 Melahirkan pelajar yang berprestasi tinggi dalam Bahasa Tamil.  Melahirkan insan yang berpengetahuan luas dalam Bahasa Tamil.  ‘Panitia Bahasa Tamil SJKT Binjol Sentiasa Menuju Kecemerlangan’. SJK(T) Binjol menjadi cemerlang menjelang tahun 2013  Mempertingkatkan kualiti pencapaian Bahasa Tamil. .  Mempertingkatkan keputusan UPSR lulus 100% dalam UPSR.  Mempertingkatkan pencapaian pelajar ke tahap yang cemerlang.

 Menarik minat murid dalam mempelajari Bahasa Tamil. Memberi kesedaran kepentingan nilai murni kepada murid-murid  Memberi ruang untuk mempertingkatkan dan meninggikan budaya cemerlang di kalangan murid-murid. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful