P. 1
fonetik

fonetik

|Views: 53|Likes:
Published by dyan76
hbls
hbls

More info:

Published by: dyan76 on Feb 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

FONETIK DAN FONOLOGI Dalam bidang Linguistik, kajian tentang bunyi-bunyi bahasa terbahagi kepada dua cabang

, iaitu fonetik dan fonologi. Secara umum kajian fonetik berkisar tentang bagaimana sesuatu bunyi bahasa itu dihasilkan, manakala fonologi pula mengkaji fungsi-fungsi bahasa sesuatu bunyi yang terhasil itu. Di dalam Kamus Linguistik terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (1997), fonetik ditakrifkan sebagai pengkajian tentang bunyi yang dihasilkan oleh manusia, iaitu bunyi bahasa, bunyi bukan bahasa, dan pinggiran, dan pengkajian itu memberikan lambang fonetik untuk bunyi-bunyi tersebut. Secara amnya terdapat tiga bentuk pendekatan dalam menjalankan kajian fonetik ini:
  

fonetik artikulasi yang mempelajari posisi dan gerakan bibir, lidah dan organ-organ manusia lainnya yang menghasilkan suara atau bunyi bahasa, fonetik auditori yang mempelajari persepsi bunyi yang dihasilkan fonetik akustik yang mempelajari gelombang suara dan bagaimana mereka didengarkan oleh telinga manusia, (Abdullah Hassan, 2005: 40)

Sebagai contoh kepada pendekatan kajian fonetik ialah penghasilan bunyi letupan bibir [p] dan [b]. Kedua-dua bunyi ini dihasilkan dengan cara yang sama iaitu bibir bawah dirapatkan ke bibir atas dan udara dari paru-paru akan tertahan. Penahanan ini kemudiannya dilepaskan serta merta. Sekiranya bunyi letupan bibir itu dilepaskan dengan pita suara tidak bergetar maka terhasillah bunyi letupan dua bibir tidak bersuara iaitu [p] , sebaliknya jika pita suara bergetar maka yang terhasil ialah bunyi letupan dua bibir bersuara [b]. Dalam kajian fonetik pengenalpastian organ penghasilan bunyi atau artikulasi sangat penting. Organ sebutan yang betul-betul terlibat dalam penghasilan bunyi adalah bibir, gigi, gusi, lelangit keras, lelangit lembut, rongga hidung, pita suara dan lidah. Sementara itu terdapat juga beberapa organ penting yang membantu dalam menghasilkan bunyi tetapi tidak bertindak sebagai artikulasi iaitu paru-paru, rongga rengkung, epiglotis dan rongga tekak. Bunyi-bunyi yang terhasil lazimnya dibahagi kepada dua iaitu bunyi vokal dan bunyi konsonan. Kajian terhadap bunyi-bunyi vokal menghasilkan dapatan beberapa pecahan vokal antaranya volak depan sempit [i], vokal tengah . [ә] dan volak belakang sempit [u]. Sentara itu kajian bunyi-bunyi konsonan pula menghasilkan beberapa pecahan bunyi seperti konsonan letupan, letusan, sengauan/nasal, geseran, getaran, sisian dan separuh vokal. Semua bunyi-bunyi yang berjaya dikaji akan dideskripsi akan kemudiannya diberikan lambang untuk memudahkan penggunaannya khususnya dalam tulisan. Lambang-lambang tersebut dibuat secara arbitrari atau lewa, sebagai contohnya bunyi [t] dilambangkan /t/ dalam ejaan rumi sementara /‫ /ﺖ‬dalam bahasa Arab. Seperti yang dinyatakan kajian fonologi adalah kajian tentang sistem bunyi dan fungsi-fungsi bahasa sesuatu bunyi. Kajian fonologi sebenarnya secara khususnya adalah mengkaji fonemfonem. Fonem ditakrifkan sebagai unit terkecil abstrak yang membezakan makna, jika

Asmah Hj. Contohnya . tidak wajib. berulang (ganda) dan majmuk.berdasarkan fungsi. terdiri daripada kata dasar. Contoh morfem bebas ialah /saya/. apitan. /p/ dan /g/ dianggap dua fonem berbeza. intonasi. kata kerja. terikat. Walau bagaimanapun bunyi [p>] tidaklah dianggap satu fonem baru tetapi hanya sebagai satu variasi bagi bunyi [p]. dan /galaŋ/ galang. /seronok/. contohnya kata langgan merupakan kata kerja tetapi penambahan imbuhan pe menjadi pelanggan menghasilkan satu kata nama. contohnya bunyi [s] + [a] + [y] + [a] menghasilkan kata /saya/. terbuka. dan kosong. /makan/. tona dan persendian. lihat sahaja sebutan dan kedudukan bunyi /p/ dalam paya. morfem bebas morfem bebas. 1997). Secara tepatnya kajian morfologi ialah kajian terhadap morfem. Morfem terbahagi kepada beberapa bentuk iatuu. Sebagai contoh. kata majmuk dan kata ganda. Dalam tatabahasa penentuan atau penggolongan kelas kata seperti kata nama. tetapi dalam sebutan atap /p/ tidak diletupkan dengan sempurna sebaliknya kedua-dua bibir tetap tertutup menghasilkan satu bunyi lain iaitu [p>]. /meN/. Kata dasar ialah kata akar yang menjadi . Ilmu fonologi juga mengkaji penggalan-penggalan bunyi serta mengenalpasti penyebaran sesuatu bunyi. Imbuhan dalam bahasa Melayu adalah bertaraf morfem yang bermaksud kewujudan imbuhan boleh mengubah penggolongan kata. /teR/ dan lain-lain. yang juga salah satu kajian bidang morfologi. wajib. Gabungan beberapa bunyi bahasa akan menghasilkan kata. panjangpendek. secara amnya menggolongkan bentuk kata bahasa Melayu kepada empat iaitu. kata berimbuhan. kata terbitan. sapa dan atap. kata adjektif dan kata sendi nama adalah sebenarnya kajian morfologi. Kajian terhadap elemen-elemen tersebut disebut juga sebagai kajian fonem supra-penggalan dan termasuk juga sebagai salah satu kajian fonologi. /palaŋ/ palang. akhiran dan morfem kosong. Morfem adalah unit terkecil dalam bahasa yang membawa makna atau tugas nahu. Dalam perbualan atau percakapan terdapat banyak unsur bahasa yang bukan bunyi tetapi penggunaannya mampu mengubah makna atau bersifat fonemis. antaranya tekanan. dalam kajian morfologi pula konsep terpenting ialah morfem. Penentuan golongan kata dalam tatabahasa Melayu kebanyakannya ditentukan oleh proses pengimbuhan. Dari segi bentuk. dasar. Dalam kajian fonologi [p>] dikelaskan sebagai alofon bagi fonem [p]. Jika dalam kajian fonologi fonem menjadi konsep terpenting. Terdapat beberapa imbuhan dalam bahasa Melayu seperti imbuhan awalan. Omar pula menambah dua entiti lagi iatu kata gabungan dan kata akronim. MORFOLOGI Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur kata. Dalam kajian morfologi bahasa Melayu kenyakan pengkaji seperti peara penulis buku Tatabahasa Dewan. Morfem terikat pula lazimnya terdiri daripada imbuhan seperti /beR/. (Kamus Linguistik. kata tunggal. Dalam menghasilkan perkataan paya dan sapa bunyi [p] diujarkan dengan sempurna iaitu sebagai bunyi letupan dua bibir bersuara. ‘perkatan’. Hal ini kerana lingkungan kehadiran /p/ dan /g/ secara jelas memberikan makna yang berbeza yang bermaksud /palaŋ/ berbeza maknanya dengan /galaŋ/. sisipan.

______________. 1997. Rencana Linguistik. Jensen. Kajian morfologi bahasa Melayu khususnya masih lagi berhadapan dengan beberapa masalah yang menyukarkan terhasilnya satu bahasa yang betul-betul baku atau standard. Petaling Jaya : Penerbit Fajar Bakti Sdn. keibubapaan. Abdullah Hassan. 1988. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.dasar kepada sesuatu kata (contoh: makan. 1995. Asraf. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.. Bibliografi Abdullah Hassan. geletar. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Morfologi Struktur Kata dalam nahu Generatif. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise Kamus Linguistik. Justeru usaha berterusan untuk memeri bahasa Melayu menggunakan pendekatan yang betul sangat diperlukan agar bahasa Melayu dapat diangkat menjadi salah satu bahasa utama dunia. atau akhir sama ada secara gabungan atau apitan (contoh: makanan. meja makan). 1989. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. makanan). 1995. Nik Safiah Karim dll. semak-samun). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. John T. Sebutan Baku Hahasa Melayu Berdasarkan Prinsip Fonemik. 2006. tidur rumah). Pengantar Linguistik Sistematik 2. Linguistik Am untuk guru Bahasa Malaysia. Kata berimbuhan ialah kata yang mengalami perubahan bentuk akibat kehadiran imbuhan pada awal. air mata. tengah. 2005. . 1989. Kata majmuk pula ialah dua atau lebih kata dasar yang membentuk satu perkataan (contoh: Setiausaha. Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang diulang atau digandakan sebahagian atau seluruhnya (contoh: makan-makan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka. Berry. pepohon. Margaret.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->