PENUBUHAN UNIT-UNIT KOKURIKULUM

Disediakan oleh : Nur Dalilah bt Adnan Noor Syazwani bt Sabri

Pendaftaran Pertubuhan

Pendaftaran Pertubuhan (ROS)

Kementerian Belia dan Sukan

kelab atau badan-badan yang bergerak berasaskan keahlian mengandungi 7 orang ahli atau lebih serta mempunyai tujuan-tujuan tertentu sama ada kekal atau sementara. .Makna Pertubuhan • Pertubuhan ialah persatuan.

Bagaimana menubuhkan pertubuhan 1) Mesyuarat penubuhan 6) Mencatat perjalanan mesyuarat penubuhan pertubuhan 2) Meluluskan nama pertubuhan 5) Menyediakan/meluluskan Undang-undang Tubuh Pertubuhan 3) Meluluskan alamat pertubuhan 4) Melantik Ahli Jawatankuasa Penaja Pertubuhan .

Cara-cara memohon pendaftaran pertubuhan Borang permohonan Senarai ahli jawatankuasa penaja Undang-undang tubuh Keterangan dan warna logo. dan lencana Minit mesyuarat penubuhan Surat kebenaran menggunakan alamat Setem pos bernilai RM30 sebagai bayaran pendaftaran . lambang.

Tempat pendaftaran pertubuhan • Permohonan mendaftarkan pertubuhan hendaklah dikemukakan ke Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri di mana pertubuhan itu diwujudkan. .

Pendaftaran pertubuhan di sekolah .

John Ambulan .PERTUBUHAN Luar institusi pendidikan Institusi pendidikan AKTA PENDAFTARAN PERTUBUHAN AKTA PARLIMEN Persatuan tiada badan induk Persatuan mempunyai badan induk Jabatan Pendaftaran Pertubuhan (ROS) Persekutuan pengakap Malaysia Parti politik Pergerakan pandu puteri Pertubuhan belia Bulan sabit merah Malaysia Badan kebajikan St.

Keperluan di sekolah Bilangan murid dan guru semasa itu Faktor-faktor yang perlu difikirkan sebelum penubuhan Kemudahan infrastruktur di sekolah Faedah yang diperolehi pelajar Kepakaran tenaga pengajar .

. pengesahan dan pendaftaran badan induk. • Unit yang tiada badan induk dan bawah kelolaan sekolah adalah bebas dan tiada batasan untuk menubuhkannya. • Pilihan penubuhan unit-unit banyak bergantung kepada pasaran sekitar dan kesukaan orang ramai dalam penyertaan unit-unit itu. • Unit gabungan badan induk seperti Pergerakan Pengakap maka perlu mendapat kebenaran.PROSEDUR PENUBUHAN Unit yang ada badan induk Unit yang tiada badan induk • Berbeza antara penubuhan unit-unit yang mempunyai badan induk dan unit yang tidak mempunyai badan induk.

Penubuhan unit yang mempunyai badan induk Perbincangan pihak pengurusan Mengisi bornag permohonan Menghantar borang permohonan Melaksanakan aktiviti mengikut garis panduan badan induk Mendaftar ahli secara rasmi setelah mendapat kelulusan Pengunguman pendaftaran murid .

Penubuhan unit yang tidak mempunyai badan induk Perundingan antara Pengetua/Guru Besar dengan guru yang terlibat Beri maklumat kepada PPD/JPN Guru mencari ahli dan mendaftar dengan Guru Besar Membentuk perlembagaan unit Mengadakan perjumpaan atau mesyuarat Jawatankuasa Penganjur Melantik jawatankuasa Tetap unit Melaksanakan aktiviti .

Hala tuju dan fungsi pertubuhan Menetapkan bidang tugas ahli Pegurusan harta unit Peraturan boleh diubah adri semasa ke semasa Sebagai panduan PERLEMBAGAAN DAN PERATURAN Perlembagaan ditetapkan oleh badan induk .

• Untuk melicinkan perjalanan sesuatu pertubuhan dalam perlembagaan • Sebagai rujukan apabila timbul sesuatu malasah yang berbangkit .Fungsi perlembagaan • Sebagai panduan dan pedoman untuk menggerakkan pertubuhan berkenaan.

Merangka perlembagaan dan peraturan Nama dan alamat pertubuhan matlamat Keahlian Jawatankuasa Kewangan pertubuhan Pembatalan dan pembubaran pertubuhan Pindaan perlembagaan Mesyuarat *lencana atau logo *cogan kata *disiplin dan tatatertib penubuhan .

JURULATIH PEMUDAHCARA PENYELIA/ PEMANTAU/ PENGURUS PEMEGANG AMANAH PERANAN GURU PENASIHAT .

BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA PENAUNG PENASIHAT AHLI JAWATANKUASA INDUK PENGURUSI BENDAHARI AJK SETIAUSAHA AHLI JAWATANKUASA KERJA .

Menjadi penghubung antara badan induk dengan pentadbiran sekolah. • Membuat pemantauan secara keseluruhan sesebuah persatuan supaya selaras dengan peraturan & undang-undang KPM. PENASIHAT • Disandang penolong kanan kokurikulum sekolah.PENAUNG • Disandang pengetua atau guru besar. Membuat perancangan & memberi latihan kepada ahli-ahli. JURULATIH/ GURU PENASIHAT/ PEMIMPIN • • • • Dilantik dalam kalangan guru/ kakitangan sekolah/ orang perseorangan. . Melaksanakan pentadbiran di peringkat sekolah. • Membuat pemantauan secara keseluruhan sesebuah persatuan supaya selaras dengan peraturan & undang-undang KPM.

melaksana & menyelia aktiviti persatuan. • Menjalankan tugas setiausaha semasa ketiadaan setiausaha.PENGERUSI • Mengetuai/ mengurus/ mentadbir persatuan • Mempengerusi dan mengendalikan mesyuarat. BENDAHARI • Menyimpan rekod & stok harta persatuan. • Membuat penyata kira-kira persatuan. PENOLONG SETIAUSHA • Membantu setiausaha mengurus & mentadbir persatuan. • Memungut & simpan kenyataan pembayaran persatuan. SETIAUSAHA • Mengurus surat menyurat • Menyelaras dan menyelia persiapan jawatankuasa program • Menyimpan pendaftaran keahlian. • Mengetuai untuk merancang. NAIB PENGERUSI • Membantu pengerusi dalam pengurusan pentadbiran persatuan. . • Menjadi pengerusi mesyuarat dan menjalankan tugas pengerusi apabila ketiadaan pengerusi.

• Melaksana & menjayakan aktiviti persatuan dengan berkesan. PENOLONG KETUA PATRON/ BIRO/ PLATON • Penolong bagi sesebuah kumpulan kecil ahli bagi sesuatu tugas. • Menjadi perantara antara pentadbir sekolah dengan masyarakat. . • Membantu ketua patron/ biro/ platon melaksanakan tugas. • Mengemas kini/ mengawal pergerakan keluar masuk barang kumpulan. dll. kerohanian. keselamatan. penerbitan. KETUA PATRON/ BIRO/ PLATON • Mengetuai sebuah kumpulan kecil ahli bagi sesuatu tugas. AHLI-AHLI LAIN • Memberi kerjasama. • Membantu pengerusi dan setiausaha melaksanakan tugas • Biro: kebajikan.QUARTER MASTER KUMPULAN (PANGAKAP/ PANDU PUTERI) • Menyimpan rekod harta/ peralatan kumpulan. sokongan & sebagainya kepada AJK • Menghadiri & memberi pandangan dalam mesyuarat agung.

(2010).RUJUKAN: Y. Subang Jaya. Pengurusan Kokurikulum. Tam. Bhd. SEKIAN. Selangor : Kumpulan Budiman Sdn. TERIMA KASIH .K.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful