PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No.

 MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : AINIEN NATASYA BINTI MAT SAKE boleh : 1. Melakukan operasi asas tambah dan operasi tolak bagi nombor bulat dalam lingkungan 100  2. Melakukan operasi tambah dan operasi tolak yang melibatkan wang: a) syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen (hasil tambah hingga RM1) b) ringgit RM1, RM5 dan RM10 (hasil tambah hingga RM10)  3. Membundarkan nombor bulat sehingga 100 kepada puluh terdekat                    ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga AINIEN NATASYA BINTI MAT SAKE 050121030894  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : ALIF IRFAN BIN MAT IZMAN boleh : 1. Melakukan operasi asas tambah dan operasi tolak bagi nombor bulat dalam lingkungan 100  2. Melakukan operasi tambah dan operasi tolak yang melibatkan wang: a) syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen (hasil tambah hingga RM1) b) ringgit RM1, RM5 dan RM10 (hasil tambah hingga RM10)                      ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga ALIF IRFAN BIN MAT IZMAN 051005030875  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : IFFAH IRDINA BINTI IBRAHIM boleh : 1. Melakukan operasi asas tambah dan operasi tolak bagi nombor bulat dalam lingkungan 100  2. Melakukan operasi tambah dan operasi tolak yang melibatkan wang: a) syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen (hasil tambah hingga RM1) b) ringgit RM1, RM5 dan RM10 (hasil tambah hingga RM10)  3. Membundarkan nombor bulat sehingga 100 kepada puluh terdekat                    ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga IFFAH IRDINA BINTI IBRAHIM 051125010916  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : MARYAM BT YUFRISAN boleh : 1. Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak                        ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MARYAM BT YUFRISAN 738462  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : MOHAMAD AMIRUL HAKIM AZIZUL boleh : 1. Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan: a) banyak atau sedikit, lebih atau kurang b) panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat c) berat atau ringan d) sama banyak atau tidak sama banyak  2. Mengenal perbendaharaan kata bagi operasi : a) tambah b) tolak  3. Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai  4. Mengenal simbol (+), (-) dan (=)  5. Menyatakan pasangan nombor fakta asas tambah dan fakta asas tolak sehingga 10                ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MOHAMAD AMIRUL HAKIM AZIZUL 051228030717  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : MOHAMAD ARWIS HAQIMI BIN SAYUTI boleh : 1. Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak                        ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MOHAMAD ARWIS HAQIMI BIN SAYUTI 050617030687  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : MOHAMAD FARIZAL BIN ROSLEE boleh : 1. Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak                        ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MOHAMAD FARIZAL BIN ROSLEE 050507030563  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : MOHAMMAD AQIL BIN MAT ASERI boleh : 1. Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan: a) banyak atau sedikit, lebih atau kurang b) panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat c) berat atau ringan d) sama banyak atau tidak sama banyak  2. Mengenal perbendaharaan kata bagi operasi : a) tambah b) tolak  3. Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai  4. Mengenal simbol (+), (-) dan (=)  5. Menyatakan pasangan nombor fakta asas tambah dan fakta asas tolak sehingga 10                ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MOHAMMAD AQIL BIN MAT ASERI 050503030769  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : MOHAMMAD SHAHIR ADAM BIN SHAHRIN boleh : 1. Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan: a) banyak atau sedikit, lebih atau kurang b) panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat c) berat atau ringan d) sama banyak atau tidak sama banyak  2. Mengenal perbendaharaan kata bagi operasi : a) tambah b) tolak  3. Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai  4. Menamakan nombor bulat sehingga 100  5. Mengenal simbol (+), (-) dan (=)  6. Menyatakan pasangan nombor fakta asas tambah dan fakta asas tolak sehingga 10              ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MOHAMMAD SHAHIR ADAM BIN SHAHRIN 050109030795  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : MUHAMAD ADAM LOKMAN BIN BAHARIN boleh : 1. Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan: a) banyak atau sedikit, lebih atau kurang b) panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat c) berat atau ringan d) sama banyak atau tidak sama banyak  2. Mengenal perbendaharaan kata bagi operasi : a) tambah b) tolak  3. Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai  4. Menamakan nombor bulat sehingga 100  5. Mengenal simbol (+), (-) dan (=)  6. Menyatakan pasangan nombor fakta asas tambah dan fakta asas tolak sehingga 10              ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MUHAMAD ADAM LOKMAN BIN BAHARIN 050430030935  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : MUHAMAD DANIEY IBTISAM BIN MD YUSOFF boleh : 1. Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak                        ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MUHAMAD DANIEY IBTISAM BIN MD YUSOFF 050414030337  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : MUHAMAD IRFAN ZIHNY MOHD MUSMALWIWADI boleh : 1. Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan: a) banyak atau sedikit, lebih atau kurang b) panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat c) berat atau ringan d) sama banyak atau tidak sama banyak  2. Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai                      ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MUHAMAD IRFAN ZIHNY MOHD MUSMALWIWADI 050525031041  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : MUHAMAD IRFAN ZIKRY MOHD MUSMALWIWADI boleh : 1. Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak                        ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MUHAMAD IRFAN ZIKRY MOHD MUSMALWIWADI 050525031033  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : MUHAMAD LUFTI RAHMAN BIN MAT ZAKI boleh : 1. Melakukan operasi asas tambah dan operasi tolak bagi nombor bulat dalam lingkungan 100                        ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MUHAMAD LUFTI RAHMAN BIN MAT ZAKI 050710031369  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : MUHAMMAD ARIF BIN RAZMI boleh : 1. Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan: a) banyak atau sedikit, lebih atau kurang b) panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat c) berat atau ringan d) sama banyak atau tidak sama banyak  2. Mengenal perbendaharaan kata bagi operasi : a) tambah b) tolak  3. Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai  4. Mengenal simbol (+), (-) dan (=)                  ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MUHAMMAD ARIF BIN RAZMI 050424030605  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : MUHAMMAD RAFIQ BIN MOHD RODZI boleh : 1. Menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka sehingga 100                        ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MUHAMMAD RAFIQ BIN MOHD RODZI 050102030741  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : MUHAMMAD REZARULL HARITH BIN MOHD RAFI boleh : 1. Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan: a) banyak atau sedikit, lebih atau kurang b) panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat c) berat atau ringan d) sama banyak atau tidak sama banyak  2. Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai  3. Mengenal simbol (+), (-) dan (=)                    ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MUHAMMAD REZARULL HARITH BIN MOHD RAFI 051011080705  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : MUHAMMAD ZIKRI SYUKRI BIN ZAINAL boleh : 1. Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak                        ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MUHAMMAD ZIKRI SYUKRI BIN ZAINAL 050810030427  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : MUQRIZ ZAKWAN BIN MUSTAPA boleh : 1. Melakukan operasi asas tambah dan operasi tolak bagi nombor bulat dalam lingkungan 100                        ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MUQRIZ ZAKWAN BIN MUSTAPA 050426030641  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : NOR ALYA SYAZANA BINTI CHE IBRAHIM boleh : 1. Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan: a) banyak atau sedikit, lebih atau kurang b) panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat c) berat atau ringan d) sama banyak atau tidak sama banyak  2. Mengenal perbendaharaan kata bagi operasi : a) tambah b) tolak  3. Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai  4. Menamakan nombor bulat sehingga 100  5. Mengenal simbol (+), (-) dan (=)  6. Menyatakan pasangan nombor fakta asas tambah dan fakta asas tolak sehingga 10              ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga NOR ALYA SYAZANA BINTI CHE IBRAHIM 051012030996  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : NOR AZMA NADIA BINTI BASRI boleh : 1. Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan: a) banyak atau sedikit, lebih atau kurang b) panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat c) berat atau ringan d) sama banyak atau tidak sama banyak  2. Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai  3. Mengenal simbol (+), (-) dan (=)                    ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga NOR AZMA NADIA BINTI BASRI 051115030972  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : NUR ALYA SAFIKAL MOHD ROZLI boleh : 1. Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan: a) banyak atau sedikit, lebih atau kurang b) panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat c) berat atau ringan d) sama banyak atau tidak sama banyak  2. Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai  3. Mengenal simbol (+), (-) dan (=)                    ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga NUR ALYA SAFIKAL MOHD ROZLI 051027031430  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : NURAINA SYAFIKA BT MOSRIHAN boleh : 1. Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan: a) banyak atau sedikit, lebih atau kurang b) panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat c) berat atau ringan d) sama banyak atau tidak sama banyak  2. Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai                      ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga NURAINA SYAFIKA BT MOSRIHAN 051205030466  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : PUTERI AIRINA DANISHA BINTI MOHD HAZLAN boleh : 1. Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak                        ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga PUTERI AIRINA DANISHA BINTI MOHD HAZLAN 051011031380  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : RAFYQI NABIL BIN RAMADHAN boleh : 1. Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan: a) banyak atau sedikit, lebih atau kurang b) panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat c) berat atau ringan d) sama banyak atau tidak sama banyak  2. Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai  3. Menamakan nombor bulat sehingga 100  4. Mengenal simbol (+), (-) dan (=)                  ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga RAFYQI NABIL BIN RAMADHAN 050928030617  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : SHAFIQAH NADIA BINTI SAPIAN boleh : 1. Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak                        ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga SHAFIQAH NADIA BINTI SAPIAN 050219030884  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : SHAMIMEE NAJUWA BINTI ABDULLAH boleh : 1. Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan: a) banyak atau sedikit, lebih atau kurang b) panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat c) berat atau ringan d) sama banyak atau tidak sama banyak  2. Mengenal perbendaharaan kata bagi operasi : a) tambah b) tolak  3. Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai  4. Menamakan nombor bulat sehingga 100  5. Mengenal simbol (+), (-) dan (=)  6. Menyatakan pasangan nombor fakta asas tambah dan fakta asas tolak sehingga 10              ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga SHAMIMEE NAJUWA BINTI ABDULLAH 051128030584  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : SITI NURZAILAH BINTI SAKRI boleh : 1. Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak                        ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga SITI NURZAILAH BINTI SAKRI 051004031104  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100

          PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012     Nama Murid : No. MyKid / No. Murid : Nama Sekolah : Kod Sekolah : Tahun : Nama Mata Pelajaran :   Pernyataan Pelaporan Prestasi : SITI ZULIYANA BINTI ZAKARIA boleh : 1. Membina ayat matematik berdasarkan situasi                        ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   NUR MESUARRY BT AREFF   ____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga SITI ZULIYANA BINTI ZAKARIA 050307030438  SK KUBOR DATU DBA9008 D1 MATEMATIK (SK) Kelas : Kod Mata Pelajaran : CERDIK 1100