Pra Menulis: Aktiviti Membentuk Huruf

Silvens Siga Silvester

iaitu sudah boleh membezakan dan mengecam bendabenda.• Kanak-kanak sudah boleh diajar kemahiran pra menulis sekiranya ia sudah mempunyai kesediaan menulis seperti pergerakan otototot tangan dan jari-jemari serta sudah dapat membuat pengamatan visual. .

.Aktiviti membentuk huruf menggunakan gam dan pasir. Aktiviti ini nampak mudah tetapi mampu menarik minat murid dan sesuai dengan kecenderungan mereka.

Murid juga boleh melakukan aktiviti membentuk huruf menggunakan gam yang kemudiannya dilekatkan pasir. .

Lakaran atau bentuk yang boleh dibuat ialah bulatan. Latihan ini bertujuan membentuk konsep asas tentang huruf-huruf. . garisan dan sebagainya.Murid boleh dilatih membentuk di permukaan air.

Melakar menggunakan hujung jari di atas pasir merupakan satu aktiviti yang sesuai dilakukan sebagai persediaan menulis. .

Pasir mudah diperolehi dan disediakan di bilik darjah .

.Aktiviti menyebut dan membentuk huruf perlu diikuti dengan latihan menulis di atas kertas bagi mengukuhkan lagi pemahaman murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful