P. 1
RSEM BM T2

RSEM BM T2

|Views: 47|Likes:
Published by RoTi LemPung
Rancangan Semester BM tahun 2 KSSR
Rancangan Semester BM tahun 2 KSSR

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: RoTi LemPung on Feb 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

Sections

 • EMK:
 • Pengisian Kurikulum:
 • KBT:
 • Sistem Bahasa:
 • Pengisian Kurikulum:
 • Sistem Bahasa:
 • TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 9 TAJUK: Jiran Sepakat
 • TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA
 • TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS
 • TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 16 TAJUK: Kebun Sekolahku
 • TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 17 TAJUK: Dusun Pak Long
 • TEMA PKJR:UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB
 • TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 18 TAJUK: Ternakan
 • BERTANGGUNGJAWAB
 • TEMA PKJR:UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH
 • TEMA PKJR:UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013

Tahun 2
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
Standard Pembelajaran Penerapan Nilai / Penerapan Ilmu / Kemahiran Bernilai Tambah / Sistem Bahasa Catatan

1. 2. 3. 4. 5. 1 21-25 Jan 6. 7. 8. 9.

Melapor diri dan mendengar taklimat daripada pihak sekolah tentang organisasi sekolah,peraturan sekolah, persekitaran dan budaya sekolah. Perjumpaan dengan guru pembimbing tentang sukatan pelajaran dan rancangan semester Melengkapan borang jadual waktu Melengkapkan borang takwim praktikum Menyediakan Rancangan Semester Bahasa Malaysia Tahun 2 Menyediakan Rancangan Kokurikulum Menyediakan Rancangan Projek/Peranan lain Menyediakan RPH/BSPP untuk minggu kedua Menyediakan Portfolio Praktikum dan Folder Rancangan Pengajaran Mata Pelajaran Major dan Elektif.

10. Menulis jurnal tentang pengalaman dalam minggu pertama di sekolah.

1

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 2
2 28 Jan 01 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 4 TAJUK: Jagalah kebersihan 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama, pembersih, bertanggung-jawab Ilmu: Pendidikan Moral, Pendidikan Kesihatan KBT: KB- (Mentafsir, mensintesis, menjanakan idea, menghubungkaitkan) BCB- ( Bacaan intensif ) KP- Interpersonal, Muzik KONTEKSTUALMenghubungkaitkan Media: Buku teks, buku aktiviti, gambar, radio Sistem Bahasa: Tatabahasa: ayat tunggal, ayat majmuk

2

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 2
3 04 - 08 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 4 TAJUK: Jagalah kebersihan 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama, pembersih, bertanggung-jawab Ilmu: Pendidikan Moral, Pendidikan Kesihatan KBT: KB- (Mentafsir, Mengenal pasti, mensintesis, menjanakan idea, menghubungkaitkan) BCB- ( Bacaan intensif ) KP- Interpersonal, Muzik KONTEKSTUALMenghubungkaitkan Media: Buku teks, buku aktiviti, gambar, radio Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Kerja Tunggal Kosa Kata: Telapak tangan, cuci, gembira, ada, balik, mandi,

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

3

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 2
7 11 - 15 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 5 TAJUK: Kantin Saya Bersih EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya Pengisian Kurikulum: Nilai: Tolongmenolong, bertanggungjawab Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB(menjanakan idea, mengenal pasti, membuat urutan) BCB- ( Perbincangan ) KP- Verbal linguistik, Interpersonal, Kinestetik Media: gambar, radio 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. 10-12 Feb – Tahun Baru Cina

3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.

3.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.

4

kelat. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan 1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif Kosa Kata: Tampan. wangi TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 1 – PATUHI PERATURAN JALAN RAYA Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 8 18 .3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. merdu.22 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 6 1.4. masam.4 Bertutur. 5 .

1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Interpersonal KONTEKSTUA LMenghubungk aitkan Media: Buku teks. rajin. penunggang basikal. 3.2. dan ayat dengan betul 2. 4.Verbal linguistik.( Bacaan intensif.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. Kecerdasan Pelbagai Pengisian Kurikulum: Nilai: Tolonhmenolong.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.3.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: pejalan kaki. Mengenal pasti) BCB.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. penunggang. diftong. 5.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. hormatmenghormati Ilmu: Dunia Sains. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 4. 3. Pendidikan Kesihatan KBT: KB(Mengkonsep sikan. 3. 6 . 2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.1.2.2.1. pemandu. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3. B2 DT1 E1 B2 DT1 E2 3.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. frasa. Peraturan Sosiobudaya. ) KP. penumpang. buku tidak formal secara bertatasusila. vokal berganding .SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 TAJUK: Makanan Bersih dan Berkhasiat EMK: Nilai murni. 5.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5. 3. 3.3.3 Membina dan menulis perkataan.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks.

pedas. TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 2:AMALKAN PERATURAN JALAN RAYA Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 7 . ulam. manis. masam.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 aktiviti. pedas. Kata Ganti Nama Diri Kosa Kata: Mereka. vitamin. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif.

vokal berganding. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.5.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih 25 Feb – Cuti Peristiwa 1 1. 1. Peraturan Sosiobudaya.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.2 Membaca dan memahami perkataan. Kecerdasan Pelbagai Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormatmenghormati.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2. 1. 2. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1. dan ayat dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 9 25 .4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.01 Mac TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 7 TAJUK: Bersenam Menyihatka n Badan EMK: Nilai murni.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.3. frasa. 2. 3.5.4. 2. . Pendidikan Kesihatan KBT: KB(Menjanakan idea. 8 . Ilmu: Pendidikan Jasmani. Mentafsir) BCB. 3. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 Membaca.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6. mengamalkan gaya hidup sihat. 2.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.(Bacaan intensif) KPInterpersonal KONSTRUKTI VISMEMenghubungk aitkan 1. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 2.4 Bertutur.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.4.4.

gelung rotan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif Kosa Kata: Redup. 3. meriah. 3. 3. digraf dan konsonan bergabung dengan betul.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. 5. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) suku kata. gembira 5. tegap.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 3. TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 9 .3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. vokal berganding . buku aktiviti.1. diftong. undang-undang jalan raya dan lain-lain prosedur keselamatan yang relevan di persekitaran mereka. garau.4 Mengenal pasti peraturan jalan raya. radio.1.3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3. rancak.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KONTEKSTUA LMenghubungk aitkan Media: Buku teks. muzik. bangku.

1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2 Membina dan menulis ayat yang 10 . frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2. tolongmenolong.4.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 3:KENAL PASTI PERATURAN JALAN RAYA DI KAWASAN KAMU Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 10 04 – 08 Mac TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 8 TAJUK: Jiranku Mesra EMK: Nilai murni.3 Membina dan menulis perkataan.2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. peramah. penyayang Ilmu: Pendidikan Moral 1. Kewarganega raan Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormatmenghormati. 2. 2.3. 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 3.4 Bertutur. dan ayat dengan betul. Peraturan Sosiobudaya.4. 3. 1. frasa.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5. 02 Mac Majlis Makan Malam Amal PIBG 04 Mac – Cuti Peristiwa 2 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.

diftong.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. atau.1. membuat urutan.1. tetapi.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB(Menjanakan idea. 3. Interpersonal KONSTRUKTI VISMEMenghubungk aitkan Media: Buku teks. 3.Verbal linguistik. 5. B2 DB1 E1 B3 DL1 E2 4.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. kerana. mengenal pasti. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 4. riadah Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.3. sambil. 3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. vokal berganding . 3.3. digraf dan konsonan bergabung dengan betul.3. 5. jiran. membuat keputusan) KP. 11 .6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. buku aktiviti Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Hubung Kosa Kata: Bertegur sapa.

1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2. penyayang Ilmu: Pendidikan Moral 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. frasa. tolongmenolong.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.3 Membina dan menulis perkataan.3. peramah. 2. dan ayat dengan betul. 2. 3. 2.4.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.4 Bertutur.2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 3. Peraturan Sosiobudaya. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 4:PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 11 11 – 15 Mac TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 8 TAJUK: Jiranku Mesra EMK: Nilai murni.4.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih 12 .4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1. 1. Kewarganega raan Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormatmenghormati.5.2 Membaca dan memahami perkataan.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

tetapi. diftong.1. kerana.1 Memahami bahawa tanda jalan. sambil.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 5.Verbal linguistik.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB(Menjanakan idea.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Hubung Kosa Kata: Bertegur sapa.3. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. membuat urutan. 4. vokal berganding . 3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. jiran. membuat keputusan) KP. riadah Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) suku kata. mengenal pasti. buku aktiviti. 1.4. tanda jalan dan isyarat trafik 13 .6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur. 3. 1. Interpersonal KONSTRUKTI VISMEMenghubungk aitkan Media: Buku teks. 5.4 Isyarat jalan raya. atau.3.4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. B3 DB1 E1 B4 DL1 E1 4. 1.

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. vokal berganding. Jujur. 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul . Peraturan Sosiobudaya. 2. 2.3.4. 2.2.5. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. diftong.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2. ISYARAT DAN PENANDA JALAN 12 18 . 1. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 1:KENALI PAPAN TANDA.4.2 Membaca dan memahami perkataan.3 Membaca dan memahami maklumat yang 14 .SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA. 2. Kewarganega raan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.22 Mac TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 9 TAJUK: Jiran Sepakat EMK: Nilai murni. 2.

5. 3. frasa.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat. bacaan intensif Media: Buku teks. 3. Membuat keputusan.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. buku aktiviti. tanda jalan dan isyarat trafik 1.1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya. Hormatmenghormati. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.3.3 Membina dan menulis perkataan. Mengenal pasti) BCBMendengar dengan berkesan. jiran. 1.4 Menulis imlak dengan tepat.4 Isyarat jalan raya. 1. dan ayat dengan betul. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Kaunter.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.4. polis. dapur TEMA PKJR:UNIT 3 3. 5.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Prihatin.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks B3 DL1 E3 15 .1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 1.4. kereta.4. 3. Mengitlak. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. Baik hati Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB(Membuat urutan.

diftong. 16 . 1.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. Hormatmenghormati. Jujur. Mengitlak.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. vokal berganding.(Membuat urutan. Peraturan Sosiobudaya. buku 3.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2.2 Membaca dan memahami perkataan. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 2:KATEGOR I PAPAN TANDA JALAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 13 01 – 05 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 9 TAJUK: Jiran Sepakat EMK: Nilai murni. 2. bacaan intensif Media: Buku teks.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Baik hati Ilmu: Pendidikan Moral 1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan 23 – 31 Mac 2013 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) KBT: KB. dan ayat dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.5. 2. 2. Membuat keputusan. 2. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. frasa. Prihatin. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.3 Membina dan menulis perkataan. 2. Mengenal pasti) BCB.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 PAPAN TANDA.Mendengar dengan berkesan.4.

1 Memahami bahawa tanda jalan.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks 1.4.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.4.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.4 Isyarat jalan raya.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.4.4. mengapa.3. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 5. Bagaimana. 1. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Kaunter. 1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3. mana. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 17 . 3.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.4. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 3: AMBIL LANGKAH BIJAK 5.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 aktiviti. di mana TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA.1.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat. tanda jalan dan isyarat trafik 2. betul. apa.

dan menyebut bunyi bahasa. 4. penyayang.6. Mengenal pasti. Mendengar dengan berkesan KONSTRUKTIVISMEMenerangkan dan menjelaskan KP. 3. vokal berganding. dan menyebut frasa. 3.2 Membaca dan memahami perkataan.(Menjanakan idea. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. 2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul 3. 2. 2.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 14 08-12 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 10 TAJUK: Semangat kerjasama EMK: Nilai murni.2 Mendengar.4 Isyarat jalan raya.Muzik. suku kata. Menilai) BCB. frasa dan ayat dengan betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. ISYARAT DAN PENANDA JALAN 1.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. perkataan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. tanda jalan dan isyarat trafik 18 . buku aktiviti. pemurah Ilmu: Pendidikan Muzik KBT: KB.3 Membina dan menulis perkataan. diftong. komputer. 2.2. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1. 1.Bacaan luncuran.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3. TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA. dan ayat dengan betul. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul 2. memahami. 2. frasa. kamus 1. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Poster. Jujur.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata. carta. Media: Buku teks. mengecam.4. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.6 Mendengar.4 Menulis imlak dengan tepat. iaitu abjad.2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.5. Peraturan Sosiobudaya.

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 TAJUK 4:JOM. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4.1 Memahami bahawa tanda jalan. 2.4. 2.1. Menganalisis. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat. 15 15 . Hormatmenghormati.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. JALANJALAN Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3. 1. 1.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.4. KBT: KB. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. aktif Ilmu: Pendidikan Jasmani. 1.6.(Membuat rumusan.4 Bertutur. 1. 1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. Peraturan Sosiobudaya.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam 19 .4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.4.19 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 11 TAJUK: Sambutan Hari Kanak-kanak EMK: Nilai murni. 4.

2. 5. 2. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. cermin mata 2. 4. dan ayat dengan betul. Mengitlak.3.1 Memahami dan menggunakan imbuhan 3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Membandingkan dan membezakan.2. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) bahan multimedia dengan tepat.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.2 Membaca. 4. Oktober.3 Membaca. Membuat pilihan) BCB.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. frasa.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 3. nenek.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Mengenal pasti.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.4. B3 DL1 E1 TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 1:BOLEH DILIHAT DAN LEBIH SELAMAT 2. intonasi yang jelas.5. KONSTRUKTIVISME Menerangkan dan menjelaskan KP – Interpersonal. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.3. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan awalan Kosa Kata: Bola sepak. buku aktiviti.3 Darjah penglihatan 20 .3 Membina dan menulis perkataan . 3. 2.5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 5.Mencatat nota. Verballinguistik Media: Buku teks.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.5. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Mengaplikasikan.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.

3. 21 .4 Bertutur. Membuat pilihan BCB. Mengitlak. aktif Ilmu: Pendidikan Jasmani.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 16 22-26 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 11 TAJUK: Sambutan Hari Kanak-kanak EMK: Nilai murni. 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.(membuat rumusan.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. 1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) awalan . 1. KBT: KB.4. 2. Membandingkan dan membezakan.4 Membaca dan memahami maklu9mat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Peraturan Sosiobudaya.6. 2.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2. 4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.Mencatat nota.1.4. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – 1.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat 2. 1. Mengenal pasti.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Hormat-menghormati.4. Menganalisis.

5.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Mengaplikasikan. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan .5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2. cermin mata 3. 2. Oktober. nenek.2. 3. KONSTRUKTIVISME Menerangkan dan menjelaskan KP – Interpersonal.2 Membaca. 2. 4.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.3. 3. 2.3.3 Darjah penglihatan 22 .5. frasa. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan awalan Kosa Kata: Bola sepak. buku aktiviti. Verballinguistik Media: Buku teks.1. dan ayat dengan betul.3 Membaca. 5. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan. intonasi yang jelas.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan B4 DL1 E2 TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 2: CUACA DAN WAKTU 4.5. 4.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) mengikut urutan dengan betul. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 5.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 3.

4. 1.3 Mendengar. Tolongmenolong.4.3. KONSTRUKTIVISME - 1. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.Mencatat nota KONTEKSTUAL – Mengaplikasikan.3 Mendengar. Menghubungkaitkan.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. kreativiti dan inovasi. memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.3.6.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) raya dan terhadap pejalan kaki. 4.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 17 29-03 Mei TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 12 TAJUK: Kraf Tangan EMK: Nilai murni. 23 . Mengenal pasti) BCB.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi Pengisian Kurikulum: Nilai: Kreatif. Peraturan Sosiobudaya.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2. 1. Bekerjasama Ilmu: Dunia Seni Visual KBT: KB. 1. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.6.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.(Menjanakan idea.3. 1.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan pencahayaan boleh member kesan terhadap keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila 01 Mei – Cuti Umum Hari Pekerja 2. Menyusun maklumat.

5. garisan 3.2.6. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.5. frasa. bunga.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.4.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4. 3. dan ayat dengan betul. 3. iklan.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2. 1.3 Perabot jalan raya Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2.5.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Mengembangkan idea KP – Interpersonal Media: Buku teks. TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 3:PERABOT JALAN 2. buku aktiviti.1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan demgam perabot jalan raya.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan . Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan akhiran Kosa Kata: Manik. 1.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas 3. 3.3.3 Darjah penglihatan 24 . memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. Labu Sayong.3 Membina dan menulis perkataan. 5.3. diksi.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. carta gambar.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 3. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. tembikar.3 Membaca.

3. 18 06 – 10 Mei TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 13 TAJUK: Permainan Tradisional EMK: Nilai murni. Kecergasan pelbagai Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1. 1. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat 25 .5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. Membuat keputusan) BCB. Jujur. 2.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 4.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.3.Mencatat maklumat KP – Interpersonal 2. Peraturan Sosiobudaya.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. 2.5. Menjanakan idea.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2. keselamatan Ilmu: Pendidikan Jasmani KBT: KB.(Menghubungkaitkan.2 Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan bagaimana ia memberi impak atas keselamatan mereka yang berjalan kaki dan berbasikal.1. 1.6.

2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Menunjukkan kesedaran kesan saiz badan mereka yang kecil ke atas 2. 5.2. buku aktiviti. diksi. 3. 3.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. timangan 3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 4. Rampanau. congkak Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan apitan Kosa Kata: Tradisional.3. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. Media: Buku teks.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.3 Membina dan menulis perkataan.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.3. Bola Raga. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 membaca. TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 4: KEBOLEHLIHATAN DI ANTARA DUA BUAH KERETA YANG DILETAKKAN 2.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.2 Membaca. 2. 5.6.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 3. dan ayat dengan betul. frasa.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan . akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.6. 4.3 Darjah penglihatan 26 . 2.5.1.

3. 1.4. rajin Ilmu: Pendidikan Sains.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.7.5.Bacaan intensif. 4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2. 2.3. buku aktiviti. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa:Ayat majmuk. 1.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3. Peraturan Sosiobudaya.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Mengenal pasti) BCB. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. Menulis cepat.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Mengingat KONSTRUKTIVISME Mengembangkan idea KP – Interpersonal Media: Buku teks.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 27 . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 keselamatan mereka. 3. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormat-menghormati.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.17 Mei TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 14 TAJUK: Makanan Tradisional EMK: Nilai murni. 1.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.(Mentafsir.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3. Menjanakan idea.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 19 13. intonasi yang betul dan berjeda.4. Pendidikan Sivik KBT: KB. bersikap terbuka. sebutan yang jelas. Membandingkan dan membezakan.3. 1.4 Menulis imlak dengan tepat. Kemahiran Hidup.

3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Ayat tanya Kosa Kata: Ambuyat. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat. Kuih Bakul.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.1.5 Aliran lalu lintas – arah lalu lintas 7.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.1. Kuih Bulan.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya.7.1 Kenal pasti arah datangnya lalu lintas. 3. Baulu.5.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. biji teratai TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 1: JALAN RAYA ADALAH KOMPLEKS DAN BERBAHAYA 1. 7. 20 20-24 Mei Pentaksiran Sumatif 1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 24 Mei – . melekit. 1.1 Jenis-jenis jalan raya 1. acuan. 1.Wesak 25 Mei – 09 Jun 2013 Cuti Umum Minggu Tema / Tajuk Hasil Pembelajaran PENGGAL 2 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kod Evidens Catatan 28 .5.

5.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2. Ceongsam.6. 2. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) (Standard Pembelajaran) 1. Ayat majmuk Kosa Kata: Kompang.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks. 4.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2. 1. gambar.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.6. frasa. Mengenal pasti.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Bertanggungjawab.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata ganda.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 21 10 – 14 Jun TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 15 TAJUK: Warisan Kita EMK: Nilai murni.3. Samfu.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.(Menaakul. 2. 1.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 3.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 4. bersemangat. telefon.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.6. 2. 3.5. 2.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. dan ayat dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan. 3. Menghubungkaitkan.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 3.2. buku aktiviti.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Menjanakan idea) BCB. 29 . (Standard Kandungan) 1. Peraturan Sosiobudaya. Pendidikan Muzik KBT: KB. berani Ilmu: Pendidikan Sivik. nyayian.7.5.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. perigi. 5. Pentaksiran 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

3. berani Ilmu: Pendidikan Sivik. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks. 1.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.(Menaakul. 30 .3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3. 3. 7.6. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 22 17 -21 Jun TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 15 TAJUK: Warisan Kita EMK: Nilai murni. dan ayat dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 3.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 7.6. 2. Menjanakan idea) BCB.7. 1. buku 1.5. 1.3 Membina dan menulis perkataan. Menghubungkaitkan. Bertanggungjawab.3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 setem TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 2: MENGIMBAS LALU LINTAS betul.3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. bersemangat. Pendidikan Muzik KBT: KB.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. frasa.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimba lalu lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.5.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. Peraturan Sosiobudaya. Mengenal pasti. 2.

4.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 5. intonasi yang betul dan berjeda. barang maujud Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata ganda. Peraturan Sosiobudaya. gigih berusaha. Kecerdasan pelbagai. Mencatat nota.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan 31 . 2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.3 Mendengar. Pendidikan Sains KBT: KB. setem 3. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3. 2.Mendengar dengan berkesan. 2. pemurah Ilmu: Kemahiran Hidup. telefon.2.6. 2. sebutan yang jelas. Ceongsam. Mengenal pasti) BCB. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 2.2.2.3. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang 2. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 3:MENCARI PETUNJUK 23 24-28 Jun TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 16 TAJUK: Kebun Sekolahku EMK: Nilai murni.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 aktiviti.3. 2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas. 5.1 Mendengar.4. 1.(Membuat urutan. nyayian. 1. 7. 4. perigi. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. Samfu.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. Pengisian Kurikulum: Nilai:Rajin. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. Ayat majmuk Kosa Kata: Kompang.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 7.6.

Peraturan Sosiobudaya. baja organik.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan 30 Jun – Sukan Tahunan 01 Julai – Cuti Peristiwa 3 32 . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 7. 4.2. 3. 5.3 Mendengar. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik Media: Buku teks. motivasi sesuai bagi memupuk minat membaca. intonasi yang betul dan berjeda. penyayang. kangkung.2. 1. 7. 3.4. sebutan yang jelas.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Jujur. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 5.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 2. FN + FK.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat. 3.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 2.4. lobak. 2. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.2 Mendengar.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.3. pemurah Ilmu: Pendidikan Muzik. keledek.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) meningkatkan kelancaran bacaan. B4 DB1 E1 B2 DT1 E3 TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 4 :PEMERHATIAN LALU LINTAS 24 01-05 Julai TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 17 TAJUK: Dusun Pak Long EMK: Nilai murni. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Penyata Kosa Kata: Jagung. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 4. 2.4 Menulis imlak dengan tepat. bayam.4. 1. buku aktiviti.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas. 2. 3.7.3.

Ayat Penyata.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.2 Penggunaan alat penahan 33 .3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 6.4. frasa. 5.3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Mengenal pasti) BCB. 2.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca 5.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan Media: Buku teks. buku aktiviti.2. bakul. 10.1. 10.Mendengar dengan berkesan. akar tunjang. 6. 6.8.2. 3.(Menjanakan idea.3. cangkul.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. harum. FN + FK.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan 3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 3.1. 3. poster Sistem Bahasa: Tatabahasa: Tanda baca.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek. dan ayat dengan betul. Kata Kerja Kosa Kata: Dusun.3 Membina dan menulis perkataan.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul. 6.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB. baja TEMA PKJR:UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 1: TALI PINGGANG KELEDAR Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) maklumat mengikut urutan dengan betul. 6.

urutan.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.4. sebutan yang jelas. 2.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Rajin berusaha. Mengenal pasti) BCB.3. 6.3 Mendengar. intonasi yang betul dan berjeda. Kemahiran Hidup KBT: KB. 1. 3. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.(Menjanakan idea.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.3. 2. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Ayat Penyata. 5.8.3 Mendengar.2. Kata Adjektif Kosa Kata: Pejal. pemurah. Menganalisis. 34 . B3 DT1 E1 6. 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.3. Membuat urutan.2 Penggunaan alat penahan 2.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks. 2.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. 1.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. buku aktiviti. 5. jujur Ilmu: Dunia Sains dan Teknologi. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. bersyukur. carta gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Tanda baca.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2. memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul. FN + FK. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. lembut. Peraturan Sosiobudaya. 6.4.2 Mendengar.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.1. risalah. rimbun TEMA PKJR:UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 2:MENJADI PENUMPANG YANG 6.3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 25 08-12 Julai TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 18 TAJUK: Ternakan EMK: Nilai murni.

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3. kreatif dan inovatif Pengisian Kurikulum: Nilai: kebersihan. 3.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Majmuk.3 Membina dan menulis perkataan. buku aktiviti. Menganalisis. Naturalis Media: Buku teks.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.(Menjanakan idea.1.3. 2. kreatif Ilmu: DST. Mencatat maklumat KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.6. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2.) BCB. 2. Mensistesis. kegigihan. 2.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang 26 15-19 Julai TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 19 TAJUK: Hasil Laut EMK: Ilmu. Kemahiran Hidup KBT: KB. dan ayat dengan betul.2.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami perkataan. frasa. 3. 10. Mengenal pasti.4 Bertutur. 2. 2. 1. Kata Sendi Nama 1.4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. sebutan yang jelas. Ayat Penyata.2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. Membandingkan dan membezakan.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. peraturan sosiobudaya. 3.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.Bacaan intensif. intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 BERTANGGUNGJAWAB Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 6.4 Menulis imlak dengan tepat. 35 .2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.4.2. 10.4.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.

Cintakan 36 .4 Bertutur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 5. 1.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal. sagu. kreatif dan inovatif.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. vitamin. 1. 1.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. keropok lekor.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah. produk. 5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2 Membaca dan memahami perkataan.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 3.6.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan 25 Julai – Cuti Umum Nuzul AlQuran B4 DT1 E1 TEMA PKJR:UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 1:PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH 1. sate Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat.2.3. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. 4. kajian masa depan. 2. enak.5.4.4. 1. 2.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. frasa dan ayat daripada 1. protein. 3. FN + FK. 1. 27 22 -26 Julai TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 24 TAJUK: Jalur Gemilang EMK: Ilmu.6.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Kosa Kata: Ikan bilis.5. 4.

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 negara. Hormatmenghormati. Muzik Media: Buku teks.Menjanakan idea. 3.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.2 Membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan. 2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan .7.Menulis maklumat KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik. merdeka.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2.6.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. buku aktiviti. 1. 3. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) TEMA PKJR:UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 2:BERHEMAH DI JALAN RAYA 37 . Pendidikan Muzik KBT: KB. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.6.5.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 5. perarakan.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 2. 4.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah. yang betul.1. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. bendera Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan Awalan Kosa Kata: Jalur Gemilang. 2. 2. tentera pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. dan ayat dengan betul.2. 1. Mengenal pasti. Menyusun maklumat. Mengitlak BCB.6. Menaakul.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. frasa.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal. bersemangat Ilmu: DSV. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.3. 4. 3.

sebutan yang jelas. Warna.Mengenal pasti BCB. 2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. TEMA PKJR:UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT 4.2. 3.3. 2.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. mengaplikasikan Media: Buku teks. restoran 1. 3.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2. 2.2 Membaca dan memahami perkataan.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.2 Arah yang paling selamat untuk pejalan kaki Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. cipta.4. intonasi yang betul dan berjeda. 5.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2. 3. obor. Kreatif dan inovatif. logo sekolah Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Ganda Penuh Kosa Kata: Logo. Cintakan negara.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 28 29-02 Ogos TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 25 TAJUK: Bahasa Kita EMK: Ilmu.8. 2. 2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. Pembelajaran Konstruktivisme.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. buku aktiviti. syabas. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2.2.2. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.6. 4. 38 . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4. Hormatmenghormati.4 Bertutur. bersemangat Ilmu: DSV KBT: KB. 3.

1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang berbahaya.18 Ogos 2013 08-09 Ogos Hari Raya Puasa CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 29 19 – 23 Ogos TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 26 TAJUK: Negara Kita EMK: Ilmu.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 TAJUK 1:MELINTAS DENGAN SELAMAT 7. Pembelajaran Konstruktivisme.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 7. Pendidikan Muzik KBT: KB.3.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.1. 1.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 2.2.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan dari aspek keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat melintas yang ditentukan.1. 07.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.5.Mengenal pasti. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas. Kreatif dan inovatif. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2. Menjanakan idea. 39 . Cintakan negara. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin. 7. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3. 3. 7. bersemangat Ilmu: DSV.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. melintas jalan raya adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas dengan selamat. 1. 1.7.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. Hormatmenghormati. 7.1. 1.1.

3 Mengujarkan bahasa yang indah dan enggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3.3 Membina dan menulis perkataan. 7.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut. lirik lagu negaraku.1.Verbal-linguistik Media: Buku teks. 4. muzium.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai 31 Ogos – Hari Kemerdek aan 40 . vokal berganding . buku aktiviti. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1. negeri. frasa. dan ayat dengan betul. 7. bebas TEMA PKJR:UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 2:LANGKAH CERMAT JIWA SELAMAT 3.6. 5.7. 3. 1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. diftong. 4. Kreatif dan inovatif.5.Perbincangan KONTEKSTUAL – Mengaplikasikan KP.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. B5 DL1 E2 B5 DB1 E1 30 26-30 Ogos TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 27 TAJUK: Lambang Negara EMK: Ilmu. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Kerja Kosa Kata: Lawatan. 1.2. 7. 5. intonasi yang jelas.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah melintas dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Menganalisis BCB.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.2. takhta. 7. 7. Pembelajaran Konstruktivisme.2.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3. 3. rukun.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat.2.

5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. keris.3. 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.4. tengkolok.5.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. dan ayat dengan betul. 2. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. Menganalisis BCB. 4.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 3. 3. jingga 41 .1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. risalah. 3. 2. bersemangat Ilmu: DSV.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 secara bertatasusila. gambar lambang negara Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Penyata 1. 3.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 4. masjid.2 Membaca.6.Menjanakan idea.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Kemahiran Hidup KBT: KB.Verbal-linguistik Media: Buku teks.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. Hormatmenghormati. Cintakan negara. frasa. Perbincangan KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP.4.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2. 3.8.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.3. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) Kosa Kata: Lambang. 3.3 Membina dan menulis perkataan. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. 3. buku aktiviti.7.Bacaan intensif.

dan ayat dengan betul. vokal berganding. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Ganda Penuh Kosa Kata: Berniaga. 1. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. bendera 42 . 3. 31 02-06 Sept TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 20 TAJUK: Hari Jualan Sekolahku EMK: Ilmu. bekerjasama Ilmu: DSV. 2. 2. Bacaan imbasan KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik Media: Buku teks.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. kegigihan.Menjanakan idea. 1.5. Menaakul. traktor. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 5.3 Membina dan menulis perkataan. treler.5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.2.2.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. frasa. 3. kreatif dan inovatif.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.6.3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. tugas. poster.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Mengenal pasti BCB. 3. Pengisian Kurikulum: Nilai: kebersihan. 3. Mencatat maklumat.3. diftong. 2.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. 1. 2. kreatif. 3. vokal berganding.5. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 3.Bacaan intensif. peraturan sosiobudaya.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. buku aktiviti.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1. Kemahiran Hidup KBT: KB. jualan.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. diftong.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 5.2 Membaca dan memahami perkataan. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 5.

1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 5. Kristal. 3.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.3.3. 10-12 Sept . promosi 33 16-20 Sept TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 22 TAJUK: Nasihat Pak Long EMK: Nilai murni. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. corak. BCB.5. kegigihan. 2.Mencatat nota. 43 . 2. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.2 Membaca.4 Bertutur. kreatif dan inovatif. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Tolong-menolong.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. kreatif dan inovatif.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks.6.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. peraturan sosiobudaya.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat penyata Kosa Kata: Cenderamata.Menghubungkaitkan. Membandingkan dan membezakan.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. buku aktiviti. 3. 3. rajin Ilmu: DSV.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. Kemahiran Hidup KBT: KB. Menaakul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.UPSR 2.6.5.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 32 09-13 Sept TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 21 TAJUK: Kedai Cenderamata EMK: Ilmu. 1. 5. 3. Ilmu.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1. wau.4. TMK 1. diksi. B5 DT1 E2 2. kreatif. 2. 16 Sept – Cuti Umum Hari Malaysia 1. 2. rantai.

5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1.Mencatat nota.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. kreatif.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif. B5 DL1 E1 B5 DT1 E1 5.5. poster gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Peniaga.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. untung. letih.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 44 . kegigihan.4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. rajin Ilmu: TMK 2.6. 34 23-27 Sept 1. 3. 2.3 Membaca. 3. Mengenal pasti BCB. 3. internet.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. usahawan. Menjanakan idea. Tolongmenolong. kreatif.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 4.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 5.4. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 1. Bacaan luncuran KP – Verbal-linguistik. kegigihan.6. 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Tolongmenolong. 3. bacaan intensif Media: Buku teks. buku aktiviti.5.6. 5. Kemahiran Hidup KBT: KB.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. gembira TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 23 TAJUK: Dunia Perniagaan EMK: Nilai murni.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.1. Ilmu. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif. rajin Ilmu: DSV.Menghubungkaitkan. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2. 2. kreatif dan inovatif. faedah. 2.

5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2. 3.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. mengembangkan idea Media: Buku teks. 1. 2. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Rotan. 1.Bacaan intensif.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.6. Ilmu. 2. Mencatat nota 2.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. buku aktiviti. positif. 1. kayu. diksi. rajin Ilmu: DST.3 Membina dan menulis perkataan.3. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. frasa.3.5. kreatif dan inovatif. 2. Pendidikan Muzik KBT: KB.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2. 3. intonasi yang betul dan berjeda. kreatif. dan ayat dengan betul.1 Mendengar.Membandingkan dan membezakan. TMK.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada 35 30-04 Okt 45 .Menganalisis.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. kegigihan.6.4. 3.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. Tolongmenolong. Menghubungkaitkan. 3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3. 1.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.Bacaan intensif KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3. eksport Celik. sebutan yang jelas. 3. Mengenal pasti BCB. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 3. memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul.5. kilang. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif.6. Menjanakan idea. bank TEMA 8 REKA CIPTA UNIT 28 TAJUK: Kelab Reka Cipta EMK: Nilai murni. 3. Menyusun maklumat. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.3 Mendengar.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Mengenal pasti BCB. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3. Tolongmenolong.5. kreatif dan inovatif.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. automatik perkara daripada pelbagai sumber.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 3. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. 2. 46 . TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif. TMK. pelbagai sumber. 3. kad imbasan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Penyata Kosa Kata: Udara. 36 07– 11 Okt TEMA 8 REKA CIPTA UNIT 29 TAJUK: Sains dan Reka Cipta EMK: Nilai murni. 3. 2.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.Interpersonal Media: Buku teks.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 5.7.5. DSV KBT: KB.3.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. rajin Ilmu: DST. Menyusun mengikut urutan Menghubungkaitkan.3 Membina dan menulis perkataan. B5 DB1 E1 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.4. kegigihan. 2. kelab.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KP. buku aktiviti. Menaakul KONTEKSTUAL1. Ilmu.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.4.1.6.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1. dan ayat dengan betul. 2. 5.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. frasa.Menjanakan idea.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. notis.7. teknologi.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1. 1. Menyatakan rasional. kreatif.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 5.3.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. solar. 5. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. diksi.

2. 2. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. mesin.2 Membaca.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. buku aktiviti.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.3.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 3. TMK.5. Mengembangkan idea KP. B4 DB1 E1 B6 DL2 E1 37 14-18 Okt TEMA 8 REKA CIPTA UNIT 30 TAJUK: Pertandingan Reka Cipta EMK: Nilai murni.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2. Ilmu. DSV KBT: KB.6.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Menghubungkaitkan KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. mengacau.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 3. 3. kreatif.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 1. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. kegigihan. Tolongmenolong. 5.7.4.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3. dodol. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3. halia. 1. 15-16 Okt – Cuti UmumCuti Hari Raya Haji 47 .6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 2.7.Membandingkan dan membezakan. rajin Ilmu: DST. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.Verbal-linguistik KMD.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. Mengenal pasti 1.5. kad imbasan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Pola Ayat Kosa Kata: Pengacara. herba. 1. kreatif dan inovatif. roti. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. muara 4.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.Meramal Media: Buku teks. FN + FK.

.... B6 DL1 E1 B6 DL1 E2 B6 DB1 E2 38 21 .6..........1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan...6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.25 Okt 39 28-01 Nov 40 04-08 Nov 41 11-15 Nov Pentaksiran Sumatif 2 Proses pemulangan buku teks Pembahagian Kelas dan Penerimaan buku teks sesi persekolahan 2014 Persediaan dan Majlis Anugerah Cemerlang 2013 Cuti Akhir Tahun 03-04 Nov..... 3..... 3. ....5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.. 5.. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks....Bacaan intensif KONTEKSTUALMenghubungkaitkan KONSTRUKTIVISMEMenerangkan dan menjelaskan KP.......Hari Deepavali 15 Nov – Majlis Hari Anugerah Cemerlang 16 Nov 2012-01 Jan 2014 Nota: Perubahan RPT ini boleh dibuat mengikut kesesuaian P & P dan mata pelajaran.. sketsa...7............ pencemaran 2................. 3.5... powerpoint Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan Apitan Kosa Kata: Pemenang.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2... ...7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul... diksi.. 3...... ( ) Tarikh: 48 ..... frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu...........1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan...2.... 3. buku aktiviti.......1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. Disediakan oleh. ( MOHD SAHROM BIN YUSOF ) Tarikh: Disemak oleh.. 3.........2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul... elektrik... interaktif. Menghubungkaitkan BCB. 5..Verbal-linguistik Media: Buku teks.....1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan .....6........SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Menjanakan idea. ( Ketua Panitia Bahasa Malaysia Tarikh : ) Disahkan oleh......

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->