Pengenalan Masalah pemanasan global telah menjadi semakin meruncing kebelakangan ini.

Pemanasan global yang meruncing ini telah menimbulkan pelbagai masalah dan mengundang bahaya kepada manusia. Pemanasan global merupakan satu fenomena pemerangkapan gas yang dikenali sebagai gas rumah hijau yang mana kumpulan gas ini menghalang dan memerangkap haba bumi daripada terbebas keluar ke angkasa. Sifat kumpulan gas ini ialah membenarkan bahangan matahari menembusinya tetapi menghalang pembebasan semula bahangan bumi ke atmosfera. Contoh gas rumah hijau ialah karbon dioksida, karbon monoksida, kloroflorokarbon (CFC), metana, nitrogen oksida dan lain-lain. Kebiasaannya, fenomena pemanasan global dapat dirasai dengan lebih jelas di kawasan kutub utara dan selatan, kawasan pembangunan perindustrian, kawasan perbandaran dan banyak lagi tempat dunia. Suhu rata-rata global pada permukaan Bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) selama seratus tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyimpulkan bahawa, "Sebahagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya kepekatan gas-gas rumah kaca akibat aktiviti manusia". Kesimpulan dasar ini telah dikemukakan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik, termasuk semua akademi sains nasional dari negara-negara G8. Akan tetapi, masih terdapat beberapa ilmuwan yang tidak setuju dengan beberapa kesimpulan yang dikemukakan IPCC tersebut. Model iklim yang dijadikan acuan oleh projek IPCC menunjukkan suhu permukaan global akan meningkat 1.1 hingga 6.4 °C (2.0 hingga 11.5 °F) antara tahun 1990 dan 2100. Perbezaan angka perkiraan itu disebabkan oleh penggunaan skenario-skenario berbeza mengenai pelepasan gas-gas di masa mendatang, serta model-model sensitiviti iklim yang berbeza. Walaupun sebahagian besar penelitian memfokuskan pada tempoh hingga 2100, pemanasan dan kenaikan muka air laut dikirakan akan terus berlanjutan selama lebih dari seribu tahun walaupun peningkatan pelepasan gas telah stabil. Ini mencerminkan besarnya kapasiti kepanasan dari lautan.

hilangnya gleiser. Selain itu. nitrogen oksida dan lain-lain. karbon monoksida. Kesan pemanasan global dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia di muka bumi. Mengapakah masalah ini terjadi? Pemanasan global merupakan satu fenomena pemerangkapan gas yang dikenali sebagai gas rumah hijau yang mana kumpulan gas ini menghalang dan memerangkap haba bumi daripada terbebas keluar ke angkasa. kloroflorokarbon (CFC). Contoh gas rumah hijau ialah karbon dioksida. Kesan tersebut diantaranya dapat meningkatkan suhu bumi. serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. meningkatnya intensiti fenomena cuaca yang ekstrim. kawasan perbandaran dan banyak lagi tempat dunia. 1. metana. Masalah ini disebabkan oleh: 1. fenomena pemanasan global dapat dirasai dengan lebih jelas di kawasan kutub utara dan selatan. sehingga menyebabkan ais di kutub utara akan cair dan menyebabkan permukaan air laut meningkat yang pada akhirnya dapat menenggelamkan pulau – pulau. dan punahnya pelbagai jenis haiwan. pemanasan global menyebabkan suhu pada musim sejuk dan malam hari akan cenderung meningkat atau dengan kata lain menyebabkan pola cuaca menjadi tidak dijangka dan lebih ekstrim yang tentunya sangat merugikan manusia. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian. Sifat kumpulan gas ini ialah membenarkan bahangan matahari menembusinya tetapi menghalang pembebasan semula bahangan bumi ke atmosfera. kawasan pembangunan perindustrian.Meningkatnya suhu global dikirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut. Kebiasaannya. Kesan rumah hijau .

Kesan rumah kaca ini sangat diperlukan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi. Dengan suhu rata-rata sebesar 15 °C (59 °F). akan mengakibatkan pemanasan global. 2. Permukaan Bumi. dan gas metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Kesan pemantulan Anasir penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh pelbagai proses pemantulan yang dihasilkannya. pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air . termasuk cahaya tampak. Namun sebahagian kepanasan tetap terperangkap di atmosfera bumi akibat terkumpulnya jumlah gas rumah kaca antara lain wap air. jika tidak ada kesan rumah hijau.Segala sumber energi yang terdapat di Bumi berasal dari Matahari. Ketika energi ini tiba permukaan Bumi. Sebagai contoh adalah pada pengwapan air. Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana gas dalam rumah hijau. bumi sebenarnya telah lebih panas 33 °C (59 °F) dari suhunya semula. kerana tanpanya. suhu bumi hanya -18 °C sehingga ais akan menutupi seluruh permukaan Bumi. planet ini akan menjadi sangat dingin. ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan Bumi. Sebahagian dari kepanasan ini mewujudkan radiasi infra merah gelombang panjang ke angkasa luar. akan menyerap sebahagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Pada kes pemanasan akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida. karbon dioksida. semakin banyak panas yang terperangkap di bawahnya. Keadaan ini terjadi terus menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Dengan semakin meningkatnya kepekatan gas-gas ini di atmosfera. Akan tetapi sebaliknya. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan Bumi dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan Bumi. Sebahagian besar tenaga tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek. apabila gas-gas tersebut telah berlebihan di atmosfera.

Kesan rumah hijau yang dihasilkannya lebih besar bila dibandingkan oleh akibat gas karbon dioksida sendiri. Walaupun demikian. dengan kemungkinan diperkuat oleh pemantulan dari awan. Kepelbagaian Matahari Terdapat hipotesis yang menyatakan bahawa kepelbagaian dari Matahari. pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah wap air di udara sampai tercapainya suatu keseimbangan kepekatan wap air. Bersamaan dengan melelehnya ais tersebut. sehingga meningkatkan kesan pendinginan. Bila dilihat dari bawah. Pemantulan ini hanya berkesan secara perlahan-lahan kerana karbon dioksida memiliki usia yang panjang di atmosfera. 3. ais yang berada di dekat kutub mencair dengan kecepatan yang terus meningkat. dapat memberi kesan dalam pemanasan saat ini.yang mengewap ke atmosfera. daratan atau air dibawahnya akan terbuka. Hal ini akan menambah pemanasan dan menimbulkan lebih banyak lagi ais yang mencair. awan akan memantulkan kembali gelombang infra merah ke permukaan. Perbezaan antara mekanisme ini dengan pemanasan akibat kesan rumah kaca adalah meningkatnya aktiviti Matahari akan memanaskan stratosfera sebaliknya kesan rumah hijau akan mendinginkan . Pemantulan penting lainnya adalah hilangnya kemampuan memantulkan cahaya oleh ais. Ketika suhu global meningkat. dan akibatnya akan menyerap lebih banyak gelombang Matahari. pemantulan awan berada pada peringkat dua bila dibandingkan dengan pemantulan wap air dan dianggap positif (menambah pemanasan) dalam semua model yang digunakan dalam Laporan Pandangan IPCC ke Empat. Baik daratan mahupun air memiliki kemampuan memantulkan cahaya lebih sedikit bila dibandingkan dengan ais. Oleh sebab wap air sendiri merupakan gas rumah hijau. Sebaliknya bila dilihat dari atas. sehingga akan meningkatkan kesan pemanasan. awan tersebut akan memantulkan sinar Matahari dan radiasi infra merah ke angkasa.

baik melalui kepelbagian dari output Matahari mahupun kepelbagaian dalam sinar kosmis. Peternakan (konsumsi daging) Dalam laporan terbaru.stratosfera. seperti karbon dioksida. Sebuah penelitian oleh Lockwood dan Fröhlich menemukan bahwa tidak ada hubungan antara pemanasan global dengan kepelbagaian Matahari sejak tahun 1985. terungkap bahawa 90% aktiviti manusia selama 250 tahun terakhir inilah yang membuat planet kita semakin panas. Fenomena kepelbagaian Matahari dikombinasikan dengan aktiviti gunung berapi mungkin telah memberikan kesan pemanasan dari masa pra-industri hingga tahun 1950. Sejak Revolusi Industri. dan sekitar 25-35% antara tahun 1980 dan 2000. . Kesan ini terlalu kecil untuk berhasil terhadap pemansan global. yang dikeluarkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). IPCC juga menyimpulkan bahawa 90% gas rumah kaca yang dihasilkan manusia. Dua ilmuan dari Duke University mengagakkan bahawa Matahari mungkin telah berhasil terhadap 4550% peningkatan suhu rata-rata global selama tempoh 1900-2000. khususnya selama 50 tahun ini. serta efek pendinginan sejak tahun 1950. Ada beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa penghasil Matahari mungkin telah diabaikan dalam pemanasan global.07% dalam tingkat "keterangannya" selama 30 tahun terakhir. Jerman dan Swizeland menyatakan bahawa mereka tidak menemukan adanya peningkatan tingkat "keterangan" dari Matahari pada seribu tahun terakhir ini. Fourth Assessment Report. satu badan PBB yang terdiri dari 1. metana. yang tidak akan terjadi bila aktiviti Matahari menjadi penghasil utama pemanasan saat ini.300 ilmuwan dari seluruh dunia. peningkatan karbon dioksida beranjak naik mulai dari 280 ppm menjadi 379 ppm dalam 150 tahun terakhir. 4. dan dinitrogen oksida. Pendinginan stratosfera bahagian bawah paling tidak telah diamati sejak tahun 1960. Pada tahun 2006. sebuah kumpulan ilmuan dari Amerika Syarikat. Siklus Matahari hanya memberi peningkatan kecil sekitar 0.

Setiap beberapa tahun sekali. 3 % gas metana. dan penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan gas rumah kaca di atmosfera bertambah banyak dan menyumbang pada pemanasan global. tetapi pertambahan penduduk. dan manusialah penghasil terbesar dari terciptanya gas-gas rumah hijau tersebut. Sebelum masa industri. pembakaran bahan bakar fosil pada kenderaan bermotor. serta 65% nitrogen dioksida. menurut Laporan Perserikatan Bangsa Bangsa tentang peternakan dan lingkungan yang diterbitkan pada tahun 2006 mengungkapkan bahwa. dan membuat kesimpulan dari laporan dan penemuanpenemuan baru yang berhasil dikumpulkan. "Industri peternakan adalah penghasil pelepasan gas rumah hijau yang terbesar (18%). aktiviti manusia tidak banyak mengeluarkan gas rumah kaca. Salah satu hal pertama yang mereka temukan adalah bahwa beberapa jenis gas rumah hijau bertanggungjawab langsung terhadap pemanasan yang kita alami. Sektor peternakan telah menyumbang 9% karbon dioksida. peningkat tenaga listrik. penebangan hutan.telah secara drastik menaikkan suhu Bumi. ribuan ahli dan penelitipeneliti terbaik dunia yang tergabung dalam IPCC mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan penemuan-penemuan terbaru yang berhubungan dengan pemanasan global. industri peternakan. kemudian membuat persetujuan untuk solusi dari masalah tersebut . Tetapi. Penelitian yang telah dilakukan para ahli selama beberapa dekad terakhir ini menunjukkan bahwa ternyata makin panasnya planet bumi dan berubahnya sistem iklim di bumi berkait langsung dengan gas-gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktiviti manusia. serta penebangan hutan. jumlah ini lebih banyak dari gabungan pelepasan gas rumah hijau seluruh transportasi di seluruh dunia (13%). " Hampir seperlima (20 persen) dari emisi karbon berasal dari peternakan. Peternakan juga . Pertubuhan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk sebuah kelompok peneliti yang disebut dengan Panel Antarapemerintah Tentang Perubahan Iklim atau disebut International Panel on Climate Change (IPCC). Khusus untuk mengawasi sebab dan kesan yang dihasilkan oleh pemanasan global. Kebanyakan dari gas rumah kaca ini dihasilkan oleh peternakan.

Peternakan juga telah menjadi penyebab utama dari kerosakan tanah dan pencemaran air. Peternakan juga bertanggungjawab atas penggunaan dan pencemaran air yang sangat banyak. Dampak Buruk yang Lama dari Peternakan . Kira-kira 70% dari bekas hutan di Amazon telah dialihfungsikan menjadi ladang ternak. kita hanya memerlukan dua kalori bahan bakar fosil untuk menghasilkan kacang. ladang ternak telah menurunkan mutu tanah. Sedangkan untuk memhasilkan satu kalori protein. Dengan menggabungkan biaya tenaga.. Kira-kira 20 persen dari padang rumput turun mutunya kerana pemeliharaan ternak yang berlebihan dan hakisan. dan bahkan lebih banyak bahan serta air yang digunakan untuk menanam makanan ternak. Ternakan juga menimbulkan biologi berlebihan bagi ekosistem. pencemaran lingkungan. tidaklah menghairankan jika satu orang berdiet daging dapat memberi makan 15 orang berdiet tumbuh-tumbuhan atau lebih. akan tetapi memerlukan 54 kalori energi minyak tanah untuk protein daging sapi. Sekitar 85% dari sumber air bersih di Amerika Serikat digunakan untuk itu.. Industri ternak memerlukan tenaga yang berlimpah untuk mengubah ternak menjadi daging di atas meja makan orang.menimbulkan 64% amonia yang dihasilkan kerana campur tangan manusia sehingga mengakibatkan hujan acid. telah menghasilkan pelepasan karbon dioksida sebanyak 36. konsumsi air. . kerosakan ekosistem. tiga kalori untuk jagung dan gandum. Menurut laporan Bapak Steinfeld. peternakan adalah "penggerak utama dari penebangan hutan . trilion galon air digunakan untuk menanam ternakan setiap tahunnya.Isu dan Pilihan Lingkungan (Livestock's Long ShadowEnvironmental Issues and Options).4 kilo. penggunaan bahan.. Saat ini peternakan menggunakan 30% dari permukaan tanah di Bumi. Di Amerika Serikat sendiri. Selain itu. Untuk memhasilkan satu kilogram daging. pengarang senior dari Organisasi Pangan dan Pertanian.

pantai. Apakah masalah. kehidupan haiwan liar dan kesihatan manusia. Musim tanam akan lebih panjang di beberapa kawasan. Pada pegunungan di daerah subtropis. wap air yang lebih banyak juga akan membentuk awan yang lebih banyak. Hal ini disebabkan karena wap air merupakan gas rumah kaca. sehingga akan memantulkan cahaya matahari kembali ke angkasa luar. Akibatnya.masalah yang dihadapi ? Para ilmuan menggunakan model komputer dari suhu dan kitaran atmosfera untuk mempelajari pemanasan global. Sehingga keberadaannya akan meningkatkan kesan insulasi pada atmosfera. Para ilmuan belum begitu yakin apakah kelembaban tersebut malah akan meningkatkan atau menurunkan pemanasan yang lebih jauh lagi. bahagian yang ditutupi salji akan semakin sedikit serta akan lebih cepat cair. secara rata-rata. di mana hal ini akan menurunkan proses pemanasan. mungkin tidak akan mengalaminya lagi. Suhu pada musim sejuk dan malam hari akan cenderung untuk meningkat. gunung-gunung ais akan mencair dan daratan akan mengecil. Daerah-daerah yang sebelumnya mengalami salji ringan. pertanian. (Curah hujan di seluruh dunia telah meningkat sebesar 1 .2. daerah bahagian Utara dari belahan Bumi Utara (Northern Hemisphere) akan memanaskanlebih dari daerah-daerah lain di Bumi. Iklim Mulai Tidak Stabil Para ilmuan memperkirakan bahawa selama pemanasan global. Berdasarkan model tersebut. Daerah hangat akan menjadi lebih lembab kerana lebih banyak air yang menguap dari lautan. Masalah-masalah yang dihadapi ialah: 1. sekitar 1% untuk setiap darjah Fahrenheit pemanasan. Akan tetapi. Akan lebih sedikit ais yang terapung di perairan Utara tersebut. para ilmuan telah membuat beberapa prakiraan mengenai kesan pemanasan global terhadap cuaca. tinggi permukaan air laut. Kelembaban yang tinggi akan meningkatkan curah hujan.

Negara-negara kaya akan menghabiskan dana yang sangat besar untuk melindungi daerah pantainya. Ketika atmosfera menghangat. Taufan badai (hurricane) yang memperoleh kekuatannya dari pengewapan air. Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10 . Akibatnya beberapa daerah akan menjadi lebih kering dari sebelumnya. Pemanasan juga akan mencairkan banyak ais di kutub. Perubahan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi kehidupan di daerah pantai.35 inci) pada abad ke-21.10 inci) selama abad ke-20. Kenaikan 100 cm (40 inci) akan menenggelamkan 6% daerah Belanda. . dan para ilmuan IPCC mengjangka peningkatan lebih lanjut 9 . pantai. Berlawanan dengan pemanasan yang terjadi. sedangkan negara-negara miskin mungkin hanya dapat melakukan evakuasi dari daerah pantai. Selain itu. yang lebih memperbanyak isu padu air di laut.88 cm (4 .5% daerah Bangladesh. 2. Badai akan menjadi lebih sering berlaku. air akan lebih cepat mengewap dari tanah.persen dalam seratus tahun terakhir ini). banjir akibat air pasang akan meningkat di daratan. dan bukit pasir akan meningkat. 17. terutama sekitar Greenland.25 cm (4 . sehingga isi padunya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut. dan banyak pulau-pulau. Ketika tinggi lautan mencapai muara sungai. beberapa tempoh yang sangat dingin mungkin akan terjadi. Peningkatan Permukaan Laut Perubahan tinggi rata-rata muka laut diukur dari daerah dengan lingkungan yang stabil secara geologi. Hakisan dari tebing. akan menjadi lebih besar. Angin akan bertiup lebih kencang dan mungkin dengan pola yang berbeda. lapisan permukaan lautan juga akan menghangat. Pola cuaca menjadi tidak terjangka dan lebih ekstrim.

Suhu Global Cenderung Meningkat Orang mungkin beranggapan bahawa Bumi yang hangat akan menghasilkan lebih banyak makanan dari sebelumnya. mungkin akan mendapat keuntungan dari lebih tingginya curah hujan dan lebih lamanya masa tanam.Bahkan sedikit kenaikan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi ekosistem pantai. yang berfungsi sebagai reservoir alami. pembangunan manusia akan menghalangi perpindahan ini. bahan pertanian tropik separuh kering di beberapa bahagian Afrika mungkin tidak dapat tumbuh. tetapi hal ini sebenarnya tidak sama di beberapa tempat. Kesan Sosial Dan Politik Perubahan cuaca dan lautan dapat mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan panas (heat stroke) dan kematian. Bahagian Selatan Kanada. Kenaikan muka laut ini akan menutupi sebagian besar dari Florida Everglades. 4. akan mencair sebelum puncak bulan-bulan masa tanam. Tanaman kebun dan hutan dapat mengalami serangan serangga dan penyakit yang lebih hebat. Di lain pihak. Dalam pemanasan global. Suhu yang panas . Gangguan Ekologi Haiwan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit menghindar dari kesan pemanasan ini kerana sebagian besar bahan telah dikuasai manusia. 5. 3. sebagai contoh. Beberapa tipe spesies yang tidak mampu secara cepat berpindah menuju kutub mungkin juga akan musnah. Daerah pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita jika snowpack (kumpulan salji) musim dingin. Spesies-spesies yang bermigrasi ke utara atau selatan yang terhalangi oleh kota-kota atau lahanlahan pertanian mungkin akan mati. haiwan cenderung untuk berpindah ke arah kutub atau ke atas pegunungan. mencari daerah baru kerana habitat lamanya menjadi terlalu hangat. Akan tetapi. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya.

Dengan adanya perubahan iklim ini maka ada beberapa spesies vektor penyakit (eq Aedes Agipty). i. Petrol merupakan antara bahan bakar dan sumber tenaga yang amat penting bagi manusia. Sekiranya kandungan gas tersebut semakin banyak dalam udara. bakteri. ii. Virus. Keuntungan yang diperoleh juga . plasmodium menjadi lebih halangan terhadap ubat tertentu yang sasarannya adalah organisme tersebut. kita pasti akan dapat mengurangkan kadar karbon dioksida di udara. perbezaan mikronutrien. Perubahan cuaca yang ekstrem dan peningkatan permukaan air laut akibat mencairnya ais di kutub utara dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan bencana alam (banjir. seperti: diare. Mengawal pengeluaran kenderaan berpetrol dan harga petrol sedunia. Petrol menghasilkan gas karbon dioksida yang sangat konduktif kepada haba.juga dapat menyebabkan kelaparan dan malnutrisi. iv. Seperti meningkatnya kejadian Demam Berdarah karena munculnya ruang (ekosistem) baru untuk nyamuk ini berkembang. Pergeseran ekosistem dapat memberi kesan pada penyebaran penyakit melalui air (Waterborne diseases) mahupun penyebaran penyakit melalui vektor (vectorborne diseases). 3. iii. penyakit kulit. trauma psikologi. Tindakan menaikan harga minyak petrol akan menjadikan pengguna petrol lebih berhemah. Timbulnya bencana alam biasanya disertai dengan perpindahan penduduk ke tempat-tempat pengungsian dimana sering muncul penyakit. malnutrisi. dan lain-lain. suhu pesekitaran akan meningkat. Dengan mengurangkan kadar kenderaan berpetrol di jalan raya. Apakah kemungkinan atau pilihan yang boleh diambil untuk menyelesaikan masalah? I. badai dan kebakaran) dan kematian akibat trauma.

IV. Mengurangkan jumlah hari bekerja i. jumlah kilang dan kenderaan yang menghasilkan hampir 60% gas rumah hijau akan berkurangan. Mengadakan kempen khas i. ii. iii. Menjalankan kajian saintifik i. Kempen merupakan antara cara yang berkesan diamalkan sejak dulu lagi. Dengan kurangnya jumlah hari bebkerja. VI. III. Ekosistem yang mampan dapat memantu menyerap kadar gas rumah hijau di udara. II. Contoh-contoh kempen yang sesuai: 1. Mengetatkan undang-undang yang berkaitan i. . Kempen menaiki kenderaan awam VII. Kerajaan memiliki kuasa untuk menguat-kuasa undang-undang yang patut diwujudkan.dari harga petrol yang tinggi juga boleh digunakan untuk dana alam sekitar untuk membantu usaha mengurangkan pemanasan global. Kajian juga boleh meliputi ilmu jurutera sel dan molekul yang amat penting dalam mengubah suai pesekitaran menjadi lebih baik. Kempen menenam pokok 2. Kajian saintifik yang dijalankan hendaklah berkaitan dalam kimia dan biologi pengawalan serta pemampanan ekosistem. V. Kempen melibatkan jumlah masyarakat yang ramai dan dapat menyediakan tenaga penggerak kesedaran terhadap kesan pemanasan global.

Negara yang maju akan dapat membantu kita dalam menjalankan kajian dan perancangan bandar yang tarancang serta mesra alam. Untuk peringkat Negara. Mengawal pengeluaran kenderaan berpetrol dan harga petrol sedunia. . ii. 4. d) Mengurangkan kesesakan di Bandar-bandar besar. Mengadakan kerjasama dengan negara lain i. Dengan mengawal harga petrol kita akan dapat: a) Mendidik pengguna untuk lebih berhemah dalam menggunakan sumber tenaga.ii. Masyarakat akan menuruti undang-undang yang dikenekan bergantung kepada motivasi peraturan ataupun hukuman yang dikenakan. Apakah akan terjadi jika masalah tersebut diselesaikan berdasarkan pilihanpilihan itu? I. b) Meningkatkan kesedaran mengenai pentingnya sumber asli dunia. Dengan mengawal pengeluaran kenderaan berpetrol kita akan: a) Mengurangkan kadar penghasilan gas rumah hijau dengan sangat cepat b) Mempercepatkan proses kemodenan dan kejuruteraann dalam penghasilan kenderaan mesra alam c) Mengurangkan masalah sampingan seperti pencemaran bunyi dan udara. Negara yang maju juga akan membantu kita dalam teknologi pengurusan tenaga asli yang mampengaruhi penghasilan gas rumah hijau. c) Meningkatkan pengurusan sumber tenaga asli dengan lebih baik. iii. kita harus mengadakan kerjasama denagn mana-mana Negara yang menyokong perjuangan alam sekitar. VIII.

IV. V. Mengadakan kempen khas a) Kita mampu untuk menarik minat orang ramai bagi mengikuti program tersebut. .II. Mengurangkan jumlah hari bekerja a) Kita dapat mengurangkan pengeluaran asap daripada kenderaan yang kita gunakan ke pejabat. Mengetatkan undang-undang yang berkaitan a) Orang ramai akan akan mulai takut dan mereka tidak berani untuk melakukan perbuatan tersebut. Mengadakan kerjasama dengan negara lain a) Usahasama akan lebih mudah untuk menyelesaikan sesuatu isu. VI. Menjalankan kajian saintifik Dengan menjalankan kajian saintifik kita akan mudah untuk mengetahui III. Dengan usaha tersebut maka kerjasama yang dilangsungkan akan dapat menyelesaikan masalah pemanasan suhu duania dengan mudah. b) Kesedaran akan mulai tumbuh di fikiran mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful