Untuk memastikan kejayaan pengoperasian PBS di sekolah memerlukan kerjasama semua warga sekolah.  Penyelesaian sesuatu masalah harus dilihat secara holistik.  Setiap warga sekolah harus tahu peranan masing-masing.

 . pentadbir harus tahu dan faham selok-belok bagaimana untuk mentadbir PBS di sekolah secara tepat dan berkesan.  Oleh itu.PENTADBIR Pentadbir adalah orang terpenting untuk memastikan kejayaan pengoperasian PBS di sekolah.

pengurusan bilik PBS dan peranan setiausaha PBS . • Selalu melayari website berkaitan PBS dan membuka e-mel sekolah untuk info terkini PBS. fail meja. penghasilan manual prosedur kerja. pengoperasian PBS boleh diselaraskan untuk semua sekolah dari aspek pelaporan setengah tahun. • Untuk warga PPD Timur Laut.PENTADBIR • Peranan pentadbir boleh diadaptasi daripada ‘slide’ pengoperasian PBS yang telah pun didedahkan semasa penataran.

 Segala urusan menjana kata laluan guru.SETIAUSAHA PBS Guru yang melicinkan pengoperasian PBS ialah setiausaha PBS  Setiausaha PBS ialah guru yang bertanggungjawab untuk mengendalikan SPPBS di sekolah. analisis dan menyelesaikan masalah berkaitan SPPBS adalah sebahagian tanggungjawab SU PBS  .

.SETIAUSAHA PBS      Pengurusan bilik PBS juga merupakan tanggungjawab SU PBS. Pengisian bahan-bahan fail induk merupakan salah satu aspek peranan SU PBS. Segala urusan mesyuarat induk PBS adalah tanggungjawab SU PBS. Sebarang penyebaran maklumat berkaitan PBS kepada semua warga sekolah harus disebarkan segera. Selalu melayari laman sesawang berkaitan PBS dan membuka e-mel sekolah untuk info terkini.

 Kita mesti membuat pemetaan DSP terlebih dahulu.  Daripada pemetaan DSP. kita boleh mengikut contoh SK Alma. kita boleh mengetahui jumlah evidens yang boleh dicapai pelajar sehingga bulan Jun.  .PELAPORAN SETENGAH TAHUN Pelaporan setengah tahun  Untuk menyelaraskan pelaporan setengah tahun.

kita dapati bahawa evidens maksimum yang boleh dicapai ialah sebanyak 15. pelajar A mencapai 12 evidens sahaja. daripada pemetaan DSP.PELAPORAN SETENGAH TAHUN   Contohnya untuk Bahasa Malaysia. . sekolah boleh mengeluarkan satu pelaporan yang merangkumi semua matapelajaran untuk diedarkan kepada ibubapa bagi setengah tahun. kita boleh laporkan bahawa pelajar itu mencapai 12/15 evidens untuk Bahasa Malaysia. Oleh itu. Ini boleh dilaksanakan untuk semua matapelajaran. Jadi. Apabila pentaksiran dilaksanakan.

MPK DAN FM Penghasilan manual prosedur kerja dan pengisian fail meja berkaitan dengan pengoperasian PBS.  Pentadbir harus menghasilkan manual prosedur kerja bagi pengoperasian PBS bagi memudahkan pengisian fail meja guru-guru berkaitan pengoperasian PBS  Pentadbir tahu mengenai peranan dan skop tugas guru-guru untuk menghasilkan manual prosedur kerja  .

maklumat daripada Jurulatih Utama Pentaksiran dan pihakpihak lain yang difikirkan perlu.  Fail Meja guru-guru perlu dilengkapkan dengan pengoperasian PBS. ‘slide’ daripada lembaga peperiksaan.MPK DAN FM  Bahan-bahan untuk menghasilkan manual prosedur kerja boleh didapati daripada ‘buku panduan pengoperasian PBS. .

 Bilik pbs adalah di bawah tanggungjawab setiausaha pbs.  Mesti ada carta organisasi.maklumatmaklumat berkaitan dengan pbs.PENGURUSAN BILIK PBS Bilik pbs wajib diwujudkan dan diurus dengan baik. salinan DSP dan salinan buku panduan pengurusan pbs  .  Bilik pbs mesti ada buku log keluar masuk untuk tujuan perekodan dan keselamatan.

 Bilik pbs adalah tempat yang selamat untuk penyimpanan fail dan dokumen yang berkaitan.  Semua fail yang berkaitan disusun secara sistematik. .PENGURUSAN BILIK PBS  Setiausaha pbs harus menyediakan senarai semak sebagai instrumen pemantauan untuk bilik pbs.

PENJAMINAN KUALITI PBS Kefahaman tugasan hanya akan hadir dengan ilmu.  Di dalam penjaminan kualiti untuk pbs pentadbir berperanan sebagai  Mentor dalaman  Pemantau dalaman  Penyelaras dalaman  .

beberapa persoalan harus dijawab: Apa yang hendak dimentorkan? Siapa yang hendak mementor dan siapa dimentorkan? Dimanakah sumber ilmu yang tepat untuk dibuat pengisian program pementoran pbs? Adakah sumber ini dikongsi dan difahami bersama? .PEMENTORAN •     Sebagai orang yang memainkan peranan penting sebagai mentor dalaman.

objektifnya terlalu tinggi hendak dicapai? Adakah program pementoran itu berkesan? Adakah manual atau bahan yang dihasilkan semasa program pementoran sesuai dengan objektif pementoran? .PEMENTORAN     Adakah sumber ini boleh diaplikasi teori dan pelaksanaannya di sekolah? Adakah perkara yang hendak dimentorkan itu.

Soalansoalan ini boleh membantu pentadbir . Aspek apakah yang perlu dipantau? Siapa yang memantau dan siapa yang dipantau? Instrumen pemantauan apakah yang perlu digunakan? Berapa kerapkah proses pemantauan perlu dilaksanakan? Sudahkah jadual pemantauan disediakan? .PEMANTAUAN •      Pemantau dalaman juga merupakan sebahagian daripada tugas pentadbir.

PEMANTAUAN      Adakah guru dimaklumkan tentang pemantauan? Apakah jenis maklumbalas yang diberikan kepada guru? Apakah tindakan susulan yang diambil hasil daripada proses pemantauan yang dilakukan? Adakah proses pemantauan ini direkodkan? Adakah proses pemantauan ini berkesan mencapai objektif yang ditetapkan? .

PENYELARASAN Soalan-soalan yang perlu ditanya sebagai penyelaras dalaman:  Adakah guru-guru memahami bagaimana penskoran dilaksanakan?  Apakah instrumen pentaksiran yang dibina guru betul dan tepat untuk mentaksir pencapaian murid (validity and reliability)?  .

oleh guru.PENYELARASAN    Adakah instrumen pentaksiran yang dibina bersesuaian dengan kebolehan murid? Apakah jenis maklumbalas yang diberikan kepada murid. hasil daripada penggunaan instrumen pentaksiran? Adakah maklumbalas ini memacu minat murid untuk terus mengembangkan potensinya? .

setelah selesai penyelarasan. apa yang perlu dilaksanakan? Apakah langkah penambahbaikan yang diambil hasil daripada proses penyelarasan? Adakah proses penyelarasan ini direkodkan? .PENYELARASAN      Berapa kali proses penyelarasan ini dilakukan? Berapa banyak sampel yang perlu untuk proses penyelarasan? Jika berlaku ketidakakuran dari segi kesesuaian instrumen pentaksiran.

. Pengisian fail induk PBS.Bengkel Untuk Pentadbir       Mengenalpasti peranan dan skop tugas setiap warga sekolah mengenai pengoperasian PBS. Mengenalpasti bahan-bahan/laman sesawang yang sesuai untuk program pementoran. Mengenalpasti instrumen pemantauan yang sesuai. Merancang untuk pengisian MPK dan FM. Memahami konsep ‘validity’ dan ‘reliability’ di dalam pentaksiran.

 .Bengkel untuk SU PBS Mengenalpasti dan menyenaraikan skop tugas SU PBS.  Membuat carta alir proses tugas SU PBS.  Membina senarai semak untuk pemantauan dan pengurusan bilik PBS.

Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful