Masalah Pemanasan Global

Pengenalan Masalah pemanasan global telah menjadi semakin meruncing kebelakangan ini.

Pemanasan global yang meruncing ini telah menimbulkan pelbagai masalah dan mengundang bahaya kepada manusia. Pemanasan global merupakan satu fenomena pemerangkapan gas yang dikenali sebagai gas rumah hijau yang mana kumpulan gas ini menghalang dan memerangkap haba bumi daripada terbebas keluar ke angkasa. Sifat kumpulan gas ini ialah membenarkan bahangan matahari menembusinya tetapi menghalang pembebasan semula bahangan bumi ke atmosfera. Contoh gas rumah hijau ialah karbon dioksida, karbon monoksida, kloroflorokarbon (CFC), metana, nitrogen oksida dan lain-lain. Kebiasaannya, fenomena pemanasan global dapat dirasai dengan lebih jelas di kawasan kutub utara dan selatan, kawasan pembangunan perindustrian, kawasan perbandaran dan banyak lagi tempat dunia. Suhu rata-rata global pada permukaan Bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) selama seratus tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyimpulkan bahawa, "Sebahagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya kepekatan gas-gas rumah kaca akibat aktiviti manusia". Kesimpulan dasar ini telah dikemukakan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik, termasuk semua akademi sains nasional dari negara-negara G8. Akan tetapi, masih terdapat beberapa ilmuwan yang tidak setuju dengan beberapa kesimpulan yang dikemukakan IPCC tersebut. Model iklim yang dijadikan acuan oleh projek IPCC menunjukkan suhu permukaan global akan meningkat 1.1 hingga 6.4 °C (2.0 hingga 11.5 °F) antara tahun 1990 dan 2100. Perbezaan angka perkiraan itu disebabkan oleh penggunaan skenario-skenario berbeza mengenai pelepasan gas-gas di masa mendatang, serta model-model sensitiviti iklim yang berbeza. Walaupun sebahagian besar penelitian memfokuskan pada tempoh hingga 2100, pemanasan dan kenaikan muka air laut dikirakan akan terus berlanjutan selama lebih dari seribu tahun walaupun peningkatan pelepasan gas telah stabil. Ini mencerminkan besarnya kapasiti kepanasan dari lautan.

Meningkatnya suhu global dikirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut. Mengapakah masalah ini terjadi? Pemanasan global merupakan satu fenomena pemerangkapan gas yang dikenali sebagai gas rumah hijau yang mana kumpulan gas ini menghalang dan memerangkap haba bumi daripada terbebas keluar ke angkasa. kawasan pembangunan perindustrian. Sifat kumpulan gas ini ialah membenarkan bahangan matahari menembusinya tetapi menghalang pembebasan semula bahangan bumi ke atmosfera. dan punahnya pelbagai jenis haiwan. fenomena pemanasan global dapat dirasai dengan lebih jelas di kawasan kutub utara dan selatan. karbon monoksida. meningkatnya intensiti fenomena cuaca yang ekstrim. kloroflorokarbon (CFC). Kesan pemanasan global dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia di muka bumi. Selain itu. hilangnya gleiser. serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Kesan rumah hijau . Contoh gas rumah hijau ialah karbon dioksida. nitrogen oksida dan lain-lain. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian. pemanasan global menyebabkan suhu pada musim sejuk dan malam hari akan cenderung meningkat atau dengan kata lain menyebabkan pola cuaca menjadi tidak dijangka dan lebih ekstrim yang tentunya sangat merugikan manusia. Kebiasaannya. Masalah ini disebabkan oleh: 1. 1. metana. kawasan perbandaran dan banyak lagi tempat dunia. Kesan tersebut diantaranya dapat meningkatkan suhu bumi. sehingga menyebabkan ais di kutub utara akan cair dan menyebabkan permukaan air laut meningkat yang pada akhirnya dapat menenggelamkan pulau – pulau.

semakin banyak panas yang terperangkap di bawahnya. 2. bumi sebenarnya telah lebih panas 33 °C (59 °F) dari suhunya semula. termasuk cahaya tampak. Akan tetapi sebaliknya. Kesan pemantulan Anasir penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh pelbagai proses pemantulan yang dihasilkannya. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan Bumi dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan Bumi. akan mengakibatkan pemanasan global. Ketika energi ini tiba permukaan Bumi. pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air . Dengan suhu rata-rata sebesar 15 °C (59 °F). Pada kes pemanasan akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Keadaan ini terjadi terus menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Sebagai contoh adalah pada pengwapan air. Dengan semakin meningkatnya kepekatan gas-gas ini di atmosfera.Segala sumber energi yang terdapat di Bumi berasal dari Matahari. Kesan rumah kaca ini sangat diperlukan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi. Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana gas dalam rumah hijau. Sebahagian dari kepanasan ini mewujudkan radiasi infra merah gelombang panjang ke angkasa luar. Namun sebahagian kepanasan tetap terperangkap di atmosfera bumi akibat terkumpulnya jumlah gas rumah kaca antara lain wap air. karbon dioksida. suhu bumi hanya -18 °C sehingga ais akan menutupi seluruh permukaan Bumi. Sebahagian besar tenaga tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek. Permukaan Bumi. apabila gas-gas tersebut telah berlebihan di atmosfera. planet ini akan menjadi sangat dingin. dan gas metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. jika tidak ada kesan rumah hijau. ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan Bumi. kerana tanpanya. akan menyerap sebahagian panas dan memantulkan kembali sisanya.

Hal ini akan menambah pemanasan dan menimbulkan lebih banyak lagi ais yang mencair. awan akan memantulkan kembali gelombang infra merah ke permukaan. Bersamaan dengan melelehnya ais tersebut. Kepelbagaian Matahari Terdapat hipotesis yang menyatakan bahawa kepelbagaian dari Matahari. dapat memberi kesan dalam pemanasan saat ini.yang mengewap ke atmosfera. Perbezaan antara mekanisme ini dengan pemanasan akibat kesan rumah kaca adalah meningkatnya aktiviti Matahari akan memanaskan stratosfera sebaliknya kesan rumah hijau akan mendinginkan . dan akibatnya akan menyerap lebih banyak gelombang Matahari. ais yang berada di dekat kutub mencair dengan kecepatan yang terus meningkat. sehingga meningkatkan kesan pendinginan. sehingga akan meningkatkan kesan pemanasan. pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah wap air di udara sampai tercapainya suatu keseimbangan kepekatan wap air. Baik daratan mahupun air memiliki kemampuan memantulkan cahaya lebih sedikit bila dibandingkan dengan ais. Sebaliknya bila dilihat dari atas. awan tersebut akan memantulkan sinar Matahari dan radiasi infra merah ke angkasa. Walaupun demikian. daratan atau air dibawahnya akan terbuka. Kesan rumah hijau yang dihasilkannya lebih besar bila dibandingkan oleh akibat gas karbon dioksida sendiri. 3. Pemantulan penting lainnya adalah hilangnya kemampuan memantulkan cahaya oleh ais. Pemantulan ini hanya berkesan secara perlahan-lahan kerana karbon dioksida memiliki usia yang panjang di atmosfera. Oleh sebab wap air sendiri merupakan gas rumah hijau. pemantulan awan berada pada peringkat dua bila dibandingkan dengan pemantulan wap air dan dianggap positif (menambah pemanasan) dalam semua model yang digunakan dalam Laporan Pandangan IPCC ke Empat. dengan kemungkinan diperkuat oleh pemantulan dari awan. Bila dilihat dari bawah. Ketika suhu global meningkat.

stratosfera.300 ilmuwan dari seluruh dunia. metana. IPCC juga menyimpulkan bahawa 90% gas rumah kaca yang dihasilkan manusia. Pendinginan stratosfera bahagian bawah paling tidak telah diamati sejak tahun 1960. Ada beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa penghasil Matahari mungkin telah diabaikan dalam pemanasan global. Peternakan (konsumsi daging) Dalam laporan terbaru.07% dalam tingkat "keterangannya" selama 30 tahun terakhir. yang dikeluarkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Siklus Matahari hanya memberi peningkatan kecil sekitar 0. sebuah kumpulan ilmuan dari Amerika Syarikat. peningkatan karbon dioksida beranjak naik mulai dari 280 ppm menjadi 379 ppm dalam 150 tahun terakhir. 4. . yang tidak akan terjadi bila aktiviti Matahari menjadi penghasil utama pemanasan saat ini. Pada tahun 2006. dan sekitar 25-35% antara tahun 1980 dan 2000. Dua ilmuan dari Duke University mengagakkan bahawa Matahari mungkin telah berhasil terhadap 4550% peningkatan suhu rata-rata global selama tempoh 1900-2000. baik melalui kepelbagian dari output Matahari mahupun kepelbagaian dalam sinar kosmis. Fenomena kepelbagaian Matahari dikombinasikan dengan aktiviti gunung berapi mungkin telah memberikan kesan pemanasan dari masa pra-industri hingga tahun 1950. Jerman dan Swizeland menyatakan bahawa mereka tidak menemukan adanya peningkatan tingkat "keterangan" dari Matahari pada seribu tahun terakhir ini. Fourth Assessment Report. dan dinitrogen oksida. satu badan PBB yang terdiri dari 1. serta efek pendinginan sejak tahun 1950. terungkap bahawa 90% aktiviti manusia selama 250 tahun terakhir inilah yang membuat planet kita semakin panas. Sejak Revolusi Industri. Kesan ini terlalu kecil untuk berhasil terhadap pemansan global. Sebuah penelitian oleh Lockwood dan Fröhlich menemukan bahwa tidak ada hubungan antara pemanasan global dengan kepelbagaian Matahari sejak tahun 1985. khususnya selama 50 tahun ini. seperti karbon dioksida.

penebangan hutan. jumlah ini lebih banyak dari gabungan pelepasan gas rumah hijau seluruh transportasi di seluruh dunia (13%). Peternakan juga . Setiap beberapa tahun sekali. tetapi pertambahan penduduk. Tetapi. Penelitian yang telah dilakukan para ahli selama beberapa dekad terakhir ini menunjukkan bahwa ternyata makin panasnya planet bumi dan berubahnya sistem iklim di bumi berkait langsung dengan gas-gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktiviti manusia. Sektor peternakan telah menyumbang 9% karbon dioksida. kemudian membuat persetujuan untuk solusi dari masalah tersebut . peningkat tenaga listrik.telah secara drastik menaikkan suhu Bumi. dan manusialah penghasil terbesar dari terciptanya gas-gas rumah hijau tersebut. Sebelum masa industri. dan penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan gas rumah kaca di atmosfera bertambah banyak dan menyumbang pada pemanasan global. Khusus untuk mengawasi sebab dan kesan yang dihasilkan oleh pemanasan global. aktiviti manusia tidak banyak mengeluarkan gas rumah kaca. dan membuat kesimpulan dari laporan dan penemuanpenemuan baru yang berhasil dikumpulkan. ribuan ahli dan penelitipeneliti terbaik dunia yang tergabung dalam IPCC mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan penemuan-penemuan terbaru yang berhubungan dengan pemanasan global. menurut Laporan Perserikatan Bangsa Bangsa tentang peternakan dan lingkungan yang diterbitkan pada tahun 2006 mengungkapkan bahwa. serta penebangan hutan. Salah satu hal pertama yang mereka temukan adalah bahwa beberapa jenis gas rumah hijau bertanggungjawab langsung terhadap pemanasan yang kita alami. industri peternakan. 3 % gas metana. " Hampir seperlima (20 persen) dari emisi karbon berasal dari peternakan. pembakaran bahan bakar fosil pada kenderaan bermotor. serta 65% nitrogen dioksida. "Industri peternakan adalah penghasil pelepasan gas rumah hijau yang terbesar (18%). Pertubuhan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk sebuah kelompok peneliti yang disebut dengan Panel Antarapemerintah Tentang Perubahan Iklim atau disebut International Panel on Climate Change (IPCC). Kebanyakan dari gas rumah kaca ini dihasilkan oleh peternakan.

tidaklah menghairankan jika satu orang berdiet daging dapat memberi makan 15 orang berdiet tumbuh-tumbuhan atau lebih.. penggunaan bahan.4 kilo.menimbulkan 64% amonia yang dihasilkan kerana campur tangan manusia sehingga mengakibatkan hujan acid. Dengan menggabungkan biaya tenaga. . Kira-kira 20 persen dari padang rumput turun mutunya kerana pemeliharaan ternak yang berlebihan dan hakisan. kerosakan ekosistem. Sekitar 85% dari sumber air bersih di Amerika Serikat digunakan untuk itu.. Peternakan juga telah menjadi penyebab utama dari kerosakan tanah dan pencemaran air. Peternakan juga bertanggungjawab atas penggunaan dan pencemaran air yang sangat banyak. Di Amerika Serikat sendiri.Isu dan Pilihan Lingkungan (Livestock's Long ShadowEnvironmental Issues and Options). peternakan adalah "penggerak utama dari penebangan hutan . pencemaran lingkungan. pengarang senior dari Organisasi Pangan dan Pertanian. konsumsi air. dan bahkan lebih banyak bahan serta air yang digunakan untuk menanam makanan ternak. Industri ternak memerlukan tenaga yang berlimpah untuk mengubah ternak menjadi daging di atas meja makan orang. Menurut laporan Bapak Steinfeld. Ternakan juga menimbulkan biologi berlebihan bagi ekosistem. tiga kalori untuk jagung dan gandum. trilion galon air digunakan untuk menanam ternakan setiap tahunnya. telah menghasilkan pelepasan karbon dioksida sebanyak 36.. Kira-kira 70% dari bekas hutan di Amazon telah dialihfungsikan menjadi ladang ternak. Selain itu. Sedangkan untuk memhasilkan satu kalori protein. Untuk memhasilkan satu kilogram daging. Saat ini peternakan menggunakan 30% dari permukaan tanah di Bumi. akan tetapi memerlukan 54 kalori energi minyak tanah untuk protein daging sapi. Dampak Buruk yang Lama dari Peternakan . kita hanya memerlukan dua kalori bahan bakar fosil untuk menghasilkan kacang. ladang ternak telah menurunkan mutu tanah.

masalah yang dihadapi ? Para ilmuan menggunakan model komputer dari suhu dan kitaran atmosfera untuk mempelajari pemanasan global. di mana hal ini akan menurunkan proses pemanasan. pantai. Masalah-masalah yang dihadapi ialah: 1. Pada pegunungan di daerah subtropis. mungkin tidak akan mengalaminya lagi. Kelembaban yang tinggi akan meningkatkan curah hujan.2. para ilmuan telah membuat beberapa prakiraan mengenai kesan pemanasan global terhadap cuaca. Apakah masalah. Para ilmuan belum begitu yakin apakah kelembaban tersebut malah akan meningkatkan atau menurunkan pemanasan yang lebih jauh lagi. bahagian yang ditutupi salji akan semakin sedikit serta akan lebih cepat cair. daerah bahagian Utara dari belahan Bumi Utara (Northern Hemisphere) akan memanaskanlebih dari daerah-daerah lain di Bumi. sehingga akan memantulkan cahaya matahari kembali ke angkasa luar. Suhu pada musim sejuk dan malam hari akan cenderung untuk meningkat. kehidupan haiwan liar dan kesihatan manusia. Akibatnya. Berdasarkan model tersebut. Daerah-daerah yang sebelumnya mengalami salji ringan. Sehingga keberadaannya akan meningkatkan kesan insulasi pada atmosfera. Daerah hangat akan menjadi lebih lembab kerana lebih banyak air yang menguap dari lautan. pertanian. wap air yang lebih banyak juga akan membentuk awan yang lebih banyak. gunung-gunung ais akan mencair dan daratan akan mengecil. tinggi permukaan air laut. Hal ini disebabkan karena wap air merupakan gas rumah kaca. Iklim Mulai Tidak Stabil Para ilmuan memperkirakan bahawa selama pemanasan global. sekitar 1% untuk setiap darjah Fahrenheit pemanasan. (Curah hujan di seluruh dunia telah meningkat sebesar 1 . Akan lebih sedikit ais yang terapung di perairan Utara tersebut. Musim tanam akan lebih panjang di beberapa kawasan. secara rata-rata. Akan tetapi.

5% daerah Bangladesh. Ketika tinggi lautan mencapai muara sungai. Pola cuaca menjadi tidak terjangka dan lebih ekstrim. Taufan badai (hurricane) yang memperoleh kekuatannya dari pengewapan air. Angin akan bertiup lebih kencang dan mungkin dengan pola yang berbeda. air akan lebih cepat mengewap dari tanah. sedangkan negara-negara miskin mungkin hanya dapat melakukan evakuasi dari daerah pantai. Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10 . Pemanasan juga akan mencairkan banyak ais di kutub. Negara-negara kaya akan menghabiskan dana yang sangat besar untuk melindungi daerah pantainya. akan menjadi lebih besar. Hakisan dari tebing. lapisan permukaan lautan juga akan menghangat.persen dalam seratus tahun terakhir ini). Akibatnya beberapa daerah akan menjadi lebih kering dari sebelumnya.10 inci) selama abad ke-20. Perubahan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi kehidupan di daerah pantai. dan para ilmuan IPCC mengjangka peningkatan lebih lanjut 9 . Peningkatan Permukaan Laut Perubahan tinggi rata-rata muka laut diukur dari daerah dengan lingkungan yang stabil secara geologi. dan bukit pasir akan meningkat. yang lebih memperbanyak isu padu air di laut. banjir akibat air pasang akan meningkat di daratan. Ketika atmosfera menghangat. Badai akan menjadi lebih sering berlaku. Berlawanan dengan pemanasan yang terjadi. dan banyak pulau-pulau. . beberapa tempoh yang sangat dingin mungkin akan terjadi.88 cm (4 .35 inci) pada abad ke-21. Kenaikan 100 cm (40 inci) akan menenggelamkan 6% daerah Belanda. sehingga isi padunya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut. 17. pantai.25 cm (4 . Selain itu. terutama sekitar Greenland. 2.

Daerah pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita jika snowpack (kumpulan salji) musim dingin. akan mencair sebelum puncak bulan-bulan masa tanam. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya. Suhu yang panas . 3. haiwan cenderung untuk berpindah ke arah kutub atau ke atas pegunungan. Di lain pihak.Bahkan sedikit kenaikan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi ekosistem pantai. sebagai contoh. pembangunan manusia akan menghalangi perpindahan ini. tetapi hal ini sebenarnya tidak sama di beberapa tempat. Beberapa tipe spesies yang tidak mampu secara cepat berpindah menuju kutub mungkin juga akan musnah. Kesan Sosial Dan Politik Perubahan cuaca dan lautan dapat mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan panas (heat stroke) dan kematian. Dalam pemanasan global. Tanaman kebun dan hutan dapat mengalami serangan serangga dan penyakit yang lebih hebat. Gangguan Ekologi Haiwan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit menghindar dari kesan pemanasan ini kerana sebagian besar bahan telah dikuasai manusia. mungkin akan mendapat keuntungan dari lebih tingginya curah hujan dan lebih lamanya masa tanam. Bahagian Selatan Kanada. Akan tetapi. 4. 5. Suhu Global Cenderung Meningkat Orang mungkin beranggapan bahawa Bumi yang hangat akan menghasilkan lebih banyak makanan dari sebelumnya. bahan pertanian tropik separuh kering di beberapa bahagian Afrika mungkin tidak dapat tumbuh. Kenaikan muka laut ini akan menutupi sebagian besar dari Florida Everglades. yang berfungsi sebagai reservoir alami. Spesies-spesies yang bermigrasi ke utara atau selatan yang terhalangi oleh kota-kota atau lahanlahan pertanian mungkin akan mati. mencari daerah baru kerana habitat lamanya menjadi terlalu hangat.

Petrol merupakan antara bahan bakar dan sumber tenaga yang amat penting bagi manusia. perbezaan mikronutrien. suhu pesekitaran akan meningkat. Virus. Tindakan menaikan harga minyak petrol akan menjadikan pengguna petrol lebih berhemah. badai dan kebakaran) dan kematian akibat trauma. Petrol menghasilkan gas karbon dioksida yang sangat konduktif kepada haba. penyakit kulit. Sekiranya kandungan gas tersebut semakin banyak dalam udara. iii. Dengan adanya perubahan iklim ini maka ada beberapa spesies vektor penyakit (eq Aedes Agipty). Dengan mengurangkan kadar kenderaan berpetrol di jalan raya.juga dapat menyebabkan kelaparan dan malnutrisi. ii. malnutrisi. trauma psikologi. 3. Seperti meningkatnya kejadian Demam Berdarah karena munculnya ruang (ekosistem) baru untuk nyamuk ini berkembang. seperti: diare. Perubahan cuaca yang ekstrem dan peningkatan permukaan air laut akibat mencairnya ais di kutub utara dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan bencana alam (banjir. plasmodium menjadi lebih halangan terhadap ubat tertentu yang sasarannya adalah organisme tersebut. iv. Keuntungan yang diperoleh juga . Pergeseran ekosistem dapat memberi kesan pada penyebaran penyakit melalui air (Waterborne diseases) mahupun penyebaran penyakit melalui vektor (vectorborne diseases). i. kita pasti akan dapat mengurangkan kadar karbon dioksida di udara. Mengawal pengeluaran kenderaan berpetrol dan harga petrol sedunia. Timbulnya bencana alam biasanya disertai dengan perpindahan penduduk ke tempat-tempat pengungsian dimana sering muncul penyakit. bakteri. dan lain-lain. Apakah kemungkinan atau pilihan yang boleh diambil untuk menyelesaikan masalah? I.

Kempen merupakan antara cara yang berkesan diamalkan sejak dulu lagi. Mengadakan kempen khas i. Menjalankan kajian saintifik i.dari harga petrol yang tinggi juga boleh digunakan untuk dana alam sekitar untuk membantu usaha mengurangkan pemanasan global. Kempen melibatkan jumlah masyarakat yang ramai dan dapat menyediakan tenaga penggerak kesedaran terhadap kesan pemanasan global. Kajian saintifik yang dijalankan hendaklah berkaitan dalam kimia dan biologi pengawalan serta pemampanan ekosistem. Mengurangkan jumlah hari bekerja i. iii. Kerajaan memiliki kuasa untuk menguat-kuasa undang-undang yang patut diwujudkan. Kajian juga boleh meliputi ilmu jurutera sel dan molekul yang amat penting dalam mengubah suai pesekitaran menjadi lebih baik. III. IV. V. VI. Ekosistem yang mampan dapat memantu menyerap kadar gas rumah hijau di udara. Dengan kurangnya jumlah hari bebkerja. Mengetatkan undang-undang yang berkaitan i. ii. Kempen menaiki kenderaan awam VII. . jumlah kilang dan kenderaan yang menghasilkan hampir 60% gas rumah hijau akan berkurangan. Contoh-contoh kempen yang sesuai: 1. II. Kempen menenam pokok 2.

ii. Mengadakan kerjasama dengan negara lain i. . Untuk peringkat Negara. kita harus mengadakan kerjasama denagn mana-mana Negara yang menyokong perjuangan alam sekitar. iii. Dengan mengawal harga petrol kita akan dapat: a) Mendidik pengguna untuk lebih berhemah dalam menggunakan sumber tenaga. b) Meningkatkan kesedaran mengenai pentingnya sumber asli dunia. Mengawal pengeluaran kenderaan berpetrol dan harga petrol sedunia. Masyarakat akan menuruti undang-undang yang dikenekan bergantung kepada motivasi peraturan ataupun hukuman yang dikenakan. 4. Negara yang maju juga akan membantu kita dalam teknologi pengurusan tenaga asli yang mampengaruhi penghasilan gas rumah hijau.ii. Apakah akan terjadi jika masalah tersebut diselesaikan berdasarkan pilihanpilihan itu? I. c) Meningkatkan pengurusan sumber tenaga asli dengan lebih baik. Dengan mengawal pengeluaran kenderaan berpetrol kita akan: a) Mengurangkan kadar penghasilan gas rumah hijau dengan sangat cepat b) Mempercepatkan proses kemodenan dan kejuruteraann dalam penghasilan kenderaan mesra alam c) Mengurangkan masalah sampingan seperti pencemaran bunyi dan udara. VIII. d) Mengurangkan kesesakan di Bandar-bandar besar. Negara yang maju akan dapat membantu kita dalam menjalankan kajian dan perancangan bandar yang tarancang serta mesra alam.

Menjalankan kajian saintifik Dengan menjalankan kajian saintifik kita akan mudah untuk mengetahui III. IV. VI. Mengadakan kempen khas a) Kita mampu untuk menarik minat orang ramai bagi mengikuti program tersebut. b) Kesedaran akan mulai tumbuh di fikiran mereka. Mengadakan kerjasama dengan negara lain a) Usahasama akan lebih mudah untuk menyelesaikan sesuatu isu.II. Dengan usaha tersebut maka kerjasama yang dilangsungkan akan dapat menyelesaikan masalah pemanasan suhu duania dengan mudah. Mengurangkan jumlah hari bekerja a) Kita dapat mengurangkan pengeluaran asap daripada kenderaan yang kita gunakan ke pejabat. V. Mengetatkan undang-undang yang berkaitan a) Orang ramai akan akan mulai takut dan mereka tidak berani untuk melakukan perbuatan tersebut. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful