PERATURAN PERTANDINGAN CATUR MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA JOHOR BAHRU 1.

UNDANG-UNDANG CATUR MSSM JOHOR BAHRU Pertandingan ini dijalankan mengikut undang-undang Federation International Des Eohes (F.I.D.E) dan peraturan-peraturan am MSSM Johor yang sedang berkuatkuasa sekarang.

2. JENIS PERTANDINGAN 2.1 - Perseorangan Lelaki 18 tahun 4 orang Perseorangan Perempuan 18 tahun 4 orang Perseorangan Lelaki 15 tahun 4 orang Perseorangan Perempuan 15 tahun 4 orang Perseorangan Lelaki 12 tahun 4 orang Perseorangan Perempuan 12 tahun 4 orang 2.2- Berpasukan Lelaki / Perempuan 12 tahun [Berdasarkan jumlah markah perseorangan] 3. YURAN PENYERTAAN 3.1Setiap kategori L15, P15, L18, P18 adalah RM35 bagi setiap kategori 3.2Setiap kategori L12, P12 adalah RM30 bagi setiap kategori 3.3Pembayaran hendaklah dilakukan secara tunai semasa mendaftar 4. PENDAFTARAN PEMAIN 4.1- Setiap sekolah atau zon dibenarkan mendaftar pemain seperti para 2.1 di atas. 4.2 - Nama pemain bersama butiran diri yang lengkap hendaklah sampai kepada Pengelola Pertandingan 1 hari sebelum hari pertandingan. Kelewatan menghantar nama pemain pada waktu yang ditetapkan; pihak pengelola atau Arbiter berhak menolak penyertaan. 4.3- Nama pemain hendaklah disusun mengikut ranking disekolah atau zon 4.4- Sebarang pertukaran pemain atau tambahan pemain selepas pusingan pertama dijalankan adalah tidak di benarkan. 4.5 - Tandakan * kepada pemain yang pernah bermain diperingkat Zon/Daerah atau Negeri pada tahun sebelumnya pada borang pendaftaran. 5. SISTEM PERTANDINGAN 5.1 - Pertandingan ini adalah pertandingan perseorangan dan berpasukan LP 12 dijalankan pada masa yang sama mengikut prinsip Sistem Swiss. 5.2- Pemasangan pusingan pertama adalah seperti berikut: 5.2.1 Bagi pemain yang menyertai Kejohanan tahun sebelumnya, nombor pemasangannya adalah mengikut ‘seeding’ keputusan MSSM ZON / MSSM Johor Bahru tahun sebelumnya. 5.2.2 ‘Seeding’ untuk kumpulan separuh teratas adalah berdasarkan kepada pencapaian peserta pada tahun sebelumnya. 5.2.3 ‘Seeding’ untuk kumpulan separuh di bawah dibuat secara undian. 5.2.4 Bagi pemain yang tidak mengikuti pertandingan pada tahun lalu, nombor pemasangannya ditetapkan dengan mengikut kedudukan pencapaian peserta sekolah atau zon yang berkenaan tahun sebelumnya.

5.3 -

Pemasangan pusingan pertama adalah secara pemasangan terus daripada kumpulan atas dan bawah.

4.2 di atas.2 Jika pemain ‘bye’ tidak dapat dielakkan. 5.2 Pemain ’bye’ diberikan satu mata permainan dan dianggap tidak mempunyai warna.5.4.4.4.1 Seorang pemain tidak boleh dipasangakan dengan pemain yang sama untuk lebih sekali.5.4.6. 5.4. 5.4. 5. . 5.4. 5.6.4.1 Pemain bernombor ganjil bagi semua kategori di berikan warna putih.4. penentuannya ialah pemain pada senarai terkebawah akan mendapat ‘bye’ 5.3 Pemain ‘bye’ boleh diaturkan supaya boleh bermain dengan manamana jenis warna dan mematuhi syarat 4.7 Pelampung menurun diberikan kepada pemain yang ranking terendah dalam kumpulan permainan berkeaaan. Pemain ini digelar pemain pelampung. 5.1 Seseorang pemain boleh diaturkan supaya bermain dengan satu warna yang sama dua kali berturut-turut melainkan dipusingan akhir ia boleh bermain dengan warna yang sama tiga kali berturut-turut.Pemasangan pusingan seterusnya adalah seperti turutan berikut: 5.1 Jika bilangan pemain adalah ganjil.3.6.4.10Elakkan seseorang pemain sebagai pemain pelampung lebih daripada sekali. 5.5.Warna pusingan seterusnya 5. seorang atau lebih pemain kumpulan itu hendaklah dipasangkan dengan pemain kumpulan mata permainan yang paling dekat dengannyn. 5.6 Sekiranya bilangan pemain dalam satu kumpulan itu ganjil atau tidak boleh langsung dipasangkan antara pemain pemain sekumpulannya.8 Pelampung menurun hendaklah dipasangkan dengan pemain yang mempunyai ranking tertinggi dalam kumpulan mata permainan paling dekat dengannya. 5.6.2 Seorang pemain tidak boleh menjadi ‘bye’ lebih daripada sekali.5 Pemasangan dimulakan dari kumpulan mata permainan yang tertinggi dahulu dan diikuti dengan kumpulan permainan yang kedua tertinggi dan seterusnya. 5. 5.6. sekolah pengelola dibenarkan menambah seorang pemain untuk mengelakkan adanya ‘bye’.2 Penyamaan bilangan warna bagi seseorang pemain hendaklah diambil kira kecuali pada pusingan terakhir sekali 5.9 Pasangan pemain pelampung hendaklah diselesaikan sebelum pemasangan pemain ‘bye’ dan pemain-pemain dalam kumpulan mata permainan berkenaan dilakukan.7 - Pemasangan dan keputusan permainan sebagaimana di nyatakan di atas boleh dilakukan dengan menggunakan komputer perisian SwissPerfect untuk mendapatkan keputusan yang tepat.Warna untuk pemain-pemain pusingan pertama 5. 5.4 Pemain-pemain dikumpulkan mengikut jumlah mata pemainan yang sama.3 “Bye” diperuntukan kepada pemain yang mempunyai ranking yang terendah dalam kumpulan mata permainan yang rendah. 5.5. 5.3.

Masa permainan untuk semua pemain LP18 dan LP15 adalah 25 minit hingga tamat[50 minit] dan pemain LP12 juga 25 hingga tamat [50 minit ].1 mata permainan Seri . Menang .Progresif . pengiraan nilai buah catur perlu dilakukan. Permainan akan ditamatkan oleh ‘checkmate’ / ‘Stale-mate’ / tuntutan pemain yang mengulangi 3 pergerakan yang sama atau salah satu bendera jam pemain itu jatuh. CARA MENENTUKAN KEPUTUSAN 7.3 . Bidak = 1mata Kuda/menteri = 3 mata Kota = 5 mata dan Permaisuri = 9 mata Pemain yang mempunyai nilai mata terbanyak dikira pemenang.Pemain yang lebih banyak bermain melampong ke atas 6.Undian .menjumlah semua mata lawan kecuali mata yang tertinggi dan terendah 6.Penentuan kedudukan bagi pemain-pemain yang memperolehi mata permainan yang sama banyak adalah dengan urutan pemisahan seri seperti berikut: 7.Median Solkoff .Pemain yang lebih banyak bermain buah hitam 6.3– Jika jam catur masih tidak mencukupi.Jam catur hendaklah digunakan sepenuhnya.4.1.Solkoff .4 .4. Jika jam catur tidak mencukupi. 6.Pemberian mata adalah berdasarkan Mata Permainan (Game Point) iaitu mata yang diperuntukan kepada sesaorang pemain atas pelawanannya di atas satu papan pada setiap pusingan.2 -Pemenang adalah pemain yang memperolehi jumlah mata permainan yang terbanyak 6.Menjumlah semua mata lawan yang dimenangi 7. Pemain yang bendera jamnya jatuh dahulu dikira kalah dengan syarat bahawa lawannya masih mempunyai sekurang-kurangnya satu bidak yang mempunyai peluang menjadi buah catur kuasa besar atau satu buah catur kuasa besar yang boleh ‘checkmate’. 7.1 .4 . [catatan: tidak boleh ‘checkmate’ – Raja + Kuda atau Raja + Bishop ] 6.1.Menjumlah mata kesemua pusingan 7.2 .1 . Jika syarat ini tidak dipatuhi.1.1 .0 mata permainan 6.1 . MASA PERMAINAN 6.Pemain yang pernah mengalahkan saingannya 6.½ mata permainan Kalah .1.Sonneborn Berger .6.4– Jika masih berlaku kedudukan seri juga – kaedah berikut akan digunakan untuk mencari pemenangnya 6.3 . permainan yang berlanjutan perlulah disediakan jam catur untuk tempoh 10/15 minit terakhir.2 .4.2 .Menjumlah semua mata lawan 7.3 .4. maka perlawanan itu akan dikira seri.

. jika T-Shirt hendaklah jenis berkolar berkasut dan stoking. buah catur dan papan catur sebanyak separuh daripada jumlah pemain yang menyertai pertandingan. masanya akan dikurangkan sebanyak 15 minit. Pemain bagaimanapun masih boleh meneruskan permainan pada pusingan yang berikutnya.Pakaian hendaklah kemas. ALATAN 8.3 .1 .Pemain yang telah dikeluarkan daripada pertandingan tidak lagi dibenarkan untuk meneruskan permainan dipusingan berikutnya. 10.2 -Rujuk pemasangan pada setiap pusingan dipapan kenyataan.Setiap sekolah dikehandaki membawa set catur iaitu jam catur.3 – Pemain LP12 adalah digalakan untuk melatih diri membuat catatan perjalanan. ATURCARA PERTANDINGAN 11.1 .Setiap pemain mestilah mempunyai nombor peribadi.6 .Semak nombor meja dan warna buah catur sebelum masuk ke dewan pertandingan.Jika pertandingan telah tamat dan keputusan dipersetujui oleh lawan. 8. 11. pemenang hendaklah membawa jam catur dan melapor kepada pencatat 11.1– Semua pemain LP15 dan LP18 perlu membuat catatan perjalanan dalam perlawanan pada setiap pusingan. KELEWATAN 10. 7.Pemain yang tidak hadir dalam masa 15/30 minit yang pertama pada setiap pusingan akan secara otomatik dikira kalah dalam perlawanan pusingan itu.Pemain hendaklah memakai pakaian seragam sekolah atau pakaian seragam pasukan.1 .2.1 . CATATAN 8. 9.2 .4 .Sila angkat tangan jika nombor peribadi anda dipanggil oleh arbiter. 12. 11. pemain tersebut masih gagal menghadirkan diri maka pemain tersebut akan dikeluarkan daripada senarai pemain dan tidak akan dibenarkan untuk meneruskan pertandingan.5 . 10.2 . sila angkat tangan dan maklumkan kepada pengadil 11.3 . 11.Jika timbul masalah atau ganguan semasa bertanding. PAKAIAN 10. 11. Sekiranya kedua-dua pemain tidak menghadirkan diri dalam masa tersebut. 7. kedua-dua pemain adalah dikira kalah. sila rujuk senarai peserta.2 – Pemain yang tidak membuat catatan. 10. dan sebolehnya 1 hari sebelum hari pertandingan. 10. Pemasangan disediakan mengunakan program SwissPerfect.Jika pada pusingan berikutnya.8.Penyerahan semua alatan kepada pengelola pertandingan hendaklah dibuat sebelum pertandingan bermula.

Mereka ini akan dipilih oleh pengerusi pertandingan.3 orang wakil terdiri dari pengurus pasokan yang mengambil bahagian selain daripada yang membuat bantahan.Kedua-dua pemain hendaklah keluar dewan dan bersedia untuk pusingan yang berikutnya.Setiausaha pertandingan .2 .1 Senyap semasa pertandingan dijalankan 12. TATATERTIB PEMAIN 13. 12. 13. melainkan jika didapati kedudukan perjalanan yang salah.7 .Setiap bantahan hendaklah disertakan dengan bayaran sebanyak RM50. 13.sementara pemain yang kalah hendaklah menyusun atur semula buah-buah catur sebelum meninggalkan dewan pertandingan.00 sebelum ianya dapat dipertimbangkan.Sesuatu bantahan selepas tamat permainan sesuatu pusingan hendaklah dibuat secara bertulis serta ditandatangani oleh pengurus dan hendaklah diserahkan kepada ketua arbiter atau pengerusi pertandingan selepas tamat sesuatu pusingan permainan dan sebelum bermula pusingan berikutnya. BANTAHAN 13. PERKARA-PERKARA LAIN 15. 14. 13.1 .9 Gerakan buah yang telah dibuat tidak boleh ditarik balik kepada kedudukan asal letaknya buah itu. Bayaran tersebut akan dikembalikan jika sekiranya bantahan tersebut dibenarkan.5 Pemain dilarang menggunakan sebarang nota catur atau bahan-bahan bacaan selain daripada apa yang dikeluarkan oleh pegawai pertandingan.7 Menganalisa permainan atau kedudukan buah catur adalah tidak dibenarkan ditempat permainan semasa pertandingan dijalankan. JURI RAYUAN Ahli Juri Rayuan adalah terdiri daripada .1 – Setiap sekolah atau zon perlu menyediakan seorang arbiter 15. 12. 15. 12.Pengerusi pertandingan atau wakilnya .10 Sentuhan pada sesuatu buah catur menunjukkan buah itu mesti digerakkan [Touch-Move].4 Sesaorang pemain tidak boleh menganggu atau menyebabkan sebarang ganguan kepada lawannya di dalam apa pun yang boleh merosakan permainannya.Ketua Arbiter . 11. Keputusan Lembaga Rayuan adalah muktamad. 12. 12. 12. Wang tersebut tidak akan dikembalikan jika didapati bantahan tersebut tidak berasas dan ditolak.6 Pemain dilarang mendapatkan nasihat atau pendapat dari peserta lain atau orang ketiga samaada secara langsung atau tidak langsung.2 Berada dimeja pertandingan tepat pada waktu yang ditetapkan 12.2 – Jadual pertandingan akan disusun oleh Pengerusi Pengelola dan Ketua Arbiter. .8 Pemain adalah tidak dibenarkan menyentuh atau memain-mainkan buah catur sebelum gerakan buah hendak dimulakan. 12.3 Pemain tidak dibenarkan meninggalkan tempat pertandingan tanpa izin arbiter semasa bertandingan sedang berlangsung.

3 – serta Ketua Arbiter akan menentukan jumlah pusingan yang akan dilaksanakan menyusun pemasangan-pemasangan tersebut 16. PERKARA YANG TIDAK DINYATAKAN Sila rujuk Peraturan Am (27) MSS Johor en/ptc-mssmjb mssmjb /de .15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful