::SISTEM PENGANGKUTAN TUMBUHAN

::

• Air meliputi 95% daripada berat bersih suatu tumbuhan • Air adalah medium yang mengangkut bahan dalam tumbuhan • Air sangat penting untuk mengekalkan kesegahan sel tumbuhan .

• Maka.Tumbuhan Normal • Air yang memasuki sel tumbuhan akan mengenakan tekanan terhadap dinding sel. sel itu menjadi segah dan membekalkan kekuatan untuk menyokong tumbuhan .

Tumbuhan Layu • Jika suatu tumbuhan kehilangan banyak air berbanding air yang diserap. maka sel tumbuhan tersebut akan hilang kesegahan dan menjadi lembut • Sel yang lembut tidak mampu menyokong tumbuhan maka tumbuhan akan layu .

Transpirasi • Transpirasi adalah proses tumbuhan hilang air melalui proses sejatan • Transpirasi berlaku melalui stoma pada daun Sel Epidermis Stoma Sel Pengawal .

…Transpirasi • Fungsi-gungsi stoma:i) membenarkan wap air meresap semasa transpirasi ii) membenarkan pertukaran gas semasa fotosintesis dan respirasi • Saiz stoma dikawal oleh sel-sel pengawal yang berbentuk ginjal Sel Epidermis Stoma Sel Pengawal .

• Pada waktu siang. stoma terbuka untuk membolehkan pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen berlaku • Ini membolehkan proses fotosintesis berlaku • Pembukaan stoma menyebabkan kehilangan air semasa proses transpirasi • Suatu tumbuhan boleh menutup stoma pada hari panas untuk mengurangkan kehilangan air melalui proses transpirasi .

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kadar Transpirasi (1) Suhu – lebih tinggi suhu. maka lebih tinggi kadar transpirasi . maka lebih tinggi kadar transpirasi (2) Kelembapan udara – lebih tinggi tahap kelembapan. maka lebih rendah kadar transpirasi (3) Keamatan cahaya – kehadiran cahaya menambahkan ladar transpirasi (4) Angin – lebih kuat pergerakan angin.

Peranan Transpirasi (i) Proses pengangkutan air dan mineral (ii) Sejatan air daripada daun membantu menyejukkan tumbuhan .

Xilem dan Floem .

XILEM: • Mengangkut air dan garam mineral daripada tanah naik ke daun. • Memberi sokongan kepada tumbuhan • Mengandungi banyak saluran yang mengangkut air .

FLOEM: • Mengangkut makanan (Seperti glukosa) daripada daun ke seluruh bahagian tumbuhan .

KAMBIUM: • Menghasilkan sel-sel xilem dan floem yang baru. .