RANCANGAN PELAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bilangan murid Tempoh

& Masa & Kelas Bahan P & P(ABM) EMK Objektif Pembelajaran 4.1 4.1.1,4.1.2 31 orang ( pada hari tersebut) 10.00 – 11.00 am (60 minit) 3U Daun yang berbagai jenis 1.Kreativiti Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Mengenal pasti jenis urat pelbagai daun 2. Mengelaskan daun mengikut jenis urat daun Cadangan Aktiviti 1.Guru menunjukkan gambar pokok keembung. 2.Murid diminta melabel bahagian-bahagian pokok kecuali daun. 3.Guru bersoaljawab tentang bahagian yang belum dilabel. 1.Guru meminta murid membayangkan daun-daun yang pernah dilihat dari segi bentuk, warna dan saiz. 1.Setiap kumpulan diberikan pelbagai jenis daun. 2.Guru bertanya soalan. a)Cuba anda perhatikan urat daun. b)Adakah perbezaan jenis urat daun ? c)Apakah yang dapat anda perhatikan ? 3.Murid dikehendaki menggunakan deria penglihatan bagi mengenal pasti jenis urat daun. 4.Guru menerangkantentang 2 jenis urat daun iaitu selari dan jejala berdasarkan daun yang ditunjukkan.Guru mengoyakkan 2 jenis daun iaitu daun selari dan jejala. 5.Guru bertanyakan soalan . a)Cuba perhatikan urat daun pada pelbagai jenis daun yang diberi. b)Apakah jenis urat daun-daun tersebut ? 6.Murid diminta mengelaskan daun-daun mengikut jenis urat iaitu urat selari dan jejala. 7.Murid diminta mencatatkan hasil pemerhatian di dalam boring grafik yang diberi. 8.Guru meminta murid menyemak jawapan berdasarkan tayangan jawapan guru. 1.Murid melengkapkan lembaran kerja yang diberikan. 2.Guru member arahan: a)Anda dikehendaki melengkapkan lembaran kerja dengan menulis jenis urat daun sama ada selari atau jejala. 29 orang murid dapat menguasai kemahiran. 3 orang diberi pemulihan.

Fasa Persediaan:

Imaginasi :

Perkembangan :

Tindakan :

Refleksi

Borang grafik (lampiran 1) Tandakan ( / ) pada petak yang betul.

Nama daun

Urat daun selari

Urat daun jejala

Daun serai

Daun pandan

Daun bunga raya

Daun rambutan

Daun tebu

Daun nangka

Daun betik

Lembaran kerja Nama : Tahun : Tarikh : Tajuk : Arahan : Tuliskan jenis urat daun pada gambar-gambar berikut.

__________________________

_________________________

__________________________

__________________________

________________________

_________________________

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.