Pengenalan Masalah pemanasan global telah menjadi semakin meruncing kebelakangan ini.

Pemanasan global yang meruncing ini telah menimbulkan pelbagai masalah dan mengundang bahaya kepada manusia. Pemanasan global merupakan satu fenomena pemerangkapan gas yang dikenali sebagai gas rumah hijau yang mana kumpulan gas ini menghalang dan memerangkap haba bumi daripada terbebas keluar ke angkasa. Sifat kumpulan gas ini ialah membenarkan bahangan matahari menembusinya tetapi menghalang pembebasan semula bahangan bumi ke atmosfera. Contoh gas rumah hijau ialah karbon dioksida, karbon monoksida, kloroflorokarbon (CFC), metana, nitrogen oksida dan lain-lain. Kebiasaannya, fenomena pemanasan global dapat dirasai dengan lebih jelas di kawasan kutub utara dan selatan, kawasan pembangunan perindustrian, kawasan perbandaran dan banyak lagi tempat dunia. Suhu rata-rata global pada permukaan Bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) selama seratus tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyimpulkan bahawa, "Sebahagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya kepekatan gas-gas rumah kaca akibat aktiviti manusia". Kesimpulan dasar ini telah dikemukakan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik, termasuk semua akademi sains nasional dari negara-negara G8. Akan tetapi, masih terdapat beberapa ilmuwan yang tidak setuju dengan beberapa kesimpulan yang dikemukakan IPCC tersebut. Model iklim yang dijadikan acuan oleh projek IPCC menunjukkan suhu permukaan global akan meningkat 1.1 hingga 6.4 °C (2.0 hingga 11.5 °F) antara tahun 1990 dan 2100. Perbezaan angka perkiraan itu disebabkan oleh penggunaan skenario-skenario berbeza mengenai pelepasan gas-gas di masa mendatang, serta model-model sensitiviti iklim yang berbeza. Walaupun sebahagian besar penelitian memfokuskan pada tempoh hingga 2100, pemanasan dan kenaikan muka air laut dikirakan akan terus berlanjutan selama lebih dari seribu tahun walaupun peningkatan pelepasan gas telah stabil. Ini mencerminkan besarnya kapasiti kepanasan dari lautan.

meningkatnya intensiti fenomena cuaca yang ekstrim. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian. kawasan perbandaran dan banyak lagi tempat dunia. Kesan rumah hijau . dan punahnya pelbagai jenis haiwan. Selain itu. sehingga menyebabkan ais di kutub utara akan cair dan menyebabkan permukaan air laut meningkat yang pada akhirnya dapat menenggelamkan pulau – pulau. nitrogen oksida dan lain-lain.Meningkatnya suhu global dikirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut. serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Kesan tersebut diantaranya dapat meningkatkan suhu bumi. fenomena pemanasan global dapat dirasai dengan lebih jelas di kawasan kutub utara dan selatan. Kesan pemanasan global dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia di muka bumi. hilangnya gleiser. karbon monoksida. Masalah ini disebabkan oleh: 1. metana. Contoh gas rumah hijau ialah karbon dioksida. Mengapakah masalah ini terjadi? Pemanasan global merupakan satu fenomena pemerangkapan gas yang dikenali sebagai gas rumah hijau yang mana kumpulan gas ini menghalang dan memerangkap haba bumi daripada terbebas keluar ke angkasa. 1. Kebiasaannya. Sifat kumpulan gas ini ialah membenarkan bahangan matahari menembusinya tetapi menghalang pembebasan semula bahangan bumi ke atmosfera. kawasan pembangunan perindustrian. pemanasan global menyebabkan suhu pada musim sejuk dan malam hari akan cenderung meningkat atau dengan kata lain menyebabkan pola cuaca menjadi tidak dijangka dan lebih ekstrim yang tentunya sangat merugikan manusia. kloroflorokarbon (CFC).

Sebahagian besar tenaga tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek. ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan Bumi. dan gas metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Sebahagian dari kepanasan ini mewujudkan radiasi infra merah gelombang panjang ke angkasa luar. suhu bumi hanya -18 °C sehingga ais akan menutupi seluruh permukaan Bumi. apabila gas-gas tersebut telah berlebihan di atmosfera. pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air . karbon dioksida. 2. semakin banyak panas yang terperangkap di bawahnya. Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana gas dalam rumah hijau. akan mengakibatkan pemanasan global. termasuk cahaya tampak. jika tidak ada kesan rumah hijau. Sebagai contoh adalah pada pengwapan air. Kesan pemantulan Anasir penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh pelbagai proses pemantulan yang dihasilkannya. Kesan rumah kaca ini sangat diperlukan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi. Pada kes pemanasan akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Keadaan ini terjadi terus menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Akan tetapi sebaliknya.Segala sumber energi yang terdapat di Bumi berasal dari Matahari. planet ini akan menjadi sangat dingin. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan Bumi dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan Bumi. Dengan suhu rata-rata sebesar 15 °C (59 °F). Namun sebahagian kepanasan tetap terperangkap di atmosfera bumi akibat terkumpulnya jumlah gas rumah kaca antara lain wap air. Dengan semakin meningkatnya kepekatan gas-gas ini di atmosfera. bumi sebenarnya telah lebih panas 33 °C (59 °F) dari suhunya semula. kerana tanpanya. Ketika energi ini tiba permukaan Bumi. Permukaan Bumi. akan menyerap sebahagian panas dan memantulkan kembali sisanya.

pemantulan awan berada pada peringkat dua bila dibandingkan dengan pemantulan wap air dan dianggap positif (menambah pemanasan) dalam semua model yang digunakan dalam Laporan Pandangan IPCC ke Empat.yang mengewap ke atmosfera. dengan kemungkinan diperkuat oleh pemantulan dari awan. Walaupun demikian. Sebaliknya bila dilihat dari atas. awan tersebut akan memantulkan sinar Matahari dan radiasi infra merah ke angkasa. Baik daratan mahupun air memiliki kemampuan memantulkan cahaya lebih sedikit bila dibandingkan dengan ais. Pemantulan ini hanya berkesan secara perlahan-lahan kerana karbon dioksida memiliki usia yang panjang di atmosfera. Hal ini akan menambah pemanasan dan menimbulkan lebih banyak lagi ais yang mencair. Bersamaan dengan melelehnya ais tersebut. Oleh sebab wap air sendiri merupakan gas rumah hijau. dan akibatnya akan menyerap lebih banyak gelombang Matahari. sehingga meningkatkan kesan pendinginan. Kesan rumah hijau yang dihasilkannya lebih besar bila dibandingkan oleh akibat gas karbon dioksida sendiri. Pemantulan penting lainnya adalah hilangnya kemampuan memantulkan cahaya oleh ais. sehingga akan meningkatkan kesan pemanasan. Ketika suhu global meningkat. Kepelbagaian Matahari Terdapat hipotesis yang menyatakan bahawa kepelbagaian dari Matahari. pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah wap air di udara sampai tercapainya suatu keseimbangan kepekatan wap air. Bila dilihat dari bawah. dapat memberi kesan dalam pemanasan saat ini. ais yang berada di dekat kutub mencair dengan kecepatan yang terus meningkat. 3. awan akan memantulkan kembali gelombang infra merah ke permukaan. Perbezaan antara mekanisme ini dengan pemanasan akibat kesan rumah kaca adalah meningkatnya aktiviti Matahari akan memanaskan stratosfera sebaliknya kesan rumah hijau akan mendinginkan . daratan atau air dibawahnya akan terbuka.

300 ilmuwan dari seluruh dunia. serta efek pendinginan sejak tahun 1950. sebuah kumpulan ilmuan dari Amerika Syarikat. Sejak Revolusi Industri. Jerman dan Swizeland menyatakan bahawa mereka tidak menemukan adanya peningkatan tingkat "keterangan" dari Matahari pada seribu tahun terakhir ini. peningkatan karbon dioksida beranjak naik mulai dari 280 ppm menjadi 379 ppm dalam 150 tahun terakhir. Dua ilmuan dari Duke University mengagakkan bahawa Matahari mungkin telah berhasil terhadap 4550% peningkatan suhu rata-rata global selama tempoh 1900-2000. seperti karbon dioksida. Pendinginan stratosfera bahagian bawah paling tidak telah diamati sejak tahun 1960. dan dinitrogen oksida. IPCC juga menyimpulkan bahawa 90% gas rumah kaca yang dihasilkan manusia. . Fenomena kepelbagaian Matahari dikombinasikan dengan aktiviti gunung berapi mungkin telah memberikan kesan pemanasan dari masa pra-industri hingga tahun 1950. yang dikeluarkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Pada tahun 2006.07% dalam tingkat "keterangannya" selama 30 tahun terakhir. metana. Fourth Assessment Report. terungkap bahawa 90% aktiviti manusia selama 250 tahun terakhir inilah yang membuat planet kita semakin panas. Ada beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa penghasil Matahari mungkin telah diabaikan dalam pemanasan global. yang tidak akan terjadi bila aktiviti Matahari menjadi penghasil utama pemanasan saat ini.stratosfera. Kesan ini terlalu kecil untuk berhasil terhadap pemansan global. dan sekitar 25-35% antara tahun 1980 dan 2000. khususnya selama 50 tahun ini. baik melalui kepelbagian dari output Matahari mahupun kepelbagaian dalam sinar kosmis. satu badan PBB yang terdiri dari 1. 4. Siklus Matahari hanya memberi peningkatan kecil sekitar 0. Peternakan (konsumsi daging) Dalam laporan terbaru. Sebuah penelitian oleh Lockwood dan Fröhlich menemukan bahwa tidak ada hubungan antara pemanasan global dengan kepelbagaian Matahari sejak tahun 1985.

Tetapi. Kebanyakan dari gas rumah kaca ini dihasilkan oleh peternakan. Peternakan juga . " Hampir seperlima (20 persen) dari emisi karbon berasal dari peternakan. penebangan hutan. dan membuat kesimpulan dari laporan dan penemuanpenemuan baru yang berhasil dikumpulkan. Khusus untuk mengawasi sebab dan kesan yang dihasilkan oleh pemanasan global. Setiap beberapa tahun sekali. jumlah ini lebih banyak dari gabungan pelepasan gas rumah hijau seluruh transportasi di seluruh dunia (13%). industri peternakan. menurut Laporan Perserikatan Bangsa Bangsa tentang peternakan dan lingkungan yang diterbitkan pada tahun 2006 mengungkapkan bahwa. aktiviti manusia tidak banyak mengeluarkan gas rumah kaca. pembakaran bahan bakar fosil pada kenderaan bermotor. 3 % gas metana. serta penebangan hutan. serta 65% nitrogen dioksida. kemudian membuat persetujuan untuk solusi dari masalah tersebut . "Industri peternakan adalah penghasil pelepasan gas rumah hijau yang terbesar (18%). Pertubuhan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk sebuah kelompok peneliti yang disebut dengan Panel Antarapemerintah Tentang Perubahan Iklim atau disebut International Panel on Climate Change (IPCC). tetapi pertambahan penduduk. ribuan ahli dan penelitipeneliti terbaik dunia yang tergabung dalam IPCC mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan penemuan-penemuan terbaru yang berhubungan dengan pemanasan global. Penelitian yang telah dilakukan para ahli selama beberapa dekad terakhir ini menunjukkan bahwa ternyata makin panasnya planet bumi dan berubahnya sistem iklim di bumi berkait langsung dengan gas-gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktiviti manusia. Sebelum masa industri. dan manusialah penghasil terbesar dari terciptanya gas-gas rumah hijau tersebut. Sektor peternakan telah menyumbang 9% karbon dioksida.telah secara drastik menaikkan suhu Bumi. Salah satu hal pertama yang mereka temukan adalah bahwa beberapa jenis gas rumah hijau bertanggungjawab langsung terhadap pemanasan yang kita alami. peningkat tenaga listrik. dan penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan gas rumah kaca di atmosfera bertambah banyak dan menyumbang pada pemanasan global.

. . Saat ini peternakan menggunakan 30% dari permukaan tanah di Bumi. telah menghasilkan pelepasan karbon dioksida sebanyak 36. kerosakan ekosistem. Kira-kira 20 persen dari padang rumput turun mutunya kerana pemeliharaan ternak yang berlebihan dan hakisan. penggunaan bahan. Untuk memhasilkan satu kilogram daging. Peternakan juga telah menjadi penyebab utama dari kerosakan tanah dan pencemaran air.. Menurut laporan Bapak Steinfeld. Industri ternak memerlukan tenaga yang berlimpah untuk mengubah ternak menjadi daging di atas meja makan orang.Isu dan Pilihan Lingkungan (Livestock's Long ShadowEnvironmental Issues and Options).. tidaklah menghairankan jika satu orang berdiet daging dapat memberi makan 15 orang berdiet tumbuh-tumbuhan atau lebih.4 kilo. trilion galon air digunakan untuk menanam ternakan setiap tahunnya. Dengan menggabungkan biaya tenaga. pengarang senior dari Organisasi Pangan dan Pertanian. Kira-kira 70% dari bekas hutan di Amazon telah dialihfungsikan menjadi ladang ternak. ladang ternak telah menurunkan mutu tanah. Sekitar 85% dari sumber air bersih di Amerika Serikat digunakan untuk itu. Dampak Buruk yang Lama dari Peternakan . akan tetapi memerlukan 54 kalori energi minyak tanah untuk protein daging sapi. Di Amerika Serikat sendiri. Sedangkan untuk memhasilkan satu kalori protein. dan bahkan lebih banyak bahan serta air yang digunakan untuk menanam makanan ternak. konsumsi air.menimbulkan 64% amonia yang dihasilkan kerana campur tangan manusia sehingga mengakibatkan hujan acid. tiga kalori untuk jagung dan gandum. Ternakan juga menimbulkan biologi berlebihan bagi ekosistem. Peternakan juga bertanggungjawab atas penggunaan dan pencemaran air yang sangat banyak. Selain itu. peternakan adalah "penggerak utama dari penebangan hutan . pencemaran lingkungan. kita hanya memerlukan dua kalori bahan bakar fosil untuk menghasilkan kacang.

Daerah-daerah yang sebelumnya mengalami salji ringan. Hal ini disebabkan karena wap air merupakan gas rumah kaca. sekitar 1% untuk setiap darjah Fahrenheit pemanasan. daerah bahagian Utara dari belahan Bumi Utara (Northern Hemisphere) akan memanaskanlebih dari daerah-daerah lain di Bumi. Akibatnya. secara rata-rata.2. Apakah masalah. para ilmuan telah membuat beberapa prakiraan mengenai kesan pemanasan global terhadap cuaca. Suhu pada musim sejuk dan malam hari akan cenderung untuk meningkat. Kelembaban yang tinggi akan meningkatkan curah hujan. kehidupan haiwan liar dan kesihatan manusia. Masalah-masalah yang dihadapi ialah: 1. Iklim Mulai Tidak Stabil Para ilmuan memperkirakan bahawa selama pemanasan global. wap air yang lebih banyak juga akan membentuk awan yang lebih banyak. Akan tetapi. Musim tanam akan lebih panjang di beberapa kawasan. Daerah hangat akan menjadi lebih lembab kerana lebih banyak air yang menguap dari lautan. pertanian. gunung-gunung ais akan mencair dan daratan akan mengecil. Akan lebih sedikit ais yang terapung di perairan Utara tersebut. Berdasarkan model tersebut. Para ilmuan belum begitu yakin apakah kelembaban tersebut malah akan meningkatkan atau menurunkan pemanasan yang lebih jauh lagi. sehingga akan memantulkan cahaya matahari kembali ke angkasa luar. Sehingga keberadaannya akan meningkatkan kesan insulasi pada atmosfera. di mana hal ini akan menurunkan proses pemanasan. mungkin tidak akan mengalaminya lagi. bahagian yang ditutupi salji akan semakin sedikit serta akan lebih cepat cair. tinggi permukaan air laut. (Curah hujan di seluruh dunia telah meningkat sebesar 1 . Pada pegunungan di daerah subtropis. pantai.masalah yang dihadapi ? Para ilmuan menggunakan model komputer dari suhu dan kitaran atmosfera untuk mempelajari pemanasan global.

Kenaikan 100 cm (40 inci) akan menenggelamkan 6% daerah Belanda. akan menjadi lebih besar. Berlawanan dengan pemanasan yang terjadi.25 cm (4 .5% daerah Bangladesh. Taufan badai (hurricane) yang memperoleh kekuatannya dari pengewapan air. air akan lebih cepat mengewap dari tanah.35 inci) pada abad ke-21. pantai. dan banyak pulau-pulau. 2. Akibatnya beberapa daerah akan menjadi lebih kering dari sebelumnya. Ketika tinggi lautan mencapai muara sungai. 17. sedangkan negara-negara miskin mungkin hanya dapat melakukan evakuasi dari daerah pantai. Perubahan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi kehidupan di daerah pantai. sehingga isi padunya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut. Peningkatan Permukaan Laut Perubahan tinggi rata-rata muka laut diukur dari daerah dengan lingkungan yang stabil secara geologi. . Badai akan menjadi lebih sering berlaku. dan para ilmuan IPCC mengjangka peningkatan lebih lanjut 9 . Pemanasan juga akan mencairkan banyak ais di kutub. dan bukit pasir akan meningkat.88 cm (4 . yang lebih memperbanyak isu padu air di laut. Ketika atmosfera menghangat. terutama sekitar Greenland. lapisan permukaan lautan juga akan menghangat. Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10 .persen dalam seratus tahun terakhir ini). Angin akan bertiup lebih kencang dan mungkin dengan pola yang berbeda. banjir akibat air pasang akan meningkat di daratan. beberapa tempoh yang sangat dingin mungkin akan terjadi. Negara-negara kaya akan menghabiskan dana yang sangat besar untuk melindungi daerah pantainya.10 inci) selama abad ke-20. Hakisan dari tebing. Selain itu. Pola cuaca menjadi tidak terjangka dan lebih ekstrim.

Kenaikan muka laut ini akan menutupi sebagian besar dari Florida Everglades. Suhu Global Cenderung Meningkat Orang mungkin beranggapan bahawa Bumi yang hangat akan menghasilkan lebih banyak makanan dari sebelumnya. tetapi hal ini sebenarnya tidak sama di beberapa tempat. sebagai contoh. Spesies-spesies yang bermigrasi ke utara atau selatan yang terhalangi oleh kota-kota atau lahanlahan pertanian mungkin akan mati. akan mencair sebelum puncak bulan-bulan masa tanam. haiwan cenderung untuk berpindah ke arah kutub atau ke atas pegunungan. Kesan Sosial Dan Politik Perubahan cuaca dan lautan dapat mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan panas (heat stroke) dan kematian. pembangunan manusia akan menghalangi perpindahan ini. mencari daerah baru kerana habitat lamanya menjadi terlalu hangat. mungkin akan mendapat keuntungan dari lebih tingginya curah hujan dan lebih lamanya masa tanam. Dalam pemanasan global. Akan tetapi. Suhu yang panas . yang berfungsi sebagai reservoir alami. Di lain pihak. Tanaman kebun dan hutan dapat mengalami serangan serangga dan penyakit yang lebih hebat. 3. Beberapa tipe spesies yang tidak mampu secara cepat berpindah menuju kutub mungkin juga akan musnah. Gangguan Ekologi Haiwan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit menghindar dari kesan pemanasan ini kerana sebagian besar bahan telah dikuasai manusia. 4. Daerah pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita jika snowpack (kumpulan salji) musim dingin. 5.Bahkan sedikit kenaikan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi ekosistem pantai. bahan pertanian tropik separuh kering di beberapa bahagian Afrika mungkin tidak dapat tumbuh. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya. Bahagian Selatan Kanada.

juga dapat menyebabkan kelaparan dan malnutrisi. suhu pesekitaran akan meningkat. Apakah kemungkinan atau pilihan yang boleh diambil untuk menyelesaikan masalah? I. iii. Virus. Mengawal pengeluaran kenderaan berpetrol dan harga petrol sedunia. Tindakan menaikan harga minyak petrol akan menjadikan pengguna petrol lebih berhemah. i. penyakit kulit. Dengan adanya perubahan iklim ini maka ada beberapa spesies vektor penyakit (eq Aedes Agipty). kita pasti akan dapat mengurangkan kadar karbon dioksida di udara. Dengan mengurangkan kadar kenderaan berpetrol di jalan raya. Petrol menghasilkan gas karbon dioksida yang sangat konduktif kepada haba. 3. Petrol merupakan antara bahan bakar dan sumber tenaga yang amat penting bagi manusia. Perubahan cuaca yang ekstrem dan peningkatan permukaan air laut akibat mencairnya ais di kutub utara dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan bencana alam (banjir. Pergeseran ekosistem dapat memberi kesan pada penyebaran penyakit melalui air (Waterborne diseases) mahupun penyebaran penyakit melalui vektor (vectorborne diseases). Seperti meningkatnya kejadian Demam Berdarah karena munculnya ruang (ekosistem) baru untuk nyamuk ini berkembang. perbezaan mikronutrien. bakteri. ii. Keuntungan yang diperoleh juga . trauma psikologi. plasmodium menjadi lebih halangan terhadap ubat tertentu yang sasarannya adalah organisme tersebut. Sekiranya kandungan gas tersebut semakin banyak dalam udara. malnutrisi. dan lain-lain. seperti: diare. badai dan kebakaran) dan kematian akibat trauma. Timbulnya bencana alam biasanya disertai dengan perpindahan penduduk ke tempat-tempat pengungsian dimana sering muncul penyakit. iv.

Kempen merupakan antara cara yang berkesan diamalkan sejak dulu lagi. Dengan kurangnya jumlah hari bebkerja. Ekosistem yang mampan dapat memantu menyerap kadar gas rumah hijau di udara. VI. Kempen menenam pokok 2. Kempen menaiki kenderaan awam VII. III. Contoh-contoh kempen yang sesuai: 1. Mengadakan kempen khas i. Kajian saintifik yang dijalankan hendaklah berkaitan dalam kimia dan biologi pengawalan serta pemampanan ekosistem. II. Mengetatkan undang-undang yang berkaitan i. Kempen melibatkan jumlah masyarakat yang ramai dan dapat menyediakan tenaga penggerak kesedaran terhadap kesan pemanasan global. . Kajian juga boleh meliputi ilmu jurutera sel dan molekul yang amat penting dalam mengubah suai pesekitaran menjadi lebih baik.dari harga petrol yang tinggi juga boleh digunakan untuk dana alam sekitar untuk membantu usaha mengurangkan pemanasan global. V. Menjalankan kajian saintifik i. iii. Mengurangkan jumlah hari bekerja i. Kerajaan memiliki kuasa untuk menguat-kuasa undang-undang yang patut diwujudkan. IV. ii. jumlah kilang dan kenderaan yang menghasilkan hampir 60% gas rumah hijau akan berkurangan.

d) Mengurangkan kesesakan di Bandar-bandar besar. Dengan mengawal harga petrol kita akan dapat: a) Mendidik pengguna untuk lebih berhemah dalam menggunakan sumber tenaga. 4. Dengan mengawal pengeluaran kenderaan berpetrol kita akan: a) Mengurangkan kadar penghasilan gas rumah hijau dengan sangat cepat b) Mempercepatkan proses kemodenan dan kejuruteraann dalam penghasilan kenderaan mesra alam c) Mengurangkan masalah sampingan seperti pencemaran bunyi dan udara. VIII. Mengawal pengeluaran kenderaan berpetrol dan harga petrol sedunia. iii. Negara yang maju akan dapat membantu kita dalam menjalankan kajian dan perancangan bandar yang tarancang serta mesra alam. Negara yang maju juga akan membantu kita dalam teknologi pengurusan tenaga asli yang mampengaruhi penghasilan gas rumah hijau. ii.ii. Untuk peringkat Negara. Mengadakan kerjasama dengan negara lain i. Apakah akan terjadi jika masalah tersebut diselesaikan berdasarkan pilihanpilihan itu? I. . c) Meningkatkan pengurusan sumber tenaga asli dengan lebih baik. kita harus mengadakan kerjasama denagn mana-mana Negara yang menyokong perjuangan alam sekitar. Masyarakat akan menuruti undang-undang yang dikenekan bergantung kepada motivasi peraturan ataupun hukuman yang dikenakan. b) Meningkatkan kesedaran mengenai pentingnya sumber asli dunia.

V. IV. Dengan usaha tersebut maka kerjasama yang dilangsungkan akan dapat menyelesaikan masalah pemanasan suhu duania dengan mudah. Menjalankan kajian saintifik Dengan menjalankan kajian saintifik kita akan mudah untuk mengetahui III.II. Mengurangkan jumlah hari bekerja a) Kita dapat mengurangkan pengeluaran asap daripada kenderaan yang kita gunakan ke pejabat. Mengadakan kerjasama dengan negara lain a) Usahasama akan lebih mudah untuk menyelesaikan sesuatu isu. VI. Mengetatkan undang-undang yang berkaitan a) Orang ramai akan akan mulai takut dan mereka tidak berani untuk melakukan perbuatan tersebut. b) Kesedaran akan mulai tumbuh di fikiran mereka. Mengadakan kempen khas a) Kita mampu untuk menarik minat orang ramai bagi mengikuti program tersebut. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful