Pengenalan Masalah pemanasan global telah menjadi semakin meruncing kebelakangan ini.

Pemanasan global yang meruncing ini telah menimbulkan pelbagai masalah dan mengundang bahaya kepada manusia. Pemanasan global merupakan satu fenomena pemerangkapan gas yang dikenali sebagai gas rumah hijau yang mana kumpulan gas ini menghalang dan memerangkap haba bumi daripada terbebas keluar ke angkasa. Sifat kumpulan gas ini ialah membenarkan bahangan matahari menembusinya tetapi menghalang pembebasan semula bahangan bumi ke atmosfera. Contoh gas rumah hijau ialah karbon dioksida, karbon monoksida, kloroflorokarbon (CFC), metana, nitrogen oksida dan lain-lain. Kebiasaannya, fenomena pemanasan global dapat dirasai dengan lebih jelas di kawasan kutub utara dan selatan, kawasan pembangunan perindustrian, kawasan perbandaran dan banyak lagi tempat dunia. Suhu rata-rata global pada permukaan Bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) selama seratus tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyimpulkan bahawa, "Sebahagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya kepekatan gas-gas rumah kaca akibat aktiviti manusia". Kesimpulan dasar ini telah dikemukakan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik, termasuk semua akademi sains nasional dari negara-negara G8. Akan tetapi, masih terdapat beberapa ilmuwan yang tidak setuju dengan beberapa kesimpulan yang dikemukakan IPCC tersebut. Model iklim yang dijadikan acuan oleh projek IPCC menunjukkan suhu permukaan global akan meningkat 1.1 hingga 6.4 °C (2.0 hingga 11.5 °F) antara tahun 1990 dan 2100. Perbezaan angka perkiraan itu disebabkan oleh penggunaan skenario-skenario berbeza mengenai pelepasan gas-gas di masa mendatang, serta model-model sensitiviti iklim yang berbeza. Walaupun sebahagian besar penelitian memfokuskan pada tempoh hingga 2100, pemanasan dan kenaikan muka air laut dikirakan akan terus berlanjutan selama lebih dari seribu tahun walaupun peningkatan pelepasan gas telah stabil. Ini mencerminkan besarnya kapasiti kepanasan dari lautan.

meningkatnya intensiti fenomena cuaca yang ekstrim. fenomena pemanasan global dapat dirasai dengan lebih jelas di kawasan kutub utara dan selatan. sehingga menyebabkan ais di kutub utara akan cair dan menyebabkan permukaan air laut meningkat yang pada akhirnya dapat menenggelamkan pulau – pulau. Kesan tersebut diantaranya dapat meningkatkan suhu bumi.Meningkatnya suhu global dikirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut. Selain itu. kawasan perbandaran dan banyak lagi tempat dunia. pemanasan global menyebabkan suhu pada musim sejuk dan malam hari akan cenderung meningkat atau dengan kata lain menyebabkan pola cuaca menjadi tidak dijangka dan lebih ekstrim yang tentunya sangat merugikan manusia. serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. karbon monoksida. Mengapakah masalah ini terjadi? Pemanasan global merupakan satu fenomena pemerangkapan gas yang dikenali sebagai gas rumah hijau yang mana kumpulan gas ini menghalang dan memerangkap haba bumi daripada terbebas keluar ke angkasa. Sifat kumpulan gas ini ialah membenarkan bahangan matahari menembusinya tetapi menghalang pembebasan semula bahangan bumi ke atmosfera. dan punahnya pelbagai jenis haiwan. Kesan rumah hijau . kawasan pembangunan perindustrian. nitrogen oksida dan lain-lain. Contoh gas rumah hijau ialah karbon dioksida. kloroflorokarbon (CFC). Kebiasaannya. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian. hilangnya gleiser. metana. Masalah ini disebabkan oleh: 1. Kesan pemanasan global dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia di muka bumi. 1.

dan gas metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Kesan rumah kaca ini sangat diperlukan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi. Sebahagian dari kepanasan ini mewujudkan radiasi infra merah gelombang panjang ke angkasa luar.Segala sumber energi yang terdapat di Bumi berasal dari Matahari. Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana gas dalam rumah hijau. Namun sebahagian kepanasan tetap terperangkap di atmosfera bumi akibat terkumpulnya jumlah gas rumah kaca antara lain wap air. 2. Dengan semakin meningkatnya kepekatan gas-gas ini di atmosfera. bumi sebenarnya telah lebih panas 33 °C (59 °F) dari suhunya semula. planet ini akan menjadi sangat dingin. Akan tetapi sebaliknya. suhu bumi hanya -18 °C sehingga ais akan menutupi seluruh permukaan Bumi. akan menyerap sebahagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Dengan suhu rata-rata sebesar 15 °C (59 °F). pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air . semakin banyak panas yang terperangkap di bawahnya. Sebahagian besar tenaga tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek. Ketika energi ini tiba permukaan Bumi. ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan Bumi. Keadaan ini terjadi terus menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. akan mengakibatkan pemanasan global. jika tidak ada kesan rumah hijau. Sebagai contoh adalah pada pengwapan air. Kesan pemantulan Anasir penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh pelbagai proses pemantulan yang dihasilkannya. Permukaan Bumi. termasuk cahaya tampak. kerana tanpanya. karbon dioksida. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan Bumi dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan Bumi. apabila gas-gas tersebut telah berlebihan di atmosfera. Pada kes pemanasan akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida.

Hal ini akan menambah pemanasan dan menimbulkan lebih banyak lagi ais yang mencair. Bersamaan dengan melelehnya ais tersebut. awan tersebut akan memantulkan sinar Matahari dan radiasi infra merah ke angkasa. Baik daratan mahupun air memiliki kemampuan memantulkan cahaya lebih sedikit bila dibandingkan dengan ais. Pemantulan penting lainnya adalah hilangnya kemampuan memantulkan cahaya oleh ais. awan akan memantulkan kembali gelombang infra merah ke permukaan. daratan atau air dibawahnya akan terbuka. dapat memberi kesan dalam pemanasan saat ini. Perbezaan antara mekanisme ini dengan pemanasan akibat kesan rumah kaca adalah meningkatnya aktiviti Matahari akan memanaskan stratosfera sebaliknya kesan rumah hijau akan mendinginkan .yang mengewap ke atmosfera. Walaupun demikian. sehingga akan meningkatkan kesan pemanasan. Ketika suhu global meningkat. sehingga meningkatkan kesan pendinginan. Bila dilihat dari bawah. pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah wap air di udara sampai tercapainya suatu keseimbangan kepekatan wap air. 3. dengan kemungkinan diperkuat oleh pemantulan dari awan. Oleh sebab wap air sendiri merupakan gas rumah hijau. Sebaliknya bila dilihat dari atas. Pemantulan ini hanya berkesan secara perlahan-lahan kerana karbon dioksida memiliki usia yang panjang di atmosfera. Kepelbagaian Matahari Terdapat hipotesis yang menyatakan bahawa kepelbagaian dari Matahari. Kesan rumah hijau yang dihasilkannya lebih besar bila dibandingkan oleh akibat gas karbon dioksida sendiri. dan akibatnya akan menyerap lebih banyak gelombang Matahari. pemantulan awan berada pada peringkat dua bila dibandingkan dengan pemantulan wap air dan dianggap positif (menambah pemanasan) dalam semua model yang digunakan dalam Laporan Pandangan IPCC ke Empat. ais yang berada di dekat kutub mencair dengan kecepatan yang terus meningkat.

Fourth Assessment Report. dan sekitar 25-35% antara tahun 1980 dan 2000. Siklus Matahari hanya memberi peningkatan kecil sekitar 0. Kesan ini terlalu kecil untuk berhasil terhadap pemansan global. seperti karbon dioksida. Sebuah penelitian oleh Lockwood dan Fröhlich menemukan bahwa tidak ada hubungan antara pemanasan global dengan kepelbagaian Matahari sejak tahun 1985. yang tidak akan terjadi bila aktiviti Matahari menjadi penghasil utama pemanasan saat ini. sebuah kumpulan ilmuan dari Amerika Syarikat. khususnya selama 50 tahun ini. terungkap bahawa 90% aktiviti manusia selama 250 tahun terakhir inilah yang membuat planet kita semakin panas. peningkatan karbon dioksida beranjak naik mulai dari 280 ppm menjadi 379 ppm dalam 150 tahun terakhir. yang dikeluarkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Sejak Revolusi Industri. Jerman dan Swizeland menyatakan bahawa mereka tidak menemukan adanya peningkatan tingkat "keterangan" dari Matahari pada seribu tahun terakhir ini. 4.stratosfera. serta efek pendinginan sejak tahun 1950. Pendinginan stratosfera bahagian bawah paling tidak telah diamati sejak tahun 1960. baik melalui kepelbagian dari output Matahari mahupun kepelbagaian dalam sinar kosmis. Dua ilmuan dari Duke University mengagakkan bahawa Matahari mungkin telah berhasil terhadap 4550% peningkatan suhu rata-rata global selama tempoh 1900-2000. dan dinitrogen oksida. Fenomena kepelbagaian Matahari dikombinasikan dengan aktiviti gunung berapi mungkin telah memberikan kesan pemanasan dari masa pra-industri hingga tahun 1950. Peternakan (konsumsi daging) Dalam laporan terbaru. IPCC juga menyimpulkan bahawa 90% gas rumah kaca yang dihasilkan manusia. metana. satu badan PBB yang terdiri dari 1.07% dalam tingkat "keterangannya" selama 30 tahun terakhir. .300 ilmuwan dari seluruh dunia. Ada beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa penghasil Matahari mungkin telah diabaikan dalam pemanasan global. Pada tahun 2006.

Tetapi. Khusus untuk mengawasi sebab dan kesan yang dihasilkan oleh pemanasan global. peningkat tenaga listrik. ribuan ahli dan penelitipeneliti terbaik dunia yang tergabung dalam IPCC mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan penemuan-penemuan terbaru yang berhubungan dengan pemanasan global. Peternakan juga . Penelitian yang telah dilakukan para ahli selama beberapa dekad terakhir ini menunjukkan bahwa ternyata makin panasnya planet bumi dan berubahnya sistem iklim di bumi berkait langsung dengan gas-gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktiviti manusia. Salah satu hal pertama yang mereka temukan adalah bahwa beberapa jenis gas rumah hijau bertanggungjawab langsung terhadap pemanasan yang kita alami. jumlah ini lebih banyak dari gabungan pelepasan gas rumah hijau seluruh transportasi di seluruh dunia (13%). kemudian membuat persetujuan untuk solusi dari masalah tersebut . Kebanyakan dari gas rumah kaca ini dihasilkan oleh peternakan. penebangan hutan. Sektor peternakan telah menyumbang 9% karbon dioksida. Pertubuhan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk sebuah kelompok peneliti yang disebut dengan Panel Antarapemerintah Tentang Perubahan Iklim atau disebut International Panel on Climate Change (IPCC). " Hampir seperlima (20 persen) dari emisi karbon berasal dari peternakan. dan manusialah penghasil terbesar dari terciptanya gas-gas rumah hijau tersebut. menurut Laporan Perserikatan Bangsa Bangsa tentang peternakan dan lingkungan yang diterbitkan pada tahun 2006 mengungkapkan bahwa. aktiviti manusia tidak banyak mengeluarkan gas rumah kaca. industri peternakan. serta 65% nitrogen dioksida. dan membuat kesimpulan dari laporan dan penemuanpenemuan baru yang berhasil dikumpulkan. serta penebangan hutan. Sebelum masa industri. dan penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan gas rumah kaca di atmosfera bertambah banyak dan menyumbang pada pemanasan global. "Industri peternakan adalah penghasil pelepasan gas rumah hijau yang terbesar (18%). 3 % gas metana. Setiap beberapa tahun sekali. pembakaran bahan bakar fosil pada kenderaan bermotor. tetapi pertambahan penduduk.telah secara drastik menaikkan suhu Bumi.

Di Amerika Serikat sendiri. konsumsi air. Industri ternak memerlukan tenaga yang berlimpah untuk mengubah ternak menjadi daging di atas meja makan orang. kita hanya memerlukan dua kalori bahan bakar fosil untuk menghasilkan kacang. Dampak Buruk yang Lama dari Peternakan . Dengan menggabungkan biaya tenaga. Untuk memhasilkan satu kilogram daging. akan tetapi memerlukan 54 kalori energi minyak tanah untuk protein daging sapi. trilion galon air digunakan untuk menanam ternakan setiap tahunnya. Peternakan juga bertanggungjawab atas penggunaan dan pencemaran air yang sangat banyak. Sekitar 85% dari sumber air bersih di Amerika Serikat digunakan untuk itu. tidaklah menghairankan jika satu orang berdiet daging dapat memberi makan 15 orang berdiet tumbuh-tumbuhan atau lebih. penggunaan bahan. peternakan adalah "penggerak utama dari penebangan hutan .. telah menghasilkan pelepasan karbon dioksida sebanyak 36. pengarang senior dari Organisasi Pangan dan Pertanian. dan bahkan lebih banyak bahan serta air yang digunakan untuk menanam makanan ternak. kerosakan ekosistem. ladang ternak telah menurunkan mutu tanah. Ternakan juga menimbulkan biologi berlebihan bagi ekosistem. Saat ini peternakan menggunakan 30% dari permukaan tanah di Bumi. Peternakan juga telah menjadi penyebab utama dari kerosakan tanah dan pencemaran air. Selain itu. Menurut laporan Bapak Steinfeld. pencemaran lingkungan.menimbulkan 64% amonia yang dihasilkan kerana campur tangan manusia sehingga mengakibatkan hujan acid.. Kira-kira 70% dari bekas hutan di Amazon telah dialihfungsikan menjadi ladang ternak.Isu dan Pilihan Lingkungan (Livestock's Long ShadowEnvironmental Issues and Options). tiga kalori untuk jagung dan gandum.4 kilo. Kira-kira 20 persen dari padang rumput turun mutunya kerana pemeliharaan ternak yang berlebihan dan hakisan. . Sedangkan untuk memhasilkan satu kalori protein..

Apakah masalah. Hal ini disebabkan karena wap air merupakan gas rumah kaca. kehidupan haiwan liar dan kesihatan manusia. sekitar 1% untuk setiap darjah Fahrenheit pemanasan. pertanian. bahagian yang ditutupi salji akan semakin sedikit serta akan lebih cepat cair. Para ilmuan belum begitu yakin apakah kelembaban tersebut malah akan meningkatkan atau menurunkan pemanasan yang lebih jauh lagi. gunung-gunung ais akan mencair dan daratan akan mengecil. Daerah-daerah yang sebelumnya mengalami salji ringan. tinggi permukaan air laut. daerah bahagian Utara dari belahan Bumi Utara (Northern Hemisphere) akan memanaskanlebih dari daerah-daerah lain di Bumi. Pada pegunungan di daerah subtropis. secara rata-rata. pantai. Akan tetapi. (Curah hujan di seluruh dunia telah meningkat sebesar 1 . Musim tanam akan lebih panjang di beberapa kawasan.masalah yang dihadapi ? Para ilmuan menggunakan model komputer dari suhu dan kitaran atmosfera untuk mempelajari pemanasan global. para ilmuan telah membuat beberapa prakiraan mengenai kesan pemanasan global terhadap cuaca. Sehingga keberadaannya akan meningkatkan kesan insulasi pada atmosfera. Kelembaban yang tinggi akan meningkatkan curah hujan. Masalah-masalah yang dihadapi ialah: 1. mungkin tidak akan mengalaminya lagi. wap air yang lebih banyak juga akan membentuk awan yang lebih banyak.2. Akibatnya. Iklim Mulai Tidak Stabil Para ilmuan memperkirakan bahawa selama pemanasan global. di mana hal ini akan menurunkan proses pemanasan. Daerah hangat akan menjadi lebih lembab kerana lebih banyak air yang menguap dari lautan. Berdasarkan model tersebut. sehingga akan memantulkan cahaya matahari kembali ke angkasa luar. Suhu pada musim sejuk dan malam hari akan cenderung untuk meningkat. Akan lebih sedikit ais yang terapung di perairan Utara tersebut.

Taufan badai (hurricane) yang memperoleh kekuatannya dari pengewapan air. Kenaikan 100 cm (40 inci) akan menenggelamkan 6% daerah Belanda. Ketika atmosfera menghangat. Pola cuaca menjadi tidak terjangka dan lebih ekstrim. beberapa tempoh yang sangat dingin mungkin akan terjadi.persen dalam seratus tahun terakhir ini). dan para ilmuan IPCC mengjangka peningkatan lebih lanjut 9 . pantai. Angin akan bertiup lebih kencang dan mungkin dengan pola yang berbeda. Badai akan menjadi lebih sering berlaku. lapisan permukaan lautan juga akan menghangat.10 inci) selama abad ke-20. Hakisan dari tebing. dan bukit pasir akan meningkat. . Berlawanan dengan pemanasan yang terjadi. air akan lebih cepat mengewap dari tanah. terutama sekitar Greenland. 2. Selain itu. yang lebih memperbanyak isu padu air di laut. Ketika tinggi lautan mencapai muara sungai. dan banyak pulau-pulau. Akibatnya beberapa daerah akan menjadi lebih kering dari sebelumnya. Pemanasan juga akan mencairkan banyak ais di kutub.88 cm (4 . akan menjadi lebih besar. banjir akibat air pasang akan meningkat di daratan. 17. sehingga isi padunya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut. Perubahan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi kehidupan di daerah pantai.35 inci) pada abad ke-21.5% daerah Bangladesh. sedangkan negara-negara miskin mungkin hanya dapat melakukan evakuasi dari daerah pantai. Negara-negara kaya akan menghabiskan dana yang sangat besar untuk melindungi daerah pantainya. Peningkatan Permukaan Laut Perubahan tinggi rata-rata muka laut diukur dari daerah dengan lingkungan yang stabil secara geologi. Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10 .25 cm (4 .

Tanaman kebun dan hutan dapat mengalami serangan serangga dan penyakit yang lebih hebat. Dalam pemanasan global. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya. 4. pembangunan manusia akan menghalangi perpindahan ini. Akan tetapi. Kenaikan muka laut ini akan menutupi sebagian besar dari Florida Everglades. Di lain pihak. Suhu yang panas . sebagai contoh. 3. Kesan Sosial Dan Politik Perubahan cuaca dan lautan dapat mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan panas (heat stroke) dan kematian. Daerah pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita jika snowpack (kumpulan salji) musim dingin. Spesies-spesies yang bermigrasi ke utara atau selatan yang terhalangi oleh kota-kota atau lahanlahan pertanian mungkin akan mati. mungkin akan mendapat keuntungan dari lebih tingginya curah hujan dan lebih lamanya masa tanam. mencari daerah baru kerana habitat lamanya menjadi terlalu hangat. 5. Bahagian Selatan Kanada. Beberapa tipe spesies yang tidak mampu secara cepat berpindah menuju kutub mungkin juga akan musnah. Gangguan Ekologi Haiwan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit menghindar dari kesan pemanasan ini kerana sebagian besar bahan telah dikuasai manusia.Bahkan sedikit kenaikan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi ekosistem pantai. tetapi hal ini sebenarnya tidak sama di beberapa tempat. haiwan cenderung untuk berpindah ke arah kutub atau ke atas pegunungan. Suhu Global Cenderung Meningkat Orang mungkin beranggapan bahawa Bumi yang hangat akan menghasilkan lebih banyak makanan dari sebelumnya. bahan pertanian tropik separuh kering di beberapa bahagian Afrika mungkin tidak dapat tumbuh. akan mencair sebelum puncak bulan-bulan masa tanam. yang berfungsi sebagai reservoir alami.

badai dan kebakaran) dan kematian akibat trauma. iii. Sekiranya kandungan gas tersebut semakin banyak dalam udara. 3. perbezaan mikronutrien. Petrol merupakan antara bahan bakar dan sumber tenaga yang amat penting bagi manusia. kita pasti akan dapat mengurangkan kadar karbon dioksida di udara. dan lain-lain.juga dapat menyebabkan kelaparan dan malnutrisi. i. malnutrisi. Dengan adanya perubahan iklim ini maka ada beberapa spesies vektor penyakit (eq Aedes Agipty). Dengan mengurangkan kadar kenderaan berpetrol di jalan raya. Timbulnya bencana alam biasanya disertai dengan perpindahan penduduk ke tempat-tempat pengungsian dimana sering muncul penyakit. plasmodium menjadi lebih halangan terhadap ubat tertentu yang sasarannya adalah organisme tersebut. penyakit kulit. Apakah kemungkinan atau pilihan yang boleh diambil untuk menyelesaikan masalah? I. iv. Tindakan menaikan harga minyak petrol akan menjadikan pengguna petrol lebih berhemah. ii. Petrol menghasilkan gas karbon dioksida yang sangat konduktif kepada haba. Perubahan cuaca yang ekstrem dan peningkatan permukaan air laut akibat mencairnya ais di kutub utara dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan bencana alam (banjir. Keuntungan yang diperoleh juga . seperti: diare. Virus. Seperti meningkatnya kejadian Demam Berdarah karena munculnya ruang (ekosistem) baru untuk nyamuk ini berkembang. bakteri. Pergeseran ekosistem dapat memberi kesan pada penyebaran penyakit melalui air (Waterborne diseases) mahupun penyebaran penyakit melalui vektor (vectorborne diseases). Mengawal pengeluaran kenderaan berpetrol dan harga petrol sedunia. suhu pesekitaran akan meningkat. trauma psikologi.

III. ii. Kajian juga boleh meliputi ilmu jurutera sel dan molekul yang amat penting dalam mengubah suai pesekitaran menjadi lebih baik. . Kempen menenam pokok 2. iii. Ekosistem yang mampan dapat memantu menyerap kadar gas rumah hijau di udara. Mengadakan kempen khas i. Mengetatkan undang-undang yang berkaitan i. VI. Kajian saintifik yang dijalankan hendaklah berkaitan dalam kimia dan biologi pengawalan serta pemampanan ekosistem. IV. Kempen melibatkan jumlah masyarakat yang ramai dan dapat menyediakan tenaga penggerak kesedaran terhadap kesan pemanasan global. Menjalankan kajian saintifik i. jumlah kilang dan kenderaan yang menghasilkan hampir 60% gas rumah hijau akan berkurangan. II. Kempen merupakan antara cara yang berkesan diamalkan sejak dulu lagi. Contoh-contoh kempen yang sesuai: 1. Kerajaan memiliki kuasa untuk menguat-kuasa undang-undang yang patut diwujudkan. Kempen menaiki kenderaan awam VII.dari harga petrol yang tinggi juga boleh digunakan untuk dana alam sekitar untuk membantu usaha mengurangkan pemanasan global. Dengan kurangnya jumlah hari bebkerja. Mengurangkan jumlah hari bekerja i. V.

kita harus mengadakan kerjasama denagn mana-mana Negara yang menyokong perjuangan alam sekitar.ii. Untuk peringkat Negara. d) Mengurangkan kesesakan di Bandar-bandar besar. Apakah akan terjadi jika masalah tersebut diselesaikan berdasarkan pilihanpilihan itu? I. Negara yang maju juga akan membantu kita dalam teknologi pengurusan tenaga asli yang mampengaruhi penghasilan gas rumah hijau. ii. Dengan mengawal harga petrol kita akan dapat: a) Mendidik pengguna untuk lebih berhemah dalam menggunakan sumber tenaga. b) Meningkatkan kesedaran mengenai pentingnya sumber asli dunia. . VIII. c) Meningkatkan pengurusan sumber tenaga asli dengan lebih baik. iii. Masyarakat akan menuruti undang-undang yang dikenekan bergantung kepada motivasi peraturan ataupun hukuman yang dikenakan. Dengan mengawal pengeluaran kenderaan berpetrol kita akan: a) Mengurangkan kadar penghasilan gas rumah hijau dengan sangat cepat b) Mempercepatkan proses kemodenan dan kejuruteraann dalam penghasilan kenderaan mesra alam c) Mengurangkan masalah sampingan seperti pencemaran bunyi dan udara. Negara yang maju akan dapat membantu kita dalam menjalankan kajian dan perancangan bandar yang tarancang serta mesra alam. Mengawal pengeluaran kenderaan berpetrol dan harga petrol sedunia. 4. Mengadakan kerjasama dengan negara lain i.

. Mengetatkan undang-undang yang berkaitan a) Orang ramai akan akan mulai takut dan mereka tidak berani untuk melakukan perbuatan tersebut. b) Kesedaran akan mulai tumbuh di fikiran mereka. VI. Mengurangkan jumlah hari bekerja a) Kita dapat mengurangkan pengeluaran asap daripada kenderaan yang kita gunakan ke pejabat. IV.II. Dengan usaha tersebut maka kerjasama yang dilangsungkan akan dapat menyelesaikan masalah pemanasan suhu duania dengan mudah. Mengadakan kempen khas a) Kita mampu untuk menarik minat orang ramai bagi mengikuti program tersebut. Menjalankan kajian saintifik Dengan menjalankan kajian saintifik kita akan mudah untuk mengetahui III. V. Mengadakan kerjasama dengan negara lain a) Usahasama akan lebih mudah untuk menyelesaikan sesuatu isu.