BAB 1 KONSEP TEKNOLOGI DALAM P&P 1.0 PENGENALAN & KONSEP TEKNOLOGI 1.

Gailbrath (1967) Teknologi ialah keupayaan menggunakan pengetahuan saintifik atau pengetahuan lain yg tersusun (other organized knowledge) yg digunakan secara sistematik sehingga mampu mempamerkan amalan yg praktikal dalam melaksanakan tugasan sehingga tugas tersebut mencapai kejayaan. 2. Evan & Nation(2000) Teknologi ialah suatu seni @ sains bagaimana alat itu digunakan untuk tujuan-tujuannya. 3. Teknologi ialah proses, kaedah, dan idea bagi memastikan penggunaan sesuatu ilmu dan alat atau bahan itu mencapai kejayaan. 1.1 PERKAITAN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Teknologi dalam P&P ialah suatu usaha meningkatkan keberkesanan dan kualiti terhadap ilmu pengetahuan. 2. Department of Audio Visual Instrusion (DAVI) 1963 – Definisi pertama tentang teknologi dalam P&P ialah komunikasi audiovisual. 3. Association for Educational Communication and Technology (AECT) 1994 – Komunikasi audiovisual ialah cabang teori dan amalan yg bermula dengan reka bentuk dan kegunaan mesej yg mengawal proses pembelajaran. 4. Teori Kognitif dan Konstruktif – Mereka bentuk, membina, mengguna pakai, mengurus, menilai, menganalisis serta mengguna pakai teori dan amalan daripada bidang-bidang lain. 1.2 DOMAIN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Fasa Pertama (AECT) 1977 – Pengurusan pengajaran, Pengembangan

pengajaran, dan Sumber pembelajaran. 2. Fasa Kedua (Seel dan Richey) 1994 – Teori dan amalan berhubung dengan reka bentuk, pembangunan, penggunaan, pengurusan, dan penilaian proses serta sumber untuk pembelajaran. PERANAN DAN KEPENTINGAN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Pembelajaran Kendiri 2. Meningkatkan Keberkesanan Pembelajaran 3. Peluang Belajar Untuk Semua.

BAB 2 REKA BENTUK PENGAJARAN (RP) 2.1 KONSEP REKA BENTUK PENGAJARAN 1. Satu proses sistematis menterjemahkan prinsip-prinsip umum P&P kepada bentuk perancangan bahan dan penyampaian pembelajaran. 2. 3 kategori RP : RP sebagai Satu Proses (Briggs, 1977) RP sebagai Satu Disiplin (Duffy dan Jonassen, 1991) RP sebagai Satu Sains (Richey, 1986) 3. Yusup Hashim (1998) - RP mengandungi 4 bidang: Reka bentuk sistem pengajaran Reka bentuk strategi Reka bentuk mesej Ciri-ciri pelajar 2.2 MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN 1. Richey (1986) – menggariskan 6 elemen asas, iaitu : Menentukan keperluan pelajar Menentukan matlamat dan objektif Membina prosedur penilaian Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian Mencuba sistem pengajaran Menilai keseluruhan sistem 2. Gustalfon (1991) – membahagikan RP kepada 3 model berorientasikan : Bilik Darjah (tugas guru sebagai pelaksana sistem) Produk Sistem 2.2.1 MODEL ADDIE

visual. 2. Torkelson (1972) – membahagikan media kepada 3 komponen : Mesej – isi kandungan @ maklumat yg hendak disampaikan. A (Analyses learner) – Analisis pelajar S (State objectives) – Nyatakan objektif S (Select method. media & bahan sumber U (Utilise media and materials) – Gunakan media & bahan sumber R (Require learner response / participation) – Libatkan pelajar E (Evaluate and revise materials). menjadi asas kepada semua model RP. . gambaran dan bentuk bahasa. dalam bentuk elektrikal.Penilaian 2.Dapat membantu guru merancang P&P dengan baik dan berkesan. . 2. Saluran mesej – alat fizikal yg digunakan dalam penyampain mesej.Nilai & semak semula 2. A (Analysis) . BRIGGS DAN WAGER (1992) Tentukan matlamat pengajaran Laksanakan analisis pengajaran Kenal pasti ciri-ciri pelajar Bentuk objektif pengajaran pembelajaran Pilih kaedah pengajaran Sediakan bahan pengajaran Rancang dan laksanakan penilaian formatif Rancang dan laksanakan penilaian sumatif PERANAN DAN KEPENTINGAN REKA BENTUK PENGAJARAN 1.Merupakan proses generik yg perlu diubah suai sebelum dapat digunakan.Model RP berasaskan bilik darjah.3 REKA BENTUK MESEJ 1.2 MODEL ASSURE .2. Membantu dalam proses membuat keputusan. Menjimatkan masa dan peruntukan yg besar. cth: Pendidikan Jarak Jauh 2.Perkembangan I (Implementation) . Meningkatkan pencapaian pelajar. mekanikal dan digital.3 MODEL GAGNE. Menjadikan P&P bilik darjah lebih teratur 3. Memungkinkan objektif P&P dan hasil pembelajaran mudah tercapai. 5.2.Pelaksanaan E (Evaluation) ..Analisis D (Design) . media and materials) – Pilih kaedah. Heinech et al (2002) – media sebagai alat yg membantu proses komunikasi. simbol. dalam bentuk yg sebenar. 3. dalam bentuk abstrak. 4. Reiser dan Gagne (1983) – media sebagai sebarang cara fizikal yg memungkinkan mesej disampaikan.Heinech et al (1982) . Menjadikan penyampaian P&P selaras bagi kumpulan yg pelbagai.Bentuk D (Development) . Bentuk mesej – merujuk kepada cara maklumat disimpan. 6.

2. Teknologi memungkinkan proses P&P berlangsung tanpa kehadiran guru. Media dalam pengajaran – sesuatu alatan yg berupaya menyalurkan mesej pengirim kepada penerima mesej sehingga mendorong dan merangsang pemikiran. Alatan Fizikal Teknologi – filem. FUNGSI MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pembantu Guru Pengganti Guru Pembelajaran Berasaskan Projek Media Dalam Pendidikan Khas Media Dalam Pendidikan Jarak Jauh Media Dalam Folio Pembelajaran Media Penyebar Ilmu 3. 5. 3. 7. pemilihan strategi. . televisyen dan suratkhabar. Media pengajaran yg mendorong pembelajaran kendiri boleh berbentuk bahan-bahan media yg disediakan oleh guru sendiri @ pihak lain. gambar. Pengalaman Konkrit – pengalaman sebenar yg dialami oleh pelajar dan ia semakin berkurangan apabila pelajar menjadi pemerhati kepada sesuatu peristiwa. Berperanan untuk mendorong minat pelajar mengikuti proses pengajaran dan dengan ini meningkatkan pemahaman pelaja terhadap isi pengajaran. pemilihan tajuk dan isi pelajaran. perasaan. Hoban dan Zissman (1937) – meletakkan nilai sesuatu bahan pandang dengar bergantung pada tahap realistiknya. Percival dan Elington (1984) – mengetengahkan 2 bentuk media : Saluran Komunikasi – radio. minat dan menarik perhatian penerima.4. teknik dan kaedah pengajaran serta penilaian. Gagne dan Briggs (1974) – 6 kategori media berdasarkan rangsangan fizikal media : Perkataan / struktur bahasa Bentuk bunyi bukan bahasa Perkataan bercetak Gambar statik Gambar bergerak Sampel sebenar BAB 3 MEDIA PENGAJARAN 1. 2.3 JENIS DAN KLAFIKASI MEDIA 1. Media = Medium yg bermaksud sesuatu saluran komunikasi yg membawa maklumat. 6. 4. pita rakaman dll. Guru berperanan dalam menentukan hasil pembelajaran. slaid.

Nyatakan Objektif / Hasil Pembelajaran Penyataan objektif yg baik mengandungi 4 kriteria : Kumpulan pelajar Bentuk tingkah laku baru Situasi @ Syarat perlakuan Tahap pencapaian minimum perlakuan . buku. 2. muzik & lagu) BAB 4 REKA BENTUK PENGAJARAN BILIK DARJAH: MODEL ASSURE 4. grafik. lukisan. 4. ii. vii. Sampaikan isi pelajaran / bahan pengajaran-pembelajaran.2 MODEL ASSURE 1. Pengalaman Abstrak – pengalaman yg dilalui oleh pelajar melalui sesuatu simbol visual @ verbal yg perlu ditafsirkan. iii.1 PERANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN 1. Beritahu objektif pembelajaran.3. bunyi-bunyian. v. Analisis Pelajar Berdasarkan aspek-aspek berikut : Ciri-ciri umum pelajar Pengetahuan / pengalaman sedia ada Gaya pembelajaran pelajar 2. suratkhabar. slaid. risalah & modul) Visual (diagram. vi. Uji penguasaan pembelajaran pelajar melalui aktiviti. Tingkatkan ingatan dan pemindahan pembelajaran. Beri maklum balas tentang penguasaan pembelajaran pelajar. Taksir pencapaian pembelajaran. iv. Gagne (1985) – pembelajaran berlaku sebagai satu proses yg berkembang secara berperingkat. animasi & filem) Orang (guru. pelajar & orang ramai) Objek / Model yg boleh disentuh dan dipegang oleh pelajar Teks (poster. Jenis dan klafikasi media : Media Bergerak (rakaman video. transparensi dll) Audio (suara. ix. Tarik perhatian pelajar. Events of Instruction : i. majalah. 4. viii. foto. Bimbing pembelajaran pelajar. Cungkil dan kaitkan pengetahuan sedia ada pelajar.

2. BAB 5 KONSEP ASAS GRAFIK 5. Libatkan Pelajar dalam Pembelajaran Libatkan murid dalam pembelajaran melalui aktiviti berpusatkan pelajar berasaskan bahan dapat memotivasikan dan mengekalkan perubahan tingkah laku pelajar. iaitu teks.1 GRAFIK 1. Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar. perkataan @ citra yg menjadi satu media pengajaran untuk memberikan dan menterjemahkan konsep @ idea daripada kepada penerima maklumat dalam situasi tertentu (P&P). Sediakan bahan untuk penggunaan dalam kelas. pengalaman sedia ada. audio dan video. lambang. Sediakan persekitaran yg sesuai untuk penggunaan bahan sumber. Gunakan Media dan Bahan Sumber Tindakan-tindakan berikut perlu dilakukan oleh guru : Semak / pratonton / kaji bahan sumber sebelum menggunakannya dalam kelas. penambahbaikan. PERALATAN ASAS BAGI REKA BENTUK GRAFIK Akal (kreativiti) . 6.kombinasi gambar. Pemilihan format media – merujuk kepada bentuk fizikal sesuatu maklumat yg hendak disampaikan. Pemilihan Kaedah. animasi. gaya pembelajaran pelajar & objektif pembelajaran. Grafik . Nilai dan Semak Semula Penilaian semasa proses dan selepas proses P&P membolehkan guru membuat pembetulan.3. 4. dan tindakan susulan yg sesuai. Grafik – suatu bentuk komunikasi visual yg menggunakan teks @ gambar untuk menyampaikan informasi @ mesej 3. grafik. angka. Media elektronik – ‘grafik interakrif’ @ ‘grafik multimedia’ 4. Pemilihan bahan sumber – memilih bahan sumber sedia ada. Multimedia – perisian @ aplikasi yg berasaskan komputer dan menggabungkan sekurang-kurangnya dua @ lebih daripada dua media. lakaran. mengubahsuai bahan sumber sedia ada & merekabentuk bahan sumber baru. Sediakan pelajar untuk mendapat manfaat daripada bahan sumber. lukisan. Media dan Bahan Sumber Proses pemilihan merangkumi 3 langkah : Penentuan kaedah – ciri-ciri pelajar. huruf. 5.

tidak bersudut dan tanpa sempadan yg tetap. . dll.percantuman dua titik yg mempunyai jarak tertentu. Warna . Mendorong interaktif yg aktif di dalam bilik darjah dan mewujudkan suasana pembelajaran yg menyeronokkan dan mencabar. iaitu bersifat 2D seperti gambar. 3. Ruang tampak – ruang ilusi yg timbul. Titik . 6.kombinasi gari membentuk imej 2D dan 3D. dakwat. lukisan dll. dan menjadi pusat sesuatu unsur. dll) Komputer. tidak mempunyai arah. secara relatif bebas. 5. .beberapa garisan pada sesuatu kedudukan sama ada menegak atau mendatar. Garisan . Ia mudah difahami oleh ramai orang walaupun menghadapi halangan bahasa komunikasi yg berbeza. 2. 2. Warna sekunder . . permukaan menegak (dinding) dan permukaan di bawah (lantai / permukaan bumi). 5. Permukaan .contoh : permukaan di atas (bumbung rumah). menghasilkan ton. menimbulkan bentuk.4 ELEMEN ASAS REKA LETAK GRAFIK 1.Kuning + Biru = Hijau / Merah + Biru = Ungu / Kuning + Merah = Jingga. Bentuk .penggerak utama sesuatu bentuk dan juga sebagai penanda sesuatu kedudukan di dalam ruang. Ruang nyata – ruang yg terdapat pada bentuk-bentuk konkrit. Rupa geometri – rupa-rupa yg mempunyai sempadan yg tetap. bersifat statik. Ruang .tidak mempunyai ukuran panjang @ lebar. dan menimbulkan jalinan. 4. mencipta ruang. dijadikan motif mencorak.pembalikan cahaya daripada sesuatu objek @ permukaan. iaitu objek sebenar bersifat 3D. Warna asas – Biru. ketinggian. Rupa organik – rupa-rupa yg bebas.kawasan kosong yg berada di sekeliling sesuatu objek yg juga dirujuk sebagai jarak antara dua objek @ rongga yg terdapat dalam sesuatu benda.mempunyai keluasan. .Mata Tangan Alat-alat tradisional (pensel. Merah dan Kuning. jisim dan lebih daripada satu permukaan. Chang Hon Woon (1997) – garisan dapat digunakan dengan tujuan menunjukkan pergerakkan. FUNGSI GRAFIK DALAM PEMBELAJARAN 1.

Mudah digunakan dan tidak perlu banyak penerangan. .Amat mudah diperoleh dalam pelbagai topik dan bentuk. Dekoratif – pengembangan daripadabentuk-bentuk fon yg ada. iaitu lebar dan panjang. i. Kelebihan : . § Jenis bahan 2D ialah : bahan bercetak. 5. Sans serif – fon ini tidak mempunyai sirip / serif.mewujudkan perasaan harmoni. miring ke kanan. Stail Fon : Roman – fon yg memiliki sirip / kaki / serif yg berbentuk lancip pada hujungnya. . BAB 6 PENGGUNAAN BAHAN-BAHAN 2 DIMENSI DAN 3 DIMENSI 6. Tipografi – suatu ilmu dalam pemilihan dan penyusunan fon pada ruangruang yg tersedia untuk mencipta kesan tertentu yg menolong pembaca berasa selesa untuk membaca semaksimum mungkin.Warna tertier – Warna Asas + Warna Sekunder.5 Prinsip Reka Letak Visual 1.2 BAHAN 2 DIMENSI (2D) § Bahan 2D ialah bahan yg mempunyai dua dimensi.Dianggap sebagai bahan hafalan (fakta dan definisi). . graf.Boleh dialih. Bahan bacaan percuma – brosur. Bahan Bercetak Buku teks – asas pengajaran dalam bilik darjah dan tiada gantinya. .Murah dari segi penghasilan / percuma. Skrip @ Kursif – goresan tangan. . carta. risalah dll. . Kelemahan: . Saiz Fon Saiz normal yg sering digunakan – 6 ke 72 poin. Egyption – ciri kaki / sirip / srif yg berbentuk persegi. poster dan gambar. .Tidak bersifat interaktif / persembahan satu hala.Ditulis dengan sasaran pembaca tertentu.Banyak perbendaharaan kata (beban kognitif terhadap pelajar). Carta .fungsi warna – melahirkan kesan @ pengaruh tertentu. ii. . 6 prinsip asas reka letak visual – CASPER C (Contrast) – Kontras A (Alignment) – Seimbang S (Simplicity) – Simplisiti (Keep It Simple and Stupid) P (Proximity) – Kumpulan item yg berkaitan bersama jarak E (Emphasis) – Fokus kepada item utama R (Repetition) – Berulang grafik 2.

garisan. tempat @ benda-benda dan digunakan untuk memudahkan pemahaman pelajar. Graf garisan – graf skala dua yg menggambarkan variasi nilai pada dua dimensi. binaan pasir dan model-model). Jenis-jenis Graf : Graf bar – menggambarkan garaf satu skala di mana ketinggian bar mengukur kuantiti yg ingin diwakili. Carta klasifikasi – menggambarkan kategori benda. . haiwan dan sebagainya.3 BAHAN 3 DIMENSI (3D) § Bahan 3D ialah bahan visual yg mempunyai lebar. dan ciptaan objek tiruan (diorama. panjang dan ketinggian.Kurang berkesan jika tidak diberikan kepada setiap pelajar. peristiwa. model. .Memberikan rangsangan sebagai bukti visual. .Ada kala pelajar mengalami masalah menafsir dan memahami.Mengelakkan salah tanggapan dan berupaya membetulkannya.Perincian visualnya memudahkan pemahaman. . Kekurangan : . .Murah dan mudah diperoleh. 6. prosedur. Carta tabular / jadual – mengandungi data dalam bentuk nombor dan peratus dalam bentuk jadual. Peta Perwakilan abstrak tempat sebenar dalam bentuk simbol visual. § Jenis bahan 3D ialah : realia. atau aliran sesuatu aktiviti. . Realia Merupakan objek sebenar yg di bawa ke dalam bilik darjah. Graf Perwakilan visual data numerikal.Memfokuskan tumpuan pelajar dan memperkembang penghakiman kritis. Jenis-jenis Carta : Carta organisasi – menunjukkan struktur sesuatu organisasi dari segi pemeringkatan. Zukowski-Faust (1997) – objek konkrit dan paraphernalia kehidupan. . Gambar Bahan visual 2D mengenai manusia.Kurangnya warna boleh mengehadkan ketepatan tafsiran. dan warna.Perwakilan visual menggambarkan suatu konsep yg sukar difahami secara lisan / bertulis.Saiz dan jarak dalam gambar mungkin mengubah rupa bentuknya. Carta aliran – carta proses menunjukkan sekuen. Graf pai – satu bulatan yg dibahagikan kepada segmen dan setiap segmen mewakili sebahagian peratus daripada keseluruhan. Kelebihan : . .

Mengembangkan kemahiran dan konsep. Diorama Dihasilkan mengikut skala ukuran sebenar. Ada bahan 3D tidak mudah diperoleh di pasaran. 3. Kekangan masa untuk membina bahan 3D. Digunakan untuk penggambaran pemandangan jauh yg luas.Photography secara literal bermaksud ‘menulis dengan cahaya’. 7. kamera ‘Abscura’ dicipta untuk kemudahan melukis imej berbantukan cahaya. Saiz yg berbeza mengikut skala supaya sesuai dengan ruang. 3. Tujuan – mengimbas kemabali suasana @ peristiwa lepas @ menggambarkan masa depan. BAB 7 ASAS FOTOGRAFI 7. Meja Pasir Menggambarkan situasi sebenar melalui satu replika. KELEMAHAN PENGGUNAAN BAHAN 3D DALAM P&P 1.Sekitar 1888. pemprosesan maklumat dan output keputusan. Mempunyai input maklumat. Melibatkan diri dalam pengalaman konkrit.2 KOMPONEN ASAS KAMERA LENSA § Lensa.Model Perwakilan bahan 3D bahan sbenar dalam bentuk saiz sebenar @ lebih kecil. George Eastmen mencipta kamera Kodak. Sudut pandangan sisesuaikan dengan pandangan biasa mata.Tahun 1900. Lensa Bidang Luas (Wide Angle Lens) Ukurannya 6 mm – 45 mm. Jenis-jenis Kanta : 1.1 SEJARAH RINGKAS FOTOGRAFI . Lensa Biasa (Standard / Normal Lens) Ukurannya 43 mm – 50 mm.Sekitar abad 17-18. 2. . kamera Mammoth dicipta (beratnya 1400 paun). . . . 2. Menimba ilmu pengetahuan tentang kebudayaan lain. 2. Perlu ada ruang yg luas untuk menyimpan bahan 3D. digunakan untuk membentuk imej yg jelas di atas permukaan filem di dalam kamera. Ciptaan Objek Tiruan Dicipta oleh guru @ pelajar yg tidak dapat diperoleh di pasaran. KELEBIHAN PENGGUNAAN BAHAN 3D DALAM P&P 1. @ dikenali sebagai kanta.

dan hidupan liar.3. 4. 300 mm – 600 mm : sesuai untuk pergerakan. 2. § Fokus ialah satu proses untuk mengubah jarak lensa (kanta) dari permukaan filem supaya satu imej subjek yg jelas akan terbentuk di atas permukaan filem. 135 mm – 200 mm : sesuai untuk sukan. 1. 60. berfungsi untuk mengawal kemasukan cahaya yg akan menuju ke filem. 4. 1000. Indeks kelajuan pengatup – B. 30. 15. 2. 2.8. (skala dari besar ke kecil). 125. 3.6. Lensa Foto Jauh (Telefoto) 85 mm – 120 mm : untuk gambar potret. 4. 16. Lensa Zoom Gabungan beberapa jenis kanta pada satu unit. Filem ialah kepingan plastik khas yg mempunyai satu permukaan bahan kimia (silver halide crystals) yg peka cahaya. 6. Apertur ialah gegelang yg boleh membesar dan mengecil. 4. 3. FILEM 1. Kepekaan filem disukat berdasarkan skala : ASA (American Standard Association) JIS (Japan Industrial Standards) DIN (Deutche Industrie Norme) . Tingkap pengatup akan hanya dibuka untuk jangka masa dedahan tertentu yg sesuai untuk mendapatkan gambar foto yg baik. 2. SHUTTER (PENGATUP) 1. 5. 8. 11. 250. alam semula jadi. dan 2000 yg bermaksud setiap tanda 1 menunjukkan kecepatan 1/1 saat kelajuan pengatup.8/3. 28 mm – 50 mm : sudut luas ke normal 50 mm – 100 mm : normal ke sederhana 70 mm – 200 mm : normal ke jauh 135 mm – 300 mm : sederhana ke jauh Sesuai pada subjek yg berubah-ubah dengan cepat. Skala pada apertur akan ditanda dengan 2. dan 22. 500. Shutter @ pengatup ialah sebuah tingkap yg menutup permukaan filem daripada terkena cahaya. Skala pada apertur ini berukuran / ditanda dengan f @ f/stops. Lebih besar indeks kelajuan maka lebih singkat masa dedahan dibenarkan dan lebih indeks kelajuan maka lebih lama dedahan dibenarkan. APERTUR (SAIZ BUKAAN LENSA) 1.

§ Semakin tinggi nombor. § Kegemaran jurufoto profesional dan penggiat seni foto.sensitiviti / kelajuan filem . Simbahan manual – sesuai dengan teknik low shutter speed 7. sebaliknya yg ada hanya sebuah penilik pandangan yg kedudukannya jauh sedikit dari lensa. Flash berkembar – beri tambahan cahaya 5. Filem slaid – Filem positif untuk mendapatkan slaid berwarna dan boleh dicetak. Halaan terus ke objek (direct flash) 2.7 JENIS KAMERA Ada beberapa jenis kamera yg terdapat di pasaran. § Dedahan cahaya yg tepat (correct exposure) kepada filem bergantung pada tiga faktor utama : . .bukaan apertur lensa kelajuan shutter. Halaan pantulan (bounce flash) – sesuai untuk potret 3. Filem warna – negatif warna untuk membuat gambar foto berwarna-warni. Kepekaan Filem § Kadar kepekaan filem yg berlainan ukuran adalah tidak sama. LAMPU FLASH Banyak teknik yg boleh dipraktikkan ketika menggunakan flash : 1. Antaranya ialah : Kamera piring (disk) Kamera segera (instant) @ polaroid Kamera katrij (catridge) Kamera pembalikan Kamera format besar (large format view) KAMERA KOMPAK (KAMERA FOKUS TETAP) § Tidak mempunyai mekanisme fokus. Ia hanya mempunyai tingkap menenang di sebelah belakang.ISO (International Organization of Standardization) 3. KAMERA SATU LENSA REFLEKS (SLR) § Tidak mempunyai tingkap penilik pandang di sebelah depannya. Penggunaan filter pada flash 4. § Sistem lensa yg boleh ditukar ganti. Jenis-jenis filem : Filem hitam putih – negatif hitam putih menghasilkan cetakan gambar hitam putih. kepekaannya semakin tinggi dan sebaliknya. § Mempunyai apertur pelaras yg mudah dengan simbol.

Teknik Jarak Sederhana – Untuk Foto Pemandangan Sangat sesuai dijadikan BBM kerana imej yg menyeluruh itu meluaskan pemandangan dengan pelajar terhadap sesuatu perkara. Teknik Jarak Dekat Imej yg dirakamkan dari jarak dekat dapat menjadi sumber yg membantu P&P apabila guru ingin fokus terhadap sesuatu kandungan pengetahuan kepada pelajar. Muat turun imej dari telefon bimbit 3. Kamera hendaklah dipegang dengan teguh supaya tidak bergoyang semasa anda memetik punat pelepas shuttle. menyimpan. @ merakam semula. 2.KAMERA DIGITAL § Mempunyai sensor elektronik yg menggantikan filem. 7. Menarik minat pelajar. § CMOS (complementary metal oxide semiconductor) digunakan bagi kamera yg berharga murah. 2.9 MUAT TURUN IMEJ 1. terutama apabila melibatkan penggunaan lensa zoom @ kelajuan shuttle yg perlahan. Hasilnya. imej objek yg bergerak itu kelihatan jelas. tetapi objek yg statik akan kelihatan kabur. Menggunakan mesin pengimbas PERANAN FOTOGRAFI DALAM P&P 1. § Pengguna dapat melihat dengan segera imej. Jangan menghalang bidikan – bagi mengelakkan gambar kelihatan sebahagian gelap @ terlindung. Meningkatkan pemahaman pelajar terhada sesuatu konsep @ tema. tetapi resolusinya agak kasar. memadam. Imej tidak jelas apabila diperbesar saiznya. Muat turun imej ke komputer 2. Merangsang pemikiran pelajar untuk berfikir lebih jauh dan mendorong . Teknik Panning – Foto Aksi @ Sukan Kamera digerakkan mengikut arah pergerakan objek ketika menekan shutter pada kelajuan shutter yg agak perlahan.8 TEKNIK PENGGAMBARAN Secara umum : 1. 3. 7. § Camcorder juga boleh menghasilkan imej pegun. § Menggunakan sistem CCD (charge-coupled-device) bagi menukar imej cahaya kepada signal @ informasi digital.

Jangan cuba masukkan terlalu banyak maklumat dalam satu transparensi. Reka letak transparensi harus sistematik. masalah keystone akan berlaku.Jika projektor tidak diletakkan dengan betul. Pastikan jarak antara projektor dengan skrin disesuaikan supaya imej yg dipancarkan itu memenuhi seluruh kawasan skrin.Kos agak tinggi untuk membeli alat membuat transparensi normal. 2. . . 2.dimasukkan ke dalam alat pembuat stensel. Jenis model OHP – jenis meja dan jenis mudah alih (boleh dibuka pasang. .Perlu mempunyai kemahiran grafik untuk menghasilkan transparensi yg sempurna dan bermutu. Pastikan permukaan lensa platen dan kepala adalah bersih. . Jenis Termal @ Peka Haba . Suatu alat pengganti papan tulis yg dapat memprojeksikan imej dari transparensi ke skrin.Mudah disimpan dan boleh digunakan secara berulang-ulang. ringan dan mudah di bawa ke mana-mana). 2. Cara Penyediaan Transparensi OHP 1. 4. . Panduan Menggunakan OHP 1. Kelebihan : . Pastikan semua bahan pameran dalam transparensi dapat diprojeksikan pada skrin.Pengganti kepada papan tulis. . BAB 8 PENGGUNAAN OHP DAN TRANSPARENSI PROJEKTOR OHP 1. 2. Memudahkan tugas guru dalam menerapkan nilai dan kesedaran dalaman ke dalam jiwa pelajar.Tidak memerlukan kemahiran teknikal yg kompleks. Projektor dan skrin perlu diletakkan pada kedudukan yg betul dan sesuai untuk mengelakkan dua bentuk keystone. 3.Mengekalkan komunikasi lisan dan bukan lisan dengan pelajar. transparensi untuk fotokopi dan cetakan. Secara Write-on @ Tulis Terus . .memerlukan pengguna menggunakan pen tranparensi untuk menulis pada transparensi. 3.Memudahkan pengawalan bilik darjah. . . TRANPARENSI OHP Prinsip Asas dalam Penyediaan Transparensi OHP 1. Kelemahan : .penerokaan dan perkembangan idea pelajar.Memerlukan kuasa bekalan elektrik.mempunyai permukaan bersalut lapisan bahan kimia termal.

3. . Keberkesanan OHP bergantung pada : a) Tulisan pada transparensi harus sesuai dan jelas.membolehkan tokok tambah maklumat sehingga memberikan gambaran secara keseluruhan secara bersistem dengan bantuan tranparensi tindan.berlaku apabila gelombang bunyi masuk ke dalam saluran telinga. 3. Tranparensi Urutan / Progresif . b) Jarak antara baris sesuai. 2. Penggunaan Animasi . Nada Audio yg Tidak Sekata (Monotonous) § Intonasi suara pengulas mestilah pelbagai dan beragam. memasuki telinga dalam (koklea) dan bertukar menjadi denyutan saraf (nerve impulse).untuk memperkenalkan isi pelajaran secara urutan.boleh dibuat melalui OHP seperti dalam persembahan aliran dan pergerakan. BAB 9 BAHAN AUDIO 9. menggetarkan gegendang telinga dan tulang-tulang osikel di telinga tengah. Mendengar pula berlaku secara psikologi – bermula apabila seseorang itu menyedari dan memberikan perhatian kepada sesuatu bunyi @ bentuk percakapan. c) Bahan pada transparensi tidak padat dan hanya terdiri daripada isi-isi penting sahaja.1 PROSES MENDENGAR DALAM KALANGAN MURID 1. Pendengaran ialah proses fisiologi . dan bergerak ke otak untuk ditafsirkan. menggunakan mesin fotostat @ pencetal laser berwarna. Transparensi Tindih-tindan . Dicetak dan Salinan Foto . Teknik untuk Persembahan Transparensi OHP 1. 2.dicetak terus @ salinan foto amat jelas. Kemahiran Bahasa § Tahap perbendaharaan kata @ kemahiran bahasa yg dimiliki oleh kanakkanak mempengaruhi keberkesanan proses mendengar. Kesediaan Mendengar § Kesediaan seseorang pendengar secara fizikalnya meningkatkan keupayaan mereka memahami mesej yg hendak disampaikan. Kejelasan Punca Audio § Kelantangan optimum dan kejelasan punca audio membolehkan kanakkanak mendengar dengan jelas dan memahami mesej yg hendak disampaikan.

9. Langkah 9 : Penilaian dan penambahbaikan. (rujuk ms 146-148) Alat perakam (perakam dan pemain kaset).4 PENERBITAN AUDIO Untuk menerbitkan bahan audio. Langkah 8 : Penggunaan bahan audio.2 PENGHASILAN BAHAN AUDIO PENDIDIKAN Langkah-langkah perlu dilakukan bagi menghasilkan penerbitan audio : Langkah 1 : Tetapkan matlamat.5 PENGADUN SUARA 1. Langkah 6 : Membuat rakaman. skrip hendaklah disediakan dan membuat latihan membaca skrip. 9. Langkah 2 : Penyelidikan dan mengumpulkan bahan. Langkah 7 : Prebiu.3 FORMAT AUDIO Format-format audio : Kaset audio Kaset mikro Fonograf @ piring hitam Cakera padat @ CD 9. Langkah 3 : Pemilihan bahan. Sebelum memulakan rakaman. Langkah 4 : Menulis skrip. anda memerlukan beberapa bahan dan peralatan asas seperti berikut : Mikrofon. 9. 3. Langkah 5 : Menyediakan peralatan.Dua elemen penting dalam menentukan keberkesanan proses mendengar semasa sesi P&P ialah penyampai mesej (guru) dan penerima mesej (pelajar). 2. Pengadun audio ialah alat yg mempunyai banyak saluran input yg boleh dilaras bahananya dan satu output. Singkatan-singkatan yg perlu anda ketahui dan gunakan sewaktu anda . Pita audio @ kaset audio. Studio (tempat rakaman yg khusus) Bilik kawalan (pilihan) Kesan bunyi (untuk menghasilkan keadaan sebenar) Muzik (sebagai muzik latar) Kabel. Alat ini biasanya terdapat di studio-studio rakaman.

1 VIDEO DALAM P&P 1. RealAudio atau RealMedia (. 3. BG (Background) – Muzik latar. Sun Audio (AU) 7. 9. Sound (SND) 4. Berupaya untuk merakamkan imej jauh dan dekat. Roll (ROL) 5.2 KAMERA DAN PERAKAM VIDEO 1. Musical Instrument Digital Interface (MID. Masa dan ruang juga boleh dimanipulasikan melalui animasi. 2. MPEG Level 3 (MP3) 9. 5. (rujuk ms 151-157) © Azure PISMP 4. FD (Fade Down) – Muzik menurun perlahan-lahan. MDI dan MFF) 3. 4.6 SUNTINGAN Boleh melakukan penyuntingan melalui beberapa cara seperti melalui perisian Sound Forge. Voice (VOC) 8. 10. FO (Fade Out) – Muzik hilang perlahan-lahan.menyediakan skrip : 1.7 FORMAT FAIL AUDIO 1. Wave (WAV) 6. bom atom dll. Audio Interchange File Format (AIFF dan AIF) 2. Signal ini kemudian dipancar dan dirakamkan ke atas pita magnetik. FUp (Fade Up) – Muzik menaik perlahan-lahan.RA dan . bunyi . Pada masa yg sama. Imej yg dirakam menggunakan camcorder dikesan bergerak melalui lensa fokus ditukar kepada beberapa siri signal elektronik.02 (25-28/10/2009) 9. 2. 3. 2.RAM) BAB 10 PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN 10. serta memanipulasi ruang. Video – media bergerak yg realistik dan sangat bermanfaat dalm penyampaian sesuatu mesej kepada penonton. Berupaya untuk membawa masuk peristiwa yg berlaku di luar bilik darjah seperti letupan gunung berapi. FI (Fade In) – Muzik masuk perlahan-lahan. Camcorder ialah cantuman daripada dua perkataan iaitu camera dan recorder. 4.

Alat rakam suara – untuk merakam suara semula jadi. 5. Hi 8. Warna dan resolusi. Sekiranya ingin membeli camcorder. § Menngunakan kaset video dalam saiz kecil yg biasanya dalam format DVC (Digital Video Cassette). Butang Zoom – merkamkan imej dekat objek tanpa bergerak dan menghampiri secara fizikal. Kamera Video Digital § Merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk digital. 10. 4. menyebabkan apertur dedahan dibuka lebih luas dan ini menghasilkan medan jelas menjadi lebih tohor. 3.yg dikesan sebagai signal elektronik melalui mikrofon bina dalam. 3. headphone dan punca kuasa luar. perlulah mengambil kira perkaraperkara yg berikut : Format storan.4 BAHAGIAN-BAHAGIAN PENTING KAMERA VIDEO 1. § Menggunakan tep magnetik dalam bentuk kaset video yg pelbagai format seperti VHS. 10. Input dan Output – iaitu aksesori seperti audio. juga akan dirakam di atas pita yg sama. Intensiti cahaya – kamera video yg baik memerlukan pengcahayaan yg sedikit untuk menghasilkan rakaman yg berkualiti. Gelang Fokus – melakukan fokus secara manual. 2.3 JENIS-JENIS KAMERA VIDEO Kamera Video Analog § Merakamkan imej dan menyimpannya dalam bentuk analog. Cip CCD – lagi banyak mempunyai cip CCD. video. § Boleh disunting dengan perisian-perisian komputer. semakin baik resolusi dan warna yg dapat dirakamkan. dan U-matic. Sensor dedahan (exposure) – mengesan seluruh medan rakaman dan menala bukaan lensa yg sesuai dengan intensiti cahaya. § Boleh disambung ke komputer dengan menggunakan kabel FireWire. 6. mikrofon. Shutter – kelajuan shutter yg tinggi memerlukan lebih banyak cahaya. VHS-C. Butang White Balance – untuk mencipta keseimbangan warna yg menarik tetapi mungkin bukan warna asal. .

Medan jelas bergantung pada jenis kamera. 2. merakam objek yg bergerak @ berjalan. 4. terutama apabila memfokus subjek yg dekat. dan jarak fokus. 10.6 JENIS-JENIS SHOT Full Length Shot (FLS) Long Shot (L/S) Knee Shot (KS) Waist Shot (WS) Bust / Medium Close-up Shot Close Up Shot (C/UP) Big Close Up (BC/U) Extra Big Close Up (EBC/U) 10. apertur. Semakin luas bukaan apertur. maka imej ketajaman atau kejelasan yg dihasilkan agak sekata menyebabkan subjek kelihatan lebih jelas. . Sebaliknya. Medan jelas – jarak di antara subjek yg kelihatan jelas. sekiranya bukaan apertur kecil. Pergerakan Dolly § Menolak (dolly in) dan mengundur (dolly out)kamera yg dipasangkan di atas tripod beroda.7 JENIS-JENIS PERGERAKAN KAMERA Panning § Cari poin permulaan dan poin akhir sebelum merakam.8 MERANCANG PENERBITAN BAHAN VIDEO UNTUK PENGAJARAN 1. Pergerakan Tilting § Untuk menunjukkan ketinggian bangunan. Tetapkan tujuan dan objektif. 10. cerun atau untuk membanding beza dua objek yg berlainan saiz.5 MEDAN JELAS 1. § Biasanya. Pergerakan Truck § Menolak ke kiri dan ke kanan kamera yg dipasangkan di atas tripod beroda. semakin terhad medan jelasnya. pokok.10. § Untuk merakam imej objek yg bergerak laju seperti pergerakan kereta lumba. 3.

6. Penyelidikan bagi mengumpulkan bahan. 13.4. 10. Bersedia membuat penggambaran. Menyunting dalam kamera – shot dan panjang shot ditentukan semasa rakam dibuat. 4. pengeditan melalui arahan. Assemble editing – shot disalin ke pita baharu mengikut susunan yg dikehendaki. Teknik asas menyunting video – menggunakan hanya sebuah pemain video dan sebuah perakam video serta dua buah televisyen. Menyunting dengan menggunakan Three-machine Editting. Pemprosesan perkataan terdiri daripada perwujudan sesuatu fail. pameran di skrin. Menyunting berbantukan komputer. dan aksara dari papan kekunci dan pencetakan dengan menggunakan pencetak (printer). 2. 3. 12. Menulis skrip. . Sediakan bahan-bahan grafik.VCD Cutter v. Perisian dapat membantu guru mencerakinkan fakta dan menjelaskan isi .04 (ms 191. 10. 5.Pemprosesan menggunakan menggunakan perisian seperti Microsoft Word bagi tugas menaip.2. 4. penyimpanannya secara elektronik dalam cakera padat. 11. (rujuk ms 180181) 6. 9. menyunting.195) BAB 11 PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) DALAM P&P 1.9 MENYUNTING VIDEO 1. Penilaian dan penambahbaikan. 5. dan mencetak sesuatu dokumen. 3.Perisian persembahan seperti Microsoft PowerPoint membantu guru-guru mengukuhkan sesi pengajaran serta menarik perhatian pelajar terhadap pengajaran guru. Teknik sisipan – rakaman baru dilakukan pada pita asal. 7. 8. Membuat rakaman audio. 2. Sediakan bahan dan peralatan. Pilih bahan-bahan yg sesuai. Mulakan penggambaran. Kedua-dua perlu disambungkan dengan AV cable.Windows Movie Maker (ms 182-191) . Gunakan dalam pengajaran. Prebiu. Menyunting.

Perisian Hamparan Elektronik membantu pengguna mengolah dan mengurus data nombor untuk tugas seperti penyimpanan rekod atau akaun. keupayaan. iaitu berbentuk teks dan nombor. 6. Perisian pangkalan data seperti Microsoft Access membantu guru menyimpan. video. animasi. dan audio untuk menghasilkan sesuatu projek atau pakej yg ada ciri interaktif. Guru menggunakan perisian elektronik bagi tugas yang melibatkan aktiviti penyimpanan akaun kewangan dan juga untuk pengiraan markah dan gred. Contoh bentuk media interaktif terdiri daripada Encarta.Pembelajaran interaktif merupakan suatu kaedah yg dinamik kerana aplikasi multimedia memerlukan pelajar memberikan respons serta berinteraksi secara aktif. 8. Projek multimedia interaktif yg dihasilkan guru boleh diintegrasi ke dalam P&P. kesuaian masa.Pengajaran pembelajaran berasaskan media interaktif melalui CD lebih menarik. Ciri hipermedia membolehkan pelajar meneroka dan mendapatkan maklumat mengikut minat. purata. Media interaktif berteraskan multimedia boleh membantu P&P secara lebih berkesan. grafik. Macromedia Authorware amat berguna kerana berinteraktif dan dapat menarik tumpuan pelajar yg pelbagai kecerdasan. 3. pelajar boleh mengikuti pelajaran mengikut tahap. 7.Perisian pengarangan multimedia ialah perisian yg boleh mengintegrasikan kombinasi unsur teks. Ia juga mempunyai unsur hiburan nescaya lebih menarik minat mereka. dan keupayaan (self-access. dan mengubahsuai maklumat. serta disokong dengan audio. interaktif.Aplikasi hipermedia meliputi kemampuan sesuatu perisian yg membenarkan pelajar meneroka maklumat. Perisian ini membolehkan guru memilih pelbagai corak teks. memberikan gred. World Book . grafik dan animasi. Perisian seperti Microsoft Excel memudahkan guru semasa mengira jumlah markah. Di samping itu. grafik.pengajaran. animasi. atau kehendak mereka sendiri. dinamik. menyusun serta menyaring data. audio dan video untuk diintegrasikan dalam slaid dan ditayangkan sebagai bantuan untuk sesi pengajaran. self-paced dan self-directed). video. 5. Perisian pangkalan data sangat sesuai kerana membolehkan penggunanya mencari maklumat dengan pencarian kata-kata kunci. mengurus.

siaran dan terbitan dilindungi di bawah Akta Hak Cipta 1987 (Malaysia). pengurus dan penggerak dalam era perkembangan teknologi. PERUBAHAN DALAM PERANAN GURU § Sebagai fasilitator. KESELAMATAN § Keselamatan peralatan dalam makmal dan komputer perlu dipelihara. BAB 12 ISU-ISU & TREND TERKINI DALAM TEKNOLOGI PENDIDIKAN HAK CIPTA TERPELIHARA § Hak cipta merupakan hak eksklusif pemilik terhadap bahan berhak cipta mereka. PENGGUNAAN TEKNOLOGI UNTUK PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS § Pengintegrasian teknologi membantu guru menghadapi kepelbagaian keperluan khas. § Bahan karya sastera. tindakan dan proses-proses pemikiran. filem. TREND-TREND TEKNOLOGI PENDIDIKAN MASA DEPAN § Penggunaan Media Tradisional secara Berterusan § Pembelajaran Elektronik sebagai alternatif untuk menyampaikan maklumat kepada pelajar luar kelas formal. . seni. bahan bertulis sperti peta. muzik.Encyclopedia dll. KERAHSIAAN § Rahsia bermaksud ada kaitan dengan penjagaan dan pemeliharaan bahan dan alat / objek. rakaman bunyi. KAWALAN KENDIRI § Kawalan kendiri ialah suatu usaha kehendak diri terhadap tingkah laku.