EEEX 3033 PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI Bab 1 Pengenalan Pemikiran Ekonomi & Kumpulan Mekantalisme PENGENALAN 5 persoalan utama dalam

PPE
1. Apakah Latar belakang sejarah setiap kumpulan pemikiran?

• • • •

Kajian latar belakang sejarah adalah untuk menentukan sama ada ia mungkin telah memupuk satu sistem pemikiran tertentu. Selalunya teori ekonomi berkembang sebagai respon kepada perubahan persekitaran yang menarik perhatian kepada masalah-masalah baru. Perlu memahami kenapa manusia berfikir dan berlagak cara yang mereka lakukan. Apakah pemikiran yang digunakan sebelum ini apabila wujud ciptaan pemikiran yang baru.

2. Apakah tenet-tenet/ciri-ciri utama setiap kumpulan pemikiran? • • Mengenai ciri-ciri atau idea kumpulan ekonomi. Persepsi dan andaian-andaian yang digunakan.

3. Kumpulan pemikiran memberi faedah kepada siapa atau untuk siapa? • Untuk menjadi popular sistem pemikiran mesti sama ada sesuai dengan kehendak seluruh masyarakat atau sekurang-kurangnya dapat diterima oleh elemen masyarakat yang akan melindung , memperluas dan menggunanya.

4. Bagaimana idea kumpulan pemikiran sah, berguna atau tepat pada zamannya? • • Adakah penciptaan sesuatu idea baru sesuai digunakan untuk zaman tersebut. Kemungkinan sahnya teori ekonomi mesti dikaitkan dengan masa dan tempatnya.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

5. Dokrin mana yang menjadi penyubang kekal? • Sumbangan yang “telah bertahan melalui ujian masa” akan diasingkan dari yang mungkin valid pada masanya, telah melampau kebergunaanya apabila bukti baru muncul atau bila keadaan berubah.

Kepentingan pembelajaran teori ekonomi 1. Memperoleh pemahaman bagaimana sistem ekonomi beroperasi atau berfungsi. Iaitu apakah yang memyebabkannya saling bergantung bersama. 2. Mambantu masyarakat mencapai matlamat-matlamat ekonomi yang telah dipilihnya. Masyarakat boleh bergerak dengan lebih cepat dalam mencapai matlamat ekonomi melalui pengetahuan ekonomi.

Kepentingan mempelajari pemikiran ekonomi
1. Untuk meningkatkan pemahaman berhubung pemikiran ekonomi kontemporari.

2. Sebagai rujukan atau semakan dalam merangka dasar-dasar ekonomi dan memperbaiki serta mengatasi kelemahan dan kesilapan dasar-dasar terdahulu.
3. Memberi kita persektif, pengetahuan dan pemahaman mengenai ekonomi masa lalu,

perubahan idea-idea ekonomi dan masalah-masalah serta hala tuju ekonomi seterusnya.

KUMPULAN MERKANTALISMA

Latar belakang kumpulan merkantalisma.

Muncul di antara zaman pertengahan dan zaman kegemilangan laissez-faire. Ia wujud secara kasarnya di antara tahun 1500 hingga 1776, didorong oleh kepesatan perdagangan terutamanya selepas tahun 1500.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Ia merupakan usaha pertama yang cuba merumuskan teori ekonomi khusus yang berdasarkan teori nilai yang berhubung rapat dengan pasaran. Perkembangan perdagangan (domestik dan negara) telah menyebabkan peningkatan dalam penggunaan wang secara langsung membawa perkembangan bandar-bandar dan membawa perubahan masyarakat feudal mampu diri kepada masyarakat kapitalisme pedagang. Penjumpaan emas di hemisfera barat telah mempercepatkan lagi pertumbuhan perdagangan dan pelbagai teori mengenai kepentingan emas. Keperluan mendapatkan tanah dan kuasa menjadi semakin mendesak bila perdagangan berkembang dan dilihat menjadi asas kepada kekayaan ekpnomi negara.(tanah jajahan baru-Koloni) Kewujudan negara bangsa dan berlaku persaingan ekonomi antara negara. Doktrin ekonomi feudal mampu diri digantikan dengan doktrin baru berdasarkan perdagangan iaitu doktrin merkantalisma yang: I. II. Mempromosikan semangat nasionalisma. Memartabatkan dan menekankan kepentingan golongan pedagang/saudagar.

 

Tenet-tenet utama merkantalisma
1. Emas dan perak merupakan bentuk kekayaan yang paling utama.

Kekayaan dan kuasa adalah berdasarkan banyaknya jumlah bullion dan perdagangan yang menggunakan mata wang bullion sangat digalakkan walaupun semasa peperangan.

2. Semangat nationalisma. •

Semangat cinta dan bangga terhadap negara ditekankan kerana hanya negara yang kuat dan berkuasa sahaja akan memperoleh dan menguasai koloni-koloni baru, mendominasi perdagangan dan eksport,memenangi peperangan dan menakluk jajahan baru, dan bersaing hebat dan berjaya dalam perdagangan antarabangsa. Sumber ekonomi dunia amat terhad dan hanya dapat ditambah dengan menindas negara lain yang lemah dan miskin(melalui jajahan).

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Semangat nationalisma mendorong kepada militarism dan penjajahan baru.

3. Bebas cukai untuk bahan mentah import, perlindungan untuk barangan perkilangan dan bahan mentah domestik dan kawalan eksport terhadap bahan-bahan mentah. • • Kawalan terhadap kuantiti import akan dapat mengumpul bullion yang banyak maka secara langsung dapat meningkatkan kekayaan dan kekuasaan negara. Larangan eksport bahan mentah, contoh: undang-undang larangan eksport bebiri hidup(1565-1566).

4. Pengkolonian dan pemonopoli perdagangan. • • • Negara yang dijajah terus menyalurkan barangan mentah kepada negara utama. Sebahagian barangan yang hendak dieksport harus singgah di England terlebih dahulu bagi mendapatkan kebenaran eksport. Import terus dari luar tanpa pengetahuan penguasa di England dilarang samasekali.

5. Menentang pengenaan tol, cukai dan kawalan lain terhadap barangan domestik.

Cukai dan tol menyekat dan mengawal perusahaan akan mendorong peningkatan harga eksport negara. Perdagangan bebas dalaman(antara negara koloni) ditentang, individu tidak dibenarkan melibatkan diri dalam sebarang bentuk kegiatan perdagangan. Hak istimewa perdagangan secara eksklusif dan monopoli geran diutamakan , hanya diberikan kepada individu atau kumpulan tertentu.

6. Kerajaan pusat yang kuat. • Kerajaan menyekat kebebasan keluar masuk syarikat dalaman bagi mengelakkan persaingan, kuasa ini penting untuk:  Pemberian hak istimewa monopoli kepada individu dan syarikat tertentu dalam perdagangan luar negara.  Mempromosikan sektor pertanian, perlombongan dan perindustrian (dengan subsidi dan perlindungan tarif import).  Mengawal dan menyelaras kaedah pengeluaran dan kualiti keluaran untuk menjamin nama baik dan reputasi barangan dipasaran antarabangsa.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

7. Kepentingan penduduk(bilangan dan rajin bekerja)

Menyediakan sejumlah besar tentera dan pelayar, menjamin penawaran buruh kekal tinggi dan tingkat upah kekal rendah. Faedah upah rendah (meningkatkan aliran masuk bullion) Mengurangkan populasi yang malas bekerja dan mampu menarik lebih ramai tenaga buruh. Saiz penduduk yang banyak, maka pasaran adalah lebih besar.

• • •

Golongan yang mendapat faedah daripada sistem merkantalisma 1. Kumpulan pedagang/ saudagar 2. Golongan raja dan bangsawan 3. Pegawai-pegawai tinggi kerajaan 4. Mereka yang berkuasa dan mendapat keistimewaan serta keutamaan untuk geran monopoli

Definisi “Rent seeking behaviour”.

Aktiviti-aktiviti yang dibuat oleh sektor swasta untuk meningkatkan selagi keuntungan melalui penguatkuasaan undang-undang dan regulasi daripada kerajaan. Dalam keadaan ini, undang-undang tersebut termasuk geran untuk status monopoli, larangan ke atas import, undang-undang yang menyebabkan pengeluar baru merasa kesukaran untuk bersaing dengan syarikat yang sedia ada.

Definisi “Bullion”. • Sumbangan penting merkantalisma terutama dala membuat pembayaran urusniaga perdagangan antarabangsa sebelum perkembangan sistem kewangan antarabangsa dan perdagangan multilateral. Sandaran untuk menyewa dan memelihara tentera, membina kapal dan memberi rasuah kepada musuh.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Kemasukan logam berharga ini menjadikan kutipan cukai dengan lebih mudah.

Thomas Mun (1571-1641) • • • • • Anak kepada seorang saudagar kain. Beliau dilantik menjadi pengarah kepada syarikat Hindia Timur. Terlibat dalam kontraversi berkenaan polisi syarikat yang mengeksport emas. Beliau menekankan selagi jumlah eksport melebihi jumlah import, kekurangan bahan di sesebuah negara tidak seharusnya menjadi masalah besar. Beliau menegaskan untuk sesebuah negara menjadi kaya jawapannya bukan terletak kepada pembuatan dan pengumpulan modal sahaja, tetapi berlebihan eksport, negara mesti menjual lebih banyak dari jumlah yang digunakan. Kewujudan eksport bergantung kepada pembuatan dan pembuatan pula bergantung kepada kekayaan emas. Negara boleh menjadi lebih kaya dengan mengusahakan tanah terbiar. Perdagangan dalam negara sahaja tanpa melibatkan perdagangan antarabangsa tidak menjadikan sesebuah negara itu cukup kaya. Bagaimana sesebuah negara boleh kaya? Menurut beliau: I. II. III. IV. V. Lebihan eksport Mengusaha tanah terbiar-(Untuk mengurangkan import) Menggunakan kapal England untuk membawa produk eksport-(untuk faedah insurans dan tambang pengangkutan) Menyokong aktiviti perdagangan multilateral berbanding bilateral Mengimport produk tertentu yang boleh meningkatkan stok bullion-(dengan mengeksport semula semua produk tersebut)

• • • •

Jean Baptise Colbert (1619-1683) • Beliau merupakan menteri kewangan Perancis daripada 1661-1683.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

• •

Beliau menpercayai bahawa kekuatan sesebuah negara terletak kepada kewangannya, kutipan cukai dan kekayaan emasnya. Empat bidang yang dianggap paling penting: I. II. III. IV. Pertanian Perdagangan Peperangan laut Peperangan darat

• • • • • • • •

Penjajahan adalah penting bagi peluasan pasaran dan mendapatkan sumber bahan mentah. Sesebuah negara hanya akan menjadi kaya dengan menjadikan negara lain miskin. Koloni-koloni adalah penting dan diperlukan untuk sebagai sumber bahan mentah dan pasaran untuk produk. Colbert banyak menyediakan kemudahan untuk perdagangan domestik. Beliau menyediakan banyak subsidi untuk pembinaan sungai dan jambatan yang menyambungkan banyak tempat-tempat penting untuk perdagangan. Beliau juga berjaya menyediakan sistem jalanraya yang baik sejauh 15,000 batu menggunakan buruh paksa. Kebenaran juga diberikan kepada golongan aristokrat untuk menceburi bidang perniagaan tanpa menjatuhkan status dan keistimewaan mereka. Beliau juga membenarkan penggunaan buruh kanak-kanak dengan membayar upah yang tidak berpatutan.

KUMPULAN FISIOKRATIK

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Latar belakang kumpulan Fisiokratik.

Muncul di Perancis pada akhir zaman Merkantalisma (sekitar 1756-1776), tindak balas terhadap kerajaan Perancis yang bercirika feudal dan merkantalisma. Mengapakah kerajaan Perancis ditolak? I. II. III. Amalan rasuah, berbelanja mewah dan boros dalam pihak pemerintah. Tiada kuasa untuk menghasilkan produk baru, memperbaiki kaedah pengeluaran dan tiada insentif terhadap perubahan citarasa pengguna. Pihak berkuasa tempatan mengenakan tol, sukai dan tarif berlebihan di peringkat internal yang menghalang kebebasan perdagangan dan melambatkan perkembangan perindustrian. Sektor pertanian Perancis dibebani masalah terutama kesan dasar dan peraturan tuan tanah bangsawan yang menindas petani. Kerajaan pusat dan pihak berkuasa tempatan meletakkan perdagangan bijirin terikat dengan peraturan-peraturan yang bercelaru dan menindas yang menghalang perkembangan perdagangan bijirin.

IV. V.

Tenet-tenet utama Fisiokratik

1. Peraturan semulajadi (Natural Order) • • • Idea ini menyatakan undang-undang semulajadi akan mentadbir masyarakat dan natural law akan mengharmonikan semua aktiviti manusia. Dari sudut ekonomi, law of natural ini memberikan setiap individu hak-hak semulajadi untuk menikmati hasil kerja mereka sama seperti hak individu lain. Terdapat undang-undang semulajadi yang mengawal masyarakat manusia sebagaimana dijumpai oleh Newton dalam tarikan graviti yang mengawal bendabenda di dunia. Dari masa ke semasa semua aktiviti manusia akan menuju ke arah keharmonian dengan undang-undang semulajadi ini.

2. Laissez-faire (Bebas) • Orang ramai bebas melakukan aktiviti ekonomi tanpa campurtangan kerajaan.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Kerajaan tidak boleh menganggu ekonomi kecuali apa yang minima dibenarkan kepadanya.

3. Kepentingan sektor pertanian • • sektor perkilangan adalah tidak produktif kerana ia hanya menyediakan nilai dari bahan mentah yang diproses sahaja. Hanya sektor pertanian sahaja yang produktif kerana ia menghasilkan lebihan yang mempunyai nilai yang tinggi dalam pengeluaran.

4. Cukai kepada tuan tanah • Hanya pertanian yang membuahkan lebihan oleh kerana tuan tanah yang menerima sewa, maka hanya tuan tanah sahaja yang dicukai.

5. Hubungan dalam ekonomi • Ahli fisiokratik secara umumnya menganalisis pergerakan makanan dan wang dalam ekonomi dengan mengwujudkan keseimbangan diantara keduanya.

Golongan yang mendapat faedah daripada sistem fisiokratik 1. Kumpulan pertanian (Bukan Pemilik tanah)  Kumpulan ini mendapat kebaikan dan kebebasan dengan sistem laissez faire yang diamalkan. 2. Pekilang-pekilang  Tiada cukai dikenalkan.  Idea ini secara langsung merangsang perdagangan bijirin internal secara bebas dan eksport produk-produk perladangan dan pengimport barangan perkilangan.

Kritikan Terhadap Fisiokratik 1. Tanggapan bahawa sektor perindustrian dan perdagangan tidak produktif adalah salah. Dimana perkembangan dan pembangunan perindustrian dan perdagangan di Perancis menonjolkan kelemahan ini. 2. Pandangan bahawa hanya tuan tanah sahaja yang perlu dikenakan cukai juga tidak tepat, pengusaha industri yang kaya akan terkecuali dalam cukai adalah tidak adil.
Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

3. Pandangan yang menyatakan hanya sektor pertanian sahaja yang penting adalah salah, Sektor industri menjadi semakin dominan berbanding sektor pertanian disebabkan pelepasan cukai. Oleh itu, peranan sektor perindustrian juga penting.

Sumbangan Kumpulan Fisiokratik
1. Melihat masyarakat secara keseluruhan dan menganalisis peraturan/ hukum yang dapat

mentadbir pusingan barang dan kekayaan. Ekonomi Table oleh Quesnay telah menjadi forerunner untuk ekonomi moden. 2. Mengasaskan hukum pulangan bertambah kurang

Francois Quesnay (1694-1774) • Beliau merupakan seorang ahli fizik dan perubatan, tetapi berminat dalam bidang ekonomi lebih mandalam berbanding perubatan dan akhirnya menumpukan sepenuhnya masa untuk bidang ekonomi. Menurut beliau, masyarakat merupakan analogi kepada organisma. Peredaran barangan dan kekayaan menyamai peredaran darah dalam badan manusia. Semuanya memenuhi undang-undang semulajadi dan boleh difahami melalui logik akal. Tokoh yang menghasilkan secara sistematik dan ideal analisis aliran pendapatan dalam ekonomi. Menekankan kepentingan sektor pertanian dan peranan pengusaha ladang kapitalis sebagai penjana sumber kekayaan negara.

• •

Pasaran Sumber Perniagaan Isi Rumah

Pasaran Barang

*Refer PJJ ms 36

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781) • • •

Menjadi menteri kewangan Perancis pada tahun 1774 Memperkenalkan anti-feudal dan anti merkantalisma dalam memelihara idea-idea fisiokratik. Beliau talah mengenakan 15 hari tanpa gajisetahun kepada petani-petani bagi membaiki jalan jambatan saliran dan lain-lain. Pengenaan cukai terhadap tuan tanah adalah satu kemestian untuk hasil negara, juga untuk menyekat tuan tanah daripada sikap membazirkan wang yang berlebihan. Memotong perbelanjaan karajaan dengan banyak dan berjaya mendapatkan pinjaman pertanian dengan dikenakan kadar bunga sebanyak 4% dari Belanda, untuk memajukan sektor pertanian. Menentang campurtangan Parlimen dalam undang-undang, hanya tuan tanah boleh menjadi ahli parlimen dan tugas tersebut terhad kepada percukaian, pelajaran dan pembasmian kemiskinan. Mencipta teori upah dimana menurut beliau persaingan di antara pekerja akan menurunkan upah minimum kepada upah untuk memenuhi keperluan asas sahaja.(Iron law of wages) Sumbangan terbesar adalah memperbaiki teori hukum pulangan bertambah kurang (HPBK)

KUMPULAN KLASIKAL

Latar belakang kumpulan klasikal.
Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

• •

Bermula pada tahun 1776 apabila adam smith mencetak bukunya “Wealth Of Nation”. Terdapat 2 revolusi yang dipelopori oleh Lsaac Newton telah mempengaruhi perkembangan pemikiran ekonomi klasik: 1. Revolusi Saintifik 2. Revolusi Perindustrian

Revolusi Saintifik • Mempunyai 3 aspek penting: I. Ahli sains ini bergantung kuat ke atas bukti eksperimen, Newton dan rakan kontemporarinya tidak percaya dengan pengetahuan innate terdapat dari sebab sahaja tanpa bergantung ke atas pengalaman. Newton mempopularkan idea yang sudah wujud bahawa universe tertakluk dengan undang-undang semula jadi. Sistem Newton adalah pandangan statik mengenai universe. Ruang , masa dan keadaan adalah bebas, tidak ada yang berubah melalui masa. Ketuhanan telah mencipta mekanisma yang berjalan dengan harmoni dan automatik tanpa gangguan, maka laissez faire adalah bentik wisdom paling penting dalam perjalanan sosial. Undang-undang semula jadi akan memandu sistem ekonomi dan tindakan orang ramai. Oleh itu, adalah lebih baik bagi masyarakat jika orang ramai bebas untuk mengikut undang-undang semula jadi kepentingan diri sendiri.

II. III.

Revolusi Perindustrian • Bermula pada tahun 1776 dan seiringi dengan tahun England muncul sebagai negara perindustrian paling berkuasa dan cekap, serta mendapat faedah besar dari perdagangan bebas antarabangsa. Kedudukan dan pengaruh pengusaha-pengusaha English semakin kukuh dan tidak lagi perlu bergantung kepada subsidi, keutamaan monopoli dan perlindungan tarif dari kerajaan. Persaingan semakin boleh digunakan untuk memastikan eujudnya harga berpatutan dan kualiti barangan. Tenaga buruh bebas mudah bergerak, bayaran murah dan bekerja kuat muncul.

• •

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

• • •

Keadaan penawaran dan permintaan buruh menjadikan upah rendah kerana ditentukan pasaran. Berlaku lebihan penawaran buruh kesan daripada peningkatan populasi serta kemasukan petani dari Ireland. Hak milik persendirian dan menggalakkan pertanian skala lebih besar dan berintensifkan modal.

Tenet-tenet utama Klasikal 1. Penglibatan minimum kerajaan • Ekonomi dikatakan mengubah dari sendiri dan cenderung kepada guna tenaga penuh tanpa campurtangan kerajaan. Aktiviti kerajaan sepatutnya dihadkan kepada melaksanakan hak harta, mengadakan pertahanan negara dan memberi pendidikan awam.

2. Kelakuan ekonomi kepentingan diri sendiri • • • • Ahli ekonomi Klasikal mengandaikan bahawa kelakuan pentingkan diri sendiri adalah asas semulajadi manusia. Pengeluar mengeluarkan barangan untuk keuntungan Pekerja berkerja untuk mendapatkan upah Pengguna berbelanja untuk tujuan memuaskan kehendak mereka

3. Minat harmoni • • Menekankan kepada minat harmoni semulajadi dalam ekonomi pasar Dengan mengejar minat individu sendiri, orang ramai berkhidmat untuk kepentingan masyarakat.

4. Kepentingan kesemua sumber ekonomi dan aktiviti

Kesemua sumber ekonomi seperti tanah, buruh, modal dan kebolehan keusahawan serta kesemua aktiviti ekonomi seperti pertanian, perdagangan, pengeluaran dan pertukaran antarabangsa penting menyumbang kepada kekayaan negara.

5. Undang-undang ekonomi • Menumpukan analisis berdasarkan teori ekonomi eksplisit atau “undang-undang”.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Ahli ekonomi Klasikal percaya bahawa hukum ekonomi adalah universal dan tidak boleh diubah.

Golongan yang mendapat faedah daripada sistem Klasikal •

Memberi manfaat kepada semua orang dalam masyarakat kerana aplikasi teorinya mempromosi pengumpulan modal dan pertumbuhan ekonomi. Golongan pedagang diberikan status dan martabat sebagai promoter kekayaan negara.

Bagaimana kumpulan klasikal berguna atau benar pada masanya • • Dengan menolong menghapus saki baki sistem feudal, ekonomi klasikal mempromosi perusahaan perniagaan. Ahli ekonomi klasikal dan mereka yang menyokongnya telah menjadikan pasaran lebih besar bukan sahaja melalui pencapaian perdagangan antarabangsa lebih bebas tetapi juga dengan mempromosi tenaga buruh bandar. Peladang sara hidup sendiri akan mengguna kebanyakan dari pengeluaran mereka sendiri sementara membeli sedikit sahaja dari pasaran. Perluasan pasaran tidak hanya melalui perdagangan antarabangsa tetapi juga melalui usaha mempromosi dan mewujudkan tenaga buruh sektor bandar. Hal ini disebabkan peladang sara hidup sendiri akan mengunakan kebanyakan dari pengeluaran untuk sendiri sementara membeli sedikit sahaja dari pasaran, sebaliknya buruh bandar membeli makanan dari pasaran.


Sumbangan berkekalan kumpulan klasik I. II. III. IV. V. Hukum pulangan berkurangan Hukum faedah berbanding Pendapat yang mengatakan pengguna adalah raja Kepentingan pengumpulan modal terhadap pertumbuhan ekonomi Pasaran sebagai mekanisme menyelaras kepentingan individu dan masyarakat

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Adam Smith (1723-1790) I. Biografi • • • • •
II.

Dilahirkan di Pekan Kirkcaldy, Scotland, bapanya seorang pengawai kastam. Belajar di Glasgow College pada usia 14 tahun. Dilantik profesor dalam bidang logik di Glasgow college pada 1751 dan pada tahun berikutnya diberi kerusi filosofi moral yang dipegangnya hampir 12 tahun. Menjadi tutor kepada anak tiri Charles Townsend (menteri kewangan) yang kemudian nya menjadi prominen di Amerika mengenai isu cukai teh kolonial. Beliau telah menjalinkan persahabatan rapat dengan fisiokrat termasuk Quesnay dan Turgot.

Pengaruh Penting terhadap pemikiran Smith • • • • Iklim intelektual umum pada masanya. Smith sipengaruhi oleh fisiokrat terutamanya Quesnay dan Turgot. Francis Hutcheson-Pengajar Smith di Glasgow College. Kawannya David Hume di mana melalui surat-suratnya serta pembualan peribadi.

Wealth Of Nation - Kekayaan Negara (1776)_(Adam Smith) • • Karya yang telah mengangkat dn memperkukuhkan kedudukan Smith sebagai salah seorang tokoh pemikir ekonomi utama dalam sejarah pemikiran ekonomi dunia. Antara kandungan: 1. Pembahagian Buruh  Pembaikan terbesar dalam kuasa produktif buruh, dan bahagian skil, lebih besar, kebijaksanaan mengguna skil dan memilih dimana untuk digunakan , atau diaplikasikan nampak seperti kesan pembahagian buruh.  Pembahagian buruh meningkatkan kuantiti output dikehendaki kerana 3 sebab: i. Setiap pekerja membina peningkatan kemahiran dalam membuat satu tugas berkali-kali.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

ii. iii.

Masa dapat dijimatkan jika pekerja tidak perlu pergi dari satu jenis kerja ke satu jenis lain. Mesin boleh dicipta untuk meningkatkan produktiviti sebaik sahaja tugas telah dipermudahkan dan menjadi rutin melalui pembahagian buruh.

2. Kepentingan-kepentingan Harmoni dan kerajaan terhad  Setiap orang yang mengambil bahagian di dalam ekonomi cenderung untuk mengejar kepentingan sendiri masing-masing.
 Kerana tersembunyi disebalik aktiviti-aktiviti ekonomi ialah natural order.  Wujud invisibe hand yang menghubungkan gelagat kepentingan diri-sendiri

seterusnya mewujudkan barangan sosial dalam ekonomi.  Campur tangan kerajaan dalam ekonomi tidak diperlukan.
 Kerajaan adalah membazir, korup, tidak cekap dan lebih merupakan Grantor

kepada keistemewaan monopoli golongan tertentu yang hanya menjejaskan masyarakat secar keseluruhan.  Menurut Smith, peranan kerajaan ialah: i. ii. iii. Melindungi masyarakat dari serangan asing Mewujudkan keadilan dalam sistem pentadbiran Merangsang dan mengekalkan projek awam yang gagal dilaksanakan oleh swasta

 Mencadangkan pengenaan cukai dilakukan bagi menampung kos aktiviti

kerajaan, dimana: i. ii. iii. iv. Cukai perlu berkadar kepada hasil yang dinikmati di bawah perlindungan negara. Cukai perlu boleh diramal dan seragam dari segi tempoh masa, cara dan jumlah perlu dibayar. Cukai perlu di levi pada masa dan dalam cara yang paling selesa kepada pembayar-pembayar cukai. Cukai perlu dikutip kepada kos yang paling minimum kepada kerajaan.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Undang-Undang Ekonomi Bagi Ekonomi Kompetitif – The Economic Laws Of A Competitive Economy_(Adam Smith) 1. Nilai

Menerusi paradoks “Water-Diamond” Smith menyatakan terdapat 2 bentuk nilai iaitu Nilai Dalam Penggunaan dan Nilai Dalam Pertukaran. Smith menumpukan perhatiannya kepada nilai pertukaran kuasa memiliki sesuatu komoditi membolehkan untuk membeli barang lain. Smith menjawab bahawa mutiara(barang) mempunyai nilai kerana orang ramai perlu menyelam untuk mendapatkannya iaitu kos pengeluaran menentukan nilai pertukaran barang atau harga relatif.

• •

2. Teori nilai buruh dalam masyarakat primitif • • • Buruh merupakan sumber tunggal, nilai relatif barang akan ditentukan oleh amaun buruh yang diperlukan untuk pengeluaran. Buruh ialah pengukur benar nilai pertukaran kesemua komoditi.-“Labour Commanded Theory Of Value” Buruh merupakan kedua-dua sumber (teori kos buruh) dan pengukur (labour commanded theory) nilai pertukaran.

3. Teori nilai dalam ekonomi maju • Dalam masyarakat di mana modal perlakuan dan sumber tanah menjadi penting, pada kebiasaannya sesuatu barang akan ditukarkan untuk barang lain, untuk wang atau untuk buruh pada angka secukup tinggi untuk menampung upah, sewa dan untung. Nilai sebenar komoditi tidak lagi boleh diukur oleh buruh yang terkandung di dalam komoditi. Permintaan tidak mempengaruhi nilai komoditi, dan hanya kos pengeluaran (upah, sewa, untung) sahaja adalah penentu nilai dalam jangka masa panjang.

• •

4. Harga pasaran • Membezakan antara harga intrinsik dan semulajadi bagi sesuatu barang dan harga pasaran jangka masa pendek barang tersebut.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG


Apabila komoditi dijual untuk harga semulajadinya akan terdapat hasil secukupnya untuk membayar kadar semulajadi upah, sewa dan untung. Harga benar di mana-mana komoditi dijual dipanggil harga pasar. Ia mungkin berada di atas, di bawah atau sama dengan harga semulajadinya. Harga pasar bergantung kepada gelagat penawaran dan permintaan jangka pendek dan boleh berubah di sekitar harga semulajadi.

• 5. Upah •

Smith membincangkan mengenai 3 pandangan mengenai upah: i. ii. iii. Tahap agregat upah Pertumbuhan upah melalui masa Struktur upah

Formula:
Purata Upah Tahunan = Dana Upah / Jumlah Buruh

• • •

Kadar minimum uaph yang mesti diterima untuk membolehkan pekerja berkeluarga, terus hidup dan membiak penawaran buruh. Kadar peningkatan kekayaan negara akan menentukan permintaan buruh dan upah. Upah tinggi meningkatkan kesihatan dan kekuatan pekerja membolehkan mereka kerja paling baik keranaupah tinggi memberi harapan untuk memperbaiki hidup. ( Ekonomi upah untuk kecekapan) Masyarakat mempunyai kebebasan sempurna, dimana masyarakat bebas untuk memilih dan menukar pekerjaannya. Struktur upah akan membezakan mengikut 5 faktor: i. ii. iii. iv. Sifat atau buruk pekerjaan Kos untuk mendapatkan skil diperlukan dan ilmunya Kekerapan pekerjaan Tahap kepercayaan dan tanggungjawab

• •

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

v. 6. Untung • 7. Sewa • •

Kebarangkalian dan ketidakbarangkalian kejayaan

Kadar untung paling rendah mesti tinggi secukupnya untuk kompensasi kepada kerugian sebegitu dan masih meninggalkan lebihan untuk usahawan.

Sewa adalah harga yang dibayar untuk kegunaan tanah. Ia adalah harga tertinggi penyewa mampu untuk membayar selepas ditolak upah, susutnilai modal, purata untung dan lain-lain perbelanjaan pengeluaran.

8. Peranan wang dan hutang • • Kurang menekankan kepentingan wang Wang adalah penting sebagau alat pembayaran

9. Pembangunan ekonomi • • • Melihat ekonomi secara keseluruhan danmenekankan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Melihat pembahagian buruh dan pengumpulan modal sebagai faktor-faktor utama yang mempromosikan pertumbuhan stok kekayaan negara. Pembahagian buruh membolehkan mesin diperkenalkan untuk meningkatkan produktiviti manusia.

Thomas Robert Malthus (1766-1834) • Beliau telah mengemukakan beberapa teori dan pandangan yang berkaitan dalam bidang pertumbuhan penduduk, kaedah pengiraan KDNK, Teori Nilai, Pulangan Bertambah Kurang, Sewa tanah dan Permintaan Agregat. Anak kepada Daniel Malthus iaitu seorang yang terkenal dan merupakan rakan karid kepada beberapa orang tokoh intelektual yang ternama. Graduan dari kolej jesus dan dilantik sebagai Paderi Gereja Kristian di England. 2 kontroversi yang utama menarik perhatian Malthus adalah:

• • •

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

i. ii.

Peningkatan kemiskinan dan kontroversi terhadap langkah-langkah yang sewajarnya diambil untuk mangatasi masalah tersebut. Berkaitan dengan undang-undang bijirin (Corn Laws). Undang-undang ini mengenakan tarif terhadap bijirin yang diimport dan secara efektif mengenakan harga minimum terhadap bijirin yang diimport ke England dari negara-negara luar.

2 teori yang diperkenalkan oleh Malthus 1. Teori Penduduk Malthus • • • Cuba mengambilkira masalah kemiskinan dan kesengsaraan yang berlaku di kalangan golongan kelas bawahan di setiap negara. Menurut beliau jumlah penduduk akan meningkat secara geometri, sedangkan makanan bertambah secara aritmetik.cth: orang 1,2,4,8,16, makanan 1,2,3,4,5,6,7. 2 langkah untuk mengenalpasti makanan cukup untuk penduduk: i. Langkah pencegahan o Kawalan yang dapat mengurangkan kadar kelahiran.bentuk kawalan yang disokong oleh malthus ialah kawalan moral. o Orang ramai yang tidak mampu menyara anak perlu sama ada menangguhkan perkahwinan atau tidak perlu berkahwin dan hubungan seks sebelum berkahwin adalah larang. ii. Langkah positif o Kawalan yang meningkatkan kadar kematian seperti kebuluran, kesengsaraan, wabak penyakit dan peperangan.
o

Langkah-langkah pencegahan tersebut merupakan fenomena semulajadi dan menurut malthus kawalan positif merupakan hukuman tuhan kepada manusia yang gagal mengamalkan metod halangan moral.

2. Teori Lebihan Pasaran • Teori potensi kekurangan permintaan berkesan.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

• • • •

Teori ini, menurut beliau mengandaikan pekerja akan menerima upah yang cukup hidup sahaja. Majikan akan mengupah pekerja kerana pekerja tersebut akan mengeluarkan nilai output yang melebihi upah yang diterima. Golongan pekerja tidak mampu untuk membeli balik semua output yang dihasilkan. Golongan kapitalis akan membeli sebahagian sahaja dari lebihan outputdalam bentuk modal dan kapitalis juga mempunyai kuasa untuk membeli semua lebihan tetapi motif utama ialah untuk mengumpulkan kekayaan. Oleh itu wujud 2 kaedah lagi untuk mengurangkan lebihan output: i. Keperluan terhadap penggunaan yang tidak produktif o Perbelanjaan yang dilakukan oleh tuan tanah adalah perlu untuk mengelakkaan masalah lebihan barangan dalam pasaran yang mana boleh menyebabkan masalah stagnasi (stagnation) dalam sesebuah ekonomi. ii. Implikasi dasar o Undang-undang bijirin(corn laws) mestilah dipertahankan. o Kerana ia akan meningkatkan kekayaan tuan tanah secara langsung akan mengalakkan penggunaan tidak produktif. o Malthus menyokong penggunaan tidak produktif oleh tuan tanah, termasuk mengupah sebilangan besar pembantu rumah(orang gaji), beliau menentang lebihan penggunaan yang tidak produktif yang dibiayai oleh kerajaan.

Penilaian Sumbangan Malthus • • • Pandangan beliau telah diterima dengan baik oleh tuan tanah yang kaya raya Teori penduduk beliau telah membebaskan tanggung jawab golongan kaya untuk membantu golongan miskin. Menentang perlaksanaan undang-undang miskin (Poor Laws).

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

• • • • • •

Mempertahankan undang-undang bijirin (corn laws) dan penggunaan yang tidak produktif untuk menjaga kepentingan golongan tuan tanah. Teori malthus lebih memihak kepada golongan kaya(Tuan Tanah) dan mengabaikan golongan miskin. Mengemukakan teori pulangan semakin berkurangan dalam sektor pertanian. Menyatakan bahawa pertumbuhan penduduk secara relatifnya meningkat lebih tinggi berbanding dengan peningkatan sumber makanan. Mencipta suatu teori penduduk yang munasabah untuk menerangkan fenomena kebuluran atau kekurangan bekalan makanan yang berlaku pada waktu itu. Menegaskan keperluan pertimbangan moral untuk mengawal kadar kelahiran.

KUMPULAN MARGINAL • • • • • • • Bermula pada tahun 1871, tahun dimana Jevons dan Merger mencetak buku mereka yang berpengaruh mengenai teori utiliti sut. Wujud kerana revolusi industri masalah ekonomi dan sosial masih tidak dapat diatasi. Kemiskinan yang berleluasa walaupun produktiviti meningkat. Pengagihan kekayaan negara yang tidak adil. Ketidakstabilan dalam perniagaan menjejaskan banyak pihak-cth: pekerja, peladang Kadar kemalangan industri terus meningkat. Kuasa dan pengaruh majikan dalam mempengaruhi tawar menawar upah buruh dan peningkatan pengusaha monopolistik.

Tenet-tenet utama kumpulan Marginal 1. Fokus kepada margin • Titik perunahan di mana keputusan dibuat

2. Kelakuan ekonomi rasional

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Mengandaikan orang ramai bertindak secara rasional mengimbangkan keseronokan dan kesakitan, mengukur utiliti sut barang berbeza, dan mengimbang keperluan sekarang dengan masa hadapan. Mengandaikan dorongan dominan tindakan manusia ialah mencari utiliti dan mengelakkan utiliti negatif.

3. Penekanan ke atas mikroekonomi • Mengambilkira membuat keputusan individu, keadaan pasaran untuk satu jenis barang, output firma spesifik dan lain-lain.

4. Kegunaan kaedah abstrak dan deduktif • Menolak kaedah sejarah dan menerima pendekatan analitikal dan abstrak yang diterokai oleh Ricardo dan ahli klasik yang lain.

5. Penekanan ke atas persaingan sempurna • • Andaian pasaran persaingan sempurna Pengusaha bebas, terdapatramai penjual dan pembeli, produk homogeneous, harga seragam.

6. Teori harga berorientasi permintaan • Permintaan menjadi tekanan utama penentuan harga

7. Penekanan ke atas utiliti subjektif • Permintaan bergantung kepada utiliti sut

8. Pendekatan keseimbangan • Mekanisme pasaran

9. Penyatuan tanah dan barang modal • • Meletakkan ganjaran kepada tuan tanah dengan teori bunga Kadar bunga ,sewa dan keuntungan merupakan pulangan ke atas sumber-sumber harta atau kekayaan.

10. Penglibatan minimum kerajaan • Tidak campur tangan dengan undang-undang ekonomi semulajadi

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

undang-undang ekonomi semulajadi akan merealisasikan atau memaksimumkan kepentingan sosial.

Golongan yang mendapat faedah daripada sistem Marginal 1. Majikan • Penolakan idea kesatuan buruh, dan punca pengangguran adalah disebabkan faktor upah yang terlalu tinggi.

2. Pemilik tanah 3. Orang kaya

Sumbangan berkekalan Marginal 1. Analisis ekonomi berasaskan penggunaan kaedah matematik 2. Model monopoli asas 3. Teori duopoli 4. Teori utiliti marginal berkurangan 5. Teori pilihan rational pengguna 6. Hukum permintaan 7. Hukum pulangan marginal utiliti berkurangan 8. Konsep hukuman pulangan mengikut skel 9. Analisis pilihan di antara masa lapang dan masa bekerja

William Stanley Jevons (1835-1882) • • • Dilahirkan di Liverpool England. Beliau bekerja sebagai penilai kilang duit logam (mint) di Australia. Profesor di university college, london yang menentang idea-idea baru beliau. Sikap prejudis ini telah menafikan pengiktirafan terhadap Jevons dalam bidang ekonomi politik.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Menerbitkan beberapa buku mengenai logik dan manjadi profesor dalam bidang logik, ekonomi politik dan falsafah di University of Manchester dan kemudian di University College, London. Pembentukan nombor-nombor indeks. Beliau mencipta mesin logik. Mati pada umur 47 tahun disebabkan lemas berenang.

• • •

Teori-teori Jevons 1. Teori Nilai Jevons • • • Nilai bergantung sepenuhnya ke atas utiliti. Individu perlu mengenalpasti dengan teliti natural laws untuk utiliti yang berbagai dan utiliti yang pelbagai ini ditentukan pula oleh jumlah barangan yang dimiliki. Hukum permintaan dan penawaran akan menentukan pencapaian utiliti individu berasaskan teori pertukaran.

2. Teori Utiliti Sut Semakin berkurangan • • • Utiliti tidak boleh diukur secara langsung. Kepuasan yang bersifat subjektif hanya boleh diukur menerusi pemerhatian terhadap gelagat dan keutamaan pengguna. Individu boleh membuat perbandingan utiliti unit setiap barang berikutnya dan boleh membuat perbandingan utiliti sut beberapa barang Hukum utiliti sut semakin berkurangan Jevons menyelesaikan Paradok air dan berlian

3. Teori Pilihan Rasional:Hukum Equimarginal

Pengguna yang mahu, memaksimumkan utiliti akan mengagih pendapatan wang dalam cara di mana utiliti sut ringgit terakhir dibelanjakan ke atas kesemua komoditi adalah sama.
=

Akhirnya, nisbah utiliti marginal untuk harga x dan y akan sama dan jumlah utiliti dapat dimaksimumkan.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

4. Teori Pertukaran • • mengguna prinsip memaksimumkan utilitinya untuk menerangkan untung dari pertukaran. Si A hanya mempunyai daging lembu, dan Si B mempunyai jagung, utiliti bagi Si A untuk jagung adalah tinggi, utiliti untuk Si B untuk daging adalah tinggi.maka Si A akan menerima manfaat daripada jagung dan melepaskan daging lembu. Utiliti yang hilang adalah lebih kecil daripada utiliti yang dapat diperoleh daripada jagung.
=

Perdagangan akan berhenti apabila titik dimana tidak ada lagi kemungkinan mendapat untung dari pertukaran, maka itulah titik keseimbangan.

Pandangan Jevons Mengenai Buruh o Utiliti sebagai penentu nilai pertukaran. o Kos pengeluaran menentukan penawaran, penawaran menentukan darjah utiliti akhir , dan darjah akhir menentukan nilai. o Buruh tidak boleh menjadi pengukur nilai keranba setiap buruh mempunyai nilai berbeza. o Rujuk ms 238 PJJ.

Perbincangan Topik-topik lain oleh Jevons o Output per unit modal ini akan menentukan bayaran bunga atas modal. o Jevons telah menyumbang kepada teori mengenai insurans dan perjudian. o Beliau menggunakan teori kitaran sunspot yang mempengaruhi cuaca, yang memberi kesan kepada saiz tumbuhan. o Jevons telah memberi sumbangan besar kepada pertumbuhan nombor indeks.

Perbincangan Jevons mengenai Polisi Awam

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

o Beliau percaya bahawa kanak-kanak perlu dikawal oleh undang-undang dan kesihatan serta keadaan keselamatan di kilang-kilang perlu diawasi. o Ia menyokong persatuan persahabatan dan kesatuan sekerja. o Beliau menyokong supaya ibu yang mempunyai anak di bawah umur persekolahan dilarang dari bekerja di kilang dan bengkel. o Beliau tidak menyukai hospital percuma. o Beliau menyokong prinsip Greatest-Happiness Bentham. Francis y. Edgeworth (1845-1926) •

Dilahirkan di Ireland, belajar di Trinity College di Dubin dan University of Oxford. Beliau kemudiannya menduduki kursi Professor Tooke bagi Ekonom Plitik di Oxford. Merupakan seorang pengasas persatuan ekonomi diraja. Pada tahun 35 tahun, sebagai seorang presiden persatuan statistik. Setuju dengan pandangan Bentham bahawa pengguna berusaha untuk memaksimumkan utiliti dari pendapatan yang terhad. Alat yang paling penting adalah kalkulus differential. Ia mempopularkan kegunaan matematik di dalam disiplin ekonomi. 3 sumbangan beliau: I. II. III. Mengasaskan keluk puas sama Merupakan salah seorang ahli ekonomi pertama menunjukkan faktor tidak menentu yang kita sekarang umumnya kaitkan dengan kelakuan harga oligopolis. Beliau menerangkan perbezaaan di antara purata dengan sut produk.

• • • • • •

I. Keluk Puas Sama dan Pertukaran

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

A

Qy Keluk kontrak Qx

DUS

B

• • • •

Keluk yang menunjukan berbagai kombinasi dua barang yang memberi tahap utiliti sama kepada individu. Keluk kontrak lokus titik tangensi dua set keluk puas sama.
DUS DUS

Mana-mana titik atas keluk kontrak adalah kemungkinan titik keseimbangan dan kesudahan akhir akan berlaku melalui tawar-menawar. Kotak edgeworth menunjukkan untung utiliti dari pertukaran dan keluk kontrak bagi 2 pedagang unggul bagi 2 barang.

II. Teori duopoli

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG P Keluk kontrak

AR2 Duopolis 2

AR1 Duopolis 1

MR2 Qm2 Qm1 Q2

MR1 Q1 MC=0

DUS

DUS DUS

DUS DUS

Model Duopoli Edgeworth

DUS

Edgeworth memperbaiki andaian dalam 2 cara: DUS DUS i.
DUS

Mengadaikan bahawa setiap penjual air mineralmempunyai kapasiti terhad untuk menemui permintaan pengguna. DUS Mengandaikan dalam jangka masa pendek kedua-dua penjual boleh mengenakan harga berbeza untuk air mineral.

ii.

Edgeworth menyatakan bahawa setiap orang penjual mencari untuk memaksimumkan untungnya dengan mengubah harganya (output) sementara mengandaikan bahawa harga (output) pihak satu lagi akan tinggal pada tahap semasa. Menurut Edgeworth tiada harga atau output keseimbangan wujud dalam situasi di mana terdapat duapolis andaian tiada pakatan antara firma.

III. Sut Lawan Produk Purata

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Edgeworth adalah orang yang membezakan secara eksplisit antara produk purata dengan produk sut bagi fungsi engeluaran dicirikan dengan pembolehubah proposi input. SUT- perubahan dalam jumlah produk apabila penambahan setiap input buruh atau alat. PURATA- membahagikan jumlah produk dengan input buruh atau alat. Keluk kontrak Produk sut(MP) adalah perubahan dalam jumlah produk dikaitan dengan perubahan dalam input buruh.

• • •

MP/AP MP

AP Buruh

DUS 0

Hubungan antara produk sut dan produk purata

DUS DUS DUS

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

KUMPULAN NEO-KLASIK

Pengenalan/ latar belakang Kumpulan Neoklasik

Perkataan “Neo” bermakna “New” atau “Baru” , dimana Neoklasik adalah Klasik Baru. Terdapat 3 perbezaan antara kumpulan Marginal dengan Kumpulan Neoklasik: I. Pemikiran Neoklasik menekan kedua-dua permintaan dan penawaran dalam menentukan harga-harga pasaran barang perkhidmatan dan sumber, manakala bagi kumpulan marginalis cenderung menekan kepada permintaan sahaja. Beberapa ahli ekonomi Neoklasik seperti Wicksell dan Fisher mengambil lebih minat dalam peranan wang dalam ekonomi berbanding marginalis awal. Ahli ekonomi Neoklasik memanjangkan analisis Marginal kepada struktur pasar disamping persaingan tulin, monopoli tulin dan duopoli.

II. III.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Perbezaan kumpulan Neo-klasik

Neoklasik kumpulan kewangan(Wicksell, Fisher dan Hawtrey)   Mementingkan peranan wang Menumpukan analisis secara agregat(Makro) seperti penawaran wang, jumlah tabungan dan pelaburan, paras harga pasaran dan lain-lain.

Neoklasik – kumpulan bukan kewangan(Marshall)  Menganalisis isu mikro, seperti: penggunaan, tabungan, pelaburan, pendapatan dan lain-lain pada peringkat individu.

John Gustav Knut Wicksell (1851-1926) • Dilahirkan di Stockholm, Sweden dalam sebuah keluarga kelas pertengahan.

Sumbangan Beliau • Ahli ekonomi yang mula-mula sekali mengemukakan pandangan bahawa sesebuah firma pada mulanya akan mengalami pulangan bertambah mengikut skala, pulangan malar dan pulangan berkurangan apabila firma tersebut mengembangkan saiznya. Membincangkan persaingan monopolistik yang kemudiannya dikembangkan oleh Chamberlin dan Robinson pada tahun 1930an. Sebagai pemyumbang utama dalam bidang ekonomi kewangan: I. II. III. • Analisis peranan kadar bunga dalam mencapai keseimbangan paras harga atau menjana pergerakan kumulatif inflasi dan deflasi. Mengiktiraf potensi sumbangan kerajaan dan bank pusat dalam usaha mengekang atau mengawal kestabilan harga. Mengemukakan pandangan awal berkenaan dengan pendekatan tabunganpelaburan untuk keseimbangan makroekonomi.

• •

Telah mengemukakan suatu sintesis mengenai teori kewangan, teori kitaran perniagaan, pembiayaan awam dan teori harga dalam satu sistem.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Teori Perubahan Paras Harga-Wicksell • • • Mengapakah harga secara koletifnya mengalami turun naik? Kadar bunga normal atau semulajadi bergantung kepada penawaran dan permintaan terhadap modal benar yang belum lagi sedia untuk dilaburkan. Oleh kerana bank boleh mencipta kredit mereka boleh menambahkan pemberian pinjaman walaupun pada kadar bunga yang rendah. Oleh itu, kadar bunga bank mungkin lebih tinggi berbanding dengan kadar bunga semulajadi. Kes 1: Kadar Bunga Bank < Kadar Bunga Semulajadi

Tabungan berkurang, permintaan terhadap barang dan perkhidmatan meningkat, pengusaha akan meningkatkan pelaburan modal kerana menjangkakan perolehan untung bersih yang lebih tinggi(sebab kos pinjam menurun), maka pendapatan orang ramai bertambah, kesannya harga barangan meningkat.dengan andaian ekonomi mencapai GTP.

Kes 2: Kadar Bunga Bank > Kadar Bunga Semulajadi  Tabungan meningkat, perbelanjaan pelaburan menurun, menjatuhkan pendapatan negara, kejatuhan harga barangan pengguna.

• •

Beliau lebih menitikberatkan peranan kerajaan dan bank pusat untuk mengawal kestabilan ekonomi. Beliau menyatakan bahawa penyebab utama turun naik kitaran ekonomi ialah perkembangan teknologi dan perdagangan yang tidak selari dengan kemajuan dalam peningkatan keperluan terutamanya peningkatan penduduk. Untuk menghapuskan kesan negatif kitaran perniagaan, beliau mencadangkan bank perlulah mengenakan suatu tingkat kadar bunga yang mana kadar bunga tersebut tidak akan menyebabkan paras harga terlalu tinggi atau terlalu rendah. Bank perlulah mengenakan suatu tingkat kadar bunga yang sama dengan kadar bunga semulajadi.

Irving Fisher (1867-1947)

Merupakan pakar matematik dari Yale dan kemudiannya menjadi pakar ekonomi.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Teori kadar bunga- Fisher •

Membincangkan bagaimana kadar bunga ditentukan. Mengikut beliau 2 faktor yang perlu ada untuk mengukuhkan peranan kadar bunga iaitu impatient rate dan kadar peluang pelaburan (investment opportunity rate). Impatient rate merujuk kepada kesanggupan masyarakat untuk menangguhkan penggunaan kini, bagi membolehkan pengguna tersebut mengguna pada masa hadapan. Nilai penggunna masa depan yang sanggup digantikan dengan penggunaan kini bergantung kepada setakat mana individu itu besikap impatient. Faktor kedua adalah kadar peluang pelaburan. Kadar peluang pelaburan ditentukan oleh faktor benar. Masyarakat akan mengurangkan sebahagian daripada penggunaaan kini untuk meningkatkan pelaburan dan memperolehi penggunaan masa depan yang lebih banyak. Mengikut fisher, semakin banyak kita melabur dan menangguhkan kegembiraan pada masa kini, maka semakin rendahlah kadar peluang pelaburan tetapi semakin tinggilah kadar impatient. Keseimbangan kadar bunga akan tercapai apabila kadar pulangan pelaburan dan kadar yang mana masyarakat sanggup manggantikan penggunaan kini untuk penggunaan masa depan adalah sama. Kadar bunga bergantung kepada 2 faktor: I. II. Keupayaan teknologi masyarakat untuk memperolehi penggunaan masa depan yang lebih baik dengan diberi penggunaan kini. Kesanggupan masyarakat untuk menggantikan penggunaan masa kini dengan penggunaan masa depan.

• • • • • •

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Impatient rate

Investment rate

Pelaburan 0 0

Penggunaa n

DUS

DUS

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Teori kuantiti wang – Fisher • • Berasaskan kepada persamaan pertukaran. 5 faktor utama yang menentukan kuasa membeli wang atau mempengaruhi harga: I. II. III. IV. V. • Jumlah mata wang dalam edaran(M) Halaju mata wang dalam edaran(V) Jumlah deposit dalam bank(M’) Halaju deposit dalam bank(V’) Jumlah perdagangan/transaksi(T)

Mengandaikan M’ yang dipegang oleh orang ramai adalah tetap, maka secara langsungV’ juga adalah konstan, terdapat 2 alasan yang boleh menjelaskan M’ dan V’ konstan: I. II. Nisbah rizab bank terhadap deposit adalah tetap. Individu, firma dan perbadanan akan cuba mempertahankan nisbah yang stabil antara mata wang dengan baki deposit.

Oleh itu, boleh dikatakan teori kuantiti wang secara umumnya adalah:

MV=PT

Fisher mengandaikan halaju dalam edaran(V) dan jumlah perdagangan(T) adalah konstan. Beliau bersetuju bahawa kedua-dua pemboleh ubah tersebut mengalami turun naik akibat daripada kitaran perniagaan, tetapi selalunya cenderung kembali semula kepada tahap keseimbangan. Nilai kuantiti barang(T) juga cenderung berada di tahap keseimbangan guna tenaga penuh, kerana jika wujud masalah pengangguran, peningkatan penawaran wang(M) akan meningkatkan T dan juga P.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Menurut Fisher, dalam jangka pendek, keadaan ekonomi yang mencapai tingkat guna tenaga penuh, kuantiti mata wang dalam edaran biasanya menentukan paras harga. Kesan biasa akibat peningkatan kuantiti wang akan meningkatkan paras harga umum secara berkadaran. Peningkatan amaun tunai dalam ekonomi akan menganggu nisbah optimum, menyebabkan individu mengubah semula nisbah tunai terhadap perbelanjaan dengan cara meningkatkan perbelanjaan.

KUMPULAN INSTITUSI

Pengenalan/ latar belakang Kumpulan Institusi • • Kumpulan pemikiran dari Amerika Syarikat yang bermula sekitar 1900 dan berterusan hingga kini. Pada penghujung abad ke 19, muncul ramai ahli politik dan ekonomi alam sekitar Amerika yang telah mempersoalkan ekonomi Neo-klasik daripada segi andaian dan rumusan teori. Isu campur tangan kerajaan yang minimum dalam ekonomi menurut neoklasik akan menghasilkan kebajikan sosial yang maksimum telah mula dipersoalkan serta dipertikaikan. Masalah monopoli perniagaan, kemiskinan, kemelesetan ekonomi dan pembaziran serta kebajikan sosial pekerja yang tidak berbela.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

2 kaedah telah dikenalpasti digunakan untuk mencapai perubahan sosial: I. II. Menyusun masyarakat agar seiring dengan aliran sosialis Melakukan reformasi sosial terhadap sistem kapitalis melalui campurtangan kerajaan dalam ekonomi.

Tenet-tenet utama Kumpulan Institusi 1. Perspektif yang luas • • Ekonomi perlu dilihat secara menyeluruh tidak hanya menilai sebahagian kecil entiti daripada keseluruhan. Ekonomi adalah suatu sistem yang kompleks dan saling bergantungan antara satu entiti dengan entiti yang lain.

2. Menumpukan kepada institusi • • Menekankan kepentingan peranan institusi dalam perkembangan ekonomi. Institusi merupakan satu entiti yang diuruskan oleh sekumpulan manusia, telah berkembang dengan baik serta diterima sebagai salah satu bahagian dalam masyarakat dan budaya. Menekankan gelagat sekumpulan manusia dalam sesuatu institusi dan tidak melihat secara individu. Lebih menekankan analisis dan reformasikan institusi kredit, institusi yang bersifat monopoli, pengurusan perhubungan buruh, agihan pendapatan dan sebagainya. Menyokong perancangan ekonomi dan usaha menyederhanakan ayunan pusingan perniagaan.

• •

3. Pendekatan evolusi Darwin • • Menyokong penggunaan pendekatan evolusi dan menolak pendekatan statik dalam analisis ekonomi, kerana masyarakat dan institusi sering berubah. Fungsi-fungsi dan evolusi yang berlaku dalam institusi ekonomi perlu ,menjadi fokus utama dalam menganalisis sistem ekonomi.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Pendekatan evolusi ini memerlukan pengetahuan yang meluas bukan sahaja dalam bidang ekonomi tetapi juga bidang-bidang lain seperti sejarah, antropologi budaya, sains politik, sosiologi, falsafah, dan psikologi. Mencari jalan penyelesaian sesuatu masalah ekonomi dengan mengambilkira masa dan tempat.

4. Menolak idea keseimbangan normal (normal equilibrium)

Menekankan prinsip cirsular causation atau perubahan kumulatif dalam mencapai matlamat-matlamat ekonomi dan sosial. Ekonomi tidak semestinya berada dalam GTP , dan ekonomi terdedah kepada kitaran perniagaan. Institusi yakin kawalan kerajaan secara kolektif diperlukan untuk memperbaiki dan mengatasi kekurangan dan juga mengatasi segala masalah termasuklah masalah ketidakefisyenan dan ketidaktentuan dalam ekonomi.

• •

5. Perbezaan keutamaan (crash interest)

Berbeza dengan idea harmoni of interest, institusi telah mengenalpasti wujud perbezaan ketara dalam kepentingan manusia. Manusia adalah mahkluk yang bersifat kolektif dan bekerjasama dalam kumpulan-kumpulan yang teratur dan terancang untuk mutual self-interest ahliahli. Clash of interest berlaku, contohnya pengguna dengan pengeluar, pekerja dengan majikan, pengeluar produk dengan firma kredit. Kerajaan yang neutral diperlukan untuk menyelesaikan clashing interest.

6. Reformasi berbentuk liberal dan demokratik • • • Diperlukan untuk memastikan pengagihan pendapatan dan kekayaan negara secara lebih adil dapat dilaksanakan. Sistem laissez-faire dikritik punca ketidakadilan kebajikan sosial. Menyokong peranan kerajaan yang lebih menyeluruh dalam aktiviti ekonomi dan sosial.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Golongan yang mendapat faedah daripada sistem institusi • • Kepentingan golongan kelas pertengahan seperti petani, peniaga-peniaga kecil dan buruh. Idea-idea institusi juga menarik minat golongan pekerja kerajaan, reformers, humanitarians, pemimpin organisasi pengguna dan ahli-ahli kesatuan pekerja.

Thorsten Bunde Veblen (1857-1929) • The Leisure Class Theory(golongan kelas atasan) I. Penggunaan bersifat menunjuk-nunjuk (conspicuous consumption)
o

Golongan kaya mengumpul kekayaan tanpa perlu bekerja kuat(Warisan).

o Golongan kaya juga berbelanja mewah tanpa mengambil kira kehendak fizikal, spiritual, esthetic dan intelektual. o Perbelanjaan golongan kaya lebih kepada mempamerkan kekayaan, untuk menunjukkan kuasa, perstij, penghormatan dan lambang kejayaan. o Untuk mengekalkan reputasi baik dikalangan masyarakat, golongan ini perlu membazir dalam penggunaan mereka. o Wanita sebagai penunjuk kekayaan golongan lelaki, seperti berpakaian jenama, barang kemas dan lain-lain. o Golongan ini hanya menghabiskan masa dalam menpamerkan kekayaan mereka malah menghabiskan masa lapang dan hidup mereka hanya menggunakan barangan mewah tanpa memikirkan untuk membuat sebarang pekerjaan yang berfaedah. II. Kecenderungan untuk mengelak daripada melakukan pekerjaan yang berfaedah. o Mengelakkan untuk daripada melakukan pekerjaan yang berfaedah dan produktif untuk mengekalkan reputasi mereka

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

o Mereka juga bertindak secara kekerasan serta menipu untuk mengekalkan kuasaan mereka. o Kebanyakkan terlibat dalam bidang perniagaan, sukan dan permainan. III. Konservatism o Golongan jaya juga sering menolak perubahan sosial yang boleh menjejaskan kedudukan dan keistimewaan mereka. o Mereka menganggap sebarang perubahan pada masa depan adalah menyalahi kepercayaan mereka dalam sesebuah institusi. o Kumpulan yang konservatif terhadap sebarang perkembangan semasa.

Kritikan Velben terhadap Neo-klasik • Mengandaikan pengguna adalah raja dan segala penentuan dalam pasaran barangan atau perkhidmatan ditentukan semata-mata oleh pengguna adalah tidak tepat. Menurut Velben sebahagian besar perbelanjaan pengguna adalah terarah kepada berangan berprestij serta mewah yang bertujuan untuk menunjukkan kemewahan dan mempertahan status masingmasing, maka kerajaan perlu campurtangan dalam pasaran bertujuan untuk mengelakkan berlakunya penggunaan barangan yang membazir oleh setiap pengguna. Kritik Neo-Klasik yang mempertahankan kaedah-kaedah yang telah mereka gunakan dalam mengagihkan kekayaan dan pendapatan. Menurut Velben, mereka lebih memberi perhatian kepada pemilikan kekayaan dan pendapatan oleh sektor swasta. Sistem pasaran sempurna adalah tidak tepat, kerana realitinya pasaran adalah dalam bentuk monopolistik, ini menyebabkan kabajikan pengguna akan terjejas.

Wesley Clair Mitchell (1874-1948)

Merupakan anak murud Veblen yang paling bijak. Perbincangan isu kitaran perniagaan dan sumbangan beliau kepada institulism adalah pembuktian sesuatu isu adalah melalui penyelidikan empirik. Ekonomi adalah merupakan satu disiplin yang membincangkan sains kelakuan manusia. Masa depan disiplin ini adalah bergantung kepada perkembangan penyelidikan bidang tersebut dan pengucupan dalam aspek teori.

• • •

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Kajian Mitchell berkenaan Kitaran Perniagaan (Business cycle), mendapatkan rumusan bahawa:
 Turun naik dalam perniagaan berlaku dalam keadaan money economic. Krisis

dan kejatuhan ekonomi bukan merupakan satu penyakit sistem kapitalis, tetapi lebih kepada masalah yang berlaku dalam masyarakat.  Kitaran perniagaan adalah tersebar luas dalam ekonomi, dalam ekonomi terdapat banyak syarikat-syarikat perniagaan dan ia saling bergantungan antara satu sama lain.
 Turun naik kitaran perniagaan bergantung kepada jangkaan keuntungan di

masa depan. Jangkaan keuntungan masa depan lebih signifikan mempengaruhi syarikat-syarikat perniagaan untuk terus mencari keuntungan berbanding pengaruh prestasi keuntungan atau kerugian syarikat di masa silam. Jangkaan keuntungan di masa depan juga adalah penentu kepada perkembangan ekonomi sesebuah negara. Kesannya, kegiatan pelaburan akan berlaku dengan pesat dan ia adalah bergantung kepada jangkaan keuntungan yang dibuat oleh syarikat.  Turun naik dalam perniagaan adalah didorong oleh faktor ekonomi itu sendiri dan ia berlaku secara sistematik.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

KUMPULAN KEBAJIKAN

Ekonomi kebajikan adalah merupakan salah satu cabang daripada ilmu analisis ekonomi yang menitikberatkan prinsip serta kaedah untuk memaksimumkan kehidupan sosial sesebuah masyarakat. Idea asas adalah sumber dan faktor pengeluaran adalah terhad tetapi kehendak manusia yang tidak terhad. Menganalisis bagaimana caranya untuk mencapai tingkat kebajikan yang maksimum dan mengenalpasti faktor-faktor penghalang pencapaian kebajikan maksimum dan langkahlangkah untuk mengatasinya.

• •

Vilfredo Pareto (1848-1923) •

Parato telah dilahirkan di Paris dan telah memegang “kerusi Ekonomi” di University of Lausanne, Switzerland. Idea-idea utama Pareto telah diterjemahkan dalam karyanya Manual of Political Economy (1906). Peranan penting Pareto ialah menperhalusi analisis keluk puas sama oleh Edgeworth. Beliau cuba mengelakkan masalah mengukur dan membandingkan utiliti di antara individu dengan menghasilkan peta puas sama yang menunjukkan berbagai tingkat ophelimity atau kepuasan individu.


Pareto Optimum

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

A

Qy Keluk kontrak Qx

DUS

B

Memaksimumkan kebajikan menurut Pareto berlaku apabila pada titik keseimbangan tersebut, tiada lagi perubahan yang boleh menyebabkan keadaan seseorang lebih baik dan dalam masa yang sama menyebabkan orang lain berkeadaan tidak baik. DUS
D Masyarakat tidak boleh mengagihkan semula peruntukan sumber atau barangan serta perkhidmatan dalam satu keadaan cuba membaiki kedudukan orang tertentu tanpa memburukkan keadaan orang lain.
U S

Implikasi Pareto optimum: I.  Berlaku pengagihan barang yang optimum di kalangan pengguna. Agihan optimum adalah satu keadaan yang memberi kebajikan yang maksimum kepada pengguna A dan pengguna B.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Optimum apabila kadar penggantian sut antara barang x dan y oleh individu A dan B adalah sama. Mengambarkan jumlah maksimum barang yang boleh dinikmati oleh A dan B, pertambahan barangan yang dinikmati tidak dapat ditambahkan lagi tanpa menjadikan orang lain worse off.

II. 

Wujud satu tingkat optimum dalam alokasi teknikal dalam sumber. Agihan sumber yang produktif secara optimum berlaku apabila kadar penggantian teknik sut(MRTS) antara buruh dan modal dalam pengeluaran barangan x dan y adalah sama.

Mengambarkan jumlah maksimum barang yang boleh dikeluarkan tanpa mengurangkan pengeluaran barang lain.

III. 

Tingkat kuantiti output yang optimum. Optimum apabila pengeluaran dan agihan mencapai tingkat keseimbangan dimana kadar penggantian teknik sut barang x kepada barang y adalah sama dengan kadar penggantian teknik sut barang y kepada barang x.

Maka sebarang perubahan titik keseimbangan akan menyebabkan seserang akan berada dalam kebajikan yang tinggi tetapi di masa yang sama menjatuhkan kebajikan pihak lain.

Kritikan-kritikan terhadap teori kebajikan Pareto I. Gagal untuk menerangkan isu keadilan dalam pengagihan atau agihan pendapatan yanng saksama dalam masyarakat.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

II.

Sekiranya negara mengamalkan perdagangan bebas maka akan wujud kesan negatif iaitu menjejaskan pengeluar tempatan, selain itu, sekiranya negara membenarkan kemasukan buruh asing daripada luar akan menyebabkan kesan negatif kepada buruh domestik. Maka, patutkah kerajaan membenarkan perdagangan bebas dan kemasukan buruh? Pareto hanya melihat kesan jangka masa pendek yang lebih bersifat statik, sedangkan dalam jangka masa panjang lebih bersifat dinamik. Aspek pertimbangan moral perlu diambilkira dalam ekonomi yang sebenarnya telah diabaikan dalam penentuan kriteria Pareto.

III. IV.

Arthur Cecil Pigou (1877-1959) • •

Merupakan pemegang kerusi ekonomi politik di University Cambridge pada tahun 1908, sehingga bersara pada tahun 1943. \menurut beliau, kerajaan perlu terlibat dalam ekonomi terutamanya dalam membaiki kegagalan sistem pasaran dalam menangani masalah sosial. Dalam buku beliau “The Economics Od Welfare” menekankan teori asas untuk kerajaan bertindak bagi memperluaskan konsep kebajikan. Antara sumbangan Pigou dalam ekonomi kebajikan termasuklan kajian beliau dalam pengagihan semula pendapatan dan perbezaan antara kos sosial dan kos persendirian diskriminasi harga dan melihat kesan Pigou atau dikenali sebagai Pigou Effect.

Perbezaan Antara Kos Serta Faedah Sosial Dan Persendirian (Pigou)
• •

Kos Sut Persendirian(KSP) barang atau perkhidmatan adalah perbelanjaan kepada pengeluar yang berlaku bagi setiap perubahan satu unit pengeluaran. Kos Sut Sosial(KSS) adalah perbelanjaan atau kerosakan yang berlaku kepada masyarakat akibat pengeluaran output oleh firma. Faedah Sut Persendirian(FSP) pula diukur pada harga jualan output manakala Faedah Sut Sosial(FSS) adalah jumlah faedah yang didapati oleh masyarakat akibat pertambahan pengeluaran outputoleh firma tersebut.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Terhadap Eksternaliti

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG Skss

Harga Sksp

P

Dfss=D fsp Kuant iti

0

Kuantiti Perkhidmatan kereta api Rajah 1 Skss=Sk spS DU

Harga P Q1 Q2 DUS

D
U S

Dfss Dfsp DUS Q1 Q2 Kuant iti DUS Kuantiti Pokok Yang Ditanam Rajah 2

0

DUS

D
U S

DUS

DUS

DUS Disediakan oleh: TOHSKIT SIANG DU

Rajah 1
• •

Rajah 1 menyatakan bahawa projek membina kereta api, jika tanpa campur tangan kerajaan, pasaran akan menentukan kuantiti dan harga keseimbangan. Keseimbangan dicapai di titik apabila Sksp=Dskp pada kuantiti kereta api di Q1 dan harga keseimbangan di P. Walaubagaimanapun wujud eksternaliti luaran negatif bagi pihak lain. Andaikan wujud campur tangan kerajaan, maka kerajaan akan melaksanakan pelbagai dasar seperti cukai, untuk mengurangkan kuantiti kereta api yang disediakan sehingga di Q2 iaitu apabila Skss=Dkss. Dalam keadaan ini, jumlah faedah yang diperolehi oleh sosial adalah sama dengan kos sosial. Penambahan satu kuantiti akan meningkatkan kos sosial melebihi faedah sosial. Oleh itu, titik tersebut adalah keseimbangan.

Rajah 2 •

Rajah 2 menyatakan bahawa projek menanam pokok, jika tanpa campur tangan kerajaan, pasaran akan menentukan kuantiti dan harga keseimbangan. Keseimbangan dicapai di titik apabila Sksp=Dskp pada kuantiti tanaman di Q1 dan harga keseimbangan di P. Walaubagaimanapun wujud eksternaliti luaran positif bagi pihak lain. Andaikan wujud campur tangan kerajaan, maka kerajaan akan melaksanakan pelbagai dasar seperti subsidi, untuk mengalakkan kuantiti tanaman yang ditanam sehingga di Q2 iaitu apabila Skss=Dkss. Dalam keadaan ini, jumlah faedah yang diperolehi oleh sosial adalah sama dengan kos sosial. Penambahan satu kuantiti akan meningkatkan kos sosial melebihi faedah sosial. Oleh itu, titik tersebut adalah keseimbangan

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

KUMPULAN KEYNESIAN • • Berakar umbi dari pengaruh pemikiran/idea makroekonomi Berakar oleh peningkatan kebimbangan terhadap penurunan kadar pertumbuhan, antaranya: I. II. III. IV. V. VI.

Penurunan pertumbuhan pelaburan swasta(selepas World War 1) Penurunan kadar pertumbuhan populasi Sebahagian besar dunia telah dijajah Pengeluaran mengatasi penggunaan Tiada inovasi baru untuk merangsang pelaburan modal lebih besar. Ciptaan teknologi baru terhenti

Dasar-dasar ekonomi Keynesian disokong dan diterima pakai terutamanya selepas bermulanya Great Depression pada awal 1930-an.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Keynesian telah menyediakan kerangka kerja (framework) secara analitikan dengan menginteraksi semua idea-idea makroekonomi dan memulakan apa yang dinamakan “revolusi Keynesian”.

Tenet-tenet Utama Kumpulan Keynesian 1. Penekanan terhadap makroekonomi • Lebih melibatkan diri dalam penentuan amaun total atau agregat kepada penggunaan, tabungan, pendapatan, pengeluaran, dan guna tenaga.

2. Orientasi permintaan

Menekankan kepentingan permintaan efektif (perbelanjaan agregat) sebagai penentu segera kepada pendapat negara, pengeluaran, dan guna tenaga . Firma-firma secara keseluruhannya sama-sama mengeluarkan tahap pengeluaran benar yang mereka jangka boleh dijual Apabila barang yang tidak habis dijual bertambah, firma mengurangkan gunatenaga dan pengeluaran. Dengan itu, permintaan efektif, menentukan pengeluaran benar ekonomi, di mana dalam beberapa kes kurang dari tahap pengeluaran yang akan wujud jika terdapat gunatenaga penuh.

• • •

3. Ketidakstabilan ekonomi • • Ekonomi mangalami suasana melambung dan merosot kerana tahap perbelanjaan pelaburan terancang tidak menentu. Perubahan perancangan perbelanjaan menyebabkan pendapatan negara dan pengeluaran untuk berubah dengan amaun lebih besar dari perubahan asal pelaburan. Jangkaan kadar untung dari pelaburan baru tidak stabil dan dengan itu merupakan salah satu sebab turun naik perniagaan.

4. Ketegaran harga dan upah • Harga cenderung menjadi tidak fleksible ke bawah kerana faktor-faktor institusi, seperti kontrak union, undang-undang upah minimum, kontrak implisit menyebabkan harga adalah tegar ke bawah.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

5. Dasar kewangan dan fiskal yang aktif • Campur tangan kerajaan yang aktif melalui polisi fiskal dan kewangan bersesuaian untuk mempromosi gunatenaga penuh, kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi.

Golongan yang mendapat faedah daripada sistem keynesian I. Pekerja • Peningkatan perbelanjaan agregat menjadikan pasaran buruh lebih ketat dan membolehkan perundingan dilakukan antara majikan dan kesatuan untuk penstrukturan upah dan keadaan kerja lebih baik.

II. Firma • Faedah dari pemberian kontrak-kontrak kerajaan dan langkah kerajaan merangsang pemulihan ekonomi.

III. Golongan reformer dan intelectual • IV. Petani • Perbelanjaan kerajaan untuk aktiviti pertanian serta dasar kewangan dan kadar bunga yang lebih rendah akan merangsang aktiviti pertanian. Faedah peningkatan peluang guna tenaga dalam perkhidmatan kerajaan.

V. Pengguna • Pengurangan cukai bagi mendorong peningkatan permintaan dan pertumbuhan ekonomi.

John Maynard Keynes (1883-1946)   Diantara guru-guru Keynes di Cambridge adalah Marshall dan Pigou. Ia merupakan pengerusi jemaah syarikat insurans nyawa menyumbang tenaga sebagai director beberapa syarikat dan ahli jemaah pengurus Bank of England. Bertugas sebagai seorang pengurus kewangan (financier)

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Merupakan wakil Perbendaharaan British di Persidangan keamanan selepas Perang Dunia 1 dengan kuasa berucap bagi pihak menteri kewangan. Mencetak buku berjudul “The End of Laissez Faire” di mana beliau menyatakan bahawa “The Evils of the day were the fruits of risk, uncertainty, and ignorance.

Sistem Keynesian 1. Fungsi penggunaan  Terdapat hubungan positif di antara penggunaan (C) dan pendapatan negara (Y) iaitu: C= f(Y) Nisbah perubahan penggunaan kepada perubahan pendapatan kecenderungan menguna sut (MPC) ialah positif dan kurang dari satu: MPC = ∆C/ ∆Y Disebabkan tabungan juga meningkat apabila pendapatan meningkat, oleh itu wujud fungsi : S = f(Y) Kecenderungan menabung sut(MPS) adalah lebih besar dari sifar dan kurang dari satu: MPS= ∆S/∆Y

2. Pelaburan
 

Keynes mendefinisikan Pelaburan ekonomi sebagai pembelian barang modal. Pelaburan kewangan meliputi pembelian saham, bon, dan instrumen kewangan lain. Pelaburan kewangan bukan satu pelaburan kerana bukan merupakan pembelian barangan modal secara langsung. Alat kewangan hanyalah satu alat penyimpan alternatif kepada tabungan orang ramai.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Bagaimanakeputusan melabur di buat? Terdapat 2 cara: I. Jangkaan pelaburan baru akan meningkatkan keuntungan o Produktiviti modal bertambah, harga output meningkat, mengurangan kos upah dan lain akan mendorng pelaburan. II. Harga penawaran atau kos penggantian sesuatu aset o Harga penawaran sesuatu modal o Kecekapan marginal modal (KMM) sama dengan kadar diskaun yang menjadikan nilai kini untuk satu siri jangkaan pulangan sama dengan harga penawaran untuk aset modal.
I= f(i) o     + + ………..+

kadarbun ga i

I I1

0

Ks=harga penawaran modal R= jangkaan pulangan untuk tahun tertentu r = kecekapan marginal modal (KMM) KMM- Produktiviti marginal sebagai peratusan kpd kos asal barangan modal dianggarkan untuk selama tempoh pelaburan modal dan didiskaunkan untuk sebarang ketidaktentuan dan masa hadapan. / jangkaan kadar keuntungan untuk pelaburan baru.  Pelaburan akan dibuat hingga dimana KMM sama dengan kadar bunga(kos pinjaman dana)  Jika kadar faedah pasaran adalah i maka pelaburan adalah I dan , bagi pelaburan hingga I1, keefisyenan sut modalnya melebihi kos pinjaman, sementara bagi kesemua pelaburan melebihi I1 kos pinjaman melebihi keefisyenan sut modal.  Oleh itu, keseimbangan dicapai di I1 dengan apabila kadar bunga di i.

3. Keutamaan Kecairan
D
U S

Keutamaan kecairan bergantung di atas tiga motif memegang wang dan ketidak DUS sanggupan berpisah darinya: I. II.
D
U S

D Urusniaga U

Awasan

S

III.

Spekulasi

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Motif memegang wang boleh ditunjuk sebagai keluk permintaan wang (L). Keluk mencerun kebawah menunjukkan bahawa orang ramai akan memegang lebih banyak wang tunai pada kadar bunga lebih rendah. Kadar bunga rendah, jangkaan kadar bunga akan meningkat, maka harga bon dijangka menurun, orang ramai lebih memegang wang, dan sebaliknya. sempurna. i

Ms Kadar Penawaran wang tunai ditentukan oleh BNM, oleh itu, keluk berbentuk tak anjal faedah

L / Md M1 Qm

0 DUS

D
U S

Sebagai rumusan, tahap pelaburan dalam ekonomi bergantung atas interaksi DUS keefisyenan sut modal yang mendefinisikan keluk permintaan pelaburan dan kadar bunga pasaran.
DUS

DUS

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Polisi untuk mempromosikan guna tenaga penuh dan kestabilan • Terdapat 3 cara: 1. Kerajaan boleh meningkatkan perbelanjaan agregat, dengan merangsang pusat pelaburan swasta di masa kemelesetan dengan memaksa kadar bunga diturunkan yang boleh dicapai melalui polisi bank pusat. 2. Mengadakan dasar fiskal mengembang. 3. Mengamalkan belanjawan defisit.

Kritikan terhadap Keynes • • • • Pemikiran statik jangka masa pendek Keynes membawanya untuk membesarbesarkan trend kearah stagnasi sekular. Keynes tersalah jangka mengenai kemungkinan perubahan teknologi dan pelaburan model baru yang akan berlaku. Keynes terlalu sempit dan provincal dalam aspek space dan masa Beliau terlalu mudah menerima pembaziran perbelanjaan kerajaan.

Alvin Hicks Hansen (1887-1975) Keseimbangan IS-LM

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

LM Kadar Bunga

IS

0

Pendapata n

DUS

• • •

Keseimbangan kadar bunga dan trahap pendapatan ditentukan di mana keluk IS bersilang DUS dengan Keluk LM . Ini adalah hanya kombinasi bunga dan pendapatan di mana kedua-dua pasaran barang dan wang berada di dalam keseimbangan. Hansen telah menunjukkan adalah mudah untuk menambahkan perbelanjaan kerajaan dan cukai kepada model IS-LM dan menggunakannya untuk menganalisis kadar bunga DUS dan kesan pendapatan bagi alternatif polisi fiskal dan kewangan. Dasar fiskal mengembang atau menguncup akan menyebabkan perpindahan keluk IS

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Dasar kewangan pulan akan menganjakkan keluk LM sama ada ke kiri atau ke kanan.

Tesis Stagnasi • •

Hansen berkongsi kerungsingan keynes bahawa perbelanjaan pelaburan akan semakin menjadi tidak mencukupi untuk ekonomi mencapai potensi buruh penuh. Beliau memberi alasan bahawa kapasiti produktiviti ekonomi meningkat dengan penambahan modal baru dan penggunaan teknologi lebih baik. Perbelanjaan pelaburan baru mesti bertumbuh, jika tidak akan menyebabkan tahap benar output ekonomi jatuh dibawah potensinya. Mengikut Hansen adalah tidak mungkin perbelanjaan pelaburan akan mengembang secukupnya dari satu tahun ke satu tahun di sepanjang dekad untuk memastikan ekonomi beroperasi penuh dan bertumbuh pada kadar selesa. Hansen percaya bahawa kerajaan boleh mengatasi kecenderungan terhadap stagnasi sekular melalui kewangan kompensatari. Dalam kata lain, perbelanjaan kerajaan boleh kompensate untuk pelaburan yang tidak mencukupi dan mengisi ruang antara permintaan sektor swasta dan potensi output (pendapatan).

Paul A. Samuelson (1915-) • • • • • Dilahirkan di Chicago Belajar di universiti Chicago dan Harvad Dianugerah Nobel Praze pada tahun 1970. Menerbitkan buku teks pengenalan economics , dan buku ini menjadi inivasi dalam pengajaran mikro dan makroekonomi. Menerbitkan pelbagai artikel yang merangkumi pelbagai topik seperti: teori kelakuan pengguna, linear programming, sejarah teori ekonomi, ekonomi kebajikan, teori perbelanjaan awam dan lain-lain.

Sumbangan beliau

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

1. Interaksi Pengganda-Pencepat • • • • • • Mengkaji interaksi antara prinsip pengganda dan pencepat. Interaksi ini menjadi salah satu asas teori kitaran perniagaan moden. Beliau berdebat bahawa turun naik output dan harga barang modal adalah lebih besar dari barang penggunaan yang mereka keluarkan. Perubahan pendapatan(penggunaan) akan bergantung di atas saiz kecenderungan mengguna sut(MPC) dan saiz keefisyenan pencepat. MPC menentukan pengganda, dan pengganda adalah perubahan perbelanjaan pelaburan disebabkan oleh perubahan kadar pertumbuhan pendapatan. Samuelson menunjuk bahawa, bergantung ke atas nilai pengganda dan pencepat dan sama ada atau tidak peningkatan pelaburan berterusan.

2. Algebra Mudah Penentu Pendapatan • • Y=C+I+G+X-M
S

P kecenderungan mengimport sut. b P 3. Teori perbelanjaan Awam a

Harga Pt kecenderungan mengguna sut(MPC), kecenderungan mencukai sut dan

Nisbah peningkatan mereka kepada peningkatan pendapatan adalah

D

Da Db Q 1 0

Kuant iti

DUS D
U S

D D Disediakan oleh: TOH KIT SIANG
U S U S

D
U S

D
U S

DUS

• • •

Barang awam adalah sesuatu yang memasuki utiliti dua atau lebih orang. Kaedahnya tidak boleh dibahagikan, kos marginal adalah sifar apabila penambahan pengguna terhadapnya. Andaikan terdapat 2 orang dalam negara, penyediaan barang awam pada tingkat Q, jumlah kos akan ditanggung oleh kedua-dua prang tersebut, iaitu masing-masing Pa dan Pb. Kuantiti optimum dicapai apabila D=S pada harga (kos penyediaan) di Pt dan kuantiti yang disediakan di Q. Q adalah optimum kerana faedah sosial sut adalah sama dengan kos sosial sut.

• •

KUMPULAN CHICAGO • • • • Bermula pada tahun 1946 apabila Milton Friedman memasuki Universiti Chicago. Tenet-tenet kumpulan ini berada dalam sempadan pemikiran dan idea-idea kumpulan klasik-neoklasik. Namun begitu Chicago memberikan perspektif yang berbeza dan kerana itu kumpulan ini turut digelar sebagai “Klasik Baru” Idea Chicago diasaskan bertitik tolak dari perkembangan aliran pemikiran ekonomi semenjak zaman Marshall yang menekankan kepada pembabitan kerajaan secara lebih aktif dalam ekonomi.

Tenet-tenet Utama Kumpulan Chicago 1. Kelakuan Optimum •

Menekankan prinsip neo klasik bahawan orang ramai cuba memaksimumkan kebajikan mereka. Orang ramai terlibat dengan gelagat pengoptimum pada masa membuat keputusan.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

• • • •

Individu adalah unit asas ekonomi yang akan bergabung membentuk unit-unit yang lebih besar seperti keluargam kumpulan politik dll. Keutamaan individu adalah stabil dan tidak bergantung kepada pengaruh harga. Individu membuat pilihan rational. Pengguna, pekerja dan firma akan bertindakbalas terhadap insentif dan disinsentif.

2. Harga dan upah sebagai anggaran persaingan jangka masa panjang. •

Harga dan upah menggambarkan opportunity costs kepada masyarakat pada margin. Perbezaan di antara harga sebenar dan harga kompetitif yang desebabkan oleh faktor monopoli dan monopolistik secara umumnya menurut Chicago tidak begitu penting. Harga monopoli akan wujud dalan jangka panjang sekiranya kerajaan menyekat persaingan secara kompetitif. Externaliti boleh diminimumkan dengan penwujudkan hak-hak harta yang jelas dan menggalakkan private negotiations. Institutional arrangement secara zahirnya telah berjaya mewujudkan sistem harga dan upah yang cekap dan bebas dari pengaruh-pengaruh pasaran.


3. Orentasi matematik • • Analisi chicago menekankan penggunaan teori-teori matematik. Menggunakan kedua-dua kaedah keseimbangan partial oleh Marshallian dan pendekatan keseimbangan umum oleh Walrasian.

4. Penolakan Keynesianism • • • Ekonomi menurut Chicago adalah bersifat self-adjusting dan regulating. Kemelesetan ekonomi berlaku disebabkan oleh dasar kewangan yang tidak sesuai dan bukan didorong oleh faktor perubahan perbelanjaan autonomous. Menurut Chicago Perubahan stok wang akan memberi kesan langsung terhadap KDNK nominal.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Chicago menyatakan bahawa teori inflasi tolakan kos adalah tidak betul kerana inflasi sentiasa berlaku di mana-mana dalam fenomena kewangan.

5. Pembabitan terhad kerajaan •

Kerajaan kekal tidak cekap sebagai agen mencapai objektif ekonomi yang hanya berupaya dilakukan oleh pihak swasta. Pegawai kerajaan lebih mementingkan kepentingan peribadi atau politik berbanding kebajikan orang ramai.

Golongan yang mendapat faedah daripada sistem Chicago 1. Orang ramai • Sistem pasaran kompetitif yang bebas akan mendatangkan kebebasan ekonomi maksimum dan memberi kesejahteraan maksimum kepada ekonomi dan individu.

2. Golongan korporat • • Penggabungan korporat adalah elemen penting yang diperlukan dalam “market for corporate control”. Monopoli tidak bersifat jangka pendek sahaja.

Milton Friedman (1912) • Memenangi Nobel dalam ekonomi 1976.

1. Fungsi penggunaan  Penggunaan isi rumah(C) menurut beliau ditentukan oleh pendapatan tetap dan bukan pendapatan semasa. Pendapatan tetap adalah pendapatan purata yang dijangka diperoleh untuk tempoh tahun tertentu.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

C akan hanya bertindak balas kepada perubahan dalam Y yang pada pendangan orang ramai akan berkekalan untuk tempoh yang lama. MPC untuk perubahan Y semasa adalah lebih kecil dari yang dicadangkan oleh teori Keynesian. Ini juga bererti pengganda pelaburan juga kecil yang seterusnya memberi implikasi bahawa tuduhan ketidakstabilan dalaman ekonomi terlalu dibesarbesarkan.

2. Teori kewangan  Menurut friedman menyatakan bahawa terdapat 3 penentu untuk jumlah wang yang akan dipegang oleh isi rumah dan pengusaha: (PJJ ms 498,499) I. Jumlah kekayaan  Apabila kekayaan atau pendapatan tetap meningkat, amaun wang orang ramai ingin pegang sebagai baki tunai juga meningkat. II. Kos memegang wang o Kadar bunga  Kadar bunga adalah kos untuk memegang wang tunai di tangan, maka apabila kadar bunga meningkat, permintaan wang akan berkurangan. o Kadar inflasi jangkaan  Jangkaan inflasi meningkat bermaksud pulangan aset-aset benar akan meningkat, maka permintaan wang akan berkurangan. o Tingkat harga  Peningkatan harga akan meningkatkan permintaan wang kerana dengan duit yang sama barang yang dapat dinikmati berkurangan, oleh itu, permintaan wang meningkat. III. Keutamaan

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

 Keutamaan atau sikap asas, mengenai memegang dan mengguna tunai adalah penentu ketiga pentingnya mengenai permintaan wang.  Amaun permintaan wang berbeza terus dengan pendapatan tetap sebentar dan tahap harga, tetapi secara songsang dengan kadar inflasi jangkaan, dan secara signifikan dengan perubahan kadar faedah.

Teori Kuantiti wang moden • • • Teori ini merupakan persepsi Friedman mengenai hubungan di antara stok wang(M) dengan tingkat harga(P). Peningkatan dalam M akan membolehkan lebih banyak baki tunai dipegang oleh orang ramai berdasarkan jumlah yang mereka inginkan. Menurut Friedmandalam usaha “membebaskan diri” dari memegang lebihan baki tunai di tangan, tindakan ini akan mendorong peningkatan permintaan untuk barangan dan perkhidmatan seterusnya meningkatkan output, maka tingkat harga akan meningkat. Dalam keadaan di mana ekonomi beroperasi pada tingkat output dan guna tenaga semulajadi, dalam jangka panjang hanya P yang akan meningkat. Bila P meningkat, permintaan wang akan bertambah. Keseimbangan di antara SS dan DD wang akan dikekalkan pada tingkat P yang lebih tinggi. Friedman tidak mengandaikan V(halaju) adalah konstan tetapi sebaliknya menyatakan DD wang sangat stabil(lebih stabil daripada fungsi penggunaan). Inflasi adalah fenomena kewangan yang sentiasa berlaku di mana-mana dan disebabkan oleh pertumbuhan kuantiti wang yang terlalu pantas.

• • •

Peraturan Kewangan • Menurut Friedman, Federal Reserve adalah penyebab utama berlakunya kemelesetan besar tahun 1930-an

1. Rekod prestasi terdahulu Federal Reserve o Federal Reserve adalah sumber utama ketidak stabilan ekonomi yang berlaku 2. Keterbatasan pengetahuan ekonomi
Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

o Berlaku time lags di antara perubahan dalam M dan perubahan dalam output dan P yang sentiasa berubah dan sukar diramal. 3. Keyakinan o Peraturan kewangan dapat mewujudkan keyakinan di kalangan players(firma,pengguna,pekerja) 4. Meneutralkan Federal Reserve o Peraturan kewangan akan melindungi dasar-dasar kewangan dari pengaruh dan campurtangan kumpulan tertentu yang berpengaruh dan berkuasa.

Robert E.Lucas.Jr (1937-) • • •

Dilahirkan di Washington (Yakima) , pelajar di Universiti Chicago Mendapat hadiah Nobel pada tahun 1995 untuk sumbangannya dalam makroekonomi. B.A dan P.H.D dari universiti of Chicago. Dipengaruhi oleh Friedman yang mengajar mikroekonomi dalam tahun 1 program siswazah dan Foundation of Economics Analysis Samuelson.

Jangkaan Rasional

Teori Friedman mengenai perhubungan inflasi dan penggunaan dengan andaian jangkaan Adaptif. Orang ramai menentukan jangkaan mereka mengenai inflasi masa depan atas asas inflasi masa lampau dan masa kini dan mengubah jangkaan mereka hanya apabila kejadian baru berlaku. Agen ekonomi membentuk jangkaan rasional mengenai kejadian masa hadapan akibat polisi stabilisasi semasa. Lucas menyatakan bahawa bahawa mereka yang mengambil bahagian dalam pasaran mencerminkan kepada kesilapan masa lalu, mengguna dan memproses kesemua maklumat yang ada dan berjaya membuang kekerapan kesilapan dalam meramal tahap harga masa hadapan.

• •

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

Orang ramai faham bahawa polisi fiskal dan kewangan mengembang menyebabkan inflasi dan mereka akan bertindak serta merta mengubah jangkaan inflasi mereka. Dengan kata lain, maklumat adalah sempurna.

Rajah 1 dibawah (perubahan AD yang tidak dijangka):

Andaikan pada asal nya ekonomi berada di titik a, pertambahan perbelanjaan pelaburan tidak dijangka meningkat. Peningkatan permintaan agregat AD1 kepada AD2 . Pengeluar dengan serta merta mengalami peningkatan harga dan membuat keputusan bahawa harga relatif harga lain, dan menjangka harga akan meningkat lagi, mereka meningkatkan guna tenaga dan output ekonomi bergerak dari a ke b. Upah nominal telah berkurang , maka lebih murah, oleh itu firma menambah guna tenaga. Akan tetapi, apabila buruh sudah mengetahui peningkatan harga pasaran akan meminta upah yang lebih tinggi, maka kos firma meningkat menyebabkan penawaran agregat beralih ke kiri menjadi AS2, ekonomi bergerak dari b ke c, permintaan buruh berkurangan. Kesannya, dalam jangka masa panjang hanya satu garis menegak (ASLR) ke atas dari Q1 melalui titik a dan c. Keadaan berlakunya apabila berlaku pengurangan permintaan agregat yang tidak dijangka.

• •

• •

Rajah 1 (BNM meningkatkan Ms) • • • BNM meningkatkan penawaran wang(Ms) supaya permintaan agregat dapat mengembang dari AD1 kepada AD2. Kesudahan inflationary sudah dijangka, firma meningkatkan permintaan buruh untuk meningkatkan output dengan harga pasaran yang lebih tinggi. Tekanan yang sama berlaku ke atas kosnya, dimana lama kelamaan pasaran buruh dan input lain akan bertindak dan harga input meningkat, maka firma akan mengurangkan permintaan input, ini dapat ditunjukkan dalam perpindahan keluk AS1 ke AS2. Ekonomi bergerak terus menerus dari titik a ke titik c di atas keluk penawaran agregat jangka masa panjang(ASLR), dalam jangka panjang, peningkatan penawaran wang hanya akan menyebabkan inflasi berlaku.

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG

AS2 Tingkat harga AS1 ASLR

c P 2 b a AD1 P 1 0Q1 0 Q2 Output benar AD2

DUS

D
U S

D
U S

Rajah 1 Analisis Penawaran Agregat Lucas D
U S

D
U S

DUS

DUS DUS

Disediakan oleh: TOH KIT SIANG