Gps Tukar Peratus Ting. 45 Spm

PENGIRAAN GPS DAN PENUKARAN GPS KEPADA BENTUK PERATUS a.

Pengiraan GPS bagi kemenjadian murid dalam akademik Jadual 14 : NGMP PKSM (Ting. 4 - Ting. 5) dan SPM Gred A+ A AB+ B C+ C D E G NGMP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Langkah 1 Kirakan GPMP bagi setiap mata pelajaran Jadual 15 : Contoh GPMP Bahasa Melayu PKSM Tingkatan 4 Gred A+ A AB+ B C+ C D E G Jumlah NGMP (X) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bil Murid (Y) 5 5 22 41 25 27 23 36 17 16 217 Bil. Murid x NGMP (XY) 0 5 44 123 100 135 138 252 136 144 1077 GPMP

4.96

PERHATIAN : JADUAL DI ATAS BOLEH JUGA DIGUNAKAN UNTUK TING. 5 DAN SPM

39 .AUTOKIRA : GPMP PKSM BAHASA MELAYU Gred A+ A AB+ B C+ C D E G Jumlah NGMP (X) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bil Murid (Y) 5 5 22 41 25 27 23 36 17 16 217 Bil.96 2 AUTOKIRA : GPMP PKSM BAHASA INGGERIS Bil. Murid x NGMP (XY) 0 5 44 123 100 135 138 252 136 144 1077 GPMP 1 4. Murid x Gred NGMP (X) Bil Murid (Y) NGMP (XY) A+ 0 4 0 A 1 4 4 A2 8 16 B+ 3 16 48 B 4 30 120 C+ 5 32 160 C 6 44 264 D 7 35 245 E 8 42 336 G 9 2 18 Jumlah 217 1211 GPMP 5.58 AUTOKIRA : GPMP PKSM SAINS Gred A+ A AB+ B C+ C D E G Jumlah NGMP (X) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bil Murid (Y) 3 3 15 8 18 19 22 31 22 3 144 Bil. Murid x NGMP (XY) 0 3 30 24 72 95 132 217 176 27 776 GPMP 3 5.

Murid x NGMP (XY) 0 3 12 9 36 30 144 210 448 27 919 GPMP 5 6.AUTOKIRA : GPMP PKSM MATEMATIK Gred A+ A AB+ B C+ C D E G Jumlah NGMP (X) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bil Murid (Y) 10 10 9 7 14 7 19 27 54 60 217 Bil.47 6 AUTOKIRA : GPMP PKSM MATEMATIK TAMBAHAN Bil.56 .52 AUTOKIRA : GPMP PKSM EKONOMI ASAS Gred A+ A AB+ B C+ C D E G Jumlah NGMP (X) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bil Murid (Y) 2 3 6 3 9 6 24 30 56 3 142 Bil. Murid x NGMP (XY) 0 10 18 21 56 35 114 189 432 540 1415 GPMP 4 6. Murid x Gred NGMP (X) Bil Murid (Y) NGMP (XY) A+ 0 4 0 A 1 4 4 A2 8 16 B+ 3 14 42 B 4 10 40 C+ 5 14 70 C 6 21 126 D 7 19 133 E 8 22 176 G 9 11 99 Jumlah 127 706 GPMP 5.

71 . Murid x NGMP (XY) 0 5 14 30 64 45 84 21 8 18 289 GPMP 7 4. Murid x NGMP (XY) 0 3 16 39 44 70 72 7 0 81 332 GPMP 8 4.AUTOKIRA : GPMP PKSM BIOLOGI Gred A+ A AB+ B C+ C D E G Jumlah NGMP (X) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bil Murid (Y) 4 5 7 10 16 9 14 3 1 2 71 Bil.07 AUTOKIRA : GPMP PKSM FIZIK Gred A+ A AB+ B C+ C D E G Jumlah NGMP (X) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bil Murid (Y) 2 3 8 13 11 14 12 1 0 9 73 Bil. Murid x NGMP (XY) 0 4 18 12 36 40 132 49 8 45 344 GPMP 9 4.55 AUTOKIRA : GPMP PKSM KIMIA Gred A+ A AB+ B C+ C D E G Jumlah NGMP (X) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bil Murid (Y) 4 4 9 4 9 8 22 7 1 5 73 Bil.

Murid x Gred NGMP (X) Bil Murid (Y) NGMP (XY) A+ 0 5 0 A 1 4 4 A2 6 12 B+ 3 7 21 B 4 17 68 C+ 5 21 105 C 6 6 36 D 7 5 35 E 8 0 0 G 9 0 0 Jumlah 71 281 GPMP 3.7 AUTOKIRA : GPMP PKSM PRINSIP PERAKAUNAN Bil.14 9 AUTOKIRA : GPMP PKSM SYARIAH ISLAMIAH Bil. Murid x NGMP (XY) 0 5 8 18 32 115 78 42 0 0 298 GPMP 8 4. Murid x Gred NGMP (X) Bil Murid (Y) NGMP (XY) A+ 0 10 0 A 1 12 12 A2 13 26 B+ 3 32 96 B 4 29 116 C+ 5 34 170 C 6 21 126 D 7 22 154 E 8 23 184 G 9 21 189 Jumlah 217 1073 GPMP 4.96 AUTOKIRA : GPMP PKSM ICT Gred A+ A AB+ B C+ C D E G Jumlah NGMP (X) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bil Murid (Y) 7 5 4 6 8 23 13 6 0 0 72 Bil.94 .

Murid x Gred NGMP (X) Bil Murid (Y) NGMP (XY) A+ 0 20 0 A 1 16 16 A2 18 36 B+ 3 32 96 B 4 29 116 C+ 5 34 170 C 6 21 126 D 7 22 154 E 8 15 120 G 9 10 90 Jumlah 217 924 GPMP 4.83 . Murid x NGMP (XY) 0 16 36 60 116 170 144 175 160 171 1048 GPMP 9 4.9 AUTOKIRA : GPMP PKSM AL QURAN DAN AS SUNNAH Bil.26 AUTOKIRA : GPMP PKSM BAHASA ARAB Gred A+ A AB+ B C+ C D E G Jumlah NGMP (X) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bil Murid (Y) 12 16 18 20 29 34 24 25 20 19 217 Bil.

14 4.96 5.56 4.96 4.Langkah 2 Rumuskan GPMP bagi semua mata pelajaran untuk mengira GPT Jadual 16 : Contoh GPT Tingkatan 4 dalam PKSM Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mata Pelajaran PKSM Tingkatan 4 Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sains Matematik Ekonomi Asas Matematik Tambahan' Biologi Fizik Kimia Bil Murid 217 217 144 217 142 127 71 73 73 71 72 217 217 217 Bilangan Murid Mengikut Gred B+ B C+ C 41 16 8 7 3 14 10 13 4 7 6 32 32 20 25 30 18 14 9 10 16 11 9 17 8 29 29 29 27 32 19 7 6 14 9 14 8 21 23 34 34 34 23 44 22 19 24 21 14 12 22 6 13 21 21 24 GPMP 4.00 A+ 5 4 3 10 2 4 4 2 4 5 7 10 20 12 A 5 4 3 10 3 4 5 3 4 4 5 12 16 16 A22 8 15 9 6 8 7 8 9 6 4 13 18 18 Jumlah D 36 35 31 27 30 19 3 1 7 5 6 22 22 25 E 17 42 22 54 56 22 1 0 1 0 0 23 15 20 G 16 2 3 60 3 11 2 9 5 0 0 21 10 19 10 Prinsip Perakaunan 11 ICT 12 Syariah Islamiah 13 Al Quran dan As Sunnah 14 Bahasa Arab GPT Tingkatan 4 = Jumlah GPMP Tingkatan 4 Jumlah Mata Pelajaran Tingkatan 4 .52 6.83 69.07 4.58 5.26 4.94 5.55 4.39 6.47 5.94 4.71 3.

27 b.Langkah 3 Rumuskan GPT untuk semua tingkatan bagi mengira GPS GPS dalam PKSM Tingkatan 4 dan 5 Tingkatan 4 5 Jumlah GPS dalam PKSM Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 Gred Purata PKSM 4. χ = GPS diperolehi GPS diperolehi (χ) 4. Nilai GPS dalam PKSM dan SPM adalah dari 0 hingga 9.56 . Penukaran GPS PKSM (Tingkatan 4 hingga 5) dan SPM kepada bentuk peratus.73 9 GPS (%) 52.54 4.60 3.27 GPS Maksimum 9 GPS Maksimum .94 8.GPS Maksimum GPS diperolehi 0 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful