MAKALAH KERAJAAN SINGASARI Guru Pembimbing : Hj.

Farida Machsus

DISUSUN OLEH : 1. 2. 3. 4. NUR KHAMIDAH ENNI NIKMATUL KHURIIYAH NURUL JANNAH RANI ABDI SUSANTI KELAS : XI-B

MADRASAH ALIYAH “BIDAYATUL HIDAYAH’
MOJOGENENG- JATIREJO-MOJOKERTO 2012

Dalam menyusun tugas ini kami sangat mengharapkan adanya kritik dan perbaikan yang bersifat membangun. agar lebih dapat meningkatkan pengetahuan kami. serta saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika sekitarnya terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam tugas ini.KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan. Pada kesempatan ini. saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hj. Hasil yang telah saya laksanakan. Demikianlah tugas ini yang telah kami susun untuk menjadi masukan dalam pembelajaran dimasa yang akan datang. dengan mengharap agar mendapatkan nilai yang semaksimal mungkin. Farida Machsus selaku guru pemimbing Sejarah kami yang telah memberikan tugas ini kepada kami semoga agar kami dapat mengingat kembali pelajaran Sejarah ini dan sehingga dapat selesai tanpa hambatan yang berarti. ii . saya sampaikan dalam bentuk laporan tertulis. Penulis. sehingga telah dapat melaksanakan tugas Makalah Kerajaan Singhasari dengan selamat dan berhasil baik.

....................................................... H... Serangan Pasukan Mongol .. Kejayaan .................................................................................. Pemerintahan Bersama ....... Keruntuhan ................. DAFTAR ISI .................................................................................................................................... Kerajaan Singasari ........................................................ iii ................... G......... Anusapati (1227-1248) .................... E............................... i ii iii A........ KATA PENGANTAR .......... B... Kehidupan Ekonomi . J.........................................................DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ........ Nama Ibu Kota ................................................................ L.............. Kehidupan Kebudayaan ................................................................................................................................................................................ N.............. I............................................................................................................................................. Kertanegara (1268-1292) ................................................... M.................................................................. Raja Tohjaya (1248) ......... 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 6 6 7 8 8 8 8 9 9 11 DAFTAR PUSTAKA ............................... Kertanegara .................................................................................................................................................................................................................................. Hubungan Dengan Majapahit .................................. Ranggawuni (1248-1268) ................................................................................................................................................................................................ Prasasti Mula Malurung ........................................................................................................................................... Ekspedisi Pamalayu .................. Politik Dalam Negeri dan Luar Negeri . C.......................................... K.. Ken Arok ............................... D.................................................... Kepercayaan ... F................... O............................................................................... .... Silsilah Wangsa Rajasa . Awal Berdiri ........................................

KERAJAAN SINGASARI A. Ken Dedes. Kerajaan Tumapel pun terkenal pula dengan nama Kerajaan Singhasari. Maka. Perkembangan pesat yang di alami oleh kerajaan Singasari ini setelah berhasil mengalahan Kerajaan Kendiri dalam pertempuran di dekat Ganter tahun 1222 M. Ken Arok kemudian mengawini Ken Dedes. Kerajaan Singasari Kerajaan Singhasari atau sering pula ditulis Singasari atau Singosari. ibu kota Kerajaan Tumapel bernama Kutaraja. Raja Wisnuwardhana mengangkat putranya yang bernama Kertanagara sebagai Yuwaraja dan mengganti nama ibu kota menjadi Singhasari. Nama Singhasari yang merupakan nama ibu kota kemudian justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Pada saat dikawini Ken Arok. adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Ken Arok pada mulanya adalah anak buah Tunggul Ametung. nama resmi Kerajaan Singasari yang sesungguhnya ialah Kerajaan Tumapel. Letaknya di daerah pegunungan yang subur di wilayah Malang dengan pelabuhan bernama Pasuruan. yang di kuasai oleh seorang akuwu (bupati). Malang. ketika pertama kali didirikan tahun 1222. Pada tahun 1254. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara (1268-1292) yang bergelar Maharajadhiraja Kertanegara Wikrama Dharmottunggadewa. Kerajaan Singasari (1222-1293) adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang didirikan oleh Ken Arok. Raja terakhir Kerajaan Singasari adalah Kertanegara. Menurut Nagarakretagama. pada 1222. Ken Dedes telah mempunyai anak bernama Anusapati yang kemudian menjadi raja Singasari (1227-1248). Sejarah Kerajaan Singasari berawal dari daerah Tumapel. Nama Ibu Kota Berdasarkan prasasti Kudadu. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singosari. namun ia membunuh Tunggul Ametung karena jatuh cinta pada istrinya. Dari daerah inilah Kerajaan Singasari berkembang dan bahkan menjadi sebuah kerajaa besar di Jawa Timur. 1 . salah satu wilayah Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Tunggul Ametung. B. Ken Arok merebut daerah Tumapel.

Perang melawan Kadiri meletus di desa Ganter yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. Dalam naskah itu. Ken Arok juga yang mengawini istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. sebelum maju perang melawan Kadiri. Ken Arok kemudian berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kadiri. Silsilah Wangsa Rajasa Wangsa Rajasa yang didirikan oleh Ken Arok. Pararaton juga menyebutkan bahwa. pendiri kerajaan Tumapel bernama Ranggah Rajasa Sang Girinathaputra yang berhasil mengalahkan Kertajaya raja Kadiri. Keindahan arca ini mencerminkan kehalusan seni budaya Singhasari. Ken Arok alias Rajasa Sang Amurwabhumi (1222 . Prasasti Mula Malurung atas nama Kertanagara tahun 1255. C. Para brahmana lalu menggabungkan diri dengan Ken Arok yang mengangkat dirinya menjadi raja pertama Tumapel bergelar Sri Rajasa Sang Amurwabhumi.Versi Pararaton 1. menyebutkan kalau pendiri Kerajaan Tumapel adalah Bhatara Siwa.1247) Anusapati (1247 . Ia mati dibunuh dengan cara tipu muslihat oleh pengawalnya sendiri yang bernama Ken Arok.1249) 2 . D. namun tidak menyebutkan adanya nama Ken Arok. karena dalam Nagarakretagama arwah pendiri kerajaan Tumapel tersebut dipuja sebagai Siwa. Selain itu. Tumapel semula hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Kadiri. yang kemudian menjadi akuwu baru. Keluarga kerajaan ini menjadi penguasa Singhasari. 2. Pada tahun 1222 terjadi perseteruan antara Kertajaya raja Kadiri melawan kaum brahmana. Nagarakretagama juga menyebut tahun yang sama untuk pendirian Kerajaan Tumapel.Arca Prajnaparamita ditemukan dekat candi Singhasari dipercaya sebagai arca perwujudan Ken Dedes (koleksi Museum Nasional Indonesia). Ken Arok lebih dulu menggunakan julukan Bhatara Siwa. Awal Berdiri Menurut Pararaton. dan berlanjut pada kerajaan Majapahit.Nama Tumapel juga muncul dalam kronik Cina dari Dinasti Yuan dengan ejaan Tuma-pan. Mungkin nama ini adalah gelar anumerta dari Ranggah Rajasa. Terdapat perbedaan antara Pararaton dan Nagarakretagama dalam menyebutkan urutan raja-raja Singhasari. Yang menjabat sebagai akuwu (setara camat) Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung.

Tindakan Kertanegara ini membuat Kubilai Khan marah besar dan bermaksud menghukumnya dengan mengirimkan pasukannya ke Jawa. Lalu memperkuat angkatan perang. Raja Kertanegara membangun dan memperkuat angkatan petang baik angkatan darat maupun angkatan laut untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Bali. Kertanegara mengirimkan utusan ke Melayu yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu 1275 yang berhasil menguasai Kerajaan Melayu. 5. Hal ini ditandai dengan pengirimkan Arca Amogapasa ke Dharmasraya atas perintah Raja Kertanegara.1248) Wisnuwardhana (1248 . Kertanegara juga menjalin hubungan persahabatan dengan raja Champa.1272) Kertanagara (1272 . juga Raden Wijaya ( cucu Mahesa Cempaka ) sebagai menantunya. Sunda. dan Gurun (Maluku). Politik Dalam Negeri dan Luar Negeri Berbuat baik terhadap lawan-lawan politiknya seperti mengangkat Jayakatwang ( Raja Kendiri ) yang bernama Ardharaja menjadi menantunya.1227) Anusapati (1227 . 2. Bakulapura (Kalimantan Barat). Singasari juga menaklukan Pahang. Tohjaya (1249 .1250) Ranggawuni alias Wisnuwardhana (1250 .1254) Kertanagara (1254 . 3. Kubilai Khan menuntut raja-raja di daerah selatan termasuk Indonesia mengakuinya sebagai yang dipertuan. Kertanegara menolak dengan melukai nuka utusannya yang bernama Mengki. Selain menguasai Melayu. serta untuk mewujudkan persatuan Nusantara. Ia berusaha memperkuat partahanan kerjaan dalam menghadapi serangan kerajaan Cina-Mongol ( Kaisar Khubilai Kahn ).3. 4. Sebagai raja besar Raja Kertanegara dalam politik luar negerinya bercita-cita mempersatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Kerajaan Singasari. Mengetahui sebagian besar pasukan Singasari dikirim untuk menghadapi serangan Mongol maka Jayakatwang (Kediri) menggunakan kesempatan untuk menyerangnya. 3 .1292) E.1292) Versi Nagarakretagama 1. Rangga Rajasa Sang Girinathaputra (1222 . 4. dengan tujuan untuk menahan perluasaan kekuasaan Kubilai Khan dari Dinasti Mongol.

Kertanegara kemudian didharmakan sebagai Siwa––Buddha (Bairawa) di Candi Singasari. yakni dari arah utara merupakan pasukan pancingan dan dari arah selatan merupakan pasukan inti. Pasukan Kediri dari arah selatan dipimpin langsung oleh Jayakatwang dan berhasil masuk istana dan menemukan Kertanagera berpesta pora dengan para pembesar istana. F. Arca perwujudannya dikenal dengan nama Joko Dolog yang sekarang berada di Taman Simpang. Dengan gugurnya Kertanegara maka Kerajaan Singasari dikuasai oleh Jayakatwang. Candi hasil peninggalan Singasari. 4 . dan patung Amoghapasa juga merupakan perwujudan Raja Kertanegara yang dikirim ke Dharmacraya ibukota kerajaan melayu. di antaranya adalah Candi Kidal. Adapun arca atau patung hasil peninggalan Kerajaan Singasari. sedangkan Raden Wijaya berhasil menyelamatkan diri dan menuju Madura dengan maksud minta perlindungan dan bantuan kepada Aria Wiraraja. Surabaya. Raden Wijaya mendapat pengampunan dan mengabdi kepada Jayakatwang. Atas bantuan Aria Wiraraja. Kehidupan Kebudayaan Kehidupan kebudayaan masyarakat Singasari dapat diketahui dari peninggalan candi-candi dan patung-patung yang berhasil dibangunnya. Candi Jago. Kudua perwujudan patung Raja Kertanegara baik patung Joko Dolog maupun patung Amoghapasa menyatakan bahwa Raja Kertanegara menganut agama Budha beraliran Tantrayana ( Tantriisme ). Ini berarti berakhirnya kekuasan Kerajaan Singasari. Kertanaga beserta pembesar-pembesar istana tewas dalam serangan tersebut. antara lain Patung Ken Dedes sebagai perwujudan dari Prajnyaparamita lambang kesempurnaan ilmu dan Patung Kertanegara dalam wujud Patung Joko Dolog di temuakan di dekat Surabaya. Ardharaja berbalik memihak kepada ayahnya (Jayakatwang). Sesuai dengan agama yang dianutnya. dan Candi Singasari. Raden Wijaya diberi sebidang tanah yang bernama Tanah Tarik oleh Jayakatwang untuk ditempati.Serangan dilancarakan dari dua arah.

Sementara itu. Parameswara digantikan oleh Guningbhaya. Kerajaan Tumapel disebutkan didirikan oleh Rajasa yang dijuluki "Bhatara Siwa". Kerajaan Tumapel dan Kadiri dipersatukan kembali oleh Seminingrat. Koleksi Museum für Indische Kunst. yaitu Kertanagara. Prasasti Mula Malurung juga menyebutkan bahwa sepeninggal Tohjaya. Dalam Pararaton disebutkan nama asli Narasingamurti adalah Mahisa Campaka.5 x 14 cm. 22.G. H. perunggu. Prasasti Mula Malurung Mandala Amoghapāśa dari masa Singhasari (abad ke-13). kemudian Tohjaya. Pemerintahan Bersama Pararaton dan Nagarakretagama menyebutkan adanya pemerintahan bersama antara Wisnuwardhana dan Narasingamurti. Sepeninggalnya. 5 . Jerman. Kadiri kemudian menjadi kerajaan bawahan yang dipimpin oleh putranya. Penemuan prasasti Mula Malurung memberikan pandangan lain yang berbeda dengan versi Pararaton yang selama ini dikenal mengenai sejarah Tumapel. Tumapel dipimpin Anusapati sedangkan Kadiri dipimpin Bhatara Parameswara (alias Mahisa Wonga Teleng). Anusapati digantikan oleh Seminingrat yang bergelar Wisnuwardhana. kerajaan terpecah menjadi dua. setelah menaklukkan Kadiri. Berlin-Dahlem.

dengan dikirimkannya bukti arca Amoghapasa yang dari Kertanagara. J. Keadaan ini juga di dukung oleh hasil-hasil bumi yang sangat besar hasilnya bagi rakyat Jawa Timur. Pada tahun 1284. Namun permintaan itu ditolak tegas oleh Kertanagara. sebagai tanda persahabatan kedua negara. Akan tetapi. Pahang. Kejayaan Kertanagara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah Singhasari (1268 1292). Kehidupan Ekonomi Kehidupan ekonomi semenjak berdirinya Kerajaan Singasari tidak jelas diketahui. Nagarakretagama menyebutkan daerah-daerah bawahan Singhasari di luar Jawa pada masa Kertanagara antara lain. Dengan kata lain. maka dapat dipahami maksud dari pemerintahan bersama ini adalah suatu upaya rekonsiliasi antara kedua kelompok yang bersaing. mengingat Kerajaan Singasari berpusat di Jawa timur yaitu di tepi sungai Brantas. Kepercayaan Bahkan didalam keagamaan terjadi sekatisme antara Agama Hindu dan Budha. I. Kertanagara juga mengadakan ekspedisi menaklukkan Bali. Melayu. bertujuan untuk membangun dan mengembangkan aktivitas perekonomian kerajaannya. yaitu secara langsung maupun tidak langsung rakyatnya ikut mengambil bagian dalam dunia pelayaran. Kerajaan ini akhirnya dianggap telah ditundukkan. Wisnuwardhana merupakan cucu Tunggul Ametung sedangkan Narasingamurti adalah cucu Ken Arok. Pada tahun 1289 Kaisar Kubilai Khan mengirim utusan ke Singhasari meminta agar Jawa mengakui kedaulatan Mongol. Penguasaan jalur pelayaran perdagangan atas selat Malaka itu.Apabila kisah kudeta berdarah dalam Pararaton benar-benar terjadi. Saat itu penguasa Sumatra adalah Kerajaan Dharmasraya (kelanjutan dari Kerajaan Malayu). Pada tahun 1275 ia mengirim pasukan Ekspedisi Pamalayu untuk menjadikan Sumatra sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya ke luar Jawa. K. Bali. dan melahirkan Agama Syiwa Budha pemimpinya diberi jabatan Dharma Dyaksa 6 . Gurun. kemungkunan masalah perekonomian tidak jauh berbeda dengan kerajaan-kerajaan terdahulu. Raja Kertanegara berusaha menarik perhatian para pedagang untuk melakukan kegiatannya di wilayah kerajaan singasari. dan Bakulapura. Raja Kertanegara berusaha untuk menguasai jalur perdagangan di selat Malaka.

yang merupakan sepupu. Setelah runtuhnya Singhasari. Pada tahun 1254 Wisnuwardhana mengangkat 7 . Ken Arok berkuasa ± 5 tahun (1222 – 1227 M). Kerajaan Singasari dibangun oleh Ken Arok setelah runtuhnya kerajaan Kediri. Riwayat Kerajaan Tumapel-Singhasari pun berakhir. karena putra Anusapati yang bernama Ranggawuni yang dibantu Mahesa Cempaka menuntut hak atas tahta kepada Tohjaya. raja terakhir Singhasari. Kerajaan Singhasari yang sibuk mengirimkan angkatan perangnya ke luar Jawa akhirnya mengalami keropos di bagian dalam. Pemerintahan keduanya sering disebut dengan pemerintahan Ratu Angabaya. pada tahun 1227 Ken Arok terbunuh oleh kaki tangan Anusapati. Peristiwa kematian Ken Arok akhirnya terbongkar & didengar oleh Tohjaya.sedangkan Kartanegara menganut Agama Budha Mahayana dengan menjalankan Upacara keagamaan secara Pestapora sampai mabuk untuk mencapai kesempurnaan dalam hal ini Kartanegara menyebut dirinya CANGKANDARA (pimpinan dari semua agama). Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwang bupati Gelang-Gelang. Ken Arok bergelar Sri Rajasa Sang Amurwabhumi dengan Dinasti Girindrawanca. putra Ken Arok dengan Ken Umang.  Tohjaya Memerintah tahun 1248 dan pemerintahannya tidak berlangsung lama. sekaligus besan dari Kertanagara sendiri. Keruntuhan Candi Singhasari dibangun sebagai tempat pemuliaan Kertanegara. L.  Wisnuwardhana (Ranggawuni) Naik tahta pada tahun 1248 dengan gelar Wisnuwardhana. Dalam serangan itu Kertanagara mati terbunuh. dibantu oleh Mahesa Cempaka dengan gelar Narashimbamurti. Dimakamkan di Candi Kidal. sekaligus ipar. Jayakatwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kadiri. dengan tujuan untuk menghilangkan jejak tentang siapa sebenarnya Ken Arok & mengapa ia berhasil mendirikan kerajaan.  Anusapati Memerintah dari tahun 1227 – 1248 M.

dan menyatakan dirinya sebagai anggota Wangsa Rajasa. M. Berkat bantuan Aria Wiraraja (penentang politik Kertanagara). Berita pembentukan Kerajaan Singasari dan penobatan Ken Arok menimbulkan kemarahan raja Kediri. maka Jayakatwang keturunan Kerajaan Kediri menyerang Kerajaan Singasari. Kedua pasukan bertempur di Desa Ganter pada 1222. ia bergelar Sri Maharajadhiraja Sri Kertanegara. Ia merupakan Raja terbesar dan terkemuka Kerajaan Singasari. Raden Wijaya kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit sebagai kelanjutan Singhasari. Pada tahun 1268 Wisnuwardhana meninggal dan tahta kerajaan dipegang oleh Kertanegara. menguasai Kerajaan Melayu dengan tujuan menghadang serangan Cina agar peperangan tidak terjadi di Singasari. para pendeta Hindu kemudian menobatkan Ken Arok sebagai raja di Tumapel dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Bhatara Sang Amurwabhumi. dengan maksud mempersiapkan putranyaq yang bernama Kertanegara sebagai Raja di Kerajaan Singasari. ia kemudian diampuni oleh Jayakatwang dan diberi hak mendirikan desa Majapahit. dan prasasti Kudadu mengisahkan Raden Wijaya cucu Narasingamurti yang menjadi menantu Kertanagara lolos dari maut. Nagarakretagama. Setelah naik tahta. Raden Wijaya dengan siasat cerdik ganti mengusir tentara Mongol keluar dari tanah Jawa. la kemudian memimpin sendiri pasukan besar untuk menyerang Kerajaan Singasari.  Ken Arok Ketika di pusat Kerajaan Kediri terjadi pertentangan antara raja dan kaum Brahmana.  Kertanegara Memerintah tahun 1268 – 1292 M. Adapun nama kerajaannya ialah Kerajaan Singasari. Hubungan dengan Majapahit Pararaton.putranya sebagai Yuva raja (Raja muda). semua pendeta melarikan diri ke Tumapel dan dilindungi oleh Ken Arok. Mereka dimanfaatkan Raden Wijaya untuk mengalahkan Jayakatwang di Kadiri. tetapi sebelum serangan itu datang Raja Kertanegara mengadakan Ekspedisi Pamalayu tahun 1275 M. Setelah Kadiri runtuh. Pada 1222. Pada tahun 1293 datang pasukan Mongol yang dipimpin Ike Mese untuk menaklukkan Jawa. Kertajaya. yaitu dinasti yang didirikan oleh Ken Arok. Karena pasukan Singasari sebagian menghadang serangan Cina. sehingga mempersiapkan untuk menyerang Kerajaan Singasari. Ken Arok berhasil memenangkan 8 . namun Kertanegara menolak dan menghina utusan tersebut. Khubilai Khan marah. Pada masa pemerintahannya datang utusan dari Cina atas perintah Kaisar Khubilai Khan agar Raja Kertanegara tunduk terhadap Kaisr Cina.

Bakulapura (Kalimantan Barat). Sunda (Jawa Barat). O. la 9 .  Kertanegara Ken Arok memerintah Kerajaan Singasari hanya lima tahun. Kertanegara menyadari tindakannya ini akan dibalas oleh pasukan Mongol.pertempuran dan sejak itu wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri dikuasai oleh Singasari. Ekspedisi Pamalayu Kertanegara terus memperluas pengaruh dan kekuasaan Kerajaan Singasari. Madura. Tohjaya (putra Ken Arok dengan Ken Umang). Pasukan Tohjaya kalah dalam pertempuran dan meninggal dunia dalam pelarian. yang berkuasa di Cina. Ranggawuni langsung menyerang Tohjaya. anak tirinya (hasil perkawinan Tunggul Ametung dan Ken Dedes). Serangan Pasukan Mongol Pasukan Pamalayu dipersiapkan Kertanegara untuk menghadapi serangan kaisar Mongol. Meng Ki. Kertanegara berhasil memperluas pengaruhnya di Campa melalui perkawinan antara raja Campa dan adik perempuannya. Kerajaan Singasari sempat menguasai Sumatera. Pada 1275 ia mengirim pasukan untuk menaklukkan Kerajaan Sriwijaya sekaligus menjalin persekutuan dengan Kerajaan Campa (Kamboja). putra Anusapati. Sepuluh tahun kemudian Anusapati dibunuh oleh saudara tirinya. Ekspedisi pengiriman pasukan itu dikenal dengan nama Pamalayu. pada 1289. Ranggawuni wafat pada 1268 dan digantikan oleh putranya. Pada 1248 Ranggawuni menjadi raja Singasari bergelar Sri Jaya Wisnuwardhana. N. Bali. Pada 1227 ia dibunuh oleh Anusapati. Permintaan ini menimbulkan kemarahan Kertanegara dengan melukai utusan khusus Kubilai Khan. Utusan Kubilai Khan beberapa kali datang ke Singasari untuk meminta Kertanegara tunduk di bawah Kubilai Khan. Kematian Anusapati menimbulkan kemarahan Ranggawuni. Apabila menolak maka Singasari akan diserang. Kertanegara. la memerintah Kerajaan Singasari selama 24 tahun (1268-1292). dan Gurun (Maluku). Kubilai Khan. Ranggawuni memerintah Kerajaan Singasari selama 20 tahun (1248-1268) dan dibantu oleh Mahisa Cempaka (Narasingamurti).

setahun sebelumnya. raja kedua dan anak tiri Ken Arok. Kidal dibangun di Rejokidal. 10 . Malang. Jayakatwang. Singasari kemudian dikuasai oleh Jayakatwang. Namun Kertanegara telah dibunuh oleh raja Kediri. Pada 1293 pasukan Mongol menyerang Kerajaan Singasari. Tumpang. Arca Dwarapala merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Singasari. yang dipersembahkan kepada Anusapati.kemudian memperkuat pasukannya di Sumatera.

Yogyakarta: LKIS · Slamet Muljana. Abdul. Historic East Java: Remains in Stone. Serat Pararaton Jilid 2. · · Kitab Negarakartagama Kitab Kidung (Kidung Harsa Wijaya & Serat Arok) Sejarah Nasional Indonesia. Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya. Kurikulum 1994 suplemen GBPP 1999. Mangkudimedja. Jakarta: Bhratara Syukur.DAFTAR PUSTAKA · Poesponegoro & Notosusanto (ed.M. Jilid 9. 1979. Sejarah Raja-Raja Jawa. · Bullough. Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah · Slamet Muljana. Yogyakarta: Media Ilmu · R. 2007. 1979. 2005. 11 . Ensiklopedi Umum untuk Pelajar . 1990. Menuju Puncak Kemegahan (terbitan ulang 1965). hlm. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka · Purwadi. Nigel (14 Juli 1995). Jakarta: ADLine Communications. 116–117. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Halaman 110. Sejarah Nasional Indonesia Jilid II.). 2005.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful