SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013

Tahun 2
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
Standard Pembelajaran Penerapan Nilai / Penerapan Ilmu / Kemahiran Bernilai Tambah / Sistem Bahasa Catatan

1. 2. 3. 4. 5. 1 21-25 Jan 6. 7. 8. 9.

Melapor diri dan mendengar taklimat daripada pihak sekolah tentang organisasi sekolah,peraturan sekolah, persekitaran dan budaya sekolah. Perjumpaan dengan guru pembimbing tentang sukatan pelajaran dan rancangan semester Melengkapan borang jadual waktu Melengkapkan borang takwim praktikum Menyediakan Rancangan Semester Bahasa Malaysia Tahun 2 Menyediakan Rancangan Kokurikulum Menyediakan Rancangan Projek/Peranan lain Menyediakan RPH/BSPP untuk minggu kedua Menyediakan Portfolio Praktikum dan Folder Rancangan Pengajaran Mata Pelajaran Major dan Elektif.

10. Menulis jurnal tentang pengalaman dalam minggu pertama di sekolah.

1

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 2
2 28 Jan 01 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 4 TAJUK: Jagalah kebersihan 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama, pembersih, bertanggung-jawab Ilmu: Pendidikan Moral, Pendidikan Kesihatan KBT: KB- (Mentafsir, mensintesis, menjanakan idea, menghubungkaitkan) BCB- ( Bacaan intensif ) KP- Interpersonal, Muzik KONTEKSTUALMenghubungkaitkan Media: Buku teks, buku aktiviti, gambar, radio Sistem Bahasa: Tatabahasa: ayat tunggal, ayat majmuk

2

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 2
3 04 - 08 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 4 TAJUK: Jagalah kebersihan 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama, pembersih, bertanggung-jawab Ilmu: Pendidikan Moral, Pendidikan Kesihatan KBT: KB- (Mentafsir, Mengenal pasti, mensintesis, menjanakan idea, menghubungkaitkan) BCB- ( Bacaan intensif ) KP- Interpersonal, Muzik KONTEKSTUALMenghubungkaitkan Media: Buku teks, buku aktiviti, gambar, radio Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Kerja Tunggal Kosa Kata: Telapak tangan, cuci, gembira, ada, balik, mandi,

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

3

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 2
7 11 - 15 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 5 TAJUK: Kantin Saya Bersih EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya Pengisian Kurikulum: Nilai: Tolongmenolong, bertanggungjawab Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB(menjanakan idea, mengenal pasti, membuat urutan) BCB- ( Perbincangan ) KP- Verbal linguistik, Interpersonal, Kinestetik Media: gambar, radio 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. 10-12 Feb – Tahun Baru Cina

3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.

3.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.

4

22 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 6 1.4. kelat. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan 1.4 Bertutur. wangi TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 1 – PATUHI PERATURAN JALAN RAYA Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 8 18 . merdu.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif Kosa Kata: Tampan.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. masam. 5 .

2.3. vokal berganding .3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: pejalan kaki.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 3. 3. 3. frasa.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 TAJUK: Makanan Bersih dan Berkhasiat EMK: Nilai murni. dan ayat dengan betul 2. Peraturan Sosiobudaya. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.1. Mengenal pasti) BCB. 3. B2 DT1 E1 B2 DT1 E2 3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.1.2 Membaca dan memahami perkataan. Pendidikan Kesihatan KBT: KB(Mengkonsep sikan.1. Interpersonal KONTEKSTUA LMenghubungk aitkan Media: Buku teks. 3. pemandu.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. penumpang.Verbal linguistik. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. diftong. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 4. penunggang basikal. 3.2. Kecerdasan Pelbagai Pengisian Kurikulum: Nilai: Tolonhmenolong.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.3. 5. 4. 6 . 5. ) KP. penunggang.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. buku tidak formal secara bertatasusila.( Bacaan intensif. 5.3 Membina dan menulis perkataan.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 2. hormatmenghormati Ilmu: Dunia Sains. rajin.2.

ulam. TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 2:AMALKAN PERATURAN JALAN RAYA Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 7 . pedas. Kata Ganti Nama Diri Kosa Kata: Mereka. masam. vitamin. manis. pedas. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 aktiviti.

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 3. Peraturan Sosiobudaya. vokal berganding. 1.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.2 Membaca. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3 Membina dan menulis perkataan. 2. Kecerdasan Pelbagai Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormatmenghormati. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.4 Bertutur.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 9 25 .2. Mentafsir) BCB. 2. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1.6.(Bacaan intensif) KPInterpersonal KONSTRUKTI VISMEMenghubungk aitkan 1. 2. 2. frasa. mengamalkan gaya hidup sihat. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 2.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. .4.4. dan ayat dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4. Ilmu: Pendidikan Jasmani. Pendidikan Kesihatan KBT: KB(Menjanakan idea.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.01 Mac TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 7 TAJUK: Bersenam Menyihatka n Badan EMK: Nilai murni. 8 .2 Membaca dan memahami perkataan.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih 25 Feb – Cuti Peristiwa 1 1.5.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. gelung rotan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif Kosa Kata: Redup.1. bangku.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3.1. muzik.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. radio. buku aktiviti. rancak. undang-undang jalan raya dan lain-lain prosedur keselamatan yang relevan di persekitaran mereka. 3.4 Mengenal pasti peraturan jalan raya. meriah. vokal berganding . tegap. digraf dan konsonan bergabung dengan betul.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) suku kata. 3. TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 9 . 3. 5. gembira 5.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KONTEKSTUA LMenghubungk aitkan Media: Buku teks. garau. diftong.

4. 1.3 Membina dan menulis perkataan. 2.3.2 Membina dan menulis ayat yang 10 . 3.5. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. penyayang Ilmu: Pendidikan Moral 1.2 Membaca dan memahami perkataan. 02 Mac Majlis Makan Malam Amal PIBG 04 Mac – Cuti Peristiwa 2 2. Kewarganega raan Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormatmenghormati. dan ayat dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.4. 2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4 Bertutur. 2. frasa. peramah. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 3. 1. tolongmenolong. Peraturan Sosiobudaya.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 3:KENAL PASTI PERATURAN JALAN RAYA DI KAWASAN KAMU Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 10 04 – 08 Mac TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 8 TAJUK: Jiranku Mesra EMK: Nilai murni.2.

5. buku aktiviti Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Hubung Kosa Kata: Bertegur sapa.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya. 3. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur. 3.Verbal linguistik. tetapi. vokal berganding . digraf dan konsonan bergabung dengan betul. sambil.1. atau.3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. B2 DB1 E1 B3 DL1 E2 4. 3.3. Interpersonal KONSTRUKTI VISMEMenghubungk aitkan Media: Buku teks.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. jiran. membuat urutan.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. membuat keputusan) KP. 5.1. kerana. riadah Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. mengenal pasti.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB(Menjanakan idea.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.3. 11 . diftong. 4.

4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2. frasa. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4. dan ayat dengan betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. penyayang Ilmu: Pendidikan Moral 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Kewarganega raan Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormatmenghormati. 2. peramah.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 4:PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 11 11 – 15 Mac TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 8 TAJUK: Jiranku Mesra EMK: Nilai murni.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih 12 .3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 1. 3.2 Membaca dan memahami perkataan. 2. 3. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4 Bertutur. 1. 2.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.5.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan. tolongmenolong. Peraturan Sosiobudaya.3. 1.

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB(Menjanakan idea.1. Interpersonal KONSTRUKTI VISMEMenghubungk aitkan Media: Buku teks.4 Isyarat jalan raya. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. kerana. sambil. diftong.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 4.3.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. jiran. 3. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.4. tetapi. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Hubung Kosa Kata: Bertegur sapa. 5. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. tanda jalan dan isyarat trafik 13 .4. riadah Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) suku kata. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 1. atau.3. membuat keputusan) KP. vokal berganding . membuat urutan. buku aktiviti. 1. 1. B3 DB1 E1 B4 DL1 E1 4. 3.1 Memahami bahawa tanda jalan.3.Verbal linguistik. mengenal pasti.

1.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.3. 1.2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. 2. 2.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang 14 .5. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul . 2. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 1:KENALI PAPAN TANDA.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Membaca dan memahami perkataan.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. diftong. Peraturan Sosiobudaya. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4. Jujur. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. vokal berganding. Kewarganega raan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.22 Mac TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 9 TAJUK: Jiran Sepakat EMK: Nilai murni. 2. 2. 2. ISYARAT DAN PENANDA JALAN 12 18 .

4.1. 5.4.4. Mengenal pasti) BCBMendengar dengan berkesan.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. buku aktiviti.4 Menulis imlak dengan tepat.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Prihatin.1 Memahami bahawa tanda jalan. dapur TEMA PKJR:UNIT 3 3. 5. Hormatmenghormati. tanda jalan dan isyarat trafik 1. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Kaunter. Baik hati Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB(Membuat urutan. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. Membuat keputusan. kereta. dan ayat dengan betul.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks B3 DL1 E3 15 . 3.4.3.3 Membina dan menulis perkataan. jiran. 1. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3. 1.4 Isyarat jalan raya. bacaan intensif Media: Buku teks. 3. polis.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 1. frasa. Mengitlak.

3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2. Hormatmenghormati.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan. Mengenal pasti) BCB.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. frasa.3 Membina dan menulis perkataan. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. 1. 2. buku 3.4. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. dan ayat dengan betul.5. 2. Prihatin. 2. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.Mendengar dengan berkesan. Baik hati Ilmu: Pendidikan Moral 1. 2. Mengitlak. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.(Membuat urutan. Jujur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. bacaan intensif Media: Buku teks. Membuat keputusan.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 PAPAN TANDA.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.3. vokal berganding. diftong.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. 16 . Peraturan Sosiobudaya.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan 23 – 31 Mac 2013 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) KBT: KB. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 2:KATEGOR I PAPAN TANDA JALAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 13 01 – 05 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 9 TAJUK: Jiran Sepakat EMK: Nilai murni.

1.4.4. 3.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. 3. 1. mengapa.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks 1.1 Memahami bahawa tanda jalan.4 Isyarat jalan raya. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. tanda jalan dan isyarat trafik 2.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 3: AMBIL LANGKAH BIJAK 5.4 Menulis imlak dengan tepat. 5. 3. di mana TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA.4.4.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 aktiviti. 1.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya. betul.3. mana.1. apa. Bagaimana. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 17 . Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Kaunter.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4.

6. 2. carta.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Poster.Muzik. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. frasa dan ayat dengan betul. tanda jalan dan isyarat trafik 18 .3. 2.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 14 08-12 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 10 TAJUK: Semangat kerjasama EMK: Nilai murni. 3. dan ayat dengan betul.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Peraturan Sosiobudaya. pemurah Ilmu: Pendidikan Muzik KBT: KB. Menilai) BCB. vokal berganding.2 Mendengar.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.2. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul 3. Media: Buku teks.6 Mendengar. 2. dan menyebut frasa.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. dan menyebut bunyi bahasa.5.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. ISYARAT DAN PENANDA JALAN 1. 2.2 Membaca dan memahami perkataan. 2.Bacaan luncuran. Mengenal pasti.4 Menulis imlak dengan tepat. mengecam. memahami.3 Membina dan menulis perkataan. iaitu abjad.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.4 Isyarat jalan raya.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. diftong. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul 2. frasa. 1. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1. Jujur. penyayang.2. perkataan. buku aktiviti. TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. Mendengar dengan berkesan KONSTRUKTIVISMEMenerangkan dan menjelaskan KP. 3. suku kata.(Menjanakan idea. 1. kamus 1. komputer.4. 4.

1.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4. KBT: KB. 2. Peraturan Sosiobudaya. Hormatmenghormati.1. 1. 2.4.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 TAJUK 4:JOM. JALANJALAN Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3. 4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam 19 . 15 15 .4.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.4.6.4. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. 1. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 1.19 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 11 TAJUK: Sambutan Hari Kanak-kanak EMK: Nilai murni.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.(Membuat rumusan. Menganalisis. 1.1 Memahami bahawa tanda jalan.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4 Bertutur. 1.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat. aktif Ilmu: Pendidikan Jasmani.

B3 DL1 E1 TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 1:BOLEH DILIHAT DAN LEBIH SELAMAT 2. 3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Membandingkan dan membezakan. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.Mencatat nota.3 Darjah penglihatan 20 .3.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.5.5. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) bahan multimedia dengan tepat. 4. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. 4. dan ayat dengan betul.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4. 5. buku aktiviti. Verballinguistik Media: Buku teks.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. cermin mata 2.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 5. frasa. KONSTRUKTIVISME Menerangkan dan menjelaskan KP – Interpersonal.4.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan 3. 3. Mengitlak. 2. Oktober.2 Membaca.2. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan awalan Kosa Kata: Bola sepak. 2. nenek.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. Membuat pilihan) BCB. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Mengaplikasikan. Mengenal pasti.3 Membina dan menulis perkataan . diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 3.3 Membaca. intonasi yang jelas.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.

4 Membaca dan memahami maklu9mat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Membandingkan dan membezakan.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Peraturan Sosiobudaya.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2. Membuat pilihan BCB. 2. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.4. 4. 2.6.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.3.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.(membuat rumusan. aktif Ilmu: Pendidikan Jasmani.1. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – 1. 1. 21 . Hormat-menghormati.Mencatat nota.4.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 16 22-26 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 11 TAJUK: Sambutan Hari Kanak-kanak EMK: Nilai murni.4 Bertutur. Mengitlak. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1. Mengenal pasti. 1. Menganalisis. KBT: KB.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) awalan .4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat 2. 2.

2. Oktober. 2.5. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan awalan Kosa Kata: Bola sepak. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.3 Membaca. 2.3 Membina dan menulis perkataan.3 Darjah penglihatan 22 .2 Membaca.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan . 3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. frasa.5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.5. cermin mata 3. 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) mengikut urutan dengan betul. 3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. nenek.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Mengaplikasikan. dan ayat dengan betul. 3.3. 4.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3. intonasi yang jelas. buku aktiviti. 5.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan B4 DL1 E2 TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 2: CUACA DAN WAKTU 4. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.2. 4. Verballinguistik Media: Buku teks.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. KONSTRUKTIVISME Menerangkan dan menjelaskan KP – Interpersonal. 5. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.1.

kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi Pengisian Kurikulum: Nilai: Kreatif.4. 17 29-03 Mei TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 12 TAJUK: Kraf Tangan EMK: Nilai murni. Tolongmenolong.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3.Mencatat nota KONTEKSTUAL – Mengaplikasikan. kreativiti dan inovasi.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila 01 Mei – Cuti Umum Hari Pekerja 2. 4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 1.(Menjanakan idea. 1. Menyusun maklumat.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan pencahayaan boleh member kesan terhadap keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal. memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.3. 1.6.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. 2. 2. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. Menghubungkaitkan. Mengenal pasti) BCB.3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) raya dan terhadap pejalan kaki. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. KONSTRUKTIVISME - 1. 1.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Mendengar. Peraturan Sosiobudaya. 4. 23 .6. Bekerjasama Ilmu: Dunia Seni Visual KBT: KB.3 Mendengar.

3. 2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 3. buku aktiviti.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.5. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. iklan.3 Perabot jalan raya Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.4.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. garisan 3.3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Mengembangkan idea KP – Interpersonal Media: Buku teks. 1.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas 3.3 Membina dan menulis perkataan.3 Membaca. 5. bunga.2. 3.6.1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan demgam perabot jalan raya. carta gambar. dan ayat dengan betul. tembikar. diksi.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan . Labu Sayong.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4. 5. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 3:PERABOT JALAN 2. 3. 3.5.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. frasa. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan akhiran Kosa Kata: Manik. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 1.3 Darjah penglihatan 24 .

5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. keselamatan Ilmu: Pendidikan Jasmani KBT: KB. 2.3.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.1.6.5. 2. Jujur.6. Membuat keputusan) BCB. 1.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat 25 . Menjanakan idea.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.2 Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan bagaimana ia memberi impak atas keselamatan mereka yang berjalan kaki dan berbasikal. 1. Kecergasan pelbagai Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 18 06 – 10 Mei TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 13 TAJUK: Permainan Tradisional EMK: Nilai murni. Peraturan Sosiobudaya.Mencatat maklumat KP – Interpersonal 2.3.(Menghubungkaitkan. 4.

2.2 Membaca. dan ayat dengan betul.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.3 Darjah penglihatan 26 . Rampanau.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 membaca. Media: Buku teks.3. 4. 5.1. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 4.3 Membina dan menulis perkataan. 2.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 4: KEBOLEHLIHATAN DI ANTARA DUA BUAH KERETA YANG DILETAKKAN 2. timangan 3. Bola Raga. frasa. 3.5.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan .2. diksi.1 Menunjukkan kesedaran kesan saiz badan mereka yang kecil ke atas 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.3.6. congkak Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan apitan Kosa Kata: Tradisional.6. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. buku aktiviti. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 3. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.

Kemahiran Hidup. intonasi yang betul dan berjeda. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa:Ayat majmuk. Pendidikan Sivik KBT: KB. 4. Mengingat KONSTRUKTIVISME Mengembangkan idea KP – Interpersonal Media: Buku teks. 2.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.Bacaan intensif. 1. 1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. Menulis cepat. rajin Ilmu: Pendidikan Sains.7.(Mentafsir.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.5. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2. Peraturan Sosiobudaya. Menjanakan idea.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2. 3. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormat-menghormati.17 Mei TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 14 TAJUK: Makanan Tradisional EMK: Nilai murni. 27 .SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 keselamatan mereka. Membandingkan dan membezakan.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. buku aktiviti. Mengenal pasti) BCB.4. 19 13.4 Menulis imlak dengan tepat.3. bersikap terbuka. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas. 2.4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.3.

Kuih Bulan.1.1 Kenal pasti arah datangnya lalu lintas.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya. acuan.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.1 Jenis-jenis jalan raya 1. Baulu.7.5 Aliran lalu lintas – arah lalu lintas 7. biji teratai TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 1: JALAN RAYA ADALAH KOMPLEKS DAN BERBAHAYA 1.1. 1. Kuih Bakul. 20 20-24 Mei Pentaksiran Sumatif 1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 24 Mei – . Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat.5.5.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Ayat tanya Kosa Kata: Ambuyat. 3. 7.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 3. melekit.Wesak 25 Mei – 09 Jun 2013 Cuti Umum Minggu Tema / Tajuk Hasil Pembelajaran PENGGAL 2 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kod Evidens Catatan 28 . 1.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.

Menjanakan idea) BCB. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. Ceongsam. Ayat majmuk Kosa Kata: Kompang. 3. 4.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 21 10 – 14 Jun TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 15 TAJUK: Warisan Kita EMK: Nilai murni. buku aktiviti.6. dan ayat dengan betul.2. 3. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) (Standard Pembelajaran) 1. Pendidikan Muzik KBT: KB.5. Peraturan Sosiobudaya. berani Ilmu: Pendidikan Sivik. Menghubungkaitkan.5. frasa. 2. 5. gambar.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. Samfu. bersemangat. 1.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. Mengenal pasti. nyayian. 29 .2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. perigi. 2. 2.3.(Menaakul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata ganda.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks.3 Membina dan menulis perkataan.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. telefon. 4.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.6. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Pentaksiran 3. (Standard Kandungan) 1.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 2.6.3. 2. 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Bertanggungjawab.7.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 22 17 -21 Jun TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 15 TAJUK: Warisan Kita EMK: Nilai murni.6.(Menaakul. frasa.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 30 .6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. dan ayat dengan betul. 2.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimba lalu lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 setem TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 2: MENGIMBAS LALU LINTAS betul. bersemangat. berani Ilmu: Pendidikan Sivik. 3. Menjanakan idea) BCB.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3.5. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. 2. Bertanggungjawab. 3. Pendidikan Muzik KBT: KB.3 Membina dan menulis perkataan. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 1. Peraturan Sosiobudaya.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. buku 1. 2. 7. Menghubungkaitkan.3. 2.6. 2.3.5. 3.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 7. Mengenal pasti.

Pengisian Kurikulum: Nilai:Rajin. barang maujud Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata ganda. 1. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. Mengenal pasti) BCB.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. setem 3. nyayian.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 3:MENCARI PETUNJUK 23 24-28 Jun TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 16 TAJUK: Kebun Sekolahku EMK: Nilai murni.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. pemurah Ilmu: Kemahiran Hidup. 4. 2. Peraturan Sosiobudaya. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3. telefon.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.6.(Membuat urutan. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.4.3.2. memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. intonasi yang betul dan berjeda. 5. 4. Samfu.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang 2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. 2. Kecerdasan pelbagai. 2.1 Mendengar. perigi.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Ayat majmuk Kosa Kata: Kompang. sebutan yang jelas.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan 31 . 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 aktiviti.3 Mendengar.6. gigih berusaha. Ceongsam. Mencatat nota. Pendidikan Sains KBT: KB. 2.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.2.3.Mendengar dengan berkesan. 7. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.3. 7.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.

intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. bayam.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 1. 5. baja organik.4. penyayang. 3. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.4 Menulis imlak dengan tepat. Peraturan Sosiobudaya. kangkung. FN + FK. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Penyata Kosa Kata: Jagung. buku aktiviti.3.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 3. motivasi sesuai bagi memupuk minat membaca. Jujur. intonasi yang betul dan berjeda. lobak. 7.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. keledek. 2.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. B4 DB1 E1 B2 DT1 E3 TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 4 :PEMERHATIAN LALU LINTAS 24 01-05 Julai TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 17 TAJUK: Dusun Pak Long EMK: Nilai murni. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. sebutan yang jelas.3. 2. 4.2.3 Mendengar.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 2.7.3. 2.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) meningkatkan kelancaran bacaan. 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik Media: Buku teks. 3. 4. pemurah Ilmu: Pendidikan Muzik.2 Mendengar.2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas. 3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan 30 Jun – Sukan Tahunan 01 Julai – Cuti Peristiwa 3 32 . 7. 5.4. 2.

1.2 Penggunaan alat penahan 33 . bakul. Mengenal pasti) BCB.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek.(Menjanakan idea. 6. 2. 6.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang. poster Sistem Bahasa: Tatabahasa: Tanda baca. Ayat Penyata.3.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca 5.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 5.2.2. dan ayat dengan betul.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB. buku aktiviti. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan 3.1.3 Membina dan menulis perkataan. harum. 3.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab.Mendengar dengan berkesan.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan Media: Buku teks. 6. akar tunjang.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul. FN + FK. 10. baja TEMA PKJR:UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 1: TALI PINGGANG KELEDAR Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) maklumat mengikut urutan dengan betul. 3. 6. frasa. 10.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 6.4. 3.8. Kata Kerja Kosa Kata: Dusun.3. cangkul.

2 Mendengar.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 25 08-12 Julai TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 18 TAJUK: Ternakan EMK: Nilai murni.3 Mendengar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.8.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 34 . lembut.4.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks. urutan.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang. rimbun TEMA PKJR:UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 2:MENJADI PENUMPANG YANG 6.2 Penggunaan alat penahan 2.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. Peraturan Sosiobudaya. Menganalisis. 2. 3. Mengenal pasti) BCB. pemurah.3. Ayat Penyata.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. sebutan yang jelas. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1. 2.1. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul. Membuat urutan.3.3. bersyukur.3 Mendengar. 2. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Rajin berusaha.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 6. 2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 5. 3. jujur Ilmu: Dunia Sains dan Teknologi.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 1.(Menjanakan idea. Kata Adjektif Kosa Kata: Pejal. B3 DT1 E1 6.3. 5. Kemahiran Hidup KBT: KB. 2. 1. carta gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Tanda baca. FN + FK. memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. risalah.4. intonasi yang betul dan berjeda. buku aktiviti. 6.

3. 2.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 2.3. 2. 3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2. Mencatat maklumat KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2. Mengenal pasti.2. buku aktiviti. 2.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab.4 Menulis imlak dengan tepat.4 Bertutur. kreatif dan inovatif Pengisian Kurikulum: Nilai: kebersihan.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Naturalis Media: Buku teks.4.3 Membina dan menulis perkataan. Kemahiran Hidup KBT: KB. Mensistesis.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 2. Membandingkan dan membezakan.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 BERTANGGUNGJAWAB Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 6. 10. 3. sebutan yang jelas. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 35 .4.Bacaan intensif. dan ayat dengan betul. Kata Sendi Nama 1.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek. 3. 2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.6. peraturan sosiobudaya. 3.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Majmuk.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3. kegigihan.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. intonasi yang betul dan berjeda. 1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.2 Membaca dan memahami perkataan. Ayat Penyata.2.(Menjanakan idea.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko. 3. Menganalisis. frasa. kreatif Ilmu: DST. 10.1.) BCB.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang 26 15-19 Julai TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 19 TAJUK: Hasil Laut EMK: Ilmu. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4.

5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 5. 3.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko. 1. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. enak.6.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan 25 Julai – Cuti Umum Nuzul AlQuran B4 DT1 E1 TEMA PKJR:UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 1:PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH 1. 4. FN + FK. sagu. 4. 1.6. 1.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal. 5. kreatif dan inovatif.2. 1. keropok lekor. 2. frasa dan ayat daripada 1.4 Bertutur.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Kosa Kata: Ikan bilis.4.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. kajian masa depan.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 3. vitamin. 1. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah. protein.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan. 27 22 -26 Julai TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 24 TAJUK: Jalur Gemilang EMK: Ilmu.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.4. 2. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin. Cintakan 36 . sate Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat. produk.5.

Mengenal pasti. 2.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko. 2. 5. dan ayat dengan betul. yang betul.6. Menyusun maklumat.5. 2. 4. bendera Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan Awalan Kosa Kata: Jalur Gemilang. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) TEMA PKJR:UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 2:BERHEMAH DI JALAN RAYA 37 .7. 3. 1. 5.3. 2.2 Membaca.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Pendidikan Muzik KBT: KB.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.Menulis maklumat KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan .1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. buku aktiviti. frasa. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. 1. 1. 4.Menjanakan idea.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.1.6. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. bersemangat Ilmu: DSV.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal. 3. Mengitlak BCB.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.6. Muzik Media: Buku teks.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 negara.3 Membina dan menulis perkataan.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 3. 2. 3. perarakan.2. merdeka.5. Hormatmenghormati. Menaakul.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. tentera pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Cintakan negara. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. syabas.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. restoran 1.2. 3. 5. TEMA PKJR:UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT 4.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.2. 3.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 2. 4.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. Pembelajaran Konstruktivisme.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul.2 Membaca dan memahami perkataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 38 .3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan.3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 28 29-02 Ogos TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 25 TAJUK: Bahasa Kita EMK: Ilmu.2 Arah yang paling selamat untuk pejalan kaki Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1. 3.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. obor. 2. cipta.4 Bertutur. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin.2. 3.4. buku aktiviti. bersemangat Ilmu: DSV KBT: KB. Hormatmenghormati. 5.4. mengaplikasikan Media: Buku teks.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. Warna.8.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan. Kreatif dan inovatif. logo sekolah Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Ganda Penuh Kosa Kata: Logo. intonasi yang betul dan berjeda. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.Mengenal pasti BCB. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2. 2. 2. sebutan yang jelas. 2.6.

3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.7.1. 2. 1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1. 39 . 1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang berbahaya.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. bersemangat Ilmu: DSV. Pendidikan Muzik KBT: KB.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 7. 7. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3. 07. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. Hormatmenghormati. 7. Menjanakan idea. Kreatif dan inovatif. 1. Cintakan negara. 2.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan dari aspek keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat melintas yang ditentukan. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas.1.1. Pembelajaran Konstruktivisme.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.18 Ogos 2013 08-09 Ogos Hari Raya Puasa CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 29 19 – 23 Ogos TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 26 TAJUK: Negara Kita EMK: Ilmu. 7. melintas jalan raya adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas dengan selamat.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 TAJUK 1:MELINTAS DENGAN SELAMAT 7.5.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.Mengenal pasti.2.

B5 DL1 E2 B5 DB1 E1 30 26-30 Ogos TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 27 TAJUK: Lambang Negara EMK: Ilmu. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.2. frasa. 1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. takhta.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. buku aktiviti.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat. 7. Kreatif dan inovatif. 7.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 5.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.7. 4. 7.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah melintas dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Kerja Kosa Kata: Lawatan.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai 31 Ogos – Hari Kemerdek aan 40 .2.Verbal-linguistik Media: Buku teks. 3.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.Perbincangan KONTEKSTUAL – Mengaplikasikan KP.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 3. 7. negeri.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.2. dan ayat dengan betul. vokal berganding .SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Menganalisis BCB. rukun.5.3 Membina dan menulis perkataan.3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan enggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. diftong.2.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3. lirik lagu negaraku.6. 1. muzium. 5. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 7.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah.3. Pembelajaran Konstruktivisme. 1. 1. intonasi yang jelas. bebas TEMA PKJR:UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 2:LANGKAH CERMAT JIWA SELAMAT 3.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut.

Bacaan intensif.Menjanakan idea. jingga 41 .5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5.4. 3.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. 2. 3. 3. 2. 1.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) Kosa Kata: Lambang.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. Kemahiran Hidup KBT: KB.2 Membaca.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 2. 4.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. bersemangat Ilmu: DSV. Perbincangan KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.7.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. Hormatmenghormati. 3. Cintakan negara. 3.4.Verbal-linguistik Media: Buku teks.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 2. 2.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.5.3. tengkolok.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. risalah.8. masjid. dan ayat dengan betul. 4. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. gambar lambang negara Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Penyata 1. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. frasa. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. keris. buku aktiviti.6. 3. 2.3 Membina dan menulis perkataan.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. Menganalisis BCB.

1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 1. Mencatat maklumat. kreatif. 5. jualan.3 Membina dan menulis perkataan. 3.5. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Ganda Penuh Kosa Kata: Berniaga. bekerjasama Ilmu: DSV. 3. vokal berganding.2. diftong. 3. peraturan sosiobudaya.5. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. kreatif dan inovatif. traktor. 1. tugas. 2.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.2 Membaca dan memahami perkataan. buku aktiviti. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. vokal berganding.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3. frasa.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 5. Menaakul.Bacaan intensif. diftong. poster. 3.3.2. 31 02-06 Sept TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 20 TAJUK: Hari Jualan Sekolahku EMK: Ilmu.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.6. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. 1. Bacaan imbasan KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik Media: Buku teks. 2. dan ayat dengan betul. Kemahiran Hidup KBT: KB.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.Menjanakan idea. Mengenal pasti BCB. 3. treler.5. Pengisian Kurikulum: Nilai: kebersihan. 2. 2. bendera 42 . kegigihan.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. 5.

UPSR 2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. TMK 1. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.2 Membaca.4 Bertutur. peraturan sosiobudaya. promosi 33 16-20 Sept TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 22 TAJUK: Nasihat Pak Long EMK: Nilai murni. 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3. 3. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.4.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. diksi.6. kreatif dan inovatif. wau.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 43 . 5. 2. 3. kreatif dan inovatif. kegigihan.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Kristal. 2. 3. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks. kreatif. Ilmu.6.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 32 09-13 Sept TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 21 TAJUK: Kedai Cenderamata EMK: Ilmu.Mencatat nota. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Tolong-menolong. 2. 10-12 Sept . Membandingkan dan membezakan. buku aktiviti.5. Kemahiran Hidup KBT: KB. 16 Sept – Cuti Umum Hari Malaysia 1.5.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.3. 2.5. B5 DT1 E2 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. BCB. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat penyata Kosa Kata: Cenderamata. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Menaakul.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3.Menghubungkaitkan. 3. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1. 2. corak. rajin Ilmu: DSV.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. rantai.

bacaan intensif Media: Buku teks. 3. 4. 5. 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.4. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif. 34 23-27 Sept 1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 4.4.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. usahawan. 2.5.Mencatat nota.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 44 .6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 2. internet.1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif. 1. Mengenal pasti BCB. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2. Tolongmenolong. rajin Ilmu: DSV. kreatif. poster gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Peniaga.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Menjanakan idea. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. B5 DL1 E1 B5 DT1 E1 5. kegigihan. Bacaan luncuran KP – Verbal-linguistik. untung. kegigihan.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.1. letih. Tolongmenolong.3 Membaca. Ilmu. 5. 3. Kemahiran Hidup KBT: KB. buku aktiviti. 3.6. rajin Ilmu: TMK 2. gembira TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 23 TAJUK: Dunia Perniagaan EMK: Nilai murni. faedah. kreatif. 2.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.Menghubungkaitkan.5.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 3.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.6.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. kreatif dan inovatif.

3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.Bacaan intensif KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan.5. 3.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. dan ayat dengan betul. positif. buku aktiviti. memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. Menyusun maklumat.6. 1. 3. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif.5. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Rotan.3. Ilmu. Mengenal pasti BCB. 3.4.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 1. 3.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. rajin Ilmu: DST. intonasi yang betul dan berjeda.Menganalisis. diksi. kreatif dan inovatif. kilang. kayu. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Pendidikan Muzik KBT: KB. eksport Celik. 2. kreatif. Mencatat nota 2.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada 35 30-04 Okt 45 . 2. 2. 3.3 Mendengar. 3. 3.3. 1.3 Membina dan menulis perkataan. 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Mengenal pasti BCB. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. mengembangkan idea Media: Buku teks.6.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Menghubungkaitkan. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. kegigihan. sebutan yang jelas. frasa.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. Menjanakan idea.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB. bank TEMA 8 REKA CIPTA UNIT 28 TAJUK: Kelab Reka Cipta EMK: Nilai murni.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. Tolongmenolong.6.1 Mendengar.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2.Membandingkan dan membezakan.Bacaan intensif. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 1. TMK.

7.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 5.1.4. 1. teknologi. dan ayat dengan betul. 3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 5.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. TMK.3.6. 1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KP. kegigihan.7. pelbagai sumber. rajin Ilmu: DST. 46 .2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. notis. Menyatakan rasional. 2. frasa.5. 5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Menyusun mengikut urutan Menghubungkaitkan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. solar.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. B5 DB1 E1 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2. 3. automatik perkara daripada pelbagai sumber.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 3. 36 07– 11 Okt TEMA 8 REKA CIPTA UNIT 29 TAJUK: Sains dan Reka Cipta EMK: Nilai murni.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.5. 3. kreatif.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3. 3. 1.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.Interpersonal Media: Buku teks.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Menaakul KONTEKSTUAL1. 2. Tolongmenolong.3 Membina dan menulis perkataan.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.Menjanakan idea.3. diksi. 2. Ilmu.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. kelab. DSV KBT: KB. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif. kreatif dan inovatif.4. 5. kad imbasan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Penyata Kosa Kata: Udara. buku aktiviti.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. rajin Ilmu: DST. 1. 2. muara 4.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. mesin.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.Membandingkan dan membezakan. 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4. kreatif.Verbal-linguistik KMD.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. B4 DB1 E1 B6 DL2 E1 37 14-18 Okt TEMA 8 REKA CIPTA UNIT 30 TAJUK: Pertandingan Reka Cipta EMK: Nilai murni. Mengenal pasti 1.4. 1. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. 3.Meramal Media: Buku teks.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Menghubungkaitkan KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.5. kegigihan. 2. halia. 3. roti. 1. 2.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.2 Membaca. 4. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.6.3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. Tolongmenolong. DSV KBT: KB. dodol. kreatif dan inovatif. 5. kad imbasan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Pola Ayat Kosa Kata: Pengacara. 5. Mengembangkan idea KP.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. FN + FK. herba. Ilmu.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.6. 2. buku aktiviti. 15-16 Okt – Cuti UmumCuti Hari Raya Haji 47 .7.7. mengacau.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. TMK.

3..5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.....SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Menjanakan idea.. sketsa.. 3.. 3..5..6. diksi.... ( MOHD SAHROM BIN YUSOF ) Tarikh: Disemak oleh.. pencemaran 2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2................7... ............. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.. 5...2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul..Verbal-linguistik Media: Buku teks.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.. ( ) Tarikh: 48 ...1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.... 5. ( Ketua Panitia Bahasa Malaysia Tarikh : ) Disahkan oleh........... elektrik. interaktif....6.. B6 DL1 E1 B6 DL1 E2 B6 DB1 E2 38 21 ........ ..1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.........Bacaan intensif KONTEKSTUALMenghubungkaitkan KONSTRUKTIVISMEMenerangkan dan menjelaskan KP....1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan .... ....Hari Deepavali 15 Nov – Majlis Hari Anugerah Cemerlang 16 Nov 2012-01 Jan 2014 Nota: Perubahan RPT ini boleh dibuat mengikut kesesuaian P & P dan mata pelajaran...6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.....25 Okt 39 28-01 Nov 40 04-08 Nov 41 11-15 Nov Pentaksiran Sumatif 2 Proses pemulangan buku teks Pembahagian Kelas dan Penerimaan buku teks sesi persekolahan 2014 Persediaan dan Majlis Anugerah Cemerlang 2013 Cuti Akhir Tahun 03-04 Nov........... powerpoint Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan Apitan Kosa Kata: Pemenang... buku aktiviti.2.. Disediakan oleh... 3......7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul....... Menghubungkaitkan BCB......6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.. 3..... 3.....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.