SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013

Tahun 2
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
Standard Pembelajaran Penerapan Nilai / Penerapan Ilmu / Kemahiran Bernilai Tambah / Sistem Bahasa Catatan

1. 2. 3. 4. 5. 1 21-25 Jan 6. 7. 8. 9.

Melapor diri dan mendengar taklimat daripada pihak sekolah tentang organisasi sekolah,peraturan sekolah, persekitaran dan budaya sekolah. Perjumpaan dengan guru pembimbing tentang sukatan pelajaran dan rancangan semester Melengkapan borang jadual waktu Melengkapkan borang takwim praktikum Menyediakan Rancangan Semester Bahasa Malaysia Tahun 2 Menyediakan Rancangan Kokurikulum Menyediakan Rancangan Projek/Peranan lain Menyediakan RPH/BSPP untuk minggu kedua Menyediakan Portfolio Praktikum dan Folder Rancangan Pengajaran Mata Pelajaran Major dan Elektif.

10. Menulis jurnal tentang pengalaman dalam minggu pertama di sekolah.

1

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 2
2 28 Jan 01 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 4 TAJUK: Jagalah kebersihan 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama, pembersih, bertanggung-jawab Ilmu: Pendidikan Moral, Pendidikan Kesihatan KBT: KB- (Mentafsir, mensintesis, menjanakan idea, menghubungkaitkan) BCB- ( Bacaan intensif ) KP- Interpersonal, Muzik KONTEKSTUALMenghubungkaitkan Media: Buku teks, buku aktiviti, gambar, radio Sistem Bahasa: Tatabahasa: ayat tunggal, ayat majmuk

2

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 2
3 04 - 08 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 4 TAJUK: Jagalah kebersihan 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama, pembersih, bertanggung-jawab Ilmu: Pendidikan Moral, Pendidikan Kesihatan KBT: KB- (Mentafsir, Mengenal pasti, mensintesis, menjanakan idea, menghubungkaitkan) BCB- ( Bacaan intensif ) KP- Interpersonal, Muzik KONTEKSTUALMenghubungkaitkan Media: Buku teks, buku aktiviti, gambar, radio Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Kerja Tunggal Kosa Kata: Telapak tangan, cuci, gembira, ada, balik, mandi,

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

3

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 2
7 11 - 15 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 5 TAJUK: Kantin Saya Bersih EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya Pengisian Kurikulum: Nilai: Tolongmenolong, bertanggungjawab Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB(menjanakan idea, mengenal pasti, membuat urutan) BCB- ( Perbincangan ) KP- Verbal linguistik, Interpersonal, Kinestetik Media: gambar, radio 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. 10-12 Feb – Tahun Baru Cina

3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.

3.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.

4

berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan 1. merdu.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 5 .22 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 6 1. kelat. wangi TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 1 – PATUHI PERATURAN JALAN RAYA Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 8 18 . masam.4 Bertutur.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif Kosa Kata: Tampan.4.

3. penunggang basikal.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.2. hormatmenghormati Ilmu: Dunia Sains. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 4.2. penunggang. vokal berganding . buku tidak formal secara bertatasusila. 3.1. 3.( Bacaan intensif.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 TAJUK: Makanan Bersih dan Berkhasiat EMK: Nilai murni. 3. 3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. penumpang.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: pejalan kaki.3 Membina dan menulis perkataan. 3. 5. diftong. Mengenal pasti) BCB. pemandu. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. Peraturan Sosiobudaya.3. Kecerdasan Pelbagai Pengisian Kurikulum: Nilai: Tolonhmenolong. rajin. frasa. ) KP. 5.1.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Interpersonal KONTEKSTUA LMenghubungk aitkan Media: Buku teks.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. dan ayat dengan betul 2.3.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks.1.2 Membaca dan memahami perkataan. digraf dan konsonan bergabung dengan betul.2. Pendidikan Kesihatan KBT: KB(Mengkonsep sikan. 2. B2 DT1 E1 B2 DT1 E2 3.Verbal linguistik. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 4.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 6 .

manis. pedas. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 aktiviti. ulam. Kata Ganti Nama Diri Kosa Kata: Mereka. masam. pedas. vitamin. TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 2:AMALKAN PERATURAN JALAN RAYA Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 7 .

Ilmu: Pendidikan Jasmani. 2.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Peraturan Sosiobudaya.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Pendidikan Kesihatan KBT: KB(Menjanakan idea. 8 . 3. 3.2. Mentafsir) BCB. 2. 1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.(Bacaan intensif) KPInterpersonal KONSTRUKTI VISMEMenghubungk aitkan 1.3 Membina dan menulis perkataan.4 Bertutur.4. . Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1. 2. vokal berganding.01 Mac TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 7 TAJUK: Bersenam Menyihatka n Badan EMK: Nilai murni.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 1.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. dan ayat dengan betul. Kecerdasan Pelbagai Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormatmenghormati.5.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.6. mengamalkan gaya hidup sihat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih 25 Feb – Cuti Peristiwa 1 1. 2.3. frasa.4. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 2. 2.2 Membaca dan memahami perkataan.2 Membaca. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 9 25 .5. 2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.

vokal berganding .4 Mengenal pasti peraturan jalan raya.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. gembira 5.3. tegap.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KONTEKSTUA LMenghubungk aitkan Media: Buku teks. garau. undang-undang jalan raya dan lain-lain prosedur keselamatan yang relevan di persekitaran mereka.3. buku aktiviti. gelung rotan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif Kosa Kata: Redup.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3. rancak. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. radio. 3.1. TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 9 .1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 5. meriah. 3. diftong. muzik.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 3. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) suku kata. bangku.

1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. penyayang Ilmu: Pendidikan Moral 1. 1. 3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 3:KENAL PASTI PERATURAN JALAN RAYA DI KAWASAN KAMU Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 10 04 – 08 Mac TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 8 TAJUK: Jiranku Mesra EMK: Nilai murni. Peraturan Sosiobudaya. tolongmenolong.3 Membina dan menulis perkataan.3. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4. 2. peramah. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4. frasa.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.4 Bertutur. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 3.5. 2. 02 Mac Majlis Makan Malam Amal PIBG 04 Mac – Cuti Peristiwa 2 2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. dan ayat dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Membaca dan memahami perkataan. Kewarganega raan Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormatmenghormati. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2. 1.2 Membina dan menulis ayat yang 10 .

1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3.3. 5.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. B2 DB1 E1 B3 DL1 E2 4. 3. 11 . sambil. 3. vokal berganding . intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur. tetapi. membuat urutan. membuat keputusan) KP.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. jiran. 3. mengenal pasti.Verbal linguistik. atau. diftong. 5. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. riadah Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 3.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.1. kerana.1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB(Menjanakan idea. Interpersonal KONSTRUKTI VISMEMenghubungk aitkan Media: Buku teks.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.3. 4.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. buku aktiviti Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Hubung Kosa Kata: Bertegur sapa.

2 Membaca dan memahami perkataan. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 1. 2. Kewarganega raan Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormatmenghormati.2. 1. 2. 3.5. 3. frasa. Peraturan Sosiobudaya. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. peramah.4 Bertutur. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 4:PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 11 11 – 15 Mac TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 8 TAJUK: Jiranku Mesra EMK: Nilai murni.3 Membina dan menulis perkataan. dan ayat dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4. tolongmenolong.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih 12 . 1. penyayang Ilmu: Pendidikan Moral 1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.

jiran.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 1. sambil.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.1. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Hubung Kosa Kata: Bertegur sapa. membuat urutan. atau.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. kerana.3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. buku aktiviti.Verbal linguistik.3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. diftong. B3 DB1 E1 B4 DL1 E1 4. tetapi.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. tanda jalan dan isyarat trafik 13 . 1.4 Isyarat jalan raya.1 Memahami bahawa tanda jalan.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB(Menjanakan idea. 4. 1.3.4. mengenal pasti. vokal berganding . Interpersonal KONSTRUKTI VISMEMenghubungk aitkan Media: Buku teks. riadah Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) suku kata. membuat keputusan) KP. 3. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 3. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 5.4. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur. 5.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.

3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2. 1. 2. 2.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA. diftong.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1.5. Jujur.4.2 Membaca dan memahami perkataan. vokal berganding.3 Membaca dan memahami maklumat yang 14 . ISYARAT DAN PENANDA JALAN 12 18 . 2. Peraturan Sosiobudaya. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 1:KENALI PAPAN TANDA.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. Kewarganega raan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul .3. 2.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.22 Mac TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 9 TAJUK: Jiran Sepakat EMK: Nilai murni.4. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

3. kereta.4 Menulis imlak dengan tepat. polis.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Prihatin. 3.3 Membina dan menulis perkataan.4.4. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 1. dan ayat dengan betul. Mengenal pasti) BCBMendengar dengan berkesan. dapur TEMA PKJR:UNIT 3 3. tanda jalan dan isyarat trafik 1. Hormatmenghormati.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.4.3. bacaan intensif Media: Buku teks. Mengitlak. Baik hati Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB(Membuat urutan.4.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.1. Membuat keputusan. 3. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks B3 DL1 E3 15 . 1. frasa. buku aktiviti.4 Isyarat jalan raya. jiran.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. 5. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Kaunter. 5. 1.1 Memahami bahawa tanda jalan.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat.

16 . vokal berganding.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.(Membuat urutan. frasa.Mendengar dengan berkesan.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. dan ayat dengan betul.3. Jujur. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 2:KATEGOR I PAPAN TANDA JALAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 13 01 – 05 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 9 TAJUK: Jiran Sepakat EMK: Nilai murni. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1. bacaan intensif Media: Buku teks. Mengenal pasti) BCB. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul 2. Baik hati Ilmu: Pendidikan Moral 1. buku 3. 2.4.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.3 Membina dan menulis perkataan. Prihatin. 2. 2. Membuat keputusan. Peraturan Sosiobudaya.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan 23 – 31 Mac 2013 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) KBT: KB.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 PAPAN TANDA.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. Mengitlak. diftong.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2. 2.2 Membaca dan memahami perkataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. Hormatmenghormati.5.2.

1 Memahami bahawa tanda jalan.4. apa. 1.4. 1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks 1. 1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 aktiviti. 3. Bagaimana. tanda jalan dan isyarat trafik 2. 5. 3. di mana TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA. mengapa. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Kaunter.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.4 Isyarat jalan raya.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. betul.4. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 17 . ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 3: AMBIL LANGKAH BIJAK 5.4.1.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat. mana.3.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.4.

4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Mendengar dengan berkesan KONSTRUKTIVISMEMenerangkan dan menjelaskan KP. diftong. dan menyebut bunyi bahasa. carta. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul 2.3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 14 08-12 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 10 TAJUK: Semangat kerjasama EMK: Nilai murni. Peraturan Sosiobudaya.2 Membaca dan memahami perkataan. Mengenal pasti.4 Isyarat jalan raya. 3. 2. memahami. 4. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. 2.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. buku aktiviti.4 Menulis imlak dengan tepat. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.5. 2. Jujur. penyayang. dan ayat dengan betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2. 1.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. tanda jalan dan isyarat trafik 18 . vokal berganding. frasa dan ayat dengan betul. mengecam. Menilai) BCB. kamus 1. 3. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.4. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. dan menyebut frasa. 1. iaitu abjad.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.2.6. frasa. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Poster.(Menjanakan idea. TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA. Media: Buku teks. ISYARAT DAN PENANDA JALAN 1.2 Mendengar. komputer. perkataan.3 Membina dan menulis perkataan.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2. suku kata.6 Mendengar.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.Muzik.Bacaan luncuran. 2. pemurah Ilmu: Pendidikan Muzik KBT: KB.

1 Memahami bahawa tanda jalan.4. aktif Ilmu: Pendidikan Jasmani. 1. 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 4. Menganalisis.19 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 11 TAJUK: Sambutan Hari Kanak-kanak EMK: Nilai murni.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam 19 . Hormatmenghormati.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.(Membuat rumusan. JALANJALAN Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3.4 Bertutur.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat.4. 2.4.1.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. 1. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 TAJUK 4:JOM. 1.4. KBT: KB. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 2.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Peraturan Sosiobudaya. 1. 1. 15 15 .6.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.4.

cermin mata 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 2. Membuat pilihan) BCB. frasa. Oktober.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 3. Mengitlak. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 2. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan awalan Kosa Kata: Bola sepak.3 Membina dan menulis perkataan . 3.5. B3 DL1 E1 TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 1:BOLEH DILIHAT DAN LEBIH SELAMAT 2.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Membandingkan dan membezakan. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan imbuhan 3.3 Darjah penglihatan 20 .3. Mengenal pasti. dan ayat dengan betul.2.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) bahan multimedia dengan tepat. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Mengaplikasikan.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. buku aktiviti. nenek.3. 4.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 5. KONSTRUKTIVISME Menerangkan dan menjelaskan KP – Interpersonal.4. Verballinguistik Media: Buku teks. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.5.3 Membaca.2 Membaca. 2.Mencatat nota. intonasi yang jelas.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.

2.4.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2. Peraturan Sosiobudaya. 1.4.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.Mencatat nota. Membandingkan dan membezakan. Hormat-menghormati. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – 1.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.6.4 Membaca dan memahami maklu9mat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.1. 2.4.(membuat rumusan. 21 . 1. Mengitlak. Membuat pilihan BCB. KBT: KB. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.3. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4 Bertutur. Menganalisis. aktif Ilmu: Pendidikan Jasmani. 4.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) awalan .2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat 2. 16 22-26 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 11 TAJUK: Sambutan Hari Kanak-kanak EMK: Nilai murni. 2. Mengenal pasti. 1.

diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 3. nenek. cermin mata 3.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan B4 DL1 E2 TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 2: CUACA DAN WAKTU 4. frasa.3. 4. 3.5.1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Mengaplikasikan.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) mengikut urutan dengan betul. 2. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. KONSTRUKTIVISME Menerangkan dan menjelaskan KP – Interpersonal. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan . Verballinguistik Media: Buku teks. Oktober. dan ayat dengan betul.3 Membaca.5. 5.2. 5. 2. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. 2.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.2 Membaca.3 Darjah penglihatan 22 . buku aktiviti. 4.5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. intonasi yang jelas.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3 Membina dan menulis perkataan. 3. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan awalan Kosa Kata: Bola sepak.

Mencatat nota KONTEKSTUAL – Mengaplikasikan. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.6. 17 29-03 Mei TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 12 TAJUK: Kraf Tangan EMK: Nilai murni. 2. 1. kreativiti dan inovasi. Menghubungkaitkan. memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul. KONSTRUKTIVISME - 1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) raya dan terhadap pejalan kaki.3 Mendengar.3. Menyusun maklumat. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.3.3. Mengenal pasti) BCB.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Mendengar. Bekerjasama Ilmu: Dunia Seni Visual KBT: KB.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 4.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila 01 Mei – Cuti Umum Hari Pekerja 2. 2.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan pencahayaan boleh member kesan terhadap keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 23 .1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.(Menjanakan idea. 1. Peraturan Sosiobudaya. 1. 4.4. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi Pengisian Kurikulum: Nilai: Kreatif. 1.6. Tolongmenolong.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.

buku aktiviti. 2. 3. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3. garisan 3. 5.5. 3.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. diksi. TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 3:PERABOT JALAN 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.3 Darjah penglihatan 24 . 1. bunga. 5. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan akhiran Kosa Kata: Manik. carta gambar.5. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. dan ayat dengan betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas 3. 3. 1.4.3 Perabot jalan raya Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2. Labu Sayong.3 Membaca.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Mengembangkan idea KP – Interpersonal Media: Buku teks.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. iklan. frasa.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan .3 Membina dan menulis perkataan.3.1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan demgam perabot jalan raya.3. tembikar.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.6.

2.5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 18 06 – 10 Mei TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 13 TAJUK: Permainan Tradisional EMK: Nilai murni. 4. Membuat keputusan) BCB.2 Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan bagaimana ia memberi impak atas keselamatan mereka yang berjalan kaki dan berbasikal.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.(Menghubungkaitkan.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1.1.Mencatat maklumat KP – Interpersonal 2.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat 25 .3. keselamatan Ilmu: Pendidikan Jasmani KBT: KB.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. Kecergasan pelbagai Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. 1. Peraturan Sosiobudaya.3. 1. 2.6.6. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Jujur. Menjanakan idea. 1.

1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan .1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 3.2 Membaca. frasa.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.6.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 4: KEBOLEHLIHATAN DI ANTARA DUA BUAH KERETA YANG DILETAKKAN 2.3. timangan 3. 5. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.2. 3. 2. 2. diksi. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. Rampanau. congkak Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan apitan Kosa Kata: Tradisional.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.5.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 membaca.3 Darjah penglihatan 26 . 4. buku aktiviti. 3.3 Membina dan menulis perkataan. 5. Bola Raga.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 4. Media: Buku teks.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.6. dan ayat dengan betul.1 Menunjukkan kesedaran kesan saiz badan mereka yang kecil ke atas 2.3.

bersikap terbuka. 2.(Mentafsir. Menulis cepat. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. buku aktiviti. 2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. Kemahiran Hidup. 4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Mengingat KONSTRUKTIVISME Mengembangkan idea KP – Interpersonal Media: Buku teks. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.5. intonasi yang betul dan berjeda. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1. 1.7.17 Mei TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 14 TAJUK: Makanan Tradisional EMK: Nilai murni.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. sebutan yang jelas. 2.4.3. 27 .3. 19 13. 2. 1. 3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormat-menghormati.3.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3. Pendidikan Sivik KBT: KB.4 Menulis imlak dengan tepat.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.4.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 keselamatan mereka. rajin Ilmu: Pendidikan Sains.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Menjanakan idea. 3. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa:Ayat majmuk.Bacaan intensif.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Mengenal pasti) BCB. Membandingkan dan membezakan. 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. Peraturan Sosiobudaya.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.

1 Kenal pasti arah datangnya lalu lintas.5. Kuih Bakul.5 Aliran lalu lintas – arah lalu lintas 7.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 3.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya.7. melekit.1. biji teratai TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 1: JALAN RAYA ADALAH KOMPLEKS DAN BERBAHAYA 1. Kuih Bulan. 1.5. 3.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 20 20-24 Mei Pentaksiran Sumatif 1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 24 Mei – . 1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Ayat tanya Kosa Kata: Ambuyat.1.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.1 Jenis-jenis jalan raya 1. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat. 7.Wesak 25 Mei – 09 Jun 2013 Cuti Umum Minggu Tema / Tajuk Hasil Pembelajaran PENGGAL 2 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kod Evidens Catatan 28 . acuan. Baulu.

3. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) (Standard Pembelajaran) 1. Samfu. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.2. 1.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. frasa.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 4. 1. (Standard Kandungan) 1. Ceongsam. dan ayat dengan betul. 2. Pentaksiran 3. buku aktiviti.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. bersemangat.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.6. Menjanakan idea) BCB.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. berani Ilmu: Pendidikan Sivik. 29 . 4. Ayat majmuk Kosa Kata: Kompang. perigi. gambar.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 2. Peraturan Sosiobudaya. Menghubungkaitkan.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2. 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata ganda.6.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.(Menaakul.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3. 2.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks. Pendidikan Muzik KBT: KB.7.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 3. Mengenal pasti.3. 5. 2. 5. Bertanggungjawab.3 Membina dan menulis perkataan.5.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 21 10 – 14 Jun TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 15 TAJUK: Warisan Kita EMK: Nilai murni. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. nyayian. 3.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. telefon.

1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimba lalu lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 2.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.3.3. 2. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 22 17 -21 Jun TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 15 TAJUK: Warisan Kita EMK: Nilai murni. Mengenal pasti. 7. dan ayat dengan betul. Pendidikan Muzik KBT: KB. 30 .3 Membina dan menulis perkataan. 1. 2. berani Ilmu: Pendidikan Sivik. bersemangat.7.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Menjanakan idea) BCB. frasa.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Menghubungkaitkan.6. 2.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.6.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 1.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.5. 2. 3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 setem TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 2: MENGIMBAS LALU LINTAS betul. buku 1.(Menaakul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 7. Peraturan Sosiobudaya. 1. Bertanggungjawab.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks.3. 3.5.

Mencatat nota. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. perigi. 1.1 Mendengar. 2.(Membuat urutan. TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 3:MENCARI PETUNJUK 23 24-28 Jun TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 16 TAJUK: Kebun Sekolahku EMK: Nilai murni. barang maujud Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata ganda.4.3. 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2. 2.3. gigih berusaha.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. Pengisian Kurikulum: Nilai:Rajin.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Ceongsam. pemurah Ilmu: Kemahiran Hidup.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.6. 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Mengenal pasti) BCB. nyayian. Samfu.2. 4. Peraturan Sosiobudaya.Mendengar dengan berkesan.6. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.2. 4. 7. 2. Kecerdasan pelbagai. telefon.3. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. Ayat majmuk Kosa Kata: Kompang. sebutan yang jelas. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3. setem 3. 5.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan 31 . 2. 2.2.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.3 Mendengar. memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang 2. Pendidikan Sains KBT: KB.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 aktiviti.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 7. intonasi yang betul dan berjeda.

penyayang. keledek.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan 30 Jun – Sukan Tahunan 01 Julai – Cuti Peristiwa 3 32 . FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 7. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Penyata Kosa Kata: Jagung. 2.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 3. bayam. buku aktiviti.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat. sebutan yang jelas. baja organik.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.7.2 Mendengar.4. Jujur.4. 4. 2.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. B4 DB1 E1 B2 DT1 E3 TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 4 :PEMERHATIAN LALU LINTAS 24 01-05 Julai TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 17 TAJUK: Dusun Pak Long EMK: Nilai murni. 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3. pemurah Ilmu: Pendidikan Muzik.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) meningkatkan kelancaran bacaan. 5. kangkung.2. 2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 3.3. motivasi sesuai bagi memupuk minat membaca.2.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. intonasi yang betul dan berjeda. Peraturan Sosiobudaya. FN + FK.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 7. 2.3 Mendengar. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas. 4. 1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik Media: Buku teks.3.2 Prosedur yang selamat untuk melintas. 3. 5. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. lobak. 2. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.4 Menulis imlak dengan tepat.

3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. frasa.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB. dan ayat dengan betul.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. 3. 2.Mendengar dengan berkesan.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan 3. 6. 6. cangkul.2 Penggunaan alat penahan 33 .2.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca 5.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko. bakul. FN + FK.1.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek.3. Mengenal pasti) BCB.3.3 Membina dan menulis perkataan.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang. akar tunjang.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.4. 6. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan Media: Buku teks. 5. 6.(Menjanakan idea.1. baja TEMA PKJR:UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 1: TALI PINGGANG KELEDAR Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) maklumat mengikut urutan dengan betul. 10. poster Sistem Bahasa: Tatabahasa: Tanda baca.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.2. harum.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. buku aktiviti. Ayat Penyata. 3. 10. Kata Kerja Kosa Kata: Dusun.8. 6.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 3.

Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks. sebutan yang jelas.3 Mendengar. Mengenal pasti) BCB.2. Peraturan Sosiobudaya. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Mendengar. 1.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. Kemahiran Hidup KBT: KB. 2.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul.3. 2.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. buku aktiviti. 3. carta gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Tanda baca.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. Kata Adjektif Kosa Kata: Pejal. pemurah.8.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang. 34 . 6. bersyukur. 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. jujur Ilmu: Dunia Sains dan Teknologi. B3 DT1 E1 6.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 6. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. lembut.2 Penggunaan alat penahan 2. Membuat urutan. 1.3.4. rimbun TEMA PKJR:UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 2:MENJADI PENUMPANG YANG 6.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. intonasi yang betul dan berjeda. 2. urutan. FN + FK. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 25 08-12 Julai TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 18 TAJUK: Ternakan EMK: Nilai murni.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 2. 5.1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.3 Mendengar. risalah.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Rajin berusaha. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1.3. memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul. Ayat Penyata. Menganalisis.(Menjanakan idea.4. 5.

3. 2. kreatif Ilmu: DST.) BCB.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek. peraturan sosiobudaya.6. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2. Kemahiran Hidup KBT: KB. Mengenal pasti.(Menjanakan idea. kreatif dan inovatif Pengisian Kurikulum: Nilai: kebersihan. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Majmuk.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Mensistesis. buku aktiviti.1. frasa. 2.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.3 Membina dan menulis perkataan. Naturalis Media: Buku teks. kegigihan. 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 2.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab.3. Membandingkan dan membezakan. 1. 10.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang 26 15-19 Julai TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 19 TAJUK: Hasil Laut EMK: Ilmu. dan ayat dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. Mencatat maklumat KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal.2. intonasi yang betul dan berjeda.Bacaan intensif. 2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4 Bertutur.2 Membaca dan memahami perkataan. 3. Kata Sendi Nama 1.4.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 10.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. Ayat Penyata.2.4. 2. sebutan yang jelas. 2. 3. Menganalisis. 3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 BERTANGGUNGJAWAB Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 6. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko. 2. 35 .

1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko. sate Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat. protein. sagu. FN + FK. 1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 5.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah. Cintakan 36 . kajian masa depan.2 Membaca dan memahami perkataan.4 Bertutur. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. vitamin.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 27 22 -26 Julai TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 24 TAJUK: Jalur Gemilang EMK: Ilmu.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 2.3. produk. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin. frasa dan ayat daripada 1. 5.6.5. enak.4. 4. 1.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan 25 Julai – Cuti Umum Nuzul AlQuran B4 DT1 E1 TEMA PKJR:UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 1:PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH 1.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.6.4. 1. 1.2.5. 3. kreatif dan inovatif.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Kosa Kata: Ikan bilis.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. keropok lekor.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal. 2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 3.

Pendidikan Muzik KBT: KB. buku aktiviti.1. merdeka.5.6. 1. dan ayat dengan betul.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko. 3. 2. 4.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Hormatmenghormati.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 negara. 5. Muzik Media: Buku teks.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.3.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.6.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan . Mengitlak BCB.7.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal. 3.2 Membaca. 1. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) TEMA PKJR:UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 2:BERHEMAH DI JALAN RAYA 37 . perarakan. 1.5. Menaakul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. Menyusun maklumat.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah. 3.3 Membina dan menulis perkataan. 4.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Mengenal pasti. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2. 5. yang betul. tentera pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2. frasa. 2.6. 3. 2. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.2. bersemangat Ilmu: DSV.Menjanakan idea.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. bendera Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan Awalan Kosa Kata: Jalur Gemilang.Menulis maklumat KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik.

2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.2. mengaplikasikan Media: Buku teks. syabas. buku aktiviti. Hormatmenghormati.2 Arah yang paling selamat untuk pejalan kaki Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1. intonasi yang betul dan berjeda. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Warna.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.4. TEMA PKJR:UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT 4. obor.2.2. 2.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 28 29-02 Ogos TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 25 TAJUK: Bahasa Kita EMK: Ilmu. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan. restoran 1.4. 2. 2. 2. 38 . 3. bersemangat Ilmu: DSV KBT: KB.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2. 4.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2. 5. cipta.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin.6.8. Kreatif dan inovatif.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 3. Cintakan negara.Mengenal pasti BCB. sebutan yang jelas.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Pembelajaran Konstruktivisme. logo sekolah Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Ganda Penuh Kosa Kata: Logo. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan.3. 2. 5.4 Bertutur.

2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Hormatmenghormati. bersemangat Ilmu: DSV.1.3.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. 1.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 7. 2.1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang berbahaya. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 1. Pembelajaran Konstruktivisme.Mengenal pasti. 7. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Menjanakan idea.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 TAJUK 1:MELINTAS DENGAN SELAMAT 7. Pendidikan Muzik KBT: KB.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.5.7. 1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 7. 1.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan dari aspek keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat melintas yang ditentukan.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3. 39 .1. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin. 3. melintas jalan raya adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas dengan selamat. 7. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. Cintakan negara. Kreatif dan inovatif.1.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.2.18 Ogos 2013 08-09 Ogos Hari Raya Puasa CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 29 19 – 23 Ogos TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 26 TAJUK: Negara Kita EMK: Ilmu. 07.

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. lirik lagu negaraku.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. dan ayat dengan betul. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Kerja Kosa Kata: Lawatan. 7. B5 DL1 E2 B5 DB1 E1 30 26-30 Ogos TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 27 TAJUK: Lambang Negara EMK: Ilmu.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3. 7. rukun. 7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah.3. muzium. diftong. negeri.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5. Kreatif dan inovatif.Perbincangan KONTEKSTUAL – Mengaplikasikan KP.2. buku aktiviti. Pembelajaran Konstruktivisme.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. bebas TEMA PKJR:UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 2:LANGKAH CERMAT JIWA SELAMAT 3.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai 31 Ogos – Hari Kemerdek aan 40 . digraf dan konsonan bergabung dengan betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 1.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. takhta.5.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan enggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 1. 7. 5.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut.3. intonasi yang jelas.6. frasa. 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 4.1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Menganalisis BCB.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.2. vokal berganding . 4. 3.Verbal-linguistik Media: Buku teks. 7. 1.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah melintas dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia.3 Membina dan menulis perkataan. 1.2.

5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.Verbal-linguistik Media: Buku teks.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.4. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. gambar lambang negara Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Penyata 1. 2.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.Bacaan intensif. 2. buku aktiviti. 3. jingga 41 . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Menjanakan idea. masjid. 3.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 3. 3.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 4. 3. Perbincangan KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP. 2. 4. dan ayat dengan betul. 2. Menganalisis BCB.7.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin.5.3 Membina dan menulis perkataan.3. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) Kosa Kata: Lambang. Kemahiran Hidup KBT: KB.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. frasa.4.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3. 3. Cintakan negara. risalah.5. 1.8.2 Membaca.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. Hormatmenghormati.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. tengkolok. bersemangat Ilmu: DSV. keris. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 secara bertatasusila.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.6. 2.

2.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. jualan.2 Membaca dan memahami perkataan.5.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. diftong. vokal berganding.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. poster. bendera 42 .1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. kegigihan. vokal berganding.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.5.Menjanakan idea.6. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 1. 3.2. 1. Menaakul. Pengisian Kurikulum: Nilai: kebersihan. Bacaan imbasan KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik Media: Buku teks. 3.5. peraturan sosiobudaya. diftong. 3.3. bekerjasama Ilmu: DSV. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.Bacaan intensif.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Mencatat maklumat. frasa. 31 02-06 Sept TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 20 TAJUK: Hari Jualan Sekolahku EMK: Ilmu.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Mengenal pasti BCB.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 5. kreatif dan inovatif. Kemahiran Hidup KBT: KB.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 2. tugas. buku aktiviti. traktor.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.2. 3. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. 5. kreatif. 1. 2. dan ayat dengan betul. 3. treler. 5. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Ganda Penuh Kosa Kata: Berniaga.3 Membina dan menulis perkataan. 2. 1.

43 . kreatif dan inovatif.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3. BCB. 2.3.6.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 16 Sept – Cuti Umum Hari Malaysia 1. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat penyata Kosa Kata: Cenderamata.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 1. promosi 33 16-20 Sept TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 22 TAJUK: Nasihat Pak Long EMK: Nilai murni. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. kreatif dan inovatif. B5 DT1 E2 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.5. Membandingkan dan membezakan.Mencatat nota. 5.6. Ilmu. peraturan sosiobudaya. Menaakul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.5. TMK 1. Kristal. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. rantai.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 10-12 Sept . memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. diksi.Menghubungkaitkan.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.UPSR 2.2 Membaca.4 Bertutur. kegigihan. 5.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 2.3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Kemahiran Hidup KBT: KB. kreatif.3. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks. buku aktiviti.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 32 09-13 Sept TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 21 TAJUK: Kedai Cenderamata EMK: Ilmu. rajin Ilmu: DSV. 3. wau.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Tolong-menolong. corak. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1. 3.4.5.

Ilmu. kegigihan. rajin Ilmu: DSV. Kemahiran Hidup KBT: KB. kreatif.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 5. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. faedah. 4. rajin Ilmu: TMK 2.5. 2. 2. Tolongmenolong.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. untung. 5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3. 34 23-27 Sept 1. Menjanakan idea. 3. internet.Mencatat nota.1. 1. 4. kegigihan. buku aktiviti.Menghubungkaitkan. usahawan. 3. Tolongmenolong.6.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.4. kreatif. bacaan intensif Media: Buku teks. letih.5.1. kreatif dan inovatif. 44 . 3. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.3 Membaca.6. gembira TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 23 TAJUK: Dunia Perniagaan EMK: Nilai murni. B5 DL1 E1 B5 DT1 E1 5.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif.4.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. Bacaan luncuran KP – Verbal-linguistik.6. poster gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Peniaga. Mengenal pasti BCB.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 2.

3. TMK.Membandingkan dan membezakan. 3. 3. kilang. Mengenal pasti BCB.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. buku aktiviti. 3. 1. 3. eksport Celik. Mencatat nota 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif. dan ayat dengan betul. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.6. 1.5.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 3. bank TEMA 8 REKA CIPTA UNIT 28 TAJUK: Kelab Reka Cipta EMK: Nilai murni. positif.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2. mengembangkan idea Media: Buku teks.Bacaan intensif KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.3.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada 35 30-04 Okt 45 . Ilmu.6. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. intonasi yang betul dan berjeda. diksi. 3.Menganalisis.6. kayu. sebutan yang jelas. Mengenal pasti BCB.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Tolongmenolong.1 Mendengar. Menghubungkaitkan.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 2. rajin Ilmu: DST.3. 2.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. kreatif dan inovatif.Bacaan intensif.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.4. kreatif. Pendidikan Muzik KBT: KB. 1. Menyusun maklumat.3 Membina dan menulis perkataan.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.5.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 3. frasa.3 Mendengar.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Rotan. kegigihan. Menjanakan idea. 2.

kreatif dan inovatif. rajin Ilmu: DST. dan ayat dengan betul.Interpersonal Media: Buku teks. 3. solar.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 5. automatik perkara daripada pelbagai sumber. 46 .3. 3. Tolongmenolong.1. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. kelab.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. kreatif. Menyatakan rasional.4. frasa. 2. 5.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. DSV KBT: KB. pelbagai sumber. 1.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. notis. kad imbasan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Penyata Kosa Kata: Udara.4.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif. 2.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.7. 36 07– 11 Okt TEMA 8 REKA CIPTA UNIT 29 TAJUK: Sains dan Reka Cipta EMK: Nilai murni.Menjanakan idea.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3. kegigihan. 5.5.3 Membina dan menulis perkataan.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 1. Menyusun mengikut urutan Menghubungkaitkan. buku aktiviti. Menaakul KONTEKSTUAL1. 1. 3.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. TMK.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3. 2. B5 DB1 E1 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. Ilmu.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. diksi.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KP.6.7. 5. teknologi.

5.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.6.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. kegigihan.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 4. 2.Membandingkan dan membezakan. dodol. 2. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif.5. FN + FK.Meramal Media: Buku teks.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 3. DSV KBT: KB. muara 4. TMK. Mengenal pasti 1. 1. 3.3. 2. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3.4.Verbal-linguistik KMD. mengacau. 15-16 Okt – Cuti UmumCuti Hari Raya Haji 47 . kad imbasan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Pola Ayat Kosa Kata: Pengacara.7. herba.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. rajin Ilmu: DST.7.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.2 Membaca. Tolongmenolong.6. Mengembangkan idea KP.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Menghubungkaitkan KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. B4 DB1 E1 B6 DL2 E1 37 14-18 Okt TEMA 8 REKA CIPTA UNIT 30 TAJUK: Pertandingan Reka Cipta EMK: Nilai murni. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2. Ilmu. roti. 1.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. mesin.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 5. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5. 1.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. kreatif. kreatif dan inovatif. buku aktiviti.4. halia.

..7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca....SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Menjanakan idea..... 3..........Hari Deepavali 15 Nov – Majlis Hari Anugerah Cemerlang 16 Nov 2012-01 Jan 2014 Nota: Perubahan RPT ini boleh dibuat mengikut kesesuaian P & P dan mata pelajaran..Bacaan intensif KONTEKSTUALMenghubungkaitkan KONSTRUKTIVISMEMenerangkan dan menjelaskan KP...1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan........6.6. buku aktiviti. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.........Verbal-linguistik Media: Buku teks.. 3. 3..... ( ) Tarikh: 48 .... 5. pencemaran 2...2.. 3. ( MOHD SAHROM BIN YUSOF ) Tarikh: Disemak oleh. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.. Menghubungkaitkan BCB.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.... B6 DL1 E1 B6 DL1 E2 B6 DB1 E2 38 21 .. elektrik..6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.... diksi.. 3..........7. Disediakan oleh......5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber..2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2....1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan ...........5...... ( Ketua Panitia Bahasa Malaysia Tarikh : ) Disahkan oleh.. .... 3. powerpoint Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan Apitan Kosa Kata: Pemenang. 5....... sketsa..... ......1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber..... interaktif....... ....................25 Okt 39 28-01 Nov 40 04-08 Nov 41 11-15 Nov Pentaksiran Sumatif 2 Proses pemulangan buku teks Pembahagian Kelas dan Penerimaan buku teks sesi persekolahan 2014 Persediaan dan Majlis Anugerah Cemerlang 2013 Cuti Akhir Tahun 03-04 Nov..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful