B4D8E1

1. Seorang peladang ingin memagar sebuahn kawasan yang berbenruk segiempat tepat. Diberi perimeter kawasan itu ialah 132 m. Jika panjang kawasan itu ialah 48 m, cari lebar kawasan itu.

2.

Lebar sehelai kain batik 1alah 1.3 m manakala panjangnya ialah dua kali lebarnya. Cari perimeter kain batik.

3.

Rajah di bawah menunjukkan kebun Pak Abu yang berbentuk segiempat tepat KLMN. Bahagian berlorek mewakili kawasan kebun Pak Abu yang digunakan untuk menanam sayur-sayuran. Pak Abu ingin memagar kawasan kebunnya yang ditanam dengan sayur-sayuran. Jika kos untuk memagar ialah RM12 per meter, hitung jumlah wang yang dibelanjakan oleh Pak Abu untuk memagar kawasan kebun tersebut.

Luas padang sekolah SMK Bentong yang berbentuk segiempat tepat ialah 4480 m2. Diberi lebar dinding itu ialah 3. 6. 7. dinding itu. Hitung perimeter padang tersebut. Cari bilangan jubin berbentuk segiempat tepat dengan ukuran 0. Hitung panjang setiap sisi kaca itu.5 m dan tinggi dinding itu adalah dua kali lebarnya. . dalam m2. Perimeter sekeping kaca yang berbentuk segiempat sama ialah 49. Lantai berbentuk segiempat tepat bagi sebuah bilik adalah 6m panjang dan 5m lebar. Panjang padang ialah 80 m.1m panjang dan 0. En. Hitung luas permukaan.6 cm.4. 5. Zaid sedang mengecat permukaan dinding yang berbentuk segiemot tepat.6m lebar yang diperlukan untuk menutup dengan lengkapnya keseluruhan lantai itu.

Perbelanjaan untuk memasang jubin pada lantai itu ialah RM18 bagi satu meter persegi. Sekeping gambar berbentuk segiempat tepat berukuran 20 cm panjang dan 15cm lebar dikelilingi oleh satu bingkai kayu yang selebar 2cm. dalam cm2. 9. bingkai kayu itu. Cari luas. Rajah di bawah menunjukkan pelan bagi dua buah bilik yang lantainya berbentuk segiempat tepat.8. Hitung jumlah kos untuk memasang jubin bagi dua bilik itu. .

.10. untuk memagar seluruh kawasan rumahnya. dalam m. Diberi luas tanah ABCD ialah 40m2. Dia ingin memagar kawasan rumahnya. Rajah di bawah menunjukkan kawasan rumah Puan Mas. Cari panjang pagar yang diperlukan oleh Puan Mas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful