B4D8E1

1. Seorang peladang ingin memagar sebuahn kawasan yang berbenruk segiempat tepat. Diberi perimeter kawasan itu ialah 132 m. Jika panjang kawasan itu ialah 48 m, cari lebar kawasan itu.

2.

Lebar sehelai kain batik 1alah 1.3 m manakala panjangnya ialah dua kali lebarnya. Cari perimeter kain batik.

3.

Rajah di bawah menunjukkan kebun Pak Abu yang berbentuk segiempat tepat KLMN. Bahagian berlorek mewakili kawasan kebun Pak Abu yang digunakan untuk menanam sayur-sayuran. Pak Abu ingin memagar kawasan kebunnya yang ditanam dengan sayur-sayuran. Jika kos untuk memagar ialah RM12 per meter, hitung jumlah wang yang dibelanjakan oleh Pak Abu untuk memagar kawasan kebun tersebut.

Hitung perimeter padang tersebut. Cari bilangan jubin berbentuk segiempat tepat dengan ukuran 0. Lantai berbentuk segiempat tepat bagi sebuah bilik adalah 6m panjang dan 5m lebar. Luas padang sekolah SMK Bentong yang berbentuk segiempat tepat ialah 4480 m2. Hitung luas permukaan.6 cm. dalam m2. .1m panjang dan 0. En. Panjang padang ialah 80 m. Diberi lebar dinding itu ialah 3.4. Perimeter sekeping kaca yang berbentuk segiempat sama ialah 49. 6. dinding itu. Hitung panjang setiap sisi kaca itu.5 m dan tinggi dinding itu adalah dua kali lebarnya. 5. 7. Zaid sedang mengecat permukaan dinding yang berbentuk segiemot tepat.6m lebar yang diperlukan untuk menutup dengan lengkapnya keseluruhan lantai itu.

Sekeping gambar berbentuk segiempat tepat berukuran 20 cm panjang dan 15cm lebar dikelilingi oleh satu bingkai kayu yang selebar 2cm. 9. Cari luas. bingkai kayu itu. Perbelanjaan untuk memasang jubin pada lantai itu ialah RM18 bagi satu meter persegi. Hitung jumlah kos untuk memasang jubin bagi dua bilik itu.8. dalam cm2. Rajah di bawah menunjukkan pelan bagi dua buah bilik yang lantainya berbentuk segiempat tepat. .

untuk memagar seluruh kawasan rumahnya. Diberi luas tanah ABCD ialah 40m2. Dia ingin memagar kawasan rumahnya. Cari panjang pagar yang diperlukan oleh Puan Mas. Rajah di bawah menunjukkan kawasan rumah Puan Mas. dalam m. .10.