P. 1
Perbezaan Antara Kbsr Dan Kssr

Perbezaan Antara Kbsr Dan Kssr

Ratings:
(0)
|Views: 392|Likes:
Published by Rafie Husni

More info:

Published by: Rafie Husni on Feb 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2014

pdf

text

original

BANDING BEZA ANTARA KBSR DAN KSSR Aspek Reka Bentuk KBSR    Komunikasi Manusia Dengan Alam Sekelilingnya

Perkembangan Diri Individu KSSR       Organisasi Berasaskan mata pelajaran Komunikasi Kerohanian, Sikap dan Nilai Kemanusiaan Keterampilan Diri Perkembangan Fizikal dan Estetika Sains dan Teknologi

Tahap I  Modul Teras Asas  Modul Teras Tema  Modul Elektif Tahap II  Modul Komunikasi  Modul Komunikasi Elektif  Modul Kerohanian, Sikap dan Nilai  Modul Fizikal dan Estetika  Modul Sains dan Teknologi  Modul Kemanusiaan

Kandungan Pedagogi

Berlaku perubahan kandungan kepada SEMUA mata pelajaran          Kemahiran Berfikir dalam P&P Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P Penggunaan TMK Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar  Penegasan dan penekanan kepada pendekatan berikut: a) Kemahiran Berfikir dalam P&P b) Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P c) Penggunaan TMK d) Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan e) Pembelajaran Secara Konstruktivisme f) Pembelajaran Secara Kontekstual g) Pembelajaran Akses Kendiri h) Pembelajaran Masteri

kesenian dan kesihatan. Kesemua mata pelajaran ini diajar pada tahap 1dan tahap 2. Bahasa Tamil dan Matematik. bidang yang kedua iaitu manusia dan alam sekeliling yang mana mengandungi komponen kerohanian. Bahasa Melayu. kandungan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan lagi kemahiran dalam aspek kemahiran hidup dan penghayatan keseniaan dan kesihatan. bahan dan pengurusan kurikulum. Antara matapelajaran yang tergolong dalam bidang ini termasuk. Seterusnya. bidang yang ketiga dalam KBSR ialah perkembanagn diri individu. terkandung kemahiran asas iaitu membaca.Bahasa Cina. kaedah pentaksiran. menulis dan mengira (3M). nilai dan sikap. penambahbaikan telah dilakukan pada aspek reka bentuk. Bahasa Inggeris. Komponen yang terkandung dalam bidang ini ialah komponen kemahiran hidup. pedagogi.i) Belajar Cara Belajar Kaedah Pentaksiran  Penekanan yang ketara kepada pentaksiran sumatif   Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai Bersifat autentik dan holistic   Pengurusan Kurikulum  Semua perubahan dalam aspek-aspek di atas menyebabkan berlaku perubahan kepada pengurusan kurikulum di pelbagai peringkat. peruntukan masa. manusia dan alam sekeliling serta perkembang diri individu. . Reka bentuk KBSR adalah berasaskan tiga bidang iaitu komunikasi. Seterusnya. organisasi. peruntukan masa dan pengurusan kurikulum untuk membangunkan KSSR. Kemahiran ini merupakan tunggak pendidikan asas di peringkat sekolah rendah. pedagogi. Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada beberapa mata pelajaran khususnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Peruntukan Masa  Dengan berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPN) dan mengekalkan prinsip KBSR. Perbezaan pertama adalah dari segi reka bentuk kurikulum. Terdapat 7 perbezaan antara KBSR dan KSSR iaitu dari aspek reka bentuk kurikulum. Di dalam reka bentuk komunikasi KBSR. organisasi. penegasan kurikulum.

berdaya saing. Potensi estetika merujuk kepada pemupukan kreativiti. kemahiran dan nilai berkaitan kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. . Bidang pembelajaran ini berfokus kepada pengamalan ilmu agama dan kepercayaan. Jika kita lihat di dalam KSSR. Tunjang Fizikal dan Estetika pula merupakan tunjang yang mendukung hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu untuk melahirkan insan seimbang dari segi jasmani. Kesemua tunjang ini membawa kepada perkembangan individu secara seimbang dengan pemikiran kreatif dan kritis serta mempunyai pemikiran inovasi yang tinggi. matapelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral menjadi teras matapelajaran kepada tunjang ini. perkembangan fizikal dan estetika. emosi dan inteleknya. bakat dan apresiasi dapat dipupuk melalui amalan dan latihan dalam bidang ilmu kesenian terutamanya pendidikan seni visual dan muzik.Namun. bakat dan apresiasi yang dapat digunakan dalam melahirkan ekspresi diri. patriotik. reka bantuk yang digunakan lebih spesifik dan jelas berbanding dengan KBSR. serta tunjang kerohanian sikap dan nilai. sikap dan nilai iaitu tunjang yang kedua pula menekankan aspek kerohanian. sikap dan nilai. Individu tersebut mempamerkan ciri-ciri seperti mempunyai jati diri yang kukuh. Maka. Melalui tunjang komunikasi. negara dan global. rohani. rasional dalam tindakan dan mengamalkan nilai murni dalam kehidupan hariannya. setelah pembaharuan dilakukukan. Tunjang Ketrampilan Diri yang menjurus kepada salah satu agenda pembangunan modal insan iaitu pembentukan individu yang mempunyai keperibadian dan berketrampilan. ketrampilan diri. Tunjang ini menunjukkan perbezaan utama antara KBSR dan KSSR. murid didedahkan dengan kemahiran berbahasa seperti mendengar. Kreativiti. sains dan teknologi. Tunjang ketiga iaitu tunjang kemanusiaan. kemanusiaan. Ia dibina sejajar dengan keperluan pendidikan di Malaysia yang bertanggungjawab menyediakan individu yang bukan hanya memahami. Dalam tunjang yang pertama iaitu tunjang komunikasi memberi penekanan kepada proses menggabung jalinkan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi sama ada berlaku dalam bentuk verbal dan juga non-verbal dalam dalam proses P&P. Akhir sekali. membaca dan menulis selain nilai tambah kemahiran menaakul (4M). Seterusnya. Subjek yang terlibat ialah subjek Sains Sosial seperti PendidikanSivik dan Kewarganegaraan. reka bentuk tunjang Sains dan Teknologi adalah digubal bertujuan memenuhi keperluan perkembangan komunikasi teknologi maklumat impak cabaran abad ke-21 yang mana ia menuntut supaya modal insan yang dibangunkan perlu dilengkapi dengan ilmu. berdasarkan reka bentuk kurikulum transformasi KSSR pula dilihat terdapat enam tunjang iaitu tunjang komunikasi. Tunjang kerohanian. berintegriti. berilmu pengetahuan. Sejarah. malah menghayati dan mengamalkan ilmu pengetahuan. kemahiran dan nilai berteraskan sains dan teknologi. Geografi dan unsur-unsur Pendidikan AlamSekitar. sikap dan nilai. Kesihatan jasmani murid menjamin pembangunan potensi murid dalam domain yang lain.

Modul Kerohanian. Pentaksiran yang digunakan di dalam KSSR dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. . memperbaiki pembelajaran murid. organisasi kurikulum dalam KSSR telah diperhabarui di mana organisasi kurikulum KSSR dibahagi-bahagi kepada dua tahap iaitu tahap 1 dan tahap 2. Pendidikan seks diajar menerusi Pendidikan Kesihatan di bawah Modul Teras Asas bagi tahap satu. Tidak seperti KBSR. Jika pada peringkat KBSR konsep 3M (membaca. Sikap dan Nilai. Sepertimana yang kita sedia maklum. pentaksiran dalam KBSR terdapat beberapa kelemahan berbanding KSSR kerana pentaksiran KBSR dilihat beorientasikan peperiksaan dan tidak menyumbang kepada aspek pembangunan modal insan. Bagi menangani kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pentaksiran KBSR. modul yang diajarkan adalah berdasarkan 6 tunjang dalam KSSR iaitu Modul Komunikasi. Contoh penilaian sumatif dalam KBSR ialah Penilaian Kemajuan Berasakan sekolah (PKBS). maka pembaharuan lain diperkenalkan dalam sistem pentaksiran KSSR adalah Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) dengan matlamat mengurangkan tekanan peperiksaan awam. mengira) ditekankan. Terdapat perubahan berlaku pada semua mata pelajaran. Modul Teras Tema. Modul Sains dan Teknologi. Dalam tahap 2 pula. mata pelajaran Matematik turut mengalami perubahan. Di dalam organisasi kurikulum tahap 1. menulis. Perbezaan ketiga iaitu dari segi kandungan. Modul Kemanusiaan. Modul Fizikal dan Estetika. didapati bahawa berlaku perubahan kandungan kepada semua mata pelajaran yang diajarkan semasa KBSR di dalam kurikulum KSSR yang baharu ini. Penaakulan merupakan asas penting untuk memahami matematik dengan lebih berkesan dan menjadikan pengertian tentang matematik lebih bermakna. mengira. Di dalam KBSR. menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai serta bersifat autentik dan holistik. Penaakulan berupaya mengembangkan kapasiti pemikiran logikal dan dan kapasiti pemikiran kritis.Dari segi perbezaan organisasi kandungan. namun pada pelaksanaan KSSR. Contoh ujian sumatif pula ialah Ujian Penilaian Sekolah rendah (UPSR) yang dikendalikan oleh Lembaga peperiksaan untuk menguji pencapaian murid. pentaksiran holistik dan berterusan serta membina modal insan dengan lebih berkesan. menaakul). Pentaksiran boleh didefinisikan sebagai proses pengumpulan data dengan tujuan untuk mengenal pasti dan mengesan masalah pelajar serta untuk membuat keputusan. memperkukuh Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Modul Komunikasi Elektif. menulis. dan Modul Elektif. konsep 4M ditekankan (membaca. Selain daripada itu. KBSR adalah berdasarkan semua matapelajaran dan tidak dipecah-pecahkan kepada tahap 1 dan 2 dan diajarkan selaras dengan semua matapelajaran. modul yang diajarkan ialah berdasarkan Modul Teras Asas. pentaksiran yang digunakan diberi penekanan kepada penilaian sumatif. Seterusnya perbezaan keempat yang jelas dapat dilihat antara KBSR dan KSSR ialah dari aspek pentaksiran.

pihak sekolah juga dikehendaki memilih sekurang-kurangnya satu bahasa dalam Modul Elektif mengikut kesediaan sekolah dalam aspek guru. aplikasi kecerdasan pelbagai dalam P&P. pembelajaran akses kendiri. Seterusnya. Masa yang diperuntukan untuk pelaksanaan KBSR iaitu selama 1350 minit juga bertambah kepada 1380 minit seminggu dalam KSSR (satu waktu pengajaran dan pembelajaran ialah 30 minit). penggunaan TMK.Namun. Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada beberapa matapelajaran khususnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris pada kedua-dua kurikulum tersebut. Antara persamaan KBSR dan KSSR dapat dilihat adalah dari aspek pedagogi. . Bahasa Melayu diperuntukan sebanyak 360 minit seminggu manakala Bahasa Inggeris pula 300 minit seminggu. Selain itu. pembelajaran secara konstruktivisme. pengajaran berasaskan kajian masa depan. terdapat beberapa aspek dalam KSSR masih lagi mengekalkan aspek yang digunakan dalam KBSR. pembelajaran masteri dan belajar cara belajar. murid serta prasarana sekolah. Pedagogi yang ditekankan di dalam KBSR dan KSSR mempunyai persaman iaitu kemahiran berfikir dalam P&P. persamaan lain antara KBSR dan KSSR ialah dari aspek peruntukan masa. pembelajaran secara kontekstual.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->