Teknik Menjawab Soalan Sains UPSR

1. Baca soalan dengan teliti sebanyak 2 kali 2. Analisa Jadual / Gambarajah / Graf 2.1 Kaji fakta di dalam jadual 2.2 Rangsangan pada gambarajah 2.3 Tafsir graf (banding beza) 3. Elakkan jawapan dengan ayat yang panjang atau kenyataan umum. 4. Gunakan maklumat / rangsangan yang diberikan dalam soalan. 5. Gunakan laras bahasa yang sesuai, tepat, dan ringkas. 6. Gunakan bahasa / istilah saintifik. 7. Jawapan mesti menepati konsep sains. 8. Anggaplah pemeriksa tidak tahu tentang sains. 9. Ingat, terdapat jawapan di dalam soalan. 10. Jangan banyak membuang masa pada soalan yang susah. 11. Sikap mesti positif, sentiasa semak soalan / jawapan. 12. Agihan masa Bahagian A (45 minit) dan Bahagian B (30 minit) 13. Banyakkan latihan menjawab soalan mengikut masa sebenar.

.

# mentafsir . soalan untuk layak lulus. 15-20 untuk lulus A. sahaja pada kertas 4 kemahiran proses jawapan. Peratus 30 soalan betul Pelajar perlu menjawab ialah 60%. Pelajar perlu markah: Pelajar perlu betul 5-9 untuk lulus C. aneka pilihan. hitamkan satu ruang Masa 30 minit.Pemarkahan Bahagian A Bahagian B Lulus Gagal A B C Gagal 15-30 0-14 15-20 10-14 5-9 0-4 Daripada 30 soalan Daripada 20 markah Terdiri daripada 4 atau 5 Terdiri daripada 30 soalan soalan struktur. sains: Masa 45 minit. sekurang-kurangnya 15 10-14 untuk lulus B. # membuat inferens Jenis soalan: # membuat hipotesis # aneka pilihan. di dalam ruang kertas Bagi setiap soalan. # membuat ramalan # aneka pelengkap. soalan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful