Pengenalan Masalah pemanasan global telah menjadi semakin meruncing kebelakangan ini.

Pemanasan global yang meruncing ini telah menimbulkan pelbagai masalah dan mengundang bahaya kepada manusia. Pemanasan global merupakan satu fenomena pemerangkapan gas yang dikenali sebagai gas rumah hijau yang mana kumpulan gas ini menghalang dan memerangkap haba bumi daripada terbebas keluar ke angkasa. Sifat kumpulan gas ini ialah membenarkan bahangan matahari menembusinya tetapi menghalang pembebasan semula bahangan bumi ke atmosfera. Contoh gas rumah hijau ialah karbon dioksida, karbon monoksida, kloroflorokarbon (CFC), metana, nitrogen oksida dan lain-lain. Kebiasaannya, fenomena pemanasan global dapat dirasai dengan lebih jelas di kawasan kutub utara dan selatan, kawasan pembangunan perindustrian, kawasan perbandaran dan banyak lagi tempat dunia. Suhu rata-rata global pada permukaan Bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) selama seratus tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyimpulkan bahawa, "Sebahagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya kepekatan gas-gas rumah kaca akibat aktiviti manusia". Kesimpulan dasar ini telah dikemukakan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik, termasuk semua akademi sains nasional dari negara-negara G8. Akan tetapi, masih terdapat beberapa ilmuwan yang tidak setuju dengan beberapa kesimpulan yang dikemukakan IPCC tersebut. Model iklim yang dijadikan acuan oleh projek IPCC menunjukkan suhu permukaan global akan meningkat 1.1 hingga 6.4 °C (2.0 hingga 11.5 °F) antara tahun 1990 dan 2100. Perbezaan angka perkiraan itu disebabkan oleh penggunaan skenario-skenario berbeza mengenai pelepasan gas-gas di masa mendatang, serta model-model sensitiviti iklim yang berbeza. Walaupun sebahagian besar penelitian memfokuskan pada tempoh hingga 2100, pemanasan dan kenaikan muka air laut dikirakan akan terus berlanjutan selama lebih dari seribu tahun walaupun peningkatan pelepasan gas telah stabil. Ini mencerminkan besarnya kapasiti kepanasan dari lautan.

Mengapakah masalah ini terjadi? Pemanasan global merupakan satu fenomena pemerangkapan gas yang dikenali sebagai gas rumah hijau yang mana kumpulan gas ini menghalang dan memerangkap haba bumi daripada terbebas keluar ke angkasa. Sifat kumpulan gas ini ialah membenarkan bahangan matahari menembusinya tetapi menghalang pembebasan semula bahangan bumi ke atmosfera. fenomena pemanasan global dapat dirasai dengan lebih jelas di kawasan kutub utara dan selatan. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian. meningkatnya intensiti fenomena cuaca yang ekstrim. kawasan perbandaran dan banyak lagi tempat dunia. sehingga menyebabkan ais di kutub utara akan cair dan menyebabkan permukaan air laut meningkat yang pada akhirnya dapat menenggelamkan pulau – pulau. karbon monoksida. nitrogen oksida dan lain-lain. hilangnya gleiser. metana. pemanasan global menyebabkan suhu pada musim sejuk dan malam hari akan cenderung meningkat atau dengan kata lain menyebabkan pola cuaca menjadi tidak dijangka dan lebih ekstrim yang tentunya sangat merugikan manusia. Kesan rumah hijau . Kesan tersebut diantaranya dapat meningkatkan suhu bumi. kawasan pembangunan perindustrian. kloroflorokarbon (CFC). 1. Kesan pemanasan global dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia di muka bumi. serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. dan punahnya pelbagai jenis haiwan. Contoh gas rumah hijau ialah karbon dioksida. Masalah ini disebabkan oleh: 1. Selain itu.Meningkatnya suhu global dikirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut. Kebiasaannya.

Sebahagian besar tenaga tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek. Kesan rumah kaca ini sangat diperlukan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi. 2. pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air . ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan Bumi. Keadaan ini terjadi terus menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. apabila gas-gas tersebut telah berlebihan di atmosfera. Permukaan Bumi. kerana tanpanya. bumi sebenarnya telah lebih panas 33 °C (59 °F) dari suhunya semula. Namun sebahagian kepanasan tetap terperangkap di atmosfera bumi akibat terkumpulnya jumlah gas rumah kaca antara lain wap air. Dengan suhu rata-rata sebesar 15 °C (59 °F). akan mengakibatkan pemanasan global. termasuk cahaya tampak. planet ini akan menjadi sangat dingin. dan gas metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana gas dalam rumah hijau. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan Bumi dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan Bumi.Segala sumber energi yang terdapat di Bumi berasal dari Matahari. Sebahagian dari kepanasan ini mewujudkan radiasi infra merah gelombang panjang ke angkasa luar. Pada kes pemanasan akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida. suhu bumi hanya -18 °C sehingga ais akan menutupi seluruh permukaan Bumi. akan menyerap sebahagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Ketika energi ini tiba permukaan Bumi. Kesan pemantulan Anasir penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh pelbagai proses pemantulan yang dihasilkannya. Dengan semakin meningkatnya kepekatan gas-gas ini di atmosfera. Sebagai contoh adalah pada pengwapan air. semakin banyak panas yang terperangkap di bawahnya. karbon dioksida. jika tidak ada kesan rumah hijau. Akan tetapi sebaliknya.

3.yang mengewap ke atmosfera. pemantulan awan berada pada peringkat dua bila dibandingkan dengan pemantulan wap air dan dianggap positif (menambah pemanasan) dalam semua model yang digunakan dalam Laporan Pandangan IPCC ke Empat. dengan kemungkinan diperkuat oleh pemantulan dari awan. dan akibatnya akan menyerap lebih banyak gelombang Matahari. Bila dilihat dari bawah. Ketika suhu global meningkat. Sebaliknya bila dilihat dari atas. Walaupun demikian. sehingga akan meningkatkan kesan pemanasan. awan tersebut akan memantulkan sinar Matahari dan radiasi infra merah ke angkasa. sehingga meningkatkan kesan pendinginan. daratan atau air dibawahnya akan terbuka. dapat memberi kesan dalam pemanasan saat ini. Pemantulan ini hanya berkesan secara perlahan-lahan kerana karbon dioksida memiliki usia yang panjang di atmosfera. Hal ini akan menambah pemanasan dan menimbulkan lebih banyak lagi ais yang mencair. Oleh sebab wap air sendiri merupakan gas rumah hijau. pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah wap air di udara sampai tercapainya suatu keseimbangan kepekatan wap air. Kesan rumah hijau yang dihasilkannya lebih besar bila dibandingkan oleh akibat gas karbon dioksida sendiri. Bersamaan dengan melelehnya ais tersebut. Pemantulan penting lainnya adalah hilangnya kemampuan memantulkan cahaya oleh ais. ais yang berada di dekat kutub mencair dengan kecepatan yang terus meningkat. Perbezaan antara mekanisme ini dengan pemanasan akibat kesan rumah kaca adalah meningkatnya aktiviti Matahari akan memanaskan stratosfera sebaliknya kesan rumah hijau akan mendinginkan . Kepelbagaian Matahari Terdapat hipotesis yang menyatakan bahawa kepelbagaian dari Matahari. Baik daratan mahupun air memiliki kemampuan memantulkan cahaya lebih sedikit bila dibandingkan dengan ais. awan akan memantulkan kembali gelombang infra merah ke permukaan.

yang tidak akan terjadi bila aktiviti Matahari menjadi penghasil utama pemanasan saat ini. Pada tahun 2006. peningkatan karbon dioksida beranjak naik mulai dari 280 ppm menjadi 379 ppm dalam 150 tahun terakhir. seperti karbon dioksida.07% dalam tingkat "keterangannya" selama 30 tahun terakhir. dan dinitrogen oksida. metana. khususnya selama 50 tahun ini. IPCC juga menyimpulkan bahawa 90% gas rumah kaca yang dihasilkan manusia. Peternakan (konsumsi daging) Dalam laporan terbaru.300 ilmuwan dari seluruh dunia. dan sekitar 25-35% antara tahun 1980 dan 2000.stratosfera. Dua ilmuan dari Duke University mengagakkan bahawa Matahari mungkin telah berhasil terhadap 4550% peningkatan suhu rata-rata global selama tempoh 1900-2000. 4. Pendinginan stratosfera bahagian bawah paling tidak telah diamati sejak tahun 1960. sebuah kumpulan ilmuan dari Amerika Syarikat. Fourth Assessment Report. . Siklus Matahari hanya memberi peningkatan kecil sekitar 0. yang dikeluarkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Jerman dan Swizeland menyatakan bahawa mereka tidak menemukan adanya peningkatan tingkat "keterangan" dari Matahari pada seribu tahun terakhir ini. terungkap bahawa 90% aktiviti manusia selama 250 tahun terakhir inilah yang membuat planet kita semakin panas. satu badan PBB yang terdiri dari 1. Kesan ini terlalu kecil untuk berhasil terhadap pemansan global. baik melalui kepelbagian dari output Matahari mahupun kepelbagaian dalam sinar kosmis. Sejak Revolusi Industri. Ada beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa penghasil Matahari mungkin telah diabaikan dalam pemanasan global. serta efek pendinginan sejak tahun 1950. Sebuah penelitian oleh Lockwood dan Fröhlich menemukan bahwa tidak ada hubungan antara pemanasan global dengan kepelbagaian Matahari sejak tahun 1985. Fenomena kepelbagaian Matahari dikombinasikan dengan aktiviti gunung berapi mungkin telah memberikan kesan pemanasan dari masa pra-industri hingga tahun 1950.

menurut Laporan Perserikatan Bangsa Bangsa tentang peternakan dan lingkungan yang diterbitkan pada tahun 2006 mengungkapkan bahwa. Setiap beberapa tahun sekali. jumlah ini lebih banyak dari gabungan pelepasan gas rumah hijau seluruh transportasi di seluruh dunia (13%). serta penebangan hutan. ribuan ahli dan penelitipeneliti terbaik dunia yang tergabung dalam IPCC mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan penemuan-penemuan terbaru yang berhubungan dengan pemanasan global. Salah satu hal pertama yang mereka temukan adalah bahwa beberapa jenis gas rumah hijau bertanggungjawab langsung terhadap pemanasan yang kita alami. Sebelum masa industri. peningkat tenaga listrik. Tetapi. dan penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan gas rumah kaca di atmosfera bertambah banyak dan menyumbang pada pemanasan global. penebangan hutan. serta 65% nitrogen dioksida. Kebanyakan dari gas rumah kaca ini dihasilkan oleh peternakan. kemudian membuat persetujuan untuk solusi dari masalah tersebut . Sektor peternakan telah menyumbang 9% karbon dioksida. " Hampir seperlima (20 persen) dari emisi karbon berasal dari peternakan. Pertubuhan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk sebuah kelompok peneliti yang disebut dengan Panel Antarapemerintah Tentang Perubahan Iklim atau disebut International Panel on Climate Change (IPCC). dan membuat kesimpulan dari laporan dan penemuanpenemuan baru yang berhasil dikumpulkan. Khusus untuk mengawasi sebab dan kesan yang dihasilkan oleh pemanasan global. industri peternakan.telah secara drastik menaikkan suhu Bumi. Penelitian yang telah dilakukan para ahli selama beberapa dekad terakhir ini menunjukkan bahwa ternyata makin panasnya planet bumi dan berubahnya sistem iklim di bumi berkait langsung dengan gas-gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktiviti manusia. dan manusialah penghasil terbesar dari terciptanya gas-gas rumah hijau tersebut. pembakaran bahan bakar fosil pada kenderaan bermotor. aktiviti manusia tidak banyak mengeluarkan gas rumah kaca. tetapi pertambahan penduduk. 3 % gas metana. Peternakan juga . "Industri peternakan adalah penghasil pelepasan gas rumah hijau yang terbesar (18%).

pencemaran lingkungan. peternakan adalah "penggerak utama dari penebangan hutan . Sekitar 85% dari sumber air bersih di Amerika Serikat digunakan untuk itu. tidaklah menghairankan jika satu orang berdiet daging dapat memberi makan 15 orang berdiet tumbuh-tumbuhan atau lebih. akan tetapi memerlukan 54 kalori energi minyak tanah untuk protein daging sapi. Selain itu.. Saat ini peternakan menggunakan 30% dari permukaan tanah di Bumi. kita hanya memerlukan dua kalori bahan bakar fosil untuk menghasilkan kacang. Dengan menggabungkan biaya tenaga. Untuk memhasilkan satu kilogram daging.menimbulkan 64% amonia yang dihasilkan kerana campur tangan manusia sehingga mengakibatkan hujan acid. pengarang senior dari Organisasi Pangan dan Pertanian. Sedangkan untuk memhasilkan satu kalori protein. konsumsi air.. Kira-kira 70% dari bekas hutan di Amazon telah dialihfungsikan menjadi ladang ternak. Peternakan juga bertanggungjawab atas penggunaan dan pencemaran air yang sangat banyak. . dan bahkan lebih banyak bahan serta air yang digunakan untuk menanam makanan ternak. kerosakan ekosistem. tiga kalori untuk jagung dan gandum.4 kilo. Dampak Buruk yang Lama dari Peternakan .. Ternakan juga menimbulkan biologi berlebihan bagi ekosistem. telah menghasilkan pelepasan karbon dioksida sebanyak 36. Di Amerika Serikat sendiri. penggunaan bahan. Peternakan juga telah menjadi penyebab utama dari kerosakan tanah dan pencemaran air. Menurut laporan Bapak Steinfeld. Industri ternak memerlukan tenaga yang berlimpah untuk mengubah ternak menjadi daging di atas meja makan orang. Kira-kira 20 persen dari padang rumput turun mutunya kerana pemeliharaan ternak yang berlebihan dan hakisan. ladang ternak telah menurunkan mutu tanah.Isu dan Pilihan Lingkungan (Livestock's Long ShadowEnvironmental Issues and Options). trilion galon air digunakan untuk menanam ternakan setiap tahunnya.

Pada pegunungan di daerah subtropis. secara rata-rata. Daerah-daerah yang sebelumnya mengalami salji ringan.masalah yang dihadapi ? Para ilmuan menggunakan model komputer dari suhu dan kitaran atmosfera untuk mempelajari pemanasan global. wap air yang lebih banyak juga akan membentuk awan yang lebih banyak. mungkin tidak akan mengalaminya lagi. gunung-gunung ais akan mencair dan daratan akan mengecil.2. Hal ini disebabkan karena wap air merupakan gas rumah kaca. pertanian. Apakah masalah. Daerah hangat akan menjadi lebih lembab kerana lebih banyak air yang menguap dari lautan. daerah bahagian Utara dari belahan Bumi Utara (Northern Hemisphere) akan memanaskanlebih dari daerah-daerah lain di Bumi. Akan tetapi. para ilmuan telah membuat beberapa prakiraan mengenai kesan pemanasan global terhadap cuaca. kehidupan haiwan liar dan kesihatan manusia. Akibatnya. Masalah-masalah yang dihadapi ialah: 1. di mana hal ini akan menurunkan proses pemanasan. bahagian yang ditutupi salji akan semakin sedikit serta akan lebih cepat cair. pantai. Sehingga keberadaannya akan meningkatkan kesan insulasi pada atmosfera. Para ilmuan belum begitu yakin apakah kelembaban tersebut malah akan meningkatkan atau menurunkan pemanasan yang lebih jauh lagi. Iklim Mulai Tidak Stabil Para ilmuan memperkirakan bahawa selama pemanasan global. sehingga akan memantulkan cahaya matahari kembali ke angkasa luar. Akan lebih sedikit ais yang terapung di perairan Utara tersebut. Suhu pada musim sejuk dan malam hari akan cenderung untuk meningkat. Musim tanam akan lebih panjang di beberapa kawasan. (Curah hujan di seluruh dunia telah meningkat sebesar 1 . tinggi permukaan air laut. Kelembaban yang tinggi akan meningkatkan curah hujan. Berdasarkan model tersebut. sekitar 1% untuk setiap darjah Fahrenheit pemanasan.

25 cm (4 . Kenaikan 100 cm (40 inci) akan menenggelamkan 6% daerah Belanda.5% daerah Bangladesh. dan bukit pasir akan meningkat. yang lebih memperbanyak isu padu air di laut. 2. Angin akan bertiup lebih kencang dan mungkin dengan pola yang berbeda. beberapa tempoh yang sangat dingin mungkin akan terjadi. Badai akan menjadi lebih sering berlaku. Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10 . Selain itu. dan banyak pulau-pulau. Pemanasan juga akan mencairkan banyak ais di kutub. Taufan badai (hurricane) yang memperoleh kekuatannya dari pengewapan air.35 inci) pada abad ke-21.88 cm (4 . . sedangkan negara-negara miskin mungkin hanya dapat melakukan evakuasi dari daerah pantai. Ketika tinggi lautan mencapai muara sungai.10 inci) selama abad ke-20. banjir akibat air pasang akan meningkat di daratan. sehingga isi padunya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut. Perubahan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi kehidupan di daerah pantai.persen dalam seratus tahun terakhir ini). Akibatnya beberapa daerah akan menjadi lebih kering dari sebelumnya. air akan lebih cepat mengewap dari tanah. Peningkatan Permukaan Laut Perubahan tinggi rata-rata muka laut diukur dari daerah dengan lingkungan yang stabil secara geologi. terutama sekitar Greenland. akan menjadi lebih besar. lapisan permukaan lautan juga akan menghangat. Ketika atmosfera menghangat. Negara-negara kaya akan menghabiskan dana yang sangat besar untuk melindungi daerah pantainya. Pola cuaca menjadi tidak terjangka dan lebih ekstrim. pantai. Berlawanan dengan pemanasan yang terjadi. dan para ilmuan IPCC mengjangka peningkatan lebih lanjut 9 . 17. Hakisan dari tebing.

Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya.Bahkan sedikit kenaikan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi ekosistem pantai. Dalam pemanasan global. Daerah pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita jika snowpack (kumpulan salji) musim dingin. Spesies-spesies yang bermigrasi ke utara atau selatan yang terhalangi oleh kota-kota atau lahanlahan pertanian mungkin akan mati. akan mencair sebelum puncak bulan-bulan masa tanam. Suhu yang panas . 5. tetapi hal ini sebenarnya tidak sama di beberapa tempat. Kenaikan muka laut ini akan menutupi sebagian besar dari Florida Everglades. 4. Akan tetapi. haiwan cenderung untuk berpindah ke arah kutub atau ke atas pegunungan. Bahagian Selatan Kanada. Beberapa tipe spesies yang tidak mampu secara cepat berpindah menuju kutub mungkin juga akan musnah. Di lain pihak. Suhu Global Cenderung Meningkat Orang mungkin beranggapan bahawa Bumi yang hangat akan menghasilkan lebih banyak makanan dari sebelumnya. bahan pertanian tropik separuh kering di beberapa bahagian Afrika mungkin tidak dapat tumbuh. mencari daerah baru kerana habitat lamanya menjadi terlalu hangat. mungkin akan mendapat keuntungan dari lebih tingginya curah hujan dan lebih lamanya masa tanam. pembangunan manusia akan menghalangi perpindahan ini. sebagai contoh. Tanaman kebun dan hutan dapat mengalami serangan serangga dan penyakit yang lebih hebat. yang berfungsi sebagai reservoir alami. 3. Kesan Sosial Dan Politik Perubahan cuaca dan lautan dapat mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan panas (heat stroke) dan kematian. Gangguan Ekologi Haiwan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit menghindar dari kesan pemanasan ini kerana sebagian besar bahan telah dikuasai manusia.

Petrol merupakan antara bahan bakar dan sumber tenaga yang amat penting bagi manusia. Keuntungan yang diperoleh juga . 3. Perubahan cuaca yang ekstrem dan peningkatan permukaan air laut akibat mencairnya ais di kutub utara dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan bencana alam (banjir. Virus. Seperti meningkatnya kejadian Demam Berdarah karena munculnya ruang (ekosistem) baru untuk nyamuk ini berkembang. Dengan adanya perubahan iklim ini maka ada beberapa spesies vektor penyakit (eq Aedes Agipty). Sekiranya kandungan gas tersebut semakin banyak dalam udara. ii. perbezaan mikronutrien. suhu pesekitaran akan meningkat. Dengan mengurangkan kadar kenderaan berpetrol di jalan raya. penyakit kulit. iv. Timbulnya bencana alam biasanya disertai dengan perpindahan penduduk ke tempat-tempat pengungsian dimana sering muncul penyakit. Tindakan menaikan harga minyak petrol akan menjadikan pengguna petrol lebih berhemah. Petrol menghasilkan gas karbon dioksida yang sangat konduktif kepada haba. Mengawal pengeluaran kenderaan berpetrol dan harga petrol sedunia. Pergeseran ekosistem dapat memberi kesan pada penyebaran penyakit melalui air (Waterborne diseases) mahupun penyebaran penyakit melalui vektor (vectorborne diseases). badai dan kebakaran) dan kematian akibat trauma.juga dapat menyebabkan kelaparan dan malnutrisi. i. seperti: diare. trauma psikologi. malnutrisi. kita pasti akan dapat mengurangkan kadar karbon dioksida di udara. bakteri. Apakah kemungkinan atau pilihan yang boleh diambil untuk menyelesaikan masalah? I. iii. dan lain-lain. plasmodium menjadi lebih halangan terhadap ubat tertentu yang sasarannya adalah organisme tersebut.

Ekosistem yang mampan dapat memantu menyerap kadar gas rumah hijau di udara. IV. Kempen merupakan antara cara yang berkesan diamalkan sejak dulu lagi. Dengan kurangnya jumlah hari bebkerja. Menjalankan kajian saintifik i. Kajian juga boleh meliputi ilmu jurutera sel dan molekul yang amat penting dalam mengubah suai pesekitaran menjadi lebih baik. jumlah kilang dan kenderaan yang menghasilkan hampir 60% gas rumah hijau akan berkurangan. Mengurangkan jumlah hari bekerja i. VI. iii. Kajian saintifik yang dijalankan hendaklah berkaitan dalam kimia dan biologi pengawalan serta pemampanan ekosistem. II. Kempen melibatkan jumlah masyarakat yang ramai dan dapat menyediakan tenaga penggerak kesedaran terhadap kesan pemanasan global. V. ii. Kempen menenam pokok 2. Kerajaan memiliki kuasa untuk menguat-kuasa undang-undang yang patut diwujudkan. Contoh-contoh kempen yang sesuai: 1. . Mengetatkan undang-undang yang berkaitan i. Mengadakan kempen khas i. III. Kempen menaiki kenderaan awam VII.dari harga petrol yang tinggi juga boleh digunakan untuk dana alam sekitar untuk membantu usaha mengurangkan pemanasan global.

Negara yang maju akan dapat membantu kita dalam menjalankan kajian dan perancangan bandar yang tarancang serta mesra alam. b) Meningkatkan kesedaran mengenai pentingnya sumber asli dunia. 4. ii. kita harus mengadakan kerjasama denagn mana-mana Negara yang menyokong perjuangan alam sekitar. . Dengan mengawal pengeluaran kenderaan berpetrol kita akan: a) Mengurangkan kadar penghasilan gas rumah hijau dengan sangat cepat b) Mempercepatkan proses kemodenan dan kejuruteraann dalam penghasilan kenderaan mesra alam c) Mengurangkan masalah sampingan seperti pencemaran bunyi dan udara. Untuk peringkat Negara.ii. VIII. Negara yang maju juga akan membantu kita dalam teknologi pengurusan tenaga asli yang mampengaruhi penghasilan gas rumah hijau. c) Meningkatkan pengurusan sumber tenaga asli dengan lebih baik. Mengawal pengeluaran kenderaan berpetrol dan harga petrol sedunia. Masyarakat akan menuruti undang-undang yang dikenekan bergantung kepada motivasi peraturan ataupun hukuman yang dikenakan. Mengadakan kerjasama dengan negara lain i. Apakah akan terjadi jika masalah tersebut diselesaikan berdasarkan pilihanpilihan itu? I. d) Mengurangkan kesesakan di Bandar-bandar besar. Dengan mengawal harga petrol kita akan dapat: a) Mendidik pengguna untuk lebih berhemah dalam menggunakan sumber tenaga. iii.

b) Kesedaran akan mulai tumbuh di fikiran mereka. Mengadakan kerjasama dengan negara lain a) Usahasama akan lebih mudah untuk menyelesaikan sesuatu isu. Menjalankan kajian saintifik Dengan menjalankan kajian saintifik kita akan mudah untuk mengetahui III. VI. Mengurangkan jumlah hari bekerja a) Kita dapat mengurangkan pengeluaran asap daripada kenderaan yang kita gunakan ke pejabat. . Dengan usaha tersebut maka kerjasama yang dilangsungkan akan dapat menyelesaikan masalah pemanasan suhu duania dengan mudah. V. Mengetatkan undang-undang yang berkaitan a) Orang ramai akan akan mulai takut dan mereka tidak berani untuk melakukan perbuatan tersebut.II. Mengadakan kempen khas a) Kita mampu untuk menarik minat orang ramai bagi mengikuti program tersebut. IV.