P. 1
Kerja Kursus Geografi 2013

Kerja Kursus Geografi 2013

|Views: 16,505|Likes:
download now
download now

More info:

Published by: Faizal Mohammed Said on Feb 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

TERHAD

1

23/2

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013
GEOGRAFI KERJA KURSUS
Kertas 2 Februari – Julai

23/2

1. 2. 3. 4.

Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan 1 dan Tugasan 2. Setiap tugasan disertakan dengan Panduan Penskoran. Pilih sama ada Tugasan 1 atau Tugasan 2. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan tersebut berdasarkan kriteria penskoran yang ditetapkan.

Kerja Kursus dan Panduan Penskoran ini mengandungi 24 halaman bercetak. [Lihat halaman sebelah 23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

TERHAD ARAHAN KEPADA CALON

2

23/2

Calon hendaklah merujuk kepada Buku Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus Geografi 23/2 dalam pelaksanaan kerja kursus ini. 1. 2. 3. Calon PMR wajib melaksanakan Kerja Kursus Geografi. Calon PMR dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Geografi dari bulan Februari hingga bulan Julai berpandukan senarai semak. Calon hendaklah mendapatkan bimbingan guru dalam pemilihan tugasan. Kajian hendaklah dijalankan di tempat tinggal atau kawasan sekolah calon yang tidak melebihi 5 kilometer persegi. Calon mesti melaksanakan kesemua aspek kerja kursus untuk mencapai tahap Kod 1: Cemerlang, Kod 2: Kepujian atau Kod 3: Memuaskan. Calon yang tidak menulis laporan dapatan kajian akan mencapai Kod 4: Mencapai sebahagian tahap penguasaan minimum. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) untuk mencari dan mengumpul fakta Geografi. Calon boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah secara individu. Fakta Geografi yang dikumpul hendaklah didokumentasikan dalam bentuk laporan dapatan kajian. Laporan dapatan kajian hendaklah dihasilkan dalam bentuk esei tidak kurang daripada 400 patah perkataan mengikut format yang ditetapkan. Hasil kerja kursus hendaklah ditulis tangan, ditaip atau menggunakan komputer pada kertas saiz A4 sahaja. Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon Times New Roman, saiz 12 dengan langkau 2.0. Penggunaan komputer dalam kajian tidak mempengaruhi pemarkahan. Huraian calon dalam laporan kajian mestilah tepat, lengkap dan berkaitan kawasan kajian.

4.

5. 6. 7.

8.

9.

10. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak. 11. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan. 12. Rujukan hendaklah ditulis dengan format penulisan yang betul. 13. Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerja kursus dilaksanakan. 14. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap aspek. Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai 2013.

23/2

© 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut: • • • • • • Konsep pengangkutan awam Jenis-jenis pengangkutan awam Kepentingan perkembangan pengangkutan awam Masalah perkembangan pengangkutan awam Cadangan untuk mengurangkan masalah perkembangan pengangkutan awam Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian ATAU TUGASAN 2: KEGIATAN PENTERNAKAN Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang kegiatan penternakan di kawasan tempat tinggal anda atau kawasan kajian.TERHAD 3 23/2 TUGASAN 1: PENGANGKUTAN AWAM Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang pengangkutan awam di kawasan tempat tinggal anda atau kawasan kajian. Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut: • • • • • • Konsep dan jenis kegiatan penternakan Kepentingan kegiatan penternakan Faktor yang mempengaruhi kegiatan penternakan Kesan negatif kegiatan penternakan Cadangan untuk mengurangkan kesan negatif kegiatan penternakan Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian TUGASAN TAMAT 23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat halaman sebelah TERHAD .

TERHAD 4 23/2 PANDUAN PENSKORAN TUGASAN 1 PENGANGKUTAN AWAM BIL. 1 ASPEK Tajuk • Pengangkutan awam di kawasan tempat tinggal anda atau kawasan kajian Nota: Lokasi termasuk kawasan kajian. bandar/ daerah dan negeri 2 Senarai kandungan • Perkara / butiran • Halaman Nota: Halaman 1 bermula dari aspek penghargaan 3 KRITERIA PENSKORAN MARKAH MARKAH MAKSIMUM Menulis tajuk lengkap dengan menyatakan lokasi secara tepat 1 1 Menyenaraikan enam atau lebih isi kandungan berserta nombor halaman 1 1 Penghargaan Menyatakan penghargaan • Pengetua kepada tiga pihak • Guru mata pelajaran • Ibu bapa / penjaga • Rakan-rakan • Pihak luar / responden Menyata dan menghuraikan Nota: penghargaan kepada Nyatakan nama pihak tiga pihak atau lebih yang dihargai Pendahuluan • Menamakan tajuk kajian • Sebab-sebab pemilihan kawasan kajian • Tempoh masa kajian dijalankan Nota: Sebab-sebab pemilihan kawasan kajian perlu berkaitan dengan tajuk 1 2 2 4 Menamakan tajuk kajian dan menghuraikan satu aspek pendahuluan sahaja Menamakan tajuk kajian dan menghuraikan dua aspek pendahuluan atau lebih 1 2 2 23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD .

5 ASPEK 5 KRITERIA PENSKORAN MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM Objektif kajian • Konsep pengangkutan awam • Jenis-jenis pengangkutan awam • Kepentingan perkembangan pengangkutan awam • Masalah perkembangan pengangkutan awam Menyatakan semua • Cadangan untuk objektif kajian mengurangkan masalah perkembangan pengangkutan awam • Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian Nota: 1.TERHAD BIL.arah mata angin dan bingkai (1 m) Nota: Tandakan kawasan kajian 1 2 2 2 23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat halaman sebelah TERHAD .Peta daerah / zon / bahagian Menamakan kawasan kajian dan menghuraikan dua aspek Menamakan kawasan kajian dan menghuraikan tiga aspek atau lebih Menyediakan satu peta daerah / zon / bahagian yang lengkap dengan: . Objektif kajian mesti berfokuskan kawasan kajian 2.tajuk dan nama kawasan kajian (1 m) . Objektif kajian mesti dimulakan dengan kata kerja yang sesuai 2 2 6 Kawasan kajian • Nama kawasan kajian • Latar belakang / sejarah kawasan kajian • Lokasi kawasan kajian • Pandang darat fizikal kawasan kajian • Jarak dari bandar / pekan terdekat • Peta: .

kesempurnaan peta . Tiada peruntukan ½ markah untuk setiap kriteria 4.simbol piawai (1 m) . tajuk.(1 m) Nota: Aspek di atas ditunjukkan dalam halaman yang sama MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM 4 6 Menghuraikan satu kaedah sahaja 1 Nota: 1. Mana-mana kaedah kajian hendaklah berkaitan dengan dapatan kajian dan rujukan 3. arah mata angin dan simbol tanpa peta di dalamnya atau peta yang salah 2.tajuk dan bingkai (1 m) . Peta dan petunjuk mestilah dalam halaman yang sama 7 Kaedah kajian • Pemerhatian • Temu bual • Soal selidik • Rujukan 6 KRITERIA PENSKORAN Melukis peta lakar kawasan yang tepat dan lengkap dengan: .minimum 3 orang kaedah atau lebih • Soal selidik . Peta lakar yang dilukis menggunakan komputer boleh diterima 5. Tandakan kawasan kajian (peta daerah) 3. ASPEK .petunjuk dan arah mata .angin (1 m) . Tiada markah diberikan untuk bingkai.kekemasan dan . petunjuk.minimum 20 orang 4. Bilangan responden: Menghuraikan dua • Temu bual . Soalan temu bual atau soal selidik berkaitan dengan objektif kajian 2 2 23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD . Mana-mana kaedah kajian yang munasabah diterima 2.Peta kawasan kajian Nota: 1.TERHAD BIL.

2 Jenis pengangkutan Jenis pengangkutan awam di kawasan kawasan kajian: • Bas • Teksi • Kereta api • Komuter / ERL / LRT / Monorail • Bot penambang • Feri • Perahu / sampan • Kapal terbang • Motosikal • Beca • Van • Kapal Menyatakan jenis pengangkutan awam di kawasan kajian 1 2 Menyata dan menghuraikan satu atau lebih jenis pengangkutan awam di kawasan kajian 2 Nota: Berikan jenis pengangkutan awam yang terdapat di kawasan kajian sahaja 23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat halaman sebelah TERHAD .TERHAD BIL.1 Konsep dengan lengkap berserta pengangkutan awam contoh yang relevan 8. 8 ASPEK Dapatan kajian (Setiap aspek dapatan kajian hendaklah dikaitkan dengan kaedah kajian) 7 KRITERIA PENSKORAN Mentakrifkan konsep pengangkutan awam dengan ringkas MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM 1 2 2 Mentakrif dan menghuraikan konsep pengangkutan awam 8.

TERHAD BIL. ASPEK 8 KRITERIA PENSKORAN MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM 8.3 Kepentingan perkembangan Menyatakan tiga pengangkutan awam kepentingan di kawasan kajian: pengangkutan awam • • • • • • • • • • • • Mengangkut barangan Mengurangkan kesesakan Ketersampaian Mengangkut penumpang Pelancongan Perdagangan Sumber pendapatan Peluang pekerjaan Kemajuan industri sokongan Meningkatkan mobiliti penduduk Menjimatkan masa Menjimatkan kos 1 Menyata dan menghuraikan satu kepentingan pengangkutan awam 2 Menyata dan menghuraikan dua kepentingan pengangkutan awam 3 6 Menyata dan menghuraikan tiga kepentingan pengangkutan awam 4 Nota: Mana-mana faktor yang sesuai diterima Menyata dan menghuraikan empat kepentingan pengangkutan awam 5 Menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam mana-mana huraian aspek Nota : Markah tidak akan diberi jika tiada huraian aspek 1 23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD .

ASPEK 8.TERHAD BIL.4 Masalah perkembangan pengangkutan awam di kawasan kajian: • • • • • • • • • • • • Pencemaran udara Pencemaran bunyi Pencemaran air Kesesakan lalu lintas Tambang mahal Kemalangan Jangka masa lama Keselamatan penumpang terancam Penipuan Darjah ketersampaian rendah Kos bahan api meningkat Kenderaan lama 9 KRITERIA PENSKORAN Menyatakan satu masalah perkembangan pengangkutan awam di kawasan kajian Menghuraikan dua masalah perkembangan pengangkutan awam di kawasan kajian MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM 1 2 Menghuraikan tiga masalah perkembangan pengangkutan awam di kawasan kajian Menghuraikan empat masalah perkembangan pengangkutan awam di kawasan kajian 3 6 4 Menghuraikan lima masalah perkembangan pengangkutan awam di kawasan kajian Menerapkan nilai dan unsur patriotisme dalam mana-mana huraian aspek Nota: Markah tidak akan diberi jika tiada huraian aspek 5 1 23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat halaman sebelah TERHAD .

elektrik. tenaga suria) • Kursus pemanduan berhemah Nota: Cadangan mesti berkaitan dengan masalah di atas 10 KRITERIA PENSKORAN Menghuraikan satu cadangan untuk mengurangkan masalah perkembangan pengangkutan awam di kawasan kajian Menghuraikan dua cadangan untuk mengurangkan masalah perkembangan pengangkutan awam di kawasan kajian Menghuraikan tiga cadangan untuk mengurangkan masalah perkembangan pengangkutan awam di kawasan kajian Menghuraikan empat cadangan untuk mengurangkan masalah perkembangan pengangkutan awam di kawasan kajian Menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam mana-mana huraian aspek Nota: Markah tidak akan diberi jika tiada huraian aspek MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM 1 2 5 3 4 1 23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD . subsidi diesel dan alat ganti) • Penggunaan bahan api alternatif (contoh.5 Cadangan untuk mengurangkan masalah perkembangan pengangkutan awam di kawasan kajian: • Kuat kuasa undang-undang • Kempen alam sekitar • Pendidikan alam sekitar • Penggunaan petrol tanpa plumbum • Penapis asap / Catalytic converter • Dasar pembangunan kerajaan • Mengurangkan kos operasi (contoh. ASPEK 8. NGV.TERHAD BIL.

maklumat (1 m) MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM 2 Nota: 1. Markah maksimum 2m 2. Bahan grafik mesti berkaitan dengan kaedah kajian 2 4 2 2 2 [Lihat halaman sebelah TERHAD 23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .plotan (1 m) Nota: 1. ASPEK Bahan Grafik • • • • • Jadual Graf Carta pai Peta minda Carta aliran 11 KRITERIA PENSKORAN Jadual: .tajuk dan petunjuk (1 m) .maklumat (1 m) Carta aliran: . paksi y dan skala (1 m) .data (1 m) Nota: Tiada markah untuk tajuk dan sumber jika tiada data atau data yang salah Graf: . Tiada markah diberi pada graf tanpa plotan 4. Tiada markah diberikan tanpa jadual 3.ketepatan sudut dan peratus (1 m) Nota: Tiada markah diberi tanpa jadual Peta minda: . Tiada markah diberi untuk tajuk dan sumber jika tiada data atau data salah Carta pai: .label paksi x.TERHAD BIL.tajuk dan idea utama (1 m) . Graf atau carta pai mesti disertakan dengan jadual 3.tajuk dan sumber (1 m) . Bina dua bahan grafik yang berlainan 2.tajuk dan petunjuk (1 m) .tajuk dan idea utama (1 m) . Bahan grafik dipersembahkan dalam mana-mana aspek dapatan kajian 4.

TERHAD BIL.surat khabar . 9 ASPEK Rumusan • Rumusan keseluruhan tentang dapatan kajian • Penerapan nilai atau unsur patriotisme 12 KRITERIA PENSKORAN Rumusan keseluruhan tentang dapatan kajian / penerapan nilai / unsur patriotisme MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM 1 2 Rumusan keseluruhan tentang dapatan kajian serta menerapkan nilai atau unsur patriotisme 2 10 Lampiran • Surat pengenalan diri murid • Surat kebenaran membuat kajian • Surat makluman kepada ibu bapa / penjaga • Surat kebenaran ibu bapa / penjaga • Surat penghargaan • Soalan temu bual • Borang soal selidik • Gambar / foto • Bahan daripada pelbagai sumber .majalah .internet Nota: Mana-mana lampiran yang relevan dengan kajian diterima Menyertakan tiga bahan lampiran 1 2 Menyertakan empat atau lebih bahan lampiran 2 23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD .

teliti dan menepati jadual pelaksanaan 1 1 JUMLAH MARKAH 50 23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat halaman sebelah TERHAD .TERHAD BIL. Sila rujuk buku Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus PMR Geografi di halaman 17 2. 11 ASPEK Rujukan • • • • • • • • • Buku teks Atlas Buku rujukan Internet Majalah Jurnal Surat khabar Buletin Orang sumber 13 KRITERIA PENSKORAN MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM Dua rujukan dengan format penulisan yang betul 1 2 Nota : 1. Rujukan mesti berkaitan dengan kaedah kajian Tiga rujukan atau lebih dengan format penulisan yang betul 2 12 Penilaian umum Susunan mengikut format. kemas.

1 ASPEK Tajuk • Kegiatan penternakan di kawasan tempat tinggal anda atau kawasan kajian Nota: Lokasi termasuk kawasan kajian. bandar / daerah dan negeri Senarai kandungan • Perkara / butiran • Halaman Nota: Halaman 1 bermula dari aspek penghargaan Penghargaan • Pengetua • Guru mata pelajaran • Ibu bapa / penjaga • Rakan-rakan • Pihak luar / responden Nota: Nyatakan nama pihak yang dihargai KRITERIA PENSKORAN MARKAH MARKAH MAKSIMUM Menulis tajuk lengkap dengan menyatakan lokasi secara tepat 1 1 2 Menyenaraikan enam atau lebih isi kandungan berserta nombor halaman / muka surat 1 1 3 Menyatakan penghargaan kepada tiga pihak 1 2 Menyata dan menghuraikan penghargaan kepada tiga pihak atau lebih 2 4 Pendahuluan • Menamakan tajuk kajian • Sebab-sebab pemilihan kawasan kajian • Tempoh masa kajian dijalankan Nota: Sebab-sebab pemilihan kawasan kajian perlu berkaitan dengan tajuk Menamakan tajuk kajian dan menghuraikan satu aspek pendahuluan sahaja Menamakan tajuk kajian dan menghuraikan dua aspek pendahuluan sahaja 1 2 2 23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD .TERHAD 14 23/2 PANDUAN PENSKORAN TUGASAN 2 KEGIATAN PENTERNAKAN BIL.

TERHAD BIL.nama kawasan kajian dan arah mata angin (1 m) Nota: Tandakan kawasan kajian 1 2 2 2 23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat halaman sebelah TERHAD .Peta daerah / zon / bahagian Menyediakan satu peta daerah / zon / bahagian yang lengkap dengan: .tajuk dan bingkai (1 m) . Objektif kajian mesti dimulakan dengan kata kerja yang sesuai 2 2 6 Kawasan kajian Menamakan kawasan • Nama kawasan kajian kajian dan • Latar belakang / sejarah menghuraikan kawasan kajian dua aspek • Lokasi kawasan kajian • Pandang darat fizikal kawasan kajian Menamakan kawasan • Jarak dari bandar / kajian dan menghuraikan pekan terdekat tiga aspek atau lebih • Peta: . Objektif kajian mesti berfokuskan kawasan kajian 2. 5 ASPEK 15 KRITERIA PENSKORAN MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM Objektif kajian • Konsep dan jenis kegiatan penternakan • Kepentingan kegiatan penternakan • Faktor yang mempengaruhi kegiatan penternakan • Kesan negatif kegiatan penternakan • Cadangan untuk Menyatakan semua mengurangkan kesan objektif kajian negatif kegiatan penternakan • Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian Nota: 1.

TERHAD BIL. Peta dan petunjuk mestilah dalam halaman yang sama 7 Kaedah kajian • Pemerhatian • Temu bual • Soal selidik • Rujukan Nota: 1. Tandakan kawasan kajian (peta daerah) 3.Peta kawasan kajian Nota: 1. Tiada markah diberikan untuk bingkai. ASPEK . Tiada peruntukan ½ markah untuk setiap kriteria 4. tajuk.tajuk dan bingkai (1 m) . Bilangan responden: • Temu bual – minimum 3 orang • Soal selidik – minimum 20 orang - 16 KRITERIA PENSKORAN Melukis peta lakar kawasan yang tepat dan lengkap dengan: . petunjuk. arah mata angin dan simbol tanpa peta di dalamnya atau peta yang salah 2.kekemasan dan kesempurnaan peta (1 m) Nota: Aspek di atas ditunjukkan dalam halaman yang sama MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM 4 6 Menghuraikan satu kaedah sahaja 1 2 Menghuraikan dua kaedah atau lebih 2 23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD .simbol piawai (1 m) .arah mata angin dan petunjuk (1 m) . Mana-mana kaedah kajian hendaklah berkaitan dengan dapatan kajian dan rujukan 3. Mana-mana kaedah kajian yang munasabah diterima 2. Peta lakar yang dilukis menggunakan komputer boleh diterima 5.

babi .1 Konsep dan jenis kegiatan penternakan • Jenis kegiatan penternakan .ayam / itik .katak .seladang .lembu / kerbau .TERHAD BIL.cacing .buaya .lebah .arnab .burung .kuda .kambing / biri-biri .lintah .ikan / ketam / udang / belut / lokan / kerang / belangkas / gamat Nota: Mana-mana jenis kegiatan penternakan lain yang sesuai diterima 17 KRITERIA PENSKORAN Mentakrifkan konsep dan menyatakan jenis kegiatan penternakan dengan ringkas MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM 1 2 Menghuraikan konsep dan jenis kegiatan penternakan dengan lengkap 2 23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat halaman sebelah TERHAD .rusa .kura-kura . 8 ASPEK Dapatan kajian (Setiap aspek dapatan kajian hendaklah dikaitkan dengan kaedah kajian) 8.

TERHAD BIL. ASPEK 18 KRITERIA PENSKORAN MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM 8.2 Kepentingan Faktor yang Menyatakan tiga mempengaruhi kegiatan penternakan kepentingan kegiatan diperniagaankajian: kawasan runcit penternakan di kawasan kajian • • Sumber • pendapatan • • Peluang pekerjaan Menyatakan dan • • Bekalan makanan menghuraikan satu • • Sumber perubatan kepentingan kegiatan penternakan berserta • Sumber bahan contoh di kawasan • mentah • • Barang perhiasan kajian • Pemindahan Menyatakan dan • teknologi menghuraikan dua • Pengurangan kepentingan kegiatan • import penternakan berserta • Peningkatan contoh di kawasan • eksport kajian • Pelancongan Menyatakan dan menghuraikan tiga kepentingan kegiatan penternakan berserta contoh di kawasan kajian Menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam mana-mana huraian aspek 1 2 5 3 Nota: Jelaskan kepentingan kegiatan penternakan yang terdapat di kawasan kajian sahaja. 4 1 Nota: Markah tidak akan diberi jika tiada huraian aspek 23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD .

ASPEK 19 KRITERIA PENSKORAN MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM 8.3 Faktor yang Kesan negatif perniagaan runcit Menyatakan tiga faktor mempengaruhi di kawasan kajian kegiatan penternakan di kawasan kajian: • Permintaan / pasaran • Harga tinggi • Iklim • Bentuk muka bumi • Agensi kerajaan / swasta • Pelaburan asing • Warisan keluarga • Pengangkutan • Modal • Buruh • Teknologi • Kemudahan asas / infrastruktur • Bekalan makanan • Dasar kerajaan • Penyelidikan dan pembangunan Menyata dan menghuraikan satu faktor sahaja Menyata dan menghuraikan dua faktor Menyata dan menghuraikan tiga faktor Menyata dan menghuraikan empat atau lebih faktor Menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam mana-mana huraian aspek Nota: Markah tidak akan diberi jika tiada huraian aspek 1 2 3 6 4 5 1 Nota: Mana-mana faktor negatif yang munasabah diterima 23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat halaman sebelah TERHAD .TERHAD BIL.

ASPEK 8.4 Kesan negatif Cadangan untuk kegiatan penternakan mengurangkankesan di negatif perniagaan kawasan kajian: runcit di kawasan • Pencemaran udara • Pencemaran air • Pencemaran bunyi • Pencemaran bau • Wabak penyakit • Perubahan landskap • Flora terjejas • Sensitiviti masyarakat • Krisis bekalan air bersih • Ancaman kepada masyarakat sekitar • Harga makanan ternakan meningkat • Harga ternakan tidak stabil 20 KRITERIA PENSKORAN Menyatakan tiga kesan kegiatan penternakan di kawasan kajian Menyata dan menghuraikan satu kesan negatif kegiatan penternakan di kawasan kajian Menyata dan menghuraikan dua kepentingan kegiatan penternakan berserta contoh di kawasan kajian Menerapkan nilai dan unsur patriotisme dalam mana-mana huraian aspek MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM 1 2 4 3 1 Nota: Mana-mana kesan Nota: negatif yang munasabah Markah tidak akan diterima diberi jika tiada huraian aspek 23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD .TERHAD BIL.

5 Cadangan untuk Kesan negatif perniagaan runcit mengurangkan kesan di kawasan kajian negatif kegiatan penternakan di kawasan kajian: • Kuat kuasa undang-undang • Kempen alam sekitar • Pendidikan alam sekitar • Penyelidikan dan pembangunan contoh:MARDI • Kawalan keselamatan • Penyelenggaraan berkala • Menanam pokok • Pemantauan contoh:PBT / JAS • Rawatan air kumbahan • Mengawal pemberian lesen • Mewujudkan kawasan ternakan luas / terancang • Mewujudkan kawasan padang ragut • Kawalan harga ternakan Nota: 1. Cadangan mesti berkaitan dengan kesan negatif di 8. Mana-mana cadangan yang sesuai diterima 21 KRITERIA PENSKORAN Menghuraikan satu cadangan sahaja untuk mengurangkan kesan negatif kegiatan penternakan di kawasan kajian Menghuraikan dua cadangan untuk mengurangkan kesan negatif kegiatan penternakan di kawasan kajian Menghuraikan tiga atau lebih cadangan untuk mengurangkan kesan negatif kegiatan penternakan di kawasan kajian Menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam mana-mana huraian aspek MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM 1 2 4 3 1 Nota: Markah tidak akan diberi jika tiada huraian aspek 23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat halaman sebelah TERHAD . ASPEK 8.4 2.TERHAD BIL.

Tiada markah diberikan tanpa jadual 3.tajuk dan petunjuk (1 m) . paksi y dan skala (1 m) . Bahan grafik mesti berkaitan dengan kaedah kajian 2 4 2 2 2 23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD .tajuk dan idea utama (1 m) . Tiada markah diberi untuk tajuk dan sumber jika tiada data atau data yang salah Carta pai: .label paksi x.TERHAD BIL.tajuk dan idea utama (1 m) .data (1 m) Nota: Tiada markah untuk tajuk dan sumber jika tiada data atau data yang salah Graf: . Markah maksimum 2m 2. Tiada markah diberi pada graf tanpa plotan 4. Bahan grafik dipersembahkan dalam mana-mana aspek dapatan kajian 4.tajuk dan petunjuk (1 m) .tajuk dan sumber (1 m) .maklumat (1 m) 23/2 MARKAH MARKAH MAKSIMUM 2 Nota: 1.maklumat (1 m) Carta aliran: .ketepatan sudut dan peratus (1 m) Nota: Tiada markah diberi tanpa jadual Peta minda: . Bina dua bahan grafik yang berlainan 2. Graf atau carta pai mesti disertakan dengan jadual 3.plotan (1 m) Nota: 1. ASPEK Bahan Grafik • • • • • Jadual Graf Carta pai Peta minda Carta aliran 22 KRITERIA PENSKORAN Jadual : .

surat khabar .majalah . 9 ASPEK Rumusan • Rumusan keseluruhan tentang dapatan kajian • Penerapan nilai atau unsur patriotisme 23 KRITERIA PENSKORAN Rumusan keseluruhan tentang dapatan kajian / penerapan nilai / unsur patriotisme MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM 1 2 Rumusan keseluruhan tentang dapatan kajian serta menerapkan nilai atau unsur patriotisme 2 10 Lampiran • Surat pengenalan diri murid • Surat kebenaran membuat kajian • Surat makluman kepada ibu bapa / penjaga • Surat kebenaran ibu bapa / penjaga • Surat penghargaan • Soalan temu bual • Borang soal selidik • Gambar / foto • Bahan daripada pelbagai sumber .internet Nota: Mana-mana lampiran yang relevan dengan kajian diterima Menyertakan tiga bahan lampiran 1 2 Menyertakan empat atau lebih bahan lampiran 2 23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat halaman sebelah TERHAD .TERHAD BIL.

Rujukan mesti yang betul berkaitan dengan kaedah kajian 2 2 12 Penilaian umum Susunan mengikut format. Sila rujuk buku Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus PMR Geografi Tiga rujukan atau lebih di halaman 17 dengan format penulisan 2. teliti dan menepati jadual pelaksanaan JUMLAH MARKAH 1 1 50 PANDUAN PENSKORAN TAMAT 23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD .TERHAD BIL. kemas. 11 ASPEK Rujukan • Buku teks • Atlas • Buku rujukan • Internet • Majalah • Jurnal • Surat khabar • Buletin • Orang sumber 24 KRITERIA PENSKORAN MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM Dua rujukan dengan format penulisan yang betul 1 Nota : 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->