SENARAI SEMAK PEMERHATIAN

SENARAI SEMAK PEMERHATIAN ( SESI 1/2/3/4/5) kes 1 : Pemerhatian tentang sikap murid sepuluh minit pertama kes 2 : kes 3 : kes

4 : kes 5 : kes 1 : Pemerhatian sikap murid pada tiga puluh minit kemudiannya kes 2 : kes 3 : kes 4 : kes 5 : Pemerhatian sikap murid pada sepuluh minit terakhir. kes 1 : kes 2 : kes 3 : kes 4 : Pemerhatian sikap murid apabila ditanya guru di dalam kelas. kes 5 : kes 1 : kes 2 : kes 3 : kes 4 : Pemerhatian terhadap sikap murid bila murid kes 5 : kes 1 : kes 2 :

performing tasks in class kes 1 : kes 2 : kes 3 : kes 4 : kes 5 : .lain memberi respon kepada soalan guru. kes 3 : kes 4 : kes 5 : Pemerhatian sikap murid apabila melakukan tugasan yang diberi guru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful