12.1 DAKWAH SATU : PENGENALAN 12.

11 MUQADDIMAH Apabila seseorang itu telah bersyahadah, maka ia telah membuat pengakuan untuk mengabdikan diri kepada Allah dan RasulNya dengan melaksanakan segala tuntutan syahadah tersebut dan salah satu daripada tuntutan tersebut ialah untuk menyeru dan mengajak manusia kepada jalan Allah atau dengan kata lain menyampaikan dakwah islamiyah. Firman Allah SWT mafhumnya :

“Orang orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka takut kepadaNya dan mereka tiada takut kepada seseorang pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan” [ Al ahzab : 39] 12.12 PENGERTIAN DAKWAH Dari segi Bahasa: Dakwah adalah kalimah Arab yang merupakan “masdar” (kata benda), berasal dari perkataan “da’a”,” yad’u”, “da’watan” yang memberi maksud seruan, panggilan atau undangan. Firman Allah SWT maksudnya:

“Dan apabila hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawaplah) bahawasanya Aku adalah dekat,Aku menjawap seruan hambaKu yang menyeru (berdoa) apabila ia memohon kepada Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah )Ku dan hendaklah mereka beriman kepadaKu, agar mereka sentiasa berada di dalam kebenaran” [Al baqarah : 186 ] Dari segi Syara’ : Dakwah memberi maksud menyeru atau mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan menuruti petunjuk, menyuruh berbuat kebajikan dan melarang perbuatan munkar yang dibenci oleh Allah SWT dan RasulNya agar manusia

mereka itulah orang orang yang beruntung” [Ali imran : 104] Dan firmanNya lagi : “Katakanlah : inilah jalan (agama)ku. dan aku tiada termasuk golongan orang yang syirik” [Yusuf : 108] Dakwah juga sering dikaitkan dengan "Ilmu" dan "Islam". dan menyetujui atau melaksanakan suatu ideologi. menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatn yang munkar. yang hanya terbayang pada fikiran kita. Firman Allah yang bermaksud : “Dan hendaklah ada dikalangan kamu ummat yang menyeru kepada kebajikan. itu adalah tugas tugas orang yang berkopiah. agama. Yang dimaksudkan dengan ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang mengandungi caracara dan tuntutan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut. Manakala Syaikh Ali Mahfudz pula menjelaskan bahawa dakwah itu adalah membangkitkan kesedaran manusia di atas kebaikan dan bimbingan.13 TUNTUTAN DAN KEPENTINGAN DAKWAH Bila di tanya tentang siapakah pendakwah? seringkali persoalan ini akan menimbulkan perselisihan faham dikalangan masyarakat masa kini. mengikuti. supaya mereka beroleh keuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 12. sehingga menjadi "Ilmu Dakwah" dan “Ilmu Islam" atau Ad-da'wah Al-islamiyah. menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. Maha Suci Allah. Realitinya samada kita sedar . pendapat atau pekerjaan tertentu. berjubah atau bertudung litup.mendapat kebahagiaan dan keredhaan di dunia dan di akhirat. Menurut Ibnu Taimiyyah antara tugas dakwah adalah untuk menyuruh melakukan yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Orang yang menyampaikan dakwah adalah da'i dan orang yang menjadi sasaran dakwah disebut sebagai mad'u. Apabila disebut sahaja tentang dakwah. aku dan orang orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata.

melainkan terdapat pengecualian yang khusus di dalam ayat ayat tersebut.” [Yusuf : 108] Menurut Dr.. Secara asasnya dakwah ini adalah tugas utama para nabi yang menjadi utusan Allah untuk menyeru seluruh ummat manusia supaya beriman kepada Allah SWT. Dan hal ini dikuatkan lagi dengan Firmanullah : .Abdul Karim Zaidan di dalam sebuah kitabnya “Usul Dakwah”. Kesemua ayat Al quran yang mengandungi suruhan atau tuntutan untuk berdakwah turut ditujukan kepada seluruh ummat Islam. aku dan orang orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata. sebagaimana firmanNya : “Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan di setiap golongan kamu seorang rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka) : hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah Taghut. firman Allah yang bermaksud : “Katakanlah : inilah jalan (agama)ku.. dan kewafatan Baginda mewariskan satu amanat yang besar yang perlu dilaksanakan. Ini bermakna Allah SWT memberi satu keistimewaan dan penghormatan yang tinggi kepada ummat Islam untuk terus berkongsi menyambung perjuangan dakwah Rasulullah SAW. ” [An nahl : 36] Perlu diingatkan kepada ummat Islam pada masa ini. kerana pada dasarnya setiap perintah yang ditujukan kepada Nabi SAW adalah merangkumi ummatnya sekali. amanat tersebut adalah menyebarluaskan agama Allah keseluruh pelusuk dunia iaitu berdakwah ke jalan yang diredhai oleh Allah SWT . Maha Suci Allah dan aku tidak termasuk orang orang yang syirik. bahawa Rasulullah SAW adalah rasul yang terakhir yang diutuskan kepada ummat manusia.ataupun tidak itulah jawapan yang sering digambarkan oleh masyarakat kini terhadap golongan pendakwah.

dan tugas ini tidak dikhususkan kepada golongan alim ulama’ semata mata ataupun golongan yang mempelajari ilmu agama seperti ustaz ataupun ustazah. Firman Allah yang bermaksud : “Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan daripada keterangan keterangan dan petunjuk hidayah. dan memperbaiki (amalan buruk mereka). Oleh sebab itu Allah SWT memberi amaran yang keras khusus kepada golongan yang berilmu agama dan mengingatkan mereka supaya tidak menyembunyikan sesuatu yang mereka ketahui.“Kamu (wahai ummat muhammad) adalah sebaik baik ummat yang dilahirkan bagi (faedah) ummat manusia. maka mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekelian makhluk. Kecuali orang orang yang bertaubat. Allah mewajibkan orang orang yang berilmu agar menyampaikan ajaran Islam yang mereka tahu kepada orang ramai. bagi mereka yang mempunyai kuasa mungkin mempunyai lebih kemampuan untuk berdakwah. Manakala bagi orang biasa bolehlah dilakukan mengikut kemampuan dan kebolehannya. lagi Maha Mengasihani” [Al baqarah 159-160] Justeru itu. Namun demikian tugas dakwah itu bergantung kepada kemampuan dan kebijaksanaan kita serta boleh dilakukan dengan pelbagai cara. serta menerangkan (apa yang mereka sembunyikan) maka orang orang itu. setiap orang Islam itu wajib melaksanakan dakwah tak kira lelaki mahupun perempuan. untuk memastikan keutuhan ummah Islam itu sendiri dan ini ditegaskan oleh Allah dalam firmanNya bermaksud : . Kerana ini adalah tugas setiap ummat Islam itu sendiri. sesudah Kami menerangkannya didalam kitab suci. Aku terima taubat mereka dan Akulah Tuhan yang Maha Penerima Taubat. kerana kamu menyuruh berbuat segala yang baik dan melarang daripada perkara yang salah (buruk dan keji)” [Ali imran : 110] Maka jelaslah bahawa.

walaupun kita dituntut untuk menyampaikan apa yang kita tahu. terdapat perbezaan pendapat di kalangan Ulama' samada dakwah itu adalah fardhu ain atau fardhu kifayah. puasa dan zakat diwajipkan oleh Islam.“Demi masa. sehinggakan manusia di waktu ini mengambil Islam dari golongan yang jahil dan mereka diselewengkan. oleh yang demikian dia boleh menyampaikan apa yang dia tahu. kemudian mereka ini muncul ditengah masyarakat dan mereka cuba untuk menyampaikan ilmu yang diperolehi dengan penjelasan yang salah tentang Islam. Dan ketauhilah bahawa Allah amat keras siksaanNya” [Al anfal : 25] Sesiapa sahaja yang mengetahui serba sedikit tentang Islam bermakna ia mengetahui sesuatu dan perlu disampaikan kepada orang yang belum mengetahuinya. kecuali orang orang yang beriman dan mengerjalkan amal soleh dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan saling menasihati dengan kebenaran” [Al a’sr : 1-3] Dakwah juga perlu dilaksanakan supaya semua manusia terselamat daripada melakukan perkara perkara yang di murkai Allah. maka jelaslah bahwa dakwah adalah suatu kewajipan bagi ummat Islam Mengenai jenis kewajipan ini. . atau dengan membaca buku-buku agama tanpa mempelajari daripada ustaz mahupun ustazah. manakala perkara yang tidak diketahuinya tidak boleh disampaikan kerana dia tidak mengetahuinya. dewasa ini sering kelihatan dimana adanya pihak pihak ataupun individu individu tertentu yang tidak mempunyai latar belakang pengajian agama. sesungguhnya manusia itu benar benar didalam kerugian. dan Al quran itu “kalamullah”. Dia juga turut mengakui bahawa solat. 12. Setiap orang Islam tahu bahawa balasan Allah di akhirat itu adalah benar. kita adalah dilarang supaya tidak menyampaikan ilmu ataupun dakwah yang salah.14 DAKWAH DARI SUDUT HUKUM Daripada dalil-dalil yang dikemukakan di atas. haji.sebagaimana Sabda Nabi SAW mafhumnya : “Sampaikanlah dariku walaupun hanya sepotong ayat” Akan tetapi.Firman Allah SWT maksudnya : “Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang orang yang zalim sahaja diantara kamu. ataupun hanya sekadar berada di pusat pengajian Islam dalam tempoh yang singkat. Dan inilah perkara yang mendukacitakan kita.

iii) Dan Sabda Nabi SAW : . yang dengan jelas menunjukkan bahawa dakwah adalah sifat ummat ini. dan ini adalah berdasarkan kepada hujjah yang berikut : i) Firman Allah SWT. kerana kamu menyuruh berbuat segala yang baik dan melarang daripada perkara yang salah (buruk dan keji) [Ali imran : 110] ii) Hadis Rasulullah SAW mafhumnya : "Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran. “Kamu (wahai ummat muhammad) adalah sebaik baik ummat yang dilahirkan bagi (faedah) ummat manusia. maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. mereka itulah orang orang yang beruntung” [Ali imran : 104] Daripada ayat tersebut mereka berpendapat bahawa yang dituntut syara' ialah tugas dakwah itu dilaksanakan oleh sebahagian daripada ummat Islam sahaja.Fardhu Kifayah Sebahagian ulama' mengatakan dakwah adalah fardhu kifayah ke atas ummat Islam berdasarkan ayat Al quran yang bermaksud : “Dan hendaklah ada dikalangan kamu ummat yang menyeru kepada kebajikan. menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. maka dengan hatinya. sekiranya tidak berkuasa maka dengan lidahnya. sekiranya tidak berkuasa . Fardhu Ain Ulama' yang lain pula berpendapat bahawa dakwah ialah fardhu 'ain yang wajib dikerjakan oleh setiap Muslim menurut kemampuannya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah Iman".

Firman Allah SWT yang bermaksud : “Dan perangilah mereka.15 MATLAMAT DAN TUGAS DAKWAH Matlamat dakwah adalah semata mata untuk memastikan perkara perkara yang diredhai Allah (ma'ruf) tersebar luas dan perkara perkara yang terkeji (munkar) dapat dihapuskan.“Sampaikanlah dariku walaupun hanya sepotong ayat” iv. maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan [Al anfal : 39] Pada hari ini dalam keadaan tiada sebuah negara pun yang melaksanakan hukum Islam secara total. sebagaimana Dia telah menjadikan orang orang yang sebelum mereka berkuasa. 12. Sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman . supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari kekafiran). Orang-orang yang berdakwah pada jalan Allah perlu yakin bahawa mereka akan mendapat pertolongan daripada Allah dan keredhaanNya. Tidak melaksanakan hukum Allah adalah satu kemungkaran dan kezaliman yang amat besar. Qaedah Feqh : “Tidak sempurna sesuatu perkara itu melainkan dengan adanya ia maka hukumnya adalah wajip” Menurut Imam Al ghazali pula dakwah itu adalah pada asalnya adalah fardhu kifayah sekiranya ada pemerintahan Islam dan ianya akan menjadi fardhu ain mengikut kemampuan setelah jatuhnya khalifah Islamiyyah. dan sesungguhnya Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredhaiNya untuk mereka. ini telah dijelaskan dalam Firmanullah yang bermaksud : “Dan Allah telah berjanji kepada orang orang yang beriman diantara kamu dan orang orang yang mengerjakan amalan soleh bahawa Dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. dan Dia benar benar akan menukar (keadaan) mereka. maka dakwah juga mesti bermatlamat untuk menegakkan hukum Allah atau Daulah Islamiyah di atas muka bumi ini.

Satu contoh yang kita boleh renungkan dan mengambil pengajaran darinya adalah. selagi kita berkesempatan untuk melaksanakannya. sebagaimana nabi Allah Nuh AS yang tidak pernah jemu untuk berdakwah mengajak kaumnya kepada Allah selama lebih kurang 950 tahun. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu. Baginda telah menemui Buraidah bin Al hasib Al aslami.secara tersembunyi mahupun terang terangan. yang ketika itu berada bersama kaumnya dipertengahan jalan menuju ke Madinah. tidak ada had masa yang ditentukan sebagaimana solat. akan memberikan sepenuh tumpuan terhadap dakwah. jemu atau malas. pangkat atau dalam apa jua bentuk kebendaan. ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan berhijrah ke Madinah. walaupun tidak ramai yang menyertainya. Ini bermakna. Mereka tetap menyembahKu dengan tidak mempersekutukan dengan sesuatu pun dengan Aku.Baginda mengajak mereka kepada Islam dan mereka menerimanya. samada dalam bentuk harta. Tanggungjawap seorang muslim adalah mengajak manusia supaya menyembah Allah dan bukanlah tanggungjawapnya untuk memberikan hidayah kepada mereka. maka mereka itulah orang orang yang fasiq” [An Nur : 55] Di dalam menyampaikan dakwah. dan tiada satupun yang dapat menghalang Baginda dari menjalankan tugas dakwah tersebut. Orang yang mengajak manusia kepada mengingati dan menyembah Allah. puasa atau sebagainya.sentosa. dia perlu melaksanakan dakwah dengan berterusan tanpa merasa putus asa. seorang pendakwah yang ikhlas.Ini dijelaskan oleh Allah mengenai nabi Nuh AS maksudnya : . ini bermakna pendakwah tidak sepatutnya menuntut ganjaran dari mana mana manusia. ini bermakna tanggungjawap dakwah itu boleh dilaksanakan pada bila bila masa sahaja. malah seluruh fikirannya akan tertumpu terhadap dakwah. sebenarnya hanya melaksanakan kewajipannya dan menunaikan ibadat sebagai tanda ketaatannya kepada Allah SWT. bersama dengan Abu Bakar As siddiq RA. Ini dapat dicontohi dari perilaku Rasulullah SAW yang sentiasa mengajak kaumnya siang dan malam. dan tidak pernah bakhil untuk mengorbankan masa dan tenaganya untuk melaksanakan dakwah tersebut. setiap tindak tanduknya adalah untuk dakwah. Hakikatnya. tiada suatu perkara pun yang dapat mengubah pendiriannya daripada perkara ini walaupun berada di dalam keadaan yang amat genting dan dalam keadaan yang terdesak. Ganjaran ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. pujian. ini menunjukkan Rasulullah Saw tidak pernah lupa untuk menjalankan tugasnya sebagai pendakwah mengajak manusia kepada Islam walaupun pada ketika itu kaum Quraisy cuba untuk menangkapnya. akan diperolehi dari limpah kurniaan Allah Tuhan yang Maha Agung.

perlulah di ingatkan dan ditekankan bahawa dakwah itu hendaklah di langsungkan dengan penuh kebijaksanaan (berhikmah) agar dakwah yang dibawa menepati sasaran dan kehendak ummah demi menjamin tertegaknya agama Allah di muka bumi ini. sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya. (samada kamu beriman ataupun ingkar) dan kau pula diperintahkan supaya menjadi orang Islam (yang berserah diri kepada Allah) ” [Yunus : 72] Tidak dinafikan. ucapan bagi mengajak manusia supaya menyembah Allah.dan Allah menjanjikan ganjaran yang istimewa kepada pendakwah sebagaimana sabda nabi SAW maksudnya : “ Orang yang mengajak manusia kepada petunjuk Allah. lebih lebih lagi ketika manusia menderhakai Allah. orang yang mengucapinya semestinya seorang yang mempunyai syakhsiah ataupun keperibadian yang baik dan tunduk hanyalah kepada Allah SWT. dan Dialah yang mengetahui siapa yang terpimpin. dan nasihat-nasihat yang baik-baik.” 12.“Oleh itu. akan memeperolehi ganjaran seperti mana ganjaran ganjaran yang diperolehi orang orang yang mengikutinya tidak kurang sedikitpun. kerana aku tidak meminta sebarang balasan daripada kamu ( mengenai ajaran Allah yang aku sampaikan) balasanku hanylah daripada Allah semata mata.16 PENUTUP Setelah kita mempelajari dan memahami tentang perihal dakwah. jika kamu membelakangkan peringatanku. sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud : "Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah." [An-Nahl:125] . dan bertukar fikiranlah dengan cara yang lebih baik. maka tidaklah menjadi hal kepadaku. merupakan ucapan yang terbaik kerana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful