P. 1
TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN NEGARA MALAYSIA : ISU DAN CABARAN

TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN NEGARA MALAYSIA : ISU DAN CABARAN

|Views: 606|Likes:
Published by Hawati Hasan
Perkembangan dan kemajuan sesebuah negara diukur dalam pelbagai bidang dalam kerangka menuju kepada sebuah negara maju. Malaysia, sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun telah melaksanakan pelan transformasi yang mencakupi semua aspek termasuk pendidikan. Selaras dengan program transformasi sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, Transformasi Pendidikan Vokasional dirangka bertujuan untuk melahirkan modal insan berkemahiran tinggi, berpengetahuan, berinovatif dan berdaya saing yang diiktiraf oleh industri dan diterima dalam pasaran kerja. Kertas kerja ini membincangkan mengenai transformasi pendidikan vokasional dalam pembangunan negara. Namun begitu, timbul perdebatan dari segi kemampuan sistem pendidikan bagi menyediakan generasi muda Malaysia dengan ilmu, kemahiran dan nilai murni yang menyumbang ke arah pembangunan negara abad ke-21. Antara isu yang diperdebatkan ialah dari segi tahap kesediaan guru, kesedaran kerjaya pelajar dan kebolehpasaran sumber tenaga yang memenuhi kehendak industri. Bagi mencapai matlamat tersebut, pelbagai cabaran mendepani sistem pendidikan vokasional sedia ada. Justeru itu, pelbagai pendekatan dan strategi dirangka dalam penambahbaikan sistem yang ada. Antaranya ialah pengukuhan kerjasama dengan rakan industri bagi menyediakan latihan semasa kerja kepada pelajar, meneruskan Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) dan mewujudkan laluan kerjaya yang menarik.
Perkembangan dan kemajuan sesebuah negara diukur dalam pelbagai bidang dalam kerangka menuju kepada sebuah negara maju. Malaysia, sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun telah melaksanakan pelan transformasi yang mencakupi semua aspek termasuk pendidikan. Selaras dengan program transformasi sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, Transformasi Pendidikan Vokasional dirangka bertujuan untuk melahirkan modal insan berkemahiran tinggi, berpengetahuan, berinovatif dan berdaya saing yang diiktiraf oleh industri dan diterima dalam pasaran kerja. Kertas kerja ini membincangkan mengenai transformasi pendidikan vokasional dalam pembangunan negara. Namun begitu, timbul perdebatan dari segi kemampuan sistem pendidikan bagi menyediakan generasi muda Malaysia dengan ilmu, kemahiran dan nilai murni yang menyumbang ke arah pembangunan negara abad ke-21. Antara isu yang diperdebatkan ialah dari segi tahap kesediaan guru, kesedaran kerjaya pelajar dan kebolehpasaran sumber tenaga yang memenuhi kehendak industri. Bagi mencapai matlamat tersebut, pelbagai cabaran mendepani sistem pendidikan vokasional sedia ada. Justeru itu, pelbagai pendekatan dan strategi dirangka dalam penambahbaikan sistem yang ada. Antaranya ialah pengukuhan kerjasama dengan rakan industri bagi menyediakan latihan semasa kerja kepada pelajar, meneruskan Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) dan mewujudkan laluan kerjaya yang menarik.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Hawati Hasan on Feb 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2014

pdf

text

original

1

TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN NEGARA MALAYSIA : ISU DAN CABARAN Oleh : Hawati Hasan & Md Yusoff Daud Fakulti Pendidikan UKM ABSTRAK Perkembangan dan kemajuan sesebuah negara diukur dalam pelbagai bidang dalam kerangka menuju kepada sebuah negara maju. Malaysia, sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun telah melaksanakan pelan transformasi yang mencakupi semua aspek termasuk pendidikan. Selaras dengan program transformasi sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, Transformasi Pendidikan Vokasional dirangka bertujuan untuk melahirkan modal insan berkemahiran tinggi, berpengetahuan, berinovatif dan berdaya saing yang diiktiraf oleh industri dan diterima dalam pasaran kerja. Kertas kerja ini membincangkan mengenai transformasi pendidikan vokasional dalam pembangunan negara. Namun begitu, timbul perdebatan dari segi kemampuan sistem pendidikan bagi menyediakan generasi muda Malaysia dengan ilmu, kemahiran dan nilai murni yang menyumbang ke arah pembangunan negara abad ke-21. Antara isu yang diperdebatkan ialah dari segi tahap kesediaan guru, kesedaran kerjaya pelajar dan kebolehpasaran sumber tenaga yang memenuhi kehendak industri. Bagi mencapai matlamat tersebut, pelbagai cabaran mendepani sistem pendidikan vokasional sedia ada. Justeru itu, pelbagai pendekatan dan strategi dirangka dalam penambahbaikan sistem yang ada. Antaranya ialah pengukuhan kerjasama dengan rakan industri bagi menyediakan latihan semasa kerja kepada pelajar, meneruskan Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) dan mewujudkan laluan kerjaya yang menarik.

Kata kunci : Transformasi; Pendidikan Vokasional; Pembangunan Negara

al 2012) menjelang abad ke-21. produktiviti yang tinggi serta mempunyai norma dan nilai kerohanian. . Sistem pendidikan Malaysia telah diangkat di arena antarabangsa malah secara tidak langsung dapat menambah modal insan yang berkemahiran untuk membantu pembangunan negara dan individu tersebut (Noor Azreen dan Sulaiman 2012). pemikiran inventif. Semenjak mencapai kemerdekaan 55 tahun yang lalu. Negara tersebut mempunyai sistem latihan yang mantap serta mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten serta memenuhi keperluan sektor industri. kemahiran dan bakat seluruh rakyat Malaysia secara aktif malah kualiti sumber manusia mestilah dipertingkatkan untuk menambah kecekapan dan daya pengeluaran negara (Sahila Suadi et. Tenaga pekerja mahir merupakan syarat asas untuk menjamin perkembangan dan pembangunan ekonomi negara menjelang tahun 2020. berpendapatan tinggi serta mempunyai peranan yang penting dalam ekonomi global. komunikasi berkesan. berdaya saing dan mempunyai sahsiah diri dan interpersonal yang tinggi (Zamri Mahamod 2011). Justeru. Korea Selatan dan Jerman.al. 2011). fokus pembangunan tenaga manusia di Malaysia adalah untuk meningkatkan seramai mungkin sumber tenaga kerja melalui pendidikan dan latihan (Mohd Ghazali 2007). Sistem pendidikan di Malaysia juga telah berubah dan tidak ketinggalan perubahan yang begitu ketara berlaku dalam pendidikan vokasional seiring perkembangan arus globalisasi. Malaysia berjaya menjadi negara maju. Kemahiran-kemahiran abad ke-21 adalah penting kerana ia mencakupi literasi era digital.2 1. Hal ini sejajar dengan cabaran globalisasi baru ke atas pendidikan vokasional masa kini yang memerlukan paradigma yang lebih berinovasi agar mampu melahirkan modal insan minda kelas pertama (Siti Nor Atiqah et. Ini kerana latihan kemahiran dikenal pasti menjadi tonggak kejayaan sektor ekonomi di negara-negara seperti Jepun.0 PENDAHULUAN Perkembangan arus globalisasi dan ledakan teknologi maklumat (ICT) membawa impak yang besar dalam kehidupan seharian. mampu berfikir secara kritis dan kreatif. satusatunya pilihan ialah menggerakkan semua potensi. sistem Pendidikan Vokasional di Malaysia telah mengalami pelbagai inovasi dalam menentukan perkembangan potensi individu. Penguasaan kemahiran ini akan melahirkan rakyat yang mampu mengaplikasikan segala kecanggihan ICT.

Pembangunan Negara Pembangunan Negara bermaksud menjadikan negara Malaysia maju dengan mengukuhkan keadilan sosial.3 Perkara ini turut dibentangkan dalam Rancangan Malaysia Ke Sepuluh oleh Perdana Menteri Malaysia. 2.0 DEFINISI ISTILAH : i. Aliran vokasional lebih berorientasikan kerjaya dan berupaya menghasilkan tenaga kerja mahir dan usahawan. Pendidikan vokasional menyediakan murid kepada kerjaya yang memerlukan kepakaran teknikal yang khusus. rupa. moral. pendidikan vokasional dilihat sebagai pemangkin untuk menjana tenaga mahir yang berupaya menghadapi cabaran ekonomi baru. Pendidikan Vokasional Vokasional ialah pendidikan dan latihan yang akan menyediakan individu untuk pekerjaan tertentu atau berkaitan dengan pembelajaran berasaskan amali (hands-on). iii. Datuk Seri Najib Razak yang menyeru transformasi besar-besaran berasaskan inovasi dilakukan secara menyeluruh bagi membolehkan negara terus berdaya saing. Transformasi sistem pendidikan di Malaysia direncanakan untuk tempoh 15 tahun akan datang bermula 2013-2025. dapat meningkatkan produktiviti dan daya saing ekonomi yang diperlukan untuk mencapai status negara maju. nilai etika. Transformasi pendidikan ini bermatlamat melengkapkan setiap murid di Malaysia dengan segala kemahiran baharu yang diperlukan oleh mereka untuk merebut peluang dan menangani cabaran abad ke-21. Justeru. membangun secara mampan dan terselamat daripada belenggu berpendapatan pertengahan (Rancangan Malaysia Ke Sepuluh-RMK10 2010). keadaan dan sebagainya. Transformasi pendidikan vokasional yang dilancarkan awal tahun 2012 membuka tirai kepada program transformasi sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian . kualiti hidup dan mengamalkan prinsip pentadbiran yang adil serta kecemerlangan ekonomi. Transformasi Transformasi bermaksud perubahan bentuk seperti sifat. ii.

Pendidikan Vokasional di Malaysia pada masa kini sedang menuju ke arah konsep Pendidikan Untuk Semua (Education For All) seperti yang digariskan oleh UNESCO (United Nations Educational. Dalam hal ini. Menurut Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelancaran pelaksanaan transformasi Pendidikan Vokasional telah disempurnakan oleh Menteri Pelajaran Malaysia pada 6 Januari 2012 dan salah satu tindakan yang digariskan dalam Pelan Strategik Transformasi Pendidikan Vokasional ialah mewujudkan program Pendidikan Asas Vokasional peringkat menengah rendah bermula Tingkatan 1 hingga 3. penekanan terhadap penambahbaikan kualiti pendidikan vokasional adalah sangat penting seterusnya menyumbang kepada mencapai hasrat negara Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi (Tan Sri Muhyiddin Yassin 2012). pengiktirafan persijilan. Ahmad Tajudin Jab berkata.4 Pelajaran Malaysia. pelaksanaan Pendidikan Asas Vokasional bertepatan dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan lebih ramai tenaga muda berkemahiran tinggi . Transformasi ini melibatkan kurikulum teknik dan vokasional. Dalam memenuhi aspirasi ini. tempoh pengajian. tenaga pengajar. Sebanyak RM150 juta diperuntukkan dan seramai 20. Program ini adalah selaras dengan agenda yang telah digariskan dalam Rancangan Malaysia Ke Sepuluh iaitu mengarusperdanakan Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (Mohd Fuad Razali 2012). Pendidikan Vokasional adalah laluan penting ke arah melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi. Scientific. Ahmad Tajudin (2012) berpendapat. berpengetahuan. berinovatif dan mampu menghadapi saingan pada peringkat serantau dan juga global serta relevan dengan keperluan semasa. and Cultural Organization). kebolehpasaran dan kemahiran yang mencapai standard dunia. pengarusperdanaan pendidikan vokasional mampu menjana bakat-bakat yang kreatif dan inovatif serta membantu ke arah mempercepat proses melahirkan tenaga kerja mahir yang mempunyai nilai-nilai insaniah. infrastruktur dan yang paling utama penjenamaan semula sekolah-sekolah menengah vokasional kepada Kolej Vokasional. Kerajaan Malaysia mensasarkan 33% tenaga kerja dalam kategori pekerjaan berkemahiran tinggi menjelang tahun 2015 dan 40% menjelang tahun 2020.000 pelajar tercicir mendapat manfaat (RMK10 2010).

5 memandangkan tidak semua pelajar cenderung ke arah akademik yang berorientasikan peperiksaan. pelan ini bermatlamat mengukuhkan visi dan aspirasi sistem pendidikan Malaysia sehingga tahun 2025. Timbalan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan bahawa hasrat yang terkandung dalam Model Baru Ekonomi Malaysia adalah untuk melahirkan modal insan yang berkeupayaan untuk berinovasi dan meneroka bidang baharu bagi menjana kekayaan negara. pertumbuhan ekonomi nasional menuntut peningkatan bilangan graduan dalam bidang vokasional (Tan Sri Muhyiddin Yassin 2012). Kemasukan pada usia . Program Pendidikan Asas Vokasional yang dibentuk bertujuan untuk memberi pilihan alternatif kepada pelajar yang cenderung kepada pendidikan bercorak hands-on dan berasaskan pekerjaan (work-based) dari peringkat menengah rendah (Mohd Fuad Razali 2012).0 LAPORAN AWAL PELAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL 2013-2025 Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 (PPP Malaysia 2013-2025) diilhamkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia melalui kajian dan penilaian yang mendalam serta penglibatan meluas pihak awam. Oleh itu. Pelan ini juga menyediakan hala tuju dasar dan inisiatif pelaksanaan yang direncanakan dengan terperinci bagi mencapai matlamat sistem pendidikan negara yang dinamik serta memenuhi hasrat dan keperluan semua serta memenuhi pasaran global. Ketika menjelaskan mengenai kepentingan transformasi pendidikan vokasional. Melalui program ini. 3. murid boleh memperoleh Sijil Asas Vokasional Tahap 2 iaitu Sijil Kemahiran Malaysia pada usia yang lebih muda bermula 15. Berdasarkan kedudukan pencapaian sistem pendidikan Malaysia pada masa kini dan cabaran yang bakal ditempuhi. Modal insan sedemikian adalah faktor kritikal bagi menentukan pencapaian kemajuan dan kemakmuran masa depan negara Malaysia. pengembangan kompetensi keusahawanan dan pembangunan kompetensi kemahiran vokasional pada aras Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 1 dan Tahap 2. Matlamat kurikulum Pendidikan Vokasional adalah ke arah pembinaan jati diri.

0 ISU DAN PERMASALAHAN Pertambahan jumlah institusi pendidikan vokasional adalah perlu bagi memenuhi keperluan tenaga kerja tempatan. kemahiran. Gabungan kurikulum yang baharu iaitu 70% melibatkan latihan kemahiran vokasional manakala 30% tertumpu pada pendidikan akademik turut diperkenalkan. Walau bagaimanapun. 4. Siti Syahirah (2011) menyatakan Jabatan Teknik dan Vokasional menghadapi cabaran dalam mengatasi . Kurikulum ini juga melibatkan tujuh bulan penempatan praktikum. Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah melakukan penambahbaikan program pendidikan vokasional peringkat menengah atas dengan menukarkan Sekolah Menengah Vokasional kepada Kolej Vokasional. Polemik ini berbangkit disebabkan jangkaan ibu bapa semakin meningkat. Antara isu atau permasalahan yang dibangkitkan dalam melaksanakan transformasi pendidikan vokasional adalah seperti berikut : i. Kurikulum diploma yang baharu ini mengandungi 70% latihan kemahiran praktikal dan 30% pendidikan akademik. Tahap Kesediaan Guru Guru-guru di sekolah vokasional mempunyai latar belakang akademik yang berbeza. Sesetengah daripada mereka datang dari sekolah harian biasa dan tidak mempunyai kemahiran dalam aspek pengajaran dan penyampaian serta pengalaman. sistem pendidikan negara sering menjadi perhatian dan bahan perdebatan. dan nilai murni untuk menyumbang kepada pembangunan ekonomi abad ke-21 (PPP Malaysia 2012). Kolej ini menawarkan kurikulum yang disusun semula dan akreditasi diploma melalui Diploma Vokasional Malaysia.6 yang lebih muda adalah selari dengan sistem global negara lain seperti di Austria dan Jerman yang mempunyai sistem pendidikan vokasional yang mantap. Peratusan pelajar yang berpeluang melanjutkan pengajian di bidang vokasional masih kurang berbanding jumlah peluang yang sepatutnya dibuka (Siti Syahirah 2011). manakala majikan pula menyuarakan kebimbangan tentang keupayaan sistem pendidikan negara dalam menyediakan generasi muda Malaysia dengan ilmu. Pelbagai rakan industri dirujuk bagi memastikan keselarasan dengan piawai dan amalan industri (PPP Malaysia 2012). Diploma ini diiktiraf untuk mendapatkan kredit di bawah Standard Kebangsaan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. baru-baru ini.

Masalah pemilihan bidang kerjaya banyak dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Hala tuju ini penting sebagai panduan dan rujukan dalam diri pelajar. Ini akan menimbulkan masalah terutama dalam aspek pengajaran dan penyampaian kerana kurangnya pengalaman iaitu tidak mencakupi keperluan kemahiran yang diperlukan. guru-guru di sekolah vokasional juga mempunyai sejarah latar belakang akademik yang berbeza misalnya mereka datang daripada sekolah harian biasa. Guru-guru baru ini kurang berpengalaman dan ilmu untuk mengajar mata pelajaran vokasional. 52% mengikuti kerjaya dan hanya 57% menghadiri latihan temu duga. semakin ramai pelajar yang keliru dengan minat mereka. Selain itu. terdapat pelajar yang tidak tahu peluang kerjaya bagi kursus yang mereka sedang duduki. Universiti Tun Hussien Malaysia (UTHM). Hasil kajian yang diterajui oleh Yusri (2010) di dalam Graduate Employability graduan UTHM siri 1-2010. keluaran universiti dinilai berdasarkan sumbangan pelajar pada sains manakala keluaran pendidikan vokasional lebih menekankan kepada keupayaan untuk mendapatkan pekerjaan yang berguna. Ini menunjukkan bahawa pelajar secara keseluruhannya kurang mengikuti program-program dan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak universiti. Menurut Hairunnaja (2006). Antara faktor yang dikenal pasti adalah minat dan kebolehan seseorang pelajar dalam menentukan hala tuju kerjaya mereka. Hasilnya. Kebolehpasaran graduan yang rendah Secara sejarahnya pendidikan tinggi dan pendidikan vokasional wujud dengan arah yang bertentangan. iii. Dapatan analisis menyatakan bahawa hanya 22% responden berbincang dengan kaunselor. ii. Pengajian tinggi seperti universiti lebih menekankan ilmu saintifik yang bersistematik manakala pendidikan vokasional menuntut kepada latihan untuk pekerjaan tertentu. Ini menyebabkan sumber tenaga yang dihasilkan . Ini jelas membuktikan bahawa kajian perlu dilakukan untuk mengetahui tentang kefahaman hala tuju pelajar-pelajar sedari alam persekolahan dalam aspek perkembangan pendidikan dan kerjaya.7 masalah guru yang berpengalaman dan berkemahiran untuk mengajar walaupun terdapat guru lepasan Pendidikan Teknik dan Vokasional. berkenaan dengan persediaan sebelum memasuki alam kerjaya. Pelajar sewajarnya tahu ke mana arah tujuan pendidikan dan kerjaya mereka sejak awal persekolahan menengah lagi. Kesedaran kerjaya pelajar rendah Pada masa kini.

kemahiran berkomunikasi dan sebagainya. pekerja yang kurang kompeten dan kurang penekanan kepada kemahiran kerja teras seperti kemahiran penyelesaian masalah. Pengangguran dalam kalangan graduan bukanlah suatu isu yang baru. Ini dibuktikan melalui perangkaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (2012) menyatakan bahawa pertambahan mereka yang menganggur adalah seramai 385. 5. Dilema dalam isu pengangguran sudah menjadi agenda utama perbincangan di seluruh negara (Sahila Suadi 2011). Menurut kajian yang dilaporkan oleh Rasul (2007). Guru adalah tunjang kepada sistem pendidikan negara. Ini penting bagi memastikan tenaga pengajar bidang vokasional mengetahui keperluan supaya dapat diadaptasikan dalam pengajaran. . di Korea Selatan dan di Finland yang membenarkan hanya 10% hingga 30% daripada kelompok pelajar cemerlang menyertai profesion keguruan. Mereka merupakan golongan pelaksana dasar dan matlamat yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan Malaysia.0 CADANGAN DALAM PPP MALAYSIA 2013-2025 i. guru-guru sedia ada perlu didedahkan dengan program latihan sangkutan industri.33 peratus berbanding graduan kaum lain. Peratus pemohon berkelayakan tinggi yang telah ditawarkan tempat dalam program ini meningkat daripada 7% pada tahun 2010 kepada 13% pada tahun 2012. Langkah-langkah yang diambil ini merupakan amalan sistem berprestasi tinggi seperti di Singapura. peratus graduan Melayu yang menganggur ialah sebanyak 96.600 orang. Kadar ini agak membimbangkan kerana secara tidak langsung akan memberi impak kepada pembangunan negara. Sehubungan dengan itu. Isu dan cabaran yang dikenal pasti dalam merealisasikan pembangunan tenaga kerja mahir bagi menyumbang ke arah menjadikan Malaysia negara maju di peringkat global adalah ketidaksepadanan kemahiran di antara pelajar dengan industri. Tahap Kesediaan Guru Kursus Perguruan Lepasan Ijazah telah memperlihatkan peningkatan dari segi standard kemasukan.8 tidak menepati kehendak pasaran global dan tidak memenuhi permintaan majikan yang mementingkan pelbagai kemahiran (Sahila Suadi 2011).

sejarah akademik serta pencapaian lain setiap murid. fokus akan diberi untuk mengukuh laluan pendidikan sedia ada untuk menjadikan ia pilihan menarik untuk murid. Kesedaran kerjaya pelajar rendah Guru bimbingan dan kaunseling perlu membantu murid merancang laluan pendidikan dan seterusnya memilih hala tuju kerjaya. iii. Buku panduan ini akan diterbit dan diagih pada penghujung tahun 2013. semuanya dibangunkan untuk membantu murid membuat pilihan laluan pendidikan yang bersesuaian pada peringkat menengah rendah. Matlamat usaha ini . sesuai dengan minat dan keupayaan murid yang berbeza. artikel surat khabar. Kementerian Pelajaran Malaysia akan memastikan sistem pendidikan menyediakan beberapa laluan pendidikan yang berbeza untuk memenuhi minat serta kebolehan murid yang pelbagai. Kempen tersebut akan menggunakan radio. Buku ini akan digunakan oleh murid. sebanyak 35% murid sekolah menengah rendah akan membangunkan laluan pendidikan dan profil kerjaya masing-masing. Laluan ini akan mudah dicapai dan menarik dengan memberikan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan bagi menyediakan murid ke arah profesion pilihan. ibu bapa dan kaunselor sekolah untuk membimbing dan membantu murid membuat keputusan dan pilihan laluan akademik dan kerjaya bermula dengan murid Tahun 6 hingga ke peringkat seterusnya. Menjelang tahun 2015. Profil ini akan merekodkan minat. Di samping itu. televisyen. Laluan ini berdaya maju dan menarik bagi menyediakan peluang pembelajaran yang bermakna dan bersesuaian. Di samping itu. Menjelang penghujung tahun 2013. portal atas talian. Kempen ini akan dijalankan bermula pada tahun 2013 sehingga akhir tahun 2015. kempen dan promosi kesedaran terhadap pelbagai laluan pendidikan dan keluwesan laluan tersebut diperhebatkan.9 ii. Menurutnya lagi. Kementerian Pelajaran Malaysia menyatakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling akan dimasukkan dalam jadual waktu persekolahan menengah. Semua guru bimbingan dan kaunseling dilatih bagi memastikan mereka mempunyai pengetahuan dan kemudahan untuk membimbing murid dengan berkesan. jerayawara dan pelbagai saluran lain. Sebuah buku panduan yang komprehensif berkaitan akademik dan laluan kerjaya dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Kebolehpasaran graduan yang rendah Kementerian Pelajaran Malaysia akan memastikan sistem pendidikan mempunyai laluan yang jelas.

pertanian dan pembinaan. Kementerian Sumber Manusia melaporkan terdapat kekurangan sumber tenaga kerja mahir.000 orang dalam industri pembuatan. 6. Menjelang tahun 2020.000 tempat tambahan dalam pendidikan vokasional setiap tahun. Pada tahun 2008.3 juta peluang pekerjaan. Bagi menggalakkan lebih ramai rakan industri yang berpotensi menyertai kerjasama ini. Penawaran kemasukan ke laluan ini bersifat inklusif dan dibuka kepada semua murid termasuk murid berkeperluan khas. Kementerian Pelajaran Malaysia akan mengukuhkan kerjasama dengan rakan industri bagi menyediakan latihan semasa kerja kepada pelajar. berbanding 22% yang memerlukan kelayakan ijazah sarjana muda universiti. Sebanyak 40% kolej vokasional akan menandatangani perjanjian dengan industri utama pada tahun 2015. Walaupun hala tuju transformasi ini jelas namun pada pendapat saya.000 penempatan praktikum menjelang tahun 2020. Di samping itu. Permintaan untuk sumber tenaga mahir pada masa depan akan terus meningkat. iaitu melebihi 700. Kerjasama ini akan dimeterai secara formal melalui Memorandum Persefahaman antara Kementerian Pelajaran Malaysia dengan rakan industri. Pelan Transformasi Vokasional memerlukan lebih daripada 220. proses pelaksanaannya masih di peringkat awal dan perlu dibuat penambahbaikan dari semasa ke . setiap laluan pendidikan akan disepadukan dengan keperluan pasaran buruh bagi menyediakan murid kepada laluan yang jelas dan terarah kepada bidang kerjaya pilihan mereka. Permintaan industri untuk murid lulusan vokasional adalah tinggi dan akan terus meningkat. terdapat keperluan untuk menyediakan 50. sekurang-kurangnya 46% memerlukan kelayakan sijil vokasional atau diploma. beberapa insentif disediakan seperti pelepasan cukai dan memberi keutamaan kepada mereka memilih graduan bagi mengisi peluang kerjaya. Bagi merapatkan jurang permintaan ini.0 JUSTIFIKASI Secara dasarnya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 memberi impak yang positif dalam melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi kehendak komersil dan industri.10 adalah ke arah perkembangan kemahiran khusus dan ilmu pengetahuan yang relevan dengan keperluan laluan khusus yang tertentu. daripada 3.

(2012). Menurut Akhmal (2011) satu sistem yang dikenali sebagai Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) yang diperkenalkan perlu diadakan di sekolah vokasional. Sistem Latihan Kemahiran Dua Hala Di Malaysia : Satu Perbandingan Dengan Negara Jerman. jalinan kerjasama kurang dilaksanakan.0 RUMUSAN Perancangan pendidikan tidak akan berjaya sekiranya dilaksanakan tanpa mengambil kira kepentingan semua pihak. Perubahan sesuatu dasar dalam tempoh masa yang terlalu cepat boleh menjejaskan objektif sebenar vokasional diwujudkan. Konsep SLDN dalam mempersiapkan individu yang berkemahiran tinggi ialah dengan mendedahkan pelajar kepada 80% latihan perindustrian yang dilakukan dalam industri itu sendiri dan 20% lagi dipelajari melalui latihan di sekolah dengan mengikut kurikulum yang telah ditetapkan oleh National Occupational Core Curriculum (NOCC). Journal of Edupres. Sistem ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada keadaan sebenar alam pekerjaan dalam industri. Namun begitu.11 semasa. Jalinan kerjasama dengan rakan industri bagi menyediakan latihan semasa kerja kepada pelajar perlu diperkukuhkan. 1 September 2011. Vol. Di samping itu. Ini menyebabkan pelajar vokasional tidak menepati pasaran kerja. Beberapa perkara yang boleh difikirkan semula dalam melaksanakan transformasi pendidikan vokasional di sekolah terutama dari segi pelaksanaan program Kolej Vokasional. 7. Di sini dapat ditegaskan bahawa sesuatu dasar perlu dibuat penelitian menyeluruh dalam semua aspek demi masa hadapan generasi muda yang akan menjadi pemangkin kepada perubahan pembangunan negara. Pages 214-222 .Pendidik Akhmal & Amimudin. (2011). BPTV Laksana Strategi Lahirkan Modal Insan Terbaik. perubahan pendidikan yang kerap dalam tempoh masa yang pendek boleh menyebabkan tenaga pengajar tidak sempat mempelajari dan mempraktikkan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan. RUJUKAN : Ahmad Tajudin Jab.

Jabatan Perangkaan Malaysia. Bangi. Siti Nor Atiqah. Journal of Edupress. (2012). Rancangan Malaysia Ke Sepuluh. Fakulti UTHM. Prosiding Seminar Pendidikan Pasca Ijazah dalam PTV Kali Ke-2.Pendidik Noor Azreen. Putrajaya. . (2012). Memperkasa guru. (2011). Ucaptama Seminar Bahasa Melayu. (2010). Volume 1 September 2011. (2011). Penerbit : Universiti Tun Hussien Onn Malaysia. (2012). 2012. (2012).2008 Mohd Fuad Razali. Strategi PIPP Kembangkan Pendidikan Vokasional. Kesediaan Guru-guru Vokasional Terhadap Pelaksanaan Kolej Vokasional KPM Aspek Tahap Kemahiran. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Perangkaan Utama Tenaga Buruh.12 Jabatan Perangkaan Malaysia. Pentaksiran Alternatif : Menuju Ke Arah Transformasi Sistem Pentaksiran Di Malaysia.Putrajaya. Yusri. Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Kualiti Perkhidmatan Program Kerjaya Di UTHM. Zamri Mahamod. Malaysia. (2012). Mempercekap Pelajar : Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Dalam Abad Ke-21. Auditorium Cempaka Sari. Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Pages 279-286. (2012). Siti Syahirah. Unit Perancang Ekonomi. (2010). Sulaiman. Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. UKM. Laporan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Ringkasan Eksekutif 2011-2015. Fakulti UTHM. Siri 1-2010. Ogos 2012. (2011). Rohana & Amirmudin. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kementerian Pelajaran Malaysia. Putrajaya. Sahila Suadi. Putrajaya. Majlis Pelancaran SkillMalaysia 2011.Jabatan Perdana Menteri. Pendidikan PTV Dalam Membangunkan Tenaga Manusia Berminda Kelas Pertama. Transformasi PTV. Graduate Employability UTHM. Ahmad Esa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->