SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013

Tahun 2
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
Standard Pembelajaran Penerapan Nilai / Penerapan Ilmu / Kemahiran Bernilai Tambah / Sistem Bahasa Catatan

1. 2. 3. 4. 5. 1 21-25 Jan 6. 7. 8. 9.

Melapor diri dan mendengar taklimat daripada pihak sekolah tentang organisasi sekolah,peraturan sekolah, persekitaran dan budaya sekolah. Perjumpaan dengan guru pembimbing tentang sukatan pelajaran dan rancangan semester Melengkapan borang jadual waktu Melengkapkan borang takwim praktikum Menyediakan Rancangan Semester Bahasa Malaysia Tahun 2 Menyediakan Rancangan Kokurikulum Menyediakan Rancangan Projek/Peranan lain Menyediakan RPH/BSPP untuk minggu kedua Menyediakan Portfolio Praktikum dan Folder Rancangan Pengajaran Mata Pelajaran Major dan Elektif.

10. Menulis jurnal tentang pengalaman dalam minggu pertama di sekolah.

1

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 2
2 28 Jan 01 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 4 TAJUK: Jagalah kebersihan 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama, pembersih, bertanggung-jawab Ilmu: Pendidikan Moral, Pendidikan Kesihatan KBT: KB- (Mentafsir, mensintesis, menjanakan idea, menghubungkaitkan) BCB- ( Bacaan intensif ) KP- Interpersonal, Muzik KONTEKSTUALMenghubungkaitkan Media: Buku teks, buku aktiviti, gambar, radio Sistem Bahasa: Tatabahasa: ayat tunggal, ayat majmuk

2

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 2
3 04 - 08 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 4 TAJUK: Jagalah kebersihan 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama, pembersih, bertanggung-jawab Ilmu: Pendidikan Moral, Pendidikan Kesihatan KBT: KB- (Mentafsir, Mengenal pasti, mensintesis, menjanakan idea, menghubungkaitkan) BCB- ( Bacaan intensif ) KP- Interpersonal, Muzik KONTEKSTUALMenghubungkaitkan Media: Buku teks, buku aktiviti, gambar, radio Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Kerja Tunggal Kosa Kata: Telapak tangan, cuci, gembira, ada, balik, mandi,

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

3

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 2
7 11 - 15 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 5 TAJUK: Kantin Saya Bersih EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya Pengisian Kurikulum: Nilai: Tolongmenolong, bertanggungjawab Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB(menjanakan idea, mengenal pasti, membuat urutan) BCB- ( Perbincangan ) KP- Verbal linguistik, Interpersonal, Kinestetik Media: gambar, radio 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. 10-12 Feb – Tahun Baru Cina

3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.

3.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.

4

4 Bertutur.22 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 6 1.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif Kosa Kata: Tampan. merdu. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan 1. wangi TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 1 – PATUHI PERATURAN JALAN RAYA Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 8 18 . 5 . masam.4. kelat.

3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks. Peraturan Sosiobudaya.( Bacaan intensif.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3. rajin.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 TAJUK: Makanan Bersih dan Berkhasiat EMK: Nilai murni. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. Kecerdasan Pelbagai Pengisian Kurikulum: Nilai: Tolonhmenolong. vokal berganding .2 Membaca dan memahami perkataan. penumpang.3.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: pejalan kaki. diftong. Mengenal pasti) BCB.1. penunggang basikal. 2.1. Pendidikan Kesihatan KBT: KB(Mengkonsep sikan. 5. penunggang. 3. frasa.Verbal linguistik. dan ayat dengan betul 2. 3. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.2. digraf dan konsonan bergabung dengan betul.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2.2. hormatmenghormati Ilmu: Dunia Sains.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. Interpersonal KONTEKSTUA LMenghubungk aitkan Media: Buku teks. pemandu. 3. 5.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. B2 DT1 E1 B2 DT1 E2 3.1. ) KP. 5. buku tidak formal secara bertatasusila.3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 4. 4.3 Membina dan menulis perkataan. 6 .6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.

manis. vitamin.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 aktiviti. masam. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif. ulam. Kata Ganti Nama Diri Kosa Kata: Mereka. pedas. TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 2:AMALKAN PERATURAN JALAN RAYA Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 7 . pedas.

berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. .4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.6. frasa.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3. 2.2.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 9 25 .5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Kecerdasan Pelbagai Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormatmenghormati.5. 8 . 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Membaca.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.01 Mac TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 7 TAJUK: Bersenam Menyihatka n Badan EMK: Nilai murni. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Mentafsir) BCB.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. mengamalkan gaya hidup sihat.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih 25 Feb – Cuti Peristiwa 1 1. 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1. dan ayat dengan betul.(Bacaan intensif) KPInterpersonal KONSTRUKTI VISMEMenghubungk aitkan 1. 2. Ilmu: Pendidikan Jasmani. vokal berganding. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.4.3 Membina dan menulis perkataan. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 2. 2.4 Bertutur. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2. 2. Pendidikan Kesihatan KBT: KB(Menjanakan idea. 3. 3. Peraturan Sosiobudaya.2 Membaca dan memahami perkataan.4.

digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 3. TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 9 . radio.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. gembira 5. undang-undang jalan raya dan lain-lain prosedur keselamatan yang relevan di persekitaran mereka.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. vokal berganding .3.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1. muzik. garau. 3. gelung rotan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif Kosa Kata: Redup. tegap.4 Mengenal pasti peraturan jalan raya.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KONTEKSTUA LMenghubungk aitkan Media: Buku teks. 5. meriah. bangku. diftong. 3. 3. buku aktiviti.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.1. rancak. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) suku kata.

2 Membina dan menulis ayat yang 10 . 02 Mac Majlis Makan Malam Amal PIBG 04 Mac – Cuti Peristiwa 2 2. 3.4.2 Membaca dan memahami perkataan.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. peramah. 3. tolongmenolong. 1.3.5. 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Peraturan Sosiobudaya. 2. penyayang Ilmu: Pendidikan Moral 1. frasa. Kewarganega raan Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormatmenghormati.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 1. 2. dan ayat dengan betul.2.4 Bertutur.4.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 3:KENAL PASTI PERATURAN JALAN RAYA DI KAWASAN KAMU Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 10 04 – 08 Mac TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 8 TAJUK: Jiranku Mesra EMK: Nilai murni.3 Membina dan menulis perkataan.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 4.Verbal linguistik.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. sambil.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5. 5. jiran. atau. 11 .1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. vokal berganding .3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB(Menjanakan idea. 3. tetapi.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya. riadah Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.1. membuat urutan. B2 DB1 E1 B3 DL1 E2 4.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. buku aktiviti Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Hubung Kosa Kata: Bertegur sapa. 3. membuat keputusan) KP. kerana. 3. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur.3.3. mengenal pasti.3. diftong. 3. Interpersonal KONSTRUKTI VISMEMenghubungk aitkan Media: Buku teks.

berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1. Kewarganega raan Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormatmenghormati. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 3.4. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3.4 Bertutur. Peraturan Sosiobudaya.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 4:PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 11 11 – 15 Mac TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 8 TAJUK: Jiranku Mesra EMK: Nilai murni. dan ayat dengan betul.2 Membaca dan memahami perkataan.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. tolongmenolong. 2. 1.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. penyayang Ilmu: Pendidikan Moral 1.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih 12 . 3. frasa.3 Membina dan menulis perkataan. 2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5.4. 2. peramah. 2.

membuat urutan. digraf dan konsonan bergabung dengan betul.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. sambil.1. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. B3 DB1 E1 B4 DL1 E1 4.4 Isyarat jalan raya. Interpersonal KONSTRUKTI VISMEMenghubungk aitkan Media: Buku teks. atau.1 Memahami bahawa tanda jalan. riadah Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) suku kata. jiran. tanda jalan dan isyarat trafik 13 . 1. kerana.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. diftong. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Hubung Kosa Kata: Bertegur sapa.4.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.3. 5. buku aktiviti. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur. 3. mengenal pasti.3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB(Menjanakan idea.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.3. 3. vokal berganding . 1. tetapi.Verbal linguistik.4. membuat keputusan) KP. 5.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 1.

2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.4. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul .22 Mac TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 9 TAJUK: Jiran Sepakat EMK: Nilai murni. Jujur.2. 2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang 14 . digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. ISYARAT DAN PENANDA JALAN 12 18 . diftong. 2.5.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.2 Membaca dan memahami perkataan. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 1:KENALI PAPAN TANDA. vokal berganding.3. Peraturan Sosiobudaya.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Kewarganega raan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1.

4.4. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. Mengitlak. polis.3. Mengenal pasti) BCBMendengar dengan berkesan. 3. Membuat keputusan. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. kereta. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 1. Hormatmenghormati.1 Memahami bahawa tanda jalan. 3.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat. dapur TEMA PKJR:UNIT 3 3. Baik hati Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB(Membuat urutan. bacaan intensif Media: Buku teks.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Prihatin.4 Menulis imlak dengan tepat.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks B3 DL1 E3 15 . tanda jalan dan isyarat trafik 1. 5. dan ayat dengan betul. 3. 1. jiran.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.3 Membina dan menulis perkataan.1.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.4. 1. frasa.4 Isyarat jalan raya. buku aktiviti. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Kaunter.

Jujur.3 Membina dan menulis perkataan. buku 3. 2.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Membuat keputusan.4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Mendengar dengan berkesan. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. dan ayat dengan betul. 2. 16 .2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. Hormatmenghormati. Peraturan Sosiobudaya. Baik hati Ilmu: Pendidikan Moral 1.5.(Membuat urutan. bacaan intensif Media: Buku teks. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.3. Mengitlak. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 2:KATEGOR I PAPAN TANDA JALAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 13 01 – 05 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 9 TAJUK: Jiran Sepakat EMK: Nilai murni. 1.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan 23 – 31 Mac 2013 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) KBT: KB. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. frasa. Mengenal pasti) BCB.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 PAPAN TANDA.2 Membaca dan memahami perkataan.2. Prihatin. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. vokal berganding. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul 2. 2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. 2. diftong. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.

ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 3: AMBIL LANGKAH BIJAK 5. apa. mengapa.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 aktiviti.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. 1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3. 1. 3.4.1.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat.4. 5.1 Memahami bahawa tanda jalan. tanda jalan dan isyarat trafik 2.4 Menulis imlak dengan tepat. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya. mana.3. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Kaunter. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 17 .4 Isyarat jalan raya. betul. 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks 1. di mana TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA. Bagaimana.4.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 1.4.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. tanda jalan dan isyarat trafik 18 .Bacaan luncuran. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. 3. dan menyebut bunyi bahasa.5. kamus 1. perkataan. Media: Buku teks.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Mengenal pasti.3 Membina dan menulis perkataan. vokal berganding.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. ISYARAT DAN PENANDA JALAN 1.(Menjanakan idea.4. memahami. 2. Mendengar dengan berkesan KONSTRUKTIVISMEMenerangkan dan menjelaskan KP. 3.3.2 Membaca dan memahami perkataan.Muzik. 2. 1. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. penyayang. iaitu abjad.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. carta. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. dan ayat dengan betul.6 Mendengar. dan menyebut frasa.2. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. suku kata.6. Menilai) BCB.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul 3.4 Menulis imlak dengan tepat.4 Isyarat jalan raya.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. mengecam. komputer. 1. 2. frasa. frasa dan ayat dengan betul. diftong. buku aktiviti. Peraturan Sosiobudaya. 2. Jujur.2 Mendengar. 2.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 14 08-12 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 10 TAJUK: Semangat kerjasama EMK: Nilai murni. TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA.2. pemurah Ilmu: Pendidikan Muzik KBT: KB.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Poster.

1 Memahami bahawa tanda jalan. 1. 2.4. 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.1. Peraturan Sosiobudaya.4. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4. Hormatmenghormati. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. 1.4 Bertutur. 1.(Membuat rumusan.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. aktif Ilmu: Pendidikan Jasmani. 15 15 .2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. Menganalisis.4.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 1.19 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 11 TAJUK: Sambutan Hari Kanak-kanak EMK: Nilai murni. JALANJALAN Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3.6. KBT: KB. 1.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam 19 .SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 TAJUK 4:JOM. 4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat. 1.4.

5.4. intonasi yang jelas. Membuat pilihan) BCB.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.Mencatat nota. Verballinguistik Media: Buku teks. frasa.3 Membaca.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan awalan Kosa Kata: Bola sepak. 2. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) bahan multimedia dengan tepat. 4.3 Membina dan menulis perkataan . cermin mata 2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan 3. B3 DL1 E1 TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 1:BOLEH DILIHAT DAN LEBIH SELAMAT 2.5.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. Mengitlak.3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 4. 2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 2. buku aktiviti.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3 Darjah penglihatan 20 .5.5. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.3. Oktober. 3. dan ayat dengan betul.2 Membaca. Mengenal pasti. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Mengaplikasikan.2. 5.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Membandingkan dan membezakan. 3. nenek. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. KONSTRUKTIVISME Menerangkan dan menjelaskan KP – Interpersonal.

4.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. Mengitlak. Hormat-menghormati. aktif Ilmu: Pendidikan Jasmani. 4. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.(membuat rumusan.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat 2.1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) awalan . Menganalisis.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.4 Bertutur.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2. 1.4.4. 21 .2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – 1. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 16 22-26 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 11 TAJUK: Sambutan Hari Kanak-kanak EMK: Nilai murni.6. Membuat pilihan BCB.3.Mencatat nota. Peraturan Sosiobudaya. 2. 1. 1.4 Membaca dan memahami maklu9mat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. KBT: KB. 2. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. Mengenal pasti. Membandingkan dan membezakan.

3. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. frasa. 4.3 Membina dan menulis perkataan. 5.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan B4 DL1 E2 TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 2: CUACA DAN WAKTU 4.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan . intonasi yang jelas. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan awalan Kosa Kata: Bola sepak. 2. cermin mata 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 5.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Mengaplikasikan.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) mengikut urutan dengan betul. 2.5. 2.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. KONSTRUKTIVISME Menerangkan dan menjelaskan KP – Interpersonal. 3. Oktober.3 Darjah penglihatan 22 .3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 3. dan ayat dengan betul. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.2 Membaca. 3. buku aktiviti. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.2.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. Verballinguistik Media: Buku teks.5.5. nenek.1. 4.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.3 Membaca. 2.3.

2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.Mencatat nota KONTEKSTUAL – Mengaplikasikan. 23 .SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) raya dan terhadap pejalan kaki.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila 01 Mei – Cuti Umum Hari Pekerja 2.4. Menyusun maklumat. 1.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. Bekerjasama Ilmu: Dunia Seni Visual KBT: KB.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan pencahayaan boleh member kesan terhadap keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal. Tolongmenolong. 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6.3. Mengenal pasti) BCB.6. 1. kreativiti dan inovasi.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.3 Mendengar. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi Pengisian Kurikulum: Nilai: Kreatif.3.3.3 Mendengar. Menghubungkaitkan. 4. KONSTRUKTIVISME - 1. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 4. Peraturan Sosiobudaya. 17 29-03 Mei TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 12 TAJUK: Kraf Tangan EMK: Nilai murni. 2.(Menjanakan idea.

3 Perabot jalan raya Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2. 3.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4. dan ayat dengan betul. 3.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan . 5.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas 3. 5. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. frasa. garisan 3. 1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Mengembangkan idea KP – Interpersonal Media: Buku teks.3. Labu Sayong. TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 3:PERABOT JALAN 2. buku aktiviti.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. bunga.3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.6. 2. carta gambar. tembikar.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.5. 3.3 Membina dan menulis perkataan.3 Membaca.2. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan akhiran Kosa Kata: Manik.5. diksi. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan demgam perabot jalan raya.3 Darjah penglihatan 24 . 1.4. iklan.

(Menghubungkaitkan. Jujur. 18 06 – 10 Mei TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 13 TAJUK: Permainan Tradisional EMK: Nilai murni. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat 25 .5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 1. Peraturan Sosiobudaya. 1.6. 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.6.3. 2. 2.2 Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan bagaimana ia memberi impak atas keselamatan mereka yang berjalan kaki dan berbasikal.5.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1.Mencatat maklumat KP – Interpersonal 2. 4.1. Menjanakan idea. Membuat keputusan) BCB. keselamatan Ilmu: Pendidikan Jasmani KBT: KB.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. Kecergasan pelbagai Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3.

6. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.3.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan .2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan. diksi.3.1. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. 4. Bola Raga. 2. TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 4: KEBOLEHLIHATAN DI ANTARA DUA BUAH KERETA YANG DILETAKKAN 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 3.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.2. frasa.1 Menunjukkan kesedaran kesan saiz badan mereka yang kecil ke atas 2.3 Darjah penglihatan 26 .6. buku aktiviti. 3. timangan 3. 3.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. dan ayat dengan betul. 5. 2.2 Membaca. Media: Buku teks. congkak Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan apitan Kosa Kata: Tradisional.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 membaca.5. 5.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 4. Rampanau.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.

4.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2. Pendidikan Sivik KBT: KB.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.5. 4. rajin Ilmu: Pendidikan Sains.3. Peraturan Sosiobudaya. Menulis cepat. 2. 1. buku aktiviti. Mengenal pasti) BCB. 2.(Mentafsir.4 Menulis imlak dengan tepat. 1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 keselamatan mereka.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 3. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa:Ayat majmuk.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Kemahiran Hidup.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. intonasi yang betul dan berjeda.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.3.7. Menjanakan idea.17 Mei TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 14 TAJUK: Makanan Tradisional EMK: Nilai murni.Bacaan intensif. 1.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. sebutan yang jelas. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4. 19 13. Mengingat KONSTRUKTIVISME Mengembangkan idea KP – Interpersonal Media: Buku teks. Membandingkan dan membezakan. 2. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormat-menghormati. 1.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 2. bersikap terbuka. 27 .

3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 3. 1.5. acuan.1.1. Kuih Bulan.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. 3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Ayat tanya Kosa Kata: Ambuyat. Baulu.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 1. 7. biji teratai TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 1: JALAN RAYA ADALAH KOMPLEKS DAN BERBAHAYA 1.1 Kenal pasti arah datangnya lalu lintas.Wesak 25 Mei – 09 Jun 2013 Cuti Umum Minggu Tema / Tajuk Hasil Pembelajaran PENGGAL 2 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kod Evidens Catatan 28 .7. 20 20-24 Mei Pentaksiran Sumatif 1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 24 Mei – .5. melekit.1 Jenis-jenis jalan raya 1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat.5 Aliran lalu lintas – arah lalu lintas 7. Kuih Bakul.

2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 2.(Menaakul.3. 4. 2. gambar. 3. 3.7.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. (Standard Kandungan) 1. Ayat majmuk Kosa Kata: Kompang.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2. Mengenal pasti.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 4. berani Ilmu: Pendidikan Sivik.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Menghubungkaitkan. 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Pentaksiran 3. 5. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) (Standard Pembelajaran) 1.6. Peraturan Sosiobudaya. Pendidikan Muzik KBT: KB.2. 29 .SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 21 10 – 14 Jun TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 15 TAJUK: Warisan Kita EMK: Nilai murni. 3.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3. buku aktiviti.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. Ceongsam.3. nyayian.3 Membina dan menulis perkataan. 5. Samfu. frasa.5.5. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. 2. telefon. 1.6. Menjanakan idea) BCB.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. bersemangat.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata ganda.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Bertanggungjawab. 1. dan ayat dengan betul. perigi.

3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 2. 2.3. 3. Pendidikan Muzik KBT: KB.(Menaakul.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.3 Membina dan menulis perkataan. Bertanggungjawab.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 1. bersemangat. buku 1. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2. 1.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 7. 2. 7.6.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5. Mengenal pasti. frasa.6. 3. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 22 17 -21 Jun TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 15 TAJUK: Warisan Kita EMK: Nilai murni.3.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimba lalu lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks. 1. Menghubungkaitkan.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 setem TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 2: MENGIMBAS LALU LINTAS betul.5. 3.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. dan ayat dengan betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Peraturan Sosiobudaya.7. Menjanakan idea) BCB. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. 30 . berani Ilmu: Pendidikan Sivik.

6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang 2.3. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan 31 . telefon.2. barang maujud Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata ganda. Mengenal pasti) BCB. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2. Kecerdasan pelbagai.2. Pendidikan Sains KBT: KB.3. Mencatat nota. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 4. Ceongsam. 7. Pengisian Kurikulum: Nilai:Rajin.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 2. TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 3:MENCARI PETUNJUK 23 24-28 Jun TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 16 TAJUK: Kebun Sekolahku EMK: Nilai murni. 2.6.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas. 2. sebutan yang jelas. setem 3. 1. nyayian. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3. Ayat majmuk Kosa Kata: Kompang.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.3. pemurah Ilmu: Kemahiran Hidup. 2. perigi. 4. 5.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 aktiviti. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.2 Prosedur yang selamat untuk melintas. intonasi yang betul dan berjeda. Samfu.Mendengar dengan berkesan. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.6.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. 5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1.1 Mendengar.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 7. Peraturan Sosiobudaya.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3 Mendengar.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.(Membuat urutan.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. gigih berusaha.4.

bayam.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Penyata Kosa Kata: Jagung. 1. keledek. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 2. kangkung. buku aktiviti. 5. 3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) meningkatkan kelancaran bacaan.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.4.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan 30 Jun – Sukan Tahunan 01 Julai – Cuti Peristiwa 3 32 . 3. 2. 4.3. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. pemurah Ilmu: Pendidikan Muzik. 1. 3. lobak. Peraturan Sosiobudaya.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.4. 2. 7. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.7. 2.2. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.2.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. B4 DB1 E1 B2 DT1 E3 TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 4 :PEMERHATIAN LALU LINTAS 24 01-05 Julai TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 17 TAJUK: Dusun Pak Long EMK: Nilai murni. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 5.2 Mendengar. baja organik.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik Media: Buku teks. intonasi yang betul dan berjeda. Jujur. 4. penyayang.3. motivasi sesuai bagi memupuk minat membaca. sebutan yang jelas.4 Menulis imlak dengan tepat.4. 7. FN + FK. 3. 2.3 Mendengar.

6. 6.2. 2. harum. 6.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB. Kata Kerja Kosa Kata: Dusun. 10.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.Mendengar dengan berkesan. FN + FK.8. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan Media: Buku teks. cangkul. 5. poster Sistem Bahasa: Tatabahasa: Tanda baca.(Menjanakan idea. Ayat Penyata.3.3 Membina dan menulis perkataan. baja TEMA PKJR:UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 1: TALI PINGGANG KELEDAR Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) maklumat mengikut urutan dengan betul. akar tunjang.2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. frasa. 6. 3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan 3. dan ayat dengan betul.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul.1.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.1.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek. bakul. Mengenal pasti) BCB.2 Penggunaan alat penahan 33 .1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. buku aktiviti.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca 5. 3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 10. 3.4. 6.

3.1.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab.3 Mendengar.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul. risalah.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3 Mendengar.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 25 08-12 Julai TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 18 TAJUK: Ternakan EMK: Nilai murni. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. Mengenal pasti) BCB. 5.3. Kemahiran Hidup KBT: KB. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. 3.2. Membuat urutan.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Menganalisis.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. sebutan yang jelas. bersyukur.(Menjanakan idea. 2. 1.3. urutan.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks. 34 . 1. 3. carta gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Tanda baca.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.4. 6. 2.2 Mendengar. 5. B3 DT1 E1 6. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Rajin berusaha.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1. buku aktiviti.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Peraturan Sosiobudaya. pemurah. 2.3. memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.4. jujur Ilmu: Dunia Sains dan Teknologi. lembut. Ayat Penyata. Kata Adjektif Kosa Kata: Pejal. 2. intonasi yang betul dan berjeda. 6. FN + FK. rimbun TEMA PKJR:UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 2:MENJADI PENUMPANG YANG 6.8.2 Penggunaan alat penahan 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.

Menganalisis.4. kreatif dan inovatif Pengisian Kurikulum: Nilai: kebersihan.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.3 Membina dan menulis perkataan. 2. 10.4. 2. Membandingkan dan membezakan. Mensistesis.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2. 3. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. buku aktiviti. Kemahiran Hidup KBT: KB.2. sebutan yang jelas.2. 35 . Kata Sendi Nama 1.2. frasa.) BCB. kreatif Ilmu: DST.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.4 Menulis imlak dengan tepat.3. dan ayat dengan betul.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek. Mencatat maklumat KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal. kegigihan.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.6. 2. Naturalis Media: Buku teks. 3.2 Membaca dan memahami perkataan. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3. Mengenal pasti. intonasi yang betul dan berjeda.(Menjanakan idea. 10. peraturan sosiobudaya. 3.1. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4.4 Bertutur.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 BERTANGGUNGJAWAB Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 6.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang 26 15-19 Julai TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 19 TAJUK: Hasil Laut EMK: Ilmu. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Majmuk.3.Bacaan intensif. 3. 1. 2. 2. Ayat Penyata.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab.

4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin. 1.4 Bertutur.2. sate Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. 1.5. 1.3.4. 4.6. kajian masa depan.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko.6. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal. sagu. 4.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. FN + FK. kreatif dan inovatif.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Cintakan 36 . protein. 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. keropok lekor. 27 22 -26 Julai TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 24 TAJUK: Jalur Gemilang EMK: Ilmu.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. vitamin.5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan 25 Julai – Cuti Umum Nuzul AlQuran B4 DT1 E1 TEMA PKJR:UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 1:PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH 1. 1.2 Membaca dan memahami perkataan. frasa dan ayat daripada 1. 3. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 5. produk. 3. 1. enak.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Kosa Kata: Ikan bilis.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 2. 5.

5. Menaakul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan .1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 3. perarakan. Hormatmenghormati.3.7.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.2 Membaca. 1. 3.6. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. 2. bersemangat Ilmu: DSV. Muzik Media: Buku teks. 2.3 Membina dan menulis perkataan. 2. 1. 2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.Menjanakan idea. buku aktiviti. Mengenal pasti. Mengitlak BCB. bendera Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan Awalan Kosa Kata: Jalur Gemilang. Pendidikan Muzik KBT: KB. 1.5.5. 2. 3.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) TEMA PKJR:UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 2:BERHEMAH DI JALAN RAYA 37 . serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 negara.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 4. merdeka. 3.2. frasa. yang betul.6. dan ayat dengan betul.Menulis maklumat KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik. 4.6. tentera pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko. Menyusun maklumat.

2 Membaca dan memahami perkataan.3. obor.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.4.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. Hormatmenghormati. syabas. buku aktiviti.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.2. 5. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. sebutan yang jelas.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 28 29-02 Ogos TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 25 TAJUK: Bahasa Kita EMK: Ilmu.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.2. mengaplikasikan Media: Buku teks. 38 .3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2. 4. 2. Warna.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 3. bersemangat Ilmu: DSV KBT: KB. 5.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.8. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2. 3.2.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4 Bertutur.Mengenal pasti BCB. Pembelajaran Konstruktivisme.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan. cipta. Kreatif dan inovatif. restoran 1. logo sekolah Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Ganda Penuh Kosa Kata: Logo. TEMA PKJR:UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT 4.2 Arah yang paling selamat untuk pejalan kaki Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1.6.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. Cintakan negara. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin.4.2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. 2. intonasi yang betul dan berjeda.

6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. melintas jalan raya adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas dengan selamat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. Pembelajaran Konstruktivisme. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin. 1.7.Mengenal pasti.5.3. 3. 1. bersemangat Ilmu: DSV.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3. 7. 07.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 TAJUK 1:MELINTAS DENGAN SELAMAT 7. Hormatmenghormati.18 Ogos 2013 08-09 Ogos Hari Raya Puasa CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 29 19 – 23 Ogos TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 26 TAJUK: Negara Kita EMK: Ilmu.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 7. Pendidikan Muzik KBT: KB.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan dari aspek keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat melintas yang ditentukan. 2.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.1. 1.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang berbahaya.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 7.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.2.1. Kreatif dan inovatif. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2. 7.1.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1. Cintakan negara. 39 . Menjanakan idea.

frasa.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. diftong.1. 7.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat. digraf dan konsonan bergabung dengan betul.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan enggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Kreatif dan inovatif.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.Perbincangan KONTEKSTUAL – Mengaplikasikan KP. 7. 5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 4.3 Membina dan menulis perkataan. 1.5.3. 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. B5 DL1 E2 B5 DB1 E1 30 26-30 Ogos TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 27 TAJUK: Lambang Negara EMK: Ilmu.Verbal-linguistik Media: Buku teks.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.7.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.2. 1.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Pembelajaran Konstruktivisme. 7. muzium. buku aktiviti.3. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Kerja Kosa Kata: Lawatan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 7. bebas TEMA PKJR:UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 2:LANGKAH CERMAT JIWA SELAMAT 3.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut. 1.2. lirik lagu negaraku. vokal berganding . 5. rukun.2. 7. negeri. dan ayat dengan betul. 4.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah melintas dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia.6. intonasi yang jelas.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3. 1.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Menganalisis BCB.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai 31 Ogos – Hari Kemerdek aan 40 . takhta.

4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. buku aktiviti.5. 3. 2.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 2. Hormatmenghormati.Bacaan intensif.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Menganalisis BCB.7. 3.Menjanakan idea.6. bersemangat Ilmu: DSV.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 4.5.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 4. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. Cintakan negara. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 2. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin. jingga 41 . dan ayat dengan betul. 3. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) Kosa Kata: Lambang.2 Membaca.8. 3. 3.4.Verbal-linguistik Media: Buku teks. 2. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. frasa. masjid. keris. 2.3 Membina dan menulis perkataan. 3. 3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 secara bertatasusila.4. 1.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. tengkolok. Kemahiran Hidup KBT: KB. Perbincangan KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. risalah. 3. gambar lambang negara Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Penyata 1.3.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

vokal berganding.2 Membaca dan memahami perkataan.5. Kemahiran Hidup KBT: KB.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Ganda Penuh Kosa Kata: Berniaga. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 3. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. peraturan sosiobudaya. 3. treler.3 Membina dan menulis perkataan. kreatif dan inovatif. 5. bendera 42 .2.3.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2. kegigihan. frasa.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. traktor.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 31 02-06 Sept TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 20 TAJUK: Hari Jualan Sekolahku EMK: Ilmu. vokal berganding.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 2. 2. Mengenal pasti BCB.2. 2. 1. 1. 3. 3. dan ayat dengan betul.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. diftong. 3. tugas.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Pengisian Kurikulum: Nilai: kebersihan.5. 1.Bacaan intensif.Menjanakan idea. 1.3.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. poster. 5. Menaakul.6. jualan. buku aktiviti.5. diftong. Bacaan imbasan KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik Media: Buku teks. Mencatat maklumat. bekerjasama Ilmu: DSV.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 5. kreatif. 3.

10-12 Sept .3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3. B5 DT1 E2 2. 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.4 Bertutur. peraturan sosiobudaya.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. rajin Ilmu: DSV. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. buku aktiviti. 3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. corak.3.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat penyata Kosa Kata: Cenderamata.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. kegigihan.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. kreatif.6.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Ilmu.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.Mencatat nota. 2. Membandingkan dan membezakan. 5. wau. 3. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1.UPSR 2. TMK 1.5.6. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. 3. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 2. 16 Sept – Cuti Umum Hari Malaysia 1.5.5. 2. 5. diksi. kreatif dan inovatif.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 32 09-13 Sept TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 21 TAJUK: Kedai Cenderamata EMK: Ilmu.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2. 43 . Kristal.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. Kemahiran Hidup KBT: KB. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Tolong-menolong.Menghubungkaitkan. rantai. BCB.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.2 Membaca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. promosi 33 16-20 Sept TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 22 TAJUK: Nasihat Pak Long EMK: Nilai murni. Menaakul. 2. 3. kreatif dan inovatif.3.

Menghubungkaitkan.3 Membaca.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. Tolongmenolong. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2. 34 23-27 Sept 1.6.4.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif. faedah. kreatif dan inovatif. Mengenal pasti BCB.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. kreatif. Tolongmenolong. kegigihan. 3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.6. Ilmu. 1. rajin Ilmu: DSV. Menjanakan idea.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.5.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 44 .7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2. 3. 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5. B5 DL1 E1 B5 DT1 E1 5.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. kegigihan.4.1. rajin Ilmu: TMK 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3. usahawan. kreatif. 3. Kemahiran Hidup KBT: KB. 2.6. 2.Mencatat nota.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. internet.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. gembira TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 23 TAJUK: Dunia Perniagaan EMK: Nilai murni. 4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. poster gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Peniaga.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. buku aktiviti. untung. Bacaan luncuran KP – Verbal-linguistik. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif. 4.1. bacaan intensif Media: Buku teks. letih. 5.

1. mengembangkan idea Media: Buku teks. intonasi yang betul dan berjeda.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 3. Menyusun maklumat.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.4.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. Menjanakan idea. Ilmu. Mencatat nota 2.3. memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5. 3.3.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.1 Mendengar. bank TEMA 8 REKA CIPTA UNIT 28 TAJUK: Kelab Reka Cipta EMK: Nilai murni.Membandingkan dan membezakan.5.6. 2. dan ayat dengan betul.3.3 Membina dan menulis perkataan. 2. sebutan yang jelas. 3. Tolongmenolong. frasa.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.Bacaan intensif KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan. Mengenal pasti BCB.6. diksi. kayu.3 Mendengar.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. kilang. eksport Celik. 1. 2. Mengenal pasti BCB.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. buku aktiviti. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada 35 30-04 Okt 45 . positif. 3. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 1. kegigihan.Bacaan intensif. kreatif dan inovatif. Pendidikan Muzik KBT: KB. 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif.Menganalisis. kreatif. Menghubungkaitkan.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. TMK. 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Rotan.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB. rajin Ilmu: DST.

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.7. kreatif dan inovatif.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 36 07– 11 Okt TEMA 8 REKA CIPTA UNIT 29 TAJUK: Sains dan Reka Cipta EMK: Nilai murni. frasa.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.Menjanakan idea.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. automatik perkara daripada pelbagai sumber. kreatif.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 46 . 2.Interpersonal Media: Buku teks.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.6. DSV KBT: KB.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KP. 5. 5. Tolongmenolong. Menaakul KONTEKSTUAL1. 2. buku aktiviti. dan ayat dengan betul. notis. 1.5. 5.3 Membina dan menulis perkataan. diksi. B5 DB1 E1 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2. TMK. kad imbasan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Penyata Kosa Kata: Udara. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 2. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif. rajin Ilmu: DST. pelbagai sumber.4. 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. teknologi. kelab. 3.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 3.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 3.3.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. solar. 1.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.4. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.7.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Ilmu. 5. kegigihan. Menyusun mengikut urutan Menghubungkaitkan.5.1. Menyatakan rasional.

7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 2. FN + FK.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Menghubungkaitkan KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan.7.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.4. buku aktiviti. kegigihan. herba. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3. halia.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. muara 4.5. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.7. kreatif.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 1. dodol. 1. DSV KBT: KB. Mengembangkan idea KP. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. rajin Ilmu: DST. kreatif dan inovatif.6.3.Verbal-linguistik KMD. 15-16 Okt – Cuti UmumCuti Hari Raya Haji 47 . TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif.Meramal Media: Buku teks. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2 Membaca.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 5.4.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 2.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 3. TMK.5. 3. Ilmu. mesin.6. 3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. B4 DB1 E1 B6 DL2 E1 37 14-18 Okt TEMA 8 REKA CIPTA UNIT 30 TAJUK: Pertandingan Reka Cipta EMK: Nilai murni.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 3. 1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 2. Mengenal pasti 1. mengacau. roti. Tolongmenolong.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.Membandingkan dan membezakan. kad imbasan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Pola Ayat Kosa Kata: Pengacara.

6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3......Bacaan intensif KONTEKSTUALMenghubungkaitkan KONSTRUKTIVISMEMenerangkan dan menjelaskan KP..6.. ..2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2. 3......... ( Ketua Panitia Bahasa Malaysia Tarikh : ) Disahkan oleh. Menghubungkaitkan BCB.. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu....5.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul..7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.. 3... diksi. B6 DL1 E1 B6 DL1 E2 B6 DB1 E2 38 21 ........ 5......... 5... ( MOHD SAHROM BIN YUSOF ) Tarikh: Disemak oleh.....5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber....1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.... interaktif.... 3.Verbal-linguistik Media: Buku teks......1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan..2. ..... Disediakan oleh..... 3.........6... elektrik.. ( ) Tarikh: 48 .....1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan .SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Menjanakan idea.. buku aktiviti.... ..... powerpoint Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan Apitan Kosa Kata: Pemenang.Hari Deepavali 15 Nov – Majlis Hari Anugerah Cemerlang 16 Nov 2012-01 Jan 2014 Nota: Perubahan RPT ini boleh dibuat mengikut kesesuaian P & P dan mata pelajaran.. pencemaran 2....6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun... 3.......................1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber...7..25 Okt 39 28-01 Nov 40 04-08 Nov 41 11-15 Nov Pentaksiran Sumatif 2 Proses pemulangan buku teks Pembahagian Kelas dan Penerimaan buku teks sesi persekolahan 2014 Persediaan dan Majlis Anugerah Cemerlang 2013 Cuti Akhir Tahun 03-04 Nov........ sketsa........ akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.