SKEMA PEMARKAHAN PEMILIHAN 2013 TOKOH NILAM NEGERI 1.

Permarkahan Untuk Kategori BM dan BI Pengagihan markah mengikut kriteria 1.1 Pemarkahan berdasarkan temubual/lisan A. Pengesanan Penghayatan dan Apresiasi Pembacaan B. Pengesanan Pengetahuan
C.

% Markah

20% 25% 30%

Pengesanan Kebestarian

1.2 Pemarkahan berdasarkan ujian bertulis ( BM dan BI )
D. Pengesanan Kemahiran memberi pendapat, membuat ulasan

25%

berdasarkan pemahaman dan kreativiti minda (penulisan).

Jumlah Markah

100%

Catatan : Skala pemarkahan untuk penilaian lisan adalah dari 1 hingga 5.

1.3

Pemarkahan bagi Ujian Penulisan:

BM/BI

 

markah untuk isi kandungan (content) markah untuk bahasa (language) seperti ejaan, tatabahasa markah untuk kematangan/gaya persembahan markah untuk kaedah/kreativiti mengulas/memberi pendapat

10 5 5 5


1 Kefahaman tentang topik Skema pemarkahan •Tepat dan betul •Kurang tepat dan kurang betul •Kurang tepat •Kurang tepat dan tidak berkaitan •Tidak berkaitan = = = = = 5 markah 4 markah 3 markah 2 markah 1 markah 1.JUMLAH markah untuk penulisan 25% Mukasurat 1/7 2. logik dan menepati maksud = 5 markah . PENGESANAN PENGHAYATAN & APRESIASI PEMBACAAN (INDIVIDU) – (20 %) 1. SKEMA PEMARKAHAN 1.2 Isi Kandungan Skema pemarkahan • Tepat . berkaitan.

• Kurang tepat Sedikit yang berkaitan Sedikit berkaitan dan tidak berkaitan Tidak berkaitan = = = = 4 markah 3 markah 2 markah 1 markah • • • 1.4 • • Gaya dan Ekspresi Skema pemarkahan Gaya dan ekspresi yang mendalam (menghayati) Gaya dan ekspresi yang kurang menghayati Gaya kurang sepadan Gaya tidak sepadan Tidak ada gaya = = = = = 5 markah 4 markah 3 markah 2 markah 1 markah • • • Muka surat : 2/7 2. Isi Kandungan . PENGESANAN PENGETAHUAN (25%) 1.3 Persembahan Skema pemarkahan • • Lancar dan tersusun Kurang lancar dan kurang tersusun Kurang tersusun Kurang tersusun dan berulang Tidak tersusun dan berterabur = = = = = 5 markah 4 markah 3 markah 2 markah 1 markah • • • 1.

ada contoh tetapi kurang kaitan markah = 4 • Kurang tepat tetapi ada contoh/kaitan markah = 3 • • Kurang tepat dan tiada contoh/kaitan dan berulang markah Tidak tepat dan tiada contoh markah = 2 = 1 3. Kebolehan mengolah idea • Tepat dan lengkap dengan contoh/berkaitan = 5 markah • Tepat . Penggunaan bahasa/Perbendaharaan kata • Tersusun/ada perbendaharaan kata baru/simpulan bahasa = 5 markah .• Isi kandungan yang tepat dan lengkap/terkini = 5 markah • Isi kandungan tepat tetapi tidak lengkap = 4 markah • Isi kandungan ada tetapi kurang markah = 3 • • Isi kandungan ada tetapi tidak tepat Isi kandungan hanya pengetahuan biasa = 2 markah = 1 markah 2.

• Tersusun tetapi kurang perbendaharaan kata markah = 4 • Kurang tersusun dan kurang perbendaharaan kata markah = 3 • • Kurang tepat dan tiada perbendaharaan kata markah Tidak tepat dan tiada perbendaharaan kata markah = 2 = 1 ● Muka surat : 3 / 7 4. Contoh berkaitan ● ● ● ● Memberi 2 contoh yang berkaitan Memberi 1 contoh yang berkaitan contoh-contoh kurang yang berkaitan contoh-contoh yang diberi sedikit berkaitan = = = = 5 markah 4 markah 3 markah 2 markah .

kebaikan/kelemahan) = 5 markah 4 markah 3 markah 2 markah 1 markah perbandingan kurang lengkap (baik/buruk. kebaikan/kelemahan) = kesan baik/buruk . ekonomi. SKEMA PENGESAHAN KEBESTARIAN (30%) Soalan disediakan berdasarkan tajuk-tajuk yang berkaitan politik dan sosial. Perbandingan ● ● ● ● ● perbandingan yang lengkap (baik/buruk.● contoh-contoh yang tidak berkaitan = 1 markah 5. sains dan teknologi.1 Kebolehan berhujah Skema pemarkahan • Mempunyai isi-isi yang bernas dan matang serta yakin dengan pandangannya = 5 markah = 4 markah • • Mempunyai isu yang bernas. pengetahuan am / isu-isu semasa. 3. tetapi kurang matang penyampaiannnya Kurang mempunyai isi tetapi menyampaikannya dengan yakin • = 3 markah = 2 markah Teragak-agak dalam memberikan pandangan atau bahasa yang tidak betul . kebaikan/kelemahan yang kurang berkaitan kesan baik/buruk sahaja dan kurang berkaitan maklumat yang tidak berkaitan = = = C.

3 Kefasihan bertutur Skema pemarkahan • Menggunakan bahasa yang standard.2 Kepetahan bercakap Skema pemarkahan • Kelancaran ayat dengan penyampaian. yakin berbicara tanpa henti-henti • • • = 5 markah Menggunakan bahasa yang standard tetapi gugup dan kurang yakin Bertutur dengan bahasa yang kurang standard. bahasa dan gaya yang menarik dan standard. gugup dan gaya kurang yakin = 3 markah = 2 markah • • Ayat yang lengkap tetapi kurang fasih berbahasa / ada pelat / dialek Ayat yang lengkap.● Isi-isi yang tidak berkaitan = 1 markah Muka surat : 4/7 3. lambat menjawab dan tidak fasih dan ada pelat bahasa ibunda / dialek daerah tempatan = 1 markah . ayat yang lengkap dengan gaya yang yakin dan sebutan yang betul tanpa pelat bahasa ibunda atau pelat dialek daerah tempatan = 4 markah • Ayat yang lengkap. tanpa gaya dan terhenti lama sebelum meneruskan = 4 markah = 3 markah = 2 markah = 1 markah 3. gugup. agak fasih berbahasa tetapi salah penggunaan perkataan. gugup dan lambat Bertutur dalam bahasa yang tidak standard dan gaya yang tidak formal atau lambat / gugup / ucapan terhenti-henti ●Bertutur dalam bahasa yang tidak standard.

5 Ilmiah Skema pemarkahan • • • • Hujah mempunyai fakta dan statistik yang jelas dan berasas Hujah mempunyai fakta tetapi penyampaian kurang jelas Hujah kurang mempunyai fakta yang jelas Hujah hanya berdasarkan pengetahuan semasa yang sedikit Hujah dengan fakta yang tidak berkaitan = 5 markah = 4 markah = 3 markah = 2 markah = 1 markah • 3. tahu tatacara apabila ditemuramah Yakin. tahu tatacara dan ada ketokohan Yakin. kemas.3. kemas. kemas.4 Perawakan Skema pemarkahan • • • ● Yakin. tetapi gugup apabila ditemuramah dan tidak ceria Yakin tetapi tidak tahu tatacara apabila ditemuramah terlalu bersahaja = 5 markah = 4 markah = 3 markah = 2 markah = 1 markah • Kurang yakin dan tidak tahu tatacara untuk ditemuramah Muka surat : 5 / 7 3.5 Keupayaan berkomunikasi dalam kumpulan Skema pemarkahan • Dapat berkomunikasi dengan lancar dan penuh yakin Dapat berkomunikasi dengan lancar tetapi kurang yakin = 5 markah = 4 markah • .

1 Isi Skema pemarkahan • Mempunyai isi yang bernas dan pendapat yang masuk akal serta menunjukkan kematangannya ● Mempunyai isi yang bernas tetapi sedikit penjelasannya = = = = 10 markah = 8 markah • • • Mempunyai isi yang bernas tetapi terlalu sedikit penjelasannya Mempunyai isi yang baik tetapi penjelasan kurang logik Mempunyai isi yang baik tetapi tidak dijelaskan mengapa 5 markah 3 markah 2 markah Muka surat 6/7 . PENGESANAN KEMAHIRAN MENGULAS DAN MEMBERI PENDAPAT (PENULISAN) .20% Skema penilaian karangan berdasarkan kepada item-item berikut: 5.• • • Dapat berkomunikasi dengan kurang lancar dan yakin Dapat berkomunikasi tetapi tidak lancar dan tidak yakin Dapat berkomunikasi tetapi terhenti-henti dan tidak yakin = 3 markah = 2 markah = 1 markah E.

2 Bahasa Skema pemarkahan • • Susunan / olahan ayat yang baik dan gaya bahasa yang menarik.4 Penyelesaian masalah ( kaedah mengulas dan memberi pendapat ) .5. ejaan tepat dan bahasa yang standard Bahasa yang menarik tetapi ayat dan pemilihan perkataan yang kurang tepat ● Terdapat kesalahan ejaan dan ayat kurang lengkap / tepat = = = = 4 markah 3 markah = 5 markah • • • Terdapat banyak ejaan salah dan ayat kurang lengkap / tepat Terlalu banyak kesilapan bahasa / susunan ayat 2 markah 1 markah 5.3 Kaedah persembahan Skema pemarkahan • Mutu penyampaian dan gaya bahasa yang menarik dengan unsur sastera dan bahasa yang tinggi • • = = 5 markah Mutu penyampaian yang menarik tetapi kurang gaya bahasa Gaya bahasa menarik tetapi terdapat kesilapan susunan ayat / ejaan 4 markah = = = 3 markah • • Memasukkan unsur bahasa pasar atau kurang standard Banyak unsur bahasa pasar dan tidak standard 2 markah 1 markah 5.

= 1 markah Muka surat : 7/7 . pandangan yang positif dan disertakan sebab yang munasabah / diterima akal = 5 markah • Memberikan cadangan yang bernas tetapi kurang beri sebab / kesan = 4 markah • Memberi cadangan tetapi kurang jelas penjelasan sebabnya = 3 markah • Tidak banyak memberikan cadangan penyelesaian atau cadangan kurang logik = 2 markah ● Terlalu sedikit cadangan atau tidak ada penutup.Skema pemarkahan • Memberikan cadangan yang bernas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful