aspek penting dalam struktur horizontal ialah line dan line-staff organisation  Line organization Selalunya untuk jabatan kecil dan melakukan semua kerja.

Contoh Struktur Horizontal UMS PSIKOLOGI SENI SPE SAINS SOSIAL .

Cth: Kilang Kereta Bahagian badan kereta. Screw-check quality. pengkhususan. Moulding-check quality. . accessoriescheck quality. serta tahap pengawasan. pemasangan etc.Struktur Vertikal Diperaruhi oleh bilangan pekerja.

.

perlu ada j’kuasa.Integrasi dalam Organisasi Untuk memastikan jabatan dalam organisasi berjalan lancar. . Standing committee – keperluan berterusan Ad hoc committee – keperluan sementara.

Weber mengandaikan bahawa ketepatan dan kelajuan boleh terjadi hanya sekiranya tugasan dipecahkan kepada beberapa elemen yang mudah .1947) untuk memperkenalkan penstrukturan yang lebih standard dan membuatkan organisasi lebih berkesan.Teori Organisasi Birokrasi Diperkenalkan oleh Max Weber (1946.

Ciri-ciri Birokrasi Pengkhususan kerja yang tinggi hanya boleh terjadi sekiranya dengan penetapan standard melalui prosedur yang yang ditulis dalam buku prosedur. pekerja tidak digalakkan untuk mempelajari tugasan yang lain. Untuk pengkususan lebih efisyen. Prosedur ini juga ditulis untuk melatih pekerja. Birokrasi mempunyai banyak jabatan yang berfungsi tetapi bidang tugas yang terhad .

 Mempunyai bentuk arahan yang jelas disebabkan oleh tugasan terhad Penurunan autoriti adalah sedikit Pengurusan bawahan hampir tidak mempunyai kuasa Situasi yang diluar kawalan akan diserahkan kepada pengurusan atas Komunikasi adalah Top-Down .

Bagaimana pendekatan pengurus terhadap sumber manusia .Teori X dan Y McGregor (1957) – berdasarkan kritik mengenai Birokrasi yang mana pekerja mempunyai kapasiti untuk berkembang.

malas dan kurang cerdas  Mereka perlu diarah bekerja kerana mereka tidak mempunyai aspirasi. hukuman. atau ganjaranuntuk mencapai matlamat ekonomi organisasi  Pekerja dilihat sebagai pasif. Pengurus yang mengambil pendekatan Teori X  Motivasi dan mengawal pekerja melalui pujukan. tidak suka akan tanggungjawab dan membuat keputusan  Pekerja akan menolak cubaan untuk mengubah mereka .

 Pengurus yang mengambil pendekatan Teori Y:  Pekerja berkebolehan. bermotivasi dan mempunyai potensi untuk memegang tanggungjawab  Tugas utama pengurus ialah memberikan peluang dan kemudahan untuk merealisasikan potensi pekerja  Objektif utama ialah menghapuskan halangan dan menyediakan prasarana untuk berkembang .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful