SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013

Tahun 2
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
Standard Pembelajaran Penerapan Nilai / Penerapan Ilmu / Kemahiran Bernilai Tambah / Sistem Bahasa Catatan

1. 2. 3. 4. 5. 1 21-25 Jan 6. 7. 8. 9.

Melapor diri dan mendengar taklimat daripada pihak sekolah tentang organisasi sekolah,peraturan sekolah, persekitaran dan budaya sekolah. Perjumpaan dengan guru pembimbing tentang sukatan pelajaran dan rancangan semester Melengkapan borang jadual waktu Melengkapkan borang takwim praktikum Menyediakan Rancangan Semester Bahasa Malaysia Tahun 2 Menyediakan Rancangan Kokurikulum Menyediakan Rancangan Projek/Peranan lain Menyediakan RPH/BSPP untuk minggu kedua Menyediakan Portfolio Praktikum dan Folder Rancangan Pengajaran Mata Pelajaran Major dan Elektif.

10. Menulis jurnal tentang pengalaman dalam minggu pertama di sekolah.

1

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 2
2 28 Jan 01 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 4 TAJUK: Jagalah kebersihan 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama, pembersih, bertanggung-jawab Ilmu: Pendidikan Moral, Pendidikan Kesihatan KBT: KB- (Mentafsir, mensintesis, menjanakan idea, menghubungkaitkan) BCB- ( Bacaan intensif ) KP- Interpersonal, Muzik KONTEKSTUALMenghubungkaitkan Media: Buku teks, buku aktiviti, gambar, radio Sistem Bahasa: Tatabahasa: ayat tunggal, ayat majmuk

2

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 2
3 04 - 08 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 4 TAJUK: Jagalah kebersihan 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama, pembersih, bertanggung-jawab Ilmu: Pendidikan Moral, Pendidikan Kesihatan KBT: KB- (Mentafsir, Mengenal pasti, mensintesis, menjanakan idea, menghubungkaitkan) BCB- ( Bacaan intensif ) KP- Interpersonal, Muzik KONTEKSTUALMenghubungkaitkan Media: Buku teks, buku aktiviti, gambar, radio Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Kerja Tunggal Kosa Kata: Telapak tangan, cuci, gembira, ada, balik, mandi,

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

3

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 2
7 11 - 15 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 5 TAJUK: Kantin Saya Bersih EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya Pengisian Kurikulum: Nilai: Tolongmenolong, bertanggungjawab Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB(menjanakan idea, mengenal pasti, membuat urutan) BCB- ( Perbincangan ) KP- Verbal linguistik, Interpersonal, Kinestetik Media: gambar, radio 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. 10-12 Feb – Tahun Baru Cina

3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.

3.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.

4

4 Bertutur. kelat. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan 1. wangi TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 1 – PATUHI PERATURAN JALAN RAYA Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 8 18 . merdu. 5 . masam.22 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 6 1.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif Kosa Kata: Tampan.4.

2.1. vokal berganding . buku tidak formal secara bertatasusila. penunggang basikal.Verbal linguistik. 4. penunggang. diftong. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2. digraf dan konsonan bergabung dengan betul.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. ) KP. 3. 5.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 TAJUK: Makanan Bersih dan Berkhasiat EMK: Nilai murni.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Membina dan menulis perkataan.3.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: pejalan kaki. pemandu.( Bacaan intensif. Mengenal pasti) BCB.1.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. rajin.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. B2 DT1 E1 B2 DT1 E2 3. hormatmenghormati Ilmu: Dunia Sains.2. frasa. 3.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. Pendidikan Kesihatan KBT: KB(Mengkonsep sikan.2 Membaca dan memahami perkataan. dan ayat dengan betul 2.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 6 .3. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 4. 5. Peraturan Sosiobudaya.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 3. 5. Interpersonal KONTEKSTUA LMenghubungk aitkan Media: Buku teks.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 2. 3. penumpang. 3. Kecerdasan Pelbagai Pengisian Kurikulum: Nilai: Tolonhmenolong.

masam. pedas. vitamin.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 aktiviti. TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 2:AMALKAN PERATURAN JALAN RAYA Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 7 . Kata Ganti Nama Diri Kosa Kata: Mereka. ulam. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif. manis. pedas.

2. vokal berganding. Pendidikan Kesihatan KBT: KB(Menjanakan idea. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. mengamalkan gaya hidup sihat.5.5. dan ayat dengan betul.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 2.4 Bertutur.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.4.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih 25 Feb – Cuti Peristiwa 1 1.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1. Mentafsir) BCB. frasa.4.2 Membaca dan memahami perkataan.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4. Kecerdasan Pelbagai Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormatmenghormati.01 Mac TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 7 TAJUK: Bersenam Menyihatka n Badan EMK: Nilai murni. Peraturan Sosiobudaya.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3. . 2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 8 .6.2 Membaca. 2.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 9 25 .4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.(Bacaan intensif) KPInterpersonal KONSTRUKTI VISMEMenghubungk aitkan 1.3.3 Membina dan menulis perkataan. Ilmu: Pendidikan Jasmani. 1. 3. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2. 1.

5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. undang-undang jalan raya dan lain-lain prosedur keselamatan yang relevan di persekitaran mereka.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. 3. tegap. rancak.1. TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 9 . gelung rotan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif Kosa Kata: Redup. buku aktiviti. vokal berganding .SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KONTEKSTUA LMenghubungk aitkan Media: Buku teks. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. garau.3. meriah.1. bangku.4 Mengenal pasti peraturan jalan raya.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3. diftong. gembira 5.3. 3. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) suku kata.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 5. radio. muzik.

frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. peramah. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 3.4 Bertutur.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. frasa. 2. 2. Kewarganega raan Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormatmenghormati.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Membaca dan memahami perkataan.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4.2 Membina dan menulis ayat yang 10 . 2.5.2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. dan ayat dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan.3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 3:KENAL PASTI PERATURAN JALAN RAYA DI KAWASAN KAMU Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 10 04 – 08 Mac TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 8 TAJUK: Jiranku Mesra EMK: Nilai murni. 1. tolongmenolong. Peraturan Sosiobudaya.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 02 Mac Majlis Makan Malam Amal PIBG 04 Mac – Cuti Peristiwa 2 2. 1. penyayang Ilmu: Pendidikan Moral 1.4. 3.

1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB(Menjanakan idea. diftong. sambil. 4.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. riadah Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. buku aktiviti Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Hubung Kosa Kata: Bertegur sapa. jiran. B2 DB1 E1 B3 DL1 E2 4.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.3. membuat urutan. atau. mengenal pasti.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 3.3. 5. 5.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. 3. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. Interpersonal KONSTRUKTI VISMEMenghubungk aitkan Media: Buku teks. 3.1.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.Verbal linguistik. vokal berganding . tetapi.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. kerana. membuat keputusan) KP. 3. 11 .

1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 4:PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 11 11 – 15 Mac TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 8 TAJUK: Jiranku Mesra EMK: Nilai murni.4.4 Bertutur. 1. Peraturan Sosiobudaya. 3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. tolongmenolong. 2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. peramah.4. 1.2. dan ayat dengan betul. 2.3. frasa.5. 2. penyayang Ilmu: Pendidikan Moral 1. Kewarganega raan Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormatmenghormati.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih 12 . 2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membina dan menulis perkataan.2 Membaca dan memahami perkataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

jiran. riadah Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) suku kata. kerana. 1. atau.4 Isyarat jalan raya. membuat urutan.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB(Menjanakan idea. membuat keputusan) KP.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. mengenal pasti. tetapi. 4. Interpersonal KONSTRUKTI VISMEMenghubungk aitkan Media: Buku teks.3. sambil. 5.3. B3 DB1 E1 B4 DL1 E1 4.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. vokal berganding . 1. 5.3.1. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur.1 Memahami bahawa tanda jalan.4.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Hubung Kosa Kata: Bertegur sapa. 1.Verbal linguistik. tanda jalan dan isyarat trafik 13 . buku aktiviti. diftong. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.4.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

vokal berganding. Jujur.3. 2. 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.22 Mac TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 9 TAJUK: Jiran Sepakat EMK: Nilai murni. Peraturan Sosiobudaya. 2. 1.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. diftong.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.5. 2.2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul . digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang 14 . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2. 2.2 Membaca dan memahami perkataan.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.4. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 1:KENALI PAPAN TANDA.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. ISYARAT DAN PENANDA JALAN 12 18 .4.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA. Kewarganega raan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.

kereta. polis.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks B3 DL1 E3 15 .8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.4 Menulis imlak dengan tepat. 5.4.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya. bacaan intensif Media: Buku teks.3.4 Isyarat jalan raya. jiran. Hormatmenghormati. 3. Baik hati Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB(Membuat urutan. dapur TEMA PKJR:UNIT 3 3.4.3 Membina dan menulis perkataan. Mengitlak.4.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 1. Mengenal pasti) BCBMendengar dengan berkesan.1. dan ayat dengan betul. Membuat keputusan. 1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Prihatin. 3. frasa. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 1.1 Memahami bahawa tanda jalan.4. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Kaunter. tanda jalan dan isyarat trafik 1. 3. buku aktiviti. 5.

Prihatin.3 Membina dan menulis perkataan.4. Peraturan Sosiobudaya.(Membuat urutan. 2.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan 23 – 31 Mac 2013 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) KBT: KB. Jujur. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 2:KATEGOR I PAPAN TANDA JALAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 13 01 – 05 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 9 TAJUK: Jiran Sepakat EMK: Nilai murni. diftong. Mengenal pasti) BCB. 2. Baik hati Ilmu: Pendidikan Moral 1.5. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. bacaan intensif Media: Buku teks. Membuat keputusan. 2. Mengitlak. Hormatmenghormati.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 16 .SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 PAPAN TANDA. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.Mendengar dengan berkesan. vokal berganding. frasa. dan ayat dengan betul.2 Membaca dan memahami perkataan.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. buku 3. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul 2. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.3.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. 2.

1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat.3. 3.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks 1. tanda jalan dan isyarat trafik 2.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.4 Menulis imlak dengan tepat.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4 Isyarat jalan raya. apa. 5.4.4. di mana TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA. 1. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Kaunter.1.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. Bagaimana. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 3: AMBIL LANGKAH BIJAK 5.4. 1. 3. mana.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 aktiviti. betul. 3. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.1 Memahami bahawa tanda jalan. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 17 .4. 1. mengapa.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.4.

vokal berganding.Muzik. frasa.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami perkataan.3. 4.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Mendengar dengan berkesan KONSTRUKTIVISMEMenerangkan dan menjelaskan KP.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 2. penyayang.4 Menulis imlak dengan tepat. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1. tanda jalan dan isyarat trafik 18 . Menilai) BCB. 2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul 2.(Menjanakan idea. 1. TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. pemurah Ilmu: Pendidikan Muzik KBT: KB.6.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.2 Mendengar.3 Membina dan menulis perkataan. ISYARAT DAN PENANDA JALAN 1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 14 08-12 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 10 TAJUK: Semangat kerjasama EMK: Nilai murni. 2. frasa dan ayat dengan betul. 3. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Poster.5. 2. perkataan.2. dan menyebut bunyi bahasa.Bacaan luncuran.6 Mendengar. kamus 1. Media: Buku teks. dan ayat dengan betul.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. iaitu abjad. Jujur. Mengenal pasti. komputer. 2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul 3. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. buku aktiviti.2. 1. memahami. dan menyebut frasa. carta. suku kata. 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. Peraturan Sosiobudaya.4 Isyarat jalan raya.4. mengecam. diftong.

1 Memahami bahawa tanda jalan. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. Peraturan Sosiobudaya. 4.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. aktif Ilmu: Pendidikan Jasmani.1. 1. 1.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam 19 . 1.19 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 11 TAJUK: Sambutan Hari Kanak-kanak EMK: Nilai murni.4. KBT: KB.4. 2. JALANJALAN Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3.4.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.4. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.6.(Membuat rumusan. Hormatmenghormati.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 TAJUK 4:JOM. 1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.4 Bertutur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Menganalisis. 1.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat. 15 15 . 1. 2.

2 Membaca.3 Membaca. Membuat pilihan) BCB.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4. cermin mata 2. Mengitlak.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 5. KONSTRUKTIVISME Menerangkan dan menjelaskan KP – Interpersonal. 4. 4. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Mengaplikasikan. frasa. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) bahan multimedia dengan tepat.Mencatat nota. 3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3. Oktober. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.1 Memahami dan menggunakan imbuhan 3.3 Darjah penglihatan 20 . B3 DL1 E1 TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 1:BOLEH DILIHAT DAN LEBIH SELAMAT 2. nenek. 3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. Mengenal pasti. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. 2.5.4.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 5. dan ayat dengan betul.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.5.3. intonasi yang jelas. 2.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.5.2.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 2. 3. Verballinguistik Media: Buku teks.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Membandingkan dan membezakan. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan awalan Kosa Kata: Bola sepak. buku aktiviti.3 Membina dan menulis perkataan .

2.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) awalan .2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat 2. 1. 2. 2. Peraturan Sosiobudaya.4.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – 1. Mengitlak.4. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Menganalisis. aktif Ilmu: Pendidikan Jasmani.4 Bertutur. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. 2.(membuat rumusan. 21 .6. 1.Mencatat nota. Hormat-menghormati. 16 22-26 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 11 TAJUK: Sambutan Hari Kanak-kanak EMK: Nilai murni.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1. Membandingkan dan membezakan.4.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. 4. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. KBT: KB.1. Mengenal pasti.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.4 Membaca dan memahami maklu9mat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Membuat pilihan BCB.

cermin mata 3. 5. 2. 3. Oktober.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan .1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. intonasi yang jelas. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan awalan Kosa Kata: Bola sepak.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan B4 DL1 E2 TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 2: CUACA DAN WAKTU 4. 3. 4. 4. buku aktiviti.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Mengaplikasikan.5. 3. nenek.3 Membina dan menulis perkataan.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) mengikut urutan dengan betul.5. 2.3 Membaca. dan ayat dengan betul.2.3.3 Darjah penglihatan 22 .5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 2. Verballinguistik Media: Buku teks.5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1.2 Membaca. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 2. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. KONSTRUKTIVISME Menerangkan dan menjelaskan KP – Interpersonal. frasa.

Menghubungkaitkan.6.(Menjanakan idea.3 Mendengar. kreativiti dan inovasi. 2. 1.3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2. 17 29-03 Mei TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 12 TAJUK: Kraf Tangan EMK: Nilai murni. KONSTRUKTIVISME - 1. 4. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi Pengisian Kurikulum: Nilai: Kreatif. 1.6.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan pencahayaan boleh member kesan terhadap keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal. memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.4. 4.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila 01 Mei – Cuti Umum Hari Pekerja 2. Bekerjasama Ilmu: Dunia Seni Visual KBT: KB. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3 Mendengar. Tolongmenolong.3. Peraturan Sosiobudaya.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) raya dan terhadap pejalan kaki. Mengenal pasti) BCB. 1. 23 . 1. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.Mencatat nota KONTEKSTUAL – Mengaplikasikan. Menyusun maklumat.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

3 Membina dan menulis perkataan.6. frasa. 5. Labu Sayong.3. 1.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.5.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 3:PERABOT JALAN 2. tembikar.1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan demgam perabot jalan raya.3 Darjah penglihatan 24 . diksi.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.3. iklan. 1. garisan 3. 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. bunga. buku aktiviti.3 Perabot jalan raya Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan . 3. dan ayat dengan betul.2. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan akhiran Kosa Kata: Manik. 5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3. 3. 2. carta gambar.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.3 Membaca.4.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas 3. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.5.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Mengembangkan idea KP – Interpersonal Media: Buku teks.

6. Menjanakan idea.2 Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan bagaimana ia memberi impak atas keselamatan mereka yang berjalan kaki dan berbasikal.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 4.3. Peraturan Sosiobudaya. 2. Kecergasan pelbagai Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. keselamatan Ilmu: Pendidikan Jasmani KBT: KB.3.5.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.Mencatat maklumat KP – Interpersonal 2. 1. 2.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.(Menghubungkaitkan. Jujur.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat 25 . Membuat keputusan) BCB.6. 2. 18 06 – 10 Mei TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 13 TAJUK: Permainan Tradisional EMK: Nilai murni.1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.

timangan 3.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.5. 3.6. 2. 5.3 Darjah penglihatan 26 .1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan .1. 2.3. Rampanau. 3. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. buku aktiviti. 5.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 4. Media: Buku teks.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 membaca. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. dan ayat dengan betul.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.2 Membaca.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 3. frasa. congkak Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan apitan Kosa Kata: Tradisional. TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 4: KEBOLEHLIHATAN DI ANTARA DUA BUAH KERETA YANG DILETAKKAN 2. diksi.3.3 Membina dan menulis perkataan.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Bola Raga.2. 4.1 Menunjukkan kesedaran kesan saiz badan mereka yang kecil ke atas 2.

1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.(Mentafsir. buku aktiviti. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa:Ayat majmuk. 19 13. 2. 3.4. Peraturan Sosiobudaya.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.3. Menjanakan idea. 2.Bacaan intensif.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. Membandingkan dan membezakan. 1. sebutan yang jelas. 4.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Mengingat KONSTRUKTIVISME Mengembangkan idea KP – Interpersonal Media: Buku teks.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1. 2. 2. rajin Ilmu: Pendidikan Sains.3. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormat-menghormati. 27 . 1. Menulis cepat.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 keselamatan mereka.17 Mei TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 14 TAJUK: Makanan Tradisional EMK: Nilai murni.3. Mengenal pasti) BCB. 1. intonasi yang betul dan berjeda.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.5.4 Menulis imlak dengan tepat. Kemahiran Hidup.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. bersikap terbuka. 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.7. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. Pendidikan Sivik KBT: KB. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.

Baulu.1 Jenis-jenis jalan raya 1.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3. acuan.Wesak 25 Mei – 09 Jun 2013 Cuti Umum Minggu Tema / Tajuk Hasil Pembelajaran PENGGAL 2 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kod Evidens Catatan 28 .5. melekit.1.5 Aliran lalu lintas – arah lalu lintas 7. Kuih Bulan. Kuih Bakul. 20 20-24 Mei Pentaksiran Sumatif 1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 24 Mei – .5. 1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Ayat tanya Kosa Kata: Ambuyat.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya.1.1 Kenal pasti arah datangnya lalu lintas.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat. 1. biji teratai TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 1: JALAN RAYA ADALAH KOMPLEKS DAN BERBAHAYA 1. 7.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 3.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.

perigi. 2. buku aktiviti. 5.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.6. 5. Menghubungkaitkan. Ayat majmuk Kosa Kata: Kompang. Pentaksiran 3.6.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata ganda. 3. nyayian. bersemangat.7.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.3.2. Mengenal pasti.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.(Menaakul. telefon. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) (Standard Pembelajaran) 1.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 3. berani Ilmu: Pendidikan Sivik. frasa.5. Bertanggungjawab. 29 .5.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.3 Membina dan menulis perkataan. 4.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Pendidikan Muzik KBT: KB.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.6. 3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2. (Standard Kandungan) 1. Ceongsam.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 1. 2. 2. Peraturan Sosiobudaya. dan ayat dengan betul.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2. 1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 21 10 – 14 Jun TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 15 TAJUK: Warisan Kita EMK: Nilai murni. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. Menjanakan idea) BCB. 4.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. gambar.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.3. Samfu.

Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. 2.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 7. Menghubungkaitkan.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.6.3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.7. Peraturan Sosiobudaya.3 Membina dan menulis perkataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 7. bersemangat. 3. buku 1. 3.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1. Bertanggungjawab. 2.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 setem TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 2: MENGIMBAS LALU LINTAS betul.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. berani Ilmu: Pendidikan Sivik. dan ayat dengan betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 2.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. frasa.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.5. 2. 3.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1.3. 30 .1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimba lalu lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.3. Pendidikan Muzik KBT: KB.5.(Menaakul.6. Menjanakan idea) BCB. Mengenal pasti.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 22 17 -21 Jun TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 15 TAJUK: Warisan Kita EMK: Nilai murni. 2.

sebutan yang jelas.6.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. barang maujud Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata ganda. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3. Pengisian Kurikulum: Nilai:Rajin. TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 3:MENCARI PETUNJUK 23 24-28 Jun TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 16 TAJUK: Kebun Sekolahku EMK: Nilai murni.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. Pendidikan Sains KBT: KB.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. pemurah Ilmu: Kemahiran Hidup.1 Mendengar. 4. 2.4.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas. 7.2.2 Prosedur yang selamat untuk melintas. 5.3.2.(Membuat urutan.3. Samfu. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.Mendengar dengan berkesan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang 2. 7. 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan 31 . Ayat majmuk Kosa Kata: Kompang. Mengenal pasti) BCB.3 Mendengar. 2. Ceongsam.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.2. 4. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.6. Mencatat nota. 5. Peraturan Sosiobudaya. 2. nyayian.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 2. 1. 1. Kecerdasan pelbagai. gigih berusaha.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. intonasi yang betul dan berjeda. 2. memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. telefon.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 aktiviti. perigi. setem 3. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.

2. bayam. 2.7. 3. 5.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 4.4. Jujur. kangkung. 3.2 Mendengar.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.4 Menulis imlak dengan tepat. motivasi sesuai bagi memupuk minat membaca. intonasi yang betul dan berjeda.4.3.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.3. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. 2.2.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik Media: Buku teks. keledek. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Penyata Kosa Kata: Jagung. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. sebutan yang jelas. baja organik. 4. lobak. Peraturan Sosiobudaya. 5. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. penyayang. 1.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) meningkatkan kelancaran bacaan. 7.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. FN + FK. 2. 1.3. 7. B4 DB1 E1 B2 DT1 E3 TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 4 :PEMERHATIAN LALU LINTAS 24 01-05 Julai TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 17 TAJUK: Dusun Pak Long EMK: Nilai murni.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.2. 3.3 Mendengar.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan 30 Jun – Sukan Tahunan 01 Julai – Cuti Peristiwa 3 32 . buku aktiviti. pemurah Ilmu: Pendidikan Muzik. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.

Kata Kerja Kosa Kata: Dusun. Mengenal pasti) BCB.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. Ayat Penyata.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul. 3.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko. FN + FK. 3. 6. 6. akar tunjang. baja TEMA PKJR:UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 1: TALI PINGGANG KELEDAR Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) maklumat mengikut urutan dengan betul.3. harum. 6. bakul.2.1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 10.(Menjanakan idea.2 Penggunaan alat penahan 33 .6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca 5.Mendengar dengan berkesan. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. dan ayat dengan betul.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. 2. 5.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan Media: Buku teks. 6.1. frasa.3. poster Sistem Bahasa: Tatabahasa: Tanda baca.4.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang.2.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan 3.8. buku aktiviti.3 Membina dan menulis perkataan. cangkul.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 10. 3. 6.

1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 25 08-12 Julai TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 18 TAJUK: Ternakan EMK: Nilai murni. FN + FK.4.3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 34 . 2.1. Menganalisis.2. Kemahiran Hidup KBT: KB. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Rajin berusaha.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. urutan. bersyukur. 2.(Menjanakan idea. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1. Peraturan Sosiobudaya.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks.3. jujur Ilmu: Dunia Sains dan Teknologi. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.3. memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1. Mengenal pasti) BCB. buku aktiviti.3. carta gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Tanda baca.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2. lembut. intonasi yang betul dan berjeda. 5. pemurah. 6. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.3 Mendengar.2 Mendengar.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab.4.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2. sebutan yang jelas. Ayat Penyata. 1.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul.3 Mendengar. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Membuat urutan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.3. risalah. B3 DT1 E1 6.8. 2. rimbun TEMA PKJR:UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 2:MENJADI PENUMPANG YANG 6. 6. 3. 3. Kata Adjektif Kosa Kata: Pejal.2 Penggunaan alat penahan 2.

frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2. 2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 3. Mencatat maklumat KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal. 2.3. 10. Mensistesis.4. Membandingkan dan membezakan.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Kemahiran Hidup KBT: KB.3 Membina dan menulis perkataan.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.6. dan ayat dengan betul. 2. Menganalisis.3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 BERTANGGUNGJAWAB Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 6.4.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.2 Membaca dan memahami perkataan. 3.(Menjanakan idea. 35 . 10.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.) BCB. Mengenal pasti. frasa. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. intonasi yang betul dan berjeda. kreatif dan inovatif Pengisian Kurikulum: Nilai: kebersihan.4 Bertutur. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Majmuk.2.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko. 1. buku aktiviti. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas. 2. Ayat Penyata.4 Menulis imlak dengan tepat. Kata Sendi Nama 1. 3. 3. 3. peraturan sosiobudaya. 2.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang 26 15-19 Julai TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 19 TAJUK: Hasil Laut EMK: Ilmu. kegigihan.Bacaan intensif.2. Naturalis Media: Buku teks. kreatif Ilmu: DST.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 2. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.

3. sagu.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 1.4. produk. 4. Cintakan 36 .1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.4 Bertutur.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Kosa Kata: Ikan bilis. enak.2.6. 1. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 5. 27 22 -26 Julai TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 24 TAJUK: Jalur Gemilang EMK: Ilmu.5.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 3. 5. 2. 1. 1. FN + FK.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. vitamin. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal.2 Membaca dan memahami perkataan. frasa dan ayat daripada 1.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan 25 Julai – Cuti Umum Nuzul AlQuran B4 DT1 E1 TEMA PKJR:UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 1:PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH 1. 2. 4.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin.5.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah. kajian masa depan. kreatif dan inovatif.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. protein. keropok lekor. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. sate Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat.6.

2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko.3 Membina dan menulis perkataan. 5.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.2. Pendidikan Muzik KBT: KB.1. 5.Menulis maklumat KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik.6. Menyusun maklumat.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2. Mengenal pasti. 4. 2. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) TEMA PKJR:UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 2:BERHEMAH DI JALAN RAYA 37 .1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.7. frasa. 2. yang betul. bersemangat Ilmu: DSV.5.5.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 negara. 2. buku aktiviti. 3.6. 3. bendera Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan Awalan Kosa Kata: Jalur Gemilang. Menaakul.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. perarakan.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan .1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. Mengitlak BCB.2 Membaca. 3. 3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.Menjanakan idea. merdeka. 4.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah.3. Muzik Media: Buku teks. dan ayat dengan betul. 1.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 1. tentera pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.6. Hormatmenghormati. 1.

3.2 Arah yang paling selamat untuk pejalan kaki Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1.4 Bertutur.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. restoran 1.2 Membaca dan memahami perkataan. 4.Mengenal pasti BCB.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. TEMA PKJR:UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT 4. 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 5. 2. Pembelajaran Konstruktivisme. buku aktiviti. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.8. logo sekolah Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Ganda Penuh Kosa Kata: Logo.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4. cipta. Kreatif dan inovatif.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. sebutan yang jelas.6. obor. Hormatmenghormati. 2.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. mengaplikasikan Media: Buku teks.2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 38 .3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan. Warna.4.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2. 2.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. bersemangat Ilmu: DSV KBT: KB. 2. 3. 2.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. syabas.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 3. 2.2. 3. 5. 2. intonasi yang betul dan berjeda. Cintakan negara.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 28 29-02 Ogos TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 25 TAJUK: Bahasa Kita EMK: Ilmu.

Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin. 3. 07. Pembelajaran Konstruktivisme.1.5.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3. Hormatmenghormati. Menjanakan idea.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.1.3. 7.18 Ogos 2013 08-09 Ogos Hari Raya Puasa CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 29 19 – 23 Ogos TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 26 TAJUK: Negara Kita EMK: Ilmu. 7.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 7.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang berbahaya. Pendidikan Muzik KBT: KB. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.7.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 7. 1. Cintakan negara. 39 .1. 1. 1. 1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 TAJUK 1:MELINTAS DENGAN SELAMAT 7.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan dari aspek keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat melintas yang ditentukan.Mengenal pasti. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. bersemangat Ilmu: DSV.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas. 2. Kreatif dan inovatif. melintas jalan raya adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas dengan selamat.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.

1. intonasi yang jelas. 7.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Menganalisis BCB.5. muzium.3 Membina dan menulis perkataan. 5.7.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah melintas dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia.Perbincangan KONTEKSTUAL – Mengaplikasikan KP. Kreatif dan inovatif. diftong. digraf dan konsonan bergabung dengan betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Kerja Kosa Kata: Lawatan.2. bebas TEMA PKJR:UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 2:LANGKAH CERMAT JIWA SELAMAT 3. B5 DL1 E2 B5 DB1 E1 30 26-30 Ogos TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 27 TAJUK: Lambang Negara EMK: Ilmu. lirik lagu negaraku.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. Pembelajaran Konstruktivisme. frasa. 1.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. vokal berganding . 1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. 3.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut. 5.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai 31 Ogos – Hari Kemerdek aan 40 . negeri. 7. 1.2.Verbal-linguistik Media: Buku teks. 4.3. 4.6. 1.3.2.2. dan ayat dengan betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. buku aktiviti.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan enggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 7. rukun. takhta. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 7. 7. 3.

2.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.Bacaan intensif. masjid. 2.7. 3. 2. 3.Menjanakan idea.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. risalah.6.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. gambar lambang negara Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Penyata 1. 2.4. 3. buku aktiviti. Perbincangan KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP. Kemahiran Hidup KBT: KB.8. 3. dan ayat dengan betul.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 4. Menganalisis BCB. keris.2 Membaca.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. Hormatmenghormati. frasa.Verbal-linguistik Media: Buku teks.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) Kosa Kata: Lambang.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. tengkolok. 4.3. jingga 41 . 2. 2. 3.3 Membina dan menulis perkataan.5. 3. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin. Cintakan negara. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. bersemangat Ilmu: DSV.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 secara bertatasusila.5. 1. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4.

Menjanakan idea. 3. Mengenal pasti BCB.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 3. 1. vokal berganding. 31 02-06 Sept TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 20 TAJUK: Hari Jualan Sekolahku EMK: Ilmu. Kemahiran Hidup KBT: KB.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.Bacaan intensif. diftong.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2. vokal berganding.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. diftong.6. Pengisian Kurikulum: Nilai: kebersihan.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. kegigihan. 2.5. 3. treler.2.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. Mencatat maklumat. bendera 42 .2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. poster.3.2 Membaca dan memahami perkataan. 3.2. 1. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 5. dan ayat dengan betul. kreatif. buku aktiviti.5. frasa.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 5. kreatif dan inovatif. 2.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 1. jualan. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 1. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Ganda Penuh Kosa Kata: Berniaga. 3. 2. traktor. Menaakul.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. tugas. 2.3.3 Membina dan menulis perkataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 3.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 5. Bacaan imbasan KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik Media: Buku teks. peraturan sosiobudaya.5. bekerjasama Ilmu: DSV. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

2.UPSR 2. buku aktiviti. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.5. rantai.4. B5 DT1 E2 2.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. kreatif.3. corak. 3. 10-12 Sept . 5. 2. kreatif dan inovatif. 16 Sept – Cuti Umum Hari Malaysia 1.5.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.6.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1. wau.2 Membaca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. rajin Ilmu: DSV. 3.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.Menghubungkaitkan. promosi 33 16-20 Sept TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 22 TAJUK: Nasihat Pak Long EMK: Nilai murni. kegigihan. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Tolong-menolong. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. Kristal. peraturan sosiobudaya. diksi. 5.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. kreatif dan inovatif. 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 2.3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 43 .4 Bertutur.Mencatat nota. BCB.5. Membandingkan dan membezakan. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Ilmu.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. TMK 1.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 32 09-13 Sept TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 21 TAJUK: Kedai Cenderamata EMK: Ilmu. Kemahiran Hidup KBT: KB. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1. Menaakul. 2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat penyata Kosa Kata: Cenderamata. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.6. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.

B5 DL1 E1 B5 DT1 E1 5.6.4.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. letih.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. poster gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Peniaga.Menghubungkaitkan. Tolongmenolong. bacaan intensif Media: Buku teks.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. usahawan. Menjanakan idea. gembira TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 23 TAJUK: Dunia Perniagaan EMK: Nilai murni. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.Mencatat nota.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif.1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3. 3. kreatif dan inovatif. 1. Kemahiran Hidup KBT: KB. 4. kreatif.6. 44 . buku aktiviti. faedah. 4.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2. rajin Ilmu: TMK 2.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. Ilmu. untung. Mengenal pasti BCB. 2. kegigihan.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. 2.5.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif. 34 23-27 Sept 1. rajin Ilmu: DSV. 3. kreatif.1. 5.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.3 Membaca.5.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. Tolongmenolong. internet.4. kegigihan. 3. Bacaan luncuran KP – Verbal-linguistik. 5.

1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 2. sebutan yang jelas.3 Mendengar.5.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada 35 30-04 Okt 45 .3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 1.6.6.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Menyusun maklumat.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.1 Mendengar. Mengenal pasti BCB.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2. Pendidikan Muzik KBT: KB. Menghubungkaitkan. Mencatat nota 2. kayu. 3. Ilmu. 1.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.Bacaan intensif.Menganalisis.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KBT: KB.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. intonasi yang betul dan berjeda. 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3. 3. 1. mengembangkan idea Media: Buku teks. frasa. rajin Ilmu: DST.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. kegigihan. eksport Celik. 2.Bacaan intensif KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan. 3. buku aktiviti. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2.5. memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. kreatif. kilang.6. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Rotan. diksi.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.4. Tolongmenolong. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. Mengenal pasti BCB.3 Membina dan menulis perkataan. 1. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. bank TEMA 8 REKA CIPTA UNIT 28 TAJUK: Kelab Reka Cipta EMK: Nilai murni. positif. 3. kreatif dan inovatif.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. dan ayat dengan betul. Menjanakan idea. TMK. 3.Membandingkan dan membezakan.3.

3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. teknologi.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 46 .2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. 5. buku aktiviti. 3. kad imbasan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Penyata Kosa Kata: Udara. 2.3 Membina dan menulis perkataan. 5. 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. frasa.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.5. Tolongmenolong. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.5. 5. TMK. 3. pelbagai sumber. Menaakul KONTEKSTUAL1. B5 DB1 E1 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2. 1. Menyatakan rasional. 1.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 3. 1. Ilmu. solar.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.7.6. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. kreatif dan inovatif. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif.3. notis.1.7. diksi. DSV KBT: KB. automatik perkara daripada pelbagai sumber. kegigihan. kelab. rajin Ilmu: DST. kreatif.4.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3. 5. 36 07– 11 Okt TEMA 8 REKA CIPTA UNIT 29 TAJUK: Sains dan Reka Cipta EMK: Nilai murni.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. dan ayat dengan betul.Menjanakan idea.4.Interpersonal Media: Buku teks.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 KP. Menyusun mengikut urutan Menghubungkaitkan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2. 3.

Ilmu. 2.Membandingkan dan membezakan. 5.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 4. B4 DB1 E1 B6 DL2 E1 37 14-18 Okt TEMA 8 REKA CIPTA UNIT 30 TAJUK: Pertandingan Reka Cipta EMK: Nilai murni.Verbal-linguistik KMD.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Menghubungkaitkan KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan. mengacau. kreatif dan inovatif.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. herba. Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 3.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. FN + FK. 1.4.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 3. Tolongmenolong. Mengenal pasti 1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.2 Membaca. 3. buku aktiviti.7.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. TMK.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.6. 1.3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. muara 4.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.Meramal Media: Buku teks.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Mengembangkan idea KP.4. rajin Ilmu: DST. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. 2.5. 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. dodol. halia. 2.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 15-16 Okt – Cuti UmumCuti Hari Raya Haji 47 . TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif. kreatif. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 2. 3.5.6. 5. kegigihan. mesin.7.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 3. roti. kad imbasan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Pola Ayat Kosa Kata: Pengacara. DSV KBT: KB.

........................2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2.. 3...... 5.....7.....Hari Deepavali 15 Nov – Majlis Hari Anugerah Cemerlang 16 Nov 2012-01 Jan 2014 Nota: Perubahan RPT ini boleh dibuat mengikut kesesuaian P & P dan mata pelajaran... sketsa....5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber....Bacaan intensif KONTEKSTUALMenghubungkaitkan KONSTRUKTIVISMEMenerangkan dan menjelaskan KP.. 3.Verbal-linguistik Media: Buku teks.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul..... elektrik........................ 3....2. ( Ketua Panitia Bahasa Malaysia Tarikh : ) Disahkan oleh.. diksi....25 Okt 39 28-01 Nov 40 04-08 Nov 41 11-15 Nov Pentaksiran Sumatif 2 Proses pemulangan buku teks Pembahagian Kelas dan Penerimaan buku teks sesi persekolahan 2014 Persediaan dan Majlis Anugerah Cemerlang 2013 Cuti Akhir Tahun 03-04 Nov...... frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.... .1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.... ( ) Tarikh: 48 .... Menghubungkaitkan BCB.. 5. buku aktiviti. 3......6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun....5. interaktif.. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks..1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan ... ... B6 DL1 E1 B6 DL1 E2 B6 DB1 E2 38 21 ... .... 3.. Disediakan oleh. powerpoint Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan Apitan Kosa Kata: Pemenang.. pencemaran 2.....1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan..SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Menjanakan idea.. ( MOHD SAHROM BIN YUSOF ) Tarikh: Disemak oleh..6.6...... 3..6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca..........

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.