SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah

PPG

TAJUK 4 SINOPSIS

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Tajuk empat mengandungi tiga subtajuk iaitu format rancangan pelajaran harian umum, model konstruktivis dan model inkuiri. Format umum menstrukturkan pengajaran dengan urutan yang jelas dengan padanan hasil pembelajaran dengan aktiviti guru serta sumber yang digunakan.Model konstruktivis menjurus kepada pelajar sendiri membina pengetahuan manakala model inkuairi menekankan tentang penyiasatan dan penemuan. Format dan model ini bertujuan memaksimumkan proses pemindahan pembelajaran dari guru kepada murid HASIL PEMBELAJARAN a. Menyatakan tujuan merancang rancangan pelajaran harian. b Menerangkan kebaikan dan keburukan kelima-lima model iaitu Model Lima Fasa Needham,dan model pengajaran inkuiri (5E, induktif, deduktif dan penyelesaian masalah ). KERANGKA TAJUK-TAJUK

KANDUNGAN ISI

41

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah 4.0 Rancangan Pelajaran Harian 4.1 Format umum 4.2 Model pengajaran konstruktivisme -Model Lima Fasa Needham 4.3 Model pengajaran inkuiri 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.3 - Kitar pembelajaran 5 Es - Pengajaran deduktif berasaskan inkuiri - Pengajaran induktif berasaskan inkuiri - Pengajaran berasaskan penyelesaian masalah

PPG

Aktiviti : Jawab soalan berikut dan hantar kepada pensyarah anda melalui OLL dan simpan dalam folio sebagai bukti a. Nyatakan 10 sebab dan fungsi penyediakan rancangan pelajaran harian b. Baca dengan teliti contoh lima model rancangan pelajaran harian dari 4.2 hingga 4.3. Nyatakan kebaikan dan keburukan setiap model c. Berikan pendapat anda dalam 200 perkataan adakah sepatutnya guru menggunakan adunan (blended) pendekatan atau satu pendekatan atau satu model sahaja dalam pengajaran mereka. d. Bahagikan setiap model satu kumpulan ( 5 model ). Bincangkan kebaikan dan keburukan setiap model. Jadikan perbincangan kelas.

4.0

Rancangan Pelajaran Harian

Rancangan pelajaran harian dirancang secara terperinci dari rancangan mingguan dan tahunan. Ianya bukan untuk dibaca didalam kelas tetapi distrukturkan untuk kegunaan guru itu sendiri atau guru ganti. Penstrukturan itu penting kerana ia menyebabkan guru itu menyampaikan maklumat, memindahkan isi pelajaran, ilmu, kemahiran(skill) dan pengetahuan dengan teratur. Matlamat rancangan pelajaran harian mestilah jelas dengan matlamat, objektif dan hasil pembelajaran dari Huraian Sukatan Pelajaran Malaysia Sains Disekolah Rendah.

42

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah

PPG

Langkah dalam merancang rancangan pelajaran harian a. kenalpasti tajuk dari kurikulum yang hendak diajar,aktiviti dan kerja yang pelajar perlu lakukan. b. Kenalpasti pengetahuan sedia ada pelajar c. Kenalpasti sekurang-kurangnya satu cara untuk menilai pelajar d. Kenal pasti cara untuk mengenalpasti hasil pembelajaran tercapai 4.1 Format umum

Format umum adalah seperti terdapat dalam tajuk 1 iaitu tarikh, masa, kelas, bilangan pelajar, mata pelajaran, tajuk, hasil pembelajaran, pengetahuan sedia ada, kemahiran proses sains, nilai murni, sumber pengajaran dan pembelajaran dan langkah. Seterusnya format umum adalah seperti berikut :

Langkah/Fasa

Isi Kandungan

Aktiviti

Pengajaran Catatan

& Pembelajaran Set Induksi/

Orientasi Perkembangan Penutup

43

aplikasi dan refleksi. pencetusan idea.Model Lima Fasa Needham Satu fahaman bahawa murid bina sendiri secara aktif pengetahuan atau konsep berdasarkan kepada pengetahuan atau pengalaman yang sedia ada dan tidak menerima pengetahuan secara pasif dari alam sekeliling. penstrukturan idea. Urutan langkah dalam 5 fasa Needham ialah orientasi. Rancangan pelajaran harian ini adalah cara guru tersebut menyampaikan isi pelajaran bertujuan untuk memaksimakan pemindahan pembelajaran pelajar. Contoh rancangan pelajaran harian adalah seperti berikut : Tahun Masa Bilangan pelajar Tema Tajuk : : 4 Bestari (kelas cemerlang) 60 minit 30 orang : Menyiasat Alam Bahan Bahan Yang Mengalirkan Arus Elektrik Bidang Pembelajaran (LA) Objektif Umum(LO) Hasil Pembelajaran(LOT) : : : Sifat Bahan Memahami sifat bahan Di akhir pengajaran dan pembelajaran tajuk ini murid dapat: 44 .SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Umumnya guru tidak boleh terus memindahkan ilmu atau isi pelajaran secara terus tetapi guru itu perlu menyediakan aktiviti mengajaran dan pembelajaran kepada pelajar supaya pelajar dapat mencapai ilmu tersebut kedalam mindanya.2 Model Pengajaran Konstruktivisme . Berikut adalah beberapa pendekatan yang dicadangkan untuk pengajaran sains seperti yang terdapat dalam praforma kursus 4.

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Strategi Pengetahuan Sedia Ada litar umum. Guru memberi gambar bateri. dan suis – digantungkan kepada murid untuk menghasilkan satu litar . (Murid telah ada pengetahuan membina litar elektrik. simbol. alatradas dan cara menyambungkan Memerhati. Kemahiran Proses Sains : Nilai Murni : Sumber Pengajaran : : : : Konstruktivisme Aktiviti `Hands-on` : Litar lengkap.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah i. minat. Murid yang memakai Kecerdasan: gambar suis Visual dan melepaskan tangan pergerakan kinestatik Tahap Kognitif: Pengetahuan Perkem bangan 45 Mengenal pasti objek Jenis Aktiviti : Mengelas BBM: Bahan yang sedia ada dan . dan suis Kemahiran Proses Sains: Memerhati Kemahiran Berfikir: Membuat gambaran mental Nilai Murni: Bekerjasama. 2. mentol. PPG mengenalpasti 10 jenis bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik.) Catatan BBM: Gambar mentol. sifat ingin tahu tentang alam sekeliling Soalan : Adakah mentol akan menyala? Mengapa? Soalan: Adakah mentol akan menyala sekarang? Mengapa? Pelbagai 3. Murid berpegang tangan untuk menunjukkan satu litar elektrik lengkap. Mengelas & Membuat Inferens Rasional & Kerjasama Alat Radas Menyambungkan litar Fasa Pengajaran Set Induksi /Orientasi (5 minit) Isi Kandungan Membina litar elektrik Aktiviti P&P Jenis Aktiviti : Simulasi 1. bateri.

kunci.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah yang boleh mengalir arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik Soalan Adakah murid-murid membawa objek yang diminta? Soalan Daripada pengetahuan kamu. limau. Guru meminta murid eksperimen. merekod. wayar. sapu tangan. Murid meletakkan objek-objek yang dibawa di atas meja. kad manila. surat khabar. 46 . Murid merekodkan dalam menjalani hasil dapatan sesuatu perkara. dan menguji objek yang komunikasi dikelaskan tadi dan Kemahiran merekodkan pemerhatian. Murid mengelas objek kepada boleh mengalirkan arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik Langkah 2 Pengstruktur an idea 17 minit Menyam bungkan litar Menguji objek yang boleh mengalir arus elektrik Nilai Murni: Sistematik dan berfikir secara rasional Tahap Kognitif: Pengetahuan. PPG dibawa oleh murid: Sudu plastik. Rujuk Lampiran 1 Jenis aktiviti : `Hands-on BBM: bateri. serta yang telah mengumpul dikelaskan dengan Nilai Murni: menggunakan litar Jujur dalam elektrik. mentol. suis. pemadam. pembaris kayu. lidi pensil. Sains: Memerhati. mengelas. pemahaman 1. kelaskan objek mengikut kebolehan mengalirkan arus elektrik. klip kertas. gelas. 1. dan paku Kemahiran Proses Sains: Mengelas Kemahiran Berfikir: menghubungkait dan meramal Langkah 1 Pencetusan Idea 5 minit 2. Arahan inferens. gelang getah. dan Pelajar cuba sambungkan marker litar dan alat radas yang Kemahiran Proses diberikan oleh guru. syling satu sen. air kopi. Murid menguji objek membeza. sabar 2. Berfikir: membanding dan 1.

Wakil daripada setiap kumpulan melaporkan hasil dapatan. dan pergerakan kinestatik Tahap Kognitif: Pengetahuan Kemahiran Proses Sains: komunikasi Nilai Murni: Berani. visual. berhatihati semasa mengendalikan alatan elektrik Tahap Kognitif: 47 . serta kerjasama Pelbagai Kecerdasan: verbal. dan suis Kemahiran Proses Sains: komunikasi Kemahiran Berfikir: menilai dan membuat kesimpulan Nilai Murni: Berfikir secara rasional. Murid membuat perbandingan jawapan dengan ramalan yang telah dibuat. Guru membimbing murid menyenaraikan jenis bahan berdasarkan objek yang telah dikelaskan. 2.Apa akan berlaku jika kita memegang suis dengan tangan yang basah? 2. 2. Murid mengenalpasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Guru membuat perbandingan hasil dapatan antara kumpulan. (Cara merekod yang paling sesuai adalah jadual) Jenis aktiviti : Perbincangan 1. 3. yakin dan berdikari Pelbagai Kecerdasan: interpersonal Rujuk Lampiran 2 Langkah 3 15 minit Laporan hasil dapatan murid Pengstruk turan idea Jenis aktiviti : Pembentangan 1. Mengapa wayar elektrik disalut dengan bahan plastik? Besi dan keluli boleh mengalirkan BBM: mentol.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah mengikut kreativiti kumpulan masingmasing. bateri. PPG kritis dan analitis. Langkah 4 8 minit Aplikasi idea Soalan 1.

*air limau dan lidi pensil (karbon) boleh mengalirkan arus elektrik. majalah. (Adaptasi lagu Satu Dua Tiga Empat oleh Ariswatan) 1. Plastik. kaca tidak boleh mengalirkan arus elektrik. dawai. Murid menyanyi lagu . sudu besi. getah. Guru menunjukkan 10 objek satu persatu kepada murid untuk dikelaskan kepada yang boleh mengalirkan arus 48 Lampiran 3 PPG aplikasi dan penilaian Refleksi 5 minit BBM : botol plastik.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah arus elektrik. pembaris keluli. dan . klip rambut besi. kertas. *air paip adalah konduktor elektrik yang lemah *plastik boleh mengelakka n daripada renjatan elektrik kerana tidak boleh mengalirkan arus elektrik Penutup 5 minit Peneguhan Jenis aktiviti : Nyanyian 1. straw. kayu. cermin. kain.

Murid mengangkat kad warna (merahtidak. pembaris kayu. klip kertas dan paku Objek yang boleh mengalirkan arus elektrik Pemadam. 2. Objek yang boleh mengalirkan arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik Boleh mengalirkan arus elektrik Kunci Syiling satu sen Klip kertas Paku Tidak boleh mengalirkan arus elektrik Sudu plastik Sapu tangan *Air limau *Lid pensil Pemadam Surat khabar Lampiran 2 Hasil Dapatan Murid Contoh 1 Boleh mengalirkan arus elektrik Kunci Syiling satu sen Klip kertas Paku *Air limau *Lid pensil Tidak boleh mengalirkan arus elektrik Sudu plastik Sapu tangan Pemadam Surat khabar Lampiran 3: Lagu (Adaptasi lagu satu dua tiga. PPG Lampiran 1 Contoh ramalan murid sebelum eksperimen.Ariswatan) Kunci. hijau – ya) rod besi.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Tidak boleh mengalirkan arus elektrik 49 .

3.. Merekabentuk aktiviti-aktiviti dan  Tindakan murid(Student action) Murid menggunakan peta konsep.1 Kitar pembelajaran 5 Es Terdapat lima fasa kitar pembelajaran 5Es seperti berikut : Fasa(Phase) Matlamat(Purpose) Tindakan guru(Teacher action)     Menilai pengetahuan sedia ada murid Baca cerita.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah Ingat wahai kawan-kawan Sifat bahan juga mempengaruhinya Apa yang dipelajari bahan besi dan keluli Boleh mengalirkan arus elektrik Ingat janganlah lupa Setiap bahan ada cirinya Pastikan kita mengetahui Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik PPG 4. kuiz dan membuat perbincangan dalam meningkatkan kefahaman topik  Pelajar mendedahkan pemahaman mereka terhadap topik Penglibatan (Engage) Pencetusan pengetahuan sedia ada Memotivasi Memberi tumpuan Penerokaan (Explore) 50 Melengkapkan aktiviti yang membantu murid   Bekerja dalam kumpulan atau . atau mengendalikan beberapa akti ringkas yang boleh mencetuskan pengetahuan sedia ada murid. Memberi soalan. Melakukan demonstrasi bagi menunjukkan hasil bukan intuitif(satu peristiwa bercanggah) Tunjuk satu klip vide.3 Model pengajaran inkuiri 4.

Learne rs elaborate their understanding of the concept by conducting additional activities.       Penjelasan (Explain) Membina pengetahuan melalui penjelasan secara perkongsian  • menerangkan kefahaman semasa mereka konsep utama. PPG individu dalam menyelesaikan tugasan atau aktiviti Menjana idea mengeksplorasi soalan-soalan dan kemungkinankemungkinan mereka bentuk dan menjalankan siasatan awal.  mendengar  membaca  Murid menghuraikan pemahaman mereka terhadap konsep itu dengan menjalankan aktiviti-aktiviti tambahan. Mengenal pasti atau membantu pelajar mengenalpasti masalah untuk diselesaikan 51 . .SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah menggunakan pengetahuan sedia ada. pengalaman pembelajaran Menyediakan tugas untuk meneroka Menyediakan sumber-sumber Monitor penglibatan Soalan-soalan. Pengolahan (Elaborate) Mengaplikasi dan menambahkan kedalaman topik Guru membantu murid untuk mereka bentuk tugas baru. menggalakkan pemikiran Menyediakan penjelasan.  membuat persembahan. isyarat. berkongsi idea dengan satu sama lain dan membuat pengkajian  menyediakan poster-poster.

3.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah  PPG Menyelesaikan masalah dengan menggunakan pengetahuan mereka Laporan Menjalani proses penilaian Berkongsi kefahaman Penilaian (Evaluate) Fasa penilaian membantu keduadua pelajar dan pengajar menilai sejauh mana pelajar memahami konsep dan sama ada mereka telah memenuhi hasil pembelajaran.2 .  Mengendalikan penilaian    4. kanak-kanak mempunyai keupayaan untuk mengorganisasi maklumat kepada sesuatu yang bermakna secara deduktif ia itu dari umum kepada spesifik seperti berikut : Pendekatan Induktif Menerima idea-idea dan penjelasan sesuatu konsep atau pun prinsip Contoh-contoh pengalaman sesuatu konsep atau prinsip 52 .Pengajaran deduktif berasaskan inkuiri Mengikut David Ausubel.

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Berikut adalah contoh Rancangan Pengajaran Harian secara deduktif Hari Tarikh Masa Kelas Tema : : : : : Selasa 01 Februari 2010 60 minit 4 MAJU Menyiasat Alam Kehidupan : : Hidupan memerlukan keperluan asas Memahami bahawa haiwan memerlukan keperluan asas. pita pelekat. kasa dawai. Mengawal Pemboleh ubah Mengguna dan mengendalikan bahan dan peralatan sains Mengendalikan spesimen hidup betul dan cermat Bekas. Memberikan sebab haiwan memerlukan makanan. air. kadbod. air. daun. belalang. Apakah nama haiwan Catatan 53 . Menginferens. Siapakah yang memelihara haiwan di rumah? 2. Membina hipotesis. akuarium. ikan. tumbuhan air Perancangan P & P : Fasa Isi Kandungan Pengajaran Orientasi Menyatakan (5 minit) haiwan peliharaan murid Aktiviti Guru bersoal-jawab: 1. Mengeksperimen. udara dan tempat berlindung. Meramal. Hasil Pembelajaran : i) ii) Pada akhir pembelajaran ini diharapkan murid dapat: Mengenalpasti keperluan asas haiwan. Bidang Pembelajaran Objektif Pembelajaran Pendekatan P& P Kaedah KPS : : KMS BBM Pembelajaran Masteri Mengeksperimen Berkomunikasi.

kamu? Berdasarkan soalansoalan tersebut. Tahap Kognitif: 1. Berkomunikasi 2. air. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling 2. Tempat berlindung KPS: 1. KBKK: 54 .Mengapakah kamu memberikan haiwan kamu air? 3. Udara 2. Menginferens KBKK: 1. air. Mengapakah kamu memberikan haiwan peliharaan kamu makanan? 2. makanan.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah kesayangan kamu? 3. Makanan 4. Menjalankan 2. orang lain. guru mengaitkan dengan keperluan asas haiwan. Mengeksperim menjalankan eksperimen: en 1. pemerhatian udara.Apakah akan berlaku jika haiwan peliharaan kamu tidak mendapat udara. makanan dan tempat berlindung? Mengenalpasti keperluan asas haiwan: 1. Meramal 3. Contoh : Udara. Mencirikan 3. Mempunyai sifat tanggungjawa b terhadap diri sendiri. Menghubungk aitkan 2. Membuat haiwan iaitu air. dan tempat berlindung PPG Pencetusan idea (15 minit) Keperluan asas haiwan Soal-jawab: 1. Pengetahuan 2. Kefahaman Penstruktura n semula idea (25 minit) Guru memberi arahan KPS: kepada kaedah 1. Menginferens Nilai Murni: 1. dan alam sekeliling. Air 3. dan makanan.Mengapakah kamu menyediakan haiwan peliharaan kamu tempat berlindung? 4. Mengawal eksperimen untuk pemboloeh mengkaji ubah keperluan asas 3. Bagaimana kamu menjaga haiwan kesayangan 4.

Stesen 1 Bekas A : Mengandungi makanan kering dan ditutup dengan jaring. Murid memasukkan haiwan kecil seperti belalang ke dalam empat buah bekas. Murid diminta membina hipotesis menentukan pemboleh ubah. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling 2. Mempunyai sifat tanggungjawa b terhadap diri sendiri. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan Borang Pemerhatian Lembaran Kerja . Baik hati dan penyayang 4. 2.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah a. dan alam sekeliling. Menjana idea 4. membuat pemerhatian serta cadangan dan akhirnya membuat kesimpulan 55 PPG 1. 3. makanan dan ditutup dengan jaring 2. Membina hipotesis Nilai Murni 1. orang lain. Menghubungk ait 3. Membanding dan membezakan keperluan asas hidupan. Stesen 2 Bekas B: Mengandungi air tanpa makanan dan ditutup dengan jaring Stesen 3 Bekas C: Mengandungi air dan makanan dan ditutup rapat supaya udara tidak boleh masuk Stesen 4 Bekas D: Mengandungi air.

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Aplikasi idea (10 minit) Mengenalpasti keperluan asas haiwan: 1. Air 3. Tempat berlindung Refleksi (5 minit) Peta minda berkaitan dengan keperluan asas hiawan tentang apa yang mereka dapati daripada eksperimen yang dijalankan. (Murid menulis dalam lembaran kerja yang disediakan: a) Lembaran kerja b) Borang pemerhatian Projek memelihara ikan secara kumpulan Nilai murni Menyayangi haiwan 1. Makanan 4. Murid menyediakan Bekerjasama bahan-bahan yang diperlukan seperti : Tahap kognitif a) Akuarium b) Pam udara  Pengetahuan c) Makanan  Aplikasi d) Ikan e) Tumbuhan air f) Air bersih Guru meminta murid melengkapkan peta Tahap kognitif minda berdasarkan pelajaran hari ini  Pengetahuan  Kefahaman Air Makanan r Keperluan asas haiwan Udara Tempat berlindung 56 . Udara 2.

.................................................................... ............................................... ........................ Bina satu hipotesis berdasarkan eksperimen yang akan dijalankan.....SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Borang pemerhatian Bekas Hari Pertama Hari Kedua Hari Ketiga Hari Keempat A B C D Lembaran Kerja Kumpulan :............................. ............. Arahan : Jawab semua soalan Tujuan : Menyiasat keperluan asas haiwan................................................................................... 1................................................................. ________________________________________________________________ _____________________________________________ ________________________________________________________________ _____________________________________________ 57 ..................................................... ........... Nama ahli :...........

.................3............................... Pemboleh ubah yang dimalarkan(ditetapkan) .............................................................................................. .............................. iii.......................................................... Pemboleh ubah yang dimanipulasikan(diubah-ubah) ............................... ii.................................................... 4........ i.2 Pengajaran induktif berasaskan inkuiri Jerome Bruner`s menyatakan guru perlu menyediakan pelajar dengan aktiviti berpengalaman untuk menolong mereka mengenalpasti konsep dari spesifik kepada umum seperti berikut : Pendekatan Induktif Contoh-contoh pengalaman sesuatu konsep atau prinsip Penemuan serta merekabentuk sesuatu konsep atau prinsip Contoh rancangan pelajaran harian mengikut pendekatan induktif Tema Tajuk Sub Topik Tempoh Tahun Objektif Pembelajaran 58 : : : : : : Menyiasat Alam Bahan Sifat-sifat Bahan Sifat Bahan 60 minit 4 Memahami sifat-sifat bahan ............................................................................................ Pemboleh ubah yang bergerak balas(berubah) .........................................SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG 2............................................................. Nyatakan pemboleh ubah yang boleh dikenalpasti dalam eksperimen ini................ . ........................................................................................

Pemerhatian Nilai Murni : Berkerjasama Jujur 1. 1. Meramal Idea (10 minit) Mengenalpasti objek konduktor dan penebat elektrik.  Mengenalpasti bahan konduktor/penebat elektrik Pendekatan/ Kaedah/ Strategi :Pendekatan . duit syiling 10 sen. Murid mengelaskan bahan kepada 2 kumpulan konduktor dan penebat elektrik.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah Hasil Pembelajaran : PPG Pada akhir P&P. karbon pensil. Kemahiran saintifik: Mengeksperimen. para pelajar akan dapat. Kemahiran saintifik: Meramal. . Murid menyambungkan objek yang diberi dalam satu litar yang lengkap. getah pemadam dan rod kaca. pensil kayu. 2.Guru menceritakan tentang pengalaman terkena kejutan elektrik yang kecil. Mengelas Nilai murni : Kerjasama. Murid membina litar lengkap.Bersoal jawab tentang pengalaman sedia ada murid. 3. 59 Guru . 4. sudu plastik. Mengedarkan pelbagai jenis objek kepada murid. Seperti paku. kertas buku. 2. berani Pemerhatian Mengeksperimen (25 minit) bahan yang diberi dalam litar elektrik. Murid merekodkan hasil pemerhatian dalam borang yang diberi. pembaris plastik. Kemahiran saintifik: Komunikasi Nilai murni : Berhati-hati 1. Murid membuat pemerhatian tentang nyalaan mentol bagi setiap objek yang disambung dalam litar lengkap.Inkuri – penemuan Strategi – Mengeksperimen dan Perbincangan Fasa (Masa) Isi kandungan Aktiviti pengajaran & pembelajaran Catatan Set Induksi (5 minit) Mengapa terdapat jenis bahan dalam satu alat elektrik Jenis aktiviti : Bercerita .

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah Penjelasan (15 minit) . Refleksi (5 minit) Senarai bahan konduktor dan penebat elektrik 1.Bahan penebat (bukan pengalir elektrik) PPG meminta setiap kumpulan murid membentangkan hasil keputusan eksperimen. Standard Pembelajaran: 5.1 Memahami sifat-sifat bahan. ( Aras tinggi) 3.3 Mengenalpasti konduktor dan penebat Tandakan ( / ) bagi objek yang dapat menyalakan mentol.(Lampiran kerja disediakan) Lampiran 1 Standarad Kandungan: 5.Bahan konduktor (pengalir elektrik) . Guru mengukuhkan hasil dan memberi takrifan konduktor elektrik dan penebat elektrik. 2. OBJEK KEADAAN MENTOL SELEPAS DISAMBUNGKAN OBJEK MENYALA TIDAK MENYALA 60 .Murid membuat peta minda. i)Bahan konduktor ii)Bahan penebat 2. Setiap kumpulan murid memberikan kesimpulan berdasarkan hasil eksperimen masing-masing.1.

Memberi contoh tabiat yang membawa keburukan kepada kehidupan manusia 2. Berwaspada mengenai tabiat yang menganggu proses hidup Di akhir pembelajaran murid akan dapat : 1.3 Pengajaran berasaskan penyelesaian masalah – Contoh Rancangan Pelajaran Harian. Menyatakan kesan merokok terhadap paru-paru 61 Hasil Pembelajaran : .SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah Getah Pemadam PPG Pensil kayu Pembaris plastic Karbon pensil Duit Syiling 10 sen Sudu plastic Rod Kaca Paku Kertas buku 4. Tahun Masa Tema Bidang Pembelajaran Objektif Pembelajaran : : : : : 4 Bestari 60 Minit Menyiasat Alam Kehidupan Proses Hidup Di akhir pembelajaran murid akan dapat : 1.4.

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah

PPG

Fasa (Masa) Set Induksi (5 minit)

Isi Kandungan Tabiat buruk manusia

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru menyediakan beberapa keratan akhbar mengenai tabiat buruk manusia Guru memilih 3 orang murid untuk membaca berita yang disediakan dan mengarahkan murid membaca berita seperti pembaca berita ditelevisyen. (Skrip berita) Guru bertanya soalan-soalan berkaitan Contoh Soalan 1: Mengapakah murid itu dibuang sekolah? Soalan 2: Mengapakah ibu malang itu di kelar lehernya oleh anaknya? Soalan 3: Mengapakah kereta yang dipandu oleh pemuda tersebut terbabas?

Catatan KPS -Memerhati -Berkomunikasi KBKK -Menjana idea -Membandingkan dan membezakan Nilai Murni -Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling BBM Teks berita

Langkah 1 (10 minit)

Contoh tabiat yang membawa keburukan kepada kehidupan manusia

Jenis aktiviti Soal-Jawab Peta minda 1. 2. Guru menayangkan gambargambar orang merokok, minum arak dan jenis-jenis dadah. Guru menyoal murid: a) Berdasarkan berita-berita yang dibacakan adakah tabiat-tabiat tersebut baik atau buruk. Jawapan Ya buruk b) Minum arak Bina Peta Minda Tabiat-tabiat buruk

KBKK -mengumpul -mengelas KPS -berkomunikasi -pemerhatian

Nilai Murni -berfikir secara rasional

BBM Slide gambar-

62

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah

PPG gambar dari internet

Mengambil dadah 2. Guru menayangkan gambar-gambar orang merokok, minum arak dan jenisjenis dadah. Langkah 2 Menyatakan keburukan kesan merokok kepada paruparu Jenis aktiviti : ‘hands-on’ aktiviti Langkah-langkah 1. Memasukkan kapas kedalam botol air mineral. 2. Menutup tutup botol dengan plastisin 3. Tebuk lubang pada plastisin dengan menggunakan pensil. 4. Masukkan rokok ke dalam lubang yang disediakan. 5. Nyalakan rokok tersebut. 6. Memicit botol plastik menggambarkan manusia bernafas 7.Keluarkan plastisin dan rokok . 8. Buat pemerhatian terhadap kapas. Dapatan 1. Guru meminta murid merekodkan dapatan eksperimen. (contoh catatan eksperimen di bawah)

KPS -berkomunikasi KBKK -mengikut urutan -menganalisis -membanding dan membeza Nilai Murni -berkerjasama -sistematik BBM -botol plastik -kapas -rokok Gambarajah di „powerpoint‟

Langkah 3 (10 minit)

Menyatakan keburukan kesan merokok kepada paruparu

Jenis Aktiviti : Gambar 1. Guru menunjukkan gambar menggunakan komputer kesan merokok terhadap paru-paru 2. Guru menyoal murid: (a)Apakah perbezaan antara paru-paru yang ditunjukkan? Jawapan: Paru-paru elok dan rosak (b) Apakah kesan daripada tabiat tersebut terhadap manusia?

KPS -pemerhatian -berkomunikasi -meramal KBKK -Membanding dan membeza -menjana idea Nilai Murni -Berfikiran kritikal dan analitis BBM Gambar dari „powerpoint‟

63

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah

PPG

Langkah 4 (10 minit)

Kesimpulan

Jawapan: Kanser paru-paru Jenis Aktiviti: Percambahan Fikiran 1. Guru meminta murid membuat kesimpulan daripada eksperimen yang telah dijalankan. Jawapan : Merokok membahayakan kesihatan Merosakkan gigi Bau nafas dan badan Mencemarkan udara Menjejaskan kesihatan orang sekeliling 2. Guru merumuskan dari percambahan fikiran tersebut. - Mengingatkan murid supaya tidak mendekati rokok KPS -membuat inferens

KBKK -menjana idea Nilai Murni Bertanggungjawab keselamatan diri, rakan dan alam sekeliling

Langkah 5 (10 minit)

Refleksi

Jenis Aktiviti: Pertandingan melukis karikatur 1. Guru meminta murid melukis kartun “Kempen anti merokok”

BBM Kertas lukisan Pensil warna

Catatan eksperimen Warna kapas sebelum eksperimen Warna kapas selepas eksperimen

64

penggunaan sumber dan penilaian Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. Perancangan rancangan pelajaran harian perlu mengambilkira objektif pembelajaran. Ia bukan lah perlu dibaca didalam kelas tetapi perancangan rapi menolong pelajar dan guru melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran seterusnya mencapai hasil pembelajaran. anda dapat: 65 . hasil pembelajaran aktiviti pembelajaran. Ini penting bagi guru tersebut dan pelajar yang terlibat supaya proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG a) Apakah organ pernafasan yang diwakili oleh kapas ? ……………………………………………………………………………………… b) Kenapakah kapas itu bertukar warna? ……………………………………………………………………………………… c) Bagaimana eksperimen ini menunjukkan kesan merokok terhadap paru-paru? ……………………………………………………………………………………… TAJUK 5 MERANCANG RANCANGAN PELAJARAN HARIAN Sinopsis Rancangan pelajaran harian ialah perancangan guru bagi mengstrukturkan pengajaran pada hari tersebut.

aktiviti yang memberi pengalaman dan penilaian. Langkah dalam merancang rancangan pelajaran harian termasuklah menyediakan . 1. KERANGKA TAJUK-TAJUK 1. hasil pembelajaran. 66 . semester dan mingguan. e. d.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG 1. penilaian – kaedah menilai pelajar termasuklah kerja rumah. Ianya mestilah spesifik dan jelas. c. isi-isi penting – skop isi . a. penegasan.1 Merancang rancangan pelajaran harian yang mengambil kira objektif. objektif – pilih objektif umum dan khusus. kuiz dan ujian selepas pengajaran. b.2 Membina rancangan pelajaran harian menggunakan model konstruktivisme Lima Fasa Needham. buku teks dan buku rujukan. rancangan tahunan. Bagaimana menilai pencapaian objektif.1. membuat urutan penyampaian isi serta menorganisasi maklumat. bahan dan penilaian.1 Merancang Rancangan Pelajaran Harian 1.1 Langkah Perancangan Pelajaran Harian Perancangan pelajaran harian perlu merujuk kepada Kurikulum Sains Sekolah Rendah. tajuk –rujuk kepada Kurikulum Sains Sekolah Rendah. aktiviti pembelajaran – aktiviti guru dan murid diatur supaya menjadi satu . sumber.

Beliau mengarahkan pelajar untuk mengenalpasti dan menguji sampel berikut : a) Menentukan pH air b) Mengenalpasti hidupan di air c) Mengenalpasti pokok atau tumbuhan yang hidup di tepi pantai d) Menentukan jenis pasir. Seterusnya pelajar dibahagikan kepada tiga kumpulan dan tiga stesen yang berlainan . saiz pasir dan bentuk muka bumi e) Menentukan tahap kemasinan air f) Mengambil sampel tanah ( Kajian pada ekosistem pantai meliputi jarak 200 meter x 100 meter dari pantai). kemahiran saintifik & kemahiran proses sains yang terlibat Aktiviti 1 Seorang guru merancang untuk membawa sekumpulan pelajar untuk membuat kajian lapangan di satu kawasan pantai. sumber yang digunakan semasa aktiviti PPG g. kemahiran berfikir h.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah f. Pelajar dikehendaki melengkapkan jadual dibawah di tiga tempat yang berlainan: 67 Item 1)pH air 2)Hidupan di air Stesen 1 Stesen 2 Stesen 3 .

kemahiran menilai pelajar anda dan mengetahui objektif tercapai) 1. Jadual 1 Perkara Objektif (dari HSP) hasil pembelajaran (masukkan Spesifikasi ABCDS ) sumber (apakah sumber yang perlu) Isi – isi penting aktiviti yang memberi pengalaman. (Senaraikan aktiviti guru dan aktiviti murid) kemahiran saintifik penilaian (bagaimana anda akan berfikir.1.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Aktiviti 1 : Baca dan teliti aktiviti di atas seterusnya dengan merujuk kepada Huraian Sukatan Pelajaran Sains Sekolah Rendah.2 68 Bahagian Rancangan Pelajaran Harian . lengkapkan jadual 1 berikut dalam rangka untuk membuat rancangan pelajaran harian tersebut.

pemangsa dan rantaian makanan b) menghubung kait haiwan dan makanannya c) melukis rantaian makanan Isi Kandungan 69 . a.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Membina rancangan pelajaran harian dibahagikan kepada tiga iaitu input. kemahiran atau arahan menggunakan peralatan. pengetahuan sedia ada pelajar dan keperluan pembelajaran b. Proses ialah perancangan yang menyenaraikan aktiviti guru dan aktiviti murid. membina satu siratan makanan mengandungi sekurang-kurangnya enam organisma 2.Input merujuk kepada i. maklumat yang diperlukan dalam proses termasuklah. huraian bagaimana memulakan pengajaran. c. pelajar) iii. REKOD PENGAJARAN HARIAN (SAINS) Nama Guru:En Abd Hadi bin Aziz Tingkatan/Kumpulan:Tahun 5 Bidang/Tema: MENYIASAT ALAM Hijau KEHIDUPAN Tajuk Pelajaran: Jangka masa:60 minit (2 waktu) Objektif 1. bahan fizikal dan sumber yang akan digunakan. Input proses output Aktiviti 2 Teliti rancangan pelajaran harian berikut Tuliskan anggaran masa yang diperuntukkan dan apa yang pelajar perlu pelajari – isi pelajaran (out put) untuk setiap aktiviti dalam ruang yang disediakan di bawah. proses dan output. murid-murid telah mengetahui: a) istilah pengguna. perancangan masa yang diperlukan untuk setiap aktiviti apakah arahan guru untuk melakukan aktiviti. menerangkan kesan kepupusan haiwan terhadap siratan makanan. iv. Pengetahuan Perlu Ada: 1. pengeluar. ii.maklumat pelajar (umur. Output merujuk kepada apa yang pelajar perlu pelajari.

...............  Murid membanding dan membeza rantai makanan yang dibina dengan yang diperolehi melalui CD-ROM  Bina siratan makanan mengikut 70 Maklumat yang diakses dalam CD-ROM ialah . ......  Minta mereka bentukkan kumpulan mengikut rantaian makanan  Susunkan gambar berdasarkan kumpulan yang dibina dan namakan rantaian makanan mengikut habitat 3. Pencetusan Idea  Edarkan sekeping gambar kepada setiap murid.. ...................... ............. ... Penstrukturan Semula Idea  Murid mengakses maklumat melalui CD-ROM yang dibekalkan............................ .... 4............. PPG membina siratan makanan memberi definisi siratan makanan membanding dan membeza antara rantaian dan siratan makanan menghuraikan kesan kepupusan haiwan terhadap kesetabilan siratan makanan Nilai Murni  bekerjasama menjalankan aktiviti  menghargai kepentingan ekosistem  mensyukuri nikmat  luwes dan berfikiran terbuka Bahan Bantu Belajar  poster  kad gambar  kad imbasan  CD-ROM  lembaran kerja Prosedur Pelaksanaan: 1... 3....................................SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah 1............ tujuan menyusun gambar ialah ........ 2.............. ..................... Orentasi Murid memerhati dan meneliti kad gambar yang dipaparkan Proses Pengajaran & Pembelajaran Anggaran Out put Masa tujuan paparan kad gambar ialah .. 2.............................................................................................

sesuatu yang luar biasa. minat dan motivasi murid Menjurus kepada tajuk dan isi pelajaran hari itu Pertunjukan Filem dan video.2 & CD TS : 71 . Menarik perhatian. Refleksi Murid menyatakan:  Kepentingan siratan makanan  Kepentingan kepada ekosistem dan kemandirian hidupan PPG 1.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah habitat berkenaan 4. soalan SPS: LR: picture 1. 5. tugasan. analogi. rajah menunjukkan tujuan serta contoh aktiviti pengajaran yang sesuai pada setiap fasa pengajaran konstruktivisme 5 – Fasa Needham. bercerita. Fasa Pengajaran ( masa ) Orientasi (5 minit) Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Menimbulkan minat dan menyediakan suasana. penyelesaian masalah. demonstrasi.2 Pembentukan Rancangan Pelajaran Harian Dalam menyediakan rancangan pelajaran harian sains menggunakan model konstruktivisme Lima Fasa Needham. Aplikasi Idea  Ramalkan apa yang berlaku jika salah satu orgnisma dalam siratan pupus  Ramalkan apakah yang berlaku jika siratan makanan kumpulan pupus.

2 & CD TS : (Objective 1) (Objective 2) (Objective 3) Worksheet 2 .konsep and persembahan. peti surat. POE.2 & 3) Poem (Objective 1. idea-idea pengkodan Step 2 perlu diperbaiki. (Objective 1. Penilaian Aplikasi idea – Mengaplikasi idea Menulis laporan individu (10 minit ) dalam situasi menerusi tugasan projek berbeza SPS: LR: picture 1. Perkembangan demonstrasi. pemetaan Mengenalpasti idea konsep dan persembahan. akan Perbincangan dalam Step 3 dikembangkan atau kumpulan kecil. demonstrasi. memeriksa tugasan . cadangan aktiviti 72 . Perbincangan dalam kumpulan kecil dan ii. bacaan. Pendedahan persembahan. nota peribadi. IAI. dan konflik. Ringkasan. POE Pertunjukan filem dan i. input guru. pengulangan titik utama.2 & 3) Refleksi (5 minit) Untuk menampung sesuatu idea yang diperolehi kepada idea-idea saintifik. terdahulu Penstrukturan Untuk merealisasikan Main peranan Role play Idea kemunculan ideaKerja lapangan Field trip (40 minit) idea alternatif yang Membina sistem Step 1 wujud.2 & CD TS : (loc 1 @ 2 @ 3) SPS: LR: picture 1. idea saintifik. Penjelasan dan video. Eksperimen. idea-idea baru Menguji keesahan ideaidea baru iv. kepada idea-idea Perbincangan. sedia ada murid Membincangkan perbendaharaan kata Supaya murid dan dalam sains dan tekaan guru sedar idea intuitif.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah Fasa Pengajaran ( masa ) Pencetusan Idea (10 minit) Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran PPG Catatan Perbincangan dalam kumpulan kecil. 3 & 4. projek dan iii. pertukaran idea-idea penyelesaian masalah. pemetaan diganti dengan idea. Pautan kognitif Penulisan laporan mengenai kerja projek individu. kumpulan perbincangan.

Analisa kesilapan jika ada. Objektif – penulisan objektif tidak selaras dengan isi pelajaran dan aktiviti pelajar.tidak selaras dengan objektif Aktiviti 4 Cik gu Ros mengajar sains tahun 4 menggunakan rancangan pelajaran harian dibawah. Apakah objektif. Aktiviti pelajar. b. d.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah Fasa Pengajaran ( masa ) Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran selanjutnya Pautan Sosial Bina kepuasan dalam pencapaian dan pengukuhan positif PPG Catatan Aktiviti 3 Pilih satu tajuk dari Kurikulum Sains Sekolah Rendah.2 dan bina satu rancangan pelajaran harian . e. Penilaian – penilaian pelajar tidak selaras dengan objektif pembelajaran. 73 . arahan guru dan aktiviti pelajar dalam rancangan pelajaran hariannya. bahan. Arahan guru – tidak sesuai dengan aras kognitif pelajar. 1. pilih aktiviti dari rajah 1. Bahan –penggunaan bahan tidak sesuai dengan aktiviti pelajar.3 Kesilapan Dalam Rancangan Pelajaran Harian Dalam pembentukan rancangan pelajaran. c. kesilapan yang biasa guru pelatih lakukan adalah: a. penilaian.

Gambar makanan.2 Memahami keperluan asas haiwan Hasil Pembelajaran:  Menyatakan keperluan asas haiwan  Memberikan hujah mengapa haiwan perlukan makanan.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG RANCANGAN PENGAJARAN CIK GU ROS Kelas : 4 BESTARI Tema : Menyiasat Benda Hidup Bidang Pembelajaran : 1. Gambar-gambar haiwan . air. Kad-kad Perkataan. Klip Video. (Berkomuni 1. G: Sekarang . Carta. Guru bertanyakan soalan kepada murid selepas tayangan 1. Memerhati 2. udara dan tempat perlindungan Tempoh : 1 hour Kehahiran Saintifik : 1. lembaran lagu. Guru memainkan CD yang menunjukkan beberapa orang kanak-kanak dengan haiwan peliharaan masingmasing 2. Kita akan menonton tayang dari CD rakan anda dengan haiwan peliharaan masing-masing G: Apakah yang awak Nampak dalam gambar ?Namakan 74 . Keperluan asas benda hidup Objektif Pembelajaran : 1. Langkah/ AKTIVITI Pendahulua n (5 minit) ISI KANDUNG AN Untuk menarik perhatian murid (Memerhati) PROSEDUR AKTIVITI GURU CATAT AN Langkah 1 (10 minit) Namanama haiwan. Berkomunikasi Kemahiran manipulative : Mengendalikan haiwan dengan betul Nilai Murni : Cinta dan perihatin Sumber BBM : Cd-Rom Sains Tahun 3. air. udara dan tempat perlindungan yang berbeza Lembaran tugasan. Tag biru. Guru menayangkan kad gambar haiwan dan meminta student G:Selamat pagi semua M: Selamat pagi Cikgu.

Pupils say out sentences pertaining to the 75 . Kami menggunakan ia setiap hari dalam kehidupan kita. Dan lekatkan di papan hitam. air. Murid mengenalpasti keperluan asas haiwan dan bandingkan dengan keperluan asas bagi manusia 3. 2. Meramal) 1. dating ke depan dan ambil sekeping kad dan lekatkan pada papan hitam ( Guru melibatkan aktiviti kepada murid lain ) Ali : (Ali melekatkannya) Adakah iannya betul cikgu? G : Ya. Guru menanyakan murid tentang pelajaran lepas seperti keperluan asas bagi manusia PPG haiwan-haiwan. M : Ia semuanya penting bagi setiap individu G: Menakjubkan . udara dan tempat tinggal. iaitu keperluan asas bagi manusia G: Ali. 2. Guru meminta beb erapa orang murid mengambil kad-kad yang diletakkan di atas meja. Guru meletakkan carta pada haiwan dan keperluan asas mereka di papan hitam. Guru melakukan sumbang saran untuk menguji murid tentang sebabsebab mengapa haiwan memerlukan makanan. G: Mengapa anda fikir bahawa haiwan memerlukan ……. G: Kini anda boleh memberi saya Pengemban gan 2 (15 minit) Mengnalpas ti keperluan asas bagi haiwan. udara dan tempat perlindunga n (Berkomuni kasi. 3. M: Kucing. betul. (Guru menunjukkan pula dengan kadkad imbasan lain) Bolehkah kamu ingat tentang apa yang anda belajar semalam? M : Ya. 2.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah kasi and Memerhati) mengenalpasti haiwan-haiwan tersebut. 1.. (Berkomuni kasi) Pengemban gan 3 (20 minit) Memberika n hujah mengapa haiwan perlukan makanan. air. Bahan tersebut sangat berguna dan penting untuk semua makhluk hidup. G : Bagus.

Pussy Cat Pussy Cat 2x Where do you live. Murid menyebut ayat-ayat yang berkaitan dengan keperluan asas haiwan. saya akan mengedarkan lirik lagu. Mari kita membaca lirik bersama-sama. I need freshly fried fish water and milk Pussy Cat 2 x What did you do.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah animals‟ basic needs. Ahmad : Air G: Bagus. Guru menyanyikan bersama-sama murid beberapa contoh keperluan asas haiwan. Sekarang mari kita menyanyi lagu bersama-sama. Murid membaca jalur-jalur potongan ayat yang dikemukakan oleh guru. 76 . 5. (Selepas membaca guru menyanyi untuk kelas). 4. I live in a basket full of frills Pussy Cat 2 x What did you need. Mengapakah awak fikir air adalah penting kepada benda hidup M : Ianya member tenaga untuk kita mandiri. Frighten a little mouse under the chair Pussy Cat 2x Where did you go. I went to the kitchen to look for some food. Guru mengedarkan lirik lagu kepada murid untuk dinyanyikan bersama. (Guru meneruskan penjelasan tentang keperluan asas lain bagi hidupan kepada murid-murid secara terperinci) G: Sekarang. 2. PPG Penutup (10 minit) Kesimpulan 1.

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG TAJUK 6 MENULIS RANCANGAN PELAJARAN HARIAN SINOPSIS Rancangan pengajaran ialah rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran untuk dilaksanakan oleh guru di dalam bilik darjah dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan. Rancangan Pengajaran Harian merupakan satu rekod khas yang 77 .

Membezakan objektif pengajaran dan hasil pembelajaran b. pentaksiran dan refleksi di dalam penulisan rancangan pengajaran harian.Rancangan Pengajaran Harian ini dibina sebagai panduan para guru untuk mengajar dengan lebih sistematik dan efektif serta mampu untuk mencapai apa yang diobjektifkan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran kelak. KERANGKA TAJUK-TAJUK 78 . Memberikan contoh-contoh pentaksiran yang sesuai di dalam penulisan rancangan pengajian harian d. HASIL PEMBELAJARAN a. Menunjukkan aktiviti yang sesuai dengan proses pengajaran dan pembelajaran dalam penulisan rancangan pengajaran harian c.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG disediakan lebih awal oleh guru sebelum menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran. Menulis refleksi yang sesuai selepas proses pengajaran dan pembelajaran. aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Di dalam modul ini ia menerangkan objektif pembelajaran dan hasil pembelajaran.

0 Objektif pengajaran &pembelajaran dan hasil pembelajaran Aktiviti-aktiviti pembelajaran Pentaksiran Refleksi * Rujuk Kurikulum Sains Sekolah Rendah Aktiviti : Jawab soalan berikut dan hantar kepada pensyarah anda melalui OLL dan simpan dalam folio sebagai bukti a.0 3. d. Menunjukkan bagaimana fius 1. Bina satu RPH berdasarkan model 5 fasa Needham e. 1. b. guru harus dapat meramalkan beberapa tindakbalas pelajar yang mungkin muncul dalam sesi pelajaran itu berikut adalah beberapa contoh Objektif Pengajaran Objektif Pembelajaran 1. Tulis satu hasil pembelajaran yang sesuai dengan komponen-komponen yang anda kehendaki. Bincang dalam kumpulan dan tulis refleksi kekuatan dan kelemahan RPH anda.Cuba menjalankan eksperimen dapat menyelamatkan rumah. Huraikan bagaimana anda menilai pelajar anda.0 Perbezaan Objektif Pengajaran dan Hasil Pembelajaran Untuk merancang objektif pembelajaran.0 2.bebankan satu fius dalam satu litar 79 . Baca dengan teliti antiviti P & P dalam modul ini dan pilih yang sesuai dengan hasil pembelajaran anda.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG KANDUNGAN ISI Menulis Rancangan Pelajaran 1.0 4. Rujuk HSP dan pilih satu hasil pembelajaran untuk 1 jam pengajaran harian. c.

dan apa yang perlu dirancang untuk mengajar.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah rumah menyebabkan fius terbakar.2 Objektif dan hasil pembelajaran dalam kurikulum sekolah rendah Objektif Hasil pembelajaran 80 . prinsip-prinsip 4.1 Perbezaan Di antara Objektif dan Hasil Pembelajaran? ( Sila rujuk interaksi 1 ) Objektif Objektif menyatakan apa yang Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran menyatakan apa yang pelajar tahu dan boleh buat atau jangkaan apa yang guru perlu buat yakni apa yang perlu diajar. Cuba mencari kedudukan logam membaca jadual berkala secara kala dan kumpulan 4.Mempelajari bagaimana 3. PPG 2. Cuba menanam /mencambahkan diperlukan bagi percambahan biji biji kacang hijau benih. 1. bukan penyataan akhir pendidikan. Mengajar elektromagnet.Menentukan syarat-syarat yang 2.Cuba membentuk satu sistem yang boleh membunyikan jika seseorang melalui tempat itu 1. pelajar tahu dan boleh buat setelah mengikuti kursus pengajian mereka. 3.

1.  Ciri-ciri hasil pembelajaran yang baik Meliputi ilmu.3. kemahiran. Mengetahui apa yang perlu diubah. menguruskan pembelajaran mereka. Memastikan pelajar Menentukan senarai topik. generalisasi atau kandungan unsur-unsur lain dalam kursus pengajian dan mata pelajaran. Menyediakan panduan dalam penggubalan dan rekabentuk kurikulum dan instruksi kurikulum yang meliputi kandungan dan perlakuan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Merancang ke arah memperbaiki mutu pendidikan dan keberkesanan institusi.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Objektif dibina untuk: Hasil pembelajaran dibina untuk: Memastikan perubahan perlakuan dalam diri pelajar. Memperbaiki dan mempertingkatkan kualiti pembelajaran. Menjadikan apa yang diajarkan dan dipelajari itu intentional. Menyediakan akauntibiliti kepada konstituen luar. Mengetahui di mana sumber manusia boleh dilaburkan. konsep. Menilai prestasi pelajar daripada segi apa yang pelajar tahu dan boleh buat di akhir kursus pengajian. dan sikap yang diperlukan dan signifikan untuk kerjaya masa depan pelajar. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 81 .

Memperlihatkan prinsip-prinsip ekuiti dan keadilan. dan ada peruntukan bagi pelajar yang berbeza. pendidik. dan masyarakat. Pembinaan hasil pembelajaran Cara Menulis Hasil Pembelajaran ( RUJUK INTERAKSI 1 ) Cara menulis hasil pembelajaran boleh dibuat mengikut klasifikasi kemahiran kognitif Bloom.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG  Mewakili peringkat prestasi minimum yang diperlukan untuk seseorang pelajar itu lulus kursus pengajian.4.  Realistik dan boleh dicapai oleh pelajar lepasan sekolah menengah (post. 1.     Boleh diverifikasikan dan diukur. Memperlihatkan kebolehpindahan ke dalam pelbagai konteks.secondary). Peringkat kemahiran kognitif berdasarkan Kategori Bloom Taksonomi ini sesuai digunakan untuk membina hasil pembelajaran dengan menggunakan perlakuan berkaitan (related behaviors) yang terdiri daripada kata kerja aktif seperti yang berikut: Kategori Definisi Perlakuan Berkaitan (Related Behaviors) 82 . Difahami oleh pelajar.  Menggambarkan keperluan masakini dan jangkaan masa depan dalam tempat kerja. majikan.

menukar (convert). memadankan (match). memparafrasa (paraphrase). mengaitkan (relate). menggunakan (use) 83 . menghurai (describe).bahan yang dipelajari dalam situasi baru yang konkrit Mengaplikasi (apply). mengingat kembali (recall) memilih (select). memberikan contoh (give example). mengilustrasi (illustrate). meringkas (summarize). menggunapakai (make use of). menggunakan atau menggantikannya PPG Mendefinisi (define). menemuduga (menemuduga). meramal (predict). menganotasi (annotate). mengira (calculate). menerapkan (adopt). menerangkan (explain). memanipulasi (manipulate). menunjukkan (point to). menyenaraikan (list). mengumpul (group). mengkonstruk (construct). menyatakan (state) Pemahaman Memahami sesuatu Meminda (alter). mengeneralisasi (generalize). menyelesaikan (solve). menghimpun (collect). mendiagram (diagram). mengenalpasti (identify). menilai semula (review). menterjemah (translate) (Comprehension) yang telah dihubungkaitkan tanpa keperluan mengaitkannya kepada apa jua yang lain Aplikasi (Application) Menggunakan konsep umum untuk menyelesaikan masalah dalam situasi tertentu. mentafsir (interprete). mengambilkira (account for). menemukan (discover). membuat kesimpulan (infer). melabelkan (label). menggunakan bahan.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah Pengetahuan (Knowledge) Mengingat atau mengingat semula sesuatu tanpa memahami. menghafaz (memorize). menunjukkan (show). mengubah (change).

permainan. demonstrasi. mengasingkan bahagian. melihat perbezaan (distinguish). simulasi-main peranan. eksperimen. membanding (compare). menunjukkan (point out). mendiagram (diagram). kuiz. koperatif. mungkin memfokuskan pengenalpastian bahagian-bahagian atau analisis perkaitan antara PPG Menganalisis (analyse). 84 . membaca. kajian lapangan. perbincangan kumpulan kecil @ besar (brain storming). membahagikan (subdevide) atau pengiktirafan organisasi prinsipprinsip 2. kerja kumpulan. membedah (dissect). IAI dan petisurat. memisahkan (separate). menggariskan (outline). penyoalan. projek. menunjukkan pertentangan / pertentangkan (contrast).SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah Analisis (Analysis) Memecahkan sesuatu ke dalam bahagianbahagian. bercerita. latih tubi. mengenalpasti (identify). mengilustrasikan (illustrate). (sort).0 Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Pilihan aktiviti ialah kuliah. Anda boleh juga memilih aktiviti dalam model pengajaran inkuiri. POE.bahagian. membezakan (differentiate). menyanyi. jigsaw. penerokaan. memilih (select). membuat kesimpulan (infer).

Contoh :guru menyemak lembaran kerja yang diberikan dan mengarahkan murid-murid untuk melakukan pembetulan jika terdapat kesilapan. DEFINISI: Latih tubi ialah pengulangan fakta-fakta dalam meningkatkan kecekapan tentang apa yang telah diajar ia bertujuan untuk mencapai tahap kemahiran atau untuk melekatkan sesuatu perkaitan supaya ia menjadi lebih kekal dalam ingatan TUJUAN: . LANGKAH :  Guru memberikan penerangan tentang topik yang dipelajari.(Menyiasat Alam Bahan Tahun 4) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami ciri-ciri bahan.  Guru menyediakan lembaran kerja kepada murid-murid. LATIH TUBI. 85 . Contoh: Guru memberikan lembaran kerja kepada murid-murid berkenaan bahan yang boleh dan tidak boleh mengalirkan arus eletrik iaitu beberapa soalan obkjektif. PPG 1. Kaedah menjawab soalan latih tubi secara berterusan membantu mengekalkan maklumat yang diproses oleh otak ke dalam memori dalam jangka waktu yang lebih lama TAJUK: Ciri-ciri bahan.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah Berikut adalah contoh-contoh aktiviti. Contoh : Guru memberikan penerangan tentang bahan yang mengalirkan arus eletrik dan bahan yang tidak mengalirkan arus eletrik.  Guru mengadakan penilaian.

suis dan bateri.wayar penyambung. TAJUK: ELETRIK ( TAHUN 5 ) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami litar sesiri dan selari.DEMONSTRASI. Contoh: Guru menyediakan mentol.  Guru melakukan demonstrasi di hadapan murid-murid. TUJUAN:  Untuk memberikan pemahaman kepada pelajar sebelum mereka mencuba atau membuat sendiri sesuatu aktiviti tersebut.  Dapat menjimatkan masa guru. 86 . Contoh: Guru membina litar selari dan sesiri di hadapan murid-murid.  Pelajar akan lebih berkeyakinan dalam melakukan aktiviti.  Guru dapat mengurangkan kesilapan yang dilakukan oleh pelajar jika telah menunjukkan cara yang betul terlebih dahulu. LANGKAH:  Guru menyediakan peralatan demonstrasi kepada murid-murid.  Guru memberikan penerangan berkaitan dengan demontrasi.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG 2. DEFINISI: Kaedah ini digunakan oleh guru sewaktu menjalankan pengajaran yang memerlukan pelajar menguasai sesuatu kemahian terlebih dahulu sebelum aktiviti sebenar dapat dijalankan.

3. TAJUK: BUMI. LANGKAH:  Guru perlu memilih satu situasi yang berunsur masalah dan terangkan dengan jelas.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Contoh: Guru menerangkan symbol bagi setiap komponen yang digunakan di dalam litar. 87 . Simulasi adalah suatu situasi pembelajaran dalam keadaan terkawal dan sengaja diwujudkan menyerupai situasi sebenar bertujuan menjalankan aktiviti penyelesaian masalah. Teknik simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar dan memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi menyelesaikan masalah.  Pelajar dapat menjalankan aktiviti pembelajaran dengan cara melakonkan sesuatu peristiwa secara berpura-pura.  Aktiviti ini dapat menjadi sumber motivasi kepada pelajar kerana penglibatan mereka yang meluas.  Guru memberikan arahan seterusnya kepada murid-murid.bulan dan matahari. TUJUAN:  Dapat menggabungkan pelbagai kemahiran seperti kemahiran lisan. BULAN DAN MATAHARI (TAHUN 5) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami pergerakan bumi.SIMULASI. DEFINISI. Contoh: Guru mengarahkan murid untuk membina litar sesiri dan selari serta melukis gambar rajah litar yang dihasilkan. mencatat.menulis dan membuat keputusan.

bulan turut berputar pada paksinya. Bulan dan Matahari untuk di lakonkan oleh murid-murid agar murid-murid dapat melihat dengan jelas situasi pergerakan yang berlaku di orbit. Contoh: Guru menerangkan kepada pelajar bahawa.Pelajar yang berlakon sebagai bulan pula akan beredar mengelilingi bumi.  Guru mengadakan perbincangan dan rumusan selepas simulasi.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Contoh : Guru memilih tajuk Bumi.Guru juga menerangkan bahawa sewaktu mengelilingi bumi. ia turut berputar pada paksinya dlaam kitaran 24 jam . Contoh : Guru mengarahkan 3 orang pelajar untuk tampil ke depan dan berlakon sebagai bumi. sewaktu bumi beredar mengelilingi matahari. 88 DEFINISI . Contoh: Matahari akan tetap pada kedudukannya manakala pelajar yang mewakili bumi akan beredar mengelilingi matahari.  Guru menetapkan peranan berdasarkan watak-watak dan memilih murid yang sesuai untuk melakonkan watak tersebut. bulan dan matahari  Guru memberikan arahan kepada murid.

Contoh : Murid-murid diarahkan untuk berjalan di kawasan sekolah dan memerhatikan siratan makanan di kawasan padang. Contoh: Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan kecil. 89 .taman sains dan pasu bunga serta merekodkan penemuan mereka.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah 4.KAJIAN LAPANGAN. (TAHUN 5) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Mensintesis rantaian makanan untuk dijadikan siratan makanan. PPG TAJUK: RANTAIAN DAN SIRATAN MAKANAN. LANGKAH-LANGKAH:  Guru memberikan arahan kepada pelajar untuk membentuk kumpulan.  Guru membuat rumusan tentang hasil pemerhatian murid. Contoh: Murid-murid diarahkan untuk kembali ke kelas serta membentangkan hasil dapatan bagi setiap kumpulan. kolam .  guru memberikan arahan kepada murid untuk bergerak ke kawasan kajian.

Pelbagai cara perbincangan yang boleh dilakukan seperti perbincanagn secara kelas.  Pelajar digalakkan untuk memberi pendapat dengan bersistematik. DEFINISI Teknik perbincangan melibatkan aktiviti perbualan di antara guru dengan para pelajarnya di dalam kelas.perbahasan.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG 5. forum dan sebagainya. Contoh: Murid-murid diarahkan untuk menyatakan kegunaan tenaga dalam kehidupan mereka dan berbincang dalam kumpulan tentang punca-punca tenaga. Contoh: Guru mencetuskan idea dengan bertanya kepada murid-murid apakah bentuk tenaga yang mereka ketahui. TUJUAN  Melatih para pelajar memberikan pendapat mengenai sesuatu topik yang ditetapkan .kumpulankecil (buzz). rakan TENAGA (TAHUN tidak OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami kegunaan tenaga.  Pelajar dapat didisiplinkan supaya mendengar dan menghormati pendapat rakanTAJUK:yang lain walaupun 5) bersetuju dengan pendapat tersebut. 90 .PERBINCANGAN.  Dapat melatih pelajar mengeluarkan pendapat yang bernas dalam bahasa yang teratur dan mudah difahami oleh orang lain. LANGKAH :  Guru bertindak sebagai pembimbing.  Guru bertindak sebagai fasilitator Contoh: Guru membuat kesimpulan bahawa matahari adalah sumber utama untuk tenaga.

DEFINISI: Penekanan terhadap interaksi sosial dalam situasi pengajaran pembelajaran telah membawa kepada perkembangan teknik pengajaran kumpulan. Contoh: Guru membahagikan murid kepada 2 kumpulan.  91 Guru memberikan bahan-bahan yang diperlukan untuk perbincangan.  Guru membahagikan murid-murid ke dalam kumpulan masing-masing. Contoh: guru memilih tajuk Menyiasat Alam Bahan. .SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG 6. LANGKAH:  Guru memilih tajuk yang sesuai dan melibatkan murid-murid di dalam perbincangan .cecair dan gas. TUJUAN:  Menggalakkan penglibatan pelajar dalam pembelajaran  Pelajar akan mengalami variasi situasi yang luas semasa pembelajaran sebenar  Dapat mengaitkan hubungan yang terdapat antara prinsip baru dankonsep yang telah dipelajari untuk menjadikan satu hubungan yang bermakna. TAJUK: MENYIASAT ALAM BAHAN (TAHUN 5) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami yang bahan wujud dalam bentuk pepejal.PENGAJARAN KUMPULAN.

7. Memahami Eksperimen ialah proses terancang yang linear untuk menguji satu atau beberapa hipotesis yang dapat menerangkan masalah atau fenomena alamiah yang dikaji TUJUAN. 92 . TAJUK : MENYIASAT KUASA DAN TENAGA. X.EKSPERIMEN. pembalut aluminium.Guru mengarahkan setiap kumpulan berbincang dan membentangkan hasil dapatan mereka. Y.  Guru menyediakan peralatan untuk eksperimen. Contoh : Guru menyediakan cermin. Contoh: Guru mengarahkan murid untuk mengukur kelajuan cecair yang mengalir dalam masa 1 saat sambil diawasi guru.  Guru mengarahkan pelajar untuk merekod penemuan. iaitu:  Guru menyebabkan perubahan dalam aktiviti eksperimen. LANGKAH-LANGKAH : menguji hipotesis bahawa pembolehubah tidak Tujuan eksperimen ialah untuk bersandar.memilih tajuk yang sesuai bagi pembolehubah bersandar.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Contoh:Guru memberikan 2 bekas yang mengandungi air dan minyak kepada setiap kumpulan. Contoh : Guru memilih tajuk pantulan cahaya dan menerangkan hukum pantulan cahaya iaitu.  Guru mengawasi perbincangan pelajar. ( TAHUN 5) OBJEKTIF PEMBELAJARAN :DEFINISI: bahawa cahaya boleh dipantulkan. Jika X. cahaya bergerak dalam garis lurus akan dipantulkan apabila terkena permukaan objek yang rata. jadi Y.

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Contoh: Pelajar melukis gambar rajah sinar untuk menunjukkan pantulan cahaya di dalam aktiviti di atas.BERCERITA. minat dan kesediaan pelajar.  Dapat menarik perhatian pelajar untuk belajar TAJUK : KEPERLUAN ASAS HAIWAN (TAHUNkepada kanak-kanak. DEFINISI: Kamus Dewan: cerita adalah jalinan dan susunan mengenai kejadian dan hal-hal yang berlaku sama ada benar ataupun merupakan khayalan pencerita sahaja. 93 . TUJUAN:  Guru dapat menjalankan sesuatu aktiviti pengajaran dengan berkesan. Contoh: Guru merumuskan bahawa cahaya akan dipantulkan apabila terkena permukaan yang rata.  Guru membimbing pelajar untuk berbincang tentang hasil dapatan eksperimen. 11. Bercerita pula bermaksud satu kaedah mengajar yang membolehkan guru menyampaikan isi pelajarannya melalui teknik bercerita. LANGKAH:  Guru memilih cerita yang sesuai dengan peringkat umur.  Dapat menyemai kemahiran berkomunikasi 4)  Guru dapat menimbulkan keyakinan dalam diri kanak-kanak. OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Memahami bahawa haiwan mempunyai keperluan asas. Contoh:Guru bercerita tentang Sang Kancil dan Buaya.

mengapa Buaya ingin makan Sang Kancil?  Guru mengadakan sesi penilaian setelah sesi bercerita. TAJUK: INTERAKSI ANTARA HIDUPAN (TAHUN 6) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami tanggungjawab manusia dalam melindungi haiwan yang terancam.  94 Guru meminta murid-murid untuk mengumpulkan maklumat. 8. Contoh: Guru memiilih tajuk Interaksi Antara Hidupan.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG  Guru perlu memastikan semua pelajar bersedia mendengar cerita. TUJUAN:  Memberi pengalaman kepada pelajar  Pelajar dapat mengembangkan potensi diri  Untuk mengukuhkan kemahiran yang baru dikuasai. Contoh:Guru menerangkan bahawa. Contoh: Guru bertanya . setiap haiwan memerlukan makanan untuk hidup. DEFINISI: Pelajar melakukan sendiri aktiviti pembelajaran dengan penuh minat dan perhatian dalam sesuatu situasi.Murid-murid diarahkan untuk mengenalpasti keperluan asas haiwan selain dari makanan. .PROJEK. LANGKAH:  Guru memberikan satu tajuk yang telah dipilih untuk dijadikan projek.

95 .JIGSAW - DEFINISI. Contoh: Guru mengarahkan pelajar membina buku skrap daripada maklumat yang dikumpulkan.  Guru mengarahkan murid-murid untuk mereka sesuatu berdasarkan maklumat yang dikumpulkan. Contoh : Guru memilih tajuk Bumi. BULAN DAN MATAHARI (TAHUN 5) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami pergerakan bumi. LANGKAH:  Guru mengajar topik yang dipilih. 9. TUJUAN.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Contoh:Guru meminta pelajar untuk mencari maklumat tentang haiwan yang hampir pupus dan mengumpulkan gambar haiwan tersebut. Bulan dan Matahari untuk di ajar dengan menunjukkan video tentang pergerakan bumu.  Guru menetapkan beberapa kumpulan di dalam kelas.bulan dan matahari. - TAJUK: BUMI. Dapat mewujudkan semangat saling bekerjasama dan saling bergantungan di dalam kumpulan. Salah satu pembelajaran secara koperatif yang melibatkan semua pelajar. bulan dan matahari.

Contoh: Guru memberikan peneguhan positif seperti pujian apabila pelajar berjaya memberikan jawapan yang tepat.samaada secara individu atau kumpulan. TAJUK: MAGNET (TAHUN 3) TUJUAN: OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Setiap magnet mempunyai kekuatan yang berbeza. . DEFINISI: Koperatif: bekerja bersama-sama bagi mencapai sesuatu objektif yang ditetapkan bersama.KOPERATIF. Pembelajaran koperatif: Merujuk kepada penggunaan kaedah kumpulan-kumpulan kecil bagi memaksimakan hasil pembelajaran. Contoh: Pelajar berbincang tentang pergerakan bumi pada paksinya dan pergerakan bumi mengelilingi matahari di dalam kumpulan pakar.kerjasama dan lain-lain.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Contoh: guru memberi nombor kepada setiap pelajar dan mereka berkumpul mengikut nombor masing-masing. 12.  Guru memberikan peneguhan kepada pelajar. Contoh: Wakil pelajar dari kumpulan pakar akan kembali ke kumpulan mereka dan memberi penerangan tentang pergerakan bumi mengelilingi matahari dan putaran bumi pada paksinya.  Guru memberikan kuiz kepada pelajar. Contoh : Guru memberikan lembaran kerja untuk dijawab oleh pelajar.  Pelajar kembali ke kumpulan masing-masing berbincang dan mengajar ahli kumpulan mereka.  Pelajar berbincang dalam kumpulan pakar.Untuk menghasilkan pencapaian dan produk yang tinggi. 96 Dapat memupuk sifat penyayang. .

 Murid-murid sedar akan peranan masing-masing. TUJUAN: Membolehkan pelajar mendapat jawapan atau membuat kesimpulan daripada soalan-soalan atau permasalahan-permasalahan yang dikemukan melalui pengumpulan data dan pengujian hipotesis. Contoh: Setiap kumpulan dibekalkan dengan magnet yang berbeza bentuk serta beberapa klip kertas. 13. DEFINISI: Merangkumi segala proses soal selidik bagi mendapatkan jawapan daripada soalan-soalan atau masalah yang dikemukakan. PPG Contoh: Guru menerangkan kepada pelajar tentang jenis-jenis magnet dan kekuatan magnet.  Guru membahagikan kelasnya kepada kumpulan-kumpulan kecil. 97 .SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah LANGKAH-LANGKAH:  Guru memulakan pengajaran secara kelas. INKUIRI PENEMUAN. LANGKAH:  Guru menyediakan peralatan kepada murid-murid. TAJUK: ELETRIK ( TAHUN 5 ) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami litar sesiri dan selari. Contoh: Murid merekodkan hasil dapatan mereka di dalam lampiran yang telah disediakan olah guru.

Peringkat rendah.  Guru menerangkan langkah-langkah kajian dengan terperinci.suis dan bateri. Contoh: Guru menerangkan symbol bagi setiap komponen yang digunakan di dalam litar.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Contoh: Guru menyediakan mentol. TUJUAN:  Dapat meningkatkan kemahiran psikomotor dan kemahiran sosial dalam kalangan pelajar. Menggalakkan interaksi positif dan menyatukan pelajar yang mempunyai pengalaman dan potensi berlainan.wayar penyambung. Contoh: Guru memantau setiap langkah yang diambil oleh pelajar dalam membina litar sesiri dan selari.  Guru mengawasi pelajar dalam setiap peringkat. 15. Contoh: murid perlu mengkaji bagaimana litar sesiri dan selari dibina. 98 . DEFINISI: Bermain dapat mengembangkan kemahiran belajar di kalangan pelajar (Froebel).  Guru berbincang dengan murid tentang objektif diadakan kajian tersebut.BERMAIN.permainan tertumpu kepada jasmani tetapi pada peringkat lebih tinggi ia lebih tertumpu kepada latihan minda.   Dapat menimbulkan perasaan gembira kepada pelajar.

LANGKAH:  Guru memilih aktiviti permainan yang sesuai dengan keupayaan pelajar.  Memastikan aktiviti permainan tersebut memberi faedah kepada pelajar.Guru mengarahkan murid untuk menyusun turutan gambar haiwan daripada anak kepada dewasa. Contoh: Guru mengedarkan kepingan gambar kepada setiap kumpulan dan memberi penerangan tentang permainan “Jigsaw Puzzle”.Guru mengarahkan murid untuk mencantumkan gambar tersebut dan menamakan haiwan yang terdapat pada gambar. Tujuan Pentaksiran     Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran Memperbaiki pengajaran pembelajaran Pentaksiran pencapaian objektif pengajaran  Pentaksiran secara pemerhatian.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG HAIWAN (TAHUN 2) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami haiwan juga turut membesar seperti manusia. 3.0 Pentaksiran Menentukan prosedur pentaksiran pencapaian   Tentukan bagaimana guru mentaksir pencapaian objektif pengajaran Nilai keberkesanan penggunaan media.  Penerangan tentang permainan perlu diberikan sebelum aktiviti dimulakan. Contoh: Guru menerangkan kepada murid-murid bahawa haiwan turut mengalami proses tumbesaran seperti manusia. Rumusan Pentaksiran 99 . material dan peranan guru sebagai fasilitator. Contoh: Guru memilih permainan Jigsaw Puzzle. lisan dan penulisan.

100 . manakala produk pula melibatkan pengetahuan. Ulang kaji kandungan tajuk ini pada akhir bab ini / …………. 9. 18. Proses pendidikan pula melibatkan operasi. 12.. 8. 7.. 17. Tidak cukup peluang untuk murid melakukan …… semasa pengajaran. Ulangkaji topik / konsep ini dengan murid yang lemah. 11. untuk membantu murid lebih memahami …………. bukti dan prestasi. Gembira dengan maklum balas murid pada hari ini. 2. Cari jalan untuk memasukkan lebih murid dalam aktiviti dalam kelas. 14. dapatan dan hasil. Perlu memikirkan kaedah berbeza untuk mengawal kebisingan. 4. 6.. Masukkan sebahagian kandungan dalam kerja rumah pada minggu hadapan Sebahagian murid tidak faham. Periksa sama ada murid membawa …. 10. Perlu mengajar dengan cara yang lain dalam P&P akan datang. Kerja rumah disiapkan oleh semua murid. Cari lebih banyak contoh …. Saya perlu bertanya lebih banyak soalan yang terbuka. 3. 1. Perlu memberikan lebih masa untuk aktiviti ini untuk membantu murid berpindah kepada tugasan baru. Lebihkan soalan mencabar dalam P&P akan datang. kemahiran dan nilai. 15. 13. Maklumat meliputi hal berkaitan topik.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah     PPG Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. 5.. Pengajaran yang baik. ke dalam kelas. Penghakiman melibatkan hal-hal seperti pertimbangan dan pencapaian aspek pendidikan. Gunakan kerja secara berkumpulan untuk mengulang kaji. Murid boleh menerangkan tugasan baru apabila diuji kefahaman mereka. 16. Murid berjaya menguasai konsep ……. 4.0 Refleksi Refeksi P&P berdasarkan kepada :  Pengajaran guru  Pembelajaran murid  Penggunaan bahan bantu mengajar CONTOH-CONTOH PENULISAN REFLEKSI SELEPAS SETIAP P&P Pelajar perlu lebih latihan berkaitan ………………. Memerlukan kepelbagaian teknik menyoal / memberi jawapan .

Masa aktiviti pengukuhan hari ini tidak cukup. penulisan refleksi deskriptif (descriptive reflection) yang merupakan penulisan jurnal yang mempunyai penerangan sebab dan akibat terhadap peristiwa yang terjadi secara jelas dengan ciri-ciri taakulan dan renungan terhadap peristiwa dan memberi alasanalasan/justifikasi terhadap perkara yang berlaku. Contoh Penulisan Refleksi Penulisan Refleksi Tahap Pertama (penulisan deskriptif) 1. falsafah pendidikan. Latihan kebakaran sekolah dijalankan pada waktu pengajaran. 24. Ketiga. Pertama.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah 19. isu-isu wawasan. Pengajaran tidak dapat diteruskan kerana sebahagian pelajar lambat hadir ke kelas. Semua murid memerlukan lebih bantuan berkaitan ……. Pelajar mengantuk di dalam kelas. Saya merasa gembira dengan P&P hari ini kerana ……. perpaduan. Benarkan lebih masa untuk membuat latihan dalam P&P akan datang. 20. 22. 23. tempat tanpa sebarang penerangan berkenaan sebab. 21.. Pastikan murid boleh memberikan isi-isi penting P&P hari ini. 101 . Kelas terpaksa dibatalkan. Keempat. Dan …… ke hadapan pada P&P akan datang. 3. Beri pujian ……… kerana usaha yang bersungguh-sungguh PPG Jenis-jenis Penulisan Refleksi     Penulisan Deskriptif Refleksi Deskriptif Refleksi Dialog Refleksi Kritikal Kajian oleh Hatton dan Smith (1995) menunjukkan bahawa terdapat empat jenis penulisan yang telah dikenal pasti dalam penulisan reflektif. akibat dan kaitan peristiwa serta kesannya terhadap sikap dan kepercayaan penulis. Kedua. 25. 2. penulisan refleksi dialog (dialogical reflection) yang merupakan penulisan refleksi yang mengandungi kata-kata yang merujuk kepada bisikan hati penulis kepada peristiwa yang sedang direnungkannya melalui siri soal jawab tentang persoalan yang difikirkan. politik. Gerakan …. ekonomi dan sosial. penulisan refleksi kritikal (critical reflection) yang merupakan penulisan refleksi yang mengaitkan peristiwa di bilik darjah dengan halhal di luar rutin bilik darjah seperti falsafah diri insan guru sendiri. penulisan deskriptif (descriptive writing) yang merupakan penulisan yang menerangkan keadaan atau peristiwa di bilik darjah dengan hanya menulis tarikh.

Saya menggunakan pendekatan behaviourisme apabila mengajar kerana saya ingat lagi masa cikgu saya mengajar sejarah beliau menggunakan pendekatan yang sama. Saya tidak dapat menumpukan satu persatu pelajar untuk menjawab soalan.com/sploo/Pel6. PPG Masa pengajaran tidak mencukupi. Penulisan Refleksi Tahap Keempat (Refleksi Kritikal) 1. BIBLIOGRAFI. Saya akan memarahi pelajar yang tidak mengendahkan pengajaran saya.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah 4. Guru sepatutnya cuba menerangkan sesuatu istilah dalam bahasa Melayu. 1.htm 2. Dan dengan pendekatan cikgu tersebut berjaya mendidik saya menjadi insan yang berjaya. http://sciencefairproject. 2. Guru bertindak memanggil nama pelajar tersebut dan bertanyakan soalan yang berkaitan. Ada isi yang saya tertinggal. Guru mengajar dalam bahasa Inggeris menyebabkan pelajar kurang faham apa yang disampaikan oleh guru. Saya tidak menyediakan contoh soalan untuk pelajar mencuba.virtualave. Penulisan Refleksi Tahap Kedua (penulisan refleksi deskriptif) 1. Oleh itu. Walaupun begitu saya suka ketawa semasa mengajar. Saya kurang persediaan mengenai tajuk yang di ajar. saya percaya pendekatan tersebut akan dapat membantu pelajar mempelajari sejarah. Terdapat beberapa orang pelajar yang membuat bising di dalam kelas dan tidak menghiraukan pengajaran guru. Saya memang seorang yang tegas semasa mengajar. Saya mesti pastikan pelajar memberikan tumpuan yang sepenuhnya semasa saya menyampaikan aktiviti pengajaran. Terlalu banyak kelemahan saya dalam pengajaran tentang prinsip geometri pada hari ini.net/observation. Penulisan Refleksi Tahap Ketiga (Refleksi Dialog) 1.fortunecity.html 102 . http://members. Aktiviti kelas terpaksa ditangguhkan kepada pengajaran akan datang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful