SSR 3063 : PENGAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHAP 2

SESI PENGAJIAN :

SEMESTER 4 (AMBILAN MAC 2011)

PROGRAM :

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU(PPG)

1. MOHD FAIZAL BIN ABDUL RANI BUTIRAN PELAJAR : 781214-01-6193 PPG/20355/11 PENDIDIKAN SENI VISUAL

TUGASAN :

KERJA KURSUS INDIVIDU

KRITIKAN SENI TERHADAP SENI LUKISAN THE RAFT OF THE TAJUK TUGASAN MEDUSA KARYA JEAN LOUIS ANDRE THEODORE GERICAULT

NAMA PENSYARAH :

ENCIK KHAIRUL ALBAR BIN MASROR

TARIKH HANTAR :

08 DISEMBER 2012

MARKAH :

0

INTIPATI KANDUNGAN 1. Pengenalan       Jenis-jenis lukisan Elemen asas lukisan Proses penghasilan lukisan Pemahaman dan kritikan seni Aspek-aspek kritikan karya seni Pendekatan dan Strategi kritikan seni

2. Perkembangan Seni catan dan Aliran Seni Eropah  Aliran Romantisme

3. Lukisan 2 Dimensi „ The Raft of The Medusa ‟   Maklumat asas lukisan Maklumat biodata pelukis

4. Kritikan Seni   Diskripsi mengenai karya lukisan Analisa Unsur Seni Rupa Kritikan aspek unsur seni  Kritikan aspek prinsip seni

1

5. Tafsiran Karya Lukisan

6. Penilaian Keseluruhan Karya Seni

7. Bibliografi

2

Yusuko Yagamata . Seni sememangnya bersifat indah. Masing-masing mempunyai teori dan takrifan yang diperjuangkan mengikut ideologi dan aliran tersendiri .secara langsung menunjukkan lukisan adalah satu disiplin seni yang boleh dikaitkan dengan keperluan psikologi sejarah selain dinilai dari aspek artistik sahaja . Lukisannya berkisarkan tentang peristiwa pengeboman Bandar Hiroshima . Sebagai contoh .yang berpusat di negara „Matahari Terbit ‟ telah menghasilkan sebuah lukisan yang bertajuk „Unforgettable Fire‟ pada tahun 1945 . mereka berkomunikasi. adalah sangat rapat hubungannya . Jika dilihat dari aspek psikologi pula . Terdapat juga pengkarya seni zaman baru yang berpegang pada aliran seni yang dipelopori oleh pengkarya awal sebelumnya . seorang pengkarya amatur . seni diterjemahkan sebagai suatu cara santapan rohani dan jiwa. ungkapan ini sememangnya benar dan tepat kerana seni akan sentiasa berubah mengikut peredaran masa . Hal ini terbukti bahawa pelukis perlu mempunyai tiga nilai kerangka dalam dirinya iaitu daya visualisasi. daya emosi dan kepekaan daya estetika. 3 . ia akan dikaitkan pula dengan lukisan kerana antara seni dan lukisan . Oleh yang demikian . akan ada aliran-aliran baru yang menjadi anutan dan pegangan para pencinta dan pengkarya seni dari tahun ke tahun . Jika seni melibatkan ekspresi perasaan dan emosi pengkaryanya . Setiap karya seni itu mempunyai nilai estetika yang tinggi dan tersendiri . Seni adalah pelbagai bidang. berinteraksi dan berhubung sesama manusia . Dalam perkembangan seni di dunia . tidak dapat tidak . seni dianggap penting dalam kehidupan masyarakat ketika itu kerana melalui seni . Apabila dibicarakan tentang seni . begitu juga halnya kepada seseorang pelukis yang digambarkan melalui gerak minda dan hati lalu diterjemahkan di atas permukaan untuk dijadikan sebagai bahan dokumentasi. Sejak zaman prasejarah lagi .PENGENALAN “ Seni Merentasi Zaman ” Pernahkah anda mendengar ungkapan yang tertera di atas ? Adakah anda faham dan mengerti intipati tersirat ungkapan tersebut ? Secara umumnya . Seni juga sangat halus rohnya .

Karya lukisan merupakan kerja peringkat awal yang dibuat untuk menghasilkan catan. antaranya ialah: a. Pada lewat abad ke-12 ia telah meninggalkan banyak bentuk seni popular kepada seniman dan amatur. pertengahan dan sekarang. Justeru . Lukisan digambarkan dalam satu penceritaan komik yang bersiri untuk meninggalkan satu dokumentasi sejarah yang gemilang. di wilayah Huancavelica. b. 4 . Sebagai data menyimpan memori kepada pelukis untuk menghasilkan satu karya yang terbaik. Tujuan untuk merakamkan sesuatu peristiwa. kajian dan untuk melihat sesuatu peristiwa yang sebenar. tetapi ia adalah milik semua peringkat usia manusia. Perkara berkaitan dengan seni lukisan ini juga ada perkaitan dengan terjumpanya lukisan-lukisan purba di gua-gua di seluruh dunia .dan lukisan Anoa pada dinding Gua Sumpangbita. Lukisan itu menjadi faktor penentu kepada pemujaan untuk pemburuan. Sepanyol . Tujuan untuk penyelidikan.Sebenarnya lukisan bukanlah milik mutlak pelukis semata-mata . Pada dinding zaman Mesir purba.000 tahun yang ditemui di Gua El Castillo. Karya lukisan mementingkan unsur garisan untuk membentuk imej dan tidak menggunakan warna.lukisan telah menjadi asas penting kepada semua kepakaran seni di mana ia telah dipraktikkan sejak pra sejarah. Manusia zaman dahulu menggunakan lukisan sebagai asas untuk kekuatan tumpuan mereka kepada mencari nafkah. lukisan gua yang diberi nama ' Quilcas ' ditemui di Provinsi Churcampa. secara umumnya empat kepentingan lukisan. Pangkep. Menurut Betti dan Sale (1997). Peru Tengah . lukisan dijadikan sebagai rakaman penghidupan. Contohnya . Tujuan sebagai alat komunikasi idea (mencari idea yang terbaik) d. c. lukisan gua yang berusia 40. Pengalaman anak-anak kecil menconteng kertas atau dinding-dinding di atas merupakan fitrah manusia melukis sebagai meluahkan perasaan dalam bentuk visualisasi. Karya lukisan yang dihasilkan biasanya menggunakan media jenis kering. Sulawesi Selatan .

Lukisan juga boleh mempunyai kesannya dengan maksud yang lebih sederhana. lukisan mempunyai pandangan sepintas lalu ke dalam pengalaman itu.kecuali warna daripada alat tulis seperti pensel warna atau krayon. impian dan emosi. kerja. Lukisan biasanya dihasilkan secara sepontan serta dapat menunjukkan keaslian dan keindividuan gaya persembahan pelukisnya. Konsep Renaissance tentang peraturan lakaran di dalam seni tampak adalah dipengaruhi dengan mendalam sejak dahulu lagi. Lukisan juga menawarkan kita saluran yang menarik untuk seni imaginasi. Ia boleh boleh membangkitkan memori. Ia boleh menjatuhkan cahaya dorongan hidup seperti kematian. mempunyai dua fungsi. kuasa. pengetahuan dan keinginan memecahkan tradisi lakaran yang konvensional ia telah membuka jalan baru kepada seniman atau karyawan untuk meneroka peluang dalam lukisan dan terhasilnya banyak lakaran yang berdimensi baru. Lukisan boleh menyelamatkan pengalaman menarik dan sementara ia tidak membuat perhubungan antara peribadi dan sejagat sepenuhnya dengan jelas. Lukisan kini dengan teguh wujud sebagai medium dalam pandangannya yang tersendiri. 5 . Pertama melatih pelukis muda. Lakaran kini juga mempunyai nilai aestetik dan komersil yang memberi taraf sama dengan catan dan arca. Nilai lukisan tidak sahaja untuk sesuatu yang mudah diperoleh tetapi terhadap kerapatan kemesraannya dan potensi untuk bekerja melalui idea. percintaan. Kedua menjadi jalan kepada kelahiran pelukis untuk meluahkan idea sebelum karya sebenar. Lukisan juga adalah bentuk seni yang bersifat demokrasi yang bermaksud pelukis dapat atau mempunyai hak kebebasan dalam menghasilkan seni. Zaman Renaissan. Berdasarkan kepelbagaian definisi lakaran yang diberikan oleh seniman atau karyawan dan penghayatan seni terhadap lukisan berdasarkan pengalaman. mengejar intelektual.

g) Lukisan Ilustrasi: Lukisan ilustrasi merupakan cabang lukisan tergolong dalam seni grafik. Misalnya sesebuah filem seram memerlukan lukisan satu watak seram untuk dijadikan watak dalam cerita tersebut. Kebiasaannya lukisan kajian lebih tertumpu kepada objek alam seperti tumbuh-tumbuhan dan haiwan. e) Lukisan Konseptual: Jarang sekali kedengaran. kartun dan animasi. d) Lukisan Teknikal: Merupakan cabang seni yang dikatakan berkaitan saintifik. Contoh melukis kenderaan dan alatan pengguna. f) Lukisan Artistik: Ia hanya tertumpu kepada keindahan dalam pengkaryaan. maka pelukis perlu melukis konsep watak tersebut dalam bentuk fantasi. catan. Pelukis perlu memahami anatomi terlebih dahulu untuk melukis. Lukisan ini memerlukan kemahiran yang khusus dan melukis dengan cermat dan bersih. kebiasannya dalam bentuk ilustrasi atau peta.Jenis-Jenis Lukisan a) Lukisan Figuratif: Tertumpu kepada mengkaji dan melukis tubuh manusia atau binatang. Melukis figuratif adalah amat sukar kerana dari segi kadar bandingan adalah perkara yang menentukan keindahan dalam karya lukisan figuratif. b) Lukisan Kajian: Dilukis untuk mengkaji sesuatu benda. percetakan dan sebagainya. Misalnya kajian terhadap tumbuh-tumbuhan maka pelukis perlu melukis sesuatu bahagian itu dengan teliti sebagai bahan kajian. Lukisan teknikal memerlukan kemahiran dalam matematik kerana keperluan untuk melukis dengan kadar banding yang tepat. Pelukis memerlukan imaginasi yang kuat untuk melukis sesuatu konsep yang baru. c) Lukisan Informasi: Adalah bertujuan untuk memberi informasi kepada pelanggan. Lukisan ini dijadikan bahan untuk penerbitan. Pelukis memerlukan kemahiran tertentu untuk melukis ilustrasi terutama dalam kemahiran melukis figuratif. Lukisan artistik juga dibuat dalam bentuk thamnil untuk mendapatkan idea karya-karya seni yang lain seperti arca. Pelukis melukis hanya sekadar untuk mempamerkan karyanya sebagai sesebuah karya seni. 6 .

dengan satu palitan garisan ala kaligrafi dapat menggambarkan seekor tikus. Garisan akan membentuk mod sesuatu karya. Oleh yang demikian kajian garisan amat penting. Terdapat perspektif satu titik lelap. bintik. Pelukis terkenal akan mempelajari lukisan melalui lakaran yang bebas tetapi menampakkan imej yang hendak disampaikan. c) Kesan Pencahayaan: Pada umumnya karya lukisan akan lebih menarik sekiranya pengkaryanya dapat menfaatkan kesan cahaya pada karyanya. tiga titik lelap dan perspektif pelbagai titik lelap. Tentu mod kedua-dua karyanya tersebut yang membezakan.Kesan jalinan akan dibentuk melalui garisan silang. Tanpa garisan seolah-olah ia bukan sebuah hasil lukisan sebaliknya menjadi karya catan. Penggunaan kesan cahaya dapat memberi mod pada karya di samping dapat memperjelaskan suasana pada karya tersebut. Jalinan juga dapat membentuk kedalaman intensiti ton. bebayang. d) Jalinan dan Gesture: Jalinan akan dibentuk melalui garisan dan kesan warna. dua titik lelap. cerah. pantulan cahaya dan bebayang objek. Inilah kekuatan garisan. Sebagai contoh dua karya yang sama temanya menggunakan bahan yang berbeza dan menggunakan teknik garisan. Pendedahan kepada nilai perspektif adalah latihan awal kepada pelukis. Contoh karya ahli teori kognitif „Gestalt‟ menghasilkan lukisan garisan yang boleh memberi kesan ilusi kepada kita.Kualiti garis memberi penegasan kepada subjek yang dilukis.Sebenarnya kualiti garisan itu bukan tertumpu kepada kekuatan pada sesuatu karya sahaja tetapi ia boleh memberi kesan ilusi kepada kita. Misalnya karya Sochu Suzuki bertajuk „Mouse‟ (1980). Aspek-aspek yang penting bagi menentukan pencahayaan ialah kawasan paling cerah. Kesan Gesture juga dapat membentuk jalinan yang menarik. b) Perspektif dan proposisi: Perspektif merupakan asas kepada membentuk karya yang sempurna. garisan berguris dan sebagainya. Hanya dengan garisan yang bersahaja dapat membentuk imej. 7 .Elemen Asas Lukisan a) Kualiti Garisan: Garisan merupakan elemen sangat penting dalam sesebuah hasil karya lukisan. bebayang gelap. Pendedahan melukis di luar studio dapat menerangkan kedudukan perspektif yang betul.

Beliau menggunakan pensil di atas permukaan kertas untuk membentuk corak dan reka bentuk sebagai lakaran yang bersahaja tetapi mempunyai gaya persembahan yang menarik. ruang cetak dan ruang datar. Terdapat tiga jenis ruang yang boleh digunakan dalam penghasilan karya lukisan iaitu ruang dalam. arang/charcoal. g) Struktur: Untuk menghasilkan sesebuah lukisan pelukis akan menentukan struktur bentuk terlebih dahulu. Teknik: Penekanan kepada teknik dalam pengkaryaan lukisan memerlukan latihan yang berterusan. cat minyak. cat akrilik. berus. Manakala media basah yang selalu digunakan ialah cat air. cat poster dan cat tempera. Ruang-ruang ini bergantung kepada susun atur objek yang akan dilukis. Walau bagaimanapun banyak teknik boleh diterokai untuk mendapatkan mutu karya yang baik. empat segi. Karya lukisan Cina menggunakan ruang kelegaan sebagai identiti karya mereka. Pelukis master menggunakan ruang sebagai kekuatan dalam sebuah karya. f) Ruang: Pelukis yang baik akan membahagikan ruang dengan sempurna. berus. i) Media dan teknik lukisan Media: Media kering yang sering digunakan ialah pensil. Pelukis harus diajar membentuk struktur yang betul agar lorekan untuk membentuk imej menjadi lebih menarik. dakwat. h) Bentuk: Kajian bentuk dalam sesuatu karya akan digabungkan antara perspektif. Sebagai contoh lukisan yang banyak menggunakan struktur ialah lukisan teknik. Karya Jasper Johns bertajuk Flag (1958) sebagai contoh karya lukisan yang menekankan satu corak dan reka bentuk. jalinan dan struktur. Pelajaran awal pelukis didedahkan dengan bentukbentuk geometri seperti bulat. conte dan pensil warna.e) Corak dan reka bentuk: Pada umumnya corak dan reka bentuk dalam karya lukisan adalah menjurus kepada pengadunan pengkarya dalam lukisannya. semua jenis pen. pastel. kun dan sebagainya. Antara teknik yang paling popular ialah teknik „Gesture‟ yang menjadi satu identiti dalam karya lukisan. ton. 8 .

Cat Akrilik. Jenis bahan yang sering digunakan untuk catan ialah: a. Bahantaranya air. Bahantaranya air. menggunakan pengilat gam Arab. Catan Catan merupakan hasil seni bahantara pigmen warna pada permukaan rata seperti kertas atau kanvas. Cat Air. elemen asas. penekanan kepada perkara-perkara seperti jenis lukisan. Cat Tempera. Bahantaranya air. Perkara-perkara ini adalah sebagai penilai kepada sesuatu karya. b. Cat Poster 9 . Bahantaranya turpentine. Cat Gouce/Guac. pengilatnya ialah kuning telur. c. bersifat lutsinar dan legap. media dan teknik merupakan perkara yang harus dititikberatkan. ada yang lutsinar tetapi tidak sama seperti cat air.Proses Penghasilan Lukisan Untuk menghasilkan karya lukisan. f. e. d. pengamatan akan menumpukan kepada pemokusan objek. komposisi dan susunan objek yang akan dilukis. Sama sepeti cat air tetapi ia bersifat legap. merupakan teknik tertua. pewarna ini bersifat lutsinar. boleh digelapkan sekiranya warna disapu beberapa kali atau tebal. bersifat legap. Cat Minyak. Manakala di luar studio penekanan kepada pemokusan dengan menggunakan tetingkap dan melihat dari aspek perspektif serta pencahayaan. Bahantaranya air. bahan pengilapnya ialah minyak linsid. Aspek-aspek pengamatan semasa melukis perlu diberi penekanan antaranya ialah: ruang dan objek. menggunakan pengilat gam Arab. Bagi kerja-kerja studio. subjek dan latar belakang dan saiz dan kadar banding.

Pemahaman dan Kritikan Seni Kritikan seni terrhadap karya seni visual (kraf tradisi. kraf dimensi baru. Mengkaji penggunaan asas seni reka sebagai bahasa seni visual dan memahami sifat-sifat ekspresif asas seni reka dalam menyatakan maksud. objek buatan manusia dll) yang digunakan dalam karya seni visual. cetakan. tekstil. catan. lukisan. Aspek-aspek kritikan karya seni visual: Setiap karya seni visual dikaji dari aspek berikut: a) Hal benda: Mengenal pasti pelbagai hal benda (figura. Memahami penampilan imej dalam karya seni visual dalam konteks aliran dan stail yang berbeza. mesej. abstrak dan non-objektif dalam karya seni visual. seni reka hiasan dalaman. 10 . grafik. idea dan fungsi yang disampaikan melalui karya seni visual Aspek-aspek tersebut di atas biasanya dikaji dalam konteks kualiti estetik dari segi imitationalisme (Literal quality). Kemahiran dalam membuat kritikan seni bertujuan untuk mengembangkan lagi persepsi dan apresiasi seseorang serta membuat pertimbangan dan penilaian sesuatu karya seni visual. formalisme (Formal qualities) dan emosionalisme (expressive qualities). arca. b) Komposisi: Mengenalpasti asas seni reka yang terdapat dalam setiap karya seni visual. objek alam. c) Kandungan: Memahami pelbagai tema yang menjadi pilihan bagi menyampaikan maksud dan pengertian dalam karya seni visual. fotografi. Mengkaji penggunaan pelbagai media dan teknik untuk hasilkan kesan ekspresif dalam karya seni visual. seni landskap . seni industri fesyen. Memahami dan membezakan imej realistik. seramik. Memahami bagaimana asas seni reka diolah dan diadun dalam sesuatu hasil karya seni. Mengkaji makna. seni logam halus. multimedia dan animasi) dapat membantu dan menyumbang kepada pembentukan persepsi dan apresiasi seni visual.

mood dan idea) yang disampaikan melalui karya seni visual bagi menterjemahkan maksud dan makna. penerangan dan penulisan diskriptif (seperti pameran seni di galeri) yang disiarkan dalam surat khabar. laporan dalam seminar dan konferensi. 11 . benda subjek dan penggunaan unsur seni dalam karya seni visual. Strategi Kritikan Seni Diskripsi: Membuat inventori melalui pemerhatian. Pertimbangan: Membentuk pendapat dan membuat keputusan bagi menentukan darjah artistik / dergree of artistic merit dalam hasil karya seni. tentang imej. Analisis: Mengkaji dari segi organisasi hasil seni dibuat-bagaimana prinsip seni digunakan dalam menyusun unsur seni untuk menghasilkan kesatuan dalam karya seni visual. Interpretasi: Mengkaji kualiti ekspresif (perasaan. majalah. radio dan televisyen untuk bacaan/pengetahuan umum b) Ilmiah: Penulisan terperinci dan in-depth dibuat secara intepretif yang disiarkan dalam jurnal dan majalah.Pendekatan Kritikan Seni a) Jurnalistik: Laporan.

meluas ke hampir seluruh wilayah Eropah. pengaruh gereja ke atas karya-karya seni juga semakin berkurang. Britain. Karya seni pada abad ini. industriawan. timbulnya kebangkitan perkarya-pengkarya baru yang mula memperkenalkan gaya individulistik 12 . Zaman tersebut digelar demikian kerana perubahan berkeanaan memberi kesan secara menyeluruh. Terdapat tiga revolusi penting yang telah mengubah masyarakat di Barat pada zaman dahulu. tempat. Hasil seni zaman ini sama menyatu dan saling memberi pengaruh sehingga membentuk kesatuan seni aliran. Salah satunya iaitu pengaruh raja atas perkembangan seni telah berakhir. golongan pekerja dan buruh fabrik.______________________________________________________________________ PERKEMBANGAN SENI CATAN DAN ALIRAN SENI DI EROPAH Sejarah seni merupakan rakaman dan juga catatan peristiwa yang telah berlaku pada masyarakat zaman dahulu. Perancis. politik. Hubungan gereja dengan seniman tidak lagi terjalin kuat. situasi dan masa. aktiviti. Golongan pengiat seni mula mencipta karya-karya berdasarkan naluri hati mereka sendiri tanpa dipengaruhi oleh faktor luaran lagi. keagamaan. masa. tetapi perubahan banyak berlaku dalam bidang kesenian. ilmuan. Sejarah seni melibatkan kehidupan. budaya. Perkembangan seni amat berkait dengan budaya. ekonomi dan masyarakat. Revolusi Industri di Britain (1760) Revolusi Industri di Amerika (1775) Revolusi Industri di Perancis (1789) Zaman revolusi ini juga dikenali sebagai Zaman Penyedaran (The Enlightenment Era @ The Age of Reason Era). Perkembangan revolusi berjalan seiring dengan perkembangan sejarah seni di Eropah. Di samping itu. II. muncul pengelompokan dalam kehidupan budaya iaitu kelompok seniman. iaitu : I. Selain itu. Bukan sahaja perubahan berlaku dalam hal-hal.terutama di Jerman. Itali. Pada zaman inilah . tempat dan situasi. III. Russia.

 Aliran Romantisme e.  Aliran Barroque. aliran Inggeris juga berkembang. Zaman Baroque dan Rococo. Zaman Pertengahan  Aliran Seni Kristian. Seni Nouveau f. Pengkarya-pengkarya seni di Eropah begitu taksub dengan aliran-aliran seni yang mereka perjuangkan mengikut ideologi masing-masing . England dan Itali.  Aliran Romantik. Para pengkarya sudah mula memperolehi sumber kewangan melalui komersial iaitu hasil daripada jualan karyakarya seni mereka sendiri .( personal style). Post-Impressionisme. Ketika ini . Abad ke-19. hartawan dan golongan bangsawan. Abad ke-18. Abad ke-20. Di England. Revolusi berkaitan penghasilan karya seni turut berlaku di negara-negara Eropah seperti Perancis. Impressionisme. Di Perancis contohnya. Antara ideologi seni yang wujud di Eropah ketika itu adalah : a. catan-catan easel yang kecil telah menggantikan karya-karya awam yang berskala besar.  Aliran Realisme. Seni Medievel b. Pelbagai jenis karya dihasilkan contohnya Hogarth menghasilkan tematema kemasyarakatan dan Gainsborough Reynolds menghasilkan potret dan landskap. Dutch Painting d. Klasik. bangsawan dan kelas pertengahan. Seni Romantik. Naturalisme. Naturalisme c. Karya-karya dihasilkan untuk golongan raja. Catan-catan yang dihasilkan di Perancis bukan saja dikhususkan untuk golongan bangsawan sematamata tetapi juga ada untuk golongan pertengahan. kewangan bukan lagi suatu masalah yang menghalang proses penghasilan karya seni kerana sumber kewangan juga tidak lagi terhad dari institusi gereja. 13 . Zaman Renaissanse: Zaman kemuncak seni lukis di Eropah. Ketamadunan seni di Eropah juga turut berkembang dengan pelbagai falsafah dan aliran yang tertentu .

Warna bertindih-tindih. Futurisme. Kadang kala tidak ada imej yang jelas dan bersifat organik. Seni Poo. Warna yang bertenaga. kadang kala tidak menggunakan berus. Baroque membawa maksud mutiara yang tidak sempurna tetapi indah. Pos-Impressionis: Mencipta bentuk bukan meniru. Fauvisme. Warna tidak dicampur dengan warna hitam dan putih dan terus dipalit pada kanvas. Menganggap seni sebagai satu konsep kearah penciptaan dan menolak peniruan. Cuba menyelesaikan permasalahan 3 dimensi dalam ruang 2 dimensi. Impressionisme: Menumpukan kaedah konsep cahaya dan kesan objek yang dilihat. Berlandaskan hukum pembalikan cahaya tetapi harus memberi ruang penyataan diri. Seperti pecahan kaca dan menimbulkan kesan lutsinar. Seni Land. Ekspresionisme. Seni Op. Ciri-Ciri dan Karya Kiubisme: Menolak tradisi catan yang mementingkan objek realiti. Karya 14 . Surelesme. Aliran Kubisme. Palitan warna spontan tentang apa yang dilukis. Menyingkir subjek dan objek serta menolak peniruan alam. Tidak melukis secara detail. Mementingkan keserasian warna/cahaya serta watak-watak alam. Seni adalah kejelasan logik bukan tentang struktur. Karya seni bukan sains tulen tetapi seni. Seni adalah manifestasi perasaan dan keresahan emosi pelukis. malam. Seni Minimal. Happenings. Penggunaan warna yang dramatik. Ekspressinisme: Menolak cirri-ciri tradisi klasik. Penggunaan warna yang terang bagi menyampai mesej. Dadaisme. Aliran ini condong kepada aliran naturalisme. War Art. Mengutamakan suasana yang dilihat misalnya pagi.  Aliran Enviroment Art. Abstrak Ekspresionisme g. Seni Baraque dan Rococo: Zaman ini juga dikenali sebagai zaman Renaissance Tinggi. Penggunaan bentuk-bentuk dan satah geometri. petang. Seni Konseptual. Kesan berus yang kasar.

Pos-Ekspressionisme: Menumpukan kepada percubaan dan penerokaan pelukis terhadap media dan bahan. Seni Pop: Berasaskan kepada persekitaran dan kebudayaan popular yang mempengaruhi kotaraya New York dan London. Berpegang kepada konsep „kemusnahan juga merupakan penciptaan‟. Karya tertumpu kepada objek. sunyi dan tidak logik. Tema. Seni adalah medium untuk melepaskan perasaan. Surealisme: Tumpuan bukan kepada ekspresi sedar pelukis tetapi kepada ekspresi bawah sedar minda pelukis. Warna-warna gelap digunakan untuk menimbulkan kesan misteri. Tidak menitikberatkan tradisi penghasilan seni semata-mata. Futurisme: Mengemukakan aliran seni yang berdasarkan teknologi. Dinamik. warna dan cahaya. aksi. Pergerakan yang dinamik.menumpukan kepada komposisi. Dadaisme: Kumpulan perantaran antar aliran futurisme dengan surealisme. Konsep tanpa kongkongan. imej dan metos bersifat semasa dan populariti. Ciri-ciri lain sama dengan aliran ekspressionisme. 15 . Konsep New Realist merupakan kebangkitan kehidupan moden yang mirip kepada kesesuaian zaman sains dan teknologi. Latar belakang karya berwarna gelap. Ciri-ciri yang penting dalam karya Pop ialah ialah warna yang terang pada permukaan yang berbidang besar. teknik. Pelukis seni pop terkenal juga dengan panggilan New Realist. Lebih mirip kepada karya pengiklanan dan pengguna. Menyeramkan. Objek diletakkan pada tempat-tempat yang tidak sesuai dan dicantum-cantumkan. Imej bawah sedar dan alam khayalan.

16 . maka aliran romantisme juga turut dikenali sebagai aliran ekspresi emosi pada zaman tersebut . kisah kesengsaraan . Kebanyakan hasil karya yang dihasilkan pada era ini lebih bertemakan pada kebebasan bersuara hak individu . kebanyakkannya membawa mesej yang tertumpu kepada perasaan kedamaian .Sebagai contoh. dan pemerintahan beraja .Dalam catannya yang bertajuk “The Third of May 1808” yang dihasilkan pada 1814 dengan menggunakan cat minyak di atas kanvas dan berukuran 8‟9” x 13‟4”.Subjek-subjek utama yang menjadi pilihan dan tumpuan untuk pengkarya adalah melibatkan keindahan alam semula jadi.kehidupan masyarakat luar bandar. beliau telah mendefinisikan bahawa frasa Romanticism adalah bermula dari perkataan „romances‟ di mana istilah tersebut amat mashyur dengan kisah-kisah epik percintaan di kalangan penduduk setempat ketika itu .Aliran Romantisme Era Romantisme telah muncul di Perancis pada pertengahan abad ke-18 iaitu antara tahun 1825 hingga 1850 . Lukisan aliran Romantisme merupakan aliran seni yang berusaha untuk membangkitkan kenangan romantik dan keindahan di setiap perincian atau objek karya seninya serta lebih mempercayai gerak hati berbanding logik pemikirannya . Karya seni yang mengikut aliran ini keseluruhannya menggambarkan sesuatu peristiwa . disebabkan hasil karyanya banyak bermain dengan perasaan dan emosi pelukis. Dalam menterjemahkan maksud sesuatu karya lukisan itu . Romantisme juga merujuk kepada sikap dan naluri yang ada pada seseorang pengkarya di mana perasaan dan emosi adalah lebih penting berbanding dengan sebab mengapa sesuatu karya itu dihasilkan . karya era Romatisme ini masih dipengaruhi oleh gaya gothic iaitu gaya seni zaman klasik .masyarakat bawahan. dan kecintaan . Menurut seorang pengkaji seni iaitu Osborne(1970) . Justeru itu .Francisco Goya adalah seorang daripada pelukis yang terkenal pada era ini. suasana dan keadaan yang telah berlaku pada zaman tersebut .figura-figura yang erotik liuk tubuhnya . kejatuhan institusi gereja . ekspresi wajah dan juga sumber-sumber peninggalan sejarah. Namun begitu . keharmonian . .

Manakala imej figura yang memakai baju putih di tengah-tengah rakyat Sepanyol yang ditembak itu pula ialah pemimpin dan juga ketua kepada kumpulan pemberontak. dalam aliran Romantisme . karya Romantisme banyak menggunakan warna-warna yang kusam . Seni lukis di Perancis khususnya menunjukkan ciri-ciri khas Neo-Baroq yang merupakan pengaruh Rubens . Antara negara tersebut adalah negara Perancis merupakan pelopor kepada aliran seni Romantisme . Aliran ini turut dipraktikkan oleh tokoh-tokoh seni di Negara Sepanyol . Lukisan catan ini merupakan hasil seni catan yang banyak meninggalkan kesan dan memori duka kepada rakyat Sepanyol terhadap kekejaman dan penindasan yang dilakukan oleh tentera Napooleon terhadap mereka. kezaliman dan kekejaman yang berlaku pada zaman tersebut . Tegasnya . Antara tokoh pelukis Perancis yang menganuti aliran ini adalah Theodore Gericault yang telah menghasilkan karya agung yang berskala besar ‘The Raft of The Medusa’( 1818-1819 ) . Gericault mendapat inspirasi daripada karya Michelangelo untuk menghasilkan karya agung tersebut . Selalunya . Antara tokoh-tokoh seni aliran Romantisme di Sepanyol adalah Franciso Goya yang juga tokoh seni grafis . Tokoh seni dari Perancis lain yang turut berada dalam aliran ini adalah Eugene Delacroix yang melukis „The Masacre at Chios‟. Karya Goya juga mempunyai pengaruh daripada gaya Baroq dengan ciri17 . „Liberty Leading The People‟ dan „Death of Sardanapalus‟ . Beliau mengambarkan bagaimana askar-askar Napoleon bertindak ganas dan kejam. suram dan kelam kerana warna-warna tersebut menggambarkan kesengsaraan .Catan ini adalah gambaran semula secara visual tentang peristiwa kekejaman dan pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan oleh tentera Napoleon di Puerto del Sol.Peristiwa pembunuhan dan kekejaman ini berlaku bulan Mei tahun 1808 di mana Napoleon telah mengarahkan askar-askarnya membunuh rakyatnya dengan menembak setiap rakyat tempatan yang berada di atas jalan raya. Goya menghasilkan catan ini dengan menggunakan teknik cerah dan gelap bagi menimbulkan perasaan yang dramatik dan penuh kesedihan . Aliran seni Romantisme telah mempengaruhi gaya seni lukis di beberapa buah negara Eropah .aspek penggunaan warna juga penting untuk mengekspresikan perasaan pelukisnya .Sepanyol.

Negara berikutnya yang mempunyai pengaruh Romantisme dalam aktiviti penghasilan karya seninya ialah Amerika . Lukisan Cole berupa panorama yang menggabungkan unsure naturalisme dan idealisasi keagungan . Dalam lukisannya itu . Beliau telah menghasilkan sebuah karya yang bertajuk „The Oxbow‟(1836). Tokoh seninya bernama Thomas Cole .ciri-ciri pengcahayaan yang dramatic . Cole telah memperlihatkan gambaran visual tentang suatu tempat di tepi Sungai Connecticut .1808‟ yang dihasilkan pada tahun 1814 . Karya Goya yang termasyhur adalah „The Third of May. Salah seorang tokoh seni berbangsa Inggeris yang mashyur ketika itu adalah John Constable yang menghasilkan „The Hay Wain‟ (1821) . Gaya karya seni Constable ini dipengaruhi oleh unsur naturalisme kerana lukisannya menggambarkan alam kedesaan Inggeris . Seni catan di negara British ( Inggeris ) juga turut dipengaruhi dengan aliran seni Romantisme ini . goresan yang halus dan komposisi yang menekankan kekuatan pepenjuru . 18 . Seorang lagi pengkarya Romantisme dari British adalah Joseph Mallord William Turner yang telah menghasilkan lukisan bertajuk „Fishermen at Sea‟ .

RAKIT MEDUSA ( THE RAFT OF MEDUSA ) 19 .

Theodore sememangnya seorang anak jati Perancis .Maklumat Asas Lukisan 1. Ciri khas karya lukisan yang dihasilkan oleh Géricault boleh dilihat pada komposisi atau gubahan yang dinamik. Aliran : : Biodata Pelukis Jean Louis André Théodore Géricault atau Théodore Géricault adalah tokoh seni yang telah menghasilkan karya agung The Raft of The Medusa ( 1818 – 1819 ) . dan pencahayaan yang dramatik. Perancis pada 26 September 1791 . Media utama karya : 7. Géricault 0 . Tempat dihasilkan : 5. Paris .Perancis 491 cm x 716 cm Cat minyak di atas latar kanvas Lukisan sejarah / Seni Marin Romantisme 3. Nama lukisan 2. unsure figura yang kaku seperti patung. Nama Pelukis : : Rakit Medusa ( The Raft of The Medusa ) Jean Louis André Théodore Géricault 1818 – 1819 The Louvre . Tahun dihasilkan : 4. Dimensi karya : 6. Beliau telah dilahirkan di Rouen . Genre karya 8. Normandy .

di pantai Afrika pada tahun 1816. La Medusa. P e r a n c i s . hanya 15 orang yang selamat. Unsur gelap-terang dibuat sangat berbeza untuk menggambarkan perasaan. 1 . Géricault melakukan rujukan terhadap mayat-mayat di bilik mayat . Salah satu karya Géricault adalah The Raft of the Medusa (1818-1819) yang berukuran sangat besar.merupakan pengagum Michelangelo.97 x 7. iaitu 4. Untuk mencapai kesan yang realisme yang begitu kuat. Di antara 150 orang penumpang di dalam kapal itu. serta seni lukis Baroq. Géricault mendapat pengaruh dari karya Michelangelo. Tema lukisan itu m e n d a p a t i n s p i r a s i daripada peristiwa tenggelamnya kapal Perancis. Dalam menggambarkan manusia telanjang. Mereka membuat rakit dari saki-baki kayu kapal itu dan terapung-apung di laut selama 13 hari. David. Dalam lukisan ini objek rakit dan figura-figura membentuk komposisi diagonal atau berpenjuru untuk menekankan kesan gerak. dan kini di tempatkan di Muzium L o u v e .16 m.

Di samping itu juga . Seorang figura lagi mengibarkan fabrik kain berwarna putih sambil bersandar pada tong yang sama . Dalam lukisan ini juga . turut kelihatan dua figura yang kelihatan sedang mengibar-ngibarkan dua helai fabrik lembut yang berlainan warna . Figura-figura ini juga kelihatan bersesak-sesak dalam suatu objek terapung yang diperbuat daripada kayu yang berkemungkinan sebuah rakit . Dalam lukisan ini . kita dapat melihat hampir 2 .______________________________________________________________________ KRITIKAN SENI Nama karya seni Nama pelukis karya Tahun dihasilkan : The Raft of The Medusa : Jean Louis André Théodore Géricault : 1818 – 1819 Diskripsi Karya Seni Hasil lukisan ini . ia menunjukkan suasana tragik atau kesengsaraan yang berlatarbelakangkan lautan yang sedang bergelora . Figura-figura ini jelasnya berkulit cerah dan gelap . Salah seorang figura mengibarkan fabrik berwarna merah sambil kakinya memijak sebuah tong kayu bersaiz sederhana . terdapat juga figura-figura manusia yang bercampur-aduk antara lelaki dan wanita dalam satu kelompok yang padat . sekiranya dilihat pada mata kasar . Ia jelas ditunjukkan pada bahagian kiri dan kanan lukisan yang menunjukkan keadaan air laut yang berombak sederhana tinggi . Terdapat sebidang kain layar lagi tetapi sudah tidak berfungsi dan dijadikan tempat berlindung figura di dalamnya .. Rakit ini pula bersaiz sederhana besar dan berbentuk segi empat tepat serta kelihatan kurang kukuh . Dalam lukisan tersebut kelihatan dua utas tali bersaiz sederhana besar yang diikat tegang pada tiang layar merentasi bahagian depan dan belakang rakit kayu ini . Jika diamati lukisan ini . lukisan turut memaparkan keadaan kain layar yang kelihatan agak lusuh tetapi masih berfungsi dan berkembang ditiup angin lautan .

3 . jelas ditonjolkan figura lelaki kebanyakkannya tidak berbaju manakala figura wanita pula lengkap berpakaian . Begitu juga keadaan air laut bergelora yang diwarnai dengan rona hijau kehitaman pada sebelah kiri lukisan dan kelabu keputihan pada ombak di sisi sebelah kanan . Keadaan air laut yang berombak diperkuatkan lagi dengan rakit yang terumbang-ambing kerana tidak dikemudi . suram . Figura yang tidak berpakaian ini kelihatan seperti sudah meninggal dunia dan berkemungkinan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan lelaki separuh umur tadi lantaran ekspresi wajah lelaki itu tadi . Dari aspek pakaian pula .kesemua figura kelihatan memandang ke satu arah di tengah laut yang luas . Pakaian yang ditonjolkan dalam lukisan ini bercirikan gaya zaman Eropah lama dan melambangkan mereka berkemungkinan daripada golongan bawahan. takut . sugul . dengan fizikal berjanggut . kelihatan juga beberapa figura yang berkemungkinan sudah mati seperti figura yang ditonjolkan pada bahagian kanan bawah lukisan yang kelihatan separuh bogel dan hampir terjunam ke dalam laut yang bergelora . Namun begitu . ia jelas menunjukkan emosi yang kelihatan sedih . bermisai dan berambut beralun dan tebal kelihatan menongkat siku kemurungan sambil tangannya menyentuh seorang lagi figura yang berada dalam keadaan telanjang . jelas kelihatan susuk tubuh mereka agak tegap berisi dan berotot terutamanya bagi figura lelaki . Jika dilihat pada riak wajah figura-figura di dalam lukisan . Selain daripada figura yang diratapi oleh lelaki tua itu . Figura wanita pula kelihatan agak gebu susuk tubuhnya . Dari segi fizikal badan figura . Keadaan fizikal figura ini kelihatan agak aneh bagi karya yang penuh dramatik dan penuh kesengsaraan seperti ini . lesu . kelihatan juga awan cerah memutih pada di ufuk jauh lukisan Dapat juga diperhatikan awan kekelabuan pada lelangit lukisan . tidak bermaya dan menderita . dan penuh mengharap . Paparan lukisan karya Jean Louis André Théodore Géricault ini juga jelas menunjukkan seorang figura lelaki separuh usia . walaupun mereka kelihatan lemah . Keadaan langit juga kelihatan kelam dan menakutkan terutamanya di bahagian atas tengah lukisan hingga ke sebelah kanan .

Contoh-contoh garisan pada ilustrasi dalam karya lukisan Beralun Garisan Beralun Garisan tebal Garisan tebal Garisan nipis ii) Unsur Bentuk Dalam lukisan ini. figura-figura manusia. ketinggian dan permukaan. Bentuk konkrit disini bermaksud lukisan ini mempunyai sifat tiga dimensi. ombak dan awan. Bentuk yang boleh dilihat ialah bentuk rakit kayu. Selain itu ada juga garisan beralun yang digunakan pada bahagian rambut. garisan tebal kelihatan di antara bilah-bilah kayu yang membahagikan antara kayu dengan kayu yang lain. ruang dan nilai.______________________________________________________________________ ANALISA UNSUR SENI PADA KARYA SENI Bahagian ini akan menyentuh unsur-unsur seni seperti garisan bentuk. Jika diperhatikan kepada rakit kayu. buih-buih ombak. Garisan yang sama juga dapat dilihat pada tali layar. Bentuk yang terdapat dalam lukisan ini adalah bentuk konkrit dan abstrak. jalinan. Terdapat pelbagai bentuk yang boleh dilihat didalam gambar ini. layar yang berkembang. tong kayu. beberapa bahagian badan figura dan seterusnya adalah garisan halus yang ditonjolkan pada anggota badan figura dan fabrik kain. Antaranya adalah garisan tebal. jelas kelihatan beberapa jenis garisan telah digunakan oleh pengkarya. i) Garisan Dalam lukisan ini. warna. Bentuk abstrak yang kelihatan didalam lukisan ialah 4 . unsur bentuk terhasil daripada gabungan garisan dan seterusnya menghasilkan keluasan.

Contoh bentuk konkrit : Tong kayu figura-figura manusia Contoh bentuk abstrak : Langit / awan Ombak iii) Unsur Warna Unsur warna adalah asas terpenting dalam lukisan ini. garisan tebal. Warna hitam jelas digunakan di dua sudut fokus lukisan iaitu di bahagian tengah lukisan atau tengah rakit dan bahagian langit. Bentuk rakit terhasil daripada garisan tegak. dan tebal. nipis. garisan halus. coklat. Warna hitam juga 5 . gelap. garisan nipis dan garisan bertitik-titik. garis lengkung. Tong kayu pula terhasil daripada garis tebal. Dalam karya ini Gheodore banyak menggunakan warna-warna hitam. Bentuk figura manusia terhasil daripada garisan tebal. aliran Romantisme banyak menggunakan warna-warna yang kusam. merah. hijau. putih. kelam bagi menambahkan nilai-nilai tragis sesuatu karya.keadaan awan atau langit. beralun dan bertitik-titik. Sebagaimana yang telah dinyatakan. garisan lintang dan putus-putus. jingga keperangan dan sedikit kebiru-biruan. kelabu. Manakala kain layar pula terhasil daripada garisan menegak. melintang.

disiplikasi sedikit untuk objek rakit dan kulit manusia. Ini menunjukkan arah cahaya adalah daripada bahagian hadapan lukisan. Lukisan ombak pula di warnakan dengan dua ton warna iaitu kehijauan (sebelah kiri). Bahagian langit pula mempunyai kombinasi warna kelabu. kejinggaan dan putih. Bahagian belakang lukisan pula di warna dengan warna gelap atau bebayang gelap yang menunjukkan kedudukannya yang jauh. tong kayu. badan figura. layar dan pakaian. dan kekelabuan pada ombak sebelah kanan lukisan. Jaliran-jaliran tampak kerana tidak dapat disentuh dan hanya dapat dilihat. Ruang 6 . Warna coklat samada coklat tua atau coklat muda banyak digunakan pada bahagian rakit. Objek-objek berkenaan telah di warna dengan teknik campuran warna tertentu untuk mendapatkan impak warna yang dikehendaki. Kelihatan jelas bahagiam hadapan lukisan terutamanya pada tubuh-tubuh badan figura kelihatan agak keputihan atau sedikit cerah. Contoh-contoh warna yang digunakan untuk menghasilkan The Raft of The Madusa Hitam Hijau Biru Coklat Rona Putih Kelabu dan Merah iv) Ruang Ruang merupakan kawasan yang kosong dikelilingi oleh sesuatu objek. Susunan objek-objek menimbulkan perbezaan jarak dan kedudukan.

Imbangan bermaksud kesamaan dan kesepadanan dari segi berat. Contoh paling ketara dalam lukisan The Raft of the Medusa ini adalah ruang hadapan rakit dan belakang rakit. Ini kerana sekiranya karya ini dibahagikan kepada empat bahagian ( rujuk ilustrasi grid di bawah ) . Grid 1 kelihatan kosong tetapi ruang kosong itu dipenuhkan dengan ilustrasi kain layar yang bersaiz sederhana lebar . Namun begitu .mampu dibentuk melalui warna. Imbangan simetri ialah unsur seni yang sama antara kiri dan kanan atau atas dan bawah (garisan „axis‟ dilukis di tengah-tengah pembahagian tersebut). Ombak di bahagian depan rakit lebih jelas geloranya berbanding ombak dibahagian belakang. wajahnya jelas kelihatan tetapi figura di belakang wajahnya semakin kurang jelas dan kelam. a) Imbangan merupakan prinsip rekaan yang penting dalam sesuatu karya . 3 dan agak padat pada grid ke-4 . Pemberatan ilustrasi berupa figura manusia berada pada bahagian grid 2 . Imbangan tidak simetri ialah unsur seni tidak sama di kedua-dua bahagian tetapi mempunyai ciri-ciri yang menimbulkan kesan keseimbangan . garisan dan juga bentuk. Prinsip Rekaan Dalam Karya Seni Prinsip rekaan adalah kaedah atau pengolahan unsur seni untuk menimbulkan gambaran tertentu dalam karya seni visual . Prinsip seni terbahagi kepada iaitu imbangan . Géricault telah menghasilkan lukisan tersebut dalam imbangan yang tidak simetri . Ia menampakkan semakin kebelakang objek antara ruang tersebut maka akan semakin kurang jelas dan kecil bentuk figura. Begitu juga dengan pergerakan ombak. 7 . tarikan dan tumpuan.Imbangan boleh dibahagikan kepada dua iaitu imbangan simetri dan imbangan tidak simetri. karya ini kelihatan seimbang apabila Géricault membuat penyatuan antara unsur warna dan juga garisan . irama . Ini jelas dipaparkan melalui wajah figura apabila figura yang berada di hadapan. penegasan dan kesatuan . Dalam karya The Raft of The Madusa . maka kita akan melihat wujud ketidak seimbangan antara keempatempat bahagian .

Kain layar itu kelihatan berkembang mengikut angin barat laut . tetapi . di manakah logiknya kedudukan arah rakit Medusa yang sebenarnya ? 8 . keadaan figura-figura yang pelbagai aksi dan lentok tubuh bagi menggambarkan emosi mereka yang bermuram dan kesedihan .1 2 3 4 b) Kedudukan merujuk kepada saiz atau skala dalam kepelbagaian elemen – elemen atau unsur – unsur seni. Namun begitu .kedudukan lukisan adalah bersesuaian dengan maksud lukisan di mana pelukis telah melukiskan ilustrasi mengikut keadaan yang logik bagi situasi tragedi di tengah lautan. Dalam lukisan ini. ada sedikit kemusykilan berhubung dengan kain layar . Justeru itu . Ia juga menunjukkan kesesuaian atau logikal kedudukan elemen seni di dalam sebuah karya. Contohnya. figura-figura kelihatan menggapai tangan ke arah timur laut dan rakit berkenaan juga kelihatan menuju ke arah yang sama . Kedudukan dalam erti kata lain memfokuskan kepada perhubungan antara objek dan bahagian keseluruhan dalam sebuah karya.

c) Irama pula merujuk kepada susunan elemen – elemen seni yang boleh mempengaruhi mood atau perasaan. Elemen irama dalam karya ini juga dapat dilihat pada kayu rakit kerana dilukis secara separa lintang di samping terdapat sebatang kayu yang lebih lintang sebagai tanda ia mungkin telah tercabut atau patah . melekung dan sebagainya . terlentang ke kiri dan kanan . tegak.Selain itu . Rujuk contoh bagi menunjukkan wujud elemen irama dalam karya ini . Ini dapat kita perhatikan daripada tiga figura yang paling hampir yang berkedudukan melintang dalam naskhah seni ini dan di akhiri dengan figura paling tinggi yang kelihatan berdiri sambil memegang sehelai fabrik . mendatar dan letupan. Irama boleh dibahagikan kepada 5 iaitu ombak. objek dominan yang sering menjadi tumpuan atau yang difokuskan. didapati ilustrasi figura disusun dari kontur rendah ke tinggi seolah-olah membentuk piramid . Figura-figura ini kelihatan ada yang sedang berdiri . radial. Tambahan pula. Contoh yang dapat ditunjukkan bagi karya The Raft of The Madusa ini adalah irama dari aspek kepelbagaian reaksi liuk lentuk badan figura yang berlainan antara satu sama lain . Penekanan boleh dilihat dari segi 9 . d) Prinsip seterusnya ialah penekanan atau penegasan yang merujuk kepada sesuatu yang menjadi tumpuan.

Penekanan warna yang digunakan oleh pelukis pula ialah pada warna langit dan ombak yang dicat dengan warna hitam . dan batang pokok kelapa yang berwarna coklat. Kesatuan merujuk kepada pengumpulan sebahagian atau keseluruhan elemen – elemen dan prinsip – prinsip seni. penekanan saiz dapat di lihat apabila pelukis melukiskan saiz besar pada rakit dan layar rakit. Pertama adalah tumpuan kepada bentuk figura yang sedang menongkat dagu dengan wajah yang sedih dan sugul di hadapan figura tanpa pakaian yang sudah menjadi mayat . perang muda . Elemen penekanan apabila mata memandang pada karya The Raft of The Medusa ini adalah kepada dua fokus utama figura yang terdapat dalam lukisan ini . posisi dan saiz. saiz. e) Akhir sekali. saiz kecil pada objek lain seperti pakaian . warna. Manakala. kelabu dan rona putih untuk menaikkan mood kesensaraan karya ini . jalinan. mata juga akan tertumpu pada figura yang sedang berdiri sambil memegang sehelai fabrik seolah-olah menunjukkan ada sinar harapan di sebalik imej kemuraman lukisan ini . 10 . Kemudian . coklat . penekanan warna juga dapat dilihat pada pakaian yang mendapat sedikit sentuhan warna merah yang agak terang yang munkin sengaja digunakan untuk mewujudkan warna kontra daripada warna-warna utama karya . prinsip seni mempunyai kesatuan dalam penghasilan lukisan yang seimbang. Prinsip kesatuan ini dapat dilihat dalam lukisan yang dilukis oleh Théodore Géricault di mana beliau telah meletakkan semua elemen-elemen dan prinsip-prinsip seni yang perlu ada seperti penekanan warna. Selain itu. imbangan dan sebagainya. tong kayu dan buibh-buih ombak .bentuk.

Ianya menjadi satu tragedi negara . kekuasaan . Begitulah amalan pegawai-pegawai Napoleon yang bersikap „double-standard‟ dan korupsi yang lebih mementingkan pangkat dan kerakusan kuasa . Dalam kejadian tragik itu . kebijaksanaan . didapati semasa kapal Medusa karam . Karya ini dilukis berdasarkan kejadian sebenar yang pernah berlaku pada zaman pemerintahan autokratik Napoleon . pegawai-pegawai yang mengemudi kapal telah mengambil bot-bot kecemasan dan menyelamatkan orangorang kenamaan dan berpangkat manakala golongan bawahan hanya diberi cebisancebisan kayu kapal Medusa untuk menyelamatkan diri sendiri . membawa mesej tentang betapa teruknya sistem birokrasi Perancis ketika itu . Justeru .TAFSIRAN KARYA SENI Berdasarkan kajian dan rujukan yang telah dilakukan . Selain itu . Ia berkisarkan tentang pengalaman 15 orang anak kapal Medusa yang hanyut di tengah laut . Tetapi keadaan berubah apabila Gericault membawa lukisan ini ke kota 11 . Penyokong kerajaan menghentam hasil karya Gericault dengan kritikan-kritikan yang dasyat kerana ia berbeza dengan karya-karya lukisan daripada pengkarya lain yang rata-ratanya berunsurkan mengampu pemerintah dengan hasil karya yang bertemakan kemewahan . siasatan yang dijalankan telah mendapati kapal Medusa tenggelam adalah kerana di jurumudi oleh kapten kapal yang tidak berpengalaman . selepas kapal itu tenggelam di kawasan perairan Mauritania. kehebatan dan kegagahan pemerintahan Napoleon . Kritikan-kritikan tersebut telah memberi kesan kepada Gericault sehingga beliau mengalami kemurungan dan menyatakan betapa masyarakat tidak memahami apa maksud seni itu yang sebenar . saya mendapati naskhah seni yang berjudul The Raft of The Medusa ini telah menjadi hasil seni dan ikon kontroversi apabila pertama kali ianya dipamerkan kepada umum pada tahun 1819. Lukisan ini menjadi satu isu apabila . sehingga berlakunya tragedi yang boleh dielakkan . berdasarkan sejarah . hanya 15 orang daripada 150 anak kapal yang berjaya diselamatkan . Théodore Géricault telah mengambil langkah menggambarkan keadaan kekejaman kerajaan yang berkuasa ketika itu dengan cuba menggambarkannya secara paling realistik sebagai tanda protes dan kutukan terhadap Napoleon dan pegawai-pegawainya yang kebanyakannya terdiri daripada kaum keluarga dan sekutu kuatnya . Peristiwa ini menjadi satu suara politik .

Berdasarkan ilustrasi yang dipaparkan dalam karya agung Théodore Géricault ini . jika diperhatikan figura-figura yang berada di atas rakit kelihatan penuh sengsara . ia membawa mesej bahawa rakyat ketika itu hidup dalam ketakutan dan sengsara akibat sikap korupsi dan kekejaman pemerintah yang diketuai oleh Napoleon . Figura yang kelihatan tidak berpakaian pula adalah symbol yang menggambarkan keadaan rakyat yang hidup menderita dan miskin sedangkan golongan pemerintah semakin kaya dan terus berkuasa hasil peras ugut terhadapat rakyat ketika itu . Figura yang dilukis sudah meninggal dunia pula menggambarkan kehidupan rakyat yang sangat susah dan mungkin juga mengalami kebuluran . wujud rona cerah keemasan di ufuk jauh langit yang menggambarkan akan ada juga sinar kebahagian untuk rakyat suatu hari nanti . Figura-figura yang kelihatan menggapai tangan pada suatu arah yang tidak jelas arahnya menunjukkan kemungkinan akan ada sinar harapan yang akan dapat membantu mereka suatu hari nanti atau mungkin itu hanya suatu harapan kosong sahaja . takut . Ombak-ombak yang mengganas pula adalah simbol perasaan rakyat yang marah . Sinar harapan jelas ditunjukkan dalam karya ini kerana di sebalik zaman kelam yang dipaparkan dengan rona warna kelam dan gelap pada lelangit . kusam . Secara tidak langsung . 12 . Rakyat dipaksa membayar cukai yang tinggi sehinggakan hidup menderita dan miskin di tanah air sendiri . dan kelabu menggambarkan zaman pemerintahan kejam Napoleon bersama-sama pegawai-pegawainya merupakan era kesengsaraan rakyat ketika itu . kecewa . dan menderita pada zaman tersebut . Permainan warna yang gelap . Figura yang berada pada kedudukan paling tinggi dengan memegang cebisan kain sambil mengibar-ngibarkan kain tersebut berkemungkinan membawa maksud bahawa rakyat memerlukan pertolongan atau bantuan daripada pihak-pihak pemerintah lain supaya penderitaan rakyat dapat dihapuskan . murung . Ianya dijulang kepada satu hasil seni agung yang mengambarkan erti perjuangan yang sebenar . mereka akan tetap terus berjuang menuntut keadilan demi kesejahteraan hidup anak cucu mereka kelak . sedih . ketakutan dan pelbagai ekspresi emosi yang negatif . Figura-figura yang bersesak-sesak di atas rakit pula menggambarkan walaupun keadaan mereka ketika itu hidup dalam kesusahan dan kesempitan makanan .London pada tahun 1820.

. kemurungan dan kelam di atas sebuah rakit di tengah-tengah lautan . The Last Judgement ( Michael Angelo ) . naskhah seni ini sememangnya sesuai dan tepat untuk diangkat sebagai salah satu khazanah seni terhebat dunia sepertimana Monalisa ( Leornado da Vinci ) .______________________________________________________________________ PENILAIAN KESELURUHAN KARYA SENI Secara keseluruhan . Ditambah pula dengan figura-figura ditonjolkan seperti imej 3 dimensi menjadikan seolah-olah lukisn ini hidup dan bernyawa . kekuatan naskhah ini juga hadir melalui mesej yang cuba disampaikan oleh pelukisnya . Aspek pencahayaan yang digarap oleh pelukis juga turut membantu menghidupkan lukisan ini . yang menggambarkan penderitaan rakyat di bawah pemerintah autokratik Perancis . ombak . Napoleon . 13 . layar dan sebagainya jelas menggambarkan situasi kapal yang karam . karya Pablo Piccasso dan ramai lagi . rakit . Ternyata terjemahan pelukis yang cuba menggambarkan kekejaman pemerintah dengan cara paling realistik ini telah mendapat perhatian golongan atasan ketika itu walaupun karya tersebut telah dikritik hebat oleh golongan bangsawan . Ilustrasi seperti figura manusia . langit . Permainan warna oleh pelukisnya telah menghidupkan lagi perasaan kesuraman dan penderitaan seolah-olah individu yang melihat karya ini akan turut merasai penderitaan figura di dalam lukisan tersebut . Kekuatan karya ini terletak pada unsur-unsur ilustrasi yang lengkap menggambarkan suasana yang penuh penderitaan . Selain itu . Karya ini juga dilihat sangat teliti perincian iaitu dari gerak tubuh figura yang variasi dan dinamik sehinggalah paparan emosi yang ditonjolkan pada raut wajah setiap figura tersebut . Théodore Géricault .

tv/dossier. (2000).org/wiki/Th%C3%A9odore_G%C3%A9ricault http://www. Wahiza Abdul Wahid. Muliyadi Mahamood. (1998). P.wikipedia. Kuala Lumpur: Univison Press Sdn Bhd.com/artists/eugene_delacroix/paintings http://en.B.RUJUKAN Meggs.museumsecrets.artble. http://www. A History of Grafic Design (3rd ed. Muliyadi Mahamood. Seni Lukis Dalam Peristiwa. Kuala Lumpur: Univision Press Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.php?o=71 14 .).louvre.fr/en http://www.(1995). Sejarah Seni Zaman Pertengahan hingga Abad ke 20. Bhd. New York: John Wiley. Sejarah Seni Lukis & Seni Reka. (2001).