BAB 1 KONSEP TEKNOLOGI DALAM P&P 1.0 PENGENALAN & KONSEP TEKNOLOGI 1.

Gailbrath (1967) Teknologi ialah keupayaan menggunakan pengetahuan saintifik atau pengetahuan lain yg tersusun (other organized knowledge) yg digunakan secara sistematik sehingga mampu mempamerkan amalan yg praktikal dalam melaksanakan tugasan sehingga tugas tersebut mencapai kejayaan. 2. Evan & Nation(2000) Teknologi ialah suatu seni @ sains bagaimana alat itu digunakan untuk tujuan-tujuannya. 3. Teknologi ialah proses, kaedah, dan idea bagi memastikan penggunaan sesuatu ilmu dan alat atau bahan itu mencapai kejayaan. 1.1 PERKAITAN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Teknologi dalam P&P ialah suatu usaha meningkatkan keberkesanan dan kualiti terhadap ilmu pengetahuan. 2. Department of Audio Visual Instrusion (DAVI) 1963 – Definisi pertama tentang teknologi dalam P&P ialah komunikasi audiovisual. 3. Association for Educational Communication and Technology (AECT) 1994 – Komunikasi audiovisual ialah cabang teori dan amalan yg bermula dengan reka bentuk dan kegunaan mesej yg mengawal proses pembelajaran. 4. Teori Kognitif dan Konstruktif – Mereka bentuk, membina, mengguna pakai, mengurus, menilai, menganalisis serta mengguna pakai teori dan amalan daripada bidang-bidang lain. 1.2 DOMAIN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Fasa Pertama (AECT) 1977 – Pengurusan pengajaran, Pengembangan

pengajaran, dan Sumber pembelajaran. 2. Fasa Kedua (Seel dan Richey) 1994 – Teori dan amalan berhubung dengan reka bentuk, pembangunan, penggunaan, pengurusan, dan penilaian proses serta sumber untuk pembelajaran. PERANAN DAN KEPENTINGAN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Pembelajaran Kendiri 2. Meningkatkan Keberkesanan Pembelajaran 3. Peluang Belajar Untuk Semua.

BAB 2 REKA BENTUK PENGAJARAN (RP) 2.1 KONSEP REKA BENTUK PENGAJARAN 1. Satu proses sistematis menterjemahkan prinsip-prinsip umum P&P kepada bentuk perancangan bahan dan penyampaian pembelajaran. 2. 3 kategori RP : RP sebagai Satu Proses (Briggs, 1977) RP sebagai Satu Disiplin (Duffy dan Jonassen, 1991) RP sebagai Satu Sains (Richey, 1986) 3. Yusup Hashim (1998) - RP mengandungi 4 bidang: Reka bentuk sistem pengajaran Reka bentuk strategi Reka bentuk mesej Ciri-ciri pelajar 2.2 MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN 1. Richey (1986) – menggariskan 6 elemen asas, iaitu : Menentukan keperluan pelajar Menentukan matlamat dan objektif Membina prosedur penilaian Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian Mencuba sistem pengajaran Menilai keseluruhan sistem 2. Gustalfon (1991) – membahagikan RP kepada 3 model berorientasikan : Bilik Darjah (tugas guru sebagai pelaksana sistem) Produk Sistem 2.2.1 MODEL ADDIE

2 MODEL ASSURE . Menjadikan penyampaian P&P selaras bagi kumpulan yg pelbagai. Torkelson (1972) – membahagikan media kepada 3 komponen : Mesej – isi kandungan @ maklumat yg hendak disampaikan.Pelaksanaan E (Evaluation) .Analisis D (Design) ..Penilaian 2. 2. 2.3 MODEL GAGNE. Heinech et al (2002) – media sebagai alat yg membantu proses komunikasi. dalam bentuk yg sebenar. . BRIGGS DAN WAGER (1992) Tentukan matlamat pengajaran Laksanakan analisis pengajaran Kenal pasti ciri-ciri pelajar Bentuk objektif pengajaran pembelajaran Pilih kaedah pengajaran Sediakan bahan pengajaran Rancang dan laksanakan penilaian formatif Rancang dan laksanakan penilaian sumatif PERANAN DAN KEPENTINGAN REKA BENTUK PENGAJARAN 1.Nilai & semak semula 2.3 REKA BENTUK MESEJ 1.2. simbol.2. A (Analysis) . Meningkatkan pencapaian pelajar. . 3. 6. menjadi asas kepada semua model RP.Heinech et al (1982) . Reiser dan Gagne (1983) – media sebagai sebarang cara fizikal yg memungkinkan mesej disampaikan. Saluran mesej – alat fizikal yg digunakan dalam penyampain mesej.Model RP berasaskan bilik darjah. Menjadikan P&P bilik darjah lebih teratur 3.Dapat membantu guru merancang P&P dengan baik dan berkesan. Membantu dalam proses membuat keputusan. Menjimatkan masa dan peruntukan yg besar. Bentuk mesej – merujuk kepada cara maklumat disimpan. media and materials) – Pilih kaedah. 5. Memungkinkan objektif P&P dan hasil pembelajaran mudah tercapai. 4. gambaran dan bentuk bahasa. mekanikal dan digital. cth: Pendidikan Jarak Jauh 2. dalam bentuk elektrikal. visual.Bentuk D (Development) .Perkembangan I (Implementation) . media & bahan sumber U (Utilise media and materials) – Gunakan media & bahan sumber R (Require learner response / participation) – Libatkan pelajar E (Evaluate and revise materials). A (Analyses learner) – Analisis pelajar S (State objectives) – Nyatakan objektif S (Select method.Merupakan proses generik yg perlu diubah suai sebelum dapat digunakan. dalam bentuk abstrak.

Percival dan Elington (1984) – mengetengahkan 2 bentuk media : Saluran Komunikasi – radio. Media pengajaran yg mendorong pembelajaran kendiri boleh berbentuk bahan-bahan media yg disediakan oleh guru sendiri @ pihak lain. Teknologi memungkinkan proses P&P berlangsung tanpa kehadiran guru. 5. televisyen dan suratkhabar. Pengalaman Konkrit – pengalaman sebenar yg dialami oleh pelajar dan ia semakin berkurangan apabila pelajar menjadi pemerhati kepada sesuatu peristiwa. Media = Medium yg bermaksud sesuatu saluran komunikasi yg membawa maklumat. teknik dan kaedah pengajaran serta penilaian. 4. . pemilihan tajuk dan isi pelajaran. pita rakaman dll. 6. Media dalam pengajaran – sesuatu alatan yg berupaya menyalurkan mesej pengirim kepada penerima mesej sehingga mendorong dan merangsang pemikiran.3 JENIS DAN KLAFIKASI MEDIA 1. pemilihan strategi. 2. Alatan Fizikal Teknologi – filem.4. minat dan menarik perhatian penerima. gambar. Gagne dan Briggs (1974) – 6 kategori media berdasarkan rangsangan fizikal media : Perkataan / struktur bahasa Bentuk bunyi bukan bahasa Perkataan bercetak Gambar statik Gambar bergerak Sampel sebenar BAB 3 MEDIA PENGAJARAN 1. 2. 3. perasaan. Hoban dan Zissman (1937) – meletakkan nilai sesuatu bahan pandang dengar bergantung pada tahap realistiknya. FUNGSI MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pembantu Guru Pengganti Guru Pembelajaran Berasaskan Projek Media Dalam Pendidikan Khas Media Dalam Pendidikan Jarak Jauh Media Dalam Folio Pembelajaran Media Penyebar Ilmu 3. Guru berperanan dalam menentukan hasil pembelajaran. 7. Berperanan untuk mendorong minat pelajar mengikuti proses pengajaran dan dengan ini meningkatkan pemahaman pelaja terhadap isi pengajaran. slaid.

iv. Cungkil dan kaitkan pengetahuan sedia ada pelajar. Uji penguasaan pembelajaran pelajar melalui aktiviti. foto. suratkhabar. Tingkatkan ingatan dan pemindahan pembelajaran. 2. Pengalaman Abstrak – pengalaman yg dilalui oleh pelajar melalui sesuatu simbol visual @ verbal yg perlu ditafsirkan. Taksir pencapaian pembelajaran. bunyi-bunyian. vii. ii. grafik. Jenis dan klafikasi media : Media Bergerak (rakaman video. Sampaikan isi pelajaran / bahan pengajaran-pembelajaran. lukisan. Analisis Pelajar Berdasarkan aspek-aspek berikut : Ciri-ciri umum pelajar Pengetahuan / pengalaman sedia ada Gaya pembelajaran pelajar 2. 4. risalah & modul) Visual (diagram. iii. Beritahu objektif pembelajaran. slaid.1 PERANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN 1. buku. transparensi dll) Audio (suara.2 MODEL ASSURE 1. ix. Events of Instruction : i. vi. Gagne (1985) – pembelajaran berlaku sebagai satu proses yg berkembang secara berperingkat. animasi & filem) Orang (guru. Nyatakan Objektif / Hasil Pembelajaran Penyataan objektif yg baik mengandungi 4 kriteria : Kumpulan pelajar Bentuk tingkah laku baru Situasi @ Syarat perlakuan Tahap pencapaian minimum perlakuan . viii. majalah.3. v. pelajar & orang ramai) Objek / Model yg boleh disentuh dan dipegang oleh pelajar Teks (poster. Beri maklum balas tentang penguasaan pembelajaran pelajar. 4. Bimbing pembelajaran pelajar. muzik & lagu) BAB 4 REKA BENTUK PENGAJARAN BILIK DARJAH: MODEL ASSURE 4. Tarik perhatian pelajar.

Sediakan bahan untuk penggunaan dalam kelas. animasi. Pemilihan format media – merujuk kepada bentuk fizikal sesuatu maklumat yg hendak disampaikan. Libatkan Pelajar dalam Pembelajaran Libatkan murid dalam pembelajaran melalui aktiviti berpusatkan pelajar berasaskan bahan dapat memotivasikan dan mengekalkan perubahan tingkah laku pelajar. perkataan @ citra yg menjadi satu media pengajaran untuk memberikan dan menterjemahkan konsep @ idea daripada kepada penerima maklumat dalam situasi tertentu (P&P).1 GRAFIK 1. iaitu teks. angka. Pemilihan Kaedah. Grafik . Gunakan Media dan Bahan Sumber Tindakan-tindakan berikut perlu dilakukan oleh guru : Semak / pratonton / kaji bahan sumber sebelum menggunakannya dalam kelas. pengalaman sedia ada. huruf. Sediakan persekitaran yg sesuai untuk penggunaan bahan sumber. 4. Nilai dan Semak Semula Penilaian semasa proses dan selepas proses P&P membolehkan guru membuat pembetulan. penambahbaikan. Multimedia – perisian @ aplikasi yg berasaskan komputer dan menggabungkan sekurang-kurangnya dua @ lebih daripada dua media. Media elektronik – ‘grafik interakrif’ @ ‘grafik multimedia’ 4. BAB 5 KONSEP ASAS GRAFIK 5.3. Pemilihan bahan sumber – memilih bahan sumber sedia ada. Grafik – suatu bentuk komunikasi visual yg menggunakan teks @ gambar untuk menyampaikan informasi @ mesej 3. PERALATAN ASAS BAGI REKA BENTUK GRAFIK Akal (kreativiti) . dan tindakan susulan yg sesuai. lakaran. gaya pembelajaran pelajar & objektif pembelajaran.kombinasi gambar. 6. 5. lukisan. 2. Media dan Bahan Sumber Proses pemilihan merangkumi 3 langkah : Penentuan kaedah – ciri-ciri pelajar. Sediakan pelajar untuk mendapat manfaat daripada bahan sumber. Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar. lambang. grafik. mengubahsuai bahan sumber sedia ada & merekabentuk bahan sumber baru. audio dan video.

menimbulkan bentuk. tidak bersudut dan tanpa sempadan yg tetap. Merah dan Kuning. . dll) Komputer. Rupa geometri – rupa-rupa yg mempunyai sempadan yg tetap. Permukaan . FUNGSI GRAFIK DALAM PEMBELAJARAN 1.tidak mempunyai ukuran panjang @ lebar. dan menimbulkan jalinan.4 ELEMEN ASAS REKA LETAK GRAFIK 1. dll. . Rupa organik – rupa-rupa yg bebas. 2. 3. 4. Chang Hon Woon (1997) – garisan dapat digunakan dengan tujuan menunjukkan pergerakkan. menghasilkan ton. Ia mudah difahami oleh ramai orang walaupun menghadapi halangan bahasa komunikasi yg berbeza. Ruang nyata – ruang yg terdapat pada bentuk-bentuk konkrit. secara relatif bebas. tidak mempunyai arah.Mata Tangan Alat-alat tradisional (pensel. iaitu bersifat 2D seperti gambar.mempunyai keluasan. Mendorong interaktif yg aktif di dalam bilik darjah dan mewujudkan suasana pembelajaran yg menyeronokkan dan mencabar.contoh : permukaan di atas (bumbung rumah). permukaan menegak (dinding) dan permukaan di bawah (lantai / permukaan bumi). Warna .kawasan kosong yg berada di sekeliling sesuatu objek yg juga dirujuk sebagai jarak antara dua objek @ rongga yg terdapat dalam sesuatu benda. . bersifat statik.penggerak utama sesuatu bentuk dan juga sebagai penanda sesuatu kedudukan di dalam ruang. lukisan dll. 5.beberapa garisan pada sesuatu kedudukan sama ada menegak atau mendatar. . jisim dan lebih daripada satu permukaan. dakwat. dan menjadi pusat sesuatu unsur. Titik . dijadikan motif mencorak. 2.kombinasi gari membentuk imej 2D dan 3D.pembalikan cahaya daripada sesuatu objek @ permukaan. Garisan . ketinggian. Ruang .percantuman dua titik yg mempunyai jarak tertentu.Kuning + Biru = Hijau / Merah + Biru = Ungu / Kuning + Merah = Jingga. iaitu objek sebenar bersifat 3D. mencipta ruang. 6. Ruang tampak – ruang ilusi yg timbul. Warna sekunder . Warna asas – Biru. 5. Bentuk .

§ Jenis bahan 2D ialah : bahan bercetak. iaitu lebar dan panjang. Kelebihan : . Dekoratif – pengembangan daripadabentuk-bentuk fon yg ada.Ditulis dengan sasaran pembaca tertentu. ii. Carta . . Bahan bacaan percuma – brosur.Boleh dialih.Banyak perbendaharaan kata (beban kognitif terhadap pelajar). BAB 6 PENGGUNAAN BAHAN-BAHAN 2 DIMENSI DAN 3 DIMENSI 6. i.Mudah digunakan dan tidak perlu banyak penerangan. Egyption – ciri kaki / sirip / srif yg berbentuk persegi. 5. . Saiz Fon Saiz normal yg sering digunakan – 6 ke 72 poin. . carta. 6 prinsip asas reka letak visual – CASPER C (Contrast) – Kontras A (Alignment) – Seimbang S (Simplicity) – Simplisiti (Keep It Simple and Stupid) P (Proximity) – Kumpulan item yg berkaitan bersama jarak E (Emphasis) – Fokus kepada item utama R (Repetition) – Berulang grafik 2. . Skrip @ Kursif – goresan tangan.Amat mudah diperoleh dalam pelbagai topik dan bentuk. Tipografi – suatu ilmu dalam pemilihan dan penyusunan fon pada ruangruang yg tersedia untuk mencipta kesan tertentu yg menolong pembaca berasa selesa untuk membaca semaksimum mungkin.mewujudkan perasaan harmoni.Dianggap sebagai bahan hafalan (fakta dan definisi).5 Prinsip Reka Letak Visual 1. Sans serif – fon ini tidak mempunyai sirip / serif.fungsi warna – melahirkan kesan @ pengaruh tertentu. . Kelemahan: . Stail Fon : Roman – fon yg memiliki sirip / kaki / serif yg berbentuk lancip pada hujungnya. . . Bahan Bercetak Buku teks – asas pengajaran dalam bilik darjah dan tiada gantinya.Murah dari segi penghasilan / percuma. miring ke kanan. risalah dll. graf.Tidak bersifat interaktif / persembahan satu hala.Warna tertier – Warna Asas + Warna Sekunder. poster dan gambar. .2 BAHAN 2 DIMENSI (2D) § Bahan 2D ialah bahan yg mempunyai dua dimensi.

§ Jenis bahan 3D ialah : realia. Realia Merupakan objek sebenar yg di bawa ke dalam bilik darjah. . dan ciptaan objek tiruan (diorama. Jenis-jenis Carta : Carta organisasi – menunjukkan struktur sesuatu organisasi dari segi pemeringkatan.Murah dan mudah diperoleh. model.Mengelakkan salah tanggapan dan berupaya membetulkannya. peristiwa. . Peta Perwakilan abstrak tempat sebenar dalam bentuk simbol visual. Kekurangan : .Memfokuskan tumpuan pelajar dan memperkembang penghakiman kritis. Gambar Bahan visual 2D mengenai manusia. Carta aliran – carta proses menunjukkan sekuen. Carta tabular / jadual – mengandungi data dalam bentuk nombor dan peratus dalam bentuk jadual.Kurang berkesan jika tidak diberikan kepada setiap pelajar. atau aliran sesuatu aktiviti.Saiz dan jarak dalam gambar mungkin mengubah rupa bentuknya.Ada kala pelajar mengalami masalah menafsir dan memahami. Jenis-jenis Graf : Graf bar – menggambarkan garaf satu skala di mana ketinggian bar mengukur kuantiti yg ingin diwakili. haiwan dan sebagainya. Graf Perwakilan visual data numerikal. Carta klasifikasi – menggambarkan kategori benda.Perincian visualnya memudahkan pemahaman. Graf pai – satu bulatan yg dibahagikan kepada segmen dan setiap segmen mewakili sebahagian peratus daripada keseluruhan. garisan. .Kurangnya warna boleh mengehadkan ketepatan tafsiran. prosedur. Zukowski-Faust (1997) – objek konkrit dan paraphernalia kehidupan. . . dan warna. . Kelebihan : . 6. tempat @ benda-benda dan digunakan untuk memudahkan pemahaman pelajar. panjang dan ketinggian. . binaan pasir dan model-model).Memberikan rangsangan sebagai bukti visual. Graf garisan – graf skala dua yg menggambarkan variasi nilai pada dua dimensi.3 BAHAN 3 DIMENSI (3D) § Bahan 3D ialah bahan visual yg mempunyai lebar. .Perwakilan visual menggambarkan suatu konsep yg sukar difahami secara lisan / bertulis.

Menimba ilmu pengetahuan tentang kebudayaan lain. 2.1 SEJARAH RINGKAS FOTOGRAFI . Digunakan untuk penggambaran pemandangan jauh yg luas. digunakan untuk membentuk imej yg jelas di atas permukaan filem di dalam kamera. Kekangan masa untuk membina bahan 3D.2 KOMPONEN ASAS KAMERA LENSA § Lensa. .Model Perwakilan bahan 3D bahan sbenar dalam bentuk saiz sebenar @ lebih kecil. 2. . 7. 3. Jenis-jenis Kanta : 1. Perlu ada ruang yg luas untuk menyimpan bahan 3D.Tahun 1900. Tujuan – mengimbas kemabali suasana @ peristiwa lepas @ menggambarkan masa depan. kamera Mammoth dicipta (beratnya 1400 paun). Lensa Biasa (Standard / Normal Lens) Ukurannya 43 mm – 50 mm. Lensa Bidang Luas (Wide Angle Lens) Ukurannya 6 mm – 45 mm. Melibatkan diri dalam pengalaman konkrit. pemprosesan maklumat dan output keputusan. Saiz yg berbeza mengikut skala supaya sesuai dengan ruang. 3. Mempunyai input maklumat. . BAB 7 ASAS FOTOGRAFI 7.Sekitar 1888. KELEBIHAN PENGGUNAAN BAHAN 3D DALAM P&P 1. @ dikenali sebagai kanta. George Eastmen mencipta kamera Kodak. Ciptaan Objek Tiruan Dicipta oleh guru @ pelajar yg tidak dapat diperoleh di pasaran. Ada bahan 3D tidak mudah diperoleh di pasaran. 2. . kamera ‘Abscura’ dicipta untuk kemudahan melukis imej berbantukan cahaya. Diorama Dihasilkan mengikut skala ukuran sebenar. Sudut pandangan sisesuaikan dengan pandangan biasa mata. Mengembangkan kemahiran dan konsep.Sekitar abad 17-18. KELEMAHAN PENGGUNAAN BAHAN 3D DALAM P&P 1. Meja Pasir Menggambarkan situasi sebenar melalui satu replika.Photography secara literal bermaksud ‘menulis dengan cahaya’.

Tingkap pengatup akan hanya dibuka untuk jangka masa dedahan tertentu yg sesuai untuk mendapatkan gambar foto yg baik. 11. Skala pada apertur ini berukuran / ditanda dengan f @ f/stops. 3. 125. Filem ialah kepingan plastik khas yg mempunyai satu permukaan bahan kimia (silver halide crystals) yg peka cahaya. 135 mm – 200 mm : sesuai untuk sukan. 4. 16. 4. § Fokus ialah satu proses untuk mengubah jarak lensa (kanta) dari permukaan filem supaya satu imej subjek yg jelas akan terbentuk di atas permukaan filem. 1. dan 22. FILEM 1. 30. dan hidupan liar. 60. 2. APERTUR (SAIZ BUKAAN LENSA) 1.6. 28 mm – 50 mm : sudut luas ke normal 50 mm – 100 mm : normal ke sederhana 70 mm – 200 mm : normal ke jauh 135 mm – 300 mm : sederhana ke jauh Sesuai pada subjek yg berubah-ubah dengan cepat. SHUTTER (PENGATUP) 1. berfungsi untuk mengawal kemasukan cahaya yg akan menuju ke filem. 2. 300 mm – 600 mm : sesuai untuk pergerakan. 6. 4. alam semula jadi. 2. Indeks kelajuan pengatup – B. 2. Skala pada apertur akan ditanda dengan 2. 1000. Kepekaan filem disukat berdasarkan skala : ASA (American Standard Association) JIS (Japan Industrial Standards) DIN (Deutche Industrie Norme) . 8. Shutter @ pengatup ialah sebuah tingkap yg menutup permukaan filem daripada terkena cahaya. 15.8/3. Lensa Zoom Gabungan beberapa jenis kanta pada satu unit. Lensa Foto Jauh (Telefoto) 85 mm – 120 mm : untuk gambar potret.3. 3. (skala dari besar ke kecil). 500. 5. Apertur ialah gegelang yg boleh membesar dan mengecil. Lebih besar indeks kelajuan maka lebih singkat masa dedahan dibenarkan dan lebih indeks kelajuan maka lebih lama dedahan dibenarkan. 4. 250. dan 2000 yg bermaksud setiap tanda 1 menunjukkan kecepatan 1/1 saat kelajuan pengatup.8.

§ Sistem lensa yg boleh ditukar ganti.bukaan apertur lensa kelajuan shutter. LAMPU FLASH Banyak teknik yg boleh dipraktikkan ketika menggunakan flash : 1.7 JENIS KAMERA Ada beberapa jenis kamera yg terdapat di pasaran. § Kegemaran jurufoto profesional dan penggiat seni foto. Halaan terus ke objek (direct flash) 2. § Semakin tinggi nombor. sebaliknya yg ada hanya sebuah penilik pandangan yg kedudukannya jauh sedikit dari lensa. kepekaannya semakin tinggi dan sebaliknya. Kepekaan Filem § Kadar kepekaan filem yg berlainan ukuran adalah tidak sama. Filem slaid – Filem positif untuk mendapatkan slaid berwarna dan boleh dicetak.ISO (International Organization of Standardization) 3. Antaranya ialah : Kamera piring (disk) Kamera segera (instant) @ polaroid Kamera katrij (catridge) Kamera pembalikan Kamera format besar (large format view) KAMERA KOMPAK (KAMERA FOKUS TETAP) § Tidak mempunyai mekanisme fokus. § Dedahan cahaya yg tepat (correct exposure) kepada filem bergantung pada tiga faktor utama : . Halaan pantulan (bounce flash) – sesuai untuk potret 3. Jenis-jenis filem : Filem hitam putih – negatif hitam putih menghasilkan cetakan gambar hitam putih.sensitiviti / kelajuan filem . KAMERA SATU LENSA REFLEKS (SLR) § Tidak mempunyai tingkap penilik pandang di sebelah depannya. Filem warna – negatif warna untuk membuat gambar foto berwarna-warni. Penggunaan filter pada flash 4. § Mempunyai apertur pelaras yg mudah dengan simbol. Flash berkembar – beri tambahan cahaya 5. . Ia hanya mempunyai tingkap menenang di sebelah belakang. Simbahan manual – sesuai dengan teknik low shutter speed 7.

Meningkatkan pemahaman pelajar terhada sesuatu konsep @ tema. tetapi objek yg statik akan kelihatan kabur. imej objek yg bergerak itu kelihatan jelas. 2.9 MUAT TURUN IMEJ 1. Imej tidak jelas apabila diperbesar saiznya. Hasilnya. menyimpan. @ merakam semula.KAMERA DIGITAL § Mempunyai sensor elektronik yg menggantikan filem. Kamera hendaklah dipegang dengan teguh supaya tidak bergoyang semasa anda memetik punat pelepas shuttle. 3. 7. Muat turun imej dari telefon bimbit 3. Teknik Jarak Dekat Imej yg dirakamkan dari jarak dekat dapat menjadi sumber yg membantu P&P apabila guru ingin fokus terhadap sesuatu kandungan pengetahuan kepada pelajar. Muat turun imej ke komputer 2. Teknik Panning – Foto Aksi @ Sukan Kamera digerakkan mengikut arah pergerakan objek ketika menekan shutter pada kelajuan shutter yg agak perlahan. 7. Teknik Jarak Sederhana – Untuk Foto Pemandangan Sangat sesuai dijadikan BBM kerana imej yg menyeluruh itu meluaskan pemandangan dengan pelajar terhadap sesuatu perkara. § Menggunakan sistem CCD (charge-coupled-device) bagi menukar imej cahaya kepada signal @ informasi digital. Merangsang pemikiran pelajar untuk berfikir lebih jauh dan mendorong . § Pengguna dapat melihat dengan segera imej. terutama apabila melibatkan penggunaan lensa zoom @ kelajuan shuttle yg perlahan. tetapi resolusinya agak kasar. Menarik minat pelajar. 2.8 TEKNIK PENGGAMBARAN Secara umum : 1. § Camcorder juga boleh menghasilkan imej pegun. memadam. § CMOS (complementary metal oxide semiconductor) digunakan bagi kamera yg berharga murah. Menggunakan mesin pengimbas PERANAN FOTOGRAFI DALAM P&P 1. Jangan menghalang bidikan – bagi mengelakkan gambar kelihatan sebahagian gelap @ terlindung.

Secara Write-on @ Tulis Terus . 2. Suatu alat pengganti papan tulis yg dapat memprojeksikan imej dari transparensi ke skrin. Jangan cuba masukkan terlalu banyak maklumat dalam satu transparensi.Jika projektor tidak diletakkan dengan betul. 2.Memudahkan pengawalan bilik darjah. . 3. TRANPARENSI OHP Prinsip Asas dalam Penyediaan Transparensi OHP 1. 4.Pengganti kepada papan tulis. . ringan dan mudah di bawa ke mana-mana). transparensi untuk fotokopi dan cetakan. . Panduan Menggunakan OHP 1.memerlukan pengguna menggunakan pen tranparensi untuk menulis pada transparensi.dimasukkan ke dalam alat pembuat stensel. Kelemahan : . Memudahkan tugas guru dalam menerapkan nilai dan kesedaran dalaman ke dalam jiwa pelajar.Mudah disimpan dan boleh digunakan secara berulang-ulang.mempunyai permukaan bersalut lapisan bahan kimia termal. 3. Jenis model OHP – jenis meja dan jenis mudah alih (boleh dibuka pasang. BAB 8 PENGGUNAAN OHP DAN TRANSPARENSI PROJEKTOR OHP 1.Perlu mempunyai kemahiran grafik untuk menghasilkan transparensi yg sempurna dan bermutu. .Kos agak tinggi untuk membeli alat membuat transparensi normal.penerokaan dan perkembangan idea pelajar. . Pastikan jarak antara projektor dengan skrin disesuaikan supaya imej yg dipancarkan itu memenuhi seluruh kawasan skrin. .Mengekalkan komunikasi lisan dan bukan lisan dengan pelajar. Cara Penyediaan Transparensi OHP 1. . Jenis Termal @ Peka Haba . . Pastikan permukaan lensa platen dan kepala adalah bersih.Memerlukan kuasa bekalan elektrik. Pastikan semua bahan pameran dalam transparensi dapat diprojeksikan pada skrin. masalah keystone akan berlaku. Kelebihan : . 2. Reka letak transparensi harus sistematik.Tidak memerlukan kemahiran teknikal yg kompleks. Projektor dan skrin perlu diletakkan pada kedudukan yg betul dan sesuai untuk mengelakkan dua bentuk keystone. . 2.

Teknik untuk Persembahan Transparensi OHP 1. memasuki telinga dalam (koklea) dan bertukar menjadi denyutan saraf (nerve impulse).boleh dibuat melalui OHP seperti dalam persembahan aliran dan pergerakan. Transparensi Tindih-tindan . Kejelasan Punca Audio § Kelantangan optimum dan kejelasan punca audio membolehkan kanakkanak mendengar dengan jelas dan memahami mesej yg hendak disampaikan.berlaku apabila gelombang bunyi masuk ke dalam saluran telinga. Dicetak dan Salinan Foto .3. menggunakan mesin fotostat @ pencetal laser berwarna. Kemahiran Bahasa § Tahap perbendaharaan kata @ kemahiran bahasa yg dimiliki oleh kanakkanak mempengaruhi keberkesanan proses mendengar. dan bergerak ke otak untuk ditafsirkan. 2. Pendengaran ialah proses fisiologi .membolehkan tokok tambah maklumat sehingga memberikan gambaran secara keseluruhan secara bersistem dengan bantuan tranparensi tindan.dicetak terus @ salinan foto amat jelas. 2.1 PROSES MENDENGAR DALAM KALANGAN MURID 1. c) Bahan pada transparensi tidak padat dan hanya terdiri daripada isi-isi penting sahaja. menggetarkan gegendang telinga dan tulang-tulang osikel di telinga tengah. b) Jarak antara baris sesuai. Nada Audio yg Tidak Sekata (Monotonous) § Intonasi suara pengulas mestilah pelbagai dan beragam. 3.untuk memperkenalkan isi pelajaran secara urutan. Penggunaan Animasi . Mendengar pula berlaku secara psikologi – bermula apabila seseorang itu menyedari dan memberikan perhatian kepada sesuatu bunyi @ bentuk percakapan. . Tranparensi Urutan / Progresif . Keberkesanan OHP bergantung pada : a) Tulisan pada transparensi harus sesuai dan jelas. Kesediaan Mendengar § Kesediaan seseorang pendengar secara fizikalnya meningkatkan keupayaan mereka memahami mesej yg hendak disampaikan. BAB 9 BAHAN AUDIO 9.

5 PENGADUN SUARA 1. 9. Langkah 7 : Prebiu. Langkah 9 : Penilaian dan penambahbaikan. Langkah 5 : Menyediakan peralatan. Langkah 3 : Pemilihan bahan. Singkatan-singkatan yg perlu anda ketahui dan gunakan sewaktu anda . Langkah 4 : Menulis skrip.3 FORMAT AUDIO Format-format audio : Kaset audio Kaset mikro Fonograf @ piring hitam Cakera padat @ CD 9. Langkah 8 : Penggunaan bahan audio. 9. skrip hendaklah disediakan dan membuat latihan membaca skrip. 3. Pengadun audio ialah alat yg mempunyai banyak saluran input yg boleh dilaras bahananya dan satu output. Studio (tempat rakaman yg khusus) Bilik kawalan (pilihan) Kesan bunyi (untuk menghasilkan keadaan sebenar) Muzik (sebagai muzik latar) Kabel. 9. (rujuk ms 146-148) Alat perakam (perakam dan pemain kaset).Dua elemen penting dalam menentukan keberkesanan proses mendengar semasa sesi P&P ialah penyampai mesej (guru) dan penerima mesej (pelajar). Langkah 2 : Penyelidikan dan mengumpulkan bahan.2 PENGHASILAN BAHAN AUDIO PENDIDIKAN Langkah-langkah perlu dilakukan bagi menghasilkan penerbitan audio : Langkah 1 : Tetapkan matlamat. Alat ini biasanya terdapat di studio-studio rakaman. Sebelum memulakan rakaman. 2. Langkah 6 : Membuat rakaman.4 PENERBITAN AUDIO Untuk menerbitkan bahan audio. Pita audio @ kaset audio. anda memerlukan beberapa bahan dan peralatan asas seperti berikut : Mikrofon.

Masa dan ruang juga boleh dimanipulasikan melalui animasi. 2. Wave (WAV) 6. Camcorder ialah cantuman daripada dua perkataan iaitu camera dan recorder. Roll (ROL) 5.RA dan . 4. Audio Interchange File Format (AIFF dan AIF) 2.02 (25-28/10/2009) 9. Berupaya untuk membawa masuk peristiwa yg berlaku di luar bilik darjah seperti letupan gunung berapi. bom atom dll.1 VIDEO DALAM P&P 1. Sun Audio (AU) 7. 9. FI (Fade In) – Muzik masuk perlahan-lahan. Voice (VOC) 8. RealAudio atau RealMedia (. (rujuk ms 151-157) © Azure PISMP 4.2 KAMERA DAN PERAKAM VIDEO 1. FD (Fade Down) – Muzik menurun perlahan-lahan.7 FORMAT FAIL AUDIO 1.6 SUNTINGAN Boleh melakukan penyuntingan melalui beberapa cara seperti melalui perisian Sound Forge. Pada masa yg sama. 2. Sound (SND) 4.menyediakan skrip : 1. 3. FO (Fade Out) – Muzik hilang perlahan-lahan. MDI dan MFF) 3.RAM) BAB 10 PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN 10. Video – media bergerak yg realistik dan sangat bermanfaat dalm penyampaian sesuatu mesej kepada penonton. FUp (Fade Up) – Muzik menaik perlahan-lahan. Berupaya untuk merakamkan imej jauh dan dekat. 4. 10. Signal ini kemudian dipancar dan dirakamkan ke atas pita magnetik. serta memanipulasi ruang. 3. 5. MPEG Level 3 (MP3) 9. 2. Imej yg dirakam menggunakan camcorder dikesan bergerak melalui lensa fokus ditukar kepada beberapa siri signal elektronik. Musical Instrument Digital Interface (MID. bunyi . BG (Background) – Muzik latar.

Kamera Video Digital § Merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk digital. Shutter – kelajuan shutter yg tinggi memerlukan lebih banyak cahaya. Gelang Fokus – melakukan fokus secara manual.3 JENIS-JENIS KAMERA VIDEO Kamera Video Analog § Merakamkan imej dan menyimpannya dalam bentuk analog. . Butang Zoom – merkamkan imej dekat objek tanpa bergerak dan menghampiri secara fizikal. 3. Intensiti cahaya – kamera video yg baik memerlukan pengcahayaan yg sedikit untuk menghasilkan rakaman yg berkualiti. § Menggunakan tep magnetik dalam bentuk kaset video yg pelbagai format seperti VHS. § Boleh disunting dengan perisian-perisian komputer. dan U-matic. 10. § Menngunakan kaset video dalam saiz kecil yg biasanya dalam format DVC (Digital Video Cassette). 5. 6.4 BAHAGIAN-BAHAGIAN PENTING KAMERA VIDEO 1. § Boleh disambung ke komputer dengan menggunakan kabel FireWire. Butang White Balance – untuk mencipta keseimbangan warna yg menarik tetapi mungkin bukan warna asal. Alat rakam suara – untuk merakam suara semula jadi. Hi 8. perlulah mengambil kira perkaraperkara yg berikut : Format storan. Warna dan resolusi. 2. 10. Sekiranya ingin membeli camcorder. juga akan dirakam di atas pita yg sama. 4. video. menyebabkan apertur dedahan dibuka lebih luas dan ini menghasilkan medan jelas menjadi lebih tohor.yg dikesan sebagai signal elektronik melalui mikrofon bina dalam. VHS-C. semakin baik resolusi dan warna yg dapat dirakamkan. Input dan Output – iaitu aksesori seperti audio. Cip CCD – lagi banyak mempunyai cip CCD. headphone dan punca kuasa luar. Sensor dedahan (exposure) – mengesan seluruh medan rakaman dan menala bukaan lensa yg sesuai dengan intensiti cahaya. mikrofon. 3.

apertur. 10. maka imej ketajaman atau kejelasan yg dihasilkan agak sekata menyebabkan subjek kelihatan lebih jelas. 10. merakam objek yg bergerak @ berjalan. cerun atau untuk membanding beza dua objek yg berlainan saiz. 4. dan jarak fokus. Medan jelas bergantung pada jenis kamera.10. § Untuk merakam imej objek yg bergerak laju seperti pergerakan kereta lumba. § Biasanya. 3. Tetapkan tujuan dan objektif. 2. pokok. Medan jelas – jarak di antara subjek yg kelihatan jelas. Sebaliknya. Semakin luas bukaan apertur. sekiranya bukaan apertur kecil.5 MEDAN JELAS 1.8 MERANCANG PENERBITAN BAHAN VIDEO UNTUK PENGAJARAN 1.7 JENIS-JENIS PERGERAKAN KAMERA Panning § Cari poin permulaan dan poin akhir sebelum merakam. Pergerakan Truck § Menolak ke kiri dan ke kanan kamera yg dipasangkan di atas tripod beroda. Pergerakan Dolly § Menolak (dolly in) dan mengundur (dolly out)kamera yg dipasangkan di atas tripod beroda.6 JENIS-JENIS SHOT Full Length Shot (FLS) Long Shot (L/S) Knee Shot (KS) Waist Shot (WS) Bust / Medium Close-up Shot Close Up Shot (C/UP) Big Close Up (BC/U) Extra Big Close Up (EBC/U) 10. . semakin terhad medan jelasnya. Pergerakan Tilting § Untuk menunjukkan ketinggian bangunan. terutama apabila memfokus subjek yg dekat.

195) BAB 11 PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) DALAM P&P 1. 3.Pemprosesan menggunakan menggunakan perisian seperti Microsoft Word bagi tugas menaip. dan mencetak sesuatu dokumen. Sediakan bahan dan peralatan.4. Menyunting berbantukan komputer. dan aksara dari papan kekunci dan pencetakan dengan menggunakan pencetak (printer).04 (ms 191. Pemprosesan perkataan terdiri daripada perwujudan sesuatu fail. Bersedia membuat penggambaran. Penyelidikan bagi mengumpulkan bahan. penyimpanannya secara elektronik dalam cakera padat. pameran di skrin. Perisian dapat membantu guru mencerakinkan fakta dan menjelaskan isi . 10. 3. Menulis skrip. 13. 2. 11. 10. 4.VCD Cutter v. 2. Mulakan penggambaran. 4. Prebiu. menyunting. 6. Sediakan bahan-bahan grafik.9 MENYUNTING VIDEO 1. 12.Perisian persembahan seperti Microsoft PowerPoint membantu guru-guru mengukuhkan sesi pengajaran serta menarik perhatian pelajar terhadap pengajaran guru. pengeditan melalui arahan. . Teknik asas menyunting video – menggunakan hanya sebuah pemain video dan sebuah perakam video serta dua buah televisyen. Pilih bahan-bahan yg sesuai. Assemble editing – shot disalin ke pita baharu mengikut susunan yg dikehendaki. Menyunting. 5. 8. 7. Gunakan dalam pengajaran.Windows Movie Maker (ms 182-191) . Menyunting dengan menggunakan Three-machine Editting.2. 9. Kedua-dua perlu disambungkan dengan AV cable. Membuat rakaman audio. Teknik sisipan – rakaman baru dilakukan pada pita asal. (rujuk ms 180181) 6. Penilaian dan penambahbaikan. 5. Menyunting dalam kamera – shot dan panjang shot ditentukan semasa rakam dibuat.

serta disokong dengan audio. memberikan gred. 5. animasi. 3. purata. 8. video. self-paced dan self-directed).pengajaran. dan keupayaan (self-access. pelajar boleh mengikuti pelajaran mengikut tahap. iaitu berbentuk teks dan nombor. mengurus. Macromedia Authorware amat berguna kerana berinteraktif dan dapat menarik tumpuan pelajar yg pelbagai kecerdasan.Aplikasi hipermedia meliputi kemampuan sesuatu perisian yg membenarkan pelajar meneroka maklumat. audio dan video untuk diintegrasikan dalam slaid dan ditayangkan sebagai bantuan untuk sesi pengajaran. Guru menggunakan perisian elektronik bagi tugas yang melibatkan aktiviti penyimpanan akaun kewangan dan juga untuk pengiraan markah dan gred. Contoh bentuk media interaktif terdiri daripada Encarta.Pengajaran pembelajaran berasaskan media interaktif melalui CD lebih menarik. grafik. animasi. dan mengubahsuai maklumat. interaktif. Di samping itu. dan audio untuk menghasilkan sesuatu projek atau pakej yg ada ciri interaktif. World Book . video. Perisian seperti Microsoft Excel memudahkan guru semasa mengira jumlah markah. Media interaktif berteraskan multimedia boleh membantu P&P secara lebih berkesan.Perisian Hamparan Elektronik membantu pengguna mengolah dan mengurus data nombor untuk tugas seperti penyimpanan rekod atau akaun. Perisian ini membolehkan guru memilih pelbagai corak teks. atau kehendak mereka sendiri. Perisian pangkalan data sangat sesuai kerana membolehkan penggunanya mencari maklumat dengan pencarian kata-kata kunci.Perisian pengarangan multimedia ialah perisian yg boleh mengintegrasikan kombinasi unsur teks. Perisian pangkalan data seperti Microsoft Access membantu guru menyimpan. dinamik. grafik dan animasi. kesuaian masa. Projek multimedia interaktif yg dihasilkan guru boleh diintegrasi ke dalam P&P. menyusun serta menyaring data. 7. Ia juga mempunyai unsur hiburan nescaya lebih menarik minat mereka. grafik. keupayaan.Pembelajaran interaktif merupakan suatu kaedah yg dinamik kerana aplikasi multimedia memerlukan pelajar memberikan respons serta berinteraksi secara aktif. 6. Ciri hipermedia membolehkan pelajar meneroka dan mendapatkan maklumat mengikut minat.

tindakan dan proses-proses pemikiran.Encyclopedia dll. seni. § Bahan karya sastera. TREND-TREND TEKNOLOGI PENDIDIKAN MASA DEPAN § Penggunaan Media Tradisional secara Berterusan § Pembelajaran Elektronik sebagai alternatif untuk menyampaikan maklumat kepada pelajar luar kelas formal. PENGGUNAAN TEKNOLOGI UNTUK PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS § Pengintegrasian teknologi membantu guru menghadapi kepelbagaian keperluan khas. rakaman bunyi. KAWALAN KENDIRI § Kawalan kendiri ialah suatu usaha kehendak diri terhadap tingkah laku. muzik. PERUBAHAN DALAM PERANAN GURU § Sebagai fasilitator. bahan bertulis sperti peta. KESELAMATAN § Keselamatan peralatan dalam makmal dan komputer perlu dipelihara. . pengurus dan penggerak dalam era perkembangan teknologi. BAB 12 ISU-ISU & TREND TERKINI DALAM TEKNOLOGI PENDIDIKAN HAK CIPTA TERPELIHARA § Hak cipta merupakan hak eksklusif pemilik terhadap bahan berhak cipta mereka. KERAHSIAAN § Rahsia bermaksud ada kaitan dengan penjagaan dan pemeliharaan bahan dan alat / objek. filem. siaran dan terbitan dilindungi di bawah Akta Hak Cipta 1987 (Malaysia).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful