1. Sentiasa mematuhi arahan guru. 2. Jangan masuk dan keluar bengkel tanpa kebenaran guru. 3.

Letakkan beg di luar atau di tempat yang dikhaskan sebelum masuk ke bengkel. 4. Pastikan pakaian kemas dan sesuai semasa berada di bengkel. 5. Jangan memakai barang-barang kemas. 6. Tumpukan perhatian kepada kerja yang dijalankan dan jangan lalai dan bekerja dengan tepat dan sistematik. 7. Jangan bermain atau bergurau ketika berada di dalam bengkel. 8. Laporkan semua kemalangan, kerosakan, kehilangan atau kecederaan kepada guru dengan segera. 9. Bersihkan alatan dan bengkel setelah selesai membuat kerja dan simpan semua alatan di tempat yang dikhaskan.