1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mata pelajaran Kelas Masa Bilangan Murid Tema Tajuk Standard kandungan

: Dunia Sains dan Teknologi- Elemen Sains : 3 Cemerlang : 8.45 – 9.45 ( 60 minit ) : 15 perempuan 15 lelaki( 30 orang) : Sains Hayat : Tumbuhan : 4.1

Standard pembelajaran : 4.1.1 Objektif Pembelajaran : Pada akhir proses pembelajaran murid akan dapat

mengenal pasti ciri tumbuhan iaitu buah, batang, dan akar. FASA 1. Persediaan CADANGAN AKTIVITI Guru menunjukkan slaid pokok keembung kepada muridmurid. Murid bersoal jawab dengan guru tentang bahagianbahagian pokok keembung. Lampiran 1

Indikator Amalan: 1.1.1 , 1.1.2

2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Indikator Amalan: 2.1.1 Menghasilkan ideaidea baharu yang banyak. 2.1.2 Menghasilkan idea secara berterusan 2.2.2 Menghasilkan bentuk komunikasi yang unik

Murid membayangkan penggunaan bahagian pokok ( buah, batang, akar ) dalam kehidupan seharian mereka. i. Buah untuk dimakan ii.Batang untuk dijadikan kayu api iii.Akar untuk dijadikan tali, ubat herba. *semua jawapan murid diterima

3.

Perkembangan

Indikator Amalan 3.1.4 Memberi pelbagai contoh berkaitan dengan tugasan

Guru menunjukkan gambar tumbuhan lain kepada murid. Lampiran 2 Murid diminta menyenaraikan bahagian-bahagian tumbuhan yang diperhatikan dalam gambar

B1D4E5 . Tindakan Murid dibawa melawat kawasan sekolah. Berkomunikasi. berakar tunjang dan berakar serabut.EK 2 TMK – MSPowerpoint Nilai Murni – Mencintai dan menghargai alam sekitar Memerhati. .2. Murid-murid menyiapkan lembaran. tidak berbuah. akar tunjang dan akar serabut. Lembaran 1 Indikator amalan 4. Murid melengkapkan senarai tugasan yang diberikan oleh guru. Murid diminta memerhati pokok-pokok yang terdapat dalam kawasan sekolah. batang berkayu dan batang tidak berkayu. Lembaran 2 (Rujuk modul m/s 23) EMK Kemahiran Saintifik Penilaian Keusahawanan . berbuah dan tidak berbuah. B1D4E3. 4. Mengelas Lembaran kerja Nilai dan Sikap Bahan Bantu Belajar Pentaksiran Refleksi Daya kreativiti dan inovasi Power point.Guru menerangkan tentang ciri-ciri pokok yang batang berkayu dan batang tidak berkayu. B1D4E4. Murid diberi pengukuhan oleh guru terhadap jawapan yang diberikan. Murid menyatakan bahawa ada pokok yang berbuah.1 Peka kepada perkara sekeliling Murid membentangkan hasil di hadapan kelas.

Lengkapkan Jadual yang diberikan.Lampiran 1 Nama :___________________________________Tarikh :____________ Kelaskan objek yang boleh di buat sebagai bahan kalis air atau tidak. .

Tanda tangan Guru:………………..Bahan yang boleh kalis air Bahan yang tidak kalis air Tanda tangan waris:……………………. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful