P. 1
RPH KSSR Bahasa Melayu Tahun 2 (1)

RPH KSSR Bahasa Melayu Tahun 2 (1)

|Views: 281|Likes:
Published by CikguAtos

Tema:Sihat dan Cerdas Tajuk:Kebersihan Diri

Tema:Sihat dan Cerdas Tajuk:Kebersihan Diri

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: CikguAtos on Feb 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2015

pdf

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 2

ASPEK TATABAHASA
SEKOLAH KEBANGSAAN PAJAR SEJINGKAT

Mata pelajaran : Bahasa Melayu
Tahun : 2 Bestari
Tarikh : 28 Januari 2013
Hari : Isnin
Masa : 0830 - 0930
Bilangan murid : 29 orang
Tema : Sihat Dan Cerdas
Tajuk : Kebersihan Diri

Hasil Pembelajaran:

Standard Kandungan Standard Pembelajaran
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks
5.1.5 Memahami dan menggunakan
kata adjektif pancaindera dengan betul
mengikut konteks.


Objektif:
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
1. mengariskan 3 daripada 5 kata adjektif yang terdapat dalam teks.
2. membina 3 daripada 5 ayat tunggal dengan menggunakan kata
adjektif dengan betul mengikut konteks.

Sistem Bahasa:
A. Morfologi : Kata Adjektif
i. sihat
ii. cerdas
iii. bahaya
iv. busuk
v. kemas

B. Kosa Kata
i. penting
ii. penampilan
iii. vitamin

Pengisian kurikulum:
1. Penerapan Ilmu: Sains
Pendidikan Kesihatan
2. Penerapan Nilai: Kebersihan Fizikal dan Mental
Bekerjasama
Keberanian
3. Kemahiran Bernilai Tambah:
i. Kemahiran Berfikir
ii. Kajian Masa Depan
iii. Kecerdasan Pelbagai : Verbal Lingustik, Interpersonal
iv. Kontekstual
v. Konstruktivisme
vi. Belajar Cara Belajar

Strategi:
1. Berpusatkan Murid


Pengabungjalinan:
1. Kemahiran Membaca
2. Kemahiran Menulis

Bahan Bantu Mengajar:
i. Lembaran Teks dan Kerja
ii. Gambar

Pengetahuan Sedia Ada:
- Murid-murid pernah membersihkan diri di rumah.
Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan
Pembelajaran
Catatan
i. Soalan Guru:
- Apa yang kamu nampak
dalam gambar ini?
Jawapan:Orang yang kotor
- Apa sebab dia jadi begini?
Jawapan:Tidak menjaga
kebersihan diri

ii. Tajuk Pelajaran:
- Kebersihan Kita

SET INDUKSI (5 minit)

i. Guru bertanyakan soalan
kepada murid-murid.
ii. Guru mengaitkan soalan dengan
isi pelajaran.
Ilmu:
-Sains
-Pendidikan Kesihatan

Nilai:
-Kebersihan fizikal dan
kebersihan mental

KBT:
-Kemahiran Berfikir
-Pembelajaran
Kontektual

BBM:
-Gambar

i. Teks “ Kebersihan Kita”

ii. Kosa Kata
i. penting-mustahak
ii. penampilan-paras rupa
iii. vitamin-zat yang baik


LANGKAH 1 (15 minit)
i. Guru meminta murid-murid
membaca teks secara beramai-
ramai.
iii. Guru meminta murid-murid
membaca secara berkumpulan.
iv. Guru memilih murid membaca
individu secara rawak.
v. Guru meminta merujuk
perkataan yang digariskan dalam
teks.
vi. Guru meminta murid-murid
menjelaskan makna perkataan
Ilmu:
-Sains
-Pendidikan Kesihatan

Nilai:
-Bekerjasama

Pengabungjalinan:
-Kemahiran Membaca

KBT:
- Verbal linguistik
- Kemahiran Berfikir
tersebut.
vii. Guru berbincang jawapan
dengan murid.
- Interpersonal

BBM:
-Lembaran Teks
i. Kata Adjektif:
- kata yang menunjukkan sifat
atau ciri sesuatu:
i. sihat
ii.cerdas
iii.bahaya
iv.busuk
v.kemas

LANGKAH 2 (15 Minit)
i. Guru meminta murid mencari
kata adjektif yang terdapat dalam
teks
ii. Murid diminta untuk mengariskan
kata adjektif yang dijumpai.
iii. Guru dan murid berbincang
bersama-sama
Objektif (1)
Nilai:
-Keberanian

KBT:
-Kemahiran Berfikir
-Belajar Cara Belajar
-Verbal Lingusitik
-Interpersonal

BBM:
-Lembaran Teks

i. Membina ayat dengan kata
adjektif:
a) Badan Abu sihat kerana dia
suka bersenam
b) Siti sangat pandai kerana
otaknya cerdas
c) Jangan bermain di tempat
yang bahaya
d) Baju yang lama itu bau
busuk
e) Meja cikgu Halim sentiasa
kemas

LANGKAH 3 (20 minit)
i. Guru meminta murid merujuk
semula kata adjektif yang
mereka gariskan.
ii. Guru meminta murid untuk
membina ayat tunggal dengan
menggunakan kata adjektif
tersebut.
iii. Guru memilih murid secara
rawak untuk membacakan ayat
yang telah dibina olehnya.Objektif (2)
Nilai:
-Keberanian

KBT:
-Kemahiran berfikir
-Verbal Linguistik
-Interpersonal
-Konstruktivisme

Pengabungjalinan:
-Menulis


BBM:
-Lembaran Kerja

Rumusan Pelajaran:
- Kepentingan menjaga
kebersihan diri.

Nilai murni:
- Kita haruslah menjaga
kebersihan diri.
- Kita hendaklah bersyukur
dengan badan kita sendiri.
PENUTUP (5 minit)
i. Guru merumuskan isi pelajaran
hari ini.
ii. Guru menutup pelajaran dengan
nilai murni.
Ilmu:
-Sains
-Pendidikan Kesihatan

Nilai:
-Kesyukuran
-Kesihatan Mental dan
Fizikal

KBT:
-Kajian Masa Depan
-Kontekstual

Refleksi Guru Pelatih:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Refleksi Pensyarah/Guru Pembimbing:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->