PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

OLEH: MOHD ZAIRI BIN HUSAIN JABATAN PJK INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRU JOHOR

Apakah pendekatan PBSS? Enam teras utama telah digariskan bagi mewujudkan satu pendekatan bersepadu di antara warga sekolah. PIBG, sektor awam, sektor swasta, badan bukan kerajaan serta masyarakat setempat ke arah melahirkan sekolah yang sihat.

1

2 .Polisi Kesihatan Sekolah Persekitaran Fizikal Sekolah yang Sihat dan Selamat Persekitaran Sosial Sekolah yang sihat dan Selamat Penglibatan Komuniti Kemahiran Kesihatan Diri Perkhidmatan Kesihatan Sekolah Teras-teras ini hendaklah diterjemahkan kepada strategistrategi dan kaedah pelaksanaan yang lebih khusus agar ianya mudah difahami dan dapat dilaksanakan oleh semua warga sekolah.

psiko-sosial dan kerohanian adalah di antara ciri-ciri yang diberikan penekanan dan penelitian bagi membangun dan membentuk satu model sihat dan amalan gaya hidup sihat. pekerja dan masyarakat setempat. 3 .Ciri-ciri promosi kesihatan. Ianya melibatkan semua warga sekolah termasuk pentadbir sekolah. penerapan nilai-nilai kesihatan secara menyeluruh yang merangkumi aspek fizikal. mental. guru. pelajar. PBSS memberi ruang untuk tindakan bersepadu yang mengambil kira: kurikulum sekolah keadaan fizikal dan sosial sekolah perkhidmatan kesihatan sekolah peraturan dan garis panduan yang memberi impak kepada kesihatan.

selamat dan berkualiti ke arah pencapaian wawasan negara. 4 . Matlamat PBSS Melahirkan warga sekolah dan persekitarannya yang sihat.PBSS dapat menyokong dan meningkatkan pendidikan dan kesihatan seluruh warga sekolah. Seterusnya menjadi asas dalam membentuk satu negara yang sihat.

merujuk dan membantu dalam pasti. sihat.Objektif PBSS Memastikan agar setiap sekolah dapat: dapat: Menetapkan polisi kesihatan sekolah. sekolah. Memelihara dan menigkatkan persekitaran sekolah yang bersih. masyarakat. selamat. Meningkat kerjasama dan penglibatan komuniti di dalam program kesihatan sekolah.Penilaian taraf kesihatan murid . bersih. Menyediakan perkhidmatan kesihatan sekolah dari aspek: . penempatan kanak-kanak kurang upaya kanak- 5 .Khidmat rawatan (termasuk rawatan kecemasan). rujukan. Membina satu persekitaran sosial sekolah yang menggalakkan amalan cara hidup sihat. ceria dan selamat. Pengawalan dan pencegahan kejadian penyakit Mengenal pasti. keluarga dan diri. bimbingan dan kaunseling kecemasan). masyarakat. rujukan. sekolah. Memberi pengetahuan serta memupuk sikap dan amalan kesihatan yang baik agar setiap warga sekolah lebih bertanggungjawab terhadap penjagaan kesihatan diri.

Ia juga mengenal pasti kepentingan iklim sosial sekolah di dalam membantu suasan pembelajaran yang positif. bekalan air dan padang permainan kanak-kanak yang mempengaruhi kesihatan kanak-kanak. Ini mempastikan satu persekitaran sekolah yang sihat terbentuk dan membuka peluang kepada kanak-kanak untuk mengamalkan tabiat kesihatan yang baik. Ia juga memberi penekanan kepada pentingnya persekitaran fizikal seperti bangunan. sosial dan persekitaran. mental. sanitasi. 6 . Ia menggalakkan penglibatan keluarga dalam perkembangan pengetahuan dan kemahiran kesihatan kanak-kanak.Kebaikan dan Kepentingan PBSS PBSS ini memberi beberapa kebaikan seperti di bawah: Ia mempergunakan model kesihatan holistik yang merangkumi aspek fizikal.

Ia memperkemaskan perseimbangan di antara pendidikan dan kesihatan di dalam meningkatkan keupayaan kesihatan bagi kanakkanakkanak perempuan dan wanita dalam komuniti. masyarakat. 7 . sekolah. Ia memberikan satu persekitaran kerja yang menggalakkan dan positif kepada warga sekolah. keluarga dan anggota pelajar.Ia menghubungkaitkan sekolah dengan perkhidmatan kesihatan daerah dan kawasan bagi menyelesaikan masalah kesihatan tertentu di kalangan nakankanak. Ia memberi penekanan kepada penglibatan pelajar secara aktif di dalam kurikulum formal untuk membentuk satu siri pengetahuan dan juga kemahiran berkaitan kesihatan. komuniti. masyarakat. Ia memberi kesempatan kepada sekolah dan masyarakat setempat bagi bekerjasama dalam inisiatif kesihatan yang membawa faedah kepada pelajar.

Antara peranan guru ialah: Memahami teras utama PBSS. 8 . melaksana dan memperkukuhkan aktiviti-aktiviti PBSS yang dirancang oleh Jawatankuasa PBSS peringkat sekolah. Menyokong. Penerangan yang jelas mengenai konsep PBSS hendaklah diberi bagi membolehkan perancangan dan pelaksanaan berkesan aktiviti PBSS. Bertanggungjawab untuk memastikan aktiviti-aktiviti PBSS boleh dilaksanakan oleh Jawatankuasa PBSS peringkat sekolah.Peranan Guru Guru merupakan penggerak utama untuk memastikan kejayaan program ini.

9 . Memberi penerangan kepada Ibu bapa dan mesyarakat setempat mengenai PBSS. Menggalakkan murid menyertai aktiviti PBSS dengan aktif.Menjadi contoh kepada murid dalam mengamalkan cara hidup sihat. PBSS Sekolah Objektif Umum Memberi pengetahuan warga sekolah untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam aspek-aspek kesihatan fizikal. mental dan sosial.

takanan 10 . peserta seharusnya dapat: a) Mewujudkan warga sekolah yang faham dan melaksanakan aspek-aspek kesihatan fizikal iaitu: .aspek perkembangan mental dan sosial .Objektif Khusus Pada akhir program.kebersihan diri (gigi. kuku. PRS dan pelajar tentang perkara-perkara berkaitan: .Makanan yang sihat b) Meningkatkan kemahiran guru.cara-cara mengatasi masalah mental dan sosial . rambut dan pakaian) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful