PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088

)
PEMULIHAN - KEMAHIRAN 30,31 DAN 32
NAMA :_______________________________

TARIKH : __________________________

nyonya

syak

nganga

khemah

syiling

nyamuk

khabar

syor

syurga

bunga

nyanyi

singa

nyaman

sunyi

nyiru

Khamis

wangi

syarat

pengorek

punya

Kelompokkan perkataan berdasarkan ‘ny’, ‘ng’, ‘kh’ dan ‘sy’.

‘ ny ’

‘ ng ’

‘ kh ’

‘ sy ’

nyamuk

nganga

khemah

syiling

Mohd Salimi Baharudin

* bantuan guru jika perlu

PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088)
PEMULIHAN - KEMAHIRAN 30,31 DAN 32
NAMA :_______________________________

TARIKH : __________________________

Kemahiran perkataan – perkataan yang mengandungi huruf
diagraf – nga
1.

2.

singa

3.

bunga

telinga

Warnakan garisan perkataan ‘nga’ sahaja

nga
ngg
nag
nga

gaa
gag
nga
nng

nga
agn
nga
naa

nag
nga
agn
nga

nga

nga

nga

Tulis semula

nga
Mohd Salimi Baharudin

* bantuan guru jika perlu

PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088)
PEMULIHAN - KEMAHIRAN 30,31 DAN 32
NAMA :_______________________________

TARIKH : __________________________

Kemahiran perkataan – perkataan yang mengandungi huruf
diagraf – nya
1.

2.

nyamuk

nyanyi

Warnakan garisan perkataan ‘nya’ sahaja

nya
nyg
nay
nya

yaa
yag
nya
nng

nya
ayn
nga
naa

nay
nya
agn
nya

nya

nya

nya

Tulis semula

nya
Mohd Salimi Baharudin

* bantuan guru jika perlu

teli____ 5.KEMAHIRAN 30. bu____ ____nyi Cuba baca. si____ ____muk 2.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Tulis perkataan yang sesuai. 3. 1.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . 2. nga nya nya nga nga nya nya nya nga nga nya nga nga nya nya nga nga nya Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu .

31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Sila baca perkataan yang diberikan. pengasuh 6. dipengaruhi 7. penyapu . debunga 3. pengaruh . 1. punya . nyanyi . mengapakah 5.KEMAHIRAN 30. kepunyaan 5. Singapura 4. ternganga 2. penyakit . menyapu 3. bunga . berpenyakit Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . pengarah .PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . nganga . 1. mengasuh . nyamuk 2. mengapa . singa . penyanyi 4. mengarahkan Sila baca perkataan yang diberikan. mempengaruhi .

syarat isyarat syarikat masyarakat Cuba baca.KEMAHIRAN 30. khamis khabar suratkhabar khatam khasiat khalifah khazanah Cuba eja dan sebut.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Cuba eja dan sebut. nga nya kha sya nga nya nga nga kha kha nya nya sya sya nya nga kha sya Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu .PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .

_______ mis (nga.sya) 6.sya) 4.kha. bu _______ (nga.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .sya) 8.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Sambungkan titik dan cantumkan perkataan yang diberi. 1.nya.kha. surat ________ bar (nga. me _______ pa (nga. pe _______rah (nga.kha.kha.kha.kha.nya.sya) 7.nya.nya. berta _______ (nga.nya. ng ny kh sy a ng_ ng_ ny_ ny_ kh_ kh_ sy_ sy_ Isikan tempat kosong dengan diagraf yang sesuai. mas ________ rakat (nga.KEMAHIRAN 30.kha.sya) Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu .nya.sya) 3.nya.sya) 5.

31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Cuba sebut dan tulis perkataan yang diberi . 1. ng ny sy kh a e i o u nga nya sya kha nge nye sye khe ngi nyi syi khi ngo nyo syo kho ngu nyu syu khu Eja.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . 2. penyu 3. khemah pelangi Eja dan sebut. sebut dan tulis nga ngi ngu nge ngo nya nyi nyu nye nyo Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu .KEMAHIRAN 30.

ngi nyi khi syi ngi nyi khi syi ngi nyi khi syi ngi nyi Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . sebut dan tulis sya syi syu sye syo kha khi khu khe kho Sambungkan titik dan cantumkan perkataan yang diberi.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Eja.KEMAHIRAN 30.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . ng ny kh sy i ng_ ng_ ny_ ny_ kh_ kh_ sy_ sy_ Cuba baca.

persembunyian 6. syirik 3. syiling Cuba baca. bunyi 5.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . nga nyi kha sya ngi nya sya ngi nyi khi syi nga nya Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . kesunyian 7. dimenangi 9. sembunyi .KEMAHIRAN 30. pelangi 2.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Sila baca perkataan yang diberikan. sunyi . penyanyi 4. nyanyi . menyiram 8. 1.

mengulangi 5. ngu nyu khu syu ngu nyu syu ngu nyu khu syu ngu Sila baca perkataan yang diberikan. penyudah 2.KEMAHIRAN 30. syukur 3. mengusung 4. 1. khusus Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu .PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . penyu 6. ng ny kh sy u ng_ ng_ ny_ ny_ kh_ kh_ sy_ sy_ Cuba baca.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Sambungkan titik dan cantumkan perkataan yang diberi.

PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . menyorok 5. pengotor Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . nyonya 3.KEMAHIRAN 30.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Sambungkan titik dan cantumkan perkataan yang diberi. ngo nyo kho syo ngo nyo syo ngo nyo kho syo ngo Sila baca perkataan yang diberikan. ng ny kh sy O ng_ ng_ ny_ ny_ kh_ kh_ sy_ sy_ Cuba baca. mengopek 4. 1. mengorek 2.

khemah Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . 1. mengeja 6.KEMAHIRAN 30. menyelam 3. mengejek 2. mengemas 5. ng ny kh sy e ng_ ng_ ny_ ny_ kh_ kh_ sy_ sy_ Cuba baca. mengelak 4.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Sambungkan titik dan cantumkan perkataan yang diberi. nge nye khe sye nge nye sye nge nye khe sye nge Sila baca perkataan yang diberikan.

PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .KEMAHIRAN 30.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Sambungkan suku kata menjadi perkataan Mohd Salimi Baharudin khe nga = si mah =khemah nya nyu = pe nga = bu muk = * bantuan guru jika perlu .

KEMAHIRAN 30.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Isikan tempat kosong n b p a u Mohd Salimi Baharudin k i h * bantuan guru jika perlu .

PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .KEMAHIRAN 30.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Susun semula huruf menjadi perkataan bermakna Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu .

Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu .PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Isikan perkataan yang sesuai.KEMAHIRAN 30.

nyo . nye . pe __________rah (nga. me _________ ja ( nga . __________ rik ( ngu . khi . sye ) 14.sya) Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . syi ) 10.KEMAHIRAN 30.kha.kha. syi ) 3. me _________ rek ( ngo .sya) 5. nyi .sya) 2. syi ) 11. syo ) 6.nya. mas __________ rakat (nga.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Isikan tempat kosong dengan diagraf yang sesuai. nyo . syi . ngi .kha. nge . syo ) 9. nye .sya) 13.sya) 8. __________ mah ( nge .kha.nya. nge . me _________ rok ( ngo .kha.nya.nya. khe ) 4. bu __________ (nga. _________ ling ( ngi . nyu . berta __________ (nga. me __________ pa (nga. kho . __________ mis (nga.kha.sya) 12. syi ) 7.nya.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . nyi . me __________ lak ( ngo . ngi .nya. kesu ______ an ( ngu . nyi . 1. ngi .

syi ) 11. sye ) 6. pe ______ nyi ( nga . syi ) 9. ngi .KEMAHIRAN 30. nyi . bu ______ ( ngu .sya) 2. sye ) Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . ngi . ngi . nye . me ______ mas ( nge . ngi . nyi .PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . nyi . ngo . pela ______ ( ngu . surat ________ bar (nga. nyi . nyi . syi ) 7.kha. nge . ngi . me ______ lam ( nyi . nyi . pe ______ tor ( nga . ngo ) 3. men________ram ( ngu . syi ) 10. nya . nyi .nya. khe . syo ) 4. dimena ______ ( ngu . nge .31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Isikan tempat kosong dengan diagraf yang sesuai 1. me ______ pek ( ngu . syi ) 5. nye . persembu_______an ( ngu . syi ) 8. ngi .

________________________________ ________________________________ 4. ________________________________ ________________________________ 3.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Bina ayat berdasarkan gambar 1.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . ________________________________ ________________________________ 2. ________________________________ ________________________________ Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu .KEMAHIRAN 30.

________________________________ _ mengemas ________________________________ ________________________________ ________________________________ _ Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . mengejar ________________________________ ________________________________ 2. ________________________________ _ menyanyi ________________________________ ________________________________ 3.KEMAHIRAN 30.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Bina ayat berdasarkan gambar yang diberi 1. ________________________________ _ menyiram ________________________________ ________________________________ 4.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .

mengeja _________________________________________ . menyapu _________________________________________ . mengajar _________________________________________ . 6.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . menyelam _________________________________________ . 2. 5. mengajak _________________________________________ .31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Bina ayat berdasarkan perkataan yang diberi. 1. Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu .KEMAHIRAN 30. mengelak _________________________________________ . 3. 4.

KEMAHIRAN 30.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . menangis 6. 3. bangau 4. lengan dengar u Eja dan sebut. 2. pingat tangan 5. nga ngi u t n r s ngau ngat ngan ngar ngis h Salimi ngah Mohd Baharudin h ngah ngah * bantuanh guru jika perlu .31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Kemahiran perkataan – perkataan yang mengandungi huruf diagraf – nga 1.

31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Eja dan sebut.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .KEMAHIRAN 30. ng ng ng Mohd Salimi Baharudin h k l a nga ngah ngak ngal e nge ngeh ngek ngel i ngi ngih ngik ngil o ngo ngoh ngok ngol u ngu nguh nguk ngul m n p a nga ngam ngan ngap e nge ngem ngen ngep i ngi ngim ngin ngip o ngo ngom ngon ngop u ngu ngum ngun Ngup r s T a nga ngar ngas Ngat e nge nger nges Nget i ngi ngir ngis Ngit o ngo ngor ngos Ngot u ngu ngur ngus Ngut * bantuan guru jika perlu .

eja dan sebut. sengih 3. tengok 2. nga r h u n t ngar ngah ngau ngan ngat dengar ngah tengah bangau lengan ngah sangat kangar lengah langau tangan pingat sengau jangan ingat dengan langat h h ngah h sengit 5. merengek 6. 1. mengimpal 4.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . mengumpul 8. angin Mohd Salimi Baharudin ngah hangat Eja dan baca perkataan yang diberikan. rangup 7.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Tulis.KEMAHIRAN 30. h * bantuan guru jika perlu .

mele _________ ( ngas. ngir ) 14. ngup ) 7. ngem ) ( ngar . ngar. me _________ bil ( ngun . ngim .31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Isikan tempat kosong dengan perkataan diagraf yang sesuai. ngah ) Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . ngat . ngek ) 11.KEMAHIRAN 30. le _________ ( ngih . ngum . ngan ) 13. ngam ) 4. ngam . ngan ) 3. ra _________ ( ngut . me _________ pal 8. ngam . ngum . ngin ) 5. de _________ ( ngur. le _________ ( ngun . ngam ) 6. ngah ) 9. te _________ ( nguk. nguh . ngih . 1. me _________ pul ( ngem . te _________ ( ngah . ngan ) 12. ha _________ ( ngat. ngeh. ja _________ ( ngun . ba _________ ( ngut . ngau . a _________ ( ngun . nguh ) 10. ngit. ngut ) 2.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . ngok . nget.

KEMAHIRAN 30. eja dan sebut.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Tulis. ny ny ny Mohd Salimi Baharudin h k l a nya nyah nyak nyal e nye nyeh nyek nyel i nyi nyih nyik nyil o nyo nyoh nyok nyol u nyu nyuh nyuk nyul m n p a nya nyam nyan nyap e nye nyem nyen nyep i nyi nyim nyin nyip o nyo nyom nyon ngop u nyu nyum nyun nyup r s t a nya nyar nyas nyat e nye nyer nyes nyet i nyi nyir nyis nyit o nyo nyor nyos nyot u nyu nyur nyus nyut * bantuan guru jika perlu .

eja dan sebut. 1. hanyut 6.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Tulis. hanyir 7. monyet 10.KEMAHIRAN 30. nyanyuk 9. menyimpan Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . menyampaikan 4. banyak 2. nya h nyah kunyah p nyap senyap lenyap m nyam penyampai menyampah l nyal kenyal Eja dan baca perkataan yang diberikan. mengunyah 5. kebanyakkan 3.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . kunyit 8.

nyam. nyap. nyam. pe _________ pai (nyik. le __________ 5. ku __________ (nyak. nyak) 14. ha ___________ 6. nyuk. nyak) 3. nyap. 1.KEMAHIRAN 30. mo __________ (nyik. nyek. nyim) 9. nyik) 10. nyit) 7. mengu __________ 4.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Isikan tempat kosong dengan perkataan diagraf yang sesuai. ba _________ (nyik. me __________ pul (nyim. mele __________ kan (nyik. nyin) 12. nyam. keba __________ kan (nyik. nyah. me __________ pan (nyim. nyir.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . nyak) 8. nyak) 2. nyam. nyut) (nyik. nyam) 13. ha __________ (nyik. me __________ pah Mohd Salimi Baharudin (nyim. nya __________ (nyik. nyet) 11. nyuk. nyam. nyam. nyam. nyak) (nyim. nyam) (nyip. nyap) * bantuan guru jika perlu .

____________rahan itu sungguh hebat. Ali sedang me__________bil sesuatu di dalam poket__________ . Pak Syuib me_________pan wang_______ di dalam dompet. 5. 1.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Isikan tempat kosong yang diberikan dengan bantuan guru jika perlu. Sambil me___________lam minum air. Sungguh ra___________ keropok ini.KEMAHIRAN 30.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . 6. 2. Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . 7. Tolong se___________. Pak Ngah suka me__________pul setem. 4. kata Syarifah. 3. Mutu i_________ me__________tai pertandi__________ itu. 8.

tangan _________________________________________ . Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . 1. 5.KEMAHIRAN 30. bangau _________________________________________ . 2. 4. kunyit _________________________________________ .31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Bina ayat berdasarkan perkatan diberi. 6. pingat _________________________________________ . 3. monyet _________________________________________ .PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . bangun _________________________________________ .

________________________________ _ mengunyah ________________________________ ________________________________ 4. menyampaikan ________________________________ ________________________________ 2.KEMAHIRAN 30.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Bina ayat berdasarkan gambar.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . ________________________________ _ mengumpul ________________________________ ________________________________ 3. ________________________________ _ menyambut ________________________________ ________________________________ ________________________________ _ Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . 1.

6. Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . 1. tengah _________________________________________ . memungut _________________________________________ . mengunyah _________________________________________ .31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Bina ayat berdasarkan perkatan diberi. menyimpan _________________________________________ . 3. 2. jangan _________________________________________ . mengambil _________________________________________ . 4. 5.KEMAHIRAN 30.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .

8. 2. 5. 10. 6 7.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . 9. 4. Markah : Mohd Salimi Baharudin / 10 * bantuan guru jika perlu . 3.KEMAHIRAN 30.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Ejaan (1 ) 1.

KEMAHIRAN 30. 2. Markah : Mohd Salimi Baharudin / 10 * bantuan guru jika perlu . 9. 5. 10. 4. 6 7.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Ejaan ( 2 ) 1. 3. 8.

2. Penyu ialah haiwan laut. Ini penyu.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . Penyu boleh dilihat di pantai negeri Terengganu. Ini singa laut. Singa laut pandai berenang.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Bacaan Tahap ( 1 ) 1. Penyu bertelur di persisiran pantai.KEMAHIRAN 30. Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . Singa laut suka makan ikan. Singa laut ialah haiwan kutub.

2. Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu .31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Bacaan Tahap ( 2 ) 1. Kunyit dikisar menggunakan mesin pengisar sehingga menjadi serbuk. Kunyit berwarna kuning. Ini Syakira Syakira sedang menangis. Dia menangis kerana tangannya dicakar oleh kucing peliharaannya. Kunyit digunakan sebagai rempah dalam masakan. Ini kunyit.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .KEMAHIRAN 30.

31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Bacaan Tahap ( 3 ) 1. Hisyam baru sahaja membeli sebuah televisyen LCD. Televisyennya nipis dan cangggih. khas khat syok khusyuk Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . Hari ini hari khamis. Para jemaah khusyuk mendengar khutbah Ustaz Khalil. 2.KEMAHIRAN 30. Hisyam menonton pertandingan syarahan di televisyen selepas pulang dari tuisyen. Hari khamis Ustaz Khalil memberi khutbah di madrasah. Tambahan perkataan jika perlu.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful