PKE3104 PROGRAM KESIHATAN SEKOLAH

TAJUK: PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
DISEDIAKAN OLEH: RAKINAH BINTI ROSELI NURUL FARAHIN BINTI IBRAHIM TEH LEE SHEN 5 PISMP PJK IPGKSM

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
• Pemantauan dan penilaian kesihatan di sekolah adalah penting untuk memastikan objektif Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) tercapai. • Dijalankan berjadual dan mengikut keperluan. • Borang penilaian perlu diisi selepas sesuatu program untuk dijadikan rekod sekolah

Objektif PBSS
• Memelihara dan meningkatkan persekitaran sekolah yang bersih, ceria , selamat dan sihat • Membina satu persekitaran sosial sekolah yang menggalakkan amalan cara hidup sihat • Meningkatkan pengetahuan, sikap dan amalan yang berkaitan dengan kesihatan supaya setiap warga sekolah yang bertanggungjawab terhadap penjagaan kesihatan diri, keluarga dan masyarakat • Meningkatkan kerjasama dan penglibatan komuniti di dalam program kesihatan sekolah

KUIZ KESIHATAN SEKOLAH

KUIZ KESIHATAN SEKOLAH
• Salah satu aktiviti wajib di sekolah kerana ianya bertujuan untuk menguji tahap dan kefahaman murid-murid berkaitan kesihatan diri dan persekitaran. • dijalankan di peringkat sekolah sehingga ke peringkat negeri. • Kuiz yang dijalankan berbentuk objektif atau struktur mengikut keputusan jawatankuasa sekolah

CONTOH SOALAN OBJEKTIF

CONTOH SOALAN STRUKTUR

REKOD

REKOD
• Rekod merupakan dokumen penting yang mempunyai catatan sistematik mengenai perkembangan, kebolehan, kemajuan, dan pencapaian murid. • Diuruskan oleh guru • Perlu diselenggara agar tidak berselerak dan teratur. • Antara contoh rekod
– Rekod kesihatan murid – Rekod rancangan makanan tambahan

BUKU REKOD KESIHATAN MURID

BUKU REKOD KESIHATAN MURID
• Dokumen yang mencatatkan semua maklumat kesihatan yang diperolehi semasa alam sekolah • Rujukan pertumbuhan dan perkembangan murid semasa alam persekolahan • Diberi secara percuma oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

• Ibu bapa perlu mengisi maklumat murid dan mencatatkan kebenaran. • Disimpan oleh pihak sekolah bagi memudahkan pengawasan kesihatan murid. • Jika bertukar sekolah,buku rekod ini perlu dibawa dan disimpan di sekolah baru. • Ibu bapa boleh meminta dari pihak sekolah sekiranya ingin melihat rekod kesihatan anak mereka.

Rekod rancangan makanan tambahan

Rekod rancangan makanan tambahan
• Diselia oleh guru penyelaras RMT • Maklumat yang terdapat dalam rekod rancangan makanan tambahan :
– Maklumat murid yang menyertai RMT – Rekod penyertaan murid

• Rekod disimpan oleh guru penyelaras RMT.

LAPORAN

Laporan bulanan
• Laporan mengenai aktiviti yang dilaksanakan dalam bulan tersebut • Disediakan oleh guru bertugas pada keempat-empat minggu • Perlu disahkan oleh guru besar

LAPORAN TAHUNAN
• Mengandungi segala aktiviti yang telah dilakukan • Dibentangkan semasa mesyuarat atau untuk rujukan pihak tertentu. • Disediakan oleh Ketua Panitia dan ahli jawatankuasa yang terlibat.

PENGIKTIRAFAN
• Peringkat pengiktirafan
– Sekolah – Daerah – Negeri

• Pengiktirafan diberikan kepada:
– Individu (pelajar terbaik) – Kelas (pemenang kelas tercantik) – Sekolah(pemenang sekolah selamat)

Tamat

Bibliografi
• http://www.scribd.com/doc/49000148/PEMANT AUAN-DAN-PENILAIAN (nota seme) • http://skbhilir.tripod.com/pbss.htm (objktif pbss) • http://www.scribd.com/doc/31184970/Kesihatan -Kanak-kanak (buku rekod) • http://www.docstoc.com/docs/123489293/kuizkesihatan (cnth soalan kuiz ksihatan) • http://kokurikulumsk.blogspot.com/2012/10/lap oran-tahunan-2012-dan-perancangan.html (laporan tahunan)