PENGIRAAN GPS DAN PENUKARAN GPS KEPADA BENTUK PERATUS a.

Pengiraan GPS bagi kemenjadian murid dalam akademik Jadual 14 : NGMP PKSM (Ting. 4 - Ting. 5) dan SPM Gred A+ A AB+ B C+ C D E G NGMP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Langkah 1 Kirakan GPMP bagi setiap mata pelajaran Jadual 15 : Contoh GPMP Bahasa Melayu PKSM Tingkatan 4 Gred A+ A AB+ B C+ C D E G Jumlah NGMP (X) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bil Murid (Y) 5 5 22 41 25 27 23 36 17 16 217 Bil. Murid x NGMP (XY) 0 5 44 123 100 135 138 252 136 144 1077 GPMP

4.96

PERHATIAN : JADUAL DI ATAS BOLEH JUGA DIGUNAKAN UNTUK TING. 5 DAN SPM

Murid x NGMP (XY) 0 3 30 24 72 95 132 217 176 27 776 GPMP 3 5.39 . Murid x Gred NGMP (X) Bil Murid (Y) NGMP (XY) A+ 0 4 0 A 1 4 4 A2 8 16 B+ 3 16 48 B 4 30 120 C+ 5 32 160 C 6 44 264 D 7 35 245 E 8 42 336 G 9 2 18 Jumlah 217 1211 GPMP 5.96 2 AUTOKIRA : GPMP PKSM BAHASA INGGERIS Bil.58 AUTOKIRA : GPMP PKSM SAINS Gred A+ A AB+ B C+ C D E G Jumlah NGMP (X) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bil Murid (Y) 3 3 15 8 18 19 22 31 22 3 144 Bil.AUTOKIRA : GPMP PKSM BAHASA MELAYU Gred A+ A AB+ B C+ C D E G Jumlah NGMP (X) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bil Murid (Y) 5 5 22 41 25 27 23 36 17 16 217 Bil. Murid x NGMP (XY) 0 5 44 123 100 135 138 252 136 144 1077 GPMP 1 4.

Murid x NGMP (XY) 0 3 12 9 36 30 144 210 448 27 919 GPMP 5 6. Murid x Gred NGMP (X) Bil Murid (Y) NGMP (XY) A+ 0 4 0 A 1 4 4 A2 8 16 B+ 3 14 42 B 4 10 40 C+ 5 14 70 C 6 21 126 D 7 19 133 E 8 22 176 G 9 11 99 Jumlah 127 706 GPMP 5. Murid x NGMP (XY) 0 10 18 21 56 35 114 189 432 540 1415 GPMP 4 6.47 6 AUTOKIRA : GPMP PKSM MATEMATIK TAMBAHAN Bil.AUTOKIRA : GPMP PKSM MATEMATIK Gred A+ A AB+ B C+ C D E G Jumlah NGMP (X) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bil Murid (Y) 10 10 9 7 14 7 19 27 54 60 217 Bil.52 AUTOKIRA : GPMP PKSM EKONOMI ASAS Gred A+ A AB+ B C+ C D E G Jumlah NGMP (X) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bil Murid (Y) 2 3 6 3 9 6 24 30 56 3 142 Bil.56 .

Murid x NGMP (XY) 0 5 14 30 64 45 84 21 8 18 289 GPMP 7 4.07 AUTOKIRA : GPMP PKSM FIZIK Gred A+ A AB+ B C+ C D E G Jumlah NGMP (X) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bil Murid (Y) 2 3 8 13 11 14 12 1 0 9 73 Bil.71 .AUTOKIRA : GPMP PKSM BIOLOGI Gred A+ A AB+ B C+ C D E G Jumlah NGMP (X) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bil Murid (Y) 4 5 7 10 16 9 14 3 1 2 71 Bil.55 AUTOKIRA : GPMP PKSM KIMIA Gred A+ A AB+ B C+ C D E G Jumlah NGMP (X) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bil Murid (Y) 4 4 9 4 9 8 22 7 1 5 73 Bil. Murid x NGMP (XY) 0 3 16 39 44 70 72 7 0 81 332 GPMP 8 4. Murid x NGMP (XY) 0 4 18 12 36 40 132 49 8 45 344 GPMP 9 4.

Murid x NGMP (XY) 0 5 8 18 32 115 78 42 0 0 298 GPMP 8 4. Murid x Gred NGMP (X) Bil Murid (Y) NGMP (XY) A+ 0 5 0 A 1 4 4 A2 6 12 B+ 3 7 21 B 4 17 68 C+ 5 21 105 C 6 6 36 D 7 5 35 E 8 0 0 G 9 0 0 Jumlah 71 281 GPMP 3. Murid x Gred NGMP (X) Bil Murid (Y) NGMP (XY) A+ 0 10 0 A 1 12 12 A2 13 26 B+ 3 32 96 B 4 29 116 C+ 5 34 170 C 6 21 126 D 7 22 154 E 8 23 184 G 9 21 189 Jumlah 217 1073 GPMP 4.14 9 AUTOKIRA : GPMP PKSM SYARIAH ISLAMIAH Bil.96 AUTOKIRA : GPMP PKSM ICT Gred A+ A AB+ B C+ C D E G Jumlah NGMP (X) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bil Murid (Y) 7 5 4 6 8 23 13 6 0 0 72 Bil.94 .7 AUTOKIRA : GPMP PKSM PRINSIP PERAKAUNAN Bil.

26 AUTOKIRA : GPMP PKSM BAHASA ARAB Gred A+ A AB+ B C+ C D E G Jumlah NGMP (X) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bil Murid (Y) 12 16 18 20 29 34 24 25 20 19 217 Bil. Murid x NGMP (XY) 0 16 36 60 116 170 144 175 160 171 1048 GPMP 9 4. Murid x Gred NGMP (X) Bil Murid (Y) NGMP (XY) A+ 0 20 0 A 1 16 16 A2 18 36 B+ 3 32 96 B 4 29 116 C+ 5 34 170 C 6 21 126 D 7 22 154 E 8 15 120 G 9 10 90 Jumlah 217 924 GPMP 4.9 AUTOKIRA : GPMP PKSM AL QURAN DAN AS SUNNAH Bil.83 .

94 4.96 4.Langkah 2 Rumuskan GPMP bagi semua mata pelajaran untuk mengira GPT Jadual 16 : Contoh GPT Tingkatan 4 dalam PKSM Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mata Pelajaran PKSM Tingkatan 4 Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sains Matematik Ekonomi Asas Matematik Tambahan' Biologi Fizik Kimia Bil Murid 217 217 144 217 142 127 71 73 73 71 72 217 217 217 Bilangan Murid Mengikut Gred B+ B C+ C 41 16 8 7 3 14 10 13 4 7 6 32 32 20 25 30 18 14 9 10 16 11 9 17 8 29 29 29 27 32 19 7 6 14 9 14 8 21 23 34 34 34 23 44 22 19 24 21 14 12 22 6 13 21 21 24 GPMP 4.56 4.94 5.52 6.47 5.07 4.96 5.39 6.58 5.71 3.26 4.00 A+ 5 4 3 10 2 4 4 2 4 5 7 10 20 12 A 5 4 3 10 3 4 5 3 4 4 5 12 16 16 A22 8 15 9 6 8 7 8 9 6 4 13 18 18 Jumlah D 36 35 31 27 30 19 3 1 7 5 6 22 22 25 E 17 42 22 54 56 22 1 0 1 0 0 23 15 20 G 16 2 3 60 3 11 2 9 5 0 0 21 10 19 10 Prinsip Perakaunan 11 ICT 12 Syariah Islamiah 13 Al Quran dan As Sunnah 14 Bahasa Arab GPT Tingkatan 4 = Jumlah GPMP Tingkatan 4 Jumlah Mata Pelajaran Tingkatan 4 .83 69.14 4.55 4.

54 4.73 9 GPS (%) 52.GPS Maksimum GPS diperolehi 0 4.60 3.56 . Nilai GPS dalam PKSM dan SPM adalah dari 0 hingga 9.27 GPS Maksimum 9 GPS Maksimum . Penukaran GPS PKSM (Tingkatan 4 hingga 5) dan SPM kepada bentuk peratus.27 b.94 8. χ = GPS diperolehi GPS diperolehi (χ) 4.Langkah 3 Rumuskan GPT untuk semua tingkatan bagi mengira GPS GPS dalam PKSM Tingkatan 4 dan 5 Tingkatan 4 5 Jumlah GPS dalam PKSM Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 Gred Purata PKSM 4.