Pengenalan Masalah pemanasan global telah menjadi semakin meruncing kebelakangan ini.

Pemanasan global yang meruncing ini telah menimbulkan pelbagai masalah dan mengundang bahaya kepada manusia. Pemanasan global merupakan satu fenomena pemerangkapan gas yang dikenali sebagai gas rumah hijau yang mana kumpulan gas ini menghalang dan memerangkap haba bumi daripada terbebas keluar ke angkasa. Sifat kumpulan gas ini ialah membenarkan bahangan matahari menembusinya tetapi menghalang pembebasan semula bahangan bumi ke atmosfera. Contoh gas rumah hijau ialah karbon dioksida, karbon monoksida, kloroflorokarbon (CFC), metana, nitrogen oksida dan lain-lain. Kebiasaannya, fenomena pemanasan global dapat dirasai dengan lebih jelas di kawasan kutub utara dan selatan, kawasan pembangunan perindustrian, kawasan perbandaran dan banyak lagi tempat dunia. Suhu rata-rata global pada permukaan Bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) selama seratus tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyimpulkan bahawa, "Sebahagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya kepekatan gas-gas rumah kaca akibat aktiviti manusia". Kesimpulan dasar ini telah dikemukakan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik, termasuk semua akademi sains nasional dari negara-negara G8. Akan tetapi, masih terdapat beberapa ilmuwan yang tidak setuju dengan beberapa kesimpulan yang dikemukakan IPCC tersebut. Model iklim yang dijadikan acuan oleh projek IPCC menunjukkan suhu permukaan global akan meningkat 1.1 hingga 6.4 °C (2.0 hingga 11.5 °F) antara tahun 1990 dan 2100. Perbezaan angka perkiraan itu disebabkan oleh penggunaan skenario-skenario berbeza mengenai pelepasan gas-gas di masa mendatang, serta model-model sensitiviti iklim yang berbeza. Walaupun sebahagian besar penelitian memfokuskan pada tempoh hingga 2100, pemanasan dan kenaikan muka air laut dikirakan akan terus berlanjutan selama lebih dari seribu tahun walaupun peningkatan pelepasan gas telah stabil. Ini mencerminkan besarnya kapasiti kepanasan dari lautan.

metana. kawasan perbandaran dan banyak lagi tempat dunia. fenomena pemanasan global dapat dirasai dengan lebih jelas di kawasan kutub utara dan selatan. meningkatnya intensiti fenomena cuaca yang ekstrim. kawasan pembangunan perindustrian. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian. dan punahnya pelbagai jenis haiwan. Selain itu. Kesan tersebut diantaranya dapat meningkatkan suhu bumi. Mengapakah masalah ini terjadi? Pemanasan global merupakan satu fenomena pemerangkapan gas yang dikenali sebagai gas rumah hijau yang mana kumpulan gas ini menghalang dan memerangkap haba bumi daripada terbebas keluar ke angkasa. pemanasan global menyebabkan suhu pada musim sejuk dan malam hari akan cenderung meningkat atau dengan kata lain menyebabkan pola cuaca menjadi tidak dijangka dan lebih ekstrim yang tentunya sangat merugikan manusia. Sifat kumpulan gas ini ialah membenarkan bahangan matahari menembusinya tetapi menghalang pembebasan semula bahangan bumi ke atmosfera. Kesan pemanasan global dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia di muka bumi. nitrogen oksida dan lain-lain. Contoh gas rumah hijau ialah karbon dioksida.Meningkatnya suhu global dikirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut. kloroflorokarbon (CFC). 1. karbon monoksida. serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Masalah ini disebabkan oleh: 1. Kebiasaannya. hilangnya gleiser. Kesan rumah hijau . sehingga menyebabkan ais di kutub utara akan cair dan menyebabkan permukaan air laut meningkat yang pada akhirnya dapat menenggelamkan pulau – pulau.

Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan Bumi dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan Bumi. Sebagai contoh adalah pada pengwapan air. apabila gas-gas tersebut telah berlebihan di atmosfera. Dengan suhu rata-rata sebesar 15 °C (59 °F). karbon dioksida. Sebahagian dari kepanasan ini mewujudkan radiasi infra merah gelombang panjang ke angkasa luar. bumi sebenarnya telah lebih panas 33 °C (59 °F) dari suhunya semula. jika tidak ada kesan rumah hijau. Ketika energi ini tiba permukaan Bumi. Keadaan ini terjadi terus menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Pada kes pemanasan akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida. termasuk cahaya tampak. Kesan pemantulan Anasir penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh pelbagai proses pemantulan yang dihasilkannya. Permukaan Bumi. 2. Sebahagian besar tenaga tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek. semakin banyak panas yang terperangkap di bawahnya. ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan Bumi. planet ini akan menjadi sangat dingin. Namun sebahagian kepanasan tetap terperangkap di atmosfera bumi akibat terkumpulnya jumlah gas rumah kaca antara lain wap air. akan menyerap sebahagian panas dan memantulkan kembali sisanya. dan gas metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Dengan semakin meningkatnya kepekatan gas-gas ini di atmosfera. suhu bumi hanya -18 °C sehingga ais akan menutupi seluruh permukaan Bumi. pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air . kerana tanpanya. Akan tetapi sebaliknya. Kesan rumah kaca ini sangat diperlukan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi. akan mengakibatkan pemanasan global. Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana gas dalam rumah hijau.Segala sumber energi yang terdapat di Bumi berasal dari Matahari.

Hal ini akan menambah pemanasan dan menimbulkan lebih banyak lagi ais yang mencair. Pemantulan penting lainnya adalah hilangnya kemampuan memantulkan cahaya oleh ais. Bila dilihat dari bawah. dan akibatnya akan menyerap lebih banyak gelombang Matahari. Bersamaan dengan melelehnya ais tersebut. pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah wap air di udara sampai tercapainya suatu keseimbangan kepekatan wap air. awan akan memantulkan kembali gelombang infra merah ke permukaan. awan tersebut akan memantulkan sinar Matahari dan radiasi infra merah ke angkasa. daratan atau air dibawahnya akan terbuka. 3. Walaupun demikian. dengan kemungkinan diperkuat oleh pemantulan dari awan. Baik daratan mahupun air memiliki kemampuan memantulkan cahaya lebih sedikit bila dibandingkan dengan ais. pemantulan awan berada pada peringkat dua bila dibandingkan dengan pemantulan wap air dan dianggap positif (menambah pemanasan) dalam semua model yang digunakan dalam Laporan Pandangan IPCC ke Empat. Oleh sebab wap air sendiri merupakan gas rumah hijau. Kesan rumah hijau yang dihasilkannya lebih besar bila dibandingkan oleh akibat gas karbon dioksida sendiri. sehingga meningkatkan kesan pendinginan.yang mengewap ke atmosfera. sehingga akan meningkatkan kesan pemanasan. Pemantulan ini hanya berkesan secara perlahan-lahan kerana karbon dioksida memiliki usia yang panjang di atmosfera. ais yang berada di dekat kutub mencair dengan kecepatan yang terus meningkat. Kepelbagaian Matahari Terdapat hipotesis yang menyatakan bahawa kepelbagaian dari Matahari. Ketika suhu global meningkat. Perbezaan antara mekanisme ini dengan pemanasan akibat kesan rumah kaca adalah meningkatnya aktiviti Matahari akan memanaskan stratosfera sebaliknya kesan rumah hijau akan mendinginkan . Sebaliknya bila dilihat dari atas. dapat memberi kesan dalam pemanasan saat ini.

IPCC juga menyimpulkan bahawa 90% gas rumah kaca yang dihasilkan manusia. satu badan PBB yang terdiri dari 1. metana. Fourth Assessment Report. Jerman dan Swizeland menyatakan bahawa mereka tidak menemukan adanya peningkatan tingkat "keterangan" dari Matahari pada seribu tahun terakhir ini. yang tidak akan terjadi bila aktiviti Matahari menjadi penghasil utama pemanasan saat ini. Ada beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa penghasil Matahari mungkin telah diabaikan dalam pemanasan global. Dua ilmuan dari Duke University mengagakkan bahawa Matahari mungkin telah berhasil terhadap 4550% peningkatan suhu rata-rata global selama tempoh 1900-2000. Pendinginan stratosfera bahagian bawah paling tidak telah diamati sejak tahun 1960.07% dalam tingkat "keterangannya" selama 30 tahun terakhir. serta efek pendinginan sejak tahun 1950. Siklus Matahari hanya memberi peningkatan kecil sekitar 0. khususnya selama 50 tahun ini. Peternakan (konsumsi daging) Dalam laporan terbaru. Fenomena kepelbagaian Matahari dikombinasikan dengan aktiviti gunung berapi mungkin telah memberikan kesan pemanasan dari masa pra-industri hingga tahun 1950. terungkap bahawa 90% aktiviti manusia selama 250 tahun terakhir inilah yang membuat planet kita semakin panas. yang dikeluarkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 4. dan sekitar 25-35% antara tahun 1980 dan 2000. . seperti karbon dioksida.300 ilmuwan dari seluruh dunia. Sebuah penelitian oleh Lockwood dan Fröhlich menemukan bahwa tidak ada hubungan antara pemanasan global dengan kepelbagaian Matahari sejak tahun 1985. Kesan ini terlalu kecil untuk berhasil terhadap pemansan global. Sejak Revolusi Industri. dan dinitrogen oksida. baik melalui kepelbagian dari output Matahari mahupun kepelbagaian dalam sinar kosmis.stratosfera. Pada tahun 2006. sebuah kumpulan ilmuan dari Amerika Syarikat. peningkatan karbon dioksida beranjak naik mulai dari 280 ppm menjadi 379 ppm dalam 150 tahun terakhir.

telah secara drastik menaikkan suhu Bumi. kemudian membuat persetujuan untuk solusi dari masalah tersebut . jumlah ini lebih banyak dari gabungan pelepasan gas rumah hijau seluruh transportasi di seluruh dunia (13%). dan manusialah penghasil terbesar dari terciptanya gas-gas rumah hijau tersebut. Penelitian yang telah dilakukan para ahli selama beberapa dekad terakhir ini menunjukkan bahwa ternyata makin panasnya planet bumi dan berubahnya sistem iklim di bumi berkait langsung dengan gas-gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktiviti manusia. Setiap beberapa tahun sekali. industri peternakan. dan penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan gas rumah kaca di atmosfera bertambah banyak dan menyumbang pada pemanasan global. serta penebangan hutan. "Industri peternakan adalah penghasil pelepasan gas rumah hijau yang terbesar (18%). Sektor peternakan telah menyumbang 9% karbon dioksida. tetapi pertambahan penduduk. Kebanyakan dari gas rumah kaca ini dihasilkan oleh peternakan. aktiviti manusia tidak banyak mengeluarkan gas rumah kaca. Peternakan juga . penebangan hutan. serta 65% nitrogen dioksida. 3 % gas metana. " Hampir seperlima (20 persen) dari emisi karbon berasal dari peternakan. pembakaran bahan bakar fosil pada kenderaan bermotor. menurut Laporan Perserikatan Bangsa Bangsa tentang peternakan dan lingkungan yang diterbitkan pada tahun 2006 mengungkapkan bahwa. Salah satu hal pertama yang mereka temukan adalah bahwa beberapa jenis gas rumah hijau bertanggungjawab langsung terhadap pemanasan yang kita alami. Tetapi. ribuan ahli dan penelitipeneliti terbaik dunia yang tergabung dalam IPCC mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan penemuan-penemuan terbaru yang berhubungan dengan pemanasan global. Khusus untuk mengawasi sebab dan kesan yang dihasilkan oleh pemanasan global. Sebelum masa industri. Pertubuhan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk sebuah kelompok peneliti yang disebut dengan Panel Antarapemerintah Tentang Perubahan Iklim atau disebut International Panel on Climate Change (IPCC). dan membuat kesimpulan dari laporan dan penemuanpenemuan baru yang berhasil dikumpulkan. peningkat tenaga listrik.

menimbulkan 64% amonia yang dihasilkan kerana campur tangan manusia sehingga mengakibatkan hujan acid. tiga kalori untuk jagung dan gandum. penggunaan bahan. Sekitar 85% dari sumber air bersih di Amerika Serikat digunakan untuk itu. Saat ini peternakan menggunakan 30% dari permukaan tanah di Bumi. pencemaran lingkungan. Di Amerika Serikat sendiri. peternakan adalah "penggerak utama dari penebangan hutan ..Isu dan Pilihan Lingkungan (Livestock's Long ShadowEnvironmental Issues and Options). Dengan menggabungkan biaya tenaga. Selain itu. pengarang senior dari Organisasi Pangan dan Pertanian. . ladang ternak telah menurunkan mutu tanah. trilion galon air digunakan untuk menanam ternakan setiap tahunnya. dan bahkan lebih banyak bahan serta air yang digunakan untuk menanam makanan ternak. tidaklah menghairankan jika satu orang berdiet daging dapat memberi makan 15 orang berdiet tumbuh-tumbuhan atau lebih. Kira-kira 20 persen dari padang rumput turun mutunya kerana pemeliharaan ternak yang berlebihan dan hakisan. Industri ternak memerlukan tenaga yang berlimpah untuk mengubah ternak menjadi daging di atas meja makan orang. Sedangkan untuk memhasilkan satu kalori protein.. Peternakan juga bertanggungjawab atas penggunaan dan pencemaran air yang sangat banyak. Menurut laporan Bapak Steinfeld. Dampak Buruk yang Lama dari Peternakan . akan tetapi memerlukan 54 kalori energi minyak tanah untuk protein daging sapi.4 kilo. Untuk memhasilkan satu kilogram daging. telah menghasilkan pelepasan karbon dioksida sebanyak 36. Ternakan juga menimbulkan biologi berlebihan bagi ekosistem. Peternakan juga telah menjadi penyebab utama dari kerosakan tanah dan pencemaran air. Kira-kira 70% dari bekas hutan di Amazon telah dialihfungsikan menjadi ladang ternak. kerosakan ekosistem. konsumsi air. kita hanya memerlukan dua kalori bahan bakar fosil untuk menghasilkan kacang..

Daerah hangat akan menjadi lebih lembab kerana lebih banyak air yang menguap dari lautan. sehingga akan memantulkan cahaya matahari kembali ke angkasa luar. Hal ini disebabkan karena wap air merupakan gas rumah kaca. gunung-gunung ais akan mencair dan daratan akan mengecil. tinggi permukaan air laut. mungkin tidak akan mengalaminya lagi. Para ilmuan belum begitu yakin apakah kelembaban tersebut malah akan meningkatkan atau menurunkan pemanasan yang lebih jauh lagi. Pada pegunungan di daerah subtropis. Suhu pada musim sejuk dan malam hari akan cenderung untuk meningkat. Iklim Mulai Tidak Stabil Para ilmuan memperkirakan bahawa selama pemanasan global.masalah yang dihadapi ? Para ilmuan menggunakan model komputer dari suhu dan kitaran atmosfera untuk mempelajari pemanasan global. di mana hal ini akan menurunkan proses pemanasan. Sehingga keberadaannya akan meningkatkan kesan insulasi pada atmosfera. daerah bahagian Utara dari belahan Bumi Utara (Northern Hemisphere) akan memanaskanlebih dari daerah-daerah lain di Bumi. secara rata-rata. Musim tanam akan lebih panjang di beberapa kawasan. sekitar 1% untuk setiap darjah Fahrenheit pemanasan. wap air yang lebih banyak juga akan membentuk awan yang lebih banyak. Daerah-daerah yang sebelumnya mengalami salji ringan. Apakah masalah. kehidupan haiwan liar dan kesihatan manusia. Berdasarkan model tersebut. Akan lebih sedikit ais yang terapung di perairan Utara tersebut. bahagian yang ditutupi salji akan semakin sedikit serta akan lebih cepat cair. para ilmuan telah membuat beberapa prakiraan mengenai kesan pemanasan global terhadap cuaca.2. pertanian. pantai. Kelembaban yang tinggi akan meningkatkan curah hujan. Masalah-masalah yang dihadapi ialah: 1. (Curah hujan di seluruh dunia telah meningkat sebesar 1 . Akibatnya. Akan tetapi.

sedangkan negara-negara miskin mungkin hanya dapat melakukan evakuasi dari daerah pantai. Pola cuaca menjadi tidak terjangka dan lebih ekstrim. Pemanasan juga akan mencairkan banyak ais di kutub. Hakisan dari tebing. Angin akan bertiup lebih kencang dan mungkin dengan pola yang berbeda.35 inci) pada abad ke-21. . Akibatnya beberapa daerah akan menjadi lebih kering dari sebelumnya. pantai.5% daerah Bangladesh. Kenaikan 100 cm (40 inci) akan menenggelamkan 6% daerah Belanda. air akan lebih cepat mengewap dari tanah. beberapa tempoh yang sangat dingin mungkin akan terjadi.10 inci) selama abad ke-20. Ketika tinggi lautan mencapai muara sungai. Ketika atmosfera menghangat. Taufan badai (hurricane) yang memperoleh kekuatannya dari pengewapan air. terutama sekitar Greenland. dan bukit pasir akan meningkat. yang lebih memperbanyak isu padu air di laut. Negara-negara kaya akan menghabiskan dana yang sangat besar untuk melindungi daerah pantainya.25 cm (4 . Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10 . 2.88 cm (4 . akan menjadi lebih besar. lapisan permukaan lautan juga akan menghangat. sehingga isi padunya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut. Peningkatan Permukaan Laut Perubahan tinggi rata-rata muka laut diukur dari daerah dengan lingkungan yang stabil secara geologi. banjir akibat air pasang akan meningkat di daratan. dan banyak pulau-pulau. Berlawanan dengan pemanasan yang terjadi. 17. Badai akan menjadi lebih sering berlaku.persen dalam seratus tahun terakhir ini). Selain itu. dan para ilmuan IPCC mengjangka peningkatan lebih lanjut 9 . Perubahan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi kehidupan di daerah pantai.

5. Spesies-spesies yang bermigrasi ke utara atau selatan yang terhalangi oleh kota-kota atau lahanlahan pertanian mungkin akan mati. bahan pertanian tropik separuh kering di beberapa bahagian Afrika mungkin tidak dapat tumbuh. Tanaman kebun dan hutan dapat mengalami serangan serangga dan penyakit yang lebih hebat. tetapi hal ini sebenarnya tidak sama di beberapa tempat. sebagai contoh. Daerah pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita jika snowpack (kumpulan salji) musim dingin. akan mencair sebelum puncak bulan-bulan masa tanam. Dalam pemanasan global. Kesan Sosial Dan Politik Perubahan cuaca dan lautan dapat mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan panas (heat stroke) dan kematian. Suhu Global Cenderung Meningkat Orang mungkin beranggapan bahawa Bumi yang hangat akan menghasilkan lebih banyak makanan dari sebelumnya. yang berfungsi sebagai reservoir alami. Gangguan Ekologi Haiwan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit menghindar dari kesan pemanasan ini kerana sebagian besar bahan telah dikuasai manusia. mencari daerah baru kerana habitat lamanya menjadi terlalu hangat. Bahagian Selatan Kanada. 3. Akan tetapi. mungkin akan mendapat keuntungan dari lebih tingginya curah hujan dan lebih lamanya masa tanam. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya. pembangunan manusia akan menghalangi perpindahan ini. Di lain pihak.Bahkan sedikit kenaikan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi ekosistem pantai. 4. Beberapa tipe spesies yang tidak mampu secara cepat berpindah menuju kutub mungkin juga akan musnah. Kenaikan muka laut ini akan menutupi sebagian besar dari Florida Everglades. Suhu yang panas . haiwan cenderung untuk berpindah ke arah kutub atau ke atas pegunungan.

Seperti meningkatnya kejadian Demam Berdarah karena munculnya ruang (ekosistem) baru untuk nyamuk ini berkembang. iv. iii. perbezaan mikronutrien. dan lain-lain. Petrol menghasilkan gas karbon dioksida yang sangat konduktif kepada haba. trauma psikologi. Sekiranya kandungan gas tersebut semakin banyak dalam udara. ii. Petrol merupakan antara bahan bakar dan sumber tenaga yang amat penting bagi manusia. plasmodium menjadi lebih halangan terhadap ubat tertentu yang sasarannya adalah organisme tersebut. Keuntungan yang diperoleh juga . 3. Pergeseran ekosistem dapat memberi kesan pada penyebaran penyakit melalui air (Waterborne diseases) mahupun penyebaran penyakit melalui vektor (vectorborne diseases). seperti: diare. badai dan kebakaran) dan kematian akibat trauma. Apakah kemungkinan atau pilihan yang boleh diambil untuk menyelesaikan masalah? I. Virus. bakteri. kita pasti akan dapat mengurangkan kadar karbon dioksida di udara. Timbulnya bencana alam biasanya disertai dengan perpindahan penduduk ke tempat-tempat pengungsian dimana sering muncul penyakit. Dengan mengurangkan kadar kenderaan berpetrol di jalan raya. Tindakan menaikan harga minyak petrol akan menjadikan pengguna petrol lebih berhemah. Perubahan cuaca yang ekstrem dan peningkatan permukaan air laut akibat mencairnya ais di kutub utara dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan bencana alam (banjir. i. Dengan adanya perubahan iklim ini maka ada beberapa spesies vektor penyakit (eq Aedes Agipty). Mengawal pengeluaran kenderaan berpetrol dan harga petrol sedunia. suhu pesekitaran akan meningkat. penyakit kulit. malnutrisi.juga dapat menyebabkan kelaparan dan malnutrisi.

Menjalankan kajian saintifik i. Contoh-contoh kempen yang sesuai: 1. ii. VI. jumlah kilang dan kenderaan yang menghasilkan hampir 60% gas rumah hijau akan berkurangan. Kempen menenam pokok 2. Kajian juga boleh meliputi ilmu jurutera sel dan molekul yang amat penting dalam mengubah suai pesekitaran menjadi lebih baik. iii. Kempen melibatkan jumlah masyarakat yang ramai dan dapat menyediakan tenaga penggerak kesedaran terhadap kesan pemanasan global.dari harga petrol yang tinggi juga boleh digunakan untuk dana alam sekitar untuk membantu usaha mengurangkan pemanasan global. III. Kempen menaiki kenderaan awam VII. II. Kempen merupakan antara cara yang berkesan diamalkan sejak dulu lagi. Dengan kurangnya jumlah hari bebkerja. Kajian saintifik yang dijalankan hendaklah berkaitan dalam kimia dan biologi pengawalan serta pemampanan ekosistem. . V. Kerajaan memiliki kuasa untuk menguat-kuasa undang-undang yang patut diwujudkan. IV. Ekosistem yang mampan dapat memantu menyerap kadar gas rumah hijau di udara. Mengurangkan jumlah hari bekerja i. Mengetatkan undang-undang yang berkaitan i. Mengadakan kempen khas i.

d) Mengurangkan kesesakan di Bandar-bandar besar. Mengadakan kerjasama dengan negara lain i. Negara yang maju akan dapat membantu kita dalam menjalankan kajian dan perancangan bandar yang tarancang serta mesra alam. iii. VIII. Masyarakat akan menuruti undang-undang yang dikenekan bergantung kepada motivasi peraturan ataupun hukuman yang dikenakan. b) Meningkatkan kesedaran mengenai pentingnya sumber asli dunia. c) Meningkatkan pengurusan sumber tenaga asli dengan lebih baik. 4. Dengan mengawal harga petrol kita akan dapat: a) Mendidik pengguna untuk lebih berhemah dalam menggunakan sumber tenaga. Apakah akan terjadi jika masalah tersebut diselesaikan berdasarkan pilihanpilihan itu? I. Untuk peringkat Negara. Mengawal pengeluaran kenderaan berpetrol dan harga petrol sedunia. Negara yang maju juga akan membantu kita dalam teknologi pengurusan tenaga asli yang mampengaruhi penghasilan gas rumah hijau.ii. . ii. kita harus mengadakan kerjasama denagn mana-mana Negara yang menyokong perjuangan alam sekitar. Dengan mengawal pengeluaran kenderaan berpetrol kita akan: a) Mengurangkan kadar penghasilan gas rumah hijau dengan sangat cepat b) Mempercepatkan proses kemodenan dan kejuruteraann dalam penghasilan kenderaan mesra alam c) Mengurangkan masalah sampingan seperti pencemaran bunyi dan udara.

II. V. Menjalankan kajian saintifik Dengan menjalankan kajian saintifik kita akan mudah untuk mengetahui III. Mengadakan kerjasama dengan negara lain a) Usahasama akan lebih mudah untuk menyelesaikan sesuatu isu. VI. IV. Mengurangkan jumlah hari bekerja a) Kita dapat mengurangkan pengeluaran asap daripada kenderaan yang kita gunakan ke pejabat. b) Kesedaran akan mulai tumbuh di fikiran mereka. . Dengan usaha tersebut maka kerjasama yang dilangsungkan akan dapat menyelesaikan masalah pemanasan suhu duania dengan mudah. Mengadakan kempen khas a) Kita mampu untuk menarik minat orang ramai bagi mengikuti program tersebut. Mengetatkan undang-undang yang berkaitan a) Orang ramai akan akan mulai takut dan mereka tidak berani untuk melakukan perbuatan tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful