BAB 1 KONSEP TEKNOLOGI DALAM P&P 1.0 PENGENALAN & KONSEP TEKNOLOGI 1.

Gailbrath (1967) Teknologi ialah keupayaan menggunakan pengetahuan saintifik atau pengetahuan lain yg tersusun (other organized knowledge) yg digunakan secara sistematik sehingga mampu mempamerkan amalan yg praktikal dalam melaksanakan tugasan sehingga tugas tersebut mencapai kejayaan. 2. Evan & Nation(2000) Teknologi ialah suatu seni @ sains bagaimana alat itu digunakan untuk tujuan-tujuannya. 3. Teknologi ialah proses, kaedah, dan idea bagi memastikan penggunaan sesuatu ilmu dan alat atau bahan itu mencapai kejayaan. 1.1 PERKAITAN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Teknologi dalam P&P ialah suatu usaha meningkatkan keberkesanan dan kualiti terhadap ilmu pengetahuan. 2. Department of Audio Visual Instrusion (DAVI) 1963 – Definisi pertama tentang teknologi dalam P&P ialah komunikasi audiovisual. 3. Association for Educational Communication and Technology (AECT) 1994 – Komunikasi audiovisual ialah cabang teori dan amalan yg bermula dengan reka bentuk dan kegunaan mesej yg mengawal proses pembelajaran. 4. Teori Kognitif dan Konstruktif – Mereka bentuk, membina, mengguna pakai, mengurus, menilai, menganalisis serta mengguna pakai teori dan amalan daripada bidang-bidang lain. 1.2 DOMAIN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Fasa Pertama (AECT) 1977 – Pengurusan pengajaran, Pengembangan

pengajaran, dan Sumber pembelajaran. 2. Fasa Kedua (Seel dan Richey) 1994 – Teori dan amalan berhubung dengan reka bentuk, pembangunan, penggunaan, pengurusan, dan penilaian proses serta sumber untuk pembelajaran. PERANAN DAN KEPENTINGAN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Pembelajaran Kendiri 2. Meningkatkan Keberkesanan Pembelajaran 3. Peluang Belajar Untuk Semua.

BAB 2 REKA BENTUK PENGAJARAN (RP) 2.1 KONSEP REKA BENTUK PENGAJARAN 1. Satu proses sistematis menterjemahkan prinsip-prinsip umum P&P kepada bentuk perancangan bahan dan penyampaian pembelajaran. 2. 3 kategori RP : RP sebagai Satu Proses (Briggs, 1977) RP sebagai Satu Disiplin (Duffy dan Jonassen, 1991) RP sebagai Satu Sains (Richey, 1986) 3. Yusup Hashim (1998) - RP mengandungi 4 bidang: Reka bentuk sistem pengajaran Reka bentuk strategi Reka bentuk mesej Ciri-ciri pelajar 2.2 MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN 1. Richey (1986) – menggariskan 6 elemen asas, iaitu : Menentukan keperluan pelajar Menentukan matlamat dan objektif Membina prosedur penilaian Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian Mencuba sistem pengajaran Menilai keseluruhan sistem 2. Gustalfon (1991) – membahagikan RP kepada 3 model berorientasikan : Bilik Darjah (tugas guru sebagai pelaksana sistem) Produk Sistem 2.2.1 MODEL ADDIE

Torkelson (1972) – membahagikan media kepada 3 komponen : Mesej – isi kandungan @ maklumat yg hendak disampaikan.Analisis D (Design) .Perkembangan I (Implementation) . A (Analyses learner) – Analisis pelajar S (State objectives) – Nyatakan objektif S (Select method. menjadi asas kepada semua model RP. 2. 5. Heinech et al (2002) – media sebagai alat yg membantu proses komunikasi. Membantu dalam proses membuat keputusan. 2. .. BRIGGS DAN WAGER (1992) Tentukan matlamat pengajaran Laksanakan analisis pengajaran Kenal pasti ciri-ciri pelajar Bentuk objektif pengajaran pembelajaran Pilih kaedah pengajaran Sediakan bahan pengajaran Rancang dan laksanakan penilaian formatif Rancang dan laksanakan penilaian sumatif PERANAN DAN KEPENTINGAN REKA BENTUK PENGAJARAN 1. . Menjimatkan masa dan peruntukan yg besar. Menjadikan penyampaian P&P selaras bagi kumpulan yg pelbagai. gambaran dan bentuk bahasa.Model RP berasaskan bilik darjah.Penilaian 2. 4.Merupakan proses generik yg perlu diubah suai sebelum dapat digunakan. simbol. 3. dalam bentuk abstrak.Heinech et al (1982) . Bentuk mesej – merujuk kepada cara maklumat disimpan. media and materials) – Pilih kaedah. cth: Pendidikan Jarak Jauh 2. Saluran mesej – alat fizikal yg digunakan dalam penyampain mesej. visual. Reiser dan Gagne (1983) – media sebagai sebarang cara fizikal yg memungkinkan mesej disampaikan.2 MODEL ASSURE . dalam bentuk yg sebenar.2. dalam bentuk elektrikal.Dapat membantu guru merancang P&P dengan baik dan berkesan.3 REKA BENTUK MESEJ 1. Meningkatkan pencapaian pelajar.Pelaksanaan E (Evaluation) . media & bahan sumber U (Utilise media and materials) – Gunakan media & bahan sumber R (Require learner response / participation) – Libatkan pelajar E (Evaluate and revise materials).2. mekanikal dan digital. 6. Menjadikan P&P bilik darjah lebih teratur 3. Memungkinkan objektif P&P dan hasil pembelajaran mudah tercapai.Bentuk D (Development) .3 MODEL GAGNE.Nilai & semak semula 2. A (Analysis) .

2. 4.4. gambar. Teknologi memungkinkan proses P&P berlangsung tanpa kehadiran guru.3 JENIS DAN KLAFIKASI MEDIA 1. 2. FUNGSI MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pembantu Guru Pengganti Guru Pembelajaran Berasaskan Projek Media Dalam Pendidikan Khas Media Dalam Pendidikan Jarak Jauh Media Dalam Folio Pembelajaran Media Penyebar Ilmu 3. 7. 5. Gagne dan Briggs (1974) – 6 kategori media berdasarkan rangsangan fizikal media : Perkataan / struktur bahasa Bentuk bunyi bukan bahasa Perkataan bercetak Gambar statik Gambar bergerak Sampel sebenar BAB 3 MEDIA PENGAJARAN 1. Pengalaman Konkrit – pengalaman sebenar yg dialami oleh pelajar dan ia semakin berkurangan apabila pelajar menjadi pemerhati kepada sesuatu peristiwa. Hoban dan Zissman (1937) – meletakkan nilai sesuatu bahan pandang dengar bergantung pada tahap realistiknya. televisyen dan suratkhabar. Media pengajaran yg mendorong pembelajaran kendiri boleh berbentuk bahan-bahan media yg disediakan oleh guru sendiri @ pihak lain. Alatan Fizikal Teknologi – filem. Berperanan untuk mendorong minat pelajar mengikuti proses pengajaran dan dengan ini meningkatkan pemahaman pelaja terhadap isi pengajaran. minat dan menarik perhatian penerima. . Percival dan Elington (1984) – mengetengahkan 2 bentuk media : Saluran Komunikasi – radio. pemilihan tajuk dan isi pelajaran. teknik dan kaedah pengajaran serta penilaian. perasaan. Media dalam pengajaran – sesuatu alatan yg berupaya menyalurkan mesej pengirim kepada penerima mesej sehingga mendorong dan merangsang pemikiran. Guru berperanan dalam menentukan hasil pembelajaran. 6. pita rakaman dll. slaid. Media = Medium yg bermaksud sesuatu saluran komunikasi yg membawa maklumat. pemilihan strategi. 3.

lukisan. Pengalaman Abstrak – pengalaman yg dilalui oleh pelajar melalui sesuatu simbol visual @ verbal yg perlu ditafsirkan. Beri maklum balas tentang penguasaan pembelajaran pelajar. animasi & filem) Orang (guru. suratkhabar. Tingkatkan ingatan dan pemindahan pembelajaran. vii. 2. ix. Sampaikan isi pelajaran / bahan pengajaran-pembelajaran. Uji penguasaan pembelajaran pelajar melalui aktiviti.1 PERANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN 1. majalah. foto. 4. Gagne (1985) – pembelajaran berlaku sebagai satu proses yg berkembang secara berperingkat. Jenis dan klafikasi media : Media Bergerak (rakaman video. Bimbing pembelajaran pelajar. Events of Instruction : i. Taksir pencapaian pembelajaran. Beritahu objektif pembelajaran. Tarik perhatian pelajar. bunyi-bunyian. grafik. slaid. iii. pelajar & orang ramai) Objek / Model yg boleh disentuh dan dipegang oleh pelajar Teks (poster. ii. iv. muzik & lagu) BAB 4 REKA BENTUK PENGAJARAN BILIK DARJAH: MODEL ASSURE 4. risalah & modul) Visual (diagram. vi. 4. buku. viii. Nyatakan Objektif / Hasil Pembelajaran Penyataan objektif yg baik mengandungi 4 kriteria : Kumpulan pelajar Bentuk tingkah laku baru Situasi @ Syarat perlakuan Tahap pencapaian minimum perlakuan . Cungkil dan kaitkan pengetahuan sedia ada pelajar. v. Analisis Pelajar Berdasarkan aspek-aspek berikut : Ciri-ciri umum pelajar Pengetahuan / pengalaman sedia ada Gaya pembelajaran pelajar 2. transparensi dll) Audio (suara.2 MODEL ASSURE 1.3.

angka. Media elektronik – ‘grafik interakrif’ @ ‘grafik multimedia’ 4. Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar. Sediakan persekitaran yg sesuai untuk penggunaan bahan sumber. animasi.1 GRAFIK 1. Gunakan Media dan Bahan Sumber Tindakan-tindakan berikut perlu dilakukan oleh guru : Semak / pratonton / kaji bahan sumber sebelum menggunakannya dalam kelas. Sediakan pelajar untuk mendapat manfaat daripada bahan sumber. huruf. PERALATAN ASAS BAGI REKA BENTUK GRAFIK Akal (kreativiti) . Grafik – suatu bentuk komunikasi visual yg menggunakan teks @ gambar untuk menyampaikan informasi @ mesej 3. gaya pembelajaran pelajar & objektif pembelajaran. audio dan video. Sediakan bahan untuk penggunaan dalam kelas. grafik. Pemilihan format media – merujuk kepada bentuk fizikal sesuatu maklumat yg hendak disampaikan. perkataan @ citra yg menjadi satu media pengajaran untuk memberikan dan menterjemahkan konsep @ idea daripada kepada penerima maklumat dalam situasi tertentu (P&P). dan tindakan susulan yg sesuai. lukisan. 2. Grafik . lakaran. BAB 5 KONSEP ASAS GRAFIK 5. 4. lambang. Nilai dan Semak Semula Penilaian semasa proses dan selepas proses P&P membolehkan guru membuat pembetulan. Pemilihan Kaedah. Libatkan Pelajar dalam Pembelajaran Libatkan murid dalam pembelajaran melalui aktiviti berpusatkan pelajar berasaskan bahan dapat memotivasikan dan mengekalkan perubahan tingkah laku pelajar. Media dan Bahan Sumber Proses pemilihan merangkumi 3 langkah : Penentuan kaedah – ciri-ciri pelajar.3. 6. Multimedia – perisian @ aplikasi yg berasaskan komputer dan menggabungkan sekurang-kurangnya dua @ lebih daripada dua media. pengalaman sedia ada. Pemilihan bahan sumber – memilih bahan sumber sedia ada. mengubahsuai bahan sumber sedia ada & merekabentuk bahan sumber baru. 5. penambahbaikan. iaitu teks.kombinasi gambar.

dan menjadi pusat sesuatu unsur. . Permukaan . 4. ketinggian. Warna sekunder .beberapa garisan pada sesuatu kedudukan sama ada menegak atau mendatar. 2. Ia mudah difahami oleh ramai orang walaupun menghadapi halangan bahasa komunikasi yg berbeza. 3. Chang Hon Woon (1997) – garisan dapat digunakan dengan tujuan menunjukkan pergerakkan.4 ELEMEN ASAS REKA LETAK GRAFIK 1. Warna . . menghasilkan ton. Titik . Ruang . menimbulkan bentuk.percantuman dua titik yg mempunyai jarak tertentu.mempunyai keluasan. Mendorong interaktif yg aktif di dalam bilik darjah dan mewujudkan suasana pembelajaran yg menyeronokkan dan mencabar. dll) Komputer. Rupa organik – rupa-rupa yg bebas. dan menimbulkan jalinan. mencipta ruang.kombinasi gari membentuk imej 2D dan 3D. . Ruang tampak – ruang ilusi yg timbul. 6. Bentuk .contoh : permukaan di atas (bumbung rumah). Garisan . tidak bersudut dan tanpa sempadan yg tetap. 5. tidak mempunyai arah. dijadikan motif mencorak. dll. 5. 2. Rupa geometri – rupa-rupa yg mempunyai sempadan yg tetap. jisim dan lebih daripada satu permukaan. Merah dan Kuning.penggerak utama sesuatu bentuk dan juga sebagai penanda sesuatu kedudukan di dalam ruang.Kuning + Biru = Hijau / Merah + Biru = Ungu / Kuning + Merah = Jingga. FUNGSI GRAFIK DALAM PEMBELAJARAN 1. Ruang nyata – ruang yg terdapat pada bentuk-bentuk konkrit. iaitu bersifat 2D seperti gambar. Warna asas – Biru. bersifat statik.pembalikan cahaya daripada sesuatu objek @ permukaan.kawasan kosong yg berada di sekeliling sesuatu objek yg juga dirujuk sebagai jarak antara dua objek @ rongga yg terdapat dalam sesuatu benda. lukisan dll. dakwat. permukaan menegak (dinding) dan permukaan di bawah (lantai / permukaan bumi). . secara relatif bebas. iaitu objek sebenar bersifat 3D.tidak mempunyai ukuran panjang @ lebar.Mata Tangan Alat-alat tradisional (pensel.

.Tidak bersifat interaktif / persembahan satu hala. risalah dll. Bahan Bercetak Buku teks – asas pengajaran dalam bilik darjah dan tiada gantinya. . Carta .2 BAHAN 2 DIMENSI (2D) § Bahan 2D ialah bahan yg mempunyai dua dimensi.fungsi warna – melahirkan kesan @ pengaruh tertentu. . Dekoratif – pengembangan daripadabentuk-bentuk fon yg ada. Saiz Fon Saiz normal yg sering digunakan – 6 ke 72 poin.5 Prinsip Reka Letak Visual 1. . iaitu lebar dan panjang. ii. 6 prinsip asas reka letak visual – CASPER C (Contrast) – Kontras A (Alignment) – Seimbang S (Simplicity) – Simplisiti (Keep It Simple and Stupid) P (Proximity) – Kumpulan item yg berkaitan bersama jarak E (Emphasis) – Fokus kepada item utama R (Repetition) – Berulang grafik 2. Egyption – ciri kaki / sirip / srif yg berbentuk persegi. Skrip @ Kursif – goresan tangan. Sans serif – fon ini tidak mempunyai sirip / serif.Boleh dialih. miring ke kanan. . .Mudah digunakan dan tidak perlu banyak penerangan. Kelebihan : . i. . Bahan bacaan percuma – brosur. Stail Fon : Roman – fon yg memiliki sirip / kaki / serif yg berbentuk lancip pada hujungnya.Dianggap sebagai bahan hafalan (fakta dan definisi).Murah dari segi penghasilan / percuma. graf.Banyak perbendaharaan kata (beban kognitif terhadap pelajar). Kelemahan: .Amat mudah diperoleh dalam pelbagai topik dan bentuk. § Jenis bahan 2D ialah : bahan bercetak. BAB 6 PENGGUNAAN BAHAN-BAHAN 2 DIMENSI DAN 3 DIMENSI 6.Ditulis dengan sasaran pembaca tertentu. Tipografi – suatu ilmu dalam pemilihan dan penyusunan fon pada ruangruang yg tersedia untuk mencipta kesan tertentu yg menolong pembaca berasa selesa untuk membaca semaksimum mungkin. 5.mewujudkan perasaan harmoni.Warna tertier – Warna Asas + Warna Sekunder. poster dan gambar. . carta.

Kurang berkesan jika tidak diberikan kepada setiap pelajar. . Zukowski-Faust (1997) – objek konkrit dan paraphernalia kehidupan.Saiz dan jarak dalam gambar mungkin mengubah rupa bentuknya. Realia Merupakan objek sebenar yg di bawa ke dalam bilik darjah. § Jenis bahan 3D ialah : realia. . Graf garisan – graf skala dua yg menggambarkan variasi nilai pada dua dimensi. . Gambar Bahan visual 2D mengenai manusia.Perwakilan visual menggambarkan suatu konsep yg sukar difahami secara lisan / bertulis. peristiwa. Carta tabular / jadual – mengandungi data dalam bentuk nombor dan peratus dalam bentuk jadual. prosedur. model.Kurangnya warna boleh mengehadkan ketepatan tafsiran. dan ciptaan objek tiruan (diorama. Graf pai – satu bulatan yg dibahagikan kepada segmen dan setiap segmen mewakili sebahagian peratus daripada keseluruhan. Graf Perwakilan visual data numerikal. binaan pasir dan model-model). panjang dan ketinggian. garisan. . dan warna.Memberikan rangsangan sebagai bukti visual. atau aliran sesuatu aktiviti. Peta Perwakilan abstrak tempat sebenar dalam bentuk simbol visual. Jenis-jenis Graf : Graf bar – menggambarkan garaf satu skala di mana ketinggian bar mengukur kuantiti yg ingin diwakili. Jenis-jenis Carta : Carta organisasi – menunjukkan struktur sesuatu organisasi dari segi pemeringkatan. . tempat @ benda-benda dan digunakan untuk memudahkan pemahaman pelajar. 6. Kekurangan : . Carta aliran – carta proses menunjukkan sekuen.Perincian visualnya memudahkan pemahaman. . .Memfokuskan tumpuan pelajar dan memperkembang penghakiman kritis. Kelebihan : .Murah dan mudah diperoleh. Carta klasifikasi – menggambarkan kategori benda.Ada kala pelajar mengalami masalah menafsir dan memahami.3 BAHAN 3 DIMENSI (3D) § Bahan 3D ialah bahan visual yg mempunyai lebar. . haiwan dan sebagainya.Mengelakkan salah tanggapan dan berupaya membetulkannya.

kamera Mammoth dicipta (beratnya 1400 paun). 7. Menimba ilmu pengetahuan tentang kebudayaan lain.2 KOMPONEN ASAS KAMERA LENSA § Lensa. Mengembangkan kemahiran dan konsep. . George Eastmen mencipta kamera Kodak. BAB 7 ASAS FOTOGRAFI 7. Meja Pasir Menggambarkan situasi sebenar melalui satu replika. Perlu ada ruang yg luas untuk menyimpan bahan 3D. 3. Lensa Biasa (Standard / Normal Lens) Ukurannya 43 mm – 50 mm.Sekitar 1888. Jenis-jenis Kanta : 1. Tujuan – mengimbas kemabali suasana @ peristiwa lepas @ menggambarkan masa depan. digunakan untuk membentuk imej yg jelas di atas permukaan filem di dalam kamera.Tahun 1900. KELEBIHAN PENGGUNAAN BAHAN 3D DALAM P&P 1. @ dikenali sebagai kanta. pemprosesan maklumat dan output keputusan.Sekitar abad 17-18. Ciptaan Objek Tiruan Dicipta oleh guru @ pelajar yg tidak dapat diperoleh di pasaran. kamera ‘Abscura’ dicipta untuk kemudahan melukis imej berbantukan cahaya. Ada bahan 3D tidak mudah diperoleh di pasaran. Sudut pandangan sisesuaikan dengan pandangan biasa mata. KELEMAHAN PENGGUNAAN BAHAN 3D DALAM P&P 1. Mempunyai input maklumat.Photography secara literal bermaksud ‘menulis dengan cahaya’.Model Perwakilan bahan 3D bahan sbenar dalam bentuk saiz sebenar @ lebih kecil. Kekangan masa untuk membina bahan 3D. Lensa Bidang Luas (Wide Angle Lens) Ukurannya 6 mm – 45 mm. 2. . Diorama Dihasilkan mengikut skala ukuran sebenar.1 SEJARAH RINGKAS FOTOGRAFI . . Melibatkan diri dalam pengalaman konkrit. 2. Digunakan untuk penggambaran pemandangan jauh yg luas. 3. . 2. Saiz yg berbeza mengikut skala supaya sesuai dengan ruang.

300 mm – 600 mm : sesuai untuk pergerakan. 4. Skala pada apertur ini berukuran / ditanda dengan f @ f/stops. 15. 4. Indeks kelajuan pengatup – B. APERTUR (SAIZ BUKAAN LENSA) 1. 6. berfungsi untuk mengawal kemasukan cahaya yg akan menuju ke filem. (skala dari besar ke kecil). dan 2000 yg bermaksud setiap tanda 1 menunjukkan kecepatan 1/1 saat kelajuan pengatup. 125.8/3. 28 mm – 50 mm : sudut luas ke normal 50 mm – 100 mm : normal ke sederhana 70 mm – 200 mm : normal ke jauh 135 mm – 300 mm : sederhana ke jauh Sesuai pada subjek yg berubah-ubah dengan cepat. 4. Apertur ialah gegelang yg boleh membesar dan mengecil. 2. 2. 3. 2. 1000. 5. 135 mm – 200 mm : sesuai untuk sukan. 500.8. 2. 1.6. 4. Lensa Foto Jauh (Telefoto) 85 mm – 120 mm : untuk gambar potret. § Fokus ialah satu proses untuk mengubah jarak lensa (kanta) dari permukaan filem supaya satu imej subjek yg jelas akan terbentuk di atas permukaan filem. 60.3. Shutter @ pengatup ialah sebuah tingkap yg menutup permukaan filem daripada terkena cahaya. SHUTTER (PENGATUP) 1. 250. 8. Filem ialah kepingan plastik khas yg mempunyai satu permukaan bahan kimia (silver halide crystals) yg peka cahaya. dan hidupan liar. 30. 3. Tingkap pengatup akan hanya dibuka untuk jangka masa dedahan tertentu yg sesuai untuk mendapatkan gambar foto yg baik. dan 22. Skala pada apertur akan ditanda dengan 2. Kepekaan filem disukat berdasarkan skala : ASA (American Standard Association) JIS (Japan Industrial Standards) DIN (Deutche Industrie Norme) . alam semula jadi. FILEM 1. 16. Lebih besar indeks kelajuan maka lebih singkat masa dedahan dibenarkan dan lebih indeks kelajuan maka lebih lama dedahan dibenarkan. Lensa Zoom Gabungan beberapa jenis kanta pada satu unit. 11.

§ Mempunyai apertur pelaras yg mudah dengan simbol. Kepekaan Filem § Kadar kepekaan filem yg berlainan ukuran adalah tidak sama. kepekaannya semakin tinggi dan sebaliknya. Halaan pantulan (bounce flash) – sesuai untuk potret 3. Antaranya ialah : Kamera piring (disk) Kamera segera (instant) @ polaroid Kamera katrij (catridge) Kamera pembalikan Kamera format besar (large format view) KAMERA KOMPAK (KAMERA FOKUS TETAP) § Tidak mempunyai mekanisme fokus. Filem slaid – Filem positif untuk mendapatkan slaid berwarna dan boleh dicetak.bukaan apertur lensa kelajuan shutter.sensitiviti / kelajuan filem . LAMPU FLASH Banyak teknik yg boleh dipraktikkan ketika menggunakan flash : 1. Ia hanya mempunyai tingkap menenang di sebelah belakang. . Penggunaan filter pada flash 4. Jenis-jenis filem : Filem hitam putih – negatif hitam putih menghasilkan cetakan gambar hitam putih. § Sistem lensa yg boleh ditukar ganti. § Semakin tinggi nombor. KAMERA SATU LENSA REFLEKS (SLR) § Tidak mempunyai tingkap penilik pandang di sebelah depannya. Flash berkembar – beri tambahan cahaya 5. § Kegemaran jurufoto profesional dan penggiat seni foto. § Dedahan cahaya yg tepat (correct exposure) kepada filem bergantung pada tiga faktor utama : . sebaliknya yg ada hanya sebuah penilik pandangan yg kedudukannya jauh sedikit dari lensa. Halaan terus ke objek (direct flash) 2.7 JENIS KAMERA Ada beberapa jenis kamera yg terdapat di pasaran. Simbahan manual – sesuai dengan teknik low shutter speed 7. Filem warna – negatif warna untuk membuat gambar foto berwarna-warni.ISO (International Organization of Standardization) 3.

7. Hasilnya. Merangsang pemikiran pelajar untuk berfikir lebih jauh dan mendorong . 2.9 MUAT TURUN IMEJ 1. Teknik Panning – Foto Aksi @ Sukan Kamera digerakkan mengikut arah pergerakan objek ketika menekan shutter pada kelajuan shutter yg agak perlahan. Muat turun imej ke komputer 2. § CMOS (complementary metal oxide semiconductor) digunakan bagi kamera yg berharga murah. menyimpan. Jangan menghalang bidikan – bagi mengelakkan gambar kelihatan sebahagian gelap @ terlindung. tetapi resolusinya agak kasar. 7. § Pengguna dapat melihat dengan segera imej. § Menggunakan sistem CCD (charge-coupled-device) bagi menukar imej cahaya kepada signal @ informasi digital. terutama apabila melibatkan penggunaan lensa zoom @ kelajuan shuttle yg perlahan.8 TEKNIK PENGGAMBARAN Secara umum : 1. 3. § Camcorder juga boleh menghasilkan imej pegun. Meningkatkan pemahaman pelajar terhada sesuatu konsep @ tema. tetapi objek yg statik akan kelihatan kabur. memadam.KAMERA DIGITAL § Mempunyai sensor elektronik yg menggantikan filem. Menarik minat pelajar. Kamera hendaklah dipegang dengan teguh supaya tidak bergoyang semasa anda memetik punat pelepas shuttle. 2. Imej tidak jelas apabila diperbesar saiznya. Teknik Jarak Sederhana – Untuk Foto Pemandangan Sangat sesuai dijadikan BBM kerana imej yg menyeluruh itu meluaskan pemandangan dengan pelajar terhadap sesuatu perkara. @ merakam semula. Menggunakan mesin pengimbas PERANAN FOTOGRAFI DALAM P&P 1. Muat turun imej dari telefon bimbit 3. Teknik Jarak Dekat Imej yg dirakamkan dari jarak dekat dapat menjadi sumber yg membantu P&P apabila guru ingin fokus terhadap sesuatu kandungan pengetahuan kepada pelajar. imej objek yg bergerak itu kelihatan jelas.

.penerokaan dan perkembangan idea pelajar. Pastikan permukaan lensa platen dan kepala adalah bersih. masalah keystone akan berlaku. .Mengekalkan komunikasi lisan dan bukan lisan dengan pelajar. Pastikan jarak antara projektor dengan skrin disesuaikan supaya imej yg dipancarkan itu memenuhi seluruh kawasan skrin. 2.Memerlukan kuasa bekalan elektrik. . . Reka letak transparensi harus sistematik. . 2. Memudahkan tugas guru dalam menerapkan nilai dan kesedaran dalaman ke dalam jiwa pelajar.dimasukkan ke dalam alat pembuat stensel.Jika projektor tidak diletakkan dengan betul. Jangan cuba masukkan terlalu banyak maklumat dalam satu transparensi. 3.mempunyai permukaan bersalut lapisan bahan kimia termal. Suatu alat pengganti papan tulis yg dapat memprojeksikan imej dari transparensi ke skrin. TRANPARENSI OHP Prinsip Asas dalam Penyediaan Transparensi OHP 1. 3. 2. ringan dan mudah di bawa ke mana-mana). Panduan Menggunakan OHP 1. Secara Write-on @ Tulis Terus . Jenis Termal @ Peka Haba . transparensi untuk fotokopi dan cetakan. 2. Cara Penyediaan Transparensi OHP 1. Jenis model OHP – jenis meja dan jenis mudah alih (boleh dibuka pasang.Mudah disimpan dan boleh digunakan secara berulang-ulang. . . Projektor dan skrin perlu diletakkan pada kedudukan yg betul dan sesuai untuk mengelakkan dua bentuk keystone.Tidak memerlukan kemahiran teknikal yg kompleks. Pastikan semua bahan pameran dalam transparensi dapat diprojeksikan pada skrin. Kelebihan : .Perlu mempunyai kemahiran grafik untuk menghasilkan transparensi yg sempurna dan bermutu. . . 4. BAB 8 PENGGUNAAN OHP DAN TRANSPARENSI PROJEKTOR OHP 1. Kelemahan : .Pengganti kepada papan tulis.memerlukan pengguna menggunakan pen tranparensi untuk menulis pada transparensi.Kos agak tinggi untuk membeli alat membuat transparensi normal.Memudahkan pengawalan bilik darjah.

memasuki telinga dalam (koklea) dan bertukar menjadi denyutan saraf (nerve impulse). 3. Kejelasan Punca Audio § Kelantangan optimum dan kejelasan punca audio membolehkan kanakkanak mendengar dengan jelas dan memahami mesej yg hendak disampaikan. Pendengaran ialah proses fisiologi . c) Bahan pada transparensi tidak padat dan hanya terdiri daripada isi-isi penting sahaja. menggetarkan gegendang telinga dan tulang-tulang osikel di telinga tengah. Teknik untuk Persembahan Transparensi OHP 1. 2. Mendengar pula berlaku secara psikologi – bermula apabila seseorang itu menyedari dan memberikan perhatian kepada sesuatu bunyi @ bentuk percakapan. Dicetak dan Salinan Foto . Tranparensi Urutan / Progresif .berlaku apabila gelombang bunyi masuk ke dalam saluran telinga.3. dan bergerak ke otak untuk ditafsirkan.1 PROSES MENDENGAR DALAM KALANGAN MURID 1.dicetak terus @ salinan foto amat jelas. . BAB 9 BAHAN AUDIO 9. 2.boleh dibuat melalui OHP seperti dalam persembahan aliran dan pergerakan. b) Jarak antara baris sesuai. Kemahiran Bahasa § Tahap perbendaharaan kata @ kemahiran bahasa yg dimiliki oleh kanakkanak mempengaruhi keberkesanan proses mendengar. Transparensi Tindih-tindan .membolehkan tokok tambah maklumat sehingga memberikan gambaran secara keseluruhan secara bersistem dengan bantuan tranparensi tindan. Keberkesanan OHP bergantung pada : a) Tulisan pada transparensi harus sesuai dan jelas. Nada Audio yg Tidak Sekata (Monotonous) § Intonasi suara pengulas mestilah pelbagai dan beragam. menggunakan mesin fotostat @ pencetal laser berwarna. Penggunaan Animasi . Kesediaan Mendengar § Kesediaan seseorang pendengar secara fizikalnya meningkatkan keupayaan mereka memahami mesej yg hendak disampaikan.untuk memperkenalkan isi pelajaran secara urutan.

4 PENERBITAN AUDIO Untuk menerbitkan bahan audio. skrip hendaklah disediakan dan membuat latihan membaca skrip. Langkah 5 : Menyediakan peralatan. Langkah 8 : Penggunaan bahan audio. Singkatan-singkatan yg perlu anda ketahui dan gunakan sewaktu anda . 9. Langkah 7 : Prebiu. 3. Langkah 3 : Pemilihan bahan.3 FORMAT AUDIO Format-format audio : Kaset audio Kaset mikro Fonograf @ piring hitam Cakera padat @ CD 9. anda memerlukan beberapa bahan dan peralatan asas seperti berikut : Mikrofon. Sebelum memulakan rakaman. Pita audio @ kaset audio. 2. Langkah 4 : Menulis skrip. Pengadun audio ialah alat yg mempunyai banyak saluran input yg boleh dilaras bahananya dan satu output. Langkah 6 : Membuat rakaman.Dua elemen penting dalam menentukan keberkesanan proses mendengar semasa sesi P&P ialah penyampai mesej (guru) dan penerima mesej (pelajar). Studio (tempat rakaman yg khusus) Bilik kawalan (pilihan) Kesan bunyi (untuk menghasilkan keadaan sebenar) Muzik (sebagai muzik latar) Kabel. Langkah 9 : Penilaian dan penambahbaikan. 9.2 PENGHASILAN BAHAN AUDIO PENDIDIKAN Langkah-langkah perlu dilakukan bagi menghasilkan penerbitan audio : Langkah 1 : Tetapkan matlamat. (rujuk ms 146-148) Alat perakam (perakam dan pemain kaset). 9.5 PENGADUN SUARA 1. Alat ini biasanya terdapat di studio-studio rakaman. Langkah 2 : Penyelidikan dan mengumpulkan bahan.

Video – media bergerak yg realistik dan sangat bermanfaat dalm penyampaian sesuatu mesej kepada penonton. 3. Roll (ROL) 5. Camcorder ialah cantuman daripada dua perkataan iaitu camera dan recorder.1 VIDEO DALAM P&P 1. Signal ini kemudian dipancar dan dirakamkan ke atas pita magnetik. serta memanipulasi ruang. FI (Fade In) – Muzik masuk perlahan-lahan.2 KAMERA DAN PERAKAM VIDEO 1. 3. Sun Audio (AU) 7. 4. Voice (VOC) 8. 9. 4. Berupaya untuk membawa masuk peristiwa yg berlaku di luar bilik darjah seperti letupan gunung berapi. Pada masa yg sama.7 FORMAT FAIL AUDIO 1. RealAudio atau RealMedia (.menyediakan skrip : 1. Masa dan ruang juga boleh dimanipulasikan melalui animasi. 2. MPEG Level 3 (MP3) 9.RA dan . 10. Audio Interchange File Format (AIFF dan AIF) 2. Berupaya untuk merakamkan imej jauh dan dekat. BG (Background) – Muzik latar.RAM) BAB 10 PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN 10. 2. (rujuk ms 151-157) © Azure PISMP 4.02 (25-28/10/2009) 9. bom atom dll. FD (Fade Down) – Muzik menurun perlahan-lahan. 5. Sound (SND) 4. FO (Fade Out) – Muzik hilang perlahan-lahan. Musical Instrument Digital Interface (MID. 2. FUp (Fade Up) – Muzik menaik perlahan-lahan. bunyi . MDI dan MFF) 3.6 SUNTINGAN Boleh melakukan penyuntingan melalui beberapa cara seperti melalui perisian Sound Forge. Wave (WAV) 6. Imej yg dirakam menggunakan camcorder dikesan bergerak melalui lensa fokus ditukar kepada beberapa siri signal elektronik.

Cip CCD – lagi banyak mempunyai cip CCD. menyebabkan apertur dedahan dibuka lebih luas dan ini menghasilkan medan jelas menjadi lebih tohor. § Menngunakan kaset video dalam saiz kecil yg biasanya dalam format DVC (Digital Video Cassette). video. Input dan Output – iaitu aksesori seperti audio.3 JENIS-JENIS KAMERA VIDEO Kamera Video Analog § Merakamkan imej dan menyimpannya dalam bentuk analog. Butang Zoom – merkamkan imej dekat objek tanpa bergerak dan menghampiri secara fizikal. Kamera Video Digital § Merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk digital. Gelang Fokus – melakukan fokus secara manual. 4.4 BAHAGIAN-BAHAGIAN PENTING KAMERA VIDEO 1. Sensor dedahan (exposure) – mengesan seluruh medan rakaman dan menala bukaan lensa yg sesuai dengan intensiti cahaya. juga akan dirakam di atas pita yg sama. 2. Hi 8. perlulah mengambil kira perkaraperkara yg berikut : Format storan. 10. . VHS-C. Shutter – kelajuan shutter yg tinggi memerlukan lebih banyak cahaya. § Boleh disambung ke komputer dengan menggunakan kabel FireWire. Alat rakam suara – untuk merakam suara semula jadi. § Boleh disunting dengan perisian-perisian komputer.yg dikesan sebagai signal elektronik melalui mikrofon bina dalam. Sekiranya ingin membeli camcorder. headphone dan punca kuasa luar. Butang White Balance – untuk mencipta keseimbangan warna yg menarik tetapi mungkin bukan warna asal. 3. Intensiti cahaya – kamera video yg baik memerlukan pengcahayaan yg sedikit untuk menghasilkan rakaman yg berkualiti. 6. 3. 10. mikrofon. dan U-matic. § Menggunakan tep magnetik dalam bentuk kaset video yg pelbagai format seperti VHS. Warna dan resolusi. 5. semakin baik resolusi dan warna yg dapat dirakamkan.

.5 MEDAN JELAS 1. 4. 10.8 MERANCANG PENERBITAN BAHAN VIDEO UNTUK PENGAJARAN 1. apertur. 10. terutama apabila memfokus subjek yg dekat. Pergerakan Tilting § Untuk menunjukkan ketinggian bangunan. Semakin luas bukaan apertur. pokok. § Untuk merakam imej objek yg bergerak laju seperti pergerakan kereta lumba. 3.7 JENIS-JENIS PERGERAKAN KAMERA Panning § Cari poin permulaan dan poin akhir sebelum merakam. sekiranya bukaan apertur kecil. § Biasanya. Tetapkan tujuan dan objektif. Medan jelas bergantung pada jenis kamera. Medan jelas – jarak di antara subjek yg kelihatan jelas. 2. dan jarak fokus.10. merakam objek yg bergerak @ berjalan. cerun atau untuk membanding beza dua objek yg berlainan saiz.6 JENIS-JENIS SHOT Full Length Shot (FLS) Long Shot (L/S) Knee Shot (KS) Waist Shot (WS) Bust / Medium Close-up Shot Close Up Shot (C/UP) Big Close Up (BC/U) Extra Big Close Up (EBC/U) 10. maka imej ketajaman atau kejelasan yg dihasilkan agak sekata menyebabkan subjek kelihatan lebih jelas. Pergerakan Dolly § Menolak (dolly in) dan mengundur (dolly out)kamera yg dipasangkan di atas tripod beroda. Pergerakan Truck § Menolak ke kiri dan ke kanan kamera yg dipasangkan di atas tripod beroda. Sebaliknya. semakin terhad medan jelasnya.

9. 3.04 (ms 191. 5. 8. 10.9 MENYUNTING VIDEO 1. Sediakan bahan dan peralatan.VCD Cutter v. Kedua-dua perlu disambungkan dengan AV cable. Gunakan dalam pengajaran. dan mencetak sesuatu dokumen. 5. Bersedia membuat penggambaran. 2. penyimpanannya secara elektronik dalam cakera padat. Prebiu. Perisian dapat membantu guru mencerakinkan fakta dan menjelaskan isi . Menyunting dalam kamera – shot dan panjang shot ditentukan semasa rakam dibuat. Menyunting berbantukan komputer. 12. 4. Teknik sisipan – rakaman baru dilakukan pada pita asal. Menyunting. Penyelidikan bagi mengumpulkan bahan.2. Sediakan bahan-bahan grafik.Windows Movie Maker (ms 182-191) . Teknik asas menyunting video – menggunakan hanya sebuah pemain video dan sebuah perakam video serta dua buah televisyen.4. Menyunting dengan menggunakan Three-machine Editting. dan aksara dari papan kekunci dan pencetakan dengan menggunakan pencetak (printer). 3. 13. Pemprosesan perkataan terdiri daripada perwujudan sesuatu fail. 6. 11. Penilaian dan penambahbaikan. Menulis skrip. 2. Pilih bahan-bahan yg sesuai. 10. . Mulakan penggambaran.Perisian persembahan seperti Microsoft PowerPoint membantu guru-guru mengukuhkan sesi pengajaran serta menarik perhatian pelajar terhadap pengajaran guru.195) BAB 11 PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) DALAM P&P 1. Membuat rakaman audio. (rujuk ms 180181) 6. pameran di skrin. pengeditan melalui arahan. menyunting.Pemprosesan menggunakan menggunakan perisian seperti Microsoft Word bagi tugas menaip. 4. Assemble editing – shot disalin ke pita baharu mengikut susunan yg dikehendaki. 7.

audio dan video untuk diintegrasikan dalam slaid dan ditayangkan sebagai bantuan untuk sesi pengajaran. Ia juga mempunyai unsur hiburan nescaya lebih menarik minat mereka.Aplikasi hipermedia meliputi kemampuan sesuatu perisian yg membenarkan pelajar meneroka maklumat. animasi. Perisian ini membolehkan guru memilih pelbagai corak teks. Perisian seperti Microsoft Excel memudahkan guru semasa mengira jumlah markah. kesuaian masa. dan audio untuk menghasilkan sesuatu projek atau pakej yg ada ciri interaktif. 6. Perisian pangkalan data sangat sesuai kerana membolehkan penggunanya mencari maklumat dengan pencarian kata-kata kunci. Macromedia Authorware amat berguna kerana berinteraktif dan dapat menarik tumpuan pelajar yg pelbagai kecerdasan. 7. keupayaan. Projek multimedia interaktif yg dihasilkan guru boleh diintegrasi ke dalam P&P. Guru menggunakan perisian elektronik bagi tugas yang melibatkan aktiviti penyimpanan akaun kewangan dan juga untuk pengiraan markah dan gred. self-paced dan self-directed). grafik dan animasi. 5.Perisian pengarangan multimedia ialah perisian yg boleh mengintegrasikan kombinasi unsur teks. dinamik. memberikan gred. grafik. iaitu berbentuk teks dan nombor. interaktif. video. mengurus. World Book . atau kehendak mereka sendiri. menyusun serta menyaring data. grafik.Pembelajaran interaktif merupakan suatu kaedah yg dinamik kerana aplikasi multimedia memerlukan pelajar memberikan respons serta berinteraksi secara aktif. video. dan mengubahsuai maklumat. Perisian pangkalan data seperti Microsoft Access membantu guru menyimpan.pengajaran. Ciri hipermedia membolehkan pelajar meneroka dan mendapatkan maklumat mengikut minat. purata. serta disokong dengan audio. Di samping itu. 3.Pengajaran pembelajaran berasaskan media interaktif melalui CD lebih menarik. Contoh bentuk media interaktif terdiri daripada Encarta. animasi. dan keupayaan (self-access. Media interaktif berteraskan multimedia boleh membantu P&P secara lebih berkesan. pelajar boleh mengikuti pelajaran mengikut tahap. 8.Perisian Hamparan Elektronik membantu pengguna mengolah dan mengurus data nombor untuk tugas seperti penyimpanan rekod atau akaun.

seni. TREND-TREND TEKNOLOGI PENDIDIKAN MASA DEPAN § Penggunaan Media Tradisional secara Berterusan § Pembelajaran Elektronik sebagai alternatif untuk menyampaikan maklumat kepada pelajar luar kelas formal. tindakan dan proses-proses pemikiran. siaran dan terbitan dilindungi di bawah Akta Hak Cipta 1987 (Malaysia).Encyclopedia dll. . pengurus dan penggerak dalam era perkembangan teknologi. PENGGUNAAN TEKNOLOGI UNTUK PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS § Pengintegrasian teknologi membantu guru menghadapi kepelbagaian keperluan khas. muzik. KERAHSIAAN § Rahsia bermaksud ada kaitan dengan penjagaan dan pemeliharaan bahan dan alat / objek. filem. bahan bertulis sperti peta. KESELAMATAN § Keselamatan peralatan dalam makmal dan komputer perlu dipelihara. rakaman bunyi. § Bahan karya sastera. KAWALAN KENDIRI § Kawalan kendiri ialah suatu usaha kehendak diri terhadap tingkah laku. BAB 12 ISU-ISU & TREND TERKINI DALAM TEKNOLOGI PENDIDIKAN HAK CIPTA TERPELIHARA § Hak cipta merupakan hak eksklusif pemilik terhadap bahan berhak cipta mereka. PERUBAHAN DALAM PERANAN GURU § Sebagai fasilitator.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful