P. 1
Melindungi Masa Instuksional (MMI)

Melindungi Masa Instuksional (MMI)

|Views: 264|Likes:
Published by Sulang Usat
Pelan Tindakan MMI
Pelan Tindakan MMI

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Sulang Usat on Feb 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2015

pdf

text

original

PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL

SK SG PAKU, KAPIT YBA 7103 SESI 2013
1

Kualiti pembelajaran murid. Menjalankan pemerhatian mengejut.. ISU Menghadiri Kursus/ Bengkel/ Mesyuarat/ Taklimat. 2 . Penolong Kanan Sebagai peneraju untuk memantau pergerakan/ kehadiran guru. FOKUS Guru mesti berada dalam kelas Memeriksa aktiviti guru dalam kelas ganti. Pihak pentadbir menyediakan Rekod Kehadiran & Pergerakan Guru. IMPAK Kualiti pengajaran guru. CADANGAN PENYELESAIAN Menyediakan Lembaran kerja atau latihan untuk guru ganti. TAJUK : Keberadaan guru di sekolah OBJEKTIF : 1) Memastikan guru ada dalam bilik darjah dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran [PdP] dengan cekap dan berkesan.PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PAKU 1. PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Menjadualkan jadual waktu sit in.

Memanfaatkan data Headcount yang tepat dan menyeluruh untuk merangka program pembangunan akademik sekolah. Kutipan data dan analisis data Headcount. TAJUK : Kepimpinan Instruksional OBJEKTIF : 1] Memastikan guru dapat menguruskan pengajaran dan pembelajaran [PdP]. Kegagalan pentadbir menggunakan data Headcount sebagai asas membuat keputusan. 2] Memastikan semua pentadbir mampu menggunakan data untuk merangka Program Pembangunan Akademik yang bersesuaian dengan keperluan murid-murid. CADANGAN PENYELESAIAN Guru Besar dan GPK menyemak BRP setiap minggu dan bincang sebelum PdP dimulakan. Penyediaan sudut Pembelajaran / Mata Pelajaran untuk mempamerkan hasil kerja murid. Pengurusan Bilik Darjah diurus dengan berkesan [Persekitaran pembelajaran yang kondusif] Memastikan murid aktif dan mendapat imput yang sewajarnya. Pemantauan berkala aktiviti / latihan dan buku latihan murid.2. Bengkel analisis data Headcount. Suasana bilik darjah tidak ceria dan tidak menyokong pembelajaran. 3 . ISU BRP tidak disediakan perancangan dan pelaksanaan aktiviti PdP tidak dirancang & menepati aras kebolehan / kecerdasan murid. PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Penyemakan Buku Rekod Pengajaran [BRP]. Persekitaran Bilik Darjah yang kondusif bagi menggalakkan pembelajaran. Perancangan aktiviti murid yang mengikut aras kecerdasan / pencapaian. FOKUS PdP diurus dengan lebih sistematik dan berkesan. LDP Berasaskan Sekolah [Coaching dan mentoring] untuk meningkatkan profesionalisme keguruan. Pencerapan PdP secara berkala / berjadual. murid dan bilik darjah dengan cekap dan berkesan. Kualiti pembelajaran murid. IMPAK Kualiti pengajaran guru Persekitaran pembelajaran yang kondusif Pemanfaatan BBM / ABM secara optimum. Pentadbir sekolah dapat merangka program pembangunan yang bertepatan dengan kehendak murid. Semakan hasil penilaian / Pentaksiran Sekolah.

menyelia dan memastikan keberadaan guru di dalam kelas semasa sesi persekolahan oleh pihak sekolah. Guru-guru dapat melaksanakan PdP dengan berkesan. CADANGAN PENYELESAIAN Mengadakan sesi perbengkelan dan Perkongsian Amalan Terbaik [PAT] untuk pengurusan sekolah supaya kompeten untuk menyebarluaskan hasrat MMI. Tiada sistem untuk mengawal. Mewujudkan Rekod Kehadiran Guru Mengajar di dalam setiap bilik kelas . FOKUS Keberadaan guru dalam kelas semasa sesi persekolahan IMPAK Memantapkan sistem pengurusan kehadiran guru di sekolah. PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Taklimat untuk memberi kesedaran isu keberadaan guru di sekolah. TAJUK : Melindungi Masa Instruksional OBJEKTIF : 1] Semua pentadbir dan guru memahami konsep Melindungi Masa Instruksional [MMI] 2] Meminimakan guru keluar meninggalkan kelas / sekolah. Keupayaan pentadbir menterjemahkan hasrat MMI ke dalam bentuk tindakan instruksional di sekolah. berkursus dan mesyuarat. Mengurangkan ketidakhadiran guru-guru di sekolah terutama bagi keskes tanpa alasan. Pemimpin sekolah merumus dan menghantar laporan kehadiran guru dan staf di sekolah sekali sebulan. Pemantauan melalui Rekod Kehadiran Guru Mengajar. 4 . ISU Penyelarasan pengurusan sumber manusia di sekolah.3. Memberi kesedaran kepada guru-guru tentang kepentingan melindungi masa instruksional dalam kelas.

Memastikan guru tidak berada di sekolah mendapat kebenaran [surat panggilan bertugas di luar stesyen /CRK / cuti sakit dan sebagainya]. TAJUK : Jadual Waktu OBJEKTIF : 1] Memastikan waktu yang diperuntukan dimaanfaatkan secara optimum untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid di dalam bilik darjah. sebaik-baiknya. Jadual waktu perlu disesuaikan dengan kepakaran dan pengkhususan guru dalam sesuatu bidang. Sekolah akan menyediakan aktiviti yang terancang untuk “sit-in”. IMPAK Murid mendapat impak yang maksima daripada kepakaran guru. Menyediakan “sit-in” bergabung dengan aktiviti yang Pengisian aktiviti guru “sit-in”. Menjelaskan peranan dan tugas guru di bawah konsep integrity. ISU Jadual yang padat dan berterusan. Menyemak kehadiran hadiran guru [masa dating dan balik]. Guru “sit-in” akan lebih bersedia untuk 5 Guru tidak berminat untuk “sit-in” kerana akan menambah masa jadual waktunya. Kenal pasti lokasi dan jarak Masa instruksional dapat bilik guru dengan bilik dimanfaatkan dengan darjah.4. Rekod kehadiran harian guru sentiasa kemas kini dan sedia disemak oleh pemantau. Sekolah Kurang Murid . PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Pastikan guru opsyen mengajar mengikut pengkhususan mereka. CADANGAN PENYELESAIAN Mengolah / menyusun jadual waktu yang seimbang dan adil. Menetapkan waktu kehadiran. 2] Mempertingkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran [PdP] di dalam kelas. Membuat pemantauan ke kelas untuk mendapat data keberadaan guru. Menyediakan Borang Kehadiran yang standard. FOKUS Perancangan dan penyediaan jadual waktu PdP perlu diawasi oleh pentadbir sekolah.

sebelum PdP). Pertukaran guru antara Guru perlu bergerak lebih awal subjek / pertukaran ke kelas (misalnya 5 minit Keberhasilan pembelajaran kelas. yang mantap akan dapat melindungi masa Kekerapan guru instruksional. Masa dalam Jadual Waktu PdP mesti diguna dan dimanfaatkan sepenuhnya Menjalankan pemantauan mengejut. Guru diberi secara bergilir-gilir.Agihan waktu mengajar. tentang agihan jadual. diagihkan. Penglibatan guru dengan aktiviti luar diambilkira. Sekolah menghantaor Kualiti pengajaran guru Pengagihan waktu jadual waktu setiap guru ke terurus & disedia. Guru yang sama terlibat dengan banyak aktiviti sekolah/ PPD/JPN/KPM. tidak seimbang. berada di luar sekolah. Aktiviti sekolah/PPD/JPN/KPM dijalankan pada hari persekolahan. Kualiti pengajaran guru. melaksanakan aktiviti. PK mengagihkan jadual waktu yang seimbang mengikut opsyen masing-masing. 6 . Membina Jadual Waktu yang dapat melindungi masa instruksional. Penerangan & taklimat Melindungi masa Agihan masa / subjek kepada semua guru instruksional di sekolah yang tidak seimbang. kepentingan mata pelajaran. Agihan masa mengajar yang seimbang sebelum dan selepas waktu rehat. Keberhasilan pembelajaran membebankan serta di kalangan murid dapat tidak mengikut ditingkatkan. yang tidak adil dan pejabat. dan semasa PdP. Guru subjek menyediakan tugasan/bahan/lembaran kerja yang digunakan oleh guru ganti/ ‘sit-in’. akan tiada pilihan untuk menetapkan guru yang akan “sit-in”. sama di bawah seorang guru seperti motivasi dan ceramah. Pengabaian [kurang Membuat analisis tentang Mengurus masa perhatian] subjek minor jadual waktu yang telah instruksional kurikulum / elektif.

Ketidakberadaan guru Panitia mata pelajaran di bilik darjah dengan menyediakan modul urusan rasmi atau tidak merangkumi semua topik. Sesi Perkongsian Amalan Terbaik seperti pengajaran berpasangan dan professional Learning Communities-Lesson study [PLC] Membina modul untuk pelajar. Membuat pemerhatian dan pemantauan pelaksanaan PdP di kelas. Guru mesti mengajar subjek yang telah ditetapkan dalam Jadual Waktu Kelas.untuk mengajar dan belajar. Kemahiran untuk menguruskan Jadual Waktu. PdP masih dapat dijalankan walaupun ketiadaan guru di sekolah. Penyelesaian kandungan Sukatan Pelajarn hendaklah dihabiskan mengikut tahap kesediaan pelajar & RPT guru/sekolah. Rekod & komen PdP dicatat oleh pelajar untuk tindakan susulan guru atau pihak sekolah. 7 . Guru / murid dipanggil ke pejabat waktu PdP berlangsung. Gunakan waktu rehat atau selepas tamat sesi persekolahan sekiranya ada urusan yang berkaitan dengan guru / ibi bapa / murid. Memantapkan pengurusan masa PdP. Sekolah / guru memberi fokus yanglebih terhadap subjek teras dan mengabaikan subjeksubjek lain. Guru-guru tiada kemahiran mengurus kelas sekirannya ditugaskan untuk „sit-in’. Pengetua/ Guru Besar memastiakn guru mengajar setiap subjek yang ditawarkan dan menggunakan waktu yang diperuntukan secara adil dan bijaksana. Bengkel menghasilkan RPH untuk PLC dijalankan dan PAT diadakan. rasmi. dikalangan murid. Menjalankan pemerhatian secara berterusan agar tidak berlaku aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan menggunakan waktu PdP. Kualiti pencapaian ilmu murid seimbang. Semua subjek penting.

Menguasai kemahiran menaakul fungsi dan objektif kokurikulum dan menterjemahkannya ke dalam pengurusan sekolah oleh Guru Besar. 2] Meningkatkan Kesedaran Pentingnya Aktiviti Kokurikulum di Sekolah. pemantauan aktiviti kurang mantap dan kokurikulum yang seimbang sekolah. sekolah. Merancang dan melaksanakan aktiviti kokurikulum secara anjal dan sistematik supaya pelaksanaan aktiviti kokurikulum setaraf dengan pelaksanaan program akademik di Menguasai kefahaman tentang kepentingan kokurikulum dan dasardasar pelaksanaannya oleh Guru Besar. Laporan aktiviti perlu mendapat pengesahan daripada guru besar / pengetua. PELAN TINDAKAN FOKUS IMPAK ISU CADANGAN PENYELESAIAN SETERUSNYA Pelaksanaan kokurikulum Mengenalpasti kebitaraan Kemenjadian murid boleh Pelaksanaan aktiviti Pengurusan Sekolah hendaklah mengikut [niche area] berdasarkan direalisasikan melalui kokurikulum yang menyediakan jadual aktiviti kesesuaian konteks di minat dan bakat murid. Tiada kemahiran menaakul fungsi dan 8 Guru besar menggunakan pendekatan yang seimbang dalam penjadualan masa untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Tiada kemahiran menyediakan rancangan tahunan / takwim aktiviti kokurikulum. Perancangan Tahunan aktiviti kokurikulum dan sukan. TAJUK : Isu dan Cadangan Penyelesaian Aktiviti Kokurikulum & Sukan OBJEKTIF : 1] Memastikan Pelaksanaan Kokurikulum Dan Sukan Mengikut Perancangan Dan Pengurusan Yang Sistematik. . Memantau dan memastikan pelaksanaan aktiviti kokurikulum selaras dengan dasar dan prinsip yang telah ditetapkan. kokurikulum yang mantap konsisten oleh dan sesuai dengan kebolehan oleh pengurusan sekolah. guru dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum. Melindungi masa dalam kegiatan kokurikulum di sekolah.5. Kursus pendedahan / pemantapan pengurusan kokurikulum dan sukan. Guna modul yang sama standard. Taklimat dan bengkel membina rancangan tahunan / takwim aktiviti kokurikulum yang lebih sistematik. Sejauh mana masa yang diperuntukan untuk aktiviti kokurikulum telah digunakan dengan berkesan dan sepenuhnya.

kursus. Pihak KPM perlu memantapkan lagi sistem SAPS dan SPBBS yang sedia ada dan memanjangkan lagi tempoh perekodan pencapaian . 2] Semua pentadbir dan guru memahami PS dengan berkesan. TAJUK : Pengurusan Masa Dalam Konteks Pelaksanaan Pentaksiran Sekolah [PS] OBJEKTIF : 1] Memastikan pentaksiran skor murid untuk PS dilakukan secara berterusan. Meningkatkan tahap kefahaman pentadbir dan guru berkaitan PS. Memantau pelaksanaan PS. Capaian internet yang lemah kadang kala tidak berfungsi menyebabkan proses CADANGAN PENYELESAIAN Menggalakan guru mengakses internet apabila turun ke pasar dan membeli broadband sendiri untuk mengemaskini skor murid. Manual atau panduan pelaksanaan PBS dimaklumkan kepada guru untuk dibaca.sekolah. Kefahaman pentadbir sekolah dan guru adalah berbeza berkaitan dengan PS. 6. Sesi perkembangan staf. Memahami konsep PS Pelaksanaan PS. mesyuarat atau taklimat. objektif kokurikulum dalam menyokong program peningkatan akademik. meningkatkan pengajaran 9 ISU Menghadiri bengkel. PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Menjalankan pemeriksaan mengejut [pemantauan secara atas talian] melalui sistem on-line oleh setiausaha peperiksaan sekolah. Mengukuhkan pembelajaran murid. Peningkatan pengetahuan dan kefahaman berkaitan dengan PS. Siri penerangan / taklimat / penataran PS secara berterusan setiap kali ada penambahbaikan. Bengkel PAT ke arah keseimbangan akademik dan kokurikulum. Guru mampu melaksanakan PS dengan berkesan. Proses pentaksiran yang berterusan dan dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah IMPAK Kualiti pengajaran guru dan pembelajaran murid. FOKUS Guru mesti mengemaskini skor murid dalam PS berdasarkan pencapaian yang terkini. Keupayaan guru menterjemah konsep PBS dalam bentuk tindakan. 3] Semua guru melaksanakan PS dengan berkesan.

Keperluan masa dan kos yang tinggi dalam pelaksanaan PS. Siri penerangan dan pendedahan PS. Mengambil masa yang banyak sekirannya guru menyediakan soalan secara individu.sepenuhnya bermula daripada aspek perancangan. Kefahaman Pentadbir Sekolah / guru tentang PBS berbeza-beza dan kurang mantap. Timbul banyak kekeliruan berkenaan pelaksanaan PS. Masa instruksional dapat digunakan dengan sepenuhnya untuk Pengajaran-Pembelajaran dan pentaksiran Berasaskan Sekolah. perekodan dan pelaporannya. JawatankuasaPBS lebih kerap bermesyuarat bagi menyeslesaikan masalah yang ada. perekodan pencapaian murid secara online sukar dibuat oleh kalangan guru dan penggunaan data oleh pegawai di PPD/JPN/KPM. Sekolah perlu merancang dan melaksanakan Latihan Pemantapan PS Berasaskan Sekolah. Memudahkan guru menyedut soalan dan menjimatkan masa guru. 10 . Meningkatkan tahap kefahaman pentadbir dan guru berkaitan pelaksanaan PS. guru serta mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu proses P&P. murid secara atas talian. pembinaan item dan instrument pentaksiran atau . penskoran. Guru belum memahami dan kurang menghayati hasrat pelaksanaan PS.

ISU LDP diadakan secara adhoc dan tidak berfokus. Kursus yang diadakan kurang relevan dengan keperluan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Menganalisis juga keperluan guru berdasarkan senarai latihan yang diperlukan oleh guru dari Borang LNPT. TAJUK : Pengoperasian LDP Berasaskan Sekolah OBJEKTIF : 1] Memastikan perancangan LDP Berasaskan Sekolah tidak mengganggu masa instruksional di sekolah dan memenuhi keperluan berkursus 7 hari satahun.KPM]. Hari Profesional peringkat sekolah diadakan secara mandatory pada hari Sabtu [sekurang-kurangnya 7 hari setahun]. Pelaksanaan berpandukan takwim sekolah dan mematuhi ketetapan Surat Siaran KPM Bil. Pengurusan atau JK LDP sekolah membuat perancangan keperluan kursus berdasarkan soal selidik yang dilaksanakan secara online [TNA] supaya LDP secara terancang dan berfokus dapat dilaksanakan.4 (20) bertarikh 27 Jun 2012. FOKUS Pengoperasian LDP Berasaskan Sekolah secara terancang dan berkesan. Masa instruksional tidak diganggu dan guru berpeluang meningkatkan tahap profesionalisme mereka. PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Analisis keperluan latihan dan perancangan jadual LDP disediakan awal oleh Jawatankuasa LDP sekolah. Semua guru boleh melengkapkan kehadiran berkursus 7 hari setahun [Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil.20/2012 Pelaksanaan Perakuan Jawatankuasa Khas Menangani Isu Beban Tugas Guru [KP(BPSHSPDK)201/005/02 jld. Semua .6/2005]. CADANGAN PENYELESAIAN Memanfaatkan fungsi Jawatankuasa LDP sekolah [merujuk Buku Panduan Pengoperasian LDP. Perancangan dan penetapan LDP dimasukkan ke dalam takwim sekolah dan mesti dipatuhi.7. Masalah kewangan untuk menjemput pakar / penceramah dari luar. Surat Siaran KPM Bil. 2009. Pemantauan pelaksanaan LDP Berasaskan Sekolah oleh Pengurus Sekolah dan secara berkala oleh 11 IMPAK Pelaksanaan LDP dapat diadakan secara lebih terancang dan tidak menganggu masa instruksional di sekolah.20/2012.

c) Garis panduan penglibatan guru dalam aktiviti anjuran KPM. d) Pematuhan kepada semua surat pekeliling ikhtisas / surat siaran yang sedang berkuatkuasa mengenai penglibatan agensi luar dengan sekolah. Pelaporan pengoperasian LDP Berasaskan Sekolah dibuat dalam e-SPLG.PPD/JPN/KPM. Pemantauan pelaksanaan LDP berasaskan sekolah secara berkala oleh PPD/JPN/KPM. pihak diminta mematuhi semua prosedur & peraturan dalam melaksanakan 3 daripada 4 perakuan berikut : a) Mengurangkan bilangan ujian & pelaksanaan peperiksaan setara di sekolah [akan dimansuhkan bermula pada 1 Januari 2013] b) Pengoperasian LDP secara school-based di sekolah. guru dan murid. Disahkan oleh : 12 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->