BAB 1 KONSEP TEKNOLOGI DALAM P&P 1.0 PENGENALAN & KONSEP TEKNOLOGI 1.

Gailbrath (1967) Teknologi ialah keupayaan menggunakan pengetahuan saintifik atau pengetahuan lain yg tersusun (other organized knowledge) yg digunakan secara sistematik sehingga mampu mempamerkan amalan yg praktikal dalam melaksanakan tugasan sehingga tugas tersebut mencapai kejayaan. 2. Evan & Nation(2000) Teknologi ialah suatu seni @ sains bagaimana alat itu digunakan untuk tujuan-tujuannya. 3. Teknologi ialah proses, kaedah, dan idea bagi memastikan penggunaan sesuatu ilmu dan alat atau bahan itu mencapai kejayaan. 1.1 PERKAITAN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Teknologi dalam P&P ialah suatu usaha meningkatkan keberkesanan dan kualiti terhadap ilmu pengetahuan. 2. Department of Audio Visual Instrusion (DAVI) 1963 – Definisi pertama tentang teknologi dalam P&P ialah komunikasi audiovisual. 3. Association for Educational Communication and Technology (AECT) 1994 – Komunikasi audiovisual ialah cabang teori dan amalan yg bermula dengan reka bentuk dan kegunaan mesej yg mengawal proses pembelajaran. 4. Teori Kognitif dan Konstruktif – Mereka bentuk, membina, mengguna pakai, mengurus, menilai, menganalisis serta mengguna pakai teori dan amalan daripada bidang-bidang lain. 1.2 DOMAIN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Fasa Pertama (AECT) 1977 – Pengurusan pengajaran, Pengembangan

pengajaran, dan Sumber pembelajaran. 2. Fasa Kedua (Seel dan Richey) 1994 – Teori dan amalan berhubung dengan reka bentuk, pembangunan, penggunaan, pengurusan, dan penilaian proses serta sumber untuk pembelajaran. PERANAN DAN KEPENTINGAN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Pembelajaran Kendiri 2. Meningkatkan Keberkesanan Pembelajaran 3. Peluang Belajar Untuk Semua.

BAB 2 REKA BENTUK PENGAJARAN (RP) 2.1 KONSEP REKA BENTUK PENGAJARAN 1. Satu proses sistematis menterjemahkan prinsip-prinsip umum P&P kepada bentuk perancangan bahan dan penyampaian pembelajaran. 2. 3 kategori RP : RP sebagai Satu Proses (Briggs, 1977) RP sebagai Satu Disiplin (Duffy dan Jonassen, 1991) RP sebagai Satu Sains (Richey, 1986) 3. Yusup Hashim (1998) - RP mengandungi 4 bidang: Reka bentuk sistem pengajaran Reka bentuk strategi Reka bentuk mesej Ciri-ciri pelajar 2.2 MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN 1. Richey (1986) – menggariskan 6 elemen asas, iaitu : Menentukan keperluan pelajar Menentukan matlamat dan objektif Membina prosedur penilaian Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian Mencuba sistem pengajaran Menilai keseluruhan sistem 2. Gustalfon (1991) – membahagikan RP kepada 3 model berorientasikan : Bilik Darjah (tugas guru sebagai pelaksana sistem) Produk Sistem 2.2.1 MODEL ADDIE

2. BRIGGS DAN WAGER (1992) Tentukan matlamat pengajaran Laksanakan analisis pengajaran Kenal pasti ciri-ciri pelajar Bentuk objektif pengajaran pembelajaran Pilih kaedah pengajaran Sediakan bahan pengajaran Rancang dan laksanakan penilaian formatif Rancang dan laksanakan penilaian sumatif PERANAN DAN KEPENTINGAN REKA BENTUK PENGAJARAN 1.Pelaksanaan E (Evaluation) . Torkelson (1972) – membahagikan media kepada 3 komponen : Mesej – isi kandungan @ maklumat yg hendak disampaikan. Bentuk mesej – merujuk kepada cara maklumat disimpan.Merupakan proses generik yg perlu diubah suai sebelum dapat digunakan. A (Analyses learner) – Analisis pelajar S (State objectives) – Nyatakan objektif S (Select method. media and materials) – Pilih kaedah. 2. cth: Pendidikan Jarak Jauh 2. A (Analysis) . Heinech et al (2002) – media sebagai alat yg membantu proses komunikasi.2. . simbol. Membantu dalam proses membuat keputusan. mekanikal dan digital.3 MODEL GAGNE. Meningkatkan pencapaian pelajar.Heinech et al (1982) .Nilai & semak semula 2. dalam bentuk elektrikal. Reiser dan Gagne (1983) – media sebagai sebarang cara fizikal yg memungkinkan mesej disampaikan. menjadi asas kepada semua model RP.Model RP berasaskan bilik darjah. Menjadikan penyampaian P&P selaras bagi kumpulan yg pelbagai.Dapat membantu guru merancang P&P dengan baik dan berkesan.Bentuk D (Development) . dalam bentuk yg sebenar. media & bahan sumber U (Utilise media and materials) – Gunakan media & bahan sumber R (Require learner response / participation) – Libatkan pelajar E (Evaluate and revise materials). visual. Saluran mesej – alat fizikal yg digunakan dalam penyampain mesej. 3. 4. 6.Perkembangan I (Implementation) . 5. dalam bentuk abstrak.Analisis D (Design) .3 REKA BENTUK MESEJ 1. Menjimatkan masa dan peruntukan yg besar. .Penilaian 2. Menjadikan P&P bilik darjah lebih teratur 3. 2. gambaran dan bentuk bahasa.. Memungkinkan objektif P&P dan hasil pembelajaran mudah tercapai.2 MODEL ASSURE .

Hoban dan Zissman (1937) – meletakkan nilai sesuatu bahan pandang dengar bergantung pada tahap realistiknya. Berperanan untuk mendorong minat pelajar mengikuti proses pengajaran dan dengan ini meningkatkan pemahaman pelaja terhadap isi pengajaran. 4. Media pengajaran yg mendorong pembelajaran kendiri boleh berbentuk bahan-bahan media yg disediakan oleh guru sendiri @ pihak lain. minat dan menarik perhatian penerima. gambar. pita rakaman dll. slaid. 7. Teknologi memungkinkan proses P&P berlangsung tanpa kehadiran guru. 6. Pengalaman Konkrit – pengalaman sebenar yg dialami oleh pelajar dan ia semakin berkurangan apabila pelajar menjadi pemerhati kepada sesuatu peristiwa. 2. Guru berperanan dalam menentukan hasil pembelajaran.4. . 5. Gagne dan Briggs (1974) – 6 kategori media berdasarkan rangsangan fizikal media : Perkataan / struktur bahasa Bentuk bunyi bukan bahasa Perkataan bercetak Gambar statik Gambar bergerak Sampel sebenar BAB 3 MEDIA PENGAJARAN 1. Alatan Fizikal Teknologi – filem. 2. Percival dan Elington (1984) – mengetengahkan 2 bentuk media : Saluran Komunikasi – radio. pemilihan tajuk dan isi pelajaran. FUNGSI MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pembantu Guru Pengganti Guru Pembelajaran Berasaskan Projek Media Dalam Pendidikan Khas Media Dalam Pendidikan Jarak Jauh Media Dalam Folio Pembelajaran Media Penyebar Ilmu 3. Media = Medium yg bermaksud sesuatu saluran komunikasi yg membawa maklumat. televisyen dan suratkhabar. Media dalam pengajaran – sesuatu alatan yg berupaya menyalurkan mesej pengirim kepada penerima mesej sehingga mendorong dan merangsang pemikiran. 3.3 JENIS DAN KLAFIKASI MEDIA 1. perasaan. teknik dan kaedah pengajaran serta penilaian. pemilihan strategi.

3. 4. grafik. 2. buku. Bimbing pembelajaran pelajar. transparensi dll) Audio (suara. muzik & lagu) BAB 4 REKA BENTUK PENGAJARAN BILIK DARJAH: MODEL ASSURE 4. iii. ii. Jenis dan klafikasi media : Media Bergerak (rakaman video. Beri maklum balas tentang penguasaan pembelajaran pelajar. Analisis Pelajar Berdasarkan aspek-aspek berikut : Ciri-ciri umum pelajar Pengetahuan / pengalaman sedia ada Gaya pembelajaran pelajar 2. majalah. foto. risalah & modul) Visual (diagram. pelajar & orang ramai) Objek / Model yg boleh disentuh dan dipegang oleh pelajar Teks (poster. lukisan. vi. viii. Events of Instruction : i. Tarik perhatian pelajar. animasi & filem) Orang (guru. Sampaikan isi pelajaran / bahan pengajaran-pembelajaran. ix. Pengalaman Abstrak – pengalaman yg dilalui oleh pelajar melalui sesuatu simbol visual @ verbal yg perlu ditafsirkan. slaid. Cungkil dan kaitkan pengetahuan sedia ada pelajar. Gagne (1985) – pembelajaran berlaku sebagai satu proses yg berkembang secara berperingkat.1 PERANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN 1.2 MODEL ASSURE 1. Nyatakan Objektif / Hasil Pembelajaran Penyataan objektif yg baik mengandungi 4 kriteria : Kumpulan pelajar Bentuk tingkah laku baru Situasi @ Syarat perlakuan Tahap pencapaian minimum perlakuan . bunyi-bunyian. v. vii. Taksir pencapaian pembelajaran. iv. 4. suratkhabar. Beritahu objektif pembelajaran. Tingkatkan ingatan dan pemindahan pembelajaran. Uji penguasaan pembelajaran pelajar melalui aktiviti.

Multimedia – perisian @ aplikasi yg berasaskan komputer dan menggabungkan sekurang-kurangnya dua @ lebih daripada dua media. lukisan. Sediakan bahan untuk penggunaan dalam kelas.3. 4. pengalaman sedia ada. Media elektronik – ‘grafik interakrif’ @ ‘grafik multimedia’ 4. perkataan @ citra yg menjadi satu media pengajaran untuk memberikan dan menterjemahkan konsep @ idea daripada kepada penerima maklumat dalam situasi tertentu (P&P). Grafik . gaya pembelajaran pelajar & objektif pembelajaran. lakaran. Pemilihan bahan sumber – memilih bahan sumber sedia ada. lambang. 6. grafik. penambahbaikan. Pemilihan Kaedah. Media dan Bahan Sumber Proses pemilihan merangkumi 3 langkah : Penentuan kaedah – ciri-ciri pelajar.1 GRAFIK 1. Grafik – suatu bentuk komunikasi visual yg menggunakan teks @ gambar untuk menyampaikan informasi @ mesej 3. Sediakan persekitaran yg sesuai untuk penggunaan bahan sumber. Nilai dan Semak Semula Penilaian semasa proses dan selepas proses P&P membolehkan guru membuat pembetulan. mengubahsuai bahan sumber sedia ada & merekabentuk bahan sumber baru. Pemilihan format media – merujuk kepada bentuk fizikal sesuatu maklumat yg hendak disampaikan. BAB 5 KONSEP ASAS GRAFIK 5. iaitu teks. Libatkan Pelajar dalam Pembelajaran Libatkan murid dalam pembelajaran melalui aktiviti berpusatkan pelajar berasaskan bahan dapat memotivasikan dan mengekalkan perubahan tingkah laku pelajar. Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar. PERALATAN ASAS BAGI REKA BENTUK GRAFIK Akal (kreativiti) . Gunakan Media dan Bahan Sumber Tindakan-tindakan berikut perlu dilakukan oleh guru : Semak / pratonton / kaji bahan sumber sebelum menggunakannya dalam kelas. dan tindakan susulan yg sesuai. Sediakan pelajar untuk mendapat manfaat daripada bahan sumber. animasi. 5. angka. huruf.kombinasi gambar. 2. audio dan video.

jisim dan lebih daripada satu permukaan.Kuning + Biru = Hijau / Merah + Biru = Ungu / Kuning + Merah = Jingga. iaitu bersifat 2D seperti gambar. dll) Komputer. 2. iaitu objek sebenar bersifat 3D. Ruang .mempunyai keluasan. secara relatif bebas. 2. Permukaan . . Rupa organik – rupa-rupa yg bebas.tidak mempunyai ukuran panjang @ lebar. lukisan dll.Mata Tangan Alat-alat tradisional (pensel. bersifat statik. 5.kawasan kosong yg berada di sekeliling sesuatu objek yg juga dirujuk sebagai jarak antara dua objek @ rongga yg terdapat dalam sesuatu benda. . Ia mudah difahami oleh ramai orang walaupun menghadapi halangan bahasa komunikasi yg berbeza.pembalikan cahaya daripada sesuatu objek @ permukaan. Garisan . Bentuk . Warna asas – Biru. dan menjadi pusat sesuatu unsur.contoh : permukaan di atas (bumbung rumah). . dan menimbulkan jalinan. 3. menghasilkan ton. Ruang tampak – ruang ilusi yg timbul.beberapa garisan pada sesuatu kedudukan sama ada menegak atau mendatar.penggerak utama sesuatu bentuk dan juga sebagai penanda sesuatu kedudukan di dalam ruang. ketinggian. Warna sekunder . dakwat. tidak mempunyai arah. menimbulkan bentuk. Mendorong interaktif yg aktif di dalam bilik darjah dan mewujudkan suasana pembelajaran yg menyeronokkan dan mencabar. dll.percantuman dua titik yg mempunyai jarak tertentu. tidak bersudut dan tanpa sempadan yg tetap. . 6. FUNGSI GRAFIK DALAM PEMBELAJARAN 1. permukaan menegak (dinding) dan permukaan di bawah (lantai / permukaan bumi). 5.4 ELEMEN ASAS REKA LETAK GRAFIK 1. mencipta ruang. Merah dan Kuning. 4. Warna . Rupa geometri – rupa-rupa yg mempunyai sempadan yg tetap. Ruang nyata – ruang yg terdapat pada bentuk-bentuk konkrit.kombinasi gari membentuk imej 2D dan 3D. Titik . dijadikan motif mencorak. Chang Hon Woon (1997) – garisan dapat digunakan dengan tujuan menunjukkan pergerakkan.

Murah dari segi penghasilan / percuma. poster dan gambar. . . 6 prinsip asas reka letak visual – CASPER C (Contrast) – Kontras A (Alignment) – Seimbang S (Simplicity) – Simplisiti (Keep It Simple and Stupid) P (Proximity) – Kumpulan item yg berkaitan bersama jarak E (Emphasis) – Fokus kepada item utama R (Repetition) – Berulang grafik 2. Dekoratif – pengembangan daripadabentuk-bentuk fon yg ada. . i.Banyak perbendaharaan kata (beban kognitif terhadap pelajar). risalah dll. carta.Boleh dialih. Egyption – ciri kaki / sirip / srif yg berbentuk persegi.Amat mudah diperoleh dalam pelbagai topik dan bentuk. .Dianggap sebagai bahan hafalan (fakta dan definisi). Sans serif – fon ini tidak mempunyai sirip / serif.fungsi warna – melahirkan kesan @ pengaruh tertentu. Skrip @ Kursif – goresan tangan.Mudah digunakan dan tidak perlu banyak penerangan. § Jenis bahan 2D ialah : bahan bercetak. .Tidak bersifat interaktif / persembahan satu hala. graf.5 Prinsip Reka Letak Visual 1.Ditulis dengan sasaran pembaca tertentu. Saiz Fon Saiz normal yg sering digunakan – 6 ke 72 poin.mewujudkan perasaan harmoni. miring ke kanan. Stail Fon : Roman – fon yg memiliki sirip / kaki / serif yg berbentuk lancip pada hujungnya. . Carta . Bahan Bercetak Buku teks – asas pengajaran dalam bilik darjah dan tiada gantinya. .Warna tertier – Warna Asas + Warna Sekunder. ii. Tipografi – suatu ilmu dalam pemilihan dan penyusunan fon pada ruangruang yg tersedia untuk mencipta kesan tertentu yg menolong pembaca berasa selesa untuk membaca semaksimum mungkin.2 BAHAN 2 DIMENSI (2D) § Bahan 2D ialah bahan yg mempunyai dua dimensi. Kelebihan : . . Bahan bacaan percuma – brosur. Kelemahan: . 5. iaitu lebar dan panjang. BAB 6 PENGGUNAAN BAHAN-BAHAN 2 DIMENSI DAN 3 DIMENSI 6.

.Ada kala pelajar mengalami masalah menafsir dan memahami.3 BAHAN 3 DIMENSI (3D) § Bahan 3D ialah bahan visual yg mempunyai lebar. . Zukowski-Faust (1997) – objek konkrit dan paraphernalia kehidupan. tempat @ benda-benda dan digunakan untuk memudahkan pemahaman pelajar. Jenis-jenis Carta : Carta organisasi – menunjukkan struktur sesuatu organisasi dari segi pemeringkatan. garisan. panjang dan ketinggian. . Carta aliran – carta proses menunjukkan sekuen. . . Graf garisan – graf skala dua yg menggambarkan variasi nilai pada dua dimensi. Carta tabular / jadual – mengandungi data dalam bentuk nombor dan peratus dalam bentuk jadual.Mengelakkan salah tanggapan dan berupaya membetulkannya. . . . dan warna. binaan pasir dan model-model). Kelebihan : .Perwakilan visual menggambarkan suatu konsep yg sukar difahami secara lisan / bertulis. Jenis-jenis Graf : Graf bar – menggambarkan garaf satu skala di mana ketinggian bar mengukur kuantiti yg ingin diwakili.Murah dan mudah diperoleh. Carta klasifikasi – menggambarkan kategori benda. dan ciptaan objek tiruan (diorama. model. prosedur.Memberikan rangsangan sebagai bukti visual. Kekurangan : . peristiwa. atau aliran sesuatu aktiviti. Peta Perwakilan abstrak tempat sebenar dalam bentuk simbol visual.Perincian visualnya memudahkan pemahaman. § Jenis bahan 3D ialah : realia. Graf pai – satu bulatan yg dibahagikan kepada segmen dan setiap segmen mewakili sebahagian peratus daripada keseluruhan.Kurangnya warna boleh mengehadkan ketepatan tafsiran.Saiz dan jarak dalam gambar mungkin mengubah rupa bentuknya.Memfokuskan tumpuan pelajar dan memperkembang penghakiman kritis.Kurang berkesan jika tidak diberikan kepada setiap pelajar. Gambar Bahan visual 2D mengenai manusia. Graf Perwakilan visual data numerikal. haiwan dan sebagainya. 6. Realia Merupakan objek sebenar yg di bawa ke dalam bilik darjah.

Menimba ilmu pengetahuan tentang kebudayaan lain. Diorama Dihasilkan mengikut skala ukuran sebenar.1 SEJARAH RINGKAS FOTOGRAFI . Tujuan – mengimbas kemabali suasana @ peristiwa lepas @ menggambarkan masa depan. kamera ‘Abscura’ dicipta untuk kemudahan melukis imej berbantukan cahaya. 3. digunakan untuk membentuk imej yg jelas di atas permukaan filem di dalam kamera. Meja Pasir Menggambarkan situasi sebenar melalui satu replika. Mengembangkan kemahiran dan konsep. KELEBIHAN PENGGUNAAN BAHAN 3D DALAM P&P 1.Tahun 1900. Digunakan untuk penggambaran pemandangan jauh yg luas. BAB 7 ASAS FOTOGRAFI 7. Lensa Bidang Luas (Wide Angle Lens) Ukurannya 6 mm – 45 mm.Sekitar abad 17-18. 7. Ada bahan 3D tidak mudah diperoleh di pasaran. Ciptaan Objek Tiruan Dicipta oleh guru @ pelajar yg tidak dapat diperoleh di pasaran. George Eastmen mencipta kamera Kodak. 3. Perlu ada ruang yg luas untuk menyimpan bahan 3D. pemprosesan maklumat dan output keputusan. Sudut pandangan sisesuaikan dengan pandangan biasa mata. . Lensa Biasa (Standard / Normal Lens) Ukurannya 43 mm – 50 mm. 2. .Photography secara literal bermaksud ‘menulis dengan cahaya’. Mempunyai input maklumat.Model Perwakilan bahan 3D bahan sbenar dalam bentuk saiz sebenar @ lebih kecil. 2. Melibatkan diri dalam pengalaman konkrit. Saiz yg berbeza mengikut skala supaya sesuai dengan ruang. KELEMAHAN PENGGUNAAN BAHAN 3D DALAM P&P 1.Sekitar 1888. Jenis-jenis Kanta : 1. . 2. @ dikenali sebagai kanta. . Kekangan masa untuk membina bahan 3D.2 KOMPONEN ASAS KAMERA LENSA § Lensa. kamera Mammoth dicipta (beratnya 1400 paun).

500. 15. SHUTTER (PENGATUP) 1. 4. 2. Indeks kelajuan pengatup – B. Kepekaan filem disukat berdasarkan skala : ASA (American Standard Association) JIS (Japan Industrial Standards) DIN (Deutche Industrie Norme) . FILEM 1.6. 16. Lensa Foto Jauh (Telefoto) 85 mm – 120 mm : untuk gambar potret. 3. Lensa Zoom Gabungan beberapa jenis kanta pada satu unit. 28 mm – 50 mm : sudut luas ke normal 50 mm – 100 mm : normal ke sederhana 70 mm – 200 mm : normal ke jauh 135 mm – 300 mm : sederhana ke jauh Sesuai pada subjek yg berubah-ubah dengan cepat.8. 2. 125. 4. 300 mm – 600 mm : sesuai untuk pergerakan. Lebih besar indeks kelajuan maka lebih singkat masa dedahan dibenarkan dan lebih indeks kelajuan maka lebih lama dedahan dibenarkan.8/3. Skala pada apertur ini berukuran / ditanda dengan f @ f/stops. Shutter @ pengatup ialah sebuah tingkap yg menutup permukaan filem daripada terkena cahaya. dan 22. APERTUR (SAIZ BUKAAN LENSA) 1. 6. 4. 2. dan 2000 yg bermaksud setiap tanda 1 menunjukkan kecepatan 1/1 saat kelajuan pengatup. dan hidupan liar. 3.3. Apertur ialah gegelang yg boleh membesar dan mengecil. 1. berfungsi untuk mengawal kemasukan cahaya yg akan menuju ke filem. § Fokus ialah satu proses untuk mengubah jarak lensa (kanta) dari permukaan filem supaya satu imej subjek yg jelas akan terbentuk di atas permukaan filem. 250. 135 mm – 200 mm : sesuai untuk sukan. alam semula jadi. Tingkap pengatup akan hanya dibuka untuk jangka masa dedahan tertentu yg sesuai untuk mendapatkan gambar foto yg baik. (skala dari besar ke kecil). 4. Filem ialah kepingan plastik khas yg mempunyai satu permukaan bahan kimia (silver halide crystals) yg peka cahaya. 5. 30. 60. 2. 1000. Skala pada apertur akan ditanda dengan 2. 11. 8.

Flash berkembar – beri tambahan cahaya 5. Halaan terus ke objek (direct flash) 2. . Halaan pantulan (bounce flash) – sesuai untuk potret 3. Simbahan manual – sesuai dengan teknik low shutter speed 7. § Sistem lensa yg boleh ditukar ganti. Filem slaid – Filem positif untuk mendapatkan slaid berwarna dan boleh dicetak. § Kegemaran jurufoto profesional dan penggiat seni foto. LAMPU FLASH Banyak teknik yg boleh dipraktikkan ketika menggunakan flash : 1. § Mempunyai apertur pelaras yg mudah dengan simbol. Ia hanya mempunyai tingkap menenang di sebelah belakang. Kepekaan Filem § Kadar kepekaan filem yg berlainan ukuran adalah tidak sama.sensitiviti / kelajuan filem .ISO (International Organization of Standardization) 3. Antaranya ialah : Kamera piring (disk) Kamera segera (instant) @ polaroid Kamera katrij (catridge) Kamera pembalikan Kamera format besar (large format view) KAMERA KOMPAK (KAMERA FOKUS TETAP) § Tidak mempunyai mekanisme fokus. Jenis-jenis filem : Filem hitam putih – negatif hitam putih menghasilkan cetakan gambar hitam putih. kepekaannya semakin tinggi dan sebaliknya. § Semakin tinggi nombor.bukaan apertur lensa kelajuan shutter.7 JENIS KAMERA Ada beberapa jenis kamera yg terdapat di pasaran. KAMERA SATU LENSA REFLEKS (SLR) § Tidak mempunyai tingkap penilik pandang di sebelah depannya. § Dedahan cahaya yg tepat (correct exposure) kepada filem bergantung pada tiga faktor utama : . Filem warna – negatif warna untuk membuat gambar foto berwarna-warni. sebaliknya yg ada hanya sebuah penilik pandangan yg kedudukannya jauh sedikit dari lensa. Penggunaan filter pada flash 4.

Menggunakan mesin pengimbas PERANAN FOTOGRAFI DALAM P&P 1. § CMOS (complementary metal oxide semiconductor) digunakan bagi kamera yg berharga murah.KAMERA DIGITAL § Mempunyai sensor elektronik yg menggantikan filem. Muat turun imej dari telefon bimbit 3. menyimpan. tetapi objek yg statik akan kelihatan kabur. Kamera hendaklah dipegang dengan teguh supaya tidak bergoyang semasa anda memetik punat pelepas shuttle. § Camcorder juga boleh menghasilkan imej pegun.9 MUAT TURUN IMEJ 1. memadam. terutama apabila melibatkan penggunaan lensa zoom @ kelajuan shuttle yg perlahan. tetapi resolusinya agak kasar. 7. 2. Muat turun imej ke komputer 2. Teknik Jarak Sederhana – Untuk Foto Pemandangan Sangat sesuai dijadikan BBM kerana imej yg menyeluruh itu meluaskan pemandangan dengan pelajar terhadap sesuatu perkara. Teknik Jarak Dekat Imej yg dirakamkan dari jarak dekat dapat menjadi sumber yg membantu P&P apabila guru ingin fokus terhadap sesuatu kandungan pengetahuan kepada pelajar. Hasilnya. 3. @ merakam semula. 2. § Pengguna dapat melihat dengan segera imej. Menarik minat pelajar. Imej tidak jelas apabila diperbesar saiznya. 7. § Menggunakan sistem CCD (charge-coupled-device) bagi menukar imej cahaya kepada signal @ informasi digital. Jangan menghalang bidikan – bagi mengelakkan gambar kelihatan sebahagian gelap @ terlindung. imej objek yg bergerak itu kelihatan jelas. Teknik Panning – Foto Aksi @ Sukan Kamera digerakkan mengikut arah pergerakan objek ketika menekan shutter pada kelajuan shutter yg agak perlahan.8 TEKNIK PENGGAMBARAN Secara umum : 1. Merangsang pemikiran pelajar untuk berfikir lebih jauh dan mendorong . Meningkatkan pemahaman pelajar terhada sesuatu konsep @ tema.

. 2. 2. Jangan cuba masukkan terlalu banyak maklumat dalam satu transparensi. ringan dan mudah di bawa ke mana-mana). Panduan Menggunakan OHP 1. .memerlukan pengguna menggunakan pen tranparensi untuk menulis pada transparensi. Projektor dan skrin perlu diletakkan pada kedudukan yg betul dan sesuai untuk mengelakkan dua bentuk keystone. Pastikan permukaan lensa platen dan kepala adalah bersih.penerokaan dan perkembangan idea pelajar. Memudahkan tugas guru dalam menerapkan nilai dan kesedaran dalaman ke dalam jiwa pelajar. Reka letak transparensi harus sistematik.mempunyai permukaan bersalut lapisan bahan kimia termal. TRANPARENSI OHP Prinsip Asas dalam Penyediaan Transparensi OHP 1.Kos agak tinggi untuk membeli alat membuat transparensi normal. Kelemahan : . .Mudah disimpan dan boleh digunakan secara berulang-ulang.Pengganti kepada papan tulis.Memudahkan pengawalan bilik darjah. BAB 8 PENGGUNAAN OHP DAN TRANSPARENSI PROJEKTOR OHP 1. masalah keystone akan berlaku. Jenis Termal @ Peka Haba .Perlu mempunyai kemahiran grafik untuk menghasilkan transparensi yg sempurna dan bermutu. Suatu alat pengganti papan tulis yg dapat memprojeksikan imej dari transparensi ke skrin.Tidak memerlukan kemahiran teknikal yg kompleks. 2.Mengekalkan komunikasi lisan dan bukan lisan dengan pelajar. . 3. . transparensi untuk fotokopi dan cetakan. 3. 2.dimasukkan ke dalam alat pembuat stensel. Jenis model OHP – jenis meja dan jenis mudah alih (boleh dibuka pasang. . . Cara Penyediaan Transparensi OHP 1. Kelebihan : . Pastikan jarak antara projektor dengan skrin disesuaikan supaya imej yg dipancarkan itu memenuhi seluruh kawasan skrin. .Jika projektor tidak diletakkan dengan betul. Pastikan semua bahan pameran dalam transparensi dapat diprojeksikan pada skrin.Memerlukan kuasa bekalan elektrik. . Secara Write-on @ Tulis Terus . 4.

2. menggunakan mesin fotostat @ pencetal laser berwarna. 3. menggetarkan gegendang telinga dan tulang-tulang osikel di telinga tengah. Dicetak dan Salinan Foto . Penggunaan Animasi . Nada Audio yg Tidak Sekata (Monotonous) § Intonasi suara pengulas mestilah pelbagai dan beragam. memasuki telinga dalam (koklea) dan bertukar menjadi denyutan saraf (nerve impulse). BAB 9 BAHAN AUDIO 9. b) Jarak antara baris sesuai. Kesediaan Mendengar § Kesediaan seseorang pendengar secara fizikalnya meningkatkan keupayaan mereka memahami mesej yg hendak disampaikan. Pendengaran ialah proses fisiologi . 2. .membolehkan tokok tambah maklumat sehingga memberikan gambaran secara keseluruhan secara bersistem dengan bantuan tranparensi tindan. Keberkesanan OHP bergantung pada : a) Tulisan pada transparensi harus sesuai dan jelas. Teknik untuk Persembahan Transparensi OHP 1.3.boleh dibuat melalui OHP seperti dalam persembahan aliran dan pergerakan.dicetak terus @ salinan foto amat jelas. c) Bahan pada transparensi tidak padat dan hanya terdiri daripada isi-isi penting sahaja.berlaku apabila gelombang bunyi masuk ke dalam saluran telinga. Kejelasan Punca Audio § Kelantangan optimum dan kejelasan punca audio membolehkan kanakkanak mendengar dengan jelas dan memahami mesej yg hendak disampaikan. Kemahiran Bahasa § Tahap perbendaharaan kata @ kemahiran bahasa yg dimiliki oleh kanakkanak mempengaruhi keberkesanan proses mendengar.untuk memperkenalkan isi pelajaran secara urutan. Transparensi Tindih-tindan . Tranparensi Urutan / Progresif . Mendengar pula berlaku secara psikologi – bermula apabila seseorang itu menyedari dan memberikan perhatian kepada sesuatu bunyi @ bentuk percakapan.1 PROSES MENDENGAR DALAM KALANGAN MURID 1. dan bergerak ke otak untuk ditafsirkan.

Langkah 4 : Menulis skrip. Langkah 9 : Penilaian dan penambahbaikan. Alat ini biasanya terdapat di studio-studio rakaman. Langkah 6 : Membuat rakaman. Pengadun audio ialah alat yg mempunyai banyak saluran input yg boleh dilaras bahananya dan satu output. Langkah 2 : Penyelidikan dan mengumpulkan bahan. 2. 3. 9. Studio (tempat rakaman yg khusus) Bilik kawalan (pilihan) Kesan bunyi (untuk menghasilkan keadaan sebenar) Muzik (sebagai muzik latar) Kabel.5 PENGADUN SUARA 1.3 FORMAT AUDIO Format-format audio : Kaset audio Kaset mikro Fonograf @ piring hitam Cakera padat @ CD 9. 9.2 PENGHASILAN BAHAN AUDIO PENDIDIKAN Langkah-langkah perlu dilakukan bagi menghasilkan penerbitan audio : Langkah 1 : Tetapkan matlamat. Singkatan-singkatan yg perlu anda ketahui dan gunakan sewaktu anda .4 PENERBITAN AUDIO Untuk menerbitkan bahan audio. Langkah 5 : Menyediakan peralatan. Sebelum memulakan rakaman.Dua elemen penting dalam menentukan keberkesanan proses mendengar semasa sesi P&P ialah penyampai mesej (guru) dan penerima mesej (pelajar). anda memerlukan beberapa bahan dan peralatan asas seperti berikut : Mikrofon. Pita audio @ kaset audio. 9. Langkah 7 : Prebiu. Langkah 3 : Pemilihan bahan. skrip hendaklah disediakan dan membuat latihan membaca skrip. (rujuk ms 146-148) Alat perakam (perakam dan pemain kaset). Langkah 8 : Penggunaan bahan audio.

Wave (WAV) 6. bom atom dll. Camcorder ialah cantuman daripada dua perkataan iaitu camera dan recorder. Musical Instrument Digital Interface (MID. Masa dan ruang juga boleh dimanipulasikan melalui animasi. Sun Audio (AU) 7.RAM) BAB 10 PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN 10. FD (Fade Down) – Muzik menurun perlahan-lahan. 2. Video – media bergerak yg realistik dan sangat bermanfaat dalm penyampaian sesuatu mesej kepada penonton.1 VIDEO DALAM P&P 1.6 SUNTINGAN Boleh melakukan penyuntingan melalui beberapa cara seperti melalui perisian Sound Forge.2 KAMERA DAN PERAKAM VIDEO 1. 3. Pada masa yg sama. serta memanipulasi ruang. Roll (ROL) 5. (rujuk ms 151-157) © Azure PISMP 4. Voice (VOC) 8. Berupaya untuk membawa masuk peristiwa yg berlaku di luar bilik darjah seperti letupan gunung berapi. Berupaya untuk merakamkan imej jauh dan dekat. 4. FO (Fade Out) – Muzik hilang perlahan-lahan.7 FORMAT FAIL AUDIO 1. 2. Signal ini kemudian dipancar dan dirakamkan ke atas pita magnetik.02 (25-28/10/2009) 9. Sound (SND) 4. FUp (Fade Up) – Muzik menaik perlahan-lahan. Imej yg dirakam menggunakan camcorder dikesan bergerak melalui lensa fokus ditukar kepada beberapa siri signal elektronik. RealAudio atau RealMedia (. 5. bunyi .RA dan . 3. MDI dan MFF) 3. BG (Background) – Muzik latar. FI (Fade In) – Muzik masuk perlahan-lahan. 9. 4. MPEG Level 3 (MP3) 9.menyediakan skrip : 1. 10. 2. Audio Interchange File Format (AIFF dan AIF) 2.

Kamera Video Digital § Merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk digital. 3. 6. video. perlulah mengambil kira perkaraperkara yg berikut : Format storan. Sensor dedahan (exposure) – mengesan seluruh medan rakaman dan menala bukaan lensa yg sesuai dengan intensiti cahaya. Cip CCD – lagi banyak mempunyai cip CCD. semakin baik resolusi dan warna yg dapat dirakamkan. 5. Sekiranya ingin membeli camcorder. § Menggunakan tep magnetik dalam bentuk kaset video yg pelbagai format seperti VHS. § Menngunakan kaset video dalam saiz kecil yg biasanya dalam format DVC (Digital Video Cassette). Butang White Balance – untuk mencipta keseimbangan warna yg menarik tetapi mungkin bukan warna asal. .3 JENIS-JENIS KAMERA VIDEO Kamera Video Analog § Merakamkan imej dan menyimpannya dalam bentuk analog. Input dan Output – iaitu aksesori seperti audio.4 BAHAGIAN-BAHAGIAN PENTING KAMERA VIDEO 1. Warna dan resolusi. Hi 8. § Boleh disunting dengan perisian-perisian komputer. dan U-matic. Alat rakam suara – untuk merakam suara semula jadi. 4. mikrofon. 10. menyebabkan apertur dedahan dibuka lebih luas dan ini menghasilkan medan jelas menjadi lebih tohor. VHS-C. 2. 10. Gelang Fokus – melakukan fokus secara manual.yg dikesan sebagai signal elektronik melalui mikrofon bina dalam. juga akan dirakam di atas pita yg sama. Shutter – kelajuan shutter yg tinggi memerlukan lebih banyak cahaya. 3. Butang Zoom – merkamkan imej dekat objek tanpa bergerak dan menghampiri secara fizikal. headphone dan punca kuasa luar. § Boleh disambung ke komputer dengan menggunakan kabel FireWire. Intensiti cahaya – kamera video yg baik memerlukan pengcahayaan yg sedikit untuk menghasilkan rakaman yg berkualiti.

Pergerakan Tilting § Untuk menunjukkan ketinggian bangunan. Pergerakan Truck § Menolak ke kiri dan ke kanan kamera yg dipasangkan di atas tripod beroda.8 MERANCANG PENERBITAN BAHAN VIDEO UNTUK PENGAJARAN 1. terutama apabila memfokus subjek yg dekat. semakin terhad medan jelasnya. apertur. 2. dan jarak fokus.10. Tetapkan tujuan dan objektif. merakam objek yg bergerak @ berjalan. 3. pokok. 4. § Untuk merakam imej objek yg bergerak laju seperti pergerakan kereta lumba. cerun atau untuk membanding beza dua objek yg berlainan saiz. Medan jelas bergantung pada jenis kamera. Medan jelas – jarak di antara subjek yg kelihatan jelas. sekiranya bukaan apertur kecil. § Biasanya. Pergerakan Dolly § Menolak (dolly in) dan mengundur (dolly out)kamera yg dipasangkan di atas tripod beroda. 10. 10.6 JENIS-JENIS SHOT Full Length Shot (FLS) Long Shot (L/S) Knee Shot (KS) Waist Shot (WS) Bust / Medium Close-up Shot Close Up Shot (C/UP) Big Close Up (BC/U) Extra Big Close Up (EBC/U) 10. Semakin luas bukaan apertur. Sebaliknya.7 JENIS-JENIS PERGERAKAN KAMERA Panning § Cari poin permulaan dan poin akhir sebelum merakam. maka imej ketajaman atau kejelasan yg dihasilkan agak sekata menyebabkan subjek kelihatan lebih jelas.5 MEDAN JELAS 1. .

3. Teknik sisipan – rakaman baru dilakukan pada pita asal. 2.Pemprosesan menggunakan menggunakan perisian seperti Microsoft Word bagi tugas menaip. menyunting. pameran di skrin. 13. (rujuk ms 180181) 6. 11. Perisian dapat membantu guru mencerakinkan fakta dan menjelaskan isi . pengeditan melalui arahan. Gunakan dalam pengajaran. Prebiu. 3. Bersedia membuat penggambaran. Menulis skrip. Menyunting dalam kamera – shot dan panjang shot ditentukan semasa rakam dibuat. dan aksara dari papan kekunci dan pencetakan dengan menggunakan pencetak (printer). 2. Sediakan bahan-bahan grafik.VCD Cutter v. dan mencetak sesuatu dokumen. 4. Membuat rakaman audio.2. 8. 7. Menyunting berbantukan komputer. Menyunting dengan menggunakan Three-machine Editting. Penyelidikan bagi mengumpulkan bahan. Mulakan penggambaran.4.Perisian persembahan seperti Microsoft PowerPoint membantu guru-guru mengukuhkan sesi pengajaran serta menarik perhatian pelajar terhadap pengajaran guru. 5.9 MENYUNTING VIDEO 1. 9. Teknik asas menyunting video – menggunakan hanya sebuah pemain video dan sebuah perakam video serta dua buah televisyen. 10.195) BAB 11 PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) DALAM P&P 1. . 5. 12. Pilih bahan-bahan yg sesuai. 4. Kedua-dua perlu disambungkan dengan AV cable. Sediakan bahan dan peralatan.Windows Movie Maker (ms 182-191) . 6.04 (ms 191. Penilaian dan penambahbaikan. Menyunting. 10. Assemble editing – shot disalin ke pita baharu mengikut susunan yg dikehendaki. penyimpanannya secara elektronik dalam cakera padat. Pemprosesan perkataan terdiri daripada perwujudan sesuatu fail.

Ciri hipermedia membolehkan pelajar meneroka dan mendapatkan maklumat mengikut minat. Contoh bentuk media interaktif terdiri daripada Encarta. interaktif. Macromedia Authorware amat berguna kerana berinteraktif dan dapat menarik tumpuan pelajar yg pelbagai kecerdasan.Perisian pengarangan multimedia ialah perisian yg boleh mengintegrasikan kombinasi unsur teks. grafik dan animasi.Perisian Hamparan Elektronik membantu pengguna mengolah dan mengurus data nombor untuk tugas seperti penyimpanan rekod atau akaun. mengurus.Pengajaran pembelajaran berasaskan media interaktif melalui CD lebih menarik. menyusun serta menyaring data. Projek multimedia interaktif yg dihasilkan guru boleh diintegrasi ke dalam P&P. grafik. iaitu berbentuk teks dan nombor. 5. memberikan gred. Ia juga mempunyai unsur hiburan nescaya lebih menarik minat mereka. keupayaan. dan keupayaan (self-access. dan audio untuk menghasilkan sesuatu projek atau pakej yg ada ciri interaktif. kesuaian masa. Perisian pangkalan data seperti Microsoft Access membantu guru menyimpan. purata. dinamik. 6. serta disokong dengan audio. Media interaktif berteraskan multimedia boleh membantu P&P secara lebih berkesan. 8. Di samping itu. video. World Book . atau kehendak mereka sendiri. self-paced dan self-directed). grafik.Aplikasi hipermedia meliputi kemampuan sesuatu perisian yg membenarkan pelajar meneroka maklumat. Perisian seperti Microsoft Excel memudahkan guru semasa mengira jumlah markah. Perisian pangkalan data sangat sesuai kerana membolehkan penggunanya mencari maklumat dengan pencarian kata-kata kunci.Pembelajaran interaktif merupakan suatu kaedah yg dinamik kerana aplikasi multimedia memerlukan pelajar memberikan respons serta berinteraksi secara aktif.pengajaran. 7. audio dan video untuk diintegrasikan dalam slaid dan ditayangkan sebagai bantuan untuk sesi pengajaran. 3. animasi. Perisian ini membolehkan guru memilih pelbagai corak teks. pelajar boleh mengikuti pelajaran mengikut tahap. animasi. dan mengubahsuai maklumat. Guru menggunakan perisian elektronik bagi tugas yang melibatkan aktiviti penyimpanan akaun kewangan dan juga untuk pengiraan markah dan gred. video.

KESELAMATAN § Keselamatan peralatan dalam makmal dan komputer perlu dipelihara. pengurus dan penggerak dalam era perkembangan teknologi. § Bahan karya sastera. siaran dan terbitan dilindungi di bawah Akta Hak Cipta 1987 (Malaysia). filem. BAB 12 ISU-ISU & TREND TERKINI DALAM TEKNOLOGI PENDIDIKAN HAK CIPTA TERPELIHARA § Hak cipta merupakan hak eksklusif pemilik terhadap bahan berhak cipta mereka. rakaman bunyi.Encyclopedia dll. . PENGGUNAAN TEKNOLOGI UNTUK PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS § Pengintegrasian teknologi membantu guru menghadapi kepelbagaian keperluan khas. muzik. PERUBAHAN DALAM PERANAN GURU § Sebagai fasilitator. KERAHSIAAN § Rahsia bermaksud ada kaitan dengan penjagaan dan pemeliharaan bahan dan alat / objek. TREND-TREND TEKNOLOGI PENDIDIKAN MASA DEPAN § Penggunaan Media Tradisional secara Berterusan § Pembelajaran Elektronik sebagai alternatif untuk menyampaikan maklumat kepada pelajar luar kelas formal. bahan bertulis sperti peta. seni. KAWALAN KENDIRI § Kawalan kendiri ialah suatu usaha kehendak diri terhadap tingkah laku. tindakan dan proses-proses pemikiran.