NAMA, FUNGSI DAN SIMBOL KOMPENEN ELEKTRONIK

NAMA Perintang tetap FUNGSI Mengawal arus elektrik mengikut nilai rintangan SIMBOL

Buzer

Menukar arus elektrik kepada gelombang bunyi

Diod Pemancar Cahaya

Membenarkan arus elektrik mengalir sehala dan memancarkan cahaya.

Perintang boleh laras

Mengawal arus elektrik mengikut nilai rintangannya yang boleh diubah