12.1 DAKWAH SATU : PENGENALAN 12.

11 MUQADDIMAH Apabila seseorang itu telah bersyahadah, maka ia telah membuat pengakuan untuk mengabdikan diri kepada Allah dan RasulNya dengan melaksanakan segala tuntutan syahadah tersebut dan salah satu daripada tuntutan tersebut ialah untuk menyeru dan mengajak manusia kepada jalan Allah atau dengan kata lain menyampaikan dakwah islamiyah. Firman Allah SWT mafhumnya :

“Orang orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka takut kepadaNya dan mereka tiada takut kepada seseorang pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan” [ Al ahzab : 39] 12.12 PENGERTIAN DAKWAH Dari segi Bahasa: Dakwah adalah kalimah Arab yang merupakan “masdar” (kata benda), berasal dari perkataan “da’a”,” yad’u”, “da’watan” yang memberi maksud seruan, panggilan atau undangan. Firman Allah SWT maksudnya:

“Dan apabila hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawaplah) bahawasanya Aku adalah dekat,Aku menjawap seruan hambaKu yang menyeru (berdoa) apabila ia memohon kepada Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah )Ku dan hendaklah mereka beriman kepadaKu, agar mereka sentiasa berada di dalam kebenaran” [Al baqarah : 186 ] Dari segi Syara’ : Dakwah memberi maksud menyeru atau mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan menuruti petunjuk, menyuruh berbuat kebajikan dan melarang perbuatan munkar yang dibenci oleh Allah SWT dan RasulNya agar manusia

mereka itulah orang orang yang beruntung” [Ali imran : 104] Dan firmanNya lagi : “Katakanlah : inilah jalan (agama)ku. berjubah atau bertudung litup.mendapat kebahagiaan dan keredhaan di dunia dan di akhirat. Realitinya samada kita sedar . menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. yang hanya terbayang pada fikiran kita. aku dan orang orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata. menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatn yang munkar. agama. Orang yang menyampaikan dakwah adalah da'i dan orang yang menjadi sasaran dakwah disebut sebagai mad'u. 12. Maha Suci Allah. pendapat atau pekerjaan tertentu. Yang dimaksudkan dengan ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang mengandungi caracara dan tuntutan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut. supaya mereka beroleh keuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. dan aku tiada termasuk golongan orang yang syirik” [Yusuf : 108] Dakwah juga sering dikaitkan dengan "Ilmu" dan "Islam". Manakala Syaikh Ali Mahfudz pula menjelaskan bahawa dakwah itu adalah membangkitkan kesedaran manusia di atas kebaikan dan bimbingan. itu adalah tugas tugas orang yang berkopiah. Firman Allah yang bermaksud : “Dan hendaklah ada dikalangan kamu ummat yang menyeru kepada kebajikan.13 TUNTUTAN DAN KEPENTINGAN DAKWAH Bila di tanya tentang siapakah pendakwah? seringkali persoalan ini akan menimbulkan perselisihan faham dikalangan masyarakat masa kini. dan menyetujui atau melaksanakan suatu ideologi. sehingga menjadi "Ilmu Dakwah" dan “Ilmu Islam" atau Ad-da'wah Al-islamiyah. Menurut Ibnu Taimiyyah antara tugas dakwah adalah untuk menyuruh melakukan yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Apabila disebut sahaja tentang dakwah. mengikuti.

” [Yusuf : 108] Menurut Dr.. Kesemua ayat Al quran yang mengandungi suruhan atau tuntutan untuk berdakwah turut ditujukan kepada seluruh ummat Islam. Secara asasnya dakwah ini adalah tugas utama para nabi yang menjadi utusan Allah untuk menyeru seluruh ummat manusia supaya beriman kepada Allah SWT. Ini bermakna Allah SWT memberi satu keistimewaan dan penghormatan yang tinggi kepada ummat Islam untuk terus berkongsi menyambung perjuangan dakwah Rasulullah SAW. bahawa Rasulullah SAW adalah rasul yang terakhir yang diutuskan kepada ummat manusia. kerana pada dasarnya setiap perintah yang ditujukan kepada Nabi SAW adalah merangkumi ummatnya sekali. sebagaimana firmanNya : “Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan di setiap golongan kamu seorang rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka) : hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah Taghut. Dan hal ini dikuatkan lagi dengan Firmanullah : .ataupun tidak itulah jawapan yang sering digambarkan oleh masyarakat kini terhadap golongan pendakwah. melainkan terdapat pengecualian yang khusus di dalam ayat ayat tersebut. dan kewafatan Baginda mewariskan satu amanat yang besar yang perlu dilaksanakan. aku dan orang orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata. ” [An nahl : 36] Perlu diingatkan kepada ummat Islam pada masa ini.. Maha Suci Allah dan aku tidak termasuk orang orang yang syirik. amanat tersebut adalah menyebarluaskan agama Allah keseluruh pelusuk dunia iaitu berdakwah ke jalan yang diredhai oleh Allah SWT .Abdul Karim Zaidan di dalam sebuah kitabnya “Usul Dakwah”. firman Allah yang bermaksud : “Katakanlah : inilah jalan (agama)ku.

kerana kamu menyuruh berbuat segala yang baik dan melarang daripada perkara yang salah (buruk dan keji)” [Ali imran : 110] Maka jelaslah bahawa. sesudah Kami menerangkannya didalam kitab suci. Oleh sebab itu Allah SWT memberi amaran yang keras khusus kepada golongan yang berilmu agama dan mengingatkan mereka supaya tidak menyembunyikan sesuatu yang mereka ketahui. dan tugas ini tidak dikhususkan kepada golongan alim ulama’ semata mata ataupun golongan yang mempelajari ilmu agama seperti ustaz ataupun ustazah. serta menerangkan (apa yang mereka sembunyikan) maka orang orang itu. Kecuali orang orang yang bertaubat. Allah mewajibkan orang orang yang berilmu agar menyampaikan ajaran Islam yang mereka tahu kepada orang ramai. maka mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekelian makhluk. bagi mereka yang mempunyai kuasa mungkin mempunyai lebih kemampuan untuk berdakwah. Firman Allah yang bermaksud : “Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan daripada keterangan keterangan dan petunjuk hidayah. Namun demikian tugas dakwah itu bergantung kepada kemampuan dan kebijaksanaan kita serta boleh dilakukan dengan pelbagai cara. untuk memastikan keutuhan ummah Islam itu sendiri dan ini ditegaskan oleh Allah dalam firmanNya bermaksud : . Manakala bagi orang biasa bolehlah dilakukan mengikut kemampuan dan kebolehannya. setiap orang Islam itu wajib melaksanakan dakwah tak kira lelaki mahupun perempuan. dan memperbaiki (amalan buruk mereka).“Kamu (wahai ummat muhammad) adalah sebaik baik ummat yang dilahirkan bagi (faedah) ummat manusia. Aku terima taubat mereka dan Akulah Tuhan yang Maha Penerima Taubat. Kerana ini adalah tugas setiap ummat Islam itu sendiri. lagi Maha Mengasihani” [Al baqarah 159-160] Justeru itu.

haji. manakala perkara yang tidak diketahuinya tidak boleh disampaikan kerana dia tidak mengetahuinya.Firman Allah SWT maksudnya : “Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang orang yang zalim sahaja diantara kamu. sehinggakan manusia di waktu ini mengambil Islam dari golongan yang jahil dan mereka diselewengkan.14 DAKWAH DARI SUDUT HUKUM Daripada dalil-dalil yang dikemukakan di atas. kemudian mereka ini muncul ditengah masyarakat dan mereka cuba untuk menyampaikan ilmu yang diperolehi dengan penjelasan yang salah tentang Islam. atau dengan membaca buku-buku agama tanpa mempelajari daripada ustaz mahupun ustazah. ataupun hanya sekadar berada di pusat pengajian Islam dalam tempoh yang singkat. dewasa ini sering kelihatan dimana adanya pihak pihak ataupun individu individu tertentu yang tidak mempunyai latar belakang pengajian agama. 12.“Demi masa. maka jelaslah bahwa dakwah adalah suatu kewajipan bagi ummat Islam Mengenai jenis kewajipan ini. . Dia juga turut mengakui bahawa solat. sesungguhnya manusia itu benar benar didalam kerugian. Setiap orang Islam tahu bahawa balasan Allah di akhirat itu adalah benar. terdapat perbezaan pendapat di kalangan Ulama' samada dakwah itu adalah fardhu ain atau fardhu kifayah. kecuali orang orang yang beriman dan mengerjalkan amal soleh dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan saling menasihati dengan kebenaran” [Al a’sr : 1-3] Dakwah juga perlu dilaksanakan supaya semua manusia terselamat daripada melakukan perkara perkara yang di murkai Allah. walaupun kita dituntut untuk menyampaikan apa yang kita tahu. dan Al quran itu “kalamullah”. oleh yang demikian dia boleh menyampaikan apa yang dia tahu. puasa dan zakat diwajipkan oleh Islam. kita adalah dilarang supaya tidak menyampaikan ilmu ataupun dakwah yang salah.sebagaimana Sabda Nabi SAW mafhumnya : “Sampaikanlah dariku walaupun hanya sepotong ayat” Akan tetapi. Dan inilah perkara yang mendukacitakan kita. Dan ketauhilah bahawa Allah amat keras siksaanNya” [Al anfal : 25] Sesiapa sahaja yang mengetahui serba sedikit tentang Islam bermakna ia mengetahui sesuatu dan perlu disampaikan kepada orang yang belum mengetahuinya.

menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. kerana kamu menyuruh berbuat segala yang baik dan melarang daripada perkara yang salah (buruk dan keji) [Ali imran : 110] ii) Hadis Rasulullah SAW mafhumnya : "Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran.Fardhu Kifayah Sebahagian ulama' mengatakan dakwah adalah fardhu kifayah ke atas ummat Islam berdasarkan ayat Al quran yang bermaksud : “Dan hendaklah ada dikalangan kamu ummat yang menyeru kepada kebajikan. iii) Dan Sabda Nabi SAW : . yang dengan jelas menunjukkan bahawa dakwah adalah sifat ummat ini. sekiranya tidak berkuasa maka dengan lidahnya. “Kamu (wahai ummat muhammad) adalah sebaik baik ummat yang dilahirkan bagi (faedah) ummat manusia. Fardhu Ain Ulama' yang lain pula berpendapat bahawa dakwah ialah fardhu 'ain yang wajib dikerjakan oleh setiap Muslim menurut kemampuannya. maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah Iman". dan ini adalah berdasarkan kepada hujjah yang berikut : i) Firman Allah SWT. mereka itulah orang orang yang beruntung” [Ali imran : 104] Daripada ayat tersebut mereka berpendapat bahawa yang dituntut syara' ialah tugas dakwah itu dilaksanakan oleh sebahagian daripada ummat Islam sahaja. maka dengan hatinya. sekiranya tidak berkuasa .

Qaedah Feqh : “Tidak sempurna sesuatu perkara itu melainkan dengan adanya ia maka hukumnya adalah wajip” Menurut Imam Al ghazali pula dakwah itu adalah pada asalnya adalah fardhu kifayah sekiranya ada pemerintahan Islam dan ianya akan menjadi fardhu ain mengikut kemampuan setelah jatuhnya khalifah Islamiyyah.15 MATLAMAT DAN TUGAS DAKWAH Matlamat dakwah adalah semata mata untuk memastikan perkara perkara yang diredhai Allah (ma'ruf) tersebar luas dan perkara perkara yang terkeji (munkar) dapat dihapuskan. supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata mata untuk Allah. 12.“Sampaikanlah dariku walaupun hanya sepotong ayat” iv. sebagaimana Dia telah menjadikan orang orang yang sebelum mereka berkuasa. jika mereka berhenti (dari kekafiran). maka dakwah juga mesti bermatlamat untuk menegakkan hukum Allah atau Daulah Islamiyah di atas muka bumi ini. dan Dia benar benar akan menukar (keadaan) mereka. maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan [Al anfal : 39] Pada hari ini dalam keadaan tiada sebuah negara pun yang melaksanakan hukum Islam secara total. Tidak melaksanakan hukum Allah adalah satu kemungkaran dan kezaliman yang amat besar. ini telah dijelaskan dalam Firmanullah yang bermaksud : “Dan Allah telah berjanji kepada orang orang yang beriman diantara kamu dan orang orang yang mengerjakan amalan soleh bahawa Dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Orang-orang yang berdakwah pada jalan Allah perlu yakin bahawa mereka akan mendapat pertolongan daripada Allah dan keredhaanNya. dan sesungguhnya Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredhaiNya untuk mereka. Sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman .Firman Allah SWT yang bermaksud : “Dan perangilah mereka.

Hakikatnya. Baginda telah menemui Buraidah bin Al hasib Al aslami. Mereka tetap menyembahKu dengan tidak mempersekutukan dengan sesuatu pun dengan Aku. pangkat atau dalam apa jua bentuk kebendaan. jemu atau malas. setiap tindak tanduknya adalah untuk dakwah. dia perlu melaksanakan dakwah dengan berterusan tanpa merasa putus asa. ini bermakna tanggungjawap dakwah itu boleh dilaksanakan pada bila bila masa sahaja. Satu contoh yang kita boleh renungkan dan mengambil pengajaran darinya adalah. dan tidak pernah bakhil untuk mengorbankan masa dan tenaganya untuk melaksanakan dakwah tersebut. tidak ada had masa yang ditentukan sebagaimana solat. seorang pendakwah yang ikhlas. sebenarnya hanya melaksanakan kewajipannya dan menunaikan ibadat sebagai tanda ketaatannya kepada Allah SWT. puasa atau sebagainya. pujian. Ganjaran ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Tanggungjawap seorang muslim adalah mengajak manusia supaya menyembah Allah dan bukanlah tanggungjawapnya untuk memberikan hidayah kepada mereka. Ini dapat dicontohi dari perilaku Rasulullah SAW yang sentiasa mengajak kaumnya siang dan malam. akan memberikan sepenuh tumpuan terhadap dakwah. Ini bermakna.secara tersembunyi mahupun terang terangan. selagi kita berkesempatan untuk melaksanakannya.Baginda mengajak mereka kepada Islam dan mereka menerimanya. sebagaimana nabi Allah Nuh AS yang tidak pernah jemu untuk berdakwah mengajak kaumnya kepada Allah selama lebih kurang 950 tahun. tiada suatu perkara pun yang dapat mengubah pendiriannya daripada perkara ini walaupun berada di dalam keadaan yang amat genting dan dalam keadaan yang terdesak. ini menunjukkan Rasulullah Saw tidak pernah lupa untuk menjalankan tugasnya sebagai pendakwah mengajak manusia kepada Islam walaupun pada ketika itu kaum Quraisy cuba untuk menangkapnya. Orang yang mengajak manusia kepada mengingati dan menyembah Allah. bersama dengan Abu Bakar As siddiq RA. maka mereka itulah orang orang yang fasiq” [An Nur : 55] Di dalam menyampaikan dakwah. dan tiada satupun yang dapat menghalang Baginda dari menjalankan tugas dakwah tersebut. malah seluruh fikirannya akan tertumpu terhadap dakwah. yang ketika itu berada bersama kaumnya dipertengahan jalan menuju ke Madinah. ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan berhijrah ke Madinah. walaupun tidak ramai yang menyertainya.Ini dijelaskan oleh Allah mengenai nabi Nuh AS maksudnya : .sentosa. akan diperolehi dari limpah kurniaan Allah Tuhan yang Maha Agung. ini bermakna pendakwah tidak sepatutnya menuntut ganjaran dari mana mana manusia. samada dalam bentuk harta. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu.

akan memeperolehi ganjaran seperti mana ganjaran ganjaran yang diperolehi orang orang yang mengikutinya tidak kurang sedikitpun.dan Allah menjanjikan ganjaran yang istimewa kepada pendakwah sebagaimana sabda nabi SAW maksudnya : “ Orang yang mengajak manusia kepada petunjuk Allah. lebih lebih lagi ketika manusia menderhakai Allah. orang yang mengucapinya semestinya seorang yang mempunyai syakhsiah ataupun keperibadian yang baik dan tunduk hanyalah kepada Allah SWT." [An-Nahl:125] . perlulah di ingatkan dan ditekankan bahawa dakwah itu hendaklah di langsungkan dengan penuh kebijaksanaan (berhikmah) agar dakwah yang dibawa menepati sasaran dan kehendak ummah demi menjamin tertegaknya agama Allah di muka bumi ini. dan bertukar fikiranlah dengan cara yang lebih baik. sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya. (samada kamu beriman ataupun ingkar) dan kau pula diperintahkan supaya menjadi orang Islam (yang berserah diri kepada Allah) ” [Yunus : 72] Tidak dinafikan.16 PENUTUP Setelah kita mempelajari dan memahami tentang perihal dakwah. jika kamu membelakangkan peringatanku. merupakan ucapan yang terbaik kerana. ucapan bagi mengajak manusia supaya menyembah Allah.” 12. dan Dialah yang mengetahui siapa yang terpimpin. sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud : "Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. kerana aku tidak meminta sebarang balasan daripada kamu ( mengenai ajaran Allah yang aku sampaikan) balasanku hanylah daripada Allah semata mata. maka tidaklah menjadi hal kepadaku. dan nasihat-nasihat yang baik-baik.“Oleh itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful