PERTANDINGAN PANTUN SEKOLAH RENDAH PANDUAN AM

PESTA PANTUN
1.0 PENDAHULUAN Pantun merupakan puisi tradisi Melayu yang diwarisi zaman berzaman. Dalam usaha untuk mewarisi puisi tradisional ini dihayati oleh generasi muda, pihak Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan pertandingan ini pada tahun 1989. Secara tidak langsung, para pelajar dapat menghayati dan berfikiran kritis dalam hal ini. 2.0 OBJEKTIF 2.1 2.2 2.3 3.0 4.0 5.0 Pelajar dapat menggunakan kemahiran berfikir dengan semaksimum mungkin Pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran berbahasa dalam menjawab pantun Pelajar membina keyakinan diri dalam pertandingan

PENGELOLAAN Pejabat Pelajaran Daerah Mukah JENIS PERTANDINGAN Kalah mati PENYERTAAN 5.1 Pendaftaran peserta –5 (lima) orang. 5.2 Bilangan guru – seorang guru pengiring PELAKSANAAN PERTANDINGAN SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN

6.0

6.1.0
6.1.1

Pertandingan ini terbuka kepada semua pelajar sekolah rendah kerajaan dan bantuan kerajaan. Pantun yang dibenarkan hanyalah jenis empat kerat iaitu pantun empat baris yang mempunyai dua baris pembayang dan dua baris maksud. Rima hujung baris mestilah berpolakan “a b a b” Pesta pantun ini disertai oleh lima pemantun yang terdiri daripada tiga pemantun dan dua orang pemantun simpanan. Pertandingan ini dijalankan secara kalah mati. Pasukan yang memperoleh markah tertinggi dikira sebagai pemenang. Jika berlaku seri, pasukan yang memperoleh markah isi tertinggi dikira sebagai pemenang. Jika masih berlaku seri, markah bahagian bahasa pula diambil kira. Masa dikira berdasarkan arahan jurupantun. (Dari sekarang) YBA 3409

6.1.2 6.1.3
6.1.4 6.1.5

6.1.6 6.1.7

SK Penakup Ulu,96400 Mukah

96400 Mukah .1 FORMAT PERTANDINGAN Pertandingan pusingan pertama A 1 B 2 C 3 1 A 2 B 3 C MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 90 SAAT MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 90 SAAT MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 90 SAAT MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 90 SAAT MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 90 SAAT MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 90 SAAT 6. Masa untuk membeli pantun ialah 90 saat untuk ketiga-tiga pusingan.3 A 3 B Format Pusingan Kedua 2 A 3 B 1 C MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 90 SAAT MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 90 SAAT MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 90 SAAT Format Pusingan Ketiga (Pusingan Mereka cipta – Cabutan Undian Tajuk) 3 A 1 (MEREKA CIPTA & MENJUAL .10 Loceng akan dibunyikan selepas 15 saat iaitu masa yang ditetapkan untuk jualan pantun pusingan pertama dan kedua dan 90 saat bagi pusingan ketiga untuk mereka cipta dan jualan. 6.1.1.1.90 SAAT) (MEMBELI – 90 SAAT) (MEREKA CIPTA & MENJUAL – 90 SAAT) YBA3409 SK Penakup Ulu.PERTANDINGAN PANTUN SEKOLAH RENDAH PANDUAN AM 6.8 Masa dikira sebaik sahaja jurupantun mengarahkan penjualan pantun iaitu 15 saat untuk pusingan pertama dan kedua.2 A 2 B 3 C 1 6.9 6.1. 6.1.1 6. masa untuk mereka cipta pantun bagi tema yang dipilih ialah 90 saat. 6.1. Manakala dalam pusingan ketiga.11 Setiap pemantun dibenarkan menjual tiga rangkap pantun dan membeli tiga rangkap pantun.1.

1 orang hakim • • • • Pemantun tidak dibenarkan berbincang antara anggota kumpulan. iv Jualan pantun yang merupakan penyataan dan bukan soalan. • • 6. yakni yang tidak menjawab soalan tidak diberikan markah. iii.2 orang hakim .20 markah . Sekiranya berlaku perbincangan. markah tidak diberikan. vi Pantun yang berupa pelarian.PERTANDINGAN PANTUN SEKOLAH RENDAH PANDUAN AM 1 C 2 6.96400 Mukah YBA3409 .2 orang hakim .10 markah • • Penghakiman dalam pertandingan ini dihakimi oleh lima orang hakim Bahagian isi Bahagian Bahasa Bahagian Persembahan . hendaklah diberikan pertimbangan markah mengikut budi bicara hakim antara 4 – 8 markah. iii Jika lebih daripada satu soalan. SK Penakup Ulu. markah tidak akan diberikan.3 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM PERTAMA Menghakimi Isi – Ketepatan soalan / belian / jawapan – Jelas dan sesuai dengan tema – (10/20) ISI – JUMLAH MARKAH (10/20) i ii Ketepatan soalan / jawapan – jelas dan sesuai dengan tema Pantun yang dijual mestilah mempunyai satu soalan yang jelas. Pemantun dibenarkan bergerak dengan tertib dalam kawasan pasukannya semasa menyampaikan pantun dengan syarat tidak mengganggu pihak lawan. dan iv ) di atas. vii Jawapan bagi soalan yang tidak diberikan markah ( ii. v Jualan pantun yang terkeluar daripada tema tidak mendapat sebarang markah.2 • • B 2 C (MEMBELI – 90 SAAT) (MEREKA CIPTA & MENJUAL – 90 SAAT) (MEMBELI – 90 SAAT) PEMARKAHAN DAN PENGHAKIMAN Isi Bahasa Persembahan . sebanyak 50 markah daripada jumlah markah keseluruhan perlu dipotong. Keputusan hakim adalah muktamad.20 markah .

Suku kata dalam baris • 8 hingga 12 suku kata .2 markah b.6 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM 4: Menghakimi bahasa – pembayang maksud dan kesesuaian dengan maksud (10/20) Pembayang maksud (2 markah) a.4 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM KEDUA Menghakimi isi – Padat dan jitu serta bernilai susila – (10/20) ISI – Jumlah Markah (10/20) Pantun yang dijual dan dibeli hendaklah:i Padat dan jitu .3 markah .5 markah ii Mempunyai nilai susila .5 markah Padat dan jitu bermaksud: • • • Pemilihan kosa kata yang indah Tanpa kesalahan bahasa Susunan kata yang betul Mempunyai nilai susila: Pantun dapat dijadikan panduan / pedoman dalam kehidupan seharian 6. • Kesinambungan / hubungan keindahan alam semesta unsur alam semula jadi dan karenah manusia dalam baris pertama dengan baris kedua. Kesesuaian pembayang dengan maksud (3 markah) YBA3409 YBA3409 SK Penakup Ulu. Terdapat kesinambungan / hubungan antara baris pertama dengan baris kedua.96400 Mukah .5 markah 6.PERTANDINGAN PANTUN SEKOLAH RENDAH PANDUAN AM 6. Pola Rima ‘abab’ • • Rima di hujung baris Rima di tengah .5 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM KETIGA Menghakimi Bahasa . b.Pola Rima dan Suku kata (10/20) a.

jelingan dan senyuman. Berdiri dengan tertib. dibuat-buat atau berlakon. unsur alam semula jadi termasuk karenah hati manusia (3 markah) b.7 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM KELIMA Menghakimi persembahan – gerak fizikal dan intonasi / jeda serta kelancaran (10 markah) a.96400 Mukah . Kelancaran – (2 markah) • (Tiada kegagapan dan perulangan dalam pengucapan) PEMANTUN YANG BAIK • • • • Berpantun dalam keadaan biasa dan dalam suasana bersantai Berpantun dengan sebutan dan pengucapan yang biasa. Tidak banyak mengulang perkataan / frasa/ rangkai kata yang sama dalam setiap pantun yang dijual atau dibeli. Pembayang maksud dipetik daripada keindahan alam semesta. Jika terdapat aksi yang berlebihan. frasa dan istilah bahasa yang indah dan mudah difahami. • • • YBA3409 SK Penakup Ulu. Tidak menunjukkan diri dalam keadaan yang dipaksa-paksa. sopan dan kelihatan ceria.PERTANDINGAN PANTUN SEKOLAH RENDAH PANDUAN AM • Ada hubungan antara baris pembayang dengan baris maksud Pemilihan kata (5 markah) a. Setiap jualan dan belian pantun mestilah jelas dan tepat. tiada markah yang diberikan) Intonasi dan jeda – (4 markah) • • (Jeda ialah nada / hentian sebutan bagi suku kata pada setiap baris) Intonasi ialah nada bagi memisahkan maksud dengan pembayang maksud pantun. Pantun yang dicipta mengandungi perkataan. Gerak geri yang seimbang dengan pantun – (4 markah) • b (Gerak geri tangan. Pantun yang dicipta mestilah bernilai tinggi. tidak meleret-leret atau pengucapan yang mengada-ngada. Sebutan baku dan jelas (2 markah) 6. c.

PERTANDINGAN PANTUN SEKOLAH RENDAH PANDUAN AM SK Penakup Ulu.96400 Mukah .