Teknik Menjawab Soalan Sains UPSR

1. Baca soalan dengan teliti sebanyak 2 kali 2. Analisa Jadual / Gambarajah / Graf 2.1 Kaji fakta di dalam jadual 2.2 Rangsangan pada gambarajah 2.3 Tafsir graf (banding beza) 3. Elakkan jawapan dengan ayat yang panjang atau kenyataan umum. 4. Gunakan maklumat / rangsangan yang diberikan dalam soalan. 5. Gunakan laras bahasa yang sesuai, tepat, dan ringkas. 6. Gunakan bahasa / istilah saintifik. 7. Jawapan mesti menepati konsep sains. 8. Anggaplah pemeriksa tidak tahu tentang sains. 9. Ingat, terdapat jawapan di dalam soalan. 10. Jangan banyak membuang masa pada soalan yang susah. 11. Sikap mesti positif, sentiasa semak soalan / jawapan. 12. Agihan masa Bahagian A (45 minit) dan Bahagian B (30 minit) 13. Banyakkan latihan menjawab soalan mengikut masa sebenar.

.

Pemarkahan Bahagian A Bahagian B Lulus Gagal A B C Gagal 15-30 0-14 15-20 10-14 5-9 0-4 Daripada 30 soalan Daripada 20 markah Terdiri daripada 4 atau 5 Terdiri daripada 30 soalan soalan struktur. Pelajar perlu markah: Pelajar perlu betul 5-9 untuk lulus C. aneka pilihan. soalan untuk layak lulus. # membuat inferens Jenis soalan: # membuat hipotesis # aneka pilihan. # mentafsir . Peratus 30 soalan betul Pelajar perlu menjawab ialah 60%. sains: Masa 45 minit. # membuat ramalan # aneka pelengkap. 15-20 untuk lulus A. hitamkan satu ruang Masa 30 minit. sekurang-kurangnya 15 10-14 untuk lulus B. soalan. di dalam ruang kertas Bagi setiap soalan. sahaja pada kertas 4 kemahiran proses jawapan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.