SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah

PPG

TAJUK 4 SINOPSIS

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Tajuk empat mengandungi tiga subtajuk iaitu format rancangan pelajaran harian umum, model konstruktivis dan model inkuiri. Format umum menstrukturkan pengajaran dengan urutan yang jelas dengan padanan hasil pembelajaran dengan aktiviti guru serta sumber yang digunakan.Model konstruktivis menjurus kepada pelajar sendiri membina pengetahuan manakala model inkuairi menekankan tentang penyiasatan dan penemuan. Format dan model ini bertujuan memaksimumkan proses pemindahan pembelajaran dari guru kepada murid HASIL PEMBELAJARAN a. Menyatakan tujuan merancang rancangan pelajaran harian. b Menerangkan kebaikan dan keburukan kelima-lima model iaitu Model Lima Fasa Needham,dan model pengajaran inkuiri (5E, induktif, deduktif dan penyelesaian masalah ). KERANGKA TAJUK-TAJUK

KANDUNGAN ISI

41

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah 4.0 Rancangan Pelajaran Harian 4.1 Format umum 4.2 Model pengajaran konstruktivisme -Model Lima Fasa Needham 4.3 Model pengajaran inkuiri 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.3 - Kitar pembelajaran 5 Es - Pengajaran deduktif berasaskan inkuiri - Pengajaran induktif berasaskan inkuiri - Pengajaran berasaskan penyelesaian masalah

PPG

Aktiviti : Jawab soalan berikut dan hantar kepada pensyarah anda melalui OLL dan simpan dalam folio sebagai bukti a. Nyatakan 10 sebab dan fungsi penyediakan rancangan pelajaran harian b. Baca dengan teliti contoh lima model rancangan pelajaran harian dari 4.2 hingga 4.3. Nyatakan kebaikan dan keburukan setiap model c. Berikan pendapat anda dalam 200 perkataan adakah sepatutnya guru menggunakan adunan (blended) pendekatan atau satu pendekatan atau satu model sahaja dalam pengajaran mereka. d. Bahagikan setiap model satu kumpulan ( 5 model ). Bincangkan kebaikan dan keburukan setiap model. Jadikan perbincangan kelas.

4.0

Rancangan Pelajaran Harian

Rancangan pelajaran harian dirancang secara terperinci dari rancangan mingguan dan tahunan. Ianya bukan untuk dibaca didalam kelas tetapi distrukturkan untuk kegunaan guru itu sendiri atau guru ganti. Penstrukturan itu penting kerana ia menyebabkan guru itu menyampaikan maklumat, memindahkan isi pelajaran, ilmu, kemahiran(skill) dan pengetahuan dengan teratur. Matlamat rancangan pelajaran harian mestilah jelas dengan matlamat, objektif dan hasil pembelajaran dari Huraian Sukatan Pelajaran Malaysia Sains Disekolah Rendah.

42

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah

PPG

Langkah dalam merancang rancangan pelajaran harian a. kenalpasti tajuk dari kurikulum yang hendak diajar,aktiviti dan kerja yang pelajar perlu lakukan. b. Kenalpasti pengetahuan sedia ada pelajar c. Kenalpasti sekurang-kurangnya satu cara untuk menilai pelajar d. Kenal pasti cara untuk mengenalpasti hasil pembelajaran tercapai 4.1 Format umum

Format umum adalah seperti terdapat dalam tajuk 1 iaitu tarikh, masa, kelas, bilangan pelajar, mata pelajaran, tajuk, hasil pembelajaran, pengetahuan sedia ada, kemahiran proses sains, nilai murni, sumber pengajaran dan pembelajaran dan langkah. Seterusnya format umum adalah seperti berikut :

Langkah/Fasa

Isi Kandungan

Aktiviti

Pengajaran Catatan

& Pembelajaran Set Induksi/

Orientasi Perkembangan Penutup

43

penstrukturan idea. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dicadangkan untuk pengajaran sains seperti yang terdapat dalam praforma kursus 4.Model Lima Fasa Needham Satu fahaman bahawa murid bina sendiri secara aktif pengetahuan atau konsep berdasarkan kepada pengetahuan atau pengalaman yang sedia ada dan tidak menerima pengetahuan secara pasif dari alam sekeliling. Urutan langkah dalam 5 fasa Needham ialah orientasi. Rancangan pelajaran harian ini adalah cara guru tersebut menyampaikan isi pelajaran bertujuan untuk memaksimakan pemindahan pembelajaran pelajar.2 Model Pengajaran Konstruktivisme . aplikasi dan refleksi. pencetusan idea. Contoh rancangan pelajaran harian adalah seperti berikut : Tahun Masa Bilangan pelajar Tema Tajuk : : 4 Bestari (kelas cemerlang) 60 minit 30 orang : Menyiasat Alam Bahan Bahan Yang Mengalirkan Arus Elektrik Bidang Pembelajaran (LA) Objektif Umum(LO) Hasil Pembelajaran(LOT) : : : Sifat Bahan Memahami sifat bahan Di akhir pengajaran dan pembelajaran tajuk ini murid dapat: 44 .SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Umumnya guru tidak boleh terus memindahkan ilmu atau isi pelajaran secara terus tetapi guru itu perlu menyediakan aktiviti mengajaran dan pembelajaran kepada pelajar supaya pelajar dapat mencapai ilmu tersebut kedalam mindanya.

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah i. simbol. mentol. alatradas dan cara menyambungkan Memerhati. dan suis Kemahiran Proses Sains: Memerhati Kemahiran Berfikir: Membuat gambaran mental Nilai Murni: Bekerjasama. (Murid telah ada pengetahuan membina litar elektrik. dan suis – digantungkan kepada murid untuk menghasilkan satu litar . Kemahiran Proses Sains : Nilai Murni : Sumber Pengajaran : : : : Konstruktivisme Aktiviti `Hands-on` : Litar lengkap. Murid yang memakai Kecerdasan: gambar suis Visual dan melepaskan tangan pergerakan kinestatik Tahap Kognitif: Pengetahuan Perkem bangan 45 Mengenal pasti objek Jenis Aktiviti : Mengelas BBM: Bahan yang sedia ada dan . Mengelas & Membuat Inferens Rasional & Kerjasama Alat Radas Menyambungkan litar Fasa Pengajaran Set Induksi /Orientasi (5 minit) Isi Kandungan Membina litar elektrik Aktiviti P&P Jenis Aktiviti : Simulasi 1. Murid berpegang tangan untuk menunjukkan satu litar elektrik lengkap. PPG mengenalpasti 10 jenis bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Guru memberi gambar bateri.) Catatan BBM: Gambar mentol. bateri. 2. sifat ingin tahu tentang alam sekeliling Soalan : Adakah mentol akan menyala? Mengapa? Soalan: Adakah mentol akan menyala sekarang? Mengapa? Pelbagai 3. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Strategi Pengetahuan Sedia Ada litar umum. minat.

serta yang telah mengumpul dikelaskan dengan Nilai Murni: menggunakan litar Jujur dalam elektrik. Murid merekodkan dalam menjalani hasil dapatan sesuatu perkara. wayar. kelaskan objek mengikut kebolehan mengalirkan arus elektrik. dan Pelajar cuba sambungkan marker litar dan alat radas yang Kemahiran Proses diberikan oleh guru. dan paku Kemahiran Proses Sains: Mengelas Kemahiran Berfikir: menghubungkait dan meramal Langkah 1 Pencetusan Idea 5 minit 2. 46 . gelang getah. Murid menguji objek membeza. lidi pensil. kad manila. 1. Murid mengelas objek kepada boleh mengalirkan arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik Langkah 2 Pengstruktur an idea 17 minit Menyam bungkan litar Menguji objek yang boleh mengalir arus elektrik Nilai Murni: Sistematik dan berfikir secara rasional Tahap Kognitif: Pengetahuan. merekod. surat khabar. limau.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah yang boleh mengalir arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik Soalan Adakah murid-murid membawa objek yang diminta? Soalan Daripada pengetahuan kamu. mengelas. Berfikir: membanding dan 1. PPG dibawa oleh murid: Sudu plastik. klip kertas. syling satu sen. pemahaman 1. gelas. sabar 2. pembaris kayu. dan menguji objek yang komunikasi dikelaskan tadi dan Kemahiran merekodkan pemerhatian. air kopi. kunci. Murid meletakkan objek-objek yang dibawa di atas meja. Arahan inferens. Guru meminta murid eksperimen. Sains: Memerhati. pemadam. mentol. suis. sapu tangan. Rujuk Lampiran 1 Jenis aktiviti : `Hands-on BBM: bateri.

Guru membuat perbandingan hasil dapatan antara kumpulan. serta kerjasama Pelbagai Kecerdasan: verbal. bateri. visual. dan pergerakan kinestatik Tahap Kognitif: Pengetahuan Kemahiran Proses Sains: komunikasi Nilai Murni: Berani. berhatihati semasa mengendalikan alatan elektrik Tahap Kognitif: 47 . Mengapa wayar elektrik disalut dengan bahan plastik? Besi dan keluli boleh mengalirkan BBM: mentol. Langkah 4 8 minit Aplikasi idea Soalan 1. Guru membimbing murid menyenaraikan jenis bahan berdasarkan objek yang telah dikelaskan. dan suis Kemahiran Proses Sains: komunikasi Kemahiran Berfikir: menilai dan membuat kesimpulan Nilai Murni: Berfikir secara rasional. Murid mengenalpasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. (Cara merekod yang paling sesuai adalah jadual) Jenis aktiviti : Perbincangan 1. 2. 3.Apa akan berlaku jika kita memegang suis dengan tangan yang basah? 2. PPG kritis dan analitis. Murid membuat perbandingan jawapan dengan ramalan yang telah dibuat.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah mengikut kreativiti kumpulan masingmasing. yakin dan berdikari Pelbagai Kecerdasan: interpersonal Rujuk Lampiran 2 Langkah 3 15 minit Laporan hasil dapatan murid Pengstruk turan idea Jenis aktiviti : Pembentangan 1. Wakil daripada setiap kumpulan melaporkan hasil dapatan. 2.

Murid menyanyi lagu . *air limau dan lidi pensil (karbon) boleh mengalirkan arus elektrik. sudu besi. pembaris keluli. kaca tidak boleh mengalirkan arus elektrik. (Adaptasi lagu Satu Dua Tiga Empat oleh Ariswatan) 1. kayu. getah. kertas. dan . dawai. kain. Guru menunjukkan 10 objek satu persatu kepada murid untuk dikelaskan kepada yang boleh mengalirkan arus 48 Lampiran 3 PPG aplikasi dan penilaian Refleksi 5 minit BBM : botol plastik. straw. klip rambut besi. majalah. cermin. Plastik. *air paip adalah konduktor elektrik yang lemah *plastik boleh mengelakka n daripada renjatan elektrik kerana tidak boleh mengalirkan arus elektrik Penutup 5 minit Peneguhan Jenis aktiviti : Nyanyian 1.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah arus elektrik.

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik. pembaris kayu. Tidak boleh mengalirkan arus elektrik 49 .Ariswatan) Kunci. PPG Lampiran 1 Contoh ramalan murid sebelum eksperimen. klip kertas dan paku Objek yang boleh mengalirkan arus elektrik Pemadam. 2. Murid mengangkat kad warna (merahtidak. Objek yang boleh mengalirkan arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik Boleh mengalirkan arus elektrik Kunci Syiling satu sen Klip kertas Paku Tidak boleh mengalirkan arus elektrik Sudu plastik Sapu tangan *Air limau *Lid pensil Pemadam Surat khabar Lampiran 2 Hasil Dapatan Murid Contoh 1 Boleh mengalirkan arus elektrik Kunci Syiling satu sen Klip kertas Paku *Air limau *Lid pensil Tidak boleh mengalirkan arus elektrik Sudu plastik Sapu tangan Pemadam Surat khabar Lampiran 3: Lagu (Adaptasi lagu satu dua tiga. hijau – ya) rod besi.

.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah Ingat wahai kawan-kawan Sifat bahan juga mempengaruhinya Apa yang dipelajari bahan besi dan keluli Boleh mengalirkan arus elektrik Ingat janganlah lupa Setiap bahan ada cirinya Pastikan kita mengetahui Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik PPG 4. kuiz dan membuat perbincangan dalam meningkatkan kefahaman topik  Pelajar mendedahkan pemahaman mereka terhadap topik Penglibatan (Engage) Pencetusan pengetahuan sedia ada Memotivasi Memberi tumpuan Penerokaan (Explore) 50 Melengkapkan aktiviti yang membantu murid   Bekerja dalam kumpulan atau .3.1 Kitar pembelajaran 5 Es Terdapat lima fasa kitar pembelajaran 5Es seperti berikut : Fasa(Phase) Matlamat(Purpose) Tindakan guru(Teacher action)     Menilai pengetahuan sedia ada murid Baca cerita. Memberi soalan.3 Model pengajaran inkuiri 4. atau mengendalikan beberapa akti ringkas yang boleh mencetuskan pengetahuan sedia ada murid. Melakukan demonstrasi bagi menunjukkan hasil bukan intuitif(satu peristiwa bercanggah) Tunjuk satu klip vide. Merekabentuk aktiviti-aktiviti dan  Tindakan murid(Student action) Murid menggunakan peta konsep.

 mendengar  membaca  Murid menghuraikan pemahaman mereka terhadap konsep itu dengan menjalankan aktiviti-aktiviti tambahan. . isyarat. Mengenal pasti atau membantu pelajar mengenalpasti masalah untuk diselesaikan 51 . pengalaman pembelajaran Menyediakan tugas untuk meneroka Menyediakan sumber-sumber Monitor penglibatan Soalan-soalan.       Penjelasan (Explain) Membina pengetahuan melalui penjelasan secara perkongsian  • menerangkan kefahaman semasa mereka konsep utama. PPG individu dalam menyelesaikan tugasan atau aktiviti Menjana idea mengeksplorasi soalan-soalan dan kemungkinankemungkinan mereka bentuk dan menjalankan siasatan awal. berkongsi idea dengan satu sama lain dan membuat pengkajian  menyediakan poster-poster.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah menggunakan pengetahuan sedia ada.Learne rs elaborate their understanding of the concept by conducting additional activities. Pengolahan (Elaborate) Mengaplikasi dan menambahkan kedalaman topik Guru membantu murid untuk mereka bentuk tugas baru.  membuat persembahan. menggalakkan pemikiran Menyediakan penjelasan.

3.  Mengendalikan penilaian    4. kanak-kanak mempunyai keupayaan untuk mengorganisasi maklumat kepada sesuatu yang bermakna secara deduktif ia itu dari umum kepada spesifik seperti berikut : Pendekatan Induktif Menerima idea-idea dan penjelasan sesuatu konsep atau pun prinsip Contoh-contoh pengalaman sesuatu konsep atau prinsip 52 .2 .SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah  PPG Menyelesaikan masalah dengan menggunakan pengetahuan mereka Laporan Menjalani proses penilaian Berkongsi kefahaman Penilaian (Evaluate) Fasa penilaian membantu keduadua pelajar dan pengajar menilai sejauh mana pelajar memahami konsep dan sama ada mereka telah memenuhi hasil pembelajaran.Pengajaran deduktif berasaskan inkuiri Mengikut David Ausubel.

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Berikut adalah contoh Rancangan Pengajaran Harian secara deduktif Hari Tarikh Masa Kelas Tema : : : : : Selasa 01 Februari 2010 60 minit 4 MAJU Menyiasat Alam Kehidupan : : Hidupan memerlukan keperluan asas Memahami bahawa haiwan memerlukan keperluan asas. akuarium. Menginferens. Hasil Pembelajaran : i) ii) Pada akhir pembelajaran ini diharapkan murid dapat: Mengenalpasti keperluan asas haiwan. kasa dawai. belalang. ikan. tumbuhan air Perancangan P & P : Fasa Isi Kandungan Pengajaran Orientasi Menyatakan (5 minit) haiwan peliharaan murid Aktiviti Guru bersoal-jawab: 1. air. Bidang Pembelajaran Objektif Pembelajaran Pendekatan P& P Kaedah KPS : : KMS BBM Pembelajaran Masteri Mengeksperimen Berkomunikasi. pita pelekat. Mengawal Pemboleh ubah Mengguna dan mengendalikan bahan dan peralatan sains Mengendalikan spesimen hidup betul dan cermat Bekas. Apakah nama haiwan Catatan 53 . Memberikan sebab haiwan memerlukan makanan. Mengeksperimen. udara dan tempat berlindung. Meramal. kadbod. daun. Siapakah yang memelihara haiwan di rumah? 2. Membina hipotesis. air.

Makanan 4. Membuat haiwan iaitu air. Menginferens KBKK: 1.Apakah akan berlaku jika haiwan peliharaan kamu tidak mendapat udara. orang lain. Menginferens Nilai Murni: 1. pemerhatian udara. Mempunyai sifat tanggungjawa b terhadap diri sendiri. Contoh : Udara. air. Mencirikan 3. air. Mengeksperim menjalankan eksperimen: en 1.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah kesayangan kamu? 3. dan tempat berlindung PPG Pencetusan idea (15 minit) Keperluan asas haiwan Soal-jawab: 1. makanan. dan makanan. Menghubungk aitkan 2. kamu? Berdasarkan soalansoalan tersebut. Kefahaman Penstruktura n semula idea (25 minit) Guru memberi arahan KPS: kepada kaedah 1. Mengawal eksperimen untuk pemboloeh mengkaji ubah keperluan asas 3. Menjalankan 2.Mengapakah kamu memberikan haiwan kamu air? 3. makanan dan tempat berlindung? Mengenalpasti keperluan asas haiwan: 1. Pengetahuan 2. KBKK: 54 . Bagaimana kamu menjaga haiwan kesayangan 4. Air 3. Berkomunikasi 2. Tahap Kognitif: 1. Udara 2. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling 2. Tempat berlindung KPS: 1. Meramal 3. dan alam sekeliling.Mengapakah kamu menyediakan haiwan peliharaan kamu tempat berlindung? 4. guru mengaitkan dengan keperluan asas haiwan. Mengapakah kamu memberikan haiwan peliharaan kamu makanan? 2.

orang lain. membuat pemerhatian serta cadangan dan akhirnya membuat kesimpulan 55 PPG 1. Baik hati dan penyayang 4. makanan dan ditutup dengan jaring 2. Membina hipotesis Nilai Murni 1. Stesen 2 Bekas B: Mengandungi air tanpa makanan dan ditutup dengan jaring Stesen 3 Bekas C: Mengandungi air dan makanan dan ditutup rapat supaya udara tidak boleh masuk Stesen 4 Bekas D: Mengandungi air. Murid diminta membina hipotesis menentukan pemboleh ubah. 2. Mempunyai sifat tanggungjawa b terhadap diri sendiri. Membanding dan membezakan keperluan asas hidupan. Stesen 1 Bekas A : Mengandungi makanan kering dan ditutup dengan jaring. Menghubungk ait 3. dan alam sekeliling. Menjana idea 4. 3.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah a. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling 2. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan Borang Pemerhatian Lembaran Kerja . Murid memasukkan haiwan kecil seperti belalang ke dalam empat buah bekas.

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Aplikasi idea (10 minit) Mengenalpasti keperluan asas haiwan: 1. (Murid menulis dalam lembaran kerja yang disediakan: a) Lembaran kerja b) Borang pemerhatian Projek memelihara ikan secara kumpulan Nilai murni Menyayangi haiwan 1. Makanan 4. Air 3. Udara 2. Tempat berlindung Refleksi (5 minit) Peta minda berkaitan dengan keperluan asas hiawan tentang apa yang mereka dapati daripada eksperimen yang dijalankan. Murid menyediakan Bekerjasama bahan-bahan yang diperlukan seperti : Tahap kognitif a) Akuarium b) Pam udara  Pengetahuan c) Makanan  Aplikasi d) Ikan e) Tumbuhan air f) Air bersih Guru meminta murid melengkapkan peta Tahap kognitif minda berdasarkan pelajaran hari ini  Pengetahuan  Kefahaman Air Makanan r Keperluan asas haiwan Udara Tempat berlindung 56 .

...................................................................................................................................... ................................ Nama ahli :............................... .................. Arahan : Jawab semua soalan Tujuan : Menyiasat keperluan asas haiwan............................................... ________________________________________________________________ _____________________________________________ ________________________________________________________________ _____________________________________________ 57 .................................SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Borang pemerhatian Bekas Hari Pertama Hari Kedua Hari Ketiga Hari Keempat A B C D Lembaran Kerja Kumpulan :........... Bina satu hipotesis berdasarkan eksperimen yang akan dijalankan............................................... ....................... 1............................. ....

..........................2 Pengajaran induktif berasaskan inkuiri Jerome Bruner`s menyatakan guru perlu menyediakan pelajar dengan aktiviti berpengalaman untuk menolong mereka mengenalpasti konsep dari spesifik kepada umum seperti berikut : Pendekatan Induktif Contoh-contoh pengalaman sesuatu konsep atau prinsip Penemuan serta merekabentuk sesuatu konsep atau prinsip Contoh rancangan pelajaran harian mengikut pendekatan induktif Tema Tajuk Sub Topik Tempoh Tahun Objektif Pembelajaran 58 : : : : : : Menyiasat Alam Bahan Sifat-sifat Bahan Sifat Bahan 60 minit 4 Memahami sifat-sifat bahan ............................ iii........................................................................................................................ Pemboleh ubah yang dimanipulasikan(diubah-ubah) ................................................................................. ...................... ii...................... Nyatakan pemboleh ubah yang boleh dikenalpasti dalam eksperimen ini................................................................SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG 2...................3..... ..... 4....................................................................... i. Pemboleh ubah yang bergerak balas(berubah) ................................................................................................................ ............. Pemboleh ubah yang dimalarkan(ditetapkan) ................................

Mengedarkan pelbagai jenis objek kepada murid. Kemahiran saintifik: Mengeksperimen. karbon pensil. Mengelas Nilai murni : Kerjasama.Inkuri – penemuan Strategi – Mengeksperimen dan Perbincangan Fasa (Masa) Isi kandungan Aktiviti pengajaran & pembelajaran Catatan Set Induksi (5 minit) Mengapa terdapat jenis bahan dalam satu alat elektrik Jenis aktiviti : Bercerita . 3. 2. Kemahiran saintifik: Komunikasi Nilai murni : Berhati-hati 1. Murid menyambungkan objek yang diberi dalam satu litar yang lengkap. Murid merekodkan hasil pemerhatian dalam borang yang diberi. duit syiling 10 sen. 2. Murid mengelaskan bahan kepada 2 kumpulan konduktor dan penebat elektrik. sudu plastik.Bersoal jawab tentang pengalaman sedia ada murid. para pelajar akan dapat. 1.Guru menceritakan tentang pengalaman terkena kejutan elektrik yang kecil. pensil kayu. Kemahiran saintifik: Meramal. pembaris plastik. Pemerhatian Nilai Murni : Berkerjasama Jujur 1. Meramal Idea (10 minit) Mengenalpasti objek konduktor dan penebat elektrik. Murid membina litar lengkap. 59 Guru .  Mengenalpasti bahan konduktor/penebat elektrik Pendekatan/ Kaedah/ Strategi :Pendekatan . berani Pemerhatian Mengeksperimen (25 minit) bahan yang diberi dalam litar elektrik. Murid membuat pemerhatian tentang nyalaan mentol bagi setiap objek yang disambung dalam litar lengkap. kertas buku. getah pemadam dan rod kaca. . 4. Seperti paku.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah Hasil Pembelajaran : PPG Pada akhir P&P.

Standard Pembelajaran: 5.Murid membuat peta minda. i)Bahan konduktor ii)Bahan penebat 2.(Lampiran kerja disediakan) Lampiran 1 Standarad Kandungan: 5. Setiap kumpulan murid memberikan kesimpulan berdasarkan hasil eksperimen masing-masing.1 Memahami sifat-sifat bahan.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah Penjelasan (15 minit) . ( Aras tinggi) 3.1.Bahan penebat (bukan pengalir elektrik) PPG meminta setiap kumpulan murid membentangkan hasil keputusan eksperimen.Bahan konduktor (pengalir elektrik) . 2. Guru mengukuhkan hasil dan memberi takrifan konduktor elektrik dan penebat elektrik.3 Mengenalpasti konduktor dan penebat Tandakan ( / ) bagi objek yang dapat menyalakan mentol. OBJEK KEADAAN MENTOL SELEPAS DISAMBUNGKAN OBJEK MENYALA TIDAK MENYALA 60 . Refleksi (5 minit) Senarai bahan konduktor dan penebat elektrik 1.

Berwaspada mengenai tabiat yang menganggu proses hidup Di akhir pembelajaran murid akan dapat : 1.3 Pengajaran berasaskan penyelesaian masalah – Contoh Rancangan Pelajaran Harian.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah Getah Pemadam PPG Pensil kayu Pembaris plastic Karbon pensil Duit Syiling 10 sen Sudu plastic Rod Kaca Paku Kertas buku 4. Memberi contoh tabiat yang membawa keburukan kepada kehidupan manusia 2. Tahun Masa Tema Bidang Pembelajaran Objektif Pembelajaran : : : : : 4 Bestari 60 Minit Menyiasat Alam Kehidupan Proses Hidup Di akhir pembelajaran murid akan dapat : 1.4. Menyatakan kesan merokok terhadap paru-paru 61 Hasil Pembelajaran : .

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah

PPG

Fasa (Masa) Set Induksi (5 minit)

Isi Kandungan Tabiat buruk manusia

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru menyediakan beberapa keratan akhbar mengenai tabiat buruk manusia Guru memilih 3 orang murid untuk membaca berita yang disediakan dan mengarahkan murid membaca berita seperti pembaca berita ditelevisyen. (Skrip berita) Guru bertanya soalan-soalan berkaitan Contoh Soalan 1: Mengapakah murid itu dibuang sekolah? Soalan 2: Mengapakah ibu malang itu di kelar lehernya oleh anaknya? Soalan 3: Mengapakah kereta yang dipandu oleh pemuda tersebut terbabas?

Catatan KPS -Memerhati -Berkomunikasi KBKK -Menjana idea -Membandingkan dan membezakan Nilai Murni -Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling BBM Teks berita

Langkah 1 (10 minit)

Contoh tabiat yang membawa keburukan kepada kehidupan manusia

Jenis aktiviti Soal-Jawab Peta minda 1. 2. Guru menayangkan gambargambar orang merokok, minum arak dan jenis-jenis dadah. Guru menyoal murid: a) Berdasarkan berita-berita yang dibacakan adakah tabiat-tabiat tersebut baik atau buruk. Jawapan Ya buruk b) Minum arak Bina Peta Minda Tabiat-tabiat buruk

KBKK -mengumpul -mengelas KPS -berkomunikasi -pemerhatian

Nilai Murni -berfikir secara rasional

BBM Slide gambar-

62

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah

PPG gambar dari internet

Mengambil dadah 2. Guru menayangkan gambar-gambar orang merokok, minum arak dan jenisjenis dadah. Langkah 2 Menyatakan keburukan kesan merokok kepada paruparu Jenis aktiviti : ‘hands-on’ aktiviti Langkah-langkah 1. Memasukkan kapas kedalam botol air mineral. 2. Menutup tutup botol dengan plastisin 3. Tebuk lubang pada plastisin dengan menggunakan pensil. 4. Masukkan rokok ke dalam lubang yang disediakan. 5. Nyalakan rokok tersebut. 6. Memicit botol plastik menggambarkan manusia bernafas 7.Keluarkan plastisin dan rokok . 8. Buat pemerhatian terhadap kapas. Dapatan 1. Guru meminta murid merekodkan dapatan eksperimen. (contoh catatan eksperimen di bawah)

KPS -berkomunikasi KBKK -mengikut urutan -menganalisis -membanding dan membeza Nilai Murni -berkerjasama -sistematik BBM -botol plastik -kapas -rokok Gambarajah di „powerpoint‟

Langkah 3 (10 minit)

Menyatakan keburukan kesan merokok kepada paruparu

Jenis Aktiviti : Gambar 1. Guru menunjukkan gambar menggunakan komputer kesan merokok terhadap paru-paru 2. Guru menyoal murid: (a)Apakah perbezaan antara paru-paru yang ditunjukkan? Jawapan: Paru-paru elok dan rosak (b) Apakah kesan daripada tabiat tersebut terhadap manusia?

KPS -pemerhatian -berkomunikasi -meramal KBKK -Membanding dan membeza -menjana idea Nilai Murni -Berfikiran kritikal dan analitis BBM Gambar dari „powerpoint‟

63

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah

PPG

Langkah 4 (10 minit)

Kesimpulan

Jawapan: Kanser paru-paru Jenis Aktiviti: Percambahan Fikiran 1. Guru meminta murid membuat kesimpulan daripada eksperimen yang telah dijalankan. Jawapan : Merokok membahayakan kesihatan Merosakkan gigi Bau nafas dan badan Mencemarkan udara Menjejaskan kesihatan orang sekeliling 2. Guru merumuskan dari percambahan fikiran tersebut. - Mengingatkan murid supaya tidak mendekati rokok KPS -membuat inferens

KBKK -menjana idea Nilai Murni Bertanggungjawab keselamatan diri, rakan dan alam sekeliling

Langkah 5 (10 minit)

Refleksi

Jenis Aktiviti: Pertandingan melukis karikatur 1. Guru meminta murid melukis kartun “Kempen anti merokok”

BBM Kertas lukisan Pensil warna

Catatan eksperimen Warna kapas sebelum eksperimen Warna kapas selepas eksperimen

64

Perancangan rancangan pelajaran harian perlu mengambilkira objektif pembelajaran. Ia bukan lah perlu dibaca didalam kelas tetapi perancangan rapi menolong pelajar dan guru melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran seterusnya mencapai hasil pembelajaran.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG a) Apakah organ pernafasan yang diwakili oleh kapas ? ……………………………………………………………………………………… b) Kenapakah kapas itu bertukar warna? ……………………………………………………………………………………… c) Bagaimana eksperimen ini menunjukkan kesan merokok terhadap paru-paru? ……………………………………………………………………………………… TAJUK 5 MERANCANG RANCANGAN PELAJARAN HARIAN Sinopsis Rancangan pelajaran harian ialah perancangan guru bagi mengstrukturkan pengajaran pada hari tersebut. hasil pembelajaran aktiviti pembelajaran. Ini penting bagi guru tersebut dan pelajar yang terlibat supaya proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. penggunaan sumber dan penilaian Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. anda dapat: 65 .

a. objektif – pilih objektif umum dan khusus. aktiviti yang memberi pengalaman dan penilaian. tajuk –rujuk kepada Kurikulum Sains Sekolah Rendah. penegasan. hasil pembelajaran. buku teks dan buku rujukan.2 Membina rancangan pelajaran harian menggunakan model konstruktivisme Lima Fasa Needham. rancangan tahunan. d. KERANGKA TAJUK-TAJUK 1. 66 . sumber. penilaian – kaedah menilai pelajar termasuklah kerja rumah. e.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG 1. Langkah dalam merancang rancangan pelajaran harian termasuklah menyediakan . kuiz dan ujian selepas pengajaran.1 Merancang Rancangan Pelajaran Harian 1. isi-isi penting – skop isi . membuat urutan penyampaian isi serta menorganisasi maklumat. bahan dan penilaian. 1. aktiviti pembelajaran – aktiviti guru dan murid diatur supaya menjadi satu .1 Merancang rancangan pelajaran harian yang mengambil kira objektif. b.1 Langkah Perancangan Pelajaran Harian Perancangan pelajaran harian perlu merujuk kepada Kurikulum Sains Sekolah Rendah. Bagaimana menilai pencapaian objektif. c. semester dan mingguan.1. Ianya mestilah spesifik dan jelas.

saiz pasir dan bentuk muka bumi e) Menentukan tahap kemasinan air f) Mengambil sampel tanah ( Kajian pada ekosistem pantai meliputi jarak 200 meter x 100 meter dari pantai). kemahiran berfikir h. Pelajar dikehendaki melengkapkan jadual dibawah di tiga tempat yang berlainan: 67 Item 1)pH air 2)Hidupan di air Stesen 1 Stesen 2 Stesen 3 . Seterusnya pelajar dibahagikan kepada tiga kumpulan dan tiga stesen yang berlainan . Beliau mengarahkan pelajar untuk mengenalpasti dan menguji sampel berikut : a) Menentukan pH air b) Mengenalpasti hidupan di air c) Mengenalpasti pokok atau tumbuhan yang hidup di tepi pantai d) Menentukan jenis pasir. kemahiran saintifik & kemahiran proses sains yang terlibat Aktiviti 1 Seorang guru merancang untuk membawa sekumpulan pelajar untuk membuat kajian lapangan di satu kawasan pantai. sumber yang digunakan semasa aktiviti PPG g.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah f.

(Senaraikan aktiviti guru dan aktiviti murid) kemahiran saintifik penilaian (bagaimana anda akan berfikir.1. kemahiran menilai pelajar anda dan mengetahui objektif tercapai) 1. Jadual 1 Perkara Objektif (dari HSP) hasil pembelajaran (masukkan Spesifikasi ABCDS ) sumber (apakah sumber yang perlu) Isi – isi penting aktiviti yang memberi pengalaman.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Aktiviti 1 : Baca dan teliti aktiviti di atas seterusnya dengan merujuk kepada Huraian Sukatan Pelajaran Sains Sekolah Rendah.2 68 Bahagian Rancangan Pelajaran Harian . lengkapkan jadual 1 berikut dalam rangka untuk membuat rancangan pelajaran harian tersebut.

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Membina rancangan pelajaran harian dibahagikan kepada tiga iaitu input. pengeluar. perancangan masa yang diperlukan untuk setiap aktiviti apakah arahan guru untuk melakukan aktiviti. pemangsa dan rantaian makanan b) menghubung kait haiwan dan makanannya c) melukis rantaian makanan Isi Kandungan 69 . iv. proses dan output. murid-murid telah mengetahui: a) istilah pengguna. pelajar) iii. bahan fizikal dan sumber yang akan digunakan. a. menerangkan kesan kepupusan haiwan terhadap siratan makanan. Pengetahuan Perlu Ada: 1.Input merujuk kepada i. Output merujuk kepada apa yang pelajar perlu pelajari. pengetahuan sedia ada pelajar dan keperluan pembelajaran b. ii. maklumat yang diperlukan dalam proses termasuklah.maklumat pelajar (umur. c. Proses ialah perancangan yang menyenaraikan aktiviti guru dan aktiviti murid. huraian bagaimana memulakan pengajaran. kemahiran atau arahan menggunakan peralatan. Input proses output Aktiviti 2 Teliti rancangan pelajaran harian berikut Tuliskan anggaran masa yang diperuntukkan dan apa yang pelajar perlu pelajari – isi pelajaran (out put) untuk setiap aktiviti dalam ruang yang disediakan di bawah. membina satu siratan makanan mengandungi sekurang-kurangnya enam organisma 2. REKOD PENGAJARAN HARIAN (SAINS) Nama Guru:En Abd Hadi bin Aziz Tingkatan/Kumpulan:Tahun 5 Bidang/Tema: MENYIASAT ALAM Hijau KEHIDUPAN Tajuk Pelajaran: Jangka masa:60 minit (2 waktu) Objektif 1.

.......................... ..... ... ................... Penstrukturan Semula Idea  Murid mengakses maklumat melalui CD-ROM yang dibekalkan... ..... 3.............................................................................. 2...  Murid membanding dan membeza rantai makanan yang dibina dengan yang diperolehi melalui CD-ROM  Bina siratan makanan mengikut 70 Maklumat yang diakses dalam CD-ROM ialah ........................ .. PPG membina siratan makanan memberi definisi siratan makanan membanding dan membeza antara rantaian dan siratan makanan menghuraikan kesan kepupusan haiwan terhadap kesetabilan siratan makanan Nilai Murni  bekerjasama menjalankan aktiviti  menghargai kepentingan ekosistem  mensyukuri nikmat  luwes dan berfikiran terbuka Bahan Bantu Belajar  poster  kad gambar  kad imbasan  CD-ROM  lembaran kerja Prosedur Pelaksanaan: 1............................................................................SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah 1....  Minta mereka bentukkan kumpulan mengikut rantaian makanan  Susunkan gambar berdasarkan kumpulan yang dibina dan namakan rantaian makanan mengikut habitat 3............ Orentasi Murid memerhati dan meneliti kad gambar yang dipaparkan Proses Pengajaran & Pembelajaran Anggaran Out put Masa tujuan paparan kad gambar ialah ... ............ 2............ 4.... Pencetusan Idea  Edarkan sekeping gambar kepada setiap murid... tujuan menyusun gambar ialah ...

demonstrasi. Refleksi Murid menyatakan:  Kepentingan siratan makanan  Kepentingan kepada ekosistem dan kemandirian hidupan PPG 1.2 & CD TS : 71 . Menarik perhatian. tugasan. Fasa Pengajaran ( masa ) Orientasi (5 minit) Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Menimbulkan minat dan menyediakan suasana. minat dan motivasi murid Menjurus kepada tajuk dan isi pelajaran hari itu Pertunjukan Filem dan video. soalan SPS: LR: picture 1. Aplikasi Idea  Ramalkan apa yang berlaku jika salah satu orgnisma dalam siratan pupus  Ramalkan apakah yang berlaku jika siratan makanan kumpulan pupus. penyelesaian masalah. sesuatu yang luar biasa. bercerita. rajah menunjukkan tujuan serta contoh aktiviti pengajaran yang sesuai pada setiap fasa pengajaran konstruktivisme 5 – Fasa Needham. 5.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah habitat berkenaan 4.2 Pembentukan Rancangan Pelajaran Harian Dalam menyediakan rancangan pelajaran harian sains menggunakan model konstruktivisme Lima Fasa Needham. analogi.

idea-idea baru Menguji keesahan ideaidea baru iv.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah Fasa Pengajaran ( masa ) Pencetusan Idea (10 minit) Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran PPG Catatan Perbincangan dalam kumpulan kecil. demonstrasi. Penjelasan dan video. (Objective 1. peti surat. kepada idea-idea Perbincangan. bacaan. Penilaian Aplikasi idea – Mengaplikasi idea Menulis laporan individu (10 minit ) dalam situasi menerusi tugasan projek berbeza SPS: LR: picture 1. Pautan kognitif Penulisan laporan mengenai kerja projek individu. pemetaan diganti dengan idea. memeriksa tugasan . idea-idea pengkodan Step 2 perlu diperbaiki. Ringkasan. idea saintifik.2 & 3) Poem (Objective 1.2 & CD TS : (Objective 1) (Objective 2) (Objective 3) Worksheet 2 . Perbincangan dalam kumpulan kecil dan ii. cadangan aktiviti 72 . POE Pertunjukan filem dan i. pemetaan Mengenalpasti idea konsep dan persembahan.2 & CD TS : (loc 1 @ 2 @ 3) SPS: LR: picture 1. pengulangan titik utama.konsep and persembahan. akan Perbincangan dalam Step 3 dikembangkan atau kumpulan kecil. kumpulan perbincangan. terdahulu Penstrukturan Untuk merealisasikan Main peranan Role play Idea kemunculan ideaKerja lapangan Field trip (40 minit) idea alternatif yang Membina sistem Step 1 wujud. POE. IAI. Eksperimen. sedia ada murid Membincangkan perbendaharaan kata Supaya murid dan dalam sains dan tekaan guru sedar idea intuitif. projek dan iii.2 & 3) Refleksi (5 minit) Untuk menampung sesuatu idea yang diperolehi kepada idea-idea saintifik. 3 & 4. dan konflik. nota peribadi. input guru. pertukaran idea-idea penyelesaian masalah. Pendedahan persembahan. Perkembangan demonstrasi.

arahan guru dan aktiviti pelajar dalam rancangan pelajaran hariannya.2 dan bina satu rancangan pelajaran harian . Penilaian – penilaian pelajar tidak selaras dengan objektif pembelajaran. 73 . Apakah objektif. bahan. Analisa kesilapan jika ada. Bahan –penggunaan bahan tidak sesuai dengan aktiviti pelajar. Aktiviti pelajar. pilih aktiviti dari rajah 1. 1. penilaian.tidak selaras dengan objektif Aktiviti 4 Cik gu Ros mengajar sains tahun 4 menggunakan rancangan pelajaran harian dibawah. c. e.3 Kesilapan Dalam Rancangan Pelajaran Harian Dalam pembentukan rancangan pelajaran. Objektif – penulisan objektif tidak selaras dengan isi pelajaran dan aktiviti pelajar. kesilapan yang biasa guru pelatih lakukan adalah: a. b.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah Fasa Pengajaran ( masa ) Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran selanjutnya Pautan Sosial Bina kepuasan dalam pencapaian dan pengukuhan positif PPG Catatan Aktiviti 3 Pilih satu tajuk dari Kurikulum Sains Sekolah Rendah. Arahan guru – tidak sesuai dengan aras kognitif pelajar. d.

Guru memainkan CD yang menunjukkan beberapa orang kanak-kanak dengan haiwan peliharaan masingmasing 2. udara dan tempat perlindungan Tempoh : 1 hour Kehahiran Saintifik : 1. Carta. Gambar makanan. Tag biru. udara dan tempat perlindungan yang berbeza Lembaran tugasan. Klip Video. Guru menayangkan kad gambar haiwan dan meminta student G:Selamat pagi semua M: Selamat pagi Cikgu. Keperluan asas benda hidup Objektif Pembelajaran : 1.2 Memahami keperluan asas haiwan Hasil Pembelajaran:  Menyatakan keperluan asas haiwan  Memberikan hujah mengapa haiwan perlukan makanan. air. lembaran lagu. Memerhati 2. Kad-kad Perkataan. (Berkomuni 1. Kita akan menonton tayang dari CD rakan anda dengan haiwan peliharaan masing-masing G: Apakah yang awak Nampak dalam gambar ?Namakan 74 . air.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG RANCANGAN PENGAJARAN CIK GU ROS Kelas : 4 BESTARI Tema : Menyiasat Benda Hidup Bidang Pembelajaran : 1. Berkomunikasi Kemahiran manipulative : Mengendalikan haiwan dengan betul Nilai Murni : Cinta dan perihatin Sumber BBM : Cd-Rom Sains Tahun 3. Langkah/ AKTIVITI Pendahulua n (5 minit) ISI KANDUNG AN Untuk menarik perhatian murid (Memerhati) PROSEDUR AKTIVITI GURU CATAT AN Langkah 1 (10 minit) Namanama haiwan. Gambar-gambar haiwan . Guru bertanyakan soalan kepada murid selepas tayangan 1. G: Sekarang .

2. Guru menanyakan murid tentang pelajaran lepas seperti keperluan asas bagi manusia PPG haiwan-haiwan. dating ke depan dan ambil sekeping kad dan lekatkan pada papan hitam ( Guru melibatkan aktiviti kepada murid lain ) Ali : (Ali melekatkannya) Adakah iannya betul cikgu? G : Ya. 3.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah kasi and Memerhati) mengenalpasti haiwan-haiwan tersebut. Pupils say out sentences pertaining to the 75 . G: Mengapa anda fikir bahawa haiwan memerlukan ……. M: Kucing. Guru meminta beb erapa orang murid mengambil kad-kad yang diletakkan di atas meja. Guru melakukan sumbang saran untuk menguji murid tentang sebabsebab mengapa haiwan memerlukan makanan. Meramal) 1. air. Murid mengenalpasti keperluan asas haiwan dan bandingkan dengan keperluan asas bagi manusia 3. (Berkomuni kasi) Pengemban gan 3 (20 minit) Memberika n hujah mengapa haiwan perlukan makanan. 1. Bahan tersebut sangat berguna dan penting untuk semua makhluk hidup. 2. G: Kini anda boleh memberi saya Pengemban gan 2 (15 minit) Mengnalpas ti keperluan asas bagi haiwan. Kami menggunakan ia setiap hari dalam kehidupan kita. (Guru menunjukkan pula dengan kadkad imbasan lain) Bolehkah kamu ingat tentang apa yang anda belajar semalam? M : Ya. 2. M : Ia semuanya penting bagi setiap individu G: Menakjubkan . Guru meletakkan carta pada haiwan dan keperluan asas mereka di papan hitam. G : Bagus. air.. udara dan tempat perlindunga n (Berkomuni kasi. iaitu keperluan asas bagi manusia G: Ali. betul. Dan lekatkan di papan hitam. udara dan tempat tinggal.

PPG Penutup (10 minit) Kesimpulan 1. 76 . Murid membaca jalur-jalur potongan ayat yang dikemukakan oleh guru. 4. I went to the kitchen to look for some food. Pussy Cat Pussy Cat 2x Where do you live. I live in a basket full of frills Pussy Cat 2 x What did you need. (Guru meneruskan penjelasan tentang keperluan asas lain bagi hidupan kepada murid-murid secara terperinci) G: Sekarang. 2. 5. I need freshly fried fish water and milk Pussy Cat 2 x What did you do. (Selepas membaca guru menyanyi untuk kelas). Ahmad : Air G: Bagus. Sekarang mari kita menyanyi lagu bersama-sama. saya akan mengedarkan lirik lagu. Frighten a little mouse under the chair Pussy Cat 2x Where did you go. Murid menyebut ayat-ayat yang berkaitan dengan keperluan asas haiwan. Mengapakah awak fikir air adalah penting kepada benda hidup M : Ianya member tenaga untuk kita mandiri.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah animals‟ basic needs. Mari kita membaca lirik bersama-sama. Guru mengedarkan lirik lagu kepada murid untuk dinyanyikan bersama. Guru menyanyikan bersama-sama murid beberapa contoh keperluan asas haiwan.

Rancangan Pengajaran Harian merupakan satu rekod khas yang 77 .SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG TAJUK 6 MENULIS RANCANGAN PELAJARAN HARIAN SINOPSIS Rancangan pengajaran ialah rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran untuk dilaksanakan oleh guru di dalam bilik darjah dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan.

KERANGKA TAJUK-TAJUK 78 .SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG disediakan lebih awal oleh guru sebelum menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran. aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan proses pengajaran dan pembelajaran.Rancangan Pengajaran Harian ini dibina sebagai panduan para guru untuk mengajar dengan lebih sistematik dan efektif serta mampu untuk mencapai apa yang diobjektifkan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran kelak. Menulis refleksi yang sesuai selepas proses pengajaran dan pembelajaran. Memberikan contoh-contoh pentaksiran yang sesuai di dalam penulisan rancangan pengajian harian d. pentaksiran dan refleksi di dalam penulisan rancangan pengajaran harian. Menunjukkan aktiviti yang sesuai dengan proses pengajaran dan pembelajaran dalam penulisan rancangan pengajaran harian c. Membezakan objektif pengajaran dan hasil pembelajaran b. HASIL PEMBELAJARAN a. Di dalam modul ini ia menerangkan objektif pembelajaran dan hasil pembelajaran.

d. c.Cuba menjalankan eksperimen dapat menyelamatkan rumah.bebankan satu fius dalam satu litar 79 . Rujuk HSP dan pilih satu hasil pembelajaran untuk 1 jam pengajaran harian.0 3.0 2. guru harus dapat meramalkan beberapa tindakbalas pelajar yang mungkin muncul dalam sesi pelajaran itu berikut adalah beberapa contoh Objektif Pengajaran Objektif Pembelajaran 1. Baca dengan teliti antiviti P & P dalam modul ini dan pilih yang sesuai dengan hasil pembelajaran anda. Bincang dalam kumpulan dan tulis refleksi kekuatan dan kelemahan RPH anda. b. 1. Huraikan bagaimana anda menilai pelajar anda.0 Perbezaan Objektif Pengajaran dan Hasil Pembelajaran Untuk merancang objektif pembelajaran. Bina satu RPH berdasarkan model 5 fasa Needham e.0 4. Tulis satu hasil pembelajaran yang sesuai dengan komponen-komponen yang anda kehendaki. Menunjukkan bagaimana fius 1.0 Objektif pengajaran &pembelajaran dan hasil pembelajaran Aktiviti-aktiviti pembelajaran Pentaksiran Refleksi * Rujuk Kurikulum Sains Sekolah Rendah Aktiviti : Jawab soalan berikut dan hantar kepada pensyarah anda melalui OLL dan simpan dalam folio sebagai bukti a.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG KANDUNGAN ISI Menulis Rancangan Pelajaran 1.

Menentukan syarat-syarat yang 2.Cuba membentuk satu sistem yang boleh membunyikan jika seseorang melalui tempat itu 1. PPG 2. prinsip-prinsip 4. pelajar tahu dan boleh buat setelah mengikuti kursus pengajian mereka. bukan penyataan akhir pendidikan. Cuba menanam /mencambahkan diperlukan bagi percambahan biji biji kacang hijau benih.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah rumah menyebabkan fius terbakar.2 Objektif dan hasil pembelajaran dalam kurikulum sekolah rendah Objektif Hasil pembelajaran 80 . Mengajar elektromagnet. dan apa yang perlu dirancang untuk mengajar. 3. Cuba mencari kedudukan logam membaca jadual berkala secara kala dan kumpulan 4.Mempelajari bagaimana 3. 1.1 Perbezaan Di antara Objektif dan Hasil Pembelajaran? ( Sila rujuk interaksi 1 ) Objektif Objektif menyatakan apa yang Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran menyatakan apa yang pelajar tahu dan boleh buat atau jangkaan apa yang guru perlu buat yakni apa yang perlu diajar.

3.  Ciri-ciri hasil pembelajaran yang baik Meliputi ilmu. Menyediakan akauntibiliti kepada konstituen luar. Memperbaiki dan mempertingkatkan kualiti pembelajaran. menguruskan pembelajaran mereka. dan sikap yang diperlukan dan signifikan untuk kerjaya masa depan pelajar. Mengetahui di mana sumber manusia boleh dilaburkan. Memastikan pelajar Menentukan senarai topik. 81 . konsep. Menilai prestasi pelajar daripada segi apa yang pelajar tahu dan boleh buat di akhir kursus pengajian.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Objektif dibina untuk: Hasil pembelajaran dibina untuk: Memastikan perubahan perlakuan dalam diri pelajar. Menyediakan panduan dalam penggubalan dan rekabentuk kurikulum dan instruksi kurikulum yang meliputi kandungan dan perlakuan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menjadikan apa yang diajarkan dan dipelajari itu intentional. Mengetahui apa yang perlu diubah. generalisasi atau kandungan unsur-unsur lain dalam kursus pengajian dan mata pelajaran. kemahiran. Merancang ke arah memperbaiki mutu pendidikan dan keberkesanan institusi. 1.

majikan.4. Difahami oleh pelajar.     Boleh diverifikasikan dan diukur.  Realistik dan boleh dicapai oleh pelajar lepasan sekolah menengah (post.secondary). Pembinaan hasil pembelajaran Cara Menulis Hasil Pembelajaran ( RUJUK INTERAKSI 1 ) Cara menulis hasil pembelajaran boleh dibuat mengikut klasifikasi kemahiran kognitif Bloom. Memperlihatkan kebolehpindahan ke dalam pelbagai konteks.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG  Mewakili peringkat prestasi minimum yang diperlukan untuk seseorang pelajar itu lulus kursus pengajian.  Menggambarkan keperluan masakini dan jangkaan masa depan dalam tempat kerja. dan masyarakat. pendidik. Peringkat kemahiran kognitif berdasarkan Kategori Bloom Taksonomi ini sesuai digunakan untuk membina hasil pembelajaran dengan menggunakan perlakuan berkaitan (related behaviors) yang terdiri daripada kata kerja aktif seperti yang berikut: Kategori Definisi Perlakuan Berkaitan (Related Behaviors) 82 . Memperlihatkan prinsip-prinsip ekuiti dan keadilan. dan ada peruntukan bagi pelajar yang berbeza. 1.

menggunakan (use) 83 . menilai semula (review). mengeneralisasi (generalize). menukar (convert). mengumpul (group). menggunapakai (make use of). mengambilkira (account for). memadankan (match). menyelesaikan (solve). menghimpun (collect). menunjukkan (show). menterjemah (translate) (Comprehension) yang telah dihubungkaitkan tanpa keperluan mengaitkannya kepada apa jua yang lain Aplikasi (Application) Menggunakan konsep umum untuk menyelesaikan masalah dalam situasi tertentu. mengingat kembali (recall) memilih (select). menyatakan (state) Pemahaman Memahami sesuatu Meminda (alter).SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah Pengetahuan (Knowledge) Mengingat atau mengingat semula sesuatu tanpa memahami. meramal (predict). menghurai (describe). menggunakan atau menggantikannya PPG Mendefinisi (define). mendiagram (diagram). memberikan contoh (give example). mentafsir (interprete). mengubah (change). membuat kesimpulan (infer). menghafaz (memorize). melabelkan (label). menemuduga (menemuduga). mengenalpasti (identify). memanipulasi (manipulate). menemukan (discover). mengkonstruk (construct).bahan yang dipelajari dalam situasi baru yang konkrit Mengaplikasi (apply). menggunakan bahan. menerangkan (explain). meringkas (summarize). mengilustrasi (illustrate). menganotasi (annotate). menunjukkan (point to). memparafrasa (paraphrase). mengaitkan (relate). menerapkan (adopt). menyenaraikan (list). mengira (calculate).

menggariskan (outline). penyoalan. simulasi-main peranan. bercerita. POE.0 Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Pilihan aktiviti ialah kuliah.permainan. menyanyi. kerja kumpulan. mengilustrasikan (illustrate). mungkin memfokuskan pengenalpastian bahagian-bahagian atau analisis perkaitan antara PPG Menganalisis (analyse). kuiz. projek. membaca. jigsaw. menunjukkan pertentangan / pertentangkan (contrast).SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah Analisis (Analysis) Memecahkan sesuatu ke dalam bahagianbahagian. memilih (select). demonstrasi. membahagikan (subdevide) atau pengiktirafan organisasi prinsipprinsip 2. membedah (dissect). 84 . membanding (compare). Anda boleh juga memilih aktiviti dalam model pengajaran inkuiri. IAI dan petisurat. membezakan (differentiate). koperatif. kajian lapangan. eksperimen. perbincangan kumpulan kecil @ besar (brain storming). melihat perbezaan (distinguish). memisahkan (separate).bahagian. (sort). mengenalpasti (identify). penerokaan. latih tubi. mendiagram (diagram). menunjukkan (point out). membuat kesimpulan (infer). mengasingkan bahagian.

Contoh : Guru memberikan penerangan tentang bahan yang mengalirkan arus eletrik dan bahan yang tidak mengalirkan arus eletrik. Contoh :guru menyemak lembaran kerja yang diberikan dan mengarahkan murid-murid untuk melakukan pembetulan jika terdapat kesilapan.  Guru mengadakan penilaian. LANGKAH :  Guru memberikan penerangan tentang topik yang dipelajari. Kaedah menjawab soalan latih tubi secara berterusan membantu mengekalkan maklumat yang diproses oleh otak ke dalam memori dalam jangka waktu yang lebih lama TAJUK: Ciri-ciri bahan.  Guru menyediakan lembaran kerja kepada murid-murid. PPG 1. Contoh: Guru memberikan lembaran kerja kepada murid-murid berkenaan bahan yang boleh dan tidak boleh mengalirkan arus eletrik iaitu beberapa soalan obkjektif.(Menyiasat Alam Bahan Tahun 4) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami ciri-ciri bahan. 85 .SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah Berikut adalah contoh-contoh aktiviti. LATIH TUBI. DEFINISI: Latih tubi ialah pengulangan fakta-fakta dalam meningkatkan kecekapan tentang apa yang telah diajar ia bertujuan untuk mencapai tahap kemahiran atau untuk melekatkan sesuatu perkaitan supaya ia menjadi lebih kekal dalam ingatan TUJUAN: .

 Guru memberikan penerangan berkaitan dengan demontrasi.  Guru melakukan demonstrasi di hadapan murid-murid.DEMONSTRASI. Contoh: Guru menyediakan mentol. TUJUAN:  Untuk memberikan pemahaman kepada pelajar sebelum mereka mencuba atau membuat sendiri sesuatu aktiviti tersebut. 86 . DEFINISI: Kaedah ini digunakan oleh guru sewaktu menjalankan pengajaran yang memerlukan pelajar menguasai sesuatu kemahian terlebih dahulu sebelum aktiviti sebenar dapat dijalankan.  Dapat menjimatkan masa guru. Contoh: Guru membina litar selari dan sesiri di hadapan murid-murid. LANGKAH:  Guru menyediakan peralatan demonstrasi kepada murid-murid.  Pelajar akan lebih berkeyakinan dalam melakukan aktiviti.suis dan bateri. TAJUK: ELETRIK ( TAHUN 5 ) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami litar sesiri dan selari.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG 2.  Guru dapat mengurangkan kesilapan yang dilakukan oleh pelajar jika telah menunjukkan cara yang betul terlebih dahulu.wayar penyambung.

TAJUK: BUMI.  Aktiviti ini dapat menjadi sumber motivasi kepada pelajar kerana penglibatan mereka yang meluas. mencatat.menulis dan membuat keputusan.  Guru memberikan arahan seterusnya kepada murid-murid.bulan dan matahari. Contoh: Guru mengarahkan murid untuk membina litar sesiri dan selari serta melukis gambar rajah litar yang dihasilkan.  Pelajar dapat menjalankan aktiviti pembelajaran dengan cara melakonkan sesuatu peristiwa secara berpura-pura. TUJUAN:  Dapat menggabungkan pelbagai kemahiran seperti kemahiran lisan. BULAN DAN MATAHARI (TAHUN 5) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami pergerakan bumi. Simulasi adalah suatu situasi pembelajaran dalam keadaan terkawal dan sengaja diwujudkan menyerupai situasi sebenar bertujuan menjalankan aktiviti penyelesaian masalah. LANGKAH:  Guru perlu memilih satu situasi yang berunsur masalah dan terangkan dengan jelas. Teknik simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar dan memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi menyelesaikan masalah.SIMULASI. 87 . 3.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Contoh: Guru menerangkan symbol bagi setiap komponen yang digunakan di dalam litar. DEFINISI.

Contoh: Guru menerangkan kepada pelajar bahawa. bulan turut berputar pada paksinya. Contoh: Matahari akan tetap pada kedudukannya manakala pelajar yang mewakili bumi akan beredar mengelilingi matahari. 88 DEFINISI .  Guru mengadakan perbincangan dan rumusan selepas simulasi. Bulan dan Matahari untuk di lakonkan oleh murid-murid agar murid-murid dapat melihat dengan jelas situasi pergerakan yang berlaku di orbit.  Guru menetapkan peranan berdasarkan watak-watak dan memilih murid yang sesuai untuk melakonkan watak tersebut.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Contoh : Guru memilih tajuk Bumi. sewaktu bumi beredar mengelilingi matahari.Pelajar yang berlakon sebagai bulan pula akan beredar mengelilingi bumi.Guru juga menerangkan bahawa sewaktu mengelilingi bumi. Contoh : Guru mengarahkan 3 orang pelajar untuk tampil ke depan dan berlakon sebagai bumi. bulan dan matahari  Guru memberikan arahan kepada murid. ia turut berputar pada paksinya dlaam kitaran 24 jam .

taman sains dan pasu bunga serta merekodkan penemuan mereka. PPG TAJUK: RANTAIAN DAN SIRATAN MAKANAN. 89 .  Guru membuat rumusan tentang hasil pemerhatian murid. LANGKAH-LANGKAH:  Guru memberikan arahan kepada pelajar untuk membentuk kumpulan. kolam .KAJIAN LAPANGAN. Contoh: Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan kecil. (TAHUN 5) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Mensintesis rantaian makanan untuk dijadikan siratan makanan.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah 4.  guru memberikan arahan kepada murid untuk bergerak ke kawasan kajian. Contoh: Murid-murid diarahkan untuk kembali ke kelas serta membentangkan hasil dapatan bagi setiap kumpulan. Contoh : Murid-murid diarahkan untuk berjalan di kawasan sekolah dan memerhatikan siratan makanan di kawasan padang.

Pelbagai cara perbincangan yang boleh dilakukan seperti perbincanagn secara kelas. rakan TENAGA (TAHUN tidak OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami kegunaan tenaga. TUJUAN  Melatih para pelajar memberikan pendapat mengenai sesuatu topik yang ditetapkan .  Pelajar digalakkan untuk memberi pendapat dengan bersistematik. 90 . forum dan sebagainya. DEFINISI Teknik perbincangan melibatkan aktiviti perbualan di antara guru dengan para pelajarnya di dalam kelas.  Pelajar dapat didisiplinkan supaya mendengar dan menghormati pendapat rakanTAJUK:yang lain walaupun 5) bersetuju dengan pendapat tersebut.  Guru bertindak sebagai fasilitator Contoh: Guru membuat kesimpulan bahawa matahari adalah sumber utama untuk tenaga. LANGKAH :  Guru bertindak sebagai pembimbing.  Dapat melatih pelajar mengeluarkan pendapat yang bernas dalam bahasa yang teratur dan mudah difahami oleh orang lain. Contoh: Murid-murid diarahkan untuk menyatakan kegunaan tenaga dalam kehidupan mereka dan berbincang dalam kumpulan tentang punca-punca tenaga.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG 5.kumpulankecil (buzz).PERBINCANGAN.perbahasan. Contoh: Guru mencetuskan idea dengan bertanya kepada murid-murid apakah bentuk tenaga yang mereka ketahui.

cecair dan gas.  Guru membahagikan murid-murid ke dalam kumpulan masing-masing. Contoh: guru memilih tajuk Menyiasat Alam Bahan.  91 Guru memberikan bahan-bahan yang diperlukan untuk perbincangan. TAJUK: MENYIASAT ALAM BAHAN (TAHUN 5) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami yang bahan wujud dalam bentuk pepejal.PENGAJARAN KUMPULAN. Contoh: Guru membahagikan murid kepada 2 kumpulan. .SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG 6. LANGKAH:  Guru memilih tajuk yang sesuai dan melibatkan murid-murid di dalam perbincangan . TUJUAN:  Menggalakkan penglibatan pelajar dalam pembelajaran  Pelajar akan mengalami variasi situasi yang luas semasa pembelajaran sebenar  Dapat mengaitkan hubungan yang terdapat antara prinsip baru dankonsep yang telah dipelajari untuk menjadikan satu hubungan yang bermakna. DEFINISI: Penekanan terhadap interaksi sosial dalam situasi pengajaran pembelajaran telah membawa kepada perkembangan teknik pengajaran kumpulan.

iaitu:  Guru menyebabkan perubahan dalam aktiviti eksperimen. X.EKSPERIMEN. Jika X. 7. TAJUK : MENYIASAT KUASA DAN TENAGA. pembalut aluminium.  Guru mengarahkan pelajar untuk merekod penemuan.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Contoh:Guru memberikan 2 bekas yang mengandungi air dan minyak kepada setiap kumpulan. Contoh : Guru menyediakan cermin. Memahami Eksperimen ialah proses terancang yang linear untuk menguji satu atau beberapa hipotesis yang dapat menerangkan masalah atau fenomena alamiah yang dikaji TUJUAN.memilih tajuk yang sesuai bagi pembolehubah bersandar. Contoh: Guru mengarahkan murid untuk mengukur kelajuan cecair yang mengalir dalam masa 1 saat sambil diawasi guru. Contoh : Guru memilih tajuk pantulan cahaya dan menerangkan hukum pantulan cahaya iaitu.  Guru menyediakan peralatan untuk eksperimen. Y. ( TAHUN 5) OBJEKTIF PEMBELAJARAN :DEFINISI: bahawa cahaya boleh dipantulkan.Guru mengarahkan setiap kumpulan berbincang dan membentangkan hasil dapatan mereka. 92 . LANGKAH-LANGKAH : menguji hipotesis bahawa pembolehubah tidak Tujuan eksperimen ialah untuk bersandar. cahaya bergerak dalam garis lurus akan dipantulkan apabila terkena permukaan objek yang rata.  Guru mengawasi perbincangan pelajar. jadi Y.

DEFINISI: Kamus Dewan: cerita adalah jalinan dan susunan mengenai kejadian dan hal-hal yang berlaku sama ada benar ataupun merupakan khayalan pencerita sahaja.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Contoh: Pelajar melukis gambar rajah sinar untuk menunjukkan pantulan cahaya di dalam aktiviti di atas.  Guru membimbing pelajar untuk berbincang tentang hasil dapatan eksperimen. Contoh:Guru bercerita tentang Sang Kancil dan Buaya. LANGKAH:  Guru memilih cerita yang sesuai dengan peringkat umur.BERCERITA. OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Memahami bahawa haiwan mempunyai keperluan asas. minat dan kesediaan pelajar.  Dapat menyemai kemahiran berkomunikasi 4)  Guru dapat menimbulkan keyakinan dalam diri kanak-kanak. TUJUAN:  Guru dapat menjalankan sesuatu aktiviti pengajaran dengan berkesan. 11.  Dapat menarik perhatian pelajar untuk belajar TAJUK : KEPERLUAN ASAS HAIWAN (TAHUNkepada kanak-kanak. 93 . Contoh: Guru merumuskan bahawa cahaya akan dipantulkan apabila terkena permukaan yang rata. Bercerita pula bermaksud satu kaedah mengajar yang membolehkan guru menyampaikan isi pelajarannya melalui teknik bercerita.

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG  Guru perlu memastikan semua pelajar bersedia mendengar cerita. mengapa Buaya ingin makan Sang Kancil?  Guru mengadakan sesi penilaian setelah sesi bercerita. Contoh: Guru memiilih tajuk Interaksi Antara Hidupan. DEFINISI: Pelajar melakukan sendiri aktiviti pembelajaran dengan penuh minat dan perhatian dalam sesuatu situasi.  94 Guru meminta murid-murid untuk mengumpulkan maklumat. TUJUAN:  Memberi pengalaman kepada pelajar  Pelajar dapat mengembangkan potensi diri  Untuk mengukuhkan kemahiran yang baru dikuasai. Contoh: Guru bertanya .PROJEK. 8. . LANGKAH:  Guru memberikan satu tajuk yang telah dipilih untuk dijadikan projek. setiap haiwan memerlukan makanan untuk hidup. TAJUK: INTERAKSI ANTARA HIDUPAN (TAHUN 6) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami tanggungjawab manusia dalam melindungi haiwan yang terancam.Murid-murid diarahkan untuk mengenalpasti keperluan asas haiwan selain dari makanan. Contoh:Guru menerangkan bahawa.

TUJUAN. Contoh: Guru mengarahkan pelajar membina buku skrap daripada maklumat yang dikumpulkan. Salah satu pembelajaran secara koperatif yang melibatkan semua pelajar. LANGKAH:  Guru mengajar topik yang dipilih. 9. - TAJUK: BUMI. bulan dan matahari. Dapat mewujudkan semangat saling bekerjasama dan saling bergantungan di dalam kumpulan. BULAN DAN MATAHARI (TAHUN 5) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami pergerakan bumi.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Contoh:Guru meminta pelajar untuk mencari maklumat tentang haiwan yang hampir pupus dan mengumpulkan gambar haiwan tersebut.  Guru mengarahkan murid-murid untuk mereka sesuatu berdasarkan maklumat yang dikumpulkan. 95 . Bulan dan Matahari untuk di ajar dengan menunjukkan video tentang pergerakan bumu.JIGSAW - DEFINISI.  Guru menetapkan beberapa kumpulan di dalam kelas.bulan dan matahari. Contoh : Guru memilih tajuk Bumi.

 Guru memberikan kuiz kepada pelajar. Contoh: Guru memberikan peneguhan positif seperti pujian apabila pelajar berjaya memberikan jawapan yang tepat. DEFINISI: Koperatif: bekerja bersama-sama bagi mencapai sesuatu objektif yang ditetapkan bersama. Contoh: Wakil pelajar dari kumpulan pakar akan kembali ke kumpulan mereka dan memberi penerangan tentang pergerakan bumi mengelilingi matahari dan putaran bumi pada paksinya.kerjasama dan lain-lain. Contoh : Guru memberikan lembaran kerja untuk dijawab oleh pelajar. 12. Contoh: Pelajar berbincang tentang pergerakan bumi pada paksinya dan pergerakan bumi mengelilingi matahari di dalam kumpulan pakar. . Pembelajaran koperatif: Merujuk kepada penggunaan kaedah kumpulan-kumpulan kecil bagi memaksimakan hasil pembelajaran.  Pelajar kembali ke kumpulan masing-masing berbincang dan mengajar ahli kumpulan mereka. .Untuk menghasilkan pencapaian dan produk yang tinggi.  Guru memberikan peneguhan kepada pelajar.KOPERATIF. 96 Dapat memupuk sifat penyayang. TAJUK: MAGNET (TAHUN 3) TUJUAN: OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Setiap magnet mempunyai kekuatan yang berbeza.samaada secara individu atau kumpulan.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Contoh: guru memberi nombor kepada setiap pelajar dan mereka berkumpul mengikut nombor masing-masing.  Pelajar berbincang dalam kumpulan pakar.

TUJUAN: Membolehkan pelajar mendapat jawapan atau membuat kesimpulan daripada soalan-soalan atau permasalahan-permasalahan yang dikemukan melalui pengumpulan data dan pengujian hipotesis. 97 .  Murid-murid sedar akan peranan masing-masing. INKUIRI PENEMUAN.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah LANGKAH-LANGKAH:  Guru memulakan pengajaran secara kelas. PPG Contoh: Guru menerangkan kepada pelajar tentang jenis-jenis magnet dan kekuatan magnet.  Guru membahagikan kelasnya kepada kumpulan-kumpulan kecil. TAJUK: ELETRIK ( TAHUN 5 ) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami litar sesiri dan selari. Contoh: Setiap kumpulan dibekalkan dengan magnet yang berbeza bentuk serta beberapa klip kertas. 13. LANGKAH:  Guru menyediakan peralatan kepada murid-murid. Contoh: Murid merekodkan hasil dapatan mereka di dalam lampiran yang telah disediakan olah guru. DEFINISI: Merangkumi segala proses soal selidik bagi mendapatkan jawapan daripada soalan-soalan atau masalah yang dikemukakan.

BERMAIN.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Contoh: Guru menyediakan mentol. Menggalakkan interaksi positif dan menyatukan pelajar yang mempunyai pengalaman dan potensi berlainan.wayar penyambung. 98 .suis dan bateri. Contoh: murid perlu mengkaji bagaimana litar sesiri dan selari dibina. Peringkat rendah.   Dapat menimbulkan perasaan gembira kepada pelajar.  Guru menerangkan langkah-langkah kajian dengan terperinci. 15.  Guru mengawasi pelajar dalam setiap peringkat.permainan tertumpu kepada jasmani tetapi pada peringkat lebih tinggi ia lebih tertumpu kepada latihan minda. Contoh: Guru menerangkan symbol bagi setiap komponen yang digunakan di dalam litar. Contoh: Guru memantau setiap langkah yang diambil oleh pelajar dalam membina litar sesiri dan selari. DEFINISI: Bermain dapat mengembangkan kemahiran belajar di kalangan pelajar (Froebel).  Guru berbincang dengan murid tentang objektif diadakan kajian tersebut. TUJUAN:  Dapat meningkatkan kemahiran psikomotor dan kemahiran sosial dalam kalangan pelajar.

Tujuan Pentaksiran     Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran Memperbaiki pengajaran pembelajaran Pentaksiran pencapaian objektif pengajaran  Pentaksiran secara pemerhatian.Guru mengarahkan murid untuk mencantumkan gambar tersebut dan menamakan haiwan yang terdapat pada gambar. Rumusan Pentaksiran 99 . Contoh: Guru mengedarkan kepingan gambar kepada setiap kumpulan dan memberi penerangan tentang permainan “Jigsaw Puzzle”.  Memastikan aktiviti permainan tersebut memberi faedah kepada pelajar. Contoh: Guru memilih permainan Jigsaw Puzzle.Guru mengarahkan murid untuk menyusun turutan gambar haiwan daripada anak kepada dewasa. LANGKAH:  Guru memilih aktiviti permainan yang sesuai dengan keupayaan pelajar. 3. Contoh: Guru menerangkan kepada murid-murid bahawa haiwan turut mengalami proses tumbesaran seperti manusia. lisan dan penulisan.0 Pentaksiran Menentukan prosedur pentaksiran pencapaian   Tentukan bagaimana guru mentaksir pencapaian objektif pengajaran Nilai keberkesanan penggunaan media. material dan peranan guru sebagai fasilitator.  Penerangan tentang permainan perlu diberikan sebelum aktiviti dimulakan.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG HAIWAN (TAHUN 2) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami haiwan juga turut membesar seperti manusia.

Pengajaran yang baik. Periksa sama ada murid membawa …. 100 . manakala produk pula melibatkan pengetahuan. Ulang kaji kandungan tajuk ini pada akhir bab ini / …………. dapatan dan hasil. Perlu memikirkan kaedah berbeza untuk mengawal kebisingan. Penghakiman melibatkan hal-hal seperti pertimbangan dan pencapaian aspek pendidikan. kemahiran dan nilai. Lebihkan soalan mencabar dalam P&P akan datang.. Cari jalan untuk memasukkan lebih murid dalam aktiviti dalam kelas. Ulangkaji topik / konsep ini dengan murid yang lemah. bukti dan prestasi.0 Refleksi Refeksi P&P berdasarkan kepada :  Pengajaran guru  Pembelajaran murid  Penggunaan bahan bantu mengajar CONTOH-CONTOH PENULISAN REFLEKSI SELEPAS SETIAP P&P Pelajar perlu lebih latihan berkaitan ………………. Murid boleh menerangkan tugasan baru apabila diuji kefahaman mereka. Perlu mengajar dengan cara yang lain dalam P&P akan datang. 1. Tidak cukup peluang untuk murid melakukan …… semasa pengajaran. 6. 4. 16. Kerja rumah disiapkan oleh semua murid.. ke dalam kelas. Murid berjaya menguasai konsep ……. 9. 3. Saya perlu bertanya lebih banyak soalan yang terbuka. 13. Proses pendidikan pula melibatkan operasi. Memerlukan kepelbagaian teknik menyoal / memberi jawapan . untuk membantu murid lebih memahami …………. 8. Gembira dengan maklum balas murid pada hari ini. 5. Perlu memberikan lebih masa untuk aktiviti ini untuk membantu murid berpindah kepada tugasan baru. 2. 14. Gunakan kerja secara berkumpulan untuk mengulang kaji. 10...SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah     PPG Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. 18. 17. 11. 15. 7. Cari lebih banyak contoh …. Maklumat meliputi hal berkaitan topik. Masukkan sebahagian kandungan dalam kerja rumah pada minggu hadapan Sebahagian murid tidak faham. 12. 4.

Pertama. Kedua. Latihan kebakaran sekolah dijalankan pada waktu pengajaran. 24. penulisan refleksi deskriptif (descriptive reflection) yang merupakan penulisan jurnal yang mempunyai penerangan sebab dan akibat terhadap peristiwa yang terjadi secara jelas dengan ciri-ciri taakulan dan renungan terhadap peristiwa dan memberi alasanalasan/justifikasi terhadap perkara yang berlaku. Masa aktiviti pengukuhan hari ini tidak cukup. 2. Pastikan murid boleh memberikan isi-isi penting P&P hari ini. penulisan refleksi dialog (dialogical reflection) yang merupakan penulisan refleksi yang mengandungi kata-kata yang merujuk kepada bisikan hati penulis kepada peristiwa yang sedang direnungkannya melalui siri soal jawab tentang persoalan yang difikirkan. Pengajaran tidak dapat diteruskan kerana sebahagian pelajar lambat hadir ke kelas. 23. 22. akibat dan kaitan peristiwa serta kesannya terhadap sikap dan kepercayaan penulis. 3. 21..SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah 19. Benarkan lebih masa untuk membuat latihan dalam P&P akan datang. Keempat. falsafah pendidikan. Kelas terpaksa dibatalkan. penulisan deskriptif (descriptive writing) yang merupakan penulisan yang menerangkan keadaan atau peristiwa di bilik darjah dengan hanya menulis tarikh. 101 . perpaduan. Beri pujian ……… kerana usaha yang bersungguh-sungguh PPG Jenis-jenis Penulisan Refleksi     Penulisan Deskriptif Refleksi Deskriptif Refleksi Dialog Refleksi Kritikal Kajian oleh Hatton dan Smith (1995) menunjukkan bahawa terdapat empat jenis penulisan yang telah dikenal pasti dalam penulisan reflektif. Semua murid memerlukan lebih bantuan berkaitan ……. Contoh Penulisan Refleksi Penulisan Refleksi Tahap Pertama (penulisan deskriptif) 1. ekonomi dan sosial. politik. tempat tanpa sebarang penerangan berkenaan sebab. Ketiga. 25. Saya merasa gembira dengan P&P hari ini kerana ……. isu-isu wawasan. Gerakan …. 20. Dan …… ke hadapan pada P&P akan datang. penulisan refleksi kritikal (critical reflection) yang merupakan penulisan refleksi yang mengaitkan peristiwa di bilik darjah dengan halhal di luar rutin bilik darjah seperti falsafah diri insan guru sendiri. Pelajar mengantuk di dalam kelas.

Penulisan Refleksi Tahap Kedua (penulisan refleksi deskriptif) 1. Saya kurang persediaan mengenai tajuk yang di ajar. 1. Saya memang seorang yang tegas semasa mengajar. Guru bertindak memanggil nama pelajar tersebut dan bertanyakan soalan yang berkaitan. Guru sepatutnya cuba menerangkan sesuatu istilah dalam bahasa Melayu. BIBLIOGRAFI. Terdapat beberapa orang pelajar yang membuat bising di dalam kelas dan tidak menghiraukan pengajaran guru. saya percaya pendekatan tersebut akan dapat membantu pelajar mempelajari sejarah. PPG Masa pengajaran tidak mencukupi.html 102 . Oleh itu. Saya mesti pastikan pelajar memberikan tumpuan yang sepenuhnya semasa saya menyampaikan aktiviti pengajaran. Saya tidak dapat menumpukan satu persatu pelajar untuk menjawab soalan. Penulisan Refleksi Tahap Keempat (Refleksi Kritikal) 1. Walaupun begitu saya suka ketawa semasa mengajar. Ada isi yang saya tertinggal. 2. http://members. Guru mengajar dalam bahasa Inggeris menyebabkan pelajar kurang faham apa yang disampaikan oleh guru.htm 2. Saya menggunakan pendekatan behaviourisme apabila mengajar kerana saya ingat lagi masa cikgu saya mengajar sejarah beliau menggunakan pendekatan yang sama. Saya tidak menyediakan contoh soalan untuk pelajar mencuba. Aktiviti kelas terpaksa ditangguhkan kepada pengajaran akan datang. Terlalu banyak kelemahan saya dalam pengajaran tentang prinsip geometri pada hari ini.virtualave. Dan dengan pendekatan cikgu tersebut berjaya mendidik saya menjadi insan yang berjaya.net/observation. http://sciencefairproject. Saya akan memarahi pelajar yang tidak mengendahkan pengajaran saya.com/sploo/Pel6.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah 4. Penulisan Refleksi Tahap Ketiga (Refleksi Dialog) 1.fortunecity.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful