SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013

Tahun 2
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
Standard Pembelajaran Penerapan Nilai / Penerapan Ilmu / Kemahiran Bernilai Tambah / Sistem Bahasa Catatan

1. 2. 3. 4. 5. 1 21-25 Jan 6. 7. 8. 9.

Melapor diri dan mendengar taklimat daripada pihak sekolah tentang organisasi sekolah,peraturan sekolah, persekitaran dan budaya sekolah. Perjumpaan dengan guru pembimbing tentang sukatan pelajaran dan rancangan semester Melengkapan borang jadual waktu Melengkapkan borang takwim praktikum Menyediakan Rancangan Semester Bahasa Malaysia Tahun 2 Menyediakan Rancangan Kokurikulum Menyediakan Rancangan Projek/Peranan lain Menyediakan RPH/BSPP untuk minggu kedua Menyediakan Portfolio Praktikum dan Folder Rancangan Pengajaran Mata Pelajaran Major dan Elektif.

10. Menulis jurnal tentang pengalaman dalam minggu pertama di sekolah.

1

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 2
2 28 Jan 01 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 4 TAJUK: Jagalah kebersihan 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama, pembersih, bertanggung-jawab Ilmu: Pendidikan Moral, Pendidikan Kesihatan KBT: KB- (Mentafsir, mensintesis, menjanakan idea, menghubungkaitkan) BCB- ( Bacaan intensif ) KP- Interpersonal, Muzik KONTEKSTUALMenghubungkaitkan Media: Buku teks, buku aktiviti, gambar, radio Sistem Bahasa: Tatabahasa: ayat tunggal, ayat majmuk

2

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 2
3 04 - 08 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 4 TAJUK: Jagalah kebersihan 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama, pembersih, bertanggung-jawab Ilmu: Pendidikan Moral, Pendidikan Kesihatan KBT: KB- (Mentafsir, Mengenal pasti, mensintesis, menjanakan idea, menghubungkaitkan) BCB- ( Bacaan intensif ) KP- Interpersonal, Muzik KONTEKSTUALMenghubungkaitkan Media: Buku teks, buku aktiviti, gambar, radio Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Kerja Tunggal Kosa Kata: Telapak tangan, cuci, gembira, ada, balik, mandi,

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

3

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 2
7 11 - 15 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 5 TAJUK: Kantin Saya Bersih EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya Pengisian Kurikulum: Nilai: Tolongmenolong, bertanggungjawab Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB(menjanakan idea, mengenal pasti, membuat urutan) BCB- ( Perbincangan ) KP- Verbal linguistik, Interpersonal, Kinestetik Media: gambar, radio 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. 10-12 Feb – Tahun Baru Cina

3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.

3.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.

4

wangi TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 1 – PATUHI PERATURAN JALAN RAYA Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 8 18 . merdu. masam.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4.4 Bertutur.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif Kosa Kata: Tampan. 5 . berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan 1. kelat.22 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 6 1.

penunggang.( Bacaan intensif. 3.3 Membina dan menulis perkataan. 6 . ) KP. B2 DT1 E1 B2 DT1 E2 3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2.2 Membaca dan memahami perkataan. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 3. 5. penunggang basikal. frasa. 3. 3.2.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. Interpersonal KONTEKSTUA LMenghubungk aitkan Media: Buku teks.3. 3. digraf dan konsonan bergabung dengan betul.Verbal linguistik. 2. dan ayat dengan betul 2. pemandu.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. 5.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks. rajin. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1. Kecerdasan Pelbagai Pengisian Kurikulum: Nilai: Tolonhmenolong.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: pejalan kaki.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.1. vokal berganding .2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 5. diftong.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. Mengenal pasti) BCB. Pendidikan Kesihatan KBT: KB(Mengkonsep sikan.2. Peraturan Sosiobudaya. hormatmenghormati Ilmu: Dunia Sains. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 4. 4. buku tidak formal secara bertatasusila.3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 TAJUK: Makanan Bersih dan Berkhasiat EMK: Nilai murni.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. penumpang. 3.

manis. vitamin. Kata Ganti Nama Diri Kosa Kata: Mereka. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif. masam. ulam. pedas. pedas.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 aktiviti. TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 2:AMALKAN PERATURAN JALAN RAYA Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 7 .

4. 2. Mentafsir) BCB. .4.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih 25 Feb – Cuti Peristiwa 1 1.2 Membaca dan memahami perkataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.2 Membaca. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.3 Membina dan menulis perkataan.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. Pendidikan Kesihatan KBT: KB(Menjanakan idea.4. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1. 3. mengamalkan gaya hidup sihat. Peraturan Sosiobudaya.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. vokal berganding. 2.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata. Kecerdasan Pelbagai Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormatmenghormati. 3.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3.01 Mac TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 7 TAJUK: Bersenam Menyihatka n Badan EMK: Nilai murni. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.(Bacaan intensif) KPInterpersonal KONSTRUKTI VISMEMenghubungk aitkan 1. 2. 1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 9 25 .2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6. dan ayat dengan betul. 2. Ilmu: Pendidikan Jasmani.4 Bertutur. 2. 1.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.5.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 8 . digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 2. frasa.

muzik.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KONTEKSTUA LMenghubungk aitkan Media: Buku teks. 3. vokal berganding . garau. diftong.4 Mengenal pasti peraturan jalan raya. undang-undang jalan raya dan lain-lain prosedur keselamatan yang relevan di persekitaran mereka. gelung rotan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif Kosa Kata: Redup.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3. tegap.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 9 .1.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3. buku aktiviti. bangku. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) suku kata.1. 3. meriah.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. 5. gembira 5. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. radio. rancak. 3.3.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.

2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 1. Kewarganega raan Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormatmenghormati.5.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 3:KENAL PASTI PERATURAN JALAN RAYA DI KAWASAN KAMU Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 10 04 – 08 Mac TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 8 TAJUK: Jiranku Mesra EMK: Nilai murni.2 Membina dan menulis ayat yang 10 .1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. tolongmenolong.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 3. 1. penyayang Ilmu: Pendidikan Moral 1. dan ayat dengan betul. 3.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2. 2.3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 02 Mac Majlis Makan Malam Amal PIBG 04 Mac – Cuti Peristiwa 2 2. frasa.2 Membaca dan memahami perkataan. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1. peramah.4.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Peraturan Sosiobudaya.4 Bertutur.

1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1. 3. membuat urutan.3.3. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur. jiran.1. tetapi.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 3.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 3. buku aktiviti Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Hubung Kosa Kata: Bertegur sapa.3.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya. vokal berganding . B2 DB1 E1 B3 DL1 E2 4.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.Verbal linguistik. 3. sambil.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB(Menjanakan idea. membuat keputusan) KP. 11 . 5.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. atau. riadah Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. diftong.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. kerana. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. mengenal pasti. Interpersonal KONSTRUKTI VISMEMenghubungk aitkan Media: Buku teks. 4. 5.

4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. peramah.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan. 1. penyayang Ilmu: Pendidikan Moral 1. tolongmenolong. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Kewarganega raan Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormatmenghormati.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih 12 .4 Bertutur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. frasa. Peraturan Sosiobudaya.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 4:PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 11 11 – 15 Mac TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 8 TAJUK: Jiranku Mesra EMK: Nilai murni.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3. dan ayat dengan betul. 1. 2.4. 3. 2.5. 2. 1.2 Membaca dan memahami perkataan. 3.

vokal berganding . 1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. sambil. 1.Verbal linguistik.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.1. membuat urutan. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.4. B3 DB1 E1 B4 DL1 E1 4. riadah Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) suku kata.1 Memahami bahawa tanda jalan. 3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. kerana. diftong. 1. jiran. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur. 5. 5.3.4.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 3.3. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Hubung Kosa Kata: Bertegur sapa. membuat keputusan) KP.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Interpersonal KONSTRUKTI VISMEMenghubungk aitkan Media: Buku teks. atau. tanda jalan dan isyarat trafik 13 .SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB(Menjanakan idea.4 Isyarat jalan raya. mengenal pasti. digraf dan konsonan bergabung dengan betul.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.3. tetapi. buku aktiviti.

digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 1:KENALI PAPAN TANDA.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 1. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. 1.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. diftong.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2. vokal berganding.3 Membaca dan memahami maklumat yang 14 . Jujur. Peraturan Sosiobudaya. Kewarganega raan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.4. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.2 Membaca dan memahami perkataan. ISYARAT DAN PENANDA JALAN 12 18 . 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul .4. 2.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA.22 Mac TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 9 TAJUK: Jiran Sepakat EMK: Nilai murni.5.3.

jiran.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat. polis. buku aktiviti. kereta.4 Isyarat jalan raya. dapur TEMA PKJR:UNIT 3 3. 3.3. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Kaunter.1 Memahami bahawa tanda jalan.1. 5.4. 1.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya. Hormatmenghormati.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 1.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. Membuat keputusan.4.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks B3 DL1 E3 15 . Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 5.4. Baik hati Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB(Membuat urutan. bacaan intensif Media: Buku teks. tanda jalan dan isyarat trafik 1.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. dan ayat dengan betul. frasa.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Prihatin. 3. 1.3 Membina dan menulis perkataan. 3. Mengenal pasti) BCBMendengar dengan berkesan. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.4 Menulis imlak dengan tepat. Mengitlak.4.

2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. Hormatmenghormati.(Membuat urutan. diftong. buku 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Jujur.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan 23 – 31 Mac 2013 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) KBT: KB. Mengenal pasti) BCB. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.Mendengar dengan berkesan. Membuat keputusan. bacaan intensif Media: Buku teks. Peraturan Sosiobudaya. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 2:KATEGOR I PAPAN TANDA JALAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 13 01 – 05 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 9 TAJUK: Jiran Sepakat EMK: Nilai murni. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. Mengitlak. Baik hati Ilmu: Pendidikan Moral 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Membaca dan memahami perkataan. 1. frasa. 2.2. 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 2.4. dan ayat dengan betul. vokal berganding. Prihatin. 2.5.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 PAPAN TANDA. 16 .3 Membina dan menulis perkataan. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.

mengapa. mana. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.4. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 3: AMBIL LANGKAH BIJAK 5.4.4. betul. 3.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks 1. 5. di mana TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA. tanda jalan dan isyarat trafik 2.4. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Kaunter.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. apa. Bagaimana. 1. 1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.1 Memahami bahawa tanda jalan. 3.3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4 Menulis imlak dengan tepat.4 Isyarat jalan raya.1. 1.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat. 3. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 17 .SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 aktiviti.

4 Menulis imlak dengan tepat.6 Mendengar.4 Isyarat jalan raya. mengecam. 2. 1. buku aktiviti. Mengenal pasti. dan menyebut bunyi bahasa.2. frasa. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul 2. perkataan. ISYARAT DAN PENANDA JALAN 1. vokal berganding.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Menilai) BCB. penyayang.2 Membaca dan memahami perkataan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. iaitu abjad.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul 3. 3. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. pemurah Ilmu: Pendidikan Muzik KBT: KB.5.2. 2. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.3. Media: Buku teks. kamus 1.(Menjanakan idea.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 14 08-12 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 10 TAJUK: Semangat kerjasama EMK: Nilai murni.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. diftong. 2.Bacaan luncuran.4. TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA. Jujur. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. carta. 2. Mendengar dengan berkesan KONSTRUKTIVISMEMenerangkan dan menjelaskan KP. tanda jalan dan isyarat trafik 18 .5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. memahami.3 Membina dan menulis perkataan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. komputer.Muzik. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Poster. 2. 4. Peraturan Sosiobudaya. dan menyebut frasa. frasa dan ayat dengan betul. suku kata.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. dan ayat dengan betul.2 Mendengar. 3.

6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. JALANJALAN Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3.19 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 11 TAJUK: Sambutan Hari Kanak-kanak EMK: Nilai murni. Hormatmenghormati.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. Peraturan Sosiobudaya. 1.4. 1. aktif Ilmu: Pendidikan Jasmani. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 15 15 . KBT: KB.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam 19 .1 Memahami bahawa tanda jalan. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2. 1. 1. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.4.6. 1.4.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 TAJUK 4:JOM.4. 1.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 4. Menganalisis.4 Bertutur.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1.(Membuat rumusan.

frasa. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) bahan multimedia dengan tepat.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. dan ayat dengan betul. 5.3.5.3 Membaca.Mencatat nota.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Membandingkan dan membezakan.5. Oktober. 5.5.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3 Darjah penglihatan 20 . 3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.2 Membaca. 2. B3 DL1 E1 TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 1:BOLEH DILIHAT DAN LEBIH SELAMAT 2. Mengitlak. cermin mata 2. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.4. 2. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Mengaplikasikan.3 Membina dan menulis perkataan . nenek. Verballinguistik Media: Buku teks.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. intonasi yang jelas. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan awalan Kosa Kata: Bola sepak. Membuat pilihan) BCB. Mengenal pasti.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4. 4.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. buku aktiviti. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 3. 4.1 Memahami dan menggunakan imbuhan 3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. KONSTRUKTIVISME Menerangkan dan menjelaskan KP – Interpersonal. 3.

2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. Mengitlak. 2. 21 .2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat 2.4 Bertutur.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) awalan . 1. 16 22-26 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 11 TAJUK: Sambutan Hari Kanak-kanak EMK: Nilai murni. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.3.4.Mencatat nota. 2. Hormat-menghormati. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.4.4. KBT: KB.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.6. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. aktif Ilmu: Pendidikan Jasmani.1. 1. 4. Peraturan Sosiobudaya. 2.4 Membaca dan memahami maklu9mat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Membuat pilihan BCB.(membuat rumusan.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Mengenal pasti. Menganalisis.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. Membandingkan dan membezakan. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – 1.

frasa.5.3.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. Verballinguistik Media: Buku teks. 3.1.2. 4. nenek. 2. cermin mata 3. 3.5.3 Membina dan menulis perkataan.3 Darjah penglihatan 22 . Oktober.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.3 Membaca. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan awalan Kosa Kata: Bola sepak. 3. buku aktiviti. 5. intonasi yang jelas.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 2. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan .5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan B4 DL1 E2 TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 2: CUACA DAN WAKTU 4. 2.5.3. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. KONSTRUKTIVISME Menerangkan dan menjelaskan KP – Interpersonal.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) mengikut urutan dengan betul.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Mengaplikasikan. 2.2 Membaca. dan ayat dengan betul.

memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 1.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3. 2.4. kreativiti dan inovasi.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila 01 Mei – Cuti Umum Hari Pekerja 2. 4. Menghubungkaitkan.6.Mencatat nota KONTEKSTUAL – Mengaplikasikan.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. KONSTRUKTIVISME - 1.(Menjanakan idea. Mengenal pasti) BCB. Menyusun maklumat.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) raya dan terhadap pejalan kaki.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.3 Mendengar. 17 29-03 Mei TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 12 TAJUK: Kraf Tangan EMK: Nilai murni. Bekerjasama Ilmu: Dunia Seni Visual KBT: KB.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1. Peraturan Sosiobudaya.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.3.3. 1. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi Pengisian Kurikulum: Nilai: Kreatif. 1. Tolongmenolong.6.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan pencahayaan boleh member kesan terhadap keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal. 4.3 Mendengar. 23 .

1. tembikar. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.3 Darjah penglihatan 24 . carta gambar. 3. iklan. 5. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan akhiran Kosa Kata: Manik. 2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 3:PERABOT JALAN 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.3 Membaca. Labu Sayong.4.5. 3.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.3. garisan 3. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3.5.3 Perabot jalan raya Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Mengembangkan idea KP – Interpersonal Media: Buku teks. dan ayat dengan betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 1.1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan demgam perabot jalan raya.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. bunga. buku aktiviti. 3. 5.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan . frasa. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.2.6.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas 3.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4. diksi.

5.1.6.2 Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan bagaimana ia memberi impak atas keselamatan mereka yang berjalan kaki dan berbasikal.6. 2. 1. 2.Mencatat maklumat KP – Interpersonal 2.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. Peraturan Sosiobudaya.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat 25 .3.(Menghubungkaitkan. Jujur. 1.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. keselamatan Ilmu: Pendidikan Jasmani KBT: KB. 2.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1. Kecergasan pelbagai Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. Membuat keputusan) BCB. Menjanakan idea.3. 18 06 – 10 Mei TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 13 TAJUK: Permainan Tradisional EMK: Nilai murni.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 1.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 4.

1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 4.2 Membaca.6. timangan 3. buku aktiviti.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 membaca. TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 4: KEBOLEHLIHATAN DI ANTARA DUA BUAH KERETA YANG DILETAKKAN 2. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 3. diksi. congkak Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan apitan Kosa Kata: Tradisional.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan .3. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 2.3 Membina dan menulis perkataan. 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.1 Menunjukkan kesedaran kesan saiz badan mereka yang kecil ke atas 2.6.2. frasa.1. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. dan ayat dengan betul. 5.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.3 Darjah penglihatan 26 . 3. Media: Buku teks.5. Rampanau.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 3. Bola Raga. 5. 4.3.

5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 19 13. sebutan yang jelas.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Menjanakan idea. 1. 1. 3. 2. Kemahiran Hidup.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3. Menulis cepat.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. 1.17 Mei TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 14 TAJUK: Makanan Tradisional EMK: Nilai murni. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.Bacaan intensif. buku aktiviti.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3. 27 .3.(Mentafsir.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.4. 1. 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3. intonasi yang betul dan berjeda.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 keselamatan mereka.4. Mengingat KONSTRUKTIVISME Mengembangkan idea KP – Interpersonal Media: Buku teks. rajin Ilmu: Pendidikan Sains. Membandingkan dan membezakan. 4. Peraturan Sosiobudaya. bersikap terbuka.7. Mengenal pasti) BCB.4 Menulis imlak dengan tepat.5. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa:Ayat majmuk. 2. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormat-menghormati.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Pendidikan Sivik KBT: KB. 2. 2.

Baulu. acuan. melekit.1 Jenis-jenis jalan raya 1.5 Aliran lalu lintas – arah lalu lintas 7. 7.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya. 1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. biji teratai TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 1: JALAN RAYA ADALAH KOMPLEKS DAN BERBAHAYA 1.Wesak 25 Mei – 09 Jun 2013 Cuti Umum Minggu Tema / Tajuk Hasil Pembelajaran PENGGAL 2 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kod Evidens Catatan 28 .1. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 1.5.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.1 Kenal pasti arah datangnya lalu lintas.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 3. 3. Kuih Bakul.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Ayat tanya Kosa Kata: Ambuyat.1. Kuih Bulan.7. 20 20-24 Mei Pentaksiran Sumatif 1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 24 Mei – .5.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) (Standard Pembelajaran) 1.3 Membina dan menulis perkataan. Pendidikan Muzik KBT: KB. 5. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. Menjanakan idea) BCB.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Pentaksiran 3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. Ceongsam.3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 21 10 – 14 Jun TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 15 TAJUK: Warisan Kita EMK: Nilai murni. 4. Bertanggungjawab.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.2.5. berani Ilmu: Pendidikan Sivik. 3.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. bersemangat.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.6.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Mengenal pasti.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. nyayian.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 1.6. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.7. buku aktiviti. gambar.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks. 2. 2. 3. 2. Samfu. dan ayat dengan betul. perigi.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Peraturan Sosiobudaya. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.6. 29 . Ayat majmuk Kosa Kata: Kompang. 3. (Standard Kandungan) 1. 3.(Menaakul.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 2. Menghubungkaitkan. frasa. telefon.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata ganda.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 1. 5.

30 . buku 1.3. dan ayat dengan betul. bersemangat. Mengenal pasti.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 2.3.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 7. 3.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Menghubungkaitkan.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks. 7.3 Membina dan menulis perkataan. 2. 1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 setem TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 2: MENGIMBAS LALU LINTAS betul. Pendidikan Muzik KBT: KB. 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.(Menaakul. 2. Bertanggungjawab. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.6. frasa. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 22 17 -21 Jun TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 15 TAJUK: Warisan Kita EMK: Nilai murni. berani Ilmu: Pendidikan Sivik. 1.5. 2.3.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.7.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimba lalu lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 1.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 2.5. 3.6. Peraturan Sosiobudaya. Menjanakan idea) BCB.

2. Kecerdasan pelbagai.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 2. Pengisian Kurikulum: Nilai:Rajin. 7. pemurah Ilmu: Kemahiran Hidup.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.(Membuat urutan.3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3.3 Mendengar. intonasi yang betul dan berjeda. 4. TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 3:MENCARI PETUNJUK 23 24-28 Jun TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 16 TAJUK: Kebun Sekolahku EMK: Nilai murni.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang 2.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. 2. 7. nyayian.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. perigi.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.6. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3. 4. Mengenal pasti) BCB.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan 31 .2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 1.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 2.4. Mencatat nota.6. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. Peraturan Sosiobudaya.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Ceongsam. sebutan yang jelas. 5. telefon. 2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas. Pendidikan Sains KBT: KB. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. barang maujud Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata ganda. 2. gigih berusaha.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 aktiviti.3. Ayat majmuk Kosa Kata: Kompang. setem 3. memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul.1 Mendengar.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 5.2.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.Mendengar dengan berkesan. 1. 2. Samfu.

sebutan yang jelas. intonasi yang betul dan berjeda. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 7. FN + FK. 1. Peraturan Sosiobudaya. 4. 3.3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik Media: Buku teks.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Mendengar.2. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.3. 5. 2. keledek.4. 2. bayam. 2. kangkung.4 Menulis imlak dengan tepat.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas. 5.4. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 7.4.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) meningkatkan kelancaran bacaan.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan 30 Jun – Sukan Tahunan 01 Julai – Cuti Peristiwa 3 32 .7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. penyayang. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Penyata Kosa Kata: Jagung. pemurah Ilmu: Pendidikan Muzik. motivasi sesuai bagi memupuk minat membaca.7. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2. buku aktiviti.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. baja organik.3 Mendengar. 2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 3. B4 DB1 E1 B2 DT1 E3 TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 4 :PEMERHATIAN LALU LINTAS 24 01-05 Julai TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 17 TAJUK: Dusun Pak Long EMK: Nilai murni. lobak.3. Jujur. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 3. 1. 4. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.2.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat.

frasa.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko. Ayat Penyata.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul.2.2 Penggunaan alat penahan 33 .3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.Mendengar dengan berkesan.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan 3.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca 5. dan ayat dengan betul. 5. 3.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. 6.(Menjanakan idea. FN + FK.1. buku aktiviti. baja TEMA PKJR:UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 1: TALI PINGGANG KELEDAR Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) maklumat mengikut urutan dengan betul.8.3. cangkul. 6. Mengenal pasti) BCB. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.3. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan Media: Buku teks.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. akar tunjang. Kata Kerja Kosa Kata: Dusun. 6.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang.3 Membina dan menulis perkataan.1.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 6. 10. harum.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 3.4. 10. 6. poster Sistem Bahasa: Tatabahasa: Tanda baca. bakul.2.

8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. B3 DT1 E1 6.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. buku aktiviti. Menganalisis. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Mengenal pasti) BCB.3 Mendengar.8. carta gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Tanda baca. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 6. pemurah. FN + FK. sebutan yang jelas.3. 34 . 2. 6.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. Kemahiran Hidup KBT: KB. 5. bersyukur.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks.1.2 Penggunaan alat penahan 2. risalah. Membuat urutan. 2. jujur Ilmu: Dunia Sains dan Teknologi. rimbun TEMA PKJR:UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 2:MENJADI PENUMPANG YANG 6.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul. 5.3 Mendengar. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1. 1.4. memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul. 3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.2 Mendengar. 1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.3. intonasi yang betul dan berjeda.3. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. Kata Adjektif Kosa Kata: Pejal.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3. lembut.(Menjanakan idea.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 25 08-12 Julai TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 18 TAJUK: Ternakan EMK: Nilai murni.3. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Rajin berusaha.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 2. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang. Peraturan Sosiobudaya. 2. urutan. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. Ayat Penyata.4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 BERTANGGUNGJAWAB Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 6.2 Membaca dan memahami perkataan. 3. Mensistesis.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. dan ayat dengan betul. 3. Kemahiran Hidup KBT: KB.) BCB.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. kreatif dan inovatif Pengisian Kurikulum: Nilai: kebersihan. 3. buku aktiviti. intonasi yang betul dan berjeda.Bacaan intensif. 2. Ayat Penyata.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. frasa.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Naturalis Media: Buku teks.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang 26 15-19 Julai TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 19 TAJUK: Hasil Laut EMK: Ilmu.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 35 .4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4. 2. kegigihan.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3. Menganalisis.2.3. 1. 3.(Menjanakan idea. 2. Mencatat maklumat KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. kreatif Ilmu: DST. 2. Kata Sendi Nama 1.4 Menulis imlak dengan tepat.1. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.6.2. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membina dan menulis perkataan. 2. sebutan yang jelas. 3. 10.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.4 Bertutur.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.4.2. 3.4. Mengenal pasti. peraturan sosiobudaya. Membandingkan dan membezakan. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Majmuk. 2.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek. 10.

4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko. 2.5. sagu.4. FN + FK.5.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Kosa Kata: Ikan bilis.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1. produk. 4. 2. frasa dan ayat daripada 1. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. kreatif dan inovatif.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 3.6. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin.4 Bertutur. 1. 27 22 -26 Julai TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 24 TAJUK: Jalur Gemilang EMK: Ilmu. 1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.6.2 Membaca dan memahami perkataan. keropok lekor. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.2. 5.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah. protein.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 1. 3. sate Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat. vitamin.3. 4. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. kajian masa depan.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan 25 Julai – Cuti Umum Nuzul AlQuran B4 DT1 E1 TEMA PKJR:UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 1:PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH 1. 1.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. Cintakan 36 . FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. enak.4.

5.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 negara. frasa.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Mengenal pasti. 3. Mengitlak BCB. Menyusun maklumat.7.Menjanakan idea. 3. buku aktiviti.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal. 3.6. yang betul. 2.6.6.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 5. 2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.2 Membaca. Pendidikan Muzik KBT: KB. Menaakul. 1. 2.3 Membina dan menulis perkataan.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2. tentera pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.5.1. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) TEMA PKJR:UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 2:BERHEMAH DI JALAN RAYA 37 .1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan . serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. Hormatmenghormati. bendera Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan Awalan Kosa Kata: Jalur Gemilang. 4. Muzik Media: Buku teks.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.5. 3.3. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. perarakan. 1. 4. merdeka. bersemangat Ilmu: DSV.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.Menulis maklumat KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik. 2. 1.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 2. dan ayat dengan betul.

2 Arah yang paling selamat untuk pejalan kaki Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 2. 5. intonasi yang betul dan berjeda.4 Bertutur.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul.4. Cintakan negara.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan. 2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3. 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Kreatif dan inovatif. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. cipta. 4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2. 38 . syabas. 3. bersemangat Ilmu: DSV KBT: KB. 2. logo sekolah Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Ganda Penuh Kosa Kata: Logo. 3. 2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4.6.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. mengaplikasikan Media: Buku teks. Hormatmenghormati. buku aktiviti.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan.3.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2. restoran 1. 5. 2. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin. TEMA PKJR:UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT 4. Warna.8. sebutan yang jelas.Mengenal pasti BCB.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 28 29-02 Ogos TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 25 TAJUK: Bahasa Kita EMK: Ilmu.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2. 2. obor.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Pembelajaran Konstruktivisme. 2.

2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. 07. Kreatif dan inovatif.1. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 7.1. 2.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang berbahaya.1.5. 3. 7. 1.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. Hormatmenghormati. bersemangat Ilmu: DSV. melintas jalan raya adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas dengan selamat.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 1. 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 7. 1.Mengenal pasti. Menjanakan idea. 39 . Pendidikan Muzik KBT: KB. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 TAJUK 1:MELINTAS DENGAN SELAMAT 7.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Pembelajaran Konstruktivisme.18 Ogos 2013 08-09 Ogos Hari Raya Puasa CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 29 19 – 23 Ogos TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 26 TAJUK: Negara Kita EMK: Ilmu. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan dari aspek keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat melintas yang ditentukan.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin. Cintakan negara.3.2.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.7.

3. 4. vokal berganding . negeri. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Kerja Kosa Kata: Lawatan.5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 4. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 7. 7.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan enggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat.Verbal-linguistik Media: Buku teks.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 7. buku aktiviti. dan ayat dengan betul. 1.2. frasa.7.1. 1.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah. rukun.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3. B5 DL1 E2 B5 DB1 E1 30 26-30 Ogos TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 27 TAJUK: Lambang Negara EMK: Ilmu.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut. diftong.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Membina dan menulis perkataan. Pembelajaran Konstruktivisme. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 7. takhta. 3. 5. bebas TEMA PKJR:UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 2:LANGKAH CERMAT JIWA SELAMAT 3. 7.2.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 1.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah melintas dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia. 5.2. intonasi yang jelas.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. lirik lagu negaraku. muzium.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Menganalisis BCB.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.2.Perbincangan KONTEKSTUAL – Mengaplikasikan KP. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.6. 1. 3.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai 31 Ogos – Hari Kemerdek aan 40 . Kreatif dan inovatif.

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.3 Membina dan menulis perkataan.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 4. 3. Perbincangan KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP.7.4. gambar lambang negara Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Penyata 1.2 Membaca. Cintakan negara.4. 4. 3. jingga 41 . buku aktiviti.3.5.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. keris.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2. 2. tengkolok. 3. 3. risalah.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.6. dan ayat dengan betul. 2. 2.Verbal-linguistik Media: Buku teks. masjid.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.Menjanakan idea.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.3. 3.8. Hormatmenghormati. 2.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.5. 3.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Menganalisis BCB. 2.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. frasa. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 secara bertatasusila. 3.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) Kosa Kata: Lambang.Bacaan intensif. bersemangat Ilmu: DSV. 1. Kemahiran Hidup KBT: KB.

5. Pengisian Kurikulum: Nilai: kebersihan.2. diftong. 3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.5. vokal berganding.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 5. diftong. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. Mencatat maklumat. 2.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. 3.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 3. 31 02-06 Sept TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 20 TAJUK: Hari Jualan Sekolahku EMK: Ilmu.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. peraturan sosiobudaya.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. bekerjasama Ilmu: DSV. 1. 5. kreatif dan inovatif.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 5. dan ayat dengan betul.2 Membaca dan memahami perkataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 5. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Ganda Penuh Kosa Kata: Berniaga. Menaakul.2. kegigihan. jualan. 3.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. tugas.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 1.Menjanakan idea. 1.3.3 Membina dan menulis perkataan.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.6.Bacaan intensif. 3. treler.2. 2. 2. traktor. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 1.5. Mengenal pasti BCB. kreatif. vokal berganding. bendera 42 .1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. frasa. poster. Bacaan imbasan KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik Media: Buku teks.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. 2. Kemahiran Hidup KBT: KB. buku aktiviti.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

buku aktiviti.3. 3.UPSR 2.2 Membaca. rajin Ilmu: DSV. peraturan sosiobudaya. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat penyata Kosa Kata: Cenderamata. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.4 Bertutur. TMK 1.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. corak.6. 3.Menghubungkaitkan.5. promosi 33 16-20 Sept TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 22 TAJUK: Nasihat Pak Long EMK: Nilai murni. 5. BCB.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membandingkan dan membezakan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 10-12 Sept .1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. kegigihan. 2. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. kreatif. 16 Sept – Cuti Umum Hari Malaysia 1.6. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Tolong-menolong. 1.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. rantai. Kristal.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 32 09-13 Sept TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 21 TAJUK: Kedai Cenderamata EMK: Ilmu.4. 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 2.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. kreatif dan inovatif.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2. 5. 43 . Menaakul. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks. B5 DT1 E2 2.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. Kemahiran Hidup KBT: KB. wau.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. diksi.3. kreatif dan inovatif. 3.5.3. 3. Ilmu.Mencatat nota. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.5.

6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. kegigihan. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. Menjanakan idea. rajin Ilmu: DSV. 2.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 44 . 3.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2. Mengenal pasti BCB. 1. 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. untung. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. buku aktiviti. gembira TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 23 TAJUK: Dunia Perniagaan EMK: Nilai murni. B5 DL1 E1 B5 DT1 E1 5.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Bacaan luncuran KP – Verbal-linguistik.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. internet.6. 2. 2. kreatif. letih.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 3.1. rajin Ilmu: TMK 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. usahawan. poster gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Peniaga.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.4.6. Tolongmenolong. kegigihan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.Mencatat nota. 4.Menghubungkaitkan.3 Membaca. 3. kreatif dan inovatif.5. 5. bacaan intensif Media: Buku teks.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.6. faedah.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.1.5.4.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. 4. 34 23-27 Sept 1. Ilmu. Tolongmenolong.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Kemahiran Hidup KBT: KB. kreatif.

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada 35 30-04 Okt 45 . 2. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan. rajin Ilmu: DST.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Ilmu. Mengenal pasti BCB.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2.3 Mendengar.6. bank TEMA 8 REKA CIPTA UNIT 28 TAJUK: Kelab Reka Cipta EMK: Nilai murni. Mengenal pasti BCB.6.6.5.1 Mendengar.Membandingkan dan membezakan. 3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 3. 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Menghubungkaitkan. 3. kegigihan. 3. 3.Menganalisis. 1. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif. kreatif dan inovatif. eksport Celik.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 1. intonasi yang betul dan berjeda.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. TMK. 1. 3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. positif. kreatif. mengembangkan idea Media: Buku teks. kilang. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Rotan. sebutan yang jelas. Pendidikan Muzik KBT: KB. diksi. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. frasa. 2. dan ayat dengan betul.3.Bacaan intensif KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan. 1. Mencatat nota 2.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. Menjanakan idea.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 2.3.5.Bacaan intensif. Menyusun maklumat.4. 3. kayu.3. Tolongmenolong. buku aktiviti.

Ilmu.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. frasa.3. diksi. 36 07– 11 Okt TEMA 8 REKA CIPTA UNIT 29 TAJUK: Sains dan Reka Cipta EMK: Nilai murni. 46 .SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KP.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 5. buku aktiviti.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif. notis. rajin Ilmu: DST. kelab. solar. teknologi.4. 3. Menyatakan rasional. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 3. 3.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. B5 DB1 E1 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2. 1.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5. kreatif. TMK. automatik perkara daripada pelbagai sumber.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. pelbagai sumber.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 2.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.7.5. Menaakul KONTEKSTUAL1. kegigihan.6.7. 3. Menyusun mengikut urutan Menghubungkaitkan. 3. 5. kad imbasan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Penyata Kosa Kata: Udara.Menjanakan idea.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1. 5.3 Membina dan menulis perkataan. DSV KBT: KB. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1. 2. 1.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3. dan ayat dengan betul.Interpersonal Media: Buku teks.4. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 5. 2. kreatif dan inovatif.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. Tolongmenolong.

mesin. B4 DB1 E1 B6 DL2 E1 37 14-18 Okt TEMA 8 REKA CIPTA UNIT 30 TAJUK: Pertandingan Reka Cipta EMK: Nilai murni. 2. FN + FK. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3. TMK. 5. 3.2 Membaca. dodol.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 4.3. buku aktiviti. kegigihan. 1. 3.Membandingkan dan membezakan. 1. 2. 1.5. halia. 3.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. DSV KBT: KB. muara 4. kreatif. 5.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. Mengenal pasti 1. 2. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif. kreatif dan inovatif.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.6.5.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. herba. roti.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. Mengembangkan idea KP. Tolongmenolong. mengacau. kad imbasan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Pola Ayat Kosa Kata: Pengacara. 3.4.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.7.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.Verbal-linguistik KMD. Ilmu. 15-16 Okt – Cuti UmumCuti Hari Raya Haji 47 . 2.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Menghubungkaitkan KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.Meramal Media: Buku teks. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.6.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. rajin Ilmu: DST.

...SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Menjanakan idea.. 3....... ......... ( Ketua Panitia Bahasa Malaysia Tarikh : ) Disahkan oleh.. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.........2...............5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan .....6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber... 3.6.6. Disediakan oleh.......... powerpoint Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan Apitan Kosa Kata: Pemenang. Menghubungkaitkan BCB..................... diksi... sketsa. 3. pencemaran 2.... interaktif......2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2.. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3. elektrik......5.. 3. 3..Hari Deepavali 15 Nov – Majlis Hari Anugerah Cemerlang 16 Nov 2012-01 Jan 2014 Nota: Perubahan RPT ini boleh dibuat mengikut kesesuaian P & P dan mata pelajaran.... .Verbal-linguistik Media: Buku teks.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.Bacaan intensif KONTEKSTUALMenghubungkaitkan KONSTRUKTIVISMEMenerangkan dan menjelaskan KP... .................2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.25 Okt 39 28-01 Nov 40 04-08 Nov 41 11-15 Nov Pentaksiran Sumatif 2 Proses pemulangan buku teks Pembahagian Kelas dan Penerimaan buku teks sesi persekolahan 2014 Persediaan dan Majlis Anugerah Cemerlang 2013 Cuti Akhir Tahun 03-04 Nov...... 5. 5...6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca... B6 DL1 E1 B6 DL1 E2 B6 DB1 E2 38 21 ......7..... ( ) Tarikh: 48 .. ( MOHD SAHROM BIN YUSOF ) Tarikh: Disemak oleh.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan...... buku aktiviti.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.