40 ditulis XL (artinya 50 - 10), nah untuk penulisan 41 s.d.

49 tinggal menambahkan angka romawi 1
s.d. 9
41 = XLI
42 = XLII
43 = XLIII
44 = XLIV
45 = XLV ----------------- bukan 45 = VL (salah dalam penerapannya, kaidah penulisannya sudah benar )
46 = XLVI
47 = XLVII
48 = XLVIII
49 = XLIX
Ada lagi kesalahan penulisan yaitu :
90 s.d. 99 adalah :
90 ditulis XC (artinya 100 - 10),
91 = XCI
92 = XCII
93 = XCIII
94 = XCIV
95 = XCV
96 = XCVI
97 = XCVII
98 = XCVIII
99 = XCIX------------------------------- bukan IC (salah dalam penerapannya, kaidah penulisannya sudah
benar
MDCCCLXXX=1880
M=1000
D=500
C=100 -> D + CCC=800
L=50
X=10 -> L + XXX=80

cara menulis angka romawi 1666
1666=
1000 = M
600 = DC
60 = LX
6 = VI
Jadi 1666 = MDCLXVI
1. 16 = XVI
2. 35 = XXXV
3. 45 = XLV
4. 79 = LXXIX
5. 99 = IC
6. 110 = CX
7. 999 = CMXCIX
8. 1666 = MDCLXVI
9. 2008 = MMVIII