P. 1
Melindungi Masa Instuksional (MMI)

Melindungi Masa Instuksional (MMI)

|Views: 264|Likes:
Published by Sulang Usat
Pelan Tindakan MMI
Pelan Tindakan MMI

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Sulang Usat on Feb 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2015

pdf

text

original

PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL

SK SG PAKU, KAPIT YBA 7103 SESI 2013
1

IMPAK Kualiti pengajaran guru. TAJUK : Keberadaan guru di sekolah OBJEKTIF : 1) Memastikan guru ada dalam bilik darjah dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran [PdP] dengan cekap dan berkesan. Pihak pentadbir menyediakan Rekod Kehadiran & Pergerakan Guru. ISU Menghadiri Kursus/ Bengkel/ Mesyuarat/ Taklimat. FOKUS Guru mesti berada dalam kelas Memeriksa aktiviti guru dalam kelas ganti.. PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Menjadualkan jadual waktu sit in. Penolong Kanan Sebagai peneraju untuk memantau pergerakan/ kehadiran guru. 2 . Menjalankan pemerhatian mengejut.PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PAKU 1. Kualiti pembelajaran murid. CADANGAN PENYELESAIAN Menyediakan Lembaran kerja atau latihan untuk guru ganti.

Perancangan aktiviti murid yang mengikut aras kecerdasan / pencapaian. murid dan bilik darjah dengan cekap dan berkesan. LDP Berasaskan Sekolah [Coaching dan mentoring] untuk meningkatkan profesionalisme keguruan. Suasana bilik darjah tidak ceria dan tidak menyokong pembelajaran. 3 . Memanfaatkan data Headcount yang tepat dan menyeluruh untuk merangka program pembangunan akademik sekolah. TAJUK : Kepimpinan Instruksional OBJEKTIF : 1] Memastikan guru dapat menguruskan pengajaran dan pembelajaran [PdP]. Kualiti pembelajaran murid. Pengurusan Bilik Darjah diurus dengan berkesan [Persekitaran pembelajaran yang kondusif] Memastikan murid aktif dan mendapat imput yang sewajarnya. Persekitaran Bilik Darjah yang kondusif bagi menggalakkan pembelajaran. ISU BRP tidak disediakan perancangan dan pelaksanaan aktiviti PdP tidak dirancang & menepati aras kebolehan / kecerdasan murid. PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Penyemakan Buku Rekod Pengajaran [BRP].2. FOKUS PdP diurus dengan lebih sistematik dan berkesan. Penyediaan sudut Pembelajaran / Mata Pelajaran untuk mempamerkan hasil kerja murid. Bengkel analisis data Headcount. Pemantauan berkala aktiviti / latihan dan buku latihan murid. Pencerapan PdP secara berkala / berjadual. CADANGAN PENYELESAIAN Guru Besar dan GPK menyemak BRP setiap minggu dan bincang sebelum PdP dimulakan. Pentadbir sekolah dapat merangka program pembangunan yang bertepatan dengan kehendak murid. Kegagalan pentadbir menggunakan data Headcount sebagai asas membuat keputusan. Kutipan data dan analisis data Headcount. Semakan hasil penilaian / Pentaksiran Sekolah. 2] Memastikan semua pentadbir mampu menggunakan data untuk merangka Program Pembangunan Akademik yang bersesuaian dengan keperluan murid-murid. IMPAK Kualiti pengajaran guru Persekitaran pembelajaran yang kondusif Pemanfaatan BBM / ABM secara optimum.

Keupayaan pentadbir menterjemahkan hasrat MMI ke dalam bentuk tindakan instruksional di sekolah. Mewujudkan Rekod Kehadiran Guru Mengajar di dalam setiap bilik kelas . ISU Penyelarasan pengurusan sumber manusia di sekolah. Tiada sistem untuk mengawal. TAJUK : Melindungi Masa Instruksional OBJEKTIF : 1] Semua pentadbir dan guru memahami konsep Melindungi Masa Instruksional [MMI] 2] Meminimakan guru keluar meninggalkan kelas / sekolah. Guru-guru dapat melaksanakan PdP dengan berkesan. Memberi kesedaran kepada guru-guru tentang kepentingan melindungi masa instruksional dalam kelas. Pemantauan melalui Rekod Kehadiran Guru Mengajar.3. Pemimpin sekolah merumus dan menghantar laporan kehadiran guru dan staf di sekolah sekali sebulan. PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Taklimat untuk memberi kesedaran isu keberadaan guru di sekolah. menyelia dan memastikan keberadaan guru di dalam kelas semasa sesi persekolahan oleh pihak sekolah. FOKUS Keberadaan guru dalam kelas semasa sesi persekolahan IMPAK Memantapkan sistem pengurusan kehadiran guru di sekolah. Mengurangkan ketidakhadiran guru-guru di sekolah terutama bagi keskes tanpa alasan. berkursus dan mesyuarat. 4 . CADANGAN PENYELESAIAN Mengadakan sesi perbengkelan dan Perkongsian Amalan Terbaik [PAT] untuk pengurusan sekolah supaya kompeten untuk menyebarluaskan hasrat MMI.

4. Membuat pemantauan ke kelas untuk mendapat data keberadaan guru. FOKUS Perancangan dan penyediaan jadual waktu PdP perlu diawasi oleh pentadbir sekolah. Kenal pasti lokasi dan jarak Masa instruksional dapat bilik guru dengan bilik dimanfaatkan dengan darjah. Sekolah Kurang Murid . ISU Jadual yang padat dan berterusan. Menyediakan Borang Kehadiran yang standard. Menyediakan “sit-in” bergabung dengan aktiviti yang Pengisian aktiviti guru “sit-in”. 2] Mempertingkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran [PdP] di dalam kelas. Guru “sit-in” akan lebih bersedia untuk 5 Guru tidak berminat untuk “sit-in” kerana akan menambah masa jadual waktunya. IMPAK Murid mendapat impak yang maksima daripada kepakaran guru. Jadual waktu perlu disesuaikan dengan kepakaran dan pengkhususan guru dalam sesuatu bidang. PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Pastikan guru opsyen mengajar mengikut pengkhususan mereka. Sekolah akan menyediakan aktiviti yang terancang untuk “sit-in”. TAJUK : Jadual Waktu OBJEKTIF : 1] Memastikan waktu yang diperuntukan dimaanfaatkan secara optimum untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid di dalam bilik darjah. Rekod kehadiran harian guru sentiasa kemas kini dan sedia disemak oleh pemantau. Menyemak kehadiran hadiran guru [masa dating dan balik]. CADANGAN PENYELESAIAN Mengolah / menyusun jadual waktu yang seimbang dan adil. Memastikan guru tidak berada di sekolah mendapat kebenaran [surat panggilan bertugas di luar stesyen /CRK / cuti sakit dan sebagainya]. sebaik-baiknya. Menjelaskan peranan dan tugas guru di bawah konsep integrity. Menetapkan waktu kehadiran.

yang tidak adil dan pejabat. Pengabaian [kurang Membuat analisis tentang Mengurus masa perhatian] subjek minor jadual waktu yang telah instruksional kurikulum / elektif. PK mengagihkan jadual waktu yang seimbang mengikut opsyen masing-masing. berada di luar sekolah. Masa dalam Jadual Waktu PdP mesti diguna dan dimanfaatkan sepenuhnya Menjalankan pemantauan mengejut. sama di bawah seorang guru seperti motivasi dan ceramah. yang mantap akan dapat melindungi masa Kekerapan guru instruksional. 6 . akan tiada pilihan untuk menetapkan guru yang akan “sit-in”. Pertukaran guru antara Guru perlu bergerak lebih awal subjek / pertukaran ke kelas (misalnya 5 minit Keberhasilan pembelajaran kelas. melaksanakan aktiviti. Aktiviti sekolah/PPD/JPN/KPM dijalankan pada hari persekolahan.Agihan waktu mengajar. Agihan masa mengajar yang seimbang sebelum dan selepas waktu rehat. Penerangan & taklimat Melindungi masa Agihan masa / subjek kepada semua guru instruksional di sekolah yang tidak seimbang. Guru diberi secara bergilir-gilir. Membina Jadual Waktu yang dapat melindungi masa instruksional. kepentingan mata pelajaran. tidak seimbang. Guru subjek menyediakan tugasan/bahan/lembaran kerja yang digunakan oleh guru ganti/ ‘sit-in’. Guru yang sama terlibat dengan banyak aktiviti sekolah/ PPD/JPN/KPM. Keberhasilan pembelajaran membebankan serta di kalangan murid dapat tidak mengikut ditingkatkan. Sekolah menghantaor Kualiti pengajaran guru Pengagihan waktu jadual waktu setiap guru ke terurus & disedia. Kualiti pengajaran guru. sebelum PdP). dan semasa PdP. diagihkan. tentang agihan jadual. Penglibatan guru dengan aktiviti luar diambilkira.

7 . Sesi Perkongsian Amalan Terbaik seperti pengajaran berpasangan dan professional Learning Communities-Lesson study [PLC] Membina modul untuk pelajar. Memantapkan pengurusan masa PdP. Pengetua/ Guru Besar memastiakn guru mengajar setiap subjek yang ditawarkan dan menggunakan waktu yang diperuntukan secara adil dan bijaksana. rasmi. Penyelesaian kandungan Sukatan Pelajarn hendaklah dihabiskan mengikut tahap kesediaan pelajar & RPT guru/sekolah. Guru mesti mengajar subjek yang telah ditetapkan dalam Jadual Waktu Kelas. Gunakan waktu rehat atau selepas tamat sesi persekolahan sekiranya ada urusan yang berkaitan dengan guru / ibi bapa / murid. Ketidakberadaan guru Panitia mata pelajaran di bilik darjah dengan menyediakan modul urusan rasmi atau tidak merangkumi semua topik. Kualiti pencapaian ilmu murid seimbang. Sekolah / guru memberi fokus yanglebih terhadap subjek teras dan mengabaikan subjeksubjek lain. Guru / murid dipanggil ke pejabat waktu PdP berlangsung. Menjalankan pemerhatian secara berterusan agar tidak berlaku aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan menggunakan waktu PdP. Rekod & komen PdP dicatat oleh pelajar untuk tindakan susulan guru atau pihak sekolah. Bengkel menghasilkan RPH untuk PLC dijalankan dan PAT diadakan. Membuat pemerhatian dan pemantauan pelaksanaan PdP di kelas. Kemahiran untuk menguruskan Jadual Waktu. dikalangan murid. Guru-guru tiada kemahiran mengurus kelas sekirannya ditugaskan untuk „sit-in’. Semua subjek penting. PdP masih dapat dijalankan walaupun ketiadaan guru di sekolah.untuk mengajar dan belajar.

. Tiada kemahiran menaakul fungsi dan 8 Guru besar menggunakan pendekatan yang seimbang dalam penjadualan masa untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Tiada kemahiran menyediakan rancangan tahunan / takwim aktiviti kokurikulum. sekolah. Kursus pendedahan / pemantapan pengurusan kokurikulum dan sukan. Menguasai kemahiran menaakul fungsi dan objektif kokurikulum dan menterjemahkannya ke dalam pengurusan sekolah oleh Guru Besar. kokurikulum yang mantap konsisten oleh dan sesuai dengan kebolehan oleh pengurusan sekolah. Merancang dan melaksanakan aktiviti kokurikulum secara anjal dan sistematik supaya pelaksanaan aktiviti kokurikulum setaraf dengan pelaksanaan program akademik di Menguasai kefahaman tentang kepentingan kokurikulum dan dasardasar pelaksanaannya oleh Guru Besar. Melindungi masa dalam kegiatan kokurikulum di sekolah. Taklimat dan bengkel membina rancangan tahunan / takwim aktiviti kokurikulum yang lebih sistematik. 2] Meningkatkan Kesedaran Pentingnya Aktiviti Kokurikulum di Sekolah. Sejauh mana masa yang diperuntukan untuk aktiviti kokurikulum telah digunakan dengan berkesan dan sepenuhnya. Perancangan Tahunan aktiviti kokurikulum dan sukan. PELAN TINDAKAN FOKUS IMPAK ISU CADANGAN PENYELESAIAN SETERUSNYA Pelaksanaan kokurikulum Mengenalpasti kebitaraan Kemenjadian murid boleh Pelaksanaan aktiviti Pengurusan Sekolah hendaklah mengikut [niche area] berdasarkan direalisasikan melalui kokurikulum yang menyediakan jadual aktiviti kesesuaian konteks di minat dan bakat murid.5. pemantauan aktiviti kurang mantap dan kokurikulum yang seimbang sekolah. Laporan aktiviti perlu mendapat pengesahan daripada guru besar / pengetua. Guna modul yang sama standard. Memantau dan memastikan pelaksanaan aktiviti kokurikulum selaras dengan dasar dan prinsip yang telah ditetapkan. TAJUK : Isu dan Cadangan Penyelesaian Aktiviti Kokurikulum & Sukan OBJEKTIF : 1] Memastikan Pelaksanaan Kokurikulum Dan Sukan Mengikut Perancangan Dan Pengurusan Yang Sistematik. guru dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum.

Bengkel PAT ke arah keseimbangan akademik dan kokurikulum. Memantau pelaksanaan PS. Memahami konsep PS Pelaksanaan PS. meningkatkan pengajaran 9 ISU Menghadiri bengkel. FOKUS Guru mesti mengemaskini skor murid dalam PS berdasarkan pencapaian yang terkini. objektif kokurikulum dalam menyokong program peningkatan akademik. kursus. Mengukuhkan pembelajaran murid. Sesi perkembangan staf. mesyuarat atau taklimat. Proses pentaksiran yang berterusan dan dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah IMPAK Kualiti pengajaran guru dan pembelajaran murid. 6. Kefahaman pentadbir sekolah dan guru adalah berbeza berkaitan dengan PS. PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Menjalankan pemeriksaan mengejut [pemantauan secara atas talian] melalui sistem on-line oleh setiausaha peperiksaan sekolah. Capaian internet yang lemah kadang kala tidak berfungsi menyebabkan proses CADANGAN PENYELESAIAN Menggalakan guru mengakses internet apabila turun ke pasar dan membeli broadband sendiri untuk mengemaskini skor murid. Pihak KPM perlu memantapkan lagi sistem SAPS dan SPBBS yang sedia ada dan memanjangkan lagi tempoh perekodan pencapaian . Keupayaan guru menterjemah konsep PBS dalam bentuk tindakan. Guru mampu melaksanakan PS dengan berkesan. TAJUK : Pengurusan Masa Dalam Konteks Pelaksanaan Pentaksiran Sekolah [PS] OBJEKTIF : 1] Memastikan pentaksiran skor murid untuk PS dilakukan secara berterusan. 3] Semua guru melaksanakan PS dengan berkesan. Meningkatkan tahap kefahaman pentadbir dan guru berkaitan PS. 2] Semua pentadbir dan guru memahami PS dengan berkesan.sekolah. Siri penerangan / taklimat / penataran PS secara berterusan setiap kali ada penambahbaikan. Peningkatan pengetahuan dan kefahaman berkaitan dengan PS. Manual atau panduan pelaksanaan PBS dimaklumkan kepada guru untuk dibaca.

pembinaan item dan instrument pentaksiran atau . Sekolah perlu merancang dan melaksanakan Latihan Pemantapan PS Berasaskan Sekolah. perekodan pencapaian murid secara online sukar dibuat oleh kalangan guru dan penggunaan data oleh pegawai di PPD/JPN/KPM. Mengambil masa yang banyak sekirannya guru menyediakan soalan secara individu. Memudahkan guru menyedut soalan dan menjimatkan masa guru.sepenuhnya bermula daripada aspek perancangan. JawatankuasaPBS lebih kerap bermesyuarat bagi menyeslesaikan masalah yang ada. 10 . guru serta mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu proses P&P. Timbul banyak kekeliruan berkenaan pelaksanaan PS. murid secara atas talian. Meningkatkan tahap kefahaman pentadbir dan guru berkaitan pelaksanaan PS. Keperluan masa dan kos yang tinggi dalam pelaksanaan PS. Siri penerangan dan pendedahan PS. perekodan dan pelaporannya. Kefahaman Pentadbir Sekolah / guru tentang PBS berbeza-beza dan kurang mantap. Masa instruksional dapat digunakan dengan sepenuhnya untuk Pengajaran-Pembelajaran dan pentaksiran Berasaskan Sekolah. Guru belum memahami dan kurang menghayati hasrat pelaksanaan PS. penskoran.

Hari Profesional peringkat sekolah diadakan secara mandatory pada hari Sabtu [sekurang-kurangnya 7 hari setahun].7.4 (20) bertarikh 27 Jun 2012. Semua . Pengurusan atau JK LDP sekolah membuat perancangan keperluan kursus berdasarkan soal selidik yang dilaksanakan secara online [TNA] supaya LDP secara terancang dan berfokus dapat dilaksanakan.KPM]. Pelaksanaan berpandukan takwim sekolah dan mematuhi ketetapan Surat Siaran KPM Bil.20/2012 Pelaksanaan Perakuan Jawatankuasa Khas Menangani Isu Beban Tugas Guru [KP(BPSHSPDK)201/005/02 jld. Semua guru boleh melengkapkan kehadiran berkursus 7 hari setahun [Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil. Perancangan dan penetapan LDP dimasukkan ke dalam takwim sekolah dan mesti dipatuhi. TAJUK : Pengoperasian LDP Berasaskan Sekolah OBJEKTIF : 1] Memastikan perancangan LDP Berasaskan Sekolah tidak mengganggu masa instruksional di sekolah dan memenuhi keperluan berkursus 7 hari satahun. CADANGAN PENYELESAIAN Memanfaatkan fungsi Jawatankuasa LDP sekolah [merujuk Buku Panduan Pengoperasian LDP. Masalah kewangan untuk menjemput pakar / penceramah dari luar. ISU LDP diadakan secara adhoc dan tidak berfokus. PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Analisis keperluan latihan dan perancangan jadual LDP disediakan awal oleh Jawatankuasa LDP sekolah. Menganalisis juga keperluan guru berdasarkan senarai latihan yang diperlukan oleh guru dari Borang LNPT.6/2005]. Surat Siaran KPM Bil. Pemantauan pelaksanaan LDP Berasaskan Sekolah oleh Pengurus Sekolah dan secara berkala oleh 11 IMPAK Pelaksanaan LDP dapat diadakan secara lebih terancang dan tidak menganggu masa instruksional di sekolah. FOKUS Pengoperasian LDP Berasaskan Sekolah secara terancang dan berkesan. Masa instruksional tidak diganggu dan guru berpeluang meningkatkan tahap profesionalisme mereka. Kursus yang diadakan kurang relevan dengan keperluan untuk meningkatkan profesionalisme guru. 2009.20/2012.

d) Pematuhan kepada semua surat pekeliling ikhtisas / surat siaran yang sedang berkuatkuasa mengenai penglibatan agensi luar dengan sekolah. guru dan murid. Pemantauan pelaksanaan LDP berasaskan sekolah secara berkala oleh PPD/JPN/KPM. Disahkan oleh : 12 .PPD/JPN/KPM. c) Garis panduan penglibatan guru dalam aktiviti anjuran KPM. pihak diminta mematuhi semua prosedur & peraturan dalam melaksanakan 3 daripada 4 perakuan berikut : a) Mengurangkan bilangan ujian & pelaksanaan peperiksaan setara di sekolah [akan dimansuhkan bermula pada 1 Januari 2013] b) Pengoperasian LDP secara school-based di sekolah. Pelaporan pengoperasian LDP Berasaskan Sekolah dibuat dalam e-SPLG.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->