BAHASA MELAYU TAHUN 4

NAMA:_____________________________________________

TARIKH:________________

Cari 10 perkataan tersembunyi yang terdapat dalam himpunan huruf di bawah.
“ Tajuk: kmk sik tauk” hehehe..=P

l
a
m
a
n
a
r
a
j
i
k
o

k
s
r
o
t
a
n
d
a
n
e
m

u
e
t
a
n
g
u
n
g
s
j
u

j
t
e
e
e
u
b
j
e
t
a
s

u
i
r
s
g
l
e
u
m
a
h
n

j
y
i
e
o
a
r
n
b
n
a
a

k
a
c
g
j
s
s
t
i
g
t
h

e
t
a
a
u
e
i
a
r
g
a
s

a
k
b
m
j
m
h
i
u
u
n
e

m
a
o
j
u
o
o
n
k
n
b
r

y
j
l
a
r
u
t
e
e
g
e
t

n
o
e
m
y
t
m
s
s
j
r
a

a
r
b
e
r
a
n
i
i
a
l
i

n
u
h
i
s
u
g
h
h
w
a
t

s
b
a
m
a
n
a
h
a
a
k
e

e
a
r
s
b
r
i
n
d
b
o
r

j
r
a
o
u
e
i
q
r
a
o
u

a
e
j
t
n
j
q
a
q
e
p
n

r
k
e
o
a
o
i
r
d
k
i
g

a
n
i
r
a
t
n
i
p
q
l
k

g
a
n
u
m
i
s
e
n
d
r
i

o
k
b
k
a
k
b
a
i
k
q
c

a
i
a
i
t
u
s
f
u
y
i
a

l
k
e
i
n
s
a
g
a
n
i
l

1. ______________________________

6. ______________________________

2. ______________________________

7. ______________________________

3. ______________________________

8. ______________________________

4. ______________________________

9. ______________________________

5. ______________________________

10. ______________________________

y
o
y
o
k
i
m
u
a
t
a
k

Cikgu Siti Durrani 2013