SSR 3063 : PENGAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHAP 2

SESI PENGAJIAN :

SEMESTER 4 (AMBILAN MAC 2011)

PROGRAM :

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU(PPG)

1. MOHD FAIZAL BIN ABDUL RANI BUTIRAN PELAJAR : 781214-01-6193 PPG/20355/11 PENDIDIKAN SENI VISUAL

TUGASAN :

KERJA KURSUS INDIVIDU

KRITIKAN SENI TERHADAP SENI LUKISAN THE RAFT OF THE TAJUK TUGASAN MEDUSA KARYA JEAN LOUIS ANDRE THEODORE GERICAULT

NAMA PENSYARAH :

ENCIK KHAIRUL ALBAR BIN MASROR

TARIKH HANTAR :

08 DISEMBER 2012

MARKAH :

0

INTIPATI KANDUNGAN 1. Pengenalan       Jenis-jenis lukisan Elemen asas lukisan Proses penghasilan lukisan Pemahaman dan kritikan seni Aspek-aspek kritikan karya seni Pendekatan dan Strategi kritikan seni

2. Perkembangan Seni catan dan Aliran Seni Eropah  Aliran Romantisme

3. Lukisan 2 Dimensi „ The Raft of The Medusa ‟   Maklumat asas lukisan Maklumat biodata pelukis

4. Kritikan Seni   Diskripsi mengenai karya lukisan Analisa Unsur Seni Rupa Kritikan aspek unsur seni  Kritikan aspek prinsip seni

1

5. Tafsiran Karya Lukisan

6. Penilaian Keseluruhan Karya Seni

7. Bibliografi

2

Sejak zaman prasejarah lagi . seorang pengkarya amatur . Dalam perkembangan seni di dunia . Seni juga sangat halus rohnya . 3 . Jika dilihat dari aspek psikologi pula .yang berpusat di negara „Matahari Terbit ‟ telah menghasilkan sebuah lukisan yang bertajuk „Unforgettable Fire‟ pada tahun 1945 .PENGENALAN “ Seni Merentasi Zaman ” Pernahkah anda mendengar ungkapan yang tertera di atas ? Adakah anda faham dan mengerti intipati tersirat ungkapan tersebut ? Secara umumnya . berinteraksi dan berhubung sesama manusia . mereka berkomunikasi. Hal ini terbukti bahawa pelukis perlu mempunyai tiga nilai kerangka dalam dirinya iaitu daya visualisasi. seni diterjemahkan sebagai suatu cara santapan rohani dan jiwa. Lukisannya berkisarkan tentang peristiwa pengeboman Bandar Hiroshima .secara langsung menunjukkan lukisan adalah satu disiplin seni yang boleh dikaitkan dengan keperluan psikologi sejarah selain dinilai dari aspek artistik sahaja . Seni adalah pelbagai bidang. ia akan dikaitkan pula dengan lukisan kerana antara seni dan lukisan . Yusuko Yagamata . Apabila dibicarakan tentang seni . ungkapan ini sememangnya benar dan tepat kerana seni akan sentiasa berubah mengikut peredaran masa . Oleh yang demikian . Jika seni melibatkan ekspresi perasaan dan emosi pengkaryanya . begitu juga halnya kepada seseorang pelukis yang digambarkan melalui gerak minda dan hati lalu diterjemahkan di atas permukaan untuk dijadikan sebagai bahan dokumentasi. Masing-masing mempunyai teori dan takrifan yang diperjuangkan mengikut ideologi dan aliran tersendiri . seni dianggap penting dalam kehidupan masyarakat ketika itu kerana melalui seni . Seni sememangnya bersifat indah. akan ada aliran-aliran baru yang menjadi anutan dan pegangan para pencinta dan pengkarya seni dari tahun ke tahun . tidak dapat tidak . Terdapat juga pengkarya seni zaman baru yang berpegang pada aliran seni yang dipelopori oleh pengkarya awal sebelumnya . Setiap karya seni itu mempunyai nilai estetika yang tinggi dan tersendiri . adalah sangat rapat hubungannya . daya emosi dan kepekaan daya estetika. Sebagai contoh .

pertengahan dan sekarang. Manusia zaman dahulu menggunakan lukisan sebagai asas untuk kekuatan tumpuan mereka kepada mencari nafkah. Sebagai data menyimpan memori kepada pelukis untuk menghasilkan satu karya yang terbaik. 4 . Justeru . Contohnya .dan lukisan Anoa pada dinding Gua Sumpangbita. Karya lukisan merupakan kerja peringkat awal yang dibuat untuk menghasilkan catan. b. secara umumnya empat kepentingan lukisan.000 tahun yang ditemui di Gua El Castillo.Sebenarnya lukisan bukanlah milik mutlak pelukis semata-mata . Sepanyol . tetapi ia adalah milik semua peringkat usia manusia. Lukisan itu menjadi faktor penentu kepada pemujaan untuk pemburuan. lukisan dijadikan sebagai rakaman penghidupan. Pada dinding zaman Mesir purba. Peru Tengah . Sulawesi Selatan . Pangkep. lukisan gua yang diberi nama ' Quilcas ' ditemui di Provinsi Churcampa. Tujuan untuk merakamkan sesuatu peristiwa. Tujuan untuk penyelidikan.lukisan telah menjadi asas penting kepada semua kepakaran seni di mana ia telah dipraktikkan sejak pra sejarah. kajian dan untuk melihat sesuatu peristiwa yang sebenar. antaranya ialah: a. Tujuan sebagai alat komunikasi idea (mencari idea yang terbaik) d. c. Pada lewat abad ke-12 ia telah meninggalkan banyak bentuk seni popular kepada seniman dan amatur. Menurut Betti dan Sale (1997). di wilayah Huancavelica. Perkara berkaitan dengan seni lukisan ini juga ada perkaitan dengan terjumpanya lukisan-lukisan purba di gua-gua di seluruh dunia . Karya lukisan mementingkan unsur garisan untuk membentuk imej dan tidak menggunakan warna. Lukisan digambarkan dalam satu penceritaan komik yang bersiri untuk meninggalkan satu dokumentasi sejarah yang gemilang. Pengalaman anak-anak kecil menconteng kertas atau dinding-dinding di atas merupakan fitrah manusia melukis sebagai meluahkan perasaan dalam bentuk visualisasi. lukisan gua yang berusia 40. Karya lukisan yang dihasilkan biasanya menggunakan media jenis kering.

5 .kecuali warna daripada alat tulis seperti pensel warna atau krayon. Lakaran kini juga mempunyai nilai aestetik dan komersil yang memberi taraf sama dengan catan dan arca. mempunyai dua fungsi. lukisan mempunyai pandangan sepintas lalu ke dalam pengalaman itu. kerja. kuasa. mengejar intelektual. Lukisan juga adalah bentuk seni yang bersifat demokrasi yang bermaksud pelukis dapat atau mempunyai hak kebebasan dalam menghasilkan seni. Ia boleh boleh membangkitkan memori. Lukisan juga menawarkan kita saluran yang menarik untuk seni imaginasi. percintaan. Lukisan juga boleh mempunyai kesannya dengan maksud yang lebih sederhana. Lukisan biasanya dihasilkan secara sepontan serta dapat menunjukkan keaslian dan keindividuan gaya persembahan pelukisnya. Kedua menjadi jalan kepada kelahiran pelukis untuk meluahkan idea sebelum karya sebenar. Nilai lukisan tidak sahaja untuk sesuatu yang mudah diperoleh tetapi terhadap kerapatan kemesraannya dan potensi untuk bekerja melalui idea. Pertama melatih pelukis muda. Zaman Renaissan. Lukisan kini dengan teguh wujud sebagai medium dalam pandangannya yang tersendiri. Berdasarkan kepelbagaian definisi lakaran yang diberikan oleh seniman atau karyawan dan penghayatan seni terhadap lukisan berdasarkan pengalaman. pengetahuan dan keinginan memecahkan tradisi lakaran yang konvensional ia telah membuka jalan baru kepada seniman atau karyawan untuk meneroka peluang dalam lukisan dan terhasilnya banyak lakaran yang berdimensi baru. Lukisan boleh menyelamatkan pengalaman menarik dan sementara ia tidak membuat perhubungan antara peribadi dan sejagat sepenuhnya dengan jelas. Konsep Renaissance tentang peraturan lakaran di dalam seni tampak adalah dipengaruhi dengan mendalam sejak dahulu lagi. impian dan emosi. Ia boleh menjatuhkan cahaya dorongan hidup seperti kematian.

d) Lukisan Teknikal: Merupakan cabang seni yang dikatakan berkaitan saintifik. kartun dan animasi. Kebiasaannya lukisan kajian lebih tertumpu kepada objek alam seperti tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Pelukis memerlukan imaginasi yang kuat untuk melukis sesuatu konsep yang baru. g) Lukisan Ilustrasi: Lukisan ilustrasi merupakan cabang lukisan tergolong dalam seni grafik. Contoh melukis kenderaan dan alatan pengguna. c) Lukisan Informasi: Adalah bertujuan untuk memberi informasi kepada pelanggan. percetakan dan sebagainya. Lukisan artistik juga dibuat dalam bentuk thamnil untuk mendapatkan idea karya-karya seni yang lain seperti arca. catan. Melukis figuratif adalah amat sukar kerana dari segi kadar bandingan adalah perkara yang menentukan keindahan dalam karya lukisan figuratif. Pelukis perlu memahami anatomi terlebih dahulu untuk melukis. e) Lukisan Konseptual: Jarang sekali kedengaran. Misalnya kajian terhadap tumbuh-tumbuhan maka pelukis perlu melukis sesuatu bahagian itu dengan teliti sebagai bahan kajian.Jenis-Jenis Lukisan a) Lukisan Figuratif: Tertumpu kepada mengkaji dan melukis tubuh manusia atau binatang. f) Lukisan Artistik: Ia hanya tertumpu kepada keindahan dalam pengkaryaan. Lukisan teknikal memerlukan kemahiran dalam matematik kerana keperluan untuk melukis dengan kadar banding yang tepat. Pelukis memerlukan kemahiran tertentu untuk melukis ilustrasi terutama dalam kemahiran melukis figuratif. kebiasannya dalam bentuk ilustrasi atau peta. b) Lukisan Kajian: Dilukis untuk mengkaji sesuatu benda. maka pelukis perlu melukis konsep watak tersebut dalam bentuk fantasi. Lukisan ini memerlukan kemahiran yang khusus dan melukis dengan cermat dan bersih. Misalnya sesebuah filem seram memerlukan lukisan satu watak seram untuk dijadikan watak dalam cerita tersebut. Lukisan ini dijadikan bahan untuk penerbitan. 6 . Pelukis melukis hanya sekadar untuk mempamerkan karyanya sebagai sesebuah karya seni.

Hanya dengan garisan yang bersahaja dapat membentuk imej. Inilah kekuatan garisan. Pendedahan kepada nilai perspektif adalah latihan awal kepada pelukis. bebayang gelap. pantulan cahaya dan bebayang objek.Kualiti garis memberi penegasan kepada subjek yang dilukis. Contoh karya ahli teori kognitif „Gestalt‟ menghasilkan lukisan garisan yang boleh memberi kesan ilusi kepada kita. Sebagai contoh dua karya yang sama temanya menggunakan bahan yang berbeza dan menggunakan teknik garisan. bebayang. Penggunaan kesan cahaya dapat memberi mod pada karya di samping dapat memperjelaskan suasana pada karya tersebut. dengan satu palitan garisan ala kaligrafi dapat menggambarkan seekor tikus. Oleh yang demikian kajian garisan amat penting. Jalinan juga dapat membentuk kedalaman intensiti ton. Tanpa garisan seolah-olah ia bukan sebuah hasil lukisan sebaliknya menjadi karya catan.Sebenarnya kualiti garisan itu bukan tertumpu kepada kekuatan pada sesuatu karya sahaja tetapi ia boleh memberi kesan ilusi kepada kita. Pelukis terkenal akan mempelajari lukisan melalui lakaran yang bebas tetapi menampakkan imej yang hendak disampaikan. Terdapat perspektif satu titik lelap. tiga titik lelap dan perspektif pelbagai titik lelap. Garisan akan membentuk mod sesuatu karya. Pendedahan melukis di luar studio dapat menerangkan kedudukan perspektif yang betul. c) Kesan Pencahayaan: Pada umumnya karya lukisan akan lebih menarik sekiranya pengkaryanya dapat menfaatkan kesan cahaya pada karyanya.Elemen Asas Lukisan a) Kualiti Garisan: Garisan merupakan elemen sangat penting dalam sesebuah hasil karya lukisan. dua titik lelap. 7 . b) Perspektif dan proposisi: Perspektif merupakan asas kepada membentuk karya yang sempurna. garisan berguris dan sebagainya. Tentu mod kedua-dua karyanya tersebut yang membezakan. Misalnya karya Sochu Suzuki bertajuk „Mouse‟ (1980). bintik.Kesan jalinan akan dibentuk melalui garisan silang. d) Jalinan dan Gesture: Jalinan akan dibentuk melalui garisan dan kesan warna. Aspek-aspek yang penting bagi menentukan pencahayaan ialah kawasan paling cerah. cerah. Kesan Gesture juga dapat membentuk jalinan yang menarik.

Antara teknik yang paling popular ialah teknik „Gesture‟ yang menjadi satu identiti dalam karya lukisan. pastel. semua jenis pen. g) Struktur: Untuk menghasilkan sesebuah lukisan pelukis akan menentukan struktur bentuk terlebih dahulu. i) Media dan teknik lukisan Media: Media kering yang sering digunakan ialah pensil. Beliau menggunakan pensil di atas permukaan kertas untuk membentuk corak dan reka bentuk sebagai lakaran yang bersahaja tetapi mempunyai gaya persembahan yang menarik. ton. h) Bentuk: Kajian bentuk dalam sesuatu karya akan digabungkan antara perspektif. cat minyak. Walau bagaimanapun banyak teknik boleh diterokai untuk mendapatkan mutu karya yang baik. arang/charcoal. Terdapat tiga jenis ruang yang boleh digunakan dalam penghasilan karya lukisan iaitu ruang dalam. f) Ruang: Pelukis yang baik akan membahagikan ruang dengan sempurna. conte dan pensil warna. Karya lukisan Cina menggunakan ruang kelegaan sebagai identiti karya mereka. Pelajaran awal pelukis didedahkan dengan bentukbentuk geometri seperti bulat. cat akrilik. cat poster dan cat tempera. empat segi. berus. Karya Jasper Johns bertajuk Flag (1958) sebagai contoh karya lukisan yang menekankan satu corak dan reka bentuk. Ruang-ruang ini bergantung kepada susun atur objek yang akan dilukis. Teknik: Penekanan kepada teknik dalam pengkaryaan lukisan memerlukan latihan yang berterusan. dakwat. ruang cetak dan ruang datar.e) Corak dan reka bentuk: Pada umumnya corak dan reka bentuk dalam karya lukisan adalah menjurus kepada pengadunan pengkarya dalam lukisannya. Pelukis master menggunakan ruang sebagai kekuatan dalam sebuah karya. jalinan dan struktur. Sebagai contoh lukisan yang banyak menggunakan struktur ialah lukisan teknik. berus. Pelukis harus diajar membentuk struktur yang betul agar lorekan untuk membentuk imej menjadi lebih menarik. Manakala media basah yang selalu digunakan ialah cat air. kun dan sebagainya. 8 .

Bahantaranya air. Bahantaranya air. Bagi kerja-kerja studio. bersifat lutsinar dan legap. penekanan kepada perkara-perkara seperti jenis lukisan. merupakan teknik tertua. d. media dan teknik merupakan perkara yang harus dititikberatkan. Sama sepeti cat air tetapi ia bersifat legap. Cat Gouce/Guac.Proses Penghasilan Lukisan Untuk menghasilkan karya lukisan. subjek dan latar belakang dan saiz dan kadar banding. Cat Minyak. bahan pengilapnya ialah minyak linsid. Bahantaranya air. Jenis bahan yang sering digunakan untuk catan ialah: a. komposisi dan susunan objek yang akan dilukis. Cat Tempera. Cat Poster 9 . Bahantaranya turpentine. Perkara-perkara ini adalah sebagai penilai kepada sesuatu karya. pengilatnya ialah kuning telur. f. Aspek-aspek pengamatan semasa melukis perlu diberi penekanan antaranya ialah: ruang dan objek. boleh digelapkan sekiranya warna disapu beberapa kali atau tebal. c. pengamatan akan menumpukan kepada pemokusan objek. menggunakan pengilat gam Arab. Cat Akrilik. Cat Air. e. Catan Catan merupakan hasil seni bahantara pigmen warna pada permukaan rata seperti kertas atau kanvas. ada yang lutsinar tetapi tidak sama seperti cat air. elemen asas. pewarna ini bersifat lutsinar. Bahantaranya air. menggunakan pengilat gam Arab. Manakala di luar studio penekanan kepada pemokusan dengan menggunakan tetingkap dan melihat dari aspek perspektif serta pencahayaan. bersifat legap. b.

mesej. kraf dimensi baru. Mengkaji makna. grafik. Memahami dan membezakan imej realistik. abstrak dan non-objektif dalam karya seni visual. Aspek-aspek kritikan karya seni visual: Setiap karya seni visual dikaji dari aspek berikut: a) Hal benda: Mengenal pasti pelbagai hal benda (figura. Mengkaji penggunaan asas seni reka sebagai bahasa seni visual dan memahami sifat-sifat ekspresif asas seni reka dalam menyatakan maksud. b) Komposisi: Mengenalpasti asas seni reka yang terdapat dalam setiap karya seni visual. idea dan fungsi yang disampaikan melalui karya seni visual Aspek-aspek tersebut di atas biasanya dikaji dalam konteks kualiti estetik dari segi imitationalisme (Literal quality).Pemahaman dan Kritikan Seni Kritikan seni terrhadap karya seni visual (kraf tradisi. multimedia dan animasi) dapat membantu dan menyumbang kepada pembentukan persepsi dan apresiasi seni visual. seni industri fesyen. seni logam halus. lukisan. cetakan. objek buatan manusia dll) yang digunakan dalam karya seni visual. seni reka hiasan dalaman. seni landskap . Mengkaji penggunaan pelbagai media dan teknik untuk hasilkan kesan ekspresif dalam karya seni visual. formalisme (Formal qualities) dan emosionalisme (expressive qualities). tekstil. c) Kandungan: Memahami pelbagai tema yang menjadi pilihan bagi menyampaikan maksud dan pengertian dalam karya seni visual. fotografi. Memahami penampilan imej dalam karya seni visual dalam konteks aliran dan stail yang berbeza. Memahami bagaimana asas seni reka diolah dan diadun dalam sesuatu hasil karya seni. catan. Kemahiran dalam membuat kritikan seni bertujuan untuk mengembangkan lagi persepsi dan apresiasi seseorang serta membuat pertimbangan dan penilaian sesuatu karya seni visual. 10 . seramik. objek alam. arca.

radio dan televisyen untuk bacaan/pengetahuan umum b) Ilmiah: Penulisan terperinci dan in-depth dibuat secara intepretif yang disiarkan dalam jurnal dan majalah. laporan dalam seminar dan konferensi.Pendekatan Kritikan Seni a) Jurnalistik: Laporan. penerangan dan penulisan diskriptif (seperti pameran seni di galeri) yang disiarkan dalam surat khabar. majalah. mood dan idea) yang disampaikan melalui karya seni visual bagi menterjemahkan maksud dan makna. benda subjek dan penggunaan unsur seni dalam karya seni visual. tentang imej. 11 . Strategi Kritikan Seni Diskripsi: Membuat inventori melalui pemerhatian. Pertimbangan: Membentuk pendapat dan membuat keputusan bagi menentukan darjah artistik / dergree of artistic merit dalam hasil karya seni. Analisis: Mengkaji dari segi organisasi hasil seni dibuat-bagaimana prinsip seni digunakan dalam menyusun unsur seni untuk menghasilkan kesatuan dalam karya seni visual. Interpretasi: Mengkaji kualiti ekspresif (perasaan.

Perancis. situasi dan masa. aktiviti. Zaman tersebut digelar demikian kerana perubahan berkeanaan memberi kesan secara menyeluruh.terutama di Jerman.______________________________________________________________________ PERKEMBANGAN SENI CATAN DAN ALIRAN SENI DI EROPAH Sejarah seni merupakan rakaman dan juga catatan peristiwa yang telah berlaku pada masyarakat zaman dahulu. iaitu : I. industriawan. meluas ke hampir seluruh wilayah Eropah. masa. tempat. keagamaan. Di samping itu. Terdapat tiga revolusi penting yang telah mengubah masyarakat di Barat pada zaman dahulu. Perkembangan revolusi berjalan seiring dengan perkembangan sejarah seni di Eropah. Hubungan gereja dengan seniman tidak lagi terjalin kuat. Golongan pengiat seni mula mencipta karya-karya berdasarkan naluri hati mereka sendiri tanpa dipengaruhi oleh faktor luaran lagi. Perkembangan seni amat berkait dengan budaya. Sejarah seni melibatkan kehidupan. Hasil seni zaman ini sama menyatu dan saling memberi pengaruh sehingga membentuk kesatuan seni aliran. muncul pengelompokan dalam kehidupan budaya iaitu kelompok seniman. budaya. tetapi perubahan banyak berlaku dalam bidang kesenian. pengaruh gereja ke atas karya-karya seni juga semakin berkurang. Karya seni pada abad ini. ilmuan. Revolusi Industri di Britain (1760) Revolusi Industri di Amerika (1775) Revolusi Industri di Perancis (1789) Zaman revolusi ini juga dikenali sebagai Zaman Penyedaran (The Enlightenment Era @ The Age of Reason Era). Itali. tempat dan situasi. II. Bukan sahaja perubahan berlaku dalam hal-hal. Russia. Pada zaman inilah . golongan pekerja dan buruh fabrik. timbulnya kebangkitan perkarya-pengkarya baru yang mula memperkenalkan gaya individulistik 12 . III. Britain. Salah satunya iaitu pengaruh raja atas perkembangan seni telah berakhir. politik. ekonomi dan masyarakat. Selain itu.

Pengkarya-pengkarya seni di Eropah begitu taksub dengan aliran-aliran seni yang mereka perjuangkan mengikut ideologi masing-masing . Dutch Painting d. Zaman Baroque dan Rococo.  Aliran Realisme. Abad ke-20. Naturalisme. hartawan dan golongan bangsawan.  Aliran Romantisme e. Ketamadunan seni di Eropah juga turut berkembang dengan pelbagai falsafah dan aliran yang tertentu . Karya-karya dihasilkan untuk golongan raja. Abad ke-18. Naturalisme c. Di England. Antara ideologi seni yang wujud di Eropah ketika itu adalah : a. Seni Nouveau f. 13 . Impressionisme. catan-catan easel yang kecil telah menggantikan karya-karya awam yang berskala besar. Zaman Renaissanse: Zaman kemuncak seni lukis di Eropah. Post-Impressionisme. Revolusi berkaitan penghasilan karya seni turut berlaku di negara-negara Eropah seperti Perancis. Seni Medievel b.( personal style).  Aliran Barroque. Zaman Pertengahan  Aliran Seni Kristian. Di Perancis contohnya. Abad ke-19. Catan-catan yang dihasilkan di Perancis bukan saja dikhususkan untuk golongan bangsawan sematamata tetapi juga ada untuk golongan pertengahan. Para pengkarya sudah mula memperolehi sumber kewangan melalui komersial iaitu hasil daripada jualan karyakarya seni mereka sendiri . kewangan bukan lagi suatu masalah yang menghalang proses penghasilan karya seni kerana sumber kewangan juga tidak lagi terhad dari institusi gereja. bangsawan dan kelas pertengahan. Ketika ini . Seni Romantik.  Aliran Romantik. Klasik. England dan Itali. Pelbagai jenis karya dihasilkan contohnya Hogarth menghasilkan tematema kemasyarakatan dan Gainsborough Reynolds menghasilkan potret dan landskap. aliran Inggeris juga berkembang.

Karya 14 . War Art. Baroque membawa maksud mutiara yang tidak sempurna tetapi indah. Mengutamakan suasana yang dilihat misalnya pagi.  Aliran Enviroment Art. Palitan warna spontan tentang apa yang dilukis. Penggunaan bentuk-bentuk dan satah geometri. Warna bertindih-tindih. Tidak melukis secara detail. Kesan berus yang kasar. Dadaisme. Warna yang bertenaga. Seni Poo. Abstrak Ekspresionisme g. Ekspresionisme. Seni Op. Seni adalah manifestasi perasaan dan keresahan emosi pelukis. Ekspressinisme: Menolak cirri-ciri tradisi klasik. Warna tidak dicampur dengan warna hitam dan putih dan terus dipalit pada kanvas. Mementingkan keserasian warna/cahaya serta watak-watak alam. Seni Land. Berlandaskan hukum pembalikan cahaya tetapi harus memberi ruang penyataan diri. Kadang kala tidak ada imej yang jelas dan bersifat organik. Cuba menyelesaikan permasalahan 3 dimensi dalam ruang 2 dimensi. Aliran ini condong kepada aliran naturalisme. Menganggap seni sebagai satu konsep kearah penciptaan dan menolak peniruan. Seni Konseptual. malam. Karya seni bukan sains tulen tetapi seni. Penggunaan warna yang dramatik. Aliran Kubisme. Seni Baraque dan Rococo: Zaman ini juga dikenali sebagai zaman Renaissance Tinggi. Menyingkir subjek dan objek serta menolak peniruan alam. Seni adalah kejelasan logik bukan tentang struktur. Ciri-Ciri dan Karya Kiubisme: Menolak tradisi catan yang mementingkan objek realiti. petang. Fauvisme. Happenings. Surelesme. Seperti pecahan kaca dan menimbulkan kesan lutsinar. Futurisme. Penggunaan warna yang terang bagi menyampai mesej. Seni Minimal. kadang kala tidak menggunakan berus. Pos-Impressionis: Mencipta bentuk bukan meniru. Impressionisme: Menumpukan kaedah konsep cahaya dan kesan objek yang dilihat.

Dinamik. Ciri-ciri yang penting dalam karya Pop ialah ialah warna yang terang pada permukaan yang berbidang besar. Lebih mirip kepada karya pengiklanan dan pengguna. Imej bawah sedar dan alam khayalan. Konsep New Realist merupakan kebangkitan kehidupan moden yang mirip kepada kesesuaian zaman sains dan teknologi. Tidak menitikberatkan tradisi penghasilan seni semata-mata. sunyi dan tidak logik. Objek diletakkan pada tempat-tempat yang tidak sesuai dan dicantum-cantumkan. Seni adalah medium untuk melepaskan perasaan. 15 . Menyeramkan. aksi. Karya tertumpu kepada objek. Ciri-ciri lain sama dengan aliran ekspressionisme. Seni Pop: Berasaskan kepada persekitaran dan kebudayaan popular yang mempengaruhi kotaraya New York dan London. Pergerakan yang dinamik. Latar belakang karya berwarna gelap. Dadaisme: Kumpulan perantaran antar aliran futurisme dengan surealisme. Tema. Pelukis seni pop terkenal juga dengan panggilan New Realist. teknik. Futurisme: Mengemukakan aliran seni yang berdasarkan teknologi. Berpegang kepada konsep „kemusnahan juga merupakan penciptaan‟. Warna-warna gelap digunakan untuk menimbulkan kesan misteri. warna dan cahaya.menumpukan kepada komposisi. imej dan metos bersifat semasa dan populariti. Pos-Ekspressionisme: Menumpukan kepada percubaan dan penerokaan pelukis terhadap media dan bahan. Konsep tanpa kongkongan. Surealisme: Tumpuan bukan kepada ekspresi sedar pelukis tetapi kepada ekspresi bawah sedar minda pelukis.

keharmonian . maka aliran romantisme juga turut dikenali sebagai aliran ekspresi emosi pada zaman tersebut .Sebagai contoh. . Namun begitu .masyarakat bawahan. dan kecintaan . beliau telah mendefinisikan bahawa frasa Romanticism adalah bermula dari perkataan „romances‟ di mana istilah tersebut amat mashyur dengan kisah-kisah epik percintaan di kalangan penduduk setempat ketika itu . Karya seni yang mengikut aliran ini keseluruhannya menggambarkan sesuatu peristiwa . ekspresi wajah dan juga sumber-sumber peninggalan sejarah. Justeru itu .Francisco Goya adalah seorang daripada pelukis yang terkenal pada era ini. karya era Romatisme ini masih dipengaruhi oleh gaya gothic iaitu gaya seni zaman klasik .kehidupan masyarakat luar bandar. kejatuhan institusi gereja . Lukisan aliran Romantisme merupakan aliran seni yang berusaha untuk membangkitkan kenangan romantik dan keindahan di setiap perincian atau objek karya seninya serta lebih mempercayai gerak hati berbanding logik pemikirannya .Subjek-subjek utama yang menjadi pilihan dan tumpuan untuk pengkarya adalah melibatkan keindahan alam semula jadi.figura-figura yang erotik liuk tubuhnya . Kebanyakan hasil karya yang dihasilkan pada era ini lebih bertemakan pada kebebasan bersuara hak individu .Aliran Romantisme Era Romantisme telah muncul di Perancis pada pertengahan abad ke-18 iaitu antara tahun 1825 hingga 1850 . kebanyakkannya membawa mesej yang tertumpu kepada perasaan kedamaian . kisah kesengsaraan . disebabkan hasil karyanya banyak bermain dengan perasaan dan emosi pelukis. Dalam menterjemahkan maksud sesuatu karya lukisan itu . Menurut seorang pengkaji seni iaitu Osborne(1970) . dan pemerintahan beraja .Dalam catannya yang bertajuk “The Third of May 1808” yang dihasilkan pada 1814 dengan menggunakan cat minyak di atas kanvas dan berukuran 8‟9” x 13‟4”. 16 . Romantisme juga merujuk kepada sikap dan naluri yang ada pada seseorang pengkarya di mana perasaan dan emosi adalah lebih penting berbanding dengan sebab mengapa sesuatu karya itu dihasilkan . suasana dan keadaan yang telah berlaku pada zaman tersebut .

Karya Goya juga mempunyai pengaruh daripada gaya Baroq dengan ciri17 .aspek penggunaan warna juga penting untuk mengekspresikan perasaan pelukisnya . Antara tokoh pelukis Perancis yang menganuti aliran ini adalah Theodore Gericault yang telah menghasilkan karya agung yang berskala besar ‘The Raft of The Medusa’( 1818-1819 ) . Selalunya . Antara negara tersebut adalah negara Perancis merupakan pelopor kepada aliran seni Romantisme . Seni lukis di Perancis khususnya menunjukkan ciri-ciri khas Neo-Baroq yang merupakan pengaruh Rubens .Catan ini adalah gambaran semula secara visual tentang peristiwa kekejaman dan pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan oleh tentera Napoleon di Puerto del Sol. „Liberty Leading The People‟ dan „Death of Sardanapalus‟ . Antara tokoh-tokoh seni aliran Romantisme di Sepanyol adalah Franciso Goya yang juga tokoh seni grafis . Tegasnya . dalam aliran Romantisme . kezaliman dan kekejaman yang berlaku pada zaman tersebut . Aliran ini turut dipraktikkan oleh tokoh-tokoh seni di Negara Sepanyol .Sepanyol. Beliau mengambarkan bagaimana askar-askar Napoleon bertindak ganas dan kejam. karya Romantisme banyak menggunakan warna-warna yang kusam . Goya menghasilkan catan ini dengan menggunakan teknik cerah dan gelap bagi menimbulkan perasaan yang dramatik dan penuh kesedihan . Tokoh seni dari Perancis lain yang turut berada dalam aliran ini adalah Eugene Delacroix yang melukis „The Masacre at Chios‟. Lukisan catan ini merupakan hasil seni catan yang banyak meninggalkan kesan dan memori duka kepada rakyat Sepanyol terhadap kekejaman dan penindasan yang dilakukan oleh tentera Napooleon terhadap mereka. Gericault mendapat inspirasi daripada karya Michelangelo untuk menghasilkan karya agung tersebut . Manakala imej figura yang memakai baju putih di tengah-tengah rakyat Sepanyol yang ditembak itu pula ialah pemimpin dan juga ketua kepada kumpulan pemberontak. Aliran seni Romantisme telah mempengaruhi gaya seni lukis di beberapa buah negara Eropah .Peristiwa pembunuhan dan kekejaman ini berlaku bulan Mei tahun 1808 di mana Napoleon telah mengarahkan askar-askarnya membunuh rakyatnya dengan menembak setiap rakyat tempatan yang berada di atas jalan raya. suram dan kelam kerana warna-warna tersebut menggambarkan kesengsaraan .

Tokoh seninya bernama Thomas Cole . goresan yang halus dan komposisi yang menekankan kekuatan pepenjuru . Negara berikutnya yang mempunyai pengaruh Romantisme dalam aktiviti penghasilan karya seninya ialah Amerika . Seni catan di negara British ( Inggeris ) juga turut dipengaruhi dengan aliran seni Romantisme ini . Gaya karya seni Constable ini dipengaruhi oleh unsur naturalisme kerana lukisannya menggambarkan alam kedesaan Inggeris . Karya Goya yang termasyhur adalah „The Third of May. Seorang lagi pengkarya Romantisme dari British adalah Joseph Mallord William Turner yang telah menghasilkan lukisan bertajuk „Fishermen at Sea‟ .1808‟ yang dihasilkan pada tahun 1814 . Salah seorang tokoh seni berbangsa Inggeris yang mashyur ketika itu adalah John Constable yang menghasilkan „The Hay Wain‟ (1821) . Cole telah memperlihatkan gambaran visual tentang suatu tempat di tepi Sungai Connecticut . Dalam lukisannya itu . Lukisan Cole berupa panorama yang menggabungkan unsure naturalisme dan idealisasi keagungan . 18 .ciri-ciri pengcahayaan yang dramatic . Beliau telah menghasilkan sebuah karya yang bertajuk „The Oxbow‟(1836).

RAKIT MEDUSA ( THE RAFT OF MEDUSA ) 19 .

Genre karya 8.Perancis 491 cm x 716 cm Cat minyak di atas latar kanvas Lukisan sejarah / Seni Marin Romantisme 3. Nama Pelukis : : Rakit Medusa ( The Raft of The Medusa ) Jean Louis André Théodore Géricault 1818 – 1819 The Louvre . Paris . Tahun dihasilkan : 4. Dimensi karya : 6. Theodore sememangnya seorang anak jati Perancis .Maklumat Asas Lukisan 1. Tempat dihasilkan : 5. Perancis pada 26 September 1791 . Beliau telah dilahirkan di Rouen . Aliran : : Biodata Pelukis Jean Louis André Théodore Géricault atau Théodore Géricault adalah tokoh seni yang telah menghasilkan karya agung The Raft of The Medusa ( 1818 – 1819 ) . Media utama karya : 7. unsure figura yang kaku seperti patung. dan pencahayaan yang dramatik. Ciri khas karya lukisan yang dihasilkan oleh Géricault boleh dilihat pada komposisi atau gubahan yang dinamik. Normandy . Géricault 0 . Nama lukisan 2.

Di antara 150 orang penumpang di dalam kapal itu. Dalam lukisan ini objek rakit dan figura-figura membentuk komposisi diagonal atau berpenjuru untuk menekankan kesan gerak. di pantai Afrika pada tahun 1816. P e r a n c i s . 1 . Salah satu karya Géricault adalah The Raft of the Medusa (1818-1819) yang berukuran sangat besar. Dalam menggambarkan manusia telanjang. David.97 x 7. Mereka membuat rakit dari saki-baki kayu kapal itu dan terapung-apung di laut selama 13 hari. Unsur gelap-terang dibuat sangat berbeza untuk menggambarkan perasaan. serta seni lukis Baroq. iaitu 4. hanya 15 orang yang selamat. Géricault melakukan rujukan terhadap mayat-mayat di bilik mayat . Untuk mencapai kesan yang realisme yang begitu kuat. dan kini di tempatkan di Muzium L o u v e . Tema lukisan itu m e n d a p a t i n s p i r a s i daripada peristiwa tenggelamnya kapal Perancis. Géricault mendapat pengaruh dari karya Michelangelo. La Medusa.merupakan pengagum Michelangelo.16 m.

ia menunjukkan suasana tragik atau kesengsaraan yang berlatarbelakangkan lautan yang sedang bergelora .______________________________________________________________________ KRITIKAN SENI Nama karya seni Nama pelukis karya Tahun dihasilkan : The Raft of The Medusa : Jean Louis André Théodore Géricault : 1818 – 1819 Diskripsi Karya Seni Hasil lukisan ini . sekiranya dilihat pada mata kasar . kita dapat melihat hampir 2 . Salah seorang figura mengibarkan fabrik berwarna merah sambil kakinya memijak sebuah tong kayu bersaiz sederhana . lukisan turut memaparkan keadaan kain layar yang kelihatan agak lusuh tetapi masih berfungsi dan berkembang ditiup angin lautan . Jika diamati lukisan ini . Terdapat sebidang kain layar lagi tetapi sudah tidak berfungsi dan dijadikan tempat berlindung figura di dalamnya . Rakit ini pula bersaiz sederhana besar dan berbentuk segi empat tepat serta kelihatan kurang kukuh . Dalam lukisan ini . Figura-figura ini jelasnya berkulit cerah dan gelap . Seorang figura lagi mengibarkan fabrik kain berwarna putih sambil bersandar pada tong yang sama . turut kelihatan dua figura yang kelihatan sedang mengibar-ngibarkan dua helai fabrik lembut yang berlainan warna . Dalam lukisan ini juga . terdapat juga figura-figura manusia yang bercampur-aduk antara lelaki dan wanita dalam satu kelompok yang padat . Dalam lukisan tersebut kelihatan dua utas tali bersaiz sederhana besar yang diikat tegang pada tiang layar merentasi bahagian depan dan belakang rakit kayu ini . Ia jelas ditunjukkan pada bahagian kiri dan kanan lukisan yang menunjukkan keadaan air laut yang berombak sederhana tinggi . Di samping itu juga . Figura-figura ini juga kelihatan bersesak-sesak dalam suatu objek terapung yang diperbuat daripada kayu yang berkemungkinan sebuah rakit ..

Dari segi fizikal badan figura . Keadaan langit juga kelihatan kelam dan menakutkan terutamanya di bahagian atas tengah lukisan hingga ke sebelah kanan . bermisai dan berambut beralun dan tebal kelihatan menongkat siku kemurungan sambil tangannya menyentuh seorang lagi figura yang berada dalam keadaan telanjang . Keadaan fizikal figura ini kelihatan agak aneh bagi karya yang penuh dramatik dan penuh kesengsaraan seperti ini . Begitu juga keadaan air laut bergelora yang diwarnai dengan rona hijau kehitaman pada sebelah kiri lukisan dan kelabu keputihan pada ombak di sisi sebelah kanan . dengan fizikal berjanggut . tidak bermaya dan menderita . Dari aspek pakaian pula . Pakaian yang ditonjolkan dalam lukisan ini bercirikan gaya zaman Eropah lama dan melambangkan mereka berkemungkinan daripada golongan bawahan. takut . Figura wanita pula kelihatan agak gebu susuk tubuhnya . Jika dilihat pada riak wajah figura-figura di dalam lukisan . Selain daripada figura yang diratapi oleh lelaki tua itu . jelas kelihatan susuk tubuh mereka agak tegap berisi dan berotot terutamanya bagi figura lelaki . walaupun mereka kelihatan lemah . 3 .kesemua figura kelihatan memandang ke satu arah di tengah laut yang luas . kelihatan juga beberapa figura yang berkemungkinan sudah mati seperti figura yang ditonjolkan pada bahagian kanan bawah lukisan yang kelihatan separuh bogel dan hampir terjunam ke dalam laut yang bergelora . lesu . Paparan lukisan karya Jean Louis André Théodore Géricault ini juga jelas menunjukkan seorang figura lelaki separuh usia . kelihatan juga awan cerah memutih pada di ufuk jauh lukisan Dapat juga diperhatikan awan kekelabuan pada lelangit lukisan . suram . Figura yang tidak berpakaian ini kelihatan seperti sudah meninggal dunia dan berkemungkinan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan lelaki separuh umur tadi lantaran ekspresi wajah lelaki itu tadi . jelas ditonjolkan figura lelaki kebanyakkannya tidak berbaju manakala figura wanita pula lengkap berpakaian . Namun begitu . dan penuh mengharap . Keadaan air laut yang berombak diperkuatkan lagi dengan rakit yang terumbang-ambing kerana tidak dikemudi . sugul . ia jelas menunjukkan emosi yang kelihatan sedih .

Bentuk konkrit disini bermaksud lukisan ini mempunyai sifat tiga dimensi. beberapa bahagian badan figura dan seterusnya adalah garisan halus yang ditonjolkan pada anggota badan figura dan fabrik kain. Jika diperhatikan kepada rakit kayu. jelas kelihatan beberapa jenis garisan telah digunakan oleh pengkarya. Contoh-contoh garisan pada ilustrasi dalam karya lukisan Beralun Garisan Beralun Garisan tebal Garisan tebal Garisan nipis ii) Unsur Bentuk Dalam lukisan ini. ombak dan awan. ruang dan nilai. Bentuk yang terdapat dalam lukisan ini adalah bentuk konkrit dan abstrak. Antaranya adalah garisan tebal. buih-buih ombak. Garisan yang sama juga dapat dilihat pada tali layar. warna.______________________________________________________________________ ANALISA UNSUR SENI PADA KARYA SENI Bahagian ini akan menyentuh unsur-unsur seni seperti garisan bentuk. unsur bentuk terhasil daripada gabungan garisan dan seterusnya menghasilkan keluasan. Terdapat pelbagai bentuk yang boleh dilihat didalam gambar ini. Bentuk abstrak yang kelihatan didalam lukisan ialah 4 . garisan tebal kelihatan di antara bilah-bilah kayu yang membahagikan antara kayu dengan kayu yang lain. layar yang berkembang. Selain itu ada juga garisan beralun yang digunakan pada bahagian rambut. Bentuk yang boleh dilihat ialah bentuk rakit kayu. ketinggian dan permukaan. tong kayu. figura-figura manusia. i) Garisan Dalam lukisan ini. jalinan.

Tong kayu pula terhasil daripada garis tebal. merah. kelabu.keadaan awan atau langit. garisan tebal. jingga keperangan dan sedikit kebiru-biruan. dan tebal. garisan nipis dan garisan bertitik-titik. Manakala kain layar pula terhasil daripada garisan menegak. Warna hitam juga 5 . beralun dan bertitik-titik. garisan lintang dan putus-putus. putih. nipis. melintang. Contoh bentuk konkrit : Tong kayu figura-figura manusia Contoh bentuk abstrak : Langit / awan Ombak iii) Unsur Warna Unsur warna adalah asas terpenting dalam lukisan ini. Bentuk rakit terhasil daripada garisan tegak. hijau. gelap. Sebagaimana yang telah dinyatakan. Bentuk figura manusia terhasil daripada garisan tebal. kelam bagi menambahkan nilai-nilai tragis sesuatu karya. garis lengkung. Dalam karya ini Gheodore banyak menggunakan warna-warna hitam. aliran Romantisme banyak menggunakan warna-warna yang kusam. Warna hitam jelas digunakan di dua sudut fokus lukisan iaitu di bahagian tengah lukisan atau tengah rakit dan bahagian langit. coklat. garisan halus.

Kelihatan jelas bahagiam hadapan lukisan terutamanya pada tubuh-tubuh badan figura kelihatan agak keputihan atau sedikit cerah. tong kayu. Bahagian langit pula mempunyai kombinasi warna kelabu. Ini menunjukkan arah cahaya adalah daripada bahagian hadapan lukisan. Contoh-contoh warna yang digunakan untuk menghasilkan The Raft of The Madusa Hitam Hijau Biru Coklat Rona Putih Kelabu dan Merah iv) Ruang Ruang merupakan kawasan yang kosong dikelilingi oleh sesuatu objek. Bahagian belakang lukisan pula di warna dengan warna gelap atau bebayang gelap yang menunjukkan kedudukannya yang jauh. Ruang 6 .disiplikasi sedikit untuk objek rakit dan kulit manusia. Lukisan ombak pula di warnakan dengan dua ton warna iaitu kehijauan (sebelah kiri). Warna coklat samada coklat tua atau coklat muda banyak digunakan pada bahagian rakit. kejinggaan dan putih. Jaliran-jaliran tampak kerana tidak dapat disentuh dan hanya dapat dilihat. layar dan pakaian. dan kekelabuan pada ombak sebelah kanan lukisan. Objek-objek berkenaan telah di warna dengan teknik campuran warna tertentu untuk mendapatkan impak warna yang dikehendaki. Susunan objek-objek menimbulkan perbezaan jarak dan kedudukan. badan figura.

Imbangan tidak simetri ialah unsur seni tidak sama di kedua-dua bahagian tetapi mempunyai ciri-ciri yang menimbulkan kesan keseimbangan . Ini kerana sekiranya karya ini dibahagikan kepada empat bahagian ( rujuk ilustrasi grid di bawah ) . Géricault telah menghasilkan lukisan tersebut dalam imbangan yang tidak simetri . 3 dan agak padat pada grid ke-4 . 7 . penegasan dan kesatuan . a) Imbangan merupakan prinsip rekaan yang penting dalam sesuatu karya . Contoh paling ketara dalam lukisan The Raft of the Medusa ini adalah ruang hadapan rakit dan belakang rakit. karya ini kelihatan seimbang apabila Géricault membuat penyatuan antara unsur warna dan juga garisan . garisan dan juga bentuk. Begitu juga dengan pergerakan ombak. maka kita akan melihat wujud ketidak seimbangan antara keempatempat bahagian . Dalam karya The Raft of The Madusa . Imbangan bermaksud kesamaan dan kesepadanan dari segi berat. Ombak di bahagian depan rakit lebih jelas geloranya berbanding ombak dibahagian belakang. tarikan dan tumpuan. Ia menampakkan semakin kebelakang objek antara ruang tersebut maka akan semakin kurang jelas dan kecil bentuk figura.Imbangan boleh dibahagikan kepada dua iaitu imbangan simetri dan imbangan tidak simetri. Pemberatan ilustrasi berupa figura manusia berada pada bahagian grid 2 . Namun begitu .mampu dibentuk melalui warna. Prinsip seni terbahagi kepada iaitu imbangan . Prinsip Rekaan Dalam Karya Seni Prinsip rekaan adalah kaedah atau pengolahan unsur seni untuk menimbulkan gambaran tertentu dalam karya seni visual . Imbangan simetri ialah unsur seni yang sama antara kiri dan kanan atau atas dan bawah (garisan „axis‟ dilukis di tengah-tengah pembahagian tersebut). Grid 1 kelihatan kosong tetapi ruang kosong itu dipenuhkan dengan ilustrasi kain layar yang bersaiz sederhana lebar . Ini jelas dipaparkan melalui wajah figura apabila figura yang berada di hadapan. wajahnya jelas kelihatan tetapi figura di belakang wajahnya semakin kurang jelas dan kelam. irama .

Justeru itu . Namun begitu .kedudukan lukisan adalah bersesuaian dengan maksud lukisan di mana pelukis telah melukiskan ilustrasi mengikut keadaan yang logik bagi situasi tragedi di tengah lautan. figura-figura kelihatan menggapai tangan ke arah timur laut dan rakit berkenaan juga kelihatan menuju ke arah yang sama . di manakah logiknya kedudukan arah rakit Medusa yang sebenarnya ? 8 . ada sedikit kemusykilan berhubung dengan kain layar . Dalam lukisan ini. tetapi . Kain layar itu kelihatan berkembang mengikut angin barat laut . Kedudukan dalam erti kata lain memfokuskan kepada perhubungan antara objek dan bahagian keseluruhan dalam sebuah karya. Contohnya.1 2 3 4 b) Kedudukan merujuk kepada saiz atau skala dalam kepelbagaian elemen – elemen atau unsur – unsur seni. keadaan figura-figura yang pelbagai aksi dan lentok tubuh bagi menggambarkan emosi mereka yang bermuram dan kesedihan . Ia juga menunjukkan kesesuaian atau logikal kedudukan elemen seni di dalam sebuah karya.

didapati ilustrasi figura disusun dari kontur rendah ke tinggi seolah-olah membentuk piramid . melekung dan sebagainya . Figura-figura ini kelihatan ada yang sedang berdiri .Selain itu . Elemen irama dalam karya ini juga dapat dilihat pada kayu rakit kerana dilukis secara separa lintang di samping terdapat sebatang kayu yang lebih lintang sebagai tanda ia mungkin telah tercabut atau patah . Rujuk contoh bagi menunjukkan wujud elemen irama dalam karya ini . mendatar dan letupan. terlentang ke kiri dan kanan . Tambahan pula. objek dominan yang sering menjadi tumpuan atau yang difokuskan. Penekanan boleh dilihat dari segi 9 . Contoh yang dapat ditunjukkan bagi karya The Raft of The Madusa ini adalah irama dari aspek kepelbagaian reaksi liuk lentuk badan figura yang berlainan antara satu sama lain . tegak. d) Prinsip seterusnya ialah penekanan atau penegasan yang merujuk kepada sesuatu yang menjadi tumpuan.c) Irama pula merujuk kepada susunan elemen – elemen seni yang boleh mempengaruhi mood atau perasaan. radial. Ini dapat kita perhatikan daripada tiga figura yang paling hampir yang berkedudukan melintang dalam naskhah seni ini dan di akhiri dengan figura paling tinggi yang kelihatan berdiri sambil memegang sehelai fabrik . Irama boleh dibahagikan kepada 5 iaitu ombak.

bentuk. tong kayu dan buibh-buih ombak . saiz kecil pada objek lain seperti pakaian . Prinsip kesatuan ini dapat dilihat dalam lukisan yang dilukis oleh Théodore Géricault di mana beliau telah meletakkan semua elemen-elemen dan prinsip-prinsip seni yang perlu ada seperti penekanan warna. coklat . perang muda . saiz. Kemudian . prinsip seni mempunyai kesatuan dalam penghasilan lukisan yang seimbang. posisi dan saiz. Penekanan warna yang digunakan oleh pelukis pula ialah pada warna langit dan ombak yang dicat dengan warna hitam . jalinan. penekanan warna juga dapat dilihat pada pakaian yang mendapat sedikit sentuhan warna merah yang agak terang yang munkin sengaja digunakan untuk mewujudkan warna kontra daripada warna-warna utama karya . mata juga akan tertumpu pada figura yang sedang berdiri sambil memegang sehelai fabrik seolah-olah menunjukkan ada sinar harapan di sebalik imej kemuraman lukisan ini . Elemen penekanan apabila mata memandang pada karya The Raft of The Medusa ini adalah kepada dua fokus utama figura yang terdapat dalam lukisan ini . Manakala. dan batang pokok kelapa yang berwarna coklat. Kesatuan merujuk kepada pengumpulan sebahagian atau keseluruhan elemen – elemen dan prinsip – prinsip seni. penekanan saiz dapat di lihat apabila pelukis melukiskan saiz besar pada rakit dan layar rakit. Pertama adalah tumpuan kepada bentuk figura yang sedang menongkat dagu dengan wajah yang sedih dan sugul di hadapan figura tanpa pakaian yang sudah menjadi mayat . 10 . warna. imbangan dan sebagainya. e) Akhir sekali. Selain itu. kelabu dan rona putih untuk menaikkan mood kesensaraan karya ini .

Lukisan ini menjadi satu isu apabila . hanya 15 orang daripada 150 anak kapal yang berjaya diselamatkan . siasatan yang dijalankan telah mendapati kapal Medusa tenggelam adalah kerana di jurumudi oleh kapten kapal yang tidak berpengalaman . Ia berkisarkan tentang pengalaman 15 orang anak kapal Medusa yang hanyut di tengah laut .TAFSIRAN KARYA SENI Berdasarkan kajian dan rujukan yang telah dilakukan . Penyokong kerajaan menghentam hasil karya Gericault dengan kritikan-kritikan yang dasyat kerana ia berbeza dengan karya-karya lukisan daripada pengkarya lain yang rata-ratanya berunsurkan mengampu pemerintah dengan hasil karya yang bertemakan kemewahan . didapati semasa kapal Medusa karam . Selain itu . Karya ini dilukis berdasarkan kejadian sebenar yang pernah berlaku pada zaman pemerintahan autokratik Napoleon . Ianya menjadi satu tragedi negara . Tetapi keadaan berubah apabila Gericault membawa lukisan ini ke kota 11 . saya mendapati naskhah seni yang berjudul The Raft of The Medusa ini telah menjadi hasil seni dan ikon kontroversi apabila pertama kali ianya dipamerkan kepada umum pada tahun 1819. membawa mesej tentang betapa teruknya sistem birokrasi Perancis ketika itu . kekuasaan . Peristiwa ini menjadi satu suara politik . kehebatan dan kegagahan pemerintahan Napoleon . kebijaksanaan . selepas kapal itu tenggelam di kawasan perairan Mauritania. Justeru . Kritikan-kritikan tersebut telah memberi kesan kepada Gericault sehingga beliau mengalami kemurungan dan menyatakan betapa masyarakat tidak memahami apa maksud seni itu yang sebenar . berdasarkan sejarah . Dalam kejadian tragik itu . Théodore Géricault telah mengambil langkah menggambarkan keadaan kekejaman kerajaan yang berkuasa ketika itu dengan cuba menggambarkannya secara paling realistik sebagai tanda protes dan kutukan terhadap Napoleon dan pegawai-pegawainya yang kebanyakannya terdiri daripada kaum keluarga dan sekutu kuatnya . pegawai-pegawai yang mengemudi kapal telah mengambil bot-bot kecemasan dan menyelamatkan orangorang kenamaan dan berpangkat manakala golongan bawahan hanya diberi cebisancebisan kayu kapal Medusa untuk menyelamatkan diri sendiri . sehingga berlakunya tragedi yang boleh dielakkan . Begitulah amalan pegawai-pegawai Napoleon yang bersikap „double-standard‟ dan korupsi yang lebih mementingkan pangkat dan kerakusan kuasa .

Ombak-ombak yang mengganas pula adalah simbol perasaan rakyat yang marah . takut .London pada tahun 1820. wujud rona cerah keemasan di ufuk jauh langit yang menggambarkan akan ada juga sinar kebahagian untuk rakyat suatu hari nanti . Rakyat dipaksa membayar cukai yang tinggi sehinggakan hidup menderita dan miskin di tanah air sendiri . mereka akan tetap terus berjuang menuntut keadilan demi kesejahteraan hidup anak cucu mereka kelak . Ianya dijulang kepada satu hasil seni agung yang mengambarkan erti perjuangan yang sebenar . sedih . dan menderita pada zaman tersebut . Figura yang berada pada kedudukan paling tinggi dengan memegang cebisan kain sambil mengibar-ngibarkan kain tersebut berkemungkinan membawa maksud bahawa rakyat memerlukan pertolongan atau bantuan daripada pihak-pihak pemerintah lain supaya penderitaan rakyat dapat dihapuskan . Permainan warna yang gelap . dan kelabu menggambarkan zaman pemerintahan kejam Napoleon bersama-sama pegawai-pegawainya merupakan era kesengsaraan rakyat ketika itu . Figura-figura yang kelihatan menggapai tangan pada suatu arah yang tidak jelas arahnya menunjukkan kemungkinan akan ada sinar harapan yang akan dapat membantu mereka suatu hari nanti atau mungkin itu hanya suatu harapan kosong sahaja . Figura-figura yang bersesak-sesak di atas rakit pula menggambarkan walaupun keadaan mereka ketika itu hidup dalam kesusahan dan kesempitan makanan . 12 . Figura yang kelihatan tidak berpakaian pula adalah symbol yang menggambarkan keadaan rakyat yang hidup menderita dan miskin sedangkan golongan pemerintah semakin kaya dan terus berkuasa hasil peras ugut terhadapat rakyat ketika itu . Figura yang dilukis sudah meninggal dunia pula menggambarkan kehidupan rakyat yang sangat susah dan mungkin juga mengalami kebuluran . jika diperhatikan figura-figura yang berada di atas rakit kelihatan penuh sengsara . Sinar harapan jelas ditunjukkan dalam karya ini kerana di sebalik zaman kelam yang dipaparkan dengan rona warna kelam dan gelap pada lelangit . ketakutan dan pelbagai ekspresi emosi yang negatif . kecewa . Berdasarkan ilustrasi yang dipaparkan dalam karya agung Théodore Géricault ini . kusam . Secara tidak langsung . ia membawa mesej bahawa rakyat ketika itu hidup dalam ketakutan dan sengsara akibat sikap korupsi dan kekejaman pemerintah yang diketuai oleh Napoleon . murung .

kekuatan naskhah ini juga hadir melalui mesej yang cuba disampaikan oleh pelukisnya .______________________________________________________________________ PENILAIAN KESELURUHAN KARYA SENI Secara keseluruhan . naskhah seni ini sememangnya sesuai dan tepat untuk diangkat sebagai salah satu khazanah seni terhebat dunia sepertimana Monalisa ( Leornado da Vinci ) . Permainan warna oleh pelukisnya telah menghidupkan lagi perasaan kesuraman dan penderitaan seolah-olah individu yang melihat karya ini akan turut merasai penderitaan figura di dalam lukisan tersebut . Théodore Géricault . . Selain itu . yang menggambarkan penderitaan rakyat di bawah pemerintah autokratik Perancis . rakit . Ditambah pula dengan figura-figura ditonjolkan seperti imej 3 dimensi menjadikan seolah-olah lukisn ini hidup dan bernyawa . Napoleon . kemurungan dan kelam di atas sebuah rakit di tengah-tengah lautan . Aspek pencahayaan yang digarap oleh pelukis juga turut membantu menghidupkan lukisan ini . 13 . The Last Judgement ( Michael Angelo ) . langit . Kekuatan karya ini terletak pada unsur-unsur ilustrasi yang lengkap menggambarkan suasana yang penuh penderitaan . ombak . Ilustrasi seperti figura manusia . layar dan sebagainya jelas menggambarkan situasi kapal yang karam . karya Pablo Piccasso dan ramai lagi . Karya ini juga dilihat sangat teliti perincian iaitu dari gerak tubuh figura yang variasi dan dinamik sehinggalah paparan emosi yang ditonjolkan pada raut wajah setiap figura tersebut . Ternyata terjemahan pelukis yang cuba menggambarkan kekejaman pemerintah dengan cara paling realistik ini telah mendapat perhatian golongan atasan ketika itu walaupun karya tersebut telah dikritik hebat oleh golongan bangsawan .

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.php?o=71 14 . (1998). (2000). A History of Grafic Design (3rd ed. New York: John Wiley.(1995). Muliyadi Mahamood. Wahiza Abdul Wahid. P. Kuala Lumpur: Univison Press Sdn Bhd.fr/en http://www. Bhd. Kuala Lumpur: Univision Press Sdn. Sejarah Seni Zaman Pertengahan hingga Abad ke 20.museumsecrets. Muliyadi Mahamood. (2001).org/wiki/Th%C3%A9odore_G%C3%A9ricault http://www.B.RUJUKAN Meggs.). Seni Lukis Dalam Peristiwa.tv/dossier.louvre.com/artists/eugene_delacroix/paintings http://en.wikipedia.artble. http://www. Sejarah Seni Lukis & Seni Reka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful