Pengenalan Masalah pemanasan global telah menjadi semakin meruncing kebelakangan ini.

Pemanasan global yang meruncing ini telah menimbulkan pelbagai masalah dan mengundang bahaya kepada manusia. Pemanasan global merupakan satu fenomena pemerangkapan gas yang dikenali sebagai gas rumah hijau yang mana kumpulan gas ini menghalang dan memerangkap haba bumi daripada terbebas keluar ke angkasa. Sifat kumpulan gas ini ialah membenarkan bahangan matahari menembusinya tetapi menghalang pembebasan semula bahangan bumi ke atmosfera. Contoh gas rumah hijau ialah karbon dioksida, karbon monoksida, kloroflorokarbon (CFC), metana, nitrogen oksida dan lain-lain. Kebiasaannya, fenomena pemanasan global dapat dirasai dengan lebih jelas di kawasan kutub utara dan selatan, kawasan pembangunan perindustrian, kawasan perbandaran dan banyak lagi tempat dunia. Suhu rata-rata global pada permukaan Bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) selama seratus tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyimpulkan bahawa, "Sebahagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya kepekatan gas-gas rumah kaca akibat aktiviti manusia". Kesimpulan dasar ini telah dikemukakan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik, termasuk semua akademi sains nasional dari negara-negara G8. Akan tetapi, masih terdapat beberapa ilmuwan yang tidak setuju dengan beberapa kesimpulan yang dikemukakan IPCC tersebut. Model iklim yang dijadikan acuan oleh projek IPCC menunjukkan suhu permukaan global akan meningkat 1.1 hingga 6.4 °C (2.0 hingga 11.5 °F) antara tahun 1990 dan 2100. Perbezaan angka perkiraan itu disebabkan oleh penggunaan skenario-skenario berbeza mengenai pelepasan gas-gas di masa mendatang, serta model-model sensitiviti iklim yang berbeza. Walaupun sebahagian besar penelitian memfokuskan pada tempoh hingga 2100, pemanasan dan kenaikan muka air laut dikirakan akan terus berlanjutan selama lebih dari seribu tahun walaupun peningkatan pelepasan gas telah stabil. Ini mencerminkan besarnya kapasiti kepanasan dari lautan.

meningkatnya intensiti fenomena cuaca yang ekstrim. Mengapakah masalah ini terjadi? Pemanasan global merupakan satu fenomena pemerangkapan gas yang dikenali sebagai gas rumah hijau yang mana kumpulan gas ini menghalang dan memerangkap haba bumi daripada terbebas keluar ke angkasa. Contoh gas rumah hijau ialah karbon dioksida. Kesan rumah hijau . kawasan pembangunan perindustrian. Kebiasaannya. Selain itu. nitrogen oksida dan lain-lain. kawasan perbandaran dan banyak lagi tempat dunia. Kesan pemanasan global dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia di muka bumi.Meningkatnya suhu global dikirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut. dan punahnya pelbagai jenis haiwan. karbon monoksida. kloroflorokarbon (CFC). hilangnya gleiser. fenomena pemanasan global dapat dirasai dengan lebih jelas di kawasan kutub utara dan selatan. sehingga menyebabkan ais di kutub utara akan cair dan menyebabkan permukaan air laut meningkat yang pada akhirnya dapat menenggelamkan pulau – pulau. serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Kesan tersebut diantaranya dapat meningkatkan suhu bumi. Masalah ini disebabkan oleh: 1. pemanasan global menyebabkan suhu pada musim sejuk dan malam hari akan cenderung meningkat atau dengan kata lain menyebabkan pola cuaca menjadi tidak dijangka dan lebih ekstrim yang tentunya sangat merugikan manusia. metana. Sifat kumpulan gas ini ialah membenarkan bahangan matahari menembusinya tetapi menghalang pembebasan semula bahangan bumi ke atmosfera. 1. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian.

akan menyerap sebahagian panas dan memantulkan kembali sisanya. semakin banyak panas yang terperangkap di bawahnya. Dengan semakin meningkatnya kepekatan gas-gas ini di atmosfera. Kesan pemantulan Anasir penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh pelbagai proses pemantulan yang dihasilkannya. ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan Bumi. termasuk cahaya tampak. apabila gas-gas tersebut telah berlebihan di atmosfera. Sebahagian besar tenaga tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek. Pada kes pemanasan akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida.Segala sumber energi yang terdapat di Bumi berasal dari Matahari. Sebahagian dari kepanasan ini mewujudkan radiasi infra merah gelombang panjang ke angkasa luar. dan gas metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. karbon dioksida. jika tidak ada kesan rumah hijau. bumi sebenarnya telah lebih panas 33 °C (59 °F) dari suhunya semula. Ketika energi ini tiba permukaan Bumi. 2. akan mengakibatkan pemanasan global. Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana gas dalam rumah hijau. planet ini akan menjadi sangat dingin. Sebagai contoh adalah pada pengwapan air. kerana tanpanya. Keadaan ini terjadi terus menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan Bumi dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan Bumi. Namun sebahagian kepanasan tetap terperangkap di atmosfera bumi akibat terkumpulnya jumlah gas rumah kaca antara lain wap air. suhu bumi hanya -18 °C sehingga ais akan menutupi seluruh permukaan Bumi. pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air . Akan tetapi sebaliknya. Permukaan Bumi. Dengan suhu rata-rata sebesar 15 °C (59 °F). Kesan rumah kaca ini sangat diperlukan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi.

awan akan memantulkan kembali gelombang infra merah ke permukaan. Oleh sebab wap air sendiri merupakan gas rumah hijau. Kesan rumah hijau yang dihasilkannya lebih besar bila dibandingkan oleh akibat gas karbon dioksida sendiri. sehingga akan meningkatkan kesan pemanasan. Hal ini akan menambah pemanasan dan menimbulkan lebih banyak lagi ais yang mencair. dapat memberi kesan dalam pemanasan saat ini. Kepelbagaian Matahari Terdapat hipotesis yang menyatakan bahawa kepelbagaian dari Matahari. Perbezaan antara mekanisme ini dengan pemanasan akibat kesan rumah kaca adalah meningkatnya aktiviti Matahari akan memanaskan stratosfera sebaliknya kesan rumah hijau akan mendinginkan . Baik daratan mahupun air memiliki kemampuan memantulkan cahaya lebih sedikit bila dibandingkan dengan ais.yang mengewap ke atmosfera. pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah wap air di udara sampai tercapainya suatu keseimbangan kepekatan wap air. 3. Pemantulan penting lainnya adalah hilangnya kemampuan memantulkan cahaya oleh ais. Bila dilihat dari bawah. dengan kemungkinan diperkuat oleh pemantulan dari awan. Walaupun demikian. dan akibatnya akan menyerap lebih banyak gelombang Matahari. Pemantulan ini hanya berkesan secara perlahan-lahan kerana karbon dioksida memiliki usia yang panjang di atmosfera. Bersamaan dengan melelehnya ais tersebut. Ketika suhu global meningkat. daratan atau air dibawahnya akan terbuka. awan tersebut akan memantulkan sinar Matahari dan radiasi infra merah ke angkasa. sehingga meningkatkan kesan pendinginan. Sebaliknya bila dilihat dari atas. pemantulan awan berada pada peringkat dua bila dibandingkan dengan pemantulan wap air dan dianggap positif (menambah pemanasan) dalam semua model yang digunakan dalam Laporan Pandangan IPCC ke Empat. ais yang berada di dekat kutub mencair dengan kecepatan yang terus meningkat.

sebuah kumpulan ilmuan dari Amerika Syarikat. Pada tahun 2006. yang dikeluarkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). khususnya selama 50 tahun ini. . metana. 4. seperti karbon dioksida. Jerman dan Swizeland menyatakan bahawa mereka tidak menemukan adanya peningkatan tingkat "keterangan" dari Matahari pada seribu tahun terakhir ini. Siklus Matahari hanya memberi peningkatan kecil sekitar 0. IPCC juga menyimpulkan bahawa 90% gas rumah kaca yang dihasilkan manusia. Fenomena kepelbagaian Matahari dikombinasikan dengan aktiviti gunung berapi mungkin telah memberikan kesan pemanasan dari masa pra-industri hingga tahun 1950. yang tidak akan terjadi bila aktiviti Matahari menjadi penghasil utama pemanasan saat ini. serta efek pendinginan sejak tahun 1950. Peternakan (konsumsi daging) Dalam laporan terbaru. dan dinitrogen oksida. Sebuah penelitian oleh Lockwood dan Fröhlich menemukan bahwa tidak ada hubungan antara pemanasan global dengan kepelbagaian Matahari sejak tahun 1985. Sejak Revolusi Industri. peningkatan karbon dioksida beranjak naik mulai dari 280 ppm menjadi 379 ppm dalam 150 tahun terakhir.07% dalam tingkat "keterangannya" selama 30 tahun terakhir. baik melalui kepelbagian dari output Matahari mahupun kepelbagaian dalam sinar kosmis. Dua ilmuan dari Duke University mengagakkan bahawa Matahari mungkin telah berhasil terhadap 4550% peningkatan suhu rata-rata global selama tempoh 1900-2000. terungkap bahawa 90% aktiviti manusia selama 250 tahun terakhir inilah yang membuat planet kita semakin panas.stratosfera. Kesan ini terlalu kecil untuk berhasil terhadap pemansan global.300 ilmuwan dari seluruh dunia. Pendinginan stratosfera bahagian bawah paling tidak telah diamati sejak tahun 1960. Ada beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa penghasil Matahari mungkin telah diabaikan dalam pemanasan global. Fourth Assessment Report. dan sekitar 25-35% antara tahun 1980 dan 2000. satu badan PBB yang terdiri dari 1.

jumlah ini lebih banyak dari gabungan pelepasan gas rumah hijau seluruh transportasi di seluruh dunia (13%). Salah satu hal pertama yang mereka temukan adalah bahwa beberapa jenis gas rumah hijau bertanggungjawab langsung terhadap pemanasan yang kita alami. Penelitian yang telah dilakukan para ahli selama beberapa dekad terakhir ini menunjukkan bahwa ternyata makin panasnya planet bumi dan berubahnya sistem iklim di bumi berkait langsung dengan gas-gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktiviti manusia. Sektor peternakan telah menyumbang 9% karbon dioksida. penebangan hutan. peningkat tenaga listrik. 3 % gas metana. Peternakan juga . Pertubuhan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk sebuah kelompok peneliti yang disebut dengan Panel Antarapemerintah Tentang Perubahan Iklim atau disebut International Panel on Climate Change (IPCC). serta 65% nitrogen dioksida. serta penebangan hutan. Sebelum masa industri. dan membuat kesimpulan dari laporan dan penemuanpenemuan baru yang berhasil dikumpulkan. " Hampir seperlima (20 persen) dari emisi karbon berasal dari peternakan. menurut Laporan Perserikatan Bangsa Bangsa tentang peternakan dan lingkungan yang diterbitkan pada tahun 2006 mengungkapkan bahwa. ribuan ahli dan penelitipeneliti terbaik dunia yang tergabung dalam IPCC mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan penemuan-penemuan terbaru yang berhubungan dengan pemanasan global. dan penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan gas rumah kaca di atmosfera bertambah banyak dan menyumbang pada pemanasan global. pembakaran bahan bakar fosil pada kenderaan bermotor. Khusus untuk mengawasi sebab dan kesan yang dihasilkan oleh pemanasan global. kemudian membuat persetujuan untuk solusi dari masalah tersebut . aktiviti manusia tidak banyak mengeluarkan gas rumah kaca.telah secara drastik menaikkan suhu Bumi. Setiap beberapa tahun sekali. "Industri peternakan adalah penghasil pelepasan gas rumah hijau yang terbesar (18%). dan manusialah penghasil terbesar dari terciptanya gas-gas rumah hijau tersebut. industri peternakan. Kebanyakan dari gas rumah kaca ini dihasilkan oleh peternakan. tetapi pertambahan penduduk. Tetapi.

Selain itu. Kira-kira 20 persen dari padang rumput turun mutunya kerana pemeliharaan ternak yang berlebihan dan hakisan. Industri ternak memerlukan tenaga yang berlimpah untuk mengubah ternak menjadi daging di atas meja makan orang.. Peternakan juga telah menjadi penyebab utama dari kerosakan tanah dan pencemaran air. . Untuk memhasilkan satu kilogram daging. telah menghasilkan pelepasan karbon dioksida sebanyak 36. tiga kalori untuk jagung dan gandum. tidaklah menghairankan jika satu orang berdiet daging dapat memberi makan 15 orang berdiet tumbuh-tumbuhan atau lebih. Dampak Buruk yang Lama dari Peternakan .4 kilo. peternakan adalah "penggerak utama dari penebangan hutan . Menurut laporan Bapak Steinfeld. ladang ternak telah menurunkan mutu tanah.menimbulkan 64% amonia yang dihasilkan kerana campur tangan manusia sehingga mengakibatkan hujan acid. dan bahkan lebih banyak bahan serta air yang digunakan untuk menanam makanan ternak. Saat ini peternakan menggunakan 30% dari permukaan tanah di Bumi. Peternakan juga bertanggungjawab atas penggunaan dan pencemaran air yang sangat banyak.. Kira-kira 70% dari bekas hutan di Amazon telah dialihfungsikan menjadi ladang ternak. Sekitar 85% dari sumber air bersih di Amerika Serikat digunakan untuk itu. Dengan menggabungkan biaya tenaga. kita hanya memerlukan dua kalori bahan bakar fosil untuk menghasilkan kacang. kerosakan ekosistem..Isu dan Pilihan Lingkungan (Livestock's Long ShadowEnvironmental Issues and Options). akan tetapi memerlukan 54 kalori energi minyak tanah untuk protein daging sapi. pencemaran lingkungan. konsumsi air. pengarang senior dari Organisasi Pangan dan Pertanian. trilion galon air digunakan untuk menanam ternakan setiap tahunnya. Sedangkan untuk memhasilkan satu kalori protein. Ternakan juga menimbulkan biologi berlebihan bagi ekosistem. Di Amerika Serikat sendiri. penggunaan bahan.

masalah yang dihadapi ? Para ilmuan menggunakan model komputer dari suhu dan kitaran atmosfera untuk mempelajari pemanasan global. bahagian yang ditutupi salji akan semakin sedikit serta akan lebih cepat cair. sehingga akan memantulkan cahaya matahari kembali ke angkasa luar. Para ilmuan belum begitu yakin apakah kelembaban tersebut malah akan meningkatkan atau menurunkan pemanasan yang lebih jauh lagi. Hal ini disebabkan karena wap air merupakan gas rumah kaca. (Curah hujan di seluruh dunia telah meningkat sebesar 1 . Daerah-daerah yang sebelumnya mengalami salji ringan. Pada pegunungan di daerah subtropis. Akan tetapi. pertanian. wap air yang lebih banyak juga akan membentuk awan yang lebih banyak. Berdasarkan model tersebut. sekitar 1% untuk setiap darjah Fahrenheit pemanasan. di mana hal ini akan menurunkan proses pemanasan. Masalah-masalah yang dihadapi ialah: 1. Akibatnya. tinggi permukaan air laut. Apakah masalah. Suhu pada musim sejuk dan malam hari akan cenderung untuk meningkat. gunung-gunung ais akan mencair dan daratan akan mengecil. para ilmuan telah membuat beberapa prakiraan mengenai kesan pemanasan global terhadap cuaca. Musim tanam akan lebih panjang di beberapa kawasan. kehidupan haiwan liar dan kesihatan manusia. daerah bahagian Utara dari belahan Bumi Utara (Northern Hemisphere) akan memanaskanlebih dari daerah-daerah lain di Bumi. Kelembaban yang tinggi akan meningkatkan curah hujan. secara rata-rata. Akan lebih sedikit ais yang terapung di perairan Utara tersebut. Daerah hangat akan menjadi lebih lembab kerana lebih banyak air yang menguap dari lautan. pantai. Sehingga keberadaannya akan meningkatkan kesan insulasi pada atmosfera. Iklim Mulai Tidak Stabil Para ilmuan memperkirakan bahawa selama pemanasan global. mungkin tidak akan mengalaminya lagi.2.

Ketika atmosfera menghangat. Ketika tinggi lautan mencapai muara sungai. dan bukit pasir akan meningkat. . Pemanasan juga akan mencairkan banyak ais di kutub. akan menjadi lebih besar.5% daerah Bangladesh. Kenaikan 100 cm (40 inci) akan menenggelamkan 6% daerah Belanda. 2. air akan lebih cepat mengewap dari tanah. lapisan permukaan lautan juga akan menghangat.35 inci) pada abad ke-21. Perubahan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi kehidupan di daerah pantai. terutama sekitar Greenland.10 inci) selama abad ke-20. Angin akan bertiup lebih kencang dan mungkin dengan pola yang berbeda. Berlawanan dengan pemanasan yang terjadi. Akibatnya beberapa daerah akan menjadi lebih kering dari sebelumnya. Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10 . dan banyak pulau-pulau. 17. Hakisan dari tebing.25 cm (4 . Negara-negara kaya akan menghabiskan dana yang sangat besar untuk melindungi daerah pantainya. Pola cuaca menjadi tidak terjangka dan lebih ekstrim. pantai. Peningkatan Permukaan Laut Perubahan tinggi rata-rata muka laut diukur dari daerah dengan lingkungan yang stabil secara geologi. banjir akibat air pasang akan meningkat di daratan. Selain itu. Taufan badai (hurricane) yang memperoleh kekuatannya dari pengewapan air. sehingga isi padunya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut. beberapa tempoh yang sangat dingin mungkin akan terjadi. Badai akan menjadi lebih sering berlaku. yang lebih memperbanyak isu padu air di laut. dan para ilmuan IPCC mengjangka peningkatan lebih lanjut 9 .persen dalam seratus tahun terakhir ini).88 cm (4 . sedangkan negara-negara miskin mungkin hanya dapat melakukan evakuasi dari daerah pantai.

Bahagian Selatan Kanada. Dalam pemanasan global. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya. Gangguan Ekologi Haiwan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit menghindar dari kesan pemanasan ini kerana sebagian besar bahan telah dikuasai manusia. bahan pertanian tropik separuh kering di beberapa bahagian Afrika mungkin tidak dapat tumbuh. 3. Kesan Sosial Dan Politik Perubahan cuaca dan lautan dapat mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan panas (heat stroke) dan kematian. tetapi hal ini sebenarnya tidak sama di beberapa tempat. Akan tetapi.Bahkan sedikit kenaikan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi ekosistem pantai. 4. akan mencair sebelum puncak bulan-bulan masa tanam. Beberapa tipe spesies yang tidak mampu secara cepat berpindah menuju kutub mungkin juga akan musnah. pembangunan manusia akan menghalangi perpindahan ini. Kenaikan muka laut ini akan menutupi sebagian besar dari Florida Everglades. Daerah pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita jika snowpack (kumpulan salji) musim dingin. 5. mencari daerah baru kerana habitat lamanya menjadi terlalu hangat. Spesies-spesies yang bermigrasi ke utara atau selatan yang terhalangi oleh kota-kota atau lahanlahan pertanian mungkin akan mati. Suhu Global Cenderung Meningkat Orang mungkin beranggapan bahawa Bumi yang hangat akan menghasilkan lebih banyak makanan dari sebelumnya. mungkin akan mendapat keuntungan dari lebih tingginya curah hujan dan lebih lamanya masa tanam. haiwan cenderung untuk berpindah ke arah kutub atau ke atas pegunungan. Tanaman kebun dan hutan dapat mengalami serangan serangga dan penyakit yang lebih hebat. Suhu yang panas . sebagai contoh. yang berfungsi sebagai reservoir alami. Di lain pihak.

Perubahan cuaca yang ekstrem dan peningkatan permukaan air laut akibat mencairnya ais di kutub utara dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan bencana alam (banjir. penyakit kulit. iii. ii. Tindakan menaikan harga minyak petrol akan menjadikan pengguna petrol lebih berhemah. Dengan mengurangkan kadar kenderaan berpetrol di jalan raya. Seperti meningkatnya kejadian Demam Berdarah karena munculnya ruang (ekosistem) baru untuk nyamuk ini berkembang.juga dapat menyebabkan kelaparan dan malnutrisi. Mengawal pengeluaran kenderaan berpetrol dan harga petrol sedunia. plasmodium menjadi lebih halangan terhadap ubat tertentu yang sasarannya adalah organisme tersebut. 3. Apakah kemungkinan atau pilihan yang boleh diambil untuk menyelesaikan masalah? I. Petrol merupakan antara bahan bakar dan sumber tenaga yang amat penting bagi manusia. Petrol menghasilkan gas karbon dioksida yang sangat konduktif kepada haba. suhu pesekitaran akan meningkat. iv. seperti: diare. dan lain-lain. perbezaan mikronutrien. Pergeseran ekosistem dapat memberi kesan pada penyebaran penyakit melalui air (Waterborne diseases) mahupun penyebaran penyakit melalui vektor (vectorborne diseases). kita pasti akan dapat mengurangkan kadar karbon dioksida di udara. badai dan kebakaran) dan kematian akibat trauma. Virus. Timbulnya bencana alam biasanya disertai dengan perpindahan penduduk ke tempat-tempat pengungsian dimana sering muncul penyakit. Keuntungan yang diperoleh juga . Dengan adanya perubahan iklim ini maka ada beberapa spesies vektor penyakit (eq Aedes Agipty). malnutrisi. Sekiranya kandungan gas tersebut semakin banyak dalam udara. trauma psikologi. bakteri. i.

Ekosistem yang mampan dapat memantu menyerap kadar gas rumah hijau di udara. . Contoh-contoh kempen yang sesuai: 1. Kempen menaiki kenderaan awam VII. ii. Dengan kurangnya jumlah hari bebkerja. III. Mengetatkan undang-undang yang berkaitan i. Menjalankan kajian saintifik i. VI. jumlah kilang dan kenderaan yang menghasilkan hampir 60% gas rumah hijau akan berkurangan.dari harga petrol yang tinggi juga boleh digunakan untuk dana alam sekitar untuk membantu usaha mengurangkan pemanasan global. Kajian juga boleh meliputi ilmu jurutera sel dan molekul yang amat penting dalam mengubah suai pesekitaran menjadi lebih baik. IV. Kempen melibatkan jumlah masyarakat yang ramai dan dapat menyediakan tenaga penggerak kesedaran terhadap kesan pemanasan global. Kempen merupakan antara cara yang berkesan diamalkan sejak dulu lagi. Mengadakan kempen khas i. II. Kajian saintifik yang dijalankan hendaklah berkaitan dalam kimia dan biologi pengawalan serta pemampanan ekosistem. Kempen menenam pokok 2. Mengurangkan jumlah hari bekerja i. iii. Kerajaan memiliki kuasa untuk menguat-kuasa undang-undang yang patut diwujudkan. V.

Negara yang maju akan dapat membantu kita dalam menjalankan kajian dan perancangan bandar yang tarancang serta mesra alam. c) Meningkatkan pengurusan sumber tenaga asli dengan lebih baik. Mengadakan kerjasama dengan negara lain i. Untuk peringkat Negara. VIII. Mengawal pengeluaran kenderaan berpetrol dan harga petrol sedunia. Negara yang maju juga akan membantu kita dalam teknologi pengurusan tenaga asli yang mampengaruhi penghasilan gas rumah hijau. 4. iii. kita harus mengadakan kerjasama denagn mana-mana Negara yang menyokong perjuangan alam sekitar. Masyarakat akan menuruti undang-undang yang dikenekan bergantung kepada motivasi peraturan ataupun hukuman yang dikenakan. Dengan mengawal harga petrol kita akan dapat: a) Mendidik pengguna untuk lebih berhemah dalam menggunakan sumber tenaga. ii. . d) Mengurangkan kesesakan di Bandar-bandar besar. Dengan mengawal pengeluaran kenderaan berpetrol kita akan: a) Mengurangkan kadar penghasilan gas rumah hijau dengan sangat cepat b) Mempercepatkan proses kemodenan dan kejuruteraann dalam penghasilan kenderaan mesra alam c) Mengurangkan masalah sampingan seperti pencemaran bunyi dan udara. Apakah akan terjadi jika masalah tersebut diselesaikan berdasarkan pilihanpilihan itu? I. b) Meningkatkan kesedaran mengenai pentingnya sumber asli dunia.ii.

Mengadakan kerjasama dengan negara lain a) Usahasama akan lebih mudah untuk menyelesaikan sesuatu isu. b) Kesedaran akan mulai tumbuh di fikiran mereka. IV. Mengetatkan undang-undang yang berkaitan a) Orang ramai akan akan mulai takut dan mereka tidak berani untuk melakukan perbuatan tersebut. Mengadakan kempen khas a) Kita mampu untuk menarik minat orang ramai bagi mengikuti program tersebut. Menjalankan kajian saintifik Dengan menjalankan kajian saintifik kita akan mudah untuk mengetahui III. . Mengurangkan jumlah hari bekerja a) Kita dapat mengurangkan pengeluaran asap daripada kenderaan yang kita gunakan ke pejabat. V. VI. Dengan usaha tersebut maka kerjasama yang dilangsungkan akan dapat menyelesaikan masalah pemanasan suhu duania dengan mudah.II.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful