Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi

)

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGOPERASIAN DATA SECARA ONLINE e-Operasi BAGI PEGAWAI PENGESAH MODUL MAKLUMAT GURU,MAKLUMAT ENROLMEN & MAKLUMAT SEKOLAH

MS 1 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

KANDUNGAN
TAJUK MUKA SURAT

1. Paparan utama eOperasi 1.0 Skrin Utama 1.1 Skrin Daftar Masuk 1.2 Skrin Lupa Kata Laluan 1.3 Skrin Tukar Kata Laluan 2. Paparan bagi Skrin Pengesahan Maklumat Guru 2.0 Skrin Pegawai Pengesahan 3. Maklumat Guru 3.0 Skrin Maklumat Guru 3.1 Skrin Pengesahan Maklumat Guru 3.2 Skrin Laporan Data Guru Tiada Dalam senarai 3.3 Skrin Kemaskini Laporan Data Guru Tiada Dalam senarai 3.4 Skrin Laporan Maklumat No.Kad Pengenalan Yang Tidak Tepat 3.5 Skrin Kemaskini Laporan Maklumat No.Kad Pengenalan Yang Tidak Tepat 3.6 Skrin Kemaskini Maklumat No.Kad Pengenalan Yang Tidak Tepat Berjaya Dihantar. 3.7 Skrin Maklumat Peribadi (1) 3.8 Skrin Maklumat Peribadi (2) 3.9 Skrin Peringatan 3.10 Skrin Maklumat Pasangan 3.11 Skrin Padam Maklumat Pasangan 3.12 Skrin Tambah Maklumat Pasangan 3.13 Skrin Maklumat Akademik 3.14 Skrin Maklumat Ikhtisas 3.15 Skrin Maklumat Perjawatan (1) 3.16 Skrin Maklumat Perjawatan (2) 3.17 Skrin Maklumat Sejarah Perkhimatan 3.18 Skrin Tambah Maklumat Sejarah Perkhimatan 3.19 Skrin Maklumat Latihan Kursus 3.20 Skrin Padam Maklumat Latihan Kursus 3.21 Skrin Tambah Maklumat Latihan Kursus 3.22 Skrin Pengesahan Guru Baru 3.23 Skrin Pengesahan Guru Baru Yang Telah Dihantar 3.24 Skrin Semakan Data Guru 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 9 4 5-6 7 8

MS 2 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

3.25 Skrin Paparan Data Semakan Data Guru 3.26 Skrin Carian Guru 3.27 Skrin Hasil Carian Guru 3.28 Skrin Cetakan Nama Guru 3.29 Skrin Cetakan Nama Guru PDF 3.30 Skrin Senarai Jawatan Dalam Kumpulan 3.31 Skrin Terperinci Maklumat Guru Dalam Senarai Jawatan Dalam Kumpulan 4. Maklumat Enrolmen 4.0 Skrin Maklumat Enrolmen 4.1 Skrin Tambah Kelas (1) 4.2 Skrin Tambah Kelas (2) 4.3 Skrin Input Edit Enrolmen 4.4 Skrin Rumusan Enrolmen 4.5 Skrin Cetak Rumusan Enrolmen

34 35 36 37 37 38 39

40 41 41 43 44 44

5. Maklumat Sekolah 5.0 Skrin Maklumat Sekolah (1) 5.1 Skrin Maklumat Sekolah (2) 45 46

MS 3 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

Paparan utama e-Operasi

Paparan 1.0 Skrin Utama 1. Untuk membolehkan Guru PK1 membuat pengemaskinian data melalui eOperasi, Guru PK1 perlu membuat proses pendaftaran melalui sistem. 2. Klik PENDAFTARAN BARU pada Paparan 1.0 untuk membuat proses daftar diri. 3. Sekiranya Guru PK1, sudah ada Login ID dan Katalaluan, sila isikan maklumat pada Profail Login dan klik butang ‘Login’.

MS 4 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

Paparan bagi Skrin Daftar Masuk

Paparan 1.1 Skrin Daftar Masuk 4. Skrin bagi Daftar Masuk adalah seperti Paparan 1.1. 5. Guru PK1 dikehendaki memasukkan maklumat di Paparan Daftar Masuk. Maklumat Nama, No. Kad Pengenalan, No. Gaji dan No.Fail JPN perlulah sama seperti maklumat yang terdapat didalam data EMIS. 6. Pastikan ID Pengguna dan Kata Laluan ditaip dalam huruf besar atau huruf kecil atau campuran huruf dengan nombor. LOGIN ID : Maklumat yang digunakan sebagai identiti diri untuk memasuki sistem. Panjang yang diperlukan adalah 6 hingga 16 aksara. Maklumat yang digunakan sebagai kunci untuk memasuki sistem. Panjang yang diperlukan adalah 6 hingga 16 aksara.

KATA LALUAN/ PASSWORD

:

7. Sila lihat contoh dibawah. ID Pengguna dan Kata Laluan. FAUDZIAH faudziah MS 5 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

FAUDZIAH87 FAUDZIAH_58 FDZ_557 F 575859

faudziah35 faudziah_58 fdz_5557

8. Pastikan ID Pengguna dan Kata Laluan tidak kurang dari 6 aksara. Jika tidak memenuhi syarat, sistem akan mengeluarkan mesej seperti berikut : Kata Laluan Tidak Boleh Kurang Dari 6 Aksara. 9. Pengesahan Kata Laluan bermaksud pengguna dikehendaki memasukkan semula KATA LALUAN yang sama dalam ruangan Pengesahan Kata Laluan. Jika Pengesahan Kata Laluan adalah salah, maka sistem akan mengeluarkan mesej seperti berikut : Kata Laluan Dan Pengesahan Kata Laluan Tidak Sama. Sila Cuba Lagi. 10. Sila pastikan maklumat Soalan Keselamatan, Jawapan dan Tarikh Lahir perlu diisikan. Jika tidak diisi, maka sistem akan mengeluarkan mesej seperti berikut: Sila Masukkan Jawapan Anda Sila Masukkan Tarikh Lahir Anda

11. Guru PK1 dikehendaki memasukkan semua maklumat di atas dan tekan butang Simpan. a. Sekiranya maklumat Guru PK1 tiada, sistem akan memaparkan mesej seperti dibawah :Maklumat Tiada Dalam Rekod Kami Sila hubungi pegawai yang berkaitan untuk maklumat lanjut.

b. Sekiranya maklumat Guru PK1 telah didaftarkan, sistem akan memaparkan mesej seperti dibawah :Maklumat Telah Didaftar. Sila ke Menu Profail Login Untuk Masuk Sistem. c. Sekiranya maklumat pengesah berjaya didaftarkan., sistem akan memaparkan mesej seperti dibawah :Tahniah Pendaftaran Anda Berjaya

Paparan bagi Skrin Terlupa Kata Laluan MS 6 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

Paparan 1.2 Skrin Lupa Kata Laluan 12. Klik Lupa Kata Laluan seperti di paparan 1.2 untuk membuat proses sekiranya lupa kata laluan. 13. Guru PK1 dikehendaki memasukkan maklumat di Paparan Lupa Kata Laluan dan menekan butang HANTAR.

a. Sekiranya maklumat Guru PK1 tidak tepat, sistem akan memaparkan mesej seperti dibawah :Maklumat Tidak Tepat. Sila Hubungi Pentadbir Sistem di JPN

b. Sekiranya maklumat Guru PK1 tepat, sistem akan memaparkan katalaluan seperti dibawah :ID Pengguna : Kata Laluan :

********* *********

Sila Log in Dengan Kata Laluan pada Skrin Profail Login.

Paparan bagi Skrin Tukar Kata Laluan MS 7 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

Paparan 1.3 Skrin Tukar Kata Laluan 14. Klik pada Tukar Kata Laluan . Sistem akan memaparkan skrin seperti di paparan 1.3 untuk membuat proses tukar kata laluan. 15. Guru PK1 dikehendaki memasukkan maklumat di Paparan Tukar Kata Laluan dan menekan butang HANTAR. a. Sekiranya katalaluan baru dan pengesahan katalaluan tidak sama, sistem akan memaparkan mesej seperti dibawah :Kata Laluan Baru dan Pengesahan Kataluan Tidak Sama. Sila Cuba Lagi

b. Sekiranya maklumat pengesah tidak tepat, sistem akan memaparkan katalaluan seperti dibawah :Harap Maaf Kata Laluan Salah... Cuba Lagi

c. Sekiranya maklumat pengesah tepat, sistem akan memaparkan katalaluan seperti dibawah :Pertukaran Kata Laluan Berjaya, Sila Gunakan Kata Laluan Baru Bagi Laluan Masuk Sistem

MS 8 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

Paparan bagi Skrin Pegawai Pengesah

Paparan 2.0 Skrin Pegawai Pengesah 16. Skrin utama pengesah adalah seperti di paparan 2.0 di mana sistem akan memaparkan Nama Penuh Pengesah, No. Kad Pengenalan, Jawatan dan Kod Sekolah. 17. Sistem juga memaparkan empat menu utama bagi Pegawai Pengesah di sebelah kiri iaitu :a. MAKLUMAT GURU - Merupakan menu yang mengandungi semua proses yang berkaitan dengan guru. b. MAKLUMAT ENROLMEN - Merupakan menu yang mengandungi maklumat berkaitan enrolmen di sekolah. c. MAKLUMAT SEKOLAH - Menu yang memaparkan maklumat berkenaan sekolah. d. MAKLUMAT SUBJEK

MS 9 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

Paparan bagi Skrin Maklumat Guru

Paparan 3.0 Skrin Maklumat Guru 18. Skrin utama maklumat guru adalah seperti di paparan 3.0 di mana sistem akan memaparkan Kod/Nama Sekolah, Gred, dan Sesi. 19. Sistem juga memaparkan 6 menu utama bagi Maklumat Guru di sebelah kiri iaitu:a. PENGESAHAN MAKLUMAT GURU - Merupakan menu yang akan memaparkan nama guru yang memerlukan pengesahan guru besar. b. PENGESAHAN GURU BARU - Merupakan menu yang memaparkan senarai nama guru yang memerlukan pengesahan. c. SEMAKAN DATA GURU - Menu yang memaparkan maklumat guru disekolah berdasarkan No.Kp yang dimasukkan. d. CARIAN GURU -Menu yang memaparkan carian guru berdasarkan No.Kp yang dimasukkan.

MS 10 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

e. CETAKAN NAMA GURU -Menu yang dapat mencetak maklumat guru yang terdapat disekolah. f. SENARAI JAWATAN DALAM KUMPULAN -Menu yang memaparkan maklumat guru yang mana berada dalam status tidak aktif lagi disekolah.

Paparan bagi Skrin Pengesahan Maklumat Guru

Paparan 3.1 Skrin Pengesahan Maklumat Guru 20. Skrin Pengesahan Maklumat Guru adalah seperti di paparan 3.1 di mana Pegawai Pengesah perlu memilih maklumat guru yang hendak disemak dan disahkan dengan klik pada ’nama guru’ tersebut. 21. Di paparan 3.1 terdapat status pengemaskinian maklumat guru yang mana sekiranya pengetua telah melakukan pengemaskinian ,ia akan ditandakan dengan ‘YA’ dan sekiranya masih belum dikemaskini ia akan ditandakan dengan ‘TIDAK’. 22. Terdapat juga maklumat berkenaan Ralat No.KP bagi maklumat guru.Sekiranya terdapat ralat maka ia akan ditandakan dengan ‘YA’ dan jika tidak terdapat ralat maka ia akan ditandakan dengan ‘TIDAK’. 23. Butang ‘YA’ bagi disahkan PGB pula adalah untuk menandakan bahawa maklumat guru telah disahkan oleh Pengetua.

MS 11 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

Paparan Bagi Skrin Laporan Data Guru Tiada Dalam Senarai

Paparan 3.2 Skrin Laporan Data Guru Tiada Dalam Senarai 24. Skrin paparan 3.2 merupakan bahagian bawah kepada skrin paparan 3.1 yang mana ia memaparkan senarai semua guru di sekolah tersebut untuk maklumat disemak dan disahkan oleh Pegawai Pengesah dengan klik pada butang DISAHKAN BENAR. 25. Skrin paparan ini membenarkan Pegawai Pengesah untuk papar / semak / kemaskini laporan yang dibuat oleh Guru PK 1 sekiranya ada data guru yang tidak terdapat dalam senarai yang telah diberikan dengan klik pada perkataan LAPORAN.

MS 12 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

Paparan Bagi Skrin Kemaskini Laporan Data Guru Tiada Dalam Senarai

Paparan 3.3 Skrin Kemaskini Laporan Data Guru Tiada Dalam Senarai 26. Paparan berikut akan dipaparkan dan Pegawai Pengesah boleh semak dan kemaskini laporan guru yang tiada dalam senarai di dalam medan / ruang yang telah disediakan. 27. Pegawai Pengesah hendaklah klik butang HANTAR sebaik sahaja selesai semak / kemaskini laporan tersebut dan Skrin paparan 3.1 akan dipaparkan semula kepada Pegawai Pengesah. 28. Sekiranya Pegawai Pengesah hendak batalkan laporan, klik butang BATAL dan paparan Skrin paparan 3.1 akan dipaparkan semula.

MS 13 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

Paparan Bagi Skrin Laporan Maklumat No. Kad Pengenalan Yang Tidak Tepat

Paparan 3.4 Skrin Laporan Maklumat No. Kad Pengenalan Tidak Tepat 29. Pengetua boleh membuat laporan kepada pihak ppd sekiranya maklumat atau no. Kad pengenalan guru tersebut tidak tepat. 30. Pilih menu Pengesahan Maklumat Guru, pilih nama guru yang no kad pengenalannya tidak tepat. kemudian klik nama tersebut. Apabila paparan maklumat terperinci guru tersebut dipaparkan, klik menu Lapor Kepada PPD pada ruang no kad pengenalan.

MS 14 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

Paparan 3.5 Skrin Kemaskini Laporan Maklumat No. Kad Pengenalan Yang Tidak Tepat 31. Paparan skrin Kemaskini Laporan Maklumat No. Kad Pengenalan Tidak Tepat akan dipaparkan seperti paparan 3.5. Pegawai Pengesah boleh semak / membuat laporan kepada pihak ppd sekiranya maklumat no. kad pengenalan guru tersebut tidak tepat. 32. Apabila selesai semak / kemaskini laporan, klik butang HANTAR untuk hantar laporan ini kepada PPD. Laporan yang berjaya di HANTAR akan didipaparkan seperti paparan 3.6 dibawah.Satu makluman bertulis LAPORAN ANDA TELAH BERJAYA DI HANTAR akan dipaparkan.

MS 15 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

Paparan 3.6 Skrin Laporan Kemaskini Maklumat No. Kad Pengenalan Yang Tidak Tepat Berjaya Dihantar Paparan Bagi Skrin Maklumat Peribadi

Paparan 3.7 Skrin Maklumat Peribadi (1) MS 16 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

33. Skrin Kemaskini Maklumat Peribadi adalah seperti di paparan 3.7 di mana Pegawai Pengesah dapat menyemak dan mengesahkan semua butiran terperinci guru mengikut medan yang telah disediakan.

Paparan 3.8 Skrin Maklumat Peribadi (2) 34. Sila semak semua butiran yang telah diisi di dalam maklumat terperinci guru.Pastikan semua maklumat yang di tandakan ’ * ’ berwarna merah adalah di isikan sebelum menekan butang menu kemaskini yang terdapat pada paparan 3.8 35. Sekiranya semua maklumat mencukupi dan tiada perubahan atau pengemaskinian maklumat, klik butang LAMAN UTAMA PENGESAHAN untuk ke Paparan 3.1 36. Sekiranya Pegawai Pengesah ingin mengemaskini maklumat guru ini, sila berbuat demikian di dalam medan / ruang yang telah disediakan dan kemudian klik butang KEMASKINI MAKLUMAT PERIBADI seperti di paparan 3.8

MS 17 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

Paparan Bagi Skrin Peringatan

Paparan 3.9 Skrin Peringatan 37. Paparan 3.9 merupakan contoh tanda peringatan yang akan wujud sekiranya terdapat mana-mana medan yang ditandakan dengan ‘*’ berwarna merah,gagal di isikan.

MS 18 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

Paparan Bagi Skrin Maklumat Pasangan

Paparan 3.10 Skrin Maklumat Pasangan 38. Skrin Kemaskini Maklumat Pasangan adalah seperti di paparan 3.10 di mana, Pegawai Pengesah dapat menyemak dan mengesahkan semua butiran terperinci pasangan guru mengikut medan yang telah disediakan. 39. Sekiranya semua maklumat mencukupi dan tiada perubahan atau pengemaskinian maklumat, klik butang LAMAN UTAMA PENGESAHAN untuk ke Paparan 3.1. 40. Sekiranya Pegawai Pengesah ingin mengemaskini maklumat pasangan guru ini, sila berbuat demikian di dalam medan / ruang yang telah disediakan dan kemudian klik butang KEMASKINI MAKLUMAT PERIBADI seperti di paparan 3.10 41. Jika Pegawai Pengesah ingin menambah maklumat pasangan guru ini, sila berbuat demikian dengan klik butang TAMBAH PASANGAN yang telah disediakan pada bahagian atas sebelah kanan paparan seperti di paparan 3.10.

MS 19 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

Paparan 3.11 Skrin Padam Maklumat Pasangan 42. Apabila Pegawai Pengesah ingin memadam maklumat pasangan guru ini, sila berbuat demikian dengan klik butang PADAM MAKLUMAT PASANGAN yang telah disediakan pada bahagian atas sebelah kiri paparan untuk setiap maklumat seperti di paparan 3.11. Satu paparan ’pop-up’ akan muncul untuk meminta pengesah bagi memadamkan maklumat pasangan.Klik ’OK’ untuk meneruskan proses memadam maklumat latihan kursus.

MS 20 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

Paparan 3.12 Skrin Tambah Maklumat Pasangan 43. Untuk tambah pasangan, apabila butang TAMBAH PASANGAN di klik pada paparan 3.10 ,maka satu paparan seperti paparan 3.12 akan dipaparkan. Masukkan maklumat yang dikehendaki dan tekan butang TAMBAH PASANGAN untuk menyimpan maklumat tersebut. 44. Sekiranya sebelum ini belum terdapat sebarang maklumat pasangan bagi guru tetapi status guru tersebut adalah berkahwin.Maka skrin paparan 3.12 akan dipaparkan secara automatik untuk di isikan.

MS 21 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

Paparan Bagi Skrin Maklumat Akademik

Paparan 3.13 Skrin Maklumat Akademik 45. Skrin Kemaskini Maklumat Akademik adalah seperti di paparan 3.13 di mana, Pegawai Pengesah dapat menyemak dan mengesahkan semua butiran terperinci guru mengikut medan yang telah disediakan. 46. Sila semak semua butiran yang telah diisi di dalam maklumat terperinci guru.Pastikan semua maklumat yang di tandakan ’ * ’ berwarna merah adalah di isikan sebelum menekan butang menu kemaskini yang terdapat pada paparan 3.13. 47. Sekiranya semua maklumat mencukupi dan tiada perubahan atau pengemaskinian maklumat, klik butang LAMAN UTAMA PENGESAHAN untuk ke Paparan 3.1. 48. Sekiranya Pegawai Pengesah ingin mengemaskini maklumat guru ini, sila berbuat demikian di dalam medan / ruang yang telah disediakan dan kemudian klik butang KEMASKINI MAKLUMAT AKADEMIK seperti di paparan 3.13

MS 22 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

Paparan Bagi Skrin Maklumat Ikhtisas

Paparan 3.14 Skrin Maklumat Ikhtisas 49. Skrin Kemaskini Maklumat Ikhtiasas adalah seperti di paparan 3.14 di mana, Pegawai Pengesah dapat menyemak dan mengesahkan semua butiran terperinci guru mengikut medan yang telah disediakan. 50. Sila semak semua butiran yang telah diisi di dalam maklumat terperinci guru.Pastikan semua maklumat yang di tandakan ’ * ’ berwarna merah adalah di isikan sebelum menekan butang menu kemaskini yang terdapat pada paparan 3.14. 51. Sekiranya semua maklumat mencukupi dan tiada perubahan atau pengemaskinian maklumat, klik butang LAMAN UTAMA PENGESAHAN untuk ke Paparan 3.1. 52. Sekiranya Pegawai Pengesah ingin mengemaskini maklumat guru ini, sila berbuat demikian di dalam medan / ruang yang telah disediakan dan kemudian klik butang KEMASKINI MAKLUMAT IKHTISAS seperti di paparan 3.14

MS 23 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

Paparan Bagi Skrin Maklumat Perjawatan

Paparan 3.15 Skrin Maklumat Perjawatan (1) 53. Skrin Kemaskini Maklumat Perjawatan adalah seperti di paparan 3.15 di mana, Pegawai Pengesah dapat menyemak dan mengesahkan semua butiran terperinci guru mengikut medan yang telah disediakan. 54. Sila semak semua butiran yang telah diisi di dalam maklumat terperinci guru.Pastikan semua maklumat yang di tandakan ’ * ’ berwarna merah adalah di isikan sebelum menekan butang menu kemaskini yang terdapat pada paparan 3.15. 55. Sekiranya semua maklumat mencukupi dan tiada perubahan atau pengemaskinian maklumat, klik butang LAMAN UTAMA PENGESAHAN untuk ke Paparan 3.1.

MS 24 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

Paparan 3.16 Skrin Maklumat Perjawatan (2) 56. Sekiranya Pegawai Pengesah ingin mengemaskini maklumat guru ini, sila berbuat demikian di dalam medan / ruang yang telah disediakan dan kemudian klik butang KEMASKINI MAKLUMAT PERJAWATAN seperti di paparan 3.16.

MS 25 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

Paparan Bagi Skrin Maklumat Sejarah Perkhidmatan

Paparan 3.17 Skrin Maklumat Sejarah Perkhidmatan 57. Skrin Kemaskini Maklumat Sejarah Perkhidmatan adalah seperti di paparan 3.17 di mana, Pegawai Pengesah dapat menyemak dan mengesahkan semua butiran terperinci sejarah perkhidmatan guru mengikut medan yang telah disediakan. 58. Sekiranya Pegawai Pengesah ingin mengemaskini maklumat perkhidmatan guru ini, sila berbuat demikian di dalam medan / ruang yang telah disediakan pada sebelah kanan dalam ruang TINDAKAN dan kemudian klik butang KEMASKINI SEJARAH PERKHIDMATAN yang mempunyai imej berwarna biru seperti di paparan 3.17 59. Jika Pegawai Pengesah ingin menambah maklumat sejarah perkhidmatan guru ini, sila berbuat demikian dengan klik butang TAMBAH SEJARAH PERKHIDMATAN yang telah disediakan pada bahagian atas sebelah kiri paparan seperti di paparan 3.17. 60. Apabila Pegawai Pengesah ingin memadam maklumat sejarah perkhidmatan guru ini, sila berbuat demikian dengan klik butang PADAM SEJARAH PERKHIDMATAN yang telah disediakan pada sebelah kanan dalam ruang TINDAKAN yang mempunyai imej berwarna merah seperti di paparan 3.17

MS 26 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

Paparan 3.18 Skrin Tambah Maklumat Sejarah Perkhidmatan 61. Untuk tambah sejarah perkhidmatan, apabila butang TAMBAH SEJARAH PERKHIDMATAN di klik pada paparan 3.12, maka satu paparan seperti paparan 3.18 akan dipaparkan. Masukkan maklumat yang dikehendaki dan tekan butang TAMBAH MAKLUMAT SEJARAH PERKHIDMATAN untuk menyimpan maklumat tersebut. 62. Sekiranya sebelum ini belum terdapat sebarang maklumat sejarah perkhidmatan bagi guru.Maka skrin paparan 3.18 akan dipaparkan secara automatik untuk di isikan.

MS 27 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

Paparan Bagi Skrin Maklumat Latihan Kursus

Paparan 3.19 Skrin Maklumat Latihan Kursus 63. Skrin Kemaskini Maklumat Latihan Kursus adalah seperti di paparan 3.19 di mana, Pegawai Pengesah dapat menyemak dan mengesahkan semua butiran terperinci maklumat latihan kursus guru mengikut medan yang telah disediakan. 64. Sekiranya Pegawai Pengesah ingin mengemaskini maklumat perkhidmatan guru ini, sila berbuat demikian di dalam medan / ruang yang ingin dikemaskini dan kemudian klik butang KEMASKINI MAKLUMAT LATIHAN KURSUS yang terdapat pada sebelah bawah kiri paparan. 65. Jika Pegawai Pengesah ingin menambah maklumat sejarah perkhidmatan guru ini, sila berbuat demikian di dengan klik butang TAMBAH KURSUS / LATIHAN yang telah disediakan pada bahagian atas sebelah kiri paparan seperti di paparan 3.19.

MS 28 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

Paparan 3.20 Skrin Padam Maklumat Latihan Kursus

66. Apabila Pegawai Pengesah ingin memadam maklumat kursus guru ini, sila berbuat demikian dengan klik butang PADAM MAKLUMAT KURSUS yang telah disediakan pada sebelah kiri di bahagian atas seperti di paparan 3.20. Satu paparan pop-up akan muncul untuk meminta pengesah bagi memadamkan maklumat kursus. Klik ’OK’ untuk meneruskan proses memadam maklumat latihan kursus.

MS 29 -47

Manual Pengguna- Sistem Pengoperasian Data Secara Online (e-Operasi)

Paparan 3.21 Skrin Tambah Maklumat Latihan Kursus 67. Untuk tambah maklumat latihan /kursus, apabila butang TAMBAH KURSUS /LATIHAN di klik pada paparan 3.19 ,maka satu paparan seperti paparan 3.21 akan dipaparkan. Masukkan maklumat yang dikehendaki dan tekan butang TAMBAH MAKLUMAT LATIHAN untuk menyimpan maklumat tersebut.

MS 30 -47