PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088

)
PEMULIHAN - KEMAHIRAN 30,31 DAN 32
NAMA :_______________________________

TARIKH : __________________________

nyonya

syak

nganga

khemah

syiling

nyamuk

khabar

syor

syurga

bunga

nyanyi

singa

nyaman

sunyi

nyiru

Khamis

wangi

syarat

pengorek

punya

Kelompokkan perkataan berdasarkan ‘ny’, ‘ng’, ‘kh’ dan ‘sy’.

‘ ny ’

‘ ng ’

‘ kh ’

‘ sy ’

nyamuk

nganga

khemah

syiling

Mohd Salimi Baharudin

* bantuan guru jika perlu

PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088)
PEMULIHAN - KEMAHIRAN 30,31 DAN 32
NAMA :_______________________________

TARIKH : __________________________

Kemahiran perkataan – perkataan yang mengandungi huruf
diagraf – nga
1.

2.

singa

3.

bunga

telinga

Warnakan garisan perkataan ‘nga’ sahaja

nga
ngg
nag
nga

gaa
gag
nga
nng

nga
agn
nga
naa

nag
nga
agn
nga

nga

nga

nga

Tulis semula

nga
Mohd Salimi Baharudin

* bantuan guru jika perlu

PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088)
PEMULIHAN - KEMAHIRAN 30,31 DAN 32
NAMA :_______________________________

TARIKH : __________________________

Kemahiran perkataan – perkataan yang mengandungi huruf
diagraf – nya
1.

2.

nyamuk

nyanyi

Warnakan garisan perkataan ‘nya’ sahaja

nya
nyg
nay
nya

yaa
yag
nya
nng

nya
ayn
nga
naa

nay
nya
agn
nya

nya

nya

nya

Tulis semula

nya
Mohd Salimi Baharudin

* bantuan guru jika perlu

KEMAHIRAN 30. bu____ ____nyi Cuba baca. 3.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Tulis perkataan yang sesuai. teli____ 5.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . si____ ____muk 2. nga nya nya nga nga nya nya nya nga nga nya nga nga nya nya nga nga nya Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . 1. 2.

mengapa . 1.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Sila baca perkataan yang diberikan. penyakit . nyanyi . pengarah . punya . mengapakah 5. berpenyakit Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . dipengaruhi 7. mengasuh . pengaruh .PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . mengarahkan Sila baca perkataan yang diberikan. singa . pengasuh 6. Singapura 4. bunga . penyapu . nyamuk 2. ternganga 2. kepunyaan 5. debunga 3. penyanyi 4.KEMAHIRAN 30. nganga . 1. mempengaruhi . menyapu 3.

khamis khabar suratkhabar khatam khasiat khalifah khazanah Cuba eja dan sebut.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Cuba eja dan sebut.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . nga nya kha sya nga nya nga nga kha kha nya nya sya sya nya nga kha sya Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu .KEMAHIRAN 30. syarat isyarat syarikat masyarakat Cuba baca.

sya) 8.nya. pe _______rah (nga. mas ________ rakat (nga.kha.sya) Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu .nya. 1. berta _______ (nga. _______ mis (nga.sya) 7. bu _______ (nga. me _______ pa (nga.sya) 5.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Sambungkan titik dan cantumkan perkataan yang diberi.kha.nya.sya) 4.kha. surat ________ bar (nga.nya.kha.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .KEMAHIRAN 30.kha.kha.nya. ng ny kh sy a ng_ ng_ ny_ ny_ kh_ kh_ sy_ sy_ Isikan tempat kosong dengan diagraf yang sesuai.nya.sya) 3.sya) 6.nya.kha.

PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .KEMAHIRAN 30. penyu 3. sebut dan tulis nga ngi ngu nge ngo nya nyi nyu nye nyo Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu .31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Cuba sebut dan tulis perkataan yang diberi . khemah pelangi Eja dan sebut. ng ny sy kh a e i o u nga nya sya kha nge nye sye khe ngi nyi syi khi ngo nyo syo kho ngu nyu syu khu Eja. 2. 1.

KEMAHIRAN 30. ngi nyi khi syi ngi nyi khi syi ngi nyi khi syi ngi nyi Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . sebut dan tulis sya syi syu sye syo kha khi khu khe kho Sambungkan titik dan cantumkan perkataan yang diberi. ng ny kh sy i ng_ ng_ ny_ ny_ kh_ kh_ sy_ sy_ Cuba baca.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Eja.

pelangi 2. bunyi 5. nga nyi kha sya ngi nya sya ngi nyi khi syi nga nya Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . menyiram 8. persembunyian 6. dimenangi 9.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .KEMAHIRAN 30. syiling Cuba baca. 1. syirik 3. sembunyi . sunyi . nyanyi . kesunyian 7.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Sila baca perkataan yang diberikan. penyanyi 4.

penyudah 2. ngu nyu khu syu ngu nyu syu ngu nyu khu syu ngu Sila baca perkataan yang diberikan. mengusung 4.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Sambungkan titik dan cantumkan perkataan yang diberi. ng ny kh sy u ng_ ng_ ny_ ny_ kh_ kh_ sy_ sy_ Cuba baca. mengulangi 5. syukur 3. penyu 6. khusus Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . 1.KEMAHIRAN 30.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .

ngo nyo kho syo ngo nyo syo ngo nyo kho syo ngo Sila baca perkataan yang diberikan. 1.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .KEMAHIRAN 30. pengotor Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . ng ny kh sy O ng_ ng_ ny_ ny_ kh_ kh_ sy_ sy_ Cuba baca. nyonya 3.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Sambungkan titik dan cantumkan perkataan yang diberi. mengorek 2. menyorok 5. mengopek 4.

mengemas 5. khemah Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . menyelam 3. mengejek 2.KEMAHIRAN 30.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Sambungkan titik dan cantumkan perkataan yang diberi. mengeja 6. nge nye khe sye nge nye sye nge nye khe sye nge Sila baca perkataan yang diberikan. 1. ng ny kh sy e ng_ ng_ ny_ ny_ kh_ kh_ sy_ sy_ Cuba baca. mengelak 4.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .

PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .KEMAHIRAN 30.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Sambungkan suku kata menjadi perkataan Mohd Salimi Baharudin khe nga = si mah =khemah nya nyu = pe nga = bu muk = * bantuan guru jika perlu .

PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Isikan tempat kosong n b p a u Mohd Salimi Baharudin k i h * bantuan guru jika perlu .KEMAHIRAN 30.

KEMAHIRAN 30.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Susun semula huruf menjadi perkataan bermakna Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu .PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .

PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu .31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Isikan perkataan yang sesuai.KEMAHIRAN 30.

me _________ rok ( ngo . khe ) 4.nya. nye . nye . me _________ rek ( ngo .kha. syi ) 7. syi ) 10. nyi . me __________ pa (nga. kho . syi ) 3.sya) 5. ngi .kha.kha.sya) Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . mas __________ rakat (nga. syo ) 6. 1. khi . nyi . __________ mah ( nge . sye ) 14.kha. nyi .sya) 12.kha. me _________ ja ( nga . berta __________ (nga. syi ) 11. nge . syo ) 9.sya) 8. nge .31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Isikan tempat kosong dengan diagraf yang sesuai. __________ mis (nga.kha. nyu . pe __________rah (nga.sya) 13.nya. ngi .nya. kesu ______ an ( ngu . _________ ling ( ngi .nya. ngi .nya.sya) 2. nyo .nya. nyo .KEMAHIRAN 30. me __________ lak ( ngo . syi .PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . bu __________ (nga. __________ rik ( ngu .

ngi . persembu_______an ( ngu . syi ) 7.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Isikan tempat kosong dengan diagraf yang sesuai 1. surat ________ bar (nga. nyi .kha. syi ) 11. pela ______ ( ngu . ngi . men________ram ( ngu . nyi . syi ) 10. ngo ) 3. nye . nyi . me ______ pek ( ngu . nyi . me ______ lam ( nyi . ngi . sye ) Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . syo ) 4. syi ) 9. ngi . nyi . dimena ______ ( ngu . pe ______ nyi ( nga .sya) 2. pe ______ tor ( nga . ngo . syi ) 8. ngi . khe . nge . sye ) 6.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . ngi . nyi . nya .nya. nge . me ______ mas ( nge . bu ______ ( ngu . nyi .KEMAHIRAN 30. nye . syi ) 5.

31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Bina ayat berdasarkan gambar 1.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .KEMAHIRAN 30. ________________________________ ________________________________ 3. ________________________________ ________________________________ 4. ________________________________ ________________________________ 2. ________________________________ ________________________________ Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu .

________________________________ _ menyanyi ________________________________ ________________________________ 3.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Bina ayat berdasarkan gambar yang diberi 1. mengejar ________________________________ ________________________________ 2.KEMAHIRAN 30. ________________________________ _ mengemas ________________________________ ________________________________ ________________________________ _ Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . ________________________________ _ menyiram ________________________________ ________________________________ 4.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .

menyelam _________________________________________ . 2. menyapu _________________________________________ . 5. Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . 3. mengajar _________________________________________ .KEMAHIRAN 30. 4. mengajak _________________________________________ .PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . 1. 6.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Bina ayat berdasarkan perkataan yang diberi. mengeja _________________________________________ . mengelak _________________________________________ .

menangis 6.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Kemahiran perkataan – perkataan yang mengandungi huruf diagraf – nga 1.KEMAHIRAN 30. nga ngi u t n r s ngau ngat ngan ngar ngis h Salimi ngah Mohd Baharudin h ngah ngah * bantuanh guru jika perlu . 3. lengan dengar u Eja dan sebut. pingat tangan 5. 2. bangau 4.

PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . ng ng ng Mohd Salimi Baharudin h k l a nga ngah ngak ngal e nge ngeh ngek ngel i ngi ngih ngik ngil o ngo ngoh ngok ngol u ngu nguh nguk ngul m n p a nga ngam ngan ngap e nge ngem ngen ngep i ngi ngim ngin ngip o ngo ngom ngon ngop u ngu ngum ngun Ngup r s T a nga ngar ngas Ngat e nge nger nges Nget i ngi ngir ngis Ngit o ngo ngor ngos Ngot u ngu ngur ngus Ngut * bantuan guru jika perlu .31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Eja dan sebut.KEMAHIRAN 30.

1. mengimpal 4.KEMAHIRAN 30. tengok 2. h * bantuan guru jika perlu . merengek 6.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . rangup 7.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Tulis. sengih 3. eja dan sebut. angin Mohd Salimi Baharudin ngah hangat Eja dan baca perkataan yang diberikan. mengumpul 8. nga r h u n t ngar ngah ngau ngan ngat dengar ngah tengah bangau lengan ngah sangat kangar lengah langau tangan pingat sengau jangan ingat dengan langat h h ngah h sengit 5.

KEMAHIRAN 30. nguh ) 10. ngan ) 3. ngan ) 12.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Isikan tempat kosong dengan perkataan diagraf yang sesuai. mele _________ ( ngas. me _________ pal 8. ngam ) 6. ra _________ ( ngut . de _________ ( ngur. ja _________ ( ngun . ngum . ngam . me _________ pul ( ngem . ngih . ngok . te _________ ( nguk. ngum . ngem ) ( ngar . ngam ) 4. me _________ bil ( ngun . ngat . le _________ ( ngih . ba _________ ( ngut .PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . ngeh. ngek ) 11. nget. ngam . le _________ ( ngun . a _________ ( ngun . te _________ ( ngah . ngut ) 2. 1. ngah ) Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . ngir ) 14. ngim . ngan ) 13. ngup ) 7. ngin ) 5. ha _________ ( ngat. ngit. ngah ) 9. ngau . ngar. nguh .

ny ny ny Mohd Salimi Baharudin h k l a nya nyah nyak nyal e nye nyeh nyek nyel i nyi nyih nyik nyil o nyo nyoh nyok nyol u nyu nyuh nyuk nyul m n p a nya nyam nyan nyap e nye nyem nyen nyep i nyi nyim nyin nyip o nyo nyom nyon ngop u nyu nyum nyun nyup r s t a nya nyar nyas nyat e nye nyer nyes nyet i nyi nyir nyis nyit o nyo nyor nyos nyot u nyu nyur nyus nyut * bantuan guru jika perlu .PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Tulis.KEMAHIRAN 30. eja dan sebut.

monyet 10.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . menyimpan Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . nya h nyah kunyah p nyap senyap lenyap m nyam penyampai menyampah l nyal kenyal Eja dan baca perkataan yang diberikan.KEMAHIRAN 30. nyanyuk 9. banyak 2. kebanyakkan 3. eja dan sebut. menyampaikan 4. hanyir 7. kunyit 8. hanyut 6.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Tulis. 1. mengunyah 5.

me __________ pul (nyim. nyam) 13. nyah. nyuk. ha ___________ 6. nyap. mo __________ (nyik. nyin) 12. nyam. nya __________ (nyik. nyam) (nyip.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Isikan tempat kosong dengan perkataan diagraf yang sesuai. nyir. nyim) 9. nyak) 2. nyak) (nyim. nyet) 11. keba __________ kan (nyik. me __________ pan (nyim. nyap) * bantuan guru jika perlu . ba _________ (nyik. nyam. nyak) 3. nyam. me __________ pah Mohd Salimi Baharudin (nyim. nyam.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . nyak) 8. le __________ 5.KEMAHIRAN 30. mele __________ kan (nyik. pe _________ pai (nyik. nyam. 1. nyap. nyuk. nyam. nyak) 14. ha __________ (nyik. ku __________ (nyak. nyit) 7. nyam. nyek. mengu __________ 4. nyut) (nyik. nyik) 10.

Sambil me___________lam minum air. Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu .PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . Sungguh ra___________ keropok ini. 2. 3. 5. 6. ____________rahan itu sungguh hebat. 8. kata Syarifah. 1. Mutu i_________ me__________tai pertandi__________ itu.KEMAHIRAN 30.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Isikan tempat kosong yang diberikan dengan bantuan guru jika perlu. Pak Ngah suka me__________pul setem. Ali sedang me__________bil sesuatu di dalam poket__________ . 4. Pak Syuib me_________pan wang_______ di dalam dompet. Tolong se___________. 7.

31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Bina ayat berdasarkan perkatan diberi. bangau _________________________________________ .KEMAHIRAN 30. tangan _________________________________________ . 6. 1. 5. pingat _________________________________________ . 4. bangun _________________________________________ . 2.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . 3. Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . monyet _________________________________________ . kunyit _________________________________________ .

PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . 1. ________________________________ _ mengumpul ________________________________ ________________________________ 3.KEMAHIRAN 30. ________________________________ _ mengunyah ________________________________ ________________________________ 4. menyampaikan ________________________________ ________________________________ 2. ________________________________ _ menyambut ________________________________ ________________________________ ________________________________ _ Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu .31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Bina ayat berdasarkan gambar.

6. mengunyah _________________________________________ . mengambil _________________________________________ . 3. 5. Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . tengah _________________________________________ .PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . 4.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Bina ayat berdasarkan perkatan diberi. memungut _________________________________________ . 1.KEMAHIRAN 30. menyimpan _________________________________________ . 2. jangan _________________________________________ .

6 7. 9. 3.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Ejaan (1 ) 1. 4. 2. Markah : Mohd Salimi Baharudin / 10 * bantuan guru jika perlu .KEMAHIRAN 30.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . 8. 10. 5.

10. 6 7.KEMAHIRAN 30. 3. Markah : Mohd Salimi Baharudin / 10 * bantuan guru jika perlu . 9. 4. 8.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Ejaan ( 2 ) 1. 5. 2.

Singa laut ialah haiwan kutub.KEMAHIRAN 30. Penyu bertelur di persisiran pantai.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . Ini singa laut. Singa laut suka makan ikan. Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . Singa laut pandai berenang. Penyu boleh dilihat di pantai negeri Terengganu. Penyu ialah haiwan laut. Ini penyu. 2.31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Bacaan Tahap ( 1 ) 1.

31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Bacaan Tahap ( 2 ) 1. Ini Syakira Syakira sedang menangis. Kunyit dikisar menggunakan mesin pengisar sehingga menjadi serbuk.PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN . Kunyit digunakan sebagai rempah dalam masakan. Kunyit berwarna kuning. Dia menangis kerana tangannya dicakar oleh kucing peliharaannya. Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu .KEMAHIRAN 30. 2. Ini kunyit.

PEMULIHAN SK TAMAN MOLEK (JBA 1088) PEMULIHAN .31 DAN 32 NAMA :_______________________________ TARIKH : __________________________ Bacaan Tahap ( 3 ) 1. Hisyam baru sahaja membeli sebuah televisyen LCD. khas khat syok khusyuk Mohd Salimi Baharudin * bantuan guru jika perlu . Tambahan perkataan jika perlu. Televisyennya nipis dan cangggih. Hari ini hari khamis. 2.KEMAHIRAN 30. Hari khamis Ustaz Khalil memberi khutbah di madrasah. Para jemaah khusyuk mendengar khutbah Ustaz Khalil. Hisyam menonton pertandingan syarahan di televisyen selepas pulang dari tuisyen.