Pembelajaran Berasaskan

Masalah

Apa itu PBM (PBL)?
• Suatu suasana pembelajaran di mana masalah menjadi punca pembelajaran berlaku. • Masalah dikemukakan kepada pelajar dan pelajar menyedari mereka perlu menguasai pengetahuan baru dan kemahiran tertentu untuk menyelesaikan masalah itu.

.Apa yang dikuasai oleh pelajar? • Prinsip-prinsip asas ilmu pengetahuan dalam bidang kerjaya masing-masing dan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk berfungsi dengan berkesan dalam bidang itu.

Strategi Pembelajaran • • • • • • • Pembelajaran aktif Pembelajaran kooperatif Empowerment Akauntabiliti Penyelesaian masalah Menangani perubahan Pembelajaran kendiri .

Kemahiran-kemahiran apa? • • • • • Menyelesaikan masalah Memproses maklumat Komunikasi Bekerja dalam kumpulan Kemahiran-kemahiran yang diperlukan dalam kerjaya masing-masing .

.Mengapa PBL • Majikan merungut graduan tidak kompeten dan tidak berupaya berfungsi dalam suasana pekerjaan dengan berkesan.

Memproses maklumat .

menjelaskan fenomena • memberi sokongan terhadap ramalan dan rumusan • mengesahkan ramalan dan rumusan .Takulan Induktif Fasa Satu: Mengumpul data. Fasa Dua : Membina konsep • data dihimpun dalam kategori berdasarkan ciri-ciri yang sama • menamakan dan melabelkan kategori Fasa Tiga : Interpretasi data • mengenal pasti hubungan • menerangkan hubungan • membuat inferens Fasa Empat: Membuat sintesis • meramal sebab akibat. membuat rumusan.

Kecerdasan .

Kecerdasan Berjaya Kecerdasan Analitis (Analytical) Kecerdasan Kreatif (Creative) Kecerdasan Praktikal (Practical) Robert Sternberg (1996): Successful Intelligence .

Menyelesaikan Masalah .

Kenali Masalah Pantau & nilai Definisi masalah Peruntukan Sumber Bina strategi Guna maklumat Kitaran penyelesaian masalah Sternberg (1996) .

Pembelajaran Kooperatif .

Pembelajaran Koperatif • Pembelajaran koperatif didefinisikan sebagai mana-mana situasi belajar dalam bilik darjah. di mana pelajar daripada pelbagai aras pencapaian bekerja bersama-sama dalam kumpulan yang berstruktur untuk mencapai matlamat yang dikongsi bersama. • Pembelajaran koperatif ialah pengajaran yang menggunakan kumpulan kecil di mana pelajar bekerja bersama-sama untuk memaksimumkan pembelajaran masing-masing dan pembelajaran sesama mereka. • Pembelajaran koperatif memerlukan pelajar bekerja bersama-sama mencapai matlamat yang tidak boleh dicapai secara individu. .

Proses Kognitif .

Domain kognitif aras definisi Pengetahuan Ingat kembali maklumat btk fakta Kefahaman Aplikasi Tunjuk bukti yg ia faham Guna prinsip utk selesaikan masalah Faham perkaitan antara komponen Gabung komponen bina suatu yg baru Analisa Creation .

Jenis Pengetahuan (Rasmussen.2001) Pengetahuan Sifat Persepsi Pengetahuan tanpa faham situasi Pengetahuan berasaskan situasi Contoh Menyelesaikan masalah ikut manual Mengenalpasti masalah dan menyelesaikan mengikut prosedur Selesaikan masalah melalui adaptasi Prosedur Pengetahuan Menguasai Konseptual prinsip .

Fasa Kemahiran(Dreyfus. 1986) Aras Kemahiran Novice Advanced Beginner Competence Kefahaman Situasi Tiada Ada Salient Membuat Keputusan Peraturan/ Prosedur Analitikal Analitikal Expert Prinsip Intuitif .

Rumusan • PBL berupaya menyediakan pelajar berfungsi dengan berkesan dalam suasana pekerjaan sebenar .

Prinsip-Prinsip PBL .

• Pelajar mesti mendapat maklumbalas yang segera.• • • • Masalah mirip dengan alam pekerjaan. . Pelajar mesti aktif. Aktiviti selaras dengan gaya belajar pelajar yang berlainan. Pelajar mesti bekerjasama. • Objektif pembelajaran dinyatakan dengan kriteria yang spesifik dan pelajar sedar objektif telah dicapai atau tidak.

• Pensyarah membantu secara aktif • Pastikan kemahiran-kemahiran generik untuk PBL telah dikuasai oleh pelajar.• Wujudkan suasana pembelajaran yang memestikan pelajar berjaya. • Penilaian seperti yang dilakukan oleh majikan .

Pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi di sepanjang kursus akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang komprehensif diakhir kursus. Projek.Cadangan Perlaksanaan • Masalah-Masalah-Masalah-MASALAH • PBL digunakan secara berterusan dari awal hingga akhir kursus.Masalah-masalah dikemukakan supaya pelajar terpaksa mencari pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. . CT. Kajian kes.

.Masalah Aras1 Masalah Aras 2 Masalah Aras 3 • Pelajar dilatih tentang kemahiran berfikir. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan secara ansur maju.

Kuliah • Setelah pelajar menyelesaikan masalah. .Masalah-Kuliah-Masalah. pengetahuan dan kemahiran mereka akan dimantapkan melalui kuliah.

Pensyarah sebagai pemudah cara. .MASALAH • Pelajar belajar melalui masalah.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.