PERTANDINGAN PANTUN SEKOLAH RENDAH PANDUAN AM

PESTA PANTUN
1.0 PENDAHULUAN Pantun merupakan puisi tradisi Melayu yang diwarisi zaman berzaman. Dalam usaha untuk mewarisi puisi tradisional ini dihayati oleh generasi muda, pihak Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan pertandingan ini pada tahun 1989. Secara tidak langsung, para pelajar dapat menghayati dan berfikiran kritis dalam hal ini. 2.0 OBJEKTIF 2.1 2.2 2.3 3.0 4.0 5.0 Pelajar dapat menggunakan kemahiran berfikir dengan semaksimum mungkin Pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran berbahasa dalam menjawab pantun Pelajar membina keyakinan diri dalam pertandingan

PENGELOLAAN Pejabat Pelajaran Daerah Mukah JENIS PERTANDINGAN Kalah mati PENYERTAAN 5.1 Pendaftaran peserta –5 (lima) orang. 5.2 Bilangan guru – seorang guru pengiring PELAKSANAAN PERTANDINGAN SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN

6.0

6.1.0
6.1.1

Pertandingan ini terbuka kepada semua pelajar sekolah rendah kerajaan dan bantuan kerajaan. Pantun yang dibenarkan hanyalah jenis empat kerat iaitu pantun empat baris yang mempunyai dua baris pembayang dan dua baris maksud. Rima hujung baris mestilah berpolakan “a b a b” Pesta pantun ini disertai oleh lima pemantun yang terdiri daripada tiga pemantun dan dua orang pemantun simpanan. Pertandingan ini dijalankan secara kalah mati. Pasukan yang memperoleh markah tertinggi dikira sebagai pemenang. Jika berlaku seri, pasukan yang memperoleh markah isi tertinggi dikira sebagai pemenang. Jika masih berlaku seri, markah bahagian bahasa pula diambil kira. Masa dikira berdasarkan arahan jurupantun. (Dari sekarang) YBA 3409

6.1.2 6.1.3
6.1.4 6.1.5

6.1.6 6.1.7

SK Penakup Ulu,96400 Mukah

9 6.1.1 FORMAT PERTANDINGAN Pertandingan pusingan pertama A 1 B 2 C 3 1 A 2 B 3 C MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 90 SAAT MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 90 SAAT MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 90 SAAT MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 90 SAAT MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 90 SAAT MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 90 SAAT 6. masa untuk mereka cipta pantun bagi tema yang dipilih ialah 90 saat.8 Masa dikira sebaik sahaja jurupantun mengarahkan penjualan pantun iaitu 15 saat untuk pusingan pertama dan kedua.2 A 2 B 3 C 1 6.1.1.11 Setiap pemantun dibenarkan menjual tiga rangkap pantun dan membeli tiga rangkap pantun. Masa untuk membeli pantun ialah 90 saat untuk ketiga-tiga pusingan.1.90 SAAT) (MEMBELI – 90 SAAT) (MEREKA CIPTA & MENJUAL – 90 SAAT) YBA3409 SK Penakup Ulu. 6.PERTANDINGAN PANTUN SEKOLAH RENDAH PANDUAN AM 6.1.1 6.10 Loceng akan dibunyikan selepas 15 saat iaitu masa yang ditetapkan untuk jualan pantun pusingan pertama dan kedua dan 90 saat bagi pusingan ketiga untuk mereka cipta dan jualan. 6.96400 Mukah .3 A 3 B Format Pusingan Kedua 2 A 3 B 1 C MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 90 SAAT MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 90 SAAT MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 90 SAAT Format Pusingan Ketiga (Pusingan Mereka cipta – Cabutan Undian Tajuk) 3 A 1 (MEREKA CIPTA & MENJUAL .1.1. 6. Manakala dalam pusingan ketiga.

10 markah • • Penghakiman dalam pertandingan ini dihakimi oleh lima orang hakim Bahagian isi Bahagian Bahasa Bahagian Persembahan . Sekiranya berlaku perbincangan. iii. Pemantun dibenarkan bergerak dengan tertib dalam kawasan pasukannya semasa menyampaikan pantun dengan syarat tidak mengganggu pihak lawan. vii Jawapan bagi soalan yang tidak diberikan markah ( ii. yakni yang tidak menjawab soalan tidak diberikan markah. iii Jika lebih daripada satu soalan. dan iv ) di atas. sebanyak 50 markah daripada jumlah markah keseluruhan perlu dipotong. vi Pantun yang berupa pelarian.2 orang hakim . markah tidak diberikan. iv Jualan pantun yang merupakan penyataan dan bukan soalan.PERTANDINGAN PANTUN SEKOLAH RENDAH PANDUAN AM 1 C 2 6.1 orang hakim • • • • Pemantun tidak dibenarkan berbincang antara anggota kumpulan. markah tidak akan diberikan.96400 Mukah YBA3409 . hendaklah diberikan pertimbangan markah mengikut budi bicara hakim antara 4 – 8 markah.20 markah . SK Penakup Ulu.20 markah .3 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM PERTAMA Menghakimi Isi – Ketepatan soalan / belian / jawapan – Jelas dan sesuai dengan tema – (10/20) ISI – JUMLAH MARKAH (10/20) i ii Ketepatan soalan / jawapan – jelas dan sesuai dengan tema Pantun yang dijual mestilah mempunyai satu soalan yang jelas. Keputusan hakim adalah muktamad. • • 6. v Jualan pantun yang terkeluar daripada tema tidak mendapat sebarang markah.2 • • B 2 C (MEMBELI – 90 SAAT) (MEREKA CIPTA & MENJUAL – 90 SAAT) (MEMBELI – 90 SAAT) PEMARKAHAN DAN PENGHAKIMAN Isi Bahasa Persembahan .2 orang hakim .

5 markah ii Mempunyai nilai susila .3 markah . Suku kata dalam baris • 8 hingga 12 suku kata . Terdapat kesinambungan / hubungan antara baris pertama dengan baris kedua.4 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM KEDUA Menghakimi isi – Padat dan jitu serta bernilai susila – (10/20) ISI – Jumlah Markah (10/20) Pantun yang dijual dan dibeli hendaklah:i Padat dan jitu .Pola Rima dan Suku kata (10/20) a. b.2 markah b. Pola Rima ‘abab’ • • Rima di hujung baris Rima di tengah . • Kesinambungan / hubungan keindahan alam semesta unsur alam semula jadi dan karenah manusia dalam baris pertama dengan baris kedua.5 markah 6. Kesesuaian pembayang dengan maksud (3 markah) YBA3409 YBA3409 SK Penakup Ulu.5 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM KETIGA Menghakimi Bahasa .5 markah Padat dan jitu bermaksud: • • • Pemilihan kosa kata yang indah Tanpa kesalahan bahasa Susunan kata yang betul Mempunyai nilai susila: Pantun dapat dijadikan panduan / pedoman dalam kehidupan seharian 6.PERTANDINGAN PANTUN SEKOLAH RENDAH PANDUAN AM 6.96400 Mukah .6 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM 4: Menghakimi bahasa – pembayang maksud dan kesesuaian dengan maksud (10/20) Pembayang maksud (2 markah) a.

PERTANDINGAN PANTUN SEKOLAH RENDAH PANDUAN AM • Ada hubungan antara baris pembayang dengan baris maksud Pemilihan kata (5 markah) a.7 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM KELIMA Menghakimi persembahan – gerak fizikal dan intonasi / jeda serta kelancaran (10 markah) a. unsur alam semula jadi termasuk karenah hati manusia (3 markah) b. • • • YBA3409 SK Penakup Ulu. Gerak geri yang seimbang dengan pantun – (4 markah) • b (Gerak geri tangan. Kelancaran – (2 markah) • (Tiada kegagapan dan perulangan dalam pengucapan) PEMANTUN YANG BAIK • • • • Berpantun dalam keadaan biasa dan dalam suasana bersantai Berpantun dengan sebutan dan pengucapan yang biasa. Pantun yang dicipta mestilah bernilai tinggi. tiada markah yang diberikan) Intonasi dan jeda – (4 markah) • • (Jeda ialah nada / hentian sebutan bagi suku kata pada setiap baris) Intonasi ialah nada bagi memisahkan maksud dengan pembayang maksud pantun. frasa dan istilah bahasa yang indah dan mudah difahami. sopan dan kelihatan ceria. Pembayang maksud dipetik daripada keindahan alam semesta. Setiap jualan dan belian pantun mestilah jelas dan tepat. Sebutan baku dan jelas (2 markah) 6. Jika terdapat aksi yang berlebihan. c. Pantun yang dicipta mengandungi perkataan.96400 Mukah . Berdiri dengan tertib. jelingan dan senyuman. Tidak banyak mengulang perkataan / frasa/ rangkai kata yang sama dalam setiap pantun yang dijual atau dibeli. Tidak menunjukkan diri dalam keadaan yang dipaksa-paksa. tidak meleret-leret atau pengucapan yang mengada-ngada. dibuat-buat atau berlakon.

96400 Mukah .PERTANDINGAN PANTUN SEKOLAH RENDAH PANDUAN AM SK Penakup Ulu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful