_________________________

_________________________
_________________________

Tarikh: _____/_______/__________

PENGETUA
SMK ASSUNTA
JALAN CHANGGAI
46000 PETALING JAYA
SELANGOR
SURAT TUNJUK SEBAB KETIDAKHADIRAN ANAK/JAGAAN KE SEKOLAH
Perkara di atas adalah dirujuk.
2.

Saya ________________________________________ ibu/bapa/penjaga kepada murid bernama

_________________________________________________ dari kelas

____________________ ingin

memberikan sebab anak/jagaan saya tidak hadir ke sekolah pada tarikh ________________________.
3.

Anak/jagaan saya tidak dapat hadir ke sekolah pada tarikh tersebut kerana:

Anak/jagaan saya sakit/tidak sihat untuk hadir ke sekolah tanpa Sijil Cuti Sakit daripada doktor;

Anak/jagaan saya menghadapi masalah pengangkutan ke sekolah;

Anak/jagaan saya perlu menghadiri majlis _______________________________________
bersama keluarga;

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4.

Sehubungan dengan itu, saya memohon agar anak saya tidak dikategorikan sebagai melakukan

kesalahan ponteng sekolah pada tarikh tersebut.
Sekian, terima kasih.

Yang benar,

……………………………………………………..
(
)