PERTANDINGAN PANTUN SEKOLAH RENDAH PANDUAN AM

PESTA PANTUN
1.0 PENDAHULUAN Pantun merupakan puisi tradisi Melayu yang diwarisi zaman berzaman. Dalam usaha untuk mewarisi puisi tradisional ini dihayati oleh generasi muda, pihak Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan pertandingan ini pada tahun 1989. Secara tidak langsung, para pelajar dapat menghayati dan berfikiran kritis dalam hal ini. 2.0 OBJEKTIF 2.1 2.2 2.3 3.0 4.0 5.0 Pelajar dapat menggunakan kemahiran berfikir dengan semaksimum mungkin Pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran berbahasa dalam menjawab pantun Pelajar membina keyakinan diri dalam pertandingan

PENGELOLAAN Pejabat Pelajaran Daerah Mukah JENIS PERTANDINGAN Kalah mati PENYERTAAN 5.1 Pendaftaran peserta –5 (lima) orang. 5.2 Bilangan guru – seorang guru pengiring PELAKSANAAN PERTANDINGAN SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN

6.0

6.1.0
6.1.1

Pertandingan ini terbuka kepada semua pelajar sekolah rendah kerajaan dan bantuan kerajaan. Pantun yang dibenarkan hanyalah jenis empat kerat iaitu pantun empat baris yang mempunyai dua baris pembayang dan dua baris maksud. Rima hujung baris mestilah berpolakan “a b a b” Pesta pantun ini disertai oleh lima pemantun yang terdiri daripada tiga pemantun dan dua orang pemantun simpanan. Pertandingan ini dijalankan secara kalah mati. Pasukan yang memperoleh markah tertinggi dikira sebagai pemenang. Jika berlaku seri, pasukan yang memperoleh markah isi tertinggi dikira sebagai pemenang. Jika masih berlaku seri, markah bahagian bahasa pula diambil kira. Masa dikira berdasarkan arahan jurupantun. (Dari sekarang) YBA 3409

6.1.2 6.1.3
6.1.4 6.1.5

6.1.6 6.1.7

SK Penakup Ulu,96400 Mukah

1.10 Loceng akan dibunyikan selepas 15 saat iaitu masa yang ditetapkan untuk jualan pantun pusingan pertama dan kedua dan 90 saat bagi pusingan ketiga untuk mereka cipta dan jualan.PERTANDINGAN PANTUN SEKOLAH RENDAH PANDUAN AM 6.1.1.90 SAAT) (MEMBELI – 90 SAAT) (MEREKA CIPTA & MENJUAL – 90 SAAT) YBA3409 SK Penakup Ulu.1.8 Masa dikira sebaik sahaja jurupantun mengarahkan penjualan pantun iaitu 15 saat untuk pusingan pertama dan kedua.9 6. masa untuk mereka cipta pantun bagi tema yang dipilih ialah 90 saat. Manakala dalam pusingan ketiga.1 6.2 A 2 B 3 C 1 6.1.1 FORMAT PERTANDINGAN Pertandingan pusingan pertama A 1 B 2 C 3 1 A 2 B 3 C MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 90 SAAT MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 90 SAAT MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 90 SAAT MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 90 SAAT MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 90 SAAT MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 90 SAAT 6.3 A 3 B Format Pusingan Kedua 2 A 3 B 1 C MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 90 SAAT MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 90 SAAT MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 90 SAAT Format Pusingan Ketiga (Pusingan Mereka cipta – Cabutan Undian Tajuk) 3 A 1 (MEREKA CIPTA & MENJUAL .96400 Mukah . 6. 6. Masa untuk membeli pantun ialah 90 saat untuk ketiga-tiga pusingan.1.11 Setiap pemantun dibenarkan menjual tiga rangkap pantun dan membeli tiga rangkap pantun.1. 6.

96400 Mukah YBA3409 . vi Pantun yang berupa pelarian. yakni yang tidak menjawab soalan tidak diberikan markah. sebanyak 50 markah daripada jumlah markah keseluruhan perlu dipotong. iii Jika lebih daripada satu soalan. Sekiranya berlaku perbincangan. • • 6. vii Jawapan bagi soalan yang tidak diberikan markah ( ii.2 orang hakim . iv Jualan pantun yang merupakan penyataan dan bukan soalan. hendaklah diberikan pertimbangan markah mengikut budi bicara hakim antara 4 – 8 markah.PERTANDINGAN PANTUN SEKOLAH RENDAH PANDUAN AM 1 C 2 6. Pemantun dibenarkan bergerak dengan tertib dalam kawasan pasukannya semasa menyampaikan pantun dengan syarat tidak mengganggu pihak lawan. v Jualan pantun yang terkeluar daripada tema tidak mendapat sebarang markah. dan iv ) di atas.10 markah • • Penghakiman dalam pertandingan ini dihakimi oleh lima orang hakim Bahagian isi Bahagian Bahasa Bahagian Persembahan .2 orang hakim .3 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM PERTAMA Menghakimi Isi – Ketepatan soalan / belian / jawapan – Jelas dan sesuai dengan tema – (10/20) ISI – JUMLAH MARKAH (10/20) i ii Ketepatan soalan / jawapan – jelas dan sesuai dengan tema Pantun yang dijual mestilah mempunyai satu soalan yang jelas.1 orang hakim • • • • Pemantun tidak dibenarkan berbincang antara anggota kumpulan. markah tidak diberikan. iii.20 markah . markah tidak akan diberikan. SK Penakup Ulu.20 markah . Keputusan hakim adalah muktamad.2 • • B 2 C (MEMBELI – 90 SAAT) (MEREKA CIPTA & MENJUAL – 90 SAAT) (MEMBELI – 90 SAAT) PEMARKAHAN DAN PENGHAKIMAN Isi Bahasa Persembahan .

Terdapat kesinambungan / hubungan antara baris pertama dengan baris kedua.5 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM KETIGA Menghakimi Bahasa . Suku kata dalam baris • 8 hingga 12 suku kata . b.5 markah Padat dan jitu bermaksud: • • • Pemilihan kosa kata yang indah Tanpa kesalahan bahasa Susunan kata yang betul Mempunyai nilai susila: Pantun dapat dijadikan panduan / pedoman dalam kehidupan seharian 6.5 markah 6.5 markah ii Mempunyai nilai susila . • Kesinambungan / hubungan keindahan alam semesta unsur alam semula jadi dan karenah manusia dalam baris pertama dengan baris kedua.3 markah .6 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM 4: Menghakimi bahasa – pembayang maksud dan kesesuaian dengan maksud (10/20) Pembayang maksud (2 markah) a.PERTANDINGAN PANTUN SEKOLAH RENDAH PANDUAN AM 6.Pola Rima dan Suku kata (10/20) a. Pola Rima ‘abab’ • • Rima di hujung baris Rima di tengah . Kesesuaian pembayang dengan maksud (3 markah) YBA3409 YBA3409 SK Penakup Ulu.4 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM KEDUA Menghakimi isi – Padat dan jitu serta bernilai susila – (10/20) ISI – Jumlah Markah (10/20) Pantun yang dijual dan dibeli hendaklah:i Padat dan jitu .96400 Mukah .2 markah b.

frasa dan istilah bahasa yang indah dan mudah difahami. Pembayang maksud dipetik daripada keindahan alam semesta. jelingan dan senyuman. sopan dan kelihatan ceria. c. Tidak menunjukkan diri dalam keadaan yang dipaksa-paksa. unsur alam semula jadi termasuk karenah hati manusia (3 markah) b. • • • YBA3409 SK Penakup Ulu. dibuat-buat atau berlakon. Sebutan baku dan jelas (2 markah) 6. Gerak geri yang seimbang dengan pantun – (4 markah) • b (Gerak geri tangan. Tidak banyak mengulang perkataan / frasa/ rangkai kata yang sama dalam setiap pantun yang dijual atau dibeli. Pantun yang dicipta mestilah bernilai tinggi. tiada markah yang diberikan) Intonasi dan jeda – (4 markah) • • (Jeda ialah nada / hentian sebutan bagi suku kata pada setiap baris) Intonasi ialah nada bagi memisahkan maksud dengan pembayang maksud pantun. Berdiri dengan tertib. tidak meleret-leret atau pengucapan yang mengada-ngada.7 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM KELIMA Menghakimi persembahan – gerak fizikal dan intonasi / jeda serta kelancaran (10 markah) a. Pantun yang dicipta mengandungi perkataan. Setiap jualan dan belian pantun mestilah jelas dan tepat. Jika terdapat aksi yang berlebihan.PERTANDINGAN PANTUN SEKOLAH RENDAH PANDUAN AM • Ada hubungan antara baris pembayang dengan baris maksud Pemilihan kata (5 markah) a.96400 Mukah . Kelancaran – (2 markah) • (Tiada kegagapan dan perulangan dalam pengucapan) PEMANTUN YANG BAIK • • • • Berpantun dalam keadaan biasa dan dalam suasana bersantai Berpantun dengan sebutan dan pengucapan yang biasa.

PERTANDINGAN PANTUN SEKOLAH RENDAH PANDUAN AM SK Penakup Ulu.96400 Mukah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful