PENUBUHAN UNIT-UNIT KOKURIKULUM

Disediakan oleh : Nur Dalilah bt Adnan Noor Syazwani bt Sabri

Pendaftaran Pertubuhan

Pendaftaran Pertubuhan (ROS)

Kementerian Belia dan Sukan

kelab atau badan-badan yang bergerak berasaskan keahlian mengandungi 7 orang ahli atau lebih serta mempunyai tujuan-tujuan tertentu sama ada kekal atau sementara. .Makna Pertubuhan • Pertubuhan ialah persatuan.

Bagaimana menubuhkan pertubuhan 1) Mesyuarat penubuhan 6) Mencatat perjalanan mesyuarat penubuhan pertubuhan 2) Meluluskan nama pertubuhan 5) Menyediakan/meluluskan Undang-undang Tubuh Pertubuhan 3) Meluluskan alamat pertubuhan 4) Melantik Ahli Jawatankuasa Penaja Pertubuhan .

Cara-cara memohon pendaftaran pertubuhan Borang permohonan Senarai ahli jawatankuasa penaja Undang-undang tubuh Keterangan dan warna logo. dan lencana Minit mesyuarat penubuhan Surat kebenaran menggunakan alamat Setem pos bernilai RM30 sebagai bayaran pendaftaran . lambang.

Tempat pendaftaran pertubuhan • Permohonan mendaftarkan pertubuhan hendaklah dikemukakan ke Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri di mana pertubuhan itu diwujudkan. .

Pendaftaran pertubuhan di sekolah .

John Ambulan .PERTUBUHAN Luar institusi pendidikan Institusi pendidikan AKTA PENDAFTARAN PERTUBUHAN AKTA PARLIMEN Persatuan tiada badan induk Persatuan mempunyai badan induk Jabatan Pendaftaran Pertubuhan (ROS) Persekutuan pengakap Malaysia Parti politik Pergerakan pandu puteri Pertubuhan belia Bulan sabit merah Malaysia Badan kebajikan St.

Keperluan di sekolah Bilangan murid dan guru semasa itu Faktor-faktor yang perlu difikirkan sebelum penubuhan Kemudahan infrastruktur di sekolah Faedah yang diperolehi pelajar Kepakaran tenaga pengajar .

pengesahan dan pendaftaran badan induk. • Pilihan penubuhan unit-unit banyak bergantung kepada pasaran sekitar dan kesukaan orang ramai dalam penyertaan unit-unit itu. • Unit yang tiada badan induk dan bawah kelolaan sekolah adalah bebas dan tiada batasan untuk menubuhkannya. • Unit gabungan badan induk seperti Pergerakan Pengakap maka perlu mendapat kebenaran.PROSEDUR PENUBUHAN Unit yang ada badan induk Unit yang tiada badan induk • Berbeza antara penubuhan unit-unit yang mempunyai badan induk dan unit yang tidak mempunyai badan induk. .

Penubuhan unit yang mempunyai badan induk Perbincangan pihak pengurusan Mengisi bornag permohonan Menghantar borang permohonan Melaksanakan aktiviti mengikut garis panduan badan induk Mendaftar ahli secara rasmi setelah mendapat kelulusan Pengunguman pendaftaran murid .

Penubuhan unit yang tidak mempunyai badan induk Perundingan antara Pengetua/Guru Besar dengan guru yang terlibat Beri maklumat kepada PPD/JPN Guru mencari ahli dan mendaftar dengan Guru Besar Membentuk perlembagaan unit Mengadakan perjumpaan atau mesyuarat Jawatankuasa Penganjur Melantik jawatankuasa Tetap unit Melaksanakan aktiviti .

Hala tuju dan fungsi pertubuhan Menetapkan bidang tugas ahli Pegurusan harta unit Peraturan boleh diubah adri semasa ke semasa Sebagai panduan PERLEMBAGAAN DAN PERATURAN Perlembagaan ditetapkan oleh badan induk .

• Untuk melicinkan perjalanan sesuatu pertubuhan dalam perlembagaan • Sebagai rujukan apabila timbul sesuatu malasah yang berbangkit .Fungsi perlembagaan • Sebagai panduan dan pedoman untuk menggerakkan pertubuhan berkenaan.

Merangka perlembagaan dan peraturan Nama dan alamat pertubuhan matlamat Keahlian Jawatankuasa Kewangan pertubuhan Pembatalan dan pembubaran pertubuhan Pindaan perlembagaan Mesyuarat *lencana atau logo *cogan kata *disiplin dan tatatertib penubuhan .

JURULATIH PEMUDAHCARA PENYELIA/ PEMANTAU/ PENGURUS PEMEGANG AMANAH PERANAN GURU PENASIHAT .

BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA PENAUNG PENASIHAT AHLI JAWATANKUASA INDUK PENGURUSI BENDAHARI AJK SETIAUSAHA AHLI JAWATANKUASA KERJA .

• Membuat pemantauan secara keseluruhan sesebuah persatuan supaya selaras dengan peraturan & undang-undang KPM. Menjadi penghubung antara badan induk dengan pentadbiran sekolah. JURULATIH/ GURU PENASIHAT/ PEMIMPIN • • • • Dilantik dalam kalangan guru/ kakitangan sekolah/ orang perseorangan. Membuat perancangan & memberi latihan kepada ahli-ahli. . Melaksanakan pentadbiran di peringkat sekolah.PENAUNG • Disandang pengetua atau guru besar. • Membuat pemantauan secara keseluruhan sesebuah persatuan supaya selaras dengan peraturan & undang-undang KPM. PENASIHAT • Disandang penolong kanan kokurikulum sekolah.

BENDAHARI • Menyimpan rekod & stok harta persatuan. . • Memungut & simpan kenyataan pembayaran persatuan. PENOLONG SETIAUSHA • Membantu setiausaha mengurus & mentadbir persatuan. • Menjalankan tugas setiausaha semasa ketiadaan setiausaha. SETIAUSAHA • Mengurus surat menyurat • Menyelaras dan menyelia persiapan jawatankuasa program • Menyimpan pendaftaran keahlian. melaksana & menyelia aktiviti persatuan. • Menjadi pengerusi mesyuarat dan menjalankan tugas pengerusi apabila ketiadaan pengerusi. • Membuat penyata kira-kira persatuan. • Mengetuai untuk merancang.PENGERUSI • Mengetuai/ mengurus/ mentadbir persatuan • Mempengerusi dan mengendalikan mesyuarat. NAIB PENGERUSI • Membantu pengerusi dalam pengurusan pentadbiran persatuan.

.QUARTER MASTER KUMPULAN (PANGAKAP/ PANDU PUTERI) • Menyimpan rekod harta/ peralatan kumpulan. • Membantu ketua patron/ biro/ platon melaksanakan tugas. KETUA PATRON/ BIRO/ PLATON • Mengetuai sebuah kumpulan kecil ahli bagi sesuatu tugas. • Melaksana & menjayakan aktiviti persatuan dengan berkesan. kerohanian. keselamatan. penerbitan. • Membantu pengerusi dan setiausaha melaksanakan tugas • Biro: kebajikan. sokongan & sebagainya kepada AJK • Menghadiri & memberi pandangan dalam mesyuarat agung. AHLI-AHLI LAIN • Memberi kerjasama. dll. • Menjadi perantara antara pentadbir sekolah dengan masyarakat. • Mengemas kini/ mengawal pergerakan keluar masuk barang kumpulan. PENOLONG KETUA PATRON/ BIRO/ PLATON • Penolong bagi sesebuah kumpulan kecil ahli bagi sesuatu tugas.

(2010). Selangor : Kumpulan Budiman Sdn. SEKIAN.K. Pengurusan Kokurikulum. TERIMA KASIH . Subang Jaya.RUJUKAN: Y. Tam. Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful