PERATURAN PERTANDINGAN CATUR MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA JOHOR BAHRU 1.

UNDANG-UNDANG CATUR MSSM JOHOR BAHRU Pertandingan ini dijalankan mengikut undang-undang Federation International Des Eohes (F.I.D.E) dan peraturan-peraturan am MSSM Johor yang sedang berkuatkuasa sekarang.

2. JENIS PERTANDINGAN 2.1 - Perseorangan Lelaki 18 tahun 4 orang Perseorangan Perempuan 18 tahun 4 orang Perseorangan Lelaki 15 tahun 4 orang Perseorangan Perempuan 15 tahun 4 orang Perseorangan Lelaki 12 tahun 4 orang Perseorangan Perempuan 12 tahun 4 orang 2.2- Berpasukan Lelaki / Perempuan 12 tahun [Berdasarkan jumlah markah perseorangan] 3. YURAN PENYERTAAN 3.1Setiap kategori L15, P15, L18, P18 adalah RM35 bagi setiap kategori 3.2Setiap kategori L12, P12 adalah RM30 bagi setiap kategori 3.3Pembayaran hendaklah dilakukan secara tunai semasa mendaftar 4. PENDAFTARAN PEMAIN 4.1- Setiap sekolah atau zon dibenarkan mendaftar pemain seperti para 2.1 di atas. 4.2 - Nama pemain bersama butiran diri yang lengkap hendaklah sampai kepada Pengelola Pertandingan 1 hari sebelum hari pertandingan. Kelewatan menghantar nama pemain pada waktu yang ditetapkan; pihak pengelola atau Arbiter berhak menolak penyertaan. 4.3- Nama pemain hendaklah disusun mengikut ranking disekolah atau zon 4.4- Sebarang pertukaran pemain atau tambahan pemain selepas pusingan pertama dijalankan adalah tidak di benarkan. 4.5 - Tandakan * kepada pemain yang pernah bermain diperingkat Zon/Daerah atau Negeri pada tahun sebelumnya pada borang pendaftaran. 5. SISTEM PERTANDINGAN 5.1 - Pertandingan ini adalah pertandingan perseorangan dan berpasukan LP 12 dijalankan pada masa yang sama mengikut prinsip Sistem Swiss. 5.2- Pemasangan pusingan pertama adalah seperti berikut: 5.2.1 Bagi pemain yang menyertai Kejohanan tahun sebelumnya, nombor pemasangannya adalah mengikut ‘seeding’ keputusan MSSM ZON / MSSM Johor Bahru tahun sebelumnya. 5.2.2 ‘Seeding’ untuk kumpulan separuh teratas adalah berdasarkan kepada pencapaian peserta pada tahun sebelumnya. 5.2.3 ‘Seeding’ untuk kumpulan separuh di bawah dibuat secara undian. 5.2.4 Bagi pemain yang tidak mengikuti pertandingan pada tahun lalu, nombor pemasangannya ditetapkan dengan mengikut kedudukan pencapaian peserta sekolah atau zon yang berkenaan tahun sebelumnya.

5.3 -

Pemasangan pusingan pertama adalah secara pemasangan terus daripada kumpulan atas dan bawah.

7 Pelampung menurun diberikan kepada pemain yang ranking terendah dalam kumpulan permainan berkeaaan.4. 5.6.1 Pemain bernombor ganjil bagi semua kategori di berikan warna putih. 5. 5.3.2 Jika pemain ‘bye’ tidak dapat dielakkan.3 “Bye” diperuntukan kepada pemain yang mempunyai ranking yang terendah dalam kumpulan mata permainan yang rendah.4 Pemain-pemain dikumpulkan mengikut jumlah mata pemainan yang sama.2 Seorang pemain tidak boleh menjadi ‘bye’ lebih daripada sekali.4. 5.6.5.4.4.3 Pemain ‘bye’ boleh diaturkan supaya boleh bermain dengan manamana jenis warna dan mematuhi syarat 4.Warna untuk pemain-pemain pusingan pertama 5.4. seorang atau lebih pemain kumpulan itu hendaklah dipasangkan dengan pemain kumpulan mata permainan yang paling dekat dengannyn.5.3.10Elakkan seseorang pemain sebagai pemain pelampung lebih daripada sekali.1 Jika bilangan pemain adalah ganjil.1 Seseorang pemain boleh diaturkan supaya bermain dengan satu warna yang sama dua kali berturut-turut melainkan dipusingan akhir ia boleh bermain dengan warna yang sama tiga kali berturut-turut. 5.5. 5.2 Penyamaan bilangan warna bagi seseorang pemain hendaklah diambil kira kecuali pada pusingan terakhir sekali 5.Warna pusingan seterusnya 5.9 Pasangan pemain pelampung hendaklah diselesaikan sebelum pemasangan pemain ‘bye’ dan pemain-pemain dalam kumpulan mata permainan berkenaan dilakukan.2 Pemain ’bye’ diberikan satu mata permainan dan dianggap tidak mempunyai warna.4. sekolah pengelola dibenarkan menambah seorang pemain untuk mengelakkan adanya ‘bye’. penentuannya ialah pemain pada senarai terkebawah akan mendapat ‘bye’ 5.5. Pemain ini digelar pemain pelampung.1 Seorang pemain tidak boleh dipasangakan dengan pemain yang sama untuk lebih sekali.4.5 Pemasangan dimulakan dari kumpulan mata permainan yang tertinggi dahulu dan diikuti dengan kumpulan permainan yang kedua tertinggi dan seterusnya. 5.4.4. .6.2 di atas. 5. 5.8 Pelampung menurun hendaklah dipasangkan dengan pemain yang mempunyai ranking tertinggi dalam kumpulan mata permainan paling dekat dengannya.6. 5. 5.6 Sekiranya bilangan pemain dalam satu kumpulan itu ganjil atau tidak boleh langsung dipasangkan antara pemain pemain sekumpulannya. 5.4.4.Pemasangan pusingan seterusnya adalah seperti turutan berikut: 5.6. 5. 5. 5.7 - Pemasangan dan keputusan permainan sebagaimana di nyatakan di atas boleh dilakukan dengan menggunakan komputer perisian SwissPerfect untuk mendapatkan keputusan yang tepat.

Menjumlah semua mata lawan 7.Pemain yang lebih banyak bermain buah hitam 6.1 mata permainan Seri .3– Jika jam catur masih tidak mencukupi.Menjumlah semua mata lawan yang dimenangi 7.Solkoff .4 . pengiraan nilai buah catur perlu dilakukan. Pemain yang bendera jamnya jatuh dahulu dikira kalah dengan syarat bahawa lawannya masih mempunyai sekurang-kurangnya satu bidak yang mempunyai peluang menjadi buah catur kuasa besar atau satu buah catur kuasa besar yang boleh ‘checkmate’.1.Jam catur hendaklah digunakan sepenuhnya. MASA PERMAINAN 6.1.4.Sonneborn Berger . 6.3 .Menjumlah mata kesemua pusingan 7.1 . maka perlawanan itu akan dikira seri. permainan yang berlanjutan perlulah disediakan jam catur untuk tempoh 10/15 minit terakhir.Penentuan kedudukan bagi pemain-pemain yang memperolehi mata permainan yang sama banyak adalah dengan urutan pemisahan seri seperti berikut: 7.Pemain yang lebih banyak bermain melampong ke atas 6.½ mata permainan Kalah .0 mata permainan 6.Median Solkoff .1 . [catatan: tidak boleh ‘checkmate’ – Raja + Kuda atau Raja + Bishop ] 6.3 .2 . Jika jam catur tidak mencukupi.4. Jika syarat ini tidak dipatuhi.4. Bidak = 1mata Kuda/menteri = 3 mata Kota = 5 mata dan Permaisuri = 9 mata Pemain yang mempunyai nilai mata terbanyak dikira pemenang.1 . 7.Undian .menjumlah semua mata lawan kecuali mata yang tertinggi dan terendah 6. Permainan akan ditamatkan oleh ‘checkmate’ / ‘Stale-mate’ / tuntutan pemain yang mengulangi 3 pergerakan yang sama atau salah satu bendera jam pemain itu jatuh.4.Pemain yang pernah mengalahkan saingannya 6. CARA MENENTUKAN KEPUTUSAN 7.6.1.3 .2 .Masa permainan untuk semua pemain LP18 dan LP15 adalah 25 minit hingga tamat[50 minit] dan pemain LP12 juga 25 hingga tamat [50 minit ].1.1 .2 -Pemenang adalah pemain yang memperolehi jumlah mata permainan yang terbanyak 6.Pemberian mata adalah berdasarkan Mata Permainan (Game Point) iaitu mata yang diperuntukan kepada sesaorang pemain atas pelawanannya di atas satu papan pada setiap pusingan. Menang .Progresif .2 .4– Jika masih berlaku kedudukan seri juga – kaedah berikut akan digunakan untuk mencari pemenangnya 6.4 .

1– Semua pemain LP15 dan LP18 perlu membuat catatan perjalanan dalam perlawanan pada setiap pusingan.2 .1 . 7. 11.5 . . Pemain bagaimanapun masih boleh meneruskan permainan pada pusingan yang berikutnya.3 . 8. CATATAN 8. ALATAN 8.Penyerahan semua alatan kepada pengelola pertandingan hendaklah dibuat sebelum pertandingan bermula. 11.Pemain yang tidak hadir dalam masa 15/30 minit yang pertama pada setiap pusingan akan secara otomatik dikira kalah dalam perlawanan pusingan itu. sila angkat tangan dan maklumkan kepada pengadil 11. ATURCARA PERTANDINGAN 11.Setiap pemain mestilah mempunyai nombor peribadi. 10.4 . 10. 10.Semak nombor meja dan warna buah catur sebelum masuk ke dewan pertandingan. KELEWATAN 10.1 .2 .2.3 .3 – Pemain LP12 adalah digalakan untuk melatih diri membuat catatan perjalanan. pemenang hendaklah membawa jam catur dan melapor kepada pencatat 11. Sekiranya kedua-dua pemain tidak menghadirkan diri dalam masa tersebut. PAKAIAN 10. 9.8.Jika pada pusingan berikutnya. 10.2 – Pemain yang tidak membuat catatan. Pemasangan disediakan mengunakan program SwissPerfect. buah catur dan papan catur sebanyak separuh daripada jumlah pemain yang menyertai pertandingan. 11. sila rujuk senarai peserta.Setiap sekolah dikehandaki membawa set catur iaitu jam catur.Pemain hendaklah memakai pakaian seragam sekolah atau pakaian seragam pasukan.6 . 11. kedua-dua pemain adalah dikira kalah. 12. 7.2 -Rujuk pemasangan pada setiap pusingan dipapan kenyataan.1 . pemain tersebut masih gagal menghadirkan diri maka pemain tersebut akan dikeluarkan daripada senarai pemain dan tidak akan dibenarkan untuk meneruskan pertandingan.Pemain yang telah dikeluarkan daripada pertandingan tidak lagi dibenarkan untuk meneruskan permainan dipusingan berikutnya.Jika pertandingan telah tamat dan keputusan dipersetujui oleh lawan. dan sebolehnya 1 hari sebelum hari pertandingan.1 .Jika timbul masalah atau ganguan semasa bertanding.Pakaian hendaklah kemas.Sila angkat tangan jika nombor peribadi anda dipanggil oleh arbiter. masanya akan dikurangkan sebanyak 15 minit. jika T-Shirt hendaklah jenis berkolar berkasut dan stoking.

12.sementara pemain yang kalah hendaklah menyusun atur semula buah-buah catur sebelum meninggalkan dewan pertandingan. 13. 12.00 sebelum ianya dapat dipertimbangkan. Keputusan Lembaga Rayuan adalah muktamad.3 orang wakil terdiri dari pengurus pasokan yang mengambil bahagian selain daripada yang membuat bantahan.5 Pemain dilarang menggunakan sebarang nota catur atau bahan-bahan bacaan selain daripada apa yang dikeluarkan oleh pegawai pertandingan. TATATERTIB PEMAIN 13.Pengerusi pertandingan atau wakilnya .10 Sentuhan pada sesuatu buah catur menunjukkan buah itu mesti digerakkan [Touch-Move]. 13. Mereka ini akan dipilih oleh pengerusi pertandingan. .Ketua Arbiter .Setiausaha pertandingan .3 Pemain tidak dibenarkan meninggalkan tempat pertandingan tanpa izin arbiter semasa bertandingan sedang berlangsung.7 . Wang tersebut tidak akan dikembalikan jika didapati bantahan tersebut tidak berasas dan ditolak.7 Menganalisa permainan atau kedudukan buah catur adalah tidak dibenarkan ditempat permainan semasa pertandingan dijalankan. 11. 12.6 Pemain dilarang mendapatkan nasihat atau pendapat dari peserta lain atau orang ketiga samaada secara langsung atau tidak langsung. 12.Kedua-dua pemain hendaklah keluar dewan dan bersedia untuk pusingan yang berikutnya.Setiap bantahan hendaklah disertakan dengan bayaran sebanyak RM50. BANTAHAN 13.1 Senyap semasa pertandingan dijalankan 12. melainkan jika didapati kedudukan perjalanan yang salah. 13. 12. 12.Sesuatu bantahan selepas tamat permainan sesuatu pusingan hendaklah dibuat secara bertulis serta ditandatangani oleh pengurus dan hendaklah diserahkan kepada ketua arbiter atau pengerusi pertandingan selepas tamat sesuatu pusingan permainan dan sebelum bermula pusingan berikutnya. 15.9 Gerakan buah yang telah dibuat tidak boleh ditarik balik kepada kedudukan asal letaknya buah itu.2 .4 Sesaorang pemain tidak boleh menganggu atau menyebabkan sebarang ganguan kepada lawannya di dalam apa pun yang boleh merosakan permainannya.8 Pemain adalah tidak dibenarkan menyentuh atau memain-mainkan buah catur sebelum gerakan buah hendak dimulakan.2 – Jadual pertandingan akan disusun oleh Pengerusi Pengelola dan Ketua Arbiter. 12. Bayaran tersebut akan dikembalikan jika sekiranya bantahan tersebut dibenarkan.1 – Setiap sekolah atau zon perlu menyediakan seorang arbiter 15. PERKARA-PERKARA LAIN 15. JURI RAYUAN Ahli Juri Rayuan adalah terdiri daripada . 14.2 Berada dimeja pertandingan tepat pada waktu yang ditetapkan 12.1 .

PERKARA YANG TIDAK DINYATAKAN Sila rujuk Peraturan Am (27) MSS Johor en/ptc-mssmjb mssmjb /de .3 – serta Ketua Arbiter akan menentukan jumlah pusingan yang akan dilaksanakan menyusun pemasangan-pemasangan tersebut 16.15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful