P. 1
Sce 3108 Interaksi 2(Topik 4,5,6)

Sce 3108 Interaksi 2(Topik 4,5,6)

|Views: 1,176|Likes:
Published by Norizan Omar

More info:

Published by: Norizan Omar on Feb 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah

PPG

TAJUK 4 SINOPSIS

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Tajuk empat mengandungi tiga subtajuk iaitu format rancangan pelajaran harian umum, model konstruktivis dan model inkuiri. Format umum menstrukturkan pengajaran dengan urutan yang jelas dengan padanan hasil pembelajaran dengan aktiviti guru serta sumber yang digunakan.Model konstruktivis menjurus kepada pelajar sendiri membina pengetahuan manakala model inkuairi menekankan tentang penyiasatan dan penemuan. Format dan model ini bertujuan memaksimumkan proses pemindahan pembelajaran dari guru kepada murid HASIL PEMBELAJARAN a. Menyatakan tujuan merancang rancangan pelajaran harian. b Menerangkan kebaikan dan keburukan kelima-lima model iaitu Model Lima Fasa Needham,dan model pengajaran inkuiri (5E, induktif, deduktif dan penyelesaian masalah ). KERANGKA TAJUK-TAJUK

KANDUNGAN ISI

41

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah 4.0 Rancangan Pelajaran Harian 4.1 Format umum 4.2 Model pengajaran konstruktivisme -Model Lima Fasa Needham 4.3 Model pengajaran inkuiri 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.3 - Kitar pembelajaran 5 Es - Pengajaran deduktif berasaskan inkuiri - Pengajaran induktif berasaskan inkuiri - Pengajaran berasaskan penyelesaian masalah

PPG

Aktiviti : Jawab soalan berikut dan hantar kepada pensyarah anda melalui OLL dan simpan dalam folio sebagai bukti a. Nyatakan 10 sebab dan fungsi penyediakan rancangan pelajaran harian b. Baca dengan teliti contoh lima model rancangan pelajaran harian dari 4.2 hingga 4.3. Nyatakan kebaikan dan keburukan setiap model c. Berikan pendapat anda dalam 200 perkataan adakah sepatutnya guru menggunakan adunan (blended) pendekatan atau satu pendekatan atau satu model sahaja dalam pengajaran mereka. d. Bahagikan setiap model satu kumpulan ( 5 model ). Bincangkan kebaikan dan keburukan setiap model. Jadikan perbincangan kelas.

4.0

Rancangan Pelajaran Harian

Rancangan pelajaran harian dirancang secara terperinci dari rancangan mingguan dan tahunan. Ianya bukan untuk dibaca didalam kelas tetapi distrukturkan untuk kegunaan guru itu sendiri atau guru ganti. Penstrukturan itu penting kerana ia menyebabkan guru itu menyampaikan maklumat, memindahkan isi pelajaran, ilmu, kemahiran(skill) dan pengetahuan dengan teratur. Matlamat rancangan pelajaran harian mestilah jelas dengan matlamat, objektif dan hasil pembelajaran dari Huraian Sukatan Pelajaran Malaysia Sains Disekolah Rendah.

42

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah

PPG

Langkah dalam merancang rancangan pelajaran harian a. kenalpasti tajuk dari kurikulum yang hendak diajar,aktiviti dan kerja yang pelajar perlu lakukan. b. Kenalpasti pengetahuan sedia ada pelajar c. Kenalpasti sekurang-kurangnya satu cara untuk menilai pelajar d. Kenal pasti cara untuk mengenalpasti hasil pembelajaran tercapai 4.1 Format umum

Format umum adalah seperti terdapat dalam tajuk 1 iaitu tarikh, masa, kelas, bilangan pelajar, mata pelajaran, tajuk, hasil pembelajaran, pengetahuan sedia ada, kemahiran proses sains, nilai murni, sumber pengajaran dan pembelajaran dan langkah. Seterusnya format umum adalah seperti berikut :

Langkah/Fasa

Isi Kandungan

Aktiviti

Pengajaran Catatan

& Pembelajaran Set Induksi/

Orientasi Perkembangan Penutup

43

pencetusan idea. Rancangan pelajaran harian ini adalah cara guru tersebut menyampaikan isi pelajaran bertujuan untuk memaksimakan pemindahan pembelajaran pelajar. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dicadangkan untuk pengajaran sains seperti yang terdapat dalam praforma kursus 4.2 Model Pengajaran Konstruktivisme .SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Umumnya guru tidak boleh terus memindahkan ilmu atau isi pelajaran secara terus tetapi guru itu perlu menyediakan aktiviti mengajaran dan pembelajaran kepada pelajar supaya pelajar dapat mencapai ilmu tersebut kedalam mindanya.Model Lima Fasa Needham Satu fahaman bahawa murid bina sendiri secara aktif pengetahuan atau konsep berdasarkan kepada pengetahuan atau pengalaman yang sedia ada dan tidak menerima pengetahuan secara pasif dari alam sekeliling. penstrukturan idea. aplikasi dan refleksi. Urutan langkah dalam 5 fasa Needham ialah orientasi. Contoh rancangan pelajaran harian adalah seperti berikut : Tahun Masa Bilangan pelajar Tema Tajuk : : 4 Bestari (kelas cemerlang) 60 minit 30 orang : Menyiasat Alam Bahan Bahan Yang Mengalirkan Arus Elektrik Bidang Pembelajaran (LA) Objektif Umum(LO) Hasil Pembelajaran(LOT) : : : Sifat Bahan Memahami sifat bahan Di akhir pengajaran dan pembelajaran tajuk ini murid dapat: 44 .

Guru memberi gambar bateri. dan suis Kemahiran Proses Sains: Memerhati Kemahiran Berfikir: Membuat gambaran mental Nilai Murni: Bekerjasama. Kemahiran Proses Sains : Nilai Murni : Sumber Pengajaran : : : : Konstruktivisme Aktiviti `Hands-on` : Litar lengkap.) Catatan BBM: Gambar mentol. Murid berpegang tangan untuk menunjukkan satu litar elektrik lengkap.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah i. simbol. PPG mengenalpasti 10 jenis bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. minat. sifat ingin tahu tentang alam sekeliling Soalan : Adakah mentol akan menyala? Mengapa? Soalan: Adakah mentol akan menyala sekarang? Mengapa? Pelbagai 3. dan suis – digantungkan kepada murid untuk menghasilkan satu litar . bateri. 2. Murid yang memakai Kecerdasan: gambar suis Visual dan melepaskan tangan pergerakan kinestatik Tahap Kognitif: Pengetahuan Perkem bangan 45 Mengenal pasti objek Jenis Aktiviti : Mengelas BBM: Bahan yang sedia ada dan . alatradas dan cara menyambungkan Memerhati. Mengelas & Membuat Inferens Rasional & Kerjasama Alat Radas Menyambungkan litar Fasa Pengajaran Set Induksi /Orientasi (5 minit) Isi Kandungan Membina litar elektrik Aktiviti P&P Jenis Aktiviti : Simulasi 1. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Strategi Pengetahuan Sedia Ada litar umum. mentol. (Murid telah ada pengetahuan membina litar elektrik.

kunci. mengelas. Murid menguji objek membeza. kad manila. pembaris kayu. Berfikir: membanding dan 1. dan menguji objek yang komunikasi dikelaskan tadi dan Kemahiran merekodkan pemerhatian. limau. air kopi. serta yang telah mengumpul dikelaskan dengan Nilai Murni: menggunakan litar Jujur dalam elektrik. gelang getah. pemahaman 1. gelas. sapu tangan. Rujuk Lampiran 1 Jenis aktiviti : `Hands-on BBM: bateri. kelaskan objek mengikut kebolehan mengalirkan arus elektrik. sabar 2. Murid meletakkan objek-objek yang dibawa di atas meja. Sains: Memerhati. Arahan inferens. dan Pelajar cuba sambungkan marker litar dan alat radas yang Kemahiran Proses diberikan oleh guru. suis.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah yang boleh mengalir arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik Soalan Adakah murid-murid membawa objek yang diminta? Soalan Daripada pengetahuan kamu. merekod. wayar. surat khabar. PPG dibawa oleh murid: Sudu plastik. Guru meminta murid eksperimen. syling satu sen. lidi pensil. 1. pemadam. Murid mengelas objek kepada boleh mengalirkan arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik Langkah 2 Pengstruktur an idea 17 minit Menyam bungkan litar Menguji objek yang boleh mengalir arus elektrik Nilai Murni: Sistematik dan berfikir secara rasional Tahap Kognitif: Pengetahuan. Murid merekodkan dalam menjalani hasil dapatan sesuatu perkara. 46 . klip kertas. dan paku Kemahiran Proses Sains: Mengelas Kemahiran Berfikir: menghubungkait dan meramal Langkah 1 Pencetusan Idea 5 minit 2. mentol.

visual. dan pergerakan kinestatik Tahap Kognitif: Pengetahuan Kemahiran Proses Sains: komunikasi Nilai Murni: Berani. 2.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah mengikut kreativiti kumpulan masingmasing. 3. bateri. (Cara merekod yang paling sesuai adalah jadual) Jenis aktiviti : Perbincangan 1. dan suis Kemahiran Proses Sains: komunikasi Kemahiran Berfikir: menilai dan membuat kesimpulan Nilai Murni: Berfikir secara rasional.Apa akan berlaku jika kita memegang suis dengan tangan yang basah? 2. Guru membuat perbandingan hasil dapatan antara kumpulan. serta kerjasama Pelbagai Kecerdasan: verbal. Murid mengenalpasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. yakin dan berdikari Pelbagai Kecerdasan: interpersonal Rujuk Lampiran 2 Langkah 3 15 minit Laporan hasil dapatan murid Pengstruk turan idea Jenis aktiviti : Pembentangan 1. berhatihati semasa mengendalikan alatan elektrik Tahap Kognitif: 47 . Murid membuat perbandingan jawapan dengan ramalan yang telah dibuat. Langkah 4 8 minit Aplikasi idea Soalan 1. 2. PPG kritis dan analitis. Wakil daripada setiap kumpulan melaporkan hasil dapatan. Mengapa wayar elektrik disalut dengan bahan plastik? Besi dan keluli boleh mengalirkan BBM: mentol. Guru membimbing murid menyenaraikan jenis bahan berdasarkan objek yang telah dikelaskan.

sudu besi. Guru menunjukkan 10 objek satu persatu kepada murid untuk dikelaskan kepada yang boleh mengalirkan arus 48 Lampiran 3 PPG aplikasi dan penilaian Refleksi 5 minit BBM : botol plastik. pembaris keluli. getah. cermin. Plastik. Murid menyanyi lagu . majalah. (Adaptasi lagu Satu Dua Tiga Empat oleh Ariswatan) 1. *air paip adalah konduktor elektrik yang lemah *plastik boleh mengelakka n daripada renjatan elektrik kerana tidak boleh mengalirkan arus elektrik Penutup 5 minit Peneguhan Jenis aktiviti : Nyanyian 1. kayu. kertas. dawai. kain. dan . straw. klip rambut besi. kaca tidak boleh mengalirkan arus elektrik.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah arus elektrik. *air limau dan lidi pensil (karbon) boleh mengalirkan arus elektrik.

klip kertas dan paku Objek yang boleh mengalirkan arus elektrik Pemadam. 2. Objek yang boleh mengalirkan arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik Boleh mengalirkan arus elektrik Kunci Syiling satu sen Klip kertas Paku Tidak boleh mengalirkan arus elektrik Sudu plastik Sapu tangan *Air limau *Lid pensil Pemadam Surat khabar Lampiran 2 Hasil Dapatan Murid Contoh 1 Boleh mengalirkan arus elektrik Kunci Syiling satu sen Klip kertas Paku *Air limau *Lid pensil Tidak boleh mengalirkan arus elektrik Sudu plastik Sapu tangan Pemadam Surat khabar Lampiran 3: Lagu (Adaptasi lagu satu dua tiga. Murid mengangkat kad warna (merahtidak. PPG Lampiran 1 Contoh ramalan murid sebelum eksperimen.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik. pembaris kayu.Ariswatan) Kunci. hijau – ya) rod besi. Tidak boleh mengalirkan arus elektrik 49 .

Memberi soalan.3 Model pengajaran inkuiri 4. atau mengendalikan beberapa akti ringkas yang boleh mencetuskan pengetahuan sedia ada murid.3. kuiz dan membuat perbincangan dalam meningkatkan kefahaman topik  Pelajar mendedahkan pemahaman mereka terhadap topik Penglibatan (Engage) Pencetusan pengetahuan sedia ada Memotivasi Memberi tumpuan Penerokaan (Explore) 50 Melengkapkan aktiviti yang membantu murid   Bekerja dalam kumpulan atau .. Merekabentuk aktiviti-aktiviti dan  Tindakan murid(Student action) Murid menggunakan peta konsep. Melakukan demonstrasi bagi menunjukkan hasil bukan intuitif(satu peristiwa bercanggah) Tunjuk satu klip vide.1 Kitar pembelajaran 5 Es Terdapat lima fasa kitar pembelajaran 5Es seperti berikut : Fasa(Phase) Matlamat(Purpose) Tindakan guru(Teacher action)     Menilai pengetahuan sedia ada murid Baca cerita.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah Ingat wahai kawan-kawan Sifat bahan juga mempengaruhinya Apa yang dipelajari bahan besi dan keluli Boleh mengalirkan arus elektrik Ingat janganlah lupa Setiap bahan ada cirinya Pastikan kita mengetahui Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik PPG 4.

Pengolahan (Elaborate) Mengaplikasi dan menambahkan kedalaman topik Guru membantu murid untuk mereka bentuk tugas baru. berkongsi idea dengan satu sama lain dan membuat pengkajian  menyediakan poster-poster. isyarat. . pengalaman pembelajaran Menyediakan tugas untuk meneroka Menyediakan sumber-sumber Monitor penglibatan Soalan-soalan.  mendengar  membaca  Murid menghuraikan pemahaman mereka terhadap konsep itu dengan menjalankan aktiviti-aktiviti tambahan. Mengenal pasti atau membantu pelajar mengenalpasti masalah untuk diselesaikan 51 .Learne rs elaborate their understanding of the concept by conducting additional activities.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah menggunakan pengetahuan sedia ada.       Penjelasan (Explain) Membina pengetahuan melalui penjelasan secara perkongsian  • menerangkan kefahaman semasa mereka konsep utama. PPG individu dalam menyelesaikan tugasan atau aktiviti Menjana idea mengeksplorasi soalan-soalan dan kemungkinankemungkinan mereka bentuk dan menjalankan siasatan awal.  membuat persembahan. menggalakkan pemikiran Menyediakan penjelasan.

kanak-kanak mempunyai keupayaan untuk mengorganisasi maklumat kepada sesuatu yang bermakna secara deduktif ia itu dari umum kepada spesifik seperti berikut : Pendekatan Induktif Menerima idea-idea dan penjelasan sesuatu konsep atau pun prinsip Contoh-contoh pengalaman sesuatu konsep atau prinsip 52 .  Mengendalikan penilaian    4.3.2 .Pengajaran deduktif berasaskan inkuiri Mengikut David Ausubel.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah  PPG Menyelesaikan masalah dengan menggunakan pengetahuan mereka Laporan Menjalani proses penilaian Berkongsi kefahaman Penilaian (Evaluate) Fasa penilaian membantu keduadua pelajar dan pengajar menilai sejauh mana pelajar memahami konsep dan sama ada mereka telah memenuhi hasil pembelajaran.

kasa dawai.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Berikut adalah contoh Rancangan Pengajaran Harian secara deduktif Hari Tarikh Masa Kelas Tema : : : : : Selasa 01 Februari 2010 60 minit 4 MAJU Menyiasat Alam Kehidupan : : Hidupan memerlukan keperluan asas Memahami bahawa haiwan memerlukan keperluan asas. pita pelekat. Membina hipotesis. Memberikan sebab haiwan memerlukan makanan. Mengeksperimen. udara dan tempat berlindung. Mengawal Pemboleh ubah Mengguna dan mengendalikan bahan dan peralatan sains Mengendalikan spesimen hidup betul dan cermat Bekas. daun. Meramal. air. akuarium. tumbuhan air Perancangan P & P : Fasa Isi Kandungan Pengajaran Orientasi Menyatakan (5 minit) haiwan peliharaan murid Aktiviti Guru bersoal-jawab: 1. kadbod. Menginferens. Hasil Pembelajaran : i) ii) Pada akhir pembelajaran ini diharapkan murid dapat: Mengenalpasti keperluan asas haiwan. Apakah nama haiwan Catatan 53 . belalang. Bidang Pembelajaran Objektif Pembelajaran Pendekatan P& P Kaedah KPS : : KMS BBM Pembelajaran Masteri Mengeksperimen Berkomunikasi. air. ikan. Siapakah yang memelihara haiwan di rumah? 2.

Makanan 4. Menjalankan 2. Mencirikan 3. air. guru mengaitkan dengan keperluan asas haiwan.Mengapakah kamu menyediakan haiwan peliharaan kamu tempat berlindung? 4. Mempunyai sifat tanggungjawa b terhadap diri sendiri. Berkomunikasi 2. Tahap Kognitif: 1. dan tempat berlindung PPG Pencetusan idea (15 minit) Keperluan asas haiwan Soal-jawab: 1. Pengetahuan 2. air. dan alam sekeliling. Tempat berlindung KPS: 1. Menginferens KBKK: 1. Mengapakah kamu memberikan haiwan peliharaan kamu makanan? 2.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah kesayangan kamu? 3.Apakah akan berlaku jika haiwan peliharaan kamu tidak mendapat udara. Kefahaman Penstruktura n semula idea (25 minit) Guru memberi arahan KPS: kepada kaedah 1. Membuat haiwan iaitu air. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling 2. makanan. KBKK: 54 . orang lain.Mengapakah kamu memberikan haiwan kamu air? 3. Mengawal eksperimen untuk pemboloeh mengkaji ubah keperluan asas 3. Meramal 3. Menginferens Nilai Murni: 1. Menghubungk aitkan 2. Mengeksperim menjalankan eksperimen: en 1. kamu? Berdasarkan soalansoalan tersebut. Udara 2. pemerhatian udara. Contoh : Udara. makanan dan tempat berlindung? Mengenalpasti keperluan asas haiwan: 1. dan makanan. Air 3. Bagaimana kamu menjaga haiwan kesayangan 4.

Menghubungk ait 3. Membina hipotesis Nilai Murni 1. makanan dan ditutup dengan jaring 2. Mempunyai sifat tanggungjawa b terhadap diri sendiri. Stesen 1 Bekas A : Mengandungi makanan kering dan ditutup dengan jaring. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan Borang Pemerhatian Lembaran Kerja . Menjana idea 4. Stesen 2 Bekas B: Mengandungi air tanpa makanan dan ditutup dengan jaring Stesen 3 Bekas C: Mengandungi air dan makanan dan ditutup rapat supaya udara tidak boleh masuk Stesen 4 Bekas D: Mengandungi air. orang lain. 2.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah a. Murid diminta membina hipotesis menentukan pemboleh ubah. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling 2. Membanding dan membezakan keperluan asas hidupan. Murid memasukkan haiwan kecil seperti belalang ke dalam empat buah bekas. 3. dan alam sekeliling. membuat pemerhatian serta cadangan dan akhirnya membuat kesimpulan 55 PPG 1. Baik hati dan penyayang 4.

Tempat berlindung Refleksi (5 minit) Peta minda berkaitan dengan keperluan asas hiawan tentang apa yang mereka dapati daripada eksperimen yang dijalankan. Air 3. Udara 2. (Murid menulis dalam lembaran kerja yang disediakan: a) Lembaran kerja b) Borang pemerhatian Projek memelihara ikan secara kumpulan Nilai murni Menyayangi haiwan 1. Makanan 4. Murid menyediakan Bekerjasama bahan-bahan yang diperlukan seperti : Tahap kognitif a) Akuarium b) Pam udara  Pengetahuan c) Makanan  Aplikasi d) Ikan e) Tumbuhan air f) Air bersih Guru meminta murid melengkapkan peta Tahap kognitif minda berdasarkan pelajaran hari ini  Pengetahuan  Kefahaman Air Makanan r Keperluan asas haiwan Udara Tempat berlindung 56 .SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Aplikasi idea (10 minit) Mengenalpasti keperluan asas haiwan: 1.

............................... ............... Bina satu hipotesis berdasarkan eksperimen yang akan dijalankan.................................................................................................................................................................................................................................................. Arahan : Jawab semua soalan Tujuan : Menyiasat keperluan asas haiwan..................... . ________________________________________________________________ _____________________________________________ ________________________________________________________________ _____________________________________________ 57 ............................. ................ Nama ahli :.... 1.. ..............SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Borang pemerhatian Bekas Hari Pertama Hari Kedua Hari Ketiga Hari Keempat A B C D Lembaran Kerja Kumpulan :..................................

..........................................................................................................3....................... Pemboleh ubah yang dimalarkan(ditetapkan) ...............................SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG 2.............................................. ..................... iii..................... ......................... ........................................................ Nyatakan pemboleh ubah yang boleh dikenalpasti dalam eksperimen ini................................... ii.................................................................. 4..................... Pemboleh ubah yang dimanipulasikan(diubah-ubah) ...............................2 Pengajaran induktif berasaskan inkuiri Jerome Bruner`s menyatakan guru perlu menyediakan pelajar dengan aktiviti berpengalaman untuk menolong mereka mengenalpasti konsep dari spesifik kepada umum seperti berikut : Pendekatan Induktif Contoh-contoh pengalaman sesuatu konsep atau prinsip Penemuan serta merekabentuk sesuatu konsep atau prinsip Contoh rancangan pelajaran harian mengikut pendekatan induktif Tema Tajuk Sub Topik Tempoh Tahun Objektif Pembelajaran 58 : : : : : : Menyiasat Alam Bahan Sifat-sifat Bahan Sifat Bahan 60 minit 4 Memahami sifat-sifat bahan ............................................................................................ i.............. Pemboleh ubah yang bergerak balas(berubah) .................................

Kemahiran saintifik: Komunikasi Nilai murni : Berhati-hati 1. kertas buku. Kemahiran saintifik: Mengeksperimen.Guru menceritakan tentang pengalaman terkena kejutan elektrik yang kecil. Murid membina litar lengkap. karbon pensil. Pemerhatian Nilai Murni : Berkerjasama Jujur 1. Mengelas Nilai murni : Kerjasama.Bersoal jawab tentang pengalaman sedia ada murid. Murid mengelaskan bahan kepada 2 kumpulan konduktor dan penebat elektrik. Meramal Idea (10 minit) Mengenalpasti objek konduktor dan penebat elektrik. 59 Guru . Mengedarkan pelbagai jenis objek kepada murid. duit syiling 10 sen. Seperti paku. Murid merekodkan hasil pemerhatian dalam borang yang diberi.Inkuri – penemuan Strategi – Mengeksperimen dan Perbincangan Fasa (Masa) Isi kandungan Aktiviti pengajaran & pembelajaran Catatan Set Induksi (5 minit) Mengapa terdapat jenis bahan dalam satu alat elektrik Jenis aktiviti : Bercerita . Murid menyambungkan objek yang diberi dalam satu litar yang lengkap. Kemahiran saintifik: Meramal.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah Hasil Pembelajaran : PPG Pada akhir P&P. 2. 4. sudu plastik. 1. 3. pembaris plastik. Murid membuat pemerhatian tentang nyalaan mentol bagi setiap objek yang disambung dalam litar lengkap. pensil kayu. 2. . para pelajar akan dapat. berani Pemerhatian Mengeksperimen (25 minit) bahan yang diberi dalam litar elektrik.  Mengenalpasti bahan konduktor/penebat elektrik Pendekatan/ Kaedah/ Strategi :Pendekatan . getah pemadam dan rod kaca.

Standard Pembelajaran: 5.Bahan penebat (bukan pengalir elektrik) PPG meminta setiap kumpulan murid membentangkan hasil keputusan eksperimen. ( Aras tinggi) 3.1.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah Penjelasan (15 minit) . Setiap kumpulan murid memberikan kesimpulan berdasarkan hasil eksperimen masing-masing. Guru mengukuhkan hasil dan memberi takrifan konduktor elektrik dan penebat elektrik.Murid membuat peta minda. i)Bahan konduktor ii)Bahan penebat 2. 2. OBJEK KEADAAN MENTOL SELEPAS DISAMBUNGKAN OBJEK MENYALA TIDAK MENYALA 60 . Refleksi (5 minit) Senarai bahan konduktor dan penebat elektrik 1.3 Mengenalpasti konduktor dan penebat Tandakan ( / ) bagi objek yang dapat menyalakan mentol.(Lampiran kerja disediakan) Lampiran 1 Standarad Kandungan: 5.Bahan konduktor (pengalir elektrik) .1 Memahami sifat-sifat bahan.

3 Pengajaran berasaskan penyelesaian masalah – Contoh Rancangan Pelajaran Harian. Memberi contoh tabiat yang membawa keburukan kepada kehidupan manusia 2.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah Getah Pemadam PPG Pensil kayu Pembaris plastic Karbon pensil Duit Syiling 10 sen Sudu plastic Rod Kaca Paku Kertas buku 4. Menyatakan kesan merokok terhadap paru-paru 61 Hasil Pembelajaran : . Tahun Masa Tema Bidang Pembelajaran Objektif Pembelajaran : : : : : 4 Bestari 60 Minit Menyiasat Alam Kehidupan Proses Hidup Di akhir pembelajaran murid akan dapat : 1.4. Berwaspada mengenai tabiat yang menganggu proses hidup Di akhir pembelajaran murid akan dapat : 1.

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah

PPG

Fasa (Masa) Set Induksi (5 minit)

Isi Kandungan Tabiat buruk manusia

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru menyediakan beberapa keratan akhbar mengenai tabiat buruk manusia Guru memilih 3 orang murid untuk membaca berita yang disediakan dan mengarahkan murid membaca berita seperti pembaca berita ditelevisyen. (Skrip berita) Guru bertanya soalan-soalan berkaitan Contoh Soalan 1: Mengapakah murid itu dibuang sekolah? Soalan 2: Mengapakah ibu malang itu di kelar lehernya oleh anaknya? Soalan 3: Mengapakah kereta yang dipandu oleh pemuda tersebut terbabas?

Catatan KPS -Memerhati -Berkomunikasi KBKK -Menjana idea -Membandingkan dan membezakan Nilai Murni -Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling BBM Teks berita

Langkah 1 (10 minit)

Contoh tabiat yang membawa keburukan kepada kehidupan manusia

Jenis aktiviti Soal-Jawab Peta minda 1. 2. Guru menayangkan gambargambar orang merokok, minum arak dan jenis-jenis dadah. Guru menyoal murid: a) Berdasarkan berita-berita yang dibacakan adakah tabiat-tabiat tersebut baik atau buruk. Jawapan Ya buruk b) Minum arak Bina Peta Minda Tabiat-tabiat buruk

KBKK -mengumpul -mengelas KPS -berkomunikasi -pemerhatian

Nilai Murni -berfikir secara rasional

BBM Slide gambar-

62

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah

PPG gambar dari internet

Mengambil dadah 2. Guru menayangkan gambar-gambar orang merokok, minum arak dan jenisjenis dadah. Langkah 2 Menyatakan keburukan kesan merokok kepada paruparu Jenis aktiviti : ‘hands-on’ aktiviti Langkah-langkah 1. Memasukkan kapas kedalam botol air mineral. 2. Menutup tutup botol dengan plastisin 3. Tebuk lubang pada plastisin dengan menggunakan pensil. 4. Masukkan rokok ke dalam lubang yang disediakan. 5. Nyalakan rokok tersebut. 6. Memicit botol plastik menggambarkan manusia bernafas 7.Keluarkan plastisin dan rokok . 8. Buat pemerhatian terhadap kapas. Dapatan 1. Guru meminta murid merekodkan dapatan eksperimen. (contoh catatan eksperimen di bawah)

KPS -berkomunikasi KBKK -mengikut urutan -menganalisis -membanding dan membeza Nilai Murni -berkerjasama -sistematik BBM -botol plastik -kapas -rokok Gambarajah di „powerpoint‟

Langkah 3 (10 minit)

Menyatakan keburukan kesan merokok kepada paruparu

Jenis Aktiviti : Gambar 1. Guru menunjukkan gambar menggunakan komputer kesan merokok terhadap paru-paru 2. Guru menyoal murid: (a)Apakah perbezaan antara paru-paru yang ditunjukkan? Jawapan: Paru-paru elok dan rosak (b) Apakah kesan daripada tabiat tersebut terhadap manusia?

KPS -pemerhatian -berkomunikasi -meramal KBKK -Membanding dan membeza -menjana idea Nilai Murni -Berfikiran kritikal dan analitis BBM Gambar dari „powerpoint‟

63

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah

PPG

Langkah 4 (10 minit)

Kesimpulan

Jawapan: Kanser paru-paru Jenis Aktiviti: Percambahan Fikiran 1. Guru meminta murid membuat kesimpulan daripada eksperimen yang telah dijalankan. Jawapan : Merokok membahayakan kesihatan Merosakkan gigi Bau nafas dan badan Mencemarkan udara Menjejaskan kesihatan orang sekeliling 2. Guru merumuskan dari percambahan fikiran tersebut. - Mengingatkan murid supaya tidak mendekati rokok KPS -membuat inferens

KBKK -menjana idea Nilai Murni Bertanggungjawab keselamatan diri, rakan dan alam sekeliling

Langkah 5 (10 minit)

Refleksi

Jenis Aktiviti: Pertandingan melukis karikatur 1. Guru meminta murid melukis kartun “Kempen anti merokok”

BBM Kertas lukisan Pensil warna

Catatan eksperimen Warna kapas sebelum eksperimen Warna kapas selepas eksperimen

64

hasil pembelajaran aktiviti pembelajaran. Ini penting bagi guru tersebut dan pelajar yang terlibat supaya proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. anda dapat: 65 . Ia bukan lah perlu dibaca didalam kelas tetapi perancangan rapi menolong pelajar dan guru melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran seterusnya mencapai hasil pembelajaran.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG a) Apakah organ pernafasan yang diwakili oleh kapas ? ……………………………………………………………………………………… b) Kenapakah kapas itu bertukar warna? ……………………………………………………………………………………… c) Bagaimana eksperimen ini menunjukkan kesan merokok terhadap paru-paru? ……………………………………………………………………………………… TAJUK 5 MERANCANG RANCANGAN PELAJARAN HARIAN Sinopsis Rancangan pelajaran harian ialah perancangan guru bagi mengstrukturkan pengajaran pada hari tersebut. penggunaan sumber dan penilaian Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. Perancangan rancangan pelajaran harian perlu mengambilkira objektif pembelajaran.

1. aktiviti yang memberi pengalaman dan penilaian. tajuk –rujuk kepada Kurikulum Sains Sekolah Rendah. c. d. Bagaimana menilai pencapaian objektif.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG 1. Langkah dalam merancang rancangan pelajaran harian termasuklah menyediakan . sumber. semester dan mingguan.1 Merancang rancangan pelajaran harian yang mengambil kira objektif. Ianya mestilah spesifik dan jelas. penegasan. hasil pembelajaran. objektif – pilih objektif umum dan khusus. kuiz dan ujian selepas pengajaran.1 Merancang Rancangan Pelajaran Harian 1. e. penilaian – kaedah menilai pelajar termasuklah kerja rumah. a. rancangan tahunan.2 Membina rancangan pelajaran harian menggunakan model konstruktivisme Lima Fasa Needham. buku teks dan buku rujukan. aktiviti pembelajaran – aktiviti guru dan murid diatur supaya menjadi satu . KERANGKA TAJUK-TAJUK 1. 66 . bahan dan penilaian. b. membuat urutan penyampaian isi serta menorganisasi maklumat.1 Langkah Perancangan Pelajaran Harian Perancangan pelajaran harian perlu merujuk kepada Kurikulum Sains Sekolah Rendah. isi-isi penting – skop isi . 1.

sumber yang digunakan semasa aktiviti PPG g. kemahiran saintifik & kemahiran proses sains yang terlibat Aktiviti 1 Seorang guru merancang untuk membawa sekumpulan pelajar untuk membuat kajian lapangan di satu kawasan pantai. Pelajar dikehendaki melengkapkan jadual dibawah di tiga tempat yang berlainan: 67 Item 1)pH air 2)Hidupan di air Stesen 1 Stesen 2 Stesen 3 . Seterusnya pelajar dibahagikan kepada tiga kumpulan dan tiga stesen yang berlainan . saiz pasir dan bentuk muka bumi e) Menentukan tahap kemasinan air f) Mengambil sampel tanah ( Kajian pada ekosistem pantai meliputi jarak 200 meter x 100 meter dari pantai). kemahiran berfikir h.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah f. Beliau mengarahkan pelajar untuk mengenalpasti dan menguji sampel berikut : a) Menentukan pH air b) Mengenalpasti hidupan di air c) Mengenalpasti pokok atau tumbuhan yang hidup di tepi pantai d) Menentukan jenis pasir.

lengkapkan jadual 1 berikut dalam rangka untuk membuat rancangan pelajaran harian tersebut.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Aktiviti 1 : Baca dan teliti aktiviti di atas seterusnya dengan merujuk kepada Huraian Sukatan Pelajaran Sains Sekolah Rendah. Jadual 1 Perkara Objektif (dari HSP) hasil pembelajaran (masukkan Spesifikasi ABCDS ) sumber (apakah sumber yang perlu) Isi – isi penting aktiviti yang memberi pengalaman. (Senaraikan aktiviti guru dan aktiviti murid) kemahiran saintifik penilaian (bagaimana anda akan berfikir. kemahiran menilai pelajar anda dan mengetahui objektif tercapai) 1.2 68 Bahagian Rancangan Pelajaran Harian .1.

iv. Output merujuk kepada apa yang pelajar perlu pelajari. a. membina satu siratan makanan mengandungi sekurang-kurangnya enam organisma 2. pelajar) iii. perancangan masa yang diperlukan untuk setiap aktiviti apakah arahan guru untuk melakukan aktiviti. pengetahuan sedia ada pelajar dan keperluan pembelajaran b. ii. proses dan output. menerangkan kesan kepupusan haiwan terhadap siratan makanan.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Membina rancangan pelajaran harian dibahagikan kepada tiga iaitu input. Proses ialah perancangan yang menyenaraikan aktiviti guru dan aktiviti murid. kemahiran atau arahan menggunakan peralatan. huraian bagaimana memulakan pengajaran.Input merujuk kepada i.maklumat pelajar (umur. REKOD PENGAJARAN HARIAN (SAINS) Nama Guru:En Abd Hadi bin Aziz Tingkatan/Kumpulan:Tahun 5 Bidang/Tema: MENYIASAT ALAM Hijau KEHIDUPAN Tajuk Pelajaran: Jangka masa:60 minit (2 waktu) Objektif 1. Input proses output Aktiviti 2 Teliti rancangan pelajaran harian berikut Tuliskan anggaran masa yang diperuntukkan dan apa yang pelajar perlu pelajari – isi pelajaran (out put) untuk setiap aktiviti dalam ruang yang disediakan di bawah. bahan fizikal dan sumber yang akan digunakan. pengeluar. murid-murid telah mengetahui: a) istilah pengguna. c. Pengetahuan Perlu Ada: 1. maklumat yang diperlukan dalam proses termasuklah. pemangsa dan rantaian makanan b) menghubung kait haiwan dan makanannya c) melukis rantaian makanan Isi Kandungan 69 .

...................... .......... 4.......... tujuan menyusun gambar ialah ......... 2...... 2......... PPG membina siratan makanan memberi definisi siratan makanan membanding dan membeza antara rantaian dan siratan makanan menghuraikan kesan kepupusan haiwan terhadap kesetabilan siratan makanan Nilai Murni  bekerjasama menjalankan aktiviti  menghargai kepentingan ekosistem  mensyukuri nikmat  luwes dan berfikiran terbuka Bahan Bantu Belajar  poster  kad gambar  kad imbasan  CD-ROM  lembaran kerja Prosedur Pelaksanaan: 1........ ......................... ............  Minta mereka bentukkan kumpulan mengikut rantaian makanan  Susunkan gambar berdasarkan kumpulan yang dibina dan namakan rantaian makanan mengikut habitat 3................ ........... ........... Orentasi Murid memerhati dan meneliti kad gambar yang dipaparkan Proses Pengajaran & Pembelajaran Anggaran Out put Masa tujuan paparan kad gambar ialah ..................... .......................  Murid membanding dan membeza rantai makanan yang dibina dengan yang diperolehi melalui CD-ROM  Bina siratan makanan mengikut 70 Maklumat yang diakses dalam CD-ROM ialah ................................................................... Pencetusan Idea  Edarkan sekeping gambar kepada setiap murid....................SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah 1........ 3....... Penstrukturan Semula Idea  Murid mengakses maklumat melalui CD-ROM yang dibekalkan..

analogi. Aplikasi Idea  Ramalkan apa yang berlaku jika salah satu orgnisma dalam siratan pupus  Ramalkan apakah yang berlaku jika siratan makanan kumpulan pupus.2 Pembentukan Rancangan Pelajaran Harian Dalam menyediakan rancangan pelajaran harian sains menggunakan model konstruktivisme Lima Fasa Needham. minat dan motivasi murid Menjurus kepada tajuk dan isi pelajaran hari itu Pertunjukan Filem dan video. demonstrasi. Refleksi Murid menyatakan:  Kepentingan siratan makanan  Kepentingan kepada ekosistem dan kemandirian hidupan PPG 1.2 & CD TS : 71 . penyelesaian masalah. Menarik perhatian. rajah menunjukkan tujuan serta contoh aktiviti pengajaran yang sesuai pada setiap fasa pengajaran konstruktivisme 5 – Fasa Needham. Fasa Pengajaran ( masa ) Orientasi (5 minit) Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Menimbulkan minat dan menyediakan suasana. 5. tugasan. sesuatu yang luar biasa. soalan SPS: LR: picture 1. bercerita.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah habitat berkenaan 4.

nota peribadi. pertukaran idea-idea penyelesaian masalah. IAI. dan konflik. pemetaan Mengenalpasti idea konsep dan persembahan. terdahulu Penstrukturan Untuk merealisasikan Main peranan Role play Idea kemunculan ideaKerja lapangan Field trip (40 minit) idea alternatif yang Membina sistem Step 1 wujud. Perkembangan demonstrasi. pengulangan titik utama. Eksperimen.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah Fasa Pengajaran ( masa ) Pencetusan Idea (10 minit) Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran PPG Catatan Perbincangan dalam kumpulan kecil. POE. (Objective 1. kumpulan perbincangan. bacaan. kepada idea-idea Perbincangan.2 & CD TS : (Objective 1) (Objective 2) (Objective 3) Worksheet 2 .2 & 3) Refleksi (5 minit) Untuk menampung sesuatu idea yang diperolehi kepada idea-idea saintifik. Pendedahan persembahan. Perbincangan dalam kumpulan kecil dan ii. peti surat. sedia ada murid Membincangkan perbendaharaan kata Supaya murid dan dalam sains dan tekaan guru sedar idea intuitif. Pautan kognitif Penulisan laporan mengenai kerja projek individu.konsep and persembahan. pemetaan diganti dengan idea. input guru. Penilaian Aplikasi idea – Mengaplikasi idea Menulis laporan individu (10 minit ) dalam situasi menerusi tugasan projek berbeza SPS: LR: picture 1. 3 & 4.2 & 3) Poem (Objective 1. memeriksa tugasan . cadangan aktiviti 72 . idea saintifik. projek dan iii. idea-idea baru Menguji keesahan ideaidea baru iv. POE Pertunjukan filem dan i. demonstrasi. idea-idea pengkodan Step 2 perlu diperbaiki. Ringkasan. Penjelasan dan video. akan Perbincangan dalam Step 3 dikembangkan atau kumpulan kecil.2 & CD TS : (loc 1 @ 2 @ 3) SPS: LR: picture 1.

b. Apakah objektif. pilih aktiviti dari rajah 1.3 Kesilapan Dalam Rancangan Pelajaran Harian Dalam pembentukan rancangan pelajaran.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah Fasa Pengajaran ( masa ) Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran selanjutnya Pautan Sosial Bina kepuasan dalam pencapaian dan pengukuhan positif PPG Catatan Aktiviti 3 Pilih satu tajuk dari Kurikulum Sains Sekolah Rendah.2 dan bina satu rancangan pelajaran harian . 73 . Bahan –penggunaan bahan tidak sesuai dengan aktiviti pelajar. Objektif – penulisan objektif tidak selaras dengan isi pelajaran dan aktiviti pelajar. Arahan guru – tidak sesuai dengan aras kognitif pelajar. Penilaian – penilaian pelajar tidak selaras dengan objektif pembelajaran. d. 1.tidak selaras dengan objektif Aktiviti 4 Cik gu Ros mengajar sains tahun 4 menggunakan rancangan pelajaran harian dibawah. Analisa kesilapan jika ada. kesilapan yang biasa guru pelatih lakukan adalah: a. penilaian. arahan guru dan aktiviti pelajar dalam rancangan pelajaran hariannya. bahan. Aktiviti pelajar. c. e.

air. Berkomunikasi Kemahiran manipulative : Mengendalikan haiwan dengan betul Nilai Murni : Cinta dan perihatin Sumber BBM : Cd-Rom Sains Tahun 3. Langkah/ AKTIVITI Pendahulua n (5 minit) ISI KANDUNG AN Untuk menarik perhatian murid (Memerhati) PROSEDUR AKTIVITI GURU CATAT AN Langkah 1 (10 minit) Namanama haiwan. Klip Video. Gambar makanan. Tag biru. Keperluan asas benda hidup Objektif Pembelajaran : 1. (Berkomuni 1. Guru bertanyakan soalan kepada murid selepas tayangan 1.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG RANCANGAN PENGAJARAN CIK GU ROS Kelas : 4 BESTARI Tema : Menyiasat Benda Hidup Bidang Pembelajaran : 1.2 Memahami keperluan asas haiwan Hasil Pembelajaran:  Menyatakan keperluan asas haiwan  Memberikan hujah mengapa haiwan perlukan makanan. Kita akan menonton tayang dari CD rakan anda dengan haiwan peliharaan masing-masing G: Apakah yang awak Nampak dalam gambar ?Namakan 74 . Gambar-gambar haiwan . udara dan tempat perlindungan yang berbeza Lembaran tugasan. udara dan tempat perlindungan Tempoh : 1 hour Kehahiran Saintifik : 1. Guru memainkan CD yang menunjukkan beberapa orang kanak-kanak dengan haiwan peliharaan masingmasing 2. lembaran lagu. G: Sekarang . Memerhati 2. Kad-kad Perkataan. Guru menayangkan kad gambar haiwan dan meminta student G:Selamat pagi semua M: Selamat pagi Cikgu. Carta. air.

G: Kini anda boleh memberi saya Pengemban gan 2 (15 minit) Mengnalpas ti keperluan asas bagi haiwan. G : Bagus. betul. G: Mengapa anda fikir bahawa haiwan memerlukan ……. 3. Guru menanyakan murid tentang pelajaran lepas seperti keperluan asas bagi manusia PPG haiwan-haiwan. iaitu keperluan asas bagi manusia G: Ali. Guru meminta beb erapa orang murid mengambil kad-kad yang diletakkan di atas meja. 2. Guru melakukan sumbang saran untuk menguji murid tentang sebabsebab mengapa haiwan memerlukan makanan. dating ke depan dan ambil sekeping kad dan lekatkan pada papan hitam ( Guru melibatkan aktiviti kepada murid lain ) Ali : (Ali melekatkannya) Adakah iannya betul cikgu? G : Ya. Guru meletakkan carta pada haiwan dan keperluan asas mereka di papan hitam. M : Ia semuanya penting bagi setiap individu G: Menakjubkan . air. Murid mengenalpasti keperluan asas haiwan dan bandingkan dengan keperluan asas bagi manusia 3. M: Kucing. udara dan tempat perlindunga n (Berkomuni kasi. air. Pupils say out sentences pertaining to the 75 . (Berkomuni kasi) Pengemban gan 3 (20 minit) Memberika n hujah mengapa haiwan perlukan makanan. Dan lekatkan di papan hitam. 1. (Guru menunjukkan pula dengan kadkad imbasan lain) Bolehkah kamu ingat tentang apa yang anda belajar semalam? M : Ya.. 2.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah kasi and Memerhati) mengenalpasti haiwan-haiwan tersebut. udara dan tempat tinggal. Bahan tersebut sangat berguna dan penting untuk semua makhluk hidup. 2. Kami menggunakan ia setiap hari dalam kehidupan kita. Meramal) 1.

Pussy Cat Pussy Cat 2x Where do you live. saya akan mengedarkan lirik lagu. I need freshly fried fish water and milk Pussy Cat 2 x What did you do. I live in a basket full of frills Pussy Cat 2 x What did you need. (Guru meneruskan penjelasan tentang keperluan asas lain bagi hidupan kepada murid-murid secara terperinci) G: Sekarang. Guru menyanyikan bersama-sama murid beberapa contoh keperluan asas haiwan. 4. Ahmad : Air G: Bagus. Frighten a little mouse under the chair Pussy Cat 2x Where did you go. 2. 76 . Murid membaca jalur-jalur potongan ayat yang dikemukakan oleh guru. Mengapakah awak fikir air adalah penting kepada benda hidup M : Ianya member tenaga untuk kita mandiri. PPG Penutup (10 minit) Kesimpulan 1. I went to the kitchen to look for some food.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah animals‟ basic needs. Sekarang mari kita menyanyi lagu bersama-sama. Murid menyebut ayat-ayat yang berkaitan dengan keperluan asas haiwan. 5. Guru mengedarkan lirik lagu kepada murid untuk dinyanyikan bersama. (Selepas membaca guru menyanyi untuk kelas). Mari kita membaca lirik bersama-sama.

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG TAJUK 6 MENULIS RANCANGAN PELAJARAN HARIAN SINOPSIS Rancangan pengajaran ialah rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran untuk dilaksanakan oleh guru di dalam bilik darjah dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan. Rancangan Pengajaran Harian merupakan satu rekod khas yang 77 .

Membezakan objektif pengajaran dan hasil pembelajaran b. Menunjukkan aktiviti yang sesuai dengan proses pengajaran dan pembelajaran dalam penulisan rancangan pengajaran harian c. aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Di dalam modul ini ia menerangkan objektif pembelajaran dan hasil pembelajaran. pentaksiran dan refleksi di dalam penulisan rancangan pengajaran harian. KERANGKA TAJUK-TAJUK 78 .SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG disediakan lebih awal oleh guru sebelum menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran.Rancangan Pengajaran Harian ini dibina sebagai panduan para guru untuk mengajar dengan lebih sistematik dan efektif serta mampu untuk mencapai apa yang diobjektifkan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran kelak. Menulis refleksi yang sesuai selepas proses pengajaran dan pembelajaran. HASIL PEMBELAJARAN a. Memberikan contoh-contoh pentaksiran yang sesuai di dalam penulisan rancangan pengajian harian d.

SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG KANDUNGAN ISI Menulis Rancangan Pelajaran 1. Tulis satu hasil pembelajaran yang sesuai dengan komponen-komponen yang anda kehendaki.0 2.0 4. d. c. guru harus dapat meramalkan beberapa tindakbalas pelajar yang mungkin muncul dalam sesi pelajaran itu berikut adalah beberapa contoh Objektif Pengajaran Objektif Pembelajaran 1. Bincang dalam kumpulan dan tulis refleksi kekuatan dan kelemahan RPH anda.0 Perbezaan Objektif Pengajaran dan Hasil Pembelajaran Untuk merancang objektif pembelajaran. Rujuk HSP dan pilih satu hasil pembelajaran untuk 1 jam pengajaran harian.0 3.0 Objektif pengajaran &pembelajaran dan hasil pembelajaran Aktiviti-aktiviti pembelajaran Pentaksiran Refleksi * Rujuk Kurikulum Sains Sekolah Rendah Aktiviti : Jawab soalan berikut dan hantar kepada pensyarah anda melalui OLL dan simpan dalam folio sebagai bukti a.Cuba menjalankan eksperimen dapat menyelamatkan rumah. 1. Baca dengan teliti antiviti P & P dalam modul ini dan pilih yang sesuai dengan hasil pembelajaran anda.bebankan satu fius dalam satu litar 79 . Bina satu RPH berdasarkan model 5 fasa Needham e. Menunjukkan bagaimana fius 1. Huraikan bagaimana anda menilai pelajar anda. b.

Menentukan syarat-syarat yang 2. Cuba mencari kedudukan logam membaca jadual berkala secara kala dan kumpulan 4. pelajar tahu dan boleh buat setelah mengikuti kursus pengajian mereka.Mempelajari bagaimana 3.1 Perbezaan Di antara Objektif dan Hasil Pembelajaran? ( Sila rujuk interaksi 1 ) Objektif Objektif menyatakan apa yang Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran menyatakan apa yang pelajar tahu dan boleh buat atau jangkaan apa yang guru perlu buat yakni apa yang perlu diajar.2 Objektif dan hasil pembelajaran dalam kurikulum sekolah rendah Objektif Hasil pembelajaran 80 . 3. PPG 2. Mengajar elektromagnet. prinsip-prinsip 4. Cuba menanam /mencambahkan diperlukan bagi percambahan biji biji kacang hijau benih.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah rumah menyebabkan fius terbakar. 1. dan apa yang perlu dirancang untuk mengajar.Cuba membentuk satu sistem yang boleh membunyikan jika seseorang melalui tempat itu 1. bukan penyataan akhir pendidikan.

Menyediakan panduan dalam penggubalan dan rekabentuk kurikulum dan instruksi kurikulum yang meliputi kandungan dan perlakuan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. dan sikap yang diperlukan dan signifikan untuk kerjaya masa depan pelajar. menguruskan pembelajaran mereka. Mengetahui di mana sumber manusia boleh dilaburkan. 81 . Menyediakan akauntibiliti kepada konstituen luar. kemahiran.  Ciri-ciri hasil pembelajaran yang baik Meliputi ilmu. Merancang ke arah memperbaiki mutu pendidikan dan keberkesanan institusi. konsep. Menilai prestasi pelajar daripada segi apa yang pelajar tahu dan boleh buat di akhir kursus pengajian. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Memastikan pelajar Menentukan senarai topik. 1. generalisasi atau kandungan unsur-unsur lain dalam kursus pengajian dan mata pelajaran. Menjadikan apa yang diajarkan dan dipelajari itu intentional.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Objektif dibina untuk: Hasil pembelajaran dibina untuk: Memastikan perubahan perlakuan dalam diri pelajar. Memperbaiki dan mempertingkatkan kualiti pembelajaran.3. Mengetahui apa yang perlu diubah.

4. dan masyarakat. Pembinaan hasil pembelajaran Cara Menulis Hasil Pembelajaran ( RUJUK INTERAKSI 1 ) Cara menulis hasil pembelajaran boleh dibuat mengikut klasifikasi kemahiran kognitif Bloom. Memperlihatkan prinsip-prinsip ekuiti dan keadilan. Difahami oleh pelajar.  Menggambarkan keperluan masakini dan jangkaan masa depan dalam tempat kerja.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG  Mewakili peringkat prestasi minimum yang diperlukan untuk seseorang pelajar itu lulus kursus pengajian. 1.     Boleh diverifikasikan dan diukur.secondary). Peringkat kemahiran kognitif berdasarkan Kategori Bloom Taksonomi ini sesuai digunakan untuk membina hasil pembelajaran dengan menggunakan perlakuan berkaitan (related behaviors) yang terdiri daripada kata kerja aktif seperti yang berikut: Kategori Definisi Perlakuan Berkaitan (Related Behaviors) 82 . pendidik.  Realistik dan boleh dicapai oleh pelajar lepasan sekolah menengah (post. Memperlihatkan kebolehpindahan ke dalam pelbagai konteks. dan ada peruntukan bagi pelajar yang berbeza. majikan.

bahan yang dipelajari dalam situasi baru yang konkrit Mengaplikasi (apply). mendiagram (diagram). menyatakan (state) Pemahaman Memahami sesuatu Meminda (alter). memberikan contoh (give example). mengenalpasti (identify). mengira (calculate). menggunapakai (make use of). menghimpun (collect). menyelesaikan (solve). menemuduga (menemuduga). menemukan (discover). menunjukkan (point to). mengaitkan (relate). meramal (predict). mengilustrasi (illustrate). menerapkan (adopt). mengambilkira (account for). memparafrasa (paraphrase). mengubah (change). menterjemah (translate) (Comprehension) yang telah dihubungkaitkan tanpa keperluan mengaitkannya kepada apa jua yang lain Aplikasi (Application) Menggunakan konsep umum untuk menyelesaikan masalah dalam situasi tertentu.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah Pengetahuan (Knowledge) Mengingat atau mengingat semula sesuatu tanpa memahami. menyenaraikan (list). memadankan (match). mengumpul (group). menukar (convert). meringkas (summarize). menerangkan (explain). mentafsir (interprete). menilai semula (review). mengkonstruk (construct). memanipulasi (manipulate). menghafaz (memorize). mengeneralisasi (generalize). menganotasi (annotate). menunjukkan (show). menggunakan (use) 83 . mengingat kembali (recall) memilih (select). membuat kesimpulan (infer). menggunakan bahan. menggunakan atau menggantikannya PPG Mendefinisi (define). melabelkan (label). menghurai (describe).

(sort). demonstrasi. kuiz. mengenalpasti (identify). mungkin memfokuskan pengenalpastian bahagian-bahagian atau analisis perkaitan antara PPG Menganalisis (analyse). menyanyi. 84 . penerokaan. memilih (select). mengasingkan bahagian. membedah (dissect).SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah Analisis (Analysis) Memecahkan sesuatu ke dalam bahagianbahagian. simulasi-main peranan. menggariskan (outline). eksperimen.permainan. koperatif. jigsaw. kerja kumpulan. membezakan (differentiate). mendiagram (diagram). POE. kajian lapangan. perbincangan kumpulan kecil @ besar (brain storming). latih tubi. memisahkan (separate). membanding (compare).bahagian. Anda boleh juga memilih aktiviti dalam model pengajaran inkuiri. menunjukkan pertentangan / pertentangkan (contrast). membahagikan (subdevide) atau pengiktirafan organisasi prinsipprinsip 2. penyoalan. IAI dan petisurat. bercerita. mengilustrasikan (illustrate). projek. membuat kesimpulan (infer).0 Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Pilihan aktiviti ialah kuliah. melihat perbezaan (distinguish). menunjukkan (point out). membaca.

Contoh : Guru memberikan penerangan tentang bahan yang mengalirkan arus eletrik dan bahan yang tidak mengalirkan arus eletrik. LATIH TUBI. DEFINISI: Latih tubi ialah pengulangan fakta-fakta dalam meningkatkan kecekapan tentang apa yang telah diajar ia bertujuan untuk mencapai tahap kemahiran atau untuk melekatkan sesuatu perkaitan supaya ia menjadi lebih kekal dalam ingatan TUJUAN: .SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah Berikut adalah contoh-contoh aktiviti. LANGKAH :  Guru memberikan penerangan tentang topik yang dipelajari. 85 . Contoh: Guru memberikan lembaran kerja kepada murid-murid berkenaan bahan yang boleh dan tidak boleh mengalirkan arus eletrik iaitu beberapa soalan obkjektif. Contoh :guru menyemak lembaran kerja yang diberikan dan mengarahkan murid-murid untuk melakukan pembetulan jika terdapat kesilapan. Kaedah menjawab soalan latih tubi secara berterusan membantu mengekalkan maklumat yang diproses oleh otak ke dalam memori dalam jangka waktu yang lebih lama TAJUK: Ciri-ciri bahan. PPG 1.  Guru mengadakan penilaian.  Guru menyediakan lembaran kerja kepada murid-murid.(Menyiasat Alam Bahan Tahun 4) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami ciri-ciri bahan.

DEMONSTRASI.  Dapat menjimatkan masa guru.  Pelajar akan lebih berkeyakinan dalam melakukan aktiviti.suis dan bateri. LANGKAH:  Guru menyediakan peralatan demonstrasi kepada murid-murid. DEFINISI: Kaedah ini digunakan oleh guru sewaktu menjalankan pengajaran yang memerlukan pelajar menguasai sesuatu kemahian terlebih dahulu sebelum aktiviti sebenar dapat dijalankan.  Guru dapat mengurangkan kesilapan yang dilakukan oleh pelajar jika telah menunjukkan cara yang betul terlebih dahulu. TAJUK: ELETRIK ( TAHUN 5 ) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami litar sesiri dan selari. Contoh: Guru menyediakan mentol. 86 .  Guru memberikan penerangan berkaitan dengan demontrasi. Contoh: Guru membina litar selari dan sesiri di hadapan murid-murid.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG 2.  Guru melakukan demonstrasi di hadapan murid-murid.wayar penyambung. TUJUAN:  Untuk memberikan pemahaman kepada pelajar sebelum mereka mencuba atau membuat sendiri sesuatu aktiviti tersebut.

TUJUAN:  Dapat menggabungkan pelbagai kemahiran seperti kemahiran lisan. Teknik simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar dan memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi menyelesaikan masalah. 87 . mencatat.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Contoh: Guru menerangkan symbol bagi setiap komponen yang digunakan di dalam litar. 3. TAJUK: BUMI.bulan dan matahari.menulis dan membuat keputusan. Simulasi adalah suatu situasi pembelajaran dalam keadaan terkawal dan sengaja diwujudkan menyerupai situasi sebenar bertujuan menjalankan aktiviti penyelesaian masalah. DEFINISI. BULAN DAN MATAHARI (TAHUN 5) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami pergerakan bumi.SIMULASI. LANGKAH:  Guru perlu memilih satu situasi yang berunsur masalah dan terangkan dengan jelas.  Aktiviti ini dapat menjadi sumber motivasi kepada pelajar kerana penglibatan mereka yang meluas.  Pelajar dapat menjalankan aktiviti pembelajaran dengan cara melakonkan sesuatu peristiwa secara berpura-pura. Contoh: Guru mengarahkan murid untuk membina litar sesiri dan selari serta melukis gambar rajah litar yang dihasilkan.  Guru memberikan arahan seterusnya kepada murid-murid.

Bulan dan Matahari untuk di lakonkan oleh murid-murid agar murid-murid dapat melihat dengan jelas situasi pergerakan yang berlaku di orbit.  Guru menetapkan peranan berdasarkan watak-watak dan memilih murid yang sesuai untuk melakonkan watak tersebut.Guru juga menerangkan bahawa sewaktu mengelilingi bumi. bulan dan matahari  Guru memberikan arahan kepada murid. Contoh: Matahari akan tetap pada kedudukannya manakala pelajar yang mewakili bumi akan beredar mengelilingi matahari.Pelajar yang berlakon sebagai bulan pula akan beredar mengelilingi bumi. sewaktu bumi beredar mengelilingi matahari.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Contoh : Guru memilih tajuk Bumi. ia turut berputar pada paksinya dlaam kitaran 24 jam . Contoh : Guru mengarahkan 3 orang pelajar untuk tampil ke depan dan berlakon sebagai bumi. 88 DEFINISI . Contoh: Guru menerangkan kepada pelajar bahawa. bulan turut berputar pada paksinya.  Guru mengadakan perbincangan dan rumusan selepas simulasi.

Contoh: Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan kecil.  guru memberikan arahan kepada murid untuk bergerak ke kawasan kajian. Contoh: Murid-murid diarahkan untuk kembali ke kelas serta membentangkan hasil dapatan bagi setiap kumpulan. Contoh : Murid-murid diarahkan untuk berjalan di kawasan sekolah dan memerhatikan siratan makanan di kawasan padang.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah 4.  Guru membuat rumusan tentang hasil pemerhatian murid.taman sains dan pasu bunga serta merekodkan penemuan mereka. (TAHUN 5) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Mensintesis rantaian makanan untuk dijadikan siratan makanan. PPG TAJUK: RANTAIAN DAN SIRATAN MAKANAN. kolam . LANGKAH-LANGKAH:  Guru memberikan arahan kepada pelajar untuk membentuk kumpulan.KAJIAN LAPANGAN. 89 .

kumpulankecil (buzz).perbahasan.  Pelajar digalakkan untuk memberi pendapat dengan bersistematik. rakan TENAGA (TAHUN tidak OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami kegunaan tenaga. LANGKAH :  Guru bertindak sebagai pembimbing.  Pelajar dapat didisiplinkan supaya mendengar dan menghormati pendapat rakanTAJUK:yang lain walaupun 5) bersetuju dengan pendapat tersebut. DEFINISI Teknik perbincangan melibatkan aktiviti perbualan di antara guru dengan para pelajarnya di dalam kelas.Pelbagai cara perbincangan yang boleh dilakukan seperti perbincanagn secara kelas.PERBINCANGAN. forum dan sebagainya. Contoh: Guru mencetuskan idea dengan bertanya kepada murid-murid apakah bentuk tenaga yang mereka ketahui.  Dapat melatih pelajar mengeluarkan pendapat yang bernas dalam bahasa yang teratur dan mudah difahami oleh orang lain.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG 5. Contoh: Murid-murid diarahkan untuk menyatakan kegunaan tenaga dalam kehidupan mereka dan berbincang dalam kumpulan tentang punca-punca tenaga. 90 .  Guru bertindak sebagai fasilitator Contoh: Guru membuat kesimpulan bahawa matahari adalah sumber utama untuk tenaga. TUJUAN  Melatih para pelajar memberikan pendapat mengenai sesuatu topik yang ditetapkan .

PENGAJARAN KUMPULAN.cecair dan gas.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG 6. TAJUK: MENYIASAT ALAM BAHAN (TAHUN 5) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami yang bahan wujud dalam bentuk pepejal. . Contoh: guru memilih tajuk Menyiasat Alam Bahan.  91 Guru memberikan bahan-bahan yang diperlukan untuk perbincangan. LANGKAH:  Guru memilih tajuk yang sesuai dan melibatkan murid-murid di dalam perbincangan . DEFINISI: Penekanan terhadap interaksi sosial dalam situasi pengajaran pembelajaran telah membawa kepada perkembangan teknik pengajaran kumpulan. TUJUAN:  Menggalakkan penglibatan pelajar dalam pembelajaran  Pelajar akan mengalami variasi situasi yang luas semasa pembelajaran sebenar  Dapat mengaitkan hubungan yang terdapat antara prinsip baru dankonsep yang telah dipelajari untuk menjadikan satu hubungan yang bermakna. Contoh: Guru membahagikan murid kepada 2 kumpulan.  Guru membahagikan murid-murid ke dalam kumpulan masing-masing.

Contoh: Guru mengarahkan murid untuk mengukur kelajuan cecair yang mengalir dalam masa 1 saat sambil diawasi guru. 7.  Guru menyediakan peralatan untuk eksperimen. Memahami Eksperimen ialah proses terancang yang linear untuk menguji satu atau beberapa hipotesis yang dapat menerangkan masalah atau fenomena alamiah yang dikaji TUJUAN. LANGKAH-LANGKAH : menguji hipotesis bahawa pembolehubah tidak Tujuan eksperimen ialah untuk bersandar. Y. TAJUK : MENYIASAT KUASA DAN TENAGA. pembalut aluminium. X. Jika X. Contoh : Guru menyediakan cermin. jadi Y.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Contoh:Guru memberikan 2 bekas yang mengandungi air dan minyak kepada setiap kumpulan. 92 .  Guru mengawasi perbincangan pelajar. cahaya bergerak dalam garis lurus akan dipantulkan apabila terkena permukaan objek yang rata. Contoh : Guru memilih tajuk pantulan cahaya dan menerangkan hukum pantulan cahaya iaitu.  Guru mengarahkan pelajar untuk merekod penemuan. iaitu:  Guru menyebabkan perubahan dalam aktiviti eksperimen.memilih tajuk yang sesuai bagi pembolehubah bersandar.Guru mengarahkan setiap kumpulan berbincang dan membentangkan hasil dapatan mereka.EKSPERIMEN. ( TAHUN 5) OBJEKTIF PEMBELAJARAN :DEFINISI: bahawa cahaya boleh dipantulkan.

DEFINISI: Kamus Dewan: cerita adalah jalinan dan susunan mengenai kejadian dan hal-hal yang berlaku sama ada benar ataupun merupakan khayalan pencerita sahaja. Bercerita pula bermaksud satu kaedah mengajar yang membolehkan guru menyampaikan isi pelajarannya melalui teknik bercerita. OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Memahami bahawa haiwan mempunyai keperluan asas. Contoh:Guru bercerita tentang Sang Kancil dan Buaya.  Guru membimbing pelajar untuk berbincang tentang hasil dapatan eksperimen.  Dapat menarik perhatian pelajar untuk belajar TAJUK : KEPERLUAN ASAS HAIWAN (TAHUNkepada kanak-kanak. minat dan kesediaan pelajar. Contoh: Guru merumuskan bahawa cahaya akan dipantulkan apabila terkena permukaan yang rata.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Contoh: Pelajar melukis gambar rajah sinar untuk menunjukkan pantulan cahaya di dalam aktiviti di atas.BERCERITA. TUJUAN:  Guru dapat menjalankan sesuatu aktiviti pengajaran dengan berkesan.  Dapat menyemai kemahiran berkomunikasi 4)  Guru dapat menimbulkan keyakinan dalam diri kanak-kanak. 11. 93 . LANGKAH:  Guru memilih cerita yang sesuai dengan peringkat umur.

Murid-murid diarahkan untuk mengenalpasti keperluan asas haiwan selain dari makanan.PROJEK. TUJUAN:  Memberi pengalaman kepada pelajar  Pelajar dapat mengembangkan potensi diri  Untuk mengukuhkan kemahiran yang baru dikuasai. Contoh: Guru bertanya . TAJUK: INTERAKSI ANTARA HIDUPAN (TAHUN 6) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami tanggungjawab manusia dalam melindungi haiwan yang terancam.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG  Guru perlu memastikan semua pelajar bersedia mendengar cerita. Contoh: Guru memiilih tajuk Interaksi Antara Hidupan. 8.  94 Guru meminta murid-murid untuk mengumpulkan maklumat. Contoh:Guru menerangkan bahawa. DEFINISI: Pelajar melakukan sendiri aktiviti pembelajaran dengan penuh minat dan perhatian dalam sesuatu situasi. mengapa Buaya ingin makan Sang Kancil?  Guru mengadakan sesi penilaian setelah sesi bercerita. . setiap haiwan memerlukan makanan untuk hidup. LANGKAH:  Guru memberikan satu tajuk yang telah dipilih untuk dijadikan projek.

TUJUAN. LANGKAH:  Guru mengajar topik yang dipilih.bulan dan matahari. BULAN DAN MATAHARI (TAHUN 5) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami pergerakan bumi. - TAJUK: BUMI.JIGSAW - DEFINISI.  Guru menetapkan beberapa kumpulan di dalam kelas. Bulan dan Matahari untuk di ajar dengan menunjukkan video tentang pergerakan bumu. Dapat mewujudkan semangat saling bekerjasama dan saling bergantungan di dalam kumpulan. Contoh : Guru memilih tajuk Bumi. 95 . Contoh: Guru mengarahkan pelajar membina buku skrap daripada maklumat yang dikumpulkan. bulan dan matahari. 9.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Contoh:Guru meminta pelajar untuk mencari maklumat tentang haiwan yang hampir pupus dan mengumpulkan gambar haiwan tersebut. Salah satu pembelajaran secara koperatif yang melibatkan semua pelajar.  Guru mengarahkan murid-murid untuk mereka sesuatu berdasarkan maklumat yang dikumpulkan.

Untuk menghasilkan pencapaian dan produk yang tinggi.  Guru memberikan kuiz kepada pelajar. DEFINISI: Koperatif: bekerja bersama-sama bagi mencapai sesuatu objektif yang ditetapkan bersama. 96 Dapat memupuk sifat penyayang.  Pelajar berbincang dalam kumpulan pakar.  Pelajar kembali ke kumpulan masing-masing berbincang dan mengajar ahli kumpulan mereka. Pembelajaran koperatif: Merujuk kepada penggunaan kaedah kumpulan-kumpulan kecil bagi memaksimakan hasil pembelajaran. Contoh : Guru memberikan lembaran kerja untuk dijawab oleh pelajar.KOPERATIF.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Contoh: guru memberi nombor kepada setiap pelajar dan mereka berkumpul mengikut nombor masing-masing. 12.kerjasama dan lain-lain. .  Guru memberikan peneguhan kepada pelajar.samaada secara individu atau kumpulan. TAJUK: MAGNET (TAHUN 3) TUJUAN: OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Setiap magnet mempunyai kekuatan yang berbeza. . Contoh: Guru memberikan peneguhan positif seperti pujian apabila pelajar berjaya memberikan jawapan yang tepat. Contoh: Pelajar berbincang tentang pergerakan bumi pada paksinya dan pergerakan bumi mengelilingi matahari di dalam kumpulan pakar. Contoh: Wakil pelajar dari kumpulan pakar akan kembali ke kumpulan mereka dan memberi penerangan tentang pergerakan bumi mengelilingi matahari dan putaran bumi pada paksinya.

97 . Contoh: Murid merekodkan hasil dapatan mereka di dalam lampiran yang telah disediakan olah guru.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah LANGKAH-LANGKAH:  Guru memulakan pengajaran secara kelas. Contoh: Setiap kumpulan dibekalkan dengan magnet yang berbeza bentuk serta beberapa klip kertas. INKUIRI PENEMUAN. PPG Contoh: Guru menerangkan kepada pelajar tentang jenis-jenis magnet dan kekuatan magnet. DEFINISI: Merangkumi segala proses soal selidik bagi mendapatkan jawapan daripada soalan-soalan atau masalah yang dikemukakan. LANGKAH:  Guru menyediakan peralatan kepada murid-murid. TAJUK: ELETRIK ( TAHUN 5 ) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami litar sesiri dan selari.  Murid-murid sedar akan peranan masing-masing. TUJUAN: Membolehkan pelajar mendapat jawapan atau membuat kesimpulan daripada soalan-soalan atau permasalahan-permasalahan yang dikemukan melalui pengumpulan data dan pengujian hipotesis. 13.  Guru membahagikan kelasnya kepada kumpulan-kumpulan kecil.

suis dan bateri. Menggalakkan interaksi positif dan menyatukan pelajar yang mempunyai pengalaman dan potensi berlainan. Peringkat rendah.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG Contoh: Guru menyediakan mentol.  Guru menerangkan langkah-langkah kajian dengan terperinci.   Dapat menimbulkan perasaan gembira kepada pelajar. DEFINISI: Bermain dapat mengembangkan kemahiran belajar di kalangan pelajar (Froebel).BERMAIN. 98 .  Guru mengawasi pelajar dalam setiap peringkat. 15. TUJUAN:  Dapat meningkatkan kemahiran psikomotor dan kemahiran sosial dalam kalangan pelajar.permainan tertumpu kepada jasmani tetapi pada peringkat lebih tinggi ia lebih tertumpu kepada latihan minda. Contoh: murid perlu mengkaji bagaimana litar sesiri dan selari dibina.  Guru berbincang dengan murid tentang objektif diadakan kajian tersebut.wayar penyambung. Contoh: Guru menerangkan symbol bagi setiap komponen yang digunakan di dalam litar. Contoh: Guru memantau setiap langkah yang diambil oleh pelajar dalam membina litar sesiri dan selari.

Contoh: Guru menerangkan kepada murid-murid bahawa haiwan turut mengalami proses tumbesaran seperti manusia.Guru mengarahkan murid untuk menyusun turutan gambar haiwan daripada anak kepada dewasa. Rumusan Pentaksiran 99 . Contoh: Guru mengedarkan kepingan gambar kepada setiap kumpulan dan memberi penerangan tentang permainan “Jigsaw Puzzle”. material dan peranan guru sebagai fasilitator. Contoh: Guru memilih permainan Jigsaw Puzzle.  Memastikan aktiviti permainan tersebut memberi faedah kepada pelajar. Tujuan Pentaksiran     Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran Memperbaiki pengajaran pembelajaran Pentaksiran pencapaian objektif pengajaran  Pentaksiran secara pemerhatian.Guru mengarahkan murid untuk mencantumkan gambar tersebut dan menamakan haiwan yang terdapat pada gambar.0 Pentaksiran Menentukan prosedur pentaksiran pencapaian   Tentukan bagaimana guru mentaksir pencapaian objektif pengajaran Nilai keberkesanan penggunaan media. 3.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah PPG HAIWAN (TAHUN 2) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Memahami haiwan juga turut membesar seperti manusia.  Penerangan tentang permainan perlu diberikan sebelum aktiviti dimulakan. lisan dan penulisan. LANGKAH:  Guru memilih aktiviti permainan yang sesuai dengan keupayaan pelajar.

kemahiran dan nilai. 10. Periksa sama ada murid membawa …. ke dalam kelas. Perlu memikirkan kaedah berbeza untuk mengawal kebisingan. 18. Ulangkaji topik / konsep ini dengan murid yang lemah. 100 .. 12. 2. Gunakan kerja secara berkumpulan untuk mengulang kaji. Pengajaran yang baik. Memerlukan kepelbagaian teknik menyoal / memberi jawapan . Gembira dengan maklum balas murid pada hari ini.. 11. Cari jalan untuk memasukkan lebih murid dalam aktiviti dalam kelas. 1. Proses pendidikan pula melibatkan operasi. Penghakiman melibatkan hal-hal seperti pertimbangan dan pencapaian aspek pendidikan. Maklumat meliputi hal berkaitan topik.. Saya perlu bertanya lebih banyak soalan yang terbuka. Murid berjaya menguasai konsep ……. 16. Perlu memberikan lebih masa untuk aktiviti ini untuk membantu murid berpindah kepada tugasan baru. Lebihkan soalan mencabar dalam P&P akan datang. 6.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah     PPG Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. 4. 13. Kerja rumah disiapkan oleh semua murid. bukti dan prestasi. 7. untuk membantu murid lebih memahami …………. 8. Murid boleh menerangkan tugasan baru apabila diuji kefahaman mereka.0 Refleksi Refeksi P&P berdasarkan kepada :  Pengajaran guru  Pembelajaran murid  Penggunaan bahan bantu mengajar CONTOH-CONTOH PENULISAN REFLEKSI SELEPAS SETIAP P&P Pelajar perlu lebih latihan berkaitan ………………. 17. 3. 4. Perlu mengajar dengan cara yang lain dalam P&P akan datang. Cari lebih banyak contoh …. Masukkan sebahagian kandungan dalam kerja rumah pada minggu hadapan Sebahagian murid tidak faham. dapatan dan hasil. 15. 5. 14. 9. Ulang kaji kandungan tajuk ini pada akhir bab ini / …………. Tidak cukup peluang untuk murid melakukan …… semasa pengajaran. manakala produk pula melibatkan pengetahuan..

Pelajar mengantuk di dalam kelas. Keempat. Masa aktiviti pengukuhan hari ini tidak cukup. 3. penulisan refleksi deskriptif (descriptive reflection) yang merupakan penulisan jurnal yang mempunyai penerangan sebab dan akibat terhadap peristiwa yang terjadi secara jelas dengan ciri-ciri taakulan dan renungan terhadap peristiwa dan memberi alasanalasan/justifikasi terhadap perkara yang berlaku. akibat dan kaitan peristiwa serta kesannya terhadap sikap dan kepercayaan penulis. perpaduan. falsafah pendidikan. 22. Contoh Penulisan Refleksi Penulisan Refleksi Tahap Pertama (penulisan deskriptif) 1. Beri pujian ……… kerana usaha yang bersungguh-sungguh PPG Jenis-jenis Penulisan Refleksi     Penulisan Deskriptif Refleksi Deskriptif Refleksi Dialog Refleksi Kritikal Kajian oleh Hatton dan Smith (1995) menunjukkan bahawa terdapat empat jenis penulisan yang telah dikenal pasti dalam penulisan reflektif. Dan …… ke hadapan pada P&P akan datang. penulisan refleksi kritikal (critical reflection) yang merupakan penulisan refleksi yang mengaitkan peristiwa di bilik darjah dengan halhal di luar rutin bilik darjah seperti falsafah diri insan guru sendiri. 21. 24. Pastikan murid boleh memberikan isi-isi penting P&P hari ini. penulisan deskriptif (descriptive writing) yang merupakan penulisan yang menerangkan keadaan atau peristiwa di bilik darjah dengan hanya menulis tarikh. Benarkan lebih masa untuk membuat latihan dalam P&P akan datang. politik. Pengajaran tidak dapat diteruskan kerana sebahagian pelajar lambat hadir ke kelas. 20. Kelas terpaksa dibatalkan. ekonomi dan sosial. Pertama. 25. 2. 23. Kedua. 101 . tempat tanpa sebarang penerangan berkenaan sebab.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah 19. Saya merasa gembira dengan P&P hari ini kerana ……. isu-isu wawasan.. Semua murid memerlukan lebih bantuan berkaitan ……. Ketiga. Latihan kebakaran sekolah dijalankan pada waktu pengajaran. Gerakan …. penulisan refleksi dialog (dialogical reflection) yang merupakan penulisan refleksi yang mengandungi kata-kata yang merujuk kepada bisikan hati penulis kepada peristiwa yang sedang direnungkannya melalui siri soal jawab tentang persoalan yang difikirkan.

Walaupun begitu saya suka ketawa semasa mengajar. Terdapat beberapa orang pelajar yang membuat bising di dalam kelas dan tidak menghiraukan pengajaran guru. Penulisan Refleksi Tahap Keempat (Refleksi Kritikal) 1. Guru mengajar dalam bahasa Inggeris menyebabkan pelajar kurang faham apa yang disampaikan oleh guru. Guru sepatutnya cuba menerangkan sesuatu istilah dalam bahasa Melayu. Dan dengan pendekatan cikgu tersebut berjaya mendidik saya menjadi insan yang berjaya. 1.htm 2. Terlalu banyak kelemahan saya dalam pengajaran tentang prinsip geometri pada hari ini. Oleh itu.html 102 . Penulisan Refleksi Tahap Kedua (penulisan refleksi deskriptif) 1. Saya akan memarahi pelajar yang tidak mengendahkan pengajaran saya.fortunecity. Saya memang seorang yang tegas semasa mengajar. Aktiviti kelas terpaksa ditangguhkan kepada pengajaran akan datang. Ada isi yang saya tertinggal. http://members. Saya mesti pastikan pelajar memberikan tumpuan yang sepenuhnya semasa saya menyampaikan aktiviti pengajaran.com/sploo/Pel6.SCE 3108 : Merancang Untuk Mengajar Sains Sekolah Rendah 4. http://sciencefairproject. Saya menggunakan pendekatan behaviourisme apabila mengajar kerana saya ingat lagi masa cikgu saya mengajar sejarah beliau menggunakan pendekatan yang sama. Saya tidak dapat menumpukan satu persatu pelajar untuk menjawab soalan. PPG Masa pengajaran tidak mencukupi. Penulisan Refleksi Tahap Ketiga (Refleksi Dialog) 1.virtualave. BIBLIOGRAFI. Guru bertindak memanggil nama pelajar tersebut dan bertanyakan soalan yang berkaitan. Saya kurang persediaan mengenai tajuk yang di ajar. saya percaya pendekatan tersebut akan dapat membantu pelajar mempelajari sejarah. 2. Saya tidak menyediakan contoh soalan untuk pelajar mencuba.net/observation.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->