Sistem Pengangkutan Tumbuhan

::SISTEM PENGANGKUTAN TUMBUHAN

::

• Air meliputi 95% daripada berat bersih suatu tumbuhan • Air adalah medium yang mengangkut bahan dalam tumbuhan • Air sangat penting untuk mengekalkan kesegahan sel tumbuhan .

sel itu menjadi segah dan membekalkan kekuatan untuk menyokong tumbuhan .Tumbuhan Normal • Air yang memasuki sel tumbuhan akan mengenakan tekanan terhadap dinding sel. • Maka.

maka sel tumbuhan tersebut akan hilang kesegahan dan menjadi lembut • Sel yang lembut tidak mampu menyokong tumbuhan maka tumbuhan akan layu .Tumbuhan Layu • Jika suatu tumbuhan kehilangan banyak air berbanding air yang diserap.

Transpirasi • Transpirasi adalah proses tumbuhan hilang air melalui proses sejatan • Transpirasi berlaku melalui stoma pada daun Sel Epidermis Stoma Sel Pengawal .

…Transpirasi • Fungsi-gungsi stoma:i) membenarkan wap air meresap semasa transpirasi ii) membenarkan pertukaran gas semasa fotosintesis dan respirasi • Saiz stoma dikawal oleh sel-sel pengawal yang berbentuk ginjal Sel Epidermis Stoma Sel Pengawal .

stoma terbuka untuk membolehkan pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen berlaku • Ini membolehkan proses fotosintesis berlaku • Pembukaan stoma menyebabkan kehilangan air semasa proses transpirasi • Suatu tumbuhan boleh menutup stoma pada hari panas untuk mengurangkan kehilangan air melalui proses transpirasi .• Pada waktu siang.

maka lebih tinggi kadar transpirasi .Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kadar Transpirasi (1) Suhu – lebih tinggi suhu. maka lebih rendah kadar transpirasi (3) Keamatan cahaya – kehadiran cahaya menambahkan ladar transpirasi (4) Angin – lebih kuat pergerakan angin. maka lebih tinggi kadar transpirasi (2) Kelembapan udara – lebih tinggi tahap kelembapan.

Peranan Transpirasi (i) Proses pengangkutan air dan mineral (ii) Sejatan air daripada daun membantu menyejukkan tumbuhan .

Xilem dan Floem .

• Memberi sokongan kepada tumbuhan • Mengandungi banyak saluran yang mengangkut air .XILEM: • Mengangkut air dan garam mineral daripada tanah naik ke daun.

FLOEM: • Mengangkut makanan (Seperti glukosa) daripada daun ke seluruh bahagian tumbuhan .

KAMBIUM: • Menghasilkan sel-sel xilem dan floem yang baru. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful