P. 1
Contoh Assignment

Contoh Assignment

|Views: 171|Likes:
Published by Alene Macaulay Juel

More info:

Published by: Alene Macaulay Juel on Feb 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2015

pdf

text

original

http://myoum.wordpress.com/2008/05/02/oumm-3203-%E2%80%93-etika-profesional/ 1.

0 Pengenalan Di dalam tugasan Etika Profesional (OUMM 3203) , membincangkan tentang bagaimana masalah etika dapat di selesaikan menggunakan 5 teori etika iaitu teori Hukum Alam, Teori Universalism, Teori Utilitarianism, Teori Pengagihan keadilan dan Teori Kebebasan Individu serta bagaimana menggunakan teori ini sebagai salah satu cara penyelesaian masalah etika. Selain itu di bincangkan juga tentang ciri-ciri masalah iaitu ciri yang pertama ia mempunyai kesan yang berlarutan. Ciri yang kedua, keputusan etika yang mempunyai pelbagai alternatif. Ciri yang ketiga pula, keputusan etika mempunyai hasil yang pelbagai. Ciri yang keempat, keputusan etika yang di buat mempunayi kesan yang tidak menentu, dan yang terakhir, kebanyakan keputusan etika mempunyai implikasi peribadi. 1.1 Latar belakang dilema yang di hadapi Dilema yang saya hadapi ialah ketika sesi pengambilan kedua untuk pelajar baru salah sebuah universiti awam di Malaysia. Sesi pengambilan kedua ini adalah terhad kepada 100 orang pelajar sahaja berbanding dengan sesi pengambilan pertama yang yang mengambil lebih dari 2000 orang pelajar. Disebabkan dengan tempat yang terhad bagi sesi pengambilan kali ini, pihak universiti iaitu di bahagian kemasukan universiti menerima banyak surat rayuan dari pelajar yang ingin memasuki universiti ini. Walaubagaimanapun, hanya 100 pelajar sahaja yang bakal diterima masuk bagi sesi pengambilan kali ini berbanding ribuan surat rayuan yang kami terima. Sebagai permulaan di dalam proses pemilihan bagi pelajar untuk sesi kedua ini, bahagian kemasukan dan rekod akan mengurangkan permohonan yang diterima sehingga kira-kira 200 permohonan sahaja sebelum pemilihan pelajar yang terakhir seramai 100 orang dibuat. Bagi mengurangkan permohonan ini, semua surat rayuan akan diberikan kepada seorang pegawai atasan saya yang juga bertindak sebagai penyelia . Disebabkan dengan kesuntukan masa yang diberikan oleh pihak pengurusan universiti, saya dan rakan sejawat telah diberi tugasan bagi membantu pegawai tersebut untuk mengurangkan permohonan dari pelajar tersebut. Walaubagaimanapun, kami telah diberi arahan supaya hanya untuk memilih 190 rayuan sahaja manakala baki 10 lagi rayuan akan dipilih oleh beliau. Setelah 200 rayuan telah disenaraipendekkan, kami mendapati bahawa baki 10 rayuan tersebut terdiri daripada saudara-mara penyelia kami. Kami mendapati bahawa terdapat banyak permohonan yang telah diserahkan kepada pegawai tersebut tidak diproses dan dipertimbangkan dengan sewajarnya kerana beliau hanya menyenaraipendekkan rayuan yang diterima dari saudara-mara beliau sahaja walaupun terdapat ramai calon yang didapati memiliki kelayakan yang tinggi dari syarat minima kemasukan bagi sesi kali ini. Sebagai salah seorang kakitangan bawahan pegawai tersebut, kami terperangkap di dalam dilemma sama ada harus atau tidak untuk kami melaporkan tindakan yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut kepada pihak atasan. Walaubagaimanapun, kami berasa serba salah sekiranya kami melaporkan tindakan pengawai kami kepada pihak atasan kerana kami bimbang jika dengan kami melaporkan tindakan beliau tersebut akan menyebabkan peluang kerjaya kami di universiti akan terjejas. Walaubagaimanapun, kami

Keputusan yang dibuat oleh beliau dilihat sebagai satu keputusan yang tidak mempunyai alternatif lain terutamanya ketika keputusan yang dibuat melibatkan saudara-mara beliau. Kesan-kesan ini juga boleh memberi kesan ke atas sesebuah masyarakat setempat sekiranya keputusan yang diambil melibatkan sesuatu tindakan untuk masyarakat itu sendiri. Keputusan untuk tidak bersikap adil ini juga boleh menyumbang kepada masalah pengganguran kepada negara. Tugasan ini akan mengupas mengenai persoalan etika terhadap keputusan yang di ambil di dalam situasi dilemma ini.3 Kebanyakan Keputusan Etika Mempunyai Hasil Yang Pelbagai . keputusan yang diambil didapati tidak beretika. 2. segala alternatif bagi menangani masalah tersebut hendaklah dikenalpasti. Ia juga boleh menyebabkan pemohon yang tidak berjaya ini merasa kurang bermotivasi untuk melanjutkan pelajaran mereka dan setersunya ini boleh merugikan negara.telah mengambil risiko atas kerjaya kami di universiti ini dengan melaporkan kepada pihak atasan universiti mengenai tindakan yang telah dilakukan oleh pengawai kami yang tersebut. Keputusan yang baik hendaklah dibuat dengan menilai segala alternatif yang ada. Disebabkan kegagalan beliau untuk melihat segala alternatif yang yang ada bagi menyelesaikan masalah kemasukan pelajar ke universiti terutamanya yang melibatkan saudara-mara beliau. Ini kerana dengan tindakan beliau yang lebih mengutamakan pemohon yang mempunyai hubung kait dengan beliau sendiri secara tidak langsung menafikan pemohon yang benar-benar layak untuk belajar di universiti. Sebagai contoh melalui pemberian rasuah.0. Ini kerana keputusan dan tindakan yang diambil oleh pihak pengurusan ataupun individu tersebut tidak hanya memberi kesan kepada satu pihak ataupun pada satu tahap sahaja.2 Kebanyakan Keputusan Etika Mempunyai Kepelbagaian Alternatif Banyak keputusan yang dibuat dilihat sebagai keputusan yang dibuat tanpa melihat segala alternatif yang ada. Ini juga akan menyebabkan amalan rasuah menular di kalangan masyarakat tersebut dan tiada ketelusan di dalam sesebuah organisasi. 2. Ini secara tidak langsung memberi kesan kepada organisasi tersebut dan juga masyarakat kerana percaya hanya dengan memberi rasuah sesuatu pekerjaan itu dapat dilaksanakan atau diproses dengan cepat. Masalah yang dihadapi hendaklah dikaji dengan teliti terlebih dahulu. Ciri-ciri Masalah Etika Kebanyakan keputusan yang dibuat selalunya memberi kesan yang berlarutan sama ada kepada pihak yang membuat keputusan atau pihak yang menerima sesuatu keputusan tersebut. Seperti masalah yang saya hadapi di universiti saya ini. Penilaian terhadap setiap alternatif tersebut hendaklah dinilai dan alternatif yang terbaik hendaklah diambil sebagai keputusan yang dibuat. Pegawai kami hendaklah terlebih dahulu melihat segala alternatif yang ada sebelum membuat keputusan untuk menyenaraipendekkan 10 nama saudara-mara beliau. 2. saya rasakan bahawa tindakan tersebut telah memberi kesan yang berpanjangan kepada masyarakat.1 Kebanyakan Keputusan Etika Mempunyai Kesan Yang Berlarutan. 2. Setelah punca masalah dikenalpasti. sesetengah pihak merasakan bahawa dengan memberi rasuah proses kerja yang dilakukan dapat dipercepatkan.

Ini kerana kebanyakan keputusan yang dibuat sebenarnya sedikit sebanyak mengira kepentingan peribadi terutamanya pihak atasan.4 Kebanyakan Keputusan Etika Mempunyai Akibat Yang Tidak Menentu Kebanyakan keputusan yang diambil dilihat sebagai keputusan yang mempunyai risiko yang minima. Sikap tamak pemaju yang ingin memaksimakan keuntungan dengan menggunakan bahan binaan yang tidak berkualiti ini telah menjejaskan imej syarikat itu sendiri. Keputusan yang diambil akan menjejaskan kedudukan kewangan syarikat. Kebanyakan keputusan yang dibuat tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan oleh sesetengah pihak dan ini secara tidak langsung memberi kesan yang negatif terhadap organisasi itu sendiri. Walaupun nama-nama saudara beliau telah disenaraipendekkan.5 Kebanyakan Keputusan Etika Mempunyai Implikasi Peribadi Pendapat yang mengatakan kebanyakan keputusan korporat adalah dibuat tanpa mengambilkira kepentingan peribadi adalah tidak benar. ini tidak bermakna nama-nama tersebut akan terus dapat diterima untuk melanjutkan di universiti ini. Walaubagaimanapun. Walaubagaimanapun. Walaupun pada pandangan di pihak saudara-mara beliau yang meyifatkan beliau sebagai seorang yang mengutamakan semangat kekeluargaan. ini tidak mempengaruhi keputusan syarikat yang ingin bayaran bonus sebanyak 2 bulan kepada kakitangan dibuat. Walaupun pada hakikatnya syarikat berkenaan untung daripada projek pembinaan komplek mahkamah itu. Sama seperti dengan tindakan pegawai saya yang telah memasukkan 10 nama saudara beliau di dalam senarai pendek pemohon bagi pengambilan kedua universiti. Sebagai contoh walaupun keuntungan sesebuah syarikat itu adalah rendah disebabkan kos jualan yang meningkat. Hasil yang sama juga berlaku terhadap keputusan yang dibuat oleh pegawai di universiti yang menyenaraipendekkan nama saudara-mara beliau pada sesi pengambilan kedua universiti.Banyak keputusan yang dibuat pada hari ini akan memberi hasil yang berbeza pada masa hadapan. demi untuk menjaga kepentingan peribadi kepentingan pihak atasan keputusan untuk membayar bonus ini tetap dibuat. 2. Sebagai contoh tindakan untuk sebuah kilang yang telah memasang alat penapis asap untuk mengurangkan pencemaran udara. . tindakan ini diambil atas dasar untuk mengurangkan kadar pencemaran udara akibat dari penggunaan mesin di dalam kilang. Ini secara tidak langsung akan menyebabkan nama elit universiti akan tercemar disebabkan dengan tindakan beliau yang menafikan hak awam untuk masuk ke universiti. akan tetapi dengan tindakan beliau itu sekiranya diketahui umum akan menyebabkan integriti universiti khususnya jabatan saya iaitu jabatan yang bertanggungjawab mengenai kemasukan pelajar akan tercalar. dengan kegunaan alat penapisan asap ini kadar pencemaran udara tidak berkurangan kerana alat yang digunakan berkualiti rendah. 2. tetapi hasil yang berbeza didapati oleh syarikat berkenaan dari segi imejnya akibat dari kebocoran yang sering dihadapi oleh bangunan mahkamah berkenaan. Nama-nama ini akan melalui pelbagai tapisan yang akan dilakukan oleh fakulti-fakulti yang terlibat dengan sesi pengambilan pelajar kali ini. Sebagai contoh bangunan kompleks mahkamah baru yang bocor ini adalah akibat dari sikap pemaju yang hanya memikirkan keuntungan sahaja. Ini kerana keputusan diambil setelah segala alternatif yang ada telah dinilai sesebelum sesuatu keputusan itu dibuat.

3. (tidak adil dalam konteks Islam ialah tidak meletakkan sesuatu pada haknya).org/islam/Qardhawi/Masyarakat/Adil. tidak ada satu pun cara pun yang sempurna untuk di jadikan piawaian peraturan etika. teori etika teleologikal klasik (Utilitarianism). Apa yang betul dan salah dalam teori ini adalah bergantung kepada pegangan agama dan kepercayaan sesebuah masyarakat atau kaum .etika dan nilai murni yang berbeza. Namun apa yang menjadikan teori ini tidak sempurna ialah. Walaubagaimana pun terdapat 5 cara atau teori yang boleh di jadikan sebagai panduan dalam membuat keputusan beretika. pemahaman dan kepercayaan masing-masing. Tindakan ini secara tidak langsung akan menyebabkan tahap intergriti beliau berkurangan terutama di kalangan kakitangan bawahan beliau. pengaruh rakan sebaya. dan perasaan benci itu tidak mencegah dia dari berbuat adil dan memberikan kebenaran kepada yang berhak. namun ada agama yang tidak menghalang pengikutnya dari mengambil minuman berkenaan. 3. Sehingga perasaan cinta itu tidak bersekongkol dengan kebathilan. Teori etika Deontologikal klasik(Universalism). Dengan menidakkan hak pelajar-pelajar itu. Sebagai contoh. Setiap satu agama telah menetapkan hukum untuk kaumnya dan mereka harus mematuhi hukum itu . dan keadilan seorang Muslim terhadap orang yang dibenci. Namun ada perkara yang menjadi satu kesalahan pada sesuatu masyarakat tidak menjadi kesalahan pada masyarakat yang lain. saya percaya bahawa pegawai saya telah berlaku tidak adil pada pelajar tersebut. Teori pengagihah keadilan dan teori kebebasan diri sendiri. Kelebihan yang ada pada teori hukum ini ialah .Keputusan pegawai saya untuk memasukkan nama saudara beliau di 10 tempat terakhir senarai pendek calon tersebut adalah bersifat peribadi. Beliau langsung tidak mengambilkira kelayakan yang ada pada pemohon yang lain. iaitu keadilan seorang Muslim terhadap orang yang dicintai. semua masyarakat di dunia perlu suatu cara analitikal yang konsistan untuk mengklasifikasikan sesuatu perbuatan yang di lakukan salah atau tidak. jelas menunjukkan pegawai itu melakukan perbuatan yang haram di sisi Islam dengan .isnet. pengalaman seseorang. 3.1 Ciri Taakulan Etika Secara universal.0 Teori Etika Etika bermaksud prinsip -prinsip dan peraturan moral yang dapat di terima umum sebagai cara untuk mengawal seseorang individu supaya berkelakuakn baik. “Islam memerintahkan kepada kita agar kita berlaku adil kepada semua manusia. Ini bermakna.2 Teori Hukum Alam Hukum alam ialah hukum atau etika yang berkait rapat dengan agama dan kepercayaan. agama Islam melarang umatnya untuk minum minuman keras. ia di terima oleh semua golongan yang berpegang pada agama dan ia di terima sepanjang zaman. Sebagai seorang yang beragama Islam. nilai moral diri seseorang individu. jadi mereka mempunyai moral. Yusuf Qardhawi : 24 Jun 2007)http://media. “ (Dr.html . Faktor-faktor yang mempengaruhi eitika seseorang individu ialah pengaruh keluarga. ia tidak universal kerana setiap agama mempunyai pegangan. dan faktor-faktor situasi (kerana tiada pilihan lain). Teori berkenaan adalah teori hukum alam.

Jika ia tidak berkesan. 3. pegawai pemilihan itu tidak harus mengambil saudara maranya menjadii calon yang layak mendapat tempat di universiti ini kerana ia tidak membawa apa-apa faedah kepada masyarakat tetapi faedah hanya pada dirinya sendiri. Pengagihan kesaksamaan dalam teori ini menggunakan suara majoriti. jelas keputusan yang patut di ambil ialah memberikan tempat dalam universiti kepada orang yang memang berkelayakan tanpa mengira status perhubungan yang terjalin antara pegawai pemilihan. dan dia telah menyekat peluang orang lain untuk menimba ilmu. Jika tindakan seseorang atau sesebuah masyarakat itu betul. Yusuf Qardhawi : 24 Jun 2007). surah An-Nisa’: ayat 135)”. dan jika ia tak mampu juga maka dengan hatinya. Langkah yang pertama. Menurut agama Islam. dan mengabaikan serta mengekploitasi suara minoriti . (Dr. Berdasarkan kepaada teori ini. dan di dalam Islam ada beberapa tahap yang boleh di ikuti.mailarchive. kita seharusnya menasihatinya secara berhikmah.terdapat cara yang kedua iaitu dengan menggunakan orang yang di hormati oleh si pembuat salah untuk menegurnya dan jika cara ini juga tidak berhasil barulah cara lebih keras boleh di lakukan. maka ia akan membawa faedah dan jika tidak ia membawa kepada keburukan kepada ramai orang.3 Teori Etika teologikal Klasik (Utilitarianism) Teologikal adalah terma yang wujud dalam bahasa Greek yang bermaksud hasil keputusan atau kesan. Dengan penggunaan teori ini . saya seharusnya menasihati pegawai atasan saya dan jika tidak berjaya barulah saya boleh melakukan cara yang lain seperti yang telah di bincangkan. Jika saudara maranya di pilih. dan itulah selemah-lemah iman” (http://www.” (Al Quran .A. apabila seseorang itu telah melakukan kesalahan. dimana orang yang melakukan kesalahan tadi akan dapat berfikir tentang kesalahan dan dosanya dan pada masa yang sama dia tidak akan berasa hati dengan orang yang menegur. Tidak ada keseimbangan faedah yang terima oleh minoriti berbanding majoriti. menjadi saksi kerana Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu .W dari riwayat Muslim dan Ibn Majah:“Barang siapa diantara kamu melihat suatu kemungkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Sistem teologi etika ini memberi fokus kepada kesan sekarang berbanding niat seseorang individu. jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan. dia telah membantu masyarakat dengan menaikkan taraf sosio ekonomi keluarga orang lain dengan peluangnya memberikan pelajar itu tempat dalam universiti.Allah SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman. Sesuai dengan hadis Rasulullah S. . Namun teori ini masih kurang sempurna kerana ia hanya mengutamakan suara majoriti. pegawai itu akan di senangi oleh kaum keluarganya sahaja. Tetapi jika pegawai itu memberikan peluang kepada orang lain. Teori ini bergantung kepada kesan hasil daripada tindakan seseorang.com/mencintai-islam@yahoogroups. dan jika ia tak mampu maka dengan lisannya.com/msg00322. iaitu dengan cara membawa perkara ini ke muka pengadilan. Terma inilah yang dikatakan Utilitarianism. orang lain yang menyedari kesalahannya itu wajib memberitahu atau membetulkan kesalahannya.html : 24 June 2007) Jadi dengan menggunakan teori hukum alam ini.

Selain itu. Sebagai contoh walaupun seseorang itu tidak banyak menyumbang untuk sesuatu perkara itu. Teori ini berdasarkan kepada niat seseorang itu dan bukannya bergantung kepada hasil dari tindakan. . berbanding pada seseorang yang banyak menyumbang tetapi tidak mempunyai kemahiran dan kebolehan.5 Teori Pengagihan Keadilan Teori ini menekankan kepada pengagihan yang adil kepada semua manusia dan ia berdasarkan kepada keadilan dan nilai murni sesebuah masyarakat. maka ia semestinya untuk kebaikan semua pihak. moral dan pemikiran yang berbeza. 3. Oleh yang demikian teori ini menganggap bahawa jika seseorang itu berniat baik selalunya akan membawa kepada hasil yang baik dan jika seseorang itu berniat baik. Jadi pengagihan yang adil tidak dapat di lakukan. Ini kerana menurut teori ini semua manusia harus menerima layanan yang sama. Berdasarkan kepada teori ini. Namun teori ini masih kurang berkesan kerana teori ini menidakkan kelebihan seseorang individu. Menurut Norzick undang-undang –undang atau nilai sesebuah masyarakat yang menyekat kebebasan individu patut di tolak. 3. Jadi. dan tidak melihat kebolehan calon sebelum membuat keputusan. dan bagimana mahu menginterprestasinya. jika niat seseorang itu baik. Ia mementingkan kerjasama antara satu institusi atau masyarakat. pegawai atasan saya tidak mengagihkan kesamarataan.3. tetapi dia mempunyai kebolehan dan kemahiran yang tinggi. Pengagihan keadilan ini adalah berdasarkan kepada kesamarataan. Teori ini juga mempunyai kelemahan iatu ia mempunyai definisi yang sempit tentang kebebasan yang mana akan memberikan impak yang negatif kepada orang lain. pegawai tersebut tidak patut mengambil calon-calon pilihannya kerana masih lagi terdapat calon yang layak untuk mendapatkan tempat di universiti ini. nilai. Jadi semua pelajar yang merayu akan mendapat pertimbangan yang sama dan ini akan menyebabkan calon persendirian yang di pilih tersingkir dari senarai penganbilan pelajar rayuan.6 Teori Kebebasan Diri Menurut teori yang di cadangkan oleh Robert Norzick ini. Dalam teori ini. berdasarkan teori ini jelas menunjukkan bahawa pegawai saya itu tidak membuat keputusan yang tepat. ia adalah berdasarkan kepada kebebasan atau hak seseorang individu. Namun ada kekurangan terhadap teori ini kerana kita sebagai manusia tidak tahu menilai sejauh manakah niat baik seseorang. dan begitu juga sebaliknya. adalah mustahil untuk memberikan layanan yang sama rata kerana setiap orang mempunyai perasaan. keperluan. Teori ini juga menganggap bahawa semua manusia tidak terpengaruh antara satu sama lain dan tidak kelam – kabut serta dengan menggunakan teori ini semua orang akan di beri layanan yang sama rata. Seseorang individu di benarkan untuk memilih salah satu alternatif pilihannya sendiri mengikut kehendaknya.4 Teori Etika Deontologi Klasik (Universalism) Pendekatan deontologi adalah membawa maksud tugas dan komitmen terhadap seseorang individu di dalam bahasa Greek. kebolehan dan sumbangan seseorang. Seperti juga masalah dilema yang saya hadapi ini. Menurutnya lagi seseorang itu mempunyai hak untuk memegang kekayaan atau pun apa sahaja yang di miliki tanpa berkongsi dengan orang lain tetapi mereka juga mempunyai hak untuk memberikannya kepada sesiapa sahaja yang di sukainya. maka kesan hasil dari tindakannya itu akan menjadi baik.

saya tetap megambil keputusan itu kerana saya mengetahui apa yang saya lakukan adalah suatu keputusan yang terbaik. Selain itu saya berpegang kepada teori utilitarian yang mana jika saya tidak menyekat kegiatan pegawai saya itu. Tujuannya adalah untuk mengawal tingkah laku seseorang individu di dalam sesebuah masyarakat. selagi tiada bukti yang konkrit yang menyatakan pegawai itu bersalah . Jadi . Namun.0 Rujukan . Berdasarkan kepada masalah tentang ketidakadilan pemilihan pelajar rayuan. walaupun impak negatifnya sanagt besar. Saya juga percaya kepada konsep teori pengagihan keadilan. Justeru walaupun saya terpaksa menghadapi risiko pada kerjaya. secara keseimpulannya apa yang di lakuakan oleh pegawai itu adalah tidak salah dari segi undang-undang. Jadi terdapat percanggahan antara undang-undang dan etika. eloklah di nyatakan definisi tentang undang-undang. mengikut undang-undang. teori utilitarians dan teori pengagihan keadilan jelas menunjukkan apa yang dilakukan itu bertentangan dengan teori tersebut walaupun teori hak kebebasan diri dan undang-undang menyatakan ia tidak salah.Mengikut teori ini.0 Penyelesaian masalah Kesimpulan yang dapat di buat setelah meneliti kelima-lima teori etika dan hukum mengikut undang-undang dapatlah disimpulkan bahawa apa yang dilakukan oleh pegawai itu adalah suatu perbuatan yang salah. dari segi etika.. pegawai pemilih patut di beri hak untuk memilih calon yang di kehendaki. ia akan menjadikan ramai golongan yang keciciran dari arus pendidikan dan ini seterusnya akan menyebabkan kerugian yang besar kepada negara kerana kehilangan banyak cerdik pandai di negara ini. 4. maka beliau tidak akan bersalah. Oleh itu saya membuat keputusan untuk memberitahu pihak atasan walaupun saya tahu saya akan merosak serta menjejas laluan kerjaya saya . iaitu dengan memperdagangkan masa depan orang lain. 4 daripada 5 etika yang di bincangkan menyatakan bahawa perbuatan pegawaiitu adalah salah. 5. tidak beretika dan bermoral kerana teori hukum alam.0 Masalah menurut undang-undang Sebelum penyelesaian masalah menurut undang-undang di huraikan. Saya berbuat demikian kerana saya merasakan tidak ada keadilan kepada pelajar yang layak dan saya harus menegakkan keadilan bagi mereka. teori universalism. 6. Undang-undang bermaksud satu set dokumen bertulis yang mengandungi peraturan dan telah di di wartakan di dalam sesebuah masyarakat. yang mana cara yang di lakukan oleh pegawai pemilihan ini tidak bertentangan dengan etika dalam teori ini. Ini kerana undang-undang tidak dapat membuktikan seseorang itu jujur atau tidak.

E. Dr Ansary Ahmad et. Open University Malaysia:OUMM3203 – Professional Ethics. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.html . Prentice Hall. Sistem Masyarakat Islam Dalam Al-Quran dan Sunnah published athttp://media. al. SaddleRiver. Bhd. 2. Brill. Thiroux. 4. Kuala Lumpur. Ethics: Theory And Practice . Jacques P (2001). (2007). 3. Majid Fakhry (1994).isnet. Skudai. Mohd Janib Johari (2001).. Prof. New York. Dr Yusuf Qardhawi (2007). 5. Ethical Theories In Islam.1. MeteorDoc Sdn.J. Etika Profesional.org/islam/Qardhawi/Masyarakat/Adil.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->