SSR 3063 : PENGAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHAP 2

SESI PENGAJIAN :

SEMESTER 4 (AMBILAN MAC 2011)

PROGRAM :

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU(PPG)

1. MOHD FAIZAL BIN ABDUL RANI BUTIRAN PELAJAR : 781214-01-6193 PPG/20355/11 PENDIDIKAN SENI VISUAL

TUGASAN :

KERJA KURSUS INDIVIDU

KRITIKAN SENI TERHADAP SENI LUKISAN THE RAFT OF THE TAJUK TUGASAN MEDUSA KARYA JEAN LOUIS ANDRE THEODORE GERICAULT

NAMA PENSYARAH :

ENCIK KHAIRUL ALBAR BIN MASROR

TARIKH HANTAR :

08 DISEMBER 2012

MARKAH :

0

INTIPATI KANDUNGAN 1. Pengenalan       Jenis-jenis lukisan Elemen asas lukisan Proses penghasilan lukisan Pemahaman dan kritikan seni Aspek-aspek kritikan karya seni Pendekatan dan Strategi kritikan seni

2. Perkembangan Seni catan dan Aliran Seni Eropah  Aliran Romantisme

3. Lukisan 2 Dimensi „ The Raft of The Medusa ‟   Maklumat asas lukisan Maklumat biodata pelukis

4. Kritikan Seni   Diskripsi mengenai karya lukisan Analisa Unsur Seni Rupa Kritikan aspek unsur seni  Kritikan aspek prinsip seni

1

5. Tafsiran Karya Lukisan

6. Penilaian Keseluruhan Karya Seni

7. Bibliografi

2

Jika dilihat dari aspek psikologi pula . Jika seni melibatkan ekspresi perasaan dan emosi pengkaryanya . ungkapan ini sememangnya benar dan tepat kerana seni akan sentiasa berubah mengikut peredaran masa . Sejak zaman prasejarah lagi . seni dianggap penting dalam kehidupan masyarakat ketika itu kerana melalui seni . seni diterjemahkan sebagai suatu cara santapan rohani dan jiwa. Oleh yang demikian . Apabila dibicarakan tentang seni . akan ada aliran-aliran baru yang menjadi anutan dan pegangan para pencinta dan pengkarya seni dari tahun ke tahun .secara langsung menunjukkan lukisan adalah satu disiplin seni yang boleh dikaitkan dengan keperluan psikologi sejarah selain dinilai dari aspek artistik sahaja . seorang pengkarya amatur . Masing-masing mempunyai teori dan takrifan yang diperjuangkan mengikut ideologi dan aliran tersendiri . Seni juga sangat halus rohnya . ia akan dikaitkan pula dengan lukisan kerana antara seni dan lukisan . berinteraksi dan berhubung sesama manusia . Setiap karya seni itu mempunyai nilai estetika yang tinggi dan tersendiri . daya emosi dan kepekaan daya estetika. tidak dapat tidak . begitu juga halnya kepada seseorang pelukis yang digambarkan melalui gerak minda dan hati lalu diterjemahkan di atas permukaan untuk dijadikan sebagai bahan dokumentasi. Terdapat juga pengkarya seni zaman baru yang berpegang pada aliran seni yang dipelopori oleh pengkarya awal sebelumnya . mereka berkomunikasi. Dalam perkembangan seni di dunia . Seni adalah pelbagai bidang.PENGENALAN “ Seni Merentasi Zaman ” Pernahkah anda mendengar ungkapan yang tertera di atas ? Adakah anda faham dan mengerti intipati tersirat ungkapan tersebut ? Secara umumnya . Hal ini terbukti bahawa pelukis perlu mempunyai tiga nilai kerangka dalam dirinya iaitu daya visualisasi.yang berpusat di negara „Matahari Terbit ‟ telah menghasilkan sebuah lukisan yang bertajuk „Unforgettable Fire‟ pada tahun 1945 . 3 . Seni sememangnya bersifat indah. Lukisannya berkisarkan tentang peristiwa pengeboman Bandar Hiroshima . Sebagai contoh . Yusuko Yagamata . adalah sangat rapat hubungannya .

Manusia zaman dahulu menggunakan lukisan sebagai asas untuk kekuatan tumpuan mereka kepada mencari nafkah. 4 . tetapi ia adalah milik semua peringkat usia manusia. Justeru .dan lukisan Anoa pada dinding Gua Sumpangbita. Lukisan digambarkan dalam satu penceritaan komik yang bersiri untuk meninggalkan satu dokumentasi sejarah yang gemilang. Tujuan sebagai alat komunikasi idea (mencari idea yang terbaik) d. Tujuan untuk merakamkan sesuatu peristiwa. Perkara berkaitan dengan seni lukisan ini juga ada perkaitan dengan terjumpanya lukisan-lukisan purba di gua-gua di seluruh dunia . Lukisan itu menjadi faktor penentu kepada pemujaan untuk pemburuan. Karya lukisan mementingkan unsur garisan untuk membentuk imej dan tidak menggunakan warna. Karya lukisan yang dihasilkan biasanya menggunakan media jenis kering.Sebenarnya lukisan bukanlah milik mutlak pelukis semata-mata . Peru Tengah .000 tahun yang ditemui di Gua El Castillo. Pangkep. kajian dan untuk melihat sesuatu peristiwa yang sebenar. Sebagai data menyimpan memori kepada pelukis untuk menghasilkan satu karya yang terbaik. Menurut Betti dan Sale (1997).lukisan telah menjadi asas penting kepada semua kepakaran seni di mana ia telah dipraktikkan sejak pra sejarah. Sulawesi Selatan . Contohnya . di wilayah Huancavelica. lukisan gua yang diberi nama ' Quilcas ' ditemui di Provinsi Churcampa. lukisan gua yang berusia 40. Pada lewat abad ke-12 ia telah meninggalkan banyak bentuk seni popular kepada seniman dan amatur. Tujuan untuk penyelidikan. Pada dinding zaman Mesir purba. antaranya ialah: a. Sepanyol . secara umumnya empat kepentingan lukisan. Pengalaman anak-anak kecil menconteng kertas atau dinding-dinding di atas merupakan fitrah manusia melukis sebagai meluahkan perasaan dalam bentuk visualisasi. lukisan dijadikan sebagai rakaman penghidupan. Karya lukisan merupakan kerja peringkat awal yang dibuat untuk menghasilkan catan. pertengahan dan sekarang. b. c.

kecuali warna daripada alat tulis seperti pensel warna atau krayon. lukisan mempunyai pandangan sepintas lalu ke dalam pengalaman itu. percintaan. 5 . Ia boleh menjatuhkan cahaya dorongan hidup seperti kematian. Kedua menjadi jalan kepada kelahiran pelukis untuk meluahkan idea sebelum karya sebenar. Berdasarkan kepelbagaian definisi lakaran yang diberikan oleh seniman atau karyawan dan penghayatan seni terhadap lukisan berdasarkan pengalaman. Pertama melatih pelukis muda. Konsep Renaissance tentang peraturan lakaran di dalam seni tampak adalah dipengaruhi dengan mendalam sejak dahulu lagi. mengejar intelektual. kuasa. Nilai lukisan tidak sahaja untuk sesuatu yang mudah diperoleh tetapi terhadap kerapatan kemesraannya dan potensi untuk bekerja melalui idea. Ia boleh boleh membangkitkan memori. Lukisan biasanya dihasilkan secara sepontan serta dapat menunjukkan keaslian dan keindividuan gaya persembahan pelukisnya. Lukisan kini dengan teguh wujud sebagai medium dalam pandangannya yang tersendiri. Lakaran kini juga mempunyai nilai aestetik dan komersil yang memberi taraf sama dengan catan dan arca. Lukisan juga boleh mempunyai kesannya dengan maksud yang lebih sederhana. kerja. Lukisan juga adalah bentuk seni yang bersifat demokrasi yang bermaksud pelukis dapat atau mempunyai hak kebebasan dalam menghasilkan seni. Lukisan boleh menyelamatkan pengalaman menarik dan sementara ia tidak membuat perhubungan antara peribadi dan sejagat sepenuhnya dengan jelas. mempunyai dua fungsi. Lukisan juga menawarkan kita saluran yang menarik untuk seni imaginasi. impian dan emosi. Zaman Renaissan. pengetahuan dan keinginan memecahkan tradisi lakaran yang konvensional ia telah membuka jalan baru kepada seniman atau karyawan untuk meneroka peluang dalam lukisan dan terhasilnya banyak lakaran yang berdimensi baru.

Jenis-Jenis Lukisan a) Lukisan Figuratif: Tertumpu kepada mengkaji dan melukis tubuh manusia atau binatang. f) Lukisan Artistik: Ia hanya tertumpu kepada keindahan dalam pengkaryaan. g) Lukisan Ilustrasi: Lukisan ilustrasi merupakan cabang lukisan tergolong dalam seni grafik. e) Lukisan Konseptual: Jarang sekali kedengaran. kebiasannya dalam bentuk ilustrasi atau peta. percetakan dan sebagainya. Lukisan ini dijadikan bahan untuk penerbitan. Kebiasaannya lukisan kajian lebih tertumpu kepada objek alam seperti tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Pelukis memerlukan imaginasi yang kuat untuk melukis sesuatu konsep yang baru. catan. 6 . Pelukis melukis hanya sekadar untuk mempamerkan karyanya sebagai sesebuah karya seni. maka pelukis perlu melukis konsep watak tersebut dalam bentuk fantasi. c) Lukisan Informasi: Adalah bertujuan untuk memberi informasi kepada pelanggan. Misalnya kajian terhadap tumbuh-tumbuhan maka pelukis perlu melukis sesuatu bahagian itu dengan teliti sebagai bahan kajian. Contoh melukis kenderaan dan alatan pengguna. Pelukis perlu memahami anatomi terlebih dahulu untuk melukis. Lukisan ini memerlukan kemahiran yang khusus dan melukis dengan cermat dan bersih. Lukisan teknikal memerlukan kemahiran dalam matematik kerana keperluan untuk melukis dengan kadar banding yang tepat. kartun dan animasi. Pelukis memerlukan kemahiran tertentu untuk melukis ilustrasi terutama dalam kemahiran melukis figuratif. d) Lukisan Teknikal: Merupakan cabang seni yang dikatakan berkaitan saintifik. Lukisan artistik juga dibuat dalam bentuk thamnil untuk mendapatkan idea karya-karya seni yang lain seperti arca. Melukis figuratif adalah amat sukar kerana dari segi kadar bandingan adalah perkara yang menentukan keindahan dalam karya lukisan figuratif. Misalnya sesebuah filem seram memerlukan lukisan satu watak seram untuk dijadikan watak dalam cerita tersebut. b) Lukisan Kajian: Dilukis untuk mengkaji sesuatu benda.

Contoh karya ahli teori kognitif „Gestalt‟ menghasilkan lukisan garisan yang boleh memberi kesan ilusi kepada kita. Pendedahan melukis di luar studio dapat menerangkan kedudukan perspektif yang betul.Elemen Asas Lukisan a) Kualiti Garisan: Garisan merupakan elemen sangat penting dalam sesebuah hasil karya lukisan. Penggunaan kesan cahaya dapat memberi mod pada karya di samping dapat memperjelaskan suasana pada karya tersebut. cerah. pantulan cahaya dan bebayang objek. bebayang. Jalinan juga dapat membentuk kedalaman intensiti ton. Kesan Gesture juga dapat membentuk jalinan yang menarik. Inilah kekuatan garisan. garisan berguris dan sebagainya. d) Jalinan dan Gesture: Jalinan akan dibentuk melalui garisan dan kesan warna. dengan satu palitan garisan ala kaligrafi dapat menggambarkan seekor tikus. Aspek-aspek yang penting bagi menentukan pencahayaan ialah kawasan paling cerah. Tentu mod kedua-dua karyanya tersebut yang membezakan. Hanya dengan garisan yang bersahaja dapat membentuk imej. Oleh yang demikian kajian garisan amat penting. bebayang gelap. Sebagai contoh dua karya yang sama temanya menggunakan bahan yang berbeza dan menggunakan teknik garisan. 7 . Pelukis terkenal akan mempelajari lukisan melalui lakaran yang bebas tetapi menampakkan imej yang hendak disampaikan. Garisan akan membentuk mod sesuatu karya. bintik. dua titik lelap. b) Perspektif dan proposisi: Perspektif merupakan asas kepada membentuk karya yang sempurna.Sebenarnya kualiti garisan itu bukan tertumpu kepada kekuatan pada sesuatu karya sahaja tetapi ia boleh memberi kesan ilusi kepada kita. Misalnya karya Sochu Suzuki bertajuk „Mouse‟ (1980). Terdapat perspektif satu titik lelap. Tanpa garisan seolah-olah ia bukan sebuah hasil lukisan sebaliknya menjadi karya catan. tiga titik lelap dan perspektif pelbagai titik lelap.Kualiti garis memberi penegasan kepada subjek yang dilukis. Pendedahan kepada nilai perspektif adalah latihan awal kepada pelukis. c) Kesan Pencahayaan: Pada umumnya karya lukisan akan lebih menarik sekiranya pengkaryanya dapat menfaatkan kesan cahaya pada karyanya.Kesan jalinan akan dibentuk melalui garisan silang.

cat minyak. Ruang-ruang ini bergantung kepada susun atur objek yang akan dilukis.e) Corak dan reka bentuk: Pada umumnya corak dan reka bentuk dalam karya lukisan adalah menjurus kepada pengadunan pengkarya dalam lukisannya. 8 . f) Ruang: Pelukis yang baik akan membahagikan ruang dengan sempurna. dakwat. Beliau menggunakan pensil di atas permukaan kertas untuk membentuk corak dan reka bentuk sebagai lakaran yang bersahaja tetapi mempunyai gaya persembahan yang menarik. Karya lukisan Cina menggunakan ruang kelegaan sebagai identiti karya mereka. cat akrilik. conte dan pensil warna. Terdapat tiga jenis ruang yang boleh digunakan dalam penghasilan karya lukisan iaitu ruang dalam. kun dan sebagainya. jalinan dan struktur. Pelukis master menggunakan ruang sebagai kekuatan dalam sebuah karya. Karya Jasper Johns bertajuk Flag (1958) sebagai contoh karya lukisan yang menekankan satu corak dan reka bentuk. Teknik: Penekanan kepada teknik dalam pengkaryaan lukisan memerlukan latihan yang berterusan. ruang cetak dan ruang datar. Pelajaran awal pelukis didedahkan dengan bentukbentuk geometri seperti bulat. empat segi. ton. i) Media dan teknik lukisan Media: Media kering yang sering digunakan ialah pensil. pastel. Sebagai contoh lukisan yang banyak menggunakan struktur ialah lukisan teknik. g) Struktur: Untuk menghasilkan sesebuah lukisan pelukis akan menentukan struktur bentuk terlebih dahulu. Walau bagaimanapun banyak teknik boleh diterokai untuk mendapatkan mutu karya yang baik. berus. Antara teknik yang paling popular ialah teknik „Gesture‟ yang menjadi satu identiti dalam karya lukisan. cat poster dan cat tempera. semua jenis pen. berus. Pelukis harus diajar membentuk struktur yang betul agar lorekan untuk membentuk imej menjadi lebih menarik. Manakala media basah yang selalu digunakan ialah cat air. h) Bentuk: Kajian bentuk dalam sesuatu karya akan digabungkan antara perspektif. arang/charcoal.

Proses Penghasilan Lukisan Untuk menghasilkan karya lukisan. pengilatnya ialah kuning telur. boleh digelapkan sekiranya warna disapu beberapa kali atau tebal. penekanan kepada perkara-perkara seperti jenis lukisan. ada yang lutsinar tetapi tidak sama seperti cat air. komposisi dan susunan objek yang akan dilukis. c. Cat Akrilik. Cat Poster 9 . d. media dan teknik merupakan perkara yang harus dititikberatkan. bahan pengilapnya ialah minyak linsid. bersifat legap. b. bersifat lutsinar dan legap. elemen asas. Bahantaranya air. menggunakan pengilat gam Arab. Cat Gouce/Guac. Perkara-perkara ini adalah sebagai penilai kepada sesuatu karya. Bahantaranya turpentine. Aspek-aspek pengamatan semasa melukis perlu diberi penekanan antaranya ialah: ruang dan objek. merupakan teknik tertua. Cat Minyak. Jenis bahan yang sering digunakan untuk catan ialah: a. e. Sama sepeti cat air tetapi ia bersifat legap. Bagi kerja-kerja studio. Bahantaranya air. pengamatan akan menumpukan kepada pemokusan objek. pewarna ini bersifat lutsinar. subjek dan latar belakang dan saiz dan kadar banding. Manakala di luar studio penekanan kepada pemokusan dengan menggunakan tetingkap dan melihat dari aspek perspektif serta pencahayaan. Bahantaranya air. Catan Catan merupakan hasil seni bahantara pigmen warna pada permukaan rata seperti kertas atau kanvas. f. Cat Air. Cat Tempera. Bahantaranya air. menggunakan pengilat gam Arab.

Kemahiran dalam membuat kritikan seni bertujuan untuk mengembangkan lagi persepsi dan apresiasi seseorang serta membuat pertimbangan dan penilaian sesuatu karya seni visual. fotografi. catan. idea dan fungsi yang disampaikan melalui karya seni visual Aspek-aspek tersebut di atas biasanya dikaji dalam konteks kualiti estetik dari segi imitationalisme (Literal quality). cetakan.Pemahaman dan Kritikan Seni Kritikan seni terrhadap karya seni visual (kraf tradisi. seni industri fesyen. arca. b) Komposisi: Mengenalpasti asas seni reka yang terdapat dalam setiap karya seni visual. tekstil. multimedia dan animasi) dapat membantu dan menyumbang kepada pembentukan persepsi dan apresiasi seni visual. seni landskap . objek alam. Aspek-aspek kritikan karya seni visual: Setiap karya seni visual dikaji dari aspek berikut: a) Hal benda: Mengenal pasti pelbagai hal benda (figura. Mengkaji makna. Memahami bagaimana asas seni reka diolah dan diadun dalam sesuatu hasil karya seni. Memahami dan membezakan imej realistik. seramik. lukisan. Mengkaji penggunaan pelbagai media dan teknik untuk hasilkan kesan ekspresif dalam karya seni visual. objek buatan manusia dll) yang digunakan dalam karya seni visual. c) Kandungan: Memahami pelbagai tema yang menjadi pilihan bagi menyampaikan maksud dan pengertian dalam karya seni visual. kraf dimensi baru. grafik. mesej. Mengkaji penggunaan asas seni reka sebagai bahasa seni visual dan memahami sifat-sifat ekspresif asas seni reka dalam menyatakan maksud. formalisme (Formal qualities) dan emosionalisme (expressive qualities). 10 . seni reka hiasan dalaman. Memahami penampilan imej dalam karya seni visual dalam konteks aliran dan stail yang berbeza. abstrak dan non-objektif dalam karya seni visual. seni logam halus.

laporan dalam seminar dan konferensi. Interpretasi: Mengkaji kualiti ekspresif (perasaan. radio dan televisyen untuk bacaan/pengetahuan umum b) Ilmiah: Penulisan terperinci dan in-depth dibuat secara intepretif yang disiarkan dalam jurnal dan majalah. Pertimbangan: Membentuk pendapat dan membuat keputusan bagi menentukan darjah artistik / dergree of artistic merit dalam hasil karya seni. penerangan dan penulisan diskriptif (seperti pameran seni di galeri) yang disiarkan dalam surat khabar. Strategi Kritikan Seni Diskripsi: Membuat inventori melalui pemerhatian. benda subjek dan penggunaan unsur seni dalam karya seni visual. tentang imej. mood dan idea) yang disampaikan melalui karya seni visual bagi menterjemahkan maksud dan makna. 11 .Pendekatan Kritikan Seni a) Jurnalistik: Laporan. Analisis: Mengkaji dari segi organisasi hasil seni dibuat-bagaimana prinsip seni digunakan dalam menyusun unsur seni untuk menghasilkan kesatuan dalam karya seni visual. majalah.

keagamaan. masa. Bukan sahaja perubahan berlaku dalam hal-hal. Golongan pengiat seni mula mencipta karya-karya berdasarkan naluri hati mereka sendiri tanpa dipengaruhi oleh faktor luaran lagi. timbulnya kebangkitan perkarya-pengkarya baru yang mula memperkenalkan gaya individulistik 12 . Revolusi Industri di Britain (1760) Revolusi Industri di Amerika (1775) Revolusi Industri di Perancis (1789) Zaman revolusi ini juga dikenali sebagai Zaman Penyedaran (The Enlightenment Era @ The Age of Reason Era). Russia. tetapi perubahan banyak berlaku dalam bidang kesenian. Pada zaman inilah .terutama di Jerman. tempat. Perancis. Hasil seni zaman ini sama menyatu dan saling memberi pengaruh sehingga membentuk kesatuan seni aliran. III. Britain. pengaruh gereja ke atas karya-karya seni juga semakin berkurang. meluas ke hampir seluruh wilayah Eropah. tempat dan situasi. golongan pekerja dan buruh fabrik. Di samping itu. Salah satunya iaitu pengaruh raja atas perkembangan seni telah berakhir. ilmuan. Selain itu. II. politik.______________________________________________________________________ PERKEMBANGAN SENI CATAN DAN ALIRAN SENI DI EROPAH Sejarah seni merupakan rakaman dan juga catatan peristiwa yang telah berlaku pada masyarakat zaman dahulu. Hubungan gereja dengan seniman tidak lagi terjalin kuat. situasi dan masa. Perkembangan seni amat berkait dengan budaya. Karya seni pada abad ini. aktiviti. iaitu : I. muncul pengelompokan dalam kehidupan budaya iaitu kelompok seniman. Zaman tersebut digelar demikian kerana perubahan berkeanaan memberi kesan secara menyeluruh. budaya. Itali. ekonomi dan masyarakat. Sejarah seni melibatkan kehidupan. industriawan. Perkembangan revolusi berjalan seiring dengan perkembangan sejarah seni di Eropah. Terdapat tiga revolusi penting yang telah mengubah masyarakat di Barat pada zaman dahulu.

Ketika ini . Zaman Baroque dan Rococo.  Aliran Realisme. Pelbagai jenis karya dihasilkan contohnya Hogarth menghasilkan tematema kemasyarakatan dan Gainsborough Reynolds menghasilkan potret dan landskap. Di Perancis contohnya. Abad ke-20. Zaman Renaissanse: Zaman kemuncak seni lukis di Eropah. kewangan bukan lagi suatu masalah yang menghalang proses penghasilan karya seni kerana sumber kewangan juga tidak lagi terhad dari institusi gereja. Impressionisme. Karya-karya dihasilkan untuk golongan raja. Abad ke-19. Catan-catan yang dihasilkan di Perancis bukan saja dikhususkan untuk golongan bangsawan sematamata tetapi juga ada untuk golongan pertengahan. catan-catan easel yang kecil telah menggantikan karya-karya awam yang berskala besar. England dan Itali. Para pengkarya sudah mula memperolehi sumber kewangan melalui komersial iaitu hasil daripada jualan karyakarya seni mereka sendiri . Naturalisme. Abad ke-18. Dutch Painting d. Zaman Pertengahan  Aliran Seni Kristian.( personal style). Klasik. Pengkarya-pengkarya seni di Eropah begitu taksub dengan aliran-aliran seni yang mereka perjuangkan mengikut ideologi masing-masing .  Aliran Barroque. Post-Impressionisme. Di England. Revolusi berkaitan penghasilan karya seni turut berlaku di negara-negara Eropah seperti Perancis. Antara ideologi seni yang wujud di Eropah ketika itu adalah : a.  Aliran Romantisme e. Naturalisme c. aliran Inggeris juga berkembang. hartawan dan golongan bangsawan. 13 .  Aliran Romantik. bangsawan dan kelas pertengahan. Seni Medievel b. Ketamadunan seni di Eropah juga turut berkembang dengan pelbagai falsafah dan aliran yang tertentu . Seni Romantik. Seni Nouveau f.

Dadaisme. Seni Konseptual. Baroque membawa maksud mutiara yang tidak sempurna tetapi indah. Pos-Impressionis: Mencipta bentuk bukan meniru. Seni adalah kejelasan logik bukan tentang struktur. Tidak melukis secara detail. Fauvisme.  Aliran Enviroment Art. War Art. Happenings. Impressionisme: Menumpukan kaedah konsep cahaya dan kesan objek yang dilihat. kadang kala tidak menggunakan berus. Kadang kala tidak ada imej yang jelas dan bersifat organik. Karya seni bukan sains tulen tetapi seni. Futurisme. Menganggap seni sebagai satu konsep kearah penciptaan dan menolak peniruan. malam. Ekspresionisme. Berlandaskan hukum pembalikan cahaya tetapi harus memberi ruang penyataan diri. Seni Minimal. Seni adalah manifestasi perasaan dan keresahan emosi pelukis. Kesan berus yang kasar. Warna bertindih-tindih. Ekspressinisme: Menolak cirri-ciri tradisi klasik. Warna tidak dicampur dengan warna hitam dan putih dan terus dipalit pada kanvas. Seperti pecahan kaca dan menimbulkan kesan lutsinar. Seni Op. Karya 14 . Surelesme. Abstrak Ekspresionisme g. Penggunaan warna yang dramatik. Seni Baraque dan Rococo: Zaman ini juga dikenali sebagai zaman Renaissance Tinggi. Seni Poo. Aliran Kubisme. petang. Warna yang bertenaga. Palitan warna spontan tentang apa yang dilukis. Aliran ini condong kepada aliran naturalisme. Cuba menyelesaikan permasalahan 3 dimensi dalam ruang 2 dimensi. Mementingkan keserasian warna/cahaya serta watak-watak alam. Penggunaan warna yang terang bagi menyampai mesej. Mengutamakan suasana yang dilihat misalnya pagi. Penggunaan bentuk-bentuk dan satah geometri. Menyingkir subjek dan objek serta menolak peniruan alam. Ciri-Ciri dan Karya Kiubisme: Menolak tradisi catan yang mementingkan objek realiti. Seni Land.

15 . Konsep New Realist merupakan kebangkitan kehidupan moden yang mirip kepada kesesuaian zaman sains dan teknologi. Pos-Ekspressionisme: Menumpukan kepada percubaan dan penerokaan pelukis terhadap media dan bahan. Surealisme: Tumpuan bukan kepada ekspresi sedar pelukis tetapi kepada ekspresi bawah sedar minda pelukis. warna dan cahaya. Seni Pop: Berasaskan kepada persekitaran dan kebudayaan popular yang mempengaruhi kotaraya New York dan London. Karya tertumpu kepada objek.menumpukan kepada komposisi. imej dan metos bersifat semasa dan populariti. Tema. Ciri-ciri lain sama dengan aliran ekspressionisme. Imej bawah sedar dan alam khayalan. Pelukis seni pop terkenal juga dengan panggilan New Realist. Menyeramkan. Dadaisme: Kumpulan perantaran antar aliran futurisme dengan surealisme. Latar belakang karya berwarna gelap. Objek diletakkan pada tempat-tempat yang tidak sesuai dan dicantum-cantumkan. Tidak menitikberatkan tradisi penghasilan seni semata-mata. aksi. Futurisme: Mengemukakan aliran seni yang berdasarkan teknologi. Dinamik. Berpegang kepada konsep „kemusnahan juga merupakan penciptaan‟. Lebih mirip kepada karya pengiklanan dan pengguna. Pergerakan yang dinamik. Seni adalah medium untuk melepaskan perasaan. Konsep tanpa kongkongan. sunyi dan tidak logik. teknik. Warna-warna gelap digunakan untuk menimbulkan kesan misteri. Ciri-ciri yang penting dalam karya Pop ialah ialah warna yang terang pada permukaan yang berbidang besar.

Namun begitu . Lukisan aliran Romantisme merupakan aliran seni yang berusaha untuk membangkitkan kenangan romantik dan keindahan di setiap perincian atau objek karya seninya serta lebih mempercayai gerak hati berbanding logik pemikirannya . beliau telah mendefinisikan bahawa frasa Romanticism adalah bermula dari perkataan „romances‟ di mana istilah tersebut amat mashyur dengan kisah-kisah epik percintaan di kalangan penduduk setempat ketika itu .Subjek-subjek utama yang menjadi pilihan dan tumpuan untuk pengkarya adalah melibatkan keindahan alam semula jadi. keharmonian .kehidupan masyarakat luar bandar.masyarakat bawahan.Dalam catannya yang bertajuk “The Third of May 1808” yang dihasilkan pada 1814 dengan menggunakan cat minyak di atas kanvas dan berukuran 8‟9” x 13‟4”. 16 . Karya seni yang mengikut aliran ini keseluruhannya menggambarkan sesuatu peristiwa .Francisco Goya adalah seorang daripada pelukis yang terkenal pada era ini. suasana dan keadaan yang telah berlaku pada zaman tersebut . kisah kesengsaraan . Kebanyakan hasil karya yang dihasilkan pada era ini lebih bertemakan pada kebebasan bersuara hak individu .Sebagai contoh. ekspresi wajah dan juga sumber-sumber peninggalan sejarah. Justeru itu . Dalam menterjemahkan maksud sesuatu karya lukisan itu .Aliran Romantisme Era Romantisme telah muncul di Perancis pada pertengahan abad ke-18 iaitu antara tahun 1825 hingga 1850 . kebanyakkannya membawa mesej yang tertumpu kepada perasaan kedamaian . maka aliran romantisme juga turut dikenali sebagai aliran ekspresi emosi pada zaman tersebut . karya era Romatisme ini masih dipengaruhi oleh gaya gothic iaitu gaya seni zaman klasik . disebabkan hasil karyanya banyak bermain dengan perasaan dan emosi pelukis. Romantisme juga merujuk kepada sikap dan naluri yang ada pada seseorang pengkarya di mana perasaan dan emosi adalah lebih penting berbanding dengan sebab mengapa sesuatu karya itu dihasilkan . kejatuhan institusi gereja . Menurut seorang pengkaji seni iaitu Osborne(1970) .figura-figura yang erotik liuk tubuhnya . dan pemerintahan beraja . . dan kecintaan .

suram dan kelam kerana warna-warna tersebut menggambarkan kesengsaraan . Antara tokoh pelukis Perancis yang menganuti aliran ini adalah Theodore Gericault yang telah menghasilkan karya agung yang berskala besar ‘The Raft of The Medusa’( 1818-1819 ) . Manakala imej figura yang memakai baju putih di tengah-tengah rakyat Sepanyol yang ditembak itu pula ialah pemimpin dan juga ketua kepada kumpulan pemberontak. Antara negara tersebut adalah negara Perancis merupakan pelopor kepada aliran seni Romantisme .Sepanyol. Seni lukis di Perancis khususnya menunjukkan ciri-ciri khas Neo-Baroq yang merupakan pengaruh Rubens . dalam aliran Romantisme . Gericault mendapat inspirasi daripada karya Michelangelo untuk menghasilkan karya agung tersebut . Lukisan catan ini merupakan hasil seni catan yang banyak meninggalkan kesan dan memori duka kepada rakyat Sepanyol terhadap kekejaman dan penindasan yang dilakukan oleh tentera Napooleon terhadap mereka. Beliau mengambarkan bagaimana askar-askar Napoleon bertindak ganas dan kejam. Aliran seni Romantisme telah mempengaruhi gaya seni lukis di beberapa buah negara Eropah . Tokoh seni dari Perancis lain yang turut berada dalam aliran ini adalah Eugene Delacroix yang melukis „The Masacre at Chios‟.Catan ini adalah gambaran semula secara visual tentang peristiwa kekejaman dan pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan oleh tentera Napoleon di Puerto del Sol. karya Romantisme banyak menggunakan warna-warna yang kusam . Karya Goya juga mempunyai pengaruh daripada gaya Baroq dengan ciri17 . Goya menghasilkan catan ini dengan menggunakan teknik cerah dan gelap bagi menimbulkan perasaan yang dramatik dan penuh kesedihan . „Liberty Leading The People‟ dan „Death of Sardanapalus‟ .aspek penggunaan warna juga penting untuk mengekspresikan perasaan pelukisnya . Selalunya . Aliran ini turut dipraktikkan oleh tokoh-tokoh seni di Negara Sepanyol . kezaliman dan kekejaman yang berlaku pada zaman tersebut . Antara tokoh-tokoh seni aliran Romantisme di Sepanyol adalah Franciso Goya yang juga tokoh seni grafis . Tegasnya .Peristiwa pembunuhan dan kekejaman ini berlaku bulan Mei tahun 1808 di mana Napoleon telah mengarahkan askar-askarnya membunuh rakyatnya dengan menembak setiap rakyat tempatan yang berada di atas jalan raya.

ciri-ciri pengcahayaan yang dramatic . Dalam lukisannya itu . Gaya karya seni Constable ini dipengaruhi oleh unsur naturalisme kerana lukisannya menggambarkan alam kedesaan Inggeris . Negara berikutnya yang mempunyai pengaruh Romantisme dalam aktiviti penghasilan karya seninya ialah Amerika . Seorang lagi pengkarya Romantisme dari British adalah Joseph Mallord William Turner yang telah menghasilkan lukisan bertajuk „Fishermen at Sea‟ . 18 . Salah seorang tokoh seni berbangsa Inggeris yang mashyur ketika itu adalah John Constable yang menghasilkan „The Hay Wain‟ (1821) . Cole telah memperlihatkan gambaran visual tentang suatu tempat di tepi Sungai Connecticut . Beliau telah menghasilkan sebuah karya yang bertajuk „The Oxbow‟(1836). Seni catan di negara British ( Inggeris ) juga turut dipengaruhi dengan aliran seni Romantisme ini . Karya Goya yang termasyhur adalah „The Third of May. Tokoh seninya bernama Thomas Cole . Lukisan Cole berupa panorama yang menggabungkan unsure naturalisme dan idealisasi keagungan . goresan yang halus dan komposisi yang menekankan kekuatan pepenjuru .1808‟ yang dihasilkan pada tahun 1814 .

RAKIT MEDUSA ( THE RAFT OF MEDUSA ) 19 .

Géricault 0 . dan pencahayaan yang dramatik. Genre karya 8. Nama Pelukis : : Rakit Medusa ( The Raft of The Medusa ) Jean Louis André Théodore Géricault 1818 – 1819 The Louvre . Ciri khas karya lukisan yang dihasilkan oleh Géricault boleh dilihat pada komposisi atau gubahan yang dinamik. Theodore sememangnya seorang anak jati Perancis . Perancis pada 26 September 1791 . unsure figura yang kaku seperti patung. Beliau telah dilahirkan di Rouen .Maklumat Asas Lukisan 1. Dimensi karya : 6.Perancis 491 cm x 716 cm Cat minyak di atas latar kanvas Lukisan sejarah / Seni Marin Romantisme 3. Media utama karya : 7. Aliran : : Biodata Pelukis Jean Louis André Théodore Géricault atau Théodore Géricault adalah tokoh seni yang telah menghasilkan karya agung The Raft of The Medusa ( 1818 – 1819 ) . Nama lukisan 2. Tahun dihasilkan : 4. Paris . Tempat dihasilkan : 5. Normandy .

1 .97 x 7. iaitu 4. P e r a n c i s .16 m. dan kini di tempatkan di Muzium L o u v e . Salah satu karya Géricault adalah The Raft of the Medusa (1818-1819) yang berukuran sangat besar. Géricault melakukan rujukan terhadap mayat-mayat di bilik mayat . Tema lukisan itu m e n d a p a t i n s p i r a s i daripada peristiwa tenggelamnya kapal Perancis. hanya 15 orang yang selamat. Untuk mencapai kesan yang realisme yang begitu kuat. Mereka membuat rakit dari saki-baki kayu kapal itu dan terapung-apung di laut selama 13 hari. Géricault mendapat pengaruh dari karya Michelangelo. La Medusa. Di antara 150 orang penumpang di dalam kapal itu. David. serta seni lukis Baroq. Dalam lukisan ini objek rakit dan figura-figura membentuk komposisi diagonal atau berpenjuru untuk menekankan kesan gerak. di pantai Afrika pada tahun 1816. Unsur gelap-terang dibuat sangat berbeza untuk menggambarkan perasaan. Dalam menggambarkan manusia telanjang.merupakan pengagum Michelangelo.

Salah seorang figura mengibarkan fabrik berwarna merah sambil kakinya memijak sebuah tong kayu bersaiz sederhana . Figura-figura ini juga kelihatan bersesak-sesak dalam suatu objek terapung yang diperbuat daripada kayu yang berkemungkinan sebuah rakit . Jika diamati lukisan ini . ia menunjukkan suasana tragik atau kesengsaraan yang berlatarbelakangkan lautan yang sedang bergelora . lukisan turut memaparkan keadaan kain layar yang kelihatan agak lusuh tetapi masih berfungsi dan berkembang ditiup angin lautan . Terdapat sebidang kain layar lagi tetapi sudah tidak berfungsi dan dijadikan tempat berlindung figura di dalamnya .. Dalam lukisan tersebut kelihatan dua utas tali bersaiz sederhana besar yang diikat tegang pada tiang layar merentasi bahagian depan dan belakang rakit kayu ini . Ia jelas ditunjukkan pada bahagian kiri dan kanan lukisan yang menunjukkan keadaan air laut yang berombak sederhana tinggi . sekiranya dilihat pada mata kasar . terdapat juga figura-figura manusia yang bercampur-aduk antara lelaki dan wanita dalam satu kelompok yang padat . Figura-figura ini jelasnya berkulit cerah dan gelap . Di samping itu juga . turut kelihatan dua figura yang kelihatan sedang mengibar-ngibarkan dua helai fabrik lembut yang berlainan warna . Rakit ini pula bersaiz sederhana besar dan berbentuk segi empat tepat serta kelihatan kurang kukuh . Dalam lukisan ini . kita dapat melihat hampir 2 . Dalam lukisan ini juga .______________________________________________________________________ KRITIKAN SENI Nama karya seni Nama pelukis karya Tahun dihasilkan : The Raft of The Medusa : Jean Louis André Théodore Géricault : 1818 – 1819 Diskripsi Karya Seni Hasil lukisan ini . Seorang figura lagi mengibarkan fabrik kain berwarna putih sambil bersandar pada tong yang sama .

tidak bermaya dan menderita . Dari aspek pakaian pula . Dari segi fizikal badan figura . lesu . jelas ditonjolkan figura lelaki kebanyakkannya tidak berbaju manakala figura wanita pula lengkap berpakaian . Keadaan langit juga kelihatan kelam dan menakutkan terutamanya di bahagian atas tengah lukisan hingga ke sebelah kanan . Keadaan air laut yang berombak diperkuatkan lagi dengan rakit yang terumbang-ambing kerana tidak dikemudi . 3 . Paparan lukisan karya Jean Louis André Théodore Géricault ini juga jelas menunjukkan seorang figura lelaki separuh usia .kesemua figura kelihatan memandang ke satu arah di tengah laut yang luas . kelihatan juga awan cerah memutih pada di ufuk jauh lukisan Dapat juga diperhatikan awan kekelabuan pada lelangit lukisan . suram . Jika dilihat pada riak wajah figura-figura di dalam lukisan . takut . kelihatan juga beberapa figura yang berkemungkinan sudah mati seperti figura yang ditonjolkan pada bahagian kanan bawah lukisan yang kelihatan separuh bogel dan hampir terjunam ke dalam laut yang bergelora . Selain daripada figura yang diratapi oleh lelaki tua itu . dan penuh mengharap . walaupun mereka kelihatan lemah . jelas kelihatan susuk tubuh mereka agak tegap berisi dan berotot terutamanya bagi figura lelaki . bermisai dan berambut beralun dan tebal kelihatan menongkat siku kemurungan sambil tangannya menyentuh seorang lagi figura yang berada dalam keadaan telanjang . Figura wanita pula kelihatan agak gebu susuk tubuhnya . Keadaan fizikal figura ini kelihatan agak aneh bagi karya yang penuh dramatik dan penuh kesengsaraan seperti ini . ia jelas menunjukkan emosi yang kelihatan sedih . Figura yang tidak berpakaian ini kelihatan seperti sudah meninggal dunia dan berkemungkinan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan lelaki separuh umur tadi lantaran ekspresi wajah lelaki itu tadi . Begitu juga keadaan air laut bergelora yang diwarnai dengan rona hijau kehitaman pada sebelah kiri lukisan dan kelabu keputihan pada ombak di sisi sebelah kanan . sugul . Namun begitu . dengan fizikal berjanggut . Pakaian yang ditonjolkan dalam lukisan ini bercirikan gaya zaman Eropah lama dan melambangkan mereka berkemungkinan daripada golongan bawahan.

ombak dan awan. Selain itu ada juga garisan beralun yang digunakan pada bahagian rambut.______________________________________________________________________ ANALISA UNSUR SENI PADA KARYA SENI Bahagian ini akan menyentuh unsur-unsur seni seperti garisan bentuk. Contoh-contoh garisan pada ilustrasi dalam karya lukisan Beralun Garisan Beralun Garisan tebal Garisan tebal Garisan nipis ii) Unsur Bentuk Dalam lukisan ini. ruang dan nilai. layar yang berkembang. garisan tebal kelihatan di antara bilah-bilah kayu yang membahagikan antara kayu dengan kayu yang lain. figura-figura manusia. Bentuk yang boleh dilihat ialah bentuk rakit kayu. Antaranya adalah garisan tebal. jelas kelihatan beberapa jenis garisan telah digunakan oleh pengkarya. jalinan. beberapa bahagian badan figura dan seterusnya adalah garisan halus yang ditonjolkan pada anggota badan figura dan fabrik kain. Bentuk yang terdapat dalam lukisan ini adalah bentuk konkrit dan abstrak. tong kayu. Bentuk abstrak yang kelihatan didalam lukisan ialah 4 . Bentuk konkrit disini bermaksud lukisan ini mempunyai sifat tiga dimensi. buih-buih ombak. Terdapat pelbagai bentuk yang boleh dilihat didalam gambar ini. ketinggian dan permukaan. Jika diperhatikan kepada rakit kayu. unsur bentuk terhasil daripada gabungan garisan dan seterusnya menghasilkan keluasan. warna. i) Garisan Dalam lukisan ini. Garisan yang sama juga dapat dilihat pada tali layar.

coklat. nipis. melintang. garisan nipis dan garisan bertitik-titik. Bentuk figura manusia terhasil daripada garisan tebal. garisan halus. beralun dan bertitik-titik. kelam bagi menambahkan nilai-nilai tragis sesuatu karya. garisan lintang dan putus-putus. putih. Tong kayu pula terhasil daripada garis tebal. garis lengkung. Warna hitam juga 5 . merah. Manakala kain layar pula terhasil daripada garisan menegak.keadaan awan atau langit. Contoh bentuk konkrit : Tong kayu figura-figura manusia Contoh bentuk abstrak : Langit / awan Ombak iii) Unsur Warna Unsur warna adalah asas terpenting dalam lukisan ini. Sebagaimana yang telah dinyatakan. garisan tebal. jingga keperangan dan sedikit kebiru-biruan. aliran Romantisme banyak menggunakan warna-warna yang kusam. Warna hitam jelas digunakan di dua sudut fokus lukisan iaitu di bahagian tengah lukisan atau tengah rakit dan bahagian langit. Bentuk rakit terhasil daripada garisan tegak. Dalam karya ini Gheodore banyak menggunakan warna-warna hitam. hijau. dan tebal. kelabu. gelap.

Contoh-contoh warna yang digunakan untuk menghasilkan The Raft of The Madusa Hitam Hijau Biru Coklat Rona Putih Kelabu dan Merah iv) Ruang Ruang merupakan kawasan yang kosong dikelilingi oleh sesuatu objek. Ini menunjukkan arah cahaya adalah daripada bahagian hadapan lukisan. Bahagian belakang lukisan pula di warna dengan warna gelap atau bebayang gelap yang menunjukkan kedudukannya yang jauh. Objek-objek berkenaan telah di warna dengan teknik campuran warna tertentu untuk mendapatkan impak warna yang dikehendaki.disiplikasi sedikit untuk objek rakit dan kulit manusia. kejinggaan dan putih. badan figura. Ruang 6 . Jaliran-jaliran tampak kerana tidak dapat disentuh dan hanya dapat dilihat. Kelihatan jelas bahagiam hadapan lukisan terutamanya pada tubuh-tubuh badan figura kelihatan agak keputihan atau sedikit cerah. layar dan pakaian. dan kekelabuan pada ombak sebelah kanan lukisan. Bahagian langit pula mempunyai kombinasi warna kelabu. Warna coklat samada coklat tua atau coklat muda banyak digunakan pada bahagian rakit. tong kayu. Lukisan ombak pula di warnakan dengan dua ton warna iaitu kehijauan (sebelah kiri). Susunan objek-objek menimbulkan perbezaan jarak dan kedudukan.

mampu dibentuk melalui warna. Pemberatan ilustrasi berupa figura manusia berada pada bahagian grid 2 . Begitu juga dengan pergerakan ombak.Imbangan boleh dibahagikan kepada dua iaitu imbangan simetri dan imbangan tidak simetri. 7 . Ini jelas dipaparkan melalui wajah figura apabila figura yang berada di hadapan. Ia menampakkan semakin kebelakang objek antara ruang tersebut maka akan semakin kurang jelas dan kecil bentuk figura. karya ini kelihatan seimbang apabila Géricault membuat penyatuan antara unsur warna dan juga garisan . Dalam karya The Raft of The Madusa . tarikan dan tumpuan. Ini kerana sekiranya karya ini dibahagikan kepada empat bahagian ( rujuk ilustrasi grid di bawah ) . penegasan dan kesatuan . 3 dan agak padat pada grid ke-4 . Ombak di bahagian depan rakit lebih jelas geloranya berbanding ombak dibahagian belakang. irama . Grid 1 kelihatan kosong tetapi ruang kosong itu dipenuhkan dengan ilustrasi kain layar yang bersaiz sederhana lebar . garisan dan juga bentuk. a) Imbangan merupakan prinsip rekaan yang penting dalam sesuatu karya . Prinsip seni terbahagi kepada iaitu imbangan . Imbangan tidak simetri ialah unsur seni tidak sama di kedua-dua bahagian tetapi mempunyai ciri-ciri yang menimbulkan kesan keseimbangan . Imbangan bermaksud kesamaan dan kesepadanan dari segi berat. Géricault telah menghasilkan lukisan tersebut dalam imbangan yang tidak simetri . Prinsip Rekaan Dalam Karya Seni Prinsip rekaan adalah kaedah atau pengolahan unsur seni untuk menimbulkan gambaran tertentu dalam karya seni visual . Namun begitu . maka kita akan melihat wujud ketidak seimbangan antara keempatempat bahagian . Imbangan simetri ialah unsur seni yang sama antara kiri dan kanan atau atas dan bawah (garisan „axis‟ dilukis di tengah-tengah pembahagian tersebut). wajahnya jelas kelihatan tetapi figura di belakang wajahnya semakin kurang jelas dan kelam. Contoh paling ketara dalam lukisan The Raft of the Medusa ini adalah ruang hadapan rakit dan belakang rakit.

keadaan figura-figura yang pelbagai aksi dan lentok tubuh bagi menggambarkan emosi mereka yang bermuram dan kesedihan . Namun begitu . tetapi . Kain layar itu kelihatan berkembang mengikut angin barat laut .kedudukan lukisan adalah bersesuaian dengan maksud lukisan di mana pelukis telah melukiskan ilustrasi mengikut keadaan yang logik bagi situasi tragedi di tengah lautan. Justeru itu . di manakah logiknya kedudukan arah rakit Medusa yang sebenarnya ? 8 . Dalam lukisan ini.1 2 3 4 b) Kedudukan merujuk kepada saiz atau skala dalam kepelbagaian elemen – elemen atau unsur – unsur seni. Contohnya. figura-figura kelihatan menggapai tangan ke arah timur laut dan rakit berkenaan juga kelihatan menuju ke arah yang sama . Kedudukan dalam erti kata lain memfokuskan kepada perhubungan antara objek dan bahagian keseluruhan dalam sebuah karya. ada sedikit kemusykilan berhubung dengan kain layar . Ia juga menunjukkan kesesuaian atau logikal kedudukan elemen seni di dalam sebuah karya.

mendatar dan letupan. Elemen irama dalam karya ini juga dapat dilihat pada kayu rakit kerana dilukis secara separa lintang di samping terdapat sebatang kayu yang lebih lintang sebagai tanda ia mungkin telah tercabut atau patah . tegak. objek dominan yang sering menjadi tumpuan atau yang difokuskan. d) Prinsip seterusnya ialah penekanan atau penegasan yang merujuk kepada sesuatu yang menjadi tumpuan. didapati ilustrasi figura disusun dari kontur rendah ke tinggi seolah-olah membentuk piramid . terlentang ke kiri dan kanan . melekung dan sebagainya . Penekanan boleh dilihat dari segi 9 . Ini dapat kita perhatikan daripada tiga figura yang paling hampir yang berkedudukan melintang dalam naskhah seni ini dan di akhiri dengan figura paling tinggi yang kelihatan berdiri sambil memegang sehelai fabrik . Tambahan pula. Rujuk contoh bagi menunjukkan wujud elemen irama dalam karya ini . radial.c) Irama pula merujuk kepada susunan elemen – elemen seni yang boleh mempengaruhi mood atau perasaan. Irama boleh dibahagikan kepada 5 iaitu ombak. Figura-figura ini kelihatan ada yang sedang berdiri . Contoh yang dapat ditunjukkan bagi karya The Raft of The Madusa ini adalah irama dari aspek kepelbagaian reaksi liuk lentuk badan figura yang berlainan antara satu sama lain .Selain itu .

saiz kecil pada objek lain seperti pakaian . warna. Prinsip kesatuan ini dapat dilihat dalam lukisan yang dilukis oleh Théodore Géricault di mana beliau telah meletakkan semua elemen-elemen dan prinsip-prinsip seni yang perlu ada seperti penekanan warna. dan batang pokok kelapa yang berwarna coklat. Pertama adalah tumpuan kepada bentuk figura yang sedang menongkat dagu dengan wajah yang sedih dan sugul di hadapan figura tanpa pakaian yang sudah menjadi mayat . penekanan warna juga dapat dilihat pada pakaian yang mendapat sedikit sentuhan warna merah yang agak terang yang munkin sengaja digunakan untuk mewujudkan warna kontra daripada warna-warna utama karya . tong kayu dan buibh-buih ombak . saiz. 10 .bentuk. e) Akhir sekali. kelabu dan rona putih untuk menaikkan mood kesensaraan karya ini . posisi dan saiz. imbangan dan sebagainya. Elemen penekanan apabila mata memandang pada karya The Raft of The Medusa ini adalah kepada dua fokus utama figura yang terdapat dalam lukisan ini . coklat . Penekanan warna yang digunakan oleh pelukis pula ialah pada warna langit dan ombak yang dicat dengan warna hitam . mata juga akan tertumpu pada figura yang sedang berdiri sambil memegang sehelai fabrik seolah-olah menunjukkan ada sinar harapan di sebalik imej kemuraman lukisan ini . jalinan. Selain itu. prinsip seni mempunyai kesatuan dalam penghasilan lukisan yang seimbang. Kesatuan merujuk kepada pengumpulan sebahagian atau keseluruhan elemen – elemen dan prinsip – prinsip seni. Manakala. perang muda . Kemudian . penekanan saiz dapat di lihat apabila pelukis melukiskan saiz besar pada rakit dan layar rakit.

siasatan yang dijalankan telah mendapati kapal Medusa tenggelam adalah kerana di jurumudi oleh kapten kapal yang tidak berpengalaman . Begitulah amalan pegawai-pegawai Napoleon yang bersikap „double-standard‟ dan korupsi yang lebih mementingkan pangkat dan kerakusan kuasa . Peristiwa ini menjadi satu suara politik . Ia berkisarkan tentang pengalaman 15 orang anak kapal Medusa yang hanyut di tengah laut . Lukisan ini menjadi satu isu apabila . pegawai-pegawai yang mengemudi kapal telah mengambil bot-bot kecemasan dan menyelamatkan orangorang kenamaan dan berpangkat manakala golongan bawahan hanya diberi cebisancebisan kayu kapal Medusa untuk menyelamatkan diri sendiri . Selain itu . kehebatan dan kegagahan pemerintahan Napoleon . Tetapi keadaan berubah apabila Gericault membawa lukisan ini ke kota 11 . selepas kapal itu tenggelam di kawasan perairan Mauritania. Dalam kejadian tragik itu .TAFSIRAN KARYA SENI Berdasarkan kajian dan rujukan yang telah dilakukan . Karya ini dilukis berdasarkan kejadian sebenar yang pernah berlaku pada zaman pemerintahan autokratik Napoleon . membawa mesej tentang betapa teruknya sistem birokrasi Perancis ketika itu . hanya 15 orang daripada 150 anak kapal yang berjaya diselamatkan . sehingga berlakunya tragedi yang boleh dielakkan . kebijaksanaan . Kritikan-kritikan tersebut telah memberi kesan kepada Gericault sehingga beliau mengalami kemurungan dan menyatakan betapa masyarakat tidak memahami apa maksud seni itu yang sebenar . Théodore Géricault telah mengambil langkah menggambarkan keadaan kekejaman kerajaan yang berkuasa ketika itu dengan cuba menggambarkannya secara paling realistik sebagai tanda protes dan kutukan terhadap Napoleon dan pegawai-pegawainya yang kebanyakannya terdiri daripada kaum keluarga dan sekutu kuatnya . Penyokong kerajaan menghentam hasil karya Gericault dengan kritikan-kritikan yang dasyat kerana ia berbeza dengan karya-karya lukisan daripada pengkarya lain yang rata-ratanya berunsurkan mengampu pemerintah dengan hasil karya yang bertemakan kemewahan . Justeru . Ianya menjadi satu tragedi negara . didapati semasa kapal Medusa karam . kekuasaan . saya mendapati naskhah seni yang berjudul The Raft of The Medusa ini telah menjadi hasil seni dan ikon kontroversi apabila pertama kali ianya dipamerkan kepada umum pada tahun 1819. berdasarkan sejarah .

Ombak-ombak yang mengganas pula adalah simbol perasaan rakyat yang marah . jika diperhatikan figura-figura yang berada di atas rakit kelihatan penuh sengsara . dan menderita pada zaman tersebut .London pada tahun 1820. Figura yang kelihatan tidak berpakaian pula adalah symbol yang menggambarkan keadaan rakyat yang hidup menderita dan miskin sedangkan golongan pemerintah semakin kaya dan terus berkuasa hasil peras ugut terhadapat rakyat ketika itu . Permainan warna yang gelap . ketakutan dan pelbagai ekspresi emosi yang negatif . Figura-figura yang bersesak-sesak di atas rakit pula menggambarkan walaupun keadaan mereka ketika itu hidup dalam kesusahan dan kesempitan makanan . Figura-figura yang kelihatan menggapai tangan pada suatu arah yang tidak jelas arahnya menunjukkan kemungkinan akan ada sinar harapan yang akan dapat membantu mereka suatu hari nanti atau mungkin itu hanya suatu harapan kosong sahaja . Figura yang dilukis sudah meninggal dunia pula menggambarkan kehidupan rakyat yang sangat susah dan mungkin juga mengalami kebuluran . kusam . dan kelabu menggambarkan zaman pemerintahan kejam Napoleon bersama-sama pegawai-pegawainya merupakan era kesengsaraan rakyat ketika itu . mereka akan tetap terus berjuang menuntut keadilan demi kesejahteraan hidup anak cucu mereka kelak . Sinar harapan jelas ditunjukkan dalam karya ini kerana di sebalik zaman kelam yang dipaparkan dengan rona warna kelam dan gelap pada lelangit . Berdasarkan ilustrasi yang dipaparkan dalam karya agung Théodore Géricault ini . kecewa . ia membawa mesej bahawa rakyat ketika itu hidup dalam ketakutan dan sengsara akibat sikap korupsi dan kekejaman pemerintah yang diketuai oleh Napoleon . murung . Figura yang berada pada kedudukan paling tinggi dengan memegang cebisan kain sambil mengibar-ngibarkan kain tersebut berkemungkinan membawa maksud bahawa rakyat memerlukan pertolongan atau bantuan daripada pihak-pihak pemerintah lain supaya penderitaan rakyat dapat dihapuskan . Secara tidak langsung . takut . Rakyat dipaksa membayar cukai yang tinggi sehinggakan hidup menderita dan miskin di tanah air sendiri . Ianya dijulang kepada satu hasil seni agung yang mengambarkan erti perjuangan yang sebenar . 12 . wujud rona cerah keemasan di ufuk jauh langit yang menggambarkan akan ada juga sinar kebahagian untuk rakyat suatu hari nanti . sedih .

kekuatan naskhah ini juga hadir melalui mesej yang cuba disampaikan oleh pelukisnya . langit . layar dan sebagainya jelas menggambarkan situasi kapal yang karam . Ilustrasi seperti figura manusia . Ditambah pula dengan figura-figura ditonjolkan seperti imej 3 dimensi menjadikan seolah-olah lukisn ini hidup dan bernyawa . The Last Judgement ( Michael Angelo ) . 13 . Théodore Géricault . Ternyata terjemahan pelukis yang cuba menggambarkan kekejaman pemerintah dengan cara paling realistik ini telah mendapat perhatian golongan atasan ketika itu walaupun karya tersebut telah dikritik hebat oleh golongan bangsawan . naskhah seni ini sememangnya sesuai dan tepat untuk diangkat sebagai salah satu khazanah seni terhebat dunia sepertimana Monalisa ( Leornado da Vinci ) . Permainan warna oleh pelukisnya telah menghidupkan lagi perasaan kesuraman dan penderitaan seolah-olah individu yang melihat karya ini akan turut merasai penderitaan figura di dalam lukisan tersebut . Selain itu . yang menggambarkan penderitaan rakyat di bawah pemerintah autokratik Perancis .______________________________________________________________________ PENILAIAN KESELURUHAN KARYA SENI Secara keseluruhan . Kekuatan karya ini terletak pada unsur-unsur ilustrasi yang lengkap menggambarkan suasana yang penuh penderitaan . karya Pablo Piccasso dan ramai lagi . . Karya ini juga dilihat sangat teliti perincian iaitu dari gerak tubuh figura yang variasi dan dinamik sehinggalah paparan emosi yang ditonjolkan pada raut wajah setiap figura tersebut . Napoleon . kemurungan dan kelam di atas sebuah rakit di tengah-tengah lautan . ombak . Aspek pencahayaan yang digarap oleh pelukis juga turut membantu menghidupkan lukisan ini . rakit .

New York: John Wiley.(1995). Kuala Lumpur: Univison Press Sdn Bhd. Kuala Lumpur: Univision Press Sdn.museumsecrets.php?o=71 14 . Sejarah Seni Zaman Pertengahan hingga Abad ke 20. (2000). (1998).).wikipedia. (2001). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sejarah Seni Lukis & Seni Reka. Bhd.com/artists/eugene_delacroix/paintings http://en.org/wiki/Th%C3%A9odore_G%C3%A9ricault http://www.louvre. P.B. A History of Grafic Design (3rd ed. Wahiza Abdul Wahid.fr/en http://www. Muliyadi Mahamood. Seni Lukis Dalam Peristiwa.artble.RUJUKAN Meggs.tv/dossier. Muliyadi Mahamood. http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful