P. 1
Perbezaan Antara Kbsr Dan Kssr

Perbezaan Antara Kbsr Dan Kssr

|Views: 394|Likes:
Published by Rafie Husni

More info:

Published by: Rafie Husni on Feb 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2014

pdf

text

original

BANDING BEZA ANTARA KBSR DAN KSSR Aspek Reka Bentuk KBSR    Komunikasi Manusia Dengan Alam Sekelilingnya

Perkembangan Diri Individu KSSR       Organisasi Berasaskan mata pelajaran Komunikasi Kerohanian, Sikap dan Nilai Kemanusiaan Keterampilan Diri Perkembangan Fizikal dan Estetika Sains dan Teknologi

Tahap I  Modul Teras Asas  Modul Teras Tema  Modul Elektif Tahap II  Modul Komunikasi  Modul Komunikasi Elektif  Modul Kerohanian, Sikap dan Nilai  Modul Fizikal dan Estetika  Modul Sains dan Teknologi  Modul Kemanusiaan

Kandungan Pedagogi

Berlaku perubahan kandungan kepada SEMUA mata pelajaran          Kemahiran Berfikir dalam P&P Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P Penggunaan TMK Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar  Penegasan dan penekanan kepada pendekatan berikut: a) Kemahiran Berfikir dalam P&P b) Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P c) Penggunaan TMK d) Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan e) Pembelajaran Secara Konstruktivisme f) Pembelajaran Secara Kontekstual g) Pembelajaran Akses Kendiri h) Pembelajaran Masteri

Antara matapelajaran yang tergolong dalam bidang ini termasuk. terkandung kemahiran asas iaitu membaca. organisasi. Perbezaan pertama adalah dari segi reka bentuk kurikulum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan lagi kemahiran dalam aspek kemahiran hidup dan penghayatan keseniaan dan kesihatan. Reka bentuk KBSR adalah berasaskan tiga bidang iaitu komunikasi. Bahasa Inggeris. Di dalam reka bentuk komunikasi KBSR. peruntukan masa. Seterusnya. Kemahiran ini merupakan tunggak pendidikan asas di peringkat sekolah rendah.Bahasa Cina. Bahasa Melayu. pedagogi. bidang yang kedua iaitu manusia dan alam sekeliling yang mana mengandungi komponen kerohanian. Komponen yang terkandung dalam bidang ini ialah komponen kemahiran hidup. Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada beberapa mata pelajaran khususnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Peruntukan Masa  Dengan berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPN) dan mengekalkan prinsip KBSR. Seterusnya. manusia dan alam sekeliling serta perkembang diri individu. penegasan kurikulum. penambahbaikan telah dilakukan pada aspek reka bentuk. peruntukan masa dan pengurusan kurikulum untuk membangunkan KSSR. bahan dan pengurusan kurikulum. nilai dan sikap. kaedah pentaksiran. kandungan.i) Belajar Cara Belajar Kaedah Pentaksiran  Penekanan yang ketara kepada pentaksiran sumatif   Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai Bersifat autentik dan holistic   Pengurusan Kurikulum  Semua perubahan dalam aspek-aspek di atas menyebabkan berlaku perubahan kepada pengurusan kurikulum di pelbagai peringkat. kesenian dan kesihatan. Bahasa Tamil dan Matematik. pedagogi. . menulis dan mengira (3M). bidang yang ketiga dalam KBSR ialah perkembanagn diri individu. organisasi. Terdapat 7 perbezaan antara KBSR dan KSSR iaitu dari aspek reka bentuk kurikulum. Kesemua mata pelajaran ini diajar pada tahap 1dan tahap 2.

Tunjang Fizikal dan Estetika pula merupakan tunjang yang mendukung hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu untuk melahirkan insan seimbang dari segi jasmani. Sejarah. bakat dan apresiasi yang dapat digunakan dalam melahirkan ekspresi diri. berdasarkan reka bentuk kurikulum transformasi KSSR pula dilihat terdapat enam tunjang iaitu tunjang komunikasi. sikap dan nilai. patriotik. murid didedahkan dengan kemahiran berbahasa seperti mendengar. rasional dalam tindakan dan mengamalkan nilai murni dalam kehidupan hariannya. negara dan global. kemahiran dan nilai berkaitan kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. perkembangan fizikal dan estetika. serta tunjang kerohanian sikap dan nilai. Maka. Bidang pembelajaran ini berfokus kepada pengamalan ilmu agama dan kepercayaan. Ia dibina sejajar dengan keperluan pendidikan di Malaysia yang bertanggungjawab menyediakan individu yang bukan hanya memahami. ketrampilan diri. Tunjang ketiga iaitu tunjang kemanusiaan. Individu tersebut mempamerkan ciri-ciri seperti mempunyai jati diri yang kukuh. Dalam tunjang yang pertama iaitu tunjang komunikasi memberi penekanan kepada proses menggabung jalinkan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi sama ada berlaku dalam bentuk verbal dan juga non-verbal dalam dalam proses P&P. emosi dan inteleknya. berdaya saing. membaca dan menulis selain nilai tambah kemahiran menaakul (4M). Kesihatan jasmani murid menjamin pembangunan potensi murid dalam domain yang lain. Tunjang ini menunjukkan perbezaan utama antara KBSR dan KSSR. Akhir sekali. Subjek yang terlibat ialah subjek Sains Sosial seperti PendidikanSivik dan Kewarganegaraan. Kesemua tunjang ini membawa kepada perkembangan individu secara seimbang dengan pemikiran kreatif dan kritis serta mempunyai pemikiran inovasi yang tinggi. Tunjang kerohanian. berilmu pengetahuan. bakat dan apresiasi dapat dipupuk melalui amalan dan latihan dalam bidang ilmu kesenian terutamanya pendidikan seni visual dan muzik. Geografi dan unsur-unsur Pendidikan AlamSekitar. sikap dan nilai. reka bentuk tunjang Sains dan Teknologi adalah digubal bertujuan memenuhi keperluan perkembangan komunikasi teknologi maklumat impak cabaran abad ke-21 yang mana ia menuntut supaya modal insan yang dibangunkan perlu dilengkapi dengan ilmu.Namun. kemahiran dan nilai berteraskan sains dan teknologi. sikap dan nilai iaitu tunjang yang kedua pula menekankan aspek kerohanian. setelah pembaharuan dilakukukan. berintegriti. Potensi estetika merujuk kepada pemupukan kreativiti. sains dan teknologi. Jika kita lihat di dalam KSSR. malah menghayati dan mengamalkan ilmu pengetahuan. . Tunjang Ketrampilan Diri yang menjurus kepada salah satu agenda pembangunan modal insan iaitu pembentukan individu yang mempunyai keperibadian dan berketrampilan. matapelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral menjadi teras matapelajaran kepada tunjang ini. kemanusiaan. reka bantuk yang digunakan lebih spesifik dan jelas berbanding dengan KBSR. Melalui tunjang komunikasi. rohani. Kreativiti. Seterusnya.

Di dalam KBSR. menulis. Pendidikan seks diajar menerusi Pendidikan Kesihatan di bawah Modul Teras Asas bagi tahap satu. Dalam tahap 2 pula. Tidak seperti KBSR. konsep 4M ditekankan (membaca. pentaksiran yang digunakan diberi penekanan kepada penilaian sumatif.Dari segi perbezaan organisasi kandungan. Penaakulan berupaya mengembangkan kapasiti pemikiran logikal dan dan kapasiti pemikiran kritis. pentaksiran holistik dan berterusan serta membina modal insan dengan lebih berkesan. memperkukuh Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Selain daripada itu. Modul Komunikasi Elektif. Penaakulan merupakan asas penting untuk memahami matematik dengan lebih berkesan dan menjadikan pengertian tentang matematik lebih bermakna. Modul Fizikal dan Estetika. pentaksiran dalam KBSR terdapat beberapa kelemahan berbanding KSSR kerana pentaksiran KBSR dilihat beorientasikan peperiksaan dan tidak menyumbang kepada aspek pembangunan modal insan. Seterusnya perbezaan keempat yang jelas dapat dilihat antara KBSR dan KSSR ialah dari aspek pentaksiran. dan Modul Elektif. KBSR adalah berdasarkan semua matapelajaran dan tidak dipecah-pecahkan kepada tahap 1 dan 2 dan diajarkan selaras dengan semua matapelajaran. Modul Teras Tema. mengira) ditekankan. Pentaksiran yang digunakan di dalam KSSR dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Sikap dan Nilai. Terdapat perubahan berlaku pada semua mata pelajaran. Jika pada peringkat KBSR konsep 3M (membaca. modul yang diajarkan adalah berdasarkan 6 tunjang dalam KSSR iaitu Modul Komunikasi. Contoh penilaian sumatif dalam KBSR ialah Penilaian Kemajuan Berasakan sekolah (PKBS). Pentaksiran boleh didefinisikan sebagai proses pengumpulan data dengan tujuan untuk mengenal pasti dan mengesan masalah pelajar serta untuk membuat keputusan. Bagi menangani kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pentaksiran KBSR. Modul Kerohanian. Modul Kemanusiaan. Di dalam organisasi kurikulum tahap 1. menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai serta bersifat autentik dan holistik. modul yang diajarkan ialah berdasarkan Modul Teras Asas. Perbezaan ketiga iaitu dari segi kandungan. Sepertimana yang kita sedia maklum. organisasi kurikulum dalam KSSR telah diperhabarui di mana organisasi kurikulum KSSR dibahagi-bahagi kepada dua tahap iaitu tahap 1 dan tahap 2. mata pelajaran Matematik turut mengalami perubahan. Modul Sains dan Teknologi. mengira. menulis. menaakul). namun pada pelaksanaan KSSR. Contoh ujian sumatif pula ialah Ujian Penilaian Sekolah rendah (UPSR) yang dikendalikan oleh Lembaga peperiksaan untuk menguji pencapaian murid. didapati bahawa berlaku perubahan kandungan kepada semua mata pelajaran yang diajarkan semasa KBSR di dalam kurikulum KSSR yang baharu ini. maka pembaharuan lain diperkenalkan dalam sistem pentaksiran KSSR adalah Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) dengan matlamat mengurangkan tekanan peperiksaan awam. . memperbaiki pembelajaran murid.

Antara persamaan KBSR dan KSSR dapat dilihat adalah dari aspek pedagogi. aplikasi kecerdasan pelbagai dalam P&P. pembelajaran secara kontekstual. pembelajaran masteri dan belajar cara belajar. pihak sekolah juga dikehendaki memilih sekurang-kurangnya satu bahasa dalam Modul Elektif mengikut kesediaan sekolah dalam aspek guru. Bahasa Melayu diperuntukan sebanyak 360 minit seminggu manakala Bahasa Inggeris pula 300 minit seminggu. murid serta prasarana sekolah.Namun. pembelajaran akses kendiri. Selain itu. pembelajaran secara konstruktivisme. Seterusnya. terdapat beberapa aspek dalam KSSR masih lagi mengekalkan aspek yang digunakan dalam KBSR. Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada beberapa matapelajaran khususnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris pada kedua-dua kurikulum tersebut. Pedagogi yang ditekankan di dalam KBSR dan KSSR mempunyai persaman iaitu kemahiran berfikir dalam P&P. Masa yang diperuntukan untuk pelaksanaan KBSR iaitu selama 1350 minit juga bertambah kepada 1380 minit seminggu dalam KSSR (satu waktu pengajaran dan pembelajaran ialah 30 minit). pengajaran berasaskan kajian masa depan. persamaan lain antara KBSR dan KSSR ialah dari aspek peruntukan masa. penggunaan TMK. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->