P. 1
pendekatan

pendekatan

|Views: 74|Likes:
Published by Deent Dang
psv
psv

More info:

Published by: Deent Dang on Feb 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

PENDEKATAN PROSES DAN PRODUK

• Model KIPP mulai dibentuk pada lewat 60-an untuk memenuhi kehendak penilaian yang berorientasikan objektif. merancang. menganalisis menyediakan maklumat untuk memilih tindakan alternatif dan melaporkan. • Dikemukakan oleh Stufflebeam(1971) • Tugas para penilai ialah mengumpul data. .

keputusan mengenai persekitaran (konteks) keputusan mengenai hasil (produk) keputusan mengenai sumber (input) KIPP keputusan mengenai pelaksanaan (proses) .

input dan proses dengan hasil program .Tujuan utama ialah untuk mengaitkan matlamat. konteks.

Tujuan penilaian ini adalah untuk menentukan kesesuaian persekitaran dalam membantu pencapaian matlamat dan objektif program Untuk menguji keberkesanan program PSV sebagai contoh. .Penilaian “konteks” tertumpu kepada persekitaran. penilaian “konteks” ialah kerelaan objektif PSV dengan Falsafah KBSR/KBSM. di mana perubahan akan berlaku dan masalah persekitaran yang dihadapi.

Objektif-objektif PSV dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi aspirasi negara. . masalah guru dan keyakinan guru untuk mengajar dan sikap guru terhadap perubahan perlu juga diambil kira kerana guru merupakan sumber yang penting untuk menentukan kejayaan program tersebut. keyakinan guru mengajar dan sikap guru dalam penerimaan perubahan. masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru dalam PSV. Dalam perancangan sesuatu program.

Mengikut Abdul Raof Dalip (1989) sesungguhnya kejayaan sukatan pelajaran baru bergantung besar kepada keupayaan guru untuk melaksanakannya dengan penuh semangat dan dedikasi. Oleh itu. guru sepatutnya memahami terlebih dahulu tentang sesuatu kurikulum dari segi matlamatnya. .

jadual dan peruntukan waktu mengajar. bengkel. . Penilaian “input” dalam kajian ini ialah kemahiran dan pengetahuan guru. Keberkesanan sesuatu pengajaran dan pembelajaran itu bergantung kepada kesesuaian dalam penyusunan jadual waktu (Fowziah.1991). kemudahan. peruntukan kewangan dan peranan pengetua. peralatan.Penilaian “input” pula tertumpu kepada sumber yang terlibat dalam membantu pencapaian matlamat dan objektif program.

Di sinilah terletaknya kemahiran dan pengetahuan seseorang pengetua. . Jadual waktu yang sistematik kurang menimbulkan masalah kepada guru-guru terutamanya dari segi kelicinan proses pengajaran dan pembelajaran. penolong-penolong kanan dan penyelia petang dalam menyusun jadual waktu agar ia sesuai dengan kehendak guru yang mengajar mata pelajaran tersebut.

Maklumat ini perlu diketahui dari masa ke masa untuk mengawal pelaksanaan program. Untuk kajian ini penilaian “proses” ialah cara pengajaran dan pembelajaran guru-guru PSV. . cara guru menilai kerja-kerja projek dan kursus PSV yang diikuti oleh guru.Penilaian “proses” tertumpu kepada proses yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat program.

main peranan. .Strategi pengajaran dan pembelajaran yang disarankan bagi mata pelajaran PSV berdasarkan kepada pembelajaran melalui pengalaman. Ini termasuklah kerja amali. Adalah diharapkan suasana yang diwujudkan dapat memberi pelajar pengalaman dan keyakinan untuk mengaitkan pengetahuan PSV dengan kemahiran dan amalannya dalam kehidupan sehari-harian. projek. tunjuk cara. sumbang saran. dan kaji siasat. kerja luar. Terdapat banyak aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian disarankan.

sedangkan aktiviti-aktiviti di luar bilik darjah dan penggunaan makmal kurang dimanfaatkan. pemerhatian. beberapa kajian telah menunjukkan keputusan yang agak memeranjatkan. mendapati kebanyakan guru menggunakan teknik yang sama. iaitu pengajaran secara kuliah yang pada keseluruhannya tidak dijalankan dengan berkesan.Sungguhpun program untuk mengajar murid-murid sepatutnya menggunakan kaedah penyampaian yang beragam. KajianFullan (1992) pula menunjukkan guru-guru terlalu bergantung kepada beberapa strategi pengajaran yang terhad seperti perbincangan. . kuliah dan laporan murid. Yarger 1977).

Sikap pelajar juga merupakan faktor yang dapat menentukan pencapaian matlamat pengajaran dan pembelajaran.Penilaian “produk’ tertumpu kepada hasil program setelah ia tamat dilaksanakan. . Penilaian “produk” dalam kajian ini ialah hasil perubahan sikap pelajar. menyatakan bahawa sikap mempunyai pengaruh yang dapat mencorakkan pengajaran di dalam bilik darjah. pencapaian objektif Kemahiran Hidup. Rummers dan Gage (1987) dipetik dari Rohaty (1990).

Keempat-empat proses ini dapat menentukan sama ada pelajar dapat menyesuaikan diri dengan pengajaran dan pembelajaran.Ramlah (1993) menegaskan bahawa ada empat proses sikap yang pengaruhi pembelajaran iaitu integrasi. kejutan. . dan penerimaan. Banyak kajian menunjukkan tentang sikap pelajar sebagai faktor yang mempengaruhi pencapaian sesuatu mata pelajaran. perbezaan.

terdapat beberapa kajian yang dibuat tentang pengaruh sikap dan kaitannya dengan pencapaian akademik dalam beberapa mata pelajaran.Kajian mengenai minat dan sikap pelajar terhadap mata pelajaran PSV amat sedikit. . tentang persekitaran rumah tangga dan pencapaian akademik pelajar membuktikan bahawa sikap pelajar yang positif berkait rapat dengan pencapaian yang positif juga. Namun begitu. Kajian yang dibuat oleh Taha (1977) dipetik dari Normawati (1992).

TERIMA KASIH .SEKIAN.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->