BAB 1 KONSEP TEKNOLOGI DALAM P&P 1.0 PENGENALAN & KONSEP TEKNOLOGI 1.

Gailbrath (1967) Teknologi ialah keupayaan menggunakan pengetahuan saintifik atau pengetahuan lain yg tersusun (other organized knowledge) yg digunakan secara sistematik sehingga mampu mempamerkan amalan yg praktikal dalam melaksanakan tugasan sehingga tugas tersebut mencapai kejayaan. 2. Evan & Nation(2000) Teknologi ialah suatu seni @ sains bagaimana alat itu digunakan untuk tujuan-tujuannya. 3. Teknologi ialah proses, kaedah, dan idea bagi memastikan penggunaan sesuatu ilmu dan alat atau bahan itu mencapai kejayaan. 1.1 PERKAITAN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Teknologi dalam P&P ialah suatu usaha meningkatkan keberkesanan dan kualiti terhadap ilmu pengetahuan. 2. Department of Audio Visual Instrusion (DAVI) 1963 – Definisi pertama tentang teknologi dalam P&P ialah komunikasi audiovisual. 3. Association for Educational Communication and Technology (AECT) 1994 – Komunikasi audiovisual ialah cabang teori dan amalan yg bermula dengan reka bentuk dan kegunaan mesej yg mengawal proses pembelajaran. 4. Teori Kognitif dan Konstruktif – Mereka bentuk, membina, mengguna pakai, mengurus, menilai, menganalisis serta mengguna pakai teori dan amalan daripada bidang-bidang lain. 1.2 DOMAIN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Fasa Pertama (AECT) 1977 – Pengurusan pengajaran, Pengembangan

pengajaran, dan Sumber pembelajaran. 2. Fasa Kedua (Seel dan Richey) 1994 – Teori dan amalan berhubung dengan reka bentuk, pembangunan, penggunaan, pengurusan, dan penilaian proses serta sumber untuk pembelajaran. PERANAN DAN KEPENTINGAN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Pembelajaran Kendiri 2. Meningkatkan Keberkesanan Pembelajaran 3. Peluang Belajar Untuk Semua.

BAB 2 REKA BENTUK PENGAJARAN (RP) 2.1 KONSEP REKA BENTUK PENGAJARAN 1. Satu proses sistematis menterjemahkan prinsip-prinsip umum P&P kepada bentuk perancangan bahan dan penyampaian pembelajaran. 2. 3 kategori RP : RP sebagai Satu Proses (Briggs, 1977) RP sebagai Satu Disiplin (Duffy dan Jonassen, 1991) RP sebagai Satu Sains (Richey, 1986) 3. Yusup Hashim (1998) - RP mengandungi 4 bidang: Reka bentuk sistem pengajaran Reka bentuk strategi Reka bentuk mesej Ciri-ciri pelajar 2.2 MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN 1. Richey (1986) – menggariskan 6 elemen asas, iaitu : Menentukan keperluan pelajar Menentukan matlamat dan objektif Membina prosedur penilaian Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian Mencuba sistem pengajaran Menilai keseluruhan sistem 2. Gustalfon (1991) – membahagikan RP kepada 3 model berorientasikan : Bilik Darjah (tugas guru sebagai pelaksana sistem) Produk Sistem 2.2.1 MODEL ADDIE

gambaran dan bentuk bahasa. 5. Memungkinkan objektif P&P dan hasil pembelajaran mudah tercapai. Heinech et al (2002) – media sebagai alat yg membantu proses komunikasi. 4. Meningkatkan pencapaian pelajar. Menjadikan penyampaian P&P selaras bagi kumpulan yg pelbagai. 3. 2. 6.Penilaian 2. dalam bentuk yg sebenar. Torkelson (1972) – membahagikan media kepada 3 komponen : Mesej – isi kandungan @ maklumat yg hendak disampaikan. . .. menjadi asas kepada semua model RP. 2.2 MODEL ASSURE .Merupakan proses generik yg perlu diubah suai sebelum dapat digunakan. cth: Pendidikan Jarak Jauh 2.Heinech et al (1982) .2. Menjadikan P&P bilik darjah lebih teratur 3. A (Analysis) .3 MODEL GAGNE. BRIGGS DAN WAGER (1992) Tentukan matlamat pengajaran Laksanakan analisis pengajaran Kenal pasti ciri-ciri pelajar Bentuk objektif pengajaran pembelajaran Pilih kaedah pengajaran Sediakan bahan pengajaran Rancang dan laksanakan penilaian formatif Rancang dan laksanakan penilaian sumatif PERANAN DAN KEPENTINGAN REKA BENTUK PENGAJARAN 1.Model RP berasaskan bilik darjah. mekanikal dan digital.Dapat membantu guru merancang P&P dengan baik dan berkesan. simbol.3 REKA BENTUK MESEJ 1. Reiser dan Gagne (1983) – media sebagai sebarang cara fizikal yg memungkinkan mesej disampaikan. Membantu dalam proses membuat keputusan. media & bahan sumber U (Utilise media and materials) – Gunakan media & bahan sumber R (Require learner response / participation) – Libatkan pelajar E (Evaluate and revise materials). Saluran mesej – alat fizikal yg digunakan dalam penyampain mesej. Menjimatkan masa dan peruntukan yg besar.Pelaksanaan E (Evaluation) . Bentuk mesej – merujuk kepada cara maklumat disimpan.Bentuk D (Development) . A (Analyses learner) – Analisis pelajar S (State objectives) – Nyatakan objektif S (Select method. dalam bentuk elektrikal.2.Analisis D (Design) .Nilai & semak semula 2.Perkembangan I (Implementation) . dalam bentuk abstrak. media and materials) – Pilih kaedah. visual.

minat dan menarik perhatian penerima. . gambar.3 JENIS DAN KLAFIKASI MEDIA 1. televisyen dan suratkhabar. FUNGSI MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pembantu Guru Pengganti Guru Pembelajaran Berasaskan Projek Media Dalam Pendidikan Khas Media Dalam Pendidikan Jarak Jauh Media Dalam Folio Pembelajaran Media Penyebar Ilmu 3. Gagne dan Briggs (1974) – 6 kategori media berdasarkan rangsangan fizikal media : Perkataan / struktur bahasa Bentuk bunyi bukan bahasa Perkataan bercetak Gambar statik Gambar bergerak Sampel sebenar BAB 3 MEDIA PENGAJARAN 1. pemilihan tajuk dan isi pelajaran. pita rakaman dll. Guru berperanan dalam menentukan hasil pembelajaran. Pengalaman Konkrit – pengalaman sebenar yg dialami oleh pelajar dan ia semakin berkurangan apabila pelajar menjadi pemerhati kepada sesuatu peristiwa.4. 6. Media pengajaran yg mendorong pembelajaran kendiri boleh berbentuk bahan-bahan media yg disediakan oleh guru sendiri @ pihak lain. teknik dan kaedah pengajaran serta penilaian. 2. Hoban dan Zissman (1937) – meletakkan nilai sesuatu bahan pandang dengar bergantung pada tahap realistiknya. pemilihan strategi. Berperanan untuk mendorong minat pelajar mengikuti proses pengajaran dan dengan ini meningkatkan pemahaman pelaja terhadap isi pengajaran. Alatan Fizikal Teknologi – filem. 2. Media dalam pengajaran – sesuatu alatan yg berupaya menyalurkan mesej pengirim kepada penerima mesej sehingga mendorong dan merangsang pemikiran. perasaan. 4. Percival dan Elington (1984) – mengetengahkan 2 bentuk media : Saluran Komunikasi – radio. slaid. 5. Teknologi memungkinkan proses P&P berlangsung tanpa kehadiran guru. 3. 7. Media = Medium yg bermaksud sesuatu saluran komunikasi yg membawa maklumat.

vii. Nyatakan Objektif / Hasil Pembelajaran Penyataan objektif yg baik mengandungi 4 kriteria : Kumpulan pelajar Bentuk tingkah laku baru Situasi @ Syarat perlakuan Tahap pencapaian minimum perlakuan . Bimbing pembelajaran pelajar. animasi & filem) Orang (guru. 4.3. 4. Pengalaman Abstrak – pengalaman yg dilalui oleh pelajar melalui sesuatu simbol visual @ verbal yg perlu ditafsirkan. Gagne (1985) – pembelajaran berlaku sebagai satu proses yg berkembang secara berperingkat. Analisis Pelajar Berdasarkan aspek-aspek berikut : Ciri-ciri umum pelajar Pengetahuan / pengalaman sedia ada Gaya pembelajaran pelajar 2. majalah. viii. Jenis dan klafikasi media : Media Bergerak (rakaman video. ix.1 PERANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN 1. muzik & lagu) BAB 4 REKA BENTUK PENGAJARAN BILIK DARJAH: MODEL ASSURE 4. ii. grafik. Events of Instruction : i. iv. foto. Tarik perhatian pelajar.2 MODEL ASSURE 1. Uji penguasaan pembelajaran pelajar melalui aktiviti. Taksir pencapaian pembelajaran. pelajar & orang ramai) Objek / Model yg boleh disentuh dan dipegang oleh pelajar Teks (poster. Cungkil dan kaitkan pengetahuan sedia ada pelajar. slaid. 2. iii. v. Tingkatkan ingatan dan pemindahan pembelajaran. lukisan. bunyi-bunyian. transparensi dll) Audio (suara. Beri maklum balas tentang penguasaan pembelajaran pelajar. suratkhabar. buku. risalah & modul) Visual (diagram. Beritahu objektif pembelajaran. vi. Sampaikan isi pelajaran / bahan pengajaran-pembelajaran.

Gunakan Media dan Bahan Sumber Tindakan-tindakan berikut perlu dilakukan oleh guru : Semak / pratonton / kaji bahan sumber sebelum menggunakannya dalam kelas. Grafik . penambahbaikan. lambang. Pemilihan Kaedah. 4. iaitu teks. Sediakan bahan untuk penggunaan dalam kelas.3. Multimedia – perisian @ aplikasi yg berasaskan komputer dan menggabungkan sekurang-kurangnya dua @ lebih daripada dua media. pengalaman sedia ada. audio dan video. Grafik – suatu bentuk komunikasi visual yg menggunakan teks @ gambar untuk menyampaikan informasi @ mesej 3. lakaran. 2. angka. Sediakan persekitaran yg sesuai untuk penggunaan bahan sumber. mengubahsuai bahan sumber sedia ada & merekabentuk bahan sumber baru. animasi. Media elektronik – ‘grafik interakrif’ @ ‘grafik multimedia’ 4. gaya pembelajaran pelajar & objektif pembelajaran. lukisan. grafik. huruf. PERALATAN ASAS BAGI REKA BENTUK GRAFIK Akal (kreativiti) . Nilai dan Semak Semula Penilaian semasa proses dan selepas proses P&P membolehkan guru membuat pembetulan. perkataan @ citra yg menjadi satu media pengajaran untuk memberikan dan menterjemahkan konsep @ idea daripada kepada penerima maklumat dalam situasi tertentu (P&P).kombinasi gambar. Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar. 5. Media dan Bahan Sumber Proses pemilihan merangkumi 3 langkah : Penentuan kaedah – ciri-ciri pelajar. 6.1 GRAFIK 1. Libatkan Pelajar dalam Pembelajaran Libatkan murid dalam pembelajaran melalui aktiviti berpusatkan pelajar berasaskan bahan dapat memotivasikan dan mengekalkan perubahan tingkah laku pelajar. dan tindakan susulan yg sesuai. Pemilihan format media – merujuk kepada bentuk fizikal sesuatu maklumat yg hendak disampaikan. Sediakan pelajar untuk mendapat manfaat daripada bahan sumber. Pemilihan bahan sumber – memilih bahan sumber sedia ada. BAB 5 KONSEP ASAS GRAFIK 5.

dan menjadi pusat sesuatu unsur. Ia mudah difahami oleh ramai orang walaupun menghadapi halangan bahasa komunikasi yg berbeza. .Kuning + Biru = Hijau / Merah + Biru = Ungu / Kuning + Merah = Jingga. bersifat statik. 4. dll) Komputer.Mata Tangan Alat-alat tradisional (pensel. iaitu bersifat 2D seperti gambar. tidak mempunyai arah. dijadikan motif mencorak.contoh : permukaan di atas (bumbung rumah). . permukaan menegak (dinding) dan permukaan di bawah (lantai / permukaan bumi). Ruang .tidak mempunyai ukuran panjang @ lebar.pembalikan cahaya daripada sesuatu objek @ permukaan. Rupa organik – rupa-rupa yg bebas. dan menimbulkan jalinan. Ruang tampak – ruang ilusi yg timbul. 3. Chang Hon Woon (1997) – garisan dapat digunakan dengan tujuan menunjukkan pergerakkan. lukisan dll. Ruang nyata – ruang yg terdapat pada bentuk-bentuk konkrit. jisim dan lebih daripada satu permukaan.penggerak utama sesuatu bentuk dan juga sebagai penanda sesuatu kedudukan di dalam ruang. 2. secara relatif bebas. Mendorong interaktif yg aktif di dalam bilik darjah dan mewujudkan suasana pembelajaran yg menyeronokkan dan mencabar. menghasilkan ton. FUNGSI GRAFIK DALAM PEMBELAJARAN 1.kombinasi gari membentuk imej 2D dan 3D. Rupa geometri – rupa-rupa yg mempunyai sempadan yg tetap. . mencipta ruang. tidak bersudut dan tanpa sempadan yg tetap. Garisan . Permukaan .mempunyai keluasan. 6. 5. ketinggian.percantuman dua titik yg mempunyai jarak tertentu. Merah dan Kuning.4 ELEMEN ASAS REKA LETAK GRAFIK 1. Titik . dll. Bentuk . Warna asas – Biru. 5. dakwat.kawasan kosong yg berada di sekeliling sesuatu objek yg juga dirujuk sebagai jarak antara dua objek @ rongga yg terdapat dalam sesuatu benda. 2. iaitu objek sebenar bersifat 3D. menimbulkan bentuk. .beberapa garisan pada sesuatu kedudukan sama ada menegak atau mendatar. Warna sekunder . Warna .

Ditulis dengan sasaran pembaca tertentu. iaitu lebar dan panjang. 6 prinsip asas reka letak visual – CASPER C (Contrast) – Kontras A (Alignment) – Seimbang S (Simplicity) – Simplisiti (Keep It Simple and Stupid) P (Proximity) – Kumpulan item yg berkaitan bersama jarak E (Emphasis) – Fokus kepada item utama R (Repetition) – Berulang grafik 2. graf.fungsi warna – melahirkan kesan @ pengaruh tertentu. . . Dekoratif – pengembangan daripadabentuk-bentuk fon yg ada. Sans serif – fon ini tidak mempunyai sirip / serif. Stail Fon : Roman – fon yg memiliki sirip / kaki / serif yg berbentuk lancip pada hujungnya. Kelemahan: . miring ke kanan. Saiz Fon Saiz normal yg sering digunakan – 6 ke 72 poin. .Dianggap sebagai bahan hafalan (fakta dan definisi). .2 BAHAN 2 DIMENSI (2D) § Bahan 2D ialah bahan yg mempunyai dua dimensi. 5. . poster dan gambar. § Jenis bahan 2D ialah : bahan bercetak. Carta .Banyak perbendaharaan kata (beban kognitif terhadap pelajar). Kelebihan : .Warna tertier – Warna Asas + Warna Sekunder.Boleh dialih.Mudah digunakan dan tidak perlu banyak penerangan.Amat mudah diperoleh dalam pelbagai topik dan bentuk. . . BAB 6 PENGGUNAAN BAHAN-BAHAN 2 DIMENSI DAN 3 DIMENSI 6. Tipografi – suatu ilmu dalam pemilihan dan penyusunan fon pada ruangruang yg tersedia untuk mencipta kesan tertentu yg menolong pembaca berasa selesa untuk membaca semaksimum mungkin.mewujudkan perasaan harmoni. Bahan Bercetak Buku teks – asas pengajaran dalam bilik darjah dan tiada gantinya. risalah dll. ii. Skrip @ Kursif – goresan tangan. Egyption – ciri kaki / sirip / srif yg berbentuk persegi. carta. i. Bahan bacaan percuma – brosur. .Tidak bersifat interaktif / persembahan satu hala.Murah dari segi penghasilan / percuma.5 Prinsip Reka Letak Visual 1.

prosedur. peristiwa. Carta klasifikasi – menggambarkan kategori benda.Ada kala pelajar mengalami masalah menafsir dan memahami. Zukowski-Faust (1997) – objek konkrit dan paraphernalia kehidupan. atau aliran sesuatu aktiviti.Kurangnya warna boleh mengehadkan ketepatan tafsiran. Realia Merupakan objek sebenar yg di bawa ke dalam bilik darjah. Peta Perwakilan abstrak tempat sebenar dalam bentuk simbol visual. § Jenis bahan 3D ialah : realia. . binaan pasir dan model-model). dan warna. dan ciptaan objek tiruan (diorama. 6. Jenis-jenis Carta : Carta organisasi – menunjukkan struktur sesuatu organisasi dari segi pemeringkatan. garisan. Carta aliran – carta proses menunjukkan sekuen. .Perwakilan visual menggambarkan suatu konsep yg sukar difahami secara lisan / bertulis. Carta tabular / jadual – mengandungi data dalam bentuk nombor dan peratus dalam bentuk jadual. Jenis-jenis Graf : Graf bar – menggambarkan garaf satu skala di mana ketinggian bar mengukur kuantiti yg ingin diwakili.Memberikan rangsangan sebagai bukti visual. .3 BAHAN 3 DIMENSI (3D) § Bahan 3D ialah bahan visual yg mempunyai lebar. haiwan dan sebagainya. . . Graf pai – satu bulatan yg dibahagikan kepada segmen dan setiap segmen mewakili sebahagian peratus daripada keseluruhan. Graf Perwakilan visual data numerikal. . Graf garisan – graf skala dua yg menggambarkan variasi nilai pada dua dimensi.Mengelakkan salah tanggapan dan berupaya membetulkannya. Gambar Bahan visual 2D mengenai manusia. panjang dan ketinggian.Murah dan mudah diperoleh. Kelebihan : .Perincian visualnya memudahkan pemahaman.Saiz dan jarak dalam gambar mungkin mengubah rupa bentuknya. model. tempat @ benda-benda dan digunakan untuk memudahkan pemahaman pelajar. .Kurang berkesan jika tidak diberikan kepada setiap pelajar. . Kekurangan : .Memfokuskan tumpuan pelajar dan memperkembang penghakiman kritis.

BAB 7 ASAS FOTOGRAFI 7. Digunakan untuk penggambaran pemandangan jauh yg luas.Sekitar 1888. Mengembangkan kemahiran dan konsep. 2. 2. kamera Mammoth dicipta (beratnya 1400 paun). pemprosesan maklumat dan output keputusan. Ciptaan Objek Tiruan Dicipta oleh guru @ pelajar yg tidak dapat diperoleh di pasaran. Ada bahan 3D tidak mudah diperoleh di pasaran. Menimba ilmu pengetahuan tentang kebudayaan lain. . digunakan untuk membentuk imej yg jelas di atas permukaan filem di dalam kamera. KELEBIHAN PENGGUNAAN BAHAN 3D DALAM P&P 1. . . Sudut pandangan sisesuaikan dengan pandangan biasa mata. George Eastmen mencipta kamera Kodak.2 KOMPONEN ASAS KAMERA LENSA § Lensa. 3. Diorama Dihasilkan mengikut skala ukuran sebenar. Jenis-jenis Kanta : 1. Saiz yg berbeza mengikut skala supaya sesuai dengan ruang. Mempunyai input maklumat.Model Perwakilan bahan 3D bahan sbenar dalam bentuk saiz sebenar @ lebih kecil. Melibatkan diri dalam pengalaman konkrit. KELEMAHAN PENGGUNAAN BAHAN 3D DALAM P&P 1.1 SEJARAH RINGKAS FOTOGRAFI . Lensa Biasa (Standard / Normal Lens) Ukurannya 43 mm – 50 mm.Sekitar abad 17-18. Kekangan masa untuk membina bahan 3D. kamera ‘Abscura’ dicipta untuk kemudahan melukis imej berbantukan cahaya. Perlu ada ruang yg luas untuk menyimpan bahan 3D. Lensa Bidang Luas (Wide Angle Lens) Ukurannya 6 mm – 45 mm.Photography secara literal bermaksud ‘menulis dengan cahaya’. 2. 7. . Tujuan – mengimbas kemabali suasana @ peristiwa lepas @ menggambarkan masa depan. 3. @ dikenali sebagai kanta. Meja Pasir Menggambarkan situasi sebenar melalui satu replika.Tahun 1900.

15. Lensa Zoom Gabungan beberapa jenis kanta pada satu unit. 500. APERTUR (SAIZ BUKAAN LENSA) 1. 3. 5.8. Shutter @ pengatup ialah sebuah tingkap yg menutup permukaan filem daripada terkena cahaya. Filem ialah kepingan plastik khas yg mempunyai satu permukaan bahan kimia (silver halide crystals) yg peka cahaya. Skala pada apertur akan ditanda dengan 2. 8. 3. 30. 300 mm – 600 mm : sesuai untuk pergerakan. Kepekaan filem disukat berdasarkan skala : ASA (American Standard Association) JIS (Japan Industrial Standards) DIN (Deutche Industrie Norme) . SHUTTER (PENGATUP) 1. 4. 6. 2. 60. 2.3. 135 mm – 200 mm : sesuai untuk sukan. 250. 2. dan 22. 125. 4. dan hidupan liar. 1000. 16. dan 2000 yg bermaksud setiap tanda 1 menunjukkan kecepatan 1/1 saat kelajuan pengatup.8/3. Apertur ialah gegelang yg boleh membesar dan mengecil. Tingkap pengatup akan hanya dibuka untuk jangka masa dedahan tertentu yg sesuai untuk mendapatkan gambar foto yg baik. 2. alam semula jadi. berfungsi untuk mengawal kemasukan cahaya yg akan menuju ke filem. 1. (skala dari besar ke kecil). 4. FILEM 1. Skala pada apertur ini berukuran / ditanda dengan f @ f/stops. § Fokus ialah satu proses untuk mengubah jarak lensa (kanta) dari permukaan filem supaya satu imej subjek yg jelas akan terbentuk di atas permukaan filem. 28 mm – 50 mm : sudut luas ke normal 50 mm – 100 mm : normal ke sederhana 70 mm – 200 mm : normal ke jauh 135 mm – 300 mm : sederhana ke jauh Sesuai pada subjek yg berubah-ubah dengan cepat. Lebih besar indeks kelajuan maka lebih singkat masa dedahan dibenarkan dan lebih indeks kelajuan maka lebih lama dedahan dibenarkan. 4.6. 11. Lensa Foto Jauh (Telefoto) 85 mm – 120 mm : untuk gambar potret. Indeks kelajuan pengatup – B.

LAMPU FLASH Banyak teknik yg boleh dipraktikkan ketika menggunakan flash : 1. § Semakin tinggi nombor.7 JENIS KAMERA Ada beberapa jenis kamera yg terdapat di pasaran. Penggunaan filter pada flash 4.bukaan apertur lensa kelajuan shutter. kepekaannya semakin tinggi dan sebaliknya. Halaan pantulan (bounce flash) – sesuai untuk potret 3. Filem slaid – Filem positif untuk mendapatkan slaid berwarna dan boleh dicetak. Jenis-jenis filem : Filem hitam putih – negatif hitam putih menghasilkan cetakan gambar hitam putih. § Mempunyai apertur pelaras yg mudah dengan simbol. Filem warna – negatif warna untuk membuat gambar foto berwarna-warni. Ia hanya mempunyai tingkap menenang di sebelah belakang. Flash berkembar – beri tambahan cahaya 5. Simbahan manual – sesuai dengan teknik low shutter speed 7. § Kegemaran jurufoto profesional dan penggiat seni foto.ISO (International Organization of Standardization) 3.sensitiviti / kelajuan filem . Antaranya ialah : Kamera piring (disk) Kamera segera (instant) @ polaroid Kamera katrij (catridge) Kamera pembalikan Kamera format besar (large format view) KAMERA KOMPAK (KAMERA FOKUS TETAP) § Tidak mempunyai mekanisme fokus. KAMERA SATU LENSA REFLEKS (SLR) § Tidak mempunyai tingkap penilik pandang di sebelah depannya. . Halaan terus ke objek (direct flash) 2. § Dedahan cahaya yg tepat (correct exposure) kepada filem bergantung pada tiga faktor utama : . Kepekaan Filem § Kadar kepekaan filem yg berlainan ukuran adalah tidak sama. § Sistem lensa yg boleh ditukar ganti. sebaliknya yg ada hanya sebuah penilik pandangan yg kedudukannya jauh sedikit dari lensa.

§ CMOS (complementary metal oxide semiconductor) digunakan bagi kamera yg berharga murah. Jangan menghalang bidikan – bagi mengelakkan gambar kelihatan sebahagian gelap @ terlindung. § Camcorder juga boleh menghasilkan imej pegun. Teknik Jarak Sederhana – Untuk Foto Pemandangan Sangat sesuai dijadikan BBM kerana imej yg menyeluruh itu meluaskan pemandangan dengan pelajar terhadap sesuatu perkara. 2. terutama apabila melibatkan penggunaan lensa zoom @ kelajuan shuttle yg perlahan. @ merakam semula.9 MUAT TURUN IMEJ 1. Hasilnya. § Pengguna dapat melihat dengan segera imej. § Menggunakan sistem CCD (charge-coupled-device) bagi menukar imej cahaya kepada signal @ informasi digital. 2. Kamera hendaklah dipegang dengan teguh supaya tidak bergoyang semasa anda memetik punat pelepas shuttle. imej objek yg bergerak itu kelihatan jelas. Merangsang pemikiran pelajar untuk berfikir lebih jauh dan mendorong . Menggunakan mesin pengimbas PERANAN FOTOGRAFI DALAM P&P 1. tetapi resolusinya agak kasar.8 TEKNIK PENGGAMBARAN Secara umum : 1. Teknik Panning – Foto Aksi @ Sukan Kamera digerakkan mengikut arah pergerakan objek ketika menekan shutter pada kelajuan shutter yg agak perlahan.KAMERA DIGITAL § Mempunyai sensor elektronik yg menggantikan filem. Menarik minat pelajar. Meningkatkan pemahaman pelajar terhada sesuatu konsep @ tema. Muat turun imej ke komputer 2. memadam. menyimpan. 7. Imej tidak jelas apabila diperbesar saiznya. Muat turun imej dari telefon bimbit 3. tetapi objek yg statik akan kelihatan kabur. 3. 7. Teknik Jarak Dekat Imej yg dirakamkan dari jarak dekat dapat menjadi sumber yg membantu P&P apabila guru ingin fokus terhadap sesuatu kandungan pengetahuan kepada pelajar.

Reka letak transparensi harus sistematik. .Pengganti kepada papan tulis.Mengekalkan komunikasi lisan dan bukan lisan dengan pelajar. Projektor dan skrin perlu diletakkan pada kedudukan yg betul dan sesuai untuk mengelakkan dua bentuk keystone. 2. Secara Write-on @ Tulis Terus . .Tidak memerlukan kemahiran teknikal yg kompleks.dimasukkan ke dalam alat pembuat stensel. 3. Pastikan permukaan lensa platen dan kepala adalah bersih.Perlu mempunyai kemahiran grafik untuk menghasilkan transparensi yg sempurna dan bermutu. TRANPARENSI OHP Prinsip Asas dalam Penyediaan Transparensi OHP 1.Jika projektor tidak diletakkan dengan betul. . 2.memerlukan pengguna menggunakan pen tranparensi untuk menulis pada transparensi. Jenis Termal @ Peka Haba . Jangan cuba masukkan terlalu banyak maklumat dalam satu transparensi.Kos agak tinggi untuk membeli alat membuat transparensi normal. 2.Memerlukan kuasa bekalan elektrik.Memudahkan pengawalan bilik darjah. 2.Mudah disimpan dan boleh digunakan secara berulang-ulang. . masalah keystone akan berlaku. Memudahkan tugas guru dalam menerapkan nilai dan kesedaran dalaman ke dalam jiwa pelajar. . ringan dan mudah di bawa ke mana-mana). transparensi untuk fotokopi dan cetakan. . Cara Penyediaan Transparensi OHP 1. Kelebihan : . Suatu alat pengganti papan tulis yg dapat memprojeksikan imej dari transparensi ke skrin. . Panduan Menggunakan OHP 1. 3. . BAB 8 PENGGUNAAN OHP DAN TRANSPARENSI PROJEKTOR OHP 1. Kelemahan : . Jenis model OHP – jenis meja dan jenis mudah alih (boleh dibuka pasang. Pastikan semua bahan pameran dalam transparensi dapat diprojeksikan pada skrin.penerokaan dan perkembangan idea pelajar. . Pastikan jarak antara projektor dengan skrin disesuaikan supaya imej yg dipancarkan itu memenuhi seluruh kawasan skrin.mempunyai permukaan bersalut lapisan bahan kimia termal. 4.

Keberkesanan OHP bergantung pada : a) Tulisan pada transparensi harus sesuai dan jelas. b) Jarak antara baris sesuai. Pendengaran ialah proses fisiologi . dan bergerak ke otak untuk ditafsirkan. BAB 9 BAHAN AUDIO 9. 2.dicetak terus @ salinan foto amat jelas.1 PROSES MENDENGAR DALAM KALANGAN MURID 1. Kemahiran Bahasa § Tahap perbendaharaan kata @ kemahiran bahasa yg dimiliki oleh kanakkanak mempengaruhi keberkesanan proses mendengar. 2.3. Nada Audio yg Tidak Sekata (Monotonous) § Intonasi suara pengulas mestilah pelbagai dan beragam.boleh dibuat melalui OHP seperti dalam persembahan aliran dan pergerakan. menggunakan mesin fotostat @ pencetal laser berwarna.berlaku apabila gelombang bunyi masuk ke dalam saluran telinga. Transparensi Tindih-tindan . c) Bahan pada transparensi tidak padat dan hanya terdiri daripada isi-isi penting sahaja. 3. Kejelasan Punca Audio § Kelantangan optimum dan kejelasan punca audio membolehkan kanakkanak mendengar dengan jelas dan memahami mesej yg hendak disampaikan. Penggunaan Animasi . Teknik untuk Persembahan Transparensi OHP 1.untuk memperkenalkan isi pelajaran secara urutan. Kesediaan Mendengar § Kesediaan seseorang pendengar secara fizikalnya meningkatkan keupayaan mereka memahami mesej yg hendak disampaikan. memasuki telinga dalam (koklea) dan bertukar menjadi denyutan saraf (nerve impulse). . menggetarkan gegendang telinga dan tulang-tulang osikel di telinga tengah.membolehkan tokok tambah maklumat sehingga memberikan gambaran secara keseluruhan secara bersistem dengan bantuan tranparensi tindan. Mendengar pula berlaku secara psikologi – bermula apabila seseorang itu menyedari dan memberikan perhatian kepada sesuatu bunyi @ bentuk percakapan. Dicetak dan Salinan Foto . Tranparensi Urutan / Progresif .

9. Pita audio @ kaset audio. Langkah 3 : Pemilihan bahan.2 PENGHASILAN BAHAN AUDIO PENDIDIKAN Langkah-langkah perlu dilakukan bagi menghasilkan penerbitan audio : Langkah 1 : Tetapkan matlamat.4 PENERBITAN AUDIO Untuk menerbitkan bahan audio. Langkah 4 : Menulis skrip. anda memerlukan beberapa bahan dan peralatan asas seperti berikut : Mikrofon. Langkah 7 : Prebiu. 9. Studio (tempat rakaman yg khusus) Bilik kawalan (pilihan) Kesan bunyi (untuk menghasilkan keadaan sebenar) Muzik (sebagai muzik latar) Kabel. 3. Langkah 2 : Penyelidikan dan mengumpulkan bahan. 9. Sebelum memulakan rakaman.5 PENGADUN SUARA 1.Dua elemen penting dalam menentukan keberkesanan proses mendengar semasa sesi P&P ialah penyampai mesej (guru) dan penerima mesej (pelajar).3 FORMAT AUDIO Format-format audio : Kaset audio Kaset mikro Fonograf @ piring hitam Cakera padat @ CD 9. Langkah 6 : Membuat rakaman. Alat ini biasanya terdapat di studio-studio rakaman. 2. (rujuk ms 146-148) Alat perakam (perakam dan pemain kaset). Langkah 5 : Menyediakan peralatan. Pengadun audio ialah alat yg mempunyai banyak saluran input yg boleh dilaras bahananya dan satu output. Langkah 9 : Penilaian dan penambahbaikan. Langkah 8 : Penggunaan bahan audio. Singkatan-singkatan yg perlu anda ketahui dan gunakan sewaktu anda . skrip hendaklah disediakan dan membuat latihan membaca skrip.

Video – media bergerak yg realistik dan sangat bermanfaat dalm penyampaian sesuatu mesej kepada penonton. Signal ini kemudian dipancar dan dirakamkan ke atas pita magnetik.1 VIDEO DALAM P&P 1.menyediakan skrip : 1.6 SUNTINGAN Boleh melakukan penyuntingan melalui beberapa cara seperti melalui perisian Sound Forge.RAM) BAB 10 PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN 10. (rujuk ms 151-157) © Azure PISMP 4. MPEG Level 3 (MP3) 9.7 FORMAT FAIL AUDIO 1. BG (Background) – Muzik latar. RealAudio atau RealMedia (. 10. 2. 4. bunyi . 5. bom atom dll. FI (Fade In) – Muzik masuk perlahan-lahan. 3. Masa dan ruang juga boleh dimanipulasikan melalui animasi. 2. Imej yg dirakam menggunakan camcorder dikesan bergerak melalui lensa fokus ditukar kepada beberapa siri signal elektronik. MDI dan MFF) 3. Berupaya untuk membawa masuk peristiwa yg berlaku di luar bilik darjah seperti letupan gunung berapi. FD (Fade Down) – Muzik menurun perlahan-lahan. Musical Instrument Digital Interface (MID. Sound (SND) 4.RA dan . serta memanipulasi ruang. Audio Interchange File Format (AIFF dan AIF) 2.2 KAMERA DAN PERAKAM VIDEO 1. Voice (VOC) 8. FUp (Fade Up) – Muzik menaik perlahan-lahan.02 (25-28/10/2009) 9. 3. Roll (ROL) 5. Sun Audio (AU) 7. 2. Berupaya untuk merakamkan imej jauh dan dekat. Pada masa yg sama. Wave (WAV) 6. 4. FO (Fade Out) – Muzik hilang perlahan-lahan. 9. Camcorder ialah cantuman daripada dua perkataan iaitu camera dan recorder.

4 BAHAGIAN-BAHAGIAN PENTING KAMERA VIDEO 1. § Menngunakan kaset video dalam saiz kecil yg biasanya dalam format DVC (Digital Video Cassette). semakin baik resolusi dan warna yg dapat dirakamkan. § Boleh disambung ke komputer dengan menggunakan kabel FireWire. § Boleh disunting dengan perisian-perisian komputer. Gelang Fokus – melakukan fokus secara manual. dan U-matic. Alat rakam suara – untuk merakam suara semula jadi. headphone dan punca kuasa luar. Input dan Output – iaitu aksesori seperti audio. juga akan dirakam di atas pita yg sama. video. 2. 3. Cip CCD – lagi banyak mempunyai cip CCD. 10. perlulah mengambil kira perkaraperkara yg berikut : Format storan. 6. Shutter – kelajuan shutter yg tinggi memerlukan lebih banyak cahaya. 10. 5. VHS-C. menyebabkan apertur dedahan dibuka lebih luas dan ini menghasilkan medan jelas menjadi lebih tohor. Warna dan resolusi.3 JENIS-JENIS KAMERA VIDEO Kamera Video Analog § Merakamkan imej dan menyimpannya dalam bentuk analog. Intensiti cahaya – kamera video yg baik memerlukan pengcahayaan yg sedikit untuk menghasilkan rakaman yg berkualiti. Butang White Balance – untuk mencipta keseimbangan warna yg menarik tetapi mungkin bukan warna asal.yg dikesan sebagai signal elektronik melalui mikrofon bina dalam. Sekiranya ingin membeli camcorder. . Butang Zoom – merkamkan imej dekat objek tanpa bergerak dan menghampiri secara fizikal. § Menggunakan tep magnetik dalam bentuk kaset video yg pelbagai format seperti VHS. 3. Sensor dedahan (exposure) – mengesan seluruh medan rakaman dan menala bukaan lensa yg sesuai dengan intensiti cahaya. mikrofon. Kamera Video Digital § Merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk digital. 4. Hi 8.

apertur. pokok.10. Medan jelas bergantung pada jenis kamera. 3. cerun atau untuk membanding beza dua objek yg berlainan saiz. semakin terhad medan jelasnya. 10. sekiranya bukaan apertur kecil. § Biasanya. § Untuk merakam imej objek yg bergerak laju seperti pergerakan kereta lumba. . terutama apabila memfokus subjek yg dekat. Pergerakan Truck § Menolak ke kiri dan ke kanan kamera yg dipasangkan di atas tripod beroda. 2. 10.7 JENIS-JENIS PERGERAKAN KAMERA Panning § Cari poin permulaan dan poin akhir sebelum merakam. merakam objek yg bergerak @ berjalan. Medan jelas – jarak di antara subjek yg kelihatan jelas. 4. Semakin luas bukaan apertur. maka imej ketajaman atau kejelasan yg dihasilkan agak sekata menyebabkan subjek kelihatan lebih jelas. Pergerakan Tilting § Untuk menunjukkan ketinggian bangunan. dan jarak fokus.5 MEDAN JELAS 1.6 JENIS-JENIS SHOT Full Length Shot (FLS) Long Shot (L/S) Knee Shot (KS) Waist Shot (WS) Bust / Medium Close-up Shot Close Up Shot (C/UP) Big Close Up (BC/U) Extra Big Close Up (EBC/U) 10.8 MERANCANG PENERBITAN BAHAN VIDEO UNTUK PENGAJARAN 1. Sebaliknya. Tetapkan tujuan dan objektif. Pergerakan Dolly § Menolak (dolly in) dan mengundur (dolly out)kamera yg dipasangkan di atas tripod beroda.

10. penyimpanannya secara elektronik dalam cakera padat. Menyunting dalam kamera – shot dan panjang shot ditentukan semasa rakam dibuat.195) BAB 11 PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) DALAM P&P 1. Mulakan penggambaran. dan mencetak sesuatu dokumen. Pemprosesan perkataan terdiri daripada perwujudan sesuatu fail. 4. Menyunting berbantukan komputer. menyunting. Membuat rakaman audio. 13. Pilih bahan-bahan yg sesuai. 2. 12.9 MENYUNTING VIDEO 1. . 2. Penilaian dan penambahbaikan. dan aksara dari papan kekunci dan pencetakan dengan menggunakan pencetak (printer). Penyelidikan bagi mengumpulkan bahan.2. (rujuk ms 180181) 6. Gunakan dalam pengajaran. Kedua-dua perlu disambungkan dengan AV cable. 11.VCD Cutter v. 8. Bersedia membuat penggambaran. Teknik sisipan – rakaman baru dilakukan pada pita asal. 5. Menulis skrip. 4. 3. 7.Pemprosesan menggunakan menggunakan perisian seperti Microsoft Word bagi tugas menaip. pameran di skrin. pengeditan melalui arahan. Teknik asas menyunting video – menggunakan hanya sebuah pemain video dan sebuah perakam video serta dua buah televisyen. Assemble editing – shot disalin ke pita baharu mengikut susunan yg dikehendaki. Menyunting. 6. 3.4. Menyunting dengan menggunakan Three-machine Editting. Prebiu. Sediakan bahan dan peralatan. 9. 5.Windows Movie Maker (ms 182-191) .Perisian persembahan seperti Microsoft PowerPoint membantu guru-guru mengukuhkan sesi pengajaran serta menarik perhatian pelajar terhadap pengajaran guru.04 (ms 191. Perisian dapat membantu guru mencerakinkan fakta dan menjelaskan isi . 10. Sediakan bahan-bahan grafik.

memberikan gred. 7. purata. pelajar boleh mengikuti pelajaran mengikut tahap. dan keupayaan (self-access. keupayaan. grafik dan animasi. Ciri hipermedia membolehkan pelajar meneroka dan mendapatkan maklumat mengikut minat. dinamik. video.Perisian pengarangan multimedia ialah perisian yg boleh mengintegrasikan kombinasi unsur teks. grafik. kesuaian masa. animasi. Projek multimedia interaktif yg dihasilkan guru boleh diintegrasi ke dalam P&P. Perisian pangkalan data seperti Microsoft Access membantu guru menyimpan. Perisian ini membolehkan guru memilih pelbagai corak teks. Perisian pangkalan data sangat sesuai kerana membolehkan penggunanya mencari maklumat dengan pencarian kata-kata kunci. Perisian seperti Microsoft Excel memudahkan guru semasa mengira jumlah markah. self-paced dan self-directed). audio dan video untuk diintegrasikan dalam slaid dan ditayangkan sebagai bantuan untuk sesi pengajaran. 5. 6. mengurus. Media interaktif berteraskan multimedia boleh membantu P&P secara lebih berkesan. dan mengubahsuai maklumat.Aplikasi hipermedia meliputi kemampuan sesuatu perisian yg membenarkan pelajar meneroka maklumat. Di samping itu. 3. Macromedia Authorware amat berguna kerana berinteraktif dan dapat menarik tumpuan pelajar yg pelbagai kecerdasan. Guru menggunakan perisian elektronik bagi tugas yang melibatkan aktiviti penyimpanan akaun kewangan dan juga untuk pengiraan markah dan gred.Pembelajaran interaktif merupakan suatu kaedah yg dinamik kerana aplikasi multimedia memerlukan pelajar memberikan respons serta berinteraksi secara aktif.pengajaran. menyusun serta menyaring data. Contoh bentuk media interaktif terdiri daripada Encarta. animasi. interaktif. World Book . iaitu berbentuk teks dan nombor.Pengajaran pembelajaran berasaskan media interaktif melalui CD lebih menarik. video. Ia juga mempunyai unsur hiburan nescaya lebih menarik minat mereka. dan audio untuk menghasilkan sesuatu projek atau pakej yg ada ciri interaktif. 8.Perisian Hamparan Elektronik membantu pengguna mengolah dan mengurus data nombor untuk tugas seperti penyimpanan rekod atau akaun. atau kehendak mereka sendiri. grafik. serta disokong dengan audio.

KESELAMATAN § Keselamatan peralatan dalam makmal dan komputer perlu dipelihara. BAB 12 ISU-ISU & TREND TERKINI DALAM TEKNOLOGI PENDIDIKAN HAK CIPTA TERPELIHARA § Hak cipta merupakan hak eksklusif pemilik terhadap bahan berhak cipta mereka. PERUBAHAN DALAM PERANAN GURU § Sebagai fasilitator. pengurus dan penggerak dalam era perkembangan teknologi. filem. § Bahan karya sastera. seni. tindakan dan proses-proses pemikiran. siaran dan terbitan dilindungi di bawah Akta Hak Cipta 1987 (Malaysia). . PENGGUNAAN TEKNOLOGI UNTUK PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS § Pengintegrasian teknologi membantu guru menghadapi kepelbagaian keperluan khas.Encyclopedia dll. TREND-TREND TEKNOLOGI PENDIDIKAN MASA DEPAN § Penggunaan Media Tradisional secara Berterusan § Pembelajaran Elektronik sebagai alternatif untuk menyampaikan maklumat kepada pelajar luar kelas formal. muzik. bahan bertulis sperti peta. rakaman bunyi. KAWALAN KENDIRI § Kawalan kendiri ialah suatu usaha kehendak diri terhadap tingkah laku. KERAHSIAAN § Rahsia bermaksud ada kaitan dengan penjagaan dan pemeliharaan bahan dan alat / objek.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful