PERATURAN PERTANDINGAN CATUR MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA JOHOR BAHRU 1.

UNDANG-UNDANG CATUR MSSM JOHOR BAHRU Pertandingan ini dijalankan mengikut undang-undang Federation International Des Eohes (F.I.D.E) dan peraturan-peraturan am MSSM Johor yang sedang berkuatkuasa sekarang.

2. JENIS PERTANDINGAN 2.1 - Perseorangan Lelaki 18 tahun 4 orang Perseorangan Perempuan 18 tahun 4 orang Perseorangan Lelaki 15 tahun 4 orang Perseorangan Perempuan 15 tahun 4 orang Perseorangan Lelaki 12 tahun 4 orang Perseorangan Perempuan 12 tahun 4 orang 2.2- Berpasukan Lelaki / Perempuan 12 tahun [Berdasarkan jumlah markah perseorangan] 3. YURAN PENYERTAAN 3.1Setiap kategori L15, P15, L18, P18 adalah RM35 bagi setiap kategori 3.2Setiap kategori L12, P12 adalah RM30 bagi setiap kategori 3.3Pembayaran hendaklah dilakukan secara tunai semasa mendaftar 4. PENDAFTARAN PEMAIN 4.1- Setiap sekolah atau zon dibenarkan mendaftar pemain seperti para 2.1 di atas. 4.2 - Nama pemain bersama butiran diri yang lengkap hendaklah sampai kepada Pengelola Pertandingan 1 hari sebelum hari pertandingan. Kelewatan menghantar nama pemain pada waktu yang ditetapkan; pihak pengelola atau Arbiter berhak menolak penyertaan. 4.3- Nama pemain hendaklah disusun mengikut ranking disekolah atau zon 4.4- Sebarang pertukaran pemain atau tambahan pemain selepas pusingan pertama dijalankan adalah tidak di benarkan. 4.5 - Tandakan * kepada pemain yang pernah bermain diperingkat Zon/Daerah atau Negeri pada tahun sebelumnya pada borang pendaftaran. 5. SISTEM PERTANDINGAN 5.1 - Pertandingan ini adalah pertandingan perseorangan dan berpasukan LP 12 dijalankan pada masa yang sama mengikut prinsip Sistem Swiss. 5.2- Pemasangan pusingan pertama adalah seperti berikut: 5.2.1 Bagi pemain yang menyertai Kejohanan tahun sebelumnya, nombor pemasangannya adalah mengikut ‘seeding’ keputusan MSSM ZON / MSSM Johor Bahru tahun sebelumnya. 5.2.2 ‘Seeding’ untuk kumpulan separuh teratas adalah berdasarkan kepada pencapaian peserta pada tahun sebelumnya. 5.2.3 ‘Seeding’ untuk kumpulan separuh di bawah dibuat secara undian. 5.2.4 Bagi pemain yang tidak mengikuti pertandingan pada tahun lalu, nombor pemasangannya ditetapkan dengan mengikut kedudukan pencapaian peserta sekolah atau zon yang berkenaan tahun sebelumnya.

5.3 -

Pemasangan pusingan pertama adalah secara pemasangan terus daripada kumpulan atas dan bawah.

10Elakkan seseorang pemain sebagai pemain pelampung lebih daripada sekali.5.2 Seorang pemain tidak boleh menjadi ‘bye’ lebih daripada sekali. 5.4.1 Seorang pemain tidak boleh dipasangakan dengan pemain yang sama untuk lebih sekali.3 “Bye” diperuntukan kepada pemain yang mempunyai ranking yang terendah dalam kumpulan mata permainan yang rendah.5.4.4.4. .6.1 Seseorang pemain boleh diaturkan supaya bermain dengan satu warna yang sama dua kali berturut-turut melainkan dipusingan akhir ia boleh bermain dengan warna yang sama tiga kali berturut-turut.3. 5.6.4 Pemain-pemain dikumpulkan mengikut jumlah mata pemainan yang sama. 5. 5.2 Jika pemain ‘bye’ tidak dapat dielakkan.4.4. sekolah pengelola dibenarkan menambah seorang pemain untuk mengelakkan adanya ‘bye’. 5.6 Sekiranya bilangan pemain dalam satu kumpulan itu ganjil atau tidak boleh langsung dipasangkan antara pemain pemain sekumpulannya.2 Penyamaan bilangan warna bagi seseorang pemain hendaklah diambil kira kecuali pada pusingan terakhir sekali 5.9 Pasangan pemain pelampung hendaklah diselesaikan sebelum pemasangan pemain ‘bye’ dan pemain-pemain dalam kumpulan mata permainan berkenaan dilakukan.5. 5.4.3.Warna untuk pemain-pemain pusingan pertama 5. 5.5.1 Jika bilangan pemain adalah ganjil. 5. penentuannya ialah pemain pada senarai terkebawah akan mendapat ‘bye’ 5. 5. 5.Warna pusingan seterusnya 5. 5.4.7 - Pemasangan dan keputusan permainan sebagaimana di nyatakan di atas boleh dilakukan dengan menggunakan komputer perisian SwissPerfect untuk mendapatkan keputusan yang tepat.1 Pemain bernombor ganjil bagi semua kategori di berikan warna putih.8 Pelampung menurun hendaklah dipasangkan dengan pemain yang mempunyai ranking tertinggi dalam kumpulan mata permainan paling dekat dengannya.4.2 Pemain ’bye’ diberikan satu mata permainan dan dianggap tidak mempunyai warna.6. Pemain ini digelar pemain pelampung. 5.6.4.4.3 Pemain ‘bye’ boleh diaturkan supaya boleh bermain dengan manamana jenis warna dan mematuhi syarat 4. seorang atau lebih pemain kumpulan itu hendaklah dipasangkan dengan pemain kumpulan mata permainan yang paling dekat dengannyn.6.2 di atas. 5.Pemasangan pusingan seterusnya adalah seperti turutan berikut: 5.7 Pelampung menurun diberikan kepada pemain yang ranking terendah dalam kumpulan permainan berkeaaan. 5. 5.5 Pemasangan dimulakan dari kumpulan mata permainan yang tertinggi dahulu dan diikuti dengan kumpulan permainan yang kedua tertinggi dan seterusnya.

1. Pemain yang bendera jamnya jatuh dahulu dikira kalah dengan syarat bahawa lawannya masih mempunyai sekurang-kurangnya satu bidak yang mempunyai peluang menjadi buah catur kuasa besar atau satu buah catur kuasa besar yang boleh ‘checkmate’.1 .3 . permainan yang berlanjutan perlulah disediakan jam catur untuk tempoh 10/15 minit terakhir.1 mata permainan Seri .4.Sonneborn Berger .Pemain yang lebih banyak bermain buah hitam 6.3– Jika jam catur masih tidak mencukupi.Progresif .3 .Undian .1.4– Jika masih berlaku kedudukan seri juga – kaedah berikut akan digunakan untuk mencari pemenangnya 6.Menjumlah semua mata lawan 7. Permainan akan ditamatkan oleh ‘checkmate’ / ‘Stale-mate’ / tuntutan pemain yang mengulangi 3 pergerakan yang sama atau salah satu bendera jam pemain itu jatuh.1 . Jika syarat ini tidak dipatuhi.½ mata permainan Kalah .4. MASA PERMAINAN 6.2 .1 .0 mata permainan 6. pengiraan nilai buah catur perlu dilakukan.2 . Menang . [catatan: tidak boleh ‘checkmate’ – Raja + Kuda atau Raja + Bishop ] 6.4 .Median Solkoff .Menjumlah semua mata lawan yang dimenangi 7. CARA MENENTUKAN KEPUTUSAN 7.6.Pemain yang pernah mengalahkan saingannya 6.1.Solkoff .Pemberian mata adalah berdasarkan Mata Permainan (Game Point) iaitu mata yang diperuntukan kepada sesaorang pemain atas pelawanannya di atas satu papan pada setiap pusingan.menjumlah semua mata lawan kecuali mata yang tertinggi dan terendah 6.Pemain yang lebih banyak bermain melampong ke atas 6.Jam catur hendaklah digunakan sepenuhnya. maka perlawanan itu akan dikira seri.4.4 .4. Jika jam catur tidak mencukupi.1. Bidak = 1mata Kuda/menteri = 3 mata Kota = 5 mata dan Permaisuri = 9 mata Pemain yang mempunyai nilai mata terbanyak dikira pemenang.3 .2 -Pemenang adalah pemain yang memperolehi jumlah mata permainan yang terbanyak 6.1 .2 .Penentuan kedudukan bagi pemain-pemain yang memperolehi mata permainan yang sama banyak adalah dengan urutan pemisahan seri seperti berikut: 7. 7.Masa permainan untuk semua pemain LP18 dan LP15 adalah 25 minit hingga tamat[50 minit] dan pemain LP12 juga 25 hingga tamat [50 minit ].Menjumlah mata kesemua pusingan 7. 6.

sila rujuk senarai peserta. kedua-dua pemain adalah dikira kalah. CATATAN 8. 11.Pemain yang telah dikeluarkan daripada pertandingan tidak lagi dibenarkan untuk meneruskan permainan dipusingan berikutnya. 10. KELEWATAN 10. ALATAN 8. .1 .3 – Pemain LP12 adalah digalakan untuk melatih diri membuat catatan perjalanan. Pemain bagaimanapun masih boleh meneruskan permainan pada pusingan yang berikutnya.Jika pertandingan telah tamat dan keputusan dipersetujui oleh lawan.3 . pemain tersebut masih gagal menghadirkan diri maka pemain tersebut akan dikeluarkan daripada senarai pemain dan tidak akan dibenarkan untuk meneruskan pertandingan. pemenang hendaklah membawa jam catur dan melapor kepada pencatat 11.8.5 . 10.1– Semua pemain LP15 dan LP18 perlu membuat catatan perjalanan dalam perlawanan pada setiap pusingan. 10. PAKAIAN 10. buah catur dan papan catur sebanyak separuh daripada jumlah pemain yang menyertai pertandingan.2 – Pemain yang tidak membuat catatan. 11.2 . 8. 7.Sila angkat tangan jika nombor peribadi anda dipanggil oleh arbiter.Setiap sekolah dikehandaki membawa set catur iaitu jam catur.6 .Pemain hendaklah memakai pakaian seragam sekolah atau pakaian seragam pasukan.Jika timbul masalah atau ganguan semasa bertanding.1 . 11. 7.Penyerahan semua alatan kepada pengelola pertandingan hendaklah dibuat sebelum pertandingan bermula.2 . sila angkat tangan dan maklumkan kepada pengadil 11.4 . Pemasangan disediakan mengunakan program SwissPerfect. 9.Setiap pemain mestilah mempunyai nombor peribadi.Semak nombor meja dan warna buah catur sebelum masuk ke dewan pertandingan. jika T-Shirt hendaklah jenis berkolar berkasut dan stoking.2 -Rujuk pemasangan pada setiap pusingan dipapan kenyataan. masanya akan dikurangkan sebanyak 15 minit.3 .1 . 11. 12.1 .Jika pada pusingan berikutnya.2. Sekiranya kedua-dua pemain tidak menghadirkan diri dalam masa tersebut.Pemain yang tidak hadir dalam masa 15/30 minit yang pertama pada setiap pusingan akan secara otomatik dikira kalah dalam perlawanan pusingan itu. ATURCARA PERTANDINGAN 11.Pakaian hendaklah kemas. dan sebolehnya 1 hari sebelum hari pertandingan. 10.

8 Pemain adalah tidak dibenarkan menyentuh atau memain-mainkan buah catur sebelum gerakan buah hendak dimulakan. PERKARA-PERKARA LAIN 15. TATATERTIB PEMAIN 13. JURI RAYUAN Ahli Juri Rayuan adalah terdiri daripada .1 Senyap semasa pertandingan dijalankan 12.7 Menganalisa permainan atau kedudukan buah catur adalah tidak dibenarkan ditempat permainan semasa pertandingan dijalankan. 12. 12.Pengerusi pertandingan atau wakilnya . 12.Setiausaha pertandingan . 12. 13. 12.7 . 13.Kedua-dua pemain hendaklah keluar dewan dan bersedia untuk pusingan yang berikutnya.Ketua Arbiter .10 Sentuhan pada sesuatu buah catur menunjukkan buah itu mesti digerakkan [Touch-Move].Sesuatu bantahan selepas tamat permainan sesuatu pusingan hendaklah dibuat secara bertulis serta ditandatangani oleh pengurus dan hendaklah diserahkan kepada ketua arbiter atau pengerusi pertandingan selepas tamat sesuatu pusingan permainan dan sebelum bermula pusingan berikutnya. 14. 11. Keputusan Lembaga Rayuan adalah muktamad.2 .3 Pemain tidak dibenarkan meninggalkan tempat pertandingan tanpa izin arbiter semasa bertandingan sedang berlangsung. BANTAHAN 13.sementara pemain yang kalah hendaklah menyusun atur semula buah-buah catur sebelum meninggalkan dewan pertandingan.Setiap bantahan hendaklah disertakan dengan bayaran sebanyak RM50. 15. 12.1 – Setiap sekolah atau zon perlu menyediakan seorang arbiter 15.6 Pemain dilarang mendapatkan nasihat atau pendapat dari peserta lain atau orang ketiga samaada secara langsung atau tidak langsung.9 Gerakan buah yang telah dibuat tidak boleh ditarik balik kepada kedudukan asal letaknya buah itu. melainkan jika didapati kedudukan perjalanan yang salah.00 sebelum ianya dapat dipertimbangkan. Wang tersebut tidak akan dikembalikan jika didapati bantahan tersebut tidak berasas dan ditolak.1 . Mereka ini akan dipilih oleh pengerusi pertandingan. 13. 12.4 Sesaorang pemain tidak boleh menganggu atau menyebabkan sebarang ganguan kepada lawannya di dalam apa pun yang boleh merosakan permainannya.2 Berada dimeja pertandingan tepat pada waktu yang ditetapkan 12.2 – Jadual pertandingan akan disusun oleh Pengerusi Pengelola dan Ketua Arbiter.3 orang wakil terdiri dari pengurus pasokan yang mengambil bahagian selain daripada yang membuat bantahan. .5 Pemain dilarang menggunakan sebarang nota catur atau bahan-bahan bacaan selain daripada apa yang dikeluarkan oleh pegawai pertandingan. Bayaran tersebut akan dikembalikan jika sekiranya bantahan tersebut dibenarkan.

PERKARA YANG TIDAK DINYATAKAN Sila rujuk Peraturan Am (27) MSS Johor en/ptc-mssmjb mssmjb /de .15.3 – serta Ketua Arbiter akan menentukan jumlah pusingan yang akan dilaksanakan menyusun pemasangan-pemasangan tersebut 16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful