PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

OLEH: MOHD ZAIRI BIN HUSAIN JABATAN PJK INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRU JOHOR

Apakah pendekatan PBSS? Enam teras utama telah digariskan bagi mewujudkan satu pendekatan bersepadu di antara warga sekolah. PIBG, sektor awam, sektor swasta, badan bukan kerajaan serta masyarakat setempat ke arah melahirkan sekolah yang sihat.

1

2 .Polisi Kesihatan Sekolah Persekitaran Fizikal Sekolah yang Sihat dan Selamat Persekitaran Sosial Sekolah yang sihat dan Selamat Penglibatan Komuniti Kemahiran Kesihatan Diri Perkhidmatan Kesihatan Sekolah Teras-teras ini hendaklah diterjemahkan kepada strategistrategi dan kaedah pelaksanaan yang lebih khusus agar ianya mudah difahami dan dapat dilaksanakan oleh semua warga sekolah.

PBSS memberi ruang untuk tindakan bersepadu yang mengambil kira: kurikulum sekolah keadaan fizikal dan sosial sekolah perkhidmatan kesihatan sekolah peraturan dan garis panduan yang memberi impak kepada kesihatan. 3 . mental.Ciri-ciri promosi kesihatan. psiko-sosial dan kerohanian adalah di antara ciri-ciri yang diberikan penekanan dan penelitian bagi membangun dan membentuk satu model sihat dan amalan gaya hidup sihat. pelajar. pekerja dan masyarakat setempat. Ianya melibatkan semua warga sekolah termasuk pentadbir sekolah. penerapan nilai-nilai kesihatan secara menyeluruh yang merangkumi aspek fizikal. guru.

4 .PBSS dapat menyokong dan meningkatkan pendidikan dan kesihatan seluruh warga sekolah. Matlamat PBSS Melahirkan warga sekolah dan persekitarannya yang sihat. Seterusnya menjadi asas dalam membentuk satu negara yang sihat. selamat dan berkualiti ke arah pencapaian wawasan negara.

bimbingan dan kaunseling kecemasan). rujukan. sekolah. sekolah. masyarakat.Khidmat rawatan (termasuk rawatan kecemasan). penempatan kanak-kanak kurang upaya kanak- 5 . selamat. merujuk dan membantu dalam pasti. masyarakat. sihat. Membina satu persekitaran sosial sekolah yang menggalakkan amalan cara hidup sihat. Memelihara dan menigkatkan persekitaran sekolah yang bersih. Meningkat kerjasama dan penglibatan komuniti di dalam program kesihatan sekolah. Memberi pengetahuan serta memupuk sikap dan amalan kesihatan yang baik agar setiap warga sekolah lebih bertanggungjawab terhadap penjagaan kesihatan diri.Objektif PBSS Memastikan agar setiap sekolah dapat: dapat: Menetapkan polisi kesihatan sekolah. Pengawalan dan pencegahan kejadian penyakit Mengenal pasti. ceria dan selamat. bersih. rujukan.Penilaian taraf kesihatan murid . Menyediakan perkhidmatan kesihatan sekolah dari aspek: . keluarga dan diri.

bekalan air dan padang permainan kanak-kanak yang mempengaruhi kesihatan kanak-kanak. sanitasi. Ia juga mengenal pasti kepentingan iklim sosial sekolah di dalam membantu suasan pembelajaran yang positif. mental. sosial dan persekitaran. Ia juga memberi penekanan kepada pentingnya persekitaran fizikal seperti bangunan.Kebaikan dan Kepentingan PBSS PBSS ini memberi beberapa kebaikan seperti di bawah: Ia mempergunakan model kesihatan holistik yang merangkumi aspek fizikal. Ini mempastikan satu persekitaran sekolah yang sihat terbentuk dan membuka peluang kepada kanak-kanak untuk mengamalkan tabiat kesihatan yang baik. 6 . Ia menggalakkan penglibatan keluarga dalam perkembangan pengetahuan dan kemahiran kesihatan kanak-kanak.

masyarakat. Ia memperkemaskan perseimbangan di antara pendidikan dan kesihatan di dalam meningkatkan keupayaan kesihatan bagi kanakkanakkanak perempuan dan wanita dalam komuniti.Ia menghubungkaitkan sekolah dengan perkhidmatan kesihatan daerah dan kawasan bagi menyelesaikan masalah kesihatan tertentu di kalangan nakankanak. keluarga dan anggota pelajar. Ia memberi kesempatan kepada sekolah dan masyarakat setempat bagi bekerjasama dalam inisiatif kesihatan yang membawa faedah kepada pelajar. sekolah. masyarakat. 7 . Ia memberi penekanan kepada penglibatan pelajar secara aktif di dalam kurikulum formal untuk membentuk satu siri pengetahuan dan juga kemahiran berkaitan kesihatan. komuniti. Ia memberikan satu persekitaran kerja yang menggalakkan dan positif kepada warga sekolah.

Peranan Guru Guru merupakan penggerak utama untuk memastikan kejayaan program ini. Antara peranan guru ialah: Memahami teras utama PBSS. 8 . Menyokong. melaksana dan memperkukuhkan aktiviti-aktiviti PBSS yang dirancang oleh Jawatankuasa PBSS peringkat sekolah. Bertanggungjawab untuk memastikan aktiviti-aktiviti PBSS boleh dilaksanakan oleh Jawatankuasa PBSS peringkat sekolah. Penerangan yang jelas mengenai konsep PBSS hendaklah diberi bagi membolehkan perancangan dan pelaksanaan berkesan aktiviti PBSS.

Memberi penerangan kepada Ibu bapa dan mesyarakat setempat mengenai PBSS. 9 . mental dan sosial. PBSS Sekolah Objektif Umum Memberi pengetahuan warga sekolah untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam aspek-aspek kesihatan fizikal. Menggalakkan murid menyertai aktiviti PBSS dengan aktif.Menjadi contoh kepada murid dalam mengamalkan cara hidup sihat.

aspek perkembangan mental dan sosial .Objektif Khusus Pada akhir program.kebersihan diri (gigi. PRS dan pelajar tentang perkara-perkara berkaitan: .takanan 10 . peserta seharusnya dapat: a) Mewujudkan warga sekolah yang faham dan melaksanakan aspek-aspek kesihatan fizikal iaitu: . rambut dan pakaian) .cara-cara mengatasi masalah mental dan sosial .Makanan yang sihat b) Meningkatkan kemahiran guru. kuku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful