INSTITUT PERGURUAN PERSEKUTUAN PULAU PINANG

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

TAJUK TUGASAN : PENCEMARAN AIR, BUNYI DAN UDARA

DISEDIAKAN OLEH : SITI MUSLIHA BINTI MUHAMMAD JEMILAH BINTI AWANG KECHIK 820226-07-5384 660909-02-5634

DI SEDIAKAN UNTUK :
EN. HJ. ANWAR BIN HJ SULAIMAN EN. ABD. RAHMAN BIN SULAIMAN

ISI KANDUNGAN
Bil. 1. Perkara Pencemaran Air, Udara dan Bunyi 1.0 Pengenalan 1.1 Definisi 2. Pencemaran Air 2.0 Pengenalan 2.1 Definisi 2.2 Punca 2.3 Kesan 3. Pencemaran Bunyi 3.0 Pengenalan 3.1 Definisi 3.2 Punca 3.3 Kesan 3.4 Langkah Mengawal Pencemaran Bunyi 4. Pencemaran Udara 4.0 Pengenalan 4.1 Definisi 4.2 Jenis Pencemaran Udara 4.3 Punca 4.4 Kesan 5. 6. Langkah Mengatasi Pencemaran Alam Sekitar Rumusan 13 13 15 15 16 17 19 8 9 9 10 12 4 5 5 7 2 3 Muka Surat

2

Sebagai sebuah Negara membangun. Tanpa melakukan pengawalan dan penyelesaian masalah pencemaran alam sekitar ia boleh mengakibatkan kemudaratan dari segi kesihatan dan menjejaskan kualiti kehidupan kita. UDARA DAN BUNYI 20 1. Namun begitu. air dan kebisingan adalah berkait rapat dengan pembangunan suatu jenis guna tanah. Pencemaran itu berlaku di segenap pelosok sama ada di Negara membangun apa lagi di Negara maju. Pada asasnya. udara dan kebisingan. Pada penghujung abad ke-20 ini. kemerosotan kualiti udara. Masalah pencemaran bukanlah suatu perkara yang baru di Malaysia. Di sini. 3 .7. air dan kebisingan. Contohnya pembangunan industri berat yang berisiko tinggi berkemungkinan menjadi punca kepada pencemaran udara. Pembangunan pesat sektor ekonomi dan perindustrian serta kestabilan politik dan sosial telah memberikan taraf hidup yang selesa kepada rakyat dan menaikkan imej negara di kaca mata dunia. akan dibincangkan tentang salah satu isu alam sekitar yang berlaku di Negara kita iaitu pencemaran air. Bibliografi PENCEMARAN AIR. bunyi dan udara. disebalik keselesaan dan pembangunan tersebut timbulnya beberapa masalah sampingan yang boleh memudaratkan kehidupan masyarakat. Berlakunya pencemaran telah menyebabkan pelbagai masalah lain terutamanya masalah kesihatan dan ancaman terhadap manusia dan alam sekitar. Berbagai isu dan masalah alam sekitar sering dihadapi oleh penduduk di terutamanya yang berkaitan dengan pencemaran air. Malaysia sedang mengalami proses pembangunan yang pesat.0 Pengenalan Arus pembangunan ke arah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju telah mencetuskan pelbagai situasi . banyak laporan menunjukkan betapa keadaan alam sekitar di seluruh dunia semakin parah tercemar. Krisis tersebut telah memberi kesan langsung yang negatif terhadap seluruh komponen mikro serta makro alam sekitar.

murni. Alam sekitar juga mencakupi keadaan internal atau dalaman khususnya kimia dan biologi yang menjadi teras kepada kehidupan setiap tumbuhan atau haiwan serta manusia. tabii dan nilai alam. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (2003). kerana Allah hendak merasakan kepada mereka sebahagian dari balasan perbuatan buruk itu supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)" (Surah Al-Rum : 41) Pencemaran dan kerosakan ke atas sesuatu sistem ini perlu dihentikan segera menurut amaran yang terkandung dalam Al Quran yang mulia : 4 . baik. dan sistematik dicerobohi oleh unsurunsur yang bertentangan dengan sistem. Pengotoran alam atau perbuatan mencemarkan kebersihan alam sekeliling dengan sampah sarap. pencemaran adalah suatu perbuatan yang mencemarkan atau mengotorkan.1. alam sekitar ialah gabungan keadaan luaran atau eksternal yang mempengaruhi kehidupan setiap organisma. tatacara. Pencemaran mengikut definisi bermaksud: " merosakkan atau tidak bersih atau kotor”. Berlakunya pencemaran apabila sesuatu yang mulia. Sikap manusia yang tidak beretika (melanggar prinsip) akhirnya menyebabkan berlakunya perubahan dan kerosakan dalam fenomena alam seperti yang disebutkan dalam Al Quran yang mulia: "Telah nyatalah berbagai-bagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. moral. bersih.1 Definisi Menurut Zaini Ujang (2000). Keadaan luaran tersebut merangkumi unsur-unsur dan hubungan bukan hidupan atau abiotik. Definisi ini juga perlu dirujuk kepada kes-kes yang berlaku.

seorang manusia menggunakan 1. Pada amnya.” (AI A'raaf: 56) PENCEMARAN AIR 2.0 Pengenalan Air merupakan sumber yang penting bagi kehidupan manusia. 3/4 bahagian bumi diliputi oleh air dan lebih 2/3 daripada berat badan manusia adalah air. Manakala air berlumpur menunjukkan terdapat kandungan kelodakan atau mendapan yang tinggi menyebabkan ikan sukar bernafas. Air memang mutlak diperlukan dalam kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. pendingin dan janakuasa tenaga. air sangat diperlukan untuk berbagai kegiatan di dalam rumah tangga. Tanpa air kehidupan tidak dapat berlangsung. kita juga dapat melihat kadangkala air itu berbuih dan ini menunjukkan kemungkinan sabun dari rumah 5 . maka kualiti air akan terganggu sehingga tidak lagi boleh digunakan untuk kegunaan pelbagai keperluan samada untuk air minum. Air yang terganggu kualiti ini dikatakan sebagai air yang tercemar. Air merupakan pelarut yang baik tetapi selalu dicemar dengan kandungan berbagai zat terlarut mahupun zat tidak terlarut serta mengandungi mikroorganisme. air digunakan antara lain sebagai bahan pengolah. warna dan bau air dapat memberitahu kita apa yang sedang berlaku terhadapnya. juga untuk pertanian. dan berdoalah kepadaNya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dimakbulkan). Sebenarnya. Air merupakan sumber semulajadi kedua terpenting selepas oksigen. mandi.Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Apabila kandungan berbagai zat mahupun mikroorganisme yang terdapat di dalam air melebihi tahap yang diperbolehkan. Air yang mempunyai lapisan berkilau pula memberi gambaran bahawa berlaku tumpahan minyak di permukaan air tersebut. pengangkutan serta rekreasi. Tanpa air dunia akan menjadi sebuah planet yang tidak bernyawa. Misalnya seperti air berwarna hijau mengambarkan terdapatnya tumbuhan kecil yang dinamakan rumpair yang tumbuh di dalamnya. Di dalam industri.000 liter air setahun sebagai minuman. Selain itu. mencuci atau keperluan lainya.

mengeluarkan atau meletakkan buangan ini sehingga menjejaskan kegunaannya dan menyebabkan suatu keadaan merbahaya atau memudaratkan kesihatan.atau kilang yang mengalir ke dalamnya.2 Punca Pencemaran Air Sikap tidak bertanggungjawab dan mementingkan keuntungan semata-mata telah membutakan hati dan perasaan manusia terhadap alam sekitar. Kepesatan pembangunan industri. keselamatan dan kebajikan pihak awam atau kehidupan lain seperti burung. Pencemaran berlaku sama ada dari segi biologi. hidupan liar. biologi atau radioaktif iaitu mana-mana bahagian alam sekeliling yang melepaskan.1 Definisi Pencemaran Air Pencemaran air berlaku apabila perubahan berlaku dari segi kandungan. Pelbagai faktor atau punca berlakunya pencemaran air. haba. Pencemaran ini lebih kepada bahan pencemar dari kilang. Menurut Wikipedia Bahasa Melayu pencemaran air adalah seperti kebocoran dan luahan bahan kimia ke dalam sumber air atau fenomenon eutrofikasi. perumahan dan pembukaan tanah baru menyebabkan banyak sungai yang 6 .membuang sisa kilang ke dalam sungai walaupun menyedari kesannya terhadap persekitaran. keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan memberi kesan apabila digunakan. 2. Pencemaran air menurut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 didefinisikan sebagai apaapa perubahan langsung atau tidak langsung kepada sifat sifat fizikal. kimia dan fizik (Jasiman Ahmad 1996). Selain itu. Pengusaha kilang umpamanya. Kita juga sering kali melihat air yang mengalir mempunyai lapisan kuning jingga atau kemerahan dan ini berkemungkinan disebabkan oleh pembuangan bahan pencemar oleh kilang ke dalam sungai. Pencemaran air bukan hannya berlaku di sungai tetapi juga di laut dan ianya boleh berlaku secara sengaja atau tidak. Masalah ini harus dipandang serius kerana sungai merupakan sumber air yang paling utama. ikan dan hidupan akuatik serta tumbuh-tumbuhan air. berusaha menjimatkan kos dengan mengambil jalan mudah. 2. kekurangan pengetahuan juga menyebabkan pemilik industri tidak mengambil berat serta cuba mengelak piawaian keselamatan yang telah ditetapkan sama ada berhubung dengan keselamatan manusia atau kestabilan alam sekitar.

Kumuhan kilang . Sikap individu itu sendiri menjadi salah satu punca berlakunya pencemaran air di negara kita. minyak dan najis sering kali dilakukan oleh sesetengah individu sehingga lupa tanggungjawab dan kepentingan menjaga alam sekitar. Pembuangan ini dianggap mudah kerana tidak memerlukan kos pelupusan. Sekiranya fenomena ini berterusan.kebanyakan kumuhan kilang seperti sisa toksid dibuang ke sungai atau laut. tidak mustahil rangkaian sungai di seluruh negara turut tercemar . 7 .hilang keupayaan untuk memainkan peranan semula jadinya. Pembuangan bahan-bahan buangan seperti sampah. Bahan-bahan ini boleh membunuh berbagai-bagai jenis hidupan air. Baja dan racun perosak kimia yang digunakan oleh petani juga akan dibawa oleh air hujan ke dalam sungai dan anak sungai. Sisa bahan buangan kilang seperti sisatosid yang dibuang ke dalam sungai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Sesetengah bandar dan kampung mengepam pelbagai bahan buangan yang tidak dirawat dan kadang kala kilang juga membuang bahan beracun ke dalam sungai.

Dimana antara kesan yang dianggap kronik akaibat pencemaran air yang berlaku adalah anomalia. iaitu pembesaran tubuh dan tingkahlaku yang tidak normal. Apabila tumpahan minyak berlaku dengan banyak berhampiran persisiran pantai ia akan membentuk lapisan minyak yang boleh mengancam hidupan laut serta burung. kabur penglihatan dan 8 . siput. Kesan kepada manusia adalah terhadap kesihatan mereka sendiri.Penerokaan tanah untuk dijadikan kawasan pertanian juga menyebabkan hakisan tanah berlaku dan ini seterusnya akan mengakibatkan mendakan berlaku. Tumpuhan tersebut juga turut menjejaskan tumbesaran dan kesuburan plankton. 2. Mendakan ini bukan sahaja akan mencetekkan lagi paras air sungai tetapi akan mengakibatkan berlakunya banjir. sakit kepala. Hidupan air seperti ikan. Ini adalah kerana penerokaan yang dijalankan sudah pasti menyebabkan hakisan tanah berlaku dan seterusnya tanah runtuh akan masuk ke dalam sungai lalu mendakan berlaku. pembuangan sampah dan sisa toksid yang dicemarkan. Kesan pencemaran air ini juga memberi kesan yang banyak kepada organisma laut di perairan cetek kesan daripada tumpahan minyak ke laut. Selain dari itu pencemaran toksid yang masuk ke dalam air akan menyebabkan simptom kebas-kebas.3 Kesan Pencemaran Air Pencemaran air yang berlaku memberi kesan bukan sahaja akan dialami oleh manusia bahkan turut memberi kesan kepada hidupan yang lain. Hakikatnya pelbagai punca berlakunya pencemaran adalah disebabkan oleh faktor masyarakat kita sendiri mahupun dari pihak-pihak tertentu yang tidak peka pada keadaan sekeliling dan hanya mementingkan diri sendiri tanpa mengambil kira sebab dan akibat yang akan berlaku akibat tindakan mereka itu. udang atau ketam akan mati dengan tumpahan minyak. Penerokaan juga membantu menyumbang ke arah pencemaran air. serta kurang daya ketahanan badan akibat penggunaan sumber air tersebut. Mendakan ini akan mencetekkan sungai dan air sungai menjadi keruh.

bunyi juga boleh dianggap sebagai suatu pencemaran kerana ia menyebabkan gangguan. pencemaran bunyi pada masa ini telah mula diberi perhatian serius lebih-lebih lagi apabila bunyi dikaitkan dengan kesihatan manusia. Sebagai contoh. Misalnya ada orang yang cepat melenting jika mendengar bunyi motor yang bising tetapi ada orang yang masih boleh bertahan ke suatu tahap yang lebih tinggi. Jika pencemaran alam sekitar yang lain memberi impak kepada ekologi.petuturan yang tidak betul. menurut Hamidi Abdul Aziz (2008). pencemaran bunyi ini biasanya tidak mendapat perhatian khusus seperti pencemaran air dan udara kerana mungkin disebabkan sifat tidak boleh dilihat serta kehadiran yang biasanya akan lenyap dalam suatu jangka masa yang singkat.0 Pengenalan Pencemaran bunyi adalah salah satu daripada pencemaran alam. pencemaran bunyi memberi kesan langsung kepada manusia. Sesetengahnya berakhir dengan kelumpuhan dan ada yang menemui maut. aktiviti manusia seharian dan perkembangan teknologi telah menyebabkan paras bunyi menjadi semakin tinggi berbanding zaman dahulu. Walau bagaimanapun. Kebisingan yang berlaku berbeza antara satu sumber dengan sumber yang lain. Gangguan yang berlaku juga bergantung kepada persepsi individu masing-masing sama ada boleh bertoleransi atau tidak. Seperti juga pencemaran air dan udara. PENCEMARAN BUNYI 3. ekosistem dan penghuni alam. Bunyi bising bukanlah sesuatu perkara asing kepada kita. bilangan kenderaan di jalan raya telah semakin meningkat. bilangan penduduk yang bertambah menyebabkan aktiviti-aktiviti sosial boleh menghasilkan bunyi bising serta penciptaan kapal terbang dan jet merupakan antara beberapa contoh pertambahan bunyi di persekitaran. Keadaan kesihatan yang 9 . Oleh yang demikian. Pada masa kini.

10 . besi dan sebagainya. Selain itu. air dan bahan pepejal yang lain seperti kayu. Keadaan ini menyebabkan masyarakat kurang sedar akan bahaya pencemaran bising dan seterusnya kurang memberikan perhatian terhadapnya.dimaksudkan antaranya adalah kerosakan pendengaran pekerja di persekitaran yang bising juga telah memungkinkan standard bunyi diperkenalkan. dalam perbincangan mengenai pencemaran didapati pencemaran bunyi bising merupakan pencemaran yang seringkali dilupakan atau diabaikan berbanding dengan pencemaran lain seperti air dan udara. industri dan pembinaan serta kebisingan dari manusia. Dimana ia berlaku di kawasan yang berhampiran dengan sumber bising sahaja. Keadaan ini terjadi mungkin disebabkan pencemaran bunyi bising merupakan suatu pencemaran yang tidak meninggalkan sisa kepada alam sekitar. Walau bagaimanapun.2 Punca Bunyi Bising Sumber utama pencemaran bunyi bising boleh dibahagikan kepada tiga sumber iaitu kebisingan pengangkutan. faktor kesukaran untuk mengenalpasti kesankesan kerosakan segera akibat terdedah kepada bunyi bising dalam keadaan normal. rekreasi. tidur dan sebagainya. Ia juga terjadi tanpa mengira batasan politik atau sosial. istilah paling mudah bagi bunyi bising adalah bunyi yang tidak dikehendaki dan boleh diertikan juga sebagai sebarang bunyi yang boleh memberi gangguan psikologi dan kesan sosial kepada seseorang atau kumpulan. perhatian kurang diberikan kepada bunyi bising berbanding pencemaran lain kerana beberapa faktor antaranya adalah bunyi bising merupakan suatu masalah setempat. 3. 3. berehat. Ia tidak dipindahkan dalam jarak yang jauh sama ada melalui udara mahu pun melalui air. Menurut OECD (1975). tidak terdapat seorang pun pada hari ini yang boleh terlepas dari pencemaran bunyi bising. Bunyi ini boleh tersebar melalui medium udara. Contohnya seperti gangguan percakapan.1 Definisi Pencemaran Bunyi Terdapat banyak istilah bising menurut Hamidi (2008). kerja. Menurut Bugliarello (1976) dan Freeman (1984). Ini adalah kerana bunyi bising telah mengganggu kualiti kehidupan.

Kesan 11 . Kebisingan ini biasanya dihasilkan oleh penggunaan jentera dalam proses pembinaan. Kebisingan pembinaan juga dihasilkan oleh mesin pembancuh simen. Kebisingan kapal terbang bergantung kepada jenisnya. kapal terbang dan keretapi. kecerunan dan persimpangan jalan dan keadaan cuaca. televisyen dan sebagainya serta daripada binatang peliharaan seperti anjing. Kebisingan dikenal pasti meninggalkan kesan negatif kepada kesihatan manusia. Lalu lintas merupakan punca utama pencemaran kebisingan komuniti di bandar-bandar utama. kuasa enjin dan keadaan operasi di lapangan terbang. Operasi pembinaan pula bersifat sementara. Kebisingan ini termasuklah berpunca daripada radio. kelajuan kenderaan. Kebisingan ini amat ketara di kawasan-kawasan perumahan berkepadatan tinggi. trak pengangkut dan janakuasa yang digunakan. Masalah kebisingan dari sumber keretapi lebih ketara di kawasan tertentu sahaja. Penanaman cerucuk biasanya mengeluarkan bunyi yang kuat kerana hentakan besi cerucuk dan enjin mesin hentakan. namun untuk projek besar ia akan memakan masa yang lama. secara tidak langsung kesan-kesan kebisingan juga perlu dibincangkan kerana kedua-duanya mempunyai kaitan yang rapat. Kebisingan daripada operasi industri adalah daripada mesin dan peralatannya. Secara umumnya terdapat beberapa faktor yang boleh mempengaruhi kebisingan lalu lintas antaranya adalah permukaan jalan dan jenis jalan. nisbah laluan lori. Kebisingan daripada aktiviti harian manusia dan suara manusia juga menyebabkan berlakunya pencemaran bunyi. Kebisingan kapal terbang amat ketara bagi komuniti yang tinggal berhampiran dengan lapangan terbang. Punca utama kebisingan adalah daripada roda dan landasan keretapi. 3. Paras tekanan bising industri adalah sukar ditentukan disebabkan saiz dan bentuk pelbagai industri di samping mempunyai gelombang pelbagai sumber kebisingan.3 Kesan Pencemaran Bunyi Apabila kita membincangkan tentang kebisingan. misalnya di kawasan luar bandar yang biasanya terdapat landasan keretapi yang melaluinya.Kebisingan yang berpunca daripada pengangkutan boleh dibahagikan kepada tiga punca utama iaitu lalulintas.

tetapi adalah sukar untuk kita meramalkan sifat dan tahap kesannya kerana setiap individu mempunyai sifat dan tahap penerimaan yang berbeza. Rosen (dalam Mulholland. waktu pembelajaran serta waktu rehat seseorang. Kebisingan juga boleh mengganggu kenikmatan mendengar radio. kesihatan dan habitaliti.kebisingan boleh dibahagikan kepada dua iaitu kesan biologikal dan psikologi serta kesan ke atas ekonomi. Kesan yang nyata adalah seperti pekak dan pengurangan keupayaan pendengaran. Bunyi bising selalu dikatakan sebagai suatu tekanan dalam kehidupan moden dan kemungkinan terjadinya sakit jiwa akibat bunyi bising tidak diabaikan. televisyen. selaput lendir menjadi kering. Kebisingan juga boleh memberi kesan kepada tahap kecekapan dalam melaksanakan pekerjaan. Walau bagaimanapun. Manakala kesan kepada ekonomi pula ialah dari segi nilai harta benda. tetapi kesan ini hanya berkait dengan nilai tapak kediaman. 1981) menyatakan bahawa bunyi bising boleh mengganggu pertumbuhan kanak-kanak misalnya kulit menjadi pucat. Selain itu. Oleh itu 12 . Penyebab utama kepada kejatuhan nilai harta benda biasanya adalah berpunca daripada bunyi bising kenderaan. percakapan atau kerja-kerja rutin yang memerlukan kepantasan yang berterusan amat mudah dipengaruhi oleh bunyi bising dan seterusnya mengakibatkan terjadinya banyak kesilapan. gangguan dalam habiliti pula termasuklah perasaan terganggu. kesan ke atas penurunan nilai harta tanah mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor kemanusiaan sendiri. Kesan biologikal dan psikologi boleh dibahagikan kepada tiga kategori utama iaitu gangguan komunikasi dan pendidikan. Kerja-kerja yang memerlukan daya kreativiti. gangguan tidur dan pekerjaan. Walaupun bunyi bising mempengaruhi jiwa seseorang. Kebisingan yang melampau juga boleh mengakibatkan kesan negatif kepada pendengaran. Bunyi bising boleh mengganggu komunikasi misalnya percakapan secara langsung atau melalui telefon. Misalnya perletakan harta tanah di suatu lokasi yang dianggap istimewa seperti berhampiran dengan pusat bandar atau kawasan yang mempunyai kemudahan awam mungkin dianggap dapat mengatasi kerugian yang dialami akibat kebisingan. usus kejang dan kerosakan buah pinggang. Kesan gangguan bising kepada nilai harta benda boleh menjatuhkan nilai harta benda yang terletak berhampiran puncanya.

13 . Bunyi empat buah kereta dan ruang jalanraya dan tempat letak kereta bagi empat buah kereta telah diisi oleh sebuah kereta.4 Langkah Mengawal Pencemaran Bunyi Usaha pengawalan bunyi adalah sukar kerana bunyi memberi makna dan berkaitan dengan kehidupan. Bunyi yang kerterlaluan seperti dari kilang-kilang pula mendatangkan kesan tidak baik dan dalam masa yang sama negara menuntut pembangunan yang menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat. Kerajaan diharapkan dapat mewujudkan lebih banyak lagi kawasan dan taman industri yang jauh dari kediaman.nilainya tidak akan turun walaupun terdapatnya kebisingan kerana keutamaan yang lebih tinggi diberikan kepada faktor kemudahan awam. Ertinya zon pencemaran bunyi hanya berlaku di kawasan itu sahaja sementara itu mewajibkan pengusaha kilang menyediakan alat penghadang bunyi kepada pekerja yang sentiasa berada di kawasan bunyi bising. Cara ini juga sangat digalakkan oleh kerajaan dan rakyat harus menyokong dan mempraktikan saranan itu. Penggunaan jentera canggih juga lebih mempercepatkan proses pembinaan terutamanya alat menanam cerucuk dan mengerudi. Penggunaan alat dan jentera canggih dalam pembinaan mengurangkan kadar bunyi bising berbanding jentera lama. 3. Projek kawasan perumahan berfasa yang memakan masa dan berhampiran dengan penduduk yang sedia ada amatlah perlu menggunakan jentera canggih walaupun iannya dilihat melibatkan kos yang besar. Perkongsian kereta merupakan strategi serampang ”tiga” mata iaitu mengurangkan kesesakan lalulintas. muzik karaoke dan bunyi motorsikal yang telah diubah suai. Masyarakat boleh membantu pengurangan kadar bunyi bising walaupun tidak secara keseluruhannya dengan memperlahankan bunyi radio. mengurangkan kos dan mengurangkan pencemaran bunyi.

PENCEMARAN UDARA 4. Pencemaran Udara 4.1 Definsi Pencemaran Udara Pencemaran udara boleh didefinasikan sebagai terdapatnya gas.Malaysia kerap menganjurkan kempen-kempen kesedaran contohnya kempen berbudi bahasa. cecair atau zarah yang terkandung di udara sehingga berlakunya perubahan dan menjejaskan kehidupan atau 14 . Perubahan ini berlaku adalah disebabkan kemasukkan bahan pencemar ke dalam udara. Teknologi dan Alam Sekitar. Udara yang dulunya segar. namun dengan meningkatnya pembangunan Bandar-bandar dan pusat industri. kempen anti sumbang mahram dan kempen anti dadah. kini telah kering dan kotor. Masyarakat terutama golongan sasar perlu diingatkan tentang nilai ”sepasang telinga”. kualiti udara telah mengalami perubahan. Kempen kesedaran berkenaan anti pencemaran bunyi juga sangat wajar dianjurkan oleh Kementerian Sains.0 Pengenalan Udara merupakan faKtor yang penting dalam kehidupan.

letusan gunung berapi. pencemaran udara sebagai kehadiran satu atau lebih bahan cemar atau gabungannya di dalam atmosfera dalam kuantiti tertentu pada suatu jangka waktu yang boleh berkecenderungan menyebabkan mudarat kepada kehidupan manusia. Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan kehadiran sebarang gas atau zarah yang mengandungi toksik atau radioaktif dalam atmosfera. tumbuhan atau haiwan atau harta benda yang akan menganggu suasana kehidupan yang tenteram. tumbuh-tumbuhan atau bahan lain (Chambers. loji serta pembakaran bahan api fosil secara domestik di kawasan bandar dan industri.bahan-bahan lain. Banyak lagi definisi yang boleh diberikan tentang pencemaran udara ini. perlombongan yang menghasilkan habuk ataupun amalan pertanian seperti pendebungaan dan penyemburan baja. barah. klorofluorokarbon (CFC). kabus. stesen penjana kuasa. asap. Biasanya pencemaran udara dikaitkan dengan pelepasan asap atau bahan-bahan cemar lain daripada ekzos kenderaan. asma. Ini boleh menimbulkan pelbagai penyakit seperti penyakit kekejangangan. pencemaran udara menurut Wikipedia Bahasa Melayu iaitu pelepasan bahan kimia berbahaya ke dalam atmosfera. Ini sebabkan bahan-bahan ini akan masuk ke tubuh manusia melalui pernafasan dan berupaya menyekat pengaliran oksigen ke dalam salur-salur darah. kilang. tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Pencemaran udara dikatakan berlaku apabila sesuatu bahan ataupun kumpulan bahanbahan dimasukkan ke udara sehinggakan ia dapat mempengaruhi manusia. bahan cemar udara juga boleh terhasil menerusi kegiatan di kawasan pedalaman seperti penyemburan racun makhluk perosak. Selain itu. tiupan wap air oleh ombak dan sebagainya. nitrogen dioksida yang dikeluarkan 15 . Contoh bahan pencemar termasuk karbon monoksida. kekejangan dan anemia. Habuk. Bahan-bahan tersebut terampai di udara dan memberi kesan negatif kepada manusia. Namun demikian. sulfur dioksida. haiwan. khususnya yang terhasil menerusi kegiatan manusia. Pencemaran udara juga boleh terjadi secara tabii menerusi penyerakan habuk atau debu akibat tiupan angina. wap atau bahan-bahan lain yang boleh menghalang penglihatan mata merupakan pelbagai bentuk pencemaran udara. Menurut Wark dan Warner (1901). 1962).

Bahan-bahan sisa bandaran seperti sampah sarap. pencemaran boleh berasal dari sumber-sumber semula jadi seperti gunung berapi. Sulfur dioksida memerlukan gas seperti karbon monoksida dan sulfur monoksida untuk membentuk gas yang lain. Pencemaran udara sekunder pula adalah tindakbalas sulfur dioksida yang bergabung dan membentuk gas-gas yang tidak diperlukan oleh benda hidup. Dalam keadaan tertentu. pembakaran hutan ataupun ribut debu. Pencemaran udara primer adalah penghasilan sulfur monoksida dan karbon monoksida akibat daripada proses pembakaran yang tidak lengkap. 4. Sebagai contoh gabungan sulfur dioksida. kawasan industri dan penggunaan dapur arang atau kayu. sisasisa makanan dan sebagainya juga menjadi punca kepada pencemaran. Tetapi pada keseluruhannya sumbangan dari sumber-sumber semula jadi ini adalah kecil jika dibandingkan dengan bahan-bahan pencemaran yang dikeluar atau digalakkan dari manusia sendiri. Masyarakat juga menyumbang kepada punca pencemaran berlaku akibat daripada aktiviti 16 . penghasilan bahan pencemar oleh kilang. Seperti yang kita dapat lihat kejadian jerebu yang berlaku tidak lama dulu.3 Punca Pencemaran Udara Pencemaran udara boleh berpunca daripada pelepasan asap kenderaan. pembakaran di tempat pelupusan dan pembakaran terbuka di bandar. 4.2 Jenis Pencemaran Udara Pencemaran udara terbahagi kepada dua bahagian iaitu pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Tindakbalas antara pencemar primer dengan gas-gas terampai di atmosfera akan menghasilkan peroksidasetil nitrat (PAN). sulfur monoksida dan wap air akan menghasilkan asid sulfurik. Kebanyakan pencemaran udara primer ini dilepaskan melalui ekzos kenderaan. Proses ini menyebabkan zarah-zarah yang halus terampai di udara dan memberi kesan sampingan kepada kesihatan kita. Selain itu pembakaran hutan yang berleluasa juga akan menyebabkan pencemaran udara berlaku.oleh kenderaan dan kilang industri.

pencemaran bunyi. ada juga segelintir masyarakat yang masih memasak menggunakan arang atau kayu. Sejenis lagi unsur yang boleh terhasil melalui penggunaan kenderaan bermotor ialah plumbum iaitu sejenis bahan kimia yang sangat beracun dan boleh menyebabkan kerosakan otak terutamanya di kalangan kanakkanak. kerosakan alam dan hidupan semulajadi.4 Kesan Pencemaran Udara Akibat daripada pencemaran alam sekitar. Malangnya kecanggihan teknologi pembuatan kenderaan bermotor telah menimbulkan banyak masalah misalnya pencemaran udara. Pengeluaran gas monoksida iaitu sejenis gas beracun yang boleh membunuh sekiranya terkumpul dalam kawasan yang tertutup . kesihatan manusia turut terjejas . Di negara kita misalnya penggunaan kereta masa kini telah bertambah dengan begitu pesat berbanding tahun 1950an dan 1960an dahulu. merokok dan sebagainya lagi.membakar sampah. 17 . 4.

Langkah untuk melindungi alam sekitar ini bukanlah tanggungjawab pihak kerajaan sahaja. Ini sudah tentu dapat mengurangkan pencemaran yang disebabkan oleh pengurusan sisa pepejal yang tidak sempurna. langkah-langkah wajar dan berkesan patut diambil. Pertama. Selain itu. dengan adanya teknologi moden. penapis udara telah dicipta dan dipasang pada ekzos kenderaan dan cerobong asap kilang-kilang perindustrian. sisa pepejal seperti surat khabar lama. kertas. Ia adalah tanggungjawab semua pihak. Penyelidikan ke atas minyak kelapa sawit sebagai pengganti bahan api fosil adalah satu usaha yang menggalakkan pengurangan pencemaran alam sekitar. Berikut merupakan beberapa langkah yang boleh diambil oleh semua pihak dalam menangani isu alam sekitar yang semakin berleluasa di negara kita. Penggunaan petrol tanpa plumbum juga merupakan satu hasil daripada penggunaan teknologi moden. majalah lama. bahan plastik dan kaca dapat dikitar semula. adalah tidak mungkin untuk membersihkan tumpahan minyak di laut. Ini dapat mengurangkan kandungan plumbum dalam atmosfera yang bahaya kepada kesihatan manusia.LANGKAH MENGATASI PENCEMARAN ALAM SEKITAR Memandangkan dunia sekarang sedang diancam bahaya pencemaran. tanpa teknologi moden. sampah sarap boleh dijadikan bahan api untuk menghasilkan tenaga elektrik. Sebagai contoh. Dengan adanya 18 . Hampas pertanian seperti hampas kelapa sawit boleh digunakan untuk menghasilkan metana. Dengan adanya teknologi moden. penggunaan teknologi moden untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar adalah amat penting. bahan-bahan buangan industri pertanian boleh diubah kepada bahan-bahan yang berguna dan kurang bahaya. kain. Sebagai contohnya. Selain itu.

Antara media massa yang memainkan peranan yang penting ialah surat khabar. terdapat juga agensi kerajaan dan swasta yang mengadakan kempen dan ceramah. Kedua. Setakat ini. majalah. Untuk memupuk kesedaran di kalangan rakyat. Dengan adanya kesedaran pada seseorang individu. Antara kempen-kempen yang melindungi alam sekitar ialah kempen 19 . Pendidikan alam sekitar mula diperkenalkan secara formal pada peringkat rendah melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dalam mata pelajaran Alam dan Manusia. Peringkat ketiga dan terakhir ialah pengajian tinggi melalui kursus Sains. mereka perlulah mempunyai kesedaran. khususnya dalam mata pelajaran sains seperti Biologi. Dengan menyertai sesuatu kempen untuk melindungi alam sekitar. masyarakat umum akan berhati-hati dalam menanggani masalah pencemaran. cara yang terbaik ialah melalui pendidikan. Ketiga. Selain itu. melalui penerapan Ilmu Pendidikan Alam dalam Kurikulum. Ini kerana mereka sudah tahu apa masalah yang mungkin akan timbul akibat sesuatu perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang mencemarkan alam sekitar. Keempat. mengadakan kempen melindungi alam sekitar. Seterusnya adalah pada peringkat menengah melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Televisyen juga ada membuat pendedahan ini contoh TV3 dan TV7 tetapi adalah terlalu sedikit ditekankan keutamaanya. dia akan sedar tentang betapa pentingnya kualiti alam sekitar yang tinggi dikekalkan. Alam Sekitar dan Biologi Persekitaran. Oleh itu. Pada hari ini media massa memainkan peranan yang penting dalam membentuk cara pemikiran semua pengguna. Sebab-sebab pendidikan alam sekitar ini perlu ialah kerana ia dapat membentuk sikap positif diri terhadap alam sekitar. media massa yang paling banyak membuat pendedahan tentang isu pencemaran ialah majalah dan surat khabar. peranan yang dimainkan oleh pihak Media Massa. dengan adanya pendedahan media massa tentang isu pencemaran.teknologi moden jentera-jentera dan mesin-mesin dapat diubahsuaikan menjadi kurang mencemarkan alam sekitar. ia adalah sesuatu yang sihat dan amat digalakkan. Tanggungjawab untuk menjamin sebuah negara yang bersih bukan sahaja dipikul oleh kerajaan tetapi patut dipikul oleh semua pihak. Untuk membentuk rakyat yang bertanggungjawab kepada alam sekitar. Pendidikan alam sekitar kepada masyarakat umum pula disampaikan melalui media massa. televisyen dan radio.

Menjaga kesejahteraan alam sekitar supaya tidak tercemar bermakna menghormati keperluan kita untuk mendapatkan udara dan bekalan air yang bersih. langkah-langkah wajar dan berkesan patut diambil. sebab-sebab pencemaran. Langkah untuk melindungi alam sekitar ini bukanlah tanggungjawab pihak kerajaan sahaja. Pameran sebegini boleh meningkatkan kesedaran dan mengajar masyarakat untuk melindungi alam sekitar. Terdapat punca-punca lain yang menyebabkan pencemaran alam. sahabat alam dan sebagainya. 20 . Pameran tentang alam sekitar juga boleh diadakan untuk memberitahu kepada masyarakat tentang isu-isu alam sekitar. kotor dan busuk. Perasaan hormat terhadap hidupan lain bermakna menghormati diri kita sendiri. Kita sudah tentulah merasa jijik dan tidak selesa jika rumah kita berada dalam keadaan berasap. Ia adalah tanggungjawab semua pihak. Kegiatan-kegiatan perusahan atau perkilangan asap-asap menyebabkan pencemaran udara dan pembuangan toksik menyebabkan pencemaran air.kegiatan pembangunan dan penerokaan hutan telah mengganggu sistem ekologi bumi dan mengakibatkan hakisan tanah. seperti kegiatan pengangkutan yang mencemarkan udara dan air. Bumi adalah satu-satunya planet yang membolehkan kita dan hidupan lainnya hidup bebas. ramai yang tidak menyedari bahawa ia juga membawa kesan sampingan terhadap alam sekitar. Konsep ini harus diperkembangkan dengan menganggapkan bumi ini sebagai rumah kita. Perasaan hormat harus diberikan kepada semua bentuk hidupan dan persekitaran yang menjadi jiran tetangga kita. kesan-kesannya dan apa yang boleh dibuat untuk mengurangkan kadar pencemaran. Selain itu.cintailah sungai kita. Namun dalam kepesatan pertumbuhannya itu. kempen kitar semula. KESIMPULAN Malaysia sememangnya sebuah negara yang berkembang pesat serta maju dalam pelbagai bidang. kegiatan perladangan dan sebagainya. Kempenkempen ini dapat memberi kesan yang mendalam terhadap peserta-pesertanya. Memandangkan dunia sekarang sedang diancam bahaya pencemaran. Segala tindakan manusia mempunyai kesan yang mendalam terhadap alam sekitar.

Pencemaran Udara. Johor. 1976. Pencemaran Udara dan Bunyi. Masalah Pencemaran. In Stern. Classification and Extent of air pollution problems. ITB. 1984. 1997. Chambers L.A.3-22. 1995. Hamidi Abdul Aziz. sudah tentu bumi akan di panjangkan usianya. Siri Pencemar Alam. Mansor Ibrahim dan Mohd Asri Abu Bakar. Mental Health and The Enviroment.G. New York : Pergamon Press. Jasiman Ahmad.C. 1999.al. 2008. Jika semua pihak ini bekerjasama untuk menangani masalah pencemaran. Livingstone : Churchill. Universiti Sains Malaysia. The Impact of Noise Pollution. 21 . Jasman Ahmad dan Siti Razmah Idris. A. (ed) Air Pollution. Freeman. Jakarta. 1962. Sumber. Bandung. Alam sekitar yang bersih dan terlindung mencerminkan masyarakat yang harmonis dan sihat bagi menerajui pembangunan sains dan teknologi negara di masa akan datang. Pencemaran Bunyi Bising. Mikamas. Hugh L. 1996. Ir Moestikahadi Soedomo. Eddiplex Sdn. Pulau Pinang. Perundangan dan Kawalan. BIBLIOGRAFI Bugliarello. Daryanto. Universiti Teknologi Malaysia.bhd.Pengguna memainkan peranan yang terpenting dalam menangani masalah pencemaran. Pencemaran Alam Sekitar. p. TARSITO. et. Dr. Pencemaran Bunyi : Teori. Kuala Lumpur. 1996.

Reducing Noise in OECD Countries. K. 1982. A Report of The Ad-Hoc Group On Noise Abatement Policies. Wark. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Sham Sani.my/ms/content/puncapencemaran-air-sungai. Edisi Kedua. Pembandaran Iklim Bandar dan Pencemaran Udara. Kuala Lumpur. Zaini Ujang. 1981.doe. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. 2008. http://ms. dan Warner.2009. 1981. 22 . 2003.C. (dilayari 14 Januari 2009). New York : John Wiley and Sons. Air Pollution : Its Origin and Control.gov. OECD (1975). Pengenalan Pencemaran Udara.wikipedia. Noise Assesment and Control.K. Sources Of Water Pollution http://www. Paris.Mulholland.F. 2000.org/wiki/Pencemaran. _________.A. (dilayari 7 Januari 2009). _________. London : Construction Press. Wikipedia Bahasa Melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful