BIDANG TUGAS PEMBANTU PERPUSTAKAAN 1. 2. 3. Mengawasi dan mengurus Perpustakaan memastikan perkhidmatan berjalan lancar.

Sekolah bagi

Menyelaras dan membantu membangunkan koleksi Perpustakaan Sekolah. Menerima dan menyemak bahan yang diterima di Perpustakaan Sekolah serta memastikan bahan dalam jumlah yang mencukupi dan berkeadaan baik. Menyimpan dan merekod semua bahan yang diterima. Mengumpul dan memfailkan senarai bahan untuk dikatalog. Menginput ringkas bahan-bahan yang diterima mengikut piawai, garis panduan dan dasar yang diamalkan di kebanyakan Perpustakaan . Memastikan rekod bahan Perpustakaan Sekolah dipapar. Membuat prosesan teknikal bahan di Perpustakaan Sekolah iaitu menampal barkod, strip, menaip dan memasang nombor panggilan, menampal book tape dan mengecop hakmilik. Mengurus peminjaman, pemulangan, Perpustakaan Sekolah. tempahan dan bahan recall di

4. 5. 6. 7. 8.

9.

10. Menyusun bahan-bahan mengikut susunan yang ditetapkan. 11. Memberi khidmat nasihat dan membantu pengguna untuk mencari serta mendapatkan maklumat/ bahan.

12. Bertugas di kaunter mengikut jadual yang ditetapkan. 13. Menjaga dan memastikan keselamatan bahan, peralatan Perpustakaan Sekolah. 14. dan ruang

Mengumpul inventori dan statistik berkaitan bahan, perkhidmatan dan tugas harian sepertimana diarahkan.

15. Memastikan semua suis dimatikan dan pintu dikunci sebelum pulang. 16. Menyediakan laporan Perpustakaan Sekolah untuk makluman dan tindakan pengurusan Perpustakaan Sekolah setiap hujung bulan atau apabila diperlukan. Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh Sumber Sekolah atau Pengetua dari masa ke semasa. Ketua Pusat

17.