SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013

Tahun 2
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
Standard Pembelajaran Penerapan Nilai / Penerapan Ilmu / Kemahiran Bernilai Tambah / Sistem Bahasa Catatan

1. 2. 3. 4. 5. 1 21-25 Jan 6. 7. 8. 9.

Melapor diri dan mendengar taklimat daripada pihak sekolah tentang organisasi sekolah,peraturan sekolah, persekitaran dan budaya sekolah. Perjumpaan dengan guru pembimbing tentang sukatan pelajaran dan rancangan semester Melengkapan borang jadual waktu Melengkapkan borang takwim praktikum Menyediakan Rancangan Semester Bahasa Malaysia Tahun 2 Menyediakan Rancangan Kokurikulum Menyediakan Rancangan Projek/Peranan lain Menyediakan RPH/BSPP untuk minggu kedua Menyediakan Portfolio Praktikum dan Folder Rancangan Pengajaran Mata Pelajaran Major dan Elektif.

10. Menulis jurnal tentang pengalaman dalam minggu pertama di sekolah.

1

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 2
2 28 Jan 01 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 4 TAJUK: Jagalah kebersihan 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama, pembersih, bertanggung-jawab Ilmu: Pendidikan Moral, Pendidikan Kesihatan KBT: KB- (Mentafsir, mensintesis, menjanakan idea, menghubungkaitkan) BCB- ( Bacaan intensif ) KP- Interpersonal, Muzik KONTEKSTUALMenghubungkaitkan Media: Buku teks, buku aktiviti, gambar, radio Sistem Bahasa: Tatabahasa: ayat tunggal, ayat majmuk

2

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 2
3 04 - 08 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 4 TAJUK: Jagalah kebersihan 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama, pembersih, bertanggung-jawab Ilmu: Pendidikan Moral, Pendidikan Kesihatan KBT: KB- (Mentafsir, Mengenal pasti, mensintesis, menjanakan idea, menghubungkaitkan) BCB- ( Bacaan intensif ) KP- Interpersonal, Muzik KONTEKSTUALMenghubungkaitkan Media: Buku teks, buku aktiviti, gambar, radio Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Kerja Tunggal Kosa Kata: Telapak tangan, cuci, gembira, ada, balik, mandi,

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

3

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 2
7 11 - 15 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 5 TAJUK: Kantin Saya Bersih EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya Pengisian Kurikulum: Nilai: Tolongmenolong, bertanggungjawab Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB(menjanakan idea, mengenal pasti, membuat urutan) BCB- ( Perbincangan ) KP- Verbal linguistik, Interpersonal, Kinestetik Media: gambar, radio 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. 10-12 Feb – Tahun Baru Cina

3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.

3.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.

4

wangi TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 1 – PATUHI PERATURAN JALAN RAYA Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 8 18 . 5 . merdu. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan 1. masam.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif Kosa Kata: Tampan.22 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 6 1.4. kelat.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4 Bertutur.

4. rajin. Peraturan Sosiobudaya.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.2 Membaca dan memahami perkataan.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 3. 3. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 4. hormatmenghormati Ilmu: Dunia Sains.1. penumpang. 3.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: pejalan kaki.3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. pemandu. Interpersonal KONTEKSTUA LMenghubungk aitkan Media: Buku teks.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. penunggang basikal. Pendidikan Kesihatan KBT: KB(Mengkonsep sikan.1. 3. Kecerdasan Pelbagai Pengisian Kurikulum: Nilai: Tolonhmenolong. penunggang.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 5. 5. frasa.3 Membina dan menulis perkataan.1. B2 DT1 E1 B2 DT1 E2 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.2. Mengenal pasti) BCB. vokal berganding . ) KP. 3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 TAJUK: Makanan Bersih dan Berkhasiat EMK: Nilai murni.2. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.2. buku tidak formal secara bertatasusila. 6 . dan ayat dengan betul 2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 5.( Bacaan intensif. diftong.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 3.Verbal linguistik.

vitamin. ulam. masam. pedas.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 aktiviti. Kata Ganti Nama Diri Kosa Kata: Mereka. manis. pedas. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif. TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 2:AMALKAN PERATURAN JALAN RAYA Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 7 .

1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1. 2.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 9 25 .4 Bertutur. 2.6.5. Mentafsir) BCB. 2.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.3 Membina dan menulis perkataan. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih 25 Feb – Cuti Peristiwa 1 1. dan ayat dengan betul. 1.2 Membaca.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 8 .2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. frasa. 3.2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2. Peraturan Sosiobudaya.01 Mac TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 7 TAJUK: Bersenam Menyihatka n Badan EMK: Nilai murni. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3. 3.2 Membaca dan memahami perkataan. 2.4.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.5. vokal berganding. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Pendidikan Kesihatan KBT: KB(Menjanakan idea. . mengamalkan gaya hidup sihat.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata. Kecerdasan Pelbagai Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormatmenghormati. Ilmu: Pendidikan Jasmani.(Bacaan intensif) KPInterpersonal KONSTRUKTI VISMEMenghubungk aitkan 1.

muzik.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. undang-undang jalan raya dan lain-lain prosedur keselamatan yang relevan di persekitaran mereka. tegap.4 Mengenal pasti peraturan jalan raya. garau. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) suku kata. gelung rotan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif Kosa Kata: Redup. digraf dan konsonan bergabung dengan betul.1. diftong. 3. bangku.3. 3. 3. radio. buku aktiviti.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KONTEKSTUA LMenghubungk aitkan Media: Buku teks. meriah.1. 5. vokal berganding . rancak.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 9 . gembira 5.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.

3 Membina dan menulis perkataan.3.2 Membina dan menulis ayat yang 10 .5. Peraturan Sosiobudaya.4 Bertutur.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. dan ayat dengan betul. 1. tolongmenolong.4.2 Membaca dan memahami perkataan.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2. 1. frasa. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 02 Mac Majlis Makan Malam Amal PIBG 04 Mac – Cuti Peristiwa 2 2.2.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 3:KENAL PASTI PERATURAN JALAN RAYA DI KAWASAN KAMU Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 10 04 – 08 Mac TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 8 TAJUK: Jiranku Mesra EMK: Nilai murni. peramah. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 1. 2. Kewarganega raan Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormatmenghormati.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.4. 2.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 3. penyayang Ilmu: Pendidikan Moral 1.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

Verbal linguistik. riadah Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.3. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. diftong. 5. 3. 3.1. buku aktiviti Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Hubung Kosa Kata: Bertegur sapa. atau.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. kerana. sambil. B2 DB1 E1 B3 DL1 E2 4.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.1. 5. 11 . 3. vokal berganding . membuat keputusan) KP.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. Interpersonal KONSTRUKTI VISMEMenghubungk aitkan Media: Buku teks. mengenal pasti.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya. digraf dan konsonan bergabung dengan betul.3. membuat urutan.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB(Menjanakan idea. jiran. tetapi. 3.

4. peramah. 3. frasa.4. Peraturan Sosiobudaya.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3. tolongmenolong. dan ayat dengan betul.3. 2. 1.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 4:PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 11 11 – 15 Mac TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 8 TAJUK: Jiranku Mesra EMK: Nilai murni. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. penyayang Ilmu: Pendidikan Moral 1. 2.2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membina dan menulis perkataan.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Kewarganega raan Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormatmenghormati. 2. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih 12 . 1.5.4 Bertutur.2 Membaca dan memahami perkataan.

vokal berganding .1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Hubung Kosa Kata: Bertegur sapa. 1. 1.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. tanda jalan dan isyarat trafik 13 .3. buku aktiviti. jiran. tetapi. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. riadah Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) suku kata. 5. mengenal pasti.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.1 Memahami bahawa tanda jalan. kerana. diftong.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 3. membuat urutan.4. 5. sambil. B3 DB1 E1 B4 DL1 E1 4.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.4. 1. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. membuat keputusan) KP.3.1. Interpersonal KONSTRUKTI VISMEMenghubungk aitkan Media: Buku teks.Verbal linguistik. atau.3.4 Isyarat jalan raya.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB(Menjanakan idea. 4. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.

4.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.2 Membaca dan memahami perkataan. 1. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 1:KENALI PAPAN TANDA. Peraturan Sosiobudaya. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.4. 1. vokal berganding. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2. ISYARAT DAN PENANDA JALAN 12 18 . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.22 Mac TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 9 TAJUK: Jiran Sepakat EMK: Nilai murni. 2. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.5.2. 2. Jujur. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul .3 Membaca dan memahami maklumat yang 14 . diftong. Kewarganega raan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA. 2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.

5.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya. Baik hati Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB(Membuat urutan.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat. 1.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. jiran. dan ayat dengan betul.4. frasa.4 Isyarat jalan raya.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Prihatin. kereta.3 Membina dan menulis perkataan. polis. Membuat keputusan. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.4. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. Mengenal pasti) BCBMendengar dengan berkesan. 3.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks B3 DL1 E3 15 . Hormatmenghormati. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Kaunter.4.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 1. buku aktiviti.3. dapur TEMA PKJR:UNIT 3 3.4. 1.1 Memahami bahawa tanda jalan. Mengitlak. 3. bacaan intensif Media: Buku teks. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. tanda jalan dan isyarat trafik 1. 5.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.

2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Membaca dan memahami perkataan.3 Membina dan menulis perkataan.3. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul 2. Baik hati Ilmu: Pendidikan Moral 1. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 2:KATEGOR I PAPAN TANDA JALAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 13 01 – 05 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 9 TAJUK: Jiran Sepakat EMK: Nilai murni. 2. bacaan intensif Media: Buku teks.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5. buku 3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 PAPAN TANDA.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. frasa. 2. Jujur. Membuat keputusan.(Membuat urutan. Hormatmenghormati. vokal berganding.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. dan ayat dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. Mengenal pasti) BCB.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. 2.Mendengar dengan berkesan.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan 23 – 31 Mac 2013 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) KBT: KB. Peraturan Sosiobudaya. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. Prihatin. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. 2. 1. 16 . Mengitlak.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. diftong.

apa.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. 1. mana. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 17 .4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 3: AMBIL LANGKAH BIJAK 5.4.4 Isyarat jalan raya. betul. 3.4.1 Memahami bahawa tanda jalan. 3.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks 1. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Kaunter. di mana TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA. 1. 3.4.1. Bagaimana. tanda jalan dan isyarat trafik 2. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat.4 Menulis imlak dengan tepat.3.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.4.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 aktiviti. 1. 5. mengapa.4.

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 14 08-12 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 10 TAJUK: Semangat kerjasama EMK: Nilai murni. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Poster. Media: Buku teks. carta.6 Mendengar. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. dan menyebut frasa.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata. frasa.2.3 Membina dan menulis perkataan. diftong. dan menyebut bunyi bahasa. komputer. mengecam.4. tanda jalan dan isyarat trafik 18 . frasa dan ayat dengan betul. 2. Mendengar dengan berkesan KONSTRUKTIVISMEMenerangkan dan menjelaskan KP. 2. dan ayat dengan betul.4 Menulis imlak dengan tepat.Muzik. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.(Menjanakan idea.2 Membaca dan memahami perkataan.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.Bacaan luncuran.3. 2. TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA.2 Mendengar. Menilai) BCB. kamus 1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. buku aktiviti. iaitu abjad. Mengenal pasti.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Peraturan Sosiobudaya.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. penyayang. 2.2. suku kata. 4. perkataan. 1.4 Isyarat jalan raya.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. pemurah Ilmu: Pendidikan Muzik KBT: KB. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul 2. vokal berganding. 1. Jujur. ISYARAT DAN PENANDA JALAN 1.5. memahami.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul 3. 3.6. 3. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.

1. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat. 1.(Membuat rumusan.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.4. Hormatmenghormati.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.4. Menganalisis.4 Bertutur.4.1 Memahami bahawa tanda jalan. KBT: KB.1.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.4.19 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 11 TAJUK: Sambutan Hari Kanak-kanak EMK: Nilai murni.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 TAJUK 4:JOM. 1. 1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.6. 1. 15 15 . 4. Peraturan Sosiobudaya.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam 19 . Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. 2. JALANJALAN Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3. aktif Ilmu: Pendidikan Jasmani.4. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

5. Verballinguistik Media: Buku teks.5.4. 3. Mengenal pasti. intonasi yang jelas. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 2.3. 3. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan awalan Kosa Kata: Bola sepak. 4.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. nenek. cermin mata 2. Membuat pilihan) BCB. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.3 Membina dan menulis perkataan . frasa.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. Mengitlak. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Mengaplikasikan.2 Membaca. 2. 5. KONSTRUKTIVISME Menerangkan dan menjelaskan KP – Interpersonal.3 Darjah penglihatan 20 . Oktober.1 Memahami dan menggunakan imbuhan 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.Mencatat nota.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 3.3 Membaca.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Membandingkan dan membezakan. dan ayat dengan betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2. 5. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) bahan multimedia dengan tepat. B3 DL1 E1 TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 1:BOLEH DILIHAT DAN LEBIH SELAMAT 2.3. 2. 4.5.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. buku aktiviti.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.

Mengenal pasti. 2. 2.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. KBT: KB.4. Hormat-menghormati.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.4 Membaca dan memahami maklu9mat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 4. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.6. 1. aktif Ilmu: Pendidikan Jasmani. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1.Mencatat nota.4 Bertutur. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – 1. Peraturan Sosiobudaya.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat 2.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. 1. 16 22-26 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 11 TAJUK: Sambutan Hari Kanak-kanak EMK: Nilai murni. Membandingkan dan membezakan.4. Membuat pilihan BCB. 21 .(membuat rumusan.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 1. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.4.3. Menganalisis. Mengitlak. 2.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) awalan .

5. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.5.2 Membaca.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan . nenek.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 4.3. dan ayat dengan betul. 4.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan B4 DL1 E2 TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 2: CUACA DAN WAKTU 4. 2.5.1.3 Membaca. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.3. frasa.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3 Darjah penglihatan 22 . 2.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.2. 5.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Verballinguistik Media: Buku teks. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. KONSTRUKTIVISME Menerangkan dan menjelaskan KP – Interpersonal. 2. 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3 Membina dan menulis perkataan. Oktober. 3. intonasi yang jelas. buku aktiviti. 3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Mengaplikasikan. cermin mata 3.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) mengikut urutan dengan betul. 3. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan awalan Kosa Kata: Bola sepak.5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila 01 Mei – Cuti Umum Hari Pekerja 2. Peraturan Sosiobudaya.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi Pengisian Kurikulum: Nilai: Kreatif. Menghubungkaitkan.6.3. 23 . Menyusun maklumat.3 Mendengar. 4. 2. 1.Mencatat nota KONTEKSTUAL – Mengaplikasikan.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. KONSTRUKTIVISME - 1. 1. 1.4. 1. Bekerjasama Ilmu: Dunia Seni Visual KBT: KB.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2. kreativiti dan inovasi. Mengenal pasti) BCB. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3. Tolongmenolong.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.(Menjanakan idea. 17 29-03 Mei TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 12 TAJUK: Kraf Tangan EMK: Nilai murni.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) raya dan terhadap pejalan kaki.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.3 Mendengar.6.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan pencahayaan boleh member kesan terhadap keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.3.

1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.3 Darjah penglihatan 24 . memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 3.1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan demgam perabot jalan raya.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan .1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas 3. 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 3:PERABOT JALAN 2. iklan. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. bunga. 3.3 Membina dan menulis perkataan.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3 Perabot jalan raya Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2.3 Membaca. dan ayat dengan betul. garisan 3. tembikar. carta gambar. buku aktiviti. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan akhiran Kosa Kata: Manik.5.4.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. diksi.2.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Mengembangkan idea KP – Interpersonal Media: Buku teks.6.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4. frasa. 5. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 5. 3. 1. Labu Sayong.5. 2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.

1. Kecergasan pelbagai Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. 2.Mencatat maklumat KP – Interpersonal 2. 4.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. Jujur.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.5. 2.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.2 Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan bagaimana ia memberi impak atas keselamatan mereka yang berjalan kaki dan berbasikal. 1.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.3. Membuat keputusan) BCB.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat 25 . 1. 2. 18 06 – 10 Mei TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 13 TAJUK: Permainan Tradisional EMK: Nilai murni.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. Peraturan Sosiobudaya.(Menghubungkaitkan. Menjanakan idea.6.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1.6.3.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.1. keselamatan Ilmu: Pendidikan Jasmani KBT: KB.

2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.6.3. Bola Raga. 2. Media: Buku teks. buku aktiviti. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.3. 4. Rampanau. congkak Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan apitan Kosa Kata: Tradisional.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan . 2.3 Membina dan menulis perkataan.2 Membaca.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. diksi.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 3.3 Darjah penglihatan 26 .SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 membaca.2. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. 5. 3.5. dan ayat dengan betul.1 Menunjukkan kesedaran kesan saiz badan mereka yang kecil ke atas 2. 3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 4. timangan 3.1.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 5. frasa.6. TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 4: KEBOLEHLIHATAN DI ANTARA DUA BUAH KERETA YANG DILETAKKAN 2.

2.7. 2.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.3. 19 13. 1. Membandingkan dan membezakan. 1. 1.17 Mei TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 14 TAJUK: Makanan Tradisional EMK: Nilai murni. sebutan yang jelas.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 4. Menulis cepat. 27 . 1.3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Pendidikan Sivik KBT: KB. 2. Mengingat KONSTRUKTIVISME Mengembangkan idea KP – Interpersonal Media: Buku teks. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa:Ayat majmuk.4 Menulis imlak dengan tepat. Menjanakan idea. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormat-menghormati. 3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 keselamatan mereka.(Mentafsir.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. bersikap terbuka. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.4.5. Peraturan Sosiobudaya.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.Bacaan intensif. 2. intonasi yang betul dan berjeda.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3.3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3. Mengenal pasti) BCB. buku aktiviti. rajin Ilmu: Pendidikan Sains. Kemahiran Hidup. 3.

1. biji teratai TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 1: JALAN RAYA ADALAH KOMPLEKS DAN BERBAHAYA 1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.1.5.5. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya.1 Jenis-jenis jalan raya 1. Kuih Bakul.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 20 20-24 Mei Pentaksiran Sumatif 1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 24 Mei – .Wesak 25 Mei – 09 Jun 2013 Cuti Umum Minggu Tema / Tajuk Hasil Pembelajaran PENGGAL 2 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kod Evidens Catatan 28 . 1.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 3.7. Kuih Bulan.1 Kenal pasti arah datangnya lalu lintas.5 Aliran lalu lintas – arah lalu lintas 7. 7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 1. melekit. Baulu. 3. acuan.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Ayat tanya Kosa Kata: Ambuyat.

perigi.3.3. Bertanggungjawab.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Mengenal pasti. berani Ilmu: Pendidikan Sivik. 2.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 21 10 – 14 Jun TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 15 TAJUK: Warisan Kita EMK: Nilai murni.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. 5. 5.6. Pendidikan Muzik KBT: KB.7. 4.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. dan ayat dengan betul. 4.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 2. nyayian. Ayat majmuk Kosa Kata: Kompang.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. telefon. Menghubungkaitkan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. (Standard Kandungan) 1. gambar. Ceongsam. 3. 1.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.5. 29 . Peraturan Sosiobudaya.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks. 3. 1.6.6. 2. 2. Samfu.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata ganda. 2. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) (Standard Pembelajaran) 1. Pentaksiran 3.(Menaakul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. frasa. buku aktiviti.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3 Membina dan menulis perkataan. 3.5. Menjanakan idea) BCB. bersemangat.

2. bersemangat. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 22 17 -21 Jun TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 15 TAJUK: Warisan Kita EMK: Nilai murni.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimba lalu lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya. frasa. Menjanakan idea) BCB.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 setem TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 2: MENGIMBAS LALU LINTAS betul. 30 . 1. Bertanggungjawab.3.5. 2. Pendidikan Muzik KBT: KB. 1. 2. Mengenal pasti.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 7. Menghubungkaitkan. 2. 7. 3. 3.5.7. 3. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. 2. Peraturan Sosiobudaya.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. buku 1.(Menaakul.6.3 Membina dan menulis perkataan.6.3.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. berani Ilmu: Pendidikan Sivik.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. dan ayat dengan betul. 1.

2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. nyayian.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 aktiviti.3 Mendengar. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3.2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas. sebutan yang jelas. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. telefon.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 2. 5. Mengenal pasti) BCB. Kecerdasan pelbagai.3. intonasi yang betul dan berjeda.2.6. Pendidikan Sains KBT: KB. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.2 Prosedur yang selamat untuk melintas. setem 3. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.(Membuat urutan.Mendengar dengan berkesan.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 4. 1. TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 3:MENCARI PETUNJUK 23 24-28 Jun TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 16 TAJUK: Kebun Sekolahku EMK: Nilai murni. 2.1 Mendengar. Peraturan Sosiobudaya. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan 31 . Ceongsam. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 7.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.4. 2. 7. Mencatat nota. 1.3. Samfu.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.6. Ayat majmuk Kosa Kata: Kompang. Pengisian Kurikulum: Nilai:Rajin.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang 2.3. 5. memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 2. 4. gigih berusaha. barang maujud Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata ganda. perigi. pemurah Ilmu: Kemahiran Hidup.2. 2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.

motivasi sesuai bagi memupuk minat membaca.2 Mendengar. 5.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat.7. intonasi yang betul dan berjeda.3 Mendengar. 3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik Media: Buku teks. Jujur.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan 30 Jun – Sukan Tahunan 01 Julai – Cuti Peristiwa 3 32 . sebutan yang jelas.3. 7.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. kangkung. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Peraturan Sosiobudaya.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas. B4 DB1 E1 B2 DT1 E3 TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 4 :PEMERHATIAN LALU LINTAS 24 01-05 Julai TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 17 TAJUK: Dusun Pak Long EMK: Nilai murni. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 3.3. 2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.4.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 5.3. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 1. 3. 1.4. 2.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 4. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 7. buku aktiviti.2 Prosedur yang selamat untuk melintas. bayam.4 Menulis imlak dengan tepat.2. lobak. FN + FK.4. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 2. keledek. 2. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 3. penyayang. baja organik.2.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) meningkatkan kelancaran bacaan. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Penyata Kosa Kata: Jagung. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. pemurah Ilmu: Pendidikan Muzik.

4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul.2 Penggunaan alat penahan 33 . akar tunjang. buku aktiviti.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan Media: Buku teks. FN + FK. dan ayat dengan betul. 3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 6.(Menjanakan idea.3 Membina dan menulis perkataan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 10. 6.8.Mendengar dengan berkesan.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. frasa. harum. Ayat Penyata.2.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek.3. baja TEMA PKJR:UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 1: TALI PINGGANG KELEDAR Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) maklumat mengikut urutan dengan betul. 10.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. cangkul. poster Sistem Bahasa: Tatabahasa: Tanda baca. 2.2. 6.1. Kata Kerja Kosa Kata: Dusun.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca 5. 5.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB. 3. Mengenal pasti) BCB.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan 3. 3. bakul. 6.3.4. 6.1.

3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.(Menjanakan idea.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.3.3. 3.8.2.1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.3 Mendengar. 2. buku aktiviti.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. Mengenal pasti) BCB. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 5. 2. Menganalisis. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 5.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang.2 Penggunaan alat penahan 2. Peraturan Sosiobudaya.3. pemurah. 6. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1. risalah. urutan. 34 . bersyukur. 1. 2.4. Ayat Penyata.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. jujur Ilmu: Dunia Sains dan Teknologi.3 Mendengar. 6. lembut. sebutan yang jelas.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 25 08-12 Julai TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 18 TAJUK: Ternakan EMK: Nilai murni. 2. 3. 1.3.4. Kemahiran Hidup KBT: KB.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. intonasi yang betul dan berjeda.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. rimbun TEMA PKJR:UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 2:MENJADI PENUMPANG YANG 6.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul. FN + FK.2 Mendengar. B3 DT1 E1 6. Membuat urutan. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Rajin berusaha. Kata Adjektif Kosa Kata: Pejal. carta gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Tanda baca. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.

3. 3.Bacaan intensif.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 BERTANGGUNGJAWAB Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 6.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 2. Mensistesis. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Naturalis Media: Buku teks.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2. dan ayat dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2. Mencatat maklumat KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal. 2. 35 . 2.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang 26 15-19 Julai TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 19 TAJUK: Hasil Laut EMK: Ilmu. 3. 1.6. 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2. 3. Menganalisis. 10.2.4 Bertutur.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.) BCB. peraturan sosiobudaya. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Majmuk.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 10. kegigihan.3.2.(Menjanakan idea.3 Membina dan menulis perkataan. Kata Sendi Nama 1.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. buku aktiviti.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Membandingkan dan membezakan.1. Kemahiran Hidup KBT: KB.2. frasa.4. 3. 3.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek.2 Membaca dan memahami perkataan. 2.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko. Ayat Penyata. kreatif Ilmu: DST. 2. sebutan yang jelas.4.4 Menulis imlak dengan tepat. kreatif dan inovatif Pengisian Kurikulum: Nilai: kebersihan. Mengenal pasti. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. intonasi yang betul dan berjeda.4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.

serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3. sagu. vitamin. 1. sate Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat.5.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal.5. kajian masa depan.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. enak. 1. 3.2.6. 4. 4. frasa dan ayat daripada 1. 1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Kosa Kata: Ikan bilis.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah. 3.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko.4.4 Bertutur. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.4. 5.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan 25 Julai – Cuti Umum Nuzul AlQuran B4 DT1 E1 TEMA PKJR:UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 1:PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. FN + FK. protein. 2. 1.6.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 5. Cintakan 36 .1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin. kreatif dan inovatif.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 2.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. keropok lekor. produk. 1. 27 22 -26 Julai TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 24 TAJUK: Jalur Gemilang EMK: Ilmu.

yang betul.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan .2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.6.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2.7. 2.3 Membina dan menulis perkataan. merdeka. buku aktiviti. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. frasa.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah. 1. Menaakul. Pendidikan Muzik KBT: KB. 2.6. perarakan.3.Menjanakan idea. Hormatmenghormati. 3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3. 5. tentera pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. bersemangat Ilmu: DSV.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal. 2. bendera Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan Awalan Kosa Kata: Jalur Gemilang.Menulis maklumat KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik. 4. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 2. 4. Muzik Media: Buku teks.1. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) TEMA PKJR:UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 2:BERHEMAH DI JALAN RAYA 37 . 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 1. 5. Menyusun maklumat.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 negara. dan ayat dengan betul.5. Mengenal pasti.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.6.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.2 Membaca.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 2.5. Mengitlak BCB.

6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. TEMA PKJR:UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT 4.4.2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2 Arah yang paling selamat untuk pejalan kaki Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1. 3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.6.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 2. 2. restoran 1. 5.Mengenal pasti BCB. 5. 3. Pembelajaran Konstruktivisme. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. logo sekolah Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Ganda Penuh Kosa Kata: Logo. bersemangat Ilmu: DSV KBT: KB.2.3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 38 . buku aktiviti. intonasi yang betul dan berjeda. 4. Cintakan negara. mengaplikasikan Media: Buku teks. sebutan yang jelas. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2. 2.4 Bertutur. Hormatmenghormati.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. Warna. 2. cipta.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2. syabas.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. Kreatif dan inovatif.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan.4.8. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan. 3.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. 2. 2. 3. obor.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 28 29-02 Ogos TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 25 TAJUK: Bahasa Kita EMK: Ilmu. 2.

1.1. 7. 3. Kreatif dan inovatif. melintas jalan raya adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas dengan selamat.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin.3.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang berbahaya. 39 .2.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 TAJUK 1:MELINTAS DENGAN SELAMAT 7. bersemangat Ilmu: DSV. Hormatmenghormati. Pendidikan Muzik KBT: KB. Cintakan negara. 2.1. 1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 7.18 Ogos 2013 08-09 Ogos Hari Raya Puasa CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 29 19 – 23 Ogos TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 26 TAJUK: Negara Kita EMK: Ilmu. 7. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.Mengenal pasti.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.5. 7.7.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan dari aspek keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat melintas yang ditentukan.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. 1.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. Menjanakan idea. 1. Pembelajaran Konstruktivisme. 07. 1.

intonasi yang jelas.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Kreatif dan inovatif. 7.Perbincangan KONTEKSTUAL – Mengaplikasikan KP. 1. 1. dan ayat dengan betul.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah melintas dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia. 7.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.7.2. diftong. 4. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. B5 DL1 E2 B5 DB1 E1 30 26-30 Ogos TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 27 TAJUK: Lambang Negara EMK: Ilmu. muzium. 7. 4.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.Verbal-linguistik Media: Buku teks.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah.3 Membina dan menulis perkataan. takhta. 3. rukun.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai 31 Ogos – Hari Kemerdek aan 40 .3. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Kerja Kosa Kata: Lawatan.5.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan enggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.3.2. 3. 1. 7.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.2. 1.6. Pembelajaran Konstruktivisme.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. vokal berganding .2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. lirik lagu negaraku. 5.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3. negeri. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 7.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Menganalisis BCB. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1. buku aktiviti.2. bebas TEMA PKJR:UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 2:LANGKAH CERMAT JIWA SELAMAT 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. frasa.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut.

3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.Verbal-linguistik Media: Buku teks. 3.3 Membina dan menulis perkataan. Menganalisis BCB. risalah.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.Bacaan intensif.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 secara bertatasusila.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. frasa.8. keris. Cintakan negara.7. Hormatmenghormati.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. tengkolok. 3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.6. 2.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.5.4. buku aktiviti.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2. 3. 1. masjid. 3. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) Kosa Kata: Lambang. Perbincangan KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. bersemangat Ilmu: DSV. 2. dan ayat dengan betul. 4.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. 2.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5.Menjanakan idea.2 Membaca.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. gambar lambang negara Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Penyata 1.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. 3.3. jingga 41 . 4. Kemahiran Hidup KBT: KB. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin. 3.4.

3.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 5. frasa.Bacaan intensif. 1. bendera 42 . Bacaan imbasan KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik Media: Buku teks. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 5.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan.6. Pengisian Kurikulum: Nilai: kebersihan. Mencatat maklumat.2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. diftong.3 Membina dan menulis perkataan.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. dan ayat dengan betul.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. 2. jualan. 31 02-06 Sept TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 20 TAJUK: Hari Jualan Sekolahku EMK: Ilmu.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. buku aktiviti. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. treler.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. 2. 5. 1. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. Kemahiran Hidup KBT: KB. 5.Menjanakan idea. 3. bekerjasama Ilmu: DSV. vokal berganding. vokal berganding. kreatif dan inovatif. 2. peraturan sosiobudaya.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2. tugas.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. kreatif. 1.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. traktor. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Ganda Penuh Kosa Kata: Berniaga. 3. 3.3. 3.2. poster. Mengenal pasti BCB. Menaakul. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 1.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.5.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3. diftong. kegigihan. 3. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.5.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.5. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. promosi 33 16-20 Sept TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 22 TAJUK: Nasihat Pak Long EMK: Nilai murni. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. kreatif. corak.4. 5. 3. 2.3.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. wau. diksi.3. 16 Sept – Cuti Umum Hari Malaysia 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 43 .5. kegigihan.5.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Kristal. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. BCB.2 Membaca. rajin Ilmu: DSV. TMK 1. rantai.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Ilmu. 5. 2. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. B5 DT1 E2 2. 1.UPSR 2. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Tolong-menolong. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. Membandingkan dan membezakan.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. kreatif dan inovatif. 10-12 Sept . Menaakul.6. 2. peraturan sosiobudaya.Menghubungkaitkan. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat penyata Kosa Kata: Cenderamata. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3. 2.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 32 09-13 Sept TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 21 TAJUK: Kedai Cenderamata EMK: Ilmu.Mencatat nota.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Kemahiran Hidup KBT: KB. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. kreatif dan inovatif. buku aktiviti.4 Bertutur.6.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

faedah. poster gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Peniaga.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.1. 2. 2. rajin Ilmu: DSV.6.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. gembira TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 23 TAJUK: Dunia Perniagaan EMK: Nilai murni.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. buku aktiviti. 5.4.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif.3 Membaca. Tolongmenolong. 3. 34 23-27 Sept 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2. Ilmu. untung. kreatif. Kemahiran Hidup KBT: KB. kegigihan. Bacaan luncuran KP – Verbal-linguistik. 44 .5. letih. 1. kreatif dan inovatif.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.Menghubungkaitkan. Mengenal pasti BCB. 5.1. 3. 3.5. usahawan.6. 4. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif. kegigihan. bacaan intensif Media: Buku teks.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. rajin Ilmu: TMK 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. Menjanakan idea.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. B5 DL1 E1 B5 DT1 E1 5. Tolongmenolong. 2.4.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.Mencatat nota.6. internet. 4. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 3. 2. kreatif.

1.Bacaan intensif KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan.1 Mendengar.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3. Mencatat nota 2.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. eksport Celik.6. 3. intonasi yang betul dan berjeda.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.3 Mendengar.3. 3. sebutan yang jelas. 1. memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. Menyusun maklumat. 3. 3. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.4. 2.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 1. bank TEMA 8 REKA CIPTA UNIT 28 TAJUK: Kelab Reka Cipta EMK: Nilai murni. 3. kreatif dan inovatif.6.6.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3 Membina dan menulis perkataan. Mengenal pasti BCB. Pendidikan Muzik KBT: KB. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. buku aktiviti.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2. kreatif. 3. frasa. positif. diksi.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. Tolongmenolong. kilang.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.Membandingkan dan membezakan. kegigihan. kayu. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Ilmu.Menganalisis.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada 35 30-04 Okt 45 . 2.Bacaan intensif. mengembangkan idea Media: Buku teks. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Rotan. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif. Menjanakan idea. 3. rajin Ilmu: DST. Menghubungkaitkan. 2. dan ayat dengan betul. 1.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Mengenal pasti BCB. TMK.

Menjanakan idea.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. DSV KBT: KB. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. kreatif dan inovatif.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 46 . rajin Ilmu: DST.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1. teknologi. pelbagai sumber. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. Menyusun mengikut urutan Menghubungkaitkan.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. dan ayat dengan betul.3. 1. Menaakul KONTEKSTUAL1. kreatif. 2.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1. Menyatakan rasional.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. buku aktiviti. 2. 2.7. B5 DB1 E1 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 2.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. kad imbasan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Penyata Kosa Kata: Udara.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. frasa.4. 3. 3. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.7. 3.3 Membina dan menulis perkataan. Tolongmenolong. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif. automatik perkara daripada pelbagai sumber. TMK. 3. 5.5. 5.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KP. kegigihan.5.Interpersonal Media: Buku teks. solar.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.1. 3. 36 07– 11 Okt TEMA 8 REKA CIPTA UNIT 29 TAJUK: Sains dan Reka Cipta EMK: Nilai murni.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. notis. 5. Ilmu. diksi.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.6. kelab.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.3.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 3.

halia. 2.7. kreatif dan inovatif. 2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.6. muara 4. B4 DB1 E1 B6 DL2 E1 37 14-18 Okt TEMA 8 REKA CIPTA UNIT 30 TAJUK: Pertandingan Reka Cipta EMK: Nilai murni.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.5.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Menghubungkaitkan KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. Mengembangkan idea KP. rajin Ilmu: DST.5. 3. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Ilmu. 1. Tolongmenolong. 15-16 Okt – Cuti UmumCuti Hari Raya Haji 47 .2 Membaca. 4. kegigihan.Verbal-linguistik KMD.4. 3. roti. TMK. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.7.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. mesin.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. DSV KBT: KB.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4. herba.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 5. dodol.6. 2.3. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.Meramal Media: Buku teks. mengacau.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. Mengenal pasti 1. kad imbasan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Pola Ayat Kosa Kata: Pengacara. 1. FN + FK.Membandingkan dan membezakan. 5. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3. 1. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif. 2.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. buku aktiviti. kreatif.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.

.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber..Bacaan intensif KONTEKSTUALMenghubungkaitkan KONSTRUKTIVISMEMenerangkan dan menjelaskan KP.............1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan .. Menghubungkaitkan BCB.Hari Deepavali 15 Nov – Majlis Hari Anugerah Cemerlang 16 Nov 2012-01 Jan 2014 Nota: Perubahan RPT ini boleh dibuat mengikut kesesuaian P & P dan mata pelajaran. ( ) Tarikh: 48 ..5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. interaktif..... powerpoint Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan Apitan Kosa Kata: Pemenang..25 Okt 39 28-01 Nov 40 04-08 Nov 41 11-15 Nov Pentaksiran Sumatif 2 Proses pemulangan buku teks Pembahagian Kelas dan Penerimaan buku teks sesi persekolahan 2014 Persediaan dan Majlis Anugerah Cemerlang 2013 Cuti Akhir Tahun 03-04 Nov.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.......... ( Ketua Panitia Bahasa Malaysia Tarikh : ) Disahkan oleh. 5..... ...SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Menjanakan idea....... Disediakan oleh. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 3.. 5..Verbal-linguistik Media: Buku teks..2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul............2.5. sketsa. 3.................. ...6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun..... ( MOHD SAHROM BIN YUSOF ) Tarikh: Disemak oleh.... 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.. B6 DL1 E1 B6 DL1 E2 B6 DB1 E2 38 21 ..... 3.. ..........6...... pencemaran 2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2. 3.. buku aktiviti... 3..........1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan........6....... elektrik.7........... diksi..1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful