BORANG SOAL SELIDIK KERJA KURSUS PENGAJIAN AM KOD MATA PELAJARAN 900/4

Makluman Kepada Responden: Soal selidik ini adalah bagi memenuhi keperluan Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) untuk mata pelajaran Penganjian Am 900/4. Soal selidik ini bertujuan untuk mengkaji tahap kepuasan para pengguna terhadap beberapa aspek dalam perkhidmatan bas awam di Stesen LRT Ampang Jalan Ampang. Segala maklumat yang diberikan akan dirahsiakan dan ia akan hanya digunakan bagi kepentingan kajian sahaja.

BAHAGIAN A : MAKLUMAT DEMOGRAFI RESPONDEN Arahan : Tandakan ( / ) di petak yang berkenaan.

1. Jantina Lelaki Perempuan [ [ ] ]

2. Umur 20 tahun ke bawah 21 hingga 39 tahun [ [ ] ] 40 hingga 49 tahun 50 tahun ke atas [ [ ] ]

3. Organisasi Pelajar Kakitangan awam Kakitangan swasta Suri rumah Lain-lain [ [ [ [ [ ] ] ] ] ] Nyatakan: _________________________

4. Bangsa Melayu Cina India Lain-lain [ [ [ [ ] ] ] ] Nyatakan: ________________________

BAHAGIAN B : TAHAP KEPUASAN PENGGUNA

1 2 3 4 5

: Sangat Bersetuju : Bersetuju : Tidak Pasti : Tidak Bersetuju : Sangat Tidak Bersetuju

B1 : Tahap Kepuasan Terhadap Aspek Kebersihan [Tandakan ( / ) pada yang berkaitan] BIL. 1 2 3 4 5 PERKARA Lantai bas bersih dan tiada sampah. Cermin bas berkilat dan tidak berhabuk. Tempat duduk bersih dan tidak berdebu. Terdapat contengan di sekitar tempat duduk. Terdapat banyak tampalan gula-gula getah. 1 2 3 4 5

B2 : Tahap Kepuasan Terhadap Aspek Keselamatan [Tandakan ( / ) pada yang berkaitan] BIL. 1 2 3 4 5 6 PERKARA Pintu sentiasa ditutup sepanjang perjalanan. Pintu dibuka dahulu sebelum bas berhenti ketika penumpang hendak turun. Pemandu tidak meneruskan perjalanan sehingga penumpang benar-benar selamat turun dari bas. Bas dipandu dengan sangat laju. Pemandu bas sering memberhentikan bas dalam keadaan mengejut. Pemandu bas sentiasa mematuhi peraturan jalan raya. 1 2 3 4 5

B3 : Tahap Kepuasan Terhadap Aspek Keselesaan [Tandakan ( / ) pada yang berkaitan] BIL. 1 2 3 4 5 PERKARA Sistem pengudaraan di dalam bas sangat baik. Tempat duduk di dalam bas sangat menyelesakan. Tidak terdapat bunyi bising daripada enjin bas. Layanan yang diberikan oleh pemandu/kondukter bas sangat baik. Alat audio video yang dipasang di dalam bas amat menyelesakan. 1 2 3 4 5

B4 : Tahap Kepuasan Terhadap Mutu Perkhidmatan [Tandakan ( / ) pada yang berkaitan] BIL. 1 2 3 4 5 6 7 PERKARA Tambang bas yang dikenakan membebankan pengguna. Liputan bas yang meluas dapat memenuhi keinginan pengguna. Kemudahan untuk golongan kelainan upaya (OKU), ibu mengandung dan warga emas sangat memuaskan. Kekerapan laluan bas yang sekejap, iaitu setiap 30 minit. Lebih banyak bas beroperasi ketika waktu puncak. Pemandu/kondukter bas berkemahiran dan cekap menjalankan tugas. Pemandu/kondukter bas tidak memberi respon yang positif ketika pengguna mengajukan soalan. 1 2 3 4 5

* Tahap kepuasan terhadap keseluruhan perkhidmatan bas awam. (sila bulatkan markah yang pilihan anda)

1

2

3

4

5

* Cadangan untuk menambah baik perkhidmatan bas awam yang sedia ada kini. ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

*SEKIAN. TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA*